Календарно-тематичне планування українська мова для знз із навчанням російською мовою 5 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми «Українська мова для знз із навчанням російською мовою»Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.54 Mb.
Календарно-тематичне планування

УКРАЇНСЬКА МОВА для ЗНЗ із навчанням російською мовою
5 клас
Календарний план складено відповідно

до навчальної програми «Українська мова для ЗНЗ

із навчанням російською мовою» 2012 р.

За підручником «Українська мова. 5 клас»,

автори: Ворон А.А., Солопенко В.А.

ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2013 р.

Учитель: ________________________________________________

Затверджено

Голова МО: ______________________________________________


Затверджено

Заступник директора з нвр:

_________________________________________Ворон А.А., Солопенко В.А. Українська мова. 5 клас.

Орієнтовне календарне планування уроків

пор.


Дата

Тема уроку

Навчальні матеріали (сторінки)

Примітки

5-

5-

у підруч-нику

у зошиті для КР
Вступ

Значення мови в нашому житті. Українська мова – державна мова України

3-8Розвиток зв’язного мовлення. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки, аудіювання

8-10

19-22
Розвиток зв’язного мовлення. Спілкування

11-13Повторення вивченого
Значущі частини слова


14-15


Розвиток зв’язного мовлення. Текст. Поняття про «відоме» і «нове». Докладний усний переказ тексту


15-18Ненаголошені голосні в коренях слів

18-20


Розвиток зв’язного мовлення. Тема й основна думка висловлювання


20-22


Частини мови. Іменник


23-25


Прикметник


25-27


Займенник. Числівник


27-29Дієслово. Прислівник

29-32Розвиток зв’язного мовлення. Підготовка до докладного письмового переказу

32-33Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий переказ


Розвиток зв’язного мовлення. Види мовленнєвих помилок. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі

37-40Прийменник. Сполучник

33-37Контрольна робота (тестування)
3-7
Відомості з синтаксису і пунктуації.

Елементи стилістики

Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні

41-43


Синтаксичний розбір словосполучень


44-45


Речення. Граматична основа речення


45-46


Розвиток зв’язного мовлення. Стилі мовлення. Сфери вживання кожного з них


47-50Речення, його граматична основа. Види речень за метою висловлювання (розповідні, питальні, спонукальні). Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень

50-53


Головні члени речення


53-54


Тире між підметом і присудком


54-55


Другорядні члени речення


56-59


Поширені й непоширені речення. Порядок слів у реченні


59-60


Розвиток зв’язного мовлення. Типи мовлення


60-62


Однорідні члени речення. Кома між однорідними членами.


62-64


Двокрапка і тире при однорідних членах речення


65-67


Розвиток зв’язного мовлення. Докладний письмовий переказ тексту-розповіді


67-68

17-18Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз творчих робіт


Речення із звертанням. Розділові знаки при звертанні


68-71


Розвиток зв’язного мовлення. Лист. Адреса


71-73


Речення із вставними словами


74-75


Синтаксичний розбір простих речень


75-77


Розвиток зв’язного мовлення. Усний твір-розповідь на основі власного досвіду


77-79


Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення


79-82


Синтаксичний розбір складних речень


82


Розвиток зв’язного мовлення. Переказ тексту-розповіді з елементами опису предмета (письмовий)


83-84


Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз творчих робітПряма мова. Розділові знаки при прямій мові

84-86


Діалог. Розділові знаки при діалозі


86-89


Розвиток зв’язного мовлення. Складання діалогів


89-93


Контрольна робота (диктант або тестування)

10-16Аналіз контрольних робіт


Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис предмета за картиною (усний)


93-95Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія.

Елементи стилістики
Звуки мовлення. Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, є, ї


96-99


Приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які


99-101


Приголосні дзвінкі й глухі. Уподібнення дзвінких і приголосних звуків


101-104


Вимова [г] і [ґ]


104-105


Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис предмета за власним спостереженням


105-107


Знаки письма. Алфавіт


107-109


Співвідношення букв і звуків. Звуковий запис слова. Склад


109-111


Правила переносу слів із рядка в рядок


111-113


Розвиток зв’язного мовлення. Переказ тексту-розповіді з елементами опису тварини (письмовий)


113-115


Наголос. Наголошені й ненаголошені голосні, їх вимова, позначення на письмі


116-118


Ненаголошені голосні в коренях слів


118-120


Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом


121-123


Контрольна робота (диктант).

28-29Розвиток зв’язного мовлення. Переказ із творчим завданням (письмовий)


120-121


Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз творчих робіт


Позначення м’якості приголосних на письмі


126-128


Правопис м’якого знака


126-130


Правопис йо, ьо


130-132


Фонетичний розбір слова


132-133


Розвиток зв’язного мовлення. Науковий і художній опис. Твір-опис тварини за картиною


124-126


Правила вживання апострофа


133-134


Тренувальні вправи


134-136


Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис тварини за власним спостереженням


136-137


Чергування [у] – [в], [і] – [й]


137-140


Подвоєні букви на позначення збігу двох однакових приголосних


140-142


Вимова й написання слів із подовженими м’якими приголосними


142-144


Розвиток зв’язного мовлення. Твір-розповідь про випадок із життя (письмовий)


144-145


Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз творчих робіт


Спрощення в групах приголосних


146-147


Тренувальні вправи


147-148


Букви и, і в словах іншомовного походження


148-150


Тренувальні вправи


150-151


Подвоєні букви в словах іншомовного походження


151-152


Узагальнення і систематизація вивченого


153


Контрольна робота (диктант або тестування)

23-29Аналіз контрольної роботи


Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови роздуму. Докладний переказ тексту-роздуму (усний)


154-156Лексикологія. Фразеологія.

Елементи стилістики


Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова


157-159


Пряме й переносне значення слова


159-161


Лексика за її походженням. Власне українські слова


161-165


Загальновживані слова. Терміни. Професійна лексика. Діалектні слова


165-168


Застарілі слова. Неологізми


168-169


Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний переказ

48-49Розвиток зв’язного мовлення. Аналіз творчих робіт


Омоніми. Відмінність омонімів від багатозначних слів


169-171


Синоніми. Антоніми


171-174


Фразеологізми


174-177


Розвиток зв’язного мовлення. Усна відповідь на основі переказу параграфа


177-179


Контрольна робота (тестування)

30-34Аналіз контрольної роботиБудова слова. Словотвір. Орфографія

Елементи стилістики
Основа слова і закінчення змінних слів


180-182


Корінь, префікс, суфікс – значущі частини слова


182-185


Розбір слів за будовою


185-186


Розвиток зв’язного мовлення. Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму


186-187


Способи творення слів


187-189


Чергування [о] – [а], [е] – [і], [е] – [и]


189-191


Чергування [о], [е] з [і]


191-193


Чергування [о] – [е] після ж, ч, ш, й


193-194


Букви и, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів та в абсолютному кінці слова


195-197


Найголовніші випадки чергування приголосних звуків у коренях слів


198-200


Зміни приголосних при творенні нових слів


200-201


Розвиток зв’язного мовлення. Твір-роздум на основі власного досвіду (усний)


202-203


Складні і складноскорочені слова. Сполучні голосні


203-205


Правопис слів з пів-, напів-, полу-


205-206


Вимова й правопис префікса з- (зі-, с-)


206-207


Правопис префіксів роз-, без-


208-209


Правопис префіксів пре-, при-, прі-


209-211


Дефіс у складних словах


211-214


Контрольна робота (тестування)

35-41Аналіз контрольної роботиПовторення вивченого
Словосполучення і речення. Розділові знаки в простому і складному реченнях


215-216


Пряма мова. Діалог


216-217


Розвиток зв’язного мовлення. Контроль мовленнєвих навичок (аудіювання, читання мовчки)

54-55Звуки і букви. Ненаголошені голосні, сумнівні приголосні


217-218


Написання апострофа і м’якого знака


218


Контрольна робота (диктант або тестування)

42-47Будова слова і словотвір. Орфограми в префіксах


218


Лексикологія і фразеологія


219


Підсумки за рікКаталог: free
free -> Уроків української мови у 4 класі за підручником М. С. Вашуленко. Українська мова: підруч для 4 кл
free -> Календарно-тематичне планування Музичне мистецтво 4 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми з музичного мистецтва 2011 р. За підручником «Музичне мистецтво, 4 клас»
free -> Календарно-тематичне планування математика 4 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики 2011 р. За підручником «Математика. 4 клас»
free -> Погоджено: затверджено
free -> Договір № на послуги по постачанню програмного забезпечення, ліцензії та надання консультацій в процесі супроводу в експлуатації програмного забезпечення "Агент передачі файлів tcpfoss"
free -> Уроків до підручника Л. М. Масол


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка