Календарно-тематичне планування математика 3 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики 2011 р. За підручником «Математика. 3 клас»Скачати 486.89 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір486.89 Kb.
1   2   3

44

Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Коротка форма коментування письмового додавання. Складання задач на дві дії за даним виразом. Істинні та хибні висловлювання

68(39)45

Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць

70(40)46

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Коротка форма коментування письмового віднімання. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв’язування простих задач способом складання рівняння

72(41)47

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд (виду 100 – 17). Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць.

Самостійна робота № 474(42),

29—30 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

48

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд). Прості та складені задачі на визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події

75(42)49

Перевірка правильності виконання дій додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Знаходження числового значення виразу при заданих значеннях змінної. Визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події. Розв’язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням

76(43)50

Закріплення письмових прийомів додавання й віднімання чисел у межах 1000. Взаємозв’язок між діями додавання й віднімання. Розв’язування рівнянь. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Розв’язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням

78(44)51

Усне та письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Розпізнавання геометричних фігур на кресленні. Порівняння іменованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження периметра квадрата. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

79(44)52

Усне та письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

81(44)53

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 4за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 33–36)Розділ 3.

Усне множення і ділення чисел у межах 1000.

Властивості множення і ділення

54

Переставний закон множення. Задачі на кратне порівняння добутків

83(45)55

Сполучний закон множення. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь

85(46)56

Переставний і сполучний закони множення. Задачі на величини, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

86(47)57

Властивості множення і ділення на 1. Складені задачі на 2–3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. Самостійна робота № 5

88(48),

37—38 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

58

Властивості множення на нуль, нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток

90(49)59

Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею

91(50)60

Множення та ділення на 10. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

92(51)61

Множення і ділення на 10. Задачі на кратне порівняння двох добутків. Обернені до них задачі

93(52)62

Множення на 100. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь

94(52)63

Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одиниці

95(53)64

Множення та ділення на 10 і 100. Числові рівності та нерівності. Істинні та хибні рівності й нерівності. Cкладені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

97(54)65

Множення круглого числа на одноцифрове (40·2, 400·2). Складені задачі на 2–3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

98(54)66

Ділення круглого числа на одноцифрове (40:2, 400:2). Складені задачі на 2–3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

100(55)67

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 5за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 41—44)68

Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею. Алгоритм виконання ділення з остачею. Задачі на різницеве порівняння двох часток

101(56)69

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці

103(56)70

Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на кратне порівняння двох добутків

104(57)71

Розподільний закон множення відносно додавання. Порядок виконання дій у виразах. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. Самостійна робота № 6

106(58),

45—46 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

72

Множення двоцифрового числа на одноцифрове (24·3). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

108(59)73

Множення одноцифрового числа на двоцифрове (3·24). Правило множення числа на суму. Задачі з даними, що перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

110(60)74

Множення трицифрового числа на одноцифрове (240·3). Розв’язування рівнянь. Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів

111(61)75

Множення трицифрового числа на одноцифрове (242·3). Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

112(62)76

Множення одноцифрового числа на трицифрове (3·240). Розв’язування простих задач способом складання рівняння

113(63)77

Множення одноцифрового числа на трицифрове (3·242). Розв’язування задач вивчених типів

114(64)78

Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв’язування задач вивчених типів

115(64)79

Вивчені випадки множення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове. Розв’язування задач вивчених типів

117(64)80

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 6за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 49—52)81

Правило ділення суми на число. Задачі на ділення суми на число

118(65)82

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (26:2). Задачі на подвійне зведення до одиниці

119(66)83

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48:3). Розв’язування простих задач способом складання рівняння

120(66)84

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (39:3, 42:3). Задачі на подвійне зведення до одиниці. Самостійна робота № 7

122(66),

53—54 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

85

Ділення трицифрового числа на одноцифрове (112:7). Задачі з буквеними даними

123(67)86

Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість.

124(67)87

Ділення круглого числа на одноцифрове число (120:3). Задачі на розкриття змісту ділення

125(68)88

Ділення круглого числа на кругле (420:20). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість

126(68)89

Ділення круглого числа на кругле способом добору (90:30). Розв’язування задач вивчених типів

127(69)90

Ділення круглого числа на кругле способом добору (800:200). Задачі на знаходження четвертого пропорційного

128(69)91

Ділення круглого числа на кругле способом добору (180:60). Задачі на знаходження четвертого пропорційного

130(70)92

Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

131(70)93

Ділення на двоцифрове число способом добору (51:17). Задачі на знаходження четвертого пропорційного

132(71)94

Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами

133(71)95

Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2–4 дії першого та другого ступенів

134(72)96

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64:16). Задачі на ділення суми на число

135(72)97

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного

136(72)98

Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

137(73)99

Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

138(73)100

Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин

139(74)101

Вивчені випадки множення і ділення. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

141(74)102

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 7за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 57—60)Розділ 4.

Каталог: userfiles -> file -> olanytska
file -> Календарно-тематичне планування навчання грамоти
olanytska -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ 1
olanytska -> Уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка
file -> Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання української мови в 6 класі у 2014-2015 н р
file -> Природознавство
file -> Календарно-тематичне планування з біології
file -> Українська література Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання української літератури в 6 класі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка