Інформація про Замовника процедури закупівлі Інформація про предмет закупівлі Процедура закупівлі Крок торгів. Недискримінація УчасниківСторінка1/3
Дата конвертації14.12.2016
Розмір0.54 Mb.
ТипІнформація
  1   2   3

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комітету з конкурсних торгів

ПАТ “Укргазвидобування”
______________ Деркаченко В.В.

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

“23” грудня 2013 р. № 13П-125-з
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"

ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ
52.29.1 - Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств

Шифр закупівлі: 13П-125

ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

2. Інформація про Замовника процедури закупівлі

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Крок торгів.

6. Недискримінація Учасників

7. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

8. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції процедури закупівлі.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації процедури закупівліРозділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі

9. Внесення змін або відкликання пропозиції процедури закупівлі УчасникомРозділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі

3. Орієнтовний час початку процедури зменшення цін запропонованих Учасниками пропозицій процедури закупівліРозділ 5. Визначення переможця

1. Визначення переможця.

2. Підтвердження інформації.

3. Строк проведення акцепту.

4. Інша інформація

5. Відхилення пропозицій процедури закупівлі

6. Відміна Замовником процедури закупівлі

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

3. Дії Замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

5. Перелік документів.Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників

Додатки

1. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників

2. Форма цінової пропозиції

3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

4. Проект договору, який буде укладено із переможцем процедури закупівлі.

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договоруРозділ 1. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

Документація процедури закупівлі (далі за текстом – документація) розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування» затвердженого наказом від 04.03.2013 р. № 93 (надалі – Порядок).

Терміни, які використовуються в цій документації, вживаються в значеннях, визначених Порядком закупівель товарів, робіт та послуг.
2. Інформація про Замовника закупівлі:

Повна назва: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування” Місцезнаходження: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28;

Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками:

відповідальний за проведення торгів – Деркаченко Віталій Васильович – заступник начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення;

за довідками: технічні питання – Білоцерковець Т.І. - тел. (044) 461-27-44;

щодо проведення процедури закупівлі – Драганчук О.І. - тел. (044) 461-27-20;

е-mail: draganchuk@gasdob.com.ua
3. Інформація про предмет закупівлі

Найменування предмета закупівлі: 52.29.1 - Послуги вантажних транспортно-експедиційних агентств

Вид предмета закупівлі: послуги

Місце надання послуг (виконання робіт): Україна-Бельгія

Строк надання послуг (виконання робіт): до 31.12.2014 р.
4. Процедура закупівлі: Відкриті торги із зменшенням ціни (редукціон)
5. Крок процедури закупівлі – довільний.

6. Недискримінація Учасників: вітчизняні та іноземні Учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах
7. Інформація  про  валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції.

Валютою пропозиції процедури закупівлі (далі за текстом – пропозиція) є гривня.


8. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені пропозиції Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською або російською мовами, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо в складі пропозиції надається документ, що складений не на українській або російській мовах, Учасник надає завірений у встановленому порядку переклад цього документу на українську або російську мову.


Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації

Учасник, має право не пізніше ніж за 4 дня до закінчення строку подання пропозицій процедури закупівлі, звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації процедури закупівлі. Замовник надає письмове роз'яснення на запит протягом трьох робочих днів з дня його отримання. Датою отримання є дата реєстрації запиту в комітеті з конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації процедури закупівлі, продовживши строк подання та розкриття пропозицій не менше ніж на три дні, та оприлюднити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін на власному веб-сайті.
Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції

Пропозиція подається в одному запечатаному пакеті і містить:

- кваліфікаційну частину пропозиції – прошиту, пронумеровану з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього, скріплену підписом та печаткою Учасника;

- цінову частину пропозиції – подану Учасником в окремому запечатаному конверті (у складі пакету), прошиту, пронумеровану з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього, скріплену підписом та печаткою Учасника.

Отримана пропозиція вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію.

Учасникам закупівлі дозволяється подавати пропозиції як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі.

Усі сторінки пропозиції Учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції Учасника процедури закупівлі підтверджуються: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів пропозиції.

Пакет у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника процедури закупівлі.*Ця вимога не стосується Учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

На пакеті, повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження Замовника:Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування”, 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28;

- назва предмета закупівлі;

- повне найменування Учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, юридична адреса, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, П,І.Б. керівника підприємства;

- шифр закупівлі;

- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття  пропозицій)”;

На конверті з ціновою частиною пропозиції, повинно бути зазначено:

- „Цінова пропозиція”;

- назва предмета закупівлі;

- повне найменування Учасника процедури закупівлі.2. Зміст пропозиції Учасника

Пропозиція, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- кваліфікаційної пропозиції;

- цінової пропозиції.Кваліфікаційна пропозиція містить :

- документально підтверджену інформацію про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно з Додатком 1 до документації;

- документальне підтвердження згоди Учасника надання послуг (виконання робіт) згідно з технічним завданням до документації (Додаток 3 підписаний уповноваженою особою та засвідчений печаткою Учасника).
Цінова пропозиція містить:

- пропозицію складену за формою згідно з Додатком 2 до документації.

- заповнений проект договору з додатками згідно з Додатком 4 до документації

3. Забезпечення пропозиції: не вимагається.
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції.
5. Строк, протягом якого пропозиції є дійсними.

Пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозицій.


6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників

Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників зазначено в Додатку 1 до документації.

За результатами розгляду кваліфікаційних пропозицій складається протокол розкриття, де зазначається наявність/відсутність необхідних документів зазначених в документації, та визначаються Учасники пропозиції яких відхиляються.

Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію та вимоги, зазначено в Додатку 1 до документації.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в додатку 3 до документації (технічному завданні).


8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі.
9. Внесення змін або відкликання пропозиції Учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції процедури закупівлі (якщо таке вимагалось).

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції торгів враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання.
Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі


  1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій:

Пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали.

- спосіб подання пропозицій: Особисто або поштою.

місце подання пропозицій: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28, к.1006

- кінцевий строк подання пропозицій (дата, час): 27.12.2013 року, до 09.30 год.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій на І-му етапі:

- місце розкриття пропозицій: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28, актовий або конференц зал.

- дата та час розкриття пропозицій: 27.12.2013 року, 10.30 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій Замовником допускаються всі уповноважені представники Учасника. Відсутність уповноваженого представника Учасника під час процедури розкриття пропозицій не є підставою для відмови в розкритті.

Уповноваженні представники Учасника до настання кінцевого строку подання пропозицій повинні зареєструватись для участі у процедурі розкриття пропозицій. При цьому вони повинні надати наступні документи:

- засвідчену Учасником копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, а також надати оригінал такого документа для ознайомлення;

- документ, яким представник уповноважується від імені Учасника бути присутнім на процедурі розкриття, підписувати за результатами проведення процедури розкриття протокол та зменшувати або заявляти ціну пропозиції Учасника (довіреність, доручення або іншим документом).

На першому етапі під час розкриття процедури закупівлі оголошується найменування та місцезнаходження кожного Учасника. Кваліфікаційна пропозиція перевіряється на відповідність та наявність всіх необхідних документів, зазначених в документації процедури закупівлі.

Конверти з ціновими пропозиціями Учасників на першому етапі не розкриваються.

Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій.

За результатами розгляду кваліфікаційних пропозицій складається протокол розкриття, де зазначається наявність/відсутність необхідних документів зазначених в документації процедури закупівлі, та визначаються Учасники пропозиції яких відхиляються.

Протокол розкриття підписується членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які були присутні на процедурі розкриття пропозицій.


3. Орієнтовний час початку процедури розкриття цінових пропозицій та процедури зменшення цін запропонованих Учасниками процедури закупівлі (другий етап):

- дата та час розкриття пропозицій: 27.12.2013 року, 14.00 год.

На другому етапі Замовник розкриває конверти з ціновими пропозиціями Учасників, пропозиції яких не було відхилено на першому етапі, оголошує найменування та цінову пропозицію кожного Учасника і пропонує уповноваженим представникам Учасників розпочати процедуру зменшення ціни предмету закупівлі або лоту на крок, визначений в документації.

Початковою ціною для процедури зменшення ціни вважається найнижча ціна із розкритих цінових пропозицій. Якщо на другому етапі розкриття цінових пропозицій виявляються Учасники з різним статусом платників податків, початковою ціною для процедури зменшення ціни вважається найнижча серед Учасників ціна без ПДВ. Згоду на зменшення ціни пропозиції присутні представники Учасників підтверджують шляхом підняття картки з номером і оголошенням нової запропонованої ціни.

Якщо після триразового оголошення кінцевої ціни, жоден з Учасників не запропонував нової ціни, процедура закупівлі припиняється.

Кінцеві ціни пропозицій Учасників вносяться до протоколу редукціону.

У протоколі редукціону зазначається початкова і кінцева ціна пропозицій.

Протокол редукціону підписується членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, що були присутні.
Розділ 5. Визначення переможця

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів за найменшою ціною.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним вимогам, наявність підстав, зазначених у документації процедури закупівлі, або факту зазначення у пропозиції торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.

Строк з дня проведення процедури редукціону до акцепту найменшої цінової пропозиції не повинен перевищувати 21 робочого дня.

Про акцепт пропозиції переможця складається протокол.

Повідомлення про переможця торгів надсилається Учаснику та публікується на веб-сайті Замовника протягом трьох робочих днів з дня акцепту пропозиції.

У разі, якщо до моменту акцепту будь-який суб’єкт господарювання (в тому числі який не брав участь в процедурі редукціону на товари, роботи, послуги) звернувся з ціновою пропозицією меншою, ніж найменша цінова пропозиція процедури редукціону, Замовник відміняє процедуру закупівлі та укладає договір із цим суб’єктом господарювання за умови його відповідності кваліфікаційним критеріям, визначеним в документації процедури закупівлі.


5.1 Відхилення пропозицій Учасника:

Замовник відхиляє пропозицію Учасника, у разі якщо:

- Учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, в тому числі за технічними та якісними характеристиками предмету закупівлі (лоту) встановленими документацією процедури закупівлі;

- Учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником;

- пропозиція процедури закупівлі подана Учасником, який є пов'язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі;

- якщо після ІІ етапу (редукціону) Замовник звернувся до Учасника з найбільш економічно вигідною пропозицією процедури закупівлі за підтвердженням наданої інформації, а Учасник не надав документів або інформації в зазначений строк;

- Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

- Учасника внесено до реєстру недобросовісних Учасників.


5.2 Відміна Замовником процедури закупівлі

Замовник відміняє процедуру закупівлі у разі:

- відсутності фінансування чи потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг;

- подання для участі у процедурі закупілі менше двох пропозицій;

- ціна найбільш вигідної пропозиції перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

- якщо до ІІ етапу (редукціону), після І етапу (кваліфікації) допущено менше ніж два Учасники;

- якщо до моменту акцепту пропозиції будь-який суб’єкт господарювання (в тому числі який не брав участь в процедурі редукціону на товари, роботи, послуги) звернувся з ціновою пропозицією меншою, ніж найменша цінова пропозиція процедури редукціону, за умови відповідності цього суб’єкта господарювання кваліфікаційним критеріям;

- не прийняття рішення щодо акцепту пропозиції Учасника, який брав участь у процедурі закупівлі;

- не укладання договору за результатами процедури закупівлі.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, пропозиція якого було акцептовано не пізніше семи робочих днів з дня акцепту пропозиції цього Учасника.
  1. Проект договору

Проект договору викладений в Додатку 4 до цієї документації. При підписанні договору Учасник-переможець надає заповнений договір з додатками на загальну суму не більшу зазначеної в протоколі акцепту пропозиції процедури закупівлі. Учасник-переможець при підписанні договору надає Замовнику документи що зазначені в Додатку 5 до документації.
3. Дії Замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації процедури закупівлі або не укладення договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений цим Порядком, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію процедури закупівлі з тих, строк дії яких ще не минув і укладає з ним договір про закупівлю не пізніше семи робочих днів з дня повторного визначення переможця процедури закупівлі.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.


Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників.

1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників.

Замовник складає реєстр недобросовісних Учасників. Включення Учасника до реєстру недобросовісних Учасників приймається за рішенням Замовника.

Відомості до реєстру недобросовісних Учасників вносяться на строк, що не може перевищувати один рік. Реєстр недобросовісних Учасників публікується на веб-сайті Замовника. До реєстру недобросовісних Учасників включаються Учасники, що:

- безпідставно відмовилися від підписання договору;

- з якими було розірвано договори у зв'язку із суттєвими порушеннями ними умов договору;

- вчинили несхвальні та анти конкурентні узгоджені дії;

- порушили угоду про захист конфіденційної інформації;

- надали у пропозиціях будь-яку недостовірну інформацію.

Додаток 1

до документації процедури закупівлі

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ТА ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ

І. Кваліфікаційні критерії:

1. Підтверджуючі документи про те, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

1.1. Копія установчого документу в повному обсязі.

1.2. Копія установчого договору про діяльність засновників по створенню підприємства, установи, при умові, що у Статуті не зазначено засновників і їх частка у статутному фонді. Для Акціонерних Товариств – копію витягу з реєстру держателів акцій про власників більше 10% акцій.

1.3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ.

1.4. Оригінал витягу з Єдиного державного реєстру:

Відомості, які можуть бути зазначені у Витягу:

Для юридичних осіб:

– дані про постановку на облік (зняття з обліку);

– місце знаходження реєстраційної справи;

– вищий орган управління;

– дата закінчення формування статутного капіталу;

– розмір внеску до статутного капіталу;

– керівник;

– засновники;

– підрозділи ;

– особи що мають право підпису без довіреності;

види діяльності;

– телефонДля фізичної особи - підприємця:

– дані про постановку на облік (зняття з обліку); 


– серія і номер свідоцтва; 
– місце реєстрації; 
– особи що мають право підпису без довіреності; 
– види діяльності; 
– телефон. 

1.5. Копія ліцензії на митну брокерську діяльність

1.6. Довідка Учасника, щодо наявності в штаті учасника не менше ніж 3 (трьох) агентів з митного оформлення з інформацією про їх особистий досвід та кваліфікацію, та копії документів агентів з митного оформлення, а саме, трудової книжки, наказу про прийняття на роботу, паспорту.

1.7. Копія діючого договору страхування професійної відповідальності митного брокера.2.Вимоги до Учасника:

2. Документи, що підтверджують повноваження Учасника (представника Учасника) на укладення договору про закупівлю.

2.1. Документи, що підтверджують правомочність представника Учасника на укладання договору про закупівлю: копію протоколу рішення засновників, копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду, оригінал довіреності або ін. документ (з наданням копії паспорту на даного представника).Примітки:

1. Усі документи, що надаються, мають бути підписані керівником Учасника або уповноваженою особою. На всіх копіях документів мають бути відтиски оригіналу печатки та підписи, що виконані незмивним чорнилом.

2. Документи, що не передбачені законодавством для Учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції.

3. Учасники процедури закупівлі - нерезиденти для виконання вимог щодо подання документів, передбачених додатком 1 документації подають у складі своєї пропозиції, документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Такі документи надаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом.Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Інтегрований підхід на уроках української мови і літератури
uploads -> Конспект уроку з української літератури 11 клас Олександр Довженко "Зачарована Десна". Автобіографічний характер твору. Вчитель української мови та літератури: Біла О. М
uploads -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ
uploads -> Методика превентивного
uploads -> № уроку Тема уроку Дата Ключові слова на уроці 1
uploads -> Затверджую директор коледжу м.І. Недошитко “ 10 ” вересня 2015 року перспективний план
uploads -> Комунальний заклад «рівненська обласна наукова медична бібліотека» рівненської обласної ради


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка