Фізіологія гуморальної регуляціїДата конвертації20.09.2020
Розмір63 Kb.
#10589
20130224-170930Фізіологія гуморальної регуляції
1. Вміст кортизолу в крові пацієнта вранці відрізняється від того, який був у нього в післяобідню пору дня. Як міняється концентрація кортизолу впродовж доби?

1.:*Висока вранці

2.:Низька в обід

3.:Висока в обід

4.:Висока ввечері

5.:Низька вранці


2. У пацієнта виявлено високий рівень зв’язаного з білком тироксину (Т4) та нормальну концентрацію вільного Т3. Яким буде основний обмін у такого пацієнта?

1.:*Нормальним

2.:Надто високим

3.:Зміненим

4.:Пониженим

5.:Підвищеним


3. У пацієнта відмічена висока концентрація вазопресину (АДГ) у крові. Що буде з діурезом у такого пацієнта?

1.:Натрійурія

2.:Анурія

3.:*Олігоурія

4.:Поліурія

5.:Глюкозурія


4. У пацієнта виявлено високий рівень альдостерону в крові. Яка з фізіологічно активних речовин вірогідніше призвела до цього?

1.:*Ангіотензин ІІ

2.:ц ГМФ

3.:ц АМФ

4.:Натрійуретичний фактор

5.:Простагландин Е2


5. У ході експерименту з внутрівенним введенням різних фізіологічно активних речовин зареєстрована тахікардія. Яка з цих речовин викликала таку реакцію?

1.:Інсулін

2.:Брадикінін

3.:Калікреїн

4.:*Тироксин

5.:Ацетилхолін


6. Лікар констатував у дитини значне відставання в рості, непропорційну будову тіла, розумову відсталість. Що могло вірогідніше за все спричинити таку патологію?

1.:Гіпопітуітаризм

2.:Гіпертиреоз

3.:Незадовільне харчування

4.:*Гіпотиреоз

5.:Генетичні вади


7. У пубертатному періоді відбувається швидкий ріст дитини. Які з названих фізіологічно-активних речовин стимулюють і завершують цей скачок росту?

1.:Кортикоїдні стероїди

2.:*Статеві стероїди

3.:Катехоламіни

4.:Йодтироніни

5.:Нейрогіпофізарні гормони


8. У людини під впливом емоційного чинника збільшилася частота серцевих скорочень, розширилися зіниці, збільшилася вентиляція легень. За рахунок якого гормону відбулися ці зміни?

1.:Паратгормону

2.:Альдостерону

3.:Інсуліну

4.:*Адреналіну

5.:Тестостерону

9. В експерименті вивчали механізм дії біологічно високоактивної речовини. Було встановлено, що ця речовина циркулює в рідких середовищах організму в комплексі з переносником, вільно проникає через мембрани клітин і взаємодіє в цитозолі із специфічними рецепторами, транспортуючись до ядра, де активує процес транскрипції. Яка ця речовина?

1.:Метаболіт

2.:Медіатор

3.:*Гормон стероїдної природи

4.:Гормон білкової природи

5.:Нейромодулятор


10. З метою діагностики нормального протікання менструального циклу акушер-гінеколог, враховуючи пірогенний ефект прогестерону, призначив жінці вимірювання базальної (ректальної) температури тіла. В яку фазу циклу буде спостерігатися підвищення температури тіла на 0,4-0,5°С?

1.:Фазу десквамації ендометрію

2.:Кінець фолікулярної фази

3.:Початок фолікулярної фази

4.:Кінець лютеінової фази

5.:*Фазу овуляції і початок лютеінової фази


11. У дитини 12 років відзначено відносно низький зріст при непропорційній будові тіла і розумовій відсталості. Недостатній синтез якого гормону може бути причиною таких порушень?

1.:*Тиреоїдних

2.:Соматотропіна

3.:Глюкокортикоїдів

4.:Мінералокортикоїдів

5.:Інсуліну


12. В експерименті від тетанії (сильних судом) після операційного втручання загинула тварина. Які ендокринні залози було видалено?

1.:Щитоподібна

2.:Яєчка

3.:Яєчники

4.:*Прищитоподібні

5.:Надниркові


13. У хворої 52 років невдовзі після операції видалення щитоподібної залози з’явились оніміння кінцівок, парестезії, лабораторно діагностовано гіпокальціємію. Який гормональний препарат слід призначити?

1.:*Паратиреоїдин.

2.:Кальцитрин.

3.:Тиреоїдин.

4.:Тироксин.

5.:Трийодтиронін.


14. Під час обстеження у чоловіка К., 38 р., виявили бронзове забарвлення шкіри обличчя, шиї та рук, втрату апетиту, підвищену втомлюваність, підвищену чутливість до холоду і болю, високу сприйнятливість до інфекцій. Порушення виділення якого гормону можна запідозрити?

1.:Адреналіну.

2.:Iнсуліну.

3.:Тироксину.

4.:*Мінералокортикоїдів.

5.:Меланіну.


15. У хворого різко знизився вміст іонів кальцію в крові. Це призведе до посиленої секреції такого гормону:

1.:*Паратгормон

2.:Альдостерон

3.:Вазопресин

4.:Тирокальцитонін

5.:Соматотропін


16. У хворого вміст глюкози в плазмі крові становить 15 ммоль/л, відмічається спрага, поліурія. Дефіцит якого гормону в крові спричиняє такі зміни?

1.:Кортизол

2.:*Інсулін

3.:Соматоліберин

4.:Глюкагон

5.:Соматотропін


17. Найповільніший метаболічний кліренс (найбільш тривалий період напіввиведення) властивий для:

1.:Соматотропного гормону;

2.:Кортизолу.

3.:Окситоцину;

4.:Альдостерону;

5.:*Тироксину;


18. Який з перелічених гормонів реалізує свій вплив через рецептори клітинної мембрани:

1.:Альдостерон;

2.:Простагландин Е2.

3.:Кортизол;

4.:Тироксин;

5.:*Вазопресин;


19. В ендокринологічну клініку звернулася жінка 37-ми років з виразним тремором кінцівок. Гіперпродукція, якого гормону здатна викликати такий стан?

1.:АКТГ


2.:Соматостатину

3.:Адреналіну

4.:*Тироксину

5.:Інсуліну


20. У хлопчика 10-ти років визначили наявний обмін та знайшли його збільшення; була перевірена діяльність деяких ендокринних залоз. Яка залоза із перерахованих нижче не впливає на основний обмін?

1.:Надниркові

2.:Статеві

3.:Щитоподібна

4.:Гіпофіз

5.:*Вилочкова


21. Після кровотечі в крові хворого підвищився рівень вазопресину, що явилося наслідком:

1.:Підвищення гематокриту

2.:Підвищення системного тиску

3.:Зниження діурезу

4.:*Зниження системного тиску

5.:Зниження гематокриту


22. В лабораторії функціональної діагностики нефрологічного центру вивчали проникливість дистальних звитих канальців та збиральних трубок для води. Який гуморальний фактор здатний збільшувати проникливість вищенаведених елементів нирки?

1.:Натрійуретичний пептид

2.:Альдостерон

3.:Гістамін

4.:Ренін

5.:*Антидіуретичний гормон


23. В ендокринологічній клініці вивчали стан теплопродукції у чоловіка 37 років, хворого на гіпертиреоз. Як змінюється рівень теплопродукції під впливом надмірного вмісту тироксину в крові?

1.:Незначно зменшується

2.:*Збільшується

3.:Зменшується

4.:Не змінюється

5.:Змінюється незначно


24. Тиреоїдні гормони здійснюють множинні впливи на серце, які аналогічні до впливу катехоламінів, та проявляються у:

1.:Прямому активуванні міозину.

2.:Збільшенні кількості і спорідненості ß-адренергічних рецепторів у серці.

3.:Посиленні чутливості міокарду до катехоламінів.

4.:Збільшенні рівня?-ВЛМ ізоформи міозину.

5.:*Всіх перерахованих ефектах.


25. Тиреоїдні гормони здійснюють множинні впливи на серце, які аналогічні до впливу катехоламінів, та проявляються у:

1.:Прямому активуванні міозину.

2.:Збільшенні кількості і спорідненості ß-адренергічних рецепторів у серці.

3.:Посиленні чутливості міокарду до катехоламінів.

4.:Збільшенні рівня?-ВЛМ ізоформи міозину.

5.:*Всіх перерахованих ефектах.


26. Яку реакцію в організмі людини викликають процеси, що різко знижують концентрацію глюкози в крові?

1.:Зниження синтезу глюкагону альфа-клітинами підшлункової залози.

2.:*Підвищення синтезу глюкагону альфа-клітинами підшлункової залози.

3.:Підвищення синтезу соматостатину дельта-клітинами підшлункової залози.

4.:Зниження синтезу соматостатину дельта-клітинами підшлункової залози.

5.:Підвищення синтезу інсуліну бета-клітинами підшлункової залози.


27. Внаслідок вираженого зниження концентрації кальцію в плазмі крові у дитини 2-х років виникли тетанічні скорочення дихальних і глоткових м’язів. Порушення функції якої залози може викликати цей стан?

1.:Щитоподібної залози.

2.:*Прищитоподібних залоз.

3.:Шишкоподібної залози.

4.:Тимусу.

5.:Кори наднирникових залоз.


28. У хворого спостерігається сонливість, спутана свідомість, блідість і вогкість шкірних покривів, тахікардія, зниження артеріального тиску, запах ацетону з рота. Про зниження рівня якого гормону повинен думати лікар?

1.:Вазопрессину

2.:Паратгормону

3.:Адреналіну

4.:*Інсуліну

5.:Глюкагону


29. Хворий А., 37 років. Пред'являє скарги на втрату маси тіла до 5 кг за останні три місяці, тремор рук, підвищене потовиділення, екзольфтальм, тахікардію. Про зміну рівня якого гормону може думати лікар?

1.:Збільшення інсуліну

2.:Зменшення інсуліну

3.:Зменшення тироксину

4.:Збільшення тіреокальцитоніну

5.:*Збільшення тироксину

30. Хворий В., 50 років скаржиться на спрагу, поліурію, на протязі доби випиває до 15 літрів рідини. При обстеженні виявлено: вміст глюкози у крові - 4,8 ммоль/л, сеча безбарвна, питома вага 1,002-1,004, цукор і білок відсутні. Яка вірогідна причина поліурії?

1.:Тиреотоксикоз

2.:*Недостатність антидіуретичного гормону

3.:Альдостеронізм

4.:Гіпотиреоз

5.:Інсулінова недостатність


31. У людини в крові підвищений вміст йодованих гормонів щитовидної залози. Як при цьому зміниться продукція тиреотропного гормону і тиреоліберину?

1.:Зменшиться тиреотропного гормону, збільшиться тиреоліберину

2.:Збільшиться

3.:Збільшиться тиреотропного гормону, зменшиться тиреоліберину

4.:*Зменшиться

5.:Не зміниться


32. Патологічним процесом пошкоджені аксони нейронів, які входять до складу ніжки гіпофіза. Це призведе до порушення секреції такого гіпофізарного гормону:

1.:*Вазопресин

2.:Тиреотропний

3.:Меланотропний

4.:Пролактин

5.:Фолікулостимулюючий


33. В експерименті тварині видалили аденогіпофіз. При цьому виникла атрофія щитовидної залози і кори наднирників внаслідок дефіциту:

1.:Тиреоїдних гормонів

2.:Тироксину

3.:Соматотропну

4.:*Тропних гормонів

5.:Кортизолу


34. Хворий помилково прийняв надмірну дозу тироксину. До яких змін секреції тиреоліберина та тиреотропіна це призведе?

1.:Секреція гормонів збільшиться

2.:Секреція тиреотропіна збільшиться, тиреоліберина – зменшиться

3.:Змін секреції гормонів не буде

4.:Секреція тиреоліберина збільшиться, тиреотропіна – зменшиться

5.:*Секреція гормонів зменшиться


35. В експерименті збільшили наповнення кров’ю передсердь. Це призвело до зменшення реабсорбції Na+ і води в ниркових канальцях. Збільшена секреція якого гормону спричиняє цей результат?

1.:Ренін

2.:Альдостерон

3.:Ангіотензин-ІІ

4.:Вазопресин

5.:*Натрійуретичний


36. У пацієнта тривала блювота призвела до зневоднення організму. Підвищення секреції якого гормону за цих умов, перш за все, забезпечує збереження води в організмі?

1.:*Вазопресин

2.:Кальцитонін

3.:Альдостерон

4.:Адреналін

5.:Натрійуретичний

37. У людини збільшений об’єм циркулюючої крові та зменшений осмотичний тиск плазми. Це супроводжується збільшенням діурезу, перш за все, внаслідок зменшеної секреції гормону:

1.:*Вазопресину

2.:Натрійуретичний

3.:Альдостерон

4.:Ренін

5.:Адреналін


38. У донора після здачі крові виникло відчуття спраги. Дія якого з гормонів безпосередньо на супраоптичні ядра гіпоталамуса призвела до цього:

1.:*Ангіотензин-ІІ

2.:Вазопресин

3.:Окситоцин

4.:Адреналін

5.:Адренокортикотропні


39. У пацієнтки впродовж менструального циклу визначали концентрацію лютропіну в крові. В один із днів рівень ЛГ виявився дуже високим. Що відбулося в організмі жінки в цей день?

1.:Завершилася менструація

2.:Почалася менструація

3.:*Настала овуляція4.:Почалася фаза проліферації

5.:Скоротилася матка

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка