I. Питання на перевірку знання Конституції УкраїниСкачати 192.26 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір192.26 Kb.
ПЕРЕЛІК

питань для проведення іспиту на заміщення вакантних посад

державних службовців Держсанепідслужби України

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5.Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13,14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).

13. Обов’язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16.Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами У країни (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116,117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України(стаття 121).

25. Система судів Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).II. Питання на перевірку знання

Закону України «Про державну службу»

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади за Законом України «Про державну службу» (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов’язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливостідисциплінарноївідповідальностідержавнихслужбовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців(статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підставидлявідставкидержавногослужбовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35,36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).III. Питання на перевірку знання

Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода, члени сім’ї, безпосереднє підпорядкування (стаття1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення(стаття4).

3. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції(стаття 5).

4. Обмеження, щодо використання службового становища та сумісництва і суміщення з іншими видами діяльності (статті6,7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків та роботи близьких осіб(статті8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, як звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, органів місцевого самоврядування(стаття10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування(стаття11).

8. Фінансовий контроль(стаття12).

9. Кодекси поведінки та урегулювання конфлікту інтересів(статті13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів(стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди завданих фізичним та юридичним особам в наслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).IV. Перелік питань, наданих Відділом організації діяльності, нормативного та інформаційного забезпечення, експертизи, реєстрів та міжнародних зв'язків


 1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

 2. Нормативно-правові акти з питань гігієнічної регламентації небезпечних факторів.

 3. Нормативно-правові акти з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

 4. Нормативно-правові акти з питань розробки та впровадження методів контролю і випробування продукції щодо її безпеки для здоров’я і життя населення.

 5. Законодавчі та нормативно-правові акти з питань забезпечення санітарної охорони території України.

 6. Сучасний порядок проведення державної інвестиційної експертизи інвестицій та місце державної санітарно-епідеміологічної служби в цьому процесі.

 7. Заходи адміністративного впливу при виявленні порушень санітарного законодавства.

 8. Нормативно-правове забезпечення в галузі медичного обслуговування працюючого населення та профілактики захворювань.

 9. Гігієнічне регламентування шкідливих факторів виробничого середовища.

 10. Якими законодавчими актами регулюються питання захисту населення від інфекційних хвороб?

 11. Які права громадян, передбачені Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»?

 12. Нормативно-правові акти з питань міжнародного співробітництва у сфері захисту населення від інфекційних хвороб.

 13. Нормативно-правові акти з питань проведення імунопрофілактики населення.

 14. Міжнародні нормативні акти щодо безпеки харчових продуктів.

 15. Що таке державна санітарно-епідеміологічна експертиза? (Наказ МОЗ України від 14.03.2006 № 120 «Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи»)

 16. Об’єкти державної санітарно-епідеміологічної експертизи

 17. Перелічити основні завдання державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

 18. Хто є виконавцями державної санітарно-епідеміологічної експертизи?

 19. Поняття «укладення міжнародного договору» (ст.2 Закону України «Про міжнародні договори України»).

 20. Які міжнародні договори укладаються від імені України, Уряду, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади (стаття 2 Закону України «Про міжнародні договори України»).

 21. Ратифікація міжнародних договорів України (стаття 7 Закону України «Про міжнародні договори України»).

 22. Дотримання міжнародних договорів України (стаття 12 Закону України «Про міжнародні договори України»).

 23. Дія міжнародних договорів на території України (стаття 17 Закону України «Про міжнародні договори України» ).

 24. Денонсація міжнародних договорів України (стаття 24 Закону України «Про міжнародні договори України»).

 25. Обов’язки органів державної влади, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг громадян (ст.19 Закону «Про інформацію»).

 26. Термін виконання доручень та розпоряджень Кабінету Міністрів України з невизначеною датою.

 27. Керівний склад Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

 28. Термін надання відповіді на звернення громадян чи громадських організацій.

 29. Якими Законами України визначається порядок ведення діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом, та діловодства за зверненнями громадян?

 30. Що подає заявник для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи?

 31. Термін виконання державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

 32. Яким Законом України визначається мова ведення діловодства в державних установах?

 33. Листування, як основна форма міжнародного співробітництва.


V. Перелік питань, наданих Відділом планово-економічного, фінансового забезпечення та майнових відносин та Сектором бухгалтерського обліку


 1. Який Закон України затверджує повноваження органам державної влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного періоду ? (п.24 стаття 2 Бюджетного кодексу) ?

 2. Як встановлюються посадові оклади державних службовців (Постанова КМУ від 9 березня 2006 р. N 268) ?

 3. Примірна схема казначейського обслуговування Державного бюджету України (стаття 43 Бюджетного кодексу України) ?

 4. Які відносини регулюються Бюджетним кодексом України (стаття 1 Бюджетного кодексу) ?

 5. Нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини в Україні ? (стаття 4 Бюджетного кодексу) ?

 6. Назвіть стадії бюджетного процесу в Україні (стаття 19 Бюджетного кодексу) ?

 7. Хто є учасниками бюджетного процесу (стаття 19 Бюджетного кодексу) ?

 8. Рівні розпорядників бюджетних коштів (абз.1 стаття 21) ?

 9. Що таке кошторис бюджетної установи (пункт 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій, затверджений постановою КМУ від 28 лютого 2002 року № 228)?

 10. Визначення бюджетного призначення (стаття 2 Бюджетного кодексу)?

 11. Який центральний орган затверджує форму кошторису бюджетної установи (абзац 5 пункту 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28 лютого 2002 р. № 228 ) ?

 12. Чи має право бюджетна установа здійснювати запозичення в будь-якій формі або надавати за рахунок бюджетних коштів позички юридичним і фізичним особам. (пункт 48 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28 лютого 2002 р. № 228 ) ?

 13. Який центральний орган встановлює порядок та форму звітності про виконання кошторисів і планів асигнувань бюджетних установ (п.52 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою КМУ від 28 лютого 2002 р. № 228 ) ?

 14. Який Закон України врегульовує відносини щодо закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти. ( ЗУ «Про здійснення державних закупівель»)?

 15. Складові частини бюджету (ст.13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ).

 16. Склад доходів та видатків Державного бюджету України (ст. 29-31 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ).

 17. Відповідальність за бюджетні правопорушення (ст. 121-123 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ).

 18. Заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів (п.1, 13, 17 постанови КМУ від 29.11.2006 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів»).

 19. Мета здійснення державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні (ст. 6 Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

 20. Порядок проведення інвентаризації державного майна, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, в тому числі бюджетних установ (Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 № 69 та Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998 № 90).

 21. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ (постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»).

 22. Яким документом регламентується питання надання в оренду державного та комунального майна? Механізм процедури? (Закон України від 10.04.1992 № 2269-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна»).

 23. На кого покладається загальне керівництво і відповідальність за стан охорони праці в закладі, структурному підрозділі (Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ та наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 04.04.1994 № 30 «Про затвердження Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці».

VI. Перелік питань, наданих Відділом запобігання та протидії корупції, кадрового, наукового та правового забезпечення
1. Поняття колективного договору, сторони колективного договору (статті 10, 12 Кодексу законів про працю України).

2. Визначення трудового договору (стаття 21 Кодексу законів про працю України).

3. Строк трудового договору (стаття 23 Кодексу законів про працю України).

4. Трудові книжки (стаття 48 Кодексу законів про працю України).

5. Строк та результати випробування при прийнятті на роботу (статті 27, 28 Кодексу законів про працю України). Особливості випробування при прийнятті на державну службу (стаття 18 Закону України «Про державну службу»)

6. Підстави припинення трудового договору (стаття 35 Кодексу законів про працю України).

7. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (стаття 40 Кодексу законів про працю України).

8. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов (стаття 41 Кодексу законів про працю України).

9. Відсторонення від роботи (стаття 46 Кодексу законів про працю України).

10. Порядок вивільнення працівників (стаття 49² Кодексу законів про працю України).

11. Норма тривалості робочого часу, тривалість роботи напередодні святкових, неробочих та вихідних днів (статті 50, 53 Кодексу законів про працю України).

12. Вихідні, святкові та неробочі дні (статті 67, 73 Кодексу законів про працю України).

13. Щорічні відпустки, тривалість щорічних основних відпусток (статті 74, 75 Кодексу законів про працю України).

14. Заробітна плата, мінімальна заробітна плата (статті 94, 95 Кодексу законів про працю України).

15. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників (стаття 130 Кодексу законів про працю України).

16. Види відпусток (стаття 4 Закону України «Про відпустки»).

17. Право на відпустки (стаття 2 Закону України «Про відпустки»).

18. Щорічна відпустка (стаття 74 Кодексу законів про працю України, стаття 6 Закону України «Про відпустки»).

19. Порядок надання щорічних відпусток (стаття 10 Закону України «Про відпустки»).

20. Перенесення щорічної відпустки (стаття 11 Закону України «Про відпустки»).

21. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з відпустки (стаття 12 Закону України «Про відпустки», стаття 20 Закону України «Про державну службу»).

22. Відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі (стаття 15 Закону України «Про відпустки»).

23. Творча відпустка (стаття 16 Закону України «Про відпустки»).

24. Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін (стаття 26 Закону України «Про відпустки»).

25. Відпустка без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку (стаття 25 Закону України «Про відпустки»).

26. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців (постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169)

27. Порядок проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців І-ІІІ категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 272).

28. На кого формується кадровий резерв для державної служби (пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199).

29. Яким чином здійснюється формування кадрового резерву на посади керівника та спеціаліста (пункти 4, 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199).

30. Розділи особистого річного плану особи, зарахованої до кадрового резерву на посаду державного службовця (пункт 8 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199).

31. Структура вищої освіти (стаття 6 Закону України «Про вищу освіту»).

32. Освітні рівні вищої освіти (стаття 7 Закону України «Про вищу освіту»).33. Освітньо - кваліфікаційні рівні вищої освіти (стаття 8 Закону України «Про вищу освіту»).


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка