Iv узагальнення і систематизація знань


Тема. Місто Рим і життя його мешканців. МетаСторінка17/21
Дата конвертації05.05.2016
Розмір5.66 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Тема. Місто Рим і життя його мешканців.

Мета. Дати уявлення про життя столиці Римської імперії та побут римських громадян; ознайомити школярів із визначними пам'ятками Риму, підвищити рівень загальної культури учнів. Очікувані Після цього уроку учні зможуть: описувати повсякденне результати, життя римлян, архітектурні пам'ятки; порівнювати побут і традиції римлян і греків; висловити власне судження про систему виховання, звичаї та традиції давнього Риму. Тип уроку. Комбінований. Форма проведення. Урок-екскурсія.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

III. Вивчення нового матеріалу

1. Визначні пам'ятки Риму.

2. Звичаї та традиції римлян.

3. Побут багатих городян.

4. Побут римської бідноти.

5. Римська сім'я та виховання дітей.

IV. Узагальнення і систематизація знань

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

-:-ХІД УРОКУ--і. організаційний момент '^^^а&^т^^ж^^г^жслй'--

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ * " 'їй^^вГ'^С^ЖвЙК'^'^ Завдання.

1) Дати розгорнуті відповіді на запитання.

— Що було спільним у релігії греків і римлян? Чим вони від­різнялися?

— Як розвивалася римська культура за доби республіки?

— Якими досягненнями прославилися література, наука імпе­раторського Риму?

— У чому виявилася самобутність римської архітектури та скульптури?

2) Розповісти про розвиток історичної науки в Римській державі (під час відповіді можна використовувати таблицю, заповнену в ході виконання домашнього завдання).

259

Запитання на повторення.

1) Коли був заснований Рим?

2) Хто, згідно з легендою, є засновником Риму?

3) У перші століття нашої ери Рим налічував близько мільйона жи­телів. Як ви вважаєте, чому його населення весь час зростало?

Заслухавши відповіді учнів, учитель зазначає, щхгяаселення міст поповнювали зубожілі селяни, жителі провінцій. Розвиток ремесел, сільського господарства і культури йшов паралельно зі зростанням міст і розвитком міського життя.

пі. вивчення нового матеріалу-^ч^¥'«л*^т'іт»^ж^*»да'і'

Учитель пропонує здійснити екскурсію до Риму і побачити, що яв­ляла собою столиця імперії в перші століття нашої ери.Робота в групах*.

Учні об'єднуються в п'ять груп «екскурсоводів», кожна з яких одержує картку із завданням, що містять тему екскурсії** і план, за яким її необхідно провести з допомогою підручника. Для підготовки до екскурсії надається 10 хвилин, після чого групи представляють результати своєї роботи.

Картка 1. Визначні пам'ятки Риму.

1) Форум — центр суспільного життя.

2) Тріумфальні арки та історія їхнього створення.

3) Базиліки та храми.

4) Вода — прикраса Риму.

Картка 2. Звичаї та традиції римлян.

1) Гладіаторські бої.

2) Перегони на колісницях.

3) Терми — лазні, але не тільки.

4) Гасло юрби: «Хліба і видовищ!»

Картка 3. Побут багатих городян.

1) Особняк — житло багатих городян.

2) Атрій — приймальня для гостей.

3) Внутрішній дворик і кабінет господаря.

4) Прикраси багатих будинків.

Картка 4. Побут римської бідноти. 1) Багатоповерхові будинки в Римі.

260

2) Меблі бідних римлян.3) Що заміняло римлянам каналізацію.

4) Чому в Римі часто траплялися пожежі?

Картка 5. Римська сім'я та виховання дітей.

1) Глава родини — патер фаміліас. "

2) Римська школа. Основні предмети.

3) Виховання синів у римських сім'ях.

4) Виховання дочок, ставлення до жінки в римській родині.

iv. узагальнення і систематизація знань

«Екскурсоводи» — представники груп — проводять екскурсії, решта учнів виступають у ролі уважних «туристів»; ставлять питання.v. підсумки уроку ^Ч»«*«$^М^

Учитель оцінює роботу учнів на уроці, визначається найбільш ці­кава й пізнавальна розповідь екскурсовода.vi. домашнє завдання ><і?*ч^4гих,Г^Д%:!'«їІ«,..&*і.О

1) Опрацювати текст параграфа.

2) Творче завдання. Скласти невелику розповідь про звичайний день жителя Давнього Риму.

3) Випереджальне завдання. Підготувати повідомлення про Ісуса Христа.Тема. Виникнення християнства.

Мета. Ознайомити учнів з історією виникнення і перших етапів існування християнства; схарактеризувати діяльність пер­ших християнських громад та їхнє становище в римській державі; з'ясувати причини швидкого поширення вчення Ісуса Христа.

Очікувані Після цього уроку учні зможуть: називати роки життя Ісуса результати. Христа, виникнення християнства; застосовувати та пояс­нювати на прикладах поняття та терміни: «апостол», «Ста­рий Заповіт», «Євангеліє»; порівнювати християнство і ре­лігію греків і римлян; висловлювати власне судження щодо передумов виникнення християнства. Тил уроку. Комбінований.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань НІ. Вивчення нового матеріалу

1. Початкова історія християнства.

2. ІсусХристос.

3. Перші християнські громади. ,___.

4. Ставлення римських імператорів до християн.

IV. Узагальнення і систематизація знань

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання

--ХІД УРОКУ--II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ЯНЖННИНІН Фронтальне опитування.

1) Назвіть архітектурні пам'ятки Риму. Яка історія їхнього ство­рення?

2) Чим відрізнявся побут заможних і небагатих городян?

3) Чому Октавіан Август мусив створити пожежну службу в сто­лиці?

4) Як називали римляни батька родини? Якими повноваженнями він наділявся?

5) Чого навчали дітей у Римі?Перевірка творчого домашнього завдання.

Учні розповідають про звичайний день жителя Давнього Риму.; Запитання на повторення.

1) Що таке релігія?

2) Які форми релігії існували в давніх людей?

3) Що таке «монотеїзм»? Де він виник?

4) Яку літературну пам'ятку називають «Книгою книг»?

Підбиваючи підсумки, учитель акцентує увагу учнів на тому, що під час розвитку людського суспільства вдосконалювалося господар­ське життя, розвивалася культура, відбувалися зміни в організації управління суспільством, істотно трансформувалися релігійні віру­вання людей. Яскравим підтвердженням цього є перехід до моноте­їзму.III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ * <\ * ^ !

Ш 1. Початкова історія християнства. Евристична бесіда.

1) На які групи поділялося населення Римської імперії?

2) Які верстви населення не мали громадянських і політичних прав?

3) - Які верстви населення були найбільше пригноблені?

4) До яких форм протесту вдавалися пригноблені верстви рим­ського суспільства? Чи мали вони успіх?

5) Як ви вважаєте, у чому ще могли знайти порятунок знедоле­ні люди в умовах дедалі жорстокішого ставлення до них дер­жави?

Вислухавши відповіді та пропозиції учнів, учитель відзначає, що єдиним порятунком у тих умовах, що склалися в Римській імперії в І ст. н. е., для багатьох людей була віра в те, що після смерті на них очікує нове життя. Спокій і щастя в майбутньому житті вони заслу­жили, зазнаючи поневірянь і страждань у теперішньому.

Розповідь учителя.

Учення про безсмертя душі й потойбічну відплату лягло в основу нової релігії — християнства.

Християнство виникло в другій половині І ст. н. е. у східних про­вінціях Римської імперії спочатку в середовищі євреїв, але вже в пер­ші десятиліття набуло поширення й серед інших народностей. Най­важливішою відмінністю християнства від інших релігій давнини була повна відмова від національних і майнових бар'єрів у питаннях віри (віра робила рівними всіх), від жертвопринесень, обрядовості.

Помазаником Божим, Месією християни вважають Ісуса Христа (у перекладі з грецької «христос» — помазаник).Ш 2. ІсусХристос.

Самостійна робота за підручником.

Прочитати текст параграфа і дати відповіді на запитання.,

1) Де народився Ісус? Хто були його батьки?

2) Чого Ісус Христос навчав людей?

3) Хто його зрадив?

4) У що вірять послідовники Ісуса?

Підсумком бесіди має стати висновок учителя про те, що в христи­янському церковному вченні Ісус Христос уважається засновником християнства. Від Різдва Христового ведеться сучасне літочислення.

263

ЯЗ. Перші християнські громади. Розповідь учителя. 'Перші громади-, що визнали нового Бога-Спасителя Христа, з'яви­лися, вочевидь, у Малій Азії (Ефесі, Смірні, Пергамі, Тіатірі, Сардаху, Ландікеї) та в єгипетській Александрії. Деякі дослідники вважають, що перші християнські громади виникли в Палестині. їхніми чле­нами ставали представники найбідніших верств населення. Громади вирізнялися простотою організації, відсутністю керівництва. Члени громад улаштовували спільні трапези — збори, на яких виголошу­валися проповіді. Не було ще впорядкованого культу, і до початку II ст. не виробилося єдине віровчення. Для раннього християнства ха­рактерна різноманітність угруповань, течій, між якими не було зго­ди щодо низки найважливіших питань віровчення. Спільними були лише ненависть до Риму і надія на його швидке падіння, порятунок від його ярма, віра в пришестя Бога-Спасителя і встановлення на зем­лі «царства Божого» на чолі з Ісусом Христом.

У II—III ст. до християнських громад стали вступати і багаті люди. Змінилася ідеологія християнства: у віровченні все більше підкреслювалося страждання Бога-Спасителя, його культ став обо­жненням людського страждання, смиренності й терпіння. Із середи­ни II ст. н. е. відбувається ускладнення організації громад. Заможні християни, які жертвували в громадські каси певні суми грошей, здобували значний вплив: усе частіше вони обіймали посади єпис­копів і дияконів, які відали громадським майном, господарськими справами громади. Так утворилася церковна організація, розділена на клір (духівництво) і мирян. Зміцнення зв'язків між окремими громадами привело до створення єдиної християнської церкви, ке­рованої єпископами.

Первісні громадські збори — трапези-вечері — перетворювалися на богослужіння. Обряди все більше ускладнювалися. Християнська церква, що формувалася, стала являти собою значну силу.

Ш 4. Ставлення римських імператорів до християн. Робота з підручником.

Прочитати текст параграфа, особливу увагу приділивши таким питанням.

1) Що викликало невдоволення римської влади християнами?

2) Як карали християн за їхню віру?

3) За часів правління яких імператорів християн переслідували особливо жорстоко?IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ - .

Робота зі схемою.

Закріпленню основних положень нового матеріалу сприятиме за­повнення схеми «Виникнення християнства».

---- - і (—:-- —

Християнська церква_

Об'єднували найбідніїїгі верстви населення; організовували спільні трапези-проповіді

Іудейські секти (єссеї, зелоти та ін.)v. підсумки уроку шштшштшштштттшттжштштттж

Заключне слово вчителя.

Християнство —. одна зі світових релігій.

Християни поклонялися єдиному богу.

vi. домашнє завдання шшвншювшятіїтйіші

1) Опрацювати Текст параграфа.

2) Підготуватися до уроку узагальнення з теми «Падіння респуб­ліки та рання імперія».

Тема. Урок узагальнення з теми «Падіння республіки та рання ім­перія».

Мета. Систематизувати та узагальнити знання учнів із теми; удо­сконалити навички роботи в групі, продовжити формуван­ня вміння висловлювати власне ставлення до проблем, що розглядаються.

Очікувані Після цього уроку учні зможуть: називати час громадянської результати, війни в Римі, диктатури Гая Юлія Цезаря, правління Октаві-ана Августа, життя Ісуса Христа, виникнення християнства; найзначніших історичних діячів; держави, завойовані Римом, органи влади імперії; показувати на карті напрями походів Гая Юлія Цезаря, територію Римської імперії в І ст. н. е.; застосо­вувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: «ім­перія», «імператор», «диктатор», «християнство», «апостол», «Старий Заповіт», «Євангеліє»; описувати повсякденне життя

265

, римлян, архітектурні пам'ятки; порівнювати християнство і релігію греків і римлян, їхні побут і традиції. Тип уроку. Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

III. Узагальнення і систематизація вивченого

IV. Підсумки уроку

V. Домашнє завдання

—--— ХІД УРОКУ--

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ VT ХЧ^ФЯ, ?С-ґ^хт*

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ІШШ^ЦШШШЖЖ%ЯМШЇЖ Фронтальне опитування.

1) Які події періоду, що розглядається, вам найбільше запам'ята­лися?

2) Яка подія відбулася 15 березня 44 р. дон. е.?

3) Скільки років минуло від убивства Цезаря до проголошення Октавіана принцепсом?

4) Скільки років тривало одноосібне правління Октавіана?

5) Які династії правили Римською імперією в І—II ст. н. е. після смерті Августа?III. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

Робота в групах*.

Учні об'єднуються в три (шість) групи, кожна з яких одержує карт­ку із завданням, що містить тему дослідження, яке необхідно про­вести з допомогою підручника. Для виконання завдання надається 12—15 хвилин, після чого групи представляють результати своєї ро­боти і заносять їх до таблиці. Якщо в класі створюється шість груп, кожне дослідження виконується двома групами. Кожна група дослі­джує правління однієї з римських династій за таким планом:

1) Які імператори входили до цієї династії?

2) У який період вони правили?

3) Які зміни відбулися в державі за часів їхнього правління?

Картка 1. Династія Юліїв-Клавдіїв. Картка 2. Династія Флавіїв. Картка 3. Династія Антонінів.IV. ПІДСУМКИ УРОКУ .»**. ..-чч*>.,

Під час роботи в групах учні мають скласти таблицю «Римська ім­перія в І—II ст. н. е.» (якщо таблиця не була підготовлена раніше). Заповнена таблиця може мати такий вигляд.Правляча династія

Імператор

Роки прав­ління

Основні події

Юліїв-Клавдіїв

Тиберій

14—37 рр. н. е.

Позбавив народні збори права виберу посадовців; боровся з римською знаттю
Калігула

37—41 pp. н. е.

Проголосив себе абсолютним монархом і вимагав, щоб йому поклонялися як богу
Клавдій

41—54 pp. н. е.

Припинив терор; уперше до сенату були допущені неіталійці
Нерон

54—68 pp. н. е.

Не дбав про управління державою. Його життя було наповнене розгулом, марно­тратством і небувалою жорстокістю

Флавіїв

Гальба

68—69 pp. н. е.

Знову почалися насильство і сваволя
Веспасі-ан

69—79 pp. н. е.

Установив добрі стосунки із сенатом і провінційною знаттю
Тит

79—81 pp. н. е.

Дбав про плебс, улаштовував видовища
Доміціан

81—96 pp. н. е.

Розгорнув у Римі будівництво; нама­гався вести завойовницьку політику; за його влади римські воїни досягли берега Каспійського моря. Відкрито став іме­нувати себе богом

Антоні­нів

Марк

Кокцій

Нерва

96—98 pp. н. е.

Припинив терор, преторіанці підняли проти нього заколот. Нерва пішов на союз із військовою верхівкою
Траян

98— 117 рр. н. е.

Перший імператор-провінціал; був справедливим, скромним, мав великий авторитет в армії; сприяв розвитку торгівлі (дбав про покращення доріг і гаваней). За Траяна відбулися останні територіальні завоювання імперії: рим­ські воїни дійшли до Карпат; Дакія ста­ла римською провінцією, до Риму були приєднані Месопотамія й Вірменія
Публій

Блій

Адрїан

1.17— 138 рр. н. е.

Римська імперія перейшла до оборони. Парфія та Вірменія знову стали само­стійними

267

Закінчення таблиці

Правляча династія

Імператор

Роки прав­ління

Основні події

Антоні-нів

Антонін

138— 161 pp. н. е.

Один із найспокійніших періодів історії імперії, економічний розвиток досяг ви-, сокого рівня
Марк Аврелій

161— 180 pp. н. е.

Підвищилася боєздатність армії. Рим переміг Вірменію та Парфію
Коммод

180— 192 рр. н. е.

Уклав союз із германцями, відмовився від нових територій. Вимагав особливої шани, проголосивши себе богом Гер­кулесом

Учитель пропонує учням дати загальну оцінку періоду, спираю­чись на отримані дані.

1) Які зміни відбулися у внутрішній політиці: розширювалися чи звужувалися повноваження народних зборів? Чия влада по­силювалася?

2) На що була спрямована зовнішня політика імператорів?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 82ШіШ1»ШІШ»ІїШЯ?КЙЙ1

Підготуватися до уроку тематичного оцінювання з тем «Давній Рим у VIH—І ст. до н. е.» та «Падіння республіки та утворення імперії».Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів із тем «Давній Рим у VIII—І ст. до н. е.» та «Падіння республіки та утворення ім­перії».

Мета. Дати оцінку навчальних досягнень школярів за результа­тами вивчення тем під час проведення письмової роботи, продовжити формування переконаності в необхідності оволодіння історичними знаннями. Очікувані Після цього уроку учні зможуть: продемонструвати свої результати, знання з теми «Давній Рим у VIII—І ст. н. е.»,та «Падіння республіки та утворення імперії»; оцінити рівень власних начальних досягнень із даних тем; звернути увагу на ті пи­тання, що були недостатньо ними опрацьовані; набути на­вичок роботи над завданнями різних рівнів складності.

Тип уроку. Урок перевірки знань, умінь і навичок. Форма проведення. Різнорівнева письмова робота за двома варіанта­ми*.

Структура уроку

I. Організаційний момент

II. Перевірка знань, умінь і навичок Письмова робота

III. Підсумки уроку

IV. Домашнє завдання

----ХІД УРОКУ-—---

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ «Л»1 У.-Ч«^ТГ<^.^^Т-*\-' 4.7: ·.■■?«'//"

II. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК ^ ^ і С *« V: V;^

Письмова робота

ВАРІАНТІ ^

І рівень

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1—6).

1) Згідно з легендою, Рим був заснований:

а) 953 р. до н. е.; б) 853 р. до н. е.;

в) 753 р. дон. е.; г)653 р. дон. е.

2) Підрозділ римських воїнів називався:

а) фаланга; б) легіон;

в) манипула; г) агела.

3) Повстання рабів у 74—71 рр. до н. е. очолив: а) Спартак; б)Траян; в)Помпей; г)ГайГракх.

4) Крилатий вислів «Прийшов, побачив, переміг» належить: а) Луцію Корнелію Суллі; б) Гаю Юлію Цезарю;

в) Гаю Октавіану Августу; г) Марку Аврелію.

5) Система державного управління, створена за Августа, назива­лася:

а) принципат; б) колонат;

в) домінат; г)республіка.

6) Яка архітектурна споруда в Римі була призначена для прове­дення гладіаторських боїв?

а) Терми Каракалли; б) Колізей;

в) Пантеон; г) акведук.

269

II рівень

7) Розташуйте в хронологічній послідовності події історії Давньо­го Риму.І 1 Правління династії Флавіїв І | Бій біля мису Акцій

І І Перетворення Дакії на римську провінцію

І І Правління династії Юліїв-Клавдіїв

8) Установіть відповідність між поняттям і визначенням.І І Консули а) Представники нової знаті, які обійма-

| | Нобілі ли важливі державні посади

□ Претори б> Головні^судді ■

рг _ в) Простий народ (спочатку — частина

|—І Плебеї населення, що походила з підкорених

племен)

г) Вищі посадовці, головнокомандувачі римського війська9) Назвіть історичну подію за її описом.

Протистояння між державами тривало двадцять три роки. Сили супротивників були виснажені. У результаті укладення мирного договору Рим одержував контрибуцію в 3200 талантів протягом десяти років і першу провінцію.III рівень

10) Чому Тиберій Гракх вирішив провести через сенат новий земельний закон? Що він установлював?

11) Назвіть передумови виникнення християнства.

IV рівень

12) У Давньому Римі склалася приказка: «Будь щасливішим за Августа і кращим за Траяна!». Як ви вважаєте, які події з жит­тя згаданих імператорів викликали появу цієї приказки? Який зміст вкладали в неї римляни?

ВАРІАНТ II

/ рівень

Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1—6).

1) Республіку в Римі було проголошено :

а)810р. дон. е.; б) 710р. дон. е.;

в) 610р. дон. е.; г)510р. дон.е.

2) Верховним органом державного управління в Римі був: а) ареопаг; б)герусія;

й) тріумвірат; г) сенат,

3) Ініціатива проведення реформ у Римі в II ст. до н. е. належала: а) братам Гракхам; б)Спартаку;

в) першому тріумвірату; г) другому тріумвірату.

4) Вислів «Нехай ненавидять, аби боялися!» належить: а) Октавіану Августу; б) Калігулі;

в) Титу; г) Траяну.

5) Від часів правління Октавіана Августа римська держава стала називатися:

а) імперія; б) республіка;

в) провінція; г) метрополія.

6) Громадські лазні в Римі називалися:

а) акведуки; б) терми;

в) базиліки; г) амфітеатри.

II рівень *

7) Розташуйте в хронологічній послідовності події історії Давньо­го Риму.| | Убивство Юлія Цезаря

|~~] Правління династії Антонінів

| | Перетворення Нубії на римську провінцію

| | Правління династії Флавіїв

8) Установіть відповідність між поняттям і визначенням.

[~~| Народний а) Посадовець, який відповідав за підтри-

трибун мання порядку на ринках, вулицях

г—і диктаТ0р б) Посадовець, який обирався плебеями для р=| захисту їхніх прав та інтересів у сенаті

|—| Цензор в^ Посадовець, який перевіряв список чл«-I І Едил нів сенату, стежив за моральністю грома-

дян


г) Найвищий посадовець у державі, якого призначали в надзвичайних обставинах на шість місяців

9) Назвіть історичну подію за її описом.

Величезна армія карфагенян, очолювана Ганнібалом, руши­ла на Рим. Римські війська зустрілися з Ганнібалом. У римлян було 80 тис. людей піхоти і близько 6 тис. кінноти; у карфаге­нян — 40 тис. піхоти і 10 тис. кінноти. Переміг Ганнібал. Ця битва вважається зразком військового мистецтва.

III рівень

10) Як вплинули природні умови Апеннінського півострова на роз­виток господарської діяльності римлян?

271

11) Чому правління Антонінів називають «щасливим періодом»? IV рівень12) Як ви оцінюєте вчинки Юлія Цезаря і його роль в історії Риму? Обґрунтуйте свою думку.

ні. підсумки уроку шмммшмшюштипнкм!

Учитель нагадує порядок оцінювання контрольних робіт.iv. домашнє завдання ШГШМІШМШ іішиі^ШЇШШЦИДШІІіа

Скласти хронологічну таблицю за темою «Падіння республіки та рання імперія».
Каталог: download -> version -> 1355684686 -> module -> 7135649384 -> name
version -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
version -> Тема. Історія як навчальний предмет і наука. Мета
version -> Завдання для IV загальнонаціонального етапу XI міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2011) з клас
version -> 5 клас українська література василь симоненко. «Цар плаксій І лоскотон» Мета: ознайомити п'ятикласників з цікавими сторінками життя митця, його твором «Цар Плаксій І Лоскотон»
version -> Матвійчук К. В. Формування високої мовленнєвої компетентності особистості як шлях до її успішної соціалізації
version -> Робота з обдарованими дітьми – діяльність заради майбутнього України
version -> І яким то треба бути, щоб щасливим стати?


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка