Iv узагальнення і систематизація знань


Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів із тем «Передня Азія» та «Давні Індія і Китай». МетаСторінка9/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.66 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів із тем «Передня

Азія» та «Давні Індія і Китай». Мета. Оцінити рівень навчальних досягнень учнів, удосконали-. ти навички виконання різнорівневих завдань, сформувати вміння проводити самоконтроль і самоаналіз навчальної діяльності.

Після цього уроку учні зможуть: продемонструвати свої зна­ння з тем «Передня Азія» та «Давні Індія та Китай»; оцінити І рівень власних начальних досягнень із даних тем; звернути

і увагу на ті питання, що були недостатньо ними опрацьо-І вані; набути навичок роботи над завданнями різних рівнів

І складності.ІГип уроку. Урок перевірки знань, умінь і навичок. р»рма проведення. Залік*.

Структура уроку К Організаційний момент |Перевірка знань, умінь і навичок ^Проведения залікового опитування Ц Підсумки уроку ; Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

[ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

......,.......^'|ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Проведення залікового опитування рГ рівень

риберіть правильний варіант відповіді (завдання 1

-10).


Щ.) Територія Дворіччя розташовувалася між річками: Р а)Ін䳥анґ; б) Хуанхе і Янцзи;

в) Тигр і Євфрат; г) Дніпро і Прип'ять.

|) Перший збірник законів на Давньому Сході був укладений за часів правління:

а) Хаммурапі; б) Навуходоносора II;

в) Ашоки; г)ДаріяІ.

У якому з скіфських курганів знайдена пектораль? а) Солоха; б) Гайманова Могила;

в) Товста Могила; г) Чортомлицькому.

р Методичні рекомендації див. урок 9.

4) Перші осередки цивілізації в Давній Індії виникли в долині річки:

а) Інд; б) Ґанґ;

в) Хуанхе; г)Янцзи.

5) Перші осередки цивілізації в Давньому Китаї виникли в доли­ні річки:

а) Хуанхе; б) Янцзи;

в) Інд; г) Ґанґ.

6) «Лігвищем левів» називали в давнину столицю: а) Ассирії; б) Фінікії;

в) Індії; г) Китаю.

7) Міста-держави в Шумері очолював:

а) фараон; б) енсі;

в) раджа; І г) імператор.

8) Халдейське царство досягло розквіту за часів правління: а) Набопаласара; б) Навуходоносора II; в)Ашоки; г)ДаріяІ.

9) Замкнені групи людей різного соціального стану, приналеж­ність до яких визначалася народженням, називалися в Індії: а)варни; б)ранги;

в) касти; г) номи.

10) Замкнені групи представників однієї професії, які жили в од­ному районі, називалися в Індії:

а)варни; б)ранги;

в) касти; г) номи.

Дайте відповіді на питання, користуючись «лінією часу» (завдання 11—13).

11) Столиця Ассирії Ніневія була захоплена в 612 р. до н. е. У яко­му столітті це відбулося?

12) Навуходоносор захопив Єрусалим у 586 р. до н. е. У якій по­ловині І тис до н. е. це відбулося?

13) Карфаген був заснований у IX ст. до н. е. У якому тисячолітті це відбулося?

// рівень

За описом географічного положення держави назвіть її та покажіть на карті (завдання 1—6).

14) Держава в Північній Месопотамії. Область із такою ж назвою розташовувалася у верхній і середній течії річки Тигр між Си-рією на сході, державою Урарту на півночі та Вавилонським царством на півдні.

15) Одна з найдавніших держав, розташована спочатку в дворіччі Тигру та Євфрату, у період свого максимального розширення займала частково чи повністю територію сучасної південної Ту­реччини, Сирії, Лівану, Ізраїлю, Йорданії, Саудівської Аравії, Іраку і Кувейту.

16) Держава в Передній і Центральній Азії на Території сучасних Ірану і Пакистану. У період свого розквіту охоплювала вели­чезну територію— від узбережжя Малої Азії до річки Інд на сході. Із півночі на південь вона простягалася від Закавказзя і Середньої Азії до берегів Перської затоки, Аравійського моря і початку Аравійської затоки.

17) Північна і центральна частини східного узбережжя Середзем­ного моря.

18) Одна з найдавніших цивілізацій БлизькогоСходу, що існувала наприкінці IV — на початку II тис до н. е. в Південному Дво­річчі — в області нижньої течії Тигру та Євфрату, на півдні су­часного Іраку.

19) На заході цю державу відділяють від іншого світу Тибетські гори, на півночі — пустеля Гобі, на півдні і сході — Тихий оке­ан. Місцеві жителі назвали свою країну Серединним царством, а також Піднебесною, уважаючи її центром світу.

20) Установіть відповідність між державою та її правителем. І І Вавилон а) Навуходоносор II

І І Ассирія б) Соломон

І І Халдейське царство в) Хаммурапі

І І Давньоєврейське царство г) Тіглатпаласар III

21) Установіть відповідність між назвою держави та її столицею. І І Ассирія а) ЄрусалимІ І Халдейське царство б) Ніневія

І І Давньоєврейське царство в) Персеполь

І І Перська держава г) Вавилон

22) Установіть відповідність між пам'яткою культури і назвою • держави, у якій вона була створена.|~~| Старий Заповіт а) Фінікія

І І Висячі сади Семіраміди б)Давньоєврейське царство Г~| Перша бібліотека в) Халдейське царство

Ц Алфавіт г) Ассирія

23) Розташуйте події в хронологічній послідовності. І ] Руйнування Єрусалима Навуходоносором II

143

І І Падіння Ніневії Реформи Дарія І

Г~І Заснування Карфагена

24) Розташуйте події в хронологічній послідовності. Г~| Греко-перські війниІ 1 Правління Давида

| | Створення збірника законів Хаммурапі | [ Піднесення племені халдеїв

/// рівень

25) Назвіть основні заняття фінікійців. Як ви вважаєте, що визна­чило рід їхньої діяльності?

26) Назвіть причини загарбницьких походів Ассирії. Які держави були підкорені ассирійцями?

27) Які реформи провів Дарій І?

28) Які науки розвивалися у Вавилоні?

29) Розкажіть про релігійні вірування народів Месопотамії.

30) Порівняйте шумерську писемність і фінікійський алфавіт. Чому фінікійці змушені були винайти нову систему письма?

31) Порівняйте причини занепаду Давньоєврейського царства та Перської держав. Що в них спільного? Визначте відмінності.

32) Коли виникла Індська цивілізація? Що свідчить про високий рівень її розвитку?

33) Які зміни відбулися в Китаї в роки імперії Цінь? Чому ця імпе­рія існувала лише 14 років?

34) Схарактеризуйте господарство та суспільний устрій кіммерій­ців.

35) Схарактеризуйте господарство та суспільний устрій скіфів. IV рівень

36) Цар Хаммурапі запровадив єдині для всієї Вавилонської дер­жави закони. Вони були суворими, навіть жорстокими. Як ви вважаєте, чи існувала необхідність у прийнятті цих законів? Чи потрібні закони в людському суспільстві?

37) Як ви вважаєте, чому вчення Конфуція «про шляхетну люди­ну» надовго стало в Китаї ідеалом взаємин між людьми і в ро­дині, і в державі? (Згадайте основні положення вчення Конфу­ція і головні проблеми, із якими стикалися держави в Китаї.)

38) Ассирійці ввійшли у світову історію як безжальні завойовни­ки. Вони виганяли завойовані народи з рідних місць, перетво­

144

рювали на рабів і вбивали у випадках найменшої непокори. Але через одне покоління повсталі вавилоняни та мідійці, колись скорені ними, знищили Ассирію. Як ви вважаєте, загибель ве­ликої імперії була випадковою чи закономірною?

39) Як ви розумієте твердження: «Шумери створили велику циві­лізацію, досягненнями якої користувалися багато народів»?

40) У XX ст. теоретики німецького фашизму використовували іс­торію арійських народів для утвердження німецького націона­лізму. Згідно з теорією фашистів, арійські народи перевершу­ють усі інші народи за інтелектуальним і духовним розвитком, саме вони надали спрямування розвитку всієї людської цивілі­зації. Чи можете ви спростувати це твердження?

41) Про які події йдеться в уривку: «Вони цінують свободу більше, ніж золото та пурпурові тканини. їх неможливо підкупити, як вавилонських або єгипетських жців. їх неможливо залякати, оскільки вони завжди зможуть укритися від ворога на безкра­їх просторах своєї країни... Ми ледве не загинули в цій країні. Краще нам ніколи не зустрічатися вдруге...». Що можна дода­ти, характеризуючи згаданий у тексті народ та його супротив­ників?

Ш. ПІДСУМКИ УРОКУ í " *»ЧГ.» <¿ "Г « ♦ ¿4 v

Учитель повідомляє оцінки.IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ «-V;: " л\ .>А\ч /ь..'^

Написати невеликий твір на тему «Роль культурної спадщини Дав-ініх східних цивілізацій у житті сучасної людини ».t

УРОК № 29

Тема. Природа й населення Давньої Греції.

Мета. Дати уявлення про природно-кліматичні умови Греції та їх­ній вплив на розвиток господарської діяльності населення Еллади.

Очікувані Після цього уроку учні зможуть: показувати на карті Пело-результати. поннес, Лаконіку, Аттику; визначати вплив природних умов на життя людей та їхні релігійні вірування на Балканському півострові та островах Егейського моря. Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

Структура уроку

І. Організаційний момент

• II. Актуалізація опорних знань

III. Вивчення нового матеріалу

1. Природа та географічне положення Балканського півострова й островів Егейського моря.

2. Населення Давньої Греції та довколишніх земель.

IV. Узагальнення і систематизація знань

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

---ХІД УРОКУ--—

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ У. , >Д - ^ ^ і ,

На цьому етапі уроку доцільно об'єднати аналіз контрольної робо­ти і повторення найзагальніших питань курсу.Запитання на повторення.

1) Що таке цивілізація?

2) Де виникли перші цивілізації?

3) Які природні умови цьому сприяли?

4) Назвіть основні заняття людей у давнину.

Розглянувши запропоновані питання, учні з допомогою вчителя дійдуть висновку: найдавніші цивілізації виникли в Єгипті та Ме­сопотамії, потім з'явилися цивілізації в Індії та Китаї. Виникненню перших цивілізацій сприяли природні умови, що, з одного боку, по­зитивно впливали на розвиток рільництва та скотарства, а з іншо­го — були поштовхом до постійного вдосконалення організації су­спільства, поліпшення знарядь праці, розвитку ремесел. Учитель повідомляє, що найдавніша цивілізація на території Європи виникла на острові Крит.III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ , · v -.··=' , ,

* 1. Природа та географічне положення Балканського півострова

й островів Егейського моря.

Коментоване читання.

Прочитайте текст параграфа та складіть схему «Особливості гео­графічного положення Греції» (див. с. 147).146

Море

Середземне

Іонічне

Егейськё

Мореплавство

Гори

Ґрунти

Річки

Перший стовпчик схеми містить перелік уже відомих учням при­родних факторів, що тією чи іншою мірою впливали на розвиток роз­глянутих раніше цивілізацій. Другий стовпчик має містити характе­ристику зазначених факторів у Греції. Третій стовпчик має показати, як природні фактори вплинули на розвиток господарської діяльності в Греції.

■ 2. Населення Давньої Греції та довколишнії земель. Робота за підручником.

Прочитайте текст параграфа і випишіть у зошити назви грецьких племен.IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ.

Історичний диктант.

1) Греція розташована на ... півострові.

2) Півострів омивають три моря: Середземне, Егейське та... . -

3) Найвища гора Греції — —

4) Природні умови сприяли розвитку рибальства і... ;

5) Південна частина Греції називається ... .

6) Давні греки називали себе ....

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель вибірково перевіряє роботи, указує на типові помилки.VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати текст параграфа.

2) Виконати завдання на контурній карті.

3) Завдання групам: підготувати інсценування (або читання за ро­лями) грецьких міфів «Дванадцять подвигів Геракла», «Міфи цро Персея», «Міф про аргонавтів».УРОК № ЗО

Мінойська палацова цивілізація.

ознайомитися з цивілізацією острова Крит; показати роль міфів як історичного джерела.

Після цього уроку учні зможуть: називати час розквіту Крит­ської цивілізації, час відкриття археологами Критської циві­лізації; основні грецькі міфи Критського циклу, їхніх героїв, основні заняття греків, характерні риси Критської цивіліза­ції; показувати на карті територію Критської цивілізації; на­водити приклади культурних досягнень на Криті; визначати роль міфів як історичних джерел для вивчення найдавнішо­го періоду історії. Комбінований.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

III. Вивчення нового матеріалу

1. Перекази про найдавнішу історію Греції.

2. Археологічне відкриття Мінойської цивілізації, її основні центри.

3. Розквіт і занепад Мінойської палацової цивілізації.

IV. Узагальнення і систематизація знань

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

-ХІД УРОКУ —--:-

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ А :г-*-V Z*; :\^\>i&{KdH*'W'^r '

II, АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ .

Із метою економії часу можна поєднати дві форми роботи: виконан­ня індивідуального завдання біля дошки і роботу з картою.Індивідуальне завдання.

1) Напишіть назву племен, які заселили Давню Грецію в Hi­ll тис дон. е.

2) Перелічіть основні заняття давніх греків.

Тема. Мета.

Очікувані результати.

Тип уроку.

148

Робота з картою. Покажіть на карті:

а) Балканський півострів і моря, що його омивають;

б) на які частини Греція розділена горами.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

11 1. Перекази про найдавнішу історію Греції.

Учитель подає коротку інформацію, спираючись на те, що учні вже знають про міфи, про їхню роль у розвитку культури давніх народів; акцентує увагу на нових поняттях.

Аеди — мандрівні співаки, які розповідали міфи, складали й ви­конували епічні пісні під акомпанемент струнного інструмента.

Герої — діти богів і смертних жінок.

Історичний театр.

Під час інсценування (читання за ролями) міфів учитель звертає увагу на деталі, що дозволяють розглядати їх як історичне джере­ло. (Наприклад: у міфах згадуються царі, тобто в давньогрецькому суспільстві було майнове розшарування, існувала держава; із міфів ми можемо дізнатися про господарську діяльність давніх греків.)

Виклад змісту міфів може також супроводжуватися демонстрацією зразків образотворчого мистецтва, створених на основі давньогрець­ких переказів (використовуються ілюстрації підручника, слайди, до­даткова література).

Ш 2. Археологічне відкриття Мінойської цивілізації, її основні центри. Розповідь учителя.

Перший із Критських палаців був відкритий Артуром Евансом у Кноссі. За переказами, тут розташовувалась головна резиденція легендарного володаря Криту — царя Міноса.

Сер Артур Еванс народився у 1851 p., здобув освіту в найкращих навчальних закладах Великої Британії. За фахом історик, він най­більше цікавився давніми системами письма. Особливо його заціка­вили знаки, знайдені Генріхом Шліманом при розкопках Тірінфу і Мікен. їхнє дослідження привело його на о. Крит, де від теорії архе­ології він перейшов до практики, і в 1900 р. почав розкопки. За два тижні Еванс знайшов славетний Кносський палац. Він уражав своїми розмірами і вишуканістю. Про багатство його мешканців свідчили комори палацу: глеки для зберігання олії, знайдені в них, у сукупнос­ті мали ємність 75 тис. літрів. Стіни палацу, кераміка були покриті розписом, на якому зображувалося населення Криту. Парадоксально,

що в Кносському палаці не було знайдено жодного зображення воїна: люди на фресках грають, займаються гімнастикою, ведуть господар­ство, полюють, одним словом, насолоджуються мирним і спокійним життям. Фактом, який уразив Еванса, була наявність у палаці ка­налізаційної системи (знову каналізація в Європі з'являється лише через 4000 тис. років).

Головним питанням, яке ставив перед собою Еванс, була причина загибелі цієї цивілізації. Ученим того часу було відомо, що Крито-Мікенська цивілізація загинула в результаті двох навал: ахейської і дорійської. Однак археологічні знахідки свідчили про практично миттєве знищення критської культури. Відповідь Еванс знайшов за­вдяки випадку: 26 червня 1926 р. на Криті стався землетрус, який і наштовхнув Еванса на думку, що саме цей природний катаклізм міг спричинити такі наслідки. І справді, нині вчені вважають, що при­чиною остаточної загибелі Критської цивілізації був землетрус, спри­чинений виверженням вулкана на сусідньому острові Фера, а також хвиля-цунамі, що була спричинена цим катаклізмом. При цьому, острів Фера був зруйнований на дві третини.

Я 3. Розквіт і занепад Мінойської палацової цивілізації. Робота з підручником. .

Опрацювати відповідний текст параграфа і дати відповіді на за­питання.

1) На який період припадає розквіт Критської цивілізації?

2) Які факти підтверджують існування розвинутої цивілізації на острові Крит?

3) Які причини призвели до занепаду цієї цивілізації?Додаткова інформація

Розквіт Мінойської цивілізації припадає на XVI — першу поло­вину XV ст. до н. е. У цей час Крит забудовується неперевершеними палацами. Як уважають учені, у цей час Крит був об'єднаний під владою царів Кносса і став єдиною централізованою державою. Про це свідчить мережа зручних широких доріг, прокладених по всьому острову, а також відсутність укріплень у Кноссі та інших палацах (вони були б потрібні, якби господарі палаців вороже ставилися один до одного). Імовірно, що об'єднання Криту навколо Каноссько­го палацу здійснив відомий за переказами Мінос. Грецькі історики вважали Міноса першим володарем моря. Про нього говорили, що він створив великий військовий флот, викорінив піратство і встано­вив контроль над усім Егейським морем. Цей переказ має під собою і достовірне підґрунтя, підтверджене археологічними знахідками. Мінойські колонії і торгові факторії виникали на узбережжі Малої

150

Азії, на острові Родос. У цей же час мешканці Криту вели торгівлю з Єгиптом і державами сірійсько-фінікійського узбережжя.

У середині XV ст. до н. е. ситуація різко змінилася. На Криті сталася катастрофа: майже всі палаци і поселення були зруйновані. Причини катастрофи осточно не з'ясовані. Із того часу занепад Мі­нойської цивілізації стає необоротним процесом.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування.

1) Де виникла найдавніша європейська цивілізація?

2) Із яких джерел ми дізналися про Критську цивілізацію?

3) Яку роль відіграють міфи у вивченні давньої історії?V. ПІДСУМКИ УРОКУ >"^- ч4и , іч Заключне слово вчителя.

— Міфи — це розповіді про богів, героїв, демонів, духів, що від­бивають фантастичні уявлення давніх людей про світ, природу і люд­ське життя.г — Найбільш значний слід у світовій культурі залишили міфи Дав­ньої Греції.

. — Міфи можна розглядати як історичне джерело; вони стали осно­вою для розвитку літератури, надихнули на створення безсмертних 'шедеврів майстрів образотворчого мистецтва.

1

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ~ - > - . ; І, Лл.-, *ЛЛ1) Опрацювати текст параграфа.

2) Виконати завдання на контурній карті.«УРОК № 31 ;

Тема. Ахейська палацова цивілізація.

Мета. Ознайомитися з історією Мікенської Греції; розглянути при­чини занепаду ахейських держав; дати уявлення про гос­подарське життя і суспільні відносини в Греції в XI—IX ст. до н. е.

Очікувані Після цього уроку учні зможуть: називати час розквіту Мі-езультати. кенської цивілізації, дату Троянської війни, час відкриття археологами Мікенської цивілізації, основні грецькі міфи Троянського циклу, їхніх героїв, основні заняття греків,

характерні риси Мікенської цивілізації; показувати на карті територію Ахейської цивілізації, напрями морських походів ахейців та вторгнення дорійців; застосовувати та поясню­вати на прикладах поняття «тиранія»; наводити приклади культурних досягнень у Мікенах, розквіту і занепаду дав­ньогрецьких держав; визначати вплив природних умов на життя людей та їхні релігійні вірування. Тип уроку. Комбінований.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

III. Вивчення нового матеріалу

1. Перекази про ахейців.

2. Археологічне відкриття Ахейської цивілізації, її основні центри.

3. Розквіт і занепад Ахейської палацової цивілізації.

IV. Узагальнення і систематизація знань

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

-ХІД УРОКУ---

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ ^ш%^шртші№.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ - ,* "V'" * * * ^*<».к; л> Фронтальне опитування.

1) Назвіть імена грецьких героїв. Передайте зміст одного з міфів.

2) Як відбувався економічний і політичний розвиток у найдавні­ший період історії Греції?

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ „лч,

1.1. Перекази про ахейців. Робота з підручником.

Опрацювати відповідний текст параграфа і дати відповіді на за­питання.

1) Коли на території Греції з'явилися ахейські племена?

2) Як вплинула на розвиток ахейських племен культура острова Крит?

3) Де виникли перші держави на території Давньої Греції?

4) Хто стояв на чолі держави?

152

5) Кому належала земля?

6) Які ремесла розвивалися в ахейців?

7) Назвіть причини занепаду ахейських держав.

Питання про Троянський цикл учні опрацьовують за підручником самостійно.

Самостійна робота за підручником.

Опрацювати відповідний текст параграфа і дати відповіді на за­питання.

1) Які події описуються в міфах троянського циклу? ' 2) Поясніть значення виразу «яблуко розбрату». 3) Що означає вираз «троянський кінь»?

У разі браку часу питання теми «Троянський цикл» може бути за­лишене на самостійне вивчення.

2. Археологічне відкриття Ахейської цивілізації, її основні центри. Розповідь учителя.

До подій, викладених у поемах Гомера, не завжди ставилися як до Дсторично вірогідних фактів. У другій половині XIX ст. сумніви в ре­тельному існуванні Гомера переносилися й на відомості, які дійшли Ідо нас у його творах. Але була в ті часи людина, яка свято вірила ;у правдивість усього, про що писав Гомер. Цю людину звали Генріх ,Шліман. Коли він був семирічним хлопчиком, то пообіцяв батькові: ♦Коли я виросту, я знайду Трою і скарби царя».

Із цією вірою мільйонер Генріх Шліман вирушив на сорок шос­тому році життя у свою подорож до царства ахейців. У 1870 р. по­далися розкопки на пагорбі Гіссарлик у Малій Азії, під час яких ^археологи знайшли кілька культурних шарів поселень на місці Трої. «ІЛліман уважав, що Троя була в другому знизу культурному шарі. І лише незадовго до його смерті було доведено, що він припустився юмилки. Троя була не в другому шарі, а значно вище. Коштовнос­ті, які знайшов Шліман під час розкопок, теж належали не цареві ІТріаму (як думав археолог), а цареві, який жив за тисячу років до Пріама.

У галузі археології Шліман досяг трьох вершин — відкрив «скар-*6и царя Пріама», царські поховання в Мікенах, поселення в Тірінфі. Завдяки розкопкам Шлімана, а також тим відкриттям, які зробив на •Криті через десять років англійський археолог Артур Еванс, посту­пово почали вимальовуватися обриси давньої цивілізації, поширеної асолись в усьому Середземномор'ї.

13. Розквіт і занепад Ахейської палацової цивілізації. Робота з підручником.

Прочитайте відповідний текст параграфа і складіть план.

План (зразок.)

1) Період розквіту мікенської культури.

2) Поховання царів.

3) Пам'ятки архітектури: Левина брама; царський палац.

4) Основні заняття мікенців.

5) Участь мікенців у війнах.

6) Причини загибелі мікенської культури.

14. Занепад Ахейських держав і прихід дорійців. Евристична бесіда.

1) Які причини викликали загибель відомих вам могутніх держав давнини?

2) Як ви вважаєте, чи існували причини для протиріч у мікен-ському суспільстві?

3) Чи були в мікенців зовнішні вороги?

4) Якими, на вашу думку, були причини занепаду ахейських дер­жав?

Учитель допомагає сформулювати висновок: на межі XIII—XII ст. до н. е. Мікенська цивілізація зазнала страшного удару — величезні маси варварських племен північнобалканського регіону ринули на південь, у багаті й квітучі області Середньої Греції та Пелопоннесу, а також у Малу Азію. Швидкий розпад найбільших мікенських дер­жав, що настав за цією катастрофою, пояснюється не стільки силою натиску північних варварів, скільки слабкістю внутрішньої структу­ри самого мікенського суспільства.

iv. узагальнення і систематизація знань г := ї ' І .-V: л. Фронтальне опитування.

1) Назвіть і покажіть на карті центри перших державних утво­рень у Греції.

2) Як підтвердилася вірогідність існування Трої?

3) Чию долю нагадує вам історія життя Г. Шлімана? Чим вони схожі?

4) Розкажіть про Мікенську цивілізацію.

5) Як вплинуло на розвиток Греції переселення дорійців?v. підсумки уроку . ·

Заключне слово вчителя.

— Після занепаду критської культури найбільш яскравим прикла­дом розвитку цивілізації стала Мікенська культура, часом розквіту якої заведено вважати XV—XIII ст. до н. е.

— Мікенська культура загинула в результаті завоювань дорійців.

— Незважаючи на занепад і застій в XI—IX ст. до н. е. грецьке сус­пільство внутрішньо готувалося до нового злету; багато в чому цьому сприяло поширення заліза (завдяки дорійцям).vi. домашнє завдання \ ; і

1) Опрацювати текст параграфа.

2) Виконати завдання на контурній карті.

ІШ

УРОК № 32


Каталог: download -> version -> 1355684686 -> module -> 7135649384 -> name
version -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України
version -> І яким то треба бути, щоб щасливим стати?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка