Календарно-тематичне планування математика 4 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики 2011 р. За підручником «Математика. 4 клас»Сторінка2/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3

46

Порівняння багатоцифрових чисел. Нерівності з однією змінною. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

70-71(31)47

Запис багатоцифрового числа у вигляді суми розрядних доданків. Заміна суми розрядних доданків багатоцифровим числом. Круг та його елементи. Розв’язування задач вивчених видів.

72(31)48

Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (спосіб відношень).

74(32)49

Одиниці довжини: міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр. Співвідношення між одиницями довжини. Перетворення більших одиниць довжини на менші і навпаки. Розв’язування задач вивчених видів.

76(33)50

Одиниці маси: грам, кілограм, центнер, тонна. Співвідношення між одиницями маси. Перетворення більших одиниць маси на менші і навпаки. Розв’язування задач вивчених видів.

77(34)51

Перетворення більших одиниць довжини та маси на менші і навпаки. Розв'язування задач вивчених видів.

Тест №4


79(34),

31—32 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

52

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 4

за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 33–36)


53

Швидкість об’єктів у прямолінійному рівномірному русі. Формула для знаходження швидкості. Одиниці швидкості. Запис і читання іменованих чисел, поданих в одиницях швидкості. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях швидкості. Розв’язування практично зорієнтованих задач на знаходження швидкості.

80(35)54

Залежність між швидкістю об’єкта, часом і пройденим шляхом при рівномірному прямолінійному русі. Формули знаходження часу, шляху. Прості задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі.83(36)55

Прості задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі (задачі на знаходження відстані). Обернені задачі.

85(37)56

Розв’язування задач на знаходження швидкості. Обернені задачі. Розв’язування задачі за поданим планом розв’язування.

87(38)

57

Розв’язування задач на знаходження часу. Рівняння, у яких права частина є числовим виразом.

Самостійна робота № 588(39),

37—38 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

58

Додавання на основі нумерації багатоцифрових чисел. Додавання і віднімання іменованих чисел. Порівняння іменованих чисел. Прості задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі.

90(40)


59

Віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел. Прості та складені задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі.

Тест №5


91(41),

39—40 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

60

Закріплення прийомів додавання і віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел. Задачі на рівномірний прямолінійний рух двох тіл назустріч одне одному.

92(42)61

Усне додавання круглих чисел способом укрупнення розрядних одиниць. Задачі на рівномірний прямолінійний рух двох тіл у протилежних напрямках.

95(43)62

Усне віднімання круглих чисел способом укрупнення розрядних одиниць. Задачі, у яких описується рівномірний прямолінійний рух двох тіл у різних напрямках (назустріч й у протилежних напрямках).

97(44)63

Закріплення вивчених прийомів усного додавання і віднімання. Прості та складені задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі. Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними.

99(44)64

Множення і ділення 1000, 10 000. Розв’язування задач вивчених видів

100(45)65

Множення круглих чисел на одноцифрове число на основі укрупнення розрядних одиниць або правила множення добутку на число. Задачі на рух.

101(45)
66

Ділення круглих чисел на одноцифрове число на основі укрупнення розрядних одиниць або правила ділення добутку на число. Задачі на рух.

102(45)67

Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число. Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками. Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними. Задачі на рух.

104(46)68

Ділення круглого числа на кругле: 900 000 : 3000, 640 000 : 40 000. Задачі на рух.

105(47)69

Ділення круглого числа на двоцифрове число (6400 : 16). Розв’язування рівнянь. Задачі на рух.

107(48),
70

Закріплення прийомів множення і ділення круглих чисел. Розв’язування рівнянь. Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками. Задачі на рух.

108(48)71

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота №5за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 41—44)Розділ 4.

Арифметичні дії з багатоцифровими числами

72

Письмове додавання багатоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач, що містять дії різних ступенів.


109(49)73

Письмове віднімання багатоцифрових чисел. Рівняння з одним невідомим, у яких один компонент є числовим виразом. Розв’язування задач вивчених типів.

110(50)74

Письмове додавання у випадку трьох доданків. Розв’язування задач вивчених типів.

111(51)75

Перевірка правильності виконання дії додавання. Рівняння з одним невідомим, у яких права частина подана числовим виразом. Розв’язування задач вивчених типів.

112(51)76

Перевірка правильності виконання дії віднімання. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями.

113(51)77

Закріплення письмових прийомів додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями.

Самостійна робота №6114(52),

45—40 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

78

Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання. Порівняння чисел. Рівняння з одним невідомим, у яких права частина подана числовим виразом. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

Тест №6


116(53),

47—48 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

79

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 6за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 49—52)80

Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Рівняння з одним невідомим, у яких права частина подана числовим виразом. Розв’язування задач вивчених видів.

117(53)


81

Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

118(53)82

Площа. Порівняння об’єктів за площею. Одиниці площі – квадратний міліметр, квадратний сантиметр, квадратний дециметр. Розв’язування задач вивчених видів.

119(54)83

Знаходження площі прямокутника. Формула площі прямокутника.


122(55)84

Формула площі квадрата. Одиниці площі – квадратний метр, квадратний кілометр, ар (сотка), гектар. Розв’язування практично зорієнтованих задач на знаходження площі об’єкта прямокутної форми.

124(55)85

Знаходження довжини однієї сторони прямокутника за відомими площею та іншою стороною. Розв’язування практично зорієнтованих задач на знаходження площі об’єкта прямокутної форми.

126(56)86

Вимірювання площі палеткою. Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них.


128(57)87

Множення круглих чисел на одноцифрове число (67000х7). Розв’язування практично зорієнтованих задач на знаходження площі об’єкта прямокутної форми.

130(58)88

Множення чисел, які закінчуються нулями(24000х40). Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них.

131(58)89

Множення чисел, які містять нуль у середині запису (5608х4, 56008х4). Розв’язування задач вивчених видів.

132(59)90

Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів. Рівняння з одним невідомим, у яких права частина є числовим виразом. Розв’язування задач вивчених видів.

134(59)91

Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

135 (60)92

Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, коли в записі частки є нулі (3330 : 9). Ділення іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини й маси, на одноцифрове число. Задачі на пропорційне ділення.

136(61)93

Ділення на одноцифрове число, коли в записі частки є нулі (648 : 8). Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них.

139(62)94

Закріплення письмових прийомів ділення на одноцифрове число. Арифметичні дії з іменованими числами. Числові вирази на кілька арифметичних дій різних ступенів. Розв’язування задач вивчених видів.

140(62)95

Закріплення письмових прийомів ділення на одноцифрове число. Розв’язування задач вивчених видів.

141(62)96

Закріплення письмових прийомів ділення на одноцифрове число. Перевірка ділення множенням. Розв’язування задач вивчених видів.

142(63)97

Письмове ділення з остачею на одноцифрове число. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

143(63)98

Ділення з остачею. Перевірка правильності виконання ділення з остачею. Розв’язування задач вивчених видів.

144(6З)99

Закріплення письмових прийомів множення і ділення на одноцифрове число. Арифметичні дії з іменованими числами. Розв’язування задач вивчених видів.

Самостійна робота №7145(64),

за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 53–54)

100

Письмове множення на круглі числа (1290 х 700). Розв’язування задач вивчених видів.

146(64)101

Письмове ділення на круглі числа (14560 : 70 ). Нерівності з однією змінною. Розв’язування задач вивчених типів.

147(64)102

Множення і ділення на круглі числа. Рівняння з однією змінною, у яких права частина є числовим виразом. Розв’язування задач вивчених видів. Тест №7

149(65),

за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 53–54)

103

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 7за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 57—60)

104

Письмове множення на двоцифрове число. Розв’язування задач вивчених видів.

150(66)105

Письмове множення на двоцифрове число. Рівняння, у яких права частина, або один із компонентів є числовим виразом. Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

151(66)106

Письмове ділення на двоцифрове число. Складені задачі, які є комбінаціями простих задач на дії різних ступенів.

152(67)107

Письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Розв’язування задач вивчених видів.

153(67)108

Письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Випадки ділення, коли в записі частки є нулі. Розв’язування задач вивчених видів.

154(67)109

Письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Випадки ділення, коли в записі частки є нулі. Рівняння, у яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

154(67)110

Письмове множення на трицифрове число. Розв’язування задач вивчених видів.

155(68)111

Письмове множення на трицифрове число, коли другий множник містить нуль в середині запису (483 х 306). Розв’язування задач вивчених видів.

157(68)112

Письмове множення на трицифрове число. Розв’язування задач вивчених видів.

158(68)113

Письмове ділення на трицифрове число (ознайомлення). Розв’язування задач вивчених типів.

159(69)114

Письмове діленням на трицифрове число. Випадки ділення, коли в записі частки є нулі. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

160(69)115

Перетворення більших одиниць вимірювання величин на менші і навпаки. Арифметичні дії з іменованими числами.

161(69)116

Одиниці часу: секунда, хвилина, година, доба; проміжки часу: місяць, рік, століття. Співвідношення між одиницями часу. Визначення часу за годинником. Прості задачі на обчислення тривалості, дати початку події, її кінця. Задачі на спільну роботу.

162(70)117

Співвідношення між одиницями часу. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях часу. Розв’язування задач на обчислення тривалості події, дати початку, закінчення події.

Самостійна робота №8163(70),

за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 61–62)

118

Одиниці вартості: гривня, копійка. Співвідношення між одиницями вартості. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вартості. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

165(71)119

Арифметичні дії з іменованими числами. Порівняння іменованих чисел. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.

Тест №8


166(71),

за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 63–64)

120

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 8за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 65–68)Розділ 5.

Каталог: free
free -> Уроків української мови у 4 класі за підручником М. С. Вашуленко. Українська мова: підруч для 4 кл
free -> Календарно-тематичне планування українська мова для знз із навчанням російською мовою 5 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми «Українська мова для знз із навчанням російською мовою»
free -> Календарно-тематичне планування Музичне мистецтво 4 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми з музичного мистецтва 2011 р. За підручником «Музичне мистецтво, 4 клас»
free -> Погоджено: затверджено
free -> Договір № на послуги по постачанню програмного забезпечення, ліцензії та надання консультацій в процесі супроводу в експлуатації програмного забезпечення "Агент передачі файлів tcpfoss"
free -> Уроків до підручника Л. М. Масол


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка