Клінічні методи обстеженняСторінка1/96
Дата конвертації25.10.2020
Розмір0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96
Модуль 1. Протезування незнімними конструкціями зубних протезів. 1. Тема: Клінічні методи обстеження.

1. Укажіть клінічний метод дослідження, який застосовують під час обстеження лімфатичних вузлів:

A. Перкусія;
B. Пальпація;
C. Аускультація;
D. Зондування;
E. Гнатодинамометрія.

2. Укажіть клінічний метод дослідження, який застосовують для обстеження твердих тканин зубів:

A. Перкусія;
B. Пальпація;
C. Аускультація; D. Зондування; E. Термометрія.

3. Укажіть метод дослідження, який застосовують для суб’єктивного клінічного обстеження:

A. Перкусія;
B. Зондування; C. Пальпація;
D. Аускультація; E. Опитування.

4. Укажіть, до якого методу обстеження належить перкусія: A. Спеціального;

B. Лабораторного; C. Специфічного; D. Суб’єктивного; E. Об’єктивного.

5. Укажіть ознаки І ступеня рухомості зубів за ВООЗ:


A. Тільки по вертикальній осі зуба;
B. Тільки в медіолатеральному або мезіодистальному напрямку;
C. Тільки у вестибулооральному напрямку;
D. У медіолатеральному або мезіодистальному напрямку та у вестибулооральному напрямку;
E. По вертикальній осі зуба, в медіолатеральному або мезіодистальному напрямку, у вестибулооральному напрямку.

6. Укажіть ознаки ІІ ступеня рухомості зубів за ВООЗ:


A. Тільки по вертикальній осі зуба;
B. Тільки в медіолатеральному або мезіодистальному напрямку;
C. Тільки у вестибулооральному напрямку;
D. У медіолатеральному або мезіодистальному напрямку та у вестибулооральному напрямку;
E. По вертикальній осі зуба, в медіолатеральному або мезіодистальному напрямку, у вестибулооральному напрямку.

7. Укажіть ознаки ІІІ ступеня рухомості зубів за ВООЗ:


A. Тільки по вертикальній осі зуба;
B. Тільки в медіолатеральному або мезіодистальному напрямку;
C. Тільки у вестибулооральному напрямку;
D. У медіолатеральному або мезіодистальному напрямку та у вестибулооральному напрямку;
E. По вертикальній осі зуба, в медіолатеральному або мезіодистальному напрямку, у вестибулооральному напрямку.

8. Укажіть ознаки IV ступеня рухомості зубів за ВООЗ:


A. Тільки по вертикальній осі зуба;
B. Тільки в медіолатеральному або мезіодистальному напрямку; C. Тільки у вестибулооральному напрямку;
D. Колова рухомість зуба;
E. За класифікацією ВООЗ такого ступеня рухомості немає.

9. Укажіть, у якому випадку слизова оболонка порожнини рота має блідо- рожевий колір:

A. У нормі;8
B. При ідіопатичному запаленні;
C. При гострому серозному запаленні;
D. При гострому гнійному запаленні;
E. При новоутворах на слизовій оболонці.

10. Укажіть об’єктивний метод обстеження: A. Співбесіда з хворим;

B. Причини звернення в клініку; C. Анамнез життя;
D. Анамнез захворювання;
E. Огляд порожнини рота.

2. Тема: Додаткові методи обстеження.

1. Укажіть метод дослідження пульсових коливань кровонаповнення судин пародонта, заснований на графічній реєстрації змін повного електричного опору тканин пародонта:

A. Ортопантомографія; B. Реопародонтографія; C. Електроміографія;


D. Фотоплетизмографія; E. Гнатодинамометрія.

2. Укажіть найінформативніший метод рентгенологічного дослідження стану періапікальних тканин усіх зубів верхньої та нижньої щелеп:

A. Внутрішньоротова контактна дентальна рентгенографія; B. Рентгенограма у фронтальній проекції;
C. Ортопантомографія;
D. Телерентгенографія;

E. Рентгенокінематографія.

3. Укажіть найінформативніший метод рентгенологічного обстеження для оцінки стану періапікальних тканин одного конкретного зуба верхньої або нижньої щелепи:

A. Внутрішньоротова контактна дентальна рентгенографія; B. Рентгенограма у фронтальній проекції;


C. Ортопантомографія;
D. Телерентгенографія;

E. Рентгенокінематографія.

4. Укажіть найінформативніший метод рентгенологічного дослідження елементів скронево-нижньощелепного суглоба:

A. Панорамна рентгенографія; B. Ортопантомографія;


C. Телерентгенографія;
D. Ретгенокінематографія;

E. Томографія скронево-нижньощелепних суглобів.

5. Реографію ділянки скронево-нижньощелепного суглоба використовують для визначення:

A. Скоротливої здатності м'язів щелепно-лицевої ділянки; B. Гемодинаміки;


C. Руху голівок нижньої щелепи;
D. Розмірів елементів скронево-нижньощелепного суглоба; E. Вимірювання сили м’язів, які зумовлюють рух у СНЩС.

6. Ортопантомограма передбачає:


A. Розгорнуте рентгенівське зображення верхньої щелепи;
B. Розгорнуте рентгенівське зображення нижньої щелепи;
C. Розгорнуте рентгенівське зображення верхньої та нижньої щелеп; D. Розгорнуте рентгенівське зображення окремо стоячого зуба;
E. Пошарове зображення тканин верхньої та нижньої щелеп.

7. Гнатодинамометрія - це метод: 1. Визначення витривалості опорних тканин зуба до тиску і визначення сили жувальних м’язів;

 2. Дослідження пульсових коливань кровонаповнення судин органів і тканин зубощелепної системи, заснований на графічній реєстрації змін повного електричного опору тканин;

 3. Функціонального дослідження м’язової системи, що дозволяє графічно реєструвати біопотенціали м’язів щелепно-лицевої ділянки;

 4. Вивчення жувальних рухів нижньої щелепи;

 5. Обстеження, який дозволяє отримати рентгенівське зображення

певного шару кістки, розташованого на тій чи іншій глибині.

8. Електроміографія – це метод: 1. Визначення витривалості опорних тканин зуба до тиску і визначення

сили жувальних м’язів;

 1. Дослідження пульсових коливань кровонаповнення судин органів і

тканин зубощелепної системи, заснований на графічній реєстрації

змін повного електричного опору тканин; 1. Функціонального дослідження м’язової системи, що дозволяє графічно реєструвати біопотенціали м’язів щелепно-лицевої ділянки;

 2. Вивчення жувальних рухів нижньої щелепи;

 3. Обстеження, який дозволяє отримати рентгенівське зображення

певного шару кістки, розташованого на тій чи іншій глибині.

9. Реографія – це метод: 1. Визначення витривалості опорних тканин зуба до тиску і визначення

сили жувальних м’язів;

 1. Дослідження пульсових коливань кровонаповнення судин органів тканин зубощелепної системи, заснований на графічній реєстрації змін повного електричного опору тканин;

 2. Функціонального дослідження м’язової системи, що дозволяє графічно реєструвати біопотенціали м’язів щелепно-лицевої ділянки;

 3. Вивчення жувальних рухів нижньої щелепи;

 4. Обстеження, який дозволяє отримати рентгенівське зображення

певного шару кістки, розташованого на тій чи іншій глибині.

10. Мастикаціографія – це метод: 1. Визначення витривалості опорних тканин зуба до тиску і визначення

сили жувальних м’язів;

 1. Дослідження пульсових коливань кровонаповнення судин органів

тканин зубощелепної системи, заснований на графічній реєстрації

змін повного електричного опору тканин; 1. Функціонального дослідження м’язової системи, що дозволяє

графічно реєструвати біопотенціали м’язів щелепно-лицевої ділянки;

 1. Графічної реєстрації динаміки жувальних та нежувальних рухів нижньої щелепи, що базується на реєстрації коливань повітря в замкнутій системі при рухах нижньої щелепи;

 2. Обстеження, який дозволяє одержати рентгенівське зображення певного шару кістки, розташованого на тій чи іншій глибині.

3. Тема: Діагноз. Історія хвороби, правила її ведення.

1. Укажіть клас порожнин за класифікацією Блека, які розташовані на апроксимальних поверхнях передніх зубів, що включають ріжучий край:

A. І клас;
B. ІІ клас;
C. ІІІ клас;
D. ІV клас.
E. За цими ознаками в класифікації Блека класу немає.

2. За класифікацією Блека порожнини пришийкової ділянки з вестибулярного боку, належать до:

A. І класу; B. ІІ класу; C. ІІІ класу; D. ІV класу; E. V класу.

3. Дефект зубного ряду протяжністю 4 - 6 зубів належить до: A. Дуже малих дефектів зубного ряду;


B. Малих дефектів зубного ряду;
C. Середніх дефектів зубного ряду;

D. Великих дефектів зубного ряду;


E. Дуже великих дефектів зубного ряду.

4. Укажіть клас дефекту зубного ряду за класифікацією Кеннеді, якщо відсутні 31, 32, 33, 41, 42, 43:

A. І клас;
B. ІІ клас;
C. ІІІ клас;
D. IV клас;
E. ІІІ клас, І підклас.

5. Укажіть клас дефекту зубного ряду за класифікацією Кеннеді, якщо відсутні 31, 32, 33, 36, 41, 42, 43:

A. І клас, І підклас; B. ІІ клас, ІІ підклас; C. ІІІ клас, І підклас; D. IV клас, І підклас; E. IV клас, ІІ підклас.

6. Укажіть автора класифікації дефектів порожнин зубів: A. Кеннеді;

B. Бетельман;
C. Курляндський; D. Гаврилов;
E. Блек.

7. Укажіть дії лікаря, які входять до розділу «Дані суб’єктивного обстеження»:

A. Огляд обличчя;
B. Огляд зубних рядів;
C. Збір скарг;
D. Огляд слизової оболонки;
E. Проведення лабораторних досліджень.

8. Укажіть дії лікаря, які не входять до розділу «Дані об’єктивного обстеження»:

A. Огляд обличчя;
B. Огляд зубних рядів;
C. Огляд слизової оболонки;
D. Проведення лабораторних досліджень; E. Співбесіда з хворим.

9. Назвіть розділ історії хвороби, в якому відображено результат обстеження: A. Загальнореєстраційні дані;


B. Анамнез хвороби;
C. Дані об’єктивного обстеження;

D. Діагноз;


E. Анамнез життя.

10. Укажіть клас дефекту зубного ряду за класифікацією Кеннеді, якщо відсутні 24, 25:

A. І клас;
B. ІІІ клас;
C. II клас;
D. IV клас;
E. За цими ознаками в класифікації Кеннеді класу немає.

4. Тема: План ортопедичного лікування.

1. Укажіть вид підготовки ротової порожнини до протезування, що має на меті санацію:

A. Загальносанаційна підготовка; B. Спеціалізована хірургічна;

C. Спеціалізована терапевтична; D. Спеціалізована ортопедична; E. Спеціалізована загальна.

A. Загальносанаційна підготовка; B. Спеціалізована хірургічна;


C. Спеціалізована терапевтична; D. Спеціалізована ортопедична; E. Спеціалізована ортодонтична.

3. Назвіть вид підготовки ротової порожнини до протезування, що передбачає видалення зубних відкладень:

A. Загальносанаційна підготовка; B. Спеціалізована хірургічна;
C. Спеціалізована терапевтична; D. Спеціалізована ортопедична; E. Спеціалізована загальна.

4. Назвіть вид підготовки ротової порожнини до протезування, що передбачає видалення коренів зруйнованих зубів:

A. Загальносанаційна підготовка; B. Спеціалізована хірургічна;
C. Спеціалізована терапевтична; D. Спеціалізована ортопедична; E. Спеціалізована загальна.

A. Загальносанаційна підготовка; B. Спеціалізована хірургічна;


C. Спеціалізована терапевтична; D. Спеціалізована ортопедична; E. Спеціалізована загальна.

6. Укажіть вид підготовки опорних зубів до протезування металокерамічними мостоподібними конструкціями:

A. Загальносанаційна підготовка; B. Спеціалізована хірургічна;
C. Спеціалізована терапевтична; D. Спеціалізована ортопедична; E. Спеціалізована загальна.2. Назвіть вид підготовки ротової порожнини до протезування, що передбачає усунення аномалій і деформацій прикусу:

5. Назвіть вид підготовки ротової порожнини до протезування, що передбачає видалення поодиноко стоячих зубів, які збереглися:7. Назвіть заходи, які забезпечують нормалізацію прикусу:

A. Загальносанаційні; B. Терапевтичні;


C. Ортодонтичні;
D. Хірургічні;

E. Ортопедичні.8. Укажіть строки, в які проводять найближче протезування:

A. Не пізніше 24 годин після оперативного втручання; B. У перші два тижні після оперативного втручання; C. До 3 місяців після оперативного втручання;


D. До 3 років після оперативного втручання;

E. До 5 років після оперативного втручання.9. Укажіть строки, в які проводять віддалене протезування:

A. Не пізніше 24 годин після оперативного втручання; B. У перші два тижні після оперативного втручання; C. До 3 місяців після ортопедичного втручання;


D. До 3 років після ортопедичного втручання;

E. До 5 років після оперативного втручання.

A. Безпосереднє; B. Найближче;
C. Віддалене;
D. Дуже далеке;
E. Відтерміноване.

6. Тема: Компоненти жувальної системи, їх характеристика.

1. Укажіть анатомічні утвори, які обмежують верхню суглобову щілину скронево-нижньощелепного суглоба:

A. Нижньощелепна ямка і суглобовий горбок;

B. Нижньощелепна ямка і голівка нижньої щелепи; C. Суглобовий горбок і голівка нижньої щелепи; D. Нижньощелепна ямка і верхня поверхня диска; E. Суглобовий горбок і верхня поверхня диска.

2. Укажіть анатомічні утвори, які обмежують нижню суглобову щілину скронево-нижньощелепного суглоба:

A. Нижня поверхня диска і голівка нижньої щелепи; B. Верхня поверхня диска і голівка нижньої щелепи; C. Нижньощелепна ямка і голівка нижньої щелепи; D. Нижня поверхня диска і суглобовий горбок;

E. Нижня поверхня диска і нижньощелепна ямка.10. Укажіть вид протезування, яке проводять не пізніше 24 годин після оперативного втручання:3. Назвіть елементи скронево-нижньощелепного суглоба:
A. Голівка нижньої щелепи, суглобова ямка і суглобовий горбок скроневої кістки, суглобова сумка і внутрішньосуглобовий диск; B. Голівка нижньої щелепи, суглобова ямка і суглобовий горбок скроневої кістки, капсула суглоба, зв'язка суглоба;
C. Голівка нижньої щелепи, суглобова ямка і суглобовий горбок скроневої кістки, суглобова сумка, зв'язки суглоба і внутрішньосуглобовий диск;
D. Суглобова ямка і суглобовий горбок скроневої кістки;
E. Зв'язки суглоба і внутрішньосуглобовий диск.

4. Міжзубні контактні пункти не забезпечують:


A. Єдність зубного ряду;
B. Захист ясенного сосочка від ушкодження їжею; C. Розподіл тиску вздовж зубної дуги;
D. Дотичний контакт між сусідніми зубами;
E. Сенсорну функцію зуба.

5. Анатомічна шийка зуба - це:

A. Перехід емалі в цемент кореня;

B. Межа над- і під'ясенної частин зуба; C. Рівень екватора;


D. Вершина ясенного сосочка;
E. Найвужча частина зуба.

6. Клінічна шийка зуба – це:


A. Перехід емалі в цемент кореня;
B. Межа над- і під'ясенної частин зуба; C. Рівень екватора;
D. Вершина ясенного сосочка;
E. Найвужча частина зуба.

7. Альвеолярна дуга – це умовна лінія, яка проходить:


A. Через верхівки коренів зубів;
B. По гребеню альвеолярного відростка;
C. Через вестибулярні краї ріжучих поверхонь коронок зубів;
D. Від альвеолярного відростка верхньої щелепи до альвеолярного відростка нижньої щелепи;

E. Паралельно носо-вушній лінії.

8. Базальна дуга – це умовна лінія, яка проходить:

A. Через верхівки коренів зубів;

B. По гребеню альвеолярного відростка;
C. Через вестибулярні краї ріжучих поверхонь коронок зубів;

D. Від альвеолярного відростка верхньої щелепи до альвеолярного відростка нижньої щелепи;


E. Паралельно носо-вушній лінії.

9. Зубна дуга – це умовна лінія, яка проходить:


A. Через верхівки коренів зубів;
B. По гребеню альвеолярного відростка;
C. Через вестибулярні краї ріжучих поверхонь коронок зубів;
D. Від альвеолярного відростка верхньої щелепи до альвеолярного. відростка нижньої щелепи;

E. Паралельно носо-вушній лінії.

10. Назвіть відросток верхньої щелепи, який бере участь в утворенні кісткового піднебіння:

A. Альвеолярний відросток;

B. Піднебінний відросток;

C. Виличний відросток; D. Лобний відросток; E. Носовий відросток.

7. Тема: Види оклюзії та їхні ознаки.

1. Назвіть види оклюзійних кривих:

A. Сагітальна і трансверзальна;

B. Вертикальна; C. Діагональна; D. Дорсальна;


E. Горизонтальна.

2. Укажіть вид контакту на робочому боці при змиканні зубів у бічних оклюзіях:

A. Перехресні контакти горбиків жувальних зубів; B. Контакт іклів і латеральних різців;
C. Контакт різців;
D. Контакт дистальних горбиків других молярів; E. Контакт однойменних жувальних горбиків.

3. Укажіть назву поняття, що характеризує будь-яке положення нижньої щелепи, в якому зуби знаходяться в контакті:

A. Артикуляція;

B. Оклюзія;

C. Відносний фізіологічний спокій;

D. Прикус;

E. Фізіологічна рівновага.

4. Укажіть вид оклюзії при висунутій уперед нижній щелепі:

A. Центральна; B. Бокова права; C. Передня;
D. Задня;

E. Бокова ліва.

5. Контакт Бонвіля - це контакт зубів, при якому контактують:

A. Лише ікла;

B. Жувальні зуби;

C. Центральні різці та дистальні горбики третіх молярів;

D. Усі зуби;
E. Премоляри і медіальні горбики третіх молярів.

6. Контакт однойменних горбиків у ортогнатичному прикусі буває при:

A. Центральній оклюзії;

B. Бічній оклюзії;

C. Передній оклюзії;
D. Задній оклюзії;
E. Перехресній оклюзії.

7. Змикання зубних рядів при переміщенні нижньої щелепи вбік буває при:

A. Центральній оклюзії;

B. Бічній оклюзії;

C. Передній оклюзії;
D. Задній оклюзії;
E. Перехресній оклюзії.

8. Максимальний контакт зубів буває при:

A. Центральній оклюзії;

B. Бічній оклюзії;


C. Передній оклюзії;
D. Задній оклюзії;
E. Перехресній оклюзії.

9. Артикуляція - це:


A. Змикання окремих груп зубiв на відповідний інтервал часу;

B. Усі можливі переміщення нижньої щелепи відносно верхньої щелепи;


C. Різноманітні переміщення нижньої щелепи у вертикальній площині; D. Різноманітні переміщення нижньої щелепи в трансверзальній площині;

E. Різноманітні переміщення нижньої щелепи в сагітальній площині.

10. Укажіть поняття, яке визначає положення нижньої щелепи, коли жувальна мускулатура перебуває в стані мінімального напруження або фізіологічної рівноваги:

A. Артикуляція;


B. Оклюзія;
C. Відносний фізіологічний спокій;

D. Прикус;

E. Парафункція.

8. Тема: Дисгармонія оклюзії та її клінічні прояви.

1. Укажіть функцію щелепно-під'язикових м'язів, підборідно-під'язикових м'язів, переднього черевця двочеревцевого м'яза:

A. Піднімають нижню щелепу;

B. Опускають нижню щелепу;

C. Висувають нижню щелепу вбік;


D. Висувають нижню щелепу вперед;
E. Утримують нижню щелепу в певному положенні.

2. Кут, що складає 330, називають:

A. Кутом трансверзального суглобового шляху (кут Беннетта); B. Кутом трансверзального різцевого шляху (готичний кут);


C. Кутом сагітального різцевого шляху;
D. Кутом сагітального суглобового шляху;

E. Кутом вертикального суглобового шляху.

A. Кутом трансверзального суглобового шляху (кут Беннетта); B. Кутом трансверзального різцевого шляху (готичний кут);
C. Кутом сагітального різцевого шляху;
D. Кутом сагітального суглобового шляху;

E. Кутом вертикального суглобового шляху.

A. Кутом трансверзального суглобового шляху (кут Беннетта);

B. Кутом трансверзального різцевого шляху (готичний кут); C. Кутом сагітального різцевого шляху;


D. Кутом сагітального суглобового шляху;
E. Кутом вертикального суглобового шляху.

A. Кутом трансверзального суглобового шляху (кут Беннетта);

B. Кутом трансверзального різцевого шляху (готичний кут);

C. Кутом сагітального різцевого шляху;


D. Кутом сагітального суглобового шляху;

00
3. Кут, що складає приблизно 40 -50 ,називають:00
4. Кут, що складає приблизно 15 -17 ,називають:

00 5.Кут,щоскладаєприблизно100-110 ,називають:E. Кутом вертикального суглобового шляху.6. Укажіть назву трансверзальної компенсаційної кривої: A. Крива Шпеє;

B. Крива Вілсона;

C. Крива Беннетта; D. Крива Бонвіля;

E. Крива Гофунга.

7. Укажіть назву сагітальної компенсаційної кривої:

A. Крива Шпеє;

B. Крива Вілсона; C. Крива Беннетта; D. Крива Бонвіля;

E. Крива Гофунга.

8. Кут Беннетта - це:

A. Кут трансверзального суглобового шляху;

B. Кут трансверзального різцевого шляху; C. Кут сагітального різцевого шляху;
D. Кут сагітального суглобового шляху; E. Кут вертикального суглобового шляху.

9. Латеральні крилоподібні м’язи скорочуються з обох боків при: A. Підніманні нижньої щелепи;


B. Опусканні нижньої щелепи;
C. Зсуві нижньої щелепи праворуч;

D. Зсуві нижньої щелепи ліворуч;

E. Висуванні нижньої щелепи вперед.

10. Медіальні крилоподібні м’язи скорочуються з обох боків при:

A. Підніманні нижньої щелепи;

B. Опусканні нижньої щелепи;


C. Зсуві нижньої щелепи праворуч; D. Зсуві нижньої щелепи ліворуч;
E. Висуванні нижньої щелепи вперед.

9. Тема: Оклюдатори. Артикулятори. Отримання діагностичних моделей.

1. Укажіть кількість площин, у яких може відтворювати рухи нижньої щелепи оклюдатор:

A. 1;


B. 2; C. 3;

D. 4; E. 5.

2. Укажіть кількість площин, у яких може відтворювати рухи нижньої щелепи артикулятор:

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4; E. 5.

3. Артикулятор Сорокіна належить до:

A. Середньоанатомічних;

B. Індивідуальних;
C. Нерегульованих;
D. Багатоланкових;
E. Середньостатистичних.

4. Артикулятор Хайта належить до: A. Середньоанатомічних;


B. Індивідуальних;
C. Нерегульованих;

D. Багатоланкових;


E. Середньостатистичних.

5. Укажіть артикулятор із середньою установкою оклюзійних кривих: A. Артикулятор Вустрова;


B. Артикулятор Хайта;
C. Артикулятор Гізі (Симплекс ІІ);

D. Артикулятор Сорокіна;

E. Артикулятор Монсона.

6. Укажіть артикулятор із середньою установкою нахилу суглобових шляхів і різцевого ковзання:

A. Артикулятор Вустрова;
B. Артикулятор Хайта;
C. Артикулятор Гізі (Симплекс ІІ); D. Артикулятор Сорокіна;
E. Артикулятор Бонвіля.

7. Укажіть анатомічний артикулятор: A. Артикулятор Вустрова;


B. Артикулятор Хайта;
C. Артикулятор Гізі;

D. Артикулятор Сорокіна;

E. Артикулятор Бонвіля.

8. Назвіть загальновизнаний недолік артикулятора Бонвіля:

A. Горизонтальне розташування суглобових шляхів;

B. Вертикальне розташування суглобових шляхів; C. Діагональне розташування суглобових шляхів; D. Дотичне розташування суглобових шляхів;


E. Багатоточкове розташування суглобових шляхів.

9. В артикуляторі Сорокіна нахил сагітального суглобового шляху дорівнює: A. 150;

B. 300;

C. 330;

D. 400;

0 E. 60 .

10. Укажіть артикулятор, у якому індивідуально регулюється кут трансверзального різцевого шляху:Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   96


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка