Філософський факультет


Тема 1. Предмет і метод науки логікиСторінка10/23
Дата конвертації05.05.2016
Розмір3.25 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

Тема 1. Предмет і метод науки логіки


Основні значення терміна "логіка".

Визначення предмета науки логіки: поняття логічної форми та логічного закону. Основні поняття і категорії формальної логіки.

Особливості формальної логіки як науки. Поняття про основний метод науки логіки.

Місце науки логіки в системі філософських наук. Значення культури логічного мислення в пізнавальному процесі та в життєдіяльності людини.


Тема 2. Історичний розвиток науки логіки та виникнення різних типів логік

Характеристика основних історичних етапів розвитку науки логіки.

Традиційна (загальна, арістотелівська) логіка: основні ідеї, їх особливості, історичний розвиток. Поняття методу формалізації в широкому значенні слова. Історична обмеженість засобів традиційної логіки.

Символічна (математична) логіка: причини виникнення, основні ідеї, їх особливості. Поняття методу формалізації у вузькому значенні слова. Логіка предикатів та логіка висловлювань класичної логіки.

Некласична логіка: причини виникнення, основні ідеї, їхні особливості. Загальна характеристика різних типів некласичних логік.

Основні напрями сучасних логічних досліджень.Тема 3. Мислення і мова


Мислення. Структура мислення. Функції мислення. Типи і види мислення. Закони мислення.

Мова як знакова система. "Знак" та види знаків. Особливості мовних знаків. Структура мови. Види мов.

Смислове та предметне значення мовних виразів. Синтаксис, семантика, прагматика. Основні семантичні категорії - "висловлювання", "ім’я", "термін", "смисл", "значення", "референція".

Взаємозв’язок мислення і мови. Логічний аналіз мови ("логіка мови"). Основні логічні категорії - "логічна постійна", "логічна змінна", "логічна форма", "логічні оператори", "логічна або пропозиційна функція", "логічна операція" та їх символічне позначення.


Тема 4. Поняття про логічні системи та принципи їхньої побудови

Поняття "логічна система", "логічна теорія", "формально-логічна теорія".

Структура логічної системи: логічний синтаксис, логічна семантика, логічна прагматика.

Види логічних систем. Основні поняття і принципи їхньої побудови.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЧАСТИНИ І.


Аристотель. Категории. Об истолковании. Первая аналитика. Вторая аналитика. Топика. О софистических опровержениях // Соч.: В 4 т. - Т. 2. М.: Мысль, 1978.

Бирюков Б.В., Тростников В.Н. Жар холодных чисел и пафос бесстрастной логики. - М.: Знание, 1977.

Білецький А.О. Про мову і мовознавство. - К.: АртЕк, 1996.

Брюшинкин В.Н. Логика. Мышление. Информация. - Л., 1988.

Вригт фон Г.Х. Логика и философия в ХХ веке // Вопросы философии. – 1992. - № 8.

Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по логике. - М.: Просвещение, 1991.

Дуцяк І.З. Логіка. – Львів: Просвіта, 1996.

Жоль К.К. Логика в лицах и символах. - М.: Педагогика-Пресс, 1993.

Жоль К.К. Мысль. Слово. Метафора. - К., 1984.

Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Збірник логічних завдань. - Львів: Каменяр, 1997.

Карамишева Н.В., Бовтач С.В. Навчальний посібник з логіки. - Львів: Вид-во Львівськ. ун-ту, 1996.

Логический словарь "ДЕФОРТ". - М.: Мысль, 1994.

Налимов В.В. Вероятностная модель языка (о соотношении естественных и искусственных языков). - М., 1979.

Павилёнис П.И. Проблема смысла. - М., 1983.

Петров В.В. Философские аспекты референции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII - Логика и лингвистика. - М.: Радуга, 1982. - С.406-414.

Потебня А.А. Мысль и язык. - К.: СИНТО, 1993.

Семиотика. - М.: Радуга, 1988.

Сорина Г.В., В.С.Меськов. Логика в системе культуры // Вопросы философии. – 1996. - № 2.

Тарский А. Истина и доказательство // Вопросы философии. – 1972. - № 8.

Тарський А. Обґрунтування наукової семантики // Філософська і соціологічна думка. – 1996. - № 1-2.

Уемов А.И. Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить. - М., 1958.

Язык и моделирование социального взаимодействия. - М.: Прогресс, 1987.


Частина II

ТРАДИЦІЙНА (АРІСТОТЕЛІВСЬКА) ЛОГІКА

Тема 1. Поняття


Загальна характеристика поняття як форми мислення. Поняття, слово, термін. Логічна структура поняття. Види понять за змістом і обсягом.

Логічні операції над змістом поняття: визначення (дефініція) поняття.

Логічна характеристика обсягу поняття: логічний клас (множина), підклас (підмножина), елемент класу (елемент множини). Види класів. Відношення між поняттями за обсягом. Логічні операції над обсягами понять: поділ поняття (поділ класу на підкласи), класифікація. Операції над класами (об’єднання класів, переріз класів, доповнення класів).

Логічні операції над змістом та обсягом поняття: обмеження і узагальнення поняття.Тема 2. Висловлювання


Загальна характеристика висловлювання. Речення. Судження. Висловлювання.

Просте висловлювання. Структура простого висловлювання. Види простого висловлювання. Атрибутивні висловлювання: структура, види за кількістю та якістю. Розподіленість термінів. Відношення між висловлюваннями типу А, Е, I, О за "логічним квадратом".

Складні висловлювання. Види складних висловлювань: кон’юнктивні, диз’юнктивні, імплікативні, еквівалентні, заперечні. Встановлення відношень між складними висловлюваннями за методом таблиць істинності.

Тема 3. Закони логіки


Загальна характеристика логічного закону. Поняття "логічний закон" у традиційній (арістотелівській) логіці.

Основні формально-логічні закони: закон тотожності, закон суперечності, закон виключеного третього, закон достатньої підстави (визначення, формальні вирази, особливості вимог, логічні помилки при порушенні названих законів).Тема 4. Умовиводи


Загальна характеристика умовиводу. Структура умовиводу. Принцип логічного слідування в умовиводах. Поняття необхідного та імовірнісного умовиводу. Загальні правила умовиводу.

Дедуктивний умовивід.

Умовиводи логіки висловлювань: правила виводів логіки висловлювань, види умовиводів логіки висловлювань.

Умовиводи логіки предикатів. Безпосередні умовиводи. Опосередковані умовиводи. Простий категоричний силогізм.

Скорочені та складні умовиводи: ентимема, полісилогізм, епіхейрема.

Імовірнісні умовиводи. Поняття ймовірності.

Індукція як різновид імовірнісного умовиводу. Види індукції. Методи наукової індукції. Логічні помилки в індуктивних умовиводах.

Аналогія як різновид імовірнісного умовиводу. Види аналогії. Логічні помилки в умовиводах за аналогією.

Умови підвищення ступеня достовірності висновків у імовірнісних умовиводах.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка