Iv узагальнення і систематизація знань


Тема. Давньоєврейське царство. Халдейське царство. МетаСторінка6/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Тема. Давньоєврейське царство. Халдейське царство. Мета. Розглянути історію переселення євреїв, виникнення Ізраї­лю, періоди правління Давида й Соломона, розпад Давньо­єврейського царства; ознайомити учнів з історією утворення Халдейського царства, його розвитком у період економіч­ного і культурного розквіту; розкрити причини занепаду держави; удосконалити навички роботи із заповнення по­рівняльної таблиці; дати оцінку загарбницьким війнам, у ході яких створювалися і руйнувалися давньосхідні імперії. -Очікувані Після цього уроку учні зможуть: називати час, на який при-:зультати. падає поява та розквіт Давньоєврейського і Халдейського царств; показувати на карті територію Давньоєврейсько­го і Халдейського царств; описувати найзначніші пам'ят­ки культури народів Давньоєврейського і Халдейського царств; пояснювати причини загибелі Давньоєврейського і Халдейського царств; висловлювати власне ставлення до загарбницьких війн. Гип уроку. Комбінований.

Структура уроку

¿1. Організаційний момент "І. Актуалізація опорних знань ,Вивчення нового матеріалу

1. Заселення євреями Палестини, виникнення Ізраїлю та Іудеї. Царство Давида і Соломона. Рух пророків. Палестина під іноземним пануванням.

2. Утворення Халдейського царства.

3. Розбудова Вавилона.

4. Завоювання Вавилонії персами. Узагальнення і систематизація знань . Підсумки уроку І. Домашнє завданняГ. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування.

1) Покажіть на карті Ассирію. Які держави оточували цю об­ласть?

2) Як Ассирії вдалося досягти незалежності?

3) Із якою метою Ассирійська держава вела війни в IX—VII ст. до н. е.? Схарактеризуйте ці війни.

4) Як була організована ассирійська армія?

5) Покажіть на карті держави, підкорені Ассирією.

6) Чому впала Ассирійська імперія?

7) У якому році впала Ніневія? Скільки років тому це відбулося? Скільки років минуло від початку правління Тіглатпаласара III до падіння Ніневії?

Закінчуючи розгляд історії Ассирії, учитель повідомляє, що після розгрому Ніневії землі Ассирії ввійшли до складу Нововавилонського царства, а потім стали частиною Перської держави,

Потім учитель знову привертає увагу учнів до карти і пропонує по­вернутися на узбережжя Середземного моря.Запитання на повторення.

1) Яка з вивчених країн мала вихід до Середземного моря?

2) У якій частині світу вона була розташована?

Історичний диктант.

1) Фінікійці жили на ... березі Середземного моря.

2) Найбільшими містами Фінікії були.......і... .

3) Основними заняттями фінікійців були ... і....

4) Найбільший попит в інших країнах мали фінікійські товари: ... і ... .

5) 3 усіх товарів, що привозилися з інших країн, найбільше ціну­валися ....

6) За часів єгипетського фараона Нехо фінікійці здійснили пла­вання навколо ... .

7) Однією з найбільших колоній фінікійців був ....

Учитель може вибірково перевірити диктант.

96

Завдання за картою.

■Показати на карті країни, із якими вели торгівлю фінікійці. Серед аїн учні мають назвати й показати Ізраїль.* ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ тМШ№ШХ^І^:^і,ХіЖЧАП^1

І1. Заселення євреями Палестини, виникнення Ізраїлю та Іудеї. Царство Давида і Соломона. Рух пророків. Палестина під іно­земним пануванням.Вступне слово вчителя.

Євреї — це семітські племена, які переселилися до Палестини н"а ti XIII—XII ст. до н. е. з Південної Месопотамії. Назва «євреї» іачає «люди з іншого боку річки Евер (Євфрат)». Єврейські племена, об'єднавшись між собою, утворили державу їїль. Вожді племен своїм царем проголосили Саула. Назва держави походить від другого імені Якова, Ізраїль, який був

íom Авраама, одного з біблійних патріархів (старійшин роду). Питання, присвячені висвітленню історії Давньоєврейського цар-а, доцільно розглянути під час роботи в групах.Робота в групах*.

Учні об'єднуються в п'ять груп, кожна з яких одержує картку із "анням, що містить тему повідомлення і план, за яким його необ-:о підготувати з допомогою історичного джерела — Біблії. Для онання завдання надається 8—10 хвилин, після чого групи пред-ляють результати своєї роботи.

Картка 1. Ознайомитися з текстом Біблії [Книга Бут. ,12:1—20] розказати про походження євреїв.

1) Як звали першого єврея?

2) Чому Авраам повинен був залишити свою землю?

Картка 2. Ознайомитися з текстом Біблії [Книга Бут., 35:1—12] розказати про виникнення Ізраїлю.

1) Чому євреїв стали називати ізраїльтянами?

2) Яку землю Бог дав Якову?

Картка 3. Ознайомитися з текстом Біблії [Книга II Самуїла, 1-^-18] та розказати про правління Давида.

1) Які перемоги здобув Давид?

2) Хто допомагав Давидові правити державою?

Методичні рекомендації див. урок.№ 3.

Картка 4. Ознайомитися з текстом Біблії [І Царів, 3: 16—28; 4: 1—19] та розказати про правління Соломона. 1} Яке рішення свідчить про мудрість Соломона? 2) Як було організоване управління царством за Соломона?

Картка 5. Ознайомитися з текстом Біблії [II Хронік, 9: 29—31; 10:1—19] та розказати про розпад Давньоєврейського царства.

1. Хто почав правити після Соломона?

2. Чому виникли розбіжності серед ізраїльтян?.Додаткова інформація

У 598 р. до н.е. вавилонський цар Навуходоносор II захопив Єру­салим. Після повстання 587 р. до н. е. місто знову було взяте в обло­гу і захоплене. Частину населення забрали у вавилонський полон. Пізніше Палестина опинилася під владою персів, із 332 р. до н. е. ввійшла до складу держави Александра Македонського, із 301 р. до н.е. греко-єгипетської держави Птолемеїв. Із 200 р. це терито­рія держави Селевкідів.

У 167 р. до н. е. Іула Маккавей підняв повстання проти Селевкі­дів, у 148 р. до н. е. було створено самостійну державу Хасмонеїв. У 63 р. до н. е. Помпей приєднав державу Хасмонеїв до Римської республіки, у 6 р. територія Палестини була оголошена римською провінцією з прокураторським правлінням.

Ш 2. Утворення Халдейського царства. Розповідь учителя*.

Халдеї — це семітські племена, що жили в першій половині І тис. до н. е. в Південній Месопотамії, на території сучасного Південного Іраку, між Аравійською пустелею та дельтою Євфрату. Важливу роль у долі східних цивілізацій халдеї почали відігравати з IX ст. до н. е.

Уперше Халдея згадується в літописах ассирійського царя Аш-шурназірпала II (правив у 884—859 рр. до н. е.). Його спадкоємець Салманасар III захопив територію Халдеї та змусив платити данину Ассирії. Столицею Халдеї було місто Ур.

— Пригадайте, що вам відомо про це місто.

У 721 р. до н. е. халдейський правитель Мардук-апал-іддін II захо­пив вавилонський престол та утримував його до 710 р. до н. е., коли був вигнаний ассирійцями.

Але панування ассирійців було недовгим. І в міру того як слабша­ла Ассирійська імперія, Халдея, навпаки, набирала сили. Засновник халдейської династії Набопаласар у 625 р, до н. е. посів вавилонський престол (халдейська династія утримувала владу на вавилонському престолі аж до перського вторгнення у Дворіччя в 539 р. до н. е.). На­

98

паласар уклав союз із мідійцями і допоміг їм розгромити Ассирію, "е одна перемога Набопаласара — похід проти Єгипту, що завер-ився'успішною битвою проти єгипетського війська при Кархеміші 605 р. до н. е. Могутність Халдейського царства (часто його назива­ть Нововавилонським царством) зміцнювалася за спадкоємців На-іпаласара — Навуходоносора II і Набоніда.3. Розбудова Вавилона. Робота з підручником.

І Опрацювати відповідний текст параграфа і дати відповіді на за-тання.

1) Що вам відомо про Навуходоносора II?

2) Як змінилося економічне становище Халдейського царства за часів правління Навуходоносора II (605—562 pp. до н. е.)?

3) Як розвивалася культура в цей період?Додаткова інформація

Захопивши Єрусалим, Навуходоносор II завоював усю Фінікію: довше за інші міста (13 років) йому опирався Tip.

Економічна могутність Халдейського царства в період правління Навуходоносора II стала основою для відродження культури Давньої Месопотамії. За Навуходоносора II було розпочато спорудження Ва­вилонської вежі й будівництво висячих садів Семіраміди, збудовано браму богині Іштар. ■

Висячі сади Семіраміди — одне із Семи чудес світу. Ці сади були споруджені в палаці Навуходоносора II для його дружини — лідій­ської цариці. Перші згадки про чудесні сади збереглися в «Історії» Геродота. Сади розміщувалися .на широкій чотириярусній вежі. Платформи терас були складені з кам'яних плит, укритих шаром очерету і залитих асфальтом. Прошарки з двох рядів цегли і свин­цевих плит, покладені поверх асфальту, не пропускали воду в ниж­ні поверхи саду. На платформах укладався шар землі, настільки товстий, що можна було садити великі дерева. Яруси піднімалися уступами і з 'єднувалися широкими сходами з плит білого і рожевого кольорів. Для поливання садів раби щодня качали воду на вершину в численні канали; звідти вона стікала на нижні тераси.

Запитання на повторення.

Які із Семи чудес світу вам уже відомі?

f Заслухавши відповіді учнів, учитель нагадує, що періоди розквіту ржав Давнього Сходу змінювалися періодами занепаду і руйнуван-

я. Як приклад можна згадати історію розквіту і занепаду Ассирій-кого царства.

14. Завоювання Вавилонії персами. Евристична бесіда.

Використання цього методу під час вивчення зазначеного питан­ня не тільки дозволить активізувати розумову діяльність учнів, але й сприятиме формуванню навичок порівнювати однотипні історичні явища в різних державах.

1) Як ви вважаєте, чи могло Халдейське царство процвітати три­валий час?

2) Пригадайте, чому відбувся розпад Ассирійської держави.

3) Які народи були підкорені царями Халдейської династії?

4) Якими методами нововавилонські правителі правили підкоре­ними народами?

Результатом бесіди має стати висновок про те, що відродження Вавилона і розквіт Халдейського царства були недовгими. Слід звер­нути увагу на причини швидкого занепаду:

— посилення міжусобиць після смерті Навуходоносора II; остан­ній вавилонський цар Набонід не знаходив спільної мови зі знаттю й жерцями, він навіть не жив у Вавилоні;

— найбагатші купці й жерці Вавилона готові були добровільно пе­рейти під владу перського царя Кіра.

Додаткова інформація

Вавилонське військо було розбите перським царем Кіром Вели­ким у 539 р. до н. е. Набонід був захоплений у полон у місті Сіппарі. Невдовзі перси ввійшли до Вавилона, де від імені царя правив його син Валтасар. Коли армія Кіра підійшла до міста, Валтасар бенкету­вав у палаці, сподіваючись, що міцні стіни Вавилона вбережуть його від будь-якої небезпеки. На столах стояв золотий і срібний посуд, викрадений із храмів підкорених держав. За переказом, саме в роз­пал бенкету на стіні зали з'явився вогняний напис: «Обчислений, зважений і проданий персам». Тієї ж ночі жерці відчинили браму Вавилона, і до міста ввійшла армія персів. Валтасар загинув.

Вираз «валтасарів бенкет» став крилатим. Він означає веселощі під час нещастя, наближення небезпеки.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 'Л\к-У'^іЬ.% Г

Проводиться у формі заповнення порівняльної таблиці «Ассирій­ська імперія та Халдейське царство». Під час роботи учні матимуть можливість повторити матеріал, вивчений раніше, закріпити й систе­матизувати нові знання, а також удосконалять навички порівняння аналогічних історичних процесів у різних країнах. У разі браку часу роботу над заповненням таблиці можна продовжити вдома.100

Заповнена таблиця може мати такий вигляд.Запитання ""ля порівняння

Ассирійська імперія

Халдейське царство

селения

"риторія

Арамеї

Халдеї

Від порогів Нілу до Закав­каззя, від Середземного моря до Перської затоки

Вавилонія, Сирія, Палес­тина

еріод роз-іту

У роки царювання Тіглат-паласара III (745—727 рр. дон. е.)

У роки царювання Навухо­доносора II (605—562 рр. до н. е.)

ричини за-белі

Нескінченні війни посла­били країну;

боротьба між угруповання­ми знаті;

повставали пригноблені народи__

Суперечності між царем і знаттю;

жерці й вельможі допо­могли персам захопити Вавилон

.. ПІДСУМКИ УРОКУ а,п„-

і Учитель перевіряє правильність заповнення таблиці, оцінює робо-? учнів на уроці.* ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

. 1) Опрацювати текст параграфа. ; 2) Виконати завдання на контурних картах. 3) Заповнити таблицю (якщо завдання не було виконане в класі).

ІІШІЯІ

УРОК № 20

Тема. Перська держава.

Мета. Ознайомити учнів із природою і населенням Іранського на­гір'я, історією створення Перської держави; дати уявлення про розвиток Перської держави в період царювання Дарія І, розкрити причини загибелі Перської держави. Очікувані Після цього уроку учні зможуть: називати час, на який при-зультати. падає поява та розквіт Перської держави; показувати на карті територію Перської держави, напрями походів пер­ських царів; пояснювати причини загибелі Перської дер­жави; визначати внесок держав перської держави у світову культуру. Тип уроку. Комбінований.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

III. Вивчення нового матеріалу

1. Природа та населення Іранського нагір'я.

2. Виникнення Перської держави.

3. Царювання Дарія І.

4. Загибель Перської держави.

IV. Узагальнення і систематизація знань

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

----ХІД УРОКУ —

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ і

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ!

Фронтальне опитування.

1) Яи описує Біблія походження єврейського народу?

2) Як пророк Мойсей вивів євреїв із єгипетського рабства?

3) Хто був першим царем Ізраїлю?

4) Розкажіть про розвиток Ізраїлю в роки правління царя Давида.

5) Чому правління Соломона біблійна традиція називає « золотою добою»?

6) Чому відбувся розпад Давньоєврейського царства? Які наслід­ки мала ця подія для єврейського народу?

На цьому етапі уроку можна також провести комплексну перевір­ку знання дат, історичної карти й виконання домашнього завдання.Робота з датами*.

1) Скільки років минуло від захоплення халдейським правителем Мардук-апал-іддіном II вавилонського престолу до вбивства у Вавилоні сина останнього халдейського царя?

2) У якому столітті Навуходоносор II зруйнував Єрусалим? На по­чатку чи наприкінці століття?

3) Яка подія відбулася раніше: падіння Ніневії чи вбивство Вал-тасара? На скільки раніше?Робота з історичною картою. Покажіть на карті: а) Вави лон;

* Виконується біля дошки за допомогою «лінії часу».

102

б) кордони Халдейського царства за Навуходоносора II;

в) країни, підкорені халдеями.

Учитель вибірково перевіряє завдання на контурних картах. Індивідуальне завдання.

Заповніть пропуски в схемі «Халдейське царство».

Мардук-апал-іддін II

Набопаласар

625 р. до н. е.

Захопив

вавилонський

престол

605— 562 pp. до н. е.

Розпочав

боротьбу

з вавилонськими

жрцями;

покинув

Вавилон,

залишивши сина

правителем

Етап актуалізації знань учнів необхідно завершити висновком учи­теля: у 538 р. до н. е. Вавилон назавжди втратив незалежність і був приєднаний до Персії. Слід акцентувати увагу учнів на останньому ослові, оскільки далі йтиметься про Перську державу.II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ ' <

1. Природа та населення Іранського нагір'я. Самостійна робота над завданням.

Прочитайте текст параграфа і складіть таблицю «Вплив природ­них факторів на розвиток рільництва».

Умови, що сприяли розвитку рільництва

Умови, що перешкоджали розвитку рільництва

Уздовж гірських хребтів розташовували­ся оази, що зрошувалися струмками

Переважали безплідні пустелі

Фронтальне опитування.

1) Як населення Іранського нагір'я долало несприятливі явища природи?

2) У яких країнах ви спостерігали подібні процеси?

3) До появи якої організації привела необхідність використання праці великої кількості людей?

4) Які ще завдання виконувала держава?

Обговорюючи запропоновані питання, учні підготуються до роз­гляду наступного пункту теми.

в 2. Виникнення Перської держави.

Цей етап уроку можна провести за одним із двох варіантів.

ВАРІАНТІ

Коментоване читання.

Під час коментованого читання тексту параграфа учні виконують завдання за контурними картами.

ВАРІАНТИ

Розповідь учителя*.

Наприкінці VIII ст. до н. е. вожді знатного перського роду Ахемені-дів, який жив навколо озера Урмія, утворили племінний союз, що роз­ширював свою територію в південному напрямку за рахунок сусідніх держав. Але через століття перси потрапили під владу Мідії. Боротьбу за звільнення від мідійського панування розпочав Кір II, який був сином царя Персії Камбіза й онуком останнього мідійського царя Астіага.

Кір II розгромив мідійців і захопив їхню столицю Екбатани. По­тім перси підкорили Елам, Гірканію, Вірменію, Лідію, Вавилонію, грецькі міста Малоазійського узбережжя, деякі області Пакистану, Афганістану та Індії. Незабаром до складу Перської держави були включені деякі райони Середньої Азії — Маргіана, Хорезм, Согдіана, Бактрія, Арахосія, Гедросія і Гандхара. Кір II загинув під час походу проти масагетів — кочових племен Середньої Азії. Його син Камбіз II завоював Єгипет і здійснив два невдалі походи до Нубії та Лівійської оази. Доки Камбіз перебував у Єгипті, у самій Персії спалахнуло по­встання. Після серії змов царем проголосили Дарія І.

ІЗ. Царювання Дарія І.Метод «Навчаючи — вчуся»**.

За допомогою цього методу учні зможуть більш ефективно засвоїти основну інформацію з названого питання — реформи Дарія І. Учи­тель роздає учням картки, на кожній із яких зазначена одна з реформ Дарія І.* Супроводжується демонстрацією карти. ** Методичні рекомендації — див. урок № 2.

104

» К а р т к а І. Дарій розділив державу на адміністративно-податкові округи — сатрапії.

Картка 2. Усі головні посади в державі обіймали перси. Картка 3. Для управління країною був створений штат чи­новників, яким керувала царська канцелярія, розташована в Сузах.

Картка 4. Усі сатрапії, за винятком Персії, сплачували грошові податки, у розмірі яких було враховано кількість населення, розміри території та родючість землі.

Картка 5. Була запроваджена єдина монета — золотий дарик. і Картка 6. Стало однаковим законодавство; установлював зако­ни і призначав суддів цар.

Картка 7. Головною опорою влади була армія, що набиралася з персів і мідійців; кістяком армії були 10 тис. піхотинців, які нази­валися «безсмертні».

4. Загибель Перської держави.

Розповідь учителя*.

{. Проведення реформ дозволило Дарію І зупинити хвилю повстань, що Ішідчили про слабкість старого ладу, створити ефективну систему дер­жавного управління, збирання податків і збільшити чисельність армії.

Завершивши проведення реформ, Дарій І узявся за розширення ^воєї держави. Він завоював північно-західну частину Індії, острів ,Самос і міста південного берега Чорного моря. Потім Дарій І здійснив їохід проти скіфів, що закінчився невдачею.

У першій половині V ст. до н. е. проходили греко-перські війни, що ^кінчилися поразкою Персії та укладенням Каллієвого миру.

Дарій помер, так і не здійснивши своїх планів — підкорити греків. Іерський трон перейшов до його сина Ксеркса.

Самостійна робота за завданням.

Опрацювати текст параграфа і назвати причини загибелі Перської ,ержави.IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ теЛіЯК^» 4

Учитель перевіряє правильність виконання останнього завдання. Якщо з виконанням роботи не було проблем, за наявності часу можна {рровести бесіду за питаннями.

1) Які держави, подібно до Персії, перестали існувати в досліджу­ваний період?

2) Порівняйте причини загибелі цих держав. Чи схожі вони?*-

* Супроводжується демонстрацією карти.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ г,н ^у^^^Аг^.^і^-^'їг/^ЙШЗ^^»^*-^^ Заключне слово вчителя.

— У VI ст. до н. е., у роки правління Кіра II, Перська держава по­збулася мідійського панування.

— У роки царювання Дарія І (522—486 рр. до н. е.) Перська дер­жава досягла розквіту: проведені ним реформи дозволили зміцнити державу, збільшити армію, розширити територію країни.

— Причинами занепаду і загибелі Перської держави стали постій­ні змови серед вельмож і перевороти, повстання підкорених народів, поява більш сильного супротивника — Александра Македонського.VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати текст параграфа.

2) Виконати завдання на контурних картах.

3) Підготувати повідомлення на тему «Дарій І і скіфи».Тема. Кіммерійці та скіфи на території сучасної України.

Мета. Ознайомити учнів із господарським життям, культурною спадщиною та релігійними віруваннями кіммерійців і скі­фів; розглянути причини, хід та наслідки скіфо-перських війн; розширити знання школярів про давню історію нашої держави.

Очікувані Після цього уроку учні зможуть: називати час, на який при-результати. падає поява та розквіт Великої Скіфії, походів Дарія І; засе­лення кіммерійцями, скіфами Північного Причорномор'я; показувати на гарт/територію Великої Скіфії; застосовува­ти та пояснювати на прикладах поняття «пектораль»; опи­сувати найзначніші пам'ятки культури скіфів; визначати внесок кіммерійців та скіфів у світову культуру. Тип уроку. Комбінований.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

III. Вивчення нового матеріалу

1. Кіммерійці.

2. Скіфи: розселення, заняття, духовний світ.

3. Скіфо-перські війни.

4. Велика Скіфія.

106

IV. Узагальнення і систематизація знань

V. Підсумки уроку

І. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування.

1) Покажіть на карті Іранське нагір'я. Розкажіть, коли і як виник­ла Перська держава.

2) Які народи і країни були підкорені персами?

3) Які реформи провів Дарій І?

4) Розкажіть про загибель Перської держави.

При висвітленні останнього питання учитель акцентує увагу учнів подіях, пов'язаних із невдалим походом Дарія І у Скіфію, і повідом­те, що на уроці будуть розглядатися розселення, заняття, духовний • народів, що населяли в давнину територію нашої держави,— кім-рійців і скіфів.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

-ції, **; >■» -

1. Кіммерійці. Розповідь учителя.

Кіммерія — перша назва, дана землям, що входять до складу су-зної України. Давні автори, зокрема Гомер, описують її як країну краю світу, оповиту вічним холодом і мороком. Такий опис Кімме-' подано в «Одіссеї»:

^шті дістались ми течій глибоких ріки Океану [ розташовані місто й країна людей кіммерійських, арами й млою вповиті. Ніколи промінням ласкавим осяває їх сонце в блакиті ясній світлодайне...

Робота з підручником.

1) Як називали перших мешканців степів Північного Причорно­мор'я, території, що зараз входить до нашої держави?

2) Із яких джерел ми про них дізналися?

; 3) Хто витіснив кіммерійців із північного Причорномор'я?

; Перевіривши виконання завдання, учитель може доповнити від-віді учнів.

Додаткова інформація*.

Давні джерела першими мешканцями степів Північного При­чорномор'я називають кочовиків — кіммерійців. Про них написано ассирійському літопису VIII ст. до н. е.; вони також згадуються в по­емах Гомера і більш пізніх працях Геродота. Ассирійські джерела стверджують, що у VIII—VII ст. до н. е. кіммерійці здійснили похід до Малої Азії через Урарту, а деякі з них дійшли навіть до Єгипту. Однак, вочевидь, це вторгнення знесилило кочовиків, і вони зника­ють із Північного Причорномор'я. Геродот уважає, що кіммерійців витіснили скіфські племена.

Головним джерелом з історії та культури кіммерійців є їхні по­ховання. Оскільки це був кочовий народ, поселень після себе вони не залишили. У похованнях кіммерійців археологи знаходять зброю, обладунки, прикраси, посуд — усе те, що могло, за віруваннями кім­мерійців, знадобитися мерцю в потойбічному світі.

Основним заняттям кіммерійців було кочове скотарство, особливо — конярство. Коні були для Кіммерійців не тільки засобом пересування, а й забезпечували їх продуктами харчування: молоком, м'ясом.

Кіммерійці були вправними воїнами. їхньою основною зброєю були луки, у ближньому бою — мечі. Вони були добрими зброяра­ми, виготовляли зброю не тільки з бронзи, а й із заліза, що на той час було рідкістю. Мистецтво кіммерійців мало в основному при­кладними характер: вони оздоблювали геометричними візерунками свою зброю, посуд, елементи кінської збруї.

Після скіфської навали частина кіммерійців відійшла до Криму й оселилася на Керченському півострові. По собі вони залишили ряд топографічних назв, давніх і сучасних. Так, у давнину Керченська протока носила назву Боспору Кіммерійського, а поблизу міста Керч й досі збереглися Кіммерійські вали, що вважаються залишками укріплень цього народу.

■ 2. Скіфи: розселення, заняття, духовний світ. Робота в групах**.

Учні об'єднуються у п'ять груп, кожна з яких одержує картку з пев­ною інформацією/див. с. 108—110), котру їм необхідно опрацювати і підготувати виступ. Для виконання завдання надається 5 хвилин, після чого представники груп виступають із повідомленнями, під час яких учні можуть ставити питання, уточнювати незрозумілі момен­ти, тому що наприкінці уроку буде проводитися тестова робота.

Інформаційна картка 1. Розселення скіфів***. Скіфи — загальна назва іраномовних народів, що з VI ст. до н. е. на­селяли територію басейнів Дніпра, Дністра, Дунаю і Дону. Історики

* Супроводжується демонстрацією карти. ** Методичні рекомендації — див. урок №3.

*** Виступ представника групи має супроводжуватися демонстрацією карти.

108

вважають, що перші скіфи почали з'являтися в причорноморських землях ще з II тис. до н. е. Однак установлення їхнього панування на цих теренах припадає на кінець VII ст. до н. е. У період свого розквіту скіфи займали величезну територію між Танаїсом (Доном) і Істром (Дунаєм). Окрім цього, скіфи мали величезний культурний вплив на сусідні народи, про що свідчать знахідки скіфських речей далеко за межами історичної Скіфії. Так, скіфська зброя знайдена в похован­нях на Алтаї!

Геродот у своєму описі Скіфії згадує цілий ряд скіфських пле-Ііен. На річці Буг, біля грецької колонії Ольвія жили елліни-скіфи; 1 межиріччі Дністра і Бугу жили алазони, вище за течією — скіфи-рачі. У низов'ї Дніпра мешкали скіфи-землероби. На Лівобережжі ііпра і далі на схід простягнулися землі скіфів-кочовиків. На пів­ні і сході вони межували з царськими скіфами, володіння яких оходили до Дону.

Інформаційна картка 2. Джерела з історії скіфів. Першим згадкам про скіфів ми завдячуємо ассирійським літопи-ш VII ст. до н. е. Вони змальовують напад цих кочовиків на Малу зію. Приблизно в цей же час Скіфію оспівували грецькі поети Гомер Гесіод.

Найбільш докладний опис Скіфії та її історії залишив нам Ге-~дот. Він уважав, що скіфи прийшли зі сходу приблизно в VI ст. н. е., витіснивши племена кіммерійців. Геродот, як і більшість тичних авторів, указує на надзвичайну войовничість скіфів і при-!ляє їхнім походам велику увагу. Так, він згадує перемогу над мі­нами, а також захоплення ними в 612 р. до н. е. столиці Ассирії 'невії. У своїх походах, пише він, скіфи дійшли до Сирії, де фа-он Псамметих був змушений відкупатися від них. їхній наступ зупинений лише тоді, коли лідійський цар підступно перебив іфських вождів.

Інформаційна картка 3. Скіфське суспільство. Скіфське суспільство було досить архаїчним і довго зберігало риси тріархату. Його основою були вільні кінні стрілки з луку — гіппо-'ксоти. Вони жили великими сім'ями, у яких уся влада належала нім головам. Символом цієї влади були бронзові молоточки. Поза L ними сім'ями жили бідняки і безправні раби. Існувала також знать, івпливовішими з якої були старійшини, що мали велику владу, їом із царем приймали рішення.

Як вже зазначалося, скіфи поділялися на ряд племен. Головними щх племен були царські скіфи. Вони поділялися на три частини, Гжною з яких правив цар. Один із цих царів був царем усіх скіфів,

ч . . ■■■ ■

однак двоє інших зберігали певну незалежність. Влада передавалася у спадок, причому не старшому, а молодшому сину.

Кожне царство, у свою чергу, поділялося на номи — області, якими керували намісники — номархи. У кожному номі були свої народні збори, які зазвичай проводилися навколо святилищ і вирішували міс­цеві справи. Однак із часом вони все більше втрачали своє значення.

Інформаційна картка 4. Заняття скіфів.

Скіфи, що прийшли зі східних степів, були кочовиками. Але по­ступово вони змішалися з місцевим населенням, тому частина з них почала займатися рільництвом і скотарством. Вони вирощували пше­ницю, жито, ячмінь. Зерно стало основною статтею імпорту причор­номорських земель. Також скіфи розводили велику рогату худобу, овець і, звичайно, коней.

Скіфські ремісники робили прикраси і зброю з бронзи і заліза. Глиняний посуд ліпився вручну, оскільки скіфи не знали гончар­ного круга.

Інформаційна картка 5. Релігія скіфів.

Про релігію скіфів ми знаємо з творів грецьких авторів, переважно Геродота. Найбільш шанованою богинею скіфського пантеону була Табіті — богиня домашнього вогнища. Батьком людей і богів уважав-ся бог Папай, якого греки ототожнювали із Зевсом. Його дружиною була богиня землі Апі. Богом сонця був бог-лучник Гойотсир, який зображувався на колісниці в супроводі грифона. Богинею кохання була Аргимпаса.

Окрім цього, скіфи поклонялися речам, тваринам тощо. Так, дуже важливим був культ зброї: своєму мечу — акінаку скіф прино­сив у жертву кожного свого полоненого. Жерцями були глави сімей, а верховним жерцем був цар.

■ 3. Скіфо-перські війни.

Під час вивчення цього матеріалу можна заслухати повідомлення учнів на тему «Дарій І і скіфи». Учитель може доповнити повідомлен­ня учнів.Додаткова інформація

Скіфи вели постійні війни із сусідами та між собою. Нерідко їм доводилося об'єднуватися перед лицем загарбників. Так, у 514 р. до н. е. Скіфію намагався захопити персидський цар Дарій. Проти нього скіфи використали тактику виснаження супротивника, ухи­ляючись від прямого зіткнення. У результаті цього персидська ар­мія була змушена відступити.

\

Для скіфського походу Дарій зібрав величезну армію. За його на­казом був побудований міст через Дунай, яким його війська кілька днів переходили річку. Після закінчення переходу цар залишив біля мосту загін греків-найманців і дав їхньому командиру ремінь, на якому були зав'язані шістдесят вузлів.

Кожного дня розв'язуй вузол. Якщо через шістдесят днів я не повернусь я переміг скіфів і повертаюся до Персії через Кавказ. Тоді зруйнуй міст.Із першого ж дня походу на персів почали нападати скіфські кінні загони. Вони обстрілювали війська з луків, а потім зникали в степу. Дарій уперто переслідував ворога, усе більше заглиблюючись в степ. Річки та колодязі зустрічалися все рідше, навіть ті, які пощастило знайти, були завалені, а вода в них отруєна. Військо перського царя страждало від спеки, утоми і спраги. До того ж скіфські загони почали все частіше нападати. Тоді Дарій направив до скіфів посоль­ство. Послів зустрів старий скіфський вождь Ідантірс.

* — Чому ви тікаєте від нас, скіфи? запитали посли. Якщо ви вважаєте, що ви сильніші станьте з нами до бою! Якщо ж ні — відішліть нашому цареві глек вашої води та жменю вашої землі на знак покори.

Ми не тікаємо, — відповів, скіф. — Ми кочуємо, як кочували наші пращури і як звикли ми!

Але що ж нам передати цареві царів? розгублено спитали перси. ,

Передайте йому наші дари, відповів Ідантірс і віддав персам кошик, зав'язаний хусткою.Коли в таборі Дарій відкрив кошик, то з нього вилетів птах, ви­бігла миша і вистрибнула жаба. На дні залишилося п'ять стріл із бронзовими наконечниками. Дарій зрадів:

Нарешті вони підкорилися! Птах живе в повітрі, миша на зем­лі, жаба у воді. Отже, вони віддають мені всі простори своєї землі і складають переді мною свою зброю — стріли!

Ні, царю, заперечив один із його наближених, що був добре обізнаний у звичаях скіфів, ці дари означають: якщо ви не по­летите геть, як птахи, або не заховаєтеся в землі, як миші, або ж не пірнете у воду, як жаби, то загинете від наших стріл.

У таборі почалися суперечки щодо тлумачення подарунків, але тут скіфи вчинили несподіваний напад. Як тільки Дарій вишикував свої війська, скіфи відступили, не втративши жодного воїна.

Тоді Дарій зібрав своїх підданих і сказав:

Скіфи люблять свободу більше, ніж золото, їм не потрібні пур­пурові тканини і дорогий посуд. їх не можна підкупити, а тому не можна й перемогти.Із цими словами він наказав відступати. Ішов тридцятий день після переходу через Дунай. Утомлена армія рухалася повільно, постійно страждаючи від нападів скіфів. Царю довелося залишити напризволяще майже половину армії і повністю обози. Коли цар

111

підійшов до Дунаю, минув шістдесятий день, і міст було знищено. Тоді серед оточення Дарія знайшовся один єгиптянин, що мав на­прочуд дужий голос. Він став викликати командира найманців, які почули крик, підпливли на човнах і швидко відновили міст. Після переходу Дарій наказав остаточно спалити його.

Скіфський похід Дарія був першою поразкою перської армії.

■ 4. Велика Скіфія.Робота з підручником і контурною картою.

Спираючись на текст відповідного пункту параграфа підручника, позначити на контурній карті територію Великої Скіфії.

Цю роботу учні можуть виконувати самостійно або під керівни­цтвом, учителя. У разі обрання останнього варіанта доцільним буде коментоване читання тексту йідручника.

Додаткова інформація

Велика Скіфія -У IV ст. до н. е. скіфи зіткнулися з новим ворогом — Маке­донським царством. В умовах прямої загрози один зі скіфських царів, Атей, зумів об'єднати розрізнені племена в єдину державу. В історичній літературі її заведено називати Великою Скіфією. За свідченнями давніх авторів, вона займала територію від Ду­наю до степового Криму. Уважається, що столицею цієї держави було місто, залишки якого знайдені в районі Кам'янки, на Дніпрі. Македонський цар Філіпп II організував похід проти скіфів, у ре­зультаті якого Атей був убитий, однак інших значних результа­тів загарбникам досягти не вдалося. Пізніше, у 331 р. до н. е., за царювання сина Філіппа, Александра Македонського, його наміс­ник у Фракії Зопіріон організував новий похід. Цього разу метою македонців було захоплення Ольвії. Однак облога міста не дала ніяких результатів, а по дорозі додому македонське військо було знищене скіфами.

УIII ст. до н. е. у Криму, на річці Салгир, поблизу сучасного Сім­ферополя, будується нова скіфська столиця — Неаполь. У цей же час скіфи стикаються з новим супротивником — сарматами. У резуль­таті Скіфське царство зменшується, йому залишається територія, що простяглася від устя Бугу до степового Криму. Пізніше Скіфія обмежується лише територією Криму.

У II ст. до н. е. починається конфлікт між скіфами і грецькими колоніями, особливо Херсонесом і БоспороМ. Шукаючи захисту, громадяни міст звернулися до правителя Понтійського царства (на території сучасної Туреччини) Мітридата VI Євпатора. Від відіслав до Криму свого полководця Діофанта, який захопив Неаполь. Проти понтійського царя спалахує повстання скіфів, яке очолив колишній раб боспорського царя Савмак. Його проголошують царем Боспору.

Однак Діофант розбив армію повстанців, а самого Савмака захоплю­ють, перевозять до Понту і там страчують. Пізніше інший полко­водець Мітридата Неоптолем знищує флот скіфів, а також основу скіфської армії — кінноту. Це завдає нищівного удару по скіфах. Скіфські міста в Криму існували до III ст. н. е., поки небулй знищені готами, а решта Північного Причорномор'я була захоплена сарма­тами.

'. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Тестова робота.

Заповніть пропуски в тексті*.

Скіфи — загальна назва іраномовних народів, що з ... населяли ериторію басейнів річок: .... .... Найбільш докладний опис

кіфії та її історії залишив нам .... Скіфи поділялися на ряд племен.

оловними із цих племен були .... Скіфські ремісники робили... і

бронзи і заліза. Скіфи вирощували............

Найбільш шанованою богинею скіфського пантеону була ... — бо­ни ....

'. ПІДСУМКИ УРОКУ Г.ШК^г^^<?*МШ^'! ?Д^^К-*-т*.ї!лі¥^'* Учитель вибірково перевіряє тестові завдання, відзначає типові по­илки, оцінює роботу учнів на уроці.

1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ і "У-;, ,уг кМ*«> ' * ії'і^.1»*

1) Опрацювати текст параграфа.

2) Підготуватися до уроку узагальнення з теми «Передня Азія в давнину».,

УРОК N8 22 «


Каталог: download -> version -> 1355684686 -> module -> 7135649384 -> name
version -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України
version -> І яким то треба бути, щоб щасливим стати?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка