Харківський національний медичний університет Кафедра клінічної лабораторної діагностики Факультет: IV медичний


Клінічна оцінка лабораторних дослідженьСторінка15/66
Дата конвертації15.08.2021
Розмір0.7 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   66
Клінічна оцінка лабораторних досліджень

1 Вкажіть найбільш ранню лабораторну ознаку уражнення нирок при цукровому діабеті 2 типу

A *Протеїнурія

B Лейкоцитурія

C Гематурія

D Гіпостенурія

E Оксалатурія


2 У хворого визначено рівень глюкози плазми крові. Про цукровий діабет 2 типу свідчить:

A *Рівень глюкози натще більше 7 ммоль/л

B Рівень глюкози 7,8 ммоль/л через 2 год після проведення глюкозотолерантного тесту

C Рівень глюкози натще 6,2 ммоль/л

D Глікозильований гемоглобін 6%

E Випадковий рівень глюкози 8,2 ммоль/л


3 Пацієнта турбує нервозність, схуднення, серцебиття. Лікар підозрює наявність дифузного токсичного зобу. Назвіть характерні лабораторні зміни при біохімічному аналізі крові.

A *Збільшення вільного Т4

B Визначення антитіл до рецепторів до ТТГ

C Підвищення С-реактивного протеїну

D Зниження холестерину крові

E Збільшення тиреотропного гормону


4 Хвора 40 років звернулася до лікаря з ядухою, яка виникла повільно. При обстеженні виявлені зміни на ЕКГ, запідозрена серцева недостатність. Який лабораторний тест підтвердить цю думку?

A *Натрійуретичні пептиди

B Збільшення загального холестерину

C МВ КФК


D Калій, натрій крові

E Гематокрит


5 У хворого 50 років з ІХС, який переніс інфаркт міокарда, в лікуванні призначені статини з метою корекції ліпідних порушень. Які показники в ліпідограмі є цільовими при оцінці ефективності лікування?

A *Ліпопротеїди низької щільності

B Ліпопротеїди високої щільності

C Загальний холестерин

D Тригліцериди

6 У хворого 55 років з нападом болю за грудниною тривалістю понад 20 хвилин запідозрений гострий коронарний синдром. Який маркер некрозу міокарду належить до стандарту діагностики інфаркту міокарда?

A *Тропініни І,Т

B Міоглобін

C ЛДГ1


D АСТ

E МВ КФК


7 У хворої 40 років симптоми артриту суглобів кистей, променевозап’ясних, колінних суглобів. Лікар запідозрив ревматоїдний артрит. Яке лабораторне дослідження має найбільше діагностичне значення?

A *АЦЦП (антитіла до циклічного цитрулинірованого пептиду)

B СРБ

C СеромукоїдиD АНФ (антинуклеарний фактор)

E ШОЕ

8 У жінки 26 років спостерігаються набряки всього тіла, у крові загальний білок – 52 г/л; альбуміни - 23 г/л; глобуліни - 77 г/л; альбуміно-глобуліновий коефіцієнт - 0,33; холестерин - 9,8 ммоль/л. Дані клініко-лабораторного обстеження свідчать про наявність у хворої:

A *Диспротеїнемії

B Гіпохолестеринемії

C Гіпоглобулінемії

D Гіперальбумінемії

E Гіперпротеїнемії


9 Хворий 19 років, доставлений у лікарню зі значними набряками, які з’явилися через 2 тижня після перенесеної ангіни. Виявлено підвищення АТ до 170/110 мм рт. ст. Раніше не хворів. Лікар підозрює гострий гломерулонефрит. Які зміни у загальному аналізі сечі можуть бути виявлені?

A *Значна протеїнурія, гематурія

B Помірна протеїнурія, гіалінова циліндрурія

C Протеїнурія, лейкоцитурія

D Мікрогематурія, кристалурія

E Макрогематурія, лейкоцитурія


10 У пацієнта 36 років добова кількість сечі становить 1200 мл, реакція сечі кисла, густина 1,015, білок 2 г/л. В сечовому осаді виявлено епітелій канальців, лейкоцити 25-30 у полі зору, еритроцити поодинокі у препараті. Циліндри зернисті, гіалінові і воскоподібні, 5-6 у полі зору. Який ймовірний діагноз?

A *Загострення пієлонефриту

B Цистит

C Загострення хронічного гломерулонефриту

D Туберкульоз нирок

E Хронічна ниркова недостатність


11 У хворої 23 років на внутрішній поверхні малих статевих губ є множинні хворобливі, неправильної форми виразки розміром від декількох міліметрів до 1 см. Дно виразок рівне, покрито серозно-гнійним виділенням. Температура тіла 38,3оС, озноб. Пахові лімфовузли в нормі. Для уточнення діагнозу сифілісу потрібні дослідження:

A *Виділень на бліду трепонему

B Клінічний аналіз крові

C Клінічний аналіз сечі

D Виділень на наявність лептоспір

12 При аналізі плеврального пунктату виявлені: відносна густина 1,022, білок 40 г/л, на фоні гною і крові - макрофаги, клітини мезотелію. Про який діагноз можна думати?

A *Гнійний плеврит

B Туберкульозний плеврит

C Мезотеліома

D Метастаз раку в серозні оболонки

E Бронхіальна астма


13 При мікроскопії нативного мокротиння виявлена велика кількість зруйнованих лейкоцитів, детрит, пробки Дитріху, еластичні волокна, кристали холестерину. Для якого захворювання характерне таке мокротиння?

A *Бронхоектатична хвороба

B Бронхіальна астма

C Пневмонія

D Гострий брохіт

E Хронічний бронхіт


14 При мікроскопії нативного мокротиння виявлені лейкоцити зрідка, еритроцити місцями, кристали холестерину, частки хітинової оболонки з характерною рівномірною окресленістю, гачки. Для якого захворювання характерне таке мокротиння?

A *Ехінококоз легень

B Актиномікоз легень

C Бронхіальна астма

D Бронхоектатична хвороба

E Пневмонія


15 Пацієнтка 35 років, захворіла гостро з підвищення температури тіла, через 2 дні помітила потемніння сечі, поступила в клініку з жовтушністю шкіри та склер, виявлено збільшення печінки. При лабораторному обстеженні знайдено: загальний білірубін – 99,5 мкмоль/л, вільний білірубін – 60,4 мкмоль/л, АлАТ – 3,6 ммоль/(год•л), тимолова проба – 20 од. У сечі виявлено жовчні пігменти. Який діагноз можна припустити?

A *Інфекційний гепатит

B Цироз печінки

C Гострий холецистопанкреатит

D Гемолітична жовтяниця

E Сепсис


16 Пацієнт 23 років скаржиться на болі у животі натще, а також через 1,5 години після їди. У загальному аналізі крові виявлені ознаки мікроцитарної гіпохромної анемії помірного ступеня. Рівні заліза сироватки та феритину знижені. Яке захворювання може відповідати наведеній клінічній ситуації?

A *Пептична виразка дванадцятипалої кишки

B Дисфункція сфінктеру Одді

C Хронічний холецистит

D Функціональна диспепсія

E Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба


17 Для якого лабораторного синдрому характерні такі зміни біохімічних показників: підвищення активності екскреторних ферментів: гамаглутамілтранспептидази, лужної фосфатази; гіперхолестеролемія, підвищення ліпопротеїдів низької щільності; гіпербілірубінемія за рахунок зв’язаної фракції білірубіну; зменшення концентрації альбуміну та помірне збільшення вмісту глобулінів у сироватці крові?

A *Синдром холестазу

B Синдром цитолізу

C Синдром печінково-клітинної недостатності

D Синдром гіпокоагуляції

E Синдром системної запальної відповіді


18 Пацієнт 47 років скаржиться на болі в животі, схуднення, зниження апетиту протягом останнього місяця. Лікар для виключення онкопатології призначив хворому обстеження, яке включає загальний аналіз крові, фіброгастроскопію та ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. Вкажіть зміни в загальному аналізі крові, які можуть відповідати наявності онкопатології шлунку?

A *Анемія, лейкоцитоз, підвищення ШОЕ

B Тромбоцитоз, зниження ШОЕ

C Абсолютний лімофцитоз на тлі відносної лейкопенії

D Тромбоцитопенія, лейкопенія, анемія

E Лейкоцитоз, еритроцитоз, тромбоцитопенія


19 У хворої із встановленим діагнозом раку молочної залози до початку лікування оцінили рівень усіх пухлинних маркерів, інформативних для цієї патології. Через 3 тижні після операції видалення молочної залози знову оцінили рівень маркерів, які мали підвищені оказники до початку лікування. Про що свідчить збереження ступеню підвищення концентрації цих маркерів?

A *Про нерадикальність проведеної операції

B Про несвоєчасну діагностику пухлини

C Про неправильне визначення типу онкопатології

D Про наявність патології у другій молочній залозі

E Про рецидив пухлини


20 Пацієнт 50 років страждає на гіпертонічну хворобу протягом 15 років. Виявлена гіпетрофія лівого шлуночка, зміни з боку очного дна і запідозрена патологія нирок. Вкажіть найбільш ранній лабораторний ознака ураження нирок при артеріальної гіпертонії.

A * Протеїнурія

B Лейкоцитурия

C Гематурия

D Гіпостенурія

E Оксалатурія


21 У клінічному аналізі крові пацієнта виявлено: гемоглобін 100 г / л, КП 0,7, еритроцити 2,9 * 1012/л, ретикулоцити знижені. В мазку: мікроціти, анізоцитоз. Про який стан слід думати?

A * Гіпохромна анемія

B Гіперхромні анемія

C Гемоглобінопатії

D Гемолітична анемія

22 У клінічному аналізі крові пацієнта виявлено: гемоглобін 108 г / л, КП 0,8, еритроцити 2,9 * 1012/л, ретикулоцити підвищені. При біохімічному аналізі виявлена гіпербілірубінемія. В мазку: мікроціти, зруйновані еритроцити. Про який стан слід думати?

A * Гемолітична анемія

B Гіпохромна анемія

C Мегалобластна анемія

D Гипопластична анемія

23 При проведенні лабораторного дослідження мокротиння виявлено, що вона безбарвна, тягуча і склоподібна. Для якого захворювання це характерно:

A * бронхіальна астма

B пневмоторакс

C крупозна пневмонія

D набряк легенів

E гострий бронхіт


24 У хворого 64 років в загальному аналізі крові виявлено: гемоглобін 100 г / л, КП 1,2, еритроцити 2,9 * 1012/л, ретикулоцити знижені. В мазку: макроціти, тільця Жолли, кільця Кебота. Про який стан слід думати?

A * Мегалобластна анемія

B Ерітроцітопатія

C Імунна гемолітична анемія

D Гипопластична анемія

E Залізодефіцитна анемія


25 У хворого К. 45 років в клінічному аналізі крові виявлено: гемоглобін 100 г / л, КП 0,7, еритроцити 2,9 * 1012/л, ретикулоцити знижені. При біохімічному аналізі виявлено підвищення рівня заліза сироватки крові. Про який стан слід думати?

A * Сидеробластна анемія

B Гипопластична анемія

C Гемолітична анемія

D Мегалобластна анемія

26 Хворий Н. звернувся зі скаргами на підвищення температури до 39оС, виділення гнійної мокроти. В клінічному аналізі крові відзначається лейкоцитоз, збільшення ШОЕ. Для якого стану це характерно:

A * Абсцес легені

B Бронхіальна астма

C Ехінококоз

D Інфаркт легені

E Тромбоемболія легеневої артерії


27 Пацієнт Л, 57 років, які тривалий час страждає аутоімунним гастритом, скаржиться на загальну слабкість, блідість шкірних покривів, серцебиття. В загальному аналізі крові виявлена анемія. Вкажіть найбільш характерні ознаки дефіциту фолієвої кислоти?

A * Макроцитоз, гіперхромія еритроцитів

B микроцитоз, гіпохромія еритроцитів

C мікросфероцітоз

D Анізоцитоз

E Пойкілоцитоз


28 Хворий Л., 15 років, поступив в приймальне відділення зі скаргами на болі в животі, при обстеженні виявлено позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. При лабораторному дослідженні крові виявлено гиперлейкоцитоз зі зрушенням лейкоцитарної формули вліво, ШОЕ 50 мм / год.

A * Перитоніт

B Гепатит

C Гастрит

D Харчова токсико-інфекція

29 У хворого діагностовано алейкемічна форма гострого лейкозу. Який метод дослідження використовується для підтвердження цього діагнозу?

A * Трепанобіопсія клубової кістки

B Мазок периферичної крові

C Пунктат лімфатичного вузла

D цитохімічне дослідження

30 У пацієнтки виявлена залізодефіцитна анемія, призначені препарати заліза. Який показник використовується для оцінки ефективності проведеної терапії?

A * кількість ретикулоцитів

B кількість лейкоцитів

C кількість еритробластів

D кількість мегакаріоцитів

31 Хворий 55 років звернувся зі скаргами на болі в животі, загальну слабкість, запаморочення. Кал чорний, дьогтеподібний. Про який стан слід думати?

A * Шлунково-кишкова кровотеча

B Хронічний гастрит

C Хронічний панкреатит

D Хронічний холецистит

E Хронічний ентероколіт


32 Хворий 37 років скаржиться на субфебрилітет, загальну слабкість, тривалий кашель з відходженням гнійного мокротиння, періодично з прожилками крові. При мікроскопії мокротиння: безліч лейкоцитів, еритроцитів, виявлені кислотостійкі бактерії. Про яке захворювання слід думати?

A * Туберкульоз легень

B Превмонія

C Пневмоконіоз

D Бронхіальна астма

E Хронічний бронхіт


33 Хвора 58 років скаржиться на болі у верхній частині живота після прийому жирної, смаженої їжі. В загальному аналізі крові: лейкоцитоз, підвищення ШОЕ. У копрограмі: при мікроскопії - велика кількість неперетравленого жиру і мил. Про який захворювання можна думати?

A * Хронічний холецистит

B Хронічний гастрит

C Хронічний ентероколіт

D Виразкова хвороба

34 Пацієнтка звернулася до ендокринолога зі скаргами на спрагу, свербіж шкіри, рясне сечовипускання. Запідозрений цукровий діабет. Які методи дослідження є найбільш інформативними?

A * Ферментатівні методи

B Редуктометрічні методи

C Комплексні методи

D Метод з використанням кольорових реакції

E Методи заміни


35 У хворого вологий кашель з виділенням незначної кількості мокротиння. При мікроскопічному вивченні мазка мокротиння, взятого для клінічного дослідження, виявлено спіралі Куршмана, кристали Шарко-Лейдена, велика кількість еозинофілів. Для якого захворювання подібні зміни характерні?

A * бронхіальна астма

B бронхіт

C абсцес легені

D туберкульоз легенів

E ехінококоз легенів


36 Пацієнт 40 років звернувся до лікаря зі скаргою на біль за грудиною стискаючого характеру. Маса тіла пацієнта в межах норми, артеріальний тиск 150/90 мм рт.ст., рівень холестерину – 7,21 ммоль/л, глюкоза крові – 4,8 ммоль/л. Який лабораторний тест необхідний для виключення гострого коронарного синдрому?

A * Тропоніни

B Ліпідограма

C Коагулограма

D Печінкові проби

37 У жінки 30 років після пологів, ускладнених масивною крововтратою, в клінічному аналізі крові показник еритроцитів становить 3,0*1012 /л, колірний показник – 0,9, рівень гемоглобіну – 90 г/л. Який вид анемії розвився у даної хворої?

A * гостра постгеморагічна анемія

B В12 дефіцитна анемія

C хронічна постгеморагічна анемія

D залізодефіцитна анемія

E гіпопластична анемія


38 При цитологічному дослідженні біоптату тканини легенів, були виявлені гігантські багатоядерні клітини Пирогова-Лангханса на фоні лімфоїдно-макрофагальної інфільтрації. Для якого захворювання легенів це характерно?

A * туберкульозне ураження легенів

B хронічний бронхіт

C бронхіальна астма

D крупозна пневмонія

E абсцес легенів


39 У пацієнта при аналізі плевральної рідини виявлено: еритроцити - багато, білок - 40 г/л. Про яке захворювання слід подумати?

A * Метастази злоякісних пухлин у плевру

B ревматизм

C гнійний плеврит

D абсцес легені

E сифіліс


40 У хворої М. виявлено новоутворення матки. Який морфологічний критерій є основним для доброякісності пухлини?

A * структурна подібність з нормальною тканиною

B проліферація

C відсутність диференціювання

D поліморфізм

41 Хворий К. скаржиться на тривалий кашель, зниження маси тіла, загальну слабкість. При рентгенографі органів грудної клітки виявлений плеврит. Проведена плевральна пункція, в якій знайдено переважання лімоцитів. Для якого захворювання характерні ці зміни?

A * Туберкулез

B Інфаркт легені

C Пневмонія

D Бронхіальна астма

E Хронічний бронхіт


42 Хвора П., скаржиться на тремтіння кінцівок, витрішкуватість, порушення менструального циклу. Лікар припускає наявність дифузного токсичного зобу. Які зміни лабораторних показників притаманні для цього захворювання?

A * Підвищення рівня Т3, Т4 і зниження ТТГ в сиворотці крові

B Підвищення рівня Т3, Т4 і ТТГ в сиворотці крові

C Зниження рівня Т3 і Т4 і, підвищення ТТГ в сиворотці крові

D Зниження рівня Т3 і Т4, а так само ТТГ в сиворотці крові

E Зниження рівня Т3, Т4 і FT 4 в сиворотці крові


43 Хворий М., 50 років, поступив у відділення зі скаргами на гострий біль за грудиною. Які лабораторні тести необхідно зробити цьому хворому для ранньої діагностики можливого інфаркту міокарда?

A * тропоніни

B ЛДГ-5

C Лужна фосфатаза

D Холінестераза

E Альдолаза


44 Для яких груп захворювань буде притаманний високий рівень загального IgE?

A * гельмінтози, алергії

B алергії, аутоімунні захворювання

C гельмінтози, імунодефіцити

D імунодефіціти, алергія

E гельмінтози, вірусні інфекції


45 Якій клінічній ситуації відповідає зниження фагоцитарної активності нейтрофілів?

A * частим ГРВІ

B бронхіальній астмі

C атеросклерозу

D вітиліго

E полінозу


46 При проведенні клінічного аналізу сечі у хворого виявлено: відносна густина - 1010, сеча - каламутна, реакція - кисла, масивна протеїнурія, при мікроскопії - мікрогематурія, гіалінові і зернисті циліндри. Про яке захворювання можна думати в даному випадку?

A * хронічний гломерулонефрит

B хронічний пієлонефрит

C цистит

D гіпернефрома

E діабетичний нефросклероз


47 У хворого в сечі виявлено білок Бенс-Джонса. Діагностичною ознакою якого захворювання є даний білок?

A * мієломної хвороби

B амілоїдозу нирок

C хронічного гломерулонефриту

D туберкульозу нирок

E гострого гломерулонефриту


48 У хворого в гостому періоді інфаркту міокарда різко знизився артеріальний тиск, приєдналася ядуха з виділенням великої кількості серозної рідини. Для якого патологічного стану це притаманно?

A * для набряку легенів

B для гострого бронхіту

C для бронхіальної астми

D для пневмонії

E для хронічного бронхіту


49 У хворого на тлі хронічного гломерулонефриту розвинулась хронічна ниркова недостатність. Які зміни у пробі Зимницького будуть спостерігатися?

A * низька відносна густина у всіх пропорціях сечі

B -

C висока відносна густинаD нерівномірне виділення сечі протягом доби

E різкі коливання відносної густини
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   66


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка