Календарно-тематичне планування Українська моваСкачати 474.15 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір474.15 Kb.
Календарно-тематичне планування

Українська мова

3 клас

календарний план складено відповідно до

навчальної програми з української мови

і підручника для загальноосвітніх навчальних

закладів із навчанням українською мовою

«Українська мова. 3 клас»,

автори: Вашуленко М.С., Мельничайко О.І., Н.А. Васильківська

ТОВ «Видавничий дім «Освіта»
Учитель: ________________________________________________

Затверждено

Голова МО: ______________________________________________


Затверждено

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

______________________________________________________________

119 годин

I семестр – 64 години (4 години на тиждень)

II семестр – 55 годин (3 години на тиждень)

ур.

Дата проведення

Впра-ви підручника

Вправи

робочого зошитаТема уроку

І семестр

1
Впр.

1-9


Ч-1,

впр.


1-3

Мова і мовлення

Мова – найважливіший засіб спілкування. Українська мова – державна мова України. Український алфавіт.2
Впр.

10-19


Ч-1,

впр.


4-6

Культура усного і писемного мовлення.

3
Впр.

20-23


Ч-1,

впр.


7-9

Культура спілкування. Основні правила культури спілкування. Слова ввічливості

4
Впр.

24-28


Ч-1,

впр.


10-12

Текст

Розвиток уявлень про текст. Основні ознаки тексту.5
Впр.

29-35


Ч-1,

впр.


13, 14

Мета, типи тексту.

6
Впр.

36-40


Ч-1,

впр.


15-17

Будова тексту. Засоби зв’язку речень у тексті.

7
Впр.

41-48


Ч-1,

впр.


18-20

Побудова тексту-розповіді. Складання усної розповіді за серією малюнків.

8
Впр.

47-52


Ч-1,

впр.


21-23

Побудова тексту-міркування.

9
Впр.

53-56


Ч-1,

впр.


24-27

Спостереження за ознаками текстів різних типів і стилів.

10
Впр.

58


Зошит із розвитку мовлення.Урок 1

Урок розвитку мовлення. Твір-опис за фотоілюстрацією. Художній опис зайця.

11
Впр.

57-59


Ч-1,

впр.


28-31

Складання текстів-описів. Зіставлення художніх і науково-популярних описів.

12
Впр.

60-64


Ч-1,

впр.


32, 33

Уявлення про абзац. Спостереження за роллю абзаців у тексті. Поділ тексту на абзаци за поданим планом.

13
Впр.

65-67


Ч-1,

впр.


34, 35

Складання текстів-інструкцій.

14
Впр.

68- 70


Зошит із розвитку мовлення.Урок 2

Урок розвитку мовлення. Складання ділових текстів (листа, записки).

15
Впр.

75-79


Ч-1,

впр.


36-38

Речення

Повторення й узагальнення знань про основні ознаки речення.16
Впр.

80-84


Ч. 1,

впр.


39-41

Види речень за метою висловлювання та інтонацією.

17
Впр.

85-87


Ч-1,

впр.


42-44

Інтонування речень. Практичне уявлення про логічний наголос у реченні.

18
Впр.

88-92


Ч-1,

впр.


45-47

Уявлення про звертання. Розділові знаки при звертаннях. Розігрування діалогів.

19
Впр.

93-97


Ч-1,

впр.


48-50

Члени речення. Поняття про підмет, присудок і другорядні члени речення.

20
Впр.

98-102


Ч-1,

впр.


51-53

Закріплення поняття про головні і другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні.

21
Впр. 103-107

Ч-1,

впр.


54, 55

Узагальнювальний урок із розділу «Речення». Перевірна робота.

22
Впр.

71-74


Зошит із розвитку мовлення.Урок 3

Урок розвитку мовлення. Складання письмових запрошень і привітань.

23
Впр.

108-111


Ч-1,

впр.


56-58

Слово. Значення слова

Уявлення про пряме і переносне значення слів.24
Впр. 112-115

Ч-1,

впр.


59-61

Уявлення про багатозначні слова. Спостереження за реченнями і текстами з багатозначними словами.

25
Впр. 116-120

Ч.1,

впр.


62, 63

Практичне уявлення про омоніми без уживання терміна (слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різні значення).

26
Впр.

121-125


Ч-1,

впр.


64-66

Слова, близькі за значенням (синоніми).

27
Впр.

126-128


Ч-1,

впр.


67-69

Спостереження за роллю синонімів у реченні і тексті. Пояснення значення окремих фразеологізмів шляхом добору до них слів-синонімів.
28
Впр.

129-134


Ч-1,

впр.


70-72

Слова, протилежні за значенням (антоніми).

29


Урок контролю навчальних досягнень учнів.

30


Зошит із розвитку мовлення.Урок 4

Урок розвитку мовлення. Твір-розповідь за фрагментом. Тема: «По гриби».

31
Впр.

135-140


Ч-1,

впр.


73-75

Будова слова

Закінчення слова, його роль у реченні.32
Впр.

141-146


Ч-1,

впр.


76-78

Основа слова.

33
Впр.

147-151


Ч-1,

впр.


79-81

Частини основи.

34
Впр.

152-155


Ч-1,

впр.


82-84

Спільнокореневі слова. Корінь слова.

35
Впр. 156-159

Ч-1,

впр.


85, 86

Вправи на розрізнення спільнокореневих слів, синонімів і різних форм того самого слова

36
Впр. 160-163

Ч-1,

впр.


87-89

Спостереження за словами з омонімічними коренями. Розрізнення їх значень.

37

Зошит із розвитку мовлення.Урок 5

Урок розвитку мовлення. Детальний переказ.

38
Впр. 164-168

Ч-1,

впр.


90, 91

Чергування голосних звуків [о], [е] з [і] у коренях слів.

39
Впр.

169-173


Ч-1,

впр.


92, 93

Чергування приголосних звуків у коренях слів.

40
Впр.

174-178


Ч-1,

впр.


94-96

Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и], які перевіряються наголосом.

41
Впр.

179-183


Ч-1,

впр.


97-100

Закріплення вмінь добирати слова для перевірки ненаголошених голосних для їх позначення на письмі.

42
Впр.

179-183


Ч-1,

впр.


97-100

Закріплення вмінь добирати слова для перевірки ненаголошених голосних для їх позначення на письмі.

43
Впр.

184-189


Ч-1,

впр.


101-103

Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником.

44


Урок контролю навчальних досягнень учнів.

45
Впр.

190-193


Ч-1,

впр.


104-106

Аналіз перевірних робіт. Спостереження за літературною вимовою парних дзвінких і глухих приголосних звуків.

46Зошит із розвитку мовлення.Урок 6

Урок розвитку мовлення. Твір-міркування за прислів’ям «Книга дорожча за найбільше багатство»

47
Впр. 194-197

Ч-1,

впр.


107, 108

Засвоєння правила вимови дзвінких приголосних у кінці слів і складів.

48
Впр.

198-204


Ч-1,

впр.


109, 110

Вправи на закріплення вимови і правопису слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.

49
Впр. 205-209

Ч-1,

впр.


111-114

Спостереження за явищами заміни в коренях слів дзвінких приголосних глухими і навпаки.

50
Впр.

205-209


Ч-1,

впр.


111-114

Спостереження за явищами заміни в коренях слів дзвінких приголосних глухими і навпаки.

51Зошит із розвитку мовлення.Урок 7

Урок розвитку мовлення. Вибірковий переказ.

52
Впр.

210-214


Ч-1,

впр.


115-117

Префікс як значуща частина слова. словотворчі вправляння за допомогою префіксів.

53
Впр. 215-219

Ч-1,

впр.


118-121

Префікси і прийменники. Вправи на розрізнення однозвучних префіксів і прийменників.

54
Впр.

220-224


Ч-1,

впр.


122-124

Правопис слів із префіксами роз-, без-.

55
Впр.

225-228


Ч-1,

впр.


125, 126

Вимова і правопис слів із префіксами з-, с-.

56
Впр.

229-232


Ч-1,

впр.


127, 128

Закріплення правила про вимову і правопис слів із префіксами з-, с-.

57Впр. 233-236

Ч-1,

впр.


129, 130

Правило вживання апострофа після префіксів.

58
Впр.

237-240


Ч.1,

впр.


131-133

Закріплення правила вживання апострофа після префіксів.


59Зошит із розвитку мовлення.Урок 8

Урок розвитку мовлення. Перебудова казки. Казки про тварин.

60
Впр.

241-245


Ч.1,

впр.


134-136

Ознайомлення з суфіксом як значущою частиною слова.

61
Впр.

246-250


Ч.1,

впр.


137, 138

Закріплення поняття про суфікс та його словотворчу роль. Словотворчі вправи та моделювання будови слів.

62
Впр.

251-255


Ч.1,

впр.


139, 140

Послідовність розбору слова за будовою. Усний і письмовий розбори слів за будовою.

63


Урок контролю навчальних досягнень учнів за I семестр.

64
Впр.

256-258


Ч.1,

впр. 141


Аналіз результатів контрольної роботи. Узагаль-нювальний урок за семестр.


ІІ семестр


65
Впр.

259-262


Ч-2,

впр.


1-3

Частини мови

Загальне поняття про частини мови.66
Впр.

263-266


Ч-2,

впр.


4-7

Словниково-логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами в межах кожної частини мови.

67
Впр.

267-271


Ч-2,

впр.


8-10

Вправляння в розрізненні спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови.

68
Впр.

272-275


Ч-2,

впр.


11, 12

Вправляння в розрізненні іменників, прикметників, дієслів.

69
Впр. 274

Зошит із розвитку мовлення.Урок 9

Урок розвитку мовлення. Твір-розповідь за сюжетним малюнком «Лижні змагання».

70
Впр.

276-283


Ч-2,

впр.


13-15

Іменник

Загальне поняття про іменник. Іменники – назви істот та неістот.
71
Впр.

284-287


Ч-2,

впр.


16-18

Власні й загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.

72
Впр.

288- 293


Ч-2,

впр.


19-21

Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників.

73
Впр.

294-297Ч.2,

впр.


22-24

Іменники, утворені від прикметників.

74
Впр.

298-303


Ч-2,

впр.


25-27

Іменники, що означають дії.

75Зошит із розвитку мовлення.Урок 10

Урок розвитку мовлення. Твір-міркування за вказаною темою «Кого я вважаю своїм другом?».

76
Впр.

304-308


Ч-2,

впр.


28-30

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній.

77
Впр.

309-312


Ч-2,

впр.


31-33

Визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями іменників.

78
Впр.

313-317


Ч-2,

впр.


34-36

Змінювання іменників за числами.

79
Впр.

318-321


Ч-2, впр. 37-39

Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або тільки у множині.

80
Впр.

322-325


Ч-2,

впр.


40-42

Змінювання іменників за відмінками.

81


Зошит із розвитку мовлення.Урок 11


Урок розвитку мовлення. Творення віршів.

82
Впр. 326-330

Ч-2,

впр.


43-45

Прийменники і закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в реченні. Роль іменників у реченні.

83


Урок перевірки навчальних досягнень учнів із теми «Іменник».

84
Впр.

331-335


Ч-2,

впр.


46-48

Прикметник

Загальне поняття про прикметник85
Впр. 336-340

Ч-2,

впр.


49, 50

Зв'язок прикметників з іменниками.

86
Впр.

341-345


Ч-2,

впр.


51, 52

Вправи на встановлення зв’язку прикметників з іменниками в реченні.

87Зошит із розвитку мовлення.Урок 12

Урок розвитку мовлення. Складання загадок.

88
Впр.

346-350


Ч-2,

впр.


53, 54

Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.

89
Впр.

351-355


Ч-2,

впр.


55-57

Узгодження прикметника з іменником у різних формах.

90
Впр.

356 -359


Ч-2,

впр.


58-60

Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників.

91
Впр.

360-364


Ч-2,

впр.


61-63

Визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми.

92
Впр.

365- 368


Ч-2,

впр.


64-66

Повний аналіз прикметника як частини мови.

93
Впр.

369- 373


Ч-2,

впр.


67-69

Уживання прикметників у прямому і переносному значеннях.

94Зошит із розвитку мовлення.Урок 13

Урок розвитку мовлення. Твір-опис на основі власних спостережень «Надійшла весна прекрасна».

95
Впр.

374-378


Ч-2,

впр.


70-72

Спостереження за роллю прикметників у загадках.

96
Впр.

379- 387


Ч-2,

впр.


73, 74

Закріплення й узагальнення знань про прикметник.

97


Урок контролю навчальних досягнень учнів з теми «Прикметник».

98
Впр.

388-391


Ч-2,

впр.


75-77

Дієслово

Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з іменником у реченні.99
Впр.

392-394


Ч-2,

впр.


78, 79

Вправи на встановлення зв’язку дієслів з іменниками в реченні.

100Зошит із розвитку мовлення.Урок 14

Урок розвитку мовлення. Переказ із творчим доповненням.

101
Впр.

395-398


Ч-2,

впр.


80-82

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах.

102
Впр.

399-403


Ч-2,

впр.


83-88

Дієслова-синоніми.

103
Впр.

404-407


Ч-2,

впр.


89-91

Дієслова-антоніми.

104
Впр.

408-412


Ч-2,

впр.


92-94

Уживання дієслів у переносному значенні.

105
Впр.

413-417

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із лексикологічними значеннями дієслів.

106Зошит із

розвитку


мовлення.

Урок 15


Урок розвитку мовлення. Творення казки. Чарівні казки.

107
Впр.

418-422


Ч-2,

впр.


95-97

Змінювання дієслів за часами.

108
Впр.

423-426


Ч-2,

Впр.


98-100

Вправи для розрізнення часових форм дієслів.

109
Впр.

427-431


Ч-2,

впр.


104-106

Дієслова, що означають завершену і незавершену дію.

110
Впр.

432- 436


Ч-2, впр. 107, 108

Розрізнення дієслів, що означають завершену і незавершену дію.

111
Впр.

437-440


Ч-2, впр.

101-103


Закріплення знань про часові форми дієслова.

112Зошит із

розвитку


мовлення.

Урок 16


Урок розвитку мовлення. Твір-розповідь з елементами міркування. Тема: «Моя заповітна мрія».

113
Впр.

441-445


Ч-2,

впр.


109-111

Написання не з дієсловами. Вправляння у розборі дієслова як частини мови.

114
Впр.

446-449


Ч-2,

впр.


112, 113

Узагальнювальний урок із теми «Дієслово».

115
Впр.

450-456


Ч-2,

впр.


114-116

Повторення вивченого за рік

Повторення вивченого за рік. Текст. Речення. значення слова. звуки і букви.116
Впр.

457-469


Ч-2,

впр.


117-125

Повторення матеріалу з розділу «Будова слова», «Частини мови». підготовка до контролю навчальних досягнень за рік.

117Зошит із

розвитку


мовлення.

Урок 17


Урок розвитку мовлення. Стислий переказ.

118


Урок контролю навчальних досягнень учнів.

119


Узагальнювальний урок за рік.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка