Інфекційні захворювання та епідеміологіяСторінка1/8
Дата конвертації22.05.2020
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Інфекційні захворювання та епідеміологія
В сім'ї з 4-х чоловік захворіла на кір дитина віком 3 роки, яка госпі­талізована. Батько хворої дитини ще­плений проти кору відповідно кален­дарю щеплень, мати перехворіла на кір в минулому. Брат дитини, віком 5 років, проти кору не щеплений за ме­дичними протипоказаннями, які дій­сні і в даний час; на кір не хворів. Який найбільш доцільний захід необхідно провести для попередження захворю­вання на кір?

A. Дезінфекцію

B. Госпіталізацію

C. Вакцинацію

D*. Введення гамма-глобуліну

E. Застосування антибіотиків
. В бактеріологічній лаборато­рії працюють з холерним вібріоном за умов дотримання всіх необхідних про­філактичних заходів. До якого класу слід віднести умови праці лаборантів?

A. 2 клас - допустимі

B. З клас - шкідливі

C*. 4 клас - небезпечні

D. 1 клас - оптимальні

E. 5 клас - великі та напружені


. У дитячому садку захворіло 27 дітей на гастроентерит з клінічним перебігом в середній та декілька ви­падків в тяжкій формі. При бактеріо­логічному обстеженні майже у всіх хворих виділені шигелли Зонне. Се­ред персоналу дитячого закладу ви­падків захворювань та носійства це було. Санітарний стан дитячого закла­ду та оточуючої території незадовіль­ний, виявлені місця виплоду мух. Во­допостачання централізоване. Поста­чання продуктів харчування здійсню­ється з господарств району та молоч­но-товарної ферми. Який найбільш імовірний чинник передачі міг стати причиною епідемічного спалаху?

А. Вода


В*. Харчові продукти

C. Мухи


D. Посуд

E. Брудні руки


. Хвора 40 років скаржиться на погане самопочуття, головний біль, збільшення температуридо39,2 °С,біль у м'язах, пітливість. За 2 тижні вжива­ла свіже сало з прожилками м'яса. Стан середньої важкості. Набряк обличчя і особливо повік. Пульс - 96 /хв. Тони серця послаблені. AT 90/60 мм рт. ст. Аналіз крові: еритроцити 4,8х1012/л, КП - 1,0, ШОЕ - 26 мм/год., Л -12,4х109/л, є - 19 %, п/я - 2 %, с/я -59 %, л - 16 %, м - 4 %. Який попере­дній діагноз?

A. Висипний тиф

B. Грип

C. Лептоспіроз JD. Черевний тифD*. Трихінельоз
. Хвора 22 років, вихователь­ка дитсадка, скаржиться на загальну слабкість, зниження апетиту, нудоту, дискомфорт в епігастрії, темний колір сечі, знебарвлений кал, жовтяницю. Захворіла 7 днів тому, коли з'явилась загальна слабкість, зменшення апети­ту, тупий біль під правою реберною дугою. Потемніла сеча, став ахолічним кал. В дитсадку мала контакт з дітьми, які хворіли на жовтяницю. Об'єктив­но: шкіра та слизові оболонки жов­туваті, печінка збільшена на 2-3 см, пальпується селезінка. Який найбільш вірогідний діагноз?

A*. Вірусний гепатит А

B. Лямбліоз

C. Механічна жовтяниця

D. Лептоспіроз

E. Інфекційний мононуклеоз


. Хворий 20 років, поступив в клініку на 7 день хвороби із скаргами на жовтушність шкіри і склер, темну сечу, однократне блювання, зниження апетиту, підвищення температури тіла до 38 °С протягом 2-х днів. Три тижні тому на рибалці з друзями користу­вався одним посудом. Об'єктивно: млявий, t - 36,8 °С, шкіра та склери жовтушні, печінка виступає з підре­бер'я на 3 см, чутлива при пальпації, селезінка пальпаторно не виявляєть­ся. Сеча темна, кал частково ахоліч-ний. Який попередній діагноз?

А*. Вірусний гепатит А

B. Лептоспіроз

C. Інфекційний мононуклеоз

D. Гемолітична анемія

E. Кишковий ієрсініоз


Жінка 48 років, перенесла го­стру форму вірусного гепатиту В. Че­рез 3 місяці від початку захворювання відзначалася наявність HBV-ДНК ви­сокої концентрації. Хвора живе разом з вагітною невісткою, сином та чоло­віком. Який метод первинної профі­лактики членів родини буде найбільш ефективним?

A. Вакцинація чоловіка

B. Інтерферонотерапія членам родини

C*. Вакцинація всіх членів родини

D. Вакцинація сина

E. Вакцинація вагітної жінки


. Жінка 42 років, три роки тому перенесла вірусний гепатит С. У остан­ні часи відзначає виражену слабкість, іктеричність склер. Показник АлАТ -2,0 ммоль/(лгод.). Знайдено HCV-РНК. Визначте найбільш ефективні засоби профілактики розвитку усклад­нень гепатиту С в даному випадку:

A. Лікування вітаміном А

B. Використання преднізолону

C. Лікування гептралом

D*. Використання інтерферону

Е. Лікування вітаміном Е


. Хвора Н, птахівниця. Занеду­жала гостро: підвищення температури до 39,4 °С, головний біль в області чола і скронь, біль в очних яблуках, ломота у всьому тілі, закладеність носа, сухий кашель. Попередній діагноз?

A. Аденовірусна інфекція

B. Парагрип

C*. Грип


D. РС-інфекція

E. Орнітоз


. У хворого 40 років на 2-й день високої температури і симптомів за­гальної інтоксикації з'явилися нападо-подібні болі в нижніх відділах живота, часті рідкі випорожнення з домішкою слизу. При огляді: живіт болючий у лі­вій клубовій області, сигмовидна киш­ка спазмована. Попередній діагноз?

А. Амебіаз

B*. Гострий шигельоз

C. Сальмонельоз

D. Холера

E. Ешерихіоз


. До санпропускника швидкою допомогою доставлений на другу добу хвороби чоловік у важкому стані. При огляді температура 36,1 °С, риси об­личчя загострені, шкіра суха, збираєть­ся в складку, афонія, судорожні пошар­пування окремих груп м'язів. Акроціа-ноз. Тони серця глухі, пульс - 102/хв., AT - 50/20 мм рт. ст. Живіт м'який, втягнутий, безболісний. Анурія. На прийомі рідкі випорожнення у вигляді рисового відвару. Ймовірний діагноз:

А*.Холера

B. Шигельоз

C. Сальмонельоз

D. Ешерихіоз

E. Кишковий амебіаз


. Хворому 23 років проведена апендектомія, після чого зберігався субфебрилітет, рідкі випорожнення. З 10-го дня хвороби температура 39,5 °С, озноб, висипка, збільшення печінки, помірнажовтяниця,поліартралгії. Ймо­вірний діагноз?

А. Сальмонельоз

B*. Ієрсиніоз

C. Ешерихіоз

D. Амебіаз

E. Бруцельоз


. В інфекційне відділення до­ставлений хворий ЗО років, захворю­вання якого почалося за добу: турбува­ла нудота, повторна блювота, часті пі­нисті рідкі випорожнення зеленого ко­льору. При огляді: блідий, млявий, тем­пература 39,2 °С, AT - 70/50 мм рт. ст. Пульс - 90/хв., живіт роздутий, болю­чий в ілеоцекальній та біляпупковій області. Ймовірний діагноз:

A. Холера

B. Гострий шигельоз

C. Амебіаз

D*. Сальмонельоз

Е. Ешерихіоз


. Хворий 30 років, рибалка, за­недужав гостро з підвищення темпе­ратури до 39,5 °С, слабості, болів у м'язах ніг і тулуба. До 3-го дня хворо­би стан погіршився, наросла слабість, з'явилася кровоточивість ясен і носо­ва кровотеча, виражена жовтяничність шкіри і склер, знизився діурез. Ймо­вірний діагноз:

A. Трихінельоз

B. Вірусний гепатит

C. Грип


D. Епідемічна міалгія

E*. Лептоспіроз


. Хворий 45 років, занедужав поступово з підвищення температури до 37,3 °С, слабості, головного болю. До кінця першого тижня температура 39,9 °С, в'ялий, адинамічний. Шкіра бліда, дихання везикулярне, одинич­ні сухі хрипи. Пульс - 54/хв., AT -100/60 мм рт. ст. Язик сухий, обкла­дений у центрі коричневим нальотом. Живіт роздутий, безболісний, печінка і селезінка збільшені. Випорожнення затримані на 2 дні. Ймовірний діагноз:

А.Ієрсиніоз

B. Сипний тиф

C. Сепсис

D*. Черевний тиф

E. Пневмонія вогнищева


. Під час медичного огляду 19-літнього робітника виявлене генералі-зоване збільшення лімфатичних вузлів з переважним ураженням задньошийних, пахвових і ліктьових. На шкірі ліктьових згинів - множинні сліди від ін'єкцій. Прийом наркотиків запере­чує, сліди від ін'єкцій пояснює ліку­ванням грипу. У крові: Ер - 3,2х1012/л, НЬ - 100 г/л, Л - 3,1х109/л, помірна лімфопенія. Яке дослідження необхід­но зробити в першу чергу?

A. Біопсію лімфовузлів

B. Імунограму

C. Стернальну пункція

D. Рентгенографію легень

E*. ІФА на ВІЛ


. Чоловік, що мав 2 дні тому статевий контакт, як з'ясувалося піз­ніше, з ВІЛ-інфікованим партнером, звернувся з проханням виключити ймовірність інфікування. Коли необ­хідно проводити перше дослідження антитіл на ВІЛ у даного пацієнта?

А. У день звертання

B*. Через місяць після статевого контакту

C. Через 3 місяці

D. Через 6 місяців

E. Через 1,5 року


. Хворий 20 років зі скаргами на підвищення температури до 38,5 °С, слабкість, головний біль, переймопо­дібний біль по ходу кишок, дефекацію до 15 раз на добу. Незначні спорож­нення з прожилками крові і слизу, тенезми. Вірогідний діагноз:

A. Амебіаз

B. Сальмонельоз

C. Неспецифічний виразковий коліт

D*. Шигельоз

Е. Ієрсініоз


. У хворого 45 років без визна­ченого місця проживання впродовж 7 днів температура 38,5-39,5 °С. Балаку­чий, ейфорія, скарги на сильний голо­вний біль. Лице гіперемоване, одутле. Виражена ін'єкція склер, не може вису­нути язика далі передніх нижніх зубів. На шкірі тулуба густа розеоло-петехіальна висипка. У крові: Л - 14109/л, п/я - 15 %, с/я - 52 %, л - 18 %, м -15 %, ШОЕ - ЗО мм/год. Вірогідний діагноз:

A*. Висипний тиф

B. Черевний тиф

C. Геморагічна кримська гарячка

D. Сепсис

E. Малярія


. У хворого, 45 років, впродовж 10 днів температура 38,5-39,5 °С, ЧСС - 56 /хв. Блідий, на шкірі живо­та 2 розеоли. Язик потовщений. Живіт здутий, укорочений перкуторно звук в правій здухвинній ділянці. Гепатоме-галія. У крові: Л - 3,0х109/л, п/я - 8 %, с/я - 48 %, л - 36 %, м - 8 %, ШОЕ -8 мм/год. Вірогідний діагноз:

A. Сепсис

B. Висипний тиф

C. Черевний тиф

D. Малярія

E. Бруцельоз


. У хворого 20-ти років темпе­ратура 39,5 °С, головний біль, блюво­та. Позитивні менінгеальні знаки. Лік-вор: цитоз - 7000 клітин (97 % нейтро­філи). Вірогідний діагноз:

А. Вірусний менінгіт

B*. Гнійний менінгіт

C. Туберкульозний менінгіт

D. Пухлина мозку

E. Менінгізм


. У хворого 25-ти років темпе­ратура 38,0 °С, біль в горлі. Мигдали­ки набряклі, помірно гіперемовані, по­криті щільною сірою плівкою, яка по­ширена на дужки, язичок. Знімаються

плівки з трудом. Після зняття поверх­ня кровоточить. Вірогідний діагноз:

A. Скарлатина

B. Лакунарна ангіна

C. Паратонзилярний абсцес

D*. Дифтерія

Е. Інфекційний мононуклеоз
. У хворої 35 років (працює дояркою) на шкірі передпліччя чор­ний неболючий щільний струп. На­вколо нього на запальному червоного кольору валику вторинні пухирці, які оточують його вінцем, головний біль, слабкість, температура - 38,5 °С. В господарстві є випадки падежу корів. Вірогідний діагноз:

A. Стафілококовий карбункул

B. Туляремія

C. Чума


D. Бешиха

E*. Сибірка


. Хворий 24 років, захворів го­стро через 16 годин після вживання в'яленої риби. Була нудота, блювота, кволість, млявість, подвоєння в очах. Об'єктивно: зниження м'язового тону­су, анізокорія, мляві глотковий та су­хожильний рефлекси. Який найбільш імовірний діагноз?

A*. Ботулізм

В. Харчова токсикоінфекція

C. Гострий гастрит

D. Гострий енцефаліт

E. Сальмонельоз


. Хворого 24 років на 4-й день хвороби турбує гострий біль в горлі при ковтанні, підвищення температури тіла до 38 °С. При огляді мигдалики гіпертрофовані, соковиті. Збільшені підщелепні, шийні, пахвові лімфовузли. Печінка +2 см, селезінка +3 см. В загальному анам­незі крові: Л - 14,0х109/л, лімфомоно-цитоз, атипових мононуклеарів - 24 %. Вірогідний діагноз:

A. Дифтерія

B. Лакунарна ангіна

C. Гострий лейкоз

D. Хронічний тонзиліт

E*. Інфекційний мононуклеоз


. Хворий 46 років, зоотехнік, гарячка протягом 2 тижнів до 39 °С, озноб, значна пітливість, біль у м'язах і суглобах. Гепатоспленомегалія, збіль­шення лімфовузлів, проба Бюрне -6,5 см. Вірогідний діагноз:

A. Інфекційний мононуклеоз

B. Псевдотуберкульоз

C*. Бруцельоз

D. Ревматоїдний поліартрит

E. Лімфогранулематоз


. Хворий 22 роки, захворів го­стро, температура - 38 °С, з'явились незначні болі в горлі при ковтанні, гуг­нявий голос. Об'єктивно: на лівому мигдалику і на дужці є плівчастий на­літ. Поставлено діагноз: лакунарна ан­гіна, призначено пеніцилін і полоскан­ня. На другий день плівки поширилися на м'яке піднебіння та язичок. На шиї з'явився набряк до ключиці, голос гуг­нявий. Тони серця приглушені, пульс -110/хв., AT - 95/65 мм рт. ст. Яка ліку­вальна тактика у даному випадку?

A. Автогемотерапія

B. Дифтерійний анатоксин

C. Еритроміцин

D*. Антитоксична протидифтерійна сироватка та еритроміцин

Е. Розкриття і дренування паратонзилярної клітковини


. Громадянин Пакистану ЗО років захворів гостро: з'явились часті водянисті випорожнення, що нагаду­вали рисовий відвар. Об'єктивно: тем­пература - 35,4 °С, кінцівки холодні, акроціаноз, сухість у роті, різко зни­жений тургор тканин. Що слід зроби­ти для оцінки стану хворого?

A*. Визначити густину плазми крові

B. Виміряти центральний венозний тиск

C. Визначити рівень сечовини і креатиніну в крові

D. Виміряти AT

E. Визначити рівень гемоглобіну


. Геолог 36 років, госпіталізова­ний у лікарню на другий день хвороби зі скаргами на загальну слабість, сухість у роті, двоїння предметів і сітку перед очима. Напередодні вживав консерво­ване м'ясо домашнього виготовлення. Об'єктивно: двосторонній птоз, розши­рення зіниць, параліч акомодації, пору­шення конвергенції. Слизова рота суха, ковтання затруднене, голос сиплий, ди­зартрія. Живіт м'який, дещо здутий, ви­порожнень і сечовиділення не було 24 години. Які причини запору?

A. Гостра недостатність нирок

B. Гіперергічне запалення кишеч­ника по типу Артюса

C*. Паралітична дія екзотоксину на парасимпатичну іннервацію

D. Гостре порушення мозкового кровообігу

Е. Дегенеративні зміни мієлінових оболонок нервових волокон


. Сантехнік 40 років, захворів гостро - озноб, температура - 39,8 °С, сильний головний біль, блювання, біль у м'язах. До лікарів не звертався, стан погіршився, з'явилися гіперемія обличчя, ін'єкція судин склери, на гу­бах герпес з геморагічним вмістом, но­сова кровотеча, шкіра та склери стали жовтяничними, сеча темна, діурез -200 мл, ахолії не було. Найвірогідніше джерело інфекції?

A. Кліщі


B. Кішки

C. Людина-реконвалесцент

D.Людина-бактеріоносій

E*. Щури
. Робітник 22 років, захворів гостро: температура - 39 °С, сильний головний біль, багаторазове блюван­ня. Об'єктивно: стан важкий, психо­моторне збудження, стогне через силь­ний головний біль, ригідність м'язів шиї. Різко позитивні симптоми Бру-дзинського і Керніга, загальна гіперес­тезія. Що треба зробити для уточнен­ня діагнозу в першу чергу?

A. Ехоенцефалографію

B. Загальний аналіз крові і посів крові на стерильність

C. Комп'ютерну томографію голов­ного мозку

D. Рентгенографію черепа у двох проекціях

E*. Загальний аналіз ліквору і посів ліквору
. Студента 20 років протягом місяця турбує значна втомлюваність,

підвищена температура тіла (39 °С), профузний піт, схуднення. Об'єктив­но: збільшені всі групи периферич­них лімфатичних вузлів, кандидоз ротової порожнини, герпетичні виси­пання на губах. В аналізі крові: Л -3,3х109/л, ШОЕ - 15 мм/год., В-лім-фоцитів - 12 %, співвідношення Тх/Тс<0,5. Методи специфічної діа­гностики захворювання?

A. Бактеріологічне дослідження крові

B. Біопсія лімфовузла

C. Стернальна пункція

D*. Виявлення антитіл в реакції ІФА до ВІЛ

Е. Проба Манту
. Дівчина 18 років, захворіла гостро: нежить, кашель, болі в животі, температура - 38,5 °С. До третього дня катаральні явища зменшились, темпе­ратура 36,6 °С. На четвертий день хво­роби слабкість у правій нозі. Об'єк­тивно; активні рухи в нозі відсутні, пасивні - болючі. М'язи стегна мляві, болючість по ходу нервових стовбурів. Колінний і ахіловий рефлекс на пра­вій нозі не викликаються, симптом "триніжника" позитивний. У крові: Л - 4,2х109/л, ШОЕ - 6 мм/год. По­передній діагноз?

A. Кліщовий енцефаліт

B. Поліомієліт, понтинна форма

C. Ботулізм

D. Енцефаломієліт

Е*. Поліомієліт, спінальна форма


. Колгоспник 50 років госпіталі­зований в першу добу захворювання у тяжкому стані зі скаргами на озноб, високу температуру тіла, сухість у роті, ба­гаторазове блювання, болі в епігастрії, часті водянисті випорожнення з непри­ємним запахом, брудно-зеленого кольо­ру, пінисті. Невідкладна допомога:

A. Призначення тетрацикліну в до­бовій дозі 1,5 г

B. Переливання свіжозамороженої плазми

C*. Внутрішньовенне введення со­льових розчинів та промивання шлунку

D. Гіпербарична оксигенація

E. Гемосорбція


. Сторож 42 років захворів гостро. Поступив на б день хвороби з температурою - 39,7 °С зі скаргами на сильний головний біль, шум у ву­хах, безсоння. Об'єктивно: збудже­ний, ейфоричний, балакучий. Облич­чя почервоніле, очі блискучі, склери і кон'юнктиви з посиленим судинним малюнком. На внутрішніх поверхнях плечей і на бічних поверхнях грудної клітки розеольозно-петехіальний ви­сип У волоссі голови знайдені воші.

А*. Епідемічний висипний тиф

B. Ку-лихоманка

C. Ендемічний (блошиний) висип­ний тиф

D. Гострий сепсис

E. Туляремія


. Діагноз холери був поставле­ний жінці 26 років, яка за 3 дні до цього повернулася з туристичної поїздки до Індії. Хвора госпіталізована, в осе­редку проведена заключна дезінфекція. Сім'я, до складу якої входять чо-ловік і двоє дітей, мешкає в ізольованій квартирі з усіма зручностями. Які протиепідемічні заходи проводяться щодо членів сім'ї?

A. Імунопрофілактика

B*. Ізоляція

C. Диспансерний нагляд

D. Фагопрофілактика

E. Дезінфекція


. Громадянин Афганістану 25 років, поступив у лікарню на 5-й день хвороби із скаргами на озноб, підви­щення температури до 39-40 °С, вира­жене потіння, головний біль, біль у крижах. Селезінка помірно збільшена. Приступи повторюються через добу. 10 місяців тому хворів на малярію, отри­мував делагіл. Попередній діагноз:

A*. Пізній рецидив vivax-малярії

B. Туберкульоз

C. Черевний тиф

D. ВІЛ-інфекція

E. Сепсис


. Наводимо особливості одно­го з вірусних гепатитів. Механізм пе­редачі - фекально-оральний. Вибухо­вий характер спалаху з переважним ураженням молодих осіб, у яких є ан­титіла до ВГА. Надзвичайно висока летальність, винятково у вагітних. Ви­являється велика частота холестатичних змін. Виражений нирково-печін­ковий синдром. Що це за гепатит?

A. Вірусний гепатит D

B. Вірусний гепатит А

C. Вірусний гепатит В

D*. Вірусний гепатит Е

Е. Вірусний гепатит С


. Стан хворого важкий - тем­пература 35,8 °С. Свідомість порушена. Менінгеальні знаки позитивні. На шкірі багато геморагічних елемен­тів. Пульс - 132/хв. ЧД - 28, AT -60/40 мм рт. ст. Хворіє 3-й день. Гостро підвищилась температура до 40 °С. На кінцівках з'явилась геморагічна ви­сипка. Потім - сильний головний біль, блювання, упала температура, знизив­ся AT. Визначте основне ускладнення хвороби.

A*. Інфекційно-токсичний шок

B. Гостра серцева недостатність

C. Дихальна недостатність

D. Церебральна кома

E. Гостра кровотеча


. У лікарню потрапив місь­кий мешканець. Хвороба почалася гостро, з озноба, підвищення темпе­ратури до 38-39 °С. Відмічає кво­лість, різкий головний біль, нудоту, блювоту, біль у всьому тілі, порушен­ня сну. Об'єктивно: гіперемія шкіри обличчя, шиї, грудної клітки. Менін­геальні знаки позитивні. 12 днів тому повернувся із Тайги. Який найбільш вірогідний діагноз?

A*. Кліщовий енцефаліт

B. Грип

C. Омська геморагічна гарячкаD. Псевдотуберкульоз

E. Висипний тиф


. Хворого, 30 років, турбують напади ознобу, гарячки, профузного поту, які повторюються кожний третій день. Хворіє 2 тижні. Склери і шкіра яскраво жовтяничні. Печінка і селе­зінка збільшені. Рік тому працював в Африці. Який з перерахованих діагно­зів найбільш ймовірний?

A. Сепсис

B. Рак головки підшлункової залози

C*. Малярія vivax

D. Вірусний гепатит

E. Лептоспіроз


. У хворого, 40 років, на тлі нор­мальної температури тіла розвинувся сильний пронос, пізніше - блювання "фонтаном". Шкіра і слизові оболонки сухі, шкіра збирається в складку, яка не розправляється, тахікардія, різке зни­ження артеріального тиску, тотальний ціаноз, афонія, анурія. Який аналіз в першу чергу необхідно зробити?

A. *Виділення культури збудника з калу

B. Гемокультура

C. Серологічне дослідження крові

D. Копрологічне дослідження

E. Визначення електролітів у крові


В населеному пункті протя­гом останніх трьох років відмічається зростання захворюваності на дифте­рію, реєструються окремі сімейні спа­лахи. Який із перерахованих заходів може найбільш ефективно вплинути на епідемічний процес дифтерії і змен­шити захворюваність до поодиноких випадків?

А. Госпіталізація хворих

B*. Імунізація населення

C. Виявлення носіїв

D. Рання діагностика

E. Дезінфекція в осередку


Діагноз "черевний тиф" було встановлено чоловіку віком 50 років, який працює слюсарем і мешкає в ізо­льованій квартирі з усіма зручностями. В сім'ї, крім нього, двоє дорослих.

Які заходи проводяться щодо осіб, які

спілкувались з хворим?

А. Антибіотикопрофілактика

B*. Бактеріологічне дослідження

C. Ізоляція

D. Диспансерний нагляд

E. Вакцинація


У хворого 27-ми років спосте­рігається постійне блювання, пронос у вигляді "рисового відвару". Напередод­ні вживав невідомі спиртні напої і гри­би. З дні тому знаходився у місцевості, де був спалах кишкової інфекції. Об'єк­тивно: температура - 35,6 °С, AT не ви­значається. Шкіра суха, бліда, складки на ній не розправляються, пульс нитко­подібний, тони серця ослаблені. Який діагноз є найбільш імовірним?

A. Отруєння грибами

B. Ротавірусний гастроентерит

C. Отруєння сурогатами алкоголю

D. Сальмонельоз

E*. Холера


. У всьму світі відмічається не­ухильне зростання ВІЛ-інфекції. Як цю ситуацію треба епідеміологічно трактувати?

A*. Пандемія

B. Спорадична захворюваність

C. Ендемічний антропоноз

D. Епідемія
. Хвора 29 років, захворіла го­стро - озноб, головний біль, ломота в тілі, біль в горлі, температура 38 °С. На 2-й день температура 39,5 °С, від­мітила слабість, запаморочення. В той же день була оглянута лікарем, який

виявив нальоти у вигляді сірих щіль­них плівок на обох мигдаликах, збіль­шення і болючість підщелепних лім­фатичних вузлів. Який найбільш ефек­тивний метод верифікації діагнозу?

A. Пункція підщелепних лімфатич­них вузлів

B. Загальний аналіз крові

C*. Бактеріологічний метод

D. Серологічний метод

E. Внутрішньошкірна алергічна проба
. Хвора 16 років, поступила в стаціонар на 6-й день хвороби. Захво­рювання почалось з появи нежитю і кашлю. Температура - 37,7 °С. На 5-й день хвороби раптово підвищилась температура до 40 °С. Стан погіршив­ся: з'явились в'ялість, різкий головний біль, часта блювота, не пов'язана з їжею. Загальний стан дуже важкий, свідомість потьмарена, зіниці розши­рені, реакції на світло немає. Позитив­ні менінгеальні симптоми. Загальна гіперестезія, тони серця глухі, тахікар­дія, AT - 100/50 мм рт. ст. Який най­більш імовірний діагноз?

A. Ентеровірусне захворювання

B. Аденовірусна інфекція

C. Інфекційний мононуклеоз

D*. Менінгококовий менінгіт

Е. ОрнітозПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка