Херсонський державний аграрний університетСторінка1/3
Дата конвертації06.05.2016
Розмір2.09 Mb.
  1   2   3
Державний вищий навчальний заклад

Херсонський державний аграрний університет ”


Херсонське територіальне об’єднання

сільськогосподарських бібліотек
Наукова бібліотека


ЗВЕДЕНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ


до фондів бібліотек об’єднання

Вип. 1(17)


(січень-червень 2015 р.)

Херсон, 2015


УДК: 011


З 43
Зведений бюлетень нових надходжень до фондів бібліотек об’єднання / Херсонський державний аграрний університет, Херсонське територіальне об’єднання сільськогосподарських бібліотек, Наукова бібліотека; ред.: Н. В. Анічкіна, Т. В. Гончаренко.– Херсон: РВВ “Колос”, 2015.- Вип. 1(17) (січень-червень 2015).- 44 с.

Упорядники: Т. В. Гончаренко, А. І. Копайгора, С. М. Братішевська

Друкується за рішенням координаційної Ради сільськогосподарських бібліотек Херсонського територіального об’єднання від 27.01.15 р.
Покажчик підготовлено за допомогою інтегрованої бібліотечно-інформаційної системи ІРБІС

З метою подальшої корпоративної взаємодії по формуванню єдиного інформаційного простору між с-г. бібліотеками Херсонського територіального об’єднання продовжується випуск “Зведеного бюлетеня нових надходжень до фондів бібліотек об’єднання”. Задачею бюлетеню є інформування читачів про нові надходження літератури до бібліотек об’єднання з сиглами зберігання, адресами та телефонами.

Даний бюлетень є аналогом бази даних “Електронний каталог Корпоративної бібліотечної системи ХДАУ” (ЕК КБС ХДАУ). Бібліографія охоплює книги, методичні матеріали, наукові збірники, дисертації, автореферати дисертацій. Усі бібліографічні описи анотовані. Матеріал розміщено за тематичними рубриками, а у межах рубрик за алфавітом. Для зручності використання дано: алфавітний покажчик авторів, редакторів, укладачів та перекладачів; список бібліотек – учасниць бюлетеню; список скорочень.

Це видання розраховане на науковців та фахівців агропромислового комплексу, аспірантів, магістрів, викладачів і студентів, працівників інформаційних та бібліотечних установ.


Сільське господарство в цілому

1."Асканія-Нова" - національний науковий селекційно-генетичний

центр з вівчарства / Національна академія аграрних наук, Ін-т тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова; [уклад.: Н. А. Кудрик [та ін.]]; [за наук. ред. В. М. Іовенко].- Асканія-Нова, ?.- 43 с.ГРНТИ 68.01.09

УДК 63

У брошурі висвітлено історичні аспекти створення установи, сучасні та перспективні напрямки діяльності, досягнення Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства.Кл.слова: інститут тваринництва--породи свиней

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Держатели документа: Херсонський ДАУ, ІТСР, Біосферний заповідник

2. Видатний природолюб-практик та його скарби в степах Таврії : до 150-річчя від дня народження Ф. Е. Фальц-Фейна / Національна академія аграрних наук України, Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, Ін-т тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства ; [уклад.: Ю. В. Вдовиченко [та ін.]]. - Асканія-Нова, 2013. - 20 с. : цв.ил. - 5.00, 10.00, грн.

ГРНТИ 68

УДК 63

У брошурі висвітлено історичні аспекти господарської, наукової та природоохоронної діяльності родини Фальц-Фейнів; створення Інституту тваринництва та Біосферного заповідника "Асканія-Нова і їх роль в збереженні та розвитку еколого-господарської і культурної спадщини.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Держатели документа: Херсонський ДАУ, ІТСР, Біосферний заповідник

3. Жатов Олексій Гнатович : до 85-річчя від дня народження; біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1960-2012 рр. / М-во аграрної політики і продовольства України, Сумський національний аграрний ун-т ; [уклад.: Ю. В. Дячкова]. - Суми, 2014. - 64 с. - (Серія "Біобібліографія вчених Сумського НАУ" ; вип. 3). - Імен. покажч.: с.64. - б. ц.

ГРНТИ 68.01.09

УДК 63(09)

Висвітлюються основні етапи життя, наукова і педагогічна діяльність доктора сільськогосподарських наук, почесного і заслуженого професора Сумського національного аграрного університету Жатова Олексія Гнатовича, відомого своїми глибокими дослідженнями з генетики, цитології та біології конопель, які стали теоретичною базою створення нових сортів цієї культури. Виконана селекційна робота з соняшником дозволила вивести декілька нових високоврожайних сортів, один з яких занесений до Державного реєстру, інші знаходяться в державному сортовипробуванні.

Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

4. Михайлова Любов Іванівна : до 60-річчя від дня народження; біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1989-2013 рр. / М-во аграрної політики і продовольства України, Сумський національний аграрний ун-т ; [уклад.: Л. Д. Петрова]. - Суми, 2013. - 78 с. - (Серія "Біобібліографія вчених Сумського НАУ" ; вып. 2). - Імен. покажч.: с.76-78. - б. ц.

ГРНТИ 68.01.09

УДК 63(09)

Висвітлюються основні етапи життя, наукова і педагогічна діяльність професора, доктора економічних наук, Заслуженого працівника освіти України, провідного вченого відділення аграрної економіки і продовольства НААН України, завідувача кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції Михайлової Любові Іванівни, відомої своїми дослідженнями проблем кадрового менеджменту в аграрній сфері.Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

5. Таврійський науковий вісник : Наук. журн. / Мін-во аграрної політики та продовольства України, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет" ; [ред. кол.: В. В. Базалій (гол.)[та ін.]]. - Херсон : Айлант, 1996 -

Вип.90. - 2015. - 366 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - б. ц.

Содержание: Вплив засолених грунтів на розвиток проса та гречки в умовах півдня України / О. В. Аверчев. Урожайність сім'янок фенхелю звичайного залежно від ширини міжрядь в умовах Лісостепу західного / Я. В. Бабій. Порівняльні дослідження бортових редукторів зеронозбирального комбайну / Л. О. Бабич, О. Є. Самарін, М. О. Іванів. Особливості ґрунтових процесів темно-каштанових зрошуваних і вилучених зі зрошення ґрунтів / І. О. Біднина [и др.]. Продуктивність ячменю ярого залежно від обробки рослин стимуляторами росту / В. Я. Бухало, Г. І. Сухова. Економічна ефективність вирощування багаторічних трав залежно від способу використання травостоїв в Південному Степу України / Н. М. Гальченко. Кореляційно-регресійний аналіз елементів насіннєвої та кормової продуктивності люцерни / В. М. Горенський. Залежність кількісно-якісних показників урожаю видів гірчиці від зрошення / О. Г. Жуйков. Оптимізація технології вирощування ріпаку озимого в неполивних умовах Південного Степу України / А. Н. Керімов, А. О. Донець. Економічна ефективність технологій вирощування ріпаку озимого за різних способів обробітку ґрунту та доз внесення азотних добрив / А. М. Коваленко, А. С. Малярчук. Біологічні особливості чаберу садового (Satureja hortensis l.) та перспективи його вирощування в умовах Миколаївської області / О. А. Коваленко, О. І. Чепак. Структурний склад ґрунту за різних елементів технології вирощування сої / В. В. Козирєв. Вплив мікродобрив на якість зерна рису / Ю. О. Лавриненко, О. С. Довбуш, О. О. Іздебський. Теплові і енергетичні ресурси півдня України та їх ефективне використання / А. О. Лимар, В. А. Лимар, Л. В. Андрійченко. Генетична обумовленість кількісних ознак продуктивності та якості зерна сортів ячменю ярого / О. Б. Маренюк. Формування режиму живлення посівів сої за різних систем основного обробітку ґрунту та удобрення / В. О. Найдьонова. Показники фотосинтетичного потенціалу тритикале ярого залежно від впливу способів сівби та норм висіву / А. О. Рожков, В. В. Гармашов. Вплив тривалості зберігання плодів посівного томата на показники якості в умовах півдня України / І. М. Степанова. Конкурентоспроможність технологій вирощування гороху посівного в умовах Лісостепу правобережного / Н. В. Телекало. Насіннєва продуктивність люцерни залежно від умов зволоження та застосування регулятора росту Плантафол 30 в південному Степу / А. В. Тищенко. Біологічна активність ґрунту на посівах нуту за різних умов зволоження на півдні України / В. О. Ушкаренко, Н. М. Лавренко, С. О. Лавренко. Вплив припосівного удобрення на врожайність зерна пшениці озимої після різних попередників / Г. К. Фурсова, С. І. Попов, С. В. Авраменко. Продуктивність коріандру посівного залежно від впливу окремих елементів технології вирощування в умовах Лісостепу західного / В. Я. Хоміна. Накопичення сухої речовини ріпаком озимим залежно від способу заробки соломи пшениці озимої в Південному Степу / О. А. Шкода. Бурі швіци в світі. Історія і сучасність / Л. В. Бондарчук. Відгодівельні якості і м’ясна продуктивність молодняку овець різних генотипів / Б. О. Вовченко. Технічне переоснащення та інноваційні технології – основні напрямки розвитку сучасного птахівництва / В. В. Дєбров. Продуктивні та репродуктивні якості голштинських первісток за різного рівня удою на ранній стадії лактопоезу / С. Г. Піщан [и др.]. Якість яєць як показник успішності роботи фазанарію / Д. О. Фролов, О. П. Корж. Особливості екстер’єрного типу корів українських червоно- та чорно-рябої молочних порід / Л. М. Хмельничий, В. В. Вечорка. Сучасний стан та шляхи оптимізації промислу тарані Дніпровсько-Бузької гирлової системи / Ю. Г. Дурова, К. М. Гейна. Часовий тренд вмісту важких металів у грунтах сільськогосподарських земель / Т. М. Єгорова, Л. І. Моклячук. Ландшафтна мозаїчність та різноманітність агроландшафтів за різних систем агроменеджменту / С. А. Ященко, Т. О. Грабовська. Розробка та реалізація конкурентної стратегії підприємства / Л. О. Бетехтіна. Діагностика м’ясопереробного сектору України та заходи щодо його розвитку в умовах економічної кризи / А. О. Вальтер. Обґрунтування вибору методів фінансового планування для сільськогосподарських підприємств / О. О. Гетьман, Т. В. Дудкіна. Досвід європейських країн у сфері агротуризму / В. О. Дуга. Управління трудовим потенціалом підприємства з використанням математично-інформаційної системи / Д. О. Карлюка, І. А. Сисоєнко. Аграрна політика України в історичному контексті / Ю. Є. Кирилов, І. І. Барінов. Оцінка ефективності інтеграційно діяльності харчових підприємств / О. М. Коваленко. Сучасний стан та особливості розвитку ринку продукції птахівництва Херсонщини / Т. В. Кузькіна, С. Б. Правоторов. Економічна ефективність виробництва зерна вівса в Україні / Н. О. Ляшенко. Концептуальні засади стратегічного управління комплексним розвитком галузі рисівництва в Україні / Р. В. Морозов. Особливості ринкової трансформації менеджменту підприємств та ряд практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності їх функціонування на макро- мезо- і мікрорівнях / О. Г. Морозов. Соціальні, психологічні та ресурсні складові кооперативного руху / І. А. Мухіна, І. В. Хорунжий. Формування адаптивної системи управління якістю підприємств сировинної бази легкої промисловост / Л. М. Наумова, О. Б. Наумов. Фінансова стратегія як форма реалізації фінансової політики розвитку галузі / О. В. Пащенко. Система контролінгу на сільськогосподарських підприємствах / Л. В. Петіна. Законодавчі аспекти вирішення державними органами влади глобальної продовольчої безпеки / К. А. Пилипенко. Податкова політика в умовах інтеграційних процесів: перспективи інвестиційної привабливості підприємств України / Є. С. Подаков. Тенденції розвитку глобального продовольчого ринку / В. І. Покотилова. Механізм забезпечення фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств / О. С. Пристемський. Сучасний стан та маркетингові особливості функціонування вітчизняного ринку винопродукції / Т. М. Радченко. Механізми інвестиційної співпраці бізнес-суб’єктів харчової промисловості при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності / М. В. Сігнатулін. Формування організаційного механізму управління малим підприємством на засадах маркетингу / І. О. Соловйов, І. М. Яшина. Соціальна мобілізація молоді як інструмент на шляху до сталого розвитку / Н. В. Стратічук. Теоретико-методичні підходи, щодо оцінки функціонування механізму розвитку харчової промисловості в Україні / Є. М. Шерман.

ГРНТИ 68.01

УДК 63

У збірнику подаються результати наукових досліджень теоретичного та практичного характеру з різноманітних питань розвитку регіонів України та їх агропромислових комплексів.

Экземпляры: всего:2 - ДБВ(2)

Держатели документа: Херсонський ДАУ, ІТСР, І-т рису, ІЗЗ, Біосферний заповідник, ІПОБ, ДСДС «Асканійське», Скадовський технікум, Каховський коледж, Новокаховский коледж

6. Херсонський державний аграрний ун-т. Агрономічний ф-т.

Перспектива : зб. наук. праць / М-во аграрної політики України, Херсонський державний аграрний ун-т, Інститут зрошення, агротехнологій та інжинірингу [ред. кол.: І. М. Мринський (відп. ред) [та ін.]]. - Херсон : [Колос]Вип. 16. - 2013. - 166 с.

Содержание: Біофунгіцид Мікосан В - раціональна технологія застосування для захисту винограду від основних грибних хвороб / К. М. Гребінь, Р. М. Лохоня. Імбир садовий - чудо-рослина / С. О. Копилов, Л. П. Золотарьова. Первоцвіти - перспективні рослини для вирощування на ділянках / А. А. Соколенко, Н. В. Бойко. Гриби - продуценти антибіотиків / Наук. кер. Золотарьова Л.П.Особливості фотосинетичної діяльності кукурудзи / О. С. Латишев, О. Є. Марковська. Мікроелементи - незамінний фактор живлення сільськогсоподарських культур / А. М. Грідякіна, В. В. Бабанін. Особливості основного удобреня овочевих культур при краплинному зрошенні / Є. Ю. Гребельна, В. В. Бабанін. Особливості застосування універсального хелатизованого мікродобрива "Келькат Мікс-Са"" / А. А. Гупало, В. В. Бабанін. Значення мікроелементів для рослин / Р. Е. Дем’янов, В. В. Бабанін. Біодеструктор стерні - запорука родючості грунтів / Г. Г. Дереза, В. В. Бабанін. Роль сірчаних добрив при вирощуванні ріпаку / К. В. Жушман, В. В. Бабанін. Особливості застосування фекальнихдобрив / В. В. Карпенко, В. В. Бабанін. Організація живлення рослин у системі землеробства no-till / Б. С. Котов, В. В. Бабанін. Мікробіологічна активність грунту під впливом внесення добрив / А. О. Кривов’яз, В. В. Бабанін. Мікроелементи і мікродобрива під озиму пшеницю / В. Ю. Куліш, В. В. Бабанін. Особливості позакореневого підживлення огірків "Нутрівантом плюс гарбузовий" / В. В. Макаренко, О. Г. Берднікова. Використання томатів в лікувальних цілях / І. О. Мунтян, В. В. Бабанін. Пекасид 0-60-20 - інноваційне рішення проблем жорсткої води для систем крапельного поливу / Н. Ю. Носова, О. Г. Берднікова. Ціанобактерії збільшують урожай / А. В. Паршина, В. В. Бабанін. Ефективність використання добрив при вирощуванні цукрових буряків / Ю. М. Ткач, О. І. Сидоренко. Добриво "Гранубор Натур" - шлях до підвищення продуктивності борофільних культур / О. М. Тяпченко, О. Г. Берднікова. Використання цеолітів як мінералів майбутнього / В. О. Чернишова, О. Г. Берднікова. Сучасний еколого-меліоративний стан зрошуваних грунтів півдня України / О. С. Шангар, О. В. Сидякіна. Добриво"Райкат старт" - запорука добробуту розсади томатів / Д. В. Юхно, О. Г. Берднікова. Жирнокислотний склад сучасних сортів льону олійного / І. С. Ніконова, О. Л. Рудік. Вирощування полуниці в мішках і теплицях: технологія і рентабельність бізнесу / А. В. Паршина, М. В. Минкін. Особливості жирно-олійного складу малопоширених олійних культур / Н. Ю. Носова, О. Л. Рудік. Економічна та енергетична ефективність вирощування нуту за різних норм висіву в умовах півдня України / Н. М. Ковтун, С. О. Лавренко. Ефективність використання води рослинами сої за різних способів основного обробітку грунту / А. О. Кирильчук, С. О. Лавренко. Економічна ефективність вирощування соняшника на зрошенні / М. В. Максимов, С. О. Лавренко. Енергетична ефективність вирощування сої на зрошуваних землях півдня України / А. С. Пержинський, С. О. Лавренко. Енергетична ефективність вирощування нуту на зрошуваних землях півдня України / Ю. В. Боднар, С. О. Лавренко. Вплив елементів технології вирощування на врожайність насіння гарбуза в зрошуваних умовах півдня України / М. О. Жидко, С. О. Лавренко. Урожайність плодів томатів на різних фонах живлення при краплиному зрошенні в умовах Голопристанського району Херсонської області / В. В. Сторчак, М. В. Минкін. Томатні мініатюри в Україні - помідори чері / А. В. Паршина, М. В. Минкін. Вплив гумінових добрив на врожайність картоплі / А. В. Паршина, О. В. Сілецька. Технологія приготування яблучного соку / А. С. Копайгора, О. О. Казанок. Технологія охолодження огірків після збирання / А. С. Корчан, О. О. Казанок. Технологія приготування квашеної капусти / Л. В. Косовська, О. О. Казанок. Технологія виробництва згущених молочних продуктів / К. Ю. Мотрюк, Є. О. Родіонов. Технологія виробництва кукурудзяних паличок / О. О. Казанок, І. І. Стеценко. Дослідження продуктивності гібридів кукурудзи ФАО 190-200 в умовах зрошення на півдні України / Т. А. Гречишкіна, Ю. О. Лавриненко. Господарська цінність гірчиці білої / В. В. Сторчак, В. Г. Федорчук. Елементи технології вирощування амаранту на зелений корм / В. В. Карпенко, В. Г. Федорчук. Історія вирощування грецького горіха та його поширення / Є. О. Гончар, В. Г. Федорчук. Елементи технології вирощування махорки / А. Г. Романенко, В. Г. Федорчук. Господарська цінність лаванди лікарської / Л. О. Рябенкова, В. Г. Федорчук. Ефективність використання препаратів компанії "Басф" в яблуневих садах агрофірми радгосп-заводу "Білозерський" / Ю. О. Касаткін, О. В. Тетерук, Є. А. Гамула. Ефективність використання препаратів компанії "Басф" у виноградинх нсадженнях агрофірми радгоспу-заводу "Білозерський" / Ю. О. Касаткін, О. В. Тетерук, Є. А. Гамула. Сидерація як фактор підвищення родючості грунту / І. С. Ніконова, О. В. Тетерук. Грецький йогурт / А. О. Крамаренко, Є. В. Ляшенко, Є. О. Родіонов. Роль мінеральних добрив в міграції радіонуклідів в системі "грунт-рослина" / В. О. Погорєлова, О. В. Охріменко. Полум’яна емульсійна спектроскопія / К. В. Князєва, Є. В. Ляшенко. Засолення грунтів в Херсонській області / Ю. С. Карпенко, О. В. Охріменко. Покращення екологічного стану грунтів бобовими рослинами / К. О. Гальченко, О. В. Охріменко. Біогенні елементи та їх роль в життєдіяльності тваринних і рослинних організмів / Ю. С. Абравіт, Г. П. Марчук. Проблеми комплексного використання і охорони водних ресурсів / О. С. Шангар, Т. А. Біла. Екологічний підхід до комплексного і раціонального використання водних ресурсів / О. С. Шангар, Т. А. Біла. Сучасні методи визначення білка в харчових продуктах / І. І. Стеценко, Т. А. Біла. Шкідливі гази та пари як джерела забруднення атмосферного повітря / Д. В. Сагатов, О. Г. Гафіатулліна. Рідинна хроматографія високого тиску / О. А. Савон, Є. В. Ляшенко. Екологічні наслідки застосування пестицидів / М. О. Пєтухов, О. В. Охріменко. Ферменти у тваринництві / П. П. Махник, О. Г. Гафіатулліна. Гумус як показник родючості грунтів / О. М. Курман, Г. П. Марчук. Пестициди та їх роль в навколишньому середовищі / М. І. Крячко, Г. П. Марчук. Періодичні медичні огляди - запорука збереження здоров’я працюючих / А. О. Загуменко, В. В. Артюшенко.

ГРНТИ 68

УДК 63

В матеріалах конференцій розглядаються питання землеробства, рослинництва, генетики, селекції рослин, грунтознавства та агрохімії, ботаніки та захисту рослин, технології переробки та зберігання продукції сільського господарства, механізації та охорони праці.

Экземпляры: всего:6 - ХР(4), ДБВ(2)

Держатели документа: Херсонський ДАУ, ІТСР, І-т рису, ІЗЗ, Біосферний заповідник, ІПОБ, ДСДС «Асканійське», Скадовський технікум, Каховський коледж, Новокаховский коледж

Землеробство, рослинництво, овочівництво та баштанництво

7. Вирощування сафлору красильного на Півдні України : практ. реком. / [В. О. Ушкаренко [та ін.]] ; М-во аграрної політики і продовольства України, Національна академія аграрних наук України, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т", ІОК УААН, Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція. - Херсон : Вид-во ПП "ЛТ-Офіс", 2012. - 28 с. - Бібліогр.: с.27. - 10.00 грн.

ГРНТИ 68.35.45

УДК 633.85

Біологічні особливості культури та її адаптивний потенціал відповідають посушливим умовам Південного Степу України. За екстремально посушливих умов, при значному вимерзанні озимих культур саме сафлор може забезпечити стабілізацію виробництва олієнасіння і гарантувати прибутковість рослинництва. Технологія вирощування цієї культури не потребує спеціальних агротехнічних заходів та агрохімікатів і легко вписується у існуючу зональну систему землеробства.Кл.слова: сафлор красильний--вирощування сафлору

Экземпляры: всего:13 - ХР(9), ЧЗ(2), ДБВ(2)

Держатели документа: Херсонський ДАУ, ІЗЗ, Ін-т рису, ІПОБ

8. Гідроботаніка [Электронный ресурс] : навч. посіб.: реком. МОН України для студентів ВНЗ / Ю. Р. Гроховська [та ін.]. - Электрон. текстовые дан. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2013. - 21,86 ум. др. арк. - Бібліогр.: с.373. - ISBN 978-966-289-027-3 : б. ц.

ГРНТИ 34.29

УДК 58(075)

Library server

Наведено основи фітоцитології, гістології та анатомії рослин, розкрито принципи сучасної систематики водних рослин. Особливу увагу приділено екології водних рослин, характеристикам окремих систематичних категорій, фіторізноманіттю водних екосистем.

Экземпляры: всего:2 - Сервер б-ки(1), ЕЧЗ(1)Держатели документа: Херсонський ДАУ

9. Гідротехнічні меліорації лісових земель : підручник: затв. МОН України для студентів ВНЗ / В. Ю. Юхновський [та ін.]; за ред. В. Ю. Юхновського. - К. : Кондор, 2014. - Бібліогр.: с.369-373. - Предм. покажч.: с.366-368. - ISBN 978-966-2781-64-9 : 130.00 грн.

ГРНТИ 68.47.35

УДК 630*38(075)

Викладені основні питання щодо застосування гідротехнічних меліорацій на лісових землях. Акцентовано увагу на основних теоретичних і практичних принципах осушення надмірно зволожених умов місцезростання з метою підвищення продуктивності лісових насаджень, зрошення лісовихрозсадників у посушливих регіонах.Кл.слова: дощування--зрошення поверхневе--осушення лісових земель--розсолення земель--мікрозрошення

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

10. Каталог семян 2014-2015: гибриды подсолнечника, гибриды кукурузы, сорта сои, сорта озимой пшеницы / АФ "Сады Украины". - [б. м.], 2014. - 53 с. : цв.ил. - б. ц.

ГРНТИ 68.35.03

УДК 631.53.02

Специалисты агрофирмы "Сады Украины" оказывают консультативные услуги по вопросам выращивания гибридов подсолнечника и кукурузы в любом регионе Украины.Кл.слова: гибриды подсолнечника--гибриды кукурузы--сорта сои--сорта пшеницы озимой

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Держатели документа: Херсонський ДАУ

11. Кукурудза цукрова : реком. список л-ри (1994-2014 р.р.) / ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т" ; [уклад.: Н. В. Анічкіна, С. М. Братішевська]; [за ред. Т. В. Гончаренко]. - Херсон, 2014. - 11 с. - б. ц.

ГРНТИ 68.35.29

УДК 633.15(01)Кл.слова: кукурудза цукрова

Экземпляры: всего:1 - ДБВ(1)Держатели документа: Херсонський ДАУ, ІТСР, І-т рису, ІЗЗ, Біосферний заповідник, ІПОБ, ДСДС «Асканійське», Скадовський технікум, Каховський коледж, Новокаховский коледж


12. Лимар Анатолій Остапович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961-2013 роки / М-во аграрної політики та продовольства України, Херсонський державний аграрний ун-т ; [уклад.: В. В. Базалій [та ін.]]. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2013. - 98 с. : портр., фото.цв. - (Біобібліографія діячів сільськогосподарської науки України ; вип. 19). - Імен. покажч.: с.94-95. - б. ц.

Каталог: files -> news
news -> Визначення типів складного речення
news -> Представлення інформації в комп 'ютері Двійкове кодуваня. Двійкова система числення
news -> Урок 20. Тема. Нащадок великого Езопа. І. А. Крилов. Байка «Вовк і Ягня». Роль сміху в засудженні людських вад у байках Крилова
news -> Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про освіту»
news -> Загальна характеристика роботи
news -> Наказ Міністерства освіти і науки України 2014 №
news -> Сценарій відкриття тижня «Під зіркою мови»
news -> Довідка. Яремчук Сергій Степанович кандидат історичних наук


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка