Клітинна стінкаСкачати 182.53 Kb.
Дата конвертації11.05.2016
Розмір182.53 Kb.

1.

У посіві гною з фурункула знай­дено кулястої форми мікроби, розта­шовані у вигляді грона винограду. Яку морфологічну форму мікробів виявлено?


A.

Стрептококи


B.

Диплококи


C.

Мікрококи


D. *

Стафілококи


E.

Тетракоки


2.

На практичному занятті з мікробіології студентам запропоновано пофарбувати суміш бактерій за мето­дикою Грама та пояснити механізм фарбування. Які морфологічні струк­тури бактерій зумовлюють грамнегативне та грампозитивне забарвлення бактерій?


A.

ЦПМ


B. *

Клітинна стінка


C.

Капсула


D.

Джгутики


E.

Цитоплазма


3.

У мазку, забарвленому за методом Ожешки, який було зроблено із грунту скотомогильника, в який понад сто років тому назад закопували тварин, хворих на сибірку, знайдено синього кольороу мікроорганізми, які розташовувались ланцюжком і містили овальні червоні спори. До якого морфологічного типу бактерій їх можна віднести.


A.

Грам-позитивні коки


B.

Стрептобактерії


C.

Грам-позитивні веретеноподібні палички


D. *

Стептобацили


E.

Грам-негативні палички


4.

Виберіть серед перерахованих ті особливості морфологічної структури, за якими мікоплазми відрізняються від типових бактеріальних клітин.


A. *

Не мають клітинної стінки


B.

Клітинна стінка містить пептидоглікан


C.

Клітинна стінка не містить пептидоглікан


D.

Мають джгутики


E.

Не утворюють спори


5.

Із ротової частини глотки хлопчика, який хворіє на хронічний тонзиліт, виділили культуру кокових бактерій. У мазках вони розмістились у вигляді ланцюжків. Які це можуть бути мікроби?


A.

Стафілококи


B. *

Стрептококи


C.

Ешерихії


D.

Клостридії


E.

Вібріони


6.

Культура стафілококу на довгий час булла залишена при кімнатній температурі. З неї виготовили мазок-препарат і зафарбували за Грамом. При мікроскопії виявили грамнегативні коки, розміщені попарно та невеликими групами. Який варіант мінливості даних стафілококів спостерігали?


A.

Кон’югація


B.

Мутація


C. *

Модификація


D.

Трансдукція


E.

Трансформація


7.

Які з перерахованих генетичних елементів здатні з’єднуватися (інтегрувати) в різні ділянки хромосоми та позахромосомну ДНК?


A. *

транспозон


B.

профаг


C.

бактеріофаг


D.

некон’югативна плазміда


E.

ніякий


8.

Стомоталог вскрив флюз 6 зуба нижньої щелепи. Гнійні виділення із рани відправлено в лабораторію. В масках знайшли кулясті, фіолетового кольору мікроорганізми, які розміщуються у вигляді ланцюжків. Як називають ці мікроорганізми?


A.

Стафілококи


B. *

Стрептококи


C.

Вейлонели


D.

Нейсерії


E.

Пневмококи


9.

Для встановлення виду виділеної чистої культури бактерій вирішальне значення має серологічна ідентифікація. Що таке серологічна ідентифікація? Виберіть вірну відповідь.


A.

Встановлення виду бактерій за біохімічними властивостями


B.

Визначення здатності розкладати згорнуту сироватку


C. *

Визначення антигенної структури бактерій


D.

Встановлення виду бактерій за здатністю редукувати (відновлювати) певні барвники


E.

Визначення генного складу нуклеоїду бактерій


10.

?Клінічно здорова жінка 30 років проходить планове гінекологічне обстеження. У мазках з піхви виявлено велику кількість грампозитивних паличкоподібних мікроорганізмів; лейкоцити в полі зору відсутні, рН середовища 5,0. До якої групи мікроорганізмів найбільш імовірно відносяться виявлені бактерії?


A. *

Лактобацили


B.

Ентеробактерії


C.

Біфідобактерії


D.

Корінебактерії


E.

Бактероїди


11.

Після тривалої антибіотикотерапії у хворого погіршився слух. Який з перелічених препаратів міг дати таке ускладнення?


A. *

Гентаміцин.


B.

Амоксицилін.


C.

Амоксицилін.


D.

Цефалексин.


E.

Офлоксацин.


12.

Пеніцилін є антибіотиком з бактерицидною активністю, проте він не проявляє токсичної дії на організм людини. Вкажіть, чим це зумовлено.


A.

Відсутністю 70S рибосом у клітинах людини.


B.

Відсутністю в клітинах людини мезосом.


C. *

Відсутністю пептидоглікану в клітинній стінці людини.


D.

Особливістю будови мітохондрій людських клітин.


E.

Особливістю будови цитоплазматичної мембрани клітин людини.


13.

До лікаря звернувся хворий на гострий бронхіт. До проведення повного обстеження та виявлення чутливості збудника до антибіотиків необхідно призначити антибіотик широкого спектру дії. Який антибіотик Ви порадите?


A. *

Тетрациклін


B.

Пеніцилін


C.

Осксацилін


D.

Бацитрацин


E.

Цефалоридин


14.

У пацієнта виникло нагноєння післяопераційної рани. При бактеріологічному дослідженні гнійних виділень виявлено кишкову паличку, резистентну до пеніцилінів, цефалоспоринів, тетрациклінів і макролідів, чутливу до аміноглікозидів. Який препарат слід порекомендувати пацієнту?


A.

Доксициклін


B.

Оксацилін


C. *

Гентаміцин


D.

Цефотаксім


E.

Еритроміцин


15.

Серед антисептичних речовин найбільш широко вживаються поверхнево. активні речовини (ПАВ). Виберіть серед перерахованих аніонні ПАВ.


A. *

Похідні алкілсульфатів


B.

Етоній


C.

Хлоргексидин


D.

Похідні амонієвих сполук


E.

Йодоформ


16.

Хлопчику 14 років парентерально ввели ампіцилін. Через 5 хв у нього різко знизився артеріальний тиск, розвинулась тахікардія, і він втратив свідомість. Присутній лікар діагностував розвиток анафілактичного шоку й прийняв необхідні міри, щоб вивести хворого з цього стану. Що із перерахованого потрібно було зробити медперсоналу, щоб попередити розвиток анафілактичної реакції?


A. *

Провести пробу на чутливість до АПК


B.

Ввести антигістамінні препарати


C.

Провести тест дегрануляції базофілів


D.

Провести гіпосенсибілізацію


E.

Ввести попередньо кортикостероіди


17.

Хворому на бронхопневмонію лікар призначив пеніцилін по 500 тис. од. через 4 години, але і на третій день стан хворого суттєво не покращився. Після перевірки чутливості стафілокока, виділеного із мокротиння, до антибіотиків, виявилось, що він резистентний до пеніциліну, ампіциліну, чутливий до мономіцину, еритроміцину, лінкоміцину. Механізм медикаментозної резистентності бактерій до пеніциліну зв’язаний з:


A.

Швидкою дезінтеграцією препарата


B.

Зміною проникливості клітинної стінки бактерій


C. *

Утворенням ферменту, що руйнує антибіотик


D.

Зміною іонного потенціалу мембрани


E.

Наявністю в клітині R. плазмід


18.

Який з нижчеперерахованих антимікробних препаратів пригнічує ріст анаеробних неспороутворюючих мікроорганізмів?


A.

Поліміксин


B.

Ванкоміцин


C.

Сульфацил


D. *

Метронідазол


E.

Еметин


19.

Штам стафілокока, який спричинив спалах внутрішньо лікарняних захворювань, проявив високу резис­тентність до пеніциліну. З яким із наведених факторів пов'язана резис­тентність мікроорганізмів?


A. *

Синтезом ?-лактамази.


B.

Синтезом аденілтрансферази.


C.

Зміною компонентів клітинної стінки.


D.

Зміною рибосомальних білків.


E.

Синтезом фосфотрансферази.


20.

При лікуванні хворого пневмонією антибіотиками пеніцилінового ряду позитивного ефекту не було. Необхідно призначити антибіотик з іншим механізмом дії на бактеріальну клітину. Який антибіотик можна запропонувати хворому?


A.

Бацитрацин


B.

Цефалоспорин


C.

Біцилін


D. *

Тетрациклін


E.

Ампіцилін


21.

У сучасній хірургічній практиці широко використовується антимікробний препарат для антисептичної обробки ран, шкіри, порожнин, які сполучаються з навколишнім середовищем. Яка з нижче наведених груп не належить до антисептичних препаратів?


A.

Похідні важких металів


B. *

Аміноглікозиди


C.

Поверхневоактивні речовини


D.

Окисники


E.

Похідні йоду


22.

До стоматолога звернувся хворий Д., із скаргами на болі в яснах, їх припухлість, гнійні виділення, почервоніння, утворення гранулем Гнійні виділення відправленні в баклаболаторію. У мазку виявлено грампозитивні мікроорганізми у вигляді ниток , на кінцях яких знаходились спори. Які мікроорганізми викликали запалення?


A. *

Actіnomyces isrrailii


B.

Mycobacterium leprae


C.

Treponema pallidum


D.

Bacillus anthracis


E.

Герпесвіруси


23.

У хворого карієсом при обстеженні в бактеріологічній лабораторії на ряду з іншою мікрофлорою ротової порожнини, виявленні анаеробні бактерії роду Porphyromonas. Які патологічні процеси вони викликают в порожнині рота?


A. *

Беруть участь у пошкодженні дентину


B.

Викликають стоматит


C.

Викликають виразкову гранулему


D.

Викликають твердий шанкр


E.

Викликають пародонтоз


24.

Для одержання екзотоксинів від деяких мікроорганізмів їх засівають у рідке живильне середовище, де мікроби культивуються і куди виділяють ці токсини. На певному етапі необхідно забрати із середовища мікробні клітини, тобто відокремити токсини від мікробів. Який прилад необхідно застосувати для цього?


A.

Термостат


B. *

Фільтр Зейтца


C.

Піч Пастера


D.

Апарат Кротова


E.

Анаеростат


25.

Пацієнт одужав після перенесеної дизентерії Зонне і повторно заразився цим же збудником. Як називається така форма інфекції?


A. *

Реінфекція.


B.

Рецидив.


C.

Суперінфекція.


D.

Персистуюча інфекція.


E.

Хронічна інфекція.


26.

У дитини, що одужує після кору, розвинулася пневмонія, спричинена умовно-патогенними бактеріями. Яка найбільш імовірна форма цієї інфекції?


A.

Реінфекція.


B. *

Вторинна інфекція.


C.

Суперінфекція.


D.

Персистуюча інфекція.


E.

Мікст-інфекція.


27.

Молода людина, у якої в анамнезі була гонорея і від який вона цілком вилікувалася, знову занедужала на гонореєю. У даному випадку можна говорити про:


A.

мікст-інфекцію


B.

рецидив


C.

суперінфекцію


D.

вторинну інфекцію


E. *

реінфекція


28.

Вагітна скаржиться на подразнення слизової оболонки піхви, свербіж та виділення зі статевих шляхів. Бактеріоскопія мазків з піхви показала наявність великих грампозитив-


A. *

Контактно-побутовим.


B.

Статевим.


C.

Ендогенна інфекція.


D.

Трансмісивним.


E.

Ранoва інфекція.


29.

Людина, яка проживала в ендемічному вогнищі перехворіла 3-денною малярією. Після переїзду в іншу місцевість, через 1,5 року після переїзду захворла малярією знову. Яка найбільш вірогідна форма цього захворювання


A. *

Рецидив


B.

Реінфекція


C.

Суперінфекція


D.

Персистуюча інфекція


E.

Вторинна інфекція


30.

Які з перерахованих мікроорганізмів можуть тривалий час існувати в грунті?


A.

Збудники черевного тифу й дизентерії


B.

Збудники туберкульозу й дифтерії


C.

Збудники вірусних гепатитів А і В


D.

Збудники кашлюка й крупозної пневмонії


E. *

Збудники сибіркової виразки й ботулізму


31.

Під час санітарно- бактеріологічного дослідження проб грунту з міської зони відпочинку було встановлено високий перфрінгенс-титр. На що вказує результат дослідження?


A. *

Давнішнє фекальне забруднення грунту


B.

Підвищений вміст кишкової палички


C.

Наявність збудників бактеріальних кишкових інфекцій


D.

Наявність збудників вірусних кишкових інфекцій


E.

Підвищений вміст термофільних мікроорганізмів


32.

У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження якості пит­ної води. Її мікробне число виявило­ся близьким до 100. Які мікрооргані­зми враховувалися при цьому?


A.

Ентеропатогенні бактерії та віруси.


B.

Ентеропатогенні бактерії та віруси.


C.

Бактерії, патогенні для людей та тварин.


D.

Умовно-патогенні мікроорганізми.


E. *

Усі бактерії, що виросли на жи­вильному середовищі.


33.

При визначенні мікробного чис­ла повітря в лікарняній палаті вияви­лося, що воно становить 1500 кл/м3. Які групи мікроорганізмів врахову­валися при цьому?


A.

Бактерії та віруси - збудники респіраторних інфекцій.


B. *

Усі бактерії, що виросли на живильному середовищі.


C.

Стафілококи та гемолітичні стрептококи.


D.

Збудники госпітальних ін­фекцій.


E.

Усі патогенні та умовно-патогенні бактерії.


34.

Було проведене санітарно-мікробіологічне дослідження повітря в операційній кімнаті під час операції на ліктьовому суглобі. Кількість бактерій в 1 м3 повітря дорівнювалась 150. Були ідентифіковані грампозитивні коагулазонегативні шароподібні бактерії. Що це за мікроорганізми?


A.

Коагулазопозитивні стафілококи


B.

Кишкові палички


C. *

Коагулазонегативні стафілококи


D.

Синьогнійні палички


E.

Клострідії газової гангрени


35.

При санітарно-бактеріологічному дослідженні води методом мембранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який пропустили 500 мл досліджуваної води. Розрахуйте колі-індекс та колі-титр досліджуваної води.


A. *

250 та 2


B.

2 та 500


C.

250 та 4


D.

500 та 2


E.

4 та 250


36.

При перевірці стану повітря в операційній перед операцією седиментаційним методом виявлено 5 дрібних округлих колоній, навколо яких чітко було видно зону гемолізу. На яке середовище були зроблені посіви?


A. *

Кров’яний МПА


B.

МПА


C.

Ендо


D.

ЖСА


E.

Левіна


37.

Під час санітарно-бактеріологічного дослідження води методом мембранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який пропустили 500 мл досліджуваної води, Розрахуйте колі-індекс та колі-титр досліджуваної води.


A. *

4 та 250.


B.

2 та 500.


C.

250 та 4.


D.

500 та 2.


E.

250 та 2.


38.

Під час санітарно-бактеріологічного дослідження водопровідної води отримали такі результати: загальна кількість бактерій в 1,0 мл - 80, колі -індекс - 3. Як розцінити результат дослідження?


A.

Якість води сумнівна,


B. *

Вода придатна для споживання,


C.

Якість води дуже сумнівна.


D.

Вода забруднена.


E.

Вода дуже забруднена


39.

Для оцінювання придатності питної води проведено бактеріологіч­не дослідження. Який показник харак­теризує кількість бактерій групи кишкових паличок, що містяться в1л?


A.

Перфрингенс-титр.


B.

Колі-титр.


C.

Титр колі-фага.


D. *

Колі-індекс.


E.

Мікробне число.


40.

Дослідження питної води за допомогою метода мембранних фільтрів використовують для визначення:


A. *

колі-титру та колі-індексу


B.

Перфрінгенс-титру


C.

Термофільних бактерій


D.

Нітрифікуючих бактерій


E.

Колі-фагів


41.

Яким повинно бути мікробне число питної води допустиме ДОСТом?


A.

1000


B. *

100


C.

10


D.

100 000


E.

1 000 000


42.

При дослідженні бактеріальної забрудненості повітря враховують загальну кількість мікроорганізмів, яка є в певному об’ємі, а також якісний склад мікрофлори повітря. Які мікроорганізми є санітарно-показниковими для повітря закритих приміщень?


A. *

Золотистий стафілокок і гемолітичний стрептокок


B.

Кишкова паличка


C.

Сарцини


D.

Пігментні бактерії


E.

Гриби та дріжджі


43.

Для характеристики бактеріального забруднення ґрунту людиною і тваринами вибрали санітарно-показникові мікроорганізми. Який вид мікроорганізму, присутній в грунті, є показником давнього фекального забруднення ґрунту?


A.

S. faecalis


B.

Е. coli


C. *

C. perfringens


D.

Salmonella enteritidis


E.

Pseudomonas aeruginosa


44.

Які санітарно-паказникові мікроорганізми вказують на загальний рівень бактеріального забруднення питної води?


A. *

Кишкова паличка


B.

Пневмокок


C.

Мікрокок


D.

Збудник сифілісу


E.

Сальмонела


45.

При перевірці стану повітря в аптечному приміщенні, де виготовляються ін’єкційні форми ліків, седиментаційним методом виявлено 5 дрібних округлих колоній, навколо яких чітко видно зону гемолізу. На яке середовище зроблено посіви?


A.

Жовтково-сольовий агар.


B.

Середовище Ендо.


C.

МПА.


D. *

Кров’яний агар.


E.

Середовище Лєвіна.


46.

У хворого 56 років після тривалого лікування антибіотиками розвинулись явища, характерні для дисбактеріозу: похудання, частий стілець, у фекаліях значна кількість гемолітичних кишечних паличок, протей, стафілококи, мало молочнокислих бактерій. Які з перерахованих заходів дозволять ліквідувати дисбаланс аутохтонної мікрофлори:


A. *

Відмінити антибіотики і призначити еубіотики


B.

Відмінити антибіотики і назначити сульфаніламідні препарати


C.

Замінити антибіотики і провести фаготерапію


D.

Давати ентеросорбенти й імуномодулятори


E.

Давати нітрофуранові препарати і імуностимулятори


47.

У хворого 37 років в результаті тривалої антибіотикотерапії розвинувся дисбактеріоз кишечника. Який вид препаратів необхідно використати для нормалізації кишкової мікрофлори?


A. *

Еубіотики


B.

Сульфаніламіди


C.

Бактеріофаги


D.

Аутовакцини


E.

Вітаміни


48.

Клінічно здорова жінка 30 років проходить планове гінекологічне обстеження. У мазках з піхви виявлено велику кількість Гр+ паличкоподібних мікроорганізмів; лейкоцити в полі зору відсутні, рН середовища 5,0. До якої групи мікроорганізмів найбільш імовірно відносяться виявлені бактерії?


A. *

Лактобацили


B.

Ентеробактерії


C.

Біфідобактерії


D.

Корінебактерії


E.

Бактероїди


49.

У вагітної діагностовано бактеріальний дисбактеріоз піхви. Який препарат слід вибрати в цьому разі?


A.

Бактеріофаг.


B.

Антибіотик,


C.

Інтерферон,


D. *

Еубіотик.


E.

Полівітаміни.


50.

У пацієнта після тривалого вживання антибіотиків розвинувся дисбактеріоз кишечнику. Які препарати слід призначити для відновлення нормальної мікрофлори?


A.

Сульфаніламідні,


B. *

Еубіотики (пробіотики).


C.

Інтерферон,


D.

Протигрибкові.


E.

Нітрофурани.


51.

З випорожнень пацієнта з гострою кишковою інфекцією виділені негемолітичний стрептокок, Shigella sonnei і нетоксигенна E. coli. Який діагноз можна виставити за результатами дослідження?


A. *

Бактеріальна дизентерія.


B.

Ешерихіоз.


C.

Дизбактеріоз.


D.

Амебна дизентерія.


E.

Черевний тиф.


52.

У дитини після тривалого лікування антибіотиками розвинулись явища, характерні для дисбактеріозу: схуднення, частий стілець, у фекаліях значна кількість гемолітичних кишечних паличок, протей, стафілококи, мало молочнокислих бактерій. Які з перерахованих заходів дозволять ліквідувати дисбаланс аутохтонної мікрофлори:


A.

Замінити антибіотики і провести фаготерапію


B. *

Відмінити антибіотики і призначити еубіотики


C.

Відмінити антибіотики і призначити еубіотики


D.

Давати нітрофуранові препарати та імуностимулятори


E.

Давати ентеросорбенти та імуномодулятори


53.

При дисбактеріозах, що супро­водяться процесом гниття (внаслідок розмноження протея, псевдомонад) і підвищенням рН фекалій, необхідно призначати біологічні препарати, що окислюють середовище і справляють антагоністичну дію. Які мікрооргані­зми до цього придатні?


A. *

Біфідумбактерії.


B.

Клебсієли.


C.

Азотобактерії.


D.

Ентеробактер.


E.

Серація.


54.

Який з перерахованих мiкроорганiзмiв не входить до складу облiгатної мiкрофлори слизової оболонки носа?


A.

Staphylococcus saprophyticus


B.

Streptococcus viridans


C. *

Streptococcus pyogenes


D.

Непатогеннi нейсерiї


E.

Staphylococcus epedermidis


55.

Хлопчик, 12 років, перебуває в лікарні з підозрою на харчову токсикоінфекцію. При посіві фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який мікроорганізм можна з найбільшою імовірністю виключити з числа можливих збудників захворювання?


A.

Pseudomonas aeruginosa.


B.

Salmonella enteritidis.


C.

Proteus vulgaris.


D. *

Escherichia coli.


E.

Yersinia enterocolitica


56.

При ідентифікації збудника харчової токсикоінфекції з'ясувалося, що за своїми біохімічними властивостями він належить до роду Salmonella. Яка ознака збудника свідчить про його видову належність?


A.

Фаготип


B.

Культуральні властивості


C. *

Антигенна структура


D.

Морфо-тинкторіальні властивості.


E.

ферментативні властивості


57.

Зареєстровано спалах харчового отруєння, пов'язаний зі споживанням кондитерських виробів, що зберігалися за кімнатної температури і при виготовленні яких використовували качині яйця. Які мікроорганізми могли спричинити це захворювання?


A.

Кишкова паличка.


B.

Стафілококи.


C.

Легіонели.


D. *

Сальмонели.


E.

Стрептококи


58.

Хворому А. поставлений попередній діагноз "лептоспіроз". Хворіє 2 тижні. Які тести із наведених слід використати для підтвердження діагнозу:


A. *

виявлення специфічних антитіл


B.

виявлення збудника мікроспорії


C.

біологічна проба на кроликах


D.

виділення гемокультури


E.

виділення білікультури


59.

До інфекційного відділення поступив хворий С. з вираженими головними і м’язовими болями, підвищеною температурою тіла, загальною слабкістю, жовтяницею. Запідозрено лептоспіроз. Який з перелічених методів дослідження дозволить найшвидше підтвердити діагноз?


A.

Бактеріологічний


B.

Алергічний


C.

Серологічний


D.

Фарбування за методом Грама


E. *

Біологічна проба.


60.

Хворому В. поставили попередній діагноз «Сепсис». Точний діагноз бактеріємії й септицемії можна встановити лише:


A.

шляхом визначення характеру температурної кривої


B. *

виділенням гемокультури і визначенням виду збудників


C.

визначенням концентрації IgМ і IgG в сироватці крові хворого.


D.

посівом харкотиння на шоколадний агар


E.

виділенням білінокультури і визначенням виду збудників


Каталог: data -> kafedra -> test6 -> %D1%83%D0%BA%D1%80 -> %D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%20%D0%BD%D1%82%D0%BD
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Забій головного мозку
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Ортопедичне стоматологія. Тести на модуль.
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Профілактика стоматологічних захворювань. Модуль 1
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Молекулярна біологія. Біохімія гормонів та фізіологічних функцій
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Основи клінічної імунології та алергології (стомат)
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 2 курс стомат факультет
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> Назвіть найефективніші методи профілактики шийного остеохондрозу
%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82 -> 4 сем 2 курс стоматолог
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> Крок Медична біохімія. Модуль
2%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%20%D0%BD%D1%82%D0%BD -> ?В клініку госпіталізована пацієнтка із пухлиною, розташованою у середній долі правої легені. Показана операція. Яку найбільшу кількість сегментів можна видалити у складі цієї долі


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка