Хвороби печінки, жовчовивідної системи, підшлункової залозиСкачати 27.66 Kb.
Дата конвертації08.05.2020
Розмір27.66 Kb.
Хвороби печінки, жовчовивідної системи, підшлункової залози


 1. При розтині людини, яка померла від отруєння грибами встановлено, що печінка зменшена, капсула її зморщена, на розрізі тканина печінки червоного кольору. Мікроскопічно: жиро-білковий детрит, в паренхімі органа синусоїди переповнені кров’ю. Який діагноз витікає з наведеного?

   1. *Токсична дистрофія печінки (стадія червоної дистрофії)
 1. Хворий К., 55 років, довгий час зловживає алкоголем. Останній час з’явився біль у правому підребер’ї, збільшення розмірів печінки. При досліджені біоптату печінки виявлені каблучкоподібні гепатоцити, які розміщені окремими ділянками. Який діагноз можна передбачити?

  1. *Жировий гепатоз (стеатоз печінки)
 1. Проведена пункційна біопсія печінки хворому 38 р. з виразною жовтяницею, дрібними крововиливами у шкірі, загальною слабкістю, втратою апетиту. Гістологічне дослідження виявило поширену дистрофію, некроз гепатоцитів, наявність тілець Каунсільмена. По периферії часточок значна інфільтрація лімфоцитами, зустрічаються окремі багатоядерні гепатоцити. Діагностуйте захворювання.

  1. *Гострий вірусний гепатит
 1. У померлого хворого, який прижиттєво отримував чисельні ін’єкції наркотиків, в печінці гістологічно знайдена гідропічна дистрофія гепатоцитів, “матовосклоподібні гепатоцити”, ацидофільні тільця Каунсільмена, лімфоцитарно-макрофагальну інфільтрацію в портальних трактах. Найбільш вірогідна етіологія захворювання:

A. *Вірусна


 1. Хворий інфекційного відділення скаржився на слабкість, відсутність апетиту, підвищення температури до 38 °С. На 7 добу – різкий біль у правому підребер'ї та пожовтіння шкіри. При мікроскопії біоптату печінки: порушення балкової будови, у гепатоцитах – гідропічна та балонна дистрофія, в деяких гепатоцитах – некроз, тільця Каунсільмена, на периферії часточок – збільшена кількість багатоядерних гепатоцитів. Яка форма вірусного гепатиту найбільш вірогідна?

  1. *Циклічна жовтянична
 1. Хворий 22 років госпіталізований в клініку зі скаргами на невизначений біль в правому підребер’ї, диспепсичні явища, втрату ваги. За даними анамнезу в 20 років перехворів вірусним гепатитом В. В біоптаті печінкової тканини виявлено незворотну внутрішньоклітинну зміну, що є типовою для перенесеного вірусного гепатиту В. Назвіть цю зміну ?

 1. *Тільця Каунсільмена
 1. Хворий госпіталізований у стаціонар зі скаргами на біль в правому підребір’ї, жовтяницю, нудоту. Захворів після вживання надмірної кількості алкоголю. Після обстеження хворого був встановлений діагноз: гострий алкогольний гепатит. Визначте типовий наслідок хвороби, якщо пацієнт припинить вживати алкоголь.

  1. *Видужання
 1. При гістологічному дослідженні біоптату печінки чоловіка з проявами печінкової недостатності знайдено порушення будови часточок, гідропічну та балонну дистрофію гепатоцитів, їх некроз на периферії часточок. Крім того спостерігається дифузна гістіолімфоцитарна інфільтрація склерозованих портальних трактів, яка проникає на периферію часточок, оточуючи і руйнуючи гепатоцити. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

  1. *Хронічний активний алкольний гепатит
 1. У хворої, віком 70 років з підозрою на гострий холецистит, проведена лапаротомія. При ревізії органів черевної порожнини був виставлений клінічний діагноз: біліарний цироз печінки. Які макроскопічні зміни характерні для цього цирозу?

  1. *Печінка збільшена, щільна, зеленого кольору з дрібновузловою поверхнею 1. При розтині чоловіка, який тривалий час зловживав алкоголем, печінка малих розмірів, щільна, дрібнобугриста. Мікроскопічно: псевдочасточки дрібні, розподілені вузькими прошарками сполучної тканини з лімфомакрофагальними інфільтратами; гепатоцити у стані великокрапельної жирової дистрофії. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

 1. *Алкогольний цироз
 1. Хворий, що страждав на хронічний вірусний гепатит, помер від гострої постгеморагічної анемії, яка виникла на фоні кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу. На розтині печінка різко зменшена в розмірах, щільно консистенції, поверхня дрібногорбиста. Мікроскопічна картина однорідна – тонкопетлиста сполучнотканинна сітка і дрібні несправжні часточки. Який морфогенетичний тип цироза має місце у хворого.

A. *Портальний цироз


 1. Чоловік, віком 59 років, мав ознаки паренхіматозної жовтяниці та портальної гіпертензії. Під час гістологічного дослідження пункційного біоптату печінки було знайдено: балково-часточкова будова порушена, частина гепатоцитів має ознаки жирової дистрофії, формуються порто-портальні сполучнотканинні септи, періпортально розташований лімфо-макрофагальний інфільтрат. Діагностуйте захворювання печінки.

  1. *Портальний цироз
 1. При розтині чоловіка, який тривалий час зловживав алкоголем, печінка малих розмірів, щільна, дрібногорбиста. Мікроскопічно: несправжні часточки, дрібні, розподілені вузькими пучками сполучної тканини, інфільтрованої лімфоцитами та макрофагами; гепатоцити у стані великокрапельного ожиріння. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

  1. *Портальний цироз печінки
 1. Хворий К. поступив в стаціонар з клінікою печінкової недостатності, де і помер. Печінка на секції щільна, дещо зменшена в розмірах, з горбкуватою поверхнею. Спостерігаються однакових розмірів (здебільшого діаметром до 0,3 см) вузлики-регенерати розділені вузькими септами сполучної тканини. Про яку макроскопічну форму патології печінки йде мова?

A *Дрібновузловий цироз


 1. Хворий К., 25 років, звернувся до лікаря зі скаргами на пожовтіння склер, схуднення, відсутність апетиту, свербіж. При дослідженні біоптату печінки виявлено: колапс строми, широкі поля фіброзу, зближення тріад (в одному полі зору більше трьох), білова дистрофія та некроз гепатоцитів, структурна перебудова печінки. Про яке захворювання печінки можна думати?

  1. *Постнекротичний цироз печінки
 1. Біопсія печінки хворого з підозрою на гепатит показала наявність дистрофії та некрозу гепатоцитів, спотворення їх регенерації, широкі смужки склерозу, порушення часточкової структури печінки. Про яке захворювання можна думати?

  1. *Цироз печінки
 1. У хворого знайдено асцит, в два рази збільшена селезінка, варикозне розширення вен стравоходу і прямої кишки. При гістологічному дослідженні біоптата печінки виявлений мікронодулярний цироз. Який процес ускладнив цироз печінки?

 1. *Синдром портальної гіпертензії
 1. У чоловіка при обстеженні виявлено порушення синтезу жовчних кислот, зниження каталазної активності печінки. при електронномікроскопічному дослідженні біоптату печінки виявлено відсутність пероксисом в гепатоцитах, зменьшення числа мітохондрій, редукцію ендоплазматичної сітки, накопичення в цитоплазмі глікогену та ліпідів. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

  1. *Синдром Целвегера 1. Пiд час розтину тiла жiнки 52-х рокiв, яка тривалий час хворiла на жовчно-кам’яну хворобу, було знайдено: макроскопiчно - печiнка помiрно збiльшена, деформована, поверхня органу горбиста, тканина щiльна, на розрiзi тканина коричнева з зеленим вiдтiнком, складається з множинних вузликiв дiаметром 8-10 мм. Мiкроскопiчно - гепатоцелюлярнi вузлики оточенi прошарками сполучної тканини, яка мiстить збiльшену кiлькiсть дрiбних жовчних протокiв з холестазом. Дiагностуйте захворювання печiнки:

  1. *Бiлiарний цироз печiнки
 1. Пацiєнт звернувся зi скаргами на гострий бiль у правому пiдребер’ї. При оглядi лiкар звернув увагу на пожовтiння склер хворого. Лабораторно: пiдвищена активнiсть АлАТ та негативна реакцiя на стеркобiлiн в калi. Для якого захворювання характернi такi симптоми?

  1. *Гепатит

1. Хворого, 33 років, доставлено у відділення інфекційної реанімації після вживання у їжу грибів. Загальний стан важкий, артеріальний тиск знижений. При наростанні гепато-ренальної недостатності він помер. На розтині печінка зменшена за розмірами, дрябла, жовтого кольору. Поставити діагноз:

A. @Гострий гепатоз
2. При розтині тіла чоловіка, 49 років, який поступив у стаціонар з проявами гепатотропної інтоксикації і раптово помер: печінка збільшена, дрябла, жовто-коричневого кольору; на поверхні розрізу печінки і лезі ножа помітні краплі жиру. Мікроскопічно: гепатоцити периферії істинних печінкових часточок містять масу дрібних крапель жиру, які переповнюють цитоплазму і зрушують ядро на периферію. Який процес найімовірніше має місце в печінці?

A. @Жирова дистрофія


3. Чоловік, 60 років, був госпіталізований до стаціонару з діагнозом «Отруєння грибами», де і помер на 12-й день з ознаками гострої печінкової недостатності. На секції –– макроскопічно: печінка дрябла, жовто-сірого кольору, глинистого вигляду як на поверхні, так і на розрізі; мікроскопічно: ділянки некрозу з аутолітичним розпадом і утворенням жиро-білкового детриту в центрі та вузькою смужкою гепатоцитів у стані жирової дистрофії на периферії печінкових часточок. Який найбільш імовірний діагноз?

A. @Токсична дистрофія печінки в стадії


7. У пункційному біоптаті печінки виявлені: дистрофія гепатоцитів з некрозами, а також склероз з порушеннями балкової та часточкової будови, з утворенням несправжніх часточок і регенераторних вузлів. Оберіть найбільш вірогідний діагноз:

A. @Цироз печінки


9. Хворий, 76 років, страждав на бронхоектатичну хворобу та пневмосклероз, помер від прогресуючої серцево-судинної недостатності. На розтині печінка збільшена за розмірами, щільна, поверхня її дрібнозерниста, край нерівний. Визначити вид цирозу печінки залежно від етіології:

E. @Циркуляторний


11. Хворий, який страждав на хронічний вірусний гепатит, помер від гострої постгеморагічної анемії, яка виникла на тлі кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу. На розтині –– печінка різко зменшена за розмірами, щільної консистенції, поверхня дрібногорбиста. Мікроскопічна картина однорідна – тонкопетлиста сполучнотканинна мережа і дрібні, неправильної будови часточки. Який морфогенетичний тип цирозу має місце:

C. @Портальний


13. У хворого, 67 років, який тривало страждав на жовчно-камʼяну хворобу з ознаками холангіту, розвинувся цироз печінки. До якого з нижчеперерахованих видів цирозу він відноситься?

E. @Біліарного

14. Пiд час розтину тiла жiнки, 52 рокiв, яка тривалий час хворiла на жовчно-кам’яну хворобу, макроскопiчно було виявлено: печiнка помiрно збiльшена, деформована, поверхня органа горбиста, тканина щiльна, на розрiзi тканина коричнева з зеленим вiдтiнком, складається з множинних вузликiв дiаметром 8-10 мм. Мiкроскопiчно –– гепатоцелюлярнi вузлики оточенi прошарками сполучної тканини, яка мiстить збiльшену кiлькiсть дрiбних жовчних проток з холестазом. Дiагностуйте захворювання печінки.

A. @Бiлiарний цироз печiнки


18. У хворого, 50 рокiв, виявленi: жовтяниця, дефанс (напруження м’язiв) у правому верхньому квадрантi живота, судиннi зiрочки на шкiрi та асцит. Медичнi препарати не приймає. Зловживає алкоголем. Що найбiльш вiрогiдно виявлятиметься при обстеженнi пацiєнта?

A. @Тiльця Малорi при бiопсiї печiнки


19. Хворого, 48 років, який страждає на алкоголізм, госпіталізовано зі скаргами на жовтушність шкіри, тупий біль у правому підребер’ї, нудоту, відрижку, схуднення та підвищення температури. В біохімічному аналізі крові –– підвищення активності трансаміназ, гіпербілірубінемія, гіпергамаглобулінемія. При пункційній біопсії встановлено активний хронічний гепатит, що характеризувався наявністю в цитоплазмі гепатоцитів та екстрацелюлярно великої кількості еозинофільних тілець (алкогольний гіалін). Визначити назву тілець при алкогольному гепатиті:

C. @Тільця Малорі


21. Хворий, 18 років, через 2 місяці після вірусного гепатиту помер від прогресуючої гепатаргії. На розтині –– печінка щільна, зменшена за розмірами, поверхня вузлувата, нагадує бруківку, на поверхні розрізу –– вузли (5-20 мм) жовтувато-коричневого кольору, відмежовані прошарками сірого кольору. При гістологічному дослідженні – у великих полях сполучної тканини розташовуються по декілька тріад (міжчасточкові вена, артерія і жовчна протока) та хибні часточки з багатоядерними гепатоцитами. В збережених часточках –– білкова дистрофія та некробіоз гепатоцитів, осередкові прояви холестазу . Визначити основну причину смерті хворого:

E. @Постнекротичний цироз печінки


26. При пункційній біопсії печінки хворого з клінікою печінково-клітинної недостатності виявлені: вакуольна, балонна дистрофія епатоцитів, некроз окремих клітин, тільця Каунсильмена, інфільтрація портальної та часточкової строми переважно лімфоцитами та макрофагами з незначною кількістю поліморфноядерних лейкоцитів. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. @Гострий вірусний гепатит


27. Хворий, 18 років, наркоман, помер в інфекційному відділенні від септичної пневмонії. В аналізі крові –– позитивна реакція на антитіла (Ig M) до РНК вірусного гепатиту типу С. На розтині– жовтуха, набряк головного мозку, діапедезні крововиливи у внутрішні органи та в місцях ін’єкцій. В печінці – ознаки гострого гепатиту, що характеризувався утворенням еозинофільних тілець з пікнотичним ядром або без ядра(“муміфіковані”, некротизовані гепатоцити). Визначити назву цих клітин:

B. @Тільця Каунсильмена


30. Хвора, 25 років, наркоманка, інфікована вірусом імунодефіциту людини, померла від сепсису. На розтині: печінка збільшена за розмірами, нерівномірної щільності, поверхня місцями дрібнозерниста. При гістологічному дослідженні: часточкова структура та погранична пластинка збережені, в гепатоцитах –– дистрофія, між часточками –– дифузна інфільтрація лімфоцитами, гістіоцитами, плазмоцитами та розростання волокнистої сполучної тканини. В окремих часточках зустрічаються гістіолімфоцитарні інфільтрати, проліферація ретикулоцитів та осередки склерозу ретикулярної строми. Визначити форму гепатиту:

D. @Хронічний персистуючий


32. Хворий, 39 років, страждав на вірусний гепатит типу В і помер від печінкової недостатності. На розтині: печінка зменшена за розмірами, дрябла, жовтого кольору, капсула зморщена. При гістологічному дослідженні - масивні некрози паренхіми чергуються з ділянками спадіння ретикулярної строми вздовж синусоїдів, тільця Каунсильмена, накопичення зірчастих ретикулоцитів, лімфоцитів, макрофагів, нейтрофільних лейкоцитів. На периферії часточок - гідропічна та балонна дистрофія гепатоцитів. Визначити клініко-морфологічну форму гепатиту:

A. @Фульмінантна


33. У хворого з підгострим септичним ендокардитом при огляді лікар виявив загальну блідість та іктеричність шкіри, склер і видимих слизових оболонок. У крові виявлено збільшену кількість непрямого білірубіну. Жовтий колір шкіри, склер та слизових оболонок –– це прояв:

A. @Надпечінкової жовтяниці


35. Швидкою допомогою до приймального відділення доставлено хворого з кривавим блюванням. В анамнезі –– цироз печінки. Пошкодження яких вен найбільш вірогідне у даному випадку?

A. @Стравохідні


36. Хворий, 48 років, з гострим вірусним гепатитом типу В (блискавична форма) помер від печінкової коми. На розтині: печінка зменшена за розмірами, капсула зморшкувата, консистенція дрябла, на розрізі паренхіма з жовтуватим відтінком. Морфологічні зміни, що зумовили печінкову кому:

B. @Некроз паренхіми


37. Хворий помер при явищах серцево-судинної недостатності. Результати розтину: постінфарктний кардіосклероз, гіпертрофія міокарда і дилатація його порожнин, особливо правого шлуночка. Печінка збільшена, з гладкою поверхнею, на розрізі –– повнокровна, з темно-червоним крапом на бурому фоні тканини. Гістологічно –– повнокров’я центральних відділів часточок; у периферичних відділах навколо портальних трактів –– гепатоцити в стані жирової дистрофії. Як називаються описані вище зміни печінки?

D. @Мускатна печінка


38. У хворого, 46 років, з ревматичною вадою серця (стенозом лівого атріовентрикулярного отвору) –– задишка при незначному фізичному навантаженні, серцебиття, ціаноз губ, вологі хрипи в нижніх відділах легень, набряки нижніх кінцівок. Які гістологічні зміни будуть характерні для печінки?

D. @Некроз гепатоцитів у центрі часточок, жирова дистрофія на периферії


39. У печінці виявлене округле утворення діаметром 0,5 см. Мікроскопічно воно представлене некротичними масами в центрі, оточеними плазматичними, лімфоїдними клітинами і кровоносними судинами, з явищами васкуліту. Який діагноз необхідно поставити на підставі даних мікроскопії?

B. @Солітарна гума печінки


40. Хвору, 55 років, прооперовано з приводу перитоніту і видалено жовчний міхур. При гістологічному дослідженні його стінки виявлено: повнокров’я з діапедезними крововиливами, ворсинки набряклі, слизова оболонка та підлеглі шари дифузно інфільтровані поліморфно-ядерними лейкоцитами, на поверхні серозної оболонки –– нашарування фібрину. Визначити форму холециститу:

C. @Флегмонозний


41. Хвору, 50 років, прооперовано з приводу перитоніту, причиною якого встановлено перфорацію стінки жовчного міхура. При гістологічному дослідженні його стінки виявлені деструкція ворсинок слизової оболонки, дифузна лейкоцитарна інфільтрація, крововиливи та великі ділянки некрозу, просочені гемолізованими еритроцитами, та лейкоцитарна інфільтрація брижі. Визначити форму холециститу:

D. @Гангренозний

2. У хворого 53 років, який протягом довгого часу страждав на хронічний алкоголізм, були багатократні атаки алкогольного гепатиту. На розтині: печінка жовтого кольору, щільної консистенції, край її загострений, поверхня печінки горбиста, на розрізі - з безліччю дрібних вузлів. Про яке захворювання йдеться?

А. * Цироз печінки.


8. У померлого наркомана в печінці гістологічно знайдена гідропічна дистрофія гепатоцитів, тільця Каунсильмена, лімфоцитарно-макрофагальні інфільтрати в портальних трактах. Найдостовірніша етіологія захворювання:

А. *Вірусна


9. У хворого з ознаками паренхіматозної жовтяниці і портальної гіпертензії взята біопсія печінки. Під час гістологічного дослідження знайдено: балочна будова порушена, частина гепатоцитів в стані жирової дистрофії, утворюються порто-портальні сполучно-тканинні септи з формуванням псевдочасточок, з наявністю перипортальних лімфо-макрофагальних інфільтратів. Діагностуйте захворювання

А. * Цироз печінки


11. Хворий поступив з симптомами нудоти, відсутності апетиту, жовтяницею шкіри. Мікроскопічне дослідження біоптата печінки виявило гідропічну і балонну дистрофію гепатоцитів, некроз окремих клітин, присутність тілець Каунсильмена в часточках печінки, порушення їх структури, а також лімфоцитарна інфільтрація. Якому захворюванню все це властиво?

А. *Вірусний гепатит


12. У чоловіка 35 років діагностований вірусний гепатит В. Проведена пункційна біопсія печінки показала: порушення балочної будови з поліморфізмом гепатоцитів і множинними фігурами мітозів. Гепатоцити збільшені в об'ємі, цитоплазма заповнена вакуолями, які містять прозору рідину. Який вид дистрофії характерний для даного захворювання?

А. * Гідропічна дистрофія


13. При розтині померлого хворого, який страждав ревматизмом з мітральним пороком серця у стадії декомпенсації, виявлено загальне венозне повнокров'я, зменшена в розмірах печінка з дрібновузликовою поверхнею, тканина органу щільна, на розрізі вузликової будови, жовто-коричневого кольору. Визначте найвірогіднішу патологію, виявлену в печінці.

А. *Портальний цироз

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка