Інтерлейкін 1Сторінка1/37
Дата конвертації14.12.2016
Розмір2.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

1.

Виділення якої речовини викликає комплекс ранніх симптомів запалення, зокрема гарячку, біль у суглобах, лейкоцитоз, збільшення вмісту білка у крові?


A. *

Інтерлейкін 1


B.

Тромбоксан А


C.

Простациклін


D.

Гістамін


E.

Фактор некрозу пухлин


2.

В чому полягає пошкодження клітини при детергентній дії надлишку вільних жирних кислот?


A. *

Руйнування ліпідного бішару мембран


B.

Активація фосфори лази А2


C.

Інактивація антиоксидантних ферментів


D.

Гальмування пентозофосфатного циклу


E.

Роз’єднання окислення і фосфорилювання


3.

В чому суть іонофорного механізму порушення бар’єрної функції клітинних мембран?


A. *

Полегшення дифузії іонів


B.

Сповільнення дифузії іонів


C.

Поява нових іонних каналів


D.

Закриття іонних каналів


E.

Блокада Na+, K+-АТФази


4.

В чому суть порушення матричної функції клітинної мембрани?


A. *

Інактивація мембранних ферментів


B.

Окислення ненасичених жирних кислот


C.

Гальмування антиоксидантних ферментів


D.

Порушення цілісності мембрани


E.

Зниження трансмембранного потенціалу


5.

В якій стадії гострої променевої хвороби можуть бути такі показники гемограми: лейкоцитів 4•109/л, еритроцитів 3,7•1012/л, гемоглобіну 112 г/л, тромбоцитів 145•109/л?


A.

Виражених клінічних проявів


B.

Латентний період


C.

Прихованого благополуччя


D. *

Завершення


E.

Первинниих клінічних проявів


6.

Виберіть серед вказаних нижче речовин ту, яка короткочасно збільшує проникність стінок судин мікроциркуляторного русла


A.

Калідин


B.

Мотилін


C.

Глюкагон


D.

Протеаза


E. *

Гістамін


7.

Використання антиоксидантів хворими на інфаркт міокарда передбачає попередження надмірної активності механізмів пошкодження кардіоміоцитів, зокрема


A. *

Ліпідних


B.

Кальцієвих


C.

Протеїнових


D.

Ацидотичних


E.

Нуклеїнових


8.

Вкажіть дозу іонізуючого опромінення, поглинання якої спричиняє розвиток кістково-мозкової форми променевої хвороби


A. *

0,5-10 Гр


B.

10-20 Гр


C.

20-50 Гр


D.

50-100 Гр


E.

100-200 Гр


9.

Вкажіть дозу іонізуючого опромінення, поглинання якої спричиняє розвиток кишкової форми променевої хвороби


A. *

10-50 Гр


B.

1-5 Гр


C.

5-10 Гр


D.

50-100 Гр


E.

100-200 Гр


10.

Вкажіть клітини, здатні до інтенсивної проліферації при репарації пошкоджених тканин:


A. *

покривний епітелій


B.

пневмоцити


C.

кардіоміоцити


D.

скелетні м'язові волокна


E.

нейрони


11.

Вкажіть клітини, які не здатні до відновлення при пошкодженні?


A.

Покривний епітелій


B.

Пульпи селезінки


C. *

Кардіоміоцити


D.

Червоного кісткового мозку


E.

Гепатоцити


12.

Вкажіть клітинну органелу, яка, як правило, в першу чергу і в найбільшій мірі реагує на пошкоджувальні дії.


A. *

мітохондрії


B.

ендоплазматичний ретикулум


C.

рибосоми


D.

ядро


E.

комплекс Гольджі


13.

Вкажіть речовини, які здійснюють захист клітини від дії вільних радикалів


A. *

Супероксиддисмутаза


B.

Глюкуронідаза


C.

Уридилтрансфераза


D.

Гексокіназа


E.

Сульфатаза


14.

Вкажіть фермент, що забезпечує антиоксидантний захист клітин.


A. *

Глутатіонредуктаза


B.

Фосфоліпаза


C.

Альдолаза


D.

Каспаза


E.

Лактатдегідрогеназа


15.

Вкажіть фермент, що не забезпечує антиоксидантний захист клітин:


A. *

фосфоліпаза А2


B.

супероксиддисмутаза


C.

глутатіонредуктаза


D.

глутатіонпероксидаза


E.

каталаза


16.

Головною причиною порушення роботи Na-К-помпи з наступним порушенням функцій нейрона є дефіцит


A. *

АТФ


B.

АДФ


C.

НАДН


D.

НАДФН


E.

ДНК


17.

Де утворюється надлишок вільних жирних кислот у хворих з атеросклерозом?


A. *

В лізосомах моноцитів


B.

У плазмі крові


C.

В мембрані ендотеліоцитів


D.

У міжклітинній рідині


E.

У мітохондріях міоцитів


18.

Детергентний механізм пошкодження клітини вільними жирними кислотами при атеросклерозі вібувається внаслідок


A. *

вільнення їх в лізосомах із ліпопротеїдів


B.

Модифікації молекули


C.

Порушення їх використання


D.

Надмірного надходження в клітину


E.

Звільнення із тригліцеридів


19.

Детергентний механізм пошкодження клітини вільними жирними кислотами при гіпоксії вібувається через


A. *

Порушення їх використання


B.

Звільнення із тригліцеридів


C.

Надмірного надходження в клітину


D.

Звільнення із фосфоліпідів


E.

Модифікації молекули


20.

Дефіцит заліза, міді, селену порушує функціонування антиоксидантних ферментів. Які молекулярні механізми пошкодження клітин будуть активуватися за даних умов?


A. *

Ліпідні


B.

Нуклеїнові


C.

Протеїнові


D.

Ацидотичні


E.

Електролітно-осмотичні


21.

Для встановлення ролі електролітно-осмотичного механізму пошкодження клітини слід визначити баланс іонів


A. *

Натрій і калій


B.

Кальцій і магній


C.

Хлорі натрій


D.

Залізо і кальцій


E.

Магній і калій


22.

Для зворотного ішемічного пошкодження клітини не є характерним


A. *

Вихід лізосомальних ферментів у цитозоль


B.

Накопичення в клітині Na+


C.

Зниження вмісту К+


D.

Розпад полісом на моносоми


E.

Накопичення в клітині плазмових білків


23.

Для пошкодження клітини, що супроводжується порушенням її енергетичного забезпечення, не є характерним:


A. *

Підвищення активності Na+,K+ АТФаз плазматичної мембрани


B.

Порушення окисного фосфорилювання в мітохондріях


C.

Пригнічення гліколізу


D.

Зниження активності аденіннуклеотидтрансферази і креатинфосфокінази


E.

Зниження вмісту креатину


24.

До пошкодження клітини за механізмом апоптозу відноситься


A. *

Активація каспаз


B.

Значне пригнічення ПОЛ


C.

Активація мембранних трансфераз


D.

Активація транспорту глюкози в клітку


E.

Адсорбція білків на цитолемі


25.

До адаптивних змін, що виникають при пошкодженні клітини, належить


A. *

Активація гліколітичних процесів


B.

Збільшення функціональної активності клітини


C.

Вивільнення ферментів з лізосом


D.

Збільшення транспорту Ca2+ в клітину


E.

Активація перекисного окислення ліпідів


26.

До заходів корекції променевого ураження належать усі, крім:


A. *

Корекція алергічних ускладнень


B.

Боротьба з інтоксикацією


C.

Боротьба з інфекцією


D.

Корекція порушень нервової системи


E.

Боротьба з геморагічними проявами


27.

До молекулярних механізмів, які мають провідне значення в патогенезі ураження клітини, належать усі, крім:


A. *

Вуглеводневих


B.

Ацидотичних


C.

Електролітно-осмотичних


D.

Нуклеїнових


E.

Ліпідних


28.

До неферментних компонентів антиоксидантного захисту клітини не слід зараховувати


A. *

Двовалентні іони заліза


B.

Глутатіон


C.

Вітамін А


D.

Вітамін С


E.

Вітамін Е


29.

До протеїнових механізмів пошкодження клітини належить:


A.

Підвищення проникності клітинних мембран


B.

Блокада іонних каналів


Каталог: data -> kafedra -> test4 -> укр -> фармацевтичний%20факультет -> 2%20курс
фармацевтичний%20факультет -> В складських та підвальних примішеннях
фармацевтичний%20факультет -> Натрій ацетату
фармацевтичний%20факультет -> Фізостигміну саліцилат
фармацевтичний%20факультет -> Характерна ознака болю при хронічному гастриті: A. виникає в епігастрії зразу після прийому їжі
фармацевтичний%20факультет -> Оптова торгівля лікарськими засобами здійснюється на підставі
2%20курс -> Програмне забезпечення для пошуку інформації в мережі Інтернет


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка