Головний державний санітарний лікар україни


ПЕРЕЛІК приладів, рекомендованих для вимірювання фізичних чинників (параметрів)Сторінка7/7
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ПЕРЕЛІК
приладів, рекомендованих для вимірювання фізичних чинників (параметрів)п/п 

Найменування, тип приладу 

Призначення 

Робочий діапазон частот 

Параметр, що підлягає вимірю-
ванню 

Межі вимірю-
вання 

Похибка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1. 

Вимірювальний прилад напруженості ближнього поля №FM-1 (ФРН) 

Широкосмужне вимірювання електричних і магнітних високочастотних полів на робочих місцях і розподілу поля передавальних антен у ближній зоні. Вимірювання електричного поля промислової частоти 50 Гц 

За Е:
50 Гц
60 кГц  350 Мгц  

Напруженість

2 40 кВ/м
2  2500 В/м  

20 % 

За Н:
100 кГц  10 МГц 

Напруженість 

1  10 А/м 

2. 

Вимірювач напруженості поля П3-15, -16, -17, -21 (Росія) 

Вимірювання середньоквадратичного значення напруженості електричної і магнітної складових неперервних та імпульсивних ЕМП у ближній зоні потужних джерел випромінювання 

За Е:
10 кГц  300 МГц  

Напруженість 

1  1000 В/м (П3-16)
1  3000 В/м (П3-15, 17)

3,0 дБ 

За Н:
10 кГц  30 МГц 

0,5  16 А/м  (П3-16)
0,5  500 А/м (ПЗ-15, 17) 

3. 

Вимірювач магнітної індукції ВМП-04 (Росія) 

Вимірювач середньоквадратичного значення магнітної індукції в ближній зоні випромінювання електричних джерел відеовідображення 

5 Гц — 2 кГц  

Густина магнітної індукції 

200–5000 нТл  

±(0,l № + 30) нТл 

2 кГц — 400 кГц 

Густина магнітної індукції 

10–1000 нТл 

±(0,1 № + 1,5) нТл 

4. 

Вимірювач напруженості змінного електричного поля ВЕП-04 

Вимірювач середньоквадратичного значення напруженості електричного поля у ближній зоні випромінювання електричних джерел відеовідображення 

5 Гц — 2 кГц  

Напруженість електричного поля 

10–1000 В/м  

±(0,1 № + 1,5) В/м  

2 кГц–400 кГц 

Напруженість електричного поля 

1–100 В/м 

±(0,1 № + 1,0) В/м 

5. 

ИЭЗ-П з-д «Микроприбор» (Молдова) 

Вимірювання напруженості статичного електричного поля поблизу заряджених поверхонь: поверхневої щільності електричних зарядів; визначення знаку заряду 

  

Напруженість статичного електричного поля поблизу заряджених поверхонь; поверхнева щільність електричних зарядів; знак заряду 

40–5000 В/см 

±5 %  

(0,2–1,0) х 10-5 

±5 % 

6. 

Аспіраційний лічильник аероіонів типу UT 8401 Тартуського університету (Естонія) 

Вимірювання та безперервне реєстрування умовної  концентрації позитивних і негативних аероіонів та електрично заряджених неактивних аерозолів 

  

Концентрація позитивних і негативних аероіонів та електрично заряджених неактивних аерозолів 

Діапазон вимірювань значень позитивної та негативної умовної концентрації аероіонів та електро-
аерозолів з електричною рухливістю К0 3,2 х 10-8 м2 х с-1 х В-1 (3,2 х 10-4 см2 с-1 В-1) від 0,5 нКлдм-3 до 103 мкКм-3 (3,2 х 103 до 6,4 х 106 ел. зарю/см+3). Діапазон вимірювань х значень. позитивної та негативної умовної концентрації аероіонів з електричною граничною рухливістю К0 10-7 м2 с-1 В-1 (10-3 см2 с-1 В-1) від 0,16 нкл.м-3 (103 до 2 х 108 ел. зар. см-3

  

7. 

Аспіраційний лічильник аероіонів типу АСИ-1 Мінського ВО (Білорусь) 

  

  

  

  

  

8. 

УФ-радіометр
тип УФР-21 (Україна) 

Вимірювання інтенсивності (енергетична освітленість), Вт/м2 

  

Інтенсивність (енергетична освітленість), Вт/м2 

Діапазон вимірювання, нм,
УФ-»А»
320–400
УФ-»В»
280–320
УФ-»С»
220–280 

Відносна похибка ±10 % 

9. 

Люксметр «Кварц-21» ВО «Кварц» (Росія) 

Вимірювання освітленості площин 

  

Освітленість площин, лк 

5–100,000 лк 

10 % 

10. 

Фотометр 1105 фірми «Брюль і Кієр» (Данія) 

Вимірювання освітленості площин 

  

Освітленість площин, лк 

5–100,000 лк 

10 % 

11. 

Шумомір ВШВ-003М (Україна) та інші вітчизняні та закордонні аналогічні за призначенням прилади 

Вимірювання рівнів звуку, звукового тиску в октавних смугах, рівнів віброшвидкості. віброприскорення та віброзміщення і 

  

Рівні звуку, звукового тиску в октавних смугах, рівні віброшвидкості, віброприскорення та віброзміщення 

20–140 дБ(А) 

±5 дБ(А) 

 

Додаток 3 Терміни і означення до розділу 7
(за ДСТУ 2574-84)


(ВІЗУАЛЬНИЙ)
ВІДЕОМОНІТОР 

Пристрій або комплекс, призначення для автоматичного подання даних у вигляді зручної для зорового сприйняття інформації, що зберігається, визначений системою автоматизованого оброблення інформації проміжок часу і оперативно змінюється за командами або сигналами цієї системи.
Примітка.
Візуальний дисплей може бути конструктивно закінченим вибором чи функціональною частиною будь-якого обладнання. 

ПРОЕКТНА ВІДСТАНЬ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Встановлена виготовником або розробником дисплея відстань чи інтервал відстаней фронтального спостереження. 

ПРОЕКЦІЙНИЙ ВІДЕОМОНІТОР 

Візуальний дисплей, в якому відеозображення створюється шляхом оптичної проекції. 

АДРЕСОВАНІСТЬ (ВІДЕОМОНІТОР) 

Найбільша кількість адресованих позицій поля відеозображення по кожній осі координат. 

ПОЛЕ (ВІДЕО) ЗОБРАЖЕННЯ 

Частина поля відображення, призначена для розміщення відеозображень. 

ШИРИНА ЛІНІЇ 

Відстань між краями лінії.
Примітка.
Якщо лінія не має різких меж, то краї встановлюють на певному рівні профіля яскравості. 

ПРОМЕНЕВА ЦЯТКА (у відеомоніторах з адресацією променя) 

Піксель або частина пікселя (у багатокольорових дисплеях), що активовані одним променем. 

РОЗМІРИ ПРОМЕНЕВОЇ ЦЯТКИ 

Відстані між краями цятки по її ширині та по висоті.
Примітка.
Якщо променева цятка не має різких меж, то краї встановлюють на певному рівні профіля яскравості на його межах. 

РАСТРОВА ОДИНИЦЯ (ПОЛЯ ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ)  

Відстань по кожній осі координат між сусідніми адресованими позиціями поля відеозображення.
Примітка.
Растрова одиниця дорівнює відношенню розміру поля відеозображення до адресованості вздовж відповідної координати. 

ОДНОКОЛІРНИЙ ВІДЕОМОНІТОР 

Візуальний дисплей, в якому активовані частини поля відеозображення мають один набір (пару) координат колірності. 

БАГАТОКОЛІРНИЙ ВІДЕОМОНІТОР 

Візуальний дисплей, в якому активовані частини поля відображення мають два і більше набори (пари) координат колірності. 

МАКСИМАЛЬНА ЯСКРАВІСТЬ ПОЛЯ (ВІДЕО)  ЗОБРАЖЕННЯ 

Найбільша яскравість поля відеозображення, за якою забезпечується виконання певних вимог до ширини лінії чи розмірів променевої крапки та (при необхідності) до інших характеристик візуальних дисплеїв. 

МАКСИМАЛЬНИЙ КОНТРАСТ (ЯСКРАВОСТІ) 

Контраст яскравості між найтемнішою і найсвітлішою частинами поля відеозображення.  

РЕГЕНЕРАЦІЯ (ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ) 

Періодичне відтворення відеозображення з метою його підтримування.  

НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЯСКРАВОСТІ ПОЛЯ (ВІДЕО) ЗОБРАЖЕННЯ 

Відношення яскравостей найсвітлішої та найтемнішої ділянок поля відеозображення, які за задумом повинні бути рівнояскравими. 

ДРИЖАННЯ (ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ) 

Ненавмисне періодичне змінювання положення відеозображення і його частин, що сприймається зором. 

НЕЗВЕДЕННЯ ПРОМЕНІВ (у відеомоніторах зі зміщенням кольорів) 

Похибка суміщення на екрані променів, що відповідають первинним кольорам. 

____________
* Взята у круглі дужки частина терміна може бути вилучена при його використанні у випадках, коли вживання короткої форми не заважає однозначному тлумаченню терміна.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


п/п 

Позначення нормативного акта 

Назва 

Ким, коли затверджений, реєстраційні відомості 

1. 

  

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

  

2. 

ДБН В.2.2-3-97 

Будинки і споруди навчальних закладів 1996 р. 

Затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96 р., № 117 

3. 

ДСТУ Б В.2.2-6-97 

Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості 

Держкоммістобудування України, 15.09.97 р., наказ № 157 

.4. 

СНиП II-4-79 

Естественное и искусственное освещение 

Государственным комитетом СССР по делам строительства, 27.07.79 г., постановление № 100 

5. 

СН 1757-77 

Санитарно-гигиенические норми допустимой напряженности злектрического поля 

МЗ СССР, 10.10.77 г. 

6. 

ДСакПіН № 239-96 

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань 

Затверджено наказом МОЗ України від 01.08.96 р. № 239 

7. 

ГОСТ 12.1.045-84 

Электрические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля 

Госстандартом СССР 

8. 

ГОСТ 12.1.006-84 

Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля 

Госстандартом СССР, 29.11.84 г. 

9. 

СН 2152-80 

Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных зданий 

МЗ СССР, 12.08.80 г. 

10. 

СН 4557-88 

Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях 

МЗ СССР, 23.02.88 г. 

11. 

СН 3077-84 

Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки 

МЗ СССР, 03.08.84 г. 

12. 

ГОСТ 12.1.036-81 

Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях 

Госстандартом СССР 

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Інтегрований підхід на уроках української мови і літератури
uploads -> Конспект уроку з української літератури 11 клас Олександр Довженко "Зачарована Десна". Автобіографічний характер твору. Вчитель української мови та літератури: Біла О. М
uploads -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ
uploads -> Методика превентивного
uploads -> № уроку Тема уроку Дата Ключові слова на уроці 1
uploads -> Затверджую директор коледжу м.І. Недошитко “ 10 ” вересня 2015 року перспективний план
uploads -> Комунальний заклад «рівненська обласна наукова медична бібліотека» рівненської обласної ради


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка