Кму уанм контроль по темі: "Гормони" 2016-2017 (м.,с.,ф.)Дата конвертації22.06.2021
Розмір202 Kb.
#16004
ГОРМОНИ база тестів 2016-2017
4 укр. Терещук Види оклюзії, 4 укр. Терещук Види оклюзії, Анатомія зубів, Анатомія зубів, Анатомія зубів, Фантомний курс дитстом5, Material do temu 11, Material do temu 11, Material do temu 11, Material do temu 11, Material do temu 11, Material do temu 11, Material do temu 11, 2017 БХ КРОВІ

КМУ УАНМ Контроль по темі: “Гормони” 2016-2017 (м.,с.,ф.)


 1. Вкажіть гормон білкової природи, недостатність якого в організмі викликає тетанічні судоми на тлі різкого зниження концентрації кальцію:

 1. Інсулін

 2. Тироксин

 3. *Паратгормон

 4. Вазопресин

 5. Адреналін 1. При гіперфункції щитоподібної залози спостерігається втрата маси тіла та підвищення температури тіла. Які біохімічні процеси при цьому активуються?

 1. Анаболізм

 2. Глюконеогенез

 3. Ліпогенез

 4. *Катаболізм

 5. Стероїдогенез 1. При утилізації арахідонової кислоти за циклооксигеназним шляхом утворюються біологічно активні речовини. Вкажіть їх:

 1. Біогенні аміни

 2. Тироксин

 3. Інсуліноподібні фактори росту

 4. *Простагландини

 5. Соматомедини 1. Вкажіть у якому компартменті клітини локалізуються рецептори для тиреоїдних гормонів

 1. Ендоплазматичний ретикулум

 2. *Цитозоплазма

 3. Плазматична мембрана

 4. Мітохондріальна мембрана

 5. Матрикс мітохондрій 1. Після вживання їжі виникає харчова гіперглікемія, яка стимулює секрецію:

 1. Глюкагону

 2. *Інсуліну

 3. Адреналіну

 4. Норадреналіну

 5. Кортизону 1. Вкажіть який механізм зумовлює перетворення проінсуліна в активну форму – інсулін:

 1. Окиснення С-кінцевих амінокислот

 2. Відщеплення нонапептиду-інгібітора

 3. *Відщеплення С-пептиду

 4. Приєднання кофактора

 5. Утворення комплексу з іонами металу 1. Недбалий студент випадково зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону найшвидше збільшиться в крові студента?

 1. Соматотропіну

 2. Тиреоглобуліну

 3. Кортизолу

 4. *Адреналіну

 5. Інсулін 1. Який компонент клітини-мішені є обов’язковим для взаємодії з гормоном:

 1. Індуктор

 2. Інгібітор

 3. *Рецептор

 4. Модулятор

 5. Релізинг-фактор
 1. У крові хворого високий рівень глюкози в крові. Надлишок якого гормону може призвести до такого ефекту?

 1. Інсуліну

 2. Вазопресину

 3. Окситоцину

 4. Тестостерону

 5. *Адреналіну
 1. Хворий перебуває в стані гіпоглікемічної коми. Передозування якого гормону може призвести до такого стану?

 1. Соматотропін.

 2. Прогестерон.

 3. Кортизол.

 4. *Інсулін.

 5. Кортикотропін.
 1. Які з іонів металів виконують в клітині функцію вторинного посередника (месенджера)?

 1. Na+

 2. Mg2+

 3. K+

 4. *Са2+

 5. Cl- 1. Гормони синтезуються залозами зовнішньої і внутрішньої секреції. Вкажіть, які гормони синтезуються острівцевою тканиною підшлункової залози?

 1. Тиреоїдні

 2. Вазопресин

 3. Окситоцин

 4. Адренокортикотропін

 5. *Глюкагон і інсулін
 1. Для стимуляції родової діяльності породіллі лікар призначив простагландин РG Е2. З чого синтезується ця сполука?

 1. Фосфатидної кислоти

 2. Пальмітинової кислоти

 3. Стеаринової кислоти

 4. Глютаминової кислоти

 5. *Арахідонової кислоти
 1. Емоційний стрес супроводжується втратою маси тіла. Збільшення секреції якого гормону до цього призводить?

 1. Інсулін

 2. *Адреналін

 3. Паратгормон

 4. Глюкагон

 5. Прогестерон 1. Для формування тканин зуба необхідні кальцій і фосфор. Який із гормонів регулює фосфорно- кальцієвий обмін?

 1. Естріол

 2. Альдостерон

 3. Тироксин

 4. *Паратгормон

 5. Адренокортикотропін 1. Вкажіть, який механізм дії інсуліну лежить у основі зменшення концентрації глюкози в крові.

 1. Пригнічує глюкокіназу

 2. Пригнічує глікогенсинтетазу

 3. Активує глюконеогенез

 4. *Активує проходження глюкози через мембрани клітин

 5. Пригнічує проходження глюкози через клітинні мембрани 1. Деякі речовини сприяють роз’єднанню процесів дихання із фосфорилюванням за рахунок активації Na+,K+-АТФ-ази. Зазначте таку сполуку?

 1. Адреналін

 2. Вазопресин

 3. *Тироксин

 4. Інсулін

 5. Окситоцин
 1. Які розлади можливі при недостатності функції щитоподібної залози в ранньому дитячому віці?

 1. Гігантизм

 2. Синдром Іценка-Кушінга

 3. *Кретинізм

 4. Нанізм

 5. Базедова хвороба 1. У пацієнта виявлено гіпокальціємію. Дефіцит якого гормону може бути причиною цього?

 1. *Паратгормону

 2. Тиреокальцитоніну

 3. Кортикотропіну

 4. Альдостерону

 5. Кртиколіберину 1. Емоційний стрес супроводжується втратою маси тіла. Збільшення секреції якого гормону до цього призводить?

 1. Інсулін

 2. Паратгормон

 3. Глюкагон

 4. *Адреналін

 5. Прогестерон


 1. Амінокислота тирозин є попередником багатьох гормонів. Вкажіть який гормон утворюється з неї в мозковому шарі наднирників?

 1. Глюкогон

 2. *Адреналін

 3. Гастрин

 4. Гістамін

 5. Серотонін 1. Хлопчик 12 років має зріст 1м 80см. Порушення секреції якого гормону це зумовило?

 1. Тироксину

 2. *Соматотропного

 3. Інсуліну

 4. Гонадотропного

 5. Тиреотропного 1. Вкажіть, яким гормоном регулюється водний баланс і осмотичний тиск у плазмі крові, а також стимулюється скорочення гладких м’язів?

 1. Соматостатин

 2. Кортиколіберин

 3. Пролактин

 4. *Вазопрессин

 5. Кініни 1. У підлітка діагностовано гіпофізарний гігантизм, причиною якого є гіперпродукція:

 1. Вазопресину

 2. Кортикотропіну

 3. Тиреотропного гормону

 4. *Соматотропного гормону

 5. Гонадотропних гормонів 1. Який гормон сприяє збільшенню швидкості синтезу і секреції інсуліну?

 1. Гастрин

 2. Серотонін

 3. *Соматотропін

 4. Меланостатин

 5. Пролактин 1. Гормони, які синтезуються в організмі людини мають різну хімічну структуру. Який гормон є похідним стероїдів?

 1. Гастрин

 2. Вазопресин

 3. Адреналін

 4. *Тестостерон

 5. Норадреналін 1. У людини внаслідок втрати 1,5 л крові різко змінився діурез. Посилена секреція якого гормону спричинила зміни діурезу? 1. Кортикотропіну

 2. Натрійуретичного

 3. Паратгормону

 4. Кортизолу

 5. *Вазопресину 1. В організмі людини деякі амінокислоти перетворюються в гормони та гормоноподібні речовини. У яку сполуку перетворюється триптофан? 1. Гістамін

 2. ГАМК

 3. Кортикостерон

 4. *Серотонін

 5. Адреналін 1. Яку хімічну природу мають релізинг-фактори? 1. Похідні амінокислот

 2. Прості білки

 3. Складні білки

 4. Стероїди

 5. *Низькомолекулярні пептиди
 1. У яких гормонів циркадність дії залежить від місячних ритмів?

 1. Гастрин

 2. Вазопресин

 3. Адреналін

 4. *Статеві гормони

 5. Норадреналін 1. Вкажіть який з перерахованих гормонів синтезується в гіпоталамусі та накопичується в нейрогіпофізі?

 1. Прогестерон

 2. Тиреотропний

 3. Паратгормон

 4. Тироксин

 5. *Окситоцин 1. Накопичення якої біологічно активної речовини в місцях запалення призводить до виникнення алергічних реакцій?

 1. *Гістаміну

 2. Гастрину

 3. Адреналіну

 4. Окситоцину

 5. Норадреналіну
 1. Вкажіть гормон у якого рецептори локалізуються на плазматичних мембранах яєчників:

 1. СТГ

 2. АКТГ

 3. *ЛГ

 4. ТТГ

 5. МСГ 1. Недостатність якого з вказаних нижче гормонів призводить до гіпофізарного нанізму?

 1. АКТГ

 2. ТТГ

 3. Кальцитоніну

 4. *СТГ

 5. Тирокссину 1. Іони Са2+ – один з основних вторинних месенджерів у цитозолі клітин. Вони виконують роль активаторів глікогенолізу, якщо взаємодіють із:

 1. Кальцитоніном

 2. Кальциферолом

 3. Кіназою легких ланцюгів міозину

 4. *Кальмодуліном

 5. Фосфорилазою С 1. У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопорозу? 1. Карбоксилювання глутамату

 2. Гідроксилювання кортизолу

 3. Гідроксилювання лізину

 4. Гідроксилювання проліну

 5. *Утворення 1,25(ОН)2D3 1. Хворий 42-х років висуває скарги на сильне серцебиття, пітливість, нудоту, порушення зору, тремор рук, підвищення артеріального тиску. З анамнезу: 2 роки тому було встановлено діагноз феохромоцитома. Гіперпродукція яких гормонів зумовлює цю патологію? 1. *Катехоламіни

 2. Альдостерон

 3. Тиреоїдині гормони

 4. Глюкокортикоїди

 5. АКТГ
 1. У хворого виявлено інсулінозалежний цукровий діабет. Яка з наведених реакцій може виникнути в печінці внаслідок нестачі інсуліну? 1. Посилення синтезу глікогену

 2. Зниження швидкості глікогенолізу

 3. Послаблення утворення ацетоацетату

 4. *Посилення глюконеогенезу

 5. Посилення синтезу жирних кислот 1. Гормональна форма якого вітаміну індукує на рівні геному синтез Са2+-зв'язуючих білків ентероцитів і таким чином регулює всмоктування в кишечнику іонів Са2+, необхідних для утворення тканини зуба? 1. А.

 2. D2.

 3. *D3.

 4. E.

 5. К 1. У дитини виявлено гіпокальціємію та гіперфосфатемію. Який з наведених гормональних препаратів рекомендується використовувати в комплексному лікуванні для усунення даних симптомів? 1. Окситоцин

 2. Тироїдин

 3. Вазопресин

 4. Прогестерон

 5. *Паратгормон 1. Щитоподібна залоза синтезує гормон тироксин. Вкажіть, яка з перерахованих сполук володіє інгібуючою дією на його утворення:

 1. *Тіосечовина

 2. Тиреоліберин

 3. Дигідроурацил

 4. 5-гідроксиурацил

 5. 5-фторурацил 1. Деякі речовини підвищують проникність внутрішніх мембран мітохондрій для Н+, що призводить до роз’єднання процесів дихання і фосфорилюванням і припинення синтезу АТФ. Вкажіть цю сполуку:

 1. Адреналін

 2. *Тироксин

 3. Вазопресин

 4. Інсулін

 5. Окситоцин 1. У мешканців території з холодним кліматом в крові збільшений вміст гормону, що має пристосувальне терморегуляторне значення. Про який гормон йдеться?

 1. Кортизон

 2. Соматотропні

 3. *Тироксин

 4. Глюкагон

 5. Інсулін 1. Інсулін гормон підшлункової залози регулює зниження концентрації глюкози. Однією із дій є інгібування активності певних ферментів у печінці. Вкажіть ферменти які інгібуються інсуліном.

 1. Гексокіназа, піруваткіназа, Г-6-фосфатаза;

 2. *ФЕП-кіназа,Фр-1,6 дифосфатаза, Г-6-фосфатаза;

 3. Лактатдегідрогеназа, фосфоізомераза, Фр-1,6, дифосфатаза;

 4. Гліцерокіназа, фосфоізомераза, Фр-1,6, дифосфатаза;

 5. Гексокіназа, Лактатдегідрогеназа, фосфоізомераза. 1. У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Функція якого ендокринного органу знижена?

 1. Шишкоподібної залози

 2. Гіпофіз

 3. Кора наднирників

 4. *Прищитоподібної залози

 5. Тимус 1. У хворого на ендокринну патологію спостерігається тахікардія, підвищена температура тіла, дратівливість, схуднення, посилення споживання кисню, від’ємний азотистий баланс. Підвищення концентрації якого гормону в крові може призвести до такого стану?

 1. Інсуліну

 2. Вазопресину

 3. Соматотропіну

 4. *Тироксину

 5. Глюкагон


 1. В ендокринологічному відділенні перебуває хлопчик віком 9 років, у якого вже кілька разів були переломи кінцівок, пов'язані з крихкістю кісток. Функція якого ендокринного органу порушена?

 1. Щитоподібної залози

 2. Епіфіза

 3. Надниркових залоз

 4. *Паращитоподібних залоз

 5. Вилочкової залоз 1. У хворого відмічається схуднення, підвищення основного обміну при підвищеному апетиті і належному харчуванні. Надлишок якого гормону спричинює такі зміни?

 1. АКТГ

 2. Глюкагону

 3. Інсуліну

 4. *Тироксину

 5. Адреналіну 1. В ендокринологічному відділенні знаходиться хлопчик 9-ти років, у якого вже декілька разів були переломи кінцівок, пов’язані із крихкістю кісток. Функція яких ендокринних залоз (залози) порушена?

 1. Епіфіз

 2. *Паращитоподібна

 3. Вилочкова

 4. Наднирковозалозні

 5. Щитоподібна 1. У дитини 6 років має місце затримання фізичного, статевого та розумового розвитку. Порушення секреції якого гормону може стати причиною даного стану?

 1. Зменшення секреції гормону росту

 2. Підвищення секреції гормону росту

 3. Підвищення секреції гормону кортизолу

 4. *Зменшення секреції тиреоїдних гормонів

 5. Зменшення секреції гормону кортизолу 1. Глюкагон, який синтезується підшлунковою залозою стимулює глікогеноліз та гальмує глікогенез. Вкажіть в якій тканині відбувається цей процес?

 1. Нирках

 2. Серці

 3. Наднирниках

 4. *Печінці

 5. Селезінці 1. Попередником тромбоксанів, лейкотрієнів і простагландинів є арахідонова кислота, яка знаходиться в складі фосфоліпідів. Вкажіть при допомозі якого фермента вона звільняється;

 1. Фосфоліпаза А1

 2. Фосфоліпаза А3

 3. *Фосфоліпаза А2;

 4. Ліпаза С;

 5. Ліпаза D. 1. Чоловік 25 р, протягом 2-3 років скаржиться на посилення болей голови, апатію, збільшення ваги, закрепи. Ріст 168, вага 72 кг. Шкіра бліда, холодна, суха. Випадання волосся. Щитоподібна залоза не збільшена. Рівень ТТГ 30 мкг/л, СТГ 3 мкг/л. Рівень гонадотропних гормонів без відхилень від норми. Визначіть які порушення пов’язані з даним станом.

 1. Гіпопітуїтаризм

 2. Акромегалія

 3. Вторинний гіпогонадизм

 4. *Гіпотиреоз

 5. Аліментарне ожиріння 1. У хворого встановили тиреотоксикоз, що проявляється підвищенням тиреоїдних гормонів (Т3 та Т4). Дане захворювання призвело до схуднення тахікардії та психічної збудливості. Вкажіть як тиреоїдні гормони впливають на енергетичний обмін в мітохондріях?

 1. Блокують дихальний ланцюг

 2. *Роз’єднують окисненя і фосфорилування

 3. Активують субстратне фосфорилювання

 4. Блокують субстратне фосфорилювання

 5. Активують окисне фосфорилювання
 1. Білкові гормони регулюють біохімічні процеси через збільшення концентрації іонів кальцію в клітині. Визначіть цю сполуку, яка приймає участь у цих процесах.

 1. *Інозитол – 1,4,5-трифосфат

 2. Фофатидил – інозитол – 4,5- дифосфат

 3. Інозитол – 3,6 – дифосфат

 4. Інозитол – 6 – фосфат

 5. Інозитом 1. Певні гормони білково-пептидної природи реалізують свої ефекти за участю вторинних месенджерів ІФ3 і ДАГ. Вкажіть під дією якого ферменту це проходить?

A. *Фосфоліпаза С

B. Фосфоліпаза Д

C. Ліпаза А

D. Ліпаза А2

E. Ліпаза 1. Пацієнтові, що проживає на специфічній геохімічній території, встановлено діагноз: ендемічний зоб. Який вид посттрансляційної модифікації тиреоглобуліну порушений в організмі хворого?

A. *Йодування.

B. Фосфорилювання.

C. Метилювання.

D. Ацетилювання.

E. Глікозилювання. 1. Паратгормон стимулює всмоктування у кишківнику кальцію опосередковано через позитивний вплив на біосинтез кальцитріолу, який є справжнім активатором абсорбції кальцію. Який молекулярний механізм його дії?A. *Активує експресію генів синтезу Са2+- зв’язуючих білків

B. Активує синтеез кальцитоніну в щитовидній залозі

C. Активує процесинг пропаратгормону в паратгормону

D. Активує остеоцити, що призводить до мінералізації тканини

E. Активує процес синтезу холекальциферолу 1. Арахідонова кислота як незамінимий компонент їжі необхідний для росту і розвитку тваринних організмів, оскільки вона є попередником біологічно активних речовин. Вкажіть які сполуки синтезуються з неї?

A. *Простагландин Е1

B. Холін

C. Норадреналін

D. Етаноламін

E. Трийодтиронін
 1. Для проявлення своєї дії гормони повинні зв’язатися із відповідними рецепторами. Вкажіть, який гормон зв’язується із рецептором у цитозолі?

A. *Кортизол

B. Інсулін

C. Адреналін

D. ВазопресинE. Окситоцин 1. Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосфатидилінозитолдифосфату і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) у механізмі дії гормонів. На що направлена їх дія у клітині?

 1. *Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо

 2. Активація протеїнкінази А

 3. Гальмування фосфодіестерази

 4. Активація аденілатциклази

 5. Гальмування протеїнкінази С
 1. Для передачі гормонального сигналу у фосфоінозитидній системі необхідно активувати протеїкіназу С, яка фосфорилює білки. Вкажіть сполуку, яка активує даний фермент?

 1. *Діацилгліцерол;

 2. Моноацилгліцерол;

 3. Триацилгліцерол;

 4. Гліцерол;

 5. Фосфоетаноламін. 1. Кальцитріол підтримує фізіологічні концентрації кальцію і фосфатів у плазмі крові і тим самим забезпечує мінералізацію тканин кісток і зубів. Назвіть молекулярний механізм його дії. 1. *Активує експресію генів синтезу Са2+-зв'язуючих білків

 2. Активує процесинг пропаратгормону в паратгормон.

 3. Активує синтез кальцитоніну в щитоподібній залозі.

 4. Активує остеоцити, що призводить до мінералізації тканин.

 5. Активує процес синтезу холекальциферолу. 1. Припинення передачі гормонального сигналу через фосфоінозитидну систему здійснюється через інактивацію вторинних посередників. Вкажіть, яка речовина інгібує утворення вторинних посередників?

 1. *Іони літію;

 2. Іони заліза;

 3. Іони міді;

 4. Іони срібла;

 5. Іони марганцю. 1. Після операційного втручання експериментальна тварина загинула від сильних судом. Які ендокринні залози було видалено? 1. Щитоподібну

 2. Надниркові

 3. *Прищитоподібні

 4. Яєчка

 5. Яєчники 1. Для реалізації гормонального сигналу, стероїдних та тиреоїдних гормонів, білково-гормональний комплекс повинен проникнути у ядро клітини і зв’язатися з певною ділянкою генома, яка знаходиться зліва від сайтів ініціації траскрипції. Вкажіть на якій віддалі проходить це з’єднання?

 1. 100 нуклеотидів;

 2. 150 нуклеотидів;

 3. 50 нуклеотидів;

 4. 25 нуклеотидів.

 5. *250 нуклеотидів;
 1. Гальмування ліполізу в адипоцитах жирової ткании зумовлене зниженням концентрації цАМФ, яка неохідна для активації тригліцеридліпази. Вкажіть який із перерахованих гормонів знижує швидкість ліполізу в жировій тканині? 1. *Інсулін.

 2. Гідрокортизон.

 3. Адреналін.

 4. Соматотропін.

 5. Норадреналін.
 1. Механізм дії гормонів проявляється через передачу сигналу на вторинні посередники-месенжери. Вкажіть, яка сполука є вторинним посередником у механізмі дії адреналіну?

A. *цАМФ.

B. цЦМФ.

C. цГМФ.


D. цУМФ.

E. цТМФ.
 1. Інсулін гормон підшлункової залози, який впливає на обмін вуглеводів. Вкажіть, як він впливає на активність глікогенфосфорилази (ГФ) і глікогенсинтетази (ГС)?

A. *Пригнічує ГФ, активує ГС

B. Активує ГФ і ГС

C. Пригнічує ГФ і ГС

D. Активує ГФ, пригнічує ГС

E. Не впливає на активність ГФ і ГС


 1. Попередником тромбоксанів, лейкотрієнів і простагландинів є арахідонова кислота, яка знаходиться в складі фосфоліпідів. Вкажіть при допомозі якого фермента вона звільняється;

A. *Фосфоліпаза А2;

B. Фосфоліпаза А1

C. Фосфоліпаза А3

D. Ліпаза С;

E. Ліпаза D.

 1. Гормони синтезуються різними залозами і переносяться кров’ю. Вкажіть, в якому стані транспортуються в крові йодвмісні гормони? 1. У вільному стані;

 2. Зв’язані з альбумінами;

 3. *Зв’язані з альфа-глобулінами

 4. Зв’язані з бета-глобулінами;

 5. Зв’язані з гамма-глобулінами. 1. Вкажіть, який ефект спричинює адреналін при взаємодії з β-адренорецепторами плазматичної мембрани в клітині-мішені: 1. Безпосереднє фосфорилування протеїнкінази

 2. Активування фосфодіестерази

 3. *Активування аденілатциклази

 4. Активування Na+,К+-АТФази

 5. Інгібування аденілатциклази
 1. Усі нестероїдні протизапальні засоби можуть пошкоджувати слизову шлунка. Для пошуку речовин, що не викликають цього ускладнення, необхідно знати, з чим воно пов’язане. Вплив на який молекулярний субстрат слід зменшити, щоб послабити вираженість цього ускладнення?

 1. Аденілатциклазу

 2. *Циклооксигеназу 1

 3. Калікреїн

 4. Циклооксигеназу 2

 5. Лізосомальні ферменти 1. Хворий після перенесеного епідемічного паротиту почав худнути, постійно відчував спрагу, пив багато води, відмічалося часте сечовиділення, підвищений апетит. В даний час скаржиться на шкірний свербіж, слабкість, фурункульоз. У крові: глюкоза - 16ммоль/л, кетонові тіла – 100 мкмоль/л; глюкозурія. Яке захворювання розвинулося у пацієнта? 1. Нецукровий діабет

 2. Стероїдний діабет

 3. Цукровий діабет недостатнього харчування

 4. *Інсулінозалежний цукровий діабет

 5. Інсулінонезалежний цукровий діабет 1. У дитини спостерігається затримка росту, психічного розвитку і формування зубів, запізніла поява точок окостеніння, зниження основного обміну. Гіпофункція якої ендокринної залози (залоз) є причиною такого стану? 1. *Щитоподібна

 2. Статеві

 3. Підшлункова

 4. Наднирники

 5. Нейрогіпофіз 1. У дитини має місце порушення формування емалі та дентину через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону можу спричинити ці зміни? 1. Тироксину

 2. Соматотропного гормону

 3. *Паратгормону

 4. Тиреокальцитоніну

 5. Трийодтироніну 1. Для зниження температури тіла при лихоманці і зменшення зубного болю хворому призначили парацетамол. Який механізм дії цього препарату? 1. Блокування фосфодіестерази

 2. *Блокування циклооксигенази

 3. Блокування ліпооксигенази

 4. Блокування моноамінооксидази

 5. Блокування холінестерази
 1. Катехоламіни утворюються із попередників унаслідок ферментативних перетворень, які включають процеси гідроксилювання, декарбоксилювання та метилювання. Вкажіть з яких попередників синтезуються катехоламіни; 1. Гістидину, триптофану

 2. *Фенілаланіну, тирозину

 3. Проліну, аспарагіну

 4. Валіну, лейцину

 5. Аргініну, лізину.
 1. У 4- місячної дитини яскраво виражені прояви рахіту. Розладів травлення не відмічається. Дитина багато буває на сонці. Протягом 2-х місяців дитина отримувала вітамін D3, однак прояви рахіту не зменшились. Порушенням синтезу якої речовини можна пояснити розвиток рахіту у цієї дитини? 1. Тироксину

 2. *Кальцитріолу

 3. Кальцитоніну

 4. Інсуліну

 5. Паратгрмону 1. Аспірин має призапальну дію, оскільки пригнічує активність циклооксигенази. Рівень яких біологічно активних речовин буде при цьому знижуватися?

 1. Біогенних амінів

 2. Йодтиронінів

 3. *Простагландинів

 4. Лейкотрієнів

 5. Катехоламінів 1. Хворому на ревматизм призначено преднізолон. Протизапальна дія цього препарату обумовлена гальмуванням вивільнення арахідонової кислоти. Попередником яких біологічно-активних речовин є ця кислота?

 1. Сечової кислоти

 2. *Простагландинів

 3. Сечовини

 4. Гему

 5. Холестерину 1. У вагітних жінок виникає потреба у підвищеній кількості холекальциферолу, один із метаболітів якого є потужним синергістом паратгормону. Цей гормон стимулює процес кісткової резорбції і виходу кальцію і фосфатів у кров. Який метаболіт є його синергістом?

 1. 1-Гідроксикальциферол

 2. Холекальциферол

 3. Ергокальциферол

 4. 25-Гідроксикальциферол

 5. *1,25-Дигідроксихолекальциферол
 1. В клінічній практиці іноді виникає потреба гальмувати або попереджати запальні процеси. З цією метою застосовують різні лікарські препарати, в тому числі гормони. Вкажіть, які це препарати. 1. Тироїди

 2. Андрогени

 3. Естрогени

 4. *Глюкокортикостероїди

 5. Катехоламіни
 1. Застосування оральних контрацептивів, які містять статеві гормони, пригнічує секрецію гормонів гіпофіза. Секреція якого з наведених гормонів пригнічується при прийманні оральних контрацептивів, які містять статеві гормони?

 1. Соматотропного

 2. Вазопресину

 3. *Фолікулостимулюючого

 4. Окситоцину

 5. Катехоламінів
 1. Хворий скаржиться на поліурію (5 л сечі на добу) і спрагу. Біохімічні показники: вміст глюкози в крові 5,1 ммоль/л, питома густина сечі 1,010. Глюкоза та кетонові тіла відсутні. Яка можлива причина такого стану?

 1. Мікседема

 2. Стероїдний діабет

 3. Цукровий діабет

 4. *Нецукровий діабет

 5. Тиреотоксикоз 1. Хворій 35–ти років з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося, що слизова оболонка матки з явищами набряку, маткові залози звивисті, заповнені густим секретом. Надлишок якого гормону зумовлює такі зміни?

 1. Соматотропін

 2. АКТГ

 3. Естрогени

 4. *Прогестерон

 5. Тестостерон 1. У хворого з синдромом Іценко-Кушинга виявлено підвищений вміст в сечі 17-кетостероїдів. Про що це свідчить?

 1. *Про гіперсекрецію глюкокортикоїдів внаслідок пухлини наднирника

 2. Про гіперсекрецію глюкокортикоїдів внаслідок пониженого їх розпаду

 3. Про гіперсекрецію катехоламінів

 4. Про гіперсекрецію мінералокортикоїдів внаслідок пониженого їх розпаду

 5. Про гіперсекрецію глюко- і мінералокортикоїдів внаслідок пухлини епіфізу 1. При огляді хворого 32 років відзначається диспропорційний ріст скелету, збільшення надбрівних дуг, носа, губ, язика, щелепних кісток, стоп. Функція якої ендокринної залози порушена?

 1. Надниркових залоз

 2. Підшлункової залози

 3. Щитоподібної залози

 4. *Гіпофізу

 5. Епіфізу 1. У хворого в крові виявлено гіпернатріємію, гіперволемію, гіпокаліємію. Яка можлива причина такого стану?

 1. Гіпоальдостеронізм

 2. Аддісонова хвороба

 3. *Гіперальдостеронізм

 4. Хвороба Реклінгаузена

 5. Базедова хвороба 1. Окситоцин належить до гормонів пептидної природи і розміщений в задній частині гіпофізу. На які процеси він впливає?

 1. Стимулює розслаблення гладких м’язів; стимулює лактацію

 2. *Стимулює скорочення гладких м’язів; стимулює лактацію

 3. Стимулює розслаблення гладких м’язів; пригнічує лактацію

 4. Стимулює скорочення гладких м’язів; пригнічує лактацію

 5. Стимулює скорочення гладких м’язів; сприяє реабсорбції води в ниркових канальцях 1. Пацієнт скаржиться на постійне відчуття спраги, втомлюваність. Добовий діурез становить 3 – 4 л, концентрація глюкози в крові знаходиться в межах норми. Нестача якого гормону призводить до вказаних змін в організмі?

 1. Глюкагону

 2. Інсуліну

 3. Тироксину

 4. *Вазопресину

 5. Адреналіну 1. Гормони передньої долі гіпофізу належать до тропних гормонів, який з перерахованих гормонів стимулює вироблення тироксину?

 1. Ліпотропний гормон

 2. Адренокортикотропний гормон

 3. Лактотропний гормон

 4. *Тиреотропний гормон

 5. Соматотропний гормон

94. У хворого зменшений діурез, гіпернатріємія, гіпокаліємія. Гіперсекреція якого гормону може бути причиною таких змін? 1. Паратгормону

 2. Вазопресину

 3. *Альдостерону

 4. Передсердний натрійуретичний фактор

 5. Катехоламінів

95. У хворого відзначається збільшення окремих частин тіла (щелепи, носа, вух, язика, стоп, кистей) при збереженні пропорцій тіла. Зі збільшенням секреції якого гормону це може бути пов’язано?

 1. Трийодтироніну

 2. Кортизолу

 3. Соматостатину

 4. Тетрайодтироніну

 5. *Соматотропіну

96. В клінічній практиці іноді виникає потреба гальмувати або попереджати запальні процеси. З цією метою застосовують різні лікарські препарати, в тому числі гормони. Вкажіть, які це препарати.

 1. Тироїди

 2. Андрогени

 3. Естрогени

 4. *Глюкокортикостероїди

 5. Катехоламіни

97. Порушення синтезу гормонів в організмі призводить до виникнення різних патологічних станів. Який гормон недостатньо синтезується в організмі, коли ріст зупиняється у дитячому віці, але не порушується розумова діяльність? 1. Пролактин

 2. *Соматотропін

 3. Тироксин

 4. Адреналін

 5. Гонадотропін

98. У хворого з синдромом Іценко–Кушінга спостерігається стійка гіперглікемія та глюкозурія, гіпертензія, остеопороз, ожиріння. Синтез та секреція якого гормону збільшується в даному випадку? 1. Альдостерону

 2. *Кортизолу

 3. Тироксину

 4. Адреналіну

 5. Глюкагону

99. Один з гормонів аденогіпофізу забезпечує регуляцію біосинтезу білка в організмі. При порушенні його секреції змінюється зріст людини. Таким гормоном є:

 1. Гонадотропін

 2. *Соматотропін

 3. Пролактин

 4. Тиреотропін

 5. АКТГ

100. Деякі амінокислоти в організмі людини зазнають декарбоксилювання, в результаті якого утворюються біологічно-активні сполуки. Яка сполука утвориться при декарбоксилюванні гістидину? 1. Серотонін

 2. Спермін

 3. Спермідин

 4. *Гістамін

 5. Окситоцин

101. Гормони передньої долі гіпофізу належать до тропних гормонів, який з перерахованих гормонів стимулює вироблення глюкокортикоїдів? 1. Тиреотропний гормон

 2. Ліпотропний гормон

 3. Лактотропний гормон

 4. *Адренокортикотропний гормон

 5. Соматотропний гормон

102. Механізм впливу гормонів на обмін речовин в клітині є різний. Вкажіть, який з перерахованих гормонів безпосередньо активує транскрипцію в ядерному хроматині? 1. Адреналін

 2. Інсулін

 3. Глюкогон

 4. *Прогестерон

 5. Норадреналін

103. У хворої ушкодження задньої долі гіпофізу призвело до збільшення добового діурезу до 10-15 л. Що є головним механізмом у розвитку поліурії? 1. Надлишок альдостерону

 2. Дефіцит кортикотропіну

 3. *Дефіцит вазопресину

 4. Надлишок вазопресину

 5. Надлишок натрійуретичного фактора

104. У хворого на аденому клубочкової зони кори наднирників (хвороба Конна) спостерігаються артеріальна гіпертензія, напади судом, поліурія. Що є головною ланкою в патогенезі цих порушень? 1. Гіпосекреція глюкокортикоїдів

 2. *Гіперсекреція альдостерону

 3. Гіперсекреція катехоламінів

 4. Гіперсекреція глюкокортикоїдів

 5. Гіпосекреція альдостерону

105. Адренокортикотропний гормон (АКТГ) – гормон передньої долі гіпофізу. Пероральне введення цього гормону як лікарського засобу є неефективним через те, що він: 1. Інактивується у печінці

 2. Не переноситься кров’ю

 3. Не адсорбується у травному тракті

 4. *Розщеплюється ферментами травного тракту

 5. Інактивується у клітинах стінки кишечника

106. Хворий 20 років скаржиться на виснажливу спрагу і підвищене сечовиділення (до 10 літрів на добу). Концентрація глюкози крові в межах норми, в сечі глюкоза відсутня. Нестача якого гормону може викликати таку клінічну картину? 1. Кортизолу

 2. Інсуліну

 3. Окситоцину

 4. *Вазопресину

 5. Трийодтироніну

107. В кірковій частині наднирників синтезуються гормони , які регулюють вуглеводний і мінеральний обмін. Вкажіть, який основний представник є мінералокортикостероїдом?

 1. Гідрокортизон

 2. Дигідрокортикостерон

 3. Кортикостерон

 4. *Альдостерон

 5. Синестрол

108. Продукуючи ряд гормонів, плацента відіграє роль тимчасової ендокринної залози. Який гормон може бути визначений у крові жінки вже на третю – четверту добу після початку імплантації. що використовується в медичній практиці для раннього діагностування вагітності?

A. *Хоріонічний гонадотропін

B. Прогестерон

C. Окситоцин

D. Вазопресин

E. Соматостатин

109. У головному мозку утворюються ендогенні пептиди, що подібно до морфіну блокують больові відчуття в організмі людини. Які це пептиди?

A. Окситоцин

B. Ліберини

C. Вазопресин

D. Статини

E. *Ендорфіни
110. Вкажіть наявність якої хімічної групи в молекулі альдостерону відрізняє його від інших мінералокортикоїдів?

A. Аміногрупа біля 17-го атома вуглецю

B. Метильна група біля 13-го атома вуглецю

C. Гідроксигрупа біля 7-го атома вуглецю

D. Кето-група біля 2-го атома вуглецю

E. *Альдегідна група біля 13-го атома вуглецю

111. Хворий, що тривалий час приймав глюкокортикоїди, в результаті відміни препарату виникло загострення наявного захворювання, зниження артеріального тиску, слабкість. Чим можна пояснити ці явища?


 1. Гіперпродукцією АКТГ

 2. *Виникнення недостатності наднирників

 3. Сенсибілізацію

 4. Кумуляцією

 5. Звикненням до препарата

112. В гіпоталамусі синтезуються речовини, які стимулюють або інгібують синтез гормонів в клітині. Вкажіть, який гормон стимулює синтез кортикостероїдів? 1. Тиреотропін

 2. *Кортиколіберин

 3. Паратгормон

 4. Кальцитонін

 5. Адреналін

113. В кірковій частині наднирників синтезуються кортикостероїди. Вкажіть, як впливає кортизол на обмін вуглеводів у печінці? 1. Стимулює глікогенез із глюкози

 2. Стимулює гідроліз глікогену

 3. Стимулює фосфороліз глікогену

 4. *Стимулює глюконеогенез

 5. Сприяє підвищенню активності глікогенфосфорилази

114. У хворго з діагнозом “злоякісний карциноїд” різко підвищений вміст серотоніну в крові. З якої амінокислоти може утворитися даний біогенний амін? 1. Лейцину

 2. Метионіну

 3. Треоніну

 4. *Триптофану

 5. Аланіну

115. З метою аналгезії можуть бути використані речовини, що імітують ефекти морфіну, але виробляються в ЦНС. Вкажіть таку речовину. 1. Кальцитонін

 2. *Бета-ендорфін

 3. Вазопрсин

 4. Окситоцин

 5. Соматоліберин

116. Чоловіку 35 років з виразковою хворобою зроблено резекцію антрального відділу шлунка. Секреція якого гастро-інтестинального гормону внаслідок операції буде порушена найбільше? 1. *Гастрину

 2. Секретину

 3. Нейротензину

 4. Гістаміну

 5. Холецистокініну

117. Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м’ясного бульйону. Вміст якої речовини швидко збільшиться у крові?

A. Опіоїди

B. Мінералокортикоїди

C. *Гастрин

D. Катехоламіни

E. Глюкокортикоїди
118. Пацієнт 16 років, що страждає на хворобу Іценка-Кушинга, звернувся з приводу надлишкової маси тіла. Під час опитування виявилося, що енергетична цінність їжі, що вживається, складає 1700-1900 ккал/добу. Яка провідна причина ожиріння у цьому випадку?

A. Надлишок інсуліну

B. Нестача глюкокортикоїдів

C. Нестача інсуліну

D. Гіподинамія

E. *Надлишок глюкокортикоїдів


119. Синтез гормонів і їх інгібування в клітині і в цілому організмі регулюється ЦНС. Вкажіть який гормон регулює синтез і секрецію естрогенів і прогестеронів?

 1. Кортіколіберин

 2. Соматостатин

 3. *Гонадоліберин

 4. Соматоліберин

 5. Тиреоліберин

120. Який тропний гормон утворюється з проопіомеланокортину і чинить жиромобілізуючу дію? 1. Трийодтиронін

 2. Тиреотропін

 3. Інсулін

 4. Ендорфін

 5. *Ліпотропін

121. Вкажіть гормон, рецептори якого локалізуються в інтерстиціальних клітинах Лейдига, і при взаємодії з якими гормон стимулює біосинтез тестостерону з холестерину:

A. *ЛГ

B. СТГ


C. МСГ

D. ТТГ


E. АКТГ
122. Хворий тривало приймав глюкокортикоїди. Після різкої відміни препарату скаржиться на міалгію, підвищену стомлюваність, емоційну нестабільність, головний біль, безсоння, втрату апетиту, нудоту. Розвинувся синдром відміни глюкокортикоїдів. Призначення яких препаратів показане для корекції стану?

 1. Адреналін

 2. Кортикостероїди

 3. Мінералокортикоїди

 4. Глюкокортикоїди

 5. *АКТГ

123. Які з наведених гістогормонів володіють морфіноподібною (знеболюючою, снодійною) дією та впливають на нейрофізіологічні процеси в мозку? 1. Простагландини

 2. Мелатонін

 3. Серотонін

 4. *Ендорфіни

 5. Вазопресин

124. У хворого з запальним процесом шкіри і підшкірної клітковини хронічного перебігу виявлено переважання процесів проліферації. Нестача якого гормону може призвести до цього? 1. СТГ

 2. *Кортизолу

 3. Альдосетерну

 4. Тироксину

 5. Інсуліну

125. У чоловіка 42 років , який довгий час знаходився в стані стресу, в сечі значно збільшився вміст 17-кетостероїдів, що в першу чергу свідчить про підвищення секреції: 1. Адреналіну

 2. *Кортизолу

 3. Альдостерну

 4. Норадреналіну

 5. Естрадіолу

126. Внаслідок посиленого потовиділення та зневоднення організму у пацієнта зросла осмолярність сечі та зменшився діурез. Зміна продукції якого гормону забезпечує в першу чергу компенсаторну затримку води? 1. СТГ

 2. Альдостерну

 3. *Антидіуретичного

 4. Тироксину

 5. Інсуліну

127. При якому захворюванні секреція 17-кетостероїдів з сечею різко знижується, а у жінок практично не спостерігається? 1. Цукровий діабет

 2. Хвороба Гірке

 3. Хвороба Грейвса

 4. *Хвороба Адісона

 5. Хвороба Паркінсона

128. Хворий має дуже високий зріст непропорційно великі кисті рук. На підвищену секрецію якого гормону страждає даний пацієнт? 1. Адреналіну

 2. Тироксину

 3. Антидіуретичного гормону

 4. *Соматотропного гормону

 5. Меланоцитстимулюючого гормону

129. При деяких захворюваннях спостерігається альдостеронізм, що супроводжується гіпертонією та набряками внаслідок затримки в організмі натрію. Який орган внутрішньої секреції уражується при альдостеронізмі? 1. Сім’яники

 2. Яєчники

 3. Підшлункова залоза

 4. *Наднирники

 5. Гіпофіз

130. До лікаря звернувся хворий із скаргами на постійну спрагу. Виявлена гіперглікемія, поліурія та підвищений вміст 17-кетостероїдів у сечі. Яке захворювання найбільш ймовірне? 1. Мікседема

 2. Аддісонова хвороба

 3. *Стероїдний діабет

 4. Глікогеноз 1 типу

 5. Інсулінозалежний діабет

131. Глюкокортикоїди використовуються у фармакологічних дозах, як антизапальні препарати. Вкажіть, на якому принципі грунтується їх антизапальний еффект? 1. Зменшується синтез гліколіпідів

 2. Збільшується синтез гліколіпідів

 3. *Збільшується синтез ліпокортину

 4. Зменшується синтез ліпокортину

 5. Збільшується синтез трансферину

132. Продуктами гідролізу та модифікації деяких білків є біологічно-активні речовини-гормони. Вкажіть, з якого із приведених білків в гіпофізі утворюються ліпотропін, кортикотропін, меланотропін та ендорфін. 1. Нейроальбумін

 2. Нейроглобулін

 3. *Проопіомеланокортин ( ПОМК)

 4. Нейростромін

 5. Нейрофізин


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка