Хронічна ниркова недостатністьСкачати 496.88 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.05.2016
Розмір496.88 Kb.
  1   2   3
5 курс.Тест-контроль до теми “Хронічна ниркова недостатність”
Варіант 1

1.Чоловік 32 років хворіє на гострий гломерулонефрит. Об’єктивно: виражені набряки на обличчі,спині, кінцівках. АТ-150/90 мм рт.ст. У крові: ШОЕ-36 мм/год, загальн.білок-55 г/л, альбум.-41 %, холестерин--6,6 мммоль/л .У сечі- 8,3 г білка за добу. Яке лікування з перерахованного найбільш обгрунтовано у данному випадку?

*A.Глюкокортикоїди+антиагреганти

B. Антикоагулянти+антиагреганти

C.Мембраностабілізатори+антикоагулянти

D.Сечогінні+мембраностабілізатори

E. Гіпотензивні+сечогінні
2.У хворого на гострий гломерулонефрит з’явилася олігурія, задуха, набухання шийних вен. Що слід призначити або провести для видалення надлишку рідини?

A.Застосувати серцеві глікозидии

*B.Внутрішньовенне ввести фуросемід

C.Ультрафільтрацію

D.Перитонеальний діаліз

E. Гемодіаліз


3.Через 10 днів після перенесеної ангіни дівчина 19 років звернулась до дільничного лікаря у зв’язку з наявністю набряків на обличчі, різкої слабості. При огляді шкірні покриви бліді, температура-37,4 С; ЧСС-98/хв., АТ-165/95 мм рт. Ст. Серцеві тони приглушені, акцент ІІ тону над аортою. Сеча – темно-червоного кольору, 400 мл на добу. В яке відділення слід госпіталізувати хвору ?

A.Кардіологічне

B.Терапевтичне

C.Урологічне

*D.Нефрологічне

E. Інфекційне
4.Хвора К., 30 років протягом 10 років хворіє на хронічний гломерулонефрит, зі сечовим синдромом, у гіпертензивній стадії. Поступила в нефрологічне відділення ОКЛ після перенесеної ГВРІ. Необхідно призначити антибіотики. Які з антибіотиків слід вважати нефротоксичними при лікуванні даного захворювання ?

*A.Гентаміцин

B. Пеніцилін

C.Напівсинтетичні пеніциліни

D.Макроліди

E.Цефалоспорини


5.Які з препаратів мають мембраностабілізуючу дію?

A. Рібоксин

*B.Делагіл

C. курантил

D. преднізолон

E. аспірин


6. При гострому гломерулонефриті в сечовому осаді будуть виявлені:

*A.Білок і еритроцити

B.Білок і кристали солей сечової кислоти

C. Лейкоцити

D. Лейкоцити і гіалінові циліндри

E. Еритроцити і кристали оксалату кальцію

7. Проба за Нечипоренком дає змогу визначити:

A.Фільтраційну функцію нирок

B.Концентраційну функцію нирок

C.Азотовидільну функцію нирок

*.Кількість формених елементів крові в 1 л сечі

E. Інкреторну функцію нирок


8. У пацієнта з тривалим перебігом ревматоїдного артриту в високим ступенем активності процесу протягом року реєструються набряки обличчя, протеїнурія (2.5 г/добу), Креатинін крові – 0,138 ммоль/л, сечовина – 8,3 ммоль/л. Яка найбільш ймовірна причина набряків?

A. Хронічний гломерулонефрит

*B. Амілоїдоз нирок

C. Хронічний пієлонефрит

D. Тубуло-інтерстиціальний нефрит

E. Ревматоїдний нефрит


9. Пацієнт 18 років, після переохолодження відмітив зміни кольору сечі (типу м”ясних помиів). В аналізі сечі – білок – 2.5 г/л, еритроцити- покривають усе поле зору, підрахунок неможливий. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз

*A. Гострий гломерулонефрит, сечовий синдром, гематуричний компонент

B. Гострий гломерулонефрит, сечовий синдром

C. Гострий гломерулонефрит, нефротичний синдром

D. Некротичний папіліт

Е. Тубуло-інтерстиціальний нефрит


10. В нормі у сечовому осаді зустрічаються:

A. Епітеліальні циліндри

B. Воскоподібні циліндри

*C. Гіалінові циліндри

D. Зернисті циліндри

E. Еритроцитарні циліндри

11.Хвора К., 30 років на протязі 10 років хворіє хронічним гломерулонефритом, сечовим синдромом, гіпертензивною стадією. Поступила в нефрологічне відділення ОКЛ після перенесеної ГВРІ. Титр АСЛ-О – 1:625. Необхідно призначити антибіотики. Які антибіотики доцільно призначити ?

*A. Напівсинтетичні пеніциліни

B. Гентаміцин

C.Пеніцилін

D.Стрептоміцин

Е. Тетрациклін


12Чоловік 45 років 4 роки хворіє на хронічний гломерулонефрит. Об-но: шкіра бліда, обличчя одутловате. Набряки на нижніх кінцівках, м’які. АТ – 160/95 мм рт.ст. У крові: тромбоцити-140 х 109 /л; заг.білок-50 г/л, альбум.- 50 %, холестерин - 9,8ммоль/л. У сечі: відносна густина-1010, білок - 6,5 г/л; Л-3-5, Ер-20-25, гіалін.цилін. 3-5 в полі зору. Добовий діурез-700 мл. Яке лікування доцільніше призначити цьому хворому?

A. Антибіотики+антикоагулянти+антиагреганти

*B. Глюкокортикостероїди+антибіотики+антиагреганти

C.Гіпотензивні+антикоагулянти+антиагреганти

D.НПЗЛ+антикоагулянти+антиагреганти

E. Сечогінні+антикоагулянти+антиагреганти


13.Хвора на хронічний гломерулонефрит з артеріальною гіпертонією звернулась зі скаргами на головний біль, задуху при навантаженні. При обстеженні АТ 190/110 мм рт. ст., клубочкова фільтрація 60 мл/хв., креатинін крові 0,2 ммоль/л, калій 4,7 ммоль/л, холестерин 8,6 ммоль/л. Призначення якого гіпотензивного засобу є найбільш доцільним ?

A. Клонідин

B.Ніфедипін

C.Гіпотіазид

D.Атенолол

*E. Еналаприл


14. Хвора 25 років поступила у клініку зі скаргами на набряки, олігурію, гіпертензію. Загальний стан хворою тяжкий. Діагностовано гострий гломерулонефрит. Який із лабораторних показників є показанням для включення у терапію глюкокортикоїдів?

A. Макрогематурія

B. Гіперкреатинінемія

C. Анемія

*D. Добова протеїнурія понад 3 г.

E. Лейкоцитурія


15. У хворого на гострий гломерулонефрит з’явилася олігурія, задуха, набухання шийних вен. Що слід призначти або провести для видалення надлишку рідини?

A. Застосування серцевих глікозидів

*B.Внутрішньовенне введення фуросеміду

C. Ультрафільтрація

D.Перитонеальний діаліз

E. Гемодіаліз
16. В нормі в сечовому осаді зустрічаються:

A.Воскоподібні і гіалінові циліндри

B.Воскоподібні і зернисті циліндри

*C. Тільки гіалінові циліндри

D. Тільки епітеліальні циліндри

E. Епітеліальні і гіалінові циліндри


17. До найважливіших клінічних ознак нефротичного синдрому відносять:

A.Артеріальну гіпертензію

B.Артеріальну гіпотензію

*C. Масивні набряки

D. Макрогематурію

E. Тахікардію


18. У пацієнта 30 років з цукровим діабетом, яким він хворіє протягом 15 років, останні 2 роки діагностуються набряки обличчя, АГ (170 і 100 мм рт ст.). В аналізі сечі – протеїнурія ) 1,5 г/л, еритроцитурія (6-7 у полі зору). У пробі за Зимниць ким – ніктурія. Вкажіть найбільш ймовірну причину виникення описани змін

A.Хронічний гломерулонефрит

B. Хронічний пієлонефрит

C. Амілоїдоз нирок

D. Гіпертонічна хвороба

*E. Діабетичний гломерулосклероз


19. Для діагностики генезу ниркової гіпертензії найбільш інформативним є проведення:

A. Проби за Зимницьким

*B. Трансфеморальної ангіографії

C. УЗ- дослідження

D. Проби Реберга-Тареєва

E. Посіву сечі на флору


20. Пацієнт 35 років скаржиться на головний біль, виражену м”язову слабкість. Хворіє протягом року, захворювання з певною причиною не пов”язує. При обстеженні: АТ – 180 і 110 мм рт.ст., креатинін крові – 0, 123 ммоль/л, калій – 2,8 ммоль/л, натрій – 134 ммоль/л. В налізі сечі - відносна густина – 1018, білок – 0,35 г/л, еритроцити – 4-5, лейкоцити – 6-7, циліндри гіалінові – поодинокі в полі зору. Вкажіть найбільш ймовірний генез АГ у даному випадку

A. Гіпертонічна хвороба

B. Феохромоцитома

*C. Синдром Конна

D. Хронічний гломерулонефрит

E. Хронічний пієлонефритТест- контроль. Варіант 2

1. Антикоагулянтна терапія показна при наступних варіантах перебігу гломерулонефриту:

A. Зі сечовим синдромом

B. Зі сечовим синдромом і гематуричним компонентом

C. За наявності стійкої АГ

*D. З нефротичним синдромом

E. З гостронефритичним синдромом
2.Пієлонефрит найбільш часто викликається:

*A. Кишечною паличкою

B. Стрептококами

C. Стафілококами

D. Вірусами

E. Грибами


3. Пацієнт 56 років, скаржиться на дворазове виділення сечі за типом “мясних помиїв”, без болю та дизуричних розладів, субфебрильну температуру тіла. Вважає сбе хворим протягом року. В аналізі сечі – білок – 0,88 г/л, еритроцити – 15-20, лейкоцити – 7-10, циліндри гіалінові та зернисті – 4-5 у полі зору. Вкажіть найбільш ймовірне захворювання.

A.Хронічний гломерулонефрит

B. Хронічний пієлонефрит

*C. Пухлина нирки

D. Амілоїдоз нирок

E. Нирково-кам”яна хвороба


4. Вкажіть зміни ізотопної ренограми при термінальній стадії ХНН

A. Нормальна ренограма

B. Паренхіматозний тип

*C. Ізостенуричний тип

D. Обтураційний тип

Е. Афункціональний тип


5. Чоловік 32 років хворіє на гострий гломерулонефрит. Об’єктивно: виражені набряки на обличчі,спині, кінцівках. АТ-150/90 мм рт.ст. У крові: ШОЕ-36 мм/год, загальний.білок-55 г/л, альбум.-41 %, У сечі- 4,3 г білка за добу. Яке лікування з перерахованного найбільш обгрунтовано у данному випадку?

*A. Глюкокортикоїди+антиагреганти

B. Антикоагулянти+антиагреганти

C.Мембраностабілізатори+антикоагулянти

D.Сечогінні+мембраностабілізатори

E. Гіпотензивні+сечогінні


6.Хворий Р., 38 р., який переніс 10 років назад гострий гломерулонефрит, скаржиться на набряки обличчя, ніг, поясниці, головний біль, ниючий біль в поперекуі. АТ 170/110 мм рт. ст. В сечі: білок 9,9 г/л, лейк. 3-4 в п/з, еритр. 10-12 в п/з, циліндри гіалінові 3-4 в п/з, воскоподібні 2-3 в п/з. Креатинін 102 мкмоль/л. Який з перерахованих антигіпертензивних медикаментів необхідно призначити хворому?

A. Допегіт

B. Анаприлін

C. Каптоприл

D. Празозин

E. Клофелін


7.У хворого на гострий гломерулонефрит з’явилася олігурія, задуха, набряки на обличчі та ногах. Що слід застосувати або призначити для видалення надлишку рідини?

A. Застосувати серцеві глікозиди

*B.Внутрішньовенне введення фуросеміду

C. Ультрафільтрація

D.Перитонеальний діаліз

E. Гемодіаліз


8.Самопочуття 17-річної дівчини погіршилось через три тижні після перенесеної на ногах ангіни. Скарги на головну біль, червонуватий колір сечі. В минулому була здорова. Аналіз сечі, зроблений 3 місяці тому, нормальний. Обличчя без набряків. Діурез близько 1 л. Серце нормальних розмірів. Пульс 80 уд. на хв, АД 160/100 мм рт.ст. Кров: гемоглобін 125 г/л, ШОЕ 18 мм/год., креатинін 0,12 ммоль/л. Ранкова сеча: відносна густина 1,015, білок 2 г/л, эритроцитів до 30 в полі зору, лейкоцитів 10-12. Припускається гострий постстрептококковий гломерулонефрит. Яка з рекомендацій відносно початкового лікування невірна ?

A. Пеніциллін внутрішньом’язово

B.Обмеження кухонної солі

*C. Преднізолон всередину

D.Постільний режим

E. Обмеження рідини

9.Хворий К., 22 років, захворів через 2 тижні після перенесеної ангіни: з’явилися набряки гомілок, обличчя і повік, підвищився тиск до 160/100 мм рт. ст., PS- 54 в 1 хв., добова втрата білка зі сечею- 4 г/добу. Яка терапія є патогенетичною в даному випадку?

*A. Кортикостероїди

B.Сечогінні

C.НПЗП

D.Антагоністи кальцію

E. Антибіотики
10.Хвора К., 30 років протягом 10 років хворіє хронічним гломерулонефритом, сечовий синдром, гіпертензивна стадія. Поступила в нефрологічне відділення ОКЛ після перенесеної ГВРІ. Необхідно призначити антибіотики. Які з антибіотиків вважають нефротоксичними у лікуванні даного захворювання ?

*A. Аміноглікозиди

B. Пеніцилін

C.Напівсинтетичні пеніциліни

D.Макроліди

E. Цефалоспорини

11. Які з препаратів мають мембраностабілізуючу дію?

A. ретаболіл

*B. делагіл

C. курантіл

D. преднізолон

E. каптопрес


12.Обов’язковою умовою розвитку пієлонефриту є:

A.Наявність артеріальної гіпертензії

B.Наявність серцевої недостатності

*C. Порушення пасажу сечі

D. Наявність надлишкової ваги тіла

E. Наявність ниркової недостатності


13. Прогресування хронічного гломерулонефриту переважно зумовлюється:

A.Наявністю інфекції

*B.Гемодинамічними змінами в ниркових клубочках

C. Імунними зрушеннями

D. Порушенням пасажу сечі

E. Наявністю гіперурикемії


14. До найважливіших клінічних ознак нефротичного синдрому відносять:

A.Артеріальну гіпертензію

B.Артеріальну гіпотензію

*C. Масивні набряки

D. Макрогематурію

E. Тахікардію


15.Проба за Зимницьким дає змогу оцінити в динаміці обстеження та лікування:
A. Інкреторну функцію нирок

*B. Концентраційну функцію нирок

C. Гомеостатичну функцію нирок

D. Азотовидільну функцію нирок

E. Фільтрацій функцію нирок
16. У пацієнта 30 років з цукровим діабетом, яким він хворіє протягом 15 років, останні 2 роки діагностуються набряки обличчя, АГ (170 і 100 мм рт ст.). В аналізі сечі – протеїнурія 1,5 г/л, еритроцитурія (6-7 у полі зору). У пробі за Зимниць ким – ніктурія. Вкажіть найбільш ймовірну причину виникення описани змін

A.Хронічний гломерулонефрит

B. Хронічний пієлонефрит

C. Амілоїдоз нирок

D. Гіпертонічна хвороба

*E. Діабетичний гломерулосклероз


17. Нефропротекторною дією володіють наступні гіпотензивні чинники:

*Ренітек


B.Клофелін

C. Гіпотіазид

D. Празозин

E. Дибазол


18. Пацієнт 35 років скаржиться на головний біль, виражену м”язову слабкість. Хворіє протягом року, захворювання з певною причиною не пов”язує. При обстеженні: АТ – 180 і 110 мм рт.ст., креатинін крові – 0, 123 ммоль/л, калій – 2,8 ммоль/л, натрій – 134 ммоль/л. В налізі сечі - відносна густина – 1018, білок – 0,35 г/л, еритроцити – 4-5, лейкоцити – 6-7, циліндри гіалінові – поодинокі в полі зору. Вкажіть найбільш ймовірний генез АГ у даному випадку

A. Гіпертонічна хвороба

B. Феохромоцитома

*C. Синдром Конна

D. Хронічний гломерулонефрит

E. Хронічний пієлонефрит


19. Мембраностабілізуюча терапія показана при наступних варіантах перебігу гломерулонефриту:

A. Зі сечовим синдромом

B. Зі сечовим синдромом і стійкою АГ

C. З нефротичним синдромом

*D. З гематуричним компонентом

E. З гостронефритичним синдромом


20. Найбільш характерні зміни сечі при вторинному амілоїдозі нирок полягаютьу виникненні:

A. гематурії

*B. стійкої протеїнурії

C.транзиторної протеїнурії

D.лейкоцитурії

E. кристалуріїТест-контроль. Варіант 3

1.Хворий А., 40 років поступив в нефрологічне відділення ОКЛ з діагнозом: первинно-хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром. Об’єктивно: набряки всього тулуба, обличчя, кінцівок. Випіт в легенях, асцит. Необхідно призначити патогенетичне лікування. Які з цих препаратів слід призначити в першу чергу?

A. Антиагреганти

B. Антибіотики

*C. Глюкокортикоїди

D.Десенсибілізуючі

E. Антикоагулянти
2.Чоловік 45 років 4 роки хворіє на хронічний гломерулонефрит Стан погіршився після перенесеного фарингіту. Об-но: шкіра бліда, обличчя одутловате. Набряки на нижніх кінцівках, м’які. АТ – 160/95 мм рт.ст. У крові: тромбоцити-140 109 /л; заг.білок-50г/л, альбум.- 50 %, холестерин - 6,1ммоль/л. У сечі: відносна густина-1010, білок - 6,5г/л; Л-3-5, Ер-20-25, гіалін.цилін. 3-5 в полі зору. Добовий діурез-700 мл. Яке лікування доцільніше призначити цьому хворому?

A. Антибіотики+антикоагулянти+антиагреганти

*B. Глюкокортикостероїди+антибіотики+антиагреганти

C.Гіпотензивні+антикоагулянти+антиагреганти

D.НПЗЛ+антикоагулянти+антиагреганти

E. Сечогінні+антикоагулянти+антиагреганти


3.Хворий 37 років, хворіє хронічним гломерулонефритом протягом 15 років. Два тижні тому після перенесеної вірусної інфекції з’явилися набряки лиця, попереку, ніг, задишка в нічний час, виражене шкірне свербіння, втрата апетиту. Об’єктивно: сухість шкіри, шум тертя перикарду. АТ-200/120 мм рт.ст. Нв-86 г/л; креатинін крові-1,03 ммоль/л. Які з перерахованих препаратів протипоказані даному хворому?

*A. Глюкокортикостероїди.

B. Анаболічні гормони.

C.Глюконат кальцію

D.Бета-блокатори

E. Фуросемід


4.Хвора на хронічний гломерулонефрит з артеріальною гіпертонією звернулась зі скаргами на головний біль, задуху при навантаженні. При обстеженні АТ 190/110 мм рт. ст., клубочкова фільтрація 80 мл/хв., креатинін крові 0,2 ммоль/л, калій 4,7 ммоль/л, холестерин 8,6 ммоль/л. Призначення якого гіпотензивного засобу є найбільш доцільним

A. Клонідин

B.Ніфедипін

C.Гіпотіазид

D.Атенолол

*E. Еналаприл


5. Хвора 25 років поступила у клініку зі скаргами на набряки, олігурію, гіпертензію. Загальний стан хворою тяжкий. Діагностовано гострий гломерулонефрит. Який із лабораторних показників є показанням для включення у терапію глюкокортикоїдів?

A. Макрогематурія

B. Гіперкреатинінемія

C. Анемія

*D. Добова протеїнурія понад 3 г.

E. Лейкоцитурія


6. Яка найбільш часта побічна дія цитостатиків?

A. гіпертензія

B. гіпертермія

C. анемія

*D. агранулоцитоз

E. еозинофіля


7. Для хронічного пієлонефриту при УЗД-дослідженні найбільш характерним є:

A.Стоншення кіркового шару

B.Наявність кристалів уратів

C. Наявність кристалів оксалатів

D. Збільшення розмірів нирки

*. Ущільнення чашечко-мискового комплексу


8. Для лікування пієлонефриту слід призначити:

A.Антибіотики

B.Уросептики

C. Препарат для поліпшеня пасажу сечі

D. НПЗН

*E. Усе перераховане


9. Ураження нирок при подагрі характеризується розвитком:

A. Гломерулонефриту

B. Пієлонефриту

*C.Нефролітіазу

D.Амілоїдозу

E. Полікістозу


10. У патогенезі ниркової еклампсії відіграють роль такі фактори:

A. Підвищення внутрішньочерепного тиску

B. Набряк мозкової речовини

C. Церебральний ангіоспазм

D. Збільшення ОЦК

*E. Усі перераховані


11. У пацієнта з тривалим перебігом ревматоїдного артриту в високим ступенем активності процесу протягом року реєструються набряки обличчя, протеїнурія (2.5 г/добу), Креатинін крові – 0,138 ммоль/л, сечовина – 8,3 ммоль/л. Яка найбільш ймовірна причина набряків?

A. Хронічний гломерулонефрит

*B. Амілоїдоз нирок

C. Хронічний пієлонефрит

D. Тубуло-інтерстиціальний нефрит

E. Ревматоїдний нефрит


12. Прояви з боку системи органів травлення при хронічній нирковій недостності найбільш часто полягають у виникненні:

A. Виразкової хвороби

*B. Гастроентероколіту

C. Панкреатиту

D. Жовчно-кам”яної хвороби

E. Поліпозу кишечника


13. Пацієнт 18 років, після переохолодження відмітив зміни кольору сечі (типу м”ясних помиів). В аналізі сечі – білок – 2.5 г/л, еритроцити- покривають усе поле зору, підрахунок неможливий. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз

*A. Гострий гломерулонефрит, сечовий синдром, гематуричний компонент

B. Гострий гломерулонефрит, сечовий синдром

C. Гострий гломерулонефрит, нефротичний синдром

D. Некротичний папіліт

Е.Тубуло-інтерстиціальний нефрит


14.Порушення електролітного гомеостазу при термінальній стадії ХНН полягають у виникненні:

A. Гіпомагніємії

*B. Гіперкаліємії

C. Гіпофосфатемії

D. Гіпокалємії

E. Електролітний гомеостаз не порушується


15. В нормі у сечовому осаді зустрічаються:

A. Епітеліальні циліндри

B. Воскоподібні циліндри

*C. Гіалінові циліндри

D. Зернисті циліндри

E. Еритроцитарні циліндри


16.Чоловік 30 років хворіє на гострий гломерулонефрит. Об’єктивно: виражені набряки на обличчі,спині, кінцівках. АТ-150/90 мм рт.ст. У крові: ШОЕ-30 мм/год, загальн.білок-55 г/л, альбуміни- 41 %, холестерин крові - 6,6 мммоль/л .У сечі- 4,3 г білка за добу. Яке лікування з перерахованного найбільш обгрунтовано у даному випадку?

*A.Глюкокортикоїди

B. Антикоагулянти

C.Мембраностабілізатори

D.Сечогінні

E. Гіпотензивні


17. Хворий М., 26 р., скаржиться на різку загальну слабкість, свербіж шкіри, головний біль, зниження гостроти зору, постійну нудоту та блювання. Вважає себе хворим біля року. Зі слів родичів 5 років тому при влаштуванні на роботу було виявлене підвищення АТ та зміни в аналізі сечі, однак хворий не надав цьому значення і за медичною допомогою не звертався. Об‘єктивно: стан важкий, шкіра бліда суха. Межі серця зміщені вліво, серцевий поштовх розлитий. Тони серця послаблені, ритм “галопу” та систолічний шум. Справа в підлопатковій області – шум тертя плеври, дихання жорстке. В аналізі крові: гемоглобін 76 г/л, еритроцити 2,8 х 1012/л, лейкоцити 11,4 х 109/л. ШОЕ 56 мм/год. В сечі: відносна густина 1008, білок 1,65 г/л, еритроцити – 15-20, лейкоцити – 50-60 у полі зору, гіалінові та зернисті циліндри. Креатинін 1,1 ммоль/л, клубочкова фільтрація 15 мл/хв. Ваш діагноз?

*A. Загострення хронічного пієлонефриту

B. Гострий гломерулонефрит

C.Гострий пієлонефрит

D. Хронічний гломерулонефрит

E. Амілоїдоз нирок


18. Хворий 45 років протягом 8 років страждає на хронічний гломерулонефрит. АТ- 180/120 мм рт.ст., креатинин у сироватці крові –970 мкмоль/л, сечовина крові – 28 ммоль/л, клубочкова фільтрація - 15мл/хв. Яка лікувальна тактика показана для цього хворого?

A. Гемосорбція

B. Перитонеальний діаліз

*C. Гемодіаліз

D.Плазмаферез

E. Гемофільтрація


19. Хворий В., 46 років, скаржиться на підвищену втомлюваність, періодично головний біль, загальну слабкість. Об”єктивно: пульс 88 уд./хв., АТ 140/80 мм.рт.ст., набряки на гомілках. В аналізі крові креатинін 0,13 мкмоль/л, сечовина 9,0 ммоль/л. клубочкова фільтрація 80 мл/хв.. Про що можна подумати?

A. ХНН ІІІ ст.

B. ХСН ІІ-Б ст.

C.ХСН І ст.

D.ХНН ІІ ст.


  1. *ХНН І ст.

20. Що є абсолютним протипоказанням до призначення рекомбінованого еритропоетину  1. *Неконтрольована артеріальна гіпертензія.

  2. Уремічна полінейропатія

  3. Гіпарпаратиреоїдизм

  4. Асептичні некрози кісток

  5. Порушення вуглеводного обміну

Тест-контроль. Варіант 4
1. Хворий 37 років, останні 3 роки хворіє хронічним гломерулонефритом. Два тижні тому після перенесеної вірусної інфекції з’явилися набряки лиця, попереку, ніг, задишка в нічний час, виражене шкірне свербіння, втрата апетиту. Об’єктивно: сухість шкіри, шум тертя перикарду. АТ-200/120 мм рт.ст. Нв-86 г/л; креатинін крові-1,03 ммоль/л. Які з перерахованих препаратів протипоказані даному хворому?

*A. Глюкокортикостероїди.

B. Анаболічні гормони.

C.Глюконат кальцію

D.Реосорбілакт

E. Фуросемід

2. Жінка 48 років скаржиться на слабкість, схуднення, зниження апетиту, головний біль. В юності перенесла гострий гломерулонефрит. З 25 років страждає на артеріальну гіпертензію. Систематично не лікувалася, до лікаря зверталася рідко. Після проведеного дослідження виявлено ознаки хронічної ниркової недостатності І стадії. Які рекомендації щодо харчування найбільш виправдані для даної хворої?

А. обмеження вуглеводів

*В. обмеження білка

С. обмеження жирів

D. обмеження рідини

Е. обмеження не потрібні


3. Хворий 68 років страждає на хронічний пієлонефрит упродовж 15 років. В останні 3 місяці скаржиться на інспіраторну задишку при фізичному навантаженні, серцебиття, періодичний біль у ділянці серця без іррадіації, загальну слабкість. Об-но: Акроціаноз на тлі блідості шкіри. Пульс 104/хв, ритмічний, напружений. АТ 190/110 мм рт. ст. Ліва межа серця на 2 см назовні від лівої серединноключичної лінії, над верхівкою І тон серця послаблений, систолічний шум, акцент ІІ тону над аортою. На ЕКГ відхилення електричної осі серця вліво, дисметаболічні зміни. Кров: Hb – 66 г/л, креатинін 1,1 ммоль/л. Відносна густина сечі 1,016. Найбільш вірогідний кардіологічний діагноз?

A. Недостатність аортального клапана

*B. Уремічна міокардіодистрофія

C. Гострий міокардит

D. Ексудативний перикардит

Е.Нестабільна стенокардія


4.Хвора на хронічний гломерулонефрит з артеріальною гіпертонією звернулась зі скаргами на головний біль, задуху при навантаженні. При обстеженні: АТ 160/100 мм рт. ст., клубочкова фільтрація 60 мл/хв., креатинін крові 0,2 ммоль/л, калій 4,7 ммоль/л, холестерин 8,6 ммоль/л. Призначення якого гіпотензивного засобу є найбільш доцільним ?

*A. Еналаприл

B. Ніфедипін

C. Гіпотіазид

D. Атенолол

Е.Клонідин


5. Чоловік 55 років скаржиться на загальну слабкість, зменшення сечовиділення, шкіряну сверблячку. Протягом 15 років страждає хронічним пієлонефритом. Об'єктивно: шкіряні покриви сухі, з жовтуватим відтінком. PS -80 за хв., ритмічний, АТ –100/70 мм рт.ст. При аускультації тони серця послаблені, вислуховується шум тертя перикарду. Креатинін крові –1,1 ммоль/л, клубочкова фільтрація 5 мл/хв. Яке лікування показано хворому?

A. Ксиліт, сорбіт

B. Реополіглюкін

C. Антибіотики

*D. Гемодіаліз

E. Діуретики


6.Обов’язковою умовою розвитку пієлонефриту є:

A.Наявність артеріальної гіпертензії

B.Наявність серцевої недостатності

*C. Порушення пасажу сечі

D. Наявність надлишкової ваги тіла

E. Наявність ниркової недостатності


7. Прогресування хронічного гломерулонефриту переважно зумовлюється:

A.Наявністю інфекції

*B.Гемодинамічними змінами в ниркових клубочках

C. Імунними зрушеннями

D. Порушенням пасажу сечі

E. Наявністю гіперурикемії
8. Пацієнт 35 років скаржиться на головний біль, виражену м”язову слабкість. Хворіє протягом року, захворювання з певною причиною не пов”язує. При обстеженні: АТ – 180 і 110 мм рт.ст., креатинін крові – 0,123 ммоль/л, калій – 2,8 ммоль/л, натрій – 134 ммоль/л. В налізі сечі - відносна густина – 1018, білок – 0,35 г/л, еритроцити – 4-5, лейкоцити – 6-7, циліндри гіалінові – поодинокі в полі зору. Вкажіть найбільш ймовірний генез АГ у даному випадку

A. Гіпертонічна хвороба

*B. Феохромоцитома

C. Синдром Конна

D. Хронічний гломерулонефрит

E. Хронічний пієлонефрит


9. Антикоагулянтна терапія показна при наступних варіантах перебігу гломерулонефриту:

A. Зі сечовим синдромом

B. Зі сечовим синдромом і гематуричним компонентом

C. За наявності стійкої АГ

*D. З нефротичним синдромом

E. З гостронефритичним синдромом


10.Пієлонефрит найбільш часто викликається:

*A. Кишечною паличкою

B. Стрептококами

C. Стафілококами

D. Вірусами

E. Грибами


11. Пацієнт 56 років, скаржиться на дворазове виділення сечі за типом “мясних помиїв”, без болю та дизуричних розладів, субфебрильну температуру тіла. Вважає сбе хворим протягом року. В налізі сечі – білок – 0,88 г/л, еритроцити – 15-20, лейкоцити – 7-10, циліндри гіалінові та зернисті – 4-5 у полі зору. Вкажіть найбільш ймовірне захворювання.

A.Хронічний гломерулонефрит

B. Хронічний пієлонефрит

*C. Пухлина нирки

D. Амілоїдоз нирок

E. Нирково-кам”яна хвороба


12. Вкажіть зміни ізотопної ренограми при термінальній стадії ХНН

A. Нормальна ренограма

B. Паренхіматозний тип

*C. Ізостенуричний тип

D. Обтураційний тип

E. Афункціональний тип


13 .Хворий Р., 38 р., який переніс 15 років назад гострий гломерулонефрит, скаржиться на набряки обличчя, ніг, поясниці, головний біль, ниючий біль в попереку. АТ 160/100 мм рт. ст. В сечі: білок 1,9 г/л, лейк. 3-4 в п/з, еритр. 10-12 в п/з, циліндри гіалінові 3-4 в п/з, воскоподібні 2-3 в п/з. Креатинін 102 мкмоль/л. Який з перерахованих антигіпертензивних медикаментівз нефропротекторним ефектом необхідно призначити хворому?

A.Раунатин

B. Дибазол

*C.Кандесар

D. Магнію сульфат

E. Клофелін

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка