Календарно-тематичне планування навчання грамотиСторінка2/2
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.61 Mb.
1   2


ІІ семестр

18 тижнів х 7 годин на тиждень = 126 годин

(63 години читання, 63 години письма)
ЧИТАННЯ ПИСЬМОуроку,

с.
у підручн.

Дата прове­дення

Темауроку,
с.
у зошиті


Дата

прове­

дення

Тема

Букварний період (76 год, з них у І семестрі — 42 год)

1
Повторення і закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами на текстах Букваря та «Супутника букваря»

1

с. 1—3

Закріплення вміння писати вивчені букви. Встановлення відповідності між вивченими великими і малими буквами. Порівняння великих букв З, Е

2

с. 88—89

Звук [ч]. Буква Ч ч («че»). Робота над орфоепічно правильним (твердим) вимовлянням звука [ч] перед усіма голосними, крім [і]. Заучування скоромовки. Робота з анаграмами

2

с. 4—5

Аналіз складових елементів малої букви ч. Письмо малої букви ч. Письмо слів, речення з малою буквою ч

3

с. 90—91

Закріплення букви Ч ч. Бесіда про Українські Карпати. Розвиток артикуляційно­вимовних умінь учнів. Вивчення вірша «Карпати»

3

с. 6—7

Поелементний аналіз великої букви Ч. Зіставлення великих букв Ч, У. Письмо великої букви Ч. Письмо слів, речень з великою буквою Ч

4

Закріплення вивчених букв на букварних текстах та текстах «Супутника букваря».

Робота з дитячою книгою4

с. 8—9

Порівняння друкованих і писаних, великих і малих букв. Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування друкованих слів, речення. Самодиктант

5

с. 92—93

Звук [й]. Буква Й й («йот»). Ознайомлення з буквосполученням йо. Вправи з розвитку фонетичного слуху

5

с. 10

Аналіз складових елементів малої букви й. Порівняння малих букв й і и. Письмо малої букви й. Письмо складів, слів і речень з малою літерою й

6

с. 94—95

Закріплення звука [й], букви Й й. Відпрацювання техніки читання текстів діалогічної форми. Читання в особах


6

с. 11

Аналіз складових елементів великої букви Й. Порівняння великих букв Й і И. Письмо великих букв Й та И. Списування друкованого речення. Складання розповіді за малюнком у зошиті

7

с. 96—97

Звук [х]. Буква Х х («ха»). Розвиток артикуляційно­вимовних умінь учнів

7

с. 12

Поелементний аналіз малої букви х, порівняння з елементами інших букв. Письмо малої букви х. Письмо складів, слів і речень з малою буквою х. Списування друкованого речення

8

с. 98—99

Закріплення звука [х], букви Х х


8

с. 13

Поелементний аналіз великої букви Х, порівняння з елементами інших букв. Письмо великої букви Х. Письмо складів, слів і речень з великою буквою Х

9

Повторення і закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами на текстах букваря та «Супутника букваря».

Робота з дитячою книжкою9

с. 14—15

Аналіз складових елементів великої букви Р. Порівняння великих букв Р, Г і П. Письмо великої букви Р. Закріплення вміння писати вивчені букви. Самодиктант

10

с. 100—101


Буква Я я. Позначення буквою я звука [а] у сполученні з [й] та іншими м’якими приголосними

10

с. 16

Аналіз складових елементів малої букви я. Порівняння малої букви я з малими буквами л, м, ґ. Письмо малої букви я. Письмо складів і слів малою буквою я. Списування друкованих букв

11

с. 102—103


Читання слів, речень і текстів з буквою Я я в різних позиціях. Розвиток умінь чути сполучення [й], м’яких приголосних з наступним голосним [а]

11

с. 17—18

Аналіз складових елементів великої букви Я. Порівняння великої букви Я з великими буквами Л, М, Ґ. Письмо великої букви Я. Списування друкованих букв, речень. Диктант коротких слів

12

Повторення і закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами на текстах букваря та «Супутника букваря». Вправляння у звуко­буквеному аналізі слів.

Робота з дитячою книгою12

с. 19—20

Аналіз складових елементів великої букви В. Порівняння великої букви В з великою буквою З. Письмо великої букви В. Списування друкованих букв. Встановлення відповідності між друкованими і писаними буквами

13

с. 104—105


Звук [ж]. Буква Ж ж («же»). Вправляння у чіткій вимові звука [ж] у складах і словах. Заучування скоромовок. Робота з анаграмою

13

с. 21

Поелементний аналіз малої букви ж. Порівняння з іншими буквами. Письмо малої букви ж. Письмо складів, слів і речень з малою буквою ж

14

с. 106—107


Закріплення звука [ж]. Букви Ж ж. Опрацювання української народної казки «Лисиця і Журавель». Робота з прислів’ям

14

с. 22—23

Поелементний аналіз великої букви Ж. Порівняння великої букви Ж з великою буквою Х. Письмо великої букви Ж. Письмо складів, слів і речень з великою буквою Ж

15

Повторення і закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами на текстах букваря та «Супутника букваря». Вправляння у звуко­буквеному аналізі слів.

Робота з дитячою книгою15

с. 24—25

Закріплення вміння писати вивчені літери. Удосконалення уміння писати великі букви В, З.

Списування друкованого речення. Самодиктант
16

с. 108—109


Звук [ш]. Буква Ш ш («ша»). Зіставлення звуків [ш] — [ж] у складах і словах. Бесіда про дитячі ігри — спортивні та інтелектуальні

16

с. 26

Аналіз складових елементів малої букви ш. Порівняння малої букви ш з малими буквами и, й. Письмо малої букви ш. Письмо складів, слів і речень з малою буквою ш

17

с. 110—111


Закріплення звука [ш]. Букви Ш ш. Робота над виразністю читання речень, різних за метою висловлювання. Розвиток артикуляційно­вимовних умінь учнів. Вивчення напам’ять вірша П.Воронька «Кожушок»

17

с. 27

Аналіз складових елементів великої букви Ш. Порівняння великої букви Ш з великими буквами И, Й. Письмо великої букви Ш. Письмо складів, слів і речень з великою буквою Ш. Списування друкованого речення

18

с. 112—113


Звуки [ц], [ц']. Буква Ц ц («це»). Розвиток артикуляційно­вимовних умінь учнів. Заучування скоромовки

18

с. 28

Поелементний аналіз малої букви ц. Порівняння малої букви ц з малими буквами и, й. Письмо малої букви ц. Письмо складів, слів і речень з малою буквою ц. Списування друкованого речення

19

с. 114—115


Закріплення літери Ц ц. Опрацювання казки «Родичі» та вірша В. Лучука «Уставати рано треба». Виразне читання, читання в особах

19

с. 29—30

Поелементний аналіз великої букви Ц. Порівняння великої букви Ц з великими буквами И, Й. Письмо великої букви Ц, складів, слів і речень нею. Закріплення уміння писати велику букву Ш

20

с. 116—117


Буква Ї ї, позначення нею звукосполучення [йі]. Бесіда про
Київ — столицю України.

Робота з дитячою книгою20

с. 31—32

Аналіз складових елементів малої і великої букв ї Ї. Письмо малої і великої букв ї Ї, складів, слів і речень з ними. Списування друкованого речення

21

с. 118—119


Закріплення букви Ї ї. Опрацювання текстів «Гроші України» та «Міста України»

21

с. 33—34

Поелементний аналіз великої букви К. Порівняння з великою рукописною Н. Письмо великої букви К, складів, слів і речень. Закріплення вміння писати вивчені великі літери

22

с. 120—121


Буква Ю ю, позначення нею звукосполучення [йу], звука [у] та м’якості приголосного. Заучування напам’ять вірша Лесі Українки «Пісенька весняної води»

22

с. 35

Аналіз складових елементів малої букви ю. Письмо малої букви ю, слів і речень. Списування друкованого речення

23

с. 122—123


Читання слів, речень і текстів з буквою Ю ю в різних позиціях.

Робота з дитячою книгою23

с. 36

Аналіз складових елементів ве­ликої букви Ю. Порівняння з великими рукописними буквами К, Н. Письмо великої букви Ю, слів і речень

24

с. 124—125


Буква Є є на позначення звукосполучення [йе], звука [е] та м’якості приголосного

24

с. 37

Аналіз складових елементів малої букви є. Письмо малої букви є, слів і речення. Письмо знака питання

25

с. 126—127


Закріплення букви Є є. Опрацювання тексту «Київське метро»

25

с. 38

Аналіз складових елементів великої букви Є. Порівняння великої букви Є з великими буквами, їх елементами — О, С, Х, Ж. Письмо великої букви Є, слів і речень. Самодиктант

26

с. 128—129


Буква Щ щ («ща»), позначення
нею звукосполучення [шч]. Бесіда
на тему «Наша Батьківщина»

26

с. 39

Аналіз складових елементів малої букви щ. Порівняння малої букви щ з малими буквами ш, ц.
Письмо малої букви щ, слів і речень

27

с. 130

Закріплення букви Щ щ. Вправи на звуко­буквений аналіз слів


27

с. 40—41

Аналіз складових елементів великої букви Щ. Порівняння великої букви Щ з великими буквами Ш, Ц. Письмо великої букви Щ. Закріплення вміння писати вивчені букви. Списування друкованих речень. Диктант

28

с. 131

Підсумковий урок на вивчені букви. Опрацювання тексту І.Прокопенко «Про що шепотіли берізки».

Робота з дитячою книгою28

с. 42­43

Письмо великої букви Д. Порівняння форми великої і малої букви. Письмо буквосполучень з великою буквою Д, слів, речень. Списування друкованого речення

29

с. 132—133


Звук [ф], буква Ф ф («еф»). Робота над правильним артикулюванням і вимовою звука [ф]

29

с. 44

Аналіз складових елементів малої букви ф. Порівняння малої букви ф з малою буквою о. Письмо малої букви ф, буквосполучень, слів та речення

30

с. 134—135


Закріплення звука [ф], букви Ф ф. Вправи на звуко­буквений аналіз слів

30

с. 45

Письмо великої букви Ф. Письмо буквосполучень, слів і речень з великою буквою Ф

31

с. 136—137


Звуки [дз], [дз'], буквосполучення дз.

Відпрацювання правильної вимови африкат [дз], [дз']31

с. 46­47

Письмо буквосполучення Дз, дз. Безвідривне поєднання малих букв д і з. Письмо буквосполучень дзь, дзв, дзе, слів і речення. Самодиктант

32

с. 138—139


Звук [дж], позначення його буквосполученням дж.

Робота з дитячою книжкою32

с. 48­49

Письмо буквосполучення Дж, дж, слів і речень

33

с. 140—141


Апостроф. Спостереження за звуками, позначуваними літерами, між якими ставиться апостроф. Вимова і написання слів з апострофом

33

с. 50­51

Письмо слів з апострофом. Письмо апострофа на верхній рядковій лінії (початок з крапки)

34
Алфавіт. Читання (за бажанням — заучування напам’ять) українського алфавіту. Узагальнювальний урок букварного періоду


34

с. 52­53

Читання алфавіту. Письмо під диктовку рукописного алфавіту

Післябукварний період (29 год)

35

с. 142—143


Тарас Григорович Шевченко — великий український поет.

Читання вірша «Тече вода з­під явора …»35

с. 54­55

Удосконалення уміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Повторення написання букв Ш ш, Г г, П п, Т т. Виконання творчих письмових завдань

36

с. 144—145


Іван Якович Франко — великий український письменник. Опрацювання казки Івана Франка «Лисичка і Рак».

Робота з дитячою книжкою36

с. 56­57

Удосконалення уміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Повторення написання букв Ф, І, Ї, Я, Р, Л , Д, К, Н

37

с. 146—147


Леся Українка — велика українська поетеса. Інтонаційне читання вірша «Вишеньки», читання в особах

37

с. 58

Удосконалення уміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Виконання творчих письмових завдань. Письмо в зошиті без друкованої основи. Списування з дошки рукописних складів з першого прочитання кожного: ­ней, шай­, ков­, ­ник, пер­, тре­, напі­, ство­

38

с. 148

Михайло Коцюбинський. Казка «Про двох цапків»


38

с. 59­60

Удосконалення уміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Списування друкованих речень. Встановлення відповідності між друкованими і писаними літерами. Виконання творчих письмових завдань

39

с. 149

Опрацювання тексту «Хороші звичаї». Вправи на звуко­буквений аналіз слів

39

с. 61

Удосконалення уміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Встановлення відповідності між друкованими і писаними літерами. Виконання творчих письмових завдань. Письмо в зошиті без друкованої основи. Списування з дошки двоскладових рукописних слів з першого прочитання кожного: шахи, тато, сини, сонце, річка, казка, пишний, смачний. Складання речень з цими словами (усно)

40

с. 150


Робота над текстом «Мрія збулася».

Робота з дитячою книгою40

с. 62


Удосконалення уміння писати вивчені букви, слова і речення з цими буквами. Списування друкованого речення. Письмо в зошиті без друкованої основи. Диктант односкладових слів

41

с. 151

Робота над виразним читанням вірша «Буде день веселий»


41

с. 63­64

Виконання творчих письмових завдань. Списування прислів’я із букваря. Записування інформації про себе

Наступні уроки читання і письма в післябукварний період радимо проводити за навчальним посібником: Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Післябуквар. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2012, використовуючи пропоновані матеріали відповідно до рівня підготовки і навчальних можливостей школярівПоділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка