"Функції багатьох змінних"Скачати 175.79 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір175.79 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІБЛІОТЕКА
Нові надходження до фонду бібліотеки МДАУ

за травень 2010 року

(інформаційний бюлетень)

Миколаїв, 2010


1. Природничі науки


22.11

В55


Вища математика : завдання та приклади розв'язання задач з вищої математики для самостійної роботи на тему "Функції багатьох змінних" [Електронний ресурс] / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, О. А. Мірошниченко [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 42 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


22.11

В55


Вища математика. Ч. 1 [Електронний ресурс] : метод. рек. для самост. роботи студ. ден. форми навч. спец. 6.030509, 6.030601, 6.100102, 6.100101, 6.010104 / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, М. О. Веремієнко [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 259 с.


22.17

Р65


Розрахунково-графічна робота № 3 (теорія ймовірності) [Текст] : контрольні завдання та метод. рек. з теорії ймовірностей до виконання розрахунково-графіч. роботи № 3 (модуль 15, 16) для студ. денної форми навч. спец. 6.100102, 6.100101, 6.010104 / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, Л. П. Шебаніна [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 68 с. + Ел. Копія.


22.3

В22


Вахоніна, Л. В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Фізика". Модуль1 "Механіка матеріальної точки", модуль 2 "Механіка твердого тіла" [Електронний ресурс] : для студ. денної та заочної форм навч. за напрямом підготовки: 6.100102, 6.010104, 6.100101, 6.090101, 6.090102 / Л. В. Вахоніна, Л. С. Власенко, І. В. Бацуровська ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 54 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


22.3

В22


Вахоніна, Л. В. Методичні рекомендації з дисципліни "Фізика" [Електронний ресурс] : сталі значення фізичних величин необхідних для виконання лабораторних робіт та розв'язання задач на практичних заняттях для студ. напряму підготовки: 6.010100, 6.100202, 6.091901, 6.13020, 6.090101 / Л. В. Вахоніна, Л. С. Вла-сенко, І. В. Бацуровська ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 45 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


28.081

М24


Манушкіна, Т. М. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Екологія і радіобіологія" студентами напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" [Текст] / Т. М. Манушкіна ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 36 с. + Ел. копія. 


28.081

М24


Манушкіна, Т. М. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни "Основи екології" [Текст] : для студ. напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент", спеціальностей 7.050201 "Менеджмент організацій", 7.050206 "Менеджмент ЗЕД", освітньо-кваліф. рівня "Бакалавр" / Т. М. Мануш-кіна ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 36 с. + Ел. копія. 


28.57

С17


Самойленко, Т. Г. Робочий зошит для виконання лабораторних і самостійних робіт з курсу "Фізіологія рослин з основами біотехнології" [Електронний ресурс] : студ. денної форми навч. в галузі знань 0901 "Сільське господарство та лісництво" напрям підготовки 6.090101 "Агрономія" ОКР "Бакалавр" на засадах кредитно-модульної системи організації навч. процесу / Т. Г. Самойленко, О. Ф. Рожок. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 65 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


28.57

С17


Самойленко, Т. Г. Робочий зошит для виконання лабораторних і самостійних робіт з курсу "Мікробіологія з основами вірусології" [Електронний ресурс] : для студ. денної форми навч. за спец. 6.090101 "Агрономія" із застосуванням структурно-модульної системи вивчення дисципліни та рейтинг. контролю успішності знань / Т. Г. Самойленко, О. Ф. Рожок. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 56 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


2. Техніка. Технічні науки


31.3

К56


Коваль, С. В. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни "Теплотехніка та теплопостачання" [Електронний ресурс] : для студ. напряму підгот. 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі" / С. В. Коваль. – Херсон : ХДАУ, 2009. – 64 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


31.3

К56


Коваль, С. В. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теплоенергетичні установки і системи" [Електронний ресурс] : для студ. спец. 7.091901, 8.091901 "Енергетика сільськогосподарського виробництва" / С. В. Коваль. – Херсон : ХДАУ, 2010. – 45 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


36.92

С85


Стріха, Л. О. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Біохімія м'яса і м'ясопродуктів" студентами факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної форми навч [Текст] : напрям підгот. 7.130200 і 8.130201 "ТВППТ" / Л. О. Стріха ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 34 с. + Ел. копія. 


36.92

С85


Стріха, Л. О. Методичні рекомендації для навчальної практики "М"ясна справа" [Електронний ресурс] : для студ. ф-ту ТВППТ денної форми навч. напрям підготовки 6.130201 і 7.130201 "ТВППТ" / Л. О. Стріха ; Факультет ТВППТ. – М. : МДАУ, 2010. – 31 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


36.927

С85


Стріха, Л. О. Методичні рекомендації для навчальної практики "Переробка м'яса" [Текст] : для студ. ф-ту ТВППТ денної форми навч. напрям підгот. 7.130201 і 8.130201 "ТВППТ" / Л. О. Стріха ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 30 с. + Ел. копія. 


36.95

Н19


Назаренко, І. В. Методичні рекомендації для навчальної практики "Переробка молока" [Текст] : для студ. ф-ту ТВППТ денної форми навч. Напрям підготовки 6.130201 і 7.130201 "ТВППТ" / І. В. Назаренко ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 25 с. + Ел. копія. 


36.95

Н19


Назаренко, І. В. Методичні рекомендації для навчальної практики "Молочна справа" [Текст] : для студ. ф-ту ТВППТ денної форми навч. спец. 7.130201 і 8.130201 "ТВППТ" / І. В. Назаренко ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 22 с. + Ел. копія. 


3. Сільське господарство


4

В53


Вісник аграрної науки Причорномор'я [Текст]. Вип. 4(51) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 287 с. 


40.15

Д13


Давиденко, В. М. Радіобіологія [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. М. Давиденко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 229 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


40.40

Ч-75


Чорний, С. Г. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з агрохімії "Проект системи удобрення сільськогосподарських культур в сівозміні" [Електронний ресурс] : для студ. спец. 6.130100 "Агрономія" / С. Г. Чорний ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 59 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


40.5

М59


Мікробіологія [Електронний ресурс] : метод. рек. до лабораторних занять та самост. роботи студ. зі спец. 6.090102 - "ТВППТ" / С. П. Кот, В. О. Мельник, В. М. Давиденко [та ін.] ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 94 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


41.3

Б72


Бобров, С. О. Робочий зошит для виконання лабораторних занять з дисципліни "Сортознавство" студентами агрономічного факультету спеціалізації "Насінництво" [Електронний ресурс] / С. О. Бобров, А. В. Дробітько ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 65 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


41.4

К76


Кошовий, В. О. Методичні рекомендації щодо виконання практичної роботи "Бур'яни" з дисципліни ТВПР студентам обліково-фінансового факультету ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" [Текст] / В. О. Кошо-вий ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 31 с. + Ел. копія. 


42.34

Г47


Гіль, Л. С. Сучасні технології овочівництва закритого і відкритого грунту [Текст] : навч. посібник. Ч.2 : Відкритий грунт / Л. С. Гіль, А. І. Пашковський, Л. Т. Суліма. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 312 с. 


44.7

Х85


Хотиненко, О. М. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи та контрольної роботи з дисципліни "Сільськогосподарська фітопатологія" [Електронний ресурс] : для студ. заоч. форми навч. спец. 6.090101 "Агрономія" / О. М. Хотиненко ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 68 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


45

Б25


Баркарь, Є. В. Автоматизовані системи управління в тваринництві [Текст] : метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни студ. денної та заоч. форм навч. та викон. контр. роботи студ. заоч. форми навч. за напрямом підготовки 6.090102 - "ТВППТ" / Є. В. Баркарь ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 65 с. + Ел. копія. 


45

І-18


Іваненко, Т. Я. Організація виробничих процесів в тваринництві [Текст] : Метод. вказівки для самост. вивчення дисципліни і виконанню контр. роботи студ. ф-ту ТВППТ заоч. форми навч. напряму підгот. 6.090102 "ТВППТ" / Т. Я. Іваненко ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 40 с. + Ел. копія. 


45.45

Ц85


Цуканов, В. Т. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Технологія кормів та кормових добавок". Ч.5 [Електронний ресурс] : для студ. ф-ту ТВППТ денної форми навч. спец. 8.130201 - "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" / В. Т. Цуканов, Ю. Ф. Дехтяр ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 41 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


45.45

П69


Практикум із годівлі сільськогосподарських тварин [Текст] / під ред. І. І. Ібатулліна. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 328 с. – 22,48 грн46.5-3

Р98


Рябко, В. М. Приоритеты и практические аспекты свиноводства [Електронний ресурс] : метод. разработка для иностр. студентов, обучающихся на ф-те технологии производства и переработки продукции животноводства НГАУ / В. М. Рябко, В. М. Давиденко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 63 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


46.7

Т38


Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва [Текст] : підручник / В. І. Бала, Т. А. Донченко, І. Ф. Безпалий, А. А. Карченков. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 272 с. 


48

Б81


Бондар, А. О. Гігієна тварин [Текст] : метод. рек. до самост. вивч. дисц. та тематики контр. робіт для студ. заоч. форми навч. за напрямом підгот. 6.090102 - "ТВППТ" / А. О. Бондар ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 44 с. + Ел. копія. 


48.42

С48


Слободян, В. В. Паразитологія. Спеціальні гельмінтологічні дослідження тварин [Електронний ресурс] : метод. рек. для студ. спец. 5.11010101 "Ветеринарна медицина" / В. В. Слободян, С. П. Кот ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 20 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


4. Економіка. Економічні науки


65.012.2

К72


Костюченко, Т. І. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни "Макроекономіка" [Електронний ресурс] : для студ. напрямів підгот. 6.030509 "Облік і аудит", 6.030601 "Менеджмент" заоч. форми навч. / Т. І. Костю-ченко ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 28 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.02

З-81


Золотих, І. Б. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Історія економіки та економічної думки" [Текст] : для студ. 3 курсу обліково-фінансового факультету денної та заочної форм навчання за напрямом підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / І. Б. Золотих ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 57 с. + Ел. копія. 


65.052

М54


Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних робіт студентами обліково-фінансового факультету денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" та 8.050106 "Облік і аудит" [Текст] / В. П. Клочан, О. М. Вишневська, М. В. Дубініна [та ін.]. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 20 с. + Ел. копія. 


65.052

П93


Пшениченко, А. С. Ситуаційні завдання з фінансового обліку [Текст] : для студ. денної та заочної форм навч. спец. 8.050106 "Облік і аудит" / А. С. Пшени-ченко, В. В. Кузьома, М. Д. Бабенко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 35 с. 


65.052

Д79


Дубініна, М. В. Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни "Бухгалтерський облік" студентами ІІ курсу денної форми навчання спеціальності 6.050106 "Облік і аудит" [Електронний ресурс] / М. В. Дубініна, Д. Д. Ма-люта, О. І. Лугова ; Економічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 146 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.052

Д79


Дубініна, М. В. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" студентами 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" [Електронний ресурс] / М. В. Дубініна, Д. Д. Малюта ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 38 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.052-1

Б12


Бабенко, М. В. Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" [Електронний ресурс] : для студ. 5 курсу денної форми навч. спец. 7.050106 "Облік і аудит" / М. В. Бабенко, В. Т. Сердюк, Д. Д. Малюта. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 61 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.248

Б90


Бука, С. К. Охорона праці [Електронний ресурс] : метод. рек. по вивченню дисципліни, завдання для контр. роботи студентам заоч. форми навч. для спец. 6.090102 "ТВППТ" / С. К. Бука ; Факультет механізації с. г. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 28 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.248

Б90


Бука, С. К. Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни "Охорона праці" [Електронний ресурс] : напрям підгот. 6.090102 "ТВППТ" галузь знань 0901 освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" денної форми навч. / С. К. Бука ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 37 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.262.5

К82


Крилова, І. Г. Інвестиційний менеджмент [Текст] : метод. рек. та завдання для практ. занять і самост. роботи студ. спец. 7.050201, 8.050201 "Менеджмент організацій" ф-ту менеджменту / І. Г. Крилова ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 149 с. + Ел. копія. 


65.32-4

С89


Супіханов, Б. К. Продовольча безпека України: історія і сьогодення [Текст] : монографія / Б. К. Супіханов, О. П. Комарніцькка. – К. : ННЦ ІАЕ УААН, 2009. – 116 с. 


65.325.258

М17


Максименко, А. Г. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу "Менеджмент та маркетинг у собаківництві" [Текст] : для студ. спец. 7.130201, 8.130201 - "ТВППТ" спеціалізації "Кінологія" заочної форми навч. / А. Г. Макси-менко ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 60 с. + Ел. копія. 


5. Держава і право


67.303

Т23


Татаренко, В. Б. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни "Підприємницьке право". Модуль 3 [Електронний ресурс] : для студ. напрямів підготовки 6.050200 "Менеджмент" ("Менеджмент ЗЕД) / В. Б. Тата-ренко ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 70 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


67.303

Т23


Татаренко, В. Б. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни "Підприємницьке право". Модуль 1 [Електронний ресурс] : для студ. напрямів підготовки 6.050200 "Менеджмент" ("Менеджмент ЗЕД) / В. Б. Тата-ренко ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 40 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


67.303

Т23


Татаренко, В. Б. Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни "Підприємницьке право". Модуль 2 [Електронний ресурс] : для студ. напрямів підготовки 6.050200 "Менеджмент" ("Менеджмент ЗЕД) / В. Б. Тата-ренко ; Факультет менеджменту. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 54 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


6. Наука (дисертації)

72.4

М74


Мозговий, В. Л. Формування готовності до педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю [Текст] : автореф. дис. ...канд. пед. наук / Віктор Леонідович Мозговий. – К. : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2010. – 21 с.


72.4

С40


Сіренко, Н. М. Управління інноваційним розвитком аграрного сектора економіки України [Текст] : дис... докт. екон. наук : 08.00.03 / Наталя Миколаївна Сіренко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 512 с. – Бібліогр.: с. 476-512.


72.4

С40


Сіренко, Н. М. Управління інноваційним розвитком аграрного сектора економіки України [Текст] : автореф. дис... докт. екон. наук : 08.00.03 / Наталя Миколаївна Сіренко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 38 с.


72.4

П30


Петрова, О. І. Вплив умов вирощування бугайців молочних порід на формування м'ясної продуктивності та якість яловичини [Текст] : автореф. дис... канд. сільськогосподарських наук : 06.02.04 / Олена Іванівна Петрова. – Херсон : ХДАУ, 2009. – 18 с.


72.4

Д33


Денисюк, О. В. Оцінка впливу бугаїв-плідників різного екогенезу на продуктивність тварин при створенні центрального типу української червоної молочної породи [Текст] : автореф. дис... канд. сільськогосподарських наук : 06.02.01 / Віталійович Денисюк Олександр. – Херсон : ХДАУ, 2010. – 17 с.


72.4

С60


Соляник, М. Б. Удосконалення технології виробництва гомогенних кормових суспензій та ефективність їх використання при відгодівлі свиней [Текст] : автореф. дис... канд. сільськогосподарських наук : 06.02.04 / Микола Борисович Соляник. – Херсон : ХДАУ, 2007. – 20 с.


72.4

С85


Стріха, Л. О. Селекційно-генетична оцінка м'ясної продуктивності худоби української червоної молочної породи [Текст] : автореф. дис... канд. сільськогосподарських наук : 06.02.01 / Олександрівна Стріха Людмила. – Херсон : ХДАУ, 2009. – 17 с.


7. Педагогіка. Педагогічні науки


74.58

А38


Академія наук вищої освіти України (1992-2007) [Текст] / за ред. М. І. Ду-бини. – К. : АН ВО України, 2007. – 71 с. 


74.58

М54


Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи студентами агрономічного факультету освітньо-кваліфікацій-ного рівня "Магістр" спеціальності 8.130102 - "Агрономія" [Електронний ресурс] / В. В. Гамаюнова, І. Д. Дудяк, В. М. Ганганов [та ін.]. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 87 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


74.58

Н72


Нові технології навчання [Текст] : наук.-метод. зб. Вип. 57. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2009. – 100 с. 

Проблеми сучасних змін у вищій освіті, розробки новітніх технологій навчання за допомогою сучасної комп’ютерної та оргтехніки.


74.58

О-64


Організація виховної роботи у вищих навчальних закладах [Текст] / за ред. Т. Д. Іщенко. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 88 с. 


74.58

Г67


Горбунова, К. М. Методичні рекомендації по вивченню дисципліни "Методика виховної роботи" [Електронний ресурс] : для студ. спец. 6.010100 "Професійне навчання. Механізація сільськогосподарського виробництва та гидромеліоративних робіт" ОКР "Бакалавр" / К. М. Горбунова, В. Л. Мозговий ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 49 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


8. Мовознавство


81.2 Англ

Г68


Горелова, Л. М. Англійська мова [Текст] : метод. рек. та навч. матеріал з англ. мови для самост. роботи та тест. контролю знань студентів І-ІІ курсів денної форми навч. за всіма напрямами підготовки / Л. М. Горелова, О. Б. Годлев-ська ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 158 с. + Ел. копія. 


81.2 Англ

Т47


Тішечкіна, К. В. Англійська мова [Текст] : метод. рек. з англ. мови для самост. роботи студ. денної форми навч. за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" / К. В. Тішечкіна ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 75 с. + Ел. копія. 81.2 Англ

А64


Англо-український словник з механізації сільського господарства [Текст] / М. С. Волянський, А. Д. Олійник, Л. І. Чапала, Л. В. Шевченко. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 370 с. 


81.2 Лат

А86


Артюхова, О. В. Латинська мова [Електронний ресурс] : метод. рек. для самост. роботи та тестконтролю для студ. І курсу ден. форми навч. за напрямом підгот. 6.090101 / О. В. Артюхова, Л. М. Горелова ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 108 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


81.2 Укр

М69


Михайлюк, В. О. Словник-довідник уживання паронімів у діловому професійному мовленні [Текст] / В. О. Михайлюк ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 32 с. 


81.2 Укр

С48


"Словник - екран" українських слів [Текст] / ред. С. Ф. Світельська. – К. : Інтас, 2009. – 42 с. 


81.2 Укр

Ш25


Шарата, Н. Г. Словник - антисуржик [Текст] / Н. Г. Шарата ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 43 с. + Ел. копія. 


81.2 Фр

Г95


Гурмаза, В. В. Методичні рекомендації та навчальний матеріал з французької мови для студентів 1, 2 курсу заочної форми навчання за всіма напрямами підготовки [Електронний ресурс] / В. В. Гурмаза ; Факультет культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 28 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


9. Ландшафтне проектування


85.118.7

Б79


Болдуєв, В. І. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни "Ландшафтне проектування" студентам спеціальності 1301 "Агрономія" освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" [Текст] / В. І. Болдуєв, Л. І. Скориненко, П. М. Верещагіна ; Агрономічний факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 60 с. 


10. Філософія


87

Г93


Гудінг, Д. Людина та її світогляд [Текст] : для чого ми живемо і яке наше місце у світі. Т. 1 / Д. Гудінг, Д. Леннокс. – Львів : МБФ, 2008. – 416 с. 
Укладач: Кащевська О.В.

Каталог: info
info -> Свято до Дня вчителя
info -> Інформація та інформаційні процеси Урок №1
info -> Особливості вивчення фізики у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів
info -> Інформаційні матеріали для підготовки і проведення уроку пам'яті про Голодомор 1932-1933 років в Україні
info -> Звіт за результатами анкетування учасників обласних олімпіад з навчальних предметів та обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт ман україни в лютому-березні 2013 року Луганським оіппо було проведено опитування
info -> Методичні рекомендації Сучасний урок це далеко не одноманітна та єдина струк­турно-змістова схема. Тому кож­ний конкретний учитель визна­чає для себе ті форми роботи, які для нього найбільш прийнятні
info -> Миколаївський національний аграрний університет бібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мнау за січень 2014 року
info -> Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування: Долинська міськрада Івано-Франківської області Ідентифікаційний код за єдрпоу
info -> До уваги учнів 11-х класів!


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка