Інструкція про організацію обліку, зберігання І видачі стрілецької зброї та боєприпасів у Збройних Силах України Загальні положенняСторінка1/4
Дата конвертації13.12.2016
Розмір0.71 Mb.
  1   2   3   4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністра оборони України

29.06.2005 № 359

ІНСТРУКЦІЯ

про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів

у Збройних Силах України
1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок організації обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї, боєприпасів (під стрілецькою зброєю мається на увазі штатна, нештатна, особиста та нагородна зброя: бойові револьвери, пістолети, гвинтівки, карабіни, автомати, пістолети-кулемети, кулемети, сигнальні пістолети, ручні гранатомети, запасні стволи кулеметів, пристрої для навчальних стрільб (далі – ПНС), спортивна та навчальна зброя, зброя спеціального призначення, а під боєприпасами – бойові, навчальні патрони до бойової зброї, патрони до спортивної зброї, сигнальні та освітлювальні засоби, вибухові пакети та інші вибухові речовини, ручні гранати і запали до них, реактивні протитанкові гранати) у Збройних Силах України.

Положення Інструкції розповсюджуються на органи військового управління всіх рівнів, об’єднання, з’єднання, військові частини (кораблі), військові навчальні заклади, установи та організації Міністерства оборони України (далі – військові частини).

1.2. У командуваннях видів та оперативних командуваннях Збройних Сил України згідно з вимогами Інструкції розробляються інструкції, які визначають особливості зберігання стрілецької зброї та боєприпасів підпорядкованих військових частин і затверджуються командувачами видів Збройних Сил України.

1.3. Забезпечення обліку і надійного зберігання зброї та боєприпасів є обов’язком командирів і керівників усіх рівнів.

Командири (керівники) завжди повинні мати точні дані про наявність і стан зброї та боєприпасів. Вони зобов’язані забезпечити належний порядок їх охорони, обліку, зберігання і використання, який унеможливлював би втрати та крадіжки. Командири підрозділів повинні особисто перевіряти наявність і комплектність всієї зброї та боєприпасів після закінчення занять, стрільб та навчань. Командири (керівники) та інші службові особи, які не вжили заходів щодо забезпечення зберігання зброї та боєприпасів, а також особи, що здійснили крадіжки або допустили втрати зброї та боєприпасів, притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

1.4. Приймання на роботу громадян або призначення військовослужбовців на посади, пов’язані з обліком і зберіганням зброї, боєприпасів, здійснюється командирами військових частин тільки після вивчення морально-ділових якостей кандидатів з урахуванням інформації службових осіб військової контррозвідки Служби безпеки України (далі – СБУ) та відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС України). У військових частинах, де немає служби ракетно-артилерійського озброєння (далі – РАО), наказами командирів військових частин призначаються особи, які відповідають за облік, зберігання і видачу стрілецької зброї та боєприпасів.

Кандидатури цих осіб після перевірки атестаційною комісією військової частини їх моральних та ділових якостей узгоджуються із службовими особами військової контррозвідки СБУ та територіального органу МВС України. Для них визначаються та затверджуються командиром військової частини функціональні обов’язки відповідно до особливостей повсякденної діяльності військової частини.

1.5. Про кожний випадок крадіжок або втрат зброї і боєприпасів командир військової частини повинен доповісти за підпорядкованістю (окремо телеграмою повідомити командира військової частини А0120), а також повідомити органи військової прокуратури, підрозділ військової контррозвідки СБУ, регіональний орган СБУ, МВС України, територіальні управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України і негайно вжити заходів щодо розшуку викраденої або втраченої зброї (боєприпасів). За кожним фактом крадіжок або втрат зброї і боєприпасів проводиться службове розслідування (дізнання), за висновком якого приймається відповідне рішення.

На кожну одиницю викраденої (втраченої) зброї складається п’ять примірників Картки обліку викраденої (втраченої) зброї (додаток 1); на кожну номенклатуру (партію) викрадених (втрачених) боєприпасів складаються п’ять примірників Картки обліку викрадених (втрачених) боєприпасів (додаток 2). Бланки вищезазначених карток виготовляються у військових частинах і заповнюються на друкарській машинці або на персональній електронній обчислювальній машині. Заповнені зазначені картки не пізніше двох діб з моменту доповіді про крадіжку (виявлення) зброї та боєприпасів надсилаються за такими адресами:

два примірники на викрадену (втрачену) зброю і два примірники на викрадені (втрачені) боєприпаси – до територіального органу МВС України;

один примірник на викрадену (втрачену) зброю і один примірник на викрадені (втрачені) боєприпаси – до служби (відділу) РАО оперативних командувань (далі – ОК), командувань видів Збройних Сил України; військові частини безпосереднього підпорядкування надсилають заповнені картки у відповідні структурні підрозділи центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України (далі – структурні підрозділи ЦАМО та ГШ ЗСУ), командувань видів Збройних Сил України за підлеглістю;

один примірник на викрадену (втрачену) зброю і один примірник на викрадені (втрачені) боєприпаси із супроводжувальним листом, у якому вказуються номер військової частини, територіальна належність до ОК, належність до виду Збройних Сил України, до структурного підрозділу ЦАМО та ГШ ЗСУ, детальний опис обставин крадіжки (втрати) – до військової частини А0120 (04119, місто Київ);

один примірник картки на викрадену (втрачену) зброю і один примірник картки викрадених (втрачених) боєприпасів залишати в окремій справі військової частини за обліком викраденої (втраченої) зброї та боєприпасів і зберігати до отримання інформації про розшук зброї (боєприпасів).

Аналогічно складаються і відправляються картки на знайдену зброю (боєприпаси).

Вилучення зброї та боєприпасів правоохоронними органами з місця події чи під час виконання інших слідчих дій проводиться з обов’язковим складанням відповідного протоколу слідчої дії; порядок вилучення регулюється нормами Кримінально-процесуального кодексу України.

У книзі видачі зброї та боєприпасів робиться запис про вилучення зброї та боєприпасів. Зміни до опису зброї, яка міститься у ставниці (шафі), не вносяться. Після прийняття процесуальних рішень слідства чи суду зброя в установленому порядку повертається до військової частини.

Викрадена (втрачена) зброя та боєприпаси списуються з обліку військової частини на підставі інспекторських свідоцтв після отримання Довідки (додаток 3) від підрозділів інформаційних технологій органів МВС України відповідної області про постановку її на облік.

1.6. Відповідні службові особи військових частин повинні перевіряти наявність зброї та боєприпасів у терміни, визначені Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України. Крім того, командири рот (батарей) та окремих взводів один раз на місяць звіряють облікові дані підрозділу з обліковими даними військової частини.

Під час всіх перевірок зброї та боєприпасів перевіряється їх наявність, комплектність, облік, умови зберігання, порядок видачі та приймання, а також наявність печаток (пломб) та правильність запечатування (опломбування), правильність зберігання запасних ключів від усіх місць зберігання зброї та боєприпасів, справність засобів охоронної та пожежної сигналізації.

Результати перевірок заносяться в книгу огляду (перевірки) озброєння, техніки та боєприпасів згідно з вимогами статті 112 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та додатка 11 до нього.

1.7. Командир військової частини в наказі про організацію служби військ та бойового навчання (про організацію службової діяльності) у навчальному році (періоді) визначає порядок зберігання, видачі зброї та боєприпасів, вивозу зброї та боєприпасів у місця збору по тривозі, а також призначає осіб, відповідальних за облік і зберігання зброї та боєприпасів.

На період короткотермінової відсутності у військовій частині офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців військової служби за контрактом не більше 60 діб їх особиста зброя та боєприпаси до неї на склад РАО військової частини не здаються.

1.8. У разі заміни службових осіб, які відповідають за облік і зберігання зброї та боєприпасів, приймання і передавання зброї, боєприпасів та облікової документації проводяться відповідно до вимог Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року № 300, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 615/2419, зі змінами.

1.9. У разі короткострокового вибуття службової особи, яка відповідає за облік і зберігання зброї та боєприпасів, у відрядження, чергову відпустку або на довгострокове лікування вся зброя та боєприпаси, а також облікова документація передаються за актом іншій особі, яка визначена в наказі командира військової частини на період навчання.

Забороняється призначати начальника служби РАО, начальника складу РАО до складу добового наряду, окрім як черговим складів РАО, а також суміщати службові обов’язків один одного.

1.10. У разі відсутності службової особи, яка відповідає за облік, зберігання, видачу та приймання зброї та боєприпасів, шафу зі зброєю та ящик із боєприпасами за рішенням командира військової частини дозволяється відмикати комісією у складі не менше трьох осіб за допомогою запасних ключів чергового частини. У цьому разі складається акт розкриття у двох примірниках, у якому вказується, коли, хто відмикав, за чиїм (яким) розпорядженням, наявність зброї (боєприпасів), що отримано (прийнято) і кому (куди) передано (здано). Після чого шафа (ящик) замикається, запечатується печаткою голови комісії, що здійснювала розкриття. Номер печатки вказується в акті.

Службова особа, відповідальна за облік і зберігання зброї та боєприпасів, у разі розкриття шафи зі зброєю або ящика з боєприпасами за її відсутності, прибувши на службу, повинна негайно перевірити наявність зброї та боєприпасів і звірити їх облік з обліковими даними служби РАО військової частини. Розкриття шафи (ящика) проводиться цією службовою особою обов’язково в присутності складу комісії, яка раніше призначалася для її (його) розкриття.

1.11. Усі місця зберігання зброї та боєприпасів (склади, сховища, кімнати зберігання зброї та боєприпасів підрозділів, чергових військової частини, кімнат зберігання зброї у варті) обладнуються типовими технічними засобами охорони (далі – ТЗО) з резервними джерелами живлення. Конструкція ТЗО повинна забезпечувати їх спрацювання під час розкриття місць зберігання, а також у разі пошкодження проводки. Усі сигнальні пристрої (пульти) повинні мати добре видимі контрольні датчики їх робочого стану.

ТЗО повинні мати вивід сигнального пристрою: від кімнат зберігання зброї підрозділів або корабельних арсеналів і погребів (далі – кімнати зберігання зброї) – на пульт чергового військової частини (корабля); від дверей кімнат, де зберігається зброя, у приміщенні чергового військової частини (штабу), від сховищ зі зброєю та боєприпасами та від ставниць для зброї в загальній кімнаті та в кімнаті для попередньої варти у вартовому приміщенні – на пульт начальника варти; крім того, від сховищ з бойовою технікою, стоянок боєкомплекту літальних апаратів, приміщень для ремонту зброї – на пульт чергового парку (стоянки літальних апаратів). Конструкція сигналізації повинна унеможливлювати її механічне відключення навіть на короткий час (крім випадків, коли це передбачено конструкцією та технічною документацією на технічні засоби охорони промислового виробництва). У разі неможливості встановлення промислової охоронної сигналізації дозволяється використовувати пристрої, виготовлені фахівцями військової частини.

У разі відсутності у військовій частині варти вивід сигнального пристрою від шаф з пістолетами, які зберігаються в приміщенні чергового військової частини (штабу), робиться на світлове табло з написом “розкрито сейф (шафу) зі зброєю” одного з підрозділів або за рішенням начальника гарнізону (старшого військового містечка) – на пульт начальника варти чи чергового найближчої військової частини.

У разі потреби, з метою забезпечення надійного зберігання зброї та боєприпасів командирам військових частин дозволяється укладати договори з Державною службою охорони при МВС України стосовно прийняття під охорону місць зберігання зброї за погодженням із Департаментом фінансів Міністерства оборони України.

Відповідальність за обладнання місць зберігання зброї та боєприпасів, у тому числі і ТЗО, несе начальник об’єкта, що охороняється (командир військової частини, командир підрозділу). Контроль за правильною експлуатацією ТЗО, їх справністю здійснює начальник штабу військової частини. Наказом командира військової частини призначається експлуатаційна група для встановлення сигналізації та підтримання її у справному стані.

Список особового складу експлуатаційної групи погоджується з представником військової контррозвідки СБУ та територіальними органами МВС України.

Справність охоронної та пожежної сигналізації перевіряється: командиром підрозділу – щоденно; начальником складу (завідувачем сховища), начальником варти (оператором ТЗО) – під час розпечатування (запечатування) об’єкта, що охороняється; черговим військової частини (корабля) і підрозділу – під час приймання (здавання) чергування. Результати перевірки справності охоронної та пожежної сигналізації заносяться службовою особою, яка їх перевіряла, до книги приймання та здавання чергування, а начальником варти – до постової відомості. Про вимикання та вмикання ТЗО і надходження всіх сигналів охоронної сигналізації помічником начальника варти (оператором) з ТЗО здійснюються відповідні записи в Журналі обліку роботи технічних засобів охорони варти (додаток 4).

Порядок експлуатації охоронної та пожежної сигналізації, періодичність контролю їх справності, порядок (алгоритм) дій у разі їх несанкціонованого спрацювання визначаються в інструкціях начальника варти (оператора ТЗО), осіб добового наряду та відповідних службових осіб військової частини.

Розпечатування (запечатування) кімнати зберігання зброї у службовий час проводиться з дозволу командира або старшини підрозділу та в їх присутності, про що черговим підрозділу в книзі видачі зброї та боєприпасів робиться запис (дата, час, хто дав дозвіл, з якою метою відкривалася кімната зберігання зброї, час її закриття, військове звання, підпис, ініціали та прізвище чергового по підрозділу). Запис робиться кожного разу після закриття кімнати зберігання зброї. Відповідна службова особа про своє рішення щодо відкриття кімнати зберігання зброї повідомляє чергового військової частини (корабля).

Відкриття (закриття) складів і цехів (ділянок) з ремонту зброї проводиться згідно з вимогами Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Відкриття (закриття) місць зберігання зброї в позаслужбовий час та вихідні, неробочі і святкові дні проводиться тільки з дозволу чергового військової частини (корабля).

1.12. У віконних прорізах, вентиляційних люках приміщень для зберігання зброї повинні бути надійно вмонтовані металеві ґрати з чарунками не більше 150х150 мм з діаметром прута не менше 10 мм. Прути ґрат зварюються між собою на кожному перехрещенні.

1.13. У раніше побудованих типових казармах дозволяється мати кімнату зберігання зброї з трьома капітальними й однією металевою ґратчастою стіною з розсувними (або що відчиняються) ґратчастими дверима, виготовленими відповідно до вимог пункту 1.12 Інструкції.

У суцільних, оббитих металевим листом, дверях кімнати зберігання зброї обладнується оглядове вікно розміром 100х100 мм, прикрите склом із внутрішнього боку кімнати. Дозволяється встановлювати металеві ґратчасті двері, які виготовляються згідно з вимогами пункту 1.12 Інструкції.

Кімнати зберігання зброї, які проектуються і будуються заново, повинні відповідати таким вимогам:

ізольовані від інших приміщень, з капітальними стінами, міцними перекриттями на стелі та підлозі. Внутрішні стіни (перегородки) еквівалентні за міцністю спарованим гіпсобетонним панелям товщиною не менше 80 мм кожна, з прокладеними між ними сталевими ґратами, або цегляній стінці завтовшки не менше 120 мм; армовані сталевою сіткою;

обладнані двома дверима з надійними замками, у цьому разі зовнішні – дощані однопільні товщиною не менше 40 мм, оббиті з двох сторін оцинкованим покрівельним залізом, із загином країв листа на торець дверей; внутрішні – ґратчасті залізні. Зовнішні двері з оглядовим вікном розміром 100х100 мм замикаються на два внутрішніх замки та запечатуються. Внутрішні ґратчасті двері замикаються на внутрішній або навісний замок, обрамлення дверних прорізів кімнати зберігання зброї виготовляється із залізного профілю;

віконні прорізи з середини приміщення або між рамами обладнуються сталевими ґратами. Кінці прутів ґрат у віконних прорізах забиваються в стіну на глибину не менше 30 мм і заливаються бетонним розчином. Ґрати, які встановлюються у дверні, віконні прорізи і для зміцнення стін (перегородок), повинні бути із сталевого прута діаметром не менше 15 мм. Прути зварюються на кожному перехрещенні, утворюючи чарунки не більше 150х150 мм;

обладнані у два і більше рубежі охоронно-пожежною сигналізацією (згідно з вимогами пункту 1.11 Інструкції), виконані з прихованими виводами до щитка електроживлення, зі встановленими датчиками на вікнах, дверях, люках, стінах, стелі, підлозі, що спрацьовують у разі відчинення (руйнування) або в разі спроби проникнення сторонніх осіб в місця зберігання зброї.

На вентиляційних вікнах або люках установлюються металеві ґрати з чарунками розміром не більше 100х100 мм, які унеможливлюють проникнення в приміщення. Отвори в стінах, призначені для проходження інженерних мереж, повинні мати діаметр не більше 200 мм.

1.14. Перекриття стелі, підлога і стіни місць зберігання зброї та боєприпасів повинні бути міцними і не давати можливості проникнення до них. У разі зруйнування стін, стелі, віконних прорізів, дверей повинні спрацьовувати ТЗО.

Дозволяється не встановлювати охоронну сигналізацію, яка повинна спрацьовувати у разі зруйнування стін та стелі, у місцях зберігання зброї та боєприпасів, де стеля із залізобетонних плит, а стіни побудовані з цегли товщиною не менше 30 см або із залізобетону.

1.15. Під час поводження зі зброєю та боєприпасами забороняється:

користуватися несправною зброєю;

зберігати поза розташуванням військової частини (удома, у гуртожитку) стрілецьку зброю та боєприпаси, у тому числі й спортивну;

носити пістолет без кобури, патрони до будь-якої зброї розсипом;

мати зброю під час перебування в санаторії, будинку відпочинку, у відпустці, на лікуванні, а також під час відвідування театрів, клубів та інших громадських місць, якщо перебування в них не пов’язане з несенням служби.

1.16. Для несення служби в добовому наряді або виконання спеціальних завдань військовослужбовцями, у яких зброя тимчасово зберігається на складі, за рішенням командира військової частини дозволяється озброювати їх зброєю інших військовослужбовців, необхідна кількість і номери якої визначаються в наказі командира військової частини на період навчання та в добовому наказі військової частини. Відповідні витяги із зазначених наказів містяться у чергового військової частини (підрозділу).

Забороняється видача та отримання стрілецької зброї та боєприпасів у випадках, не передбачених керівними документами та без службової необхідності, а також її зберігання в особистих сейфах та столах або інших місцях, крім спеціальних приміщень, передбачених Інструкцією, а також видавати штатну зброю особам, за якими вона не закріплена, за винятком випадків, зазначених у цьому пункті.


2. Облік, зберігання і видача зброї та боєприпасів у підрозділах і військових частинах
2.1. У військових частинах облік зброї та боєприпасів ведеться за книгами обліку наявності і руху матеріальних засобів (форма 27), які наведені в наказі Міністра оборони СРСР 1979 року №260 “Про введення в дію керівництва по обліку озброєння, техніки, майна і інших матеріальних засобів у Збройних Силах СРСР”, а також ведеться номерний облік на магнітних носіях з метою створення єдиного автоматизованого обліку в цілому за військову частину з відображенням наявності окремо на складі військової частини і в кожному підрозділі.

Облік зброї за номерами і закріплення зброї за підрозділами ведеться за книгою обліку за номерами і закріплення озброєння і техніки (форма 28), яка наведена в наказі Міністра оборони СРСР 1979 року №260 “Про введення в дію керівництва по обліку озброєння, техніки, майна і інших матеріальних засобів у Збройних Силах СРСР”, а зброї, яка встановлена на бронеоб’єктах і військовій техніці, – за книгою обліку озброєння і техніки за номерами і технічному стану (форма 31), яка наведена в наказі Міністра оборони СРСР 1979 року №260 “Про введення в дію керівництва по обліку озброєння, техніки, майна і інших матеріальних засобів у Збройних Силах СРСР”, відповідними службами.

2.2. У підрозділі облік зброї та боєприпасів ведеться за такими документами:

за Книгою видачі зброї та боєприпасів роти (додаток 5);

за Відомістю закріплення зброї за особовим складом (додаток 6);

за Книгою обліку наявності і руху матеріальних засобів у підрозділі (додаток 7);

за Книгою обліку матеріальних засобів, які видані в тимчасове користування (форма 37), яка наведена в наказі Міністра оборони СРСР 1979 року №260 “Про введення в дію керівництва по обліку озброєння, техніки, майна і інших матеріальних засобів у Збройних Силах СРСР”;

за Книгою огляду, перевірки наявності, стану збереження зброї та боєприпасів роти, яка наведена у Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України (додаток 11 до нього);

за Роздавально-здавальною відомістю боєприпасів на пункті бойового постачання роти військової частини (додаток 23).

Книга видачі зброї та боєприпасів роти, книга огляду, перевірки наявності, стану збереження зброї та боєприпасів роти чергового підрозділу або чергового військової частини постійно містяться в кімнаті зберігання зброї підрозділу та в шафі для зберігання пістолетів офіцерів і прапорщиків відповідно.

Для контролю за збереженням боєприпасів, завантажених на транспортні засоби, та встановлення відповідальності водія складаються супроводжувальні листи (форма 62), які наведені в наказі Міністра оборони СРСР 1979 року №260 “Про введення в дію керівництва по обліку озброєння, техніки, майна і інших матеріальних засобів у Збройних Силах СРСР”, а на боєприпаси, завантажені в бойову техніку, – пакувальні листи (форма 63), які наведені в наказі Міністра оборони СРСР 1979 року №260 “Про введення в дію керівництва по обліку озброєння, техніки, майна і інших матеріальних засобів у Збройних Силах СРСР”.

Усі документи щодо обліку зброї та боєприпасів, які ведуться в підрозділі та в чергового військової частини, реєструються у штабі військової частини.

2.3. У Книзі обліку наявності та руху матеріальних засобів у підрозділі (форма 26), яка наведена в наказі Міністра оборони СРСР 1979 року №260 “Про введення в дію керівництва по обліку озброєння, техніки, майна і інших матеріальних засобів у Збройних Силах СРСР”, зброя обліковується комплектно згідно з номенклатурою та за зразками (видами) разом із належним до неї запасним індивідуальним комплектом запасного інструменту і приладдя. На кожний зразок (вид) зброї у книзі виділяється необхідна кількість сторінок (залежно від обсягу руху цієї зброї). У кінці книги виділяється декілька сторінок для ведення номерного обліку всієї зброї. Звірки обліку підрозділу з обліковими даними служби РАО військової частини записуються наступним рядком на кожній сторінці номенклатури зброї.

Боєприпаси до зброї обліковуються за номенклатурою із зазначенням найменування, виробничих даних на патронах та кількості у відповідності з додатком 8.

Книги обліку озброєння та боєприпасів ведуться до повного їх використання і після цього зберігаються в діловодстві штабу частини протягом трьох календарних років. Достроково заміняти або знищувати їх у будь-якому разі забороняється.

Записи в книгах обліку ведуться чорнилом (пастою), розбірливо, без помарок і підчисток. Виправлення допущених помилок проводиться шляхом закреслення неправильного запису так, щоб закреслене було чітко видно. Новий запис завіряється підписом особи, яка веде облік, із зазначенням дати.

2.4. Книга обліку наявності та руху матеріальних засобів у підрозділі зберігається у командира підрозділу, а на кораблях усіх рангів – у командира бойової частини-2 або іншої службової особи, призначеної наказом командира корабля.

2.5. Зброя закріплюється за особовим складом строкової служби під особистий підпис у відомості закріплення зброї за особовим складом, яка реєструється в штабі військової частини. Відомість складається за роту повзводно за підписами командирів взводів і зберігається в командира роти.

Назва, серія, номер і дата видачі зброї, закріпленої за військовослужбовцями строкової служби та виданої зі складу офіцерам і прапорщикам, записуються у військовий квиток військовослужбовця та посвідчення офіцера або прапорщика. Кожний запис про видачу (здачу) зброї завіряється підписом командира підрозділу (начальника штабу) і скріплюється гербовою печаткою військової частини. Приймання зброї від особового складу підрозділу проводиться шляхом списання його у відомості закріплення зброї за особовим складом.

У разі вибуття військовослужбовців строкової служби з військової частини на термін понад 30 діб зброя здається на склад. Зберігати в підрозділі незакріплену зброю забороняється. На період звільнення особового складу з військової служби та його призову командирам підрозділів дозволяється закріпляти за особовим складом, який залишився, по декілька одиниць зброї під їх особистий підпис у відомості закріплення зброї. У цьому разі додаткова зброя у військовий квиток військовослужбовця не записується.

Дозволяється зберігати стрілецьку зброю, боєприпаси особового складу строкової служби військових частин у кімнатах для зберігання зброї вартових приміщень, де несе службу воєнізована охорона (далі – ВОХОР).

2.6. У підрозділах (на кораблях) зброя та боєприпаси до неї, у тому числі й навчальні, зберігаються в кімнаті зберігання зброї.

Кімната зберігання зброї обладнується електрозвуковою і світловою сигналізацією, яка повинна працювати цілодобово та у разі вимикання промислової електроенергії – з прихованим виведенням сигнальних пристроїв на пульт чергового військової частини. При цьому, світлове табло (електрична лампа) сигналізації встановлюється над входом у кімнату зберігання зброї, а електричний дзвінок розташовується таким чином, щоб звук під час його спрацювання було чути в усьому підрозділі.

Кімната зберігання зброї постійно охороняється особами добового наряду. З темної пори доби і до світанку в кімнаті повинно бути повне освітлення, а вікна зачинені світломаскувальними шторами.

На підводних кораблях, на яких не передбачені спеціальні приміщення для зберігання зброї та боєприпасів, ставниці зі зброєю встановлюються в одному з відсіків і здаються під охорону добовому наряду.

2.7. У кімнаті зберігання зброї вивішується Опис майна (форма 65), який наведений у наказі Міністра оборони СРСР 1979 року №260 “Про введення в дію керівництва по обліку озброєння, техніки, майна і інших матеріальних засобів у Збройних Силах СРСР” (додаток 9), із зазначенням кількості ставниць, шаф, ящиків та іншого майна, які зберігаються в цій кімнаті. В описі вказуються: їх інвентарні номери і якою печаткою вони запечатані. Опис підписується командиром роти (батареї). Забороняється утримувати в кімнаті зберігання зброї шанцевий інструмент, протигази та інше майно, крім бронежилетів, протигазів та іншого спеціального майна для особового складу підрозділів посилення охорони об’єктів варти або підрозділів з протидії диверсіям і терористичним актам.

У разі, якщо в одній кімнаті зберігання зброї зберігаються зброя та боєприпаси декількох підрозділів однієї військової частини, наказом командира військової частини призначається відповідальний за порядок розміщення, зберігання і забезпечення схоронності зброї та боєприпасів, який підписує опис майна кімнати.

Місця зберігання зброї та боєприпасів для особового складу підрозділу посилення охорони об’єктів варти, підрозділу з протидії диверсіям і терористичним актам і конкретна кількість зброї та боєприпасів для виконання вищезазначених завдань визначаються в наказі командира військової частини на період навчання.

Перед входом у кімнату для зберігання зброї вивішується витяг із Кримінального кодексу України про відповідальність за викрадення зброї та боєприпасів.

2.8. Автомати, карабіни, гвинтівки, кулемети, ПНС, ручні гранатомети, запасні стволи до кулеметів, багнети зберігаються в ставницях, боєприпаси – у металевих шафах або ящиках, які замикаються.

2.9. Ставниці, шафи зі зброєю повинні бути в справному стані, замикатися і запечатуватися.

На кожній ставниці, шафі, ящику закріплюється Ярлик, зразок якого наведено у додатку 10, із зазначенням підрозділу, військового звання, прізвища та ініціалів відповідальної особи, номера ставниці, шафи, ящика та номера печатки, якою їх запечатують.

У ставниці, шафі, сейфі зі зброєю вивішуються Опис зброї, яка зберігається у ставниці (додаток 11), Опис особистої зброї офіцерів і прапорщиків, яка зберігається у шафі (додаток 12), Опис особистої зброї офіцерів і прапорщиків штабу військової частини, яка зберігається у сейфі (додаток 13), із зазначенням виду й кількості зброї та боєприпасів, які в них зберігаються. Відповідний опис підписує і вносить до нього зміни командир підрозділу (начальник штабу) у день отримання (здавання) зброї або боєприпасів зі складу (на склад).

Біля кожного гнізда ставниці (шафи) наклеюється (закріплюється) відповідний Ярлик, зразок якого наведено в додатку 14, із зазначенням виду, номера зброї, військового звання, прізвища та ініціалів особи, за якою закріплена зброя.

2.10. У ящику з патронами повинен бути Опис боєприпасів, які зберігаються у ящику (додаток 15), підписаний командиром підрозділу. В описі боєприпасів, які зберігаються у ящику, зазначаються найменування, виробничі дані на патрони та їх кількість.

Запас патронів у підрозділах для несення вартової служби визначається командиром військової частини (корабля), виходячи з практичної необхідності кожного підрозділу.

У разі зберігання магазинів та стрічок до зброї у спорядженому вигляді термін зберігання їх не повинен перевищувати трьох років. Якщо термін зберігання перевищує три роки, то магазини і стрічки розспоряджуються, проводиться технічний огляд боєприпасів і цими самими боєприпасами споряджуються інші магазини і стрічки, які є при зброї, у тій самій кількості і на той самий термін. В ящику зі спорядженими магазинами і стрічками повинен лежати Графік переспорядження магазинів (додаток 16).

Патрони однієї номенклатури, які зберігаються в підрозділі (штабі, установі), повинні утримуватися з однаковими виробничими даними, зазначеними на патронах.

2.11. Ставниці зі зброєю, шафи і ящики з боєприпасами, а також кімнати зберігання зброї повинні замикатися й запечатуватися печатками: ставниці – печаткою чергового підрозділу, шафи і ящики з боєприпасами – печаткою старшини підрозділу, кімната зберігання зброї – печаткою чергового підрозділу та командира підрозділу (за його відсутності – старшини підрозділу).

Ключі від ставниць і кімнати зберігання зброї повинні бути постійно в чергового підрозділу, а ключі від шаф і ящиків з боєприпасами – у старшини підрозділу. Передавати ключі іншим особам заборонено.

2.12. Запасні ключі в пеналі, запечатаному командиром підрозділу, зберігаються в чергового військової частини в замкненому металевому ящику.

На кораблях запасні ключі від місць зберігання зброї та боєприпасів зберігаються в командира корабля у запечатаному ним пеналі, який міститься у його металевому сейфі або ящику стола, що замикаються.

Замки (у тому числі сейфів або столів) у разі втрати (пропажі) ключів від них негайно замінюються.

2.13. Видача зброї та боєприпасів особовому складу на навчання, заняття, для несення вартової служби, а також для чищення здійснюється під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів.

У разі усунення вартового від несення вартової служби перед відправленням його в розташування підрозділу (військової частини) начальник варти повинен вилучити в нього зброю і патрони, про що він робить запис у постовій відомості. Вилучені зброя і патрони здаються в підрозділ начальником варти після зміни варти.

Для військових частин скороченого складу і військових частин, які мають підрозділи охорони, патрони для варти і чергового підрозділу зберігаються в кімнаті чергового військової частини в металевому ящику, запечатаному печаткою чергового військової частини. Видача боєприпасів віднарядженій варті і черговому підрозділу здійснюється за книгою видачі зброї та боєприпасів роти.

2.14. Військовослужбовцю, який відбуває у відрядження зі зброєю, до посвідчення про відрядження записуються вид, номер зброї і кількість виданих до неї патронів із зазначенням найменування, виробничих даних на патронах та їх кількості. Запис скріплюється підписом особи, яка підписала посвідчення про відрядження, і гербовою печаткою військової частини. У книзі видачі зброї та боєприпасів роти після дати видачі черговим військової частини записується дата повернення зброї та боєприпасів цього військовослужбовця згідно з даними, указаними в його посвідченні про відрядження.

Найменування, кількість, номери зброї та боєприпасів, призначених для озброєння команди (варти), записуються в посвідчення про відрядження старшого команди (варти). Номер і дата посвідчення про відрядження та дата повернення з відрядження записуються в книгу видачі зброї та боєприпасів підрозділу (чергового військової частини).

У разі прибуття до місця призначення зброя і патрони, якщо вони вже не потрібні для виконання службового завдання, здаються на короткострокове зберігання у військову частину або до територіального управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України за місцем відрядження.

Здача військовослужбовцями зброї та патронів на короткострокове зберігання у військову частину або до територіального управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України проводиться згідно із записами в книзі видачі зброї та боєприпасів. Для цього в книзі видачі зброї та боєприпасів визначається окремий розділ або заводиться окрема книга приймання зброї та боєприпасів на короткотермінове зберігання.

Зброя і патрони військовослужбовців, які прибули у відрядження з інших військових частин, зберігаються в окремій ставниці (шафі) в підрозділі, визначеному наказом військової частини. Ставниця (шафа) замикається і запечатується печаткою чергового підрозділу.

2.15. Під час зміни добового наряду приймання і здавання зброї проводяться черговим підрозділу (військової частини) поштучно, за номерами і комплектністю згідно з описами зброї, яка зберігається в ставницях, і книгою видачі зброї і боєприпасів, а боєприпасів – за кількістю запечатаних (опломбованих) ящиків без їх відкриття згідно з описом матеріальних засобів, які зберігаються в кімнаті зберігання зброї, про що робиться запис у Книзі приймання та здавання чергування у військовій частині (роті) (додаток 17).

Особлива увага звертається на справність і функціонування сигналізації кімнати зберігання зброї, міцність засувів і замків ставниць, шаф (сейфів) зі зброєю, ящиків із боєприпасами, цілісність печаток і їх відповідність до номерів, указаних в описах, а також на своєчасність здачі зброї особовим складом, який прибув з варти, відряджень, нарядів і занять.

2.16. Зброя особовому складу видається черговим підрозділу за розпорядженням командира або старшини підрозділу. Патрони для варти видаються старшиною підрозділу тільки з дозволу командира підрозділу. Патрони для чергового підрозділу видаються старшиною підрозділу за особистим розпорядженням чергового військової частини.

2.17. Зброя і боєприпаси, визначені наказом командира військової частини для складу варти інших підрозділів військової частини, видаються начальнику варти під його підпис у книзі видачі зброї і боєприпасів роти. Начальник варти видає цю зброю і патрони військовослужбовцям за Відомістю видачі зброї та боєприпасів (додаток 18) із зазначенням найменування, кількості і номерів зброї, виробничих даних на патронах та їх кількості під особистий підпис.

2.18. Особиста зброя офіцерів і прапорщиків управління військової частини зберігається у чергового військової частини в замкненій металевій шафі та запечатується печаткою чергового військової частини. Патрони до пістолетів зберігаються у шафі разом з пістолетами, але в окремому запечатаному та замкненому металевому ящику (чарунці цієї шафи). Ящик (чарунка) з боєприпасами запечатується печаткою службової особи, призначеної наказом командира військової частини. Ключі від цього ящика (чарунки) з боєприпасами зберігаються у чергового військової частини, передавати їх іншим особам забороняється.

Частину патронів для добового наряду дозволяється зберігати в окремій штатній упаковці чи щільникових приладах разом з пістолетами. Кількість таких патронів визначається в наказі командира військової частини.

Патрони чергового підрозділу зберігаються у чергового військової частини в окремих металевих замкнених ящиках, запечатаних печаткою начальника штабу військової частини, ключі від них зберігаються у чергового військової частини. Боєприпаси черговий військової частини видає командиру чергового підрозділу під його особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів роти.

В окремих випадках (якщо у військовій частині одна варта) дозволяється зберігати патрони для варти в замкненому та запечатаному металевому ящику (шафі або чарунці) чергового військової частини, який видає їх начальнику варти під його особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів роти.

У кожному ящику з боєприпасами повинен бути опис боєприпасів, які зберігаються у ящику.

Шафи (ящики) зі зброєю та боєприпасами зберігаються в кімнаті зберігання зброї, яка розташована в суміжному приміщенні з кімнатою чергового військової частини або біля його кімнати. У разі відсутності можливості виділити окреме приміщення під кімнату зберігання зброї чергового військової частини розміщення шафи зі зброєю та боєприпасами здійснюється безпосередньо в кімнаті чергового військової частини. Така шафа відокремлюється металевою ґратчастою стіною та обладнується вхідними дверима таким чином, щоб у просторі між відчиненою шафою та вхідними дверима ґратчастої стіни могли розміститися новий та попередній чергові військової частини під час приймання (здавання) ними зброї та боєприпасів. На дверях ґратчастої стіни (кімнати) передбачається віконце для видачі зброї та боєприпасів. Двері повинні бути постійно замкнені та запечатані печаткою чергового військової частини.

Місця зберігання, чищення, порядок видачі і прийняття пістолетів і патронів до них установлюються командиром військової частини (корабля). Усі місця, де зберігаються пістолети офіцерів і прапорщиків, обладнуються місцем для заряджання (розряджання) пістолетів. Біля кулевловлювача розміщується відповідна наочна документація щодо заходів безпеки під час користування зброєю і боєприпасами та порядок заряджання (розряджання) відповідного зразка пістолета.

Пістолети солдатів і сержантів підрозділів та патрони до цих пістолетів зберігаються на складі військової частини в металевих ящиках, які повинні бути замкнені ключами командирів підрозділів та запечатані (опломбовані) одночасно печатками (пломбірами) командирів підрозділів і начальника складу. Ця зброя видається в підрозділи в порядку, установленому наказом командира військової частини. Дозволяється за рішенням командира військової частини в такому самому порядку зберігати пістолети офіцерів і прапорщиків підрозділів та, у разі необхідності, управління військової частини.

2.19. Навчальна зброя і навчальні боєприпаси зберігаються окремо від бойових. За відсутності окремої ставниці дозволяється зберігати навчальну зброю разом з бойовою. У цьому разі місце для зберігання навчальної зброї позначається написом “НАВЧАЛЬНА ЗБРОЯ” і відокремлюється перегородкою. Навчальні патрони зберігаються в окремому металевому запечатаному та замкненому ящику в кімнаті зберігання зброї.

Спортивна зброя зберігається разом з бойовою. Місце її зберігання позначається написом “СПОРТИВНА ЗБРОЯ”. Патрони до спортивної зброї можуть зберігатися окремо або разом з бойовими патронами.

Видача спортивної та навчальної зброї, навчальних і спортивних патронів проводиться так само, як і бойових.

2.20. Особиста зброя офіцерів і прапорщиків підрозділу та патрони до неї видаються черговим військової частини в порядку, установленому командиром військової частини.

Навчальні патрони на заняття видаються старшиною підрозділу керівнику заняття під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів роти.

2.21. У разі оголошення тривоги (збору) зброю і боєприпаси офіцерам і прапорщикам дозволяється видавати за карткою (додаток 19). У цьому разі запис у книзі видачі зброї і боєприпасів роти не робиться. Картки замість зданої на зберігання зброї та патронів до неї реєструються в книзі реєстрації облікових документів (форма 25), яка наведена в наказі Міністра оборони СРСР 1979 року №260 “Про введення в дію керівництва по обліку озброєння, техніки, майна і інших матеріальних засобів у Збройних Силах СРСР”, служби РАО військової частини.

Ящики з пістолетами і боєприпасами рядового і сержантського складу (офіцерів і прапорщиків) підрозділу одержує зі складу РАО військової частини старшина підрозділу під особистий підпис у завчасно підготовленій накладній. Старшина підрозділу перевіряє цілісність ящиків, печаток, замків і засувів. Далі перевіряє наявність пістолетів і боєприпасів, знову замикає та запечатує ці ящики і під охороною вивозить їх у район зосередження.

Прибувши до району зосередження, старшина підрозділу відмикає ящики з пістолетами і боєприпасами, перевіряє в них наявність пістолетів і боєприпасів і за командою прямих начальників видає особовому складу під особистий підпис у книзі видачі зброї і боєприпасів роти.

Для скорочення часу на видачу стрілецької зброї та патронів особовому складу в разі тривоги в кінці книги видачі зброї і боєприпасів роти завчасно робиться відповідний запис (список військовослужбовців, назви закріплених за ними видів та номерів зброї, кількість патронів), який за необхідності уточнюється під час видачі зброї та боєприпасів. Зброя та патрони військовослужбовцям строкової служби видаються під їх особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів роти.

2.22. У разі оголошення тривоги (збору) пістолети і патрони солдатів і сержантів, а також пістолети офіцерів і прапорщиків доставляти до місць збору дозволяється в переносних, обладнаних засувами, запечатаних металевих ящиках, які повинні бути обладнані так, щоб уникати доторкання пістолетів один з одним та зі стінками і кришкою ящика.

Якщо пістолети і патрони не видаються, ящики з пістолетами і боєприпасами замикаються, запечатуються мастиковою печаткою старшини підрозділу і здаються під охорону призначеному добовому наряду.

Після закінчення тривоги (збору) всі пістолети і боєприпаси перевіряються відповідними командирами (начальниками) (за кількістю, номерами, комплектністю, серією боєприпасів) і в установлений термін здаються черговому військової частини (на склад РАО військової частини).

2.23. В авіаційних і авіаційно-технічних військових частинах у разі оголошення тривоги ящик із пістолетами та патронами для офіцерів і прапорщиків підрозділу отримує у чергового військової частини відповідальний офіцер, призначений наказом командира військової частини, під особистий підпис у книзі видачі зброї і боєприпасів роти і доставляє їх на аеродром ( у район), де видає їх за картками. Автомати у дерев’яних і патрони у металевих ящиках для солдатів і сержантів отримує у чергового підрозділу поштучно під особистий підпис у книзі видачі зброї та боєприпасів роти і доставляє на аеродром (в район) старшина, де за вказівкою командира підрозділу видає особовому складу під особистий підпис у відомості видачі зброї і боєприпасів. Відомість видачі зброї та боєприпасів повинна бути зареєстрована і зберігатися в підрозділі протягом року.

Після закінчення тривоги (збору) офіцери і прапорщики повертають пістолети і боєприпаси офіцеру, відповідальному за отримання і доставку зброї, отримують від нього свої картки. Відповідальний офіцер здає зброю та боєприпаси черговому військової частини згідно з книгою видачі зброї та боєприпасів роти.

Автомати і патрони солдати і сержанти підрозділів повертають після закінчення заходів тривоги (якщо вони видавались) старшині підрозділу. Старшина підрозділу здає автомати поштучно, а патрони – у замкненому, запечатаному ящику згідно з книгою видачі зброї та боєприпасів роти черговому підрозділу. Черговий підрозділу про здачу особовим складом зброї та боєприпасів доповідає командиру підрозділу і черговому військової частини.

Про повернення зброї та боєприпасів у місце постійної дислокації та здавання їх під охорону добовому наряду черговий військової частини доповідає командиру військової частини.

2.24. У всіх випадках видачі зброї командир взводу і командири відділень повинні стежити, щоб підлеглі брали тільки закріплену за ними зброю.

2.25. Зброя та боєприпаси солдатів і сержантів, які не залучалися до навчань (стрільб), повинні зберігатися в одному з підрозділів або здаватися на склад РАО військової частини у порядку, визначеному командиром військової частини.

2.26. Після закінчення занять (навчань, стрільб, чергування, патрулювання, виконання службового завдання, відряджень) зі зброєю та повернення з варти зброя повинна бути вичищена і здана черговому підрозділу (військової частини). Військовослужбовці, які здають зброю, повинні переконатися в тому, що здана ними зброя (боєприпаси) документально оформлена черговим підрозділу (військової частини) у книзі видачі зброї та боєприпасів роти. Зброя, повернута в нічний час, тільки протирається і здається, завершальне чищення зброї проводиться в години, установлені розпорядком дня.


Каталог: YKRZakonu
YKRZakonu -> Наказ №90 Про удосконалення організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України
YKRZakonu -> Інструкція про порядок видачі боєприпасів номенклатури Головного ракетно-артилерійського управління для проведення стрільб, організації їх обліку та списання у Збройних Силах України
YKRZakonu -> Про затвердження Порядку подання фінансової звітності
YKRZakonu -> Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України Зміст документа міністерство оборони україни наказ міністра оборони України 15. 03


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка