Філософські концепції людини. Біологічне, соціальне і духовне в людині. Людина в системі соціальних відносин


Діяльність як спосіб людського буттяСкачати 112.5 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації13.08.2021
Розмір112.5 Kb.
1   2   3   4
Діяльність як спосіб людського буття.

Діяльність – це специфічна форма ставлення людини до навколишнього світу і до самого себе, яка проявляється в цілеспрямованій зміні й перетворенні світу і людської свідомості. У філософському сенсі діяльність становить спосіб існування людини, процес створення суб'єктом умов для свого і суспільного існування та розвитку, процес перетворення навколишнього світу відповідно до особистих і суспільних потреб, цілями і завданнями. Тобто, діяльність людини за суттю і є її життя, оскільки в ході діяльності вона не тільки творить світ навколо себе, але і саму себе. Діяльність виступає як перетворення буття свідомо діючим суб'єктом.

Людина організовує свою діяльність, спираючись на свої знання про світ, про його закономірності, в свою чергу, самі ці знання людина отримує в ході діяльності. Творчий характер діяльності проявляється в тому, що завдяки їй людина перевищує свої генотипічні можливості, виходить за межі тих можливостей, які заклала природа. Продуктивний, творчий характер діяльності дозволив людині створити знаряддя праці, знакові системи, побудувати суспільство і цивілізацію. Протягом останніх декількох десятків тисяч років людина розвивається завдяки діяльності, а не завдяки закладеної в людині біологічній програмі. Якщо діяльність тварини обумовлена виключно природними потребами, то діяльність людини обумовлюється потребами, які виникли в процесі соціально-історичного розвитку, і сформовані не тільки нинішнім, а й попередніми поколіннями. До останніх відносяться потреби в пізнанні, в творчості, в моральному самовдосконаленні.

У рамках діяльності виділяють такі компоненти: мотив, суб'єкт, об'єкт, мету, акти діяльності, спосіб (методи) діяльності, засоби діяльності й результати діяльності.

Мотив розглядається як причина діяльності. Мотиви можуть бути найрізноманітнішими: органічними, функціональними, матеріальними, соціальними, духовними. Органічні мотиви спрямовані на задоволення біологічних потреб, до них відноситься самозбереження, зростання і розвиток організму. Функціональні мотиви продиктовані різними формами культурної активності, наприклад, ігри та заняття спортом. Матеріальні мотиви направляють людини на діяльність спрямовану на створення світу предметності і продуктів, які допомагають задовольнити природні потреби (предмети побуту, продукти харчування). Соціальні мотиви спрямовують людську діяльність на те, щоб зайняти відповідне місце в суспільстві, отримати суспільне визнання. Духовні мотиви лежать в основі релігійної, культурної діяльності, діяльності, спрямованої на самовдосконалення. Мотивація діяльності не залишається незмінною. Протягом життя людина змінюється як особистість, отже, змінюються і мотиви його діяльності. До того ж, цілі діяльності можуть бути досягнуті або втратити значення для суб'єкта.

Суб'єктом діяльності може виступати окремий індивід, група людей, суспільство в цілому. Таким чином, діяльність може бути індивідуальною і колективною, обидва види діяльності соціально обумовлені.

Те, на що безпосередньо спрямована діяльність, становить об'єкт діяльності. Він може бути і матеріальним, і духовним, навіть сама людина може бути для себе предметом діяльності.

Мета діяльності – це те, що людина хоче досягти або уникнути в результаті діяльності. Людина створює ідеальний образ того, що він хоче отримати, створити в результаті діяльності. Людина здатна ставити і вибирати мету своєї діяльності вільно. Вільне цілеспрямування – провідна відміна людської діяльності від діяльності тварини.

Окремі дії, з яких складається діяльність, є актами діяльності. Більшість видів діяльності може бути поділено на окремі види діяльності. Це дуже важливо для навчальної діяльності.

Спосіб (метод) діяльності обирається людиною. Вона прагне знайти такий спосіб, який для неї найбільш оптимальний. Однак ніякі цілі не можуть виправдати засоби, якщо вони поза мораллю. Матеріальні предмети, які використовує суб'єкт, складають засоби діяльності.

Результат (продукт) діяльності не завжди збігається з метою, він може бути несподіваним і непередбаченим.

До основних форм діяльності відносять гру, спілкування, навчання і працю.

Залежно від предмета, діяльність можна розділити на матеріальну і духовну, хоча такий розподіл не є жорстким. Залежно від сфер, можна виділити такі види діяльності: матеріально-виробничу, соціально-перетворюючу, наукову, естетичну, адміністративну, навчально-виховну, релігійну (культову) тощо.

Будь-який вид діяльності передбачає теоретико-пізнавальний, практико-перетворюючий і ціннісно-орієнтований аспекти. Теоретико-пізнавальний аспект з'являється в вивченні об'єкта діяльності, в науковому підборі засобів діяльності, в науковій організації праці; практико-перетворюючий аспект проявляється в отриманому результаті діяльності, як правило, це буде перетворена природа, продукт, створений для забезпечення життєдіяльності людини, творіння людського духу (наприклад, мистецтво або моральне самовдосконалення особистості); ціннісно-орієнтований аспект проявляється в усвідомленні людиною певного явища як значимого для нього і всього людства, в моральній оцінці результатів праці та моральності при виборі засобів діяльності.

Функціональні суперечності між можливим і дійсним, природним і соціальним, свободою і необхідністю є джерелом діяльності. Необхідність вирішення цих протиріч і породжує діяльність.

Розрізняють діяльність стереотипну, яка здійснюється за заданими шаблонами, встановленим правилам, і творчу. Обидва ці види діяльності важливі. Стереотипна діяльність проявляється у використанні, освоєнні створених у ході історичного розвитку способів зміни і перетворення дійсності, які закріплені в нормах, регламентах, програмах, традиціях. Таку діяльність М. Вебер називав традиційним поведінкою. Творча діяльність передбачає розвиток, створення принципово нового, унікального продукту праці, люди при цьому переглядаються шаблони, усталені схеми дій і створюються принципово нові парадигми.Уся історія людства – це діяльнісно-творче ставлення людини до навколишнього світу, в ході якого виникають нові програми і парадигми діяльності. У процесі діяльності дійсність отримує оцінку. Діяльність виступає як цінність культури, акумулює досвід цивілізації.

Людська діяльність динамічна. Ця динаміка проявляється у виборі нових цілей і створення нових засобів. Людська діяльність не може не розвиватися, оскільки саме джерело розвитку закладено в ній самій.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка