Інструкція про порядок заповнення, застосування спеціалізованої товарно-транспортної накладної на відпуск хлібобулочних виробівСкачати 184.94 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір184.94 Kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України

06.06.2001 N 153

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 жовтня 2001 р.

за N 920/6111ІНСТРУКЦІЯ

про порядок заповнення, застосування спеціалізованої товарно-транспортної накладної на відпуск хлібобулочних виробів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до чинного законодавства України і встановлює порядок заповнення та застосування спеціалізованої товарно-транспортної накладної на відпуск хлібобулочних виробів. Товарно-транспортна накладна за формою N 1-ТТН (хліб) - це єдиний первинний документ, який є підставою для списання товарно-матеріальних цінностей підприємством, що здійснило їх відпуск, для дозволу на вивіз їх з території підприємства-постачальника, для оприбуткування їх підприємством-одержувачем, а також для складського, оперативного і бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей у межах України. Вона оформлюється виробником на кожний рейс автомобіля і для кожного вантажоодержувача окремо.


1.2. Виконання положень Інструкції обов'язкове для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, установ і організацій - юридичних та фізичних осіб - незалежно від форми власності:

які здійснюють перевезення хлібобулочних виробів автомобільним транспортом для власних потреб або на комерційній основі;

для яких виконуються перевезення хлібобулочних виробів автомобільним транспортом на комерційній основі.
1.3. Перевезення хлібобулочних виробів автомобільним транспортом здійснюється тільки за наявності оформленої належним чином товарно-транспортної накладної за формою N 1-ТТН (хліб) (далі - накладна). Якщо перевезення хлібобулочних виробів здійснюється на комерційній основі, то накладна додається до подорожнього листа (типова форма N 2, що діє у межах України) або талона замовника (типова форма N 1-ТЗ, при роботі автомобіля за погодинною формою оплати транспортних послуг). Оформлення подорожнього листа або талона замовника повинно відповідати нормативним документам, що їх затверджують.
1.4. Нумерація примірників ф. 1-ТТН (хліб) виконується виробником.

Документальне забезпечення записів у накладній проводиться відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88 "Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 р. за N 168/704)

У випадках застосування комп'ютерних систем дозволяється друкувати накладну 1-ТТН (хліб), здійснювати нумерацію та вносити до неї записи за допомогою друкувальних пристроїв.
1.5. В Інструкції використовуються такі терміни і поняття:

виробник (постачальник) - юридична або фізична особа, яка пред'являє перевізнику вантаж для перевезення автомобільним транспортом;

замовник (платник) - юридична або фізична особа, для якої за її замовленням виконуються перевезення хлібобулочних виробів автомобільним транспортом (транспортні послуги);

одержувач - юридична або фізична особа, яка здійснює прийняття хлібобулочних виробів, доставлених автомобільним транспортом;

перевізник - юридична або фізична особа, яка виконує перевезення хлібобулочних виробів автомобільним транспортом на комерційній основі (тобто за плату і цей вид діяльності для неї може бути єдиним чи одним з інших) або для власних потреб;

відповідальна особа - працівник, який відповідно до своїх службових обов'язків виконує оформлення первинної транспортної документації згідно з вимогами даної Інструкції (диспетчер, бухгалтер, комірник), або інший працівник, якому доручена ця робота наказом по підприємству, або за письмовим розпорядженням керівника.2. ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ ПЕРВИННОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

2.1. Спеціалізована товарно-транспортна накладна на відпуск хлібобулочних виробів складається з чотирьох частин і оформлюється на кожну партію вантажу в такій послідовності:Частина 1. ЗАГОЛОВОК - описує суб'єктів, що беруть участь у переміщенні товарно-матеріальних цінностей:

Назва графи

Зміст інформації, яку вносять у графу

"Підприємство, організація"

вказується найменування підприємства, яким виписана товарно-транспортна накладна

"Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ"

ідентифікаційний код підприємства за ЄДРПОУ підприємства, організації

"ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА серія N"

серія (три символи) та номер (вісім цифр) накладної

"Примірник N"

порядковий номер примірника накладної і загальна їх кількість, сформованих для партії товару під одним номером

"Дата:"

дата виписки накладної у форматі: ДД - день, ММ - місяць, РРРР - рік

"Виробник (постачальник):"

записується найменування підприємства (організації), що проводить відпуск (списання) перелічених у накладній товарно-матеріальних цінностей

"Адреса:"

вказується фактична адреса виробника

"Код:"

ідентифікаційний код виробника (постачальника)

"Замовник (платник):"

найменування підприємства (організації), що проводить замовлення (оплату) перелічених у накладній товарно-матеріальних цінностей

"Адреса:"

фактична адреса замовника

"Код:"

ідентифікаційний код замовника (платника)

"Одержувач:"

найменування підприємства (організації), що проводить одержання (оприбуткування) перелічених у накладній товарно-матеріальних цінностей

"Адреса:"

фактична адреса одержувача

"Код:"

ідентифікаційний код одержувача

"Перевізник:"

найменування підприємства (організації), що одержує для перевезення перелічені у накладній товарно-матеріальні цінності

"Адреса:"

фактична адреса перевізника

"Код:"

ідентифікаційний код перевізника

"Переадресування:"

найменування підприємства (організації), що фактично провело одержання (оприбуткування) перелічених у накладній товарно-матеріальних цінностей у випадку відмови, оформленої у накладній одержувача, у прийнятті всього вантажу

"Автомобіль:"

марка транспортного засобу

"Номер:"

державний реєстраційний номер транспортного засобу

"П.І. по Б. водія:"

прізвище, ім'я, по батькові водія, перевізника

"Подорожній лист N:"

номер подорожнього листа, якщо перевізником є особа, яка здійснює перевезення на комерційній основі

У залежності від схеми реалізації хлібобулочних виробів, перевізником можуть бути: - виробник, коли доставка хлібобулочних виробів виконується власним транспортом виробника; - замовник, коли доставка хлібобулочних виробів виконується власним транспортом замовника; - перевізник, коли доставка хлібобулочних виробів виконується транспортом третьої сторони за договором

Частина 2. ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ - зазначаються у таблиці: таблиця повинна мати 15 граф для записів і шапку з такими полями:

Назва, номер графи

Зміст запису в графі

Найменування, сорт, марка, гр.1

назва продукції

Маса одиниці продукції, гр.2

маса одиниці продукції

Документ, ДСТУ, гр.3

нормативний документ, що містить відомості про продукцію та її якість

Термін реалізації, гр.4

термін реалізації в годинах

Час виготовлення, гр.5

час виготовлення продукції (година, хвилина)

Ціна без ПДВ, грн., коп., гр.6

ціна за одиницю продукції без ПДВ у гривнях та копійках

Штук у тарі, гр.7

штук продукції в тарі

Відправлено тари, гр.8

відправлено штук тари (лотків)

Відправлено, штук, гр.9

відправлено штук продукції

Відправлено, кг, гр.10

значення добутку числа у полі "Маса одиниці продукції" та числа у полі "Відправлено, штук"

Сума без ПДВ, грн., коп. гр.11

значення добутку числа у полі "Ціна без ПДВ, грн., коп." та числа у полі "Відправлено, штук"

Сума ПДВ, грн., коп., гр.12

сума ПДВ у гривнях та копійках, визначається згідно з діючим законодавством

Сума з ПДВ, грн., коп., гр.13

сума значення у полі "Сума без ПДВ, грн., коп." та значення у полі "Сума ПДВ, грн., коп."

Прийнято, шт., гр. 14

кількість одиниць продукції, прийнятих одержувачем

Не прийнято, шт., гр.15

кількість одиниць продукції, не прийнятих одержувачем

У рядку "Всього" таблиці підводяться підсумки граф

Частина 3. ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ визначає реквізити та підписи осіб, які беруть участь у процесі переміщення товарно-матеріальних цінностей за документом.

Назва рядка

Зміст інформації, яку вносять у рядок

"Інші витрати:"

сума інших витрат без ПДВ на переміщення товарно-матеріальних цінностей

"Сума ПДВ:"

сума ПДВ з інших витрат

"Всього до оплати:"

вказується сума, яка підлягає до оплати замовником (платником) за товарно-транспортною накладною

Графи, де визначаються інші витрати, записуються (або не записуються) в залежності від порядку розрахунку інших витрат, прийнятого на підприємстві, що складає ТТН

"Відпустив:"

прізвище, ім'я та по батькові особи, яка дозволила відпуск продукції та підписала документ

"Матеріальні цінності до перевезення отримав:"

прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відповідає за отримання продукції для переміщення від виробника до одержувача та підписала документ

"Продукцію, не прийняту одержувачем, отримав:"

прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відповідає за переміщення продукції від одержувача до виробника та підписала документ

"За довіреністю:"

серія та номер довіреності, яка дає право на отримання товарно-матеріальних цінностей. Коли переміщення (перевезення) продукції за накладною виконується транспортом виробника або перевізника, цей рядок не заповнюється

"Виданою платником:"

найменування підприємства (організації), яке видало довіреність, вказану в попередньому рядку

"Причини повернення:"

одна з причин повернення продукції, які вказані в договорі поставки

Частина 4. ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ (таблиця, яка визначає фактичні терміни вантажно-розвантажувальних операцій та доставки продукції від виробника до одержувача)

Назва поля

Зміст запису в полі

"Графік відправлення:"

час відправлення вантажу у відповідності з договором на поставку продукції (год.; хв.)

Завантаження засобами вантажовідправника
"Прибув"

час прибуття на завантаження (год.;хв.)

"Вибув"

час вибуття із завантаження (год.;хв.)

"Простій"

час простою без завантаження (год.;хв.)

Розвантаження засобами вантажоодержувача
"Прибув"

час прибуття на розвантаження (год.;хв.)

"Вибув"

час вибуття з розвантаження (год.;хв.)

"Простій"

час простою без розвантаження (год.;хв.)

Повернення машини з рейсу
"Прибув"

час прибуття з рейсу (год.;хв.)

"Час у рейсі"

різниця в часі (год.;хв.)

"Кількість абонентів"

кількість одержувачів за рейс

"Пробіг у км"

пробіг автомобіля за рейс

"Продукція відповідає вимогам нормативної документації"

штамп виробника про гарантію доброякісності продукції

"Контролер"

прізвище, ініціали, підпис відповідальної особи виробника, що підтверджує проведення перевірки доброякісності продукції

"Продукцію прийняв"

штамп одержувача про прийняття продукції

У рядку "Дата і час формування ТТН" - вказуються дані про дату та час формування накладної, запис виконується у форматі: ДД - день, ММ - місяць, РРРР - рік.

Поле "Графік відправлення:" та поля у групах полів "Завантаження засобами вантажовідправника" і "Повернення машини з рейсу" заповнює відправник (постачальник).

Поля у групі полів "Розвантаження засобами одержувача" заповнює одержувач.

Поля "Кількість абонентів" і "Пробіг в км" заповнює перевізник.

Поле "Продукцію прийняв" заповнює відповідальна особа одержувача, що записує власну посаду, прізвище, ініціали та своїм підписом і печаткою завіряє достовірність указаних реквізитів і прийняття продукції.


2.2. Товарно-транспортну накладну за формою N 1-ТТН (хліб), в залежності від схеми реалізації, виписують у кількості від трьох до п'яти примірників:

п'ятий примірник, завірений підписами і печатками (штампами) Виробника (постачальника), залишається у Виробника і є підставою для списування товарно-матеріальних цінностей;

перший, другий, третій і четвертий примірники, завірені підписами і печатками (штампами) вантажовідправника, передають водію:

перший примірник водій здає одержувачу, він є підставою для оприбуткування товарно-матеріальних цінностей у одержувача;

другий, третій примірники, завірені підписами і печатками (штампами) одержувача, водій передає виробнику (постачальнику);

четвертий примірник, що є підставою для розрахунків за виконання транспортних послуг, водій передає перевізнику.

Виробник (постачальник) при необхідності може виписувати додаткові примірники товарно-транспортної накладної.

У тих випадках, коли у розділі "Відомості про вантаж" товарно-транспортної накладної неможливо перелічити всі назви і характеристики пред'явлених до перевезення товарно-матеріальних цінностей, до товарного розділу товарно-транспортної накладної додається - як невід'ємна її частина - належним чином оформлена спеціалізована форма товарної накладної (сертифікат або інша форма первинного обліку), що застосовується підприємством для оформлення операцій з передачі товарно-матеріальних цінностей. При цьому в товарному розділі товарно-транспортної накладної робиться відповідна відмітка. Товарно-транспортна накладна без доданої товарної накладної спеціалізованої форми вважається недійсною і не може використовуватися для розрахунків з виробником і одержувачами, а також для обліку виконаних обсягів перевезень.3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОВНОТУ ПЕРВИННОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

За всі наслідки недостовірностей, неточності відомостей, вказаних відповідальними особами у первинній транспортній документації, призначеній для оформлення перевезення вантажів автомобільним транспортом і проведення розрахунків за транспортну роботу, несуть перевізник, виробник і одержувач.Особи, відповідальні за оформлення первинної транспортної документації, несуть персональну відповідальність за достовірність вказаних у цих документах даних, а завдані збитки відшкодовуються ними в порядку, встановленому законодавством.

Голова Державного департаменту Продовольства

Л.Б.Сватков

Каталог: Res -> Blanks -> Pervich -> formats
formats -> Порядок застосування типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів
Blanks -> Звіт про суми податкових пільг звітний податковий період рік
Blanks -> Наказ Міністерства фінансів України 16 червня 2015 року №560
Blanks -> Державна служба статистики україни роз'яснення від 30. 11. 2012 р. N 18/1-12/34
Blanks -> Інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню інформація
Blanks -> Звіт про зайнятість І працевлаштування інвалідів за 20 рік Подають Терміни подання Форма №10-пі затверджено наказ Мінпраці України 10. 02. 2007 №42 Річна поштова
Blanks -> Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування
Blanks -> Державна служба статистики україни роз'яснення від 03. 10. 2014 р. N 17. 4-12/30
formats -> Типова форма n м-15 Затверджена наказом Мінстату України


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка