Філософський факультет


Тема 5. Доведення та спростуванняСторінка11/23
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.25 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

Тема 5. Доведення та спростування


Загальна характеристика доведення та спростування. Структура доведення та спростування. Вимоги логіки до аргументів. Види доведень. Способи спростувань. Правила доведення та спростування; логічні помилки, що виникають при їх порушенні.

Тема 6. Парадокси


Суперечливий характер пізнавального процесу: апорії та антиномії. Парадокси науки та парадокси логіки. Види парадоксів. Проблема вирішення парадоксів.

Тема 7. Логічні основи ведення суперечок


Загальна характеристика суперечок. Структура суперечки. Види суперечок. Логічна характеристика суперечки. Застосування законів логіки в суперечках. Коректні та некоректні прийоми в суперечках. Паралогізми та софізми в суперечках.

Позалогічні (психологічні) засоби впливу на аудиторію в суперечках.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЧАСТИНИ ІІ.


Аристотель. Категории. Об истолковании. Первая аналитика. Вторая аналитика. Топика. О софистических опровержениях // Соч.: В 4 т. - Т. 2. М.: Мысль, 1978.

Арно А., Николь П. Логика, или Искусство мыслить. - М.: Наука, 1991.

Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления. - М.: Изд-во Моск.ун-та, 1989.

Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по логике. - М.: Просвещение, 1991.

Дуцяк І.З. Логіка. – Львів: Просвіта, 1996.

Жоль К.К. Логика в лицах и символах. - М.: Педагогика-Пресс, 1993.

Івін О.А. Логіка. - К., 1996.

Ивин А.А. Искусство правильно мыслить. - М.: Просвещение, 1986.

Индуктивная логика и формирование научного знания. - М.: Наука, 1987.

Кайберг Г. Вероятность и индуктивная логика. - М., 1978.

Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Збірник логічних завдань. - Львів: Каменяр, 1997.

Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Навчальний посібник з логіки. - Львів: Вид-во Львівськ.ун-ту, 1996.

Кэрролл Л. Логическая игра. - М.: Наука, 1991.

Логический словарь "ДЕФОРТ". - М.: Мысль, 1994.

Мельников В.Н. Логические задачи. - Киев-Одесса, 1989.

Минто В. Дедуктивная и индуктивная логика. - С.Пб.: Комета, 1995.

Нуждин Г. Доказательство. // Вопросы философии. – 1998. - № 9.

Павлова Л.Г. Спор. Дискуссия. Полемика. - М.: Просвещение, 1991.

Поварнин С. Спор. О теории и практике спора. // Вопросы философии. – 1990. - № 3. - С. 57-133.

Серебрянников О.Ф. Дедуктивное умозаключение. - Л., 1969.

Смаллиан Р. Как же называется эта книга? - М.: Мир, 1981.

Тарский А. Истина и доказательство. // Вопросы философии. – 1972. - № 8.

Уемов А.И. Аналогия в практике научного исследования. - М.: Наука, 1970.
Частина III

КЛАСИЧНА СИМВОЛІЧНА ЛОГІКА

III.I. ПРОПОЗИЦІЙНА ЛОГІКА.

Тема 1. Загальна характеристика пропозиційної логіки


Мова пропозиційної логіки: логічні зв’язки, пропозиційні змінні, технічні знаки.

Вираз (формула). Поняття правильної побудованої формули.

Сила логічних зв’язок. Дужки у формулах. Головний знак формули.
СЕМАНТИКА ПРОПОЗИЦІЙНОЇ ЛОГІКИ

Тема 2. Метод аналітичних таблиць

Логічні зв’язки та їх логічне (табличне) визначення. Виконувані, невиконувані та загальнозначущі формули.

Поняття про аналітичну таблицю. Правила побудови (розширення) аналітичних таблиць.

Виконуваність, невиконуваність та загальнозначущість формули стосовно семантики аналітичних таблиць.

Тема 3. Елементи теорії моделей

Поняття про модель та інтерпретацію формули. Загальнозначущість, виконуваність та невиконуваність формули в моделі.

Відношення логічного слідування та його властивості.

Види моделей:

а) булева алгебра; загальнозначущість, виконуваність та невиконуваність формули щодо семантики булевих алгебр;

б) істинність множини та моделі множини (множина Я.Хінтікки). Загальнозначущість, виконуваність та невиконуваність формули щодо семантики модельних множин.
СИНТАКСИС ПРОПОЗИЦІЙНОЇ ЛОГІКИ

Тема 4. Аксіоматизація пропозиційної логіки

Загальна характеристика синтаксису формального пропозиційного числення: алфавіт, формула, теорема, аксіома, схема аксіом, доказ, формальний вивід, вивід із множини формул.

Аксіоматичне числення пропозиційної логіки (з аксіомами): аксіоми, правила виведення.

Аксіоматичне числення пропозиційної логіки (із схемами аксіом): схеми аксіом, правила виведення.

Теорема Ербрана (теорема дедукції).

Теорема про заміну.

Тема 5. Металогічні властивості пропозиційного числення

Несуперечливість пропозиційного числення (формування метатеореми і принципи її доведення).

Повнота пропозиційного числення (формулювання метатеореми і принципи її доведення).

Незалежність системи аксіом пропозиційного числення.

Тема 6. Натуральна побудова пропозиційного числення

Система натурального виведення пропозиційної логіки: алфавіт, правила утворення, правила введення і вилучення логічних зв’язок.

Доведення в системі натурального виведення:

а) прямий доказ;

б) непрямий доказ.

Порівняльна характеристика аксіоматичного числення і системи натурального виведення: їх подібність, відмінності та взаємозв’язок.

Тема 7. Числення секвенцій. Системи генценівського типу

Принципи побудови секвенційного числення пропозиційної логіки:

а) поняття про секвенції;

б) алфавіт, аксіома, правила утворення, правила введення логічних зв’язок зліва та справа у численні секвенцій;

в) структурні правила: теорема Генцена про усунення правила перерізу.

Доведення в системах генценівського типу. Дерево секвенцій, корінь дерева, вершина дерева.

Порівняльна характеристика аксіоматичного числення, натурального числення та числення секвенцій пропозиційної логіки: їх подібність, відмінності та взаємозв’язок.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка