Фізіологія збудливих тканин. Потенціал спокою нервової клітини, механізми формування та величина


Класифікація гормонів, механізм дії гормонів на клітини-мішеніСкачати 67.91 Kb.
Сторінка33/45
Дата конвертації15.08.2021
Розмір67.91 Kb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   45
33. Класифікація гормонів, механізм дії гормонів на клітини-мішені.

Гормони це біологічно-активні речовини, які виділяються ендокринними залозами і залозами внутр секреції. Вони виділяються безпосередньо в кров.

Їх поділяють на справжні і тканинні за характером біологічної дії. Справжні гормони секретуються спеціалізованими ендокринними клітинами і діють на віддалені органи –мішені, тобто мають дистантну дію. Тканинні гормони - секретуються неспеціалізованими ендокринними клітинами і діють локально, тобто на сусідні клітини.

За хімічною будовою гормони класифікують на:

• поліпептиди і білки (гіпоталамічні нейропептиди, гормони гіпофізу, острівцевого апарату підшлункової залози та прищитоподібних залоз) ;

• амінокислоти та їх похідні (гормони щитоподібної залози, мозко-вої речовини наднирників та епіфізу);• ліпіди та їх похідні, до яких відносять: • стероїди (гормони клубочкового та сітчастого шару надни-рників, статевих залоз) • екосаноїди (похідні арахідонової кислоти, що включають дві підгрупи: простагландини та лейкотрієни) .
Так як гормони проникають через стінку клітини: • Водорозчинні – не здатні проникати в клітину і зв’язуються із рецепторами зовнішньої поверхні клітинної мембрани для того щоб вплинути на клітини-мішені. До цієї групи відносяться: поліпептиди та білки, амінокислоти та їх похідні (окрім йо-дованих тиреоїдних гормонів) і екосаноїди. • Жиророзчинні гормони – вільно проникають через клітинну мембрану і зв’язуються із рецепторами ядра та органел клітини. До цієї групи відносяться йодовані тиреоїдні гормони (Т3 і Т4) та стероїди.

Механізм дії гормонів на клітини- мішені.

  1. Для водорозчинних гормонів. Сам гормон не проникає в клітину, а лише звязується з рецептором кліт.мембрани. І цей коплекс «гормон-рецептор» призводить до утв вторинних месенджерів. Послідовнісь така: кров спочатку доставляє гормон в міжкліт рідину, він звязується з рецептором мембрани (комплекс рецептор-гормон); цей комплекс активує фермент аденілатциклазу, а вона в свою чергу каталізує перетворення АТФ у цАМФ, який і є вторинним месенджером і ініціює подальші зміни активності ферментів у клітині; далі під впливом цАМФ відбув активація протеїнкінази , вона каталізує фосфорилювання білків. Ці білки зумовлюють певну фізіологічну реакцію в клітинах-мішенях. При цьому результатом такого фосфорилювання і активація, й інактивація ферментів. Деякі гормони в якості вторинних месенджерів використову-ють дифосфогліцерат (ДФГ ), циклічний гуанозин монофосфат (цГМФ), інозі-тол -3-фосфат та іони кальцію. Цей механізм дії характерний для гормонів гіпоталамусу, тропних гормонів гіпофізу, катехоламінів, кальцитоніну, глюкагону, паратгормону.

  2. Для жиророзчинних гормонів, які легко проникають всередину клітини, характерний інший шлях впливу на клітини-мішені:звязування гормону з рецепторами, які містяться в ядрі клітини, це веде до активації або гальмування її генетичного апарату. Етапи : проникнення гормону через мембрану клітини в цитоплазму; зв’ язування гормону з рецепторами цитоплазми; перенесення рецепторно-гормонального комплексу в ядро і його приєднання до ДНК; активація цим комплексом транскрипції специфічної іРНК з ДНК клітини; вихід іРНК з ядра і зв’язування її з рибосо-мою, що стимулює синт ез специфічного білка-ферменту; 6. зміна фізіологічних проце-сів в клітині під дією нових синтезованих ферменту. Прикладом такого механізму дії є вплив гормону кори наднирників альдостерону на епітелій дистальних канальців нирок. Під дією цього гормон у в клітині синтезується додаткова кількість мембранного білка Na-K помпи. Цей білок посилює реабсорбцію іонів натрію в кров з одночасною секрецією іонів калію у сечу. У ряді випадків стероїдні гормони можуть репресувати гени у ДНК клітини і зменшувати рівень функціональної активності деяких її білків.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   45


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка