Інформація про особу соціологічна інформація 1 Предметом медичної інформатики є вивчення: загальних закономірностей, властивих інформаційним процесам в охороні здоров‘яСкачати 26.56 Kb.
Дата конвертації19.06.2020
Розмір26.56 Kb.
ТипІнформація
1

Реклама про лікарські засоби, наведена на сторінках газети, належить до наступного виду даних:

масова інформація

статистична інформацій

адміністративна інформація

інформація про особу

соціологічна інформація
1

Предметом медичної інформатики є вивчення:

загальних закономірностей, властивих інформаційним процесам в охороні здоров‘я

будова електронно-обчислювальної машини (ЕВМ)

особливостей розвитку будь-яких систем під впливом інформаційних ресурсів

законів організації охорони здоров‘я

економічних показників використання комп‘ютерної техніки в медицині
1

У результаті наукових досліджень були одержані числові показники рівня споживання лікарських засобів у Львівській області за 2006 рік. Вкажіть до якого виду інформації належать зазначені дані:

статистична інформацій

адміністративна інформація

інформація про особу

масова інформація

соціологічна інформація
1

Інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають:

методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми

будову електрно-обчислювальної машини (ЕВМ)

особливості розвитку будь-яких систем під впливом інформаційних ресурсів

особливості використання комп‘ютерних технологій для проведення наукових досліджень

економічні показники використання комп‘ютерної техніки
1

У медичній та фармацевтичній інформатиці використовуються різні види даних. При цьому мінімальною одиницею виміру інформації є:

біт

байт

кілобайт

мікробайт

мегабайт
1

У процесі наукового дослідження було проведено опитування споживачів лікарських засобів про ставлення до нетрадиційної медицини. Одержана інформація належить до:

соціологічної інформації

масової інформації

статистичної інформації

адміністративної інформації

інформації про особу
2

До закритих джерел інформації у фармацевтичній сфері належать:

інформація про технологічний процес виробництва лікарського засобу фармацевтичною фірмою

інформація про раціональне застосування лікарського засобу

інформація про побічні ефекти лікарського засобу

інформація про клінічні дослідження лікарського засобу

інформація про дозування лікарського засобу
2

Джерела інформації – це


документи, інші носії, які являють собою матеріальні об’єкти, що зберігають інформацію, а також повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи.

друковані видання, які містять певний вид даних

електронні носії для передачі даних

будь-які засоби масової інформації

технічне обладнання для тиражування матеріалів
2

У медицині та фармації для зберігання архівів відеозображень в основному використовують:

магнітно-оптичні носії

оперативно-запам’ятовуючі пристрої

флопі-диски

резерви вінчестера

відеокасети
2

При проведенні круглого столу з проблем раціонального застосування лікарських засобів, учасники обмінювались інформацією з власного досвіду роботи. Ця інформація належить до наступної групи джерел:

міжособистісні джерела

офіційні опосередковані джерела

неофіційні опосередковані

закриті джерела

друковані джерела
3

У результаті інформаційного пошуку, було відібрано інформацію про лікарські рослини, які використовуються у нетрадиційній медицині. На основі одержаної інформації було опрацьовано класифікацію та згруповані проаналізовані рослини за родинами. Такий вид інформаційного процесу називається:

обробкою даних

зберіганням даних

передачею даних

використанням даних

захистом інформації
3

Провізор аптеки набрав у текстовому редакторі інформацію про лікарський засіб. Вкажіть, який параметр йому необхідно задати, що зберегти набрану інформацію:

тип файлу

розмір шрифта

розмір файлу

розмір сторінки

параметри абзацу
3

Вкажіть, який вид інформаційних процесів використовується при надсиланні електронної пошти адресату:

передача даних

обробка даних

зберігання даних

використання даних

захист інформації
3

Одним із видів інформаційних процесів є підбір інформації. Цей процес полягає у:

відборі інформації із обраної галузі

одержанні права на володіння інформацією

зберіганні даних на носії

обміні інформацією через мережу

формуванні огляду на її основі
4

Для наглядності результатів економічного дослідження ринку лікарських засобів були використані діаграми. Вкажіть до якого типу належить дана модель:

графічна інформаційна модель

формально-логічна модель

таблична інформаційна модель

мережева інформаційна модель

ієрархічна інформаційна модель
4

Модель – це заміщення досліджуваного об’єкту іншим об’єктом або схемою, яка відображає:

всі сторони досліджуваного об’єкту

деякі основні сторони досліджуваного об’єкту

вагомі сторони досліджуваного об’єкту

невагомі сторони досліджуваного об’єкту

загальні риси об’єкту
4

Вкажіть, яким чином може бути представлена інформаційна модель організації навчального процесу в університеті:

розклад занять та графік навчальної сесії

правила роботи в лабораторіях

список студентів групи

перелік навчальних підручників

розподіл студентів на елективні курси
4

В результаті дослідження параметрів якості лікарської рослинної сировини була сформована таблиця. Вкажіть до якого типу належить дана модель:

таблична інформаційна модель

графічна інформаційна модель

формально-логічна модель

мережева інформаційна модель

ієрархічна інформаційна модель
4

У науковій та практичній діяльності широко використовується принцип моделювання. Інформаційною (знаковою) моделлю може служити:

діаграма

анатомічний муляж

гербарій лікарської рослини

макет упакування лікарського засобу

правила техніки безпеки в лабораторії
5

В основі сучасних інформаційних технологій, які використовуються в медицині та фармації лежать алгоритми. Алгоритм – це:

послідовність команд, які може виконати користувач

система команд виконавця

математична модель

інформаційна модель

перелік функцій програмного забезпечення
6

Вкажіть розширення, яке найчастіше зустрічається в іменах текстових файлів:

*.TXT

*.BMP

*.COM

*.EXE

*.HTM
6

В текстовому редакторі при форматуванні параметрів сторінки встановлюються:

поля та орієнтація сторінки

гарнітура, розмір шрифту

відступ, інтервал

стиль, шаблон

спрямованість тексту
8

Вкажіть, до якого типу даних належить інформація, введена у поле „Покази до застосування лікарського засобу” бази даних:

текстовий тип

дата

числовий тип

грошовий тип

лічильник
8

База даних, у якій будь-який об’єкт підпорядковується лише одному об’єкту вищого рівня, а йому можуть підпорядковуватися багато об’єктів нижчого рівня називається:

ієрархічною

реляційною

мережевою

організованою

структурованою
8

У базі даних наводиться посилання на Web-сторінку фармацевтичної фірми. Вкажіть до якого типу даних належить ця інформація:

гіперпосилання

числовий тип

текстовий тип

грошовий тип

лічильник
8

Вкажіть, які програми використовуються для формування та використання баз даних:

MS Access

MS Excel

MS Word

Acrobat reader

MS Photo Editor
8

База даних – це:

велика кількість структурованих певним чином даних

програми, призначені для пошуку інформації

система документів встановленої форми, призначена для реєстрації даних

сукупність засобів, реалізованих на персональному комп’ютері для вирішення задач у певній предметній галузі

програмне забезпечення для введення, модифікації та збереження графічних об’єктів
8

Вкажіть, до якого типу даних належить інформація, введена у поле „Дата народження” бази даних:

дата

числовий тип

текстовий тип

грошовий тип

лічильник
8

База даних, у якій будь-який об’єкт одного рівня може мати довільні зв’язки з об’єктами іншого рівня називається:

мережевою

реляційною

ієрархічною

організованою

структурованою
8

У деканаті фармацевтичного факультету з використання бази даних студентів формуються групи для вивчення елективних курсів. База даних включає декілька таблиць, у яких наведені дані про студентів (таблиця 1), елективні курси (таблиця 2), кафедри на яких викладаються елективні курси (таблиця 3). Вкажіть, до якого типу належить база даних:

реляційною

ієрархічною

мережевою

організованою

структурованою
9

В електронних таблицях виділена група комірок А1:В3. Скільки комірок входить у цю групу:

6

5

4

3

2
9

Електронні таблиці, які відтворюють фармакоекономічний аналіз, вміщують функції. Вкажіть, який параметр не може включати формула в електронних таблицях:

текст

число

імена рядків

знаки арифметичних операцій

імена стовбців
9

Основним елементом електронних таблиць є:

комірка

колонка

таблиця

рядок

інформація
9

У медицині та фармації широке використання для обробки результатів досліджень одержали:

електронні таблиці

текстові редактори

операційні оболонки

редактори баз даних

редактори мультимедійних презентацій
9

При проведенні статистичних підрахунків наукового дослідження були використані електронні таблиці. Вкажіть, із яких елементів складається ім’я комірки такої таблиці:

із ім’я колонки та рядка

із ім’я колонки

із ім’я рядка

довільно

ім’я не присвоюється
9

При проведенні фармакоекономічного аналізу за допомогою електронних таблиць було виконано обчислення вартості разової та курсової дози лікарського засобу. Вкажіть головну зовнішню відмінність формул від інших типів даних в MS Excel:

починаються зі знака рівняння =

формули обов’язково вміщують знаки арифметичних дій

обов’язково вміщують вбудовані функції

у формулах відсутня текстова інформація

відмінностей не спостерігається
10

Автоматизованим робочим місцем називають:

сукупність засобів, реалізованих на базі персонального комп‘ютера для вирішення завдань у певній предметній галузі

складні програмні комплекси, які акумулюють знання спеціалістів у конкретних предметних галузях і тиражують цей емпіричний досвід з метою консультування менш кваліфікованих користувачів

системи документів встановленої форми, призначені для реєстрації даних, які відображають характер, об‘єм та якість медичної допомоги, що надається певним категоріям населення або певним особам

комплекс адміністративних, економічних, лікувально-профілактичних, санітарно-протиепідемічних та інших заходів на основі використання математичних та статистичних методів, обчислювальної та організаційної техніки, а також засобів зв‘язку

пристрій вводу медичної інформації
10

Програмне забезпечення функціонування автоматизованого робочого місця провізора включає:

набір програм, призначених для керування роботою комп‘ютера в автономному та мережевому режимах, а також для автоматизації вирішення завдань відповідно до функціонального призначення автоматизованого робочого місця

інструктивні та нормативно-методичні матеріали щодо забезпечення та роботи в середовищі автоматизованого робочого місця, організації захисту інформації, правових документів, які регламентують відповідальність користувачів, формати вхідних та вихідних даних

персональний комп‘ютер з необхідними периферійними пристроями

базу даних експертної системи

спеціальні прилади та засоби комунікації
10

Автоматизоване робоче місце завідувача аптеки належить до:

адміністративно-господарських автоматизованих робочих місць

інтегрованих автоматизованих робочих місць

технологічних автоматизованих робочих місць

економічних автоматизованих робочих місць

правових автоматизованих робочих місць
10

Технічне забезпечення функціонування автоматизованого робочого місця включає:

персональний комп‘ютер з необхідними периферійними пристроями, спеціальними приладами та засобами комунікації

набір програм, призначених для керування роботою комп‘ютера в автономному режимі

набір програм, призначених для керування роботою комп‘ютера в мережевому режимі

інструктивні та нормативно-методичні матеріали щодо забезпечення та роботи в середовищі автоматизованого робочого місця, організації захисту інформації, правових документів, які регламентують відповідальність користувачів, формати вхідних та вихідних даних

базу даних експертної системи
10

При формуванні автоматизованого робочого місця використовується програмний пакет “Microsoft Office”. Він належить до:

програмного забезпечення автоматизованого робочого місця

технічного забезпечення автоматизованого робочого місця

організаційно-методичного забезпечення автоматизованого робочого місця

економічного забезпечення автоматизованого робочого місця

правового забезпечення автоматизованого робочого місця
11

Бухгалтерські системи, які використовуються в аптечних закладах належать до:

офісних інформаційних систем

навчальних інформаційних систем

бібліографічних інформаційних систем

лабораторних інформаційних систем

експертних інформаційних систем
11

Основною функцією офісної автоматизованої інформаційної системи є:

збір, реєстрація, аналіз даних, алгоритм прийняття рішень

лікувальний контроль

технологічний контроль

навчання

профілактичний контроль
11

Вкажіть найбільш доцільну та правильну послідовність етапів розробки автоматизованої інформаційної системи:

вибір мети автоматизації; дослідження інформаційних потоків; визначення комплексу першочергових задач; розробка правового забезпечення автоматизації; розробка технічного завдання; розробка та модифікація засобів програмного забезпечення; впровадження

розробка та модифікація засобів програмного забезпечення; впровадження; системний аналіз та вибір мети автоматизації

системний аналіз та вибір мети автоматизації; впровадження

закупівля апаратного забезпечення, закупівля програмного забезпечення, навчання персоналу; впровадження

визначення комплексу першочергових задач; розробка правового забезпечення автоматизації; розробка технічного завдання; розробка та модифікація засобів програмного забезпечення; впровадження
11

Експертні системи, які здійснюють прогноз, дозволяють:

передбачати події чи явища на основі даних

описувати причини захворювання

приймати рішення про вплив на систему з метою підтримування контрольованих параметрів у заданих значеннях

здійснювати безперервну інтерпретацію даних у реальному масштабі часу та сигналізацію про вихід тих чи інших параметрів за допустимі межі

готувати набір необхідної документації для створення об’єктів із завчасно заданими властивостями
11

Основною функцією навчальної автоматизованої інформаційної системи є:

освітня діяльність

лікувальний контроль

технологічний контроль

обмін інформацією

аналіз даних
11

Автоматизована інформаційна система передбачає наявність наступних компонентів:

користувач, технічні засоби, програмне забезпечення

комп’ютери, об’єднані в одну мережу

процесор, монітор, сканер, принтер, програмне і забезпечення

програмне забезпечення

користувач, технічне забезпечення
12

Електронна пошта дозволяє передавати:

повідомлення та прикріплені файли

тільки повідомлення

тільки файли

відео зображення

графічні зображення
12

Сервери Інтернет, які містять файлові архіви, дозволяють:

скачувати необхідні файли

одержувати електронну пошту

приймати участь в телеконференціях

проводити відео конференції

відправляти електронну пошту
12

Для проведення медичних та фармацевтичних відеоконференцій необхідна наявність:

високоякісних цифрових каналів зв’язку між об’єктами

типового комп’ютера

текстового редактора

електронних таблиць

графічного редактора
12

Комп’ютери, підключені до Інтернету, називаються:

вузлами Інтернету

шлюзами

сайтами

маршрутизаторами

навігаторами


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка