Календарно-тематичне планування навчання грамотиСторінка1/2
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.61 Mb.
  1   2
Календарно-тематичне планування

НАВЧАННЯ ГРАМОТИ

(УКРАЇНСЬКА МОВА)

1 клас
Календарний план складено відповідно

до навчальної програми з української мови 2011 р.

За підручником «Буквар» 1 клас,

автори: Вашуленко М. С., Вашуленко О. В.,
Учитель: ________________________________________________

Затверджено

Голова МО: ______________________________________________

Затверджено

Заступник директора з нвр:

_________________________________________________________ЧИТАННЯ ПИСЬМОуроку,

сторінка
у підручн.

Дата проведення

Темауроку,

сторінка
у зошиті


Дата

прове­

дення

Тема

І семестр

Добуквариний період (14 год)

1

с. 3—5

«Із буквариком щодня здобуватимем знання». Знайомство з букварем.

Опрацювання правил поведінки на уроці, правла сидіння за партою, користування шкільним приладдям1

с. 1—3

Ознайомлення з письмовим приладдям, з умовними позначками зошита, правилами сидіння за партою під час письма.

Вправляння у правильному триманні олівця, ручки під час письма, в умінні орієнтуватися на стрілку, яка вказує напрям письма. Обведення кисті руки дитини з називанням пальчиків. Розфарбовування малюнків2

с. 6—7

Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Спосіб умовного позначення речень. Заучування вірша зі слів учителя. «Літо краснеє минуло…». Дитячі спогади про відпочинок улітку


2

с. 4—5

Проведення ліній у певному напрямку. Формування вміння орієнтуватися на обмеженій пло­
щині (сторінці зошита: вгорі, внизу,
ліворуч, праворуч). Розміщення малюнків (на вільну тему) посередині, вгорі, внизу, ліворуч, праворуч від малюнка, зображеного посередині.

Закріплення правил користування письмовим приладдям. Наведення, домальовування, розфарбовування предметів3

с. 8

«Ми — школярі».

Закріплення знань про речення. Складання речень за заданою графічною моделлю. Складання розповіді за серією малюнків3

с. 6

Наведення, домальовування, розфарбовування малюнків. Відтворення колових і прямих рухів пальців. Чітке промовляння назв зображених предметів. Бесіда за малюнком. Виділення з мовлення слів, речень. Складання речень

4

с. 9

«У світі казки чарівної».

Формування умінь ставити запитання і відповідати на них. Уявлення про діалог (без терміна). Інтонація і міміка, їх значення у спілкуванні. Слухання і розповідь казки. Робота з дитячою книжкою4

с. 7

Ознайомлення з основним рядком сітки зошита (верхньою, нижньою рядковими лініями). Зображення предметів у рядку. Дати уявлення про поле сторінки. Складання речень за малюнками. Розфарбовування малюнків

5

с. 10—11

«Працьовита в нас сім’я».

Розширення уявлень дітей про слова та речення. Логічні вправи за питаннями хто це? що це? Розподіл предметів за семантичними групами (люди, тварини, овочі, фрукти, одяг, посуд, меблі тощо)5

с. 8

Закріплення вміння писати у рядку. Написання прямих і похилих (ламаних) ліній у рядку. Розташування предметів ліво­правого спрямування. Розфарбовування малюнків. Складання речень за малюнками

6

с. 12—13

«У кожного свій талант».

Закріплення знань про слова та їх роль у реченні. Ознайомлення зі словами — ознаками предметів та словами, що означають дії. Слова протилежні за значенням6

с. 9

Ознайомлення з міжрядковою (допоміжною) лінією сітки зошита. Виділення та наведення складових частин предметів, розміщених у рядку та поза ним. Розфарбовування малюнків штрихами відповідної форми (прямими, півовальними, овальними). Складання речень за малюнками. Класифікація предметів за семантичними групами

7

с. 14—15

«Домашні і дикі тварини».

Ознайомлення учнів зі складовою будовою слів.

Поділ слів на склади. Поняття про наголос як сильніше вимовлюваний склад


7

с. 10

Похила лінія сітки зошита. Озна­йомлення з похилим положенням зошита під час письма у рядках. Зображення прямих похилих ліній.

Наведення контурів пташок. Поділ слів на склади. Розфарбовування малюнків. Виявлення пташок з однаковим узором на пір’ї. Розвиток зорового сприймання8

с. 16

«У світі звуків».

Практичне уявлення про немов­ні звуки та звуки мовлення. Ознайомлення з основними мовленнєвими органами. Поділ слів на склади. Закріплення поняття про наголос8

с. 11


Зображення прямих похилих ліній, прямих із заокругленням вгорі і внизу. Поділ слів на склади. Наведення предметів, розфарбовування малюнків. Розташування предметів ліво­правого спрямування. Знаходження однакових предметів

9

с. 17

«У зоопарку».

Уявлення про голосні і приголосні звуки. Позначення цих звуків умовними знаками (фішками). Звуковий аналіз найпростіших за будовою слів9

с. 12

Закріплення вміння письма похилих ліній, заокруглених унизу і вгорі. Наведення, домальовування, розфарбовування малюнків. Робота за схемами

10

с. 18

«Дружити треба вміти».

Уявлення про тверді і м’які приголосні, їх умовне позначення10

с. 13

Письмо півовалів і овалів у повній сітці зошита. Послідовність письма елементів. Звуковий аналіз слів. Наведення контурів іграшок

11

с. 19

«Що вміють твої пальчики?»

Повний звуковий аналіз мовлених слів. Аналітична робота з графічними звуковими моделями слів. Складання речень за заданою графічною моделлю11

с. 14

Повторення правил письма. Вправляння у письмі овалів окремо і в поєднанні у повній сітці зошита. Чергування графічних елементів. Розфарбовування малюнків

12
«З друзями граємо — себе розважаємо».

Робота з дитячою книжкою. Розучування лічилок, мирилок, потішок, українських народних ігор12

с. 15

Зображення петель з похилими лініями. Наведення окремих елементів малюнка. Зіставлення предметів з різними лініями. Складання речень за малюнком

13

с. 20

«Слово чемне, кожному приємне».

Культура мовлення і культура спілкування
13

с. 16

Письмо елементів плавним рухом знизу вгору. Порівняння елементів у рядку і на малюнку. Знаходження спільного. Розфарбовування малюнка. Знаходження однакових предметів

14

с. 21

«Розповідь складаємо —
мову розвиваємо».

Складання розповіді за серією малюнків. Узагальнювальний урок добукварного періоду14

с. 17

Повторення правил письма у зошиті.

Письмо різних елементів у рядку. Розфарбовування малюнка. Знаходження силуетів предметівБукварний період ( 76 год)

15

с. 22—23

Звук [а]. Позначення його буквою А а.

Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речень за схемами15

с. 18

Аналіз складових елементів малої букви а. Письмо малої букви а. Звуковий аналіз слів. Розфарбовування малюнків

16

с. 24—25

Звук [у]. Буква У у. Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речень за схемами

16

с. 19

Аналіз складових елементів малої букви у. Письмо малої букви у. Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речень за малюнком у зошиті

17

с. 26—27

Звук [о]. Буква О о. Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речень за схемами. Складання розповіді за малюнком на ст. 27

17

с. 20

Порівняння малих букв «о — а».

Письмо малої і великої букви о О. Порівняння групи букв18

с. 28—29

Звук [и]. Буква и. Один предмет — багато предметів (однина і множина). Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речень за схемами

18

с. 21

Аналіз складових елементів малої букви и. Порівняння малих букв иу. Письмо малої букви и. Закріплення письма малих букв о, а, у. Вправляння у звуковому аналізі слів. Складання речення за схемою

19

с. 30—31

Звук [м]. Буква М м («ем»).

Читання складів, слів і речень з вивченими літерами. Перехід до читання прямих складів типу злиття пг. Вправи на доповнення незавершених речень19

с. 22

Звуковий аналіз слова «метелик». Поелементний аналіз малої букви м. Письмо малої букви м. Письмо прямих, обернених складів з малою буквою м, слова мама. Встановлення відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквами

20
Закріплення звукового значення вивчених букв. Робота з дитячою книжкою

20

с. 23

Закріплення письма вивчених букв. Складання речень за малюнком у зошиті і поданими схемами

21

с. 32—33

Звук [і]. Буква І і. Звук [і] в ролі окремого слова. Вправи на доповнення незавершених речень

21

с. 24

Звуковий аналіз слова «олівці». Складання речень за малюнком у зошиті. Письмо малої і великої букв і І. Письмо прямих, обернених складів з малою буквою і

22

с. 34—35

Звуки [н], [н']. Буква Н н («ен»).

Читання складів, слів і речень. Вправи на доповнення незавершених речень22

с. 25

Аналіз складових елементів малої букви н. Письмо малої букви н. Визначення складу зі звуками [н], [н'] у словах слон, поні, носоріг. Звуковий аналіз цих слів. Встановлення відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквами

23
Закріплення звукового значення вивчених букв, умінь читати з ними склади, слова і речення

23

с. 26—27

Закріплення письма вивчених літер. Звуковий аналіз слів. Списування з друкованих складів, слів. Встановлення відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквами

24

с. 36—37

Звуки [л], [л']. Буква Л л («ел»).

Читання складів, слів і речень. Вправи на доповнення незавершених речень24

с. 28

Аналіз складових елементів малої букви л. Зіставлення форми малих букв м і л. Письмо малої букви л, складів і слів з буквою л. Списування з друкованих складів. Розгадування ребуса

25

с. 38—39

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Л л. Наголос у словах. Читання слів із орієнтацією на знак наголосу. Інтонаційне читання речень

25

с. 29

Аналіз складових елементів великої букви Л. Письмо великої букви Л, складів і речення з великою та малою буквою Л, л. Встановлення форми друкованих букв, написання їх. Порівняння груп рукописних букв

26

с. 40—41

Звуки [в], [в’]. Буква В в («ве»).

Читання складів, слів, речень і тексту. Уявлення про особові займенники він, вона, воно, вони (без вживання терміна). Практичне ознайомлення з анаграмами

26

с. 30

Аналіз складових елементів малої букви в. Письмо малої букви в. Письмо закритої і відкритої букви в, прямих, обернених складів з малою буквою в. Вилучення зайвої букви з групи букв

27

ст. 42—43


Закріплення вміння читати букву В в у складах, словах і текстах

27

с. 31

Закріплення письма малої букви в у складах і словах. Складання речень за малюнками і схемами у зошиті

28

с. 44—45

Звуки [с], [с']. Літера С с («ес»).

Читання складів, слів і речень. Слова однакові за звучанням та написанням, але різні за значенням. Робота з анаграмами.

Робота з дитячою книжкою


28

с. 32—33

Письмо малої і великої букв с С. Письмо слів, складів і речень з буквами C, с. Встановлення відповідності між вивченими друкованими і рукописними буквами. Розгадування кросворда

29

с. 46—47

Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою С с

29

с. 34—35

Аналіз складових елементів великої букви А. Порівняння великої букви А з Л. Письмо великої букви А. Письмо складів і слів з великою буквою А. Диктант вивчених букв. Встановлення відповідності між вивченими великими і малими буквами. Складання слів із букв, записування

30

с. 48—49

Звук [к], [к’]. Буква К к («ка»).
Читання складів, слів і речень
з буквою к. Робота з анаграмами

30

с. 36

Аналіз складових елементів малої букви к. Письмо малої букви к. Верхнє, середнє, нижнє поєднання літери к з іншими буквами у словах. Звуковий аналіз слів

31

с. 50—51

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою К к

31

с. 37

Закріплення вміння писати малу букву к. Складання речень за малюнком і схемою. Розповідь за питаннями вчителя казки «Колосок»

32
Закріплення звукового значення вивчених літер

32

с. 38

Аналіз складових елементів великої букви М. Порівняння великої букви М з Л та А.

Письмо великої букви М. Письмо складів, слів і речень з великою буквою М33

с. 52—53

Звуки [р], [р']. Буква Р р («ер»). Читання складів, слів і речень. Слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням. Розвиток артикуляційно­вимовних умінь учнів. Робота з анаграмами

33

с. 39

Аналіз складових елементів малої букви р. Письмо малої букви р. Письмо складів, слів і речень з буквою р. Списування друкованих слів. Встановлення відповідності між вивченими великими і малими буквами

34

с. 54—55

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Р р

34

с. 40—41

Закріплення уміння писати вивчені букви. Складання слів із складів. Записування цих слів

35

с. 56—57

Звуки [п] [п’], буква П п («пе»). Слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням. Робота з анаграмами. Бесіда про народне свято Івана Купала

35

с. 42

Аналіз складових елементів малої букви п. Порівняння букв п і р. Письмо малої букви п. Письмо складів і слів з буквою п. Звуковий аналіз слова «писанка»

36

с. 58—59

Закріплення вміння читати букварні тексти з літерою П п.

Робота з дитячою книжкою36

с. 43

Аналіз складових елементів великої букви П. Письмо великої букви П. Письмо слів і речення з буквою П

37

Підсумковий урок. Аналітико­синтетичні вправи з вивченими звуками і буквами


37

с. 44—45

Аналіз складових елементів великої букви Н. Письмо великої букви Н. Письмо складів, слів, речення з великою буквою Н. Закріплення вивчених літер. Диктант коротких слів

38

с. 60—61

Звуки [т], [т']. Буква Т т («те»). Слова однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням. Розвиток артикуляційно­вимовних умінь учнів

38

с. 46

Аналіз складових елементів малої букви т. Порівняння малих букв т, п і р. Письмо малої букви т. Письмо складів і слів з літерою т. Виділення зайвої букви з групи букв

39

с. 62—63

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою Т т. Розвиток артикуляційно­вимовних умінь учнів

39

с. 47

Аналіз складових елементів великої букви Т. Порівняння великих букв Т і П. Письмо великої букви Т. Ознайомлення з письмом знака оклику. Письмо слів і речень з буквою Т

40

с. 64—65

Звук [е]. Буква Е е. Відпрацюван­ня уміння читати слова з буквою е

40

с. 48

Письмо малої букви е. Письмо слів і речення з буквою е. Впізнавання за частиною друкованої букви цілої, переведення її у рукописну, письмо букви

41

с. 66—67

Закріплення вивченої букви Е е. Удосконалення навички читання

41

с. 49

Аналіз складових елементів великої букви Е. Письмо великої букви Е. Письмо складів, слів і речення з великою Е. Звуковий аналіз слова «лелеки». Виділення зайвої букви із групи букв

42

с. 68—69

Звуки [д], [д']. Буква Д д («де»). Робота над літературною вимовою слів із дзвінкими приголосними [д], [д'] у зіставленні з [т], [т']

42

с. 50

Аналіз складових елементів малої букви д. Письмо малої букви д. Письмо букви в складах і словах. Звуковий аналіз слова «дятел». Знаходження вказаної групи букв серед інших груп букв

43

с. 70—71

Закріплення звуків [д], [д'], букви Д д. Розповіді дітей про свої спостереження та участь у садінні дерев

43

с. 51

Аналіз складових елементів великої букви У. Письмо великої букви У. Письмо букви в складах. Закріплення уміння писати вивчені літери у словах. Розгадування ребусів

44

с. 72—73

Звуки [з], [з']. Буква З з («зе»). Відпрацювання літературної (дзвінкої) вимови слів з виучуваними звуками.

Робота з омографами і фразеологізмами (без уживання терміна). Заучування скоромовки. Робота з дитячою книжкою44

с. 52

Аналіз складових елементів малої букви з. Письмо малої букви з. Письмо складів і слів з буквою з.

Складання речення за малюнком у зошиті. Запис складеного речення за схемою у зошиті45

с. 74—75

Закріплення звуків [з], [з'], букви З з. Удосконалення навички читання. Інтонаційне читання речень, різних за метою висловлювання

45

с. 53

Аналіз складових елементів великої букви З. Порівняння форми великих букв З і Е. Письмо великої букви З. Письмо букви в складах і реченні. Складання слова із букв, запис

46

с. 76

Буква ь («знак м’якшення»). Позначення цим знаком м’якості приголосних звуків


46

с. 54

Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими буквами. Письмо слів з буквою ь. Письмо речення зі словами, в яких є ь. Упізнавання букви за її елементами

47

с. 77

Закріплення букви ь («знака м’якшення»). Вправляння у порівняльному звуко­буквеному аналізі слів з м’якими приголосними в кінці слова і складу

47

с. 55

Закріплення вміння писати вивчені літери, слова з вивченими літерами. Розгадування ребусів

48

с. 78—79

Звуки [б] [б’]. Буква Б б («бе»). Відпрацювання літературної вимови слів зі звуком [б]. Вправи на зіставлення вимови слів зі звуками [б], [п]

48

с. 56

Аналіз складових елементів малої букви б. Письмо малої букви б. Письмо слів з буквою б. Добір слів для закінчення речення. Записування букв у вказаній послідовності

49

с. 80—81

Закріплення букви Б б. Робота над інтонацією питальних речень

49

с. 57

Аналіз складових елементів великої букви Б. Письмо великої букви Б. Письмо слів, речень з буквою Б

50
Закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами на текстах букваря та «Супутника букваря»

50

с. 58

Закріплення вміння писати вивчені букви. Самодиктант. Порівняння форм букв

51

с. 82­83

Звуки [г], [г’]. Буква Г г («ге»). Засвоєння дзвінкої вимови звука [г] в кінці слів і складів. Логічні вправи «Де живе?», «Де росте?»

51

с. 59

Письмо малої букви г. Письмо букви в складах, словах і реченні. Зображення букв у вказаній послідовності

52
Вправи на читання та орфоепічні тренування за опрацьованими текстами букваря та «Супутника букваря». Робота з дитячою книжкою

52

с. 60

Аналіз складових елементів великої букви Г. Письмо великої букви Г. Письмо слів та речення з великою буквою Г. Знаходження групи букв за вказаною групою

53

с. 84—85

Звуки [ґ], [ґ’]. Буква Ґ ґ («ґе»). Засвоєння українських слів, поданих у букварі, зі звуком [ґ], буквою ґ (вимова, читання)

53

с. 61

Аналіз складових елементів малої букви ґ. Письмо малої букви ґ, складів і слів із нею. Аналіз слів з буквою ґ

54

с. 86—87

Закріплення звуків [г], [ґ], букв
Г г, Ґ ґ. Удосконалення навички читання. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних текстів

54

с. 62

Аналіз складових елементів великої букви Ґ. Порівняння великої Ґ з великими Л, М. Письмо великої букви Ґ. Письмо складів, слів, речень. Порівняння форм букв

55
Закріплення знань і вмінь, пов’язаних з вивченими буквами на текстах букваря та «Супутника букваря»

55

с. 63

Закріплення вміння писати вивчені літери

56
Підсумковий урок за семестр

56

с. 64

Закріплення вміння писати вивчені літериПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка