Календарно-тематичне планування Українська моваДата конвертації05.05.2016
Розмір0.54 Mb.
#71
Календарно-тематичне планування
Українська мова

2 клас

Календарний план складено відповідно до

навчальної програми з української мови

і підручника для загальноосвітніх навчальних

закладів із навчанням українською мовою

«Українська мова, 2 клас»,

автори: Вашуленко М.С., Дубовик С.Г.

ТОВ «Видавничий дім «Освіта»
Учитель: ________________________________________________

Затверждено

Голова МО: ______________________________________________


Затверждено

Заступник директора з навчально-виховної роботи:

______________________________________________________________

119 годин

I семестр – 64 години (4 години на тиждень)

II семестр – 55 годин (3 години на тиждень)

ур.

Дата проведення

Впра-ви підручника

Вправи

робочого зошитаТема уроку

І семестр

1
Впр.

1-6


Ч-1,

впр.


1-3

Звуки і букви. Склад. Наголос

Звуки слова. поняття про звук як елемент людської мови. звуковий аналіз слів.2
Впр.

7-11


Ч-1,

впр.


4-6

Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків у словах.

3
Впр.

12-15


Ч-1,

впр.


7-9

Звуки і букви. поняття про букву як писемний знак, що позначає звук. Абетка. Азбука. Алфавіт. Звуко-буквений аналіз слів.

4
Впр.

16-20


Ч-1,

впр.


10-12

Українська абетка. Поняття про абетку (алфавіт) як сукупність букв, що прийнята у писемності певної мови.

5
Впр.

21-25


Ч-1,

впр.


13-15

Графічна форма великих букв української абетки

6
Впр.

26-31


Ч-1,

впр.


16-18

Вправляння у розташуванні слів за абеткою з орієнтацією на першу букву слова.

7
Впр.

32-36


Зошит із розвитку мовлення.Урок 1

Робочий зошит

Ч-1,

впр.


19, 20

Урок розвитку мовлення. Робота з орфографічним словником. Побудова словосполучень і речень.

8
Впр.

37-41


Ч-1,

впр.


21-23

Склад слова. уявлення про складоутворювальну роль голосних звуків. Перенос частин слів із рядка в рядок по складах.

9
Впр.

42-44


Ч-1,

впр.


24, 25

Правило переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків.

10
Впр.

45-49


Ч-1,

впр.


26, 27

Правила переносу частин слів із буквами й та ь у середині слів.

11
Впр.

50-54


Ч-1,

впр.


28-30

Голосні звуки. Спостереження за істотними ознаками голосних звуків. Букви, що позначають голосні звуки.

12
Впр.

55-57


Ч-1,

впр.


31-33

Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків. Спостереження за способом позначення звукосполучення [йо]. Перенос слів із буквосполученням «йо».

13
Впр.

58-61


Ч-1,

впр.


34-36

Наголос. Уявлення про наголос як сильніше вимовляння складу в слові. Наголошені й ненаголошені звуки і склади.

14
Впр.

62-66


Зошит із розвитку мовлення.Урок 2

Робочий зошит

Ч-1,

впр.


37-39

Урок розвитку мовлення. Робота над словами, вимову і написання яких треба запам’ятати. Доповнення і побудова речень.

15
Впр.

67-72


Ч-1,

впр.


40, 41

Спостереження за смислорозрізнювальною роллю наголосу в словах.

16
Впр.

73-78


Ч. 1,

впр.


42, 43

Спостереження за словами з ненаголошеними голосними, у яких вимова не повністю відповідає написанню (весна, крило).

17Ч-1,

впр.


44-46

Правило вживання букв е та и в ненаголошених складах

18
Впр.

79-83


Ч-1,

впр.


47-49

Приголосні звуки. Спостереження за істотними ознаками приголосних звуків. Букви, що позначають приголосні звуки.

19
Впр.

84-89


Ч-1,

впр.


50-51

Звук [ф], позначення його буквою «еф». Робота над іншомовними словами з буквою «еф».

20
Впр.

90-94


Ч-1,

впр.


52-54

Вимова і написання слів із буквою «еф» та буквосполученням «хв». Робота з орфографічним словником.

21
Впр.

95-99


Ч-1,

впр.


55-57

Звуки [дж], [дз], [дз]׳, позначення їх на письмі буквосполученням «дж», «дз». Орфоепічні вправи.

22
Впр.

100-104


Ч-1,

впр.


58-60

Звуки [г] та [ґ], позначення їх на письмі буквами «ге», «ґе». Робота над вимовою і написанням слів із цими звуками.

23
Впр.

105-110


Ч-1,

впр.


61-64

Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч].

24
Впр. 111-114

Ч-1,

впр.


65-67

Спостереження за способом вимовляння парних дзвінких і глухих приголосних звуків.

25
Впр. 115-117

Зошит із розвитку мовлення.Урок 3

Робочий зошит

Ч-1,

впр.


68-70

Урок розвитку мовлення. Складання розповіді за ілюстрацією до казки «Два цапки». Вправляння в літературній вимові дзвінких приголосних звуків.

26
Впр.

118-121


Ч-1,

впр.


71-73

Вимова і написання слів із дзвінкими і глухими приголосними звуками.

27
Впр.

122-126


Ч-1,

впр.


74-76

Закріплення вимови і написання слів із дзвінкими і глухими приголосними звуками.
28
Впр.

127-131


Ч-1,

впр.


77-79

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних на письмі знаком м’якшення.

29
Впр.

132-135
Ч-1,

впр.


80, 81

Позначення м’якості приголосних звуків перед о. Правило переносу слів зі знаком м’якшення і буквосполученням «ьо».

30
Впр.

136-140
Ч-1,

впр.


82-84

Вимова і написання слів із м’якими приголосними звуками. Звуко-буквений аналіз слів.

31
Впр.

141-144


Ч-1,

впр.


85-87

Закріплення вимови і написання слів із м’якими приголосними звуками.

32
Впр.

145-149


Ч-1,

впр.


88-90

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами і, я, ю, є. Буква «йот», що позначає завжди м’який приголосний звук [й].

33
Впр.

150-151


Зошит із розвитку мовлення.Урок 4

Робочий зошит

Ч-1,

впр.


91-93

Урок розвитку мовлення. Побудова діалогу. Закріплення знань про способи позначення м’яких приголосних звуків.

34
Впр.

152-155


Ч-1,

впр.


94-96

Закріплення знань про м’які приголосні звуки та способи їх позначення.

35
Впр. 156-160

Ч-1,

впр.


97-99

Подовжені м’які приголосні звуки. Способи позначення їх на письмі буквами.

36
Впр. 161-166

Ч-1,

впр.


100-102

Правила поділу слів із подовженими м’якими приголосними звуками на склади та для переносу.

37
Впр. 167-170

Ч-1,

впр.


103-105

Звуковий і звуко-буквений аналізи слів із подовженими м’якими приголосними звуками.

38
Впр. 171-173

Ч-1,

впр.


106-108

Звуковий і звуко-буквений аналізи слів із подовженими м’якими приголосними звуками.

39


Урок контролю навчальних досягнень учнів.

40
Впр.

174-178


Ч-1,

впр.


109-111

Вимова і написання слів з апострофом. Спостереження за твердою вимовою приголосних звуків, позначених буквами б, п, в, м, ф та р, перед апострофом.

41
Впр.

179-181


Ч-1,

впр.


112-114

Закріплення вимови і написання слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів з апострофом.

42
Впр.

182-186


Ч-1,

впр.


115-117

Правило переносу слів з апострофом.

43
Впр.

187-191


Ч-1,

впр.


118-120

Мова і мовлення

Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Рідна мова і споріднені мови. українська мова – державна мова України.44
Впр.

192-197


Ч-1,

впр.


121-123

Усне і писемне мовлення (говоріння і письмо). Культура мовлення.

45
Впр.

198-201


Ч-1,

впр.


124-126

Спостереження за силою голосу і темпом мовлення (за текстами різних типів). Практичне ознайомлення зі словами-звертаннями.

46
Впр.

202-204


Ч-1,

впр.


127-129

Слова ввічливості. Засвоєння етикетних форм спілкування.

47Зошит із розвитку мовлення.Урок 5

Урок розвитку мовлення. Уживання слів увічливості у мовленні.

48
Впр.

205-208


Ч-1,

впр.


130-133

Текст

Поняття про текст.49
Впр. 209-212

Ч-1,

впр.


134-136

Добір заголовка до тексту.

50
Впр.

213-215


Ч-1,

впр.


137-139

Будова тексту. Ознайомлення зі складовими частинами тексту. Абзац.

51
Впр.

216-219


Ч-1,

впр.


140-142

Закріплення знань про будову тексту. Колективне складання тексту за поданими початком і кінцівкою на основі ілюстрації.

52
Впр.

220-221


Зошит із розвитку мовлення.Урок 6

Урок розвитку мовлення. Побудова різних типів текстів – розповіді, опису і міркування.

53


Перевірка аудіативних умінь за розділом «Текст».

54
Впр.

222-226


Ч-1,

впр.


143-145

Речення

Поняття про речення.55
Впр.

227-230


Ч-1,

впр.


146, 147

Зв'язок у реченні слів між собою і за змістом.

56
Впр.

231-234


Ч-1,

впр.


148 –150

Поняття про розповідні речення.

57Впр. 235-238

Ч-1,

впр.


151-153

Поняття про питальні речення.

58
Впр.

239-242


Ч.1,

впр.


154-159

Вправи на інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для вираження думки.

59
Впр.

243-246


Зошит із розвитку мовлення.Урок 7

Урок розвитку мовлення. Колективний твір за ілюстрацією та планом у формі питальних речень.

60
Впр.

247-250


Ч.1,

впр.


160-162

Поняття про спонукальні речення.

61
Впр.

251-255


Ч.1,

впр.


163-168

Узагальнення знань про розповідні, питальні та спонукальні речення.

62
Впр.

256-257


Зошит із розвитку мовлення.Урок 8

Урок розвитку мовлення. Складання розповіді за ілюстрацією.

63


Урок контролю навчальних досягнень учнів за семестр.

64


Аналіз результатів контрольної роботи. Підсумковий урок за семестр.


II семестр


65
Впр.

258-262


Ч-2,

впр.


169-171

Речення (продовження)

Головні слова в реченні.66
Впр.

263-265


Ч-2,

впр.


172-175

Вправи на визначення головних слів у реченні. Побудова речень за графічними схемами.

67
Впр.

266-269


Ч-2,

впр.


176-182

Зв'язок слів у реченні.

68
Впр.

270-274


Ч-2,

впр.


183-185

Закріплення знань про речення.

69
Впр. 275-278

Зошит із розвитку мовлення.Урок 9

Урок розвитку мовлення. Інсценізація дитячої гри «Гуси». Складання розповіді за серією малюнків.

70


Урок контролю навчальних досягнень учнів.

71
Впр.

279-282


Ч-2,

впр.


1-4

Слово. Іменник

Поняття про слова – назви предметів (іменники).72
Впр.

283- 287


Ч-2,

впр.


5-8

Розпізнавання слів – назв предметів за питаннями хто? або що?

73
Впр.

288-295Ч.2,

впр.


9-12

Змінювання іменників за зразком один – багато. Словниково-логічні вправи.

74
Впр.

296-303


Ч-2,

впр.


13-15

Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей.

75
Впр.

295-303,


впр. 302

Зошит із розвитку мовлення.Урок 10

Урок розвитку мовлення. Усна розповідь за ілюстрацією і колективно складеним планом. Добір заголовка.

76
Впр.

304-306


Ч-2,

впр.


16-18

Написання з великої букви кличок тварин.

77
Впр.

307-311


Ч-2,

впр.


19-22

Велика буква у кличках тварин.

78
Впр.

312-317


Ч-2,

впр.


23-26

Велика буква в назвах міст, сіл, вулиць, річок.

79


Урок контролю навчальних досягнень учнів.

80


Урок аналізу контрольної роботи. Підсумок опрацювання теми.

81
Впр. 318-322

Ч-2,

впр.


27-30

Прикметник

Поняття про слова, які називають ознаки предметів (прикметники).82
Впр. 323-326

Ч-2,

впр.


31-36

Зв'язок прикметників з іменниками. Зміна прикметників разом з іменниками за зразком один – багато.

83
Впр. 327-330,

впр. 328


Зошит із розвитку мовлення.Урок 11

Урок розвитку мовлення. Письмовий переказ тексту за поданим планом, що складається з питальних речень.

84
Впр.

331-334


Ч-2,

впр.


37-39

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних зі словами, що виражають ознаки предметів.

85
Впр. 335-338

Ч-2,

впр.


40-43

Прикметники, близькі і протилежні за значенням. Уживання прикметників у переносному значенні.

86


Урок контролю навчальних досягнень учнів.

87
Впр.

339 -342


Ч-2,

впр.


44-47

Дієслово

Слова, що означають дії предметів (дієслова).88
Впр.

343-345


Ч-2,

впр.


48-51

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах.

89
Впр.

346-349


Ч-2,

впр.


52-55

Зв'язок дієслів з іменниками у формі однини і множини (без уживання термінів)

90
Впр.

350-352,


впр. 351

Зошит із розвитку мовлення.Урок 12

Урок розвитку мовлення. Побудова діалогу. Робота над деформованими реченнями.

91
Впр.

353-356


Ч-2,

впр.


56-60

Тренувальні вправи на використання дієслівних форм у різних текстах.

92
Впр.

357- 359


Ч-2,

впр.


61-64

Спостереження за словами – назвами дій, близькими і протилежними за значенням.

93
Впр.

360- 364


Ч-2,

впр.


65-68

Спостереження за багатозначністю слів – назв дій.

94


Урок контролю навчальних досягнень учнів.

95
Впр.

365-367


Ч-2,

впр.


69-72

Службові слова

Поняття про службові слова та їх роль у реченні.96
Впр.

368- 371


Ч-2,

впр.


73-75

Спостереження за роллю службових слів у реченні.

97
Впр.

372- 375


Ч-2,

впр.


76-79

Вправляння у доречному вживанні службових слів у мовленні.

98Зошит із розвитку мовлення.Урок 13

Урок розвитку мовлення. Уживання службових слів у мовленні.

99
Впр.

376-382


Ч-2,

впр.


80-82

Корінь

Корінь слова. Спільнокореневі слова.100
Впр.

383-387


Ч-2,

впр.


83-86

Розпізнавання споріднених слів, визначення в них спільої частини – кореня.

101
Впр.

388-391


Ч-2,

впр.


87-90

Споріднені слова. Тренувальні вправи.

102
Впр.

392-395


Ч-2,

впр.


91-94

Закріплення знань про корінь слова і спільнокореневі слова.

103
Впр.

396-399


Ч-2,

впр.


95-98

Розрізнення споріднених слів та слів, близьких за значенням.

104


Самостійна робота.

105Зошит із розвитку мовлення.Урок 14

Урок розвитку мовлення. Роль спільнокореневих слів у мовленні. Робота над побудовою словосполучень, речень, текстів.

106
Впр.

400- 404


Ч-2,

впр.


99-102

Вимова і правопис слів із ненаголошеними голосними звуками [е], [и] в корені слова.

107
Впр.

405-407


Ч-2,

впр.


103-106

Правила вимови і правопису слів із ненаголошеними голосними звуками [е], [и] в корені слова.

108
Впр.

408-411


Ч-2,

Впр.


107-110

Вимова і правопис слів із ненаголошеними голосними звуками [е], [и] в корені слова.

109
Впр.

412-415


Ч-2,

впр.


111-114

Вимова і написання слів із ненаголошеними голосними звуками [е], [и] в корені слова. Тренувальні вправи.

110Зошит із

розвитку


мовлення.

Урок 15


Урок розвитку мовлення. Уживання спільнокореневих слів у мовленні. Побудова різних типів текстів.

111


Урок контролю навчальних досягнень учнів.

112Зошит із

розвитку


мовлення.

Урок 16


Урок розвитку мовлення. Робота над складанням загадки.

113
Впр.

416-418


Ч-2,

впр.


115-118

Закріплення вивченого матеріалу.

114
Впр.

419-421


Ч-2,

впр.


119-121

Повторення вивченого матеріалу.

115Зошит із

розвитку


мовлення.

Урок 17


Урок розвитку мовлення. Робота над розвитком мовлення учнів. Удосконалення мовленнєвих умінь учнів.

116
Впр.

422-424


Ч-2,

впр.


122-124

Повторення вивченого за рік.

117
Впр.

425-428


Ч-2,

впр.


125-127

Урок узагальнення і систематизації знань.

118
Впр.

429-430


Ч-2,

впр.


128-134

Урок узагальнення і систематизації знань.

119


Урок контролю навчальних досягнень учнів.Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка