Інформація щодо проекту назва інвестиційного проекту «Геоінформаційна база даних природничих та екологічних ресурсів Запорізької області» Короткий опис та цілі проекту Розробка геоінформаційної бази даних з webСкачати 203.84 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір203.84 Kb.
ТипІнформація
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЕКТУ

1.1. Назва інвестиційного проекту «Геоінформаційна база даних природничих та екологічних ресурсів Запорізької області»

1.2. Короткий опис та цілі проекту Розробка геоінформаційної бази даних з web інтерфейсом для спрощення аналізу природничих та екологічних ресурсів регіону. Впровадження такого інформаційного ресурсу дозволить спростити аналіз та планування використання природних ресурсів, економічний розвиток, соціальний стан (потреба в дитсадках, школах тощо), інфраструктуру регіону. Використання інноваційних internet-технологій на базі геоінформаційних систем дозволить спростити презентацію можливостей регіону перед потенційними інвесторами.

1.3. Відповідність пріоритетним напрямам розвитку регіонів(необхідне відмітити #):#

Державна стратегія регіонального розвитку до 2015 року
Місцеві програми соціально-економічного розвитку

1.4. Характер проекту (необхідне відмітити #):
будівництво
реставрація
реконструкція
Створення нового підприємства
Технічне переозброєння та модернізація діючих виробничих потужностей
Розширення (реконструкція) діючого виробництва

#

Інше (вкажіть) Розробка інформаційної бази даних

1.5. Місце здійснення проекту (область, місто, район): м. Запоріжжя

1.6. Орієнтовна дата початку та закінчення проекту (рік та місяць):

початок: лютий 2012 р. закінчення: грудень 2014 р.

1.7. Додаткова інформація: ____________________________________________________________
2. Результати реалізації проекту

2.1. Введення потужностей: впровадження інформаційної системи планується протягом 2015_року

2.2. Інвестиції в основний капітал: _у новітню обчислювальну техніку__________________________

2.3. Економічний ефект від реалізації проекту:залучення інвестицій за рахунок спрощення доступу потенційних інвесторів до інформації про можливості регіону; можливість візуального аналізу і планування розвитку суб’єктів регіону та щільності розподілу ресурсів по регіону в цілому____________

2.4. Соціальний ефект від реалізації проекту:підвищення медіа та інформаційної складової суспільства

2.5. Екологічний ефект від реалізації проекту: можливість аналізу виробничого навантаження та розробки планів ліквідації потенційних небезпек3. РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

3.1. Готовність проекту (необхідне підкреслити):

3.1.1. Здійснена оцінка ідеї проекту

3.1.2. Розроблене техніко-економічне обґрунтування проекту

3.1.3. Підготовлена проектно-кошторисна документація

3.1.4. Інше (вкажіть) ______________________________________________________________

3.2. Необхідність відводу землі (необхідне підкреслити): (так, ні, мається земля)

3.3. Наявність розгорнутого графіку проведення робіт (необхідне підкреслити): (так, ні)

3.4. Проведена незалежна експертиза проекту з урахуванням наслідків його реалізації (необхідне підкреслити):

комплексна

(так, ні, не потрібна)

екологічна

(так, ні, не потрібна)

економічна

(так, ні, не потрібна)

санітарно-гігієнічна

(так, ні, не потрібна)

технічна

(так, ні, не потрібна)

галузева

(так, ні, не потрібна)

фінансово-правова

(так, ні, не потрібна)

інша (вкажіть)

містобудівельна

(так, ні, не потрібна)

______________________________________

3.5. Необхідність імпортних поставок (необхідне підкреслити, вказати постачальника):

обладнання (так, ні) ____компютерна техника_________________________________________

технологій (так, ні) _______________________________________________________________

комплектуючих виробів (так, ні) ____________________________________________________

сировини, матеріалів (так, ні) ______________________________________________________

інших (вкажіть)

3.6. Забезпеченість ресурсами (вкажіть забезпеченість ресурсами по проекту, %):

100

кадри

100

сировина

100

транспортні комунікації100

виробничі площі

100

Теплоенерго-постачання

100

соціальна інфраструктура70

обладнання

100

зв’язок
Інше(вкажіть) ___________________

3.7. Розробник техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), проектно-кошторисної документації (ПКД)

Керівник та найменування організації В. о. ректора Бондар О.Г. Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Ареса 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66

Тел. (061)228-75-00 Факс (061) 228-75-08

Електронна пошта sekr@znu.edu.ua

4. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОЕКТУ

4.1. Показники проекту, тис. гривень (внести дані чи підкреслити необхідне):Загальна кошторисна вартість проекту

440

Строк окупності проекту, років

5

4.2. Фінансове забезпечення, тис. гривень (внести дані):

Власні кошти

40

4.3 Обсяг інвестицій, що потрібний для здійснення проекту (внести дані):

Загальний обсяг

400

в тому числі за рахунок:

Кошти державного бюджету
Кошти іноземних інвесторів
Кошти місцевих бюджетів

400

Кошти населення
Власні кошти підприємств та
Кошти вітчизняних інвестиційних
організацій
компаній, фондів тощо
Кредити банків
Інші джерела (вкажіть)
4.4. Інші форми забезпечення проекту (у вигляді майна, “ноу-хау”, землі тощо) (вкажіть): авторське право на інформаційну систему та базу даних_________________________________________

5. ПРОПОЗИЦІЇ ІНВЕСТОРУ

5.1. Інвестиційна привабливість проекту необмежене право використання інформаційної системи та результатів її роботи_______

5.2. Пропонується надання інвестору:

Права придбання акцій, %
Долі виробленої продукції, %
Долі від об’єму продаж, %
Долі від отриманого прибутку, %

80

Інших прав (вкажіть конкретно) право на необмежене використання бази даних

5.3. Форма залучення інвестицій (необхідне відмітити #):

#

прямі інвестиції в основні фонди та засоби виробництва

#

виробнича кооперація чи компенсаційна угода
спільні капіталовкладення
створення спільного підприємства

#

фінансові інвестиції
інша (вкажіть): __________________________

5.4. Повернення інвестицій (в місяцях з моменту отримання):

Початок повернення: ______24_________ Закінчення виплат: ________70_________

6. ГАРАНТІЇ ПОВЕРНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА РИЗИКИ

6.1. Забезпечення повернення інвестицій (необхідне відмітити #):


державні гарантії
застава активів
банківські гарантії
страхування

#

передача прав на (перерахуйте): використання розробки
інше, наприклад, договір поруки (вкажіть):

_______________________________________
_______________________________________

6.2. Існує рішення органів влади про підтримку проекту (необхідне відмітити #):
державних
галузевих
регіональних
Інших (вкажіть): ____________________________________________________________

6.3. Ризики по проекту (вкажіть конкретно): _____відсутній__________________________________________________________________________________

6.4. Заходи щодо попередження та зменшення ризиків (вкажіть конкретно): _______________________________________________________________________________________________7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ (ПІДПРИЄМСТВО ЧИ УСТАНОВУ), ЩО РЕАЛІЗУЄ ПРОЕКТ

7.1. Повна та скорочена назва організації:Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» (ЗНУ)

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

7.2. Організаційно-правова форма:

7.3. Форма власності (необхідне відмітити #):

#

державна
приватна
муніципальна
змішана
громадських організацій
інше (вкажіть):

7.4. Адреса організації

Поштовий індекс 69600 Повна поштова адреса м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66

Тел. (061) 228-75-00, Факс (061) 228-75-08

Телекс __________________________ Електронна пошта sekr@znu.edu.ua

7.5. Керівник організації (телефон, фамілія, ім’я, по батькові повністю)

В.о. ректора ЗНУ Бондар Олександр Григорович, (061) 764 45 46

Підпис керівника організації: __________________________________

Дата: “ ____” грудня 2011 року (Печатка організації)

Погоджено:Підпис керівника місцевого органу виконавчої влади __________________________________

Дата: “ ____” _______________ 200__ року (Печатка державного органу)
Каталог: NIS -> 2011
NIS -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність запорізького національного університету за 2012 рік 2013 зміст
2011 -> Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Запорізького національного університету за 2010 рік 2011 зміст
NIS -> Положення про науково-дослідну частину Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна м. Дніпропетровськ 2003 р. Загальні положення
NIS -> Доповнення №1 до тематичного плану науково-дослідних робіт, які виконуються в межах основного робочого часу викладачів, на 2016 рік
NIS -> Закон україни про наукову І науково-технічну діяльність
NIS -> Тематичним план
NIS -> Доповнення №1 до тематичного плану науково-дослідних робіт, які виконуються в межах основного робочого часу викладачів, на 2016 рік


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка