Гістологія При електронній мікроскопії нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним епітелієм. В епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел. Цитоплазма утворює складкиСкачати 253.52 Kb.
Дата конвертації11.05.2016
Розмір253.52 Kb.


Гістологія

1. При електронній мікроскопії нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним епітелієм. В

епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел. Цитоплазма

утворює складки. Ці клітини забезпечують реабсорбцію води з первинної сечі у кров.

Темні клітини за будовою і функцією нагадують парієтальні клітини шлунку. Які канальці

представлені у мікроскопічному препараті?A *Збірні ниркові трубочки.

B Проксимальні канальці.

C Дистальні канальці.

D Висхідні канальці петлі Генле.

E Нисхідні канальці петлі Генле.
2. Суглобові хрящі, як відомо, не мають охрястя. Який ріст цих хрящів відбуваеться в

процесах регенерації?A *Інтерстиційний

B Апозиційний

C Шляхом накладання

D Апозиційний і інтерстиційний

E Не реагує

3. В препарате в одном из сосудов микроциркуляторного русла средняя оболочка

образована 1-2 слоями гладких миоцитов, которые расположены поодиночке и имеют

спиралевидное направление. Наружная оболочка представлена тонким слоем рыхлой

волокнистой соединительной ткани. Укажите вид сосуда.

A *Артериола.

B Венула.

C Капилляр.

D Посткапилляр.

E Артериоловенулярный анастомоз.
4. На гістологічному зрізі лімфовузла експериментальної тварини після антигенної

стимуляції у мозкових тяжах знайдено велику кількість клітин такої морфології:

інтенсивно базофільна цитоплазма, ексцентрично розміщене ядро з хроматином, що

розташований у вигляді "спиць колеса" та світлою ділянкою цитоплазми біля нього. Які

це клітини?

A *плазмоцити

B макрофаги

C фібробласти

D адипоцити

E тканинні базофіли (тучні клітини)
5. Немовля отримує материнське молоко. Які гістологічні структури ротової порожнини

пристосовані для подразнення соска грудей, що викликають рефлекторну

молоковіддачу?

A *Епітеліальні ворсинки губи

B Багатошаровий плоский зроговілий епітелій губи

C Сполучнотканинні сосочки губи

D Грибоподібні сосочки язика

E Листоподібні сосочки язика

6. У хворого,15 років, під час ангіни спостерігається збільшення піднебінних мигдаликів. Які

гістологічні структури цих органів беруть участь в імунному захисті організму у відповідь

на проникнення стрептококів?A *Лімфатичні вузлики

B Багатошаровий плоский зроговілий епітелій

C Багатошаровий плоский незроговілий епітелій

D Пухка волокниста сполучна тканина

E Крипти
7. В гистологическом препарате определяется образование ротовой полости,

представленное слизистой оболочкой, имеющей свободную часть и прикрепленную,

которая прочно сращена с надкостницей. Эпителий – многослойный плоский

ороговевающий. Собственная пластинка образует длинные сосочки, глубоко вдающиеся

в эпителий. Назовите данное образование.

A *Десна

B Твердое небо

C Губа

D Щека

E Язык
8. На шлифе многокорневого зуба видна ткань, располагающаяся на вершинах корней зуба

и в месте их разветвления. Ткань содержит отростчатой формы клетки, лежащие в

лакунах и многочисленные коллагеновые волокна, имеющие радиальное или

продольное направление. Назовите данную ткань.A *Клеточный цемент.

B Ретикулофиброзная костная ткань.

C Дентин.

D Эмаль.

E Плотная соединительная ткань.
9. Шкідливі екологічні чинники призвели до різкого падіння ендоцитозу і екзоцитозу в

клітинах печінки та крові. Який шар плазмолеми постраждав насамперед?A *Кортикальний

B Ліпопротеіновий

C Надмембранний

D Інтегральний

E Глікокалікс
10. Під дією шкідливих екофакторів у тиреоцитах гальмується нормальне утворення лізосом.

Який стан гормонопродукції щитовидної залози буде порушено?A *Протеоліз фагоцитованого із фолікулів колоїду

B Синтез колоїду

C Йодування колоїду

D Резорбція колоїду

E Синтез тиреоглобуліну
11. Під дією шкідливих факторів сталося вогнещеве пошкодження епітелію шлунка. За

рахунок яких клітин сталося його регенерація?A *Шиэчні мукоцити

B Паріетальні екзокриноцити

C Головні екзокриноцити

D Ендокриноцити

E Мукоцити тіла залоз
12. На одній з фаз сперматогенезу спостерігаються зміни ядра і цитоплазми сперматид, які

призводять до утворення зрілих статевих клітин. Назвіть азу гаметогенеза.A * Формування.

B Дозрівання.

C Росту

D Розмноження

E Проліферація
13. Хворій, 20 років, в зв’язку з ревматизмом призначено тривалий прийом аспірину. Який

структурний компонент слизовоъ оболонки шлунку в найбільшій мірі забезпечить її

захист від ушкодження?

A *Одношаровий призматичний залозистий епітелій

B Сполучна

C М’язова

D Багатошаровий війчастий епітелій

E Багатошаровий плоский незроговілий епітелій
14. В гистологическом препарате представлен срез прецентральной извилины коры

болшого мозга. Укажите, какие слои наиболее развиты в этом слое.A *Пирамидный, ганглионарный и слой полиморфных клеток.

B Молекулярный.

C Наружный и внутренний зернистые.

D Молекулярный и слой полиморфных клеток.

E Молекулярный, пирамидный, ганглионарный.
15. В гістологічному препараті стінки серця між ендокардом та міокардом виявляються крупні

клітини зі світлою цитоплазмою та ексцентрично розміщеним ядром. Які клітини серця

мають дані морфологічні ознаки?

A *Клітини Пуркін’є

B Пейсмекерові клітини

C Скоротливі кардіоміоцити

D Ендокринні клітини

E Ліпоцити

16. В емалі на межі з дентином зустрічаються незвапновані ділянки, що часто стають місцем

проникнення інфекції в зуб. Як називають такі утворення?

A *Емалеві пучки

B Емалеві призми

C Енамелобласти

D Дентинобласти

E Волокна Томса
17. При проведені дослідження епітеліальних клітин ротової порожнини на поверхні ядер

виявляються округлі тільця, які свідчать про те, що клітини взято із ротової порожнини

жінки. Як називається таке утворення хроматину?

A *Тільце Барра

B Тільце Херінга

C Деконденсований хроматин

D Еухроматин

E Тільце Пачіні
18. При микроскопическом исследовании зародышевого материала в препарате

определяется желточный мешок. Укажите основную функцию данного органа у человека.A * Кроветворная

B Трофическая

C Продукция околоплодных вод.

D Экскреторная

E Защитная
19. В гистологическом препарате, отражающем гистогенез зуба видно отложение

кристаллов гидроксиапатита в виде глобул. Для какой ткани зуба характерен данный вид

минерализации?

A *Дентина.

B Эмали.

C Периодонта.

D Цемента.

E Пульпы.

20. На микропрепарате яичника представлено округлое образование, железистые клетки

которого содержат липидные капли. Определите эту структуру.

A *Желтое тело.

B Примордиальный фолликул.

C Первичный фолликул.

D Зрелый фоликул.

E Атретическое тело
21. Для визначення статі людини іноді необхідно зробити дослідження соматичних клітин. Які

їх структури можуть надати інформацію про стать людини?A *Периферичний хроматин

B Еухроматин

C Деконденсований хроматин

D Тільце Барра

E Факультативний хроматин

22. Порушення слухової функції можуть обумовлюватися зміною будови клітин Кортієвого

органу, що сприймають подразнення. Які це клітини?

A *Волоскові клітини

B Клітини-стовпи

C Фалангові клітини

D Підтримуючі клітини

E Пограничні клітини
23. На поверхні тіла людини розрізняють ділянки товстої та тонкої шкіри. Будовою якої

частини цього органу різняться ці ділянки?A *Епідермісу

B Сосочкового шару

C Сітчастого шару

D Власне дерми

E Гіподерми
24. Епітелій шлунку може зазнавати змін під впливом різноманітних шкідливих факторів, що

може призвести до появи виразки шлунку. Який епітелій пошкоджується ?A *Багаторядний призматичний

B Багатошаровий плоский незроговілий

C Одношаровий плоский

D Одношаровий кубічний

E Одношаровий циліндричний залозистий
25. Під час статевого дозрівання клітини чоловічих статевих залоз починають продукувати

чоловічий статевий гормон тестостерон, який обумовлює появу вторинних статевих

ознак. Які клітини чоловічих статевих залоз продукують цей гормон?

A *Клітини Лейдіга

B Сустентоцити

C Клітинпи Сертолі

D Підтримуючі клітини

E Сперматозоїди
26. У гістогенезі кісткової тканини можливі два способи її розвитку. Який етап не

притаманний прямому остеогенезу?A * Утворення епіфізарного центру окостеніння

B Формування у складі мезенхіми остеогенного зачатка

C Остеоїдний етап

D Утворення грубоволокнистої кістки

E Заміщення грубоволокнистої кісткової тканини пластинчатою

27. У складі клітинних елементів, що утворюють кісткову тканину, можна виділити

гістогенетичний ряд клітин. Які клітини не входять до складу диферона?

A * Остеокласти

B Напівстовбурові клітини

C Остеобласти

D Остеоцити.

E Стовбурові остеогенні клітини

28. Алкогольна інтоксикація супроводжується порушенням координації рухів і рівноваги в

результаті ушкодження структурних елементів мозочка. Функція яких клітин мозочка

порушується у першу чергу?A *грушоподібних

B кошикоподібних

C клітин - зерен

D зірчастих клітин

E веретеноподібних
29. В епідермісі є клітини, що виконують захисну функцію і мають моноцитарний генез. Які це

клітини?A *клітини Лангерганса

B Меланоцити

C Кератиноцити базального шару

D кератиноцити остистого шару

E кератиноцити зернистого шару
30. Недорозвиненість яких відділів лицьового черепу в ембріональний період приводить до

появи такої вади розвитку, як “вовча паща”?A *піднебінних відростків

B Лобних відростків

C Лобних і верхньощелепних відростків

D Нижньощелепних відростків

E Нижньощелепних і піднебінних відростків
31. В оваріально-менструальному циклі відбуваються зміни залоз ендометрію. До якого з

означених нижче типiв вiдносятся залози ендометрiю?A *Простих трубчастих нерозгалужених

B Простих трубчастих розгалужених

C Простих альвеолярних нерозгалужених

D Складних альвеолярних нерозгалужених

E Складних альвеолярно-трубчастих розгалужених

32. В гистопрепарате представлена стенка органа пищеварительной системы, собственной

пластинке слизистой оболочки и в подслизистой основе, которой многочисленные

лимфоидные узелки. Назовите этот орган.A *аппендикс

B желудок

C двенадцатиперстная кишка

D тощая кишка

E ободочная кишка
33. В результате ножевого ранения в области печени была пересечена печеночная артерия,

однако в печеночные дольки кровь продолжала поступать. Какой сосуд обеспечил

поступление крови в дольки?

A *вокругдольковая вена

B междольковая артерия

C вокругдольковая артерия

D поддольковая вена

E печеночная вена
34. В результате воздействия гепатотропного яда в гепатоцитах оказалась разрушенной

гранулярная ЭПС. Синтез каких веществ будет нарушен в эпителии печени?A *альбуминов и фибриногена

B фосфолипидов

C гликогена

D холестерина

E витаминов

35. В гистопрепарате поджелудочной железы видна группа клеток. Часть из них

расположена центрально и имеет базофильные секреторные гранулы. Их секрет

регулирует углеводный обмен. Назовите эти клетки.A *В-клетки

B РР-клетки

C А-клетки

D адипоциты

E Д-клетки

36. Представлен гистопрепарат органа ротовой полости, слизистая оболочка которого

покрыта многослойным плоским ороговевающим эпителием. Укажите этот орган или его

частьA *десна

B нижняя поверхность языка

C слизистая часть губы

D язычок

E мягкое небо
37. В цитоплазме эпителиоцитов крипт кишечника обнаружены гранулы, в которых

гистохимическими методами выявлены дипептидазы, и лизоцим . Укажите эти клетки.A *клетки Панета

B столбчатые эпителиоциты

C бокаловидные экзокриноциты

D А-клетки

E S-клетки

38. Після перенесеного вірусного захворювання хворий втратив здатність чути. Які клітини

спірального органа пошкоджені?

A * рецепторні волоскові клітини

B фалангові

C зовнішні підтримуючи

D внутрішні підтримуючи

E клітини стовпи

39. В гистопрепарате пилорического отдела желудка представлены волокна, состоящие из

клеток веретеновидной формы, содержащие в центре цитоплазмы палочковидное ядро.

Какую ткань формироуют данные клетки?A *Гладкую мышечную

B Рыхлую волокнистую соединительную

C Скелетную мышечную

D Эпителиальную

E Ретикулярную
40. У біоптації слизової оболонки ротової порожнини виявляються морфологічні ознаки ясен.

Які особливості будови слизової оболонки ясен можна спостерігати в нормі?A * Нерухомо зрощена з окістям, власна пластинка утворює високі сосочки, відсутня

м'язова пластинкаB Пухко зрощена з окістям, добре виражена м'язова пластинка

C Відсутня м'язова пластинка, підслизова основа добре розвинута

D Власна та м'язова пластинки відсутні

E Вміщує багато дрібних слинних залоз

41. Хворий, 53 років, скаржиться на погіршення смакової чутливості. При обстеженні лікар

помітив явища атрофії слизової оболонки деяких ділянок ротової порожнини. Де

найвірогідніше спостерігалися морфологічні зміни?A *На верхній поверхні язика

B На нижній поверхні язика

C На корені язика

D На твердому піднебінні

E На яснах

42. При огляді ротової порожнини пацієнта стоматолог звернув увагу, що його язик має грубі

гипертрофовані сосочки, глибокі борозни. Лікар порадив хворому звернутися до

гастроентеролога. При обстеженні з’ясувалося, що у нього значно підвищена кислотність

шлункового соку. Гіперфункцією яких клітин у залозах слизової оболонки шлунку

переважно обумовлений цей стан?A *Парієтальних екзокриноцитів власних залоз шлунку

B Екзокриноцитів шлункових залоз

C Додаткових мукоцитів

D Келихоподібних клітин

E Екзокринних панкреатоцитів

43. Послаблення кровопостачання органу обумовлює розвиток гіпоксії, а вона активізує

функцію фібробластів. Об’єм яких елементів нарощується в цій ситуації?

A *Міжклітинної речовини

B Судин мікроциркуляторного русла

C Нервових елементів

D Паренхіматозних елементів органу

E Лімфатичних судин
44. У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських

клітин, розташованих в тісному контакті з синусоїдними капілярами. Назвіть формені

елементи крові, які утворюються з цих клітин.

A *Кров’яні пластинки

B Еритроцити

C Лейкоцити

D Моноцити

E Лімфоцити
45. У дитини (10 років) виявлений гельмінтоз. Які зміни у лейкоцитарній формулі можна

чекати?A *Зросте кількість еозинофілів

B Зросте кількість тромбоцитів

C Зросте кількість еритроцитів

D Зросте кількість сегментоядерних нейтрофілів

E Зросте кількість базофілів

46. У хворого 30 років виявлена гіперфункція щитовидної залози. Яку форму при цьому

мають тироцити фолікулів?

A *Призматичну

B Полігональну

C Плоску

D Веретеноподібну

E Кубічну

47. На препараті мазку червоного кісткового мозку людини серед клітин мієлоїдного ряду та

адипоцитів зустрічаються клітини зірчастої форми з оксифільною цитоплазмою, які

контактують соїми відростками. Які це клітини?A *Ретикулярні

B Фібробласти

C Макрофаги

D Дендритні клітини

E Остеоцити
49. В гистологическом препарате небной миндалины выявляются крипты, эпителий которых

инфильтрирован лейкоцитами. Укажите, какой эпителий входит в состав данного

органа?

A *Многослойный плоский неороговевающий.

B Однослойный призматический.

C Многослойный кубический.

D Многослойный плоский ороговевающий.

E Многорядный реснитчатый.
50. На электронной микрофотографии собственной железы желудка определяется крупная

клетка овальной формы, в цитоплазме которой видны система внутриклеточных

секреторных канальцев, большое число митохондрий. Назовите данную клетку.

A *Париетальная.

B Главная.

C Недифференцированная.

D Слизистая.

E Экзокринная.

51. При исследовании гистопрепарата соединительной ткани определяются нейтрофилы.

Какую функцию выполняют данные клетки, проникая из крови в ткани?

A *Фагоцитоз микроорганизмов.

B Трофическую.

C Опорную.

D Регулируют сокращение гладких миоцитов.

E Расширяют кровеносные сосуды.

52. При обстеженні хворого виявлено аномалію розвитку печінки. Яке ембрінальне джерело

зазнало пошкодження?

A * Ентодерма середнього відділу первинної кишки

B Ентодерма задньої стінки тулубової кишки

C Ентодерма передньої кишки

D Мезонефральна протока

E Ентодерма задньої кишки
53. В шкіру потрапило чужерідне тіло яке і призвело до запалення. Які клітини сполучної

тканини приймають участь в реакції шкіри на інородне тіло?A *Нейтрофіли, макрофаги, фібробласти.

B Макрофаги.

C Меланоцити

D Ліпоцити.

E Адвентиційні клітини.

54. Відомо, що іони кальцію, поряд з іншими факторами, забезпечують скорочення м‘язової

тканини. З якими структурами взаємодіє кальцій під час скорочення ?

A * Білком тропоніном тонких фібрил .

B Білком міозином товстих фібрил.

C Білком актином тонких фібрил.

D Актоміозиновим комплексом сарколеми.

E Білком кальсеквестрином.

55. На препараті м'якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня

оболонка, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка

побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за судина?A *вена волокнистого типу

B Вена м'язевого типу зі слабким розвитком м?язевих елементів

C Артерія м'язевого типу

D Артеріола

E Артерія мішаного типу
56. У процесі вапнування міжклітинної речовини кісткової тканини вздовж колагенових

волокон відкладаються кристали гідроксиапатиту. Для реалізації цього процесу необхідна

присутність у міжклітинній речовині лужної фосфатази. Яка клітина продукує цей

фермент?A * Остеобласт.

B Остеоцит.

C Остеокласт.

D Хондробласт.

E Хондроцит.
57. При надмірному годуванні тварини вуглеводами в клітинах печінки при гістологічному

дослідженні виявлена значна кількість гранул глікогену. До якої групи структур клітини

відноситься глікоген?

A *Трофічні включення

B Секреторні включення

C Екскреторні включення

D Пігментні включення

E Органели спеціального призначення
58. Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини

щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина?A *епітеліальна

B хрящова

C кісткова

D нервова

E м’язова
Каталог: images -> stories -> docs -> krok stom
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія (частина 2)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Патологічна фізіологія 1
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Фармакологія (частина 2)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Гістологія (частина 1)
krok stom -> Крок Стоматологія. Нормальна фізіологія (додаток)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 1)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 2)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна анатомія (частина 1)
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 1) 1
krok stom -> Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 2)


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка