Iv узагальнення і систематизація знань


Тема. Культура Давнього Єгипту. МетаСторінка4/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Тема. Культура Давнього Єгипту.

Мета. Ознайомити учнів зі змістом поняття «культура», дати уяв­лення про основні галузі культури; розглянути їх розвиток у Давньому Єгипті; розширити світогляд учнів; розкрити роль давньоєгипетської культури у світовій культурі. Очікувані Після цього уроку учні зможуть: називати найважливіші до-результати. сягнення. давньоєгипетської культури, побуту давніх єгип­тян; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: «ієрогліф», «папірус»; описувати пам'ятки писем­ності давніх єгиптян; наводити приклади розвитку культу­ри; висловлювати судження про роль культури Давнього Єгипту в духовному розвитку людства. Тип уроку. Комбінований.

Структура уроків

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

III. Вивчення нового матеріалу

1. Писемність у Давньому Єгипті.

2. Наукові знання.

3. Освіта.

4. Література.

5. Архітектура (культові споруди).

6. Мистецтво.

IV. Узагальнення і систематизація знань

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

ХІД УРОКІВ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ , *.

, АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

н Фронтальне опитування.

1) Розкажіть про релігійні вірування давніх єгиптян.

2) Кого єгиптяни вважали живим богом? Розкажіть про культ фа­раона.

І 3) Із якою метою в Давньому Єгипті споруджувалися храми?

Підбиваючи підсумки опитування, учитель підкреслює, що піра-ідй і храми, що споруджувалися в Давньому Єгипті, є не тільки не-!*д'ємною частиною релігійних обрядів, але і свідченням високого івня розвитку культури Давнього Єгипту.. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Метод «Мозкового штурму»*. ї Дайте визначення поняття «культура».

Результатом роботи буде формулювання визначення: і Культура це сукупність матеріальних і духовних цінностей, ворених людським суспільством. Виявами культури є писемність, >.ука, освіта, література, архітектура, мистецтво, музика, театр. І Визначення слід записати в зошити.

1. Писемність у Давньому Єгипті, у Розповідь учителя**.

І Писемність виникла на Землі більш як 5 тис. років тому. Першими країнами, де люди навчилися записувати необхідну їм інформацію, ли Дворіччя та Єгипет. Перші письмові знаки являли собою малюн­ки — ієрогліфи. У давньоєгипетському письмі було понад 750 ієро­гліфів. Голосні звуки на письмі не позначалися. Була особлива група рогліфів, що не вимовлялися під час читання,— знаки-визначники. ,-сали давні єгиптяни на папірусі — особливим чином обробленому Сереті. Для письма використовували тростину, невеликий горщик із одою та пенал із заглибленнями для чорної та червоної фарб.* Методика проведення — див. урок № 7.

** Можна також заслухати повідомлення учня «Як були розшифровані єгипетські рогліфи».

71

Довгий час основну проблему становило розшифрування ієроглі­фів. Розгадати загадку давніх папірусів удалося французькому вче­ному Жану Франсуа Шампольону.

В одинадцять років він уперше побачив напис, зроблений ієроглі­фами. «Чи можна це прочитати?» — запитав він у секретаря Єгипет­ського інституту, фізика й математика Жозефа Фур'є., який показав хлопчикові єгипетську колекцію. Фур'є заперечно похитав головою. «Я це прочитаю,— упевнено сказав маленький Шампольон,— я про­читаю це, коли виросту!».

Так і сталося через багато років, коли Шампольон спочатку роз­шифрував імена Птолемея та Клеопатри, а потім знайшов ключ до читання єгипетських ієрогліфів.

■ 2. Наукові знання.

Самостійна робота за підручником*.

Прочитати текст параграфа й виписати в зошити назви наук, зна­ння яких були необхідні єгиптянам у повсякденному житті.

З 3. Освіта.

Коментоване читання.

Повчання Хеті, сина Дуауфа, своєму синові Пепі

Будь писарем, сину мій, добре живеться писарям у Єгипті... Писарі ведуть облік податків фараона, вони завжди чисто одягнені, і в них удосталь усілякої їжі.

Важко опанувати грамоту, батьку, чому я обов'язково повинен стати писарем?.. Ось поглянь: на березі землероби збирають багатий урожай, певно, їм добре живеться. Я хочу бути землеробом: увесь день вони на повітрі, завжди в них на столі свіжі коржі з медом, молоко, овочі, м'ясо.

Ти помиляєшся,говорить старий,жалюгідна доля в се­лян. Цілий день працює землероб під палючим сонцем і лише над­вечір повертається до своєї хатини. Вечеряє він черствим коржем і тільки-но ляже спати, як дружина будить його: «Настав час уста­вати , уже розвиднілося...».

Я не знав цього,каже син,тоді я стану ремісником, буду ткачем...

Ти погано знаєш життя міських ремісників: ткач сидить ці­лий день, зігнувшись біля верстата, і вдихає пил від ниток... А кра­сиві тканини, що їх робить ткач, носять інші: вельможі фараона, воєначальники, писарі. Будь писарем, сину мій!..

О сину мій, якби я міг змусити тебе полюбити книги навіть біль­ше, ніж рідну матір!» [50, т. 1, с. 51—53].

* Можна заслухати повідомлення учня за темою «Давній Єгипетбатьківщина Сонячного календаря ».

''Запитання до тексту.

* 1) Чому батько переконував сина стати писарем?

* 2) Як ви вважаєте, чому син не хотів учитися?

3) Пригадайте, скільки знаків було в давньоєгипетському письмі.

Учитель відзначає, що навчитися грамоти в Єгипті було дуже важ-У Єгипті цінували грамотних людей, писарі ставали чиновника-и, наближеними до фараона.

4. Література. Запитання на повторення.

і 1) Що таке міф?

2) Стисло перекажіть зміст міфу про Озіріса. *" 3) Які відомості про життя давніх єгиптян ми можемо одержати з цього міфу?

Учитель привертає увагу учнів до того, що міфи є не тільки цін-ми історичними джерелами, але й творами художньої літератури, ім міфів, до нас дійшли інші види художньої літератури єгиптян: зки, повісті, повчання, пісні. ,Учитель називає деякі пам'ятки літератури Давнього Єгипту — Казка про мореплавця з розбитого корабля», «Розповідь єгиптянина інухета», «Повчання Птахотепа», уже відоме учням «Повчання еті...».

Якщо дозволяє час, можна ознайомитися з коротким змістом де-их творів за підручником або зачитати уривки з творів, наведені хрестоматії.

Учитель підводить учнів до висновку: твори художньої літератури свідченням високого рівня розвитку культури Давнього Єгипту.

5. Архітектура (культові споруди). Запитання на повторення.

1) Які споруди будувалися в Давньому Єгипті для вшанування фараонів?

2) Назвіть найбільш відомі піраміди.

3) Чому піраміди зараховують до Семи чудес світу?

4) Із якою метою споруджувалися храми?

Розповідь учителя*.

У кожному єгипетському храмі в спеціальному приміщенні — вятилищі —зберігалася статуя бога чи богині. Щодня жерці цього * Розповідь учителя може бути замінена повідомленням учнів.73

- храму вмивали, одягали й годували статую, а потім підносили до неї молитви. Головною частиною будь-якого храму був величезний зал із розписними колонами та стінами, укритими написами релігійного змісту.

Одним зі славнозвісних єгипетських храмів є храм, збудований у Гізі біля піраміди Хефрена, фараона IV династії Давнього Єгипту. Храм побудований із великих монолітних блоків ґраніту, сполучений із пірамідою брукованим переходом. У храмі містяться статуї фарао­на, камінь для яких було привезено з далеких каменярень Нубії. Не­далеко від брукованої дороги розташований Великий Сфінкс (фігура лежачого лева з людською головою) із портретними рисами самого Хефрена.

11 6. Мистецтво.Розповідь учителя*.

Учитель привертає увагу учнів до того, що на розвиток давньо­єгипетського мистецтва суттєво вплинула релігія. Давні єгиптяни вважали: щоб забезпечити благополучне загробне життя, необхідно вже в земному житті створити вмістилище для душі «ка» — портрет­ну статую з каменю або дерева, що передає точний вигляд людини. У Давньому Єгипті (уперше в історії людства) виник портретний жанр, з'являлися численні реалістичні твори.

Згідно з давніми «Приписами для стінного живопису і каноном пропорцій», для зображення людини необхідно було дотримуватися такої схеми: голова в профіль, очі, плечі й руки у фас, ноги — у про­філь. Для скульптур поза і забарвлення теж були раз і назавжди уза­конені. Але, незважаючи на ці суворі вимоги, багато художників змогли створити справжні шедеври мистецтва, глибоко й тонко роз­кривши внутрішній світ людини.

У середині III Тис. до н. е. — за двадцять століть до розквіту мис­тецтва Давньої Греції — невідомий майстер створив скульптурне зо­браження писаря Каї. Його обличчя надзвичайно виразне: у ньому помітна готовність підкорятися й водночас хитрість спритного при­дворного.

Чудовим зразком давньоєгипетського мистецтва є славетні портре­ти Нефертіті, дружини Ехнатона, створені в XIV ст. до н. е. Обидва портрети Нефертіті були знайдені під час розкопок майстерні скуль­птора Тутмеса в Ель-Амарні. Особливо відомим є скульптурний пор­трет із розфарбованого вапняку. На Нефертіті одягнені високий си­ній головний убір, велике різнобарвне Намисто. Широкі важкі повіки

74

и прикривають очі, що зроблені з гірського кришталю і мають ці з чорного дерева.

о менш прекрасним є й інший портрет, призначений для невели-'!гатуї цариці й зроблений із кристалічного піщанику. Висота його нтиметрів. Скульптор із якоїсь причини не завершив портрет: обив вух, не відполірував поверхні каменю, не прорізав орбіт очей. Але, незважаючи на це, скульптура залишається видатним ом мистецтва і справляє величезне враження.

ЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ?—•—■Ггг —·-■-·■*■" добуті протягом уроку відомості рекомендується систематизува-'» вигляді узагальнюючої таблиці «Культура Давнього Єгипту»*.

жна почати заповнювати під час вивчення нового матеріалу та ^тапі закріплення знань. Заповнена таблиця може мати такий ляд.зь культури

-мність

Досягнення

Піктографічне письмо, ієрогліфи

Розвиток математики, геометрії, астрономії, медицини

іта


Школи при храмах

ратура

Казки, міфи, повчання, пісні.

«Казка про мореплавця з розбитого корабля», «Розпо­відь єгиптянина Сінухета», міф про Озіріса, «Повчання Птахотепа» _

хітектура

Спорудження пірамід і храмів

"тецтво

Рельєфи й розписи в храмах і гробницях; створення ста­туй і скульптурних портретів___

('ПІДСУМОК УРОКУ IV»'.¿4.- > ·-* · —;' -:~ а*' **'*">ч**'-> * Учитель перевіряє правильність заповнення таблиці, звертає ува-!учнів на роль культури Давнього Єгипту — однієї з найдавніших кав світу й однієї з перших цивілізацій — у розвитку культури дства.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати текст параграфа.

2) Заповнити таблицю (якщо робота не була завершена в класі). 8) Підготуватися до уроку узагальнення з теми «Давній Єгипет».

* Заповнення таблиці можна продовжити вдома.

УРОК № 15Тема. Узагальнення матеріалу з теми «Давній Єгипет». Мета. Систематизувати та узагальнити знання, здобуті учнями впродовж вивчення теми, удосконалити навички роботи в групі, продовжити формування вміння висловлювати власне ставлення до проблем, що розглядаються. Очікувані Після цього уроку учні зможуть: називати час утворення єди-результати. ної держави в Єгипті, правління Тутмоса III, Ехнатона, Рам-зеса II, правильно застосовувати відлік років до нашої ери, імена найвідоміших фараонів, головних давньоєгипетських богів, заняття Єгиптян, найважливіші досягнення давньо­єгипетської культури, господарства, структури суспільства, побуту давніх єгиптян; показувати на карті долину річки Ніл, територію Єгипетської держави, район пірамід, осно­вні столиці Єгипту, напрямки військових походів єгиптян (Нубію, Палестину, Сирію); застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: «держава», «цивілізація», «фараон», «жрець», «ієрогліф», «папірус», «міф»; описувати умови життя та праці давніх єгиптян, пам'ятки писемності; наводити приклади відбиття в міфах та релігії життя єгиптян, розвитку культури; пояснювати вплив природних умов на життя людей в Давньому Єгипті; визначати особливості дер­жави в Давньому Єгипті, господарського і духовного життя. Тип уроку. Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

III. Узагальнення і систематизація вивченого

IV. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

--- ХІД УРОКУ-і. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Історичний диктант*. Коди відповідей

Мул — 1 Дамба — 2 Дельта — 3 Шадуф — 4

Ніл — 5 Ремісники — 6 Рільництво — 7 * Методичні рекомендації — див. урок № 8.

76

1) Одна з найдавніших держав світу —Давній Єгипет — виникла в долині річки ... .і) Вузька річкова долина розширювалася на півночі, розходила­ся рукавами, що впадали в Середземне море, утворюючи ....

3) Після розливу річки на полях Єгипту спадав родючий ... .

4) Для рівномірного розподілу води жителі будували насипи у ви­гляді валів із глини й очерету — ... .

5) Воду з колодязя або каналу підіймали за допомогою ....

6) Основним заняттям давніх єгиптян було ....

" 7) Люди, які виплавляли та обробляли мідь, виготовляли знаряд-, дя праці, зброю, робили глиняний посуд, називалися ....

Учитель пише на дошці правильну відповідь, після чого методом жємоперевірки учні оцінюють роботи однокласників. Під час опи-ання вчитель з'ясовує, які питання викликали найбільші труд-щі.

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО * , ^ *|

Учитель пропонує учням самостійно визначити рівень своїх на-іьних досягнень із кожного питання теми, що вичалася. Для го можна заздалегідь підготувати таблицю, де П — початковий, - достаній, С — середній, а В — високий рівень навчальних до-нень.о к

З *

s t.

2 *

Утворення Єгипетської держави

П І Д І С І В

Господар­ське і по­всякденне

життя. Суспільство

П І Д І С І В

Розквіт Давньо­єгипетської держави

під І с І вРелігія та міфологія Давнього Єгипту

П І Д І С І В

Культура Давнього Єгипту

П І Д І С І В

Спираючись на самооцінку учнів, а також ураховуючи власне ба-ння рівня засвоєння учнями окремих питань теми, учитель допо-ігає шестикласникам об'єднатися в чотири групи, кожну з яких

^олюватиме експерт — учень, що має найвищий рівень навчальних

"сягнень з окремого питання. Кожна група отримує завдання: створити наочний матеріал із пи-ння теми, що нею розглядатиметься, який може використовувати-однокласниками при підготовці до уроку тематичного оцінювання.

аочний матеріал може бути виготовлений у вигляді хронологічної блиці, словника термінів, схеми, малюнків-ілюстрацій тощо. Для виконання завдання надається 12—15 хвилин.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Групи демонструють свої доробки. Учитель визначає порядок ви­користання наочного матеріалу при підготовці до уроку тематичного оцінювання: коли, де, як — самостійно чи з проведенням додаткової консультації авторів — учні можуть скористатися матеріалами своїх однокласників.V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.................·, .^.ХЛи^л,.,^Ц.......

1) Опрацювати матеріал параграфа.

2) Підготуватися до уроку тематичного оцінювання.

УРОК № 16

Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів із теми «Давній Єгипет».

Мета. Оцінити навчальні досягнення учнів під час вивчення теми шляхом проведення письмової роботи. Очікувані Після цього уроку учні зможуть: продемонструвати свої результати, знання з теми «Давній Єгипет»; оцінити рівень власних на­чальних досягнень із теми; звернути увагу на питання, що були недостатньо ними опрацьовані; набути навичок робо­ти над завданнями різних рівнів складності. Тип уроку. Урок перевірки знань, умінь і навичок. Форма проведення. Різнорівнева письмова робота за двома варіан­тами.

Структура уроку

I. Вступне слово вчителя. Ознайомлення учнів із порядком роботи

II. Перевірка знань, умінь, навичок Проведення письмової роботи

III. Підсумки уроку

IV. Домашнє завдання

-:-:--ХІД УРОКУ-—-

І. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ УЧНІВ ІЗ ПОРЯДКОМ РОБОТИ

Методичні рекомендації

Однією з форм тематичного оцінювання може бути письмова робо­та. Запропоновані в цьому посібнику варіанти письмової роботи міс-

ть завдання чотирьох рівнів складності. Завдання різні за формою, того ж, питання в межах варіанта охоплюють усі аспекти дослі-уваної теми. Виконуючи роботу, просуваючись від першого, «по­лкового» , рівня до «високого», учень емпіричним шляхом визначає ~~ьний рівень своїх навчальних досягнень. Під час складання ро-ураховувалося також те, що для виконання завдань різних рівнів іадності необхідна різна кількість часу. Виходячи з цього, І рівень стить шість завдань, II — три завдання, III — два; IV — одне. Пра-іьне виконання кожного завдання І рівня оцінюється в 0,5 бала; ;рівня—1 бал, III — 1,5 бала, IV — 3 бали.

ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Проведення письмової роботи

ВАРІАНТІ

І рівень

Виберіть правильну відповідь.

1) Єгипетська держава виникла в долині річки: а) Ніл; б) Тигр;

в) Інд; г) Ґанґ.

2) Єдина держава в Єгипті утворилася:

а) близько 3500 р. до н. е.; б) близько 3100 р. до н. е.; в) близько 2500 р. до н. е.; г) близько 2100 р. до н. е.

3) Форма правління в державі, де вся влада зосереджена в руках однієї людини і передається у спадщину, називається:

а) анархією; б) монархією;

в) республікою; г) імперією.

4) Служителями богів у Давньому Єгипті були: а) вельможі; б) жерці;

в) номархи; г) візирі.

5) Бога сонця давні єгиптяни називали: а)Ра; б)Тот; в) Хнум; г) Осіріс.

6) Давньоєгипетські знаки-малюнки, які використовувалися на письмі, називалися:

а) піктограми; ^ б) ієрогліфи;

в) монограми; г) кіпу.

// рівень

7) Заповніть пропуски в схемі «Періоди історії Давнього Єгипту» (див. с. 80).79

Епоха Пізнього царства

Епоха Середнього царства

8) Установіть відповідність між поняттям та його поясненням.| [ Дельта а) Насипи у вигляді валів із мулу та очерету

| 1 Папірус б) долина Нілу

Г~] Дамба в) очерет

| | Піраміда г) царська усипальниця

9) Продовжте перелік:

Держава в Давньому Єгипті виникла через необхідність:

а) організації громадських робіт;

б)...;

в)....


/// рівень

10) Які зміни в релігії здійснив Аменхотеп IV, і чому невдовзі піс­ля його смерті в Єгипті відновили колишню релігію?

11) Заповніть таблицю «Розвиток культури в Давньому Єгипті».

Галузь культури

Досягнення

Наукові знання
Література
IV рівень

12) Єгиптяни, зображуючи Озіріса, забарвлювали його тіло в зеле­ний колір. Його часто зображували серед дерев або з виноград­ною лозою. Як ви вважаєте, із чим це пов 'язане? Чому в Єгипті виник Міф про Озіріса?

80

ВАРІАНТ II/рівень

Виберіть правильну відповідь.

1) Єгипетську державу очолював:

а) фараон; б) султан;

в) цар; г) імператор.

2) Долину Нілу називали:

а) альфа; б) бета;

в) дельта; г) дамба.

3) Столицею єдиної Єгипетської держави було місто: а) Фіви; б)Гераклеополь; в) Карнак; г) Мемфіс.

4) Кого в Давньму Єгипті називали «живі убиті? а) Номархів; б) ремісників; в) рабів; г) вельмож.

' 5) Бога сонця давні єгиптяни називали: а)Ра; б)Тот;

в)Хнум; г)Осіріс.

6) Сказання, легенди про богів та героїв називалися: а) казки; б) міфи;

в) оповідання; г) саги.II рівень

7) Заповніть пропуски в схемі «Єгипетське суспільство».^ Фараон ^)

Селяни


8) Установіть відповідність між поняттям та його поясненням. [ І Жрець а) Забальзамоване тіло небіжчика

[ І Саркофаг б) скульптура лежачого лева з головою людини І І Мумія в) велика кам'яна труна, прикрашена малюнка-

ми і барельєфами Г~| Сфінкс г) служитель богів

9) Продовжте перелік.

Розвитку рільництва в Давньому Єгипті сприяли: а) розливи Нілу; б)...; в)...../// рівень

10) Назвіть причини послаблення Єгипту наприкінці II тис. до н. е.

11) Заповніть таблицю «Розвиток культури в Давньому Єгипті».

Галузь культури

Досягнення

Архітектура
Мистецтво
IV рівень

12) Учителі в Давньому Єгипті любили повторювати: «Вуха юна­ка на спині його, і він почує краще, коли б'ють його». Які вис­новки про освіту в Єгипті ви можете зробити на підставі цих слів?III. ПІДСУМКИ УРОКУ -&*,л«а. . . ;-л'> . ' .·. .... -Учитель нагадує учням порядок оцінювання робіт.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ ·"" - , , - ^ г ч , с »

1) Скласти кросворд «Давній Єгипет». Він може містити такі сло­ва: Ніл, дельта, папірус, мумія, піраміда, храм, ієрогліф, фара он, вельможа, Ра, Озіріс, Тот, Ісіда, міф, Нефертіті, Ехнатон, Шампольон тощо.

2) Випереджальне завдання. Підготувати повідомлення про ва­вилонського царя Хаммурапі.

УРОК № 17


Каталог: download -> version -> 1355684686 -> module -> 7135649384 -> name
version -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України
version -> І яким то треба бути, щоб щасливим стати?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка