Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії І практикиСкачати 318.97 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір318.97 Kb.
#798
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Бібліографічний список літератури

до Міжнародної науково-практичної конференції

(Херсон, 25-26 жовтня 2012 р.)


Укладачі:

Алексєєва Н.В. – завідувач бібліотеки КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Білічук І.О. – бібліотекар КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Паламарчук С.А. – бібліотекар КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»


Рецензент:

Юзбашева Г.С. – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничо-математичних та технологічних дисциплін КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»


Зміст

1. Інноваційні технології в педагогіці 4

2. Теоретико-методологічні аспекти навчання природничо-

математичних дисциплін 9

3. Підготовка конкурентоспроможного фахівця у системі дипломної

та післядипломної освіти 13

4. Особливості застосування інноваційних технологій в різноманітних

навчальних закладах України 17


Інноваційні технології в педагогіці

 1. Баленко Л.М. Інноваційні педагогічні технології в навчальному процесі // Завуч. Усе для роботи. - 2010. - № 20. - С. 13-17.

 2. Балик Н. Яким має бути інноваційне навчання у педагогічному університеті // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - 2011. - № 4-5. - С. 83-88.

 3. Банк інноваційних педагогічних технологій / Автор-упорядник Л. В. Галіцина. –К.: Шк. світ, 2012. – 104 с.

 4. Бойко А. Упровадження інновацій як чинник оптимізації співвідношення педагогічної теорії і практики // Рідна школа. - 2011. - № 8/9. - С. 15-22.

 5. Бойченко Т. Рівні інновацій у післядипломній педагогічній освіті // Післядипломна освіта в Україні. - 2011. - № 1. - С. 24-26.

 6. Бондарчук Н.В., Булейко О.І. Інноваційні технології в освіті // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 9. - С. 207-213.

 7. Бура Л.В. Профилактика психической дезадаптации учителей в инновационных условиях деятельности // Світ виховання. - 2010. - № 2. - С. 20-22.

 8. Ващенко Л. Інноваційне середовище післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні. - 2012. - № 1. - С. 37-40.

 9. Ващенко Л. Наукові ідеї та положення інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні. - 2011. - № 2. - С. 16-20.

 10. Гонтаровська Н.Б. Концептуальні засади створення інноваційного освітнього середовища // Педагогіка і психологія. - 2010. - № 1. - С. 75-85.

 11. Горон А.В. Коучинг в системі інновацій // Педагогічний альманах. - 2010. - Випуск 7. - С. 18-22.

 12. Гребенюк О. Педагогічні технологи та інновації // Відкритий урок. - 2011. - № 1. - С. 25-27.

 13. Даниленко Л. Інновації — запорука конкурентоспроможності // Управління освітою. - 2012. - N 2. - С. 22-29.

 14. Жученко Г. Система використання інноваційних технологій // Завуч. - 2012. - № 3. - С. 15-18.

 15. Зубко А.М. Інноваційна діяльність у системі навчання, виховання й управління // Світ виховання. - 2010. - № 5. - С. 5; Б-ка «Директор школи». - 2011. - № 1. - С. 48-50.

 16. Зубко А.М. Управління навчальним процесом у закладі післядипломної освіти як соціально-педагогічна проблема // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 12 (1). - С. 195-200.

 17. Калініченко Н.А. Інноваційна діяльність загальноосвітньої школи // Педагогічний альманах. - 2010. - Випуск 7. - С. 6-13.

 18. Калошин В.Ф. Евристичні методи навчання // Б-ка журн. «Управління школою». - 2008. - № 8. - С. 59-65.

 19. Калошин В.Ф., Гоменюк Д. В. Удосконалення педагогічної техніки (практичні поради) // Завуч. Усе для роботи. - 2010. - № 20. - С. 18-31.

 20. Крамар Н.В. Традиції та інновації в сучасній школі: оптимальна модель їх поєднання // Таврійський вісник освіти. - 2010. - № 1. - С. 48-51.

 21. Кожем'якіна І.В. Упровадження педагогічних технологій у навчальний процес школи // Педагогічний альманах. - 2010. - Випуск 7. - С. 61-66.

 22. Кремень В.Г. Інновація - alter ego глобалізації // Рідна школа. - 2011. - № 3. - С. 3-9.

 23. Ляхоцький В. Особливості організації навчального процесу у вищій школі на сучасному етапі // Післядипломна освіта в Україні. - 2012. - № 1. - С. 57-61.

 24. Мариновська О. Несіть усе в Банк ... професійний // Управління освітою. - 2008. - № 31. - С. 17-21.

 25. Мариновська О.Я. Педагогічні умови, закономірності та принципи формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 12 (1). - С. 53-58.

 26. Методи інноваційного навчання // Відкритий урок. - 2010. - № 4. - С. 59.

 27. Несін Ю.М. Поширення досвіду післядипломної освіти Франції в Європі // Таврійський вісник освіти. - 2011. - № 3. - С. 95-99.

 28. Ніколайченко Т.І. Педагогічні інновації як результат творчого пошуку педагога // Завуч. Усе для роботи. - 2009. - № 20. - С. 14-18.

 29. Олійник В. Реформування післядипломної педагогічної освіти на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу // Післядипломна освіта в Україні. - 2011. - № 1. - С. 3-7.

 30. Олійник В. Сучасні трансформації післядипломної педагогічної освіти в Україні // Управління освітою. - 2011. - № 17. - С. 4-8.

 31. Пашков В.В. Особенности формирования типологии образовательных учреждений в процессе реализации инновационной концепции последипломного педагогического образования // Таврійський вісник освіти. - 2011. - № 3. - С. 99-105.

 32. Пономарьова Г., Красуцька Л. Інновація: процес, якого неможливо уникнути // Школа. – 2007. – № 11. – С. 5-10.

 33. Попова О.В. Проблема педагогічного прогнозування розвитку інноваційних процесів в освіті // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 10. - С. 211-219.

 34. Рибальченко О. Педтехнології та інновації // Директор школи. Україна. –- 2010. –– № 7-8. – С. 40-43.

 35. Розвиток інноваційного середовища навчального закладу // Управління школою. – 2009. – № 25. – Спецвипуск.

 36. Романюк С. Проблемные зоны инновационной деятельности школы / С. Романюк, Н. Шибанова // Директор школы. – 2012. – № 3. – С. 29-35.

 37. Савченко О. Ключові компетентності – інноваційний результат шкільної освіти // Рідна школа. – 2011. – № 8-9. – С. 4-8.

 38. Сенчук Ж. Підготовка керівників до інформаційного супроводу управління інноваційними процесами в ЗНЗ // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 2. – С. 70-73.

 39. Сєдова Т. Д., Зибіна В, Ампілогова Л. Зміна функцій учителя у створенні інноваційного середовища // Управління освітою. - 2011. - № 12. - С. 9-12.

 40. Сєдова Т. Д., Зибіна В, Ампілогова Л. Коли зростає ефективність інновацій // Управління освітою. - 2011. - № 15. - С. 22-24.

 41. Скрипник С. Запровадження інновацій, інноваційних педагогічних технологій як показники якості післядипломної освіти // Післядипломна освіта в Україні. - 2011. - № 1. - С. 31-33.

 42. Соколовська Н. Інноваційні технології в освіті // Директор школи. - 2009. - № 47. - С. 9-13.

 43. Софій Н. Інноваційні методи навчання та викладання: індивідуальний підхід, кооперативне навчання, розвиток критичного мислення («Крок за кроком») // Підручник для директора. - 2007. - № 10. - С. 63-70.

 44. Стрілець С.І. Упровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес вищої школи: навчально-методичне забезпечення викладання курсу «інноваційні педагогічні технології у вищій школі» // Педагогічний альманах. - 2012. - Випуск 13. - С. 184-191.

 45. Сучасні загальноосвітні технології // Сільська школа України. - 2008. - № 11. - С. 3-8.

 46. Табачник Д. В. Інноваційні процеси у неперервній професійній освіті // Професійно-технічна освіта. - 2011. - № 3. - С. 4-5.

 47. Тверезовська Н.Т., Шарата Н.Г. Роль інновацій у розбудові вищих навчальних закладів // Педагогічний альманах. - 2012. - Випуск 14. - С. 105-109.

 48. Терентьєва Н.О. Ретровведення як складова новацій сучасного суспільства // Педагогічний альманах. - 2010. - Випуск 8. - С. 74-79.

 49. Тіщенко О.М. Сучасні інноваційні цінності в освіті // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 11. - С. 30-34.

 50. Топчій О. Інноваційна діяльність педагога // Школа. - 2011. - № 12. - С. 18-25.

 51. Тюріна Л. Управлінська діяльність керівника школи // Директор школи. - 2012. - № 2. - Вкладка. - С. 1-4.

 52. Уруський В.І. Запровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес // Школа. - 2010. - № 10. - С. 5-26.

 53. Фасоля А. Інноваційні технології в сучасній школі // Управління школою. - 2008. - № 19-21. - С. 14-23

 54. Фасоля А. Інноваційні технології в сучасній школі // Завуч. - 2009. - № 29. - С. 13-16

 55. Федірко Ж. В. Інноваційна освітня діяльність: структура і зміст // Управління школою. - 2011. - № 19/21. - С. 68-73.

 56. Чміль А. Інноваційні моделі навчання в системі підвищення кваліфікації // Післядипломна освіта в Україні. – 2011. – № 2. – С. 33-38.

 57. Чудакова В.П. Технологія формування готовності педагогів до інноваційної діяльності як чинник забезпечення якості освітнього середовища у профільній школі // Шкільному психологу. Усе для роботи. -– 2010. – № 11. – С. 34-38.

 58. Цимбалару А., Левчук О. Інноваційний освітній простір школи // Завуч. – 2012. – № 3. – Вкладка.

 59. Якухно І.І. Інноваційний розвиток ІППО // Директор школи. – 2011. – № 46. – С. 1, 11-16.

 60. Якухно І.І. Освітні інновації: теоретичний і практичний аспекти // Управління освітою. – 2011. – № 4. – С. 21-23.

 61. Янкович О.І. Генезис освітніх технологій у педагогічних вищих навчальних закладах України: аналіз моделі // Педагогічний альманах. – 2010. – Випуск 8. – С. 228-235.


Теоретико-методологічні аспекти навчання природничо-математичних дисциплін
Освітня галузь «Математика»

 1. Барболина О.С. Оптимизация процесса изучения стереометрии в классах гуманитарного направления // Таврійський вісник освіти. - 2010. - № 1. - С. 127-134.

 2. Бранопольська Ж. Нові освітні технології у навчанні математики // Математика. - 2009. - № 24. - С. 1-11.

 3. Іменнова О.І. Задачі з папірусів і комп'ютерна презентація: Використання ІКТ на уроках математики // Педагогічна майстерня. - 2011. - № 9. - С. 22-25.

 4. Колеснікова Л.В., Мельникова Н. М. Інноваційні комп’ютерні технології в практичній діяльності вчителя математики // Математика в школах України. - 2012. - № 1-2. - С. 4-7.

 5. Куракіна Г. Використання інформаційних технологій на уроці математики // Школа. - 2012. - № 2. - С. 25-26.

 6. Рибак О.С. Застосування індивідуальних завдань як засіб оптимізації процесу викладання математики // Математика в школах України. - 2007. - № 28. - С. 5.

 7. Фігурська Л.В. Навчаючі тести як засіб оптимізації навчального процесу // Математика в школі. - 2009. - № 4. - С. 13-17.

Освітня галузь «Природознавство»

 1. Бакай О.В. Роль методиста в оптимізації навчально-виховного процесу викладання географії // Географія. - 2008. - № 13-14. - С. 8-11.

 2. Бондар Л., Міщенко О. Інформаційні технології при викладанні хімії // Хімія (Шк. світ). - 2011. - № 29. - С. 10-13.

 3. Власюк Т. Впровадження новітніх технологій на уроках економіки // Географія та основи економіки в школі. - 2011. - № 7-8. - С. 24-27.

 4. Галицька Н. Оптимізація навчального процесу // Хімія (Шк. світ). - 2008. - № 12. - С. 3.

 5. Гусарук Н. Комп'ютерні технології на уроках хімії // Біологія і хімія в школі. - 2011. – № 5. - С. 24-25.

 6. Денисенко Б. Сучасні інформаційні технології у навчанні географії // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2012. - № 14-15. - С. 3-5.

 7. Дєдова С. С. Використання комп’ютерної підтримки на уроках географії // Географія. - 2012. - № 5. - С. 19-23.

 8. Закотнюк О. Мультимедійні технології на уроках географії // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2012. - № 2-3. - С. 32-35.

 9. Збаравська Л.Ю., Слободян С.Б., Торчук М.В. Комп'ютерні засоби навчання фізики студентів аграрно-технічних університетів // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 9. - С. 132-138.

 10. Зінкевич М.В. Практична навчальна діяльність у вивченні географії // Географія та основи економіки в школі. - 2009. - № 1. - С. 2-7.

 11. Зубрицький Р.П. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у проблемному навчанні на уроках фізики // Фізика в школах України. - 2011. - № 5. - С. 9-11.

 12. Івченко Т.В. У пошуках інноваційних технологій розвитку інтелектуальних здібностей учнів // Біологія (Осн.). - 2009. - № 3. - С. 10-15.

 13. Клименко Т.А., Гранкіна Т.М. Інформатизація хімічної освіти в школі. віртуальна хімічна лабораторія // Хімія (Осн.). - 2011. - № 18. - С. 6-9.

 14. Клименко Т.О., Гранкіна Т.М., Нарожна Т.І. Віртуальна лабораторія в системі хімічної освіти в школі // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2011. - № 8. - С. 41-44.

 15. Климюк І.Б. Інноваційні форми роботи з учнями на уроках географії та в позаурочній час // Географія та основи економіки в школі. - 2009. – № 3. – С. 8-9.

 16. Козак С. Педагогічні інновації на уроках хімії: Опис досвіду // Хімія (Шк. світ). - 2011. - № 15. - С. 6-13.

 17. Корнєєв В.П., Круглик Л. І Інноваційність - важлива ознака сучасної географічної освіти // Географія. - 2009. - № 17. - С. 2-4.

 18. Корнєєв В.П. Інноваційні підходи до навчання географії // Географія та основи економіки в школі. - 2009. - № 7-8. - С. 21-26.

 19. Кохановська Л. Комп'ютерна підтримка уроків хімії: Досвід // Хімія (Шк. світ). - 2011. - № 27. - С. 8-10.

 20. Крамар Н.К., Крамар В.М. Інноваційні технології розвитку інтелектуальних та творчих здібностей шляхом активізації самостійної пізнавальної діяльності у процесі навчання фізики мар // Фізика в школах України. - 2009. - № 11/12. - С. 25-29.

 21. Круглік Л. І., Круглік Л. Педагогічні технології в методиці вивчення курсу загальної географії // Географія та основи економіки в школі. - 2007. - № 11/12. - С. 15.

 22. Левчук М. SMART - технології та комп’ютерне моделювання // Відкритий урок. - 2012. - № 6. - С. 22-23.

 23. Мосіпан Л.В. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання біології // Біологія (Осн.). - 2012. - № 5. - С. 2-10.

 24. Онопрієнко І.П. Сучасні освітні технології, орієнтовані на розвиток особистості учня // Хімія (Осн.). - 2011. - № 1. - С. 3-8.

 25. Пластюк А., Гудакова В. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій // Біологія (Шк. світ). - 2011. - № 4-5. - С. 38-41.

 26. Ревнюк С. Використання комп’ютера на різних етапах уроку хімії // Біологія і хімія в сучасній школі. - 2012. - № 1. - С. 25-29.

 27. Салімон В. Сугестопедичні підходи у викладанні географії // Географія. - 2010. – № 15-16. - С. 56-60.

 28. Солонько О. Імітаційне моделювання у навчанні географії // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2007. - № 38. - С. 2-6.

 29. Ткачук Г.Е. Інтеракивний електронний плакат як сучасний дидактичний засіб навчання фізики // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2011. - № 8. - С. 45-46.

 30. Федірко Ж.В. Готовність учителів географії до інноваційної діяльності: теоретичний аспект // Педагогічний альманах. - 2012. - Випуск 14. - С. 243-250.

 31. Чечіль О. Діяльнісний підход під час навчання фізики // Фізика та астрономія в школі. - 2007. - № 5-6. - С. 17.

 32. Шилова Л.С. технології навчання географії: Психолого-педагогічні аспекти // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2007. - № 45. - С. 6.

 33. Ярох С.В. Діяльнісний підхід у проведенні уроку // Фізика та астрономія в школі. - 2010. - № 2. - С. 3-6.


Освітня галузь «Технології»

 1. Адамчук В. Сучасні освітні системи і технології, інтерактивні методи організації навчально-виховного процесу // Трудове навчання. - 2011. - № 4. - С. 10-11.

 2. Горонескуль Т. Проектний підхід до інноваційного розвитку гімназистів // Трудове навчання. - 2009. - № 3. - С. 3-7.

 3. Грабовський Г.В. Інноваційні підходи при викладанні трудового навчання // Трудове навчання в школі. - 2010. - № 4. - С. 2-6.

 4. Кирильчук Ю. В. Використання інноваційних ідей на заняттях із методики трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2009. - № 5. - С. 35-37.

 5. Петров Я.А. Використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання // Трудове навчання в школі. - 2012. - № 3. - С. 6-10.

 6. Ружанов В.Я. Нові педагогічні технології в трудовому навчанні школярів // Трудове навчання в школі. - 2010. - № 10. - С. 11-16.

 7. Тверезовська Н. Вплив інформатизації освіти на розвиток інноваційної педагогічної технології // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2011. - № 9. - С. 27-30.

 8. Харченко О.О. Комп'ютер на уроках обслуговуючої праці як засіб інтерактивного навчання // Трудове навчання в школі. - 2011. - № 2. - С. 12-15; Трудова підготовка в сучасній школі. - 2012. - № 3 4. - С. 16-19.

 9. Цина А.Ю. Педагогічні технології скорочення термінів вирішення освітніх завдань // Трудове навчання в школі. - 2010. - № 8. - С. 22-27.

 10. Шушкевич А.Ф. Використання інформаційних технологій для створення презентації виробів та оцінки проектної діяльності // Трудове навчання в школі. - 2011. – № 2. - С. 15-21.

 11. Яковлєва В.А. Проектні технології як спосіб оптимізації навчального процесу на уроках трудового навчання // Трудова підготовка в сучасній школі. - 2012. - № 2-3. - С. 30-32.


Підготовка конкурентоспроможного фахівця

у системі дипломної та післядипломної освіти

 1. Атестація педагогічних працівників // журн. «Директор школи». - 2011. - № 9.

 2. Баранова Н.П. Готовність учителів до інноваційної педагогічної діяльності // Шкільному психологу. Усе для роботи. - 2009. - № 12. - С. 4-8.

 3. Войцеховський М. Професійний розвиток особистості вчителя в системі післядипломної освіти // Методист. - 2012. - № 4. - С. 50-54.

 4. Волобуєва Т. Технологія педагогічних майстерень: інноваційний аспект // Директор школи. Україна. - 2011. - № 7-8. - С. 34-41.

 5. Головне - якість і конкурентоспроможність вищої освіти // Педагогічна газета. - 2010. - № 5. - С. 3.

 6. Гораш К.В. Застосування моделі інформаційного забезпечення впровадження освітніх інновацій до системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 12 (1). - С. 106-112.

 7. Даниленко Л. Інновації - запорука конкурентоспроможності // Управління освітою. - 2012. - № 2. - С. 22-29.

 8. Драч І. Ключові компетентності як основа професійної компетентності майбутніх викладачів вищої школи // Післядипломна освіта в Україні. - 2012. - № 1. - С. 24-27.

 9. Дубинська А.Є. Сутність та актуальність інноваційних педагогічних технологій // Завуч. Усе для роботи. - 2010. - № 4. - С. 2-8.

 10. Євтушенко Н. Загальна культура вчителя математики та її формування в системі післядипломної освіти // Математика в сучасній школі. - 2012. - № 5. - С. 2-8.

 11. Захарчук Т.В. Медіаосвітні технології у професійній підготовці майбутніх учителів: сутність та специфіка використання // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 11. - С. 137-141.

 12. Зубко А.М. Теоретичні та методичні засади організації перепідготовки педагогів у системі післядипломної освіти // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 10. - С. 89-93.

 13. Києнко-Романюк Л.А. Післядипломна освіта педагогічних працівників: сучасні потреби у навчанні, тенденції та виклики // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 12 (1). - С. 124-130.

 14. Кільова Г. Атестація педагогічних працівників у загальноосвітніх навчальних закладах // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2012. - № 3. - С. 90-97.

 15. Кільова Г. Післядипломна педагогічна освіта вчителів у контексті навчання упродовж життя // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – № 1. – С. 20-24.

 16. Клокар Н. Основні напрями та перспективи розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів регіону // Післядипломна освіта в Україні. - 2011. - № 2. - С. 22-29.

 17. Коваленко Л.В. Професійно-особистісний розвиток учителя в системі післядипломної педагогічної освіти на основі інтерактивних технологій // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 12 (2). - С. 114-118.

 18. Коваленко О. Інноваційна діяльність як умова підвищення рівня професійної компетентності вчителя // Директор школи. - 2009. - № 38. - С. 16-19.

 19. Костіна В.В. Формування ІКТ-компетентності під час підготовки вчителів економіки в системі післядипломної освіти // Економіка в школах України. - 2011. - № 11. - С. 2-6.

 20. Кремень В.Г. Підвищувати конкурентоспроможність вітчизняної освіти в умовах глобалізації // Освіта. - 2011. - № 18. - С. 6-7; Педагогічна газета. - 2011. - № 4. - С. 4-5.

 21. Лісіна Л. Система підготовки вчителя до конструювання навчальних технологій у післядипломній педагогічній освіті // Післядипломна освіта в Україні. - 2011. - № 2. - С. 51-55.

 22. Мариновська О.Я. Педагогічні умови, закономірності та принципи формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 12 (1). - С. 53-58.

 23. Мищишен А.В. Інформаційно-методичне забезпечення підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 12 (2). - С. 132-138.

 24. Мойсеєва С.Г. Модель підвищення кваліфікації вчителів географії за кредитно-трансферною системою навчання // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 12 (2). - С. 138-142.

 25. Моральні цінності особистості конкурентоспроможного вчителя // Позакласний час. - 2009. - № 23-24. - С. 26-28.

 26. Набока О. Професійно орієнтовані технології навчання у підготовці майбутніх педагогів // Рідна школа. - 2011. - № 4-5. - С. 31-35.

 27. Ніколайчук І.В. Самостійна робота як важливий аспект формування майбутнього вчителя // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2011. - № 4. - С. 22-25.

 28. Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників: Лист № 1/9-44 від 26.01.2011 р. // Управління школою. - 2011. - № 7-9. - С. 95.

 29. Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників: Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-6 від 06.01.2011 р. // Практика управління закладом освіти. - 2011. - № 2. - С. 78.

 30. Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1473 від 20.12.2011 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - 2012. - № 8-9. - С. 15-20.

 31. Про затвердження Плану заходів щодо виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.04.2012 р. № 447 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - 2012. - № 11-12. - С. 17-29.

 32. Про затвердження «Типового положення про атестацію педагогічних працівників»: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 930 від 06.10.2010. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - 2012. - № 8-9. - С. 21-22.

 33. Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»: Указ Президента України від 12.03.2012 № 187/2012 // Офіційний вісник Президента України. - 2012. - № 10. - С. 3-146; Урядовий кур’єр. - 2012. - № 56. - С. 7-28.

 34. Проблема формування вчителя як конкурентоспроможного спеціаліста за умов модернізації освітньої галузі в Україні // Позакласний час. - 2010. - № 11. - С. 91-104.

 35. Сорочан Т. Професіоналізм педагога в контексті післядипломної освіти // Методист. - 2012. - № 5. - С. 57-61.

 36. Степанюк А.В. Використання комп'ютерних засобів навчання в методичній підготовці майбутніх учителів біології // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 12 (1). - С. 70-77.

 37. Субіна О. Імідж вищого навчального закладу як важливий чинник конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг // Вища школа. - 2011. - № 1. - С. 46-54.

 38. Тарасенкова Н., Акуленко І. Методичні компетентності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя математики // Вища освіта України. - 2011. - № 3. - С. 53-66.

 39. Топузов О.М., Вішнікіна Л. П. Педагогічні технології як основа творчої діяльності вчителя географії // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 10. - С. 52-57.

 40. Туркот Т.І., Новосад І.А. Імідж вищого навчального закладу в контексті конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг // Таврійський вісник освіти. - 2012. - № 1. - С. 132-137.

 41. Худенко О.М. Проблема розвитку індивідуального стилю професійної діяльності вчителя в системі післядипломної освіти // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 12 (1). - С. 189-193.

 42. Якухно І. Організаційно-методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів під час дистанційного навчання // Післядипломна освіта в Україні. - 2011. - № 2. - С. 61-63.

 43. Якухно І.І. Педагогічні моделі інноваційного розвитку регіональних систем післядипломної освіти фахівців // Педагогічний альманах. - 2011. - Випуск 11. - С. 238-242.


Особливості застосування інноваційних технологій

в різноманітних навчальних закладах України

 1. Барсукова Л. Інноваційна діяльність спеціалізованої школи // Сільська школа України. - 2007. - № 9. - С. 45.

 2. Волошина О.О. Системний підхід до управління інноваціями педагогів гімназії // Завуч. Усе для роботи. - 2010. - № 4. - С. 9-11.

 3. Дейкун Д. Проблеми доступу сільських дітей до освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2011. - № 4. - С. 41-44.

 4. Жосан О.Е. Інноваційна діяльність гімназії // Завуч. Усе для роботи. - 2009. - № 15-16. - С. 10-53.

 5. Калакайло Я.К. Сучасні педагогічні технології у профільній освіті // Хімія (Осн.). - 2010. - № 4. - С. 2-4.

 6. Кравчук М. Моніторинг як інноваційний інструмент забезпечення якості освіти гімназистів: досвід // Управління освітою. - 2012. - № 11. - Вкладка. - С. 3-14.

 7. Мельник Т. Створення моделі інноваційного розвитку гімназії // Практика управління закладом освіти. - 2009. - № 1. - С. 4-11.

 8. Перехейда О.М. Аналітична діяльність як засіб управління інноваційними процесами школи: досвід // Директор школи. - 2012. - № 11. - С. 13-36.

 9. Перехейда О.М. Експериментальна робота - складова інноваційного розвитку школи: досвід // Директор школи. - 2012. - № 11. - С. 4-12.

 10. Перехейда О.М. Школа повного дня // Б-ка «Директор школи» (Шк. світ). – 2010. – № 10. – 128 с.

 11. Очеретяна Л., Придаток С. Оптимізація внутрішкільного контролю в сільській малокомплектній школі // Школа. – 2010. – № 1. – С. 74-84.

 12. Чудакова В. П. Управлінська компетентність керівника щодо формування готовності педагогів до інноваційної діяльності в умовах освітнього середовища профільної школи // Управління школою. – 2012. – № 19-21. – С. 10-20.

 13. Щекатунова Г. Інноваційний розвиток загальноосвітнього навчального закладу - вимога сьогодення // Післядипломна освіта в Україні. – 2012. – № 1. – С. 40-46.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Інтегрований підхід на уроках української мови і літератури
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Комунальний заклад «рівненська обласна наукова медична бібліотека» рівненської обласної ради
2014 -> Екологічна культура невід’ємна якість свідомого, високо вихованого громадянина
2014 -> Урок №1 Образотворче мистецтво
2014 -> Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі
2014 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації
2014 -> Проблема наступності в роботі початкової школи І дошкільного навчального закладу в умовах освітнього округу тетяна Башинська
2014 -> Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі

Скачати 318.97 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка