Iv узагальнення і систематизація знань


Тема. Урок узагальнення з теми «Передня Азія». МетаСторінка7/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
Тема. Урок узагальнення з теми «Передня Азія». Мета. Систематизувати та узагальнити знання учнів із теми; озна­йомити з культурною спадщиною та релігійними вірування­ми народів Передньої Азії; простежити взаємозв'язок між господарським і духовним розвитком країн; розширити сві­тогляд школярів; показати внесок культури Давнього Сходу в розвиток людської цивілізації. 1

* Текст має бути підготовлений заздалегідь на дошці, на окремому аркуші паперу, Вигляді слайда тощо.

112


Очікувані Після цього уроку учні зможуть: називати найвідоміших результати, правителів держав Дворіччя; культурні здобутки та особ­ливості релігії народів Передньої Азії; показувати на карті територію Дворіччя, Вавилона, Ассирії, Фінікії, Давньоєв­рейського і Халдейського царств, Перської держави, важ­ливі територіальні зміни цих держав, напрями походів асси­рійських і перських царів; описувати найзначніші пам'ятки культури народів Передньої Азії; порівнювати географічні умови Дворіччя та Давнього Єгипту, вірування їхніх народів, культурні здобутки населення Дворіччя таДавнього Єгипту; визначати внесок держав Передньої Азії у світову культуру, особливості господарювання народів Дворіччя. Тип уроку. Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

III. Узагальнення і систематизація вивченого ІУ.Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

ХІД УРОКУі. організаційний момент і

її. актуалізація опорних знань штшшюштшшшшштшяшшшшЗапитання на повторення.

1) Що таке культура?

2) Що таке релігія?

3) Де виникли перші цивілізації?

iii. узагальнення і систематизація вивченого ШШШШШШШШЖШ&

Можна запропонувати два варіанти роботи на уроці узагальнення з даної теми. З огляду на надзвичайно велику інформаційну насиче­ність кожного уроку теми відповідно до нової програми, доцільним видається присвячення уроку узальнення питанням розвитку куль­тури та духовного життя народів, що вивчалися. Така організація роботи дозволить не тільки приділити більше уваги тим питанням, які з цілком об'єктивних причин (брак часу) не могли бути опрацьо­ваними на уроці, а й сформувати в, учнів навички прослідковувати зв'язок між господарським і духовним життям країни, надати шес­тикласникам можливість визначити внесок держав Передньої Азії

світову культуру. Іще одним варіантом проведення уроку може бути дослідження, проведене за аналогією до запропонованого на уроці узагальнення з теми «Життя людей за первісних часів».

ВАРІАНТІ . .Робота в групах*.

Учні об'єднуються у вісім груп, кожна з яких одержує картку з пев­ною інформацією (див. с. 115—117), котру їм необхідно опрацювати і підготувати виступ. Для виконання завдання надається 7 хвилин, в|ісля чого представники груп виступають із повідомленнями, під час |рхих учні можуть ставити питання, уточнювати незрозумілі момен­ти, тому що наприкінці уроку буде проводитися тестова робота.ї Інформаційна картка 1. Шумерська писемність. ; УIV тис. до н. е. в шумерів виникло рисункове письмо. Шумери ма­лювали предмети чи тварин на пласких глиняних табличках. Згодом значки ставали дедалі менше схожими на ті предмети, які вони мали позначати. Через форму зрізу очеретяної палички для письма рисун-и поступово перетворювалися на символи, що складалися з клино-одібних рисок. Тому таке письмо називається клинописом.

У містах Дворіччя було багато шкіл, де навчалися майбутні писарі. Іумерські школи називали «будинками табличок», а учнів — «діть-й будинків табличок». Заняття в школі починалися рано-вран-й тривали до пізнього вечора. У школі навчали читання, письма в арифметики. Дисципліна була дуже суворою, і за погано вивчені оки учнів карали. Освіта коштувала дорого, тому в школах в основ-ому навчалися діти жерців, чиновників і дуже рідко ремісників хліборобів.

Знайдені клинописні архіви донесли до нас близько 150 пам'яток умерської літератури. Хоча шумерська писемність виникла ви-дючно для задоволення господарських потреб (як система обліку айна), перші писемні пам'ятки літератури з'явилися в шумерів уже рано: уже в записах, датованих XXVI ст. до н. е., зустрічаються азки жанру народної мудрості, культові тексти та гімни.

Інформаційна картка 2. Наука у Вавилоні. Створення розгалуженої іригаційної системи, будівництво палаців храмів, підрахунок урожаю і лічба часу сприяли значному розвитку Вавилоні математики й астрономії. Завдяки спостереженню за сві-лами був складений дуже точний календар, помилка у визначенні нячного року становила лише 7 хвилин 17 секунд.* Методичні рекомендації див. урок № 3.

114

Розвивалися також медицина і географія. Створені в той час карти охоплювали територію від Урарту до Єгипту.

Останніми носіями багатої спадщини Вавилонської цивілізації, що нараховує більш як дванадцять століть, були халдеї. Завдяки їм ви­ник поділ часу на семиденний тиждень, днів — на години та хвилини, а також поділ кола на градуси.

Інформаційна картка 3. Місто Вавилон.

У VII ст. до н. е. Вавилон стає найбільшим містом стародавнього світу. Його площа становила 10 квадратних кілометрів. Завдяки роз­копкам ми можемо уявити, який вигляд мав Вавилон у VII—VI ст. до н. е. Навколо міста тяглася висока зубчаста стіна з вежами та бра­мами. Найголовнішою була брама богині родючості й кохання Іштар. Вона була збудована у вигляді арки та облицьована глазурованою це­глою. За брамою розташовувався храм головного бога Вавилона Мар-дука з вежею заввишки 90 метрів.

У Вавилоні нараховувалося 53 храми великих богів, 55 невеликих храмів Мардука» 300 малих святилищ земних і підземних богів і 600 святилищ небесних богів, 180 жертовників Іштар і 200 жертовників, присвячених іншим богам.

Особливо піклувався про процвітання міста цар Навуходоносор. Він завершив будівництво храму Мардука, більше відомого під на­звою Вавилонської вежі, збудував «дорогу процесій», за його царю­вання у Вавилоні з'явилися сади Семіраміди.

Інформаційна картка 4. Релігія народів Месопотамії.

У Месопотамії вшановували багатьох богів і богинь. Цар Хамму-рапі оголосив свого бога-заступника Мардука наймогутнішим боже­ством Месопотамії. За легендою, Мардук урятував світ від морського чудовиська Тіамат. Перемога Мардука над чудовиськом відзначалася щороку під час новорічних свят.

З однієї половини тіла Тіамат Мардук створив землю, схожу на півкруглу чашу. Він перекинув її в безодню, якою правив бог Еа. За його волею із землі забили джерела, потекли річки. З іншої половини тіла Тіамат Мардук створив небесне склепіння та прикрасив його су­зір'ями. Освітлювати світ Мардук покликав двох богів: Уту — Сонце і Сіна Місяць. Мардук виростив траву, дерева на землі, поселив зві­рів і птахів. Цього йому здалося замало. Тоді він створив людей. Він виліпив їх із глини, змішаної з кров'ю переможеного ним ворога.

Інформаційна картка 5. Ассирійська культура. У столиці Ассирії Ніневії розташовувалася найдавніша у світі біб­ліотека, її творцем був один з останніх ассирійських царів Ашшурба-

116

Иіпал. Збиралася вона двадцять шість століть тому за його особистим наказом. Уперше в історії людства було зібране величезне «книгосхо­вище», яке вміщувало тисячі «книг» у вигляді глиняних табличок з усіх відомих на той час галузей знання.

Посланці царя роз'їжджали по всьому Дворіччю, розшукуючи в храмах давні таблички і списуючи їх для царської бібліотеки. Кни­ги були дібрані й розставлені за розділами, залежно від змісту. Були навіть каталоги, що допомагали швидко знайти потрібну книгу.

На глиняних табличках бібліотеки Ашшурбаніпала викладалася історія давніх народів Близького Сходу. На них записані давні леген­ди, словники, історичні хроніки, літературні твори.

Зараз ці тексти містяться в Британському музеї.

V

Інформаційна картка 6. Фінікійський алфавіт.Найбільш важливим із культурних здобутків фінікійців є створен­ня зовсім нового різновиду письма, що згодом ліг в основу практично всіх давніх і сучасних алфавітних писемностей. У другій половині II тис. до н. е. у Фінікії був створений скорочений тип складового письма, кількість знаків якого була спочатку близько 30, а до XIII ст. до н. е. скоротилася до 22. Усі фінікійські літери — приголосні, голос­ні звуки на письмі пропускалися.

Інформаційна картка 7. Релігійні уявлення карфагенян. Релігійні уявлення карфагенян перебували на низькому щаблі ^розвитку. Карфагенська релігія була спорідненою з давньофінікій-ською. Головним карфагенським божеством уважалася Таніт, бо-іїиня Місяця; богом, який вічно народжується і вічно помирає, був Ешмун. Аж до кінця карфагенської історії збереглися людські жерт­вопринесення.

Людей, особливо дітей, приносили в жертву Молоху — богу війни, їх спалювали живцем, кидаючи в пащу величезного металевого ідо-: ла, де палало жертовне багаття.

Інформаційна картка 8. Виникнення монотеїзму. УІ тис. до н. е. в релігійних поглядах євреїв відбулися значні зміни: .сформувалися ідеї, що лягли в основу пізнішого іудаїзму. Ці ідеї відки­дали багатобожжя й стверджували єдинобожжя Яхве. Відбулося також наповнення релігії морально-етичним змістом. Усі ті норми поведінки, 0кі історично були вироблені в суспільстві й визначали стосунки між людьми, дотримання яких забезпечувало стабільність суспільства, сприймалися тепер як веління Яхве. їх порушення перетворювалося Ва найтяжчий гріх. Найважливіших заповідей було 10, а загалом іудеї іговинні були дотримуватися 613 біблійних заповідей.Тестова робота.

1) Шумерська писемність називалася:

а) клинопис; б) ієрогліфи;

в) рисункове письмо.

2) Шумери писали:

а) на папірусі; б) на пергаменті;

в)на глиняних табличках.

3) У наведеному списку відзначте ті науки, які розвивалися у Ва-вилоні:

а) математика; б) фізика;

в) астрономія; г) географія;

д) біологія; е) медицина.

4) Які з архітектурних пам'яток Вавилона належать до Семи чу­дес світу:

а) брама богині Іштар; б) храм бога Мардука;

в) висячі сади Семіраміди.

5) Перша бібліотека була створена за царя:

а) Ашщурбаліта І; б) Ашшурнасірпала II;

в) Ашшурбаніпала.

6) Основна перевага фінікійського алфавіту — це:

а) наявність зрозумілих усім ієрогліфів;

б) удосконалений клинопис;

в) наявність тридцяти приголосних букв, за допомогою яких можна було записати будь-які слова.

7) Установіть відповідність між народом і божеством, яке вони вшановували.І І Вавилоняни а) Яхве

І І Карфагеняни б) Молох

І І Євреї в)Мардук

ВАРІАНТИ


Робота в групах*.

Учні об'єднуються в сім груп, кожна одержує картку із завданням, що містить тему дослідження, яке необхідно провести з допомогою підручника. Для виконання завдання надається 10—12 хвилин, піс­ля чого групи представляють результати своєї роботи та заносять дані до узагальнюючої таблиці «Передня Азія в давнину» (див. с. 119). Кожна група буде досліджувати одну з давніх цивілізацій за таким планом:

1) Географічне положення.

* Методичні рекомендації див. урок: № 3.

2) Господарські досягнення.

3) Період розквіту.

4) Культурна спадщина;

Картка 1. Шумер.

Картка 2. Вавилон.

Картка З.Ассирія.

Картка 4. Халдейське царство.

Картка 5. Фінікія.

Картка 6. Давньоєврейське царство.

Картка 7. Персія.

Заповнена таблиця може мати такий вигляд.Географічне положення

Господарські до­сягнення

Період роз­квіту

Культурна-спад-щина

Південна Ме­сопотамія

Гончарний круг, колесо, плуг, сівалка, вітрильний човен, зрошу­вальні канали

IV—II тис. до н. е.

Легенди й міфи; шко­ли «будинки табличок»

Центральна частина Дво­річчя Тигру та Євфрату

«Чудеса сві­ту» зікурат, храм богині Іштар

За царюван­ня Хамму-рапі(1792— 1750 рр. до н. е.)

Епос про Гіль-гамеша, зако­ни Хаммурапі

Північне Дворіччя

Царський па­лац у Ніневії

За царя Ті-глатпаласа-ра III (745-727 рр. до н. е.)

Ассирійський судебник. Ве­личезна бібліо­тека Ашшурба­ніпала

Південне Дворіччя, захопили . Вавилонію, Сирію, Па­лестину

Висячі сади Семіраміди

За царюван­ня Навухо­доносора II (605— 562 рр. до н. е.)

Розвиток мате­матики, алхі­мії, астрології, хіромантії

Східний бе­рег Середзем­номор'я

Пурпурова фарба, скля­ний посуд. Мореплавство, торгівля, бу­дівництво

IX—III ст. до н. е.

Розвиток при­родничих наук, фінікій­ський алфавіт

118

Закінчення таблиці

Держава

Географічне положення

Господарські до­сягнення

Період роз­квіту

Культурна спад­щина

Давньо­єврейське царство

Передня Азія

Храм Соломо­на, палац Со­ломона

X—VIII ст. дон. е.

Єдинобожжя,

створення

Біблії

Персія

Передня

і Центральна

Азія

Єдина грошова одиниця,цар­ські палаци в Персеполі, Пасаргадах, Сузах

За царю­вання Дарія 1(522— 486 рр. до н. е.)

Терпимість щодо культур­них традицій інших народів і племен

пл підсумки уроку й,*гйа*« ГАЬїіш*«тй-

Учитель вибірково перевіряє тестові завдання (якщо урок було прове­дено за І варіантом) або заповнення узагальнюючої таблиці (якщо обрано II варіант), відзначає типові помилки, оцінює роботу учнів на уроці.v. домашнє завдання "*гегу і Т^-Ч*.-^* «%»

Скласти хронологічну таблицю «Передня Азія в давнину».Тема. Давня Індія.

Мета. Розповісти про природно-кліматичні умови і географічне положення Індії; ознайомитися з найдавнішими цивіліза­ціями долин річок Інд і Ґанґ; удосконалити навички вста­новлення взаємозв'язку між географічним положенням і господарським розвитком країни, висвітлити різні наукові підходи до проблеми арійського вторгнення в Індію. Очікувані Після цього уроку учні зможуть: називати час виникнення результати, цивілізації в Індії, розквіту Індії за царя Ашоки, найвідо-міших правителів Індії, особливості природних умов Індії, варни і касти в Індії, характерні риСи господарського та су­спільного життя Індії; показувати на карті центри індійської цивілізації, територію держави Мауріїв за часів правління Ашоки; застосовувати та пояснювати на прикладах понят­тя «варни»,«касти»; описувати умови життя давніх індійців; визначати вплив природних умов на життя людей в Індії і пояснювати причини виникнення і занепаду держав в Індії-Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

120

Структура уроку І. Організаційний момент . Актуалізація опорних знань Вивчення нового матеріалу

1. Природно-географічні умови й географічне положення Індії.

2. Найдавніші цивілізації долини річки Інд.

3. Прихід аріїв до Індії. Поява цивілізації в долині Ґанґу.

4. Господарське та повсякденне життя.

5. Держава Ашоки.

6. Варни та касти.

Узагальнення і систематизація знань Підсумки уроку Домашнє завдання

ХІД УРОКУорганізаційний момент * * ·" 1 »·* * ГГ"*'4.' *?Н" ^

актуалізація опорних знань

Запитання на повторення. ) Що таке цивілізація?

) Де виникли перші цивілізації? Із чим це було пов'язане? $) Назвіть ранні міста. Як вони виникали?

'читель підбиває підсумки бесіди: перші цивілізації виникали за-ай у долинах річок. Життя на березі річки означало наявність ;чого ґрунту, запасу риби. Річкою було легше, ніж суходолом, пере-ги вантажі. Імовірно, тому в Єгипті люди селилися на березі Нілу, сопотамії — на берегах Тигру і Євфрату, в Індії — у долині Інду.

ивчення нового матеріалу * ■. ' *»л;-гл /

Природно-кліматичні умови й географічне положення Індії. Ьментоване читання. рочитати текст параграфа.'ронтальне опитування.

) Опишіть географічне положення Індії відносно Єгипту, Месо­потамії.

Які кліматичні особливості могли привабити людей у Південну Індію?

) Чому долину річки Ґанґ почали освоювати пізніше, ніж басейн річки Інд?

■ 2. Найдавніші цивілізації долини річки Інд. Самостійна робота за підручником

Прочитайте текст параграфа й складіть до нього п'ять запитань, які починаються словами хто, що, де, коли, чому.Наприклад: Коли виникли перші землеробські поселення в гір­ських районах Індської долини? Де виникла Індська цивілізація? Що свідчить про високий рівень її розвитку?

Виконання завдання допоможе учням підготуватися до роботи зі складання плану параграфа.Додаткова інформація

/ Мохенджо-Даро

У 1920 р. на території Пакистану була відкрита давня культура, що належить до кінця III — початку II тис. до н. е. Археологи від­крили місто, яке складалося з двох частин: цитаделі, спорудженої на височині — глиняній платформі, і «нижнього міста», де жили звичайні городяни. У цитаделі розкопаний великий будинок — оче­видно, палац правителя. Місто було чітко розплановане, головні ву­лиці мали ширину до 10 метрів, існувала система водогону і стоку брудної води. Міські будинки споруджені з випаленої цегли. Багатст­во цієї цивілізації ґрунтувалося на рільництві: виявлено великі зер­носховища.

Під час розкопок було знайдено низку витворів мистецтва: кам'я­ну і бронзову статуетки, а також печатки — прямокутні, із рельєф­ним зображенням тварин і богів та написами.

■ 3. Прихід аріїв до Індії. Поява цивілізації в долині Ґанґу. Розповідь учителя.

Не пізніше середини II тис. до н. е. почалося проникнення індо­європейських племен до Індії. Прабатьківщиною цих племен ува­жають схід Центральної та Південну Європу або степові простори до півночі від Чорного і Каспійського морів. Початок розпаду індоєвро­пейської спільноти відносять до IV тис. до н. е. Відтоді племена, що говорили індоєвропейськими діалектами, ішли на південь — у Малу Азію (хетти, лувійці), на південний захід — на Балканський півост­рів (греки, фракійці), а також на схід (індоіранці). Серед індоіранців був широко розповсюдженим термін ар'я — «шляхетний». Ним на­зивали себе, імовірно, члени племен, які займали керівне становище в племінних союзах, що існували в той час. Тому індоіранські за мо­вою племена в науці часто називають й арійськими.

Індоарійці були скотарсько-землеробськйми патріархальними племенами. Вони розводили овець, корів, коней. Появу індоарійців в Індії ще не дуже давно було заведено пояснювати як завойовницьке вторгнення племен вищої раси, що частково винищили, частково поневолили й асимілювали місцеве населення. Відкриття Індської ; цивілізації у 20-х рр. XIX ст. довело, що культура доарійського на­селення північного заходу країни була вищою, ніж у прибульців; у руйнуванні ж індської цивілізації арії, очевидно, важливої ролі і теж не відіграли. Звичайно, стосунки прибульців із місцевим на­селенням далеко не завжди були мирними, але в результаті етніч­них пересувань і взаємних контактів відбувалося поглинання при­бульців корінним населенням Індії; натомість прибульці передавали 'Йому свою мову.

і Найважливішим досягненням в історії Індії із середини II до се-;Іредини І тис. до н. е. було господарське освоєння й заселення долини г анґу, яка до цього була джунглями. У середині І тис. до н. е. і в доли­нні Ґанґу основною галуззю господарства стало рільництво. Головним наряддям для оранки був плуг, у який запрягали волів, застосову-алося штучне зрошення. Вирощувалися ячмінь, пшениця, бобові, ,ис, бавовна, цукрова тростина, кунжут, льон. Зберігало важливе .начення скотарство. Зі свійських тварин були відомі корови, буйво-и, вівці, кози, віслюки, верблюди, коні. До цього періоду належить формування держав у долині Ґанґу. Більшість із них були монархіч­ний. Цар (раджа) був верховним розпорядником державного майна, омандував військом, очолював управління. Держави на той час були евеликими, у середині І тис. дон. е. почався процес поглинання дріб-их держав більш сильними.г 4. Господарське та повсякденне життя. / Робота з підручником.

'Опрацювати відповідний текст параграфа і дати відповіді на за-*тання.

' 1) Що складало основу господарського житТя мешканців Давньої <; Індії?

. 2) Як у цей час розвивалася культура?

5. Держава Ашоки. ' Розповідь учителя.

;? Держави долини Ґанґу вели між собою постійні війни. Нарешті, IV ст. до н. е. серед інших вивищується цар Чандрагупта, який усла-ився війною з Александром Македонським, що в той час напав^

І 123

Індію. Чандрагупта заснував династію Мауріїв, яка поширила свою владу на значну територію Північної Індії. Держава Мауріїв досягла розквіту в III ст. до н. е. за часів царювання Ашоки, який був покро­вителем буддизму. Політика Ашоки добре відома завдяки числен­ним знахідкам написів на камені, які висікалися і встановлювалися за його наказом за межами Індії -—вони знайдені навіть в Іспанії та Північній Африці. Одна з кам'яних «колон Ашоки» була увінчана скульптурним зображенням левів, яке в наш час стало національним символом Індії.Ш 6. Варни та касти. Робота зі схемою.

Прочитайте в підручнику визначення понять «варни» і «касти». Розгляньте схему:

Брахмани-жерці

С

походять із рук Брахмик

походять із вуст Брахм:

Кшатрії-воїни

Вайш 'я-землероб* і ремісники

походять ступень Брахми

походять стегон Брахми0

Шудри-слуги

Чандали «недоторканні»

Коментуючи схему, слід звернути увагу на те, що поділ на варни е відображенням не тільки суспільного, але й релігійного життя Дав­ньої Індії. Уявлення про варни було тісно пов'язане з вірою в пере­родження: душа людини після її смерті переселяється в тіло іншої істоти. «Успіх» переселення душі та майбутнього втілення залежав від поведінки людини в теперішньому житті.IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ...*»■' \ * ·. * ' -Графічний диктант.

Серед пропонованих тверджень є правильні й помилкові. Позначте правильні твердження знаком +, а помилкові — знаком -. 1) Індська цивілізація виникла в долині річки Інд.

2) Найбільшими містами Індської цивілізації були Єрихон і Ча-тал-Гуйюк.

3) Високорозвинена Індська цивілізація — третя за давністю на Землі після Єгипту і Шумеру.

4) У другій половині II тис до н. е. до Північної Індії ввійшли пле­мена аріїв.

5) Природні умови в долині річки Ґанґ були більш сприятливими для господарської діяльності, ніж у басейні річки Інд.

6) Вожді індоєвропейців називалися раджами.

7) Основними заняттями жителів Індії були торгівля й мореплав­ство.

Учитель вибірково перевіряє диктанти, указує на типові помилки. . ПІДСУМКИ УРОКУ Заключне слово вчителя.

— Найдавніша цивілізація Індії процвітала в долині Інду напри-інці III — на початку II тис. до н. е.

— Один із великих міських центрів цієї цивілізації розкопаний ар-еологами в Мохенджо-Даро.

— У другій половині II тис. до н. е. до Північної Індії ввійшли пле-ена аріїв.

— До середини І тис. до н. е. була заселена долина Ґанґу, сформу-алися держави.

. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ *"* V-ТТ ■г*ГУ,~ *7Г ^„'ЛТ"; ?

1) Опрацювати текст параграфа.

2) Виконати завдання на контурних картах (якщо не виконувало­ся на уроці).

УРОК №24


Каталог: download -> version -> 1355684686 -> module -> 7135649384 -> name
version -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України
version -> І яким то треба бути, щоб щасливим стати?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка