Календарно-тематичне планування математика 3 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики 2011 р. За підручником «Математика. 3 клас»Скачати 486.89 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.05.2016
Розмір486.89 Kb.
#136
  1   2   3
Календарно-тематичне планування

МАТЕМАТИКА

3 клас
Календарний план складено відповідно

до навчальної програми з математики 2011 р.

За підручником «Математика. 3 клас»,

автори: Рівкінд Ф. М., Оляницька Л. В.

ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2013 р.

Учитель: ________________________________________________

Затверджено

Голова МО: ______________________________________________


Затверджено

Заступник директора з нвр:

_________________________________________________________ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ


уроку

Тема уроку

Сторінка підручника (зошита)

Дата

Примітка

Розділ 1. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2 клас

1

Нумерація чисел у межах 100. Додавання і віднімання чисел у межах 100 на основі нумерації. Властивості віднімання і додавання (додавання і віднімання нуля, віднімання рівних чисел). Розпізнавання геометричних фігур. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць (на 2 дії)

4(1)2

Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість, час як властивості предметів навколишнього світу. Сутність процесу вимірювання. Задачі на знаходження суми трьох доданків

6(2)3

Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі на різницеве порівняння

9(3)4

Взаємозв’язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка. Одиниці вимірювання довжини — сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Побудова відрізка заданої довжини

10(4)5

Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від’ємника. Коло і круг. Співвідношення між одиницями довжини. Порівняння іменованих чисел. Дії з іменованими числами

12(5)6

Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання й віднімання від зміни одного з компонентів дій. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі. Периметр многокутника

13(6)7

Перевірка додавання відніманням. Обчислення значень виразів зі змінними. Обернені задачі. Одиниці вимірювання маси — кілограм, центнер

15(7)8

Додавання суми до числа. Задачі на 2 дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів. Одиниці вимірювання часу — доба, тиждень, місяць, рік. Порівняння іменованих чисел. Дії з іменованими числами

16(8)9

Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порівняння. Співвідношення між одиницями вимірювання величин. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником

17(9)10

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Задачі на 2 дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів. Дії з іменованими числами. Самостійна робота № 1

19(10),

5—6 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

11

Табличне множення і ділення. Взаємозв’язок між множенням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення. Обчислення значень числових виразів, які містять кілька арифметичних дій одного ступеня. Прості і складені задачі на табличне множення. Периметр квадрата

20(11)12

Табличне множення і ділення. Назви компонентів і результату дії ділення. Числові рівності та нерівності. Задачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр прямокутника

21(12)13

Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення. Задачі на знаходження невідомих — множника, діленого, дільника. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дій

23(13)14

Властивості множення і ділення (множення на 1 і на 0; ділення на 1; ділення нуля). Обчислення значень числових виразів, які містять кілька арифметичних дій одного або різних ступенів без дужок і з дужками. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

24(14)15

Обчислення значень числових виразів, які містять кілька арифметичних дій одного або різних ступенів без дужок і з дужками. Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

26(15)16

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 1за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 9—12)Розділ 2. Нумерація чисел у концентрі «Тисяча».

Усне та письмове додавання чисел у межах 1000

Сотня. Усна та письмова нумерація чисел у межах 1000

17

Трицифрове число. Утворення трицифрового числа (101–199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

28(16)18

Трицифрове число. Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічильна одиниця — сотня. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

30(17)19

Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне число у натуральному ряді. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

31(18)20

Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розряд сотень. Позиційне значення цифри в записі трицифрового числа. Порівняння чисел на основі їх десяткового складу. Розрядні числа. Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

33(19)21

Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Одиниця вимірювання довжини — міліметр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини. Задачі на 2–3 дії, які включають збільшення, зменшення числа: на кілька одиниць, у кілька разів

35(20)22

Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Одиниця вимірювання довжини — кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Ознайомлення з групами взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальна довжина, довжина одного відрізка, кількість відрізків. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів

37(21)23

Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Додавання і віднімання іменованих чисел. Прості задачі, що містять групу взаємопов’язаних величин. Периметр прямокутника (квадрата).

Самостійна робота № 239(22),

13—14 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

24

Одиниця вимірювання маси — тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях маси. Ознайомлення з групами взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці

40(23)25

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 2Усне додавання і віднімання чисел у межах 1000

за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 17—20)26

Додавання і віднімання числа 1 (170 + 1, 187 – 1). Попереднє і наступне число у натуральному ряді. Істинні й хибні числові рівності, нерівності. Задачі на дві дії першого ступеня

42(24)27

Додавання на основі десяткового складу числа. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня

43(25)28

Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайомлення з групами взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи

44(26)29

Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці

46(27)30

Порівняння сотень, додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

48(28)31

Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

49(29)32

Додавання круглих чисел. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв’язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням

50(30)33

Віднімання круглих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

52(31)34

Додавання і віднімання круглих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків. Розв’язування нерівностей

53(32)35

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи.

Самостійна робота № 355(32),

21—22 за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики

36

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та складені іменовані числа. Порівняння іменованих чисел. Задачі, які є комбінацією вивчених видів простих задач

56(33)37

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Розв’язування рівнянь. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

57(34)38

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання суми від числа. Розв’язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомим периметром і довжиною іншої його сторони

59(34)39

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків

61(35)40

Додавання та віднімання вивчених видів. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач

63(36)41

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 3Письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000

за зошитом для контролю навчальних досягнень з математики (с. 25—28)42

Алгоритм виконання письмового додавання. Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел без переходу через розряд. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Творча робота над задачею

64(37)43

Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел без переходу через розряд. Задачі, що містять числові дані в таблиці. Задачі на знаходження периметра прямокутника

66(38)Каталог: userfiles -> file -> olanytska
file -> Календарно-тематичне планування навчання грамоти
olanytska -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ 1
olanytska -> Уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка
file -> Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання української мови в 6 класі у 2014-2015 н р
file -> Природознавство
file -> Календарно-тематичне планування з біології
file -> Українська література Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання української літератури в 6 класі

Скачати 486.89 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка