ФібриногенСкачати 216.46 Kb.
Дата конвертації11.05.2021
Розмір216.46 Kb.

1. До складу сухого залишку плазми крові обов’язково входять білки. Яка група білків забезпечує 60-70% онкотичного тиску плазми крові?

- Фібриноген

+ Альбуміни

- гама- глобуліни

- бета-глобуліни

- альфа-глобуліни

?

2. Яка ШОЕ у людини в нормі (мм за год.)?+ 2 - 15

- 0,5 - 0,8

- 16 - 20

- 25 - 30

- 0,9 - 1,5

?

3. До складу сухого залишку плазми крові обов’язково входять білки. Які білки активно приймають участь у процесах згортання крові?- альфа - глобуліни

- Альбуміни

+ Фібриноген

- бета - глобуліни

- гама - глобуліни

?

4. Укажіть нормальну кількість лімфоцитів у периферичній крові дорослої людини:+ 20 – 40 %.

- 0 – 1%.

- 1 – 5 %.

- 5 – 10 %.

- 45 – 70 %.

?

5. Аналіз крові жінки виявив підвищення ШОЕ до 50 мм/годину. Найвірогіднішою причиною цього є:- Стрес

- Фізична праця

- Втрата крові

+ Вагітність

- Прийом їжі

?

6. Гематокритне число (у відсотках) – це:+ Частина об’єму крові, яка припадає на формені елементи

- Частина об’єму крові, яка припадає на лейкоцити

- Частина об’єму крові, яка припадає на плазму

- Частина об’єму крові, яка припадає на тромбоцити

- Відсоткове співвідношення плазми та лейкоцитів крові

?

7. Якi розчини називають ізотонічними?- Осмотичний тиск яких бiльший, ніж плазми крові

- Осмотичний тиск яких менший, ніж плазми крові

+ Осмотичний тиск яких дорівнює осмотичному тиску плазми крові

- Розчини, в яких концентрація iонiв більша, ніж у плазмі крові

- Розчини, в яких концентрація iонiв менша, ніж у плазмі крові

?

8. Яку функцію крові забезпечує гемоглобін?- Підтримання осмотичного тиску

+ Дихальну функцію

- Виділення метаболітів

- Трофічну функцію

- Формування ШОЕ

?

9. Скільки лімфоцитів у лейкоцитарній формулі крові дорослої людини в нормі?- 65 – 75%

- 1 – 4%


+ 20 – 40%

- 5 – 8%


- 0,5 – 1%

?

10. Від яких компонентів плазми крові найбільше залежить осмотичний тиск?+ Електролітів

- Фібриногену

- Глюкози

- Речовин, якi містять азот

- Амінокислот

?

11. Основні формені елементи крові, якi беруть участь у судинно-тромбоцитарному гемостазі:- Еритроцити

- Лейкоцити

+ Тромбоцити

- Агранулоцити

- Нейтрофiли

?

12. Якi аглютиногени i аглютиніни характеризують другу групу крові (за Янським – Ландштейнером)?- А i альфа

+ А i бета

- В i альфа

- А, В


- альфа i бета

?

13. Чому дорівнює кількість крові у дорослої людини в нормі (у відсотках від маси тіла)?- 2 - 3

- 3,5 - 4,5

+ 6 - 7

- 8 - 10


- 10 - 12

?

14. Якi аглютиногени належать до I групи крові (за Янським-Ландштейнером)?- А

- В


- А і В

+ Відсутні

- Rh

?

15. Яка сполука гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі, якщо передчасно перекрити димохід?+ Карбоксигемоглобін

- Карбгемоглобін

- Дезоксигемоглобін

- Метгемоглобін

- Оксигемоглобін

?

16. Які вітаміни обов’язково повинні приймати участь у процесі згортання крові?- Вітамін В1

- Вітамін А

- Вітамін Д

- Вітамін В12

+ Вітамін К

?

17. Максимальна концентрація NaCl в розчині, при якій відбувається повний гемоліз еритроцитів (утворюється лакова кров), називається:- Мін. резистентністю (0,32 – 0,34%)

- Мін. резистентністю (0,44 – 0,48%)

+ Макс. резистентністю (0,32 – 0,34%)

- Макс. резистентністю (0,44 – 0,48%)

- Мін. резистентністю (0,8 – 0,9%)

?

18. Які аглютиногени належать до третьої групи крові (за системою АВО)?- Відсутні

+ В


- А

- А і В


- D

?

19. Скільки відсотків плазми крові припадає на воду?+ 90 – 91%

- 80 – 85%

- 94 – 99%

- 75 – 80%

- 60 – 70%

?

20. У вигляді якої сполуки гемоглобіну здійснюється транспорт вуглекислого газу кров’ю?- Оксигемоглобіну

+ Карбгемоглобіну

- Метгемоглобіну

- Міоглобіну

- Карбоксигемоглобіну

?

21. Що може відбуватися з еритроцитами в гіпертонічному розчині?+ Плазмоліз

- Гемоліз

- Аглютинація

- Утворюються монетні стовпчики

- Зсідання

?

22. Максимальна кількість О2, яка може бути поглинута 100 мл крові, називається кисневою ємкістю крові. Вона залежить від кількості:+ Гемоглобіну

- Білків плазми крові

- Карбоангідрази

- Електролітів

- Вуглекислого газу

?

23. Якi аглютиногени i аглютиніни характеризують четверту групу крові (за Янським - Ландштейнером)?- Альфа i бета

- А i бета

- А i альфа

- В i альфа

+ А i В

?

24. Який білок крові в процесі її зсідання переходить із розчинної форми у нерозчинну?- Протромбін

- Тромбін

+ Фібриноген

- Альбумін

- Глобулін

?

25. Який механізм прискорення ШОЕ у вагітних жінок?+ Збільшення концентрації фібриногену

- Збільшення кількості еритроцитів

- Збільшення об’єму крові

- Збільшення концентрації альбумінів

- Посилення функції кісткового мозку

?

26. Яку функцію крові забезпечує гемоглобін?+ Підтримання pH крові

- Підтримання осмотичного тиску

- ШОЕ

- Трофічну- Виділення метаболітів

?

27. Яка основна функція онкотичного тиску плазми крові?+ Перерозподіл води між кров’ю i міжклітинною рідиною

- Виділення

- Травлення

- Перенесення кисню

- Перенесення вуглекислого газу

?

28. Явище, яке виникає в організмі людини при коливанні рН плазми крові в кислий бік:- Алкалоз

+ Ацидоз


- Гемоліз еритроцитів

- Плазмоліз еритроцитів

- Фібриноліз

?

29. Нестача якого вітаміну в організмі порушує здатність крові до зсідання?- А

- В6


+ К

- РР


- В12

?

30. Реакція аглютинації спостерігається при взаємодії:+ Аглютиногена А з аглютиніном альфа

- Aглютиногена А з аглютиніном бета

- Aглютинiна альфа з аглютиніном бета

- Аглютиногена А з аглютиногеном В

- Аглютиногена В з аглютиніном альфа

?

31. На якому етапі судинно-тромбоцитарного гемостазу діє тромбостенін?- Адгезії тромбоцитів

- Рефлекторного спазму судин

+ Ретракції тромбоцитарного згустка

- Зворотної агрегації тромбоцитів

- Незворотної агрегації тромбоцитів

?

32. В еритроцитах якої групи крові не міститься аглютиногенів А і В ?- IV

- II


- III

+ I


- Такого не може бути

?

33. Яка сполука гемоглобіну крові є фізіологічною?+ Оксигемоглобін

- Метгемоглобін

- Карбоксигемоглобін

- Міоглобін

- Сполучення гемоглобіну із закисом азоту

?

34. Який вид гемолізу виникне, якщо помістити еритроцити в гіпотонічний розчин?+ Осмотичний

- Термічний

- Механічний

- Хімічний

- Фізичний

?

35. Де знаходяться аглютиногени груп крові за системою АВО?+ В еритроцитах

- У лімфоцитах

- B агранулоцитах

- У плазмі

- У лейкоцитах

?

36. Які іони необхідні для запуску системи зсідання крові?+ Кальцію

- Калію


- Хлору

- Магнію


- Натрію

?

37. Де знаходяться аглютиніни груп крові за системою АВО?- В еритроцитах

- У лімфоцитах

- B агранулоцитах

+ У плазмі

- У лейкоцитах

?

38. Водій після роботи заснув в автомобілі з працюючим двигуном. Прокинувшись, він відчув головний біль, почалась блювота, після чого він був доставлений у приймальне відділення лікарні. Утворення якої сполуки в крові стало причиною такого стану?+ Карбоксигемоглобін

- Метгемоглобін

- Карбгемоглобін

- Оксигемоглобін

- Дезоксигемоглобін

?

39. 10 % розчин натрію хлориду не можна вводити внутрішньовенно, тому що відбувається:- Зменшення осмотичного тиску крові

- Гемоліз еритроцитів

- Зсідання еритроцитів

- Злипання еритроцитів

+ Плазмоліз еритроцитів

?

40. Яка сполука гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі, якщо перекрити димохід?+ Карбоксигемоглобін

- Карбгемоглобін

- Дезоксигемоглобін

- Метгемоглобін

- Оксигемоглобін

?

41. Кількість еритроцитів у чоловіка протягом декількох років була біля 4,8 х 1012/л. Після переселення в іншу місцевість кількість еритроцитів збільшилась до 7 х 1012/л. В яку місцевість переїхав цей чоловік?- У лісисту місцевість

- Біля моря

- У долину

- У село


+ У гірську місцевість

?

42. Перед проведенням оперативного втручання з’ясували, що у людини час кровотечі збільшений до 9 хвилин. Дефіцит яких формених елементів крові може бути причиною цього?+ Тромбоцити

- Еритроцити

- Лімфоцити

- Лейкоцити

- Моноцити

?

43. При визначенні групи крові 33-річного пацієнта встановлено, що реакція аглютинації відбувається зі стандартними сироватками I і II груп і відсутня з сироваткою III групи, а також з антирезусною сироваткою. Кров якої групи, враховуючи систему СDЕ, можна переливати пацієнту?+ III (B) Rh-

- I (О) Rh+

- II (A) Rh-

- IV (AB) Rh+

- IV (AB) Rh-

?

44. У пацієнта різко знижений вміст альбумінів та онкотичний тиск плазми крові. Що буде наслідком цього?- Збільшення об’єму крові

- Зменшення діурезу

+ Набряки

- Зменшення ШОЕ

- Збільшення щільності крові

?

45. У хворої людини має місце позаклітинний набряк тканин (збільшені розміри м’яких тканин кінцівок). Зменшення якого параметру гомеостазу є найімовірнішою причиною розвитку набряку?- В’язкості крові

- Осмотичного тиску плазми крові

- рН

+ Онкотичного тиску плазми крові- Гематокритного числа

?

46. Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очікувала приятеля при ввімкненому двигуні. У її крові знайдено сполуку гемоглобіну. Яку саме?- Метгемоглобін

- Дезоксигемоглобін

- Карбгемоглобін

+ Карбоксигемоглобін

- Оксигемоглобін

?

47. Клінічні дослідження крові рекомендують проводити натщесерце. Зміни яких компонентів периферичної крові можливі, якщо здійснити забір крові після вживання їжі?- Збільшення білків плазми

- Зниження числа еритроцитів

- Збільшення числа еритроцитів

- Зниження числа тромбоцитів

+ Збільшення числа лейкоцитів

?

48. Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. Але на 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір, на 11 добу трансплантат почав відторгатися. Які клітини беруть участь у цьому процесі?+ Т-лімфоцити

- Еозинофіли

- Базофіли

- Еритроцити

- В-лімфоцити

?

49. Яку речовину слід додати, щоб запобігти зсіданню крові?+ Цитрат натрію

- Розчин NaCl

- Вiкасол

- Глюкозу

- HCl

?

50. Жінка з групою крові О(I) Rh(-), яка має трирічну дитину з групою крові А(II) Rh(+), доставлена у лікарню з посттравматичною кровотечею. Необхідне переливання крові. Яку кров можна перелити?- АВ(IV) Rh(-)

+ 0(I) Rh(-)

- А(II) Rh(+)

- А(II) Rh(-)

- О(I) Rh(+)

?

51. Для зменшення здатності крові до зсідання при її консервації використовують цитрат Na+. Який механізм його дії?- Зменшує адгезію тромбоцитів

+ Зв’язує іони Са++ в плазмі крові

- Активує плазмін

- Інактивує тромбін

- Є антагоністом фактора Хагемана

?

52. У пацієнта спостерігаються точкові крововиливи на яснах, твердому і м’якому піднебінні, слизовій оболонці щік. З порушенням функцій яких формених елементів крові це пов’язано?- Моноцитів

- Еозинофілів

+ Тромбоцитів

- Лімфоцитів

- Еритроцитів

?

53. У хворого 38 років, який переніс гепатит С і продовжує вживати алкоголь протягом тривалого часу, виникли ознаки цирозу печінки, асцит і набряк нижніх кінцівок. Які зміни складу крові стали вирішальними в розвитку набряків?- Гіпоглікемія

- Гіпохолестеринемія

+ Гіпоальбумінемія

- Гіпоглобулінемія

- Гіпокаліємія

?

54. Жінка з групою крові А(II) Rh(-), яка має трирічну дитину з АВ(IV) Rh(+), доставлена з посттравматичною кровотечею. Необхідне переливання крові. Яку групу крові з тих, що є в наявності, можна перелити- АВ(IV), Rh(-)

- 0(I), Rh(-)

- А(II), Rh(+)

+ А(II), Rh(-)

- АВ(IV), Rh(+)

?

55. Робітник при температурі повітря 350С дві години інтенсивно фізично працював. Які зміни показників крові будуть спостерігатися при цьому?+ Збільшиться гематокритне число

- Зменшиться гематокритне число

- Збільшиться колірний показник

- Зменшиться ШОЕ

- Збільшиться ШОЕ

?

56. Проведено обстеження спортсменів після бігу. Які зміни в загальному аналізі крові можна виявити?- Збільшення ШОЕ

- Лейкопенія

- Анемія

+ Лейкоцитоз

- Зменшення колірного показника

?

57. При профогляді у людини, яка не має скарг на стан здоров’я, виявлено лейкоцитоз. Причиною цього може бути те, що кров для аналізу здана після:- Вживання алкоголю

- Розумової праці

- Відпочинку на курорті

- Значного вживання води

+ Фізичного навантаження

?

58. У дитини виявлено гельмінти. Які зміни в периферичній крові будуть спостерігатися при цьому?- Лейкоцитоз

+ Еозинофілія

- Нейтрофілія

- Базофілія

- Моноцитоз

?

59. Після тривалого голодування у хворого виникли набряки тканин. Що є причиною цього явища?- Зниження гідростатичного тиску крові

- Збільшення осмотичного тиску плазми крові

- Зниження осмотичного тиску плазми крові

+ Зниження онкотичного тиску плазми крові

- Збільшення онкотичного тиску крові

?

60. Водій після роботи заснув у гаражі, в машині з працюючим двигуном. Прокинувшись, він відчув головний біль, почалося блювання. Утворення якої сполуки гемоглобіну в крові стало причиною даного стану?- Карбгемоглобіну

- Дезоксигемоглобіну

- Метгемоглобіну

+ Карбоксигемоглобіну

- Оксигемоглобіну

?

61. При визначенні групи крові за допомогою стандартних сироваток були отримані наступні результати: аглютинація відбулася з сироватками I та II груп і не відбулася з сироваткою III групи. Яка група крові у пацієнта?+ III (B)

- II (A)

- IV (AB)

- I (O)


- Неможливо визначити

?

62. У хворої людини має місце позаклітинний набряк тканин (збільшені розміри м’яких тканин кінцівок, печінка тощо). Зменшення якого параметру крові є найімовірнішою причиною розвитку набряків?- В’язкість

- Осмотичний тиск плазми крові

- рН

+ Онкотичний тиск плазми крові- Гематокритне число

?

63. У приймально-діагностичне відділення доставлено жінку 38 років з матковою кровотечею. Які зміни можуть бути в її аналізі крові?- Збільшення колірного показника

- Еозинофілія.

- Уповільнення ШОЕ

- Лейкоцитоз

+ Зменшення гематокритного числа

?

64. У парашутиста після стрибка з висоти 2-х тисяч метрів визначили час зсідання крові. Він зменшився до 3 хвилин. Яка речовина викликала даний ефект?- Антитромбін – ІІІ

+ Адреналін

- Гепарин

- Фібриноген

- Тромбін

?

65. Вагітна жінка (38 тижнів вагітності) має відхилення в загальному аналізі крові. Яке з цих відхилень перебуває у межах фізіологічної норми?+ ШОЕ – 42 мм/год

- Лейкоцити – 18 х 109/л

- Еритроцити – 3,7 х 1012/л

- Гемоглобін – 100 г/л

- Колірний показник – 0,81

?

66. У 2-річної дитини кількість лімфоцитів більша, ніж кількість нейтрофілів. Який висновок повинен зробити лікар?- Кровотеча

- Запальний процес

- Алергія

+ Здорова дитина

- Онкологічний процес

?

67. Людина постійно живе високо в горах. Які зміни показників крові можна виявити у цієї людини?- Змін у крові не буде

- Зниження вмісту гемоглобіну

- Поява в крові еритробластів

- Зниження кількості ретикулоцитів

+ Збільшення кількості еритроцитів

?

68. В аналізі крові у людини виявлено 12 % еозинофілів. Про які патологічні зміни в організмі може думати лікар?- Зниження імунітету

- Гостре запалення

- Хронічне запалення

+ Алергічна реакція

- Правильної відповіді немає

?

69. 10 % розчин натрію хлориду не можна вводити внутрішньовенно, тому що відбувається:+ Збільшення осмотичного тиску плазми крові

- Гемоліз еритроцитів

- Зсідання еритроцитів

- Злипання еритроцитів

- Збільшення онкотичного тиску плазми крові

?

70. У 3-річного хлопчика виразний геморагічний синдром – гемофілія А. Дефіцит якого плазменного фактору зсідання крові має місце при цьому?- Іонів кальцію

- X


- XI

- YI


+ YIII

?

71. Під час хірургічної операції виникла необхідність масивного переливання крові. Група крові потерпілого - III (В) Rh+. Якого донора треба підібрати?- I (О) Rh-

- II (А) Rh+

+ III (В) Rh+

- IV (АВ) Rh-

- III (В) Rh-

?

72. Жінка 25 років, вагітна втретє, потрапила в клініку із загрозою переривання вагітності. Яка комбінація Rh-фактора у неї та у плода може бути причиною цього?+ Rh(-) у матері, Rh(+) у плода

- Rh(-) у матері, Rh(-) у плода

- Rh(+) у матері, Rh(-) у плода

- Rh(+) у матері, і Rh(+) у плода

- Вірної відповіді немає

?

73. Після тривалого голодування у хворого виникли набряки тканин. Що є причиною цього явища?- Зниження гідростатичного тиску крові

- Збільшення осмотичного тиску плазми крові

- Зниження осмотичного тиску плазми крові

+ Зниження онкотичного тиску плазми крові

- Збільшення онкотичного тиску плазми крові

?

74. У людини вміст гемоглобіну в крові становить 120 г/л. Чому дорівнює киснева ємкість крові даної людини?- 120 мл/л

- 134 мл/л

- 150 мл/л

+ 161 мл/л

- 180 мл/л

?

75. При аналізі крові виявлено незначне підвищення кількості лейкоцитів (лейкоцитоз), без змін інших показників. Причиною цього може бути те, що перед дослідженням людина:- Не снідала

+ Поснідала

- Погано спала

- Палила тютюн

- Випила 200 мл води

?

76. Пацієнт скаржиться на часті кровотечі з ясен. При аналізі крові виявлено дефіцит ІІ фактора зсідання крові (протромбіну). Яка фаза зсідання крові порушена у людини в першу чергу?+ Утворення тромбіну

- Утворення протромбінази

- Утворення фібрину

- Фібриноліз

- Ретракція кров’яного згустка

?

77. Жінка з групою крові АВ(IV) Rh(-), яка має трирічну дитину з групою крові АВ(IV) Rh(+), доставлена у лікарню з посттравматичною кровотечею. Необхідне переливання крові. Яку групу крові можна перелити?+ АВ(IV) Rh(-)

- 0(I) Rh(-)

- А(II) Rh(+)

- А(II) Rh(-)

- АВ(IV) Rh(+)

?

78. Під час хірургічної операції виникла необхідність масивного переливання крові. Група крові потерпілого - III (В) Rh+. Якого донора треба вибрати?- I (О) Rh-

- II (А) Rh+

+ III (В) Rh+

- IV (АВ) Rh-

- III (В) Rh-

?

79. Які клітини крові не мають ядра?+ Еритроцити

- Лімфоцити

- Нейтрофіли

- Моноцити

- Еозинофіли

?

80. При аналізі крові чоловіка 35 років знайшли: еритроцитів – 3,7 х 1012 /л, гемоглобіну 130 г/л, тромбоцитів – 190 х 109/л, загальний час згортання крові – 8 хвилин, час кровотечі за Дуке – 7 хвилин. Такі результати свідчать, перш за все, про зменшення швидкості+ Судинно-тромбоцитарного гемостазу

- Коагуляційного гемостазу

- Утворення прокоагулянтів

- Утворення тромбіну

- Утворення плазмінів

?

81. За рахунок буферних властивостей білків забезпечується:- Підтримання осмотичного тиску

- Зниження концентрації іонів водню у крові

- Обмін речовин у крові

+ Підтримання постійності концентрації іонів водню у крові

- Підтримання об'єму циркулюючої крові

?

82. Максимальна концентрація NaCl у розчині, при якій відбувається повний гемоліз еритроцитів (утворюється лакова кров), називається:- Мін. резистентністю (0,32 – 0,34%).

- Мін. резистентністю (0,44 – 0,48%).

+ Макс. резистентністю (0,32 – 0,34%).

- Макс. резистентністю (0,44 – 0,48%).

- Мін. резистентністю (0,8 – 0,9%).

?

83. У хворого в загальному аналізі крові виявлений лейкоцитоз і зрушення лейкоцитарної формули вліво (підвищення кількості паличкоядерних і юних нейтрофілів). Про що це говорить?- Гельмінтоз.

- Алергоз.

+ Гострий запальний процес.

- Зниження імунітету.

- Зниження лейкопоезу.

?

84. Зрілі еритроцити циркулюють у крові:- 10

- 20


- 60

+ 120


- 180

?

85. Яку основну функцію крові забезпечує гемоглобін?- Підтримку осмотичного тиску

+ Дихальну

- Виділення метаболітів

- Трофічну

- ШОЕ

?

86. Скільки у плазмі крові міститься фібріногену (у г/л)?- 0.5 - 0. 6

+ 2 – 4


- 1.0 - 1.5

- 20 - 25

- 0.7 - 0.9

?

87. Жінка віком 21 рік звернулась до лікаря зі скаргами на слабкість і підвищення температури тіла. Аналіз крові: еритроцити – 3,1•1012/л, гемоглобін - 52 г/л, тромбоцити - 100•109/л, лейкоцити - 14•109/л, сегментоядерних нейтрофілів – 82 %, палочкоядерних – 3 %, лімфоцитів – 15 %. Такий аналіз крові свідчить про:- Лейкоцитоз, тромбоцитоз, лімфопенію

- Нейтропенію, ерітропенію, лімфопенію

+ Анемію, тромбоцитопенію, лейкоцитоз, нейтрофільоз

- Гіперволемію, тромбоцитопенію, лейкоцитоз

- Тромбоцитопенію, гранулоцитопенію, лімфопенію

?

88. Який розчин використовують для визначення ШОЕ за методикою Панченкова?- 3 %-й розчин NaСl

+ 5 %-й розчин цитрату натрію

- N розчин НСl

- 5 %-й розчин оцтової кислоти

- 0.48 %-й розчин NaCl

?

89. У стоматологічній практиці широко використовується місцеве знеболювання, коли до розчину анестетика додають адреналін. Це робиться з метою:+ Місцевого звуження судин

- Місцевого розширення судин

- Зниження артерiального тиску

- Місцевого зниження опору судин

- Покращення мікроциркуляції

?

90. Чому дорівнює кількість крові в нормі у дорослої людини (у відсотках від маси тіла)?- 4-5

- 4,5


+ 6-7

- 2-3


- 9-10

?

91. Лейкоцитарна формула - це процентне співвідношення різних форм:- Лімфоцитів

+ Лейкоцитів

- Гранулоцитів

- Агранулоцитів

- Нейтрофілів

?

92. Лікар швидкої допомоги констатував у потерпілого жителя села втрату свідомості, порушення дихання та інші прояви отруєння чадним газом. Яка сполука стала причиною порушення дихання?+ Карбоксигемоглобін

- Карбгемоглобін

- Метгемоглобін

- Дезоксигемоглобін

- Оксигемоглобін

?

93. У спортсмена 30 років з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об'єм циркулюючої крові змінився з 5,6 л до 5,4 л, гематокритне число - 50 %, загальний білок - 80 г/л. Такі показники крові стали наслідком, перш за все:- Збільшення кількості еритроцитів

- Збільшення вмісту білків в плазмі

+ Втрати води з потом

- Збільшення об'єму циркулюючої крові

- Збільшення діурезу.

?

94. Яка кількість лейкоцитів у крові дорослої людини (у нормі)?- 10 - 20 х 10 в 9 ступені в1 л.

- 3 - 3,5 х 10 в 9 ступені в 1 л.

+ 4 - 9 х 10 в 9 ступені в 1 л

- 400 - 800 х 10 в 6 ступені в 1 л.

- 4 – 8 х 10 в 12 ступені в 1 л

?

95. Від яких компонентів плазми крові найбільше залежить осмотичний тиск?+ Електролітів

- Фібріногену

- Глюкози

- Речовин, які містять азот

- Амінокислот

?

96. Під час обстеження у пацієнта було встановлено що кількість гемоглобіну складає 95 г/л, кількість еритроцитів 2,5 х 1012/л, колірний показник 1.0. Оцініть ці результати обстеження, про що це може свідчити?+ Нормохромна анемія.

- Гіпопротеінемія

- Збільшення кількості еритроцитів

- Зменшення кількості гемоглобіну

- Зрушення лейкоцитарної формули вліво

?

97. Підвищення кількості еритроцитів має назву:+ Еритроцитоз

- Поліцитоз

- Поліглобулія

- Еозинофілія

- Ерітропенія

?

98. Які клітини утворюють гістамін при їх стимуляції (наприклад, при зв’язуванні антигена з поверхнево-клітинним IgE)?- Нейтрофіли

- Еозинофіли

+ Базофіли

- Моноцити

- Плазмоцити

?

99. Коагулянтні та антикоагулянтні механізми регулюються нервовою системою. Як відреагує процес гемокоагуляції на підвищення тонусу симпатичної нервової системи?- Гемокоагуляція не зміниться

- Гемокоагуляція сповільниться

+ Гемокоагуляція посилиться

- Активується антикоагулянтна система

- Пригнічується фібринолітична система

?

100. У лікарню був госпіталізований хворий з шлунковою кровотечею. При обстеженні встановлено, що частота пульсу дорівнює 98 уд./хв., артеріальний тиск дорівнює 95/60 мм. рт. ст., частота дихань – 24 за хвилину. Яка функція крові порушена у хворого?- Підтримка водно-електролітного балансу

- Всі відповіді вірні

- Підтримання кислотно-лужної рівноваги

+ Забезпечення тканин киснем

- Забезпечення виведення кінцевих продуктів метаболізму

?

101. Еритроцити в дорослих здорових людей утворюються:- У печінці

- У лімфатичних вузлах

+ У червоному кістковому мозку

- У селезінці

- У тимусі

?

102. Скільки у плазмі крові міститься альбумінів (у г/л)?- 4 - 6

+ 40 - 50

- 10 - 15

- 6.5 - 7.0

- 75 - 80

?

103. У крові основною транспортною формою вуглекислого газу є:- Карбгемоглобін

- Карбоксигемоглобін

- Фізично розчинений СО2

+ Бікарбонат натрію (NaHСО3)

- Вугільна кислота (H2СО3)

?

104. В якому діапазоні коливається активна реакція крові (рН) у нормі?- 7,0 - 7,5

+ 7,35 - 7,45

- 7,25 - 7,85

- 7,9 - 8,0

- 8,1 - 8,4

?

105. Яким засобом можливо запобігти зсіданню крові ?- Додати розчину NaСl

- Додати вікасол

- Додати глюкозу

+ Осадити іони кальцію

- Додати НСl

?

106. Які системи забезпечують місцеві механізми підтримання рН крові в організмі?+ Буферні системи крові

- Ендокринна

- Серцево-судинна

- ЦНС


- Усі відповіді вірні

?

107. При дослідженні білків плазми крові у жінки 25 років встановлено, що загальний білок складає 75 г/л, альбуміно-глобуліновий коефіцієнт - 0,9. Це всього вірогідніше приведе до збільшення:- Онкотичного тиску

- Осмотичного тиску

- Концентрації іонів водню

+ Швидкості осідання еритроцитів

- Об'ему циркулюючої крові

?

108. У хворого з порушенням всмоктування жирів у кишківнику збільшений час згортання крові. Коагулограма показала зниження рівня протромбіну (з 0,15 г/л до 0,05 г/л), що бере участь у другій фазі згортання крові – утворення тромбіну. Це стало наслідком: - Зниження концентрації Са++- Недостатності вітаміну В12

- Недостатності вітаміну С

+ Недостатності вітаміну К

- Зниження кількості глобулінів крові

?

109. Які клітини крові є носіями імунологічної пам'яті?- Моноцити

- В-лімфоцити

+ Т-лімфоцити

- Тромбоцити

- Еритроцити

?

110. У лікарню привезли хворого з діагнозом “гострий живіт”. Лікар запідозрив гострий апендицит і для перевірки своєї версії призначив негайний аналіз крові. Які зміни в аналізі крові можуть підтвердити наявність гострого запалення ?- Еозинофілія

- Еритроцитоз

- Лейкопенія

- Еритропенія

+ Лейкоцитоз

?

111. Чим відрізняється лімфа за складом від плазми?- Більшою концентрацією білків

- Концентрацією фосфоліпідів

+ Меншою концентрацією білків

- Великою кількістю формених елементів

- Вмістом амінокислот

?

112. Яка величина гематокритного показника у нормі (у відсотках)?- 25-30

- 30-35


+ 40-45

- 50-55


- 60-65

?

113. Який складовий компонент плазми крові має найбільше значення для механізмів підтримання ШОЕ?- Альбуміни

- Глюкоза

+ Фібріноген

- Іони хлору

- Іони калію

?

114. Коагулянтні та антикоагулянтні механізми регулюються нервовою системою. Як відреагує процес гемокоагуляції на підвищення тонусу симпатичної нервової системи?- Гемокоагуляція не зміниться

- Гемокоагуляція сповільниться

+ Гемокоагуляція посилиться

- Активується антикоагулянтна система

- Пригнічується фібринолітична система

?

115. Відомо, що у судово-медичній практиці факт батьківства при народженні дитини встановлюється за рядом показників, зокрема за факторами крові, котрі забезпечують її групову належність. Які особливості крові новонародженого необхідно при цьому враховувати?- Низький вміст аглютиногенів у плазмі крові

+ Відсутність аглютинінів у плазмі новонародженого

- Наявність аглютиногенів на мембрані еритроцитів

- Відсутність аглютиногенів на мембрані еритроцитів

- Наявність аглютиногенів за іншою системою

?

116. Яка сполука гемоглобіну крові у дорослої людини належить до фізіологічних?- Карбоксигемоглобін

- Метгемоглобін

+ Оксигемоглобін

- Міоглобін

- Сполуки гемоглобіну з закисом азоту

?

117. Яка фракція білків володіє імунними властивостями?- Альбуміни

- Глобуліни

+ Гамаглобуліни

- Фібриноген

- Фібрин

?

118. У людини необхідно оцінити швидкість розвитку коагуляційного гемостазу. Який з наведених показників доцільно визначити для цього?- Кількість еритроцитів у крові

- Час кровотечі

+ Загальний час згортання крові

- Вміст плазмінов у крові

- Кількість тромбоцитів у крові

?

119. Чому дорівнює кількість еритроцитів у дорослої людини в нормі ?+ 3,8 - 5.5 • 1012 / л

- 3.0 - 3.5 • 1012 / л

- 4.5 - 5.5 • 109 / л

- 6.0 - 6.5 • 1012 / л

- 450 - 550 • 106 / мкл

?

120. Який плазменний фактор крові запускає процес згортання?- IX (АГГ-Б)

+ XII (контактний Хагемана)

- VIII (АГГ-А)

- Проакцелерин

- Конвертин

?

121. Проводять лабораторне дослідження крові здорової жінки 32 років. Яким у неї повинна бути величина гематокритного показника?- 30-36%

- 36-42%


- 35-45%

+ 40-45%


- 40-48%

?

122. Чому дорівнює осмотичний тиск плазми крові (мосмоль) ?- 600

+ 300


- 100

- 450


- 800

?

123. Проводять лабораторне дослідження крові здорового чоловіка 40 років. Яким повинен бути у нормі вміст білків у плазмі крові?- 56 - 66 г/л

+ 60 - 85 г/л

- 55 - 95 г/л

- 70 - 85 г/л

- 65-95 г/л

?

124. Паразитарна інфекція звичайно супроводжується …- Базофілією

+ Еозинофілією

- Моноцитозом

- Тромбоцитозом

- Нейтрофілією

?

125. Під час лабораторного дослідження крові пацієнта 44 років знайдено, що вміст білків у плазмі крові становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?- Обмін води не зміниться

- Збільшиться фільтрація та резорбція

- Зменшиться фільтрація та резорбція

+ Збільшується фільтрація, зменшиться резорбція

- Зменшується фільтрація, збільшується резорбція

?

126. Скільки триває систола шлуночків (при тривалості серцевого циклу 0,8 с)?- 0,25 с

+ 0,33 с


- 0,37 с

- 0,40 с


- 0,42 с

?

126. Зубець Р на ЕКГ відображає деполяризацію:- Пучка Гіса

- Тільки правого передсердя

- Тільки лівого передсердя

- Волокон Пуркін‘є

+ Обох передсердь

?

127. Серце дає одиночні скорочення завдяки:- Наявності екзальтаційної фази

- Укороченій фазі відносної рефрактерності

+ Тривалій фазі абсолютної рефрактерності

- Укороченій фазі абсолютної рефрактерності

- Усі відповіді вірні

?

128. Гетерометрична регуляція роботи серця базується на:+ Законі Франка-Старлінга

- Законі “Все або нічого”

- Ефекті Анрепа

- Феномені “сходинки Боудіча”

- Градієнті автоматії

?

129. Об'ємна швидкість кровотоку в різних частинах кровоносного русла дорівнює (у станi спокою):- 0,5 л/хв.

- 2 л/хв.

+ 5 л/хв.

- 10 л/хв.

- 20 л/хв.

?

130. Скільки триває систола шлуночків (при тривалості серцевого циклу 0,8 с.)?- 0,25 с.

+ 0,33 с.

- 0,37 с.

- 0,40 с.

- 0,42 с.

?

131. В експерименті при вивченні процесів збудження кардіоміоцитів встановлено, що у фазу їх швидкої деполяризації іони Nа+ можуть додатково рухатися крізь:+ Са++ - канали

- К+ - канали.

- Сl- - канали

- Мg++ - канали.

- Li+ - канали

?

132. Які фізіологічні властивості міокарда відображають зубці, сегменти та інтервали ЕКГ?+ Збудливість, провідність

- Збудливість, скоротливість

- Збудливість, рефрактерність

- Скоротливість, автоматію

- Скоротливість, рефрактерність

?

133. Скільки триває систола передсердь (при тривалості серцевого циклу 0,8 с)?+ 0,1 с

- 0,33 с


- 0,37 с

- 0,40 с


- 0,47 с

?

134. Внаслідок зміни якої з фізіологічних властивостей серця може виникати екстрасистола?- Скоротливості

- Збудливості

+ Автоматизму

- Провідності

- Рефрактерності

?

135. Назвіть позитивні зубці ЕКГ у стандартних відведеннях.- P, Q, R

+ P, R, T

- Q, R, S

- Q, R, T

- R, S, T

?

136. Які фактори впливають на серцевий викид?- Кінцевий діастолічний об’єм

- Негативний тиск у грудній порожнині

- Частота серцевих скорочень

- Сила серцевих скорочень

+ Усі відповіді вірні

?

137. Ендокринна функція серця полягає в тому, що в передсердях виробляється:- Вазопресин

- Тироксин

- Антидіуретичний гормон

- Альдостерон

+ Натрійуретичний гормон

?

138. В яку фазу серцевого циклу всі клапани серця закриті?- Асинхронного скорочення

+ Ізоволюметричного скорочення

- Швидкого вигнання

- Повільного вигнання

- Швидкого наповнення

?

139. Назвіть негативні зубці ЕКГ у стандартних відведеннях.- P, Q

- P, R


+ Q, S

- Q, T


- R, S

?

140. Величина хвилинного об'єму серця у спокої у дорослої людини дорівнює:- 2 л

- 3 л


+ 5 л

- 10 л


- 15 л

?

141. Зубець Т на ЕКГ відображає:- Деполяризацію лівого шлуночка

- Реполяризацію передсердь

- Деполяризацію шлуночків

+ Реполяризацію шлуночків

- Деполяризацію правого шлуночка

?

142. Ізольована клітина серця людини автоматично генерує імпульси з частотою 43 за 1 хв. Дану клітину отримано з:- Передсердь

- Синоатріального вузла

- Шлуночків

+ Атріовентрикулярного вузла

- Пучка Гіса

?

143. Тиск у лівому шлуночку дорівнює 120 мм рт. ст. В яку фазу серцевого циклу це можливо?+ Швидкого вигнання

- Асинхронного скорочення

- Ізометричного скорочення

- Швидкого наповнення

- Повільного наповнення

?

144. Подразнення периферичного відділу блукаючого нерва викликає:- Посилення скорочення передсердь

- Збільшення артеріального тиску

- Посилення скорочень шлуночків

+ Зменшення частоти серцевих скорочень

- Зростання частоти серцевих скорочень

?

145. В яких судинах лінійна швидкість руху крові є найменшою?- Артеріоли

- Аорта


- Вени

- Крупні артерії

+ Капіляри

?

146. Адреналін викликає звуження судин, діючи на:+ Альфа-адренорецептори

- Бета-адренорецептори

- М-холінорецептори

- Н-холінорецептори

- Пресорецептори

?

147. Тривалість серцевого циклу дорівнює 0,8 с. Яка частота серцевих скорочень забезпечує таку тривалість серцевого циклу?- 60 за 1 хв.

+ 75 за 1 хв.

- 100 за 1 хв.

- 120 за 1 хв.

- 150 за 1 хв.

?

148. Особливістю потенціалу дії робочого кардіоміоцита є наявність:+ Фази повільної реполяризації (фази плато)

- Деполяризації

- Фази швидкої реполяризації

- Фази гіперполяризації

- Фази спонтанної деполяризації

?

149. В якому відділі нервової системи розташований серцево-судинний центр?- Мозочок

+ Довгастий мозок

- Спинний мозок

- Проміжний мозок

- Міст

?

150. Повернення крові по венах до серця обумовлює:- Негативний тиск у грудній порожнині

- Скорочення скелетних м’язів

- Скорочення шлуночків серця

- Наявність клапанів у венах

+ Усі вiдповiдi вiрнi

?

151. Ацетилхолін викликає розширення судин, діючи на:- Альфа-адренорецептори

- Бета-адренорецептори

+ М-холінорецептори

- Осморецептори

- Пресорецептори

?

152. Укажіть пейсмекер 2-го порядку:- Синоатріальний вузол

- Пучок Гіса

- Волокна Пуркін’є

+ Атріовентрикулярний вузол

- Пучок Бахмана

?

153. Підсилюють скорочення серця:+ Адреналін та iони кальцію

- Ацетилхолін та iони калію

- Тироксин та iони хлору

- Інсулін та iони калію

- Усі вiдповiдi вiрнi

?

154. Лінійна швидкість руху крові найменша в капілярах, тому що капіляри мають:+ Найбільшу сумарну площу поперечного перерізу

- Малу довжину

- Малий діаметр

- Низький гідростатичний тиск

- Найтоншу стінку

?

155. Які з наведених механізмів регуляції не можуть реалізуватися на ізольованому серці ссавця?+ Центральні рефлекси

- Місцеві рефлекси

- Закон серця (закон Франка-Старлінга)

- Ефект Анрепа

- Драбина Боудіча

?

156. Величина хвилинного об'єму серця у спокої у дорослої людини дорівнює:- 2 л

- 3 л


+ 5 л

- 10 л


- 15 л

?

157. Які судини мають найбільшу розтяжність і в стані спокою депонують кров?- Капіляри

- Аорта


- Венули

- Крупні артерії

+ Вени

?

158. В який період серцевого циклу відбувається наповнення передсердь кров`ю?- Загальна діастола

- Систола шлуночків

- Систола передсердь

- Діастола шлуночків

+ Діастола передсердь

?

159. Тривалість комплексу QRS в нормі:+ 0,06 – 0,1с.

- 0,02 – 0,05с.

- 0,04 – 0,12с.

- 0,06 – 0,15с.

- Ні одна відповідь не є вірною

?

160. Укажіть пейсмекер 2-го порядку для збудження серця:- Волокна Пуркін’є

- Синусно-передсердний вузол

- Пучок Гіса

+ Атріовентрикулярний вузол

- Пучок Бахмана

?

161. Який режим скорочень притаманний серцевому м `язу?- Зубчастий тетанус

- Суцільний тетанус

+ Одиночне скорочення

- Тонічне скорочення

- Ізометричне скорочення

?

162. У здорової людини легке фізичне навантаження викликає помірне збільшення систолічного і деяке зниження діастолічного тиску. У чому причина цього явища?- Послаблення роботи серця, пониження тонусу судин

- Посилення роботи серця, збільшення тонусу судин

- Посилення роботи серця, зменшення еластичності судин

+ Посилення роботи серця, зниження тонусу судин у м’язах

- Послаблення роботи серця, збільшення тонусу судин

?

163. Лінійна швидкість руху крові в капілярах становить:- 0,1 мм/с

+ 0,5 мм/с

- 0,1 м/с

- 0,25 м/с

- 0,5 м/с

?

164. Фактори, що визначають величину кров’яного тиску:- ОЦК, в’язкість крові

- Сила скорочення міокарда шлуночків

+ Робота серця, периферичний опір судин, ОЦК, фізико-хімічні властивості крові

- Стан периферичних судин

- Кількість міжклітинної рідини

?

165. У міокарді шлуночків порушені процеси реполяризації. Це призведе до зміни на ЕКГ амплітуди, конфігурації, тривалості зубця:- R

- Q


+ Т

- S


- P

?

166. Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень у 30-річної людини досягла 112 за 1 хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС?- Ніжки пучка Гіса

- Волокна Пуркін’є

+ Синоатріальний вузол

- Атріовентрикулярний вузол

- Пучок Гіса

?

167. У людини необхідно зменшити частоту і силу серцевих скорочень. Для цього їй доцільно призначити препарати, що блокують:- М-холінорецептори

- Повільні кальцієві канали

- Н-холінорецептори

- альфа-адренорецептори

+ бета-адренорецептори

?

168. Пасажир після кількагодинного сидіння у вимушеній позі в автобусі помітив набряк ступнів і гомілок. Яка причина цього набряку?- Дилятація артеріол

+ Венозний застій

- Підвищена проникність капілярів

- Зниження рівня білків плазми

- Високий рівень гістаміну

?

169. У 30-річної жінки хвилинний об’єм крові в стані спокою дорівнює 5,1 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?- 3,75 л

+ 5,1 л


- 2,55 л

- 2,0 л


- 1,5 л

?

170. У спортсмена на старті перед змаганнями відмічається підвищення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень. Впливом яких відділів ЦНС можна пояснити вказані зміни?+ Кори великих півкуль

- Проміжного мозку

- Довгастого мозку

- Середнього мозку

- Гіпоталамуса

?

171. У хірургічній практиці широко використовується місцеве знеболювання, коли до розчину місцевого анестетику (новокаїну) додають 0,1 % розчин адреналіну. Адреналін, що додається, викликає:+ Місцеве звуження судин

- Місцеве розширення судин

- Зниження артерiального тиску

- Зниження опору судин

- Підвищення артерiального тиску

?

172. Для реєстрації другого стандартного відведення ЕКГ електроди розташовуються за схемою:- Права рука + ліва рука

+ Права рука + ліва нога

- Ліва рука + ліва нога

- Права рука + права нога

- Від верхівки серця

?

173. У клінічній практиці застосовують пробу Даніні-Ашнера (натискання на очні яблука протягом 30-40 с). Які зміни в діяльності серця будуть спостерігатися при цьому?+ Зменшиться частота скорочень

- Збільшиться частота скорочень

- Збільшиться швидкість проведення збудження по провідній системі серця

- Збільшиться сила скорочень

- Зменшиться тривалість атріовентрикулярної затримки проведення збудження

?

174. В експерименті на ізольованому серці зареєстровано збільшення частоти та сили скорочень серця після додавання до перфузату певної солі. Яку сіль додали?+ Хлорид кальцію

- Хлорид калію

- Хлорид натрію

- Бікарбонат натрію

- Сульфат магнію

?

175. У пацієнта в стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40 за 1 хвилину. Де виникають імпульси автоматії?- У синусному вузлі

+ В атріовентрикулярному вузлі

- У пучку Бахмана

- У волокнах Пуркін'є

- У міокарді шлуночків

?

176. При аналізі ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному відведенні зубці Т позитивні. Вірним є висновок, що у шлуночках серця нормально відбувається процес:- Скорочення

- Деполяризації

- Збудження

+ Реполяризації

- Розслаблення

?

177. При реєстрації фонокардіограми встановлено, що тривалість другого тону серця вдвічі перевищує норму. Це свідчить про порушення стану:- Атріовентрикулярних клапанів

+ Півмісяцевих клапанів

- Усіх клапанів серця

- Міокарду шлуночків

- Міокарду передсердь

?

178. За рахунок чого у добре тренованого спортсмена переважно збільшується хвилинний об’єм серця?+ Збільшення серцевого викиду

- Збільшення частоти серцевих скорочень

- Емоційного стану

- Дії тироксину

- Дії альдостерону

?

179. У студента перед екзаменом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про її наявність?+ Укорочення інтервалу R–R

- Подовження інтервалу R–R

- Розширення комплексу QRS

- Подовження інтервалу P – Q

- Подовження сегменту Q–T

?

180. При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу у людини дорівнює 0,5 с. Яка у неї частота серцевих скорочень (за 1 хв.)?- 50

- 60


- 70

- 100


+ 120

?

181. У людини частота серцевих скорочень у стані спокою становить 70-75 за 1 хвилину. Що є водієм ритму?- Волокна Пуркін'є

+ Синоатріальний вузол

- Пучок Гіса

- Ніжки пучка Гіса

- Атріовентрикулярний вузол

?

182. Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?+ Довгастий мозок

- Спинний мозок

- Середній мозок

- Проміжний мозок

- Кора великих півкуль

?

183. У хворого спостерігається збільшений тонус артеріол за нормальних показників роботи серця. Як це вплине на величину артеріального тиску?+ Зросте переважно діастолічний тиск

- Зросте переважно систолічний тиск

- Тиск не зміниться

- Зменшиться переважно діастолічний тиск

- Зменшиться переважно систолічний тиск

?

184. Для припинення нападу правцевих судом хворим вводять курареподібні речовини (міорелаксанти). Про що при цьому обов’язково слід пам’ятати лікареві?- Про можливість зупинки серця

+ Що ці речовини розслаблюють дихальні м’язи

- Про можливість втрати свідомості

- Про можливість посиленого потовиділення

- Про можливість тромбоутворення в судинах м’язів

?

185. Для реєстрації першого стандартного відведення ЕКГ електроди розташовуються за схемою:- Права рука + права нога

+ Права рука + лiва рука

- Права рука + лiва нога

- Лiва рука + лiва нога

- Від верхівки серця

?

186. У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с. В якій ділянці провідної системи серця розташований водій ритму?- У синоатріальному вузлі

+ В атріовентрикулярному вузлі

- У пучку Гіса

- У лівій ніжці пучка Гіса

- У правій ніжці пучка Гіса

?

187. У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшились частота серцевих скорочень, систолічний об’єм і хвилинний об’єм крові. Який рівень регуляції забезпечує ці реакції?+ Інтракардіальний

- Екстракардіальний

- Гіпоталамус

- Кора великих півкуль

- Базальні ганглії

?

188. В умовах жаркого клімату внаслідок потовиділення зростає в’язкість крові. Як це впливає на величину артеріального тиску?- Зростає систолічний та пульсовий тиск

+ Зростає діастолічний та систолічний тиск при зменшенні пульсового тиску

- Зростає лише діастолічний тиск

- Зростає систолічний тиск при зменшенні діастолічного

- Зростає діастолічний тиск при зменшенні систолічного

?

189. У людини 70 років швидкість розповсюдження пульсової хвилі суттєво вища, ніж у 25-річного. Причиною цього є зниження:- Серцевого викиду

- Артеріального тиску

+ Еластичності судинної стінки

- Частоти серцевих скорочень

- Швидкості кровотоку

?

190. У хворого з гіперфункцією щитовидної залози відмічається тахікардія. На підставі аналізу яких елементів ЕКГ було зроблено такий висновок?- Інтервал P - T

- Сегмент P - Q

- Інтервал P - Q

+ Інтервал R-R

- Комплекс QRS

?

191. Хворий приймає препарати, які блокують кальцієві канали. На які процеси в міокарді вони впливають?- Збудливість

- Провідність

- Скоротливість

- Електромеханічне супряження

+ Усі відповіді вірні

?

192. Для реєстрації третього стандартного відведення ЕКГ електроди розташовуються за схемою:- Права рука + ліва рука

- Права рука + права нога

- Права рука + ліва нога

+ Ліва рука + ліва нога

- Від верхівки серця

?

193. Як змінюється робота серця при фізичному навантаженні?- Збільшується за рахунок зростання частоти серцевих скорочень

- Збільшується за рахунок зростання систолічного об'єму

- Зменшується за рахунок зменшення частоти серцевих скорочень

+ Збільшується за рахунок збільшення частоти серцевих скорочень та систолічного об'єму

- Зменшується за рахунок збільшення частоти серцевих скорочень та зменшення систолічного об'єму

?

194. При реєстрації фонокардіограми встановлено, що тривалість другого тону серця вдвічі перевищує норму. Правильним є висновок про те, що у досліджуваного порушений стан:- Міокарда передсердь

+ Півмісяцевих клапанів

- Клапанів серця

- Міокарда шлуночків

- Атріовентрикулярних клапанів

?

195. У людини необхідно оцінити еластичність великих артеріальних судин. Яким інструментальним методом дослідження доцільно скористатися для цього?+ Сфігмографія

- Електрокардіографія

- Фонокардіографія

- Флебографія

- Векторкардіографія

?

196. Внаслідок крововтрати у людини зменшився об’єм циркулюючої крові. Як це вплине на величину артеріального тиску?+ Зменшиться систолічний та діастолічний тиск

- Зменшиться лише систолічний тиск

- Зменшиться лише діастолічний тиск

- Зменшиться систолічний тиск при зростанні діастолічного

- Зменшиться діастолічний тиск при зростанні систолічного

?

197. Необхідно зменшити насосну функцію серця людини. Для цього їй доцільно призначити блокатори таких мембранних рецепторів?- ?-адренорецепторів

- Н-холінорецепторів

- М-холінорецепторів

+ бета-адренорецепторів

- альфа і бета -адренорецепторів

?

198. Під час змагань з футболу воротарю влучили м’ячем у ділянку сонячного сплетіння. Яка реакція виникла у спортсмена з боку серцево-судинної системи?- Тахікардія, рефлекс Бейнбріджа

- Зростання об’єму циркулюючої крові

- Зростання сили та частоти серцевих скорочень

- Зростання тонусу артеріол

+ Брадикардія, рефлекс Гольца

?

199. У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,4 с., частота серцевих скорочень - 43 за 1 хвилину. Що є водієм ритму серця?- Пучок Гіса

- Синусовий вузол

+ Атріовентрикулярний вузол

- Ліва ніжка пучка Гіса

- Права ніжка пучка Гіса

?

200. Визначте тривалість серцевого циклу, якщо частота серцевих скорочень становить 60 за 1 хв.- 0,9с

+ 1с


- 0,8с

- 0,7с


- 0,6с

?

201. Під час емоційного стресу має місце значне підвищення тонусу симпато-адреналової системи. Які зміни діяльності серця спостерігатимуться при цьому?- Діяльність серця залишається незмінною

- Зупинка серця внаслідок тетанічного скорочення серцевого м`яза

- Зменшення частоти та сили серцевих скорочень

+ Зростання частоти та сили серцевих скорочень

- Аритмії

?

202. Чому для лікування гіпертонічної хвороби поряд з іншими препаратами призначають діуретики?- Для зменшення тонусу периферичних судин

- Для зменшення діурезу

+ Для зменшення об'єму циркулюючої крові

- Для збільшення в'язкості крові

- Для покращення кровопостачання нирок

?

203. При переході здорової людини із положення лежачи в положення стоячи виникають наступні компенсаторні механізми:+ Збільшення ЧСС

- Зменшення ЧСС

- Зниження діастолічного тиску

- Зменшення тонусу судин

- Зменшення загального периферичного опору

?

204. Величина артеріального тиску залежить від периферичного судинного опору. Вкажіть судини, в яких він найбільший+ Артеріоли

- Артерії

- Аорта

- Вени


- Капіляри

?

205. Після фізичного навантаження у людини збільшився артеріальний тиск. Чому?- Збільшилась кількість функціонуючих капілярів

+ Збільшився хвилинний об’єм кровотоку

- Збільшилась кількість гемоглобіну

- Збільшився вміст іонів калію в плазмі крові

- Збільшився вміст води в плазмі

?

206. У людини із захворюванням нирок виявлено збільшення артеріального тиску, особливо діастолічного. Концентрація якої біологічно-активної речовини збільшена в крові хворого?- Норадреналіну

- Адреналіну

+ Реніну

- Вазопресину

- Катехоламінів

?

207. У пацієнта знижена швидкість проведення імпульсів через атріовентрикулярний вузол. Це викличе:- Розширення комплексу QRS

- Збільшення амплітуди зубця Р

- Зменшення частоти серцевих скорочень

+ Подовження інтервалу PQ

- Збільшення тривалості сегменту ST

?

208. Які ефекти в роботі серця можна очікувати у схвильованої людини внаслідок збудження симпатичної нервової системи?- Негативні батмотропний і дромотропний, позитивні хронотропний та інотропний ефекти

+ Позитивні хронотропний, інотропний, батмотропний і дромотропний ефекти

- Позитивні інотропний, батмотропний, тонотропний і негативні хронотропний і дромотропний ефекти

- Позитивний хронотропний ефект без проявів дромотропного, батмотропного, інотропного і тонотропного ефектів

- Позитивні батмотропний, інотропний, хронотропний і негативний дромотропний ефекти

?

209. У дорослої людини системний артеріальний тиск становить 160/100 мм рт. ст. Підвищена концентрація якого гормону може бути причиною цього?- Соматотропіну

- Глюкагону

+ Адреналіну

- Інсуліну

- Тироксину

?

210. У людини необхідно оцінити еластичність великих артеріальних судин. Яким інструментальним методом дослідження доцільно скористатися для цього?+ Сфігмографія

- Електрокардіографія

- Фонокардіографія

- Флебографія

- Векторкардіографія

?

211. У 18-річного студента під час фізичного навантаження реографічно зареєстровано перерозподіл кровотоку. В яких судинах кровотік підвищився найбільше?- Печінки

+ Скелетних м’язів

- Головного мозку

- Нирок


- Шлунково-кишкового тракту

?

212. У спортсмена на старті перед змаганнями відмічається підвищення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень. Впливом яких відділів ЦНС можливо пояснити дані зміни?+ Кори великих півкуль

- Проміжного мозку

- Довгастого мозку

- Середнього мозку

- Гіпоталамуса

?

213. У хворого високий артеріальний тиск внаслідок збільшеного тонусу судин. Для зниження тиску доцільно призначити препарати-блокатори:+ Альфа-адренорецепторів

- Бета-адренорецепторів

- Альфа- та бета-адренорецепторів

- М-холінорецепторів

- Н1-рецепторів

?

214. Зміна положення тіла (з горизонтального на вертикальне) зумовила зменшення венозного повернення крові до серця і, як наслідок, зменшення ударного об'єму та АТ. Сигнали з яких рецепторів, у першу чергу, запускають компенсаторні механізми відновлення гемодинаміки+ Барорецептори дуги аорти і каротидних синусів

- Хеморецептори синокаротидної зони

- Механорецептори правого передсердя

- Барорецептори легеневої артерії

- Волюморецептори нижньої порожнистої вени

?

215. Укажiть пейсмекер 2-го порядку:- Синусний вузол Кiс-Фляка

- Пучок Гiса

- Волокна Пуркiньє

+ Атріо-вентрикулярний вузол Ашоф-Тавара

- Пучок Бахмана

?

216. Гетерометрична регуляцiя дiяльностi серця має прояв у:+ Законi Франка-Старлiнга

- Ефектi Анрепа

- Рефлексi Цiона-Людвiга

- Рефлексi Герiнга-Iванова

- Рефлексi Парiна-Швiгка

?

217. Якi судини мiстять найбiльшу кiлькiсть кровi?- Артерiоли

+ Вени


- Аорта

- Капiляри

- Артерiї

?

218. При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об'єм серця дорівнює 3500 мл, систолічний об'єм – 50 мл. Якою є у людини частота серцевих скорочень?- 60 скорочень за хвилину

- 50 скорочень за хвилину

+ 70 скорочень за хвилину

- 80 скорочень за хвилину

- 90 скорочень за хвилину

?

219. У хворого 30 років на електрокардіограмі відмічено зниження амплітуди зубця R. Що означає цей зубець на ЕКГ?- Поширення збудження від передсердь до шлуночків

+ Поширення збудження по шлуночкам

- Електричну діастолу серця.

- Реполяризацію шлуночків

- Поширення збудження по передсердям

?

220. Укажiть пейсмекер 1-ого порядку:- Волокна Пуркiньє

- Атріо-вентрикулярний вузол Ашоф-Тавара

+ Синусовий вузол Кiс-Фляка

- Пучок Гiса

- Пучок Бахмана

?

221. Наприкiнцi фази асинхронного скорочення серця вiдбувається:- Вiдкриття атрiовентрикулярних клапанiв

- Вiдкриття пiвмiсяцевих клапанiв

+ Закриття атрiовентрикулярних клапанiв

- Закриття пiвмiсяцевих клапанiв

- Вiдкриття усiх клапанiв

?

222. Характеристика I тону серця:- Низький

- Глухий


- Тривалий

- Бiльш гучний на верхiвцi

+ Усi вiдповiдi вiрнi

?

223. Закон серця Франка-Старлiнга полягає в залежностi сили скорочень серця вiд:+ Довжини волокон мiокарда в діастолу

- Систолічного об'єму серця

- Постачання серця киснем

- Температури кровi в серцi

- Усi вiдповiдi вiрнi

?

224. Адреналiн викликає звуження судин, дiючи на:+ Альфа-адренорецептори

- Бета-адренорецептори

- М-холiнорецептори

- Н-холiнорецептори

- Пресорецептори

?

225. Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 мм рт. ст до 120 мм рт. ст. Назвіть цю камеру серця.+ Лівий шлуночок

- Правий шлуночок

- Праве передсердя

- Ліве передсердя

- Аорта

?

226. Тиск у правому передсердi пiд час систоли дорiвнює (в мм рт.ст.):+ 2-4

- 7-9


- 10

- 15


- 30

?

227. Вплив блукаючого нерва на серце:- Негативний хронотропний

- Негативний батмотропний

- Негативний дромотропний

- Негативний тонотропний, негативний iнотропний

+ Усi вiдповiдi вiрнi

?

228. Подразнення правого блукаючого нерва спричинило різке уповільнення атріо-вентрикулярного проведення. На ЕКГ про це буде свідчити подовження:- Зубця Р

+ Інтервалу РQ

- Комплексу QRST

- Зубця Т

- Інтервалу RR

?

229. У людини необхідно оцінити стан клапанів серця. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?- Електрокардіографія

- Сфігмографія

- Флебографія

- Зондування судин

+ Фонокардіографія

?

230. У результаті досліджень встановлено, що в нормі вихід рідини в інтерстицій перевищує її зворотний притік через стінку капіляра. Куди потрапляє надлишок рідини?- У венозні судини

- У міжплевральний простір

- У черевну порожнину

+ У лімфатичні судини

- В артеріальні судини

?

231. Автоматія серця в нормі обумовлена:+ Повільною діастолічною деполяризацією у синусному вузлі Кіс-Фляка

- Потенціалом дії в атріо-вентрикулярному вузлі Ашофа-Тавара

- Потенціалом дії кардіоміоцитів

- Потенціалом дії пучка Гіса

- Електричною активністю волокон Пуркіньє

?

232. Чому дорiвнює тривалiсть скорочення передсердь при тривалостi серцевого циклу 0,8 с?- 0,04 с

- 0,08 с


+ 0,1 с

- 0,25 с


- 0,33 с

?

233. У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини?- Вазопресин

- Адреналін

- Норадреналін

- Серотонін

+ Ангіотензин-II

?

234. Чому для лікування гіпертонічної хвороби поряд з іншими препаратами призначають діуретики ?- Для зменшення тонусу периферичних судин;

- Для зменшення діурезу;

+ Для зменшення об’єму циркулюючої крові;

- Для збільшення в’язкості крові;

- Для покращення кровопостачання нирок.

?

235. Накладання першої лiгатури Станнiуса на серце жаби викликає зупинку:- Усiх вiддiлiв серця

- Синуса


- Передсердь

- Шлуночка

+ Передсердь та шлуночка

?

236. Тривалість рефрактерної фази в серці залежить від проникнення у кардіоміоцити іонів:- Na+

+ Ca++


- K+

- Cl-


- J-

?

237. Яка нормальна величина систолiчного тиску у людини вiком 20 рокiв (мм рт ст)?- 80

- 90


- 100

+ 114


- 150

?

238. У людини необхідно оцінити еластичність великих артеріальних судин. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?- Електрокардіографією

+ Сфігмографією

- Фонокардіографією

- Флебографією

- Векторкардіографією

?

239. Накладання другої лiгатури Станнiуса на серце жаби викликає:- Зупинку усiх вiддiлiв серця

- Зупинку передсердь

- Зупинку шлуночка

- Зупинку передсердь та шлуночка

+ Скорочення передсердь та шлуночка

?

240. Укажiть походження анакроти сфiгмограми:- Cкорочення лiвого передсердя

+ Cкорочення лiвого шлуночка

- Дiастола лiвого шлуночка

- Дiастола лiвого передсердя

- Поштовх кровi у пiвмiсяцевi клапани аорти на початку дiастоли

?

241. В експерименті на собаці виникла необхідність знизити збудливість міокарду. Який розчин для цього доцільно ввести тварині внутрішньовенно?- Хлориду кальцію

+ Хлориду калію

- Хлориду натрію

- Бікарбонату натрію

- Глюкози

?

242. У хворого спостерігається гіпертрофія лівого шлуночка. Яким буде положення електричної осі за ЕКГ?- Реєструється нормограма

- Реєструється правограма

+ Реєструється лівограма

- Амплітуда зубця R у стандартних відведеннях однакова

- Амплітуда зубця R у I стандартному відведені буде меншою ніж у III

?

243. У хворого високий артеріальний тиск внаслідок збільшеного тонусу судин. Для зниження тиску доцільно призначити препарати-блокатори+ Альфа-адренорецепторів

- Бета-адренорецепторів

- Альфа- та бета-адренорецепторів

- М-холінорецепторів

- Н1-рецепторів

?

244. Частоту серцевих скорочень збiльшує рефлекс:- Цiона-Людвiга

+ Бейнбрiджа

- Герiнга-Iванова

- Парiна-Швiгка

- Гауера-Генрi

?

245. Укажiть походження катакроти сфiгмограми:- Систола лiвого передсердя

- Дiастола лiвого передсердя

- Систола лiвого шлуночка

+ Дiастола лiвого шлуночка

- Поштовх кровi у пiвмiсяцевi клапани аорти на початку дiастоли

?

246. Якими змінами діяльності серця супроводжується емоційний стрес?- Діяльність серця не змінюється

- Серце дає тетанічні скорочення

- Зменшується частота скорочень

+ Збільшується сила і частота скорочень

- Виникають аритмії

?

247. У спортсмена на старті перед змаганнями відмічається підвищення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень. Впливом яких відділів ЦНС можливо пояснити вказані зміни?- Проміжного мозку

- Довгастого мозку

- Середнього мозку

- Гіпоталамуса

+ Кори великих півкуль

?

248. Скiльки триває фаза швидкого вигнання кровi при тривалостi серцевого циклу 0,8 с?- 0,08 с

- 0,09 с


- 0,1 с

+ 0,12 с


- 0,20 с

?

249. Зубець S ЕКГ вiдображає деполяризацiю:+ Сосочкових м'язiв

- Атрiовентрикулярного вузла

- Основи лiвого шлуночка

- Пучка Гiса

- Пучка Бахмана

?

250. Укажiть походження дикротичного зубця сфiгмограми:- Систола лiвого передсердя

- Дiастола лiвого передсердя

- Систола правого шлуночка

- Дiастола правого шлуночка

+ Вiдштовхування кровi вiд пiвмiсяцевих клапанiв аорти на початку дiастоли

?

251. Хвилювання студентів під час іспитів викликає:- Збільшення частоти скорочень серця

- Збільшення сили скорочень серця

- Збільшення систолічного об’єму

- Збільшення хвилинного об’єму серця

+ Всі відповіді правильні

?

252. Який вид скорочення притаманний серцевому м’язу?- Зубчастий тетанус

- Суцільний тетанус

+ Поодиноке скорочення

- Тонічне скорочення

- Ексцентричне скорочення

?

253. До депо кровi вiдноситься:- Шкiра

- Легенi


- Печiнка

- Селезiнка

+ Усi вiдповiдi вiрнi

?

254. На iзольованому серці вивчалась швидкість проведення збудження у різних його ділянках. Де було виявлено найменшу швидкість?+ В атріовентрикулярному вузлі

- У пучку Гіса

- У волокнах Пуркін’є

- У міокарді передсердь

- У міокарді шлуночків

?

255. Наприкiнцi другої фази закритих клапанiв вiдбувається:+ Вiдкриття трiовентрикулярних клапанiв

- Відкриття пiвмiсяцевих клапанiв

- Закриття атрiовентрикулярних клапанiв

- Закриття пiвмiсяцевих клапанiв

- Вiдкриття усiх клапанiв

?

256. Лiнiйна швидкiсть руху кровi в капiлярах становить:- 0,1 мм/с

+ 0,5 мм/с

- 0,1 м/с

- 0,25 м/с

- 0,5 м/с

?

257. Гетерометрична регуляція базується на:- Законі “все або нічого”

- Ефекті Анрепа

+ Законі серця Франка – Стерлінга

- Зменшенні систолічного об’єму

- Зменшенні діастолічного об’єму

?

258. У здорової дорослої людини швидкість проведення збудження через атріо-вентрикулярний вузол дорівнює 0,02-0,05 м за 1 с. Атріовентрикулярна затримка забезпечує:- Одночасність скорочення обох передсердь

- Одночасність скорочення обох шлуночків

- Достатню силу скорочення передсердь

- Достатню силу скорочення шлуночків

+ Послідовність скорочення передсердь та шлуночків

?

259. Скiльки триває фаза iзоволюметричного скорочення шлуночкiв при тривалостi серцевого циклу 0,8 с?+ 0,03 с

- 0,05 с


- 0,08 с

- 0,1 с


- 0,12 с

?

260. Час повного кругообiгу крові в станi спокою становить:- 1 с

- 12 с


+ 23 с

- 55 с


- 120 c

?

261. При обробці атипових кардіоміоцитів біологічно активною речовиною зареєстровано збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію. Що впливало на кардіоміоцити?+ Ацетилхолін

- Адреналін

- Норадреналін

- Тироксин

- Атріопептид

?

262. При аналізі ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні. Вірним є висновок, що у шлуночках серця нормально відбувається процес:- Деполяризації

+ Реполяризації

- Збудження

- Скорочення

- Розслаблення

?

263. Ацетилхолiн викликає розширення, судин дiючи на:- Альфа-адренорецептори

- Бета-адренорецептори

+ М-холiнорецептори

- Осморецептори

- Пресорецептори

?

264. У хворого пересаджене серце. Які механізми регуляції у нього діють?- Вазокардіальні рефлекси

- Екстракардіальні рефлекси

+ Місцеві механізми та гуморальна регуляція

- Рефлекси з пропріорецепторів

- Рефлекси з вісцерорецепторів

?

265. У хворого на ЕКГ виявили збільшення тривалості зубця Т. Це є наслідком зменшення в шлуночках швидкості:+ Реполяризації

- Деполяризації та реполяризації

- Деполяризації

- Скорочення

- Розслаблення

?

266. У людини 70 років швидкість розповсюдження пульсової хвилі виявилася суттєво вищою, ніж у 25-річного. Причиною цього є зниження:- Артеріального тиску

- Серцевого викиду

+ Еластичності судинної стінки

- Частоти серцевих скорочень

- Швидкості кровотоку

?

267. Скiльки триває перiод наповнення шлуночкiв при тривалостi серцевого циклу 0,8 с?- 0,12 с

+ 0,25 с


- 0,33 с

- 0,37 с


- 0,47 с

?

268. Зубець Q ЕКГ вiдображає деполяризацiю:+ Пучка Гiса, мiжшлуночкової перетинки, субендокардiального шару мiокарду

- Обох передсердь

- Обох шлуночкiв

- Пучка Бахмана

- Основи лiвого шлуночка

?

269. На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновило їх з частотою, у 2 рази меншою за вихідну?- Синоатріальний вузол

+ Атріоветрикулярний вузол

- Пучок Гіса

- Ніжки пучка Гіса

- Волокна Пуркіньє

?

270. При підйомі на 5 поверх пішки в людини підвищився артеріальний тиск. Причиною цього є збільшення:- Кількості функціонуючих капілярів

+ Хвилинного об‘єму крові

- В‘язкості крові

- Вмісту іонів у плазмі крові

- Об‘єму депонованої крові

?

271. В яку фазу людина затримала дихання, якщо величина внутрішньоплеврального тиску дорівнює 4 мм рт. ст.?+ Спокійний видих

- Спокійний вдих

- Форсований вдих

- Форсований видих

- Пауза між вдихом і видихом

?

272. Яким терміном позначають частку повітря в легенях, яка обмінюється за один дихальний цикл?- Хвилинна легенева вентиляція

- Функціональна залишкова ємкість

+ Коефіцієнт легеневої вентиляції

- Дихальний коефіцієнт

- Об’єм мертвого простору

?

273. Якi подразники активують центральнi хеморецептори бульбарного дихального центру в нормi?- Гіпоксія, гiперкапнiя, зниження рН ліквору

- Гіпоксія, зниження рН ліквору

- Гiпокапнiя, підвищення рН ліквору

+ Гiперкапнiя, зниження рН ліквору

- Гіпоксія, підвищення рН ліквору

?

274. Який медіатор є збуджувальним для м’язів бронхів?- Адреналін

- Норадреналін

- Серотонін

+ Ацетилхолін

- ГАМК

?

275. Сурфактанти відіграють роль у багатьох процесах, ОКРІМ:- Зменшують еластичну тягу легень

- Розчиняють кисень i сприяють його дифузії

+ Сприяють спаданню альвеол

- Мають захисне значення

- Запобігають спаданню альвеол

?

276. В яку фазу людина затримала дихання, якщо величина внутрішньоплеврального тиску дорівнює 8 мм рт. ст.?- Спокійний видих

+ Спокійний вдих

- Форсований вдих

- Форсований видих

- Пауза між вдихом і видихом

?

277. Функціональна залишкова ємкість - це повітря, що залишається у легенях після:- Глибокого видиху

+ Спокійного видиху

- Глибокого вдиху

- Спокійного вдиху

- Міститься у трахеї, бронхах, бронхіолах

?

278. Пристосувати легеневу вентиляцію до фізичного навантаження дозволяє:- Бульбарний дихальний центр

- Пневмотаксичний центр

- Апнейстичний центр

+ Ядра гiпоталамуса

- Ядра середнього мозку

?

279. Та частина кисню артеріальної крові, що поглинається тканинами, називається:- Хвилинним об’ємом дихання

- Парціальним тиском газів

- Кисневою ємкістю крові

+ Коефіцієнтом утилізації кисню

- Залишковим об’ємом

?

280. При скороченні діафрагми під час вдиху тиск у плевральній порожнині стає:- Рівним тиску в бронхах

+ Більш негативним

- Більш позитивним

- Рівним тиску в альвеолах

- Рівним атмосферному тиску

?

281. При тривалому скупченні людей у недостатньо провітрюваному приміщенні дихання у людей стає частішим. Це виникає внаслідок:+ Збільшення вуглекислого газу в приміщенні

- Зменшення вмісту кисню в повітрі

- Підвищення вологості повітря

- Підвищення температури в приміщенні

- Зменшення вологості повітря

?

282. Людині пропонують зробити спокійний видих в атмосферу, а потім - максимальний видих у спірометр. Так визначається:- Дихальний об’єм

+ Резервний об’єм видиху

- Резервний об’єм вдиху

- Життєва ємкість легень

- Загальна ємкість легень

?

283. Що є стабілізатором форми i об’єму альвеол, забезпечує газообмін, механічно захищає альвеоли, має протимікробні властивості:- Кровоносні судини альвеол

+ Шар сурфактантiв

- Еластичні волокна легень

- Шар води в альвеолах

- Гладенька мускулатура бронхів

?

284. Людина зробила максимально глибокий вдих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться у неї в легенях?- Ємкість вдиху

- Життєва ємкість легень

+ Загальна ємкість легень

- Функціональна залишкова ємкість легень

- Дихальний об’єм

?

285. Вимірюють тиск в альвеолах легень здорової людини. Цей тиск дорівнює 0 мм рт. ст. під час:+ Паузи між вдихом і видихом

- Спокійного вдиху

- Спокійного видиху

- Форсованого вдиху

- Форсованого видиху

?

286. Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об’єм повітря, що знаходиться в даний момент у її легенях?- Альвеолярний об’єм

- Функціональна залишкова ємкість

- Ємкість вдиху

- Резервний об’єм видиху

+ Залишковий об’єм

?

287. Перерізка стовбура мозку між мостом і довгастим мозком викликає подовження фази вдиху. Причиною цього є порушення зв’язків бульбарного дихального центру з:+ Пневмотаксичним центром

- Ретикулярною формацією

- Мозочком

- Корою великих півкуль

- Червоними ядрами

?

288. Об’єм повітря, який людина вдихає або видихає при спокійному диханні, має назву:- Життєва ємкість легень

+ Дихальний об’єм

- Резервний об’єм видиху

- Резервний об’єм вдиху

- Загальна ємкість легень

?

289. Проводять реєстрацію електричної активності нейронів. Вони збуджуються перед вдихом та на його початку. Де розташовані ці нейрони?+ Довгастий мозок

- Проміжний мозок

- Середній мозок

- Спинний мозок

- Кора головного мозку

?

290. У хворих з діабетичною комою виділення ацетону відбувається легенями (запах яблук). Завдяки якій функції легень проходить цей процес?+ Екскреторній

- Захисній

- Фільтраційній

- Всмоктувальній

- Метаболічній

?

291. У людини визначили дихальний об’єм (500 мл), частоту дихання (15 за хвилину), об’єм мертвого простору (100 мл). Скільки повітря пройде у неї через альвеоли за хвилину?+ 6000 мл

- 7500 мл

- 1500 мл

- 9000 мл

- 7400 мл

?

292. Чемпіони по пірнанню занурюються на глибину до 100 метрів без акваланга і повертаються на поверхню через 4-5 хв. Чому в них не виникає кесонна хвороба?+ Пірнальник не дихає

- Знижується парціальний тиск кисню

- Підвищується парціальний тиск вуглекислого газу

- Швидке виділення газів з крові при підйомі

- Повільне виділення газів із крові при підйомі

?

293. У пацієнта порушена діяльність усіх дихальних м’язів, крім діафрагми. Де локалізується зона пошкодження в НС?- Меж 5 i 6 грудними сегментами спинного мозку

+ Між шийним та грудним відділами спинного мозку

- Між головним та спинним мозком

- Між довгастим мозком і мостом

- Між мостом і середнім мозком

?

294. Пацієнт за проханням лікаря глибоко видихнув. Який об’єм повітря залишився в його легенях?- Дихальний об’єм + резервний об’єм видиху

- Залишковий об’єм + дихальний об’єм

- Залишковий об’єм + резервний об’єм видиху

+ Залишковий об’єм

- Резервний об’єм видиху

?

295. У пацієнта необхідно оцінити прохідність дихальних шляхів. Якою пробою доцільно скористатися для цього?+ Тифно

- Крiстi


- Штанге

- Генче


- Шафрановського

?

296. У недоношених новонароджених часто спостерігається синдром дихальних розладів (СДР). Що є найвірогіднішою причиною цього?- Внутрішньоутробна гіперкапнія

+ Незрілість альвеол легень у зв’язку з нестачею сурфактанту

- Недосконалість нервової регуляції дихального акту

- Внутрішньоутробна асфіксія

- Ковтання навколоплідних вод

?

297. Небезпека швидкого підіймання водолаза з великої глибини полягає в утворенні в його кровоносному руслі пухирців газу. Якого саме газу?- Вуглекислого газу

+ Азоту


- Кисню

- Гелiю


- Водню

?

298. У пацієнта з легеневою патологією відмічається порушення вироблення сурфактанту. Це може бути пов’язано з :- Вживанням сала

- Вживанням алкоголю

+ Палінням тютюну

- Вживанням соняшникового насіння

- Вживанням копченостей

?

299. Пацієнта попросили зробити максимальний вдих. Як називається кількість повітря, що знаходиться в легенях при цьому?+ Загальна ємкість легень

- Життєва ємкість легень

- Дихальний об’єм

- Залишковий об’єм

- Резервний об’єм вдиху

?

300. У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні рецептори доцільно заблокувати для цього?+ М-холінорецептори

- Н-холінорецептори

- альфа- та бета-адренорецептори

- альфа-адренорецептори

- бета-адренорецептори

?

301. Який етап дихання у немовлят турбує акушерів щойно після пологів?+ Зовнішнє дихання

- Дифузія газів у легенях

- Транспорт газів кров’ю

- Дифузія газів у тканинах

- Внутрішнє дихання

?

302. Якщо дихальний об’єм - 565 мл, частота дихання 20 за 1 хвилину, об’єм мертвого простору - 165 мл, то альвеолярна вентиляція дорівнює:- 4000 мл

- 3000 мл

- 6000 мл

- 5000 мл

+ 8000 мл

?

303. Довільна затримка дихання протягом 50 с. викличе в організмі:- Гіпероксемію

- Алкалоз

+ Гіперкапнію

- Гіпокапнію

- Гіперкапнію та алкалоз

?

304. У людини травматичне пошкодження m. sternocleudomastoideus. Це призвело до зменшення величини:+ Резервного об’єму вдиху

- Резервного об’єму видиху

- Дихального об’єму

- Залишкового об’єму

- Функціональної залишкової ємкості легень

?

305. У приміщенні підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, що увійшла в це приміщення?- Зменшиться глибина

+ Збільшиться глибина і частота

- Збільшиться глибина

- Зменшиться частота

- Зменшиться глибина і частота

?

306. У 27-річного альпініста на висоті 5000 метрів над рівнем моря вперше під час сну змінився характер дихання: за кількома глибокими вдихами настає зупинка дихання, за якою знову виникають глибокі дихальні рухи і т.п. Яка найімовірніша причина зміни дихання?- Зниження парціального тиску СО2 в повітрі

+ Зниження парціального тиску О2 в повітрі

- Підвищення кисневої ємкості крові

- Збільшення об’ємної швидкості кровотоку

- Зниження температури повітря

?

307. У пацієнта визначили дихальний об’єм (540 мл), частоту дихання (15 за хвилину), об’єм мертвого простору (140 мл). Скільки повітря пройде у нього за 1 хвилину через альвеоли?- 1500 мл

+ 6000 мл

- 7500 мл

- 9000 мл

- 12000 мл

?

308. Людина фізично працює. Який із наведених показників легеневої вентиляції у неї значно більший, ніж в стані спокою?- Життєва ємкість легень

+ Дихальний об’єм

- Резервний об’єм вдиху

- Резервний об’єм видиху

- Загальна ємкість легень

?

309. У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VI грудного сегмента. Як внаслідок цього зміниться дихання?- Стане більш частим

- Стане більш глибоким

- Припиниться

- Стане більш рідким

+ Не зміниться

?

310. Як зміниться дихання при випадковій перерізці під час операції обох блукаючих нервів на шиї?- З’явиться поверхневе дихання

- Виникне апное

- Виникає диспное

- З’явиться часте глибоке дихання

+ З’явиться глибоке рідке дихання

?

311. До лікаря звернувся 58-річний чоловік зі скаргами на задишку в стані спокою та відходження харкотиння зранку. Яке функціональне дослідження дихальної системи слід провести для уточнення діагнозу?- Динамометрію

- Велоергометрію

- Пульсотахометрію

+ Спірографію, спірометрію

- ЕКГ

?

312. У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Які зміни слід очікувати у хворого?- Зменшення трахеобронхіального секрету

- Зміна еластичних властивостей легень

+ Схильність альвеол до спадання і неможливість їх швидкого розправлення

- Порушення кровообігу в легенях

- Розростання сполучної тканини

?

313. Спірометрично визначили об’єм повітря, який у здорового дорослого пацієнта склав 0,5 літра. Як називається цей об’єм?- Життєва ємкість легень

- Резервний об’єм вдиху

- Резервний об’єм видиху

+ Дихальний об’єм

- Залишковий об’єм

?

314. У передстартовому стані бігуну необхідно підвищити вміст О2 у м’язах. Яким чином це можна зробити?+ Дихати в режимі гіпервентиляції

- Дихати в режимі гіповентиляції

- Робити швидкий вдих та повільний видих

- Дихати поверхнево

- Дихати з низькою частотою

?

315. У людини в стані спокою значно збільшена робота м’язів вдиху. Що з наведеного може бути причиною цього?+ Звуження дихальних шляхів

- Поверхневе дихання

- Рідке дихання

- Негативний внутрішньоплевральний тиск

- Зменшення хвилинного об’єму дихання

?

316. У герметичній барокамері тиск знизився до 400 мм рт. ст. Як зміниться дихання людини, що знаходиться в цій камері?+ Збільшиться глибина і частота дихання

- Зменшиться глибина і частота дихання

- Зменшиться глибина і зросте частота дихання

- Збільшиться глибина і зменшиться частота дихання

- Залишиться без змін

?

317. У пацієнта визначили дихальний об’єм (540 мл), частоту дихання (15 за хвилину), об’єм мертвого простору (140 мл). Скільки повітря пройде у нього за хвилину через альвеоли?+ 6000 мл

- 7500 мл

- 1500 мл

- 9000 мл

- 7400 мл

?

318. Малюк попросив Вас надути гумову кульку якомога більше за один видих. Яким із перелічених об’ємів повітря Ви це зможете зробити?- Резервним об’ємом вдиху

- Ємкістю вдиху

- Функціональною залишковою ємкістю

- Загальною ємкістю легень

+ Життєвою ємкістю легень

?

319. У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Що буде наслідком цього?- Гіпероксемія

- Зменшення опору дихальних шляхів

- Зменшення роботи дихальних м’язів

- Збільшення вентиляції легень

+ Схильність альвеол до спадання

?

320. У людини внаслідок патологічного процесу збільшена товщина альвеолярно-капілярної мембрани. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення у людини:+ Дифузійної здатності легень

- Кисневої ємкості крові

- Хвилинного об’єму дихання

- Альвеолярної вентиляції легень

- Резервного об’єму видиху

?

321. Вироблення сурфактантiв в альвеолах гальмується:- Харчовими продуктами, багатими на арахiдонову кислоту

- Перiодичним, приблизно 3 рази на годину, глибоким зiтханням

+ Тютюнопалiнням

- Збудженням блукаючого нерва

- Гормонами кори наднирників

?

322. До лікаря звернулася 40-річна жінка зі скаргами на задуху в стані спокою, вологий кашель, значне відходження мокроти зранку. Яке функціональне дослідження дихальної системи слід провести для уточнення діагнозу?- Динамометрію

- Велоергометрію

- Пульсотахометрію

+ Спірографію, спірометрію

- ЕКГ

?

323. У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VI грудного сегмента. Як у нього зміниться дихання?- Стане частішим

- Стане глибшим

- Припиниться

- Стане рідшим

+ Не зміниться

?

324. Після гіпервентиляції у спортсмена спостерігається короткочасна зупинка дихання. Що викликає такі зміни?+ Зменшення напруги СО2

- Зменшення рН

- Збільшення напруги СО2

- Зменшення напруги О2

- Збільшення напруги СО2 і О2

?

325. У людини травматичне пошкодження великого грудного м’язу. Це призвело до зменшення величини:- Дихального об’єму

- Резервного об’єму видиху

+ Резервного об’єму вдиху

- Залишкового об’єму

- Функціональної залишкової ємності

?

326. Форсований видих здійснюється завдяки:- Розслабленню діафрагми

- Розслабленню зовнішніх міжреберних м’язів

- Скороченню внутрішніх міжреберних м’язів

- Скороченню м’язів живота

+ Усі вiдповiдi вiрнi.

?

327. Резервний об'єм вдиху становить у середньому:- 0,5 л;

- 1-1,5 л;

+ 2,5 л;

- 3,5 л;


- 4-5 л.

?

328. Що є стабілізатором форми i об'єму альвеол, забезпечує газообмін, механічно захищає альвеоли, має протимікробні властивості:- Кровоносні судини альвеол

+ Шар сурфактантiв

- Еластичні волокна легень

- Шар води в альвеолах

- Гладенька мускулатура бронхів

?

329. У результаті нещасного випадку виникла обтурація трахеї. Який етап дихання порушується в першу чергу?- Тканинне дихання

- Газообмін у легенях

- Транспорт кисню та вуглекислого газу кров’ю

- Газообмін у тканинах

+ Вентиляція легень

?

330. Перерізка стовбура мозку між мостом і довгастим мозком викликає подовження фази вдиху. Причиною цього є порушення зв’язку дихального центру довгастого мозку з:- Ретикулярною формацією

- Мозочком

- Червоними ядрами

- Корою великих півкуль

+ Пневмотаксичним центром

?

331. Функціональна залишкова ємкість - це повітря, що залишається в легенях після:- Глибокого видиху

+ Спокійного видиху

- Глибокого вдиху

- Спокійного вдиху

- Міститься у трахеї, бронхах, бронхіолах.

?

332. При палінні тютюну у людини часто виникає кашель. Подразнення яких рецепторів запускає цей рефлекс?- Центральних хеморецепторiв

- Хеморецепторів дуги аорти

- Хеморецепторів каротидних синусів

+ Ірритантних рецепторів

- Механорецепторів легень

?

333. Які показники артеріальної крові будуть найменше збуджувати рецептори довгастого мозку (наведені показники напруги кисню та вуглекислого газу в мм рт. ст.)?- 70 та 50

+ 100 та 40

- 40 та 40

- 60 та 40

- 100 та 80

?

334. Якщо дихальний об`єм - 450 мл, а частота дихання - 20 за 1хв., то альвеолярна вентиляція дорівнює:- 4000 мл

- 3000 мл

+ 6000 мл

- 5000 мл

- 8000 мл

?

335. Напруга газів у венозній крові, що притікає до легень, складає:- Кисню – 40 мм рт. ст., вуглекислого газу – 100 мм рт. ст.

- Кисню – 100 мм рт. ст., вуглекислого газу – 46 мм рт. ст.

- Кисню – 100 мм рт. ст., вуглекислого газу – 40 мм рт. ст.

- Кисню – 46 мм рт. ст., вуглекислого газу – 40 мм рт. ст.

+ Ні одна відповідь не є вірною.

?

336. Під час вдиху тиск у плевральній порожнині стає:+Більш негативним

- Рівним нулю

- Рівним тиску в альвеолах

- Рівним атмосферному тиску

- Більш позитивним

?

337. У герметичній барокамері тиск знизився до 400 мм рт. ст. Як зміниться дихання людини, що знаходиться в цій камері?+ Збільшиться глибина і частота дихання

- Зменшиться глибина і частота дихання

- Зменшиться глибина і зросте частота дихання

- Збільшиться глибина і зменшиться частота дихання

- Залишиться без змін

?

338. У пацієнта захворювання бронхолегеневої системи, яке супроводжується підвищенням тонусу гладком’язових елементів бронхів. В який час доби найбільша вірогідність виникнення спазму бронхів (враховуючи циркадний ритм тонусу бронхів)?+ Близько 6-ої години ранку

- Близько 10-ої години ранку

- Близько 12-ої години дня

- Близько 18-ої години вечора

- Близько 24-ої години ночі

?

339. Вимірюють тиск в альвеолах легень здорової людини. Цей тиск дорівнює 0 мм рт. ст. під час:- Форсованого видиху

- Спокійного видиху

- Спокійного вдиху

- Форсованого вдиху

+Паузи між вдихом і видихом

?

340. У людини внаслідок патологічного процесу збільшена товщина альвеоло-капілярної мембрани. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення:+ Дифузійної здатності легень.

- Кисневої ємкості крові.

- Хвилинного об’єму дихання.

- Альвеолярної вентиляції легень.

- Резервного об’єму видиху.

?

341. Пневмоторакс супроводжується наступними змінами внутрішньоплеврального тиску (ВПТ):- ВПТ стає більш негативним.

- ВПТ стає позитивним.

+ ВПТ стає близьким 0 мм рт. ст.

- ВПТ стає більшим атмосферного тиску.

- ВПТ суттєво не змінюється.

?

342. Якi процеси забезпечують пасивний видих?- Розслаблення діафрагми, внутрішніх міжреберних м’язів, зовнішніх мiжхрящевих м’язів

+ Розслаблення діафрагми, зовнішніх міжреберних м’язів, внутрішніх мiжхрящевих м’язів

- Розслаблення діафрагми, зовнішніх міжреберних м’язів, зовнішніх мiжхрящевих м’язів

- Скорочення внутрішніх міжреберних м’язів

- Скорочення зовнішніх міжреберних та внутрішніх мiжхрящевих м’язів

?

343. Експериментальна перерiзка у тварини викликалa порушення діяльності всіх дихальних м’язів, крім діафрагми. Перетин було проведено:- Між 5 i 6 грудними сегментами спинного мозку

+ Між шийним та грудним відділами спинного мозку

- Між головним та спинним мозком

- Між довгастим мозком та мостом

- Між середнім мозком та мостом

?

344. Акт вдиху змінюється актом видиху. Що є пусковим моментом у здійсненні рефлексів Герінга-Брейєра?- Подразнення рефлексогенних зон аорти

- Подразнення пневмотаксичного центру

- Дефіцит кисню в крові

- Збільшення об’єму грудної клітки

+ Подразнення механорецепторів легень під час вдиху

?

345. Як впливають зазначені нижче речовини на моторику тонкої кишки?+ Адреналін гальмує, ацетилхолін посилює

- Адреналін посилює, ацетилхолін гальмує

- Адреналін посилює, ацетилхолін не впливає

- Адреналін не впливає, ацетилхолін посилює

- Адреналін не впливає, ацетилхолін гальмує

?

346. У чоловіка 35 років, який перехворів на грип, ускладнений ураженням ЦНС, значно збільшилась добова кількість сечі. Який з відділів мозку ймовірно був уражений?- Спинний

- Середній

- Задній

+ Проміжний

- Кора

?

347. Експериментальне звуження ниркової артерії у кроля призвело до збільшення системного артеріального тиску. Причиною гіпертензії є збільшення концентрації у плазмі крові:- Вазопресину

- Еритропоетину

- Простагландинів

+ Реніну


- Медулін

?

348. Людина вийшла з кондиційованого приміщення на вулицю, де температура повітря дорівнює + 40гр.С, вологість повітря 60%. Віддача тепла організмом на вулиці буде здійснюватись за рахунок:- Радіації

- Конвекції

+ Випаровування поту

- Теплопроведення

- Всіма способами

?

349. Якi структури входять до складу харчового центру?- Довгастий мозок

- Кора великих пiвкуль (орбiтофронтальна)

- Медiальний гiпоталамус

- Латеральний гiпоталамус

+ Усi відповіді вірні

?

350. Величина фiльтрацiйного тиску у нирках у людини (мм рт. ст.):- 100

+ 20


?

351. Після введення в дванадцятипалу кишку гіпертонічного розчину солі швидкість евакуації хімусу з шлунка зменшелась завдяки:

- Ваговагальним рефлексам

- Симпатичним рефлексам

- Метасимпатичним рефлексам

- Виділенню холецистокініну

+Виділенню секретину

?

352. Встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 0,7. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:- Білки

- Вуглеводи

+ Жири

- Білки та жири- Жири та вуглеводи

?

353. В якому випадку в органiзмi людини буде позитивний бiлковий баланс (за азотом)?- в похилому вiцi

+ пiд час росту органiзму

- при голодуваннi

- при значному зменшеннi вмiсту бiлка i збiльшеннi вмiсту вуглеводiв в їжi

- при тривалих i iнтенсивних фiзичних навантаженнях

?

354. При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл вуглекислого газу. Яким є дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?+ 0,8

- 1,25


- 0,9

- 0.84


- 1.0

?

355. У людини вимірюють енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть найменшими?- 14-16 годин жня

- 7-8 годин ранку

- 10-12 годин дня

+ 3-4 години ранку

- 17-18 годин вечора

?

356. Порушення функцiй якої з залоз є найбільш значним за показниками величини основного обмiну?+ щитоподібної

- коркової речовини наднирникових залоз

- паращитовидних залоз

- підгрудинної залози

- епіфiзу

?

357. В якому з перерахованих вiддiлiв ЦНС розташований основний центр терморегуляцiї?- таламусi

- мозочку

+ гiпоталамусi

- чорнiй речовинi

- базальних гангліях

?

358. Реакцiї м'язiв сечового мiхура при подразненнi n.pelvici?- розслаблення детрузора i скорочення сфiнктера

- скорочення детрузора i скорочення сфiнктера

+ скорочення детрузора i розслаблення сфiнктера

- розслаблення детрузора i розслаблення сфiнктера

- вiрної вiдповiдi немає

?

359. Збiльшення секрецiї слини викликає:- Адреналiн

- Норадреналiн

- Атропiн

+ Пiлокарпiн

- Лiзоцим

?

360. У хворого порушена моторна функція язика. З патологією якого нерва це пов’язано?- язикоглоткового

+ під’язикового

- лицевого

- додаткового

- блукаючого

?

361. Рецептори яких дiлянок ШКТ приймають участь у регуляцiї секрецiї шлункового соку в мозкову фазу?- Ротової порожнини

- Язика


- Глотки

+ Усi вiдповiдi вiрнi

- Стравоходу

?

362. Хворому, у якого підвищена кислотність шлункового соку, лікар порекомендував їсти варене, а не смажене м'ясо, оскільки смажене містить речовини, які стимулюють виділення:- Панкреозиміну

- Секретину

- Соматостатину

+ Гастрину

- Нейротензину

?

363. Скільки шлункового соку утворюється за добу та які його основні складові частини в людини за нормальних умов?- 1 л., ферменти, HCl, слиз

- 2,5 л., ферменти, NaCl, слиз

+ 2,5 л., ферменти, HCl, слиз

- 2.5 л., ферменти Н2SO4 , слиз

- 5 л., ферменти, HCl, слиз

?

364. До головних (основних) ферментів слини належать:- Пероксидаза

+ Амілаза

- Трипсин

- Еластаза

- Амінопептидаза

?

365. Назвіть фактори, які впливають на швидкість евакуації вмісту шлунку в дванадцятипалу кишку:- Об’єм вмісту шлунка

- Ступінь наповнення дванадцятипалої кишки

- Консистенція вмісту шлунка

- рН шлункового соку

+ Всі відповіді вірні

?

366. У хворого знижений синтез вілікініну. До порушення яких процесів у тонкій кишці це призведе?+ Скорочення мікровосинок.

- Ритмічної сегментації.

- Секреції соку

- Перистальтичних скорочень

- Гідролізу поживних речовин

?

367. Які гуморальні речовини пригнічують моторику тонкої кишки?- серотонін

- гастрин

+ адреналін

- гістамін

- мотилін

?

368. Вкажiть нормальну величину калоричних коефiцiєнтiв для жирiв, бiлкiв i вуглеводiв (ккал/г):- жири - 9,3; бiлки - 5,4; вуглеводи - 4,1

+ жири - 9,3; бiлки - 4,1; вуглеводи - 4,1

- жири - 4,1; бiлки- 4,1; вуглеводи - 5,4

- жири - 5,4; бiлки - 9,3; вуглеводи -4,1

- жири - 5,4; бiлки - 4,1; вуглеводи - 9,3

?

369. Яка добова кiлькiсть утвореної жовчi (у мілілітрах)?- 50

- 50 - 80

- 100

+ 600-1200- 5000

?

370. У тварини в експерименті виведено назовні загальну жовчну протоку. Які процеси травлення будуть порушенні?- Гідроліз і всмоктування жирів, білків та вуглеводів

+ Гідроліз і всмоктування жирів

- Гідроліз і всмоктування білків

- Гідроліз і всмоктування вуглеводів

- Всмоктування води

?

371. При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1.0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окисляються:- Білки.

+ Вуглеводи.

- Жири.

- Білки та жири.

- Жири та вуглеводи.

?

372. Вплив АДГ на процеси реабсорбцiї води в нирках:- збiльшення облiгатної реабсорбцiї води

- зменшення облiгатної реабсорбцiї води

- зменшення факультативної реабсорбцiї води

+ збiльшення факультативної реабсорбцiї води

- зменшення облiгатної i факультативної реабсорбцiї води

?

373. При якому спiввiдношеннi величин кров'яного тиску (КТ), онкотичного тиску (ОТ) i внутрiшньониркового тиску (НТ) вiдбуватиметься дiурез?- OT > KT - OT

- KT < OT + HT

- OT = KT - HT

+ KT > OT + HT

- KT = OT + HT

?

374. Як впливають зазначені нижче речовини на моторику тонкої кишки?- Адреналін не впливає, ацетилхолін посилює

- Адреналін посилює, ацетилхолін гальмує

- Адреналін посилює, ацетилхолін не впливає

+ Адреналін гальмує, ацетилхолін посилює

- Адреналін не впливає, ацетилхолін гальмує

?

375. При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44 років виявлено, що вміст білків у плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?- Обмін не змінюється

- Збільшується фільтрація і реабсорбція

- Зменшується фільтрація і реабсорбція

- Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція

+ Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція

?

376. Трансплантована нирка реагує на больові подразнення зупинкою сечовиділення. Чим зумовлена ця реакція?- Впливом парасимпатичної нервової системи.

- Зниженням секреції АДГ.

+ Збільшенням секреції АДГ.

- Впливом симпатичної нервової системи.

- Зниженням секреції АКТГ.

?

377. При якiй величинi кров'яного тиску в капiлярах ниркових клубочкiв припиняється утворення сечi (мм рт.ст.)?+ 30-40

- 60-65


- 70-75

- 80-85


- 90-95

?

378. Секрецiї в канальцях нирок пiдлягають:- Натрiй, хлор, глюкоза, бiлки

- Сечовина, креатинiн, вода

+ Амiак, Н+

- Сечовина, креатинiн, глюкоза

- Хлор, бiкарбонати, бiлки

?

379. В нормі приносна артеріола клубочка суттєво ширша за виносну. Чому сечоутворення зменшиться, якщо приносна артеріола стане вужчою, ніж виносна?- Порушиться секреція сечовини.

- Виникне склероз ниркової артерії.

- Фільтраційний тиск підвищиться.

+ Фільтраційний тиск знизиться.

- Порушиться реабсорбція натрію.

?

380. Якi речовини використовуються в клiнiчнiй практицi для визначення клубочкової фiльтрацiї?+ iнулiн, креатинiн

- iнулiн, дiодраст

- iнулiн, глюкоза

- креатинiн, дiодраст

- параамiногiпурова кислота

?

381. Який з наведених факторiв є головним в пiдтриманнi нирками осмотичного гомеостазу?- Ренiн

- Ангiотензин

+ Альдостерон

- Мiогенна ауторегуляцiя

- АДГ

?

382. У жінки після масивної кровотечі припинилося сечоутворення. Що з наведеного є причиною анурії?- Збільшення онкотичного тиску крові

- Збільшення гідростатичного тиску ультрафільтрату у капсулі Шумлянського-Боумена

+ Зниження гідростатичного тиску крові у капілярах ниркового тільця

- Порушення проникності ниркового фільтру

- Зниження онкотичного тиску крові

?

383. Наявність їжі багатої жиром є подразником секреції тканинного гормону, що викликає скорочення жовчного міхура. Який це гормон?- Гастрин

+ Холецистокінін –панкреозимін

- Серотонін

- Мотилін

- Соматостатин

?

384. У жінки при дуоденальному зондуванні після виведення до 12-палої кишки 30 мл рідкого масла не відбулося випорожнення жовчного міхура. Причиною цього може бути недостатність секреції- Мотиліну

- Гастрину

+ Холецистокініну

- Бомбезину

- Секретину

?

385. Латентний період першої (мозкової) фази шлункової секреції дорівнює:- 1 год

- 0,5 год

+ 5 -10 хв

- 1-2 хв


- 30 -40 хв

?

386. Дитині першого року життя лікар призначив вітамін Д. Які іони будуть посилено всмоктуватися у травному каналі при прийомі цього вітаміну?- Калію

- Кальцію

- Фосфатів

+ Кальцію та фосфатів

- Натрію та хлору

?

387. Які гуморальні речовини підсилюють моторику тонкої кишки?- Ацетилхолін

- Гастрин

- Мотилін

- Гістамін

+ Усі відповіді вірні

?

388. Звичайна людина в стані алкогольного сп’яніння на морозі замерзає швидше, ніж твереза. У чому причина?- Порушується функція крові

- Судини спазмуються, шкіра швидко охолоджується

+ Алкоголь розширює судини

- Порушується функція підкоркових утворень

- Зменшується вміст ліпідів крові

?

389. Латентний перiод видiлення панкреатичного соку (у хвилинах):- 8

+ 3


- 5

- 10


- 15

?

390. Яке значення має ентерокiназа?- Порушує процес розщеплення бiлкiв

+ Активує першi порцiї трипсиногену

- Активує процес розщеплення жирiв

- Активує процес всмоктування жирiв

- Порушує процес розщеплення вуглеводiв

?

391. У лектора під час лекції „пересохло в роті„ бо зменшилось виділення слини завдяки впливу на слинні залози:- Дегідратації

- Гіперосмії

- Кортизолу

- Парасимпатичних нервів

+ Симпатичних нервів

?

392. Роль HCl у травленнi:- Активує протеолiтичнi ферменти шлункового соку та стимулює ceкрецію пiдшлункового соку

- Обумовлює набрякання та денатурацiю бiлкiв

- Має бактерициднi властивостi

- Є регулятором евакуацiї вмiсту шлунка в 12-палу кишку

+ Усi вiдповiдi вiрнi

?

393. У неадоптованної до спеки людини спостерігається значна втрата води й солей за рахунок посиленого потовиділення. Збудження яких рецепторів викликає у неї відчуття спраги?- Волюморецепторів передсердь.

- Волюморецепторів гіпоталамусу.

- Волюморецепторів порожнистих вен.

+ Осморецепторів гіпоталамусу.

- Волюморецепторів порожнистих вен і передсердь.

?

394. У експериментальної тварини подразнювали периферичний відділ симпатичних волокон, що інервують під’язикову слинну залозу. В результаті з фістули протоки залози виділяється:- Мало рідкої слини

+ Мало в'язкої слини

- Не виділялася слина

- Багато рідкої слини

- Багато в'язкої слини

?

395. У людини виділяється невилика кількість густої слини, знижена її ферментативна активність, збільшений вміст слизу. Найбільш імовірною причиною цього є порушення функції:+ Привушних залоз

- Власних залоз слизової оболонки

- Під'язикових залоз

- Піднижньощелепних залоз

- Піднебінних

?

396. рН панкреатичного соку:- 1,8 - 2,2

- 5,0 - 6,0

- 6,2 - 7,2

- 7,3 - 7,4

+7,8 - 8,5

?

397. Який компонент панкреатичного соку активується ентерокіназою в 12- палій кишці?- Химотрипсиноген

+ Трипсиноген

- Ліпаза

- Амілаза

- Мальтоза

?

398. Чи причетнi нирки до регуляцiї системного артерiального тиску?- усі відповіді вірні

- причетнi до короткочасних коливань тиску через нервовi механiзми

+ причетнi до тривалої регуляцiї тиску завдяки ренiну

- причетнi до тривалої регуляцiї тиску завдяки простагландинам

- причетні до тривалої регуляції тиску шляхом виділення вазоактивних речовин

?

399. При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 900 мл вуглекислого газу. Яким є дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?- 0,8

- 1,25


+ 0,9

- 0.84


- 1.0

?

400. Вітер збільшує, перш за все, віддачу тепла шляхом:+ Конвекції

- Радіації

- Теплопроведення

- Випаровування

- Перспірації

?

401. Назвіть компонент слини, який володіє бактерицидною дією:- Каталаза

- Амілаза

+ Лізоцим

- Фосфатаза

- Нейрамінідаза

?

402. У лабораторії аналізують первинну сечу здорової тварини. Що з наведеного там буде відсутнім?+ Високомолекулярні білки

- Сечова кислота

- Сечовина

- Глюкоза

- Натрій

?

403. У кроля в експерименті зменшили швидкість клубочкової фільтрації, для цього збільшили- Осмотичний тиск сечі

+ Онкотичний тиск плазми

- Гідростатичний тиск крові в капілярах клубочків

- Проникність ниркового фільтру

- Нирковий кровотік

?

404. Гальмують секрецiю ентероцитiв тонкої кишки:- Механiчне подразнення

- Жир, вуглеводи, пептиди

- Прянощi

- Молочний цукор (лактоза)

+ Соматостатин, енкефалiн

?

405. рН соку товстої кишки:- 1,8 - 2,2

- 3,5 - 5,5

- 6,0 - 7,0

- 7,5 - 8,0

+ 8,5 - 9,0

?

406. У хворого виявлено високу концентрацію в крові осмотично активних речовин. Як це впливатиме на об`єм діурезу? За яким механізмом ?- Секреція АДГ збільшується – діурез не змінюється .

- Секреція АДГ збільшується – діурез збільшується.

- Секреція АДГ і діурез не змінюється.

- Секреція АДГ не змінюється, діурез зменшується.

+ Секреція АДГ збільшується – діурез зменшується.

?

407. Хворому видалили частину шлунка. Якого режиму харчування він повинен дотримуватись?- Приймати їжу вночі

- Приймати їжу великим порціями 2 рази на добу

- Дотримуватися звичайного режиму, харчування 3 рази на добу

+ Приймати їжу невеликими порціями 6-8 разів на добу

- Приймати їжу під час обіду, 1 раз на добу

?

408. Натщесерце періодичне скорочення каудального відділу шлунку й евакуація вмісту шлунка до дванадцятипалої кишки здійснюється завдяки періодичному виділенню:- Гастрину

- НСI


- Гістаміну

+ Мотиліну

- Холецистокініну

?

409. Досліджують процеси тепловіддачі у роздягненої людини при кімнатній температурі. З’ясовано, що за таких умов найбільша кількість тепла віддається шляхом:- Конвекції

- Теплопроведення

+ Теплорадіації

- Випаровування

- Перспірації

?

410. Якому процесу сприяє нормальний фiльтрацiйний тиск у нирках?+ Утворенню первинної сечi

- Реабсорбцiї води i Na+

- Секрецiї електролiтiв К+ та Н+

?

411. Як змiниться внаслiдок пристосування теплопродукцiя i тепловiддача у гомойотермних тварин при температурi навколишнього середовища +30 градусiв?+ теплопродукцiя зменшиться, тепловiддача збiльшиться

- теплопродукцiя зменшиться, тепловiддача зменшиться

- теплопродукцiя i тепловiддача не змiнюються

- теплопродукцiя збiльшиться, тепловiддача зменшиться

- теплопродукцiя збiльшиться, тепловiддача збiльшиться

?

412. О котрiй годинi у людини найвища температура тiла?- 7 - 8

- 8 - 12


- 12 - 16

+ 16 - 18

- 18 – 20

?

413. У людини збільшений об’єм циркулюючої крові та зменшений осмотичний тиск плазми крові. Це супроводжується збільшенням діурезу внаслідок зменшеної секреції, перш за все:- Альдостерону.

+ Вазопресину

- Реніну

- Натрійуретичного гормону

- Адреналіну

?

414. При копрологічному дослідженні встановлено, що кал знебарвлений, у ньому знайдено краплі нейтрального жиру. Найбільш імовірною причиною цього є порушення:+ Надходження жовчі в кишечник

- Кислотності шлункового соку

- Секреції підшлункового соку

- Секреції кишкового соку

- Процесів всмоктування білків в кишечнику

?

415. У хворого видалено 12-палу кишку. Це призведе до зменшення секреції, перш за все:- Гістаміну

- Гастрину

+ Холецистокініну та секретину

- Гастрину та гістаміну

- Нейротензину

?

416. У чоловіка 45 років, зайнятого фізичною працею середньої важкості, енерговитрати встановлюють методом прямої калориметрії шляхом визначення:- Об’єму виділеного СО2.

- Складу харчового раціону.

- Об’єму поглиненого кисню.

+ Виділеного тепла.

- Дихального коефіцієнту.

?

417. Перша (мозкова) фаза шлункової секреції забезпечується:- Комплексом безумовних рефлексів з рецепторів слизої оболонки шлунка

- Вплив екстрактивних речовин на залози шлунка

- Комплексом умовних рефлексів з рецепторів слизої оболонки порожнини рота

- Комплексом безумовних рефлексів з дистантних рецепторів на вигляд, запах їжі

+ Поєднання умовних рефлексів з дистантних рецепторів на вигляд, запах їжі і безумовних рефлексів з рецепторів слизої оболонки порожнини рота

?

418. При клінічно-лабораторному обстеженні пацієнта виявилося значне підсилення шлункової секреції після капустяного пробного сніданку. Якої дієти слід дотримуватись?- Білкової

- Вуглеводної

- Рослинної

+ Молочної

- Молочно-рослинної

?

419. Головним механізмом регуляції секреції слинних залоз під час розмови про їжу є:- Гуморальний

- Нейро – гуморальний і місцевий

+ Складнорефлекторний

- За рахунок автоматії

- Питання не вивчено

?

420. За добу видiляється панкреатичного соку (в лірах):- 0,1

- 0,5


- 0,3 - 0,4

+ 1,2 - 2,5

- 5

?

421. Натщесерце жінка з’їла кремове тістечко. Де розпочинається гідроліз вуглеводів?- У стравоході

- У шлунку

+ У порожнині рота

- У товстому кишечнику

- У тонкому кишечнику

?

422. При гіперсекреції хлористоводневої кислоти парієтальними клітинами доцільно обрати препарат тривалої дії, що блокує:- М-холінорецептори

- Н2-рецептори

- Гастринові рецептори

+ Водневий насос

- Натрій-калієвий насос

?

423. Хворий 57 років, який протягом довгого часу лікувався антибіотиками, скаржиться на порушення функції кишечника. Що призвело до такого стану?+ Пригнічення мікрофлори кишечника

- Порушення секреції кишечника

- Порушення всмоктування

- Підвищення моторики кишечника

- Порушення жовчовиділення

?

424. Який виняток з перелiку речовин, здатних всмоктуватись у ротовiй порожнинi?- Глюкоза

- Вода


- Деякi лiкарськi препарати

+ Бiлки


- Синильна кислота та її солі

?

425. Які речовини являються адекватними нейрорегуляторними стимуляторами виділення шлункового соку під час шлункової фази секреції ?+ Гістамін і гастрин

- Гістамін і соматостатин

- Ентерогастрин і секретин

- Секретин і холецистокінін

- Кініни і простагландини

?

426. У експериментальної тварини заблокували активність карбоангідрази, внаслідок чого у неї суттєво збільшився діурез. Що з наведеного є причиною збільшення діурезу у тварин?- Збільшення секреції аміаку.

- Збільшення секреції іонів калію.

- Зменшення секреції іонів водню.

+ Зменшення реабсорбції іонів натрію.

- Збільшення секреції іонів водню.

?

427. У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочковоїфільтрації зросла на 20%. Найбільш ймовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:

- Збільшення ниркового плазмотоку.

- Збільшення системного артеріального тиску.

- Збільшення проникності ниркового фільтру.

- Збільшення коефіцієнту фільтрації.

+ Зменшення онкотичного тиску плазми крові.

?

428. При обстеженні чоловіка 45 років, що тривалий час перебував на рослинній дієті, виявлено негативний азотистий баланс. Яка особливість раціону стала причиною цього явища?- Надмірна кількість води

+ Недостатня кількість білків

- Надмірна кількість вуглеводів

- Недостатня кількість жирів

- Недостатня кількість жирів і вітамінів

?

429. У людини збільшений об’єм циркулюючої крові та зменшений осмотичний тиск плазми крові. Це супроводжується збільшенням діурезу внаслідок зменшеної секреції, перш за все:+ Вазопресину

- Альдостерону

- Реніну

- Натрійуретичного гормону

- Адреналіну

?

430. Вкажiть виняток серед названих механiзмiв, вiднесених до пасивного транспорту поживних речовин:- Осмос

- Фiльтрацiя

- Дифузiя за концентрацiйним градiєнтом

+ Фосфорилювання

- Дифузiя за електрохiмiчним градiєнтом

?

431. В експерименті на тварині переростягненням передсердь кров’ю викликали зменшення реабсорбції Na+ і води в ниркових канальцях. Впливом на нирки якого фактора це можна пояснити?- Реніну

- Альдостерону

+ Натрійуретичного гормону

- Ангіотензину

- Вазопресину

?

432. У дитини 10 років видалено задню частку гіпофіза в зв’язку з пухлиною. Це призведе до:- Затримки росту

- Зменшення діурезу

+ Збільшення діурезу

- Затримки розумового розвитку

- Гіперглікемії

?

433. Хворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти, перш за все, йому потрібно обмежити в харчовому раціоні?+ Жирне м'ясо, міцні бульйони

- Відварені овочі

- Кисломолочні продукти

- Овочі, багаті білками (боби, соя)

- Фрукти

?

434. В гострому досліді собаці, що знаходилась під наркозом, ввели вазопресин, внаслідок чого зменшилась кількість сечі, тому що він:- Зменшує реабсорбцію кальцію

- Посилює реабсорбцію натрію

- Зменшує реабсорбцію води

+ Посилює реабсорбцію води

- Збільшує реабсорбцію кальцію

?

435. При аналізі сечі встановлено глюкозурію. При якій концентрації глюкози в крові (ммоль/л) можливе таке явище?- 7 – 8

- 4,4 – 2-4

+ 9,5 - 10,5

- 4,44 – 6,66

- 3,0 – 5,0

?

436. В якому вiддiлi канальцiв нирки повнiстю вiдбувається реабсорбцiя амiнокислот i бiлкiв?- дистальному сегментi

+ проксимальному сегментi

- проксимальному i дистальному сегментах

- збиральнiй трубцi

- дистальному сегментi i збиральній трубці

?

437. Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з дієти насичені бульйони і овочеві відвари, тому що вони стимулюють шлункову секрецію переважно через+ Вироблення гастрину

- Смакові рецептори

- Механорецептори ротової порожнини

- Механорецептори шлунка

- Вироблення секретину

?

438. Стимулятори видiлення панкреатичного соку- Секретин

- Панкреозимiн

- Панкреатичний гастрин

- Серотонiн

+ Усi відповіді вірні

?

439. Який механiзм реабсорбцiї глюкози в канальцях нирок?- спряжений

- пасивний

- первинно-активний

+ вторинно-активний

- за концентрацiйним градiєнтом

?

440. Рефлекторне блювання часто заважає проведенню шлункового зондування. Як це попередити?- Вводити зонд «стоячи»

+ Змастити піднебіння та корінь язика препаратом для місцевої анестезії

- Змастити зонд рослинним маслом

- Змастити зонд фізіологічним розчином

- Вводити зонд під наркозом

?

441. У людини суттєво порушено перетравлення білків, жирів та вуглеводів. Знижена секреція якого травного соку, найімовірніше, є причиною цього?- Жовчі

- Слини

- Шлункового

+ Підшлункового

- Кишкового

?

442. Пацієнту призначена дієта, що містить збільшену кількість хліба грубого помолу та овочів. З якою метою це призначено?+ Підсилення моторики

- Гальмування секреції шлункового соку

- Активації трипсиногену

- Виділення великої кількості слини

- Нейтрализації HCl

?

443. У гострому експерименті у тварини здійснювали електричне подразнення chorda tympani, внаслідок чого з протоки піднижньощелепної слинної залози виділялося:- Мало в'язкої слини

- Мало рідкої слини

- Не виділялася слина

+ Багато рідкої слини

- Багато в'язкої слини

?

444. Чи буде регулюватися функцiя пересадженої нирки?- Не буде

- Буде за нервовими механiзмами

- Буде за нервовими та гуморальними механiзмами

- Буде завдяки нервовiй та внутрiшньонирковiй ауторегуляцiї

+ Буде завдяки гуморальнiй та внутрiшньонирковiй ауторегуляцiї

?

445. Де розташовується центр ковтання?- Спинний мозок

+ Довгастий мозок

- Середній мозок

- Таламус

- Гіпоталамус

?

446. Функцiї мiкрофлори товстої кишки:- Вплив на швидкiсть оновлення епiтелiю кишечника

- Бере участь у розщепленнi клiтковини, лiгнiну та iнших грубоволокнистих структур

- Причетна до синтезу вiтамiну К та вiтамiнiв групи В

- Бере участь в утвореннi природного iмунiтету

+ Усi відповіді вірні

?

447. Домінуючу роль у регуляції секреторної функції тонкої кишки відіграють:+ Місцеві рефлекси

- Умовні подразники

- Безумовні подразники слизової рота

- ХЦК-ПЗ


- Соматостатин

?

448. Яка з зазначених функцiй належить ниркам?- пiдтримка сталостi iонного складу

- пiдтримка сталого осмотичного тиску

- пiдтримка pH

- регуляцiя судинного тонусу

+ усi відповіді вірні

?

449. При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 0,8 Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окисляються:+ Білки

- Вуглеводи

- Жири

- Білки та жири- Жири та вуглеводи

?

450. У хворого суттєво знижена кислотність шлункового соку. Як зміниться моторика кишечника?- Посилиться

- Прискориться

+ Послабиться

- Не зміниться

- Повністю зникне

?

451. У хворого порушений акт ковтання внаслідок ураження патологічним процесом структур, що утворюють аферентний шлях відповідного рефлексу, який нерв уражений у хворого?+ Язикоглотковий

- Блукаючий

- Підязиковий

- Трійчастий та блукаючий

- Лицьовий

?

452. Величина рН шлункового соку натщесерце складає:- 0,5

- 1,0


- 1,8

- 3,5


+ 6,0

?

453. Kiлькiсть слини, видiленої за добу (в мл):- 100

- 300


+ 500 - 2000

- 3000


- 3500

?

454. У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок якобсонова нерва (гілочки n. glossopharyngeus). В результаті з фістули привушної залози виділялося:- Мало рідкої слини

- Мало в’язкої слини

- Багато в’язкої слини

- Не виділялась слина

+Багато рідкої слини

?

455. Вміст яких продуктів доцільно збільшити в харчовому раціоні людини зі зниженою секреторною функцією шлунка?+ Бульйони

- Солодке

- Солоне

- Молоко

- Жирне

?

456. Чоловіку 35 років з виразковою хворобою зроблено резекцію антрального відділу шлунка. Секреція якого гастроінтестинального гормону внаслідок операції буде зменшена?- Нейротензину

- Гістаміну

- Секретину

- Холецистокініну

+ Гастрину

?

457. У людини визначили величину енерговитрат. В якому стані знаходилась людина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін?+ Сон

- Відпочинок

- Легка робота

- Нервове напруження

- Спокій

?

458. Після введеня в кров альдостерону збільшилось всмоктування шляхом вторинного активного транспорту:- Вітаміну А

- Вітаміну Е

- Вітаміну Д

- Фруктози

+ Глюкози

?

459. При термометрії встановлено, що температура відкритих ділянок шкіри на 1-1,5оС нижче за температуру поруч розташованих ділянок, закритих одягом з натуральних тканин. Причиною цього є те, що одяг перш за все, зменшує:+ Тепловіддачу

- Теплоутворення

- Виділення поту

- Випаровування

- Радіацію і випаровування.

?

460. Добова кiлькiсть води, що необхiдна дорослiй людинi, у лiтрах:- 4,5 – 5

- 5,5 – 6

+ 2,5 – 3

?

461. У людини з захворюванням нирок виявлено збільшення артеріального тиску, особливо діастолічного. Яка можлива причина цього?+ Збільшення утворення реніну.

- Зниження в крові трийодтирозину.

- Підвищення тонусу парасимпатичної системи.

- Зниження тонусу симпатичної системи.

- Правильної відповіді немає.

?

462. Яка роль секретину в травленнi?- Гальмує секрецiю кишкового соку

- Гальмує секрецiю жовчi

- Стимулює секрецiю соляної кислоти шлункового соку

+ Стимулює секрецiю соку пiдшлункової залози

- Гальмує секрецiю кишкового соку

?

463. У хворого виявлено у сечі високомолекулярні білки. Причиною цього може бути порушення:+ Проникності ниркового фільтру

- Величини ефективного фільтраційного тиску

- Процесів секреції

- Реабсорбції білків

- Поворотно-протипотокової системи

?

464. Перебування людини в умовах пониженого атмосфероного тиску приводить до розвитку гіпоксії. Як зреагують на це нирки?+ Збільшенням секреції еритропоетинів

- Зменшенням секреції еритропоетинів

- Збільшенням фільтрації

- Зменшенням фільтрації

- Порушенням реабсорбції

?

465. Хворий із запаленням слизової язика скаржиться на розлад загальної чутливості передніх двох третин язика. З ураженням якого нерва це пов’язано?+ Язикового

- Барабанної струни

- Барабанного

- Язикоглоткового

- Блукаючого

?

466. До яєчного білка додали панкреатичний сік, який був отриманий шляхом зондування протоки підшлункової залози, але гідролізу білка не відбулося. Отже, протеолітичні ферменти підшлункового соку виділяються в неактивному стані. Який фермент є активатором трипсиногену?- Кисла фосфатаза

- Карбоангідраза

- Амілаза

- Карбоксиполіпептидаза

+ Ентерокіназа

?

467. Як змiниться теплопродукцiя i тепловiддача у гомойотермних тварин при низькiй температурi навколишнього середовища внаслiдок пристосування?- теплопродукцiя зменшиться, тепловiддача збiльшиться

- теплопродукцiя зменшиться, тепловiддача зменшиться

- теплопродукцiя збiльшиться, тепловiддача збiльшиться

+ теплопродукцiя збiльшиться, тепловiддача зменшиться

- вiрної вiдповiдi немає

?

468. Який з внутрiшнiх органiв за рахунок великої теплопродукцiї має найвищу температуру?- серце

- легенi


+ печiнка

- шлунок


- селезінка

?

469. Холецистокінін – панкреозимін викликає:- Розслаблення м’язової стінки жовчного міхура

+ Скорочення м’язової стінки жовчного міхура

- Скорочення сфінктера Одді

- Пригнічення жовчоутворення

- Не впливає на стан жовчного міхура

?

470. Якi залози ротової порожнини видiляють переважно серозний секрет?+ Привушнi

- Пiдщелепнi

- Пiд'язиковi

- Залози кореня язика

- Залози на твердому та м'якому пiднебiннi

?

471. Вуглеводи в шлунку:- Не розщеплюються

- Розщеплюються під дією шлункового соку

- Піддаються гідролізу при любій реакції вмісту шлунка

+ Розщеплюються в середині ядра хімусу під дією ферментів слини

- Піддаються гідролізу при лужній реакції вмісту шлунка

?

472. Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунка ввели 150 мл м'ясного бульйону. Вміст якої речовини швидко збільшиться у крові?+ Гастрину

- Соматостатину

- Інсуліну

- Глюкагону

- Нейротензину

?

473. Як змiниться процес гiдролiзу речовин у кишечнику при вiдсутностi ентерокiнази?+ Порушиться процес розщеплення бiлкiв

- Порушиться процес розщеплення вуглеводiв

- Порушиться процес розщеплення жирiв

- Порушиться всмоктування жирiв

- Порушиться всмоктування вуглеводiв та жирiв

?

474. У складі нормально забарвленого калу знаходиться велика кількість вільних жирних кислот. Причиною цього є порушення:+ Всмоктування жирів

- Гідролізу жирів

- Жовчовиділення

- Жовчоутворення

- Секреції ліпаз

?

475. В якому випадку у людини буде негативний бiлковий баланс (за азотом)?- при вагiтностi

- пiд час росту

+ при значному зменшеннi вмiсту бiлка в їжi

- при значному збiльшеннi вмiсту бiлка в їжi

- при значному збiльшеннi вмiсту бiлка i вуглеводiв в їжi

?

476. Вкажiть виняток серед названих механiзмiв, вiднесених до пасивного транспорту поживних речовин:- Осмос

- Фiльтрацiя

- Дифузiя за концентрацiйним градiєнтом

+ Фосфорилювання

- Дифузiя за електрохiмiчним градiєнтом

?

477. Моторна функція тонкої кишки характеризується всіма нижче перерахованими видами скорочення, крім- Перистальтичне

+ Антиперистальтичне

- Ритмічна сегментація

- Маятникоподібні скорочення

- Тонічні скорочення

?

478. Пацієнт знаходиться в палаті в легкому одязі. Температура повітря +140 С. Вікна й двері зачинені. Яким шляхом він віддає найбільше тепла?- Перспірація

- Теплопроведення

- Випаровування

- Перспірація і теплопроведення

+ Теплорадіація

?

479. Після резекції клубової кишки у хворого зменшилася кількість еритроцитів, гемоглобіну, кольоровий показник становив 1,25. Причиною зазначеного стало припинення всмоктування:- Заліза

- Вітаміну К

- Вітаміну С

+ Вітаміну В12

- Амінокислот

?

480. У людини значно зменшилась кількість сечі після споживання солоної їжі. Впливом якого з гормонів це можна пояснити?- Соматостатину

- Адреналіну

+ Антидіуретичного

- Окситоцину

- Глюкагону

?

481. Визначте не протеолітичні ферменти:- Пепсин

- Хімозин

- Желатинaза

- Гастриксин

+ Ліпаза

?

482. У процесі старіння людини спостерігається зменшення синтезу та секреції підшлункового соку, зменшення вмісту в ньому трипсину. Це призводить до порушення розщеплення:+ Білків

- Фосфоліпідів

- Полісахаридів

- Нуклеїнових кислот

- Ліпідів

?

483. Які з зазначених факторів сприяють відкриттю пілоричного сфінктера?- Нейтральне середовище в пілоричному відділі та лужне в 12-палій кишці

- Лужне середовище в пілоричному відділі та кисле в 12-палій кишці

- Лужне середовище в пілоричному відділі та в 12-палій кишці

- Кисле середовище в пілоричному відділі та в 12-палій кишці

+ Кисле середовище в пілоричному відділі та лужне в 12-палій кишці

?

484. Який механiзм регуляцiї соковидiлення кишкового соку є головним?- Умовнорефлекторний

- Безумовнорефлекторний

- Гуморальний

+ Мiсцевий

- Усi відповіді вірні

?

485. Яка оптимальна рH шлункового соку для дiї пепсину A?- 0,5 - 1

+ 1,5 - 2,5

- 2,8 - 3,5

- 3,8 - 7,5

- 5,5 - 5,8

?

486. Тварині через зонд у дванадцятипалу кишку ввели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. Вміст якого гормону збільшиться у тварини?+ Секретину

- Холецистокінін-панкреозиміну

- Гастрину

- Глюкагону

- Нейротензину

?

487. У холодну погоду з вітром люди зaмерзають швидше, ніж при відсутності вітру. Причиною цього є те, що вітер збільшує, перш за все, віддачу тепла шляхом:- Радіації

- Теплопроведення

- Перспірації

- Випаровування

+ Конвекції

?

488. Яку речовину використовують для визначення плазмотоку та кровотоку через нирки?- Інулін

- Креатинін

- Дiодраст

+ Парааміногіпурову кислоту

- Глюкозу

?

489. Якi речовини всмоктуються в шлунку?- Мiнеральнi солi

- Вода


- Слабкi розчини алкоголю

- Глюкоза

+ Усi відповіді вірні

?

490. Холецистокінін – панкреозимін викликає:- Розслаблення м’язової стінки жовчного міхура

+ Скорочення м’язової стінки жовчного міхура

- Скорочення сфінктера Одді

- Пригнічення жовчоутворення

- Не впливає на стан жовчного міхура

?

491. Якi залози ротової порожнини видiляють переважно серозний секрет?+ Привушнi

- Пiдщелепнi

- Пiд'язиковi

- Залози кореня язика

- Залози на твердому та м'якому пiднебiннi

?

492. Необхідно оцінити перетравлюючі властивості слини. З якими субстратами для цього її необхідно змішати?- ДНК

- Казеін


- Жир

+ Крохмаль

- РНК

?

493. В екперименті на кролеві через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу еритропоетинами, стимуляція утворення яких викликана:+ Гіпоксемією

- Гіперкапнією

- Гіпертонією

- Гіпоосмією

- Гіповолюмією

?

494. Який основний неорганiчний компонент шлункового соку?- Вугiльна кислота

+ Соляна кислота

- Молочна кислота

- Кисла фосфатаза

- Пепсин

?

495. Які вітаміни синтезує флора товстої кишки?- Вітамін P

+ Вітаміни групи В,K

- Вітамін А

- Вітамін Е

- Вітамін Д

?

496. Ліпіди транспортуються з епітелія тонкої кишки в лімфу у вигляді:- Міцел

+ Хіломікронів

- Тригліцеридів

- Моногліцеридів

- Жирних кислот

?

497. Внаслідок обтурації жовчовивідного протоку у хворого зменшилося надходження жовчі в 12-палу кишку, що призвело до порушення всмоктування:+ Жирів

- Білків

- Вуглеводів

- Білків та вуглеводів

- Мінеральних солей

?

498. Яка з наведених речовин впливає на моторно-евакуаторну функцію шлунка?- Гастрин

- Секретин

- Бульбогастрон

- Ентерогастрон

+ Усі відповіді вірні

?

499. Як вiдiб'ється на дiурезi збiльшення внутрiшньониркового тиску?- сечовидiлення збiльшиться

+ сечовидiлення зменшиться

- клубочкова фiльтрацiя збiльшиться

- реабсорбцiя води зросте

- реабсорбцiя води не змiниться

?

500. У хірургічне відділення поступив хворий 50 років з нападом печінкової коліки. При обстеженні був виявлений камінь у загальній жовчній протоці, який перешкоджає виходу жовчі в кишечник. Порушення якого процесу травлення при цьому спостерігається?- Перетравлення вуглеводів

- Перетравлення білків

- Засвоєння вітамінів групи В, С

+ Перетравлення жирів

- Засвоєння мінеральних речовин

?

501. Як впливає на дiурез звуження arteriola glomerularis afferens ниркових клубочкiв?- Збільшення діурезу

+ Зменшення дiурезу

- Відсутність змін діурезу

- Збiльшення клубочкової фiльтрацiї

- Збiльшення реабсорбцiї води

?

502. З метою схуднення жінка обмежувала кількість певних продуктів у харчовому раціоні. Через 3 місяці в неї з'явились набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є причиною цього? - Вітамінів- Жирів

- Вуглеводів

+ Білків

- Мінеральних речовин

?

503. Всмоктування глюкози в ентероцитах забезпечує:- Дифузія

+ Вторинно – активний транспорт

- Осмос

- Первинно – активний транспорт

- Ендоцитоз

?

504. Якщо температура повітря +380 С, відносна вологість повітря 72%, швидкість вітру 0 м\с, тоді тепловіддача буде відбуватися за рахунок:- Радіації

- Перспірації

- Теплопроведення

+ Випаровування поту

- Радіації та перспірації

?

505. Якi з перерахованих вiтамiнiв є водорозчинними?- В1, В2, В3

- РР, H


- С

- В6, В12

- усi відповіді вірні

?

506. Пiсля якої операцiї на собацi можна спостерiгати в чистому виглядi складнорефлекторну фазу шлункової секрецiї?+ На езофаготомованому собацi з фiстулою шлунка

- На собацi з iзольованим за Гейденгайном шлуночком

- На собацi з фiстулою шлунка

- На собацi з виведеним протоком слинноі залози

- На езофагопанкреатотомованому собацi

?

507. Подразнення яких рецепторних полів сприяє виділенню шлункового соку?- Зорових

- Нюхових

- Рецепторів язика

- Рецепторів шлунку

+ Усі вище перераховані

?

508. Якi речовини повнiстю реабсорбуються у проксимальному сегментi нефрона?- Натрій, калій, глюкоза

- Вiтамiни, мiкроелементи

- Значна кiлькiсть натрiю, хлору, бiкарбонату

- Глюкоза, білки, креатинін

+ Усi відповіді вірні

?

509. Якi речовини повнiстю реабсорбуються в ниркових канальцях за звичайних умов?- натрiй, калiй, хлор, глюкоза

- бiлки, глюкоза, сечовина

+ бiлки, амiнокислоти, глюкоза

- глюкоза, бiлки, креатинiн

- натрiй, хлор, вiтамiни, аміак

?

510. В якій з перелічених ситуацій процеси обміну стають найінтенсивнішими?- Розумова праця

+ Фізична праця

- Гіпофункція щитоподібних залоз

- Емоційне хвилювання

- Гіперфункція епіфіза

?

511. Як впливає подразнення симпатичного нерва, що іннервує кишечник, на його моторику?- Підсилює

+ Гальмує

- Не впливає

- Спочатку посилює, потім гальмує

- Спочатку гальмує, потім посилює

?

512. У людини значно зменшилась кількість сечі після споживання солоної їжі. Впливом якого з гормонів це можна пояснити?- Соматостатину

- Адреналіну

+ Антидіуретичного

- Окситоцину

- Глюкагону

?

513. Яка з складових частин плазми кровi не фiльтрується в клубочках нирок?- всi бiлки

- низькомолекулярнi бiлки

+ високомолекулярнi бiлки

- бiлки i глюкоза

- бiлки i креатинiн

?

514. При визначенні основного обміну з’ясовано, що його величина у досліджуваного менша за належну величину на 7 %. Це означає, що процеси енергетичного метаболізму у людини:+ Відбуваються нормально

- Помірно підвищені

- Помірно пригнічені

- Суттєво пригнічені

- Суттєво підвищені

?

515. Яка основна роль гастрину?- Активує ферменти пiдшлункової залози

- Перетворює в шлунку пепсиноген на пепсин

+ Стимулює секрецiю шлункового соку

- Гальмує моторику тонкої кишки

- Гальмує моторику жовчного мiхура

?

516. Людина приймає суху їжу. Які слинні залози при цьому секретують найбільше?+ Привушні

- Щічні


- Підщелепні

- Під’язикові

- Піднебінні

?

517. За добу видiляється кишкового соку (в мілілітрах):- 100

- 200


- 300

- 500


+ 2000

?

518. Визначте виняток серед функцiй, якi властивi товстiй кишцi:- Резервуарна, моторна, евакуаторна

- Всмоктування води, мiнеральних солей

- Утворення вiтамiну К та вiтамiнiв групи В

- Причетнiсть до органiзацiї природного iмунiтету

+ Ферментативне розщеплення їжi

?

519. Яка величина клубочкової фiльтрацiї у нирках за звичайних умов у чоловіків(мл/хв)?- 1

+ 125


- 650

- 1300


- 8000

?

520. Мікрофлора травного тракту у дорослої людини найінтенсивніше «заселяє»:- Шлунок

- 12- палу кишку

- Тонку кишку

- Клубову кишку

+ Товсту кишку

?

521. Визначте виняток серед факторiв, що активують секреторну дiяльнiсть ентероцитiв тонкої кишки?- Механiчне подразнення

- Продукти розщеплення їжi

- Гормони ДЕС: секретин, холецистокiнiн-панкреозимін, ВIП

+ Гормони ДЕС: соматостатин, енкефалiн

- Прянощi

?

522. Хворий переведений на безсольову дієту. Як зміниться поріг смакової чутливості на солоне?- Мало зміниться

- Не зміниться

- Зменшиться

- Підвищиться

+ Спочатку підвищиться, потім зменшиться

?

523. В товстому кішківнику проходять усі нижче перераховані процеси,крім- Всмоктування води

- Виділення соку

- Перетворення хімусу в калові маси

- Антиперестальтичні рухи

+ Пристінкове травлення

?

524. В якій з перелічених ситуацій процеси обміну стають найінтенсивнішими?+ Фізична праця

- Розумова праця

- Гіпофункція щитоподібних залоз

- Емоційне хвилювання

- Гіперфункція епіфіза

?

525. Чому дорiвнює дiурез у людини за нормальних умов (мл за 1 хв)?- 0,1

+ 1


- 5

- 10


- 50

?

526. У хворого зі зниженою видільною функцію нирок відзначається неприємний запах з рота. Збільшення екскрецiї слинними залозами якої речовини є причиною E. Муцин+ Сечовина

- Альфа-амілази

- Лізоцим

- Фосфатаза

- Муцин

?

527. У людини хірургічно видалили ушкоджену патологічним процесом дистальну чверть тонкої кишки. Як це позначиться на всмоктуванні поживних речовин при звичайному харчовому режимі?+ Всмоктування не зміниться

- Зменшиться всмоктування вуглеводів

- Зменшиться всмоктування білків

- Зменшиться всмоктування жирів

- Зменшиться всмоктування води

?

528. Якi речовини використовуються в клiнiчнiй практицi для визначення реабсорбцiї?- Інулін

- Креатинін

+ Глюкоза

- Діодраст

- Параамiногiпурова кислота (ПАГК)

?

529. Основним іоном який стимулює процеси збудження і скорочення гладеньких м’язів шлунка є:- Натрій

- Калій


+ Кальцій

- Магній


- Хлор

?

530. Звуження arteriola glomerularis afferens ниркових клубочків викликало зменшення діурезу. Причиною є зниження:- Секреції сечовини

- Реабсорбції води

- Реабсорбції глюкози

- Реабсорбції іонів

+ Ефективного фільтраційного тиску

?

531. Який вмiст цукру в сечi, коли концентрацiя цукру в кровi людини дорiвнює 5,0 ммоль/л- 2,0 %

- 0,6 %


- 6,0 %

+ Відсутній повніст

- 4,0 %

?

532. Мiсце основного процесу всмоктування?- Ротова порожнина

- Шлунок


- 12-пала кишка

+ Порожня кишка

- Пряма кишка

?

533. Після введеня паратирину в кров збільшилося всмоктування в тонкій кишці іонів:- Натрію

- Калію


+ Кальцію

- Магнію


- Хлору

?

534. Швидкість евакуації хімусу зі шлунка до дванадцятипалої кишки прискориться завдяки збільшенню:- Концентрації в крові холецистокініну

- Концентрації в крові секретину

+ Частоти скорочення антрального відділу

- Частоти скорочення воротаря

- Частоти мігрувального моторного комплексу

?

535. Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі, тому, що у воді значно ефективнішою є віддача тепла шляхом:- Випаровування поту

- Конвекції

- Тепловипромінювання

+ Теплопроведення

- Всіма шляхами

?

536. У людини порушено всмоктування продуктів гідролізу жирів. Причиною цього може бути дефіцит у порожнині тонкої кишки:- Іонів натрію

- Жовчних пігментів

- Ліполітичних ферментів

+ Жовчних кислот

- Жиророзчинних вітамінів

?

537. Назвiть основнi механiзми всмоктування:- Фiльтрацiя

- Осмос


- Полегшена дифузiя

- Активний транспорт

+ Усі відповіді вірні

?

538. В експерименті на собаці вводилася речовина, яка призвела до ушкодження ниркового фільтру. Які з нижченаведених речовин можна виявити у сечі тварини внаслідок цього?+ Білків

- Глюкози

- Амінокислот

- Іонів Nа

- Іонів Са

?

539. Через 6 годин після прийому жирної їжі змінився колір лімфи в грудному ліматичному протоці. Чому?+ Всмоктались жири

- Всмоктались білки

- Всмоктались вуглеводи

- Всмокталаась вода

- Всмоктались мінеральні речовини

?

540. У чоловіка 33 років діагностовано прободіння шлунка й запалення очеревини, що призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки “доскоподібний живіт”. Який рефлекс забезпечує цей симптом?+ Вісцеро-соматичний

- Вісцеро-вісцеральний

- Вісцеро-кутанний

- Кутанно-вісцеральний

- Сомато-вісцеральний

?

541. З метою профілактики гладком'язевої недостатності кишечника і шлунка застосовують серотонін, який збільшує частоту скорочень гладких м'язів органів травлення. Яка з фізіологічних властивостей м'язової тканини органів травлення проявляється більш активно під дією серотоніна?+ Автоматія

- Збудливість

- Провідність

- Скоротливість

- Пластичність

?

542. Обід з трьох страв: свинина з картоплею, бульйон, компот. У якій послідовності необхідно приймати ці страви, щоб забезпечити нормальну секрецію шлункового соку?- Бульйон, компот, свинина з картоплею

- Свинина з картоплею, бульйон, компот

- Компот, свинина з картоплею, бульйон

+ Бульйон, свинина з картоплею, компот

- Свинина з картоплею, компот, бульйон

?

543. Дефіцит якого ферменту найчастіше є причиною неповного перетравлення жирів у шлунково-кишковому тракті й збільшення кількості нейтрального жиру в калі?- Кишкової ліпази

- Шлункової ліпази

- Печінкової ліпази

+ Панкреатичної ліпази

- Ентерокінази

?

544. Особливості печінкової жовчі:+ рідка, прозора, золотава

- густа, зелена

- рідка, мутна

- коричнева, рідка

- густа, прозора, коричнева

?

545. Речовини, які гальмують секрецію панкреатичного соку:- Глюкагон

- Соматостатин

- Кальцитонін

- ШІП, ВІП

+ Всі вище перераховані

?

546. Які травні соки мають здатність емульгувати жири?- Панкреатичний сік

+ Жовч


- Слина

- Кишковий сік

- Шлунковий сік

?

547. У людини зменшено всмоктування іонів натрію з порожнини кишківника в кров. Всмоктування яких з наведених речовин при цьому залишиться незмінним?+ Жири

- Вуглеводи

- Білки

- Вода


- Хлориди

?

548. Що підсилює жовчовиділення?- акт жування

- жири, пептони

- жовток курячого яйц

- сірчанокисла магнезія

+ Всі відповіді вірні

?

549. Як змiниться процес гiдролiзу речовин у кишечнику при вiдсутностi ентерокiнази?+ Порушиться процес розщеплення бiлкiв

- Порушиться процес розщеплення вуглеводiв

- Порушиться процес розщеплення жирiв

- Порушиться всмоктування жирiв

- Порушиться всмоктування вуглеводiв та жирiв

?

550. Який механiзм регуляцiї соковидiлення кишкового соку є головним?- Умовнорефлекторний

- Безумовнорефлекторний

- Гуморальний

+ Мiсцевий

- Усi відповіді вірні

?

551. Функцiональне значення бiкарбонатiв панкреатичного соку:- Приймають участь у нейтралiзацiї кислого шлункового вмiсту

- Створюють оптимальнi умови для дiяльностi ферментiв панкреатичного соку

- Захищають слизову оболонку тонкої кишки вiд дiї ферментiв шлункового соку

- Забезпечують нормальне травлення в кишечнику

+ Усі відповіді вірні

?

552. У тварини заблокували діяльність підслизового нервового сплетіння тонкої кишки. На якому з зазначених процесів це позначиться найбільш негативно?+ Секреція кишкового соку

- Пристінкове травлення

- Ритмічна сегментація

- Маятникоподібні рухи

- Всмоктування

?

553. У чоловіка 40 років після щелепно-лицьової травми порушилася функція підязичної та підщелепної залози. Залози виділяють невелику кількість густої слини. Функція якого нерва порушена?+ Лицьового

- Підязикового

- Блукаючого

- Язикоглоткового

- Трійчастого

?

554. Бiлки перетравлюються:- Пепсином А

- Гастриксином

- Желатиназою

- Реннiном

+ Усi вiдповiдi вiрнi

?

555. Функцiї слизу шлунка:- Запобігає самоперетравленню слизової шлунка

- Гальмує видiлення шлункового соку

- Нейтралізує НСl

- Є носієм групових властивостей, забезпечує протипухлинний захист, є регулятором еритропоезу

+ Усi вiдповiдi вiрнi

?

556. Як впливає на рухову функцію тонкої кишки введення атропіну?- Моторика збільшиться

- Моторика не зміниться

- З’явиться перистальтика

- З’явиться антиперистальтика

+ Моторика зменшиться

?

557. При розтягнені хімусом дистального відділу клубової кишки зменшується евакуація вмісту шлунку до дванадцятипалої кишки завдяки:- Парасимпатичному рефлексу

- Симпатичному рефлексу

- Нейротензину

- Холецистокініну

+ Метасимпатичному рефлексу

?

558. Всі нижче перераховані речовини гальмують шлункову секрецію, крім:- Атропіну

- Ентерогастрону

+ Гістаміну

- Адреналіну

- Норадреналіну

?

559. Вкажіть основний неорганiчний компонент панкреатичного соку:- СаCl2

- МgСl2


- NaCl

- KCl


+ NaHCOз

?

560. рН слини:- 1,8 - 2,5

- 3,5 - 4,5

+ 5,8 - 7,8

- 8,0 - 8,5

- 8,7 - 9,0

?

561. Під час полювання мисливський пес ушкодив лапу і почав її зализувати. Яку функціювиконує слина в цьому випадку?

+ Захисну

- Секреторну

- Ферментативну

- Екскреторну

- Інкреторну

?

562. У хворого хронічний неврит трійчастого нерва. Який з травних процесів буде порушений в найзначній мірі?- Ковтання

- Слиновиділення

- Формування відчуття смаку

+ Жування

- Слиноутворення

?

563. Експериментальним шляхом підвищили гідростатичний тиск в кишечнику тварини. Як зміниться всмоктування і за рахунок якого механізму?- Сповільниться за рахунок активного транспорту

+ Прискорення за рахунок фільтрації

- Не зміниться

- Прискориться за рахунок активного транспорту

- Сповільниться за рахунок дифузії

?

564. У чоловіка 45 років, зайнятого фізичною працею середньої важкості енергозатрати визначають методом прямої калориметрії.- Об’єм виділеного СО2.

- Склад харчового раціону.

- Об’єм поглиненого кисню.

+ Виділене тепло.

- Дихальний коефіцієнт.

?

565. В якій з перелічених ситуацій процеси обміну стають найінтенсивнішими?+ Фізична праця.

- Розумова праця.

- Гіпофункція щитовидної залози.

- Емоційне хвилювання.

- Гіперфункція епіфіза.

?

566. При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1.0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окисляються:- Білки

+ Вуглеводи

- Жири

- Білки та жири- Жири та вуглеводи

?

567. Чому при охолодженні головного мозку можна продовжити тривалість періоду клінічної смерті?- Звужуються судини головного мозку.

- Підвищується активність ретикулярної формації.

+ Метаболізм нейронів і процеси аутоліза знижуються.

- Уповільнюється вироблення медіатора.

- Уповільнюється вироблення біопотенціалів.

?

568. При визначенні основного обміну з’ясовано, що його величина у досліджуваного перевищує належну величину на 8%. Це означає, що процеси енергетичного метаболізму у людини.+ Відбуваються нормально

- Помірно підвищені

- Помірно пригнічені

- Суттєво пригнічені

- Суттєво підвищені

?

569. У людини вимірюються енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть найменшими?+ 3-4 години ранку

- 7-8 годин ранку

- 10-12 годин дня

- 14-16 годин дня

- 17-18 годин вечора

?

570. У людини вимірюються енерговитрати натщесерце, лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енерговитрати будуть найбільшими?+ 17-18 годин вечора

- 7-8 годин ранку

- 10-12 годин дня

- 14-16 годин дня

- 3-4 години ранку

?

571. Через 3 години після прийому їжі енерговитрати у людини збільшились на 30%.Яку саме їжу споживала людина?

+ білкову

- Вуглеводну

- Жирову


- Білково-вуглеводну

- Вуглеводно-жирову

?

572. При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Це означає, що у клітинах досліджуваного переважно окислюються:+ Вуглеводи

- Білки


- Жири

- Білки і вуглеводи

- Вуглеводи та жири

?


573. У людини визначили величину енерговитрат. У якому стані знаходилась людина, якщо її енерговитрати виявилися меншими за основний обмін ?

+ Сон


- Відпочинок

- Легка робота

- Нервове напруження

- Спокій


?

574. При визначенні основного обміну з’ясовано, що його величина у досліджуваного менша за належну величину на 7 %. Це означає, що процеси енергетичного метаболізму у людини:

+ Відбуваються нормально

- Помірно підвищені

- Помірно пригнічені

- Суттєво пригнічені

- Суттєво підвищені

?

575. При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл вуглекислого газу. Яким є дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?+ 0,8

- 1,25


- 0,9

- 0,84


- 1,0

?

576. З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3 місяці в неї з’явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є причиною цього?- Вуглеводів

- Жирів


+ Білків

- Вітамінів

- Мінеральних речовин

?

577. У пацієнта сурово виконуючого поради з дотриманню певної дієти на протязі 10 днів було проведено дослідження величини дихального коефіцієнта. (Результат ДК= 1.0). Якої дієти дотримувався пацієнт?+ З переважаючим змістом вуглеводів

- З переважним змістом жирів

- З переважним змістом білків і жирів

- З переважним змістом білків і вуглеводів

?

578. Енергетичні витрати чоловіка 40 років, який працює шахтарем, складають більше 5000 ккал/добу. Який компонент у харчовому раціоні найбільш доцільно збільшити для відновлення таких витрат енергії?- Вуглеводи

- Білки


+ Жири

- Вітаміни

- Рідина

?

579. У молодої жінки при надходженні з їжею 120 г білка за добу з сечею виділиться 16 г азоту. В якому стані знаходиться жінка?- Гостре інфекційне захворювання

+ Вагітність

- Лейкоз

- Момент овуляції

- Період менструації

?

580. Людина з‘їла підсоленого до смаку супу (ізотонічний розчин). Які з нижче перерахованих рецепторів насамперед прореагують на зміну водного балансу організму?- Осморецепторів печінки

- Осморецепторів гіпоталамусу

+ Волюморецептори порожнистих вен і передсердь

- Терморецептори гіпоталамусу

- Барорецептори дуги аорти

?

581. Особам що бажають схуднути, рекомендують включати до харчового раціону більше пісної яловичини. Підставою для цього є те, що білки:- Мають найбільшу специфічно-динамічну дію

+ Мають низку калорійність

- Довго затримуються у шлунку

- Швидко викликають насичення

- Погано всмоктуються

?

582. Студентка 18 років має масу тіла 50 кг. Робочий (загальний) обмін студентки складає 11 000 кДж\д. Якою повинна бути калорійність харчового раціону студентки, якщо вона хоче збільшити масу тіла?+ 12 000 – 13 000 кДж\д.

- 10 500 – 11 500 кДж\д.

- 10 000 – 11 000 кДж\д.

- 9 000 – 10 000 кДж\д.

- 8 000 – 9 000 кДж\д.

?

583. У дитини 14 років був виявлений позитивний азотистий баланс. Що з наведеного може бути причиною цього?+ Ріст організму

- Голодування

- Зниження вмісту білка у їжі

- Значні фізичні навантаження

- Емоційне напруження

?

584. При визначенні білкового балансу (за азотом) встановлено, що він є позитивним. Коли це можливо?- В похилому віці

- При голодуванні

- При значному зменшенні вмісту білка в їжі

- При значному збільшенні вмісту вуглеводів в їжі

+ Під час росту організму

?

585. При визначенні енерговитрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 0,7. Це означає, що уклітинах досліджуваного переважно окислюються:+ Жири

- Білки


- Вуглеводи

- Білки і вуглеводи

- Вуглеводи та жири

?

586. Звичайна людина в стані алкогольного сп’яніння на морозі замерзає швидше, ніж твереза. В чому причина?- Порушується функція крові

- Судини спазмуються, шкіра швидко охолоджується

+ Алкоголь розширює судини

- Порушується функція підкоркових утворень

- Зменшується вміст ліпідів крові

?

587. Пацієнт знаходиться в палаті в легкому одязі. Температура повітря +140 С. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом він віддає найбільше тепла?- Перспірація

- Теплопроведення

- Випаровування

- Перепірація і теплопроведення

+ Теплорадіація

?

588. Якщо температура повітря 380 С., відносна вологість повітря 80 %, швидкість вітру 0 м\с, то тепловіддача буде проходити за рахунок:- Радіація

- Перспірація

- Теплопроведення

+ Випаровування

- Радіація і перспірація

?

589. У людини масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об‘єм циркулюючої крові становить 3,4 л, гематокрит – 65 %, загальний білок крові-80 г\л. Такі показники є наслідком, перш за все:+ Втрати води з потом

- Збільшення кількості еритроцитів

- Збільшення вмісту білків в плазмі

- Збільшення об‘єму циркулюючої крові

- Збільшення діурезу

?

590. Європеєць 40 років під час роботи в одній з країн Південно – Східної Азії скаржився, що високу температуру при високій вологості він переносить набагато важче, чим при низькій вологості. Як це можна пояснити?- Полегшенням випаровування

- Неможливістю випаровування

- Утрудненням випромінювання

+ Погіршенням випаровування

- Полегшенням теплопроведення

?

591. Робітники гарячих цехів металургійних підприємств позбуваються з потом значної кількості води. Для оптимальної компенсації цього потрібно вживати:+ Підсолену воду

- Газовану воду

- Молоко

- Натуральні соки

- Квас

?

592. Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі, тому що у воді значно ефективнішою є віддача тепла шляхом:+ Теплопроведення

- Конвекції

- Тепловипромінювання

- Випаровування поту

- Конвекція і випаровування

?

593. Досліджують процеси тепловіддачі у роздягненої людини при кімнатній температурі. З‘ясовано, що за таких умов найбільша кількість тепла віддається шляхом:+ Теплорадіації

- Теплопроведення

- Конвекції

- Випаровування

- Конвекції і випаровування

?

594. Людина вийшла з кондиціонованого приміщення на вулицю, де температура повітря дорівнює40 0 С, вологістю повітря – 60 %. Віддача тепла з організму на вулиці буде здійснюватися за рахунок:

+ Випаровування поту

- Конвекції

- Радіації

- Проведення

- Конвекції і радіації

?

595. При термометрії встановлено, що температура відкритих ділянок шкіри на 1-1,5 (нижче за температуру поруч розташованих ділянок, закритих одягом з натуральних тканин. Причиною цього є те, що одяг перш за все, зменшує- Конвекції

+ Радіації

- Проведення

- Випаровування

- Радіацію і випаровування

?

596. У неадоптованної до спеки людини спостерігається значна втрата води і солей за рахунок посиленого потовиділення. Збудження яких рецепторів викликає у неї відчуття спраги?- Волюморецепторів передсердь

- Волюморецепторів гіпоталамусу

- Волюморецепторів порожнистих вен

+ Осморецепторів гіпоталамусу

- Волюморецепторів порожнистих вен і передсердь

?

597. У холодну погоду звітром люди змерзають швидше, ніж при відсутності вітру. Причиною цього є те, що вітер збільшує, перш за все, віддачу тепла шляхом:+ Конвекції

- Радіації

- Теплопроведення

- Випаровування

- Випаровування і радіацію

?

598. Якщо температура повітря 38 градусів за Цельсієм, відносна вологість повітря 80 %, швидкість вітру 0 м/с, то тепловіддача буде проходити за рахунок :+ Випаровування поту

- Радіації

- Конвекції

- Зменшення кровозабезпечення шкіри

- Ні одна відповідь не є вірною

?

599. У кабінеті під час реєстрації ЕЕГ у пацієнта задзвонив мобільний телефон. Які зміни виникнуть на ЕЕГ?- Бета-ритм посилиться

+ Альфа-ритм зміниться на бета-ритм

- Альфа-ритм зміниться на дельта-ритм

- Альфа-ритм посилиться

- Бета-ритм зміниться на альфа-ритм

?

600. У лікарню звернувся хворий зі скаргами на вибіркову нездатність виконувати математичні підрахунки, яка виникла після травми головного мозку. В якій зоні кори головного мозку локалізується ураження?- Прецентральна звивина

- Постцентральна звивина

+ Нижня ділянка лівої лобової частки

- Веретеноподібна закрутка на внутрішній поверхні правої скроневої частки

- Потилична ділянка кори

?

601. У пацієнта внаслідок перенесеного інсульту втрачена здатність розпізнавати обличчя. Яка частина мозку ушкоджена?- Прецентральна звивина

- Постцентральна звивина

- Потилична ділянка кори

+ Внутрішня поверхня правої скроневої частки

- Нижня ділянка лівої лобової частки

?

602. Для робітників конвейєрного цеху заводу розробили рекомендації щодо ефективної організації робочого часу і підвищення працездатності. Яка особливість праці в цьому цеху викликає найбільше навантаження на робітників?- Соціальна неефективність праці

- Підвищення інтелектуального компоненту

+ Монотонність праці

- Підвищення відповідальності

- Стан «оперативного спокою»

?

603. Випробовуваного розбудили, коли йому снився сон. Під час якої фази сну його розбудили ?- Наркотичний

+ Щодобовий "парадоксальний"

- Гіпнотичний

- Щодобовий повільний

- Летаргічний

?

604. Дочка приїхала у гості до матері. Вона не була голодною, але святково сервірований стіл, аромати збудили у неї апетит. Який елемент функціональної системи (П.К. Анохіна) в даному випадку викликав таку поведінку?- Домінантна мотивація

- Акцентор результату дії

+ Обстановочна аферентація

- Пусковий стимул

- Пам'ять

?

605. И.П. Павлов встановив, що тип ВНД зумовлюється силою, врівноваженістю і рухливістю процесів збудження і гальмування в ЦНС. Яким способом можна перевірити силу процесу збудження у тварини (людини)?- Загальмувати умовний рефлекс

- Піддати неврозу

- Перевірити швидкість стомлення

+ Виробити умовний рефлекс.

- Зареєструвати ЕЕГ

?

606. Структури лімбічної системи взаємодіють з різними відділами мозку. Вкажіть найважливіші впливи скроневої частки на емоції:- Свідомо управляє проявом емоцій

+ Забезпечує активнішу обробку різного роду сенсорних сигналів

- Забезпечує підключення пам'яті

- Забезпечує підключення вегетативної нервової системи для прояву емоційної поведінки

- Несвідомо управляє виникненням емоцій

?

607. У основі сприйняття глядачем образів і дій при прогляданні фільму лежить:- Сенсорна пам'ять

+ Короткочасна пам'ять

- Словесно-логічна пам'ять

- Найближча пам'ять

- Довгочасна пам'ять

?

608. У студента, який раптово зустрів кохану дівчину, збільшився системний артері-альний тиск. Посилена реалізація яких рефлексів спричинила таку зміну тиску?- Безумовні симпатичні

- Умовні симпатичні та парасимпатичні

- Умовні парасимпатичні

- Безумовні парасимпатичні

+ Умовні симпатичні

?

609. Дівчина 15 років народила дитину та через соціальні негаразди віддала її до притулку. Але через деякий час у неї виникло нестримне бажання забрати її додому. Який інстинкт, найімовірніше, стимулює її бажання?+ Батьківський

- Вітальний

- Імітаційний

- Статевий

- Зоосоціальний

?

610. Умовний слиновидільний рефлекс на дзвінок зникає при:+ Викликанні рефлексу без підкріплення їжею

- Пошкодженні спинного мозку на рівні L2-L4

- Відшаруванні сітківки

- Пошкодженні чотириголового м’яза стегна

- Пошкодженні пірамідного шляху

?

611. Спортсмен перейшов на тренерську роботу і продовжує регулярно обстежуватись у фізкультурному диспансері. Які особливості ритмів ЕЕГ можна виявити у цього чоловіка віком 65 років, якщо він здоровий?- Судомні розряди

- Атипові високочастотні хвилі

- Депресія бета-ритму

+ Сповільнення альфа- і тета-ритму

- Активацію скроневих ділянок

?

612. Який вид гальмування виникає у людини, яка тривалий час знаходиться в приміщенні з високим рівнем шуму.- Умовне гальмування

- Внутрішнє гальмування

- Диференційне гальмування

- Згасальне гальмування

+ Позамежне гальмування

?

613. Людина на короткий проміжок часу [декілька секунд] запам'ятала номер телефону. Після дзвінка абоненту він вже зміг відтворити використаний порядок цифр . Який вид пам'яті лежав в основі процесу запам'ятовування?- Довготривала пам'ять

- Іконічна пам'ять

+ Найближча пам'ять

- Вторинна і третинна пам'ять

- Короткочасна пам'ять

?

614. Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність відчувати смаки. Як зветься це захворювання?+ Агевзія

- Гіперосмія

- Аносмія

- Гіпоосмія

- Гіпогевзія

?

615. У пацієнта обстежували вестибулярну сенсорну систему. Для цього його обертали у кріслі Барані в положенні з головою, нахиленою донизу на 30°. В яких півколових каналах у пацієнта виникало позачергове збудження?- У задньому вертикальному

+ У горизонтальних

- У всіх каналах

- У передньому вертикальному

- В обох вертикальних (передньому і задньому)

?

616. Травматичне пошкодження спірального органу в області овального вікна призводить до:- Ослабленню сприйняття низькочастотних звукових коливань

+ Ослабленню сприйняття низько- і високочастотних звукових коливань

- Підсиленню сприйняття високочастотних звукових коливань

- Підсиленню сприйняття низькочастотних звукових коливань

- Ослабленню сприйняття високочастотних звукових коливань

?

617. У обстежуваного виявлено анізокорію (неоднаковий розмір зіниць при однаковому освітленні). Які нейрони пошкоджені, якщо з боку головного мозку патології не виявлено?- Пігментні клітини сітківки.

+ Сітківка.

- Війчасте тіло.

- Чотиригорбкове тіло.

- Зовнішнє колінчасте тіло.

?

618. У хворого порушений зіничний рефлекс при збереженні функції зору. Яке функціональне пристосування втрачене?+ Регуляція освітлення сітківки.

- Інтенсивність кольоросприйняття.

- Регуляція тонусу райдужки.

- Сприйняття глибини простору.

- Цілісність рефлекторної дуги.

?

619. Який функціональний механізм зорового аналізатора дозволяє людині сприйняти двогодинний кінофільм із візуальнимми спецефектами?- Наявність бінокулярного зору.

+ Збудження одночасно багатьох нейронів кори.

- Вироблення колбочками хлоролабу і еритролабу.

- ГАМК-ергічна передача імпульсів.

- Оклюзія у підкіркових центрах.

?

620. Чоловік 30 років працює рентгенологом. В процесі роботи йому часто приходиться переходити із затемненого приміщення в освітлене. Щоразу йому приходиться перечекати деякий час, щоб звикнути до освітлення. Які процеси в зоровій сенсорній системі?- Дивергенція нервових імпульсів.

+ Переключення з системи паличок на систему колбочок.

- Регуляція просвіту зіниці.

- Підсилення імпульсів від паличок.

- Регуляція нервових імпульсів.

?

621. У людини в результаті травми голови пошкоджені зорові асоціативні сенсорні зони, що призвело до зміни зорового сприйняття.У чому це виявляється?- Зменьшилось поле зору на білий колір

- Порушено кольоровий зір

- Зменьшилось поле зору на червоний колір

+ Порушена здатність до оцінки зорових образів

- Зменьшилось поле зору на чорний колір

?

622. У людини під час нейрохірургічної операції подразнюють потиличні долі кори великих півкуль головного мозку. Які галюцинації це викликатиме у хворого?- Слухові

+ Зорові

- Смакові

- Дотикові

- Нюхові

?

623. В експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Внаслідок руйнування однієї із структур середнього мозку собака втратив орієнтувальний рефлекс на звукові сигнали. Яку структуру було зруйновано?- Медіальні колінчасті тіла

- Червоні ядра

- Латеральні колінчасті тіла

- Верхні горбики чотирьохбугір'я

+ Нижні горбики чотирьохбугір'я

?

624. У пацієнта віком 60 років виявлено збільшення порогу сприймання звуків високої частоти. Зміна функцій яких структур слухового аналізатора зумовлює виникнення цього порушення?- М’язів середнього вуха

+ Органу Корті ближче до овального віконця

- Барабанної перетинки

- Євстахієвої труби

- Органу Корті ближче до гелікотреми

?

625. В експерименті на жабі вивчали міотатичний рефлекс. Однак при розтяганні м’яза, його рефлекторне скорочення не відбулося. На порушення функції яких рецепторів слід звернути увагу?- Тактильних

- Суглобових

- Сухожильних органів Гольджи

- Больових

+ М’язових веретен

?

626. До відділення нейрохірургії було доставлено чоловіка 52 років з симптомами втрати відчуття слуху. При проведенні дослідження головного мозку методом комп’ютерної томографії було знайдено вогнище крововиливу в області коркового представництва слухового аналізатору. В якій області кори головного мозку знаходиться представництво слухового аналізатору?- В сомато-сенсорній області

- В лобних долях

- В потиличній області

+ В скроневій області

- В тім’яних долях

?

627. До лікаря отоларинголога звернувся чоловік 35 років зі скаргами на погіршення слуху після приймання діуретиків, що могло бути пов’язаним з:- Надлишком Na+ в крові

- Дефіцитом Na+ в крові

- Дефіцитом Ca2+ в крові

- Надлишком K+ в крові

+ Дефіцитом K+ в крові

?

628. У пацієнта, що звернувся до лікаря отоларинголога, ліве вухо однаково погано сприймає звук як шляхом повітряної, так і кісткової провідності, що може бути пов’язаним з захворюванням:- Середнього вуха зліва

- Зовнішнього вуха зліва

- Внутрішнього вуха зправа

- Середнього вуха зправа

+ Внутрішнього вуха зліва

?

629. В експерименті на морській свинці виключення лабіринту зправа, шляхом обробки його хлороформом, привело до підвищення тонусу:- Всіх екстензорів

- Екстензорів зправа

+ Екстензорів зліва

- Флексорів зліва

- Флексорів зправа

?

630. У лабораторних дослідженнях на приматах вивчали фоторецепцію. Встановлено, що внаслідок поглинання кванту світла руйнуються молекули ц-ГМФ, які у темряві утримують відкритими іонні канали для Na+ i Cl-. Які зміни потенціалу мембрани рецептору при цьому спостерігалися?- Реверсія.

+ Гіперполяризація.

- Вихід на рівень плато.

- Зникнення потенціалу

- Деполяризація.

?

631. Майбутні водії проходили медкомісію. Обстежували колірний зір. При цьому перевіряли сприйняття різних комбінацій кольорів. Якої комбінації сприйняття кольорів ніколи не може бути?- Зелений – сприймається, червоний – не сприймається.

+ Синій – не сприймається, блакитний – сприймається

- Зелений – не сприймається, червоний – сприймається.

- Синій – сприймається, зелений – не сприймається.

- Синій – не сприймається, зелений – сприймається.

?

632. У лабораторному експерименті вивчали електричні явища у провідниковому відділі слухової сенсорної системи. Була зафіксована електрична активність слухового нерва - 100 імп/с. Якому стану відповідає названа електрична активність?- Дії звуків низької частоти.

- Дії голосних звуків.

+ Абсолютній тиші.

- Дії тихих звуків.

- Дії звуків високої частоти.

?

633. Дитина ненавмисно порізала палець. Спочатку виникло відчуття гострого болю, а потім виник пекучий, ниючий біль, що довго не проходив. Якими речовинами викликаний пекучий біль?- Fe3+.

- Ca2+, Mg2+.

+ H+, K+.

- Na+, Cl-.

- Fe2+,

?

634. До чого призводить цикл фотохімічних реакцій у зорових рецепторах паличках і активація кальмодуліну?- Дифузія іонів калію в клітину

- Дифузія іонів калію з клітини

- Дифузія іонів магнію з клітини

- Дифузія іонів кальцію з клітини

+ Змінюється проникність мембрани до натрію

?

635. Для отримання прав водіїв молода людина 23 років пройшла огляд у лікаря окуліста. Встановлено, що пацієнт не розрізняє червоний і зелений кольори. Вкажіть як називається порушення кольорового зору.+ Протанопія і дейтеранопія

- Дальтонізм

- «Куряча сліпота»

- Тританопія

- Протанопія

?

636. Поверхню, на якій знаходиться інтактна жаба, нахилили в правий бік. З цього боку рефлекторно підвищився тонус м’язів-розгиначів, завдяки активації таких рецепторів:- Вестибулорецепторів півколових каналів

- Пропріорецепторів

- Механорецепторів шкіри ступні

- Фоторецепторів сітківки ока

+ Вестибулорецепторів маточки і мішечка

?

637. У балерини під час танцю при обертанні в ліву сторону очні яблука швидко рухаються вліво, це є наслідком активації:- Рецепторів сухожиль

- М’язових веретен

- Отолітових вестибулорецепторів

+ Вестибулорецепторів півколових каналів

- Рецепторів суглобів

?

638. У тварини зникли орієнтовні рефлекси на звукові подразнення і збереглися на спалах світла після перерізу мозку:- Нижче ядер Дейтерса

- Між мостом і середнім мозком

+ Між передніми і задніми двогорбиками

- Між довгастим мозком і мостом

- Між довгастим і спинним мозком

?

639. У людини формуються звукові відчуття, якщо камертон ставлять на тім’я, але вони зникають, якщо його підносять до вушної раковини. Причиною цього є порушення функції:+ Звукопровідного апарату вуха

- Середнього вуха

- Зовнішнього вуха

- Звукосприймаючого апарату вуха

- Слухових кісточок

?

640. У людини значно порушено сприйняття звуків високої частоти. Причиною цього, найімовірніше, є порушення функції:- Слухових кісточок

- Вершини завитки

+ Основи завитки

- Середнього вуха

- Внутрішнього вуха

?

641. В експерименті на тварині зруйнували середню частину завитки. Це призвело до порушення сприйняття звукових коливань такої частоти:- Високої та середньої

- Низької

+ Середньої

- Високої

- Низької та середньої

?

642. У жінки під час пологів збільшені пороги больової чутливості внаслідок активації такої системи (таких систем):+ Антиноцицептивна

- Симпато-адреналова та антиноцицептивна

- Симпато-адреналова та гіпофізарно-надниркова

- Симпато-адреналова

- Гіпофізарно-надниркова та антиноцицептивна

?

643. У людини під час травми пошкоджена потилична зона кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів:- Дотикові

- Слухові

- Температурні

+ Зорові

- Смакові

?

644. У людини під час травми пошкоджена скронева зона кори великих півкуль. Це призведе до порушення формування таких відчуттів:- Дотикові

- Зорові

- Температурні

+ Слухові

- Смакові

?

645. У людини при переході зі світлого приміщення в темне відбувається розширення зіниць. Який з наведених рефлексів зумовлює цю реакцію:- Симпатичний умовний

- Парасимпатичний умовний

- Мета симпатичний

- Парасимпатичний безумовний

+ Симпатичний безумовний

?

646. Якi ядра таламусу причетнi до формування феномену "вiдбитих болей"?+ Релейнi

- Асоцiативнi

- Інтраламiнарний комплекс

- Неспецифiчнi

- Ретикулярнi

?

647. Якими нервовими волокнами здiйснюється еферентна iннервацiя iнтрафузальних м'язових волокон?- А - альфа

- А - бета

+ А - гама

- В


- С

?

648. Якi механiзми збудження м'язових веретен?- Збудження альфа-мотонейронiв

- Скорочення екстрафузальних волокон

+ Розтягування м'яза, скорочення iнтрафузальних волокон

- Розтягування м'яза, скорочення екстрафузальних волокон

- Збудження гама-мотонейронiв, скорочення екстрафуз.волокон

?

649. Ядра яких черепних нервiв розташованi в задньому мозку?- I - VIII

- III - X

+ V - XII

- VII - XII

?

650. Якi провiдниковi шляхи починаються або закiнчуються в довгастому мозку?- Кортикобульбарний, пiрамiдний, руброспинальний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний

- Голя, Бурдаха, Флексiга, Говерса, кортикобульбарний, оливоспинальний, вестибулоспинальний

- Монакова, пiрамiдний, кортикобульбарний, руброспинальний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний

- Кортикобульбарний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний, Монакова

+ Кортикобульбарний, оливоспинальний, вестибулоспинальний, ретикулоспинальний

?

651. Якi центри довгастого мозку є життєво-необхiдними?+ Дихальний, серцево-судинний

- Травний, м'язового тонусу

- Захисних рефлексiв, травний

- Рухових рефлексiв, травний

- М'язового тонусу, захисних рефлексiв

?

652. Пiсля якого перетину мозку у тварин розвивається децеребрацiйна ригiднiсть?- Мiж довгастим i спинним

+ Мiж довгастим i середнiм

- Мiж середнiм i промiжним

- Пiсля вiддiлення мозочка

- Мiж шийним i грудним вiддiлами спинного

?

653. Як можна довести причетнiсть гама-петлi до розвитку децеребрацiйної ригiдностi у тварин?- Перерiзати переднi корiнцi спинного мозку

- Зруйнувати альфа-мотонейрони спинного мозку

+ Перерiзати заднi корiнцi спинного мозку

- Зробити перетин мiж довгастим i спинноим мозком

- Зробити перетин мiж промiжним i середнiм мозком

?

654. Як можна продемонструвати виключно шийнi рефлекси у децереброваних тва-рин?- Фiксувавши голову до тулуба гiпсовою пов'язкою

- Перерiзавши заднi корiнцi спинного мозку

- Перерiзавши переднi корiнцi спинного мозку

+ Зруйнувавши лабiринти

- Перерiзавши спинний мозок мiж шийним i грудним вiддiлами

?

655. Як можна продемонструвати виключно лабiринтнi рефлекси у децереброваних тварин?+ Фiксувавши голову до тулуба гiпсовою пов'язкою

- Перерiзавши заднi корiнцi спинного мозку

- Перерiзавши переднi корiнцi спинного мозку

- Зруйнувавши лабiринти

- Перерiзавши спинний мозок мiж шийним i грудним вiддiлами

?

656. Після введення жабі стрихніну вона на найменше подразнення відповідає гене-ралізованими судомами. Причиною цього є блокада у ЦНС:+ Гальмівних синапсів

- Збуджувальних синапсів

- Клітин Реншоу

- Адренорецепторів

- Холінорецепторів

?

657. При обстеженні спортсмена після інтенсивного фізичного навантаження виявлено порушення координації рухів при збереженні сили скорочення м’язів. Причиною цього може бути зменшення швидкості проведення збудження:+ Через центральні синапси

- Через нервово-м’язові синапси

- Еферентними нервами

- Аферентними нервами

- Провідними шляхами

?

658. Внаслідок фізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни у яких струк-турах, перш за все, є причиною втоми?+ Нервові центри

- М’язи

- Аферентні нерви

- Еферентні нерви

- Нервово-м’язові синапси

?

659. Проводять експеримент на спінальній жабі. Після збільшення площі шкіри, на яку діє розчин кислоти, час захисного згинального рефлексу зменшився з 10 до 6 секунд. Який з зазначених механізмів лежить в основі скорочення часу рефлексу?+ Просторова сумація збудження

- Iррадіація збудження дивергентними нервовими ланцюгами

- Часова сумація збудження

- Принцип домінанти

- Рециркуляція збудження

?

660. У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?+ Дофамінергічних

- Гістамінергічних

- Серотонінергічних

- Холінергічних

- Опіоїдних

?

661. Яку назву має взаємодiя нейронiв, нервових центрiв i нервових процесiв (збу-дження i гальмування) в них, що забезпечує узгоджену дiяльнiсть при здiйсненнi рефлексiв?+ Координацiя

- Дивергенцiя

- Конвергенцiя

- Принцип загального кiнцевого шляху

- Принцип зворотного шляху

?

662. Якi з принципiв координацiї рефлекторної дiяльностi вiдносяться до морфо-логiчних?- Дивергенцiя, iррадiацiя

- Генералiзацiя, полегшення

- Оклюзiя, конвергенцiя

+ Дивергенцiя, конвергенцiя

- Усi перераховані

?

663. Якi з принципiв координацiї рефлекторної дiяльностi вiдносяться до функцiо-нальних?+ Ірадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя рефлексiв, по-легшення, оклюзiя, домiнанта

- Ірадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, дивергенцiя, полегшення, оклюзiя, домiнанта

- Дивергенцiя, конвергенцiя, iрадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя рефлексiв, домiнанта

- Конвергенцiя, iрадiацiя i генералiзацiя збудження, гальмування, взаємодiя ре-флексiв, полегшення, оклюзiя, домiнанта

- Домiнанта, генералiзацiя, дивергенцiя, гальмування, взаємодiя рефлексiв, iрадiацiя i генералiзацiя збудження

?

664. Яку назву має розгалуження волокон одного нейрона з утворенням синапсiв на багатьох нейронах?- Ірадiацiя

- Генералiзацiя

- Полегшення

+ Дивергенцiя

- Конвергенцiя

?


665. Яку назву має явище сходження волокон багатьох нейронiв з утворенням синапсiв на одному нейронi?

- Дивергенцiя

- Домiнанта

- Оклюзiя

- Полегшення

+ Конвергенцiя

?

666. Яку назву має явище розповсюдження збудження з одного нервового центру на навколишнi?+ Ірадiацiя

- Полегшення

- Домiнанта

- Оклюзiя

- Конвергенцiя

?

667. Як зветься нервовий процес, котрий, започатковуючись на єдиному аферентному шляху, спричиняє збудження одного центру й гальмування через вставнi нейрони iншого?- Ірадiацiя збудження

+ Реципрокне гальмування

- Зворотний зв'язок

- Конвергенцiя збудження

- Домiнанта

?

668. Як назвати перевищення ефекта одночасної дiї двох вiдносно слабких аферентних збуджуючих входiв в ЦНС над сумою їх роздiльних ефектiв?- Оклюзiя

- Домiнанта

- Генералiзацiя

+ Полегшення

- Ірадiацiя

?

669. Що таке iнактивацiя Na+-каналiв?+ Припинення проникливостi мембрани для Nа+

- Збiльшення проникливостi мембрани для Nа+

- Лавиноподiбний вхiд Nа+ у клiтину

- Змiна полярностi клiтини

- Вихiд Nа+ з клiтини

?

670. У збудливій клітині заблокували іонні канали, внаслідок чого клітина з часом по-вністю втратила потенціал спокою Які канали заблокували?+ Калієві

- Натрієві

- Калієві та натрієві

- Хлорні

- Кальцієві

?

671. У збудливій клітині заблокували іонні канали. Це не змінило суттєво рівень по-тенціалу спокою, але клітина втратила здатність до генерації ПД. Які канали заблокували?+ Натрієві

- Калієві

- Натрієві та калієві

- Хлорні

- Кальцієві

?

672. Якi умови потрiбнi, щоб виникло повноцiнне збудження збудливої тканини?- Висока лабiльнiсть i нормальна збудливiсть

- Допорогове подразнення i знижена збудливiсть

- Допорогове подразнення i нормальна збудливiсть

- Порогове подразнення i знижена збудливiсть

+ Порогове подразнення i нормальна збудливiсть

?

673. Що виникне у збудливiй тканинi при пороговому подразненнi?- Локальний потенцiал

- Мембранний потенцiал спокою

+ Потенцiал дiї

- Метаболiчний потенцiал

- Альтерацiйний потенцiал

?

674. У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь червонi ядра?+ Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

- Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу

- Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiального тиску, сну

- Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

- Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв

?

675. Викликаючи колінний рефлекс у хворого, спостерігаємо скорочення чотириголо-вого м’яза стегна, яке є:+ Специфічною ознакою збудження

- Неспецифічною ознакою збудження

- Ознакою періоду відносного спокою

- Ознакою періоду відпочинку

- Ознакою умовного рефлексу

?

676. При виконанні ранкових фізичних вправ у людини відбувається підвищення рівня обміну речовин та енергій, яке є:- Специфічною ознакою збудження

+ Неспецифічною ознакою збудження

- Ознакою періоду відносного спокою

- Ознакою періоду відпочинку

- Ознакою умовного рефлексу

?

677. Яким iонним процесом викликана деполяризацiя?- Входом Сl- у клiтину

- Входом К+ у клiтину

+ Входом Nа+ у клiтину

- Виходом К+ з клiтини

- Виходом Nа+ з клiтини

?

678. Яке явище лежить в основi деполяризацiї мембрани?- Збiльшення мембранного потенцiалу

- Інактивацiя Nа+-каналiв

- Гальмування роботи селективного фiльтру

+ Збiльшення проникливостi мембрани для Nа+

- Усi вiдповiдi вiрнi

?

679. Який iонний процес зумовлює фазу реполяризацiї?- Вхiд К+ у клiтину

- Вхiд Сl- у клiтину

- Вихiд Ca++ з клiтини

- Вхiд Na+ у клiтину

+ Вихiд K+ з клiтини

?

680. Лабiльнiсть тканини залежить вiд:- Величини мембранного потенцiалу

- Довжини мiофiбрил

- Активностi АТФ-ази

- Сили подразнення

+ Тривалостi абсолютної рефрактерної фази

?

681. В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Для цього доцільно викликати активацію таких іонних каналів:+ Калієвих

- Натриівих

- Калієвих та натрієвих

- Кальцієвих

- Натрієвих та кальцієвих

?

682. У збудливій клітині заблокували роботу натрій-калієвих насосів. Безпосередньо внаслідок цього в клітині зникне:+ Іонні градієнти

- Потенціал спокою

- Потенціал дії

- Збудливість

- Рефрактерність

?

683. Унаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою змен-шився з -90 до -70 мВ. Які канали заблоковані?+ Калієві

- Натрієві

- Кальцієві

- Магнієві

- Хлорні

?

684. Якi м'язовi рефлекси притаманнi децереброваним тваринам?+ Шийнi та лабiринтнi позно-тонiчнi

- Статичнi рефлекси випрямлення

- Статокiнетичнi рефлекси

- Нiстагм голови та очей

- Усi перерахованi

?

685. У тварини в експерименті перерізали задні корінці спинного мозку. Які зміні відбуватимуться в зоні іннервації?+ Втрата чутливості

- Втрата рухових функцій

- Зниження тонусу м’язів

- Підвищення тонусу м’язів

- Втрата чутливості і рухових функцій

?

686. У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?+ Дофамінергічних

- Гістамінергічних

- Серотонінергічних

- Холінергічних

- Опіоїдних

?

687. У чоловіка 35 років, який перехворів на грип, ускладнений враженням ЦНС, значно збільшилася добова кількість сечі. Який з відділів мозку найбільш вірогідно був уражений?+ Проміжний

- Середній

- Кінцевий

- Задній


- Спинний

?

688. У пацієнта порушена координацiя рухiв, їх амплiтуда і спрямованість; рухи роз-машистi, непропорцiйнi; хода "пiвняча", "п'яна". Який відділ мозку пошкоджено?+ Мозочок

- Довгастий мозок

- Спинний мозок

- Гіпоталамус

- Таламус

?

689. Яка залоза виробляє гормон, що впливає на обмiн кальцiю i фосфору?- Гiпофiз (задня частка)

- Наднирковi залози (коркова речовина)

- Пiдгрудинна залоза (тимус)

+ Прищитоподібна залоза

- Пiдшлункова залоза

?

690. Вкажiть гормони, якi спричиняють виражений вплив на вуглеводний обмiн i ви-робляються пiдшлунковою залозою? Яким типом клiтин вони виробляються?- Інсулiн - альфа-клiтинами, лiпокаїчна субстанцiя - бета-клiтинами

- Глюкагон- бета-клiтинами, iнсулiн - альфа-клiтинами

- Інсулiн - альфа-клiтинами, калiкреїн - бета-клiтинами

+ Інсулiн - бета-клiтинами, глюкагон - альфа-клiтинами

- Інсулiн - бета-клiтинами, калiкреїн - альфа-клiтинами

?

691. Який ефект на вуглеводний обмiн спричиняє гормон пiдшлункової залози глюка-гон?- Синтез глiкогена в печiнцi i м’язах, гiпоглiкемiю

+ Розпад глiкогену в печiнцi i м’язах, гіперглікемію

- Синтез глiкогену в печiнцi i м’язах, гiперглiкемiю

- Розпад глiкогену в печiнцi i м’язах, гiпоглiкемiю

- Депонування глiкогену в печiнцi, мобiлiзацiю глiкогену з мя’зiв

?

692. У людини надмірне потовиділення, тахікардія, сильний голод і збудження. Зміна концентрації якої речовини в крові спричинило такий стан?+ Зменшення глюкози

- Збільшення глюкози

- Зменшення білків

- Збільшення білків

- Зменшення кальцію

?

693. Обстеження хворого в ендокринологічному диспансері виявило підвищення рівня глюкози в крові до 11 ммоль/л. З недостатністю якого гормону пов'язані ці зміни?+ Інсуліну

- Глюкагону

- Естрадіолу

- Тестостерону

- Паратгормону

?

694. У людей похилого віку часто спостерігається демінералізація кісток (знижений вміст іонів кальцію). Причиною цього може бути знижена секреція:+ Тиреокальцитоніну

- Тироксину

- Інсуліну

- Альдостерону

- Паратгормону

?

695. У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Це обумовлено зниженням функції:+ Прищитоподібних залоз

- Гіпофізу

- Кори наднирників

- Шишкоподібної залози

- Тимусу

?

696. Вкажiть головнi функцiї таламусу?- Перемикання усiєї сенсорної аферентацiї (окрiм нюхової), що прямує до вищих вiддiлiв мозку

- Опрацювання сенсорної i моторної iнформацiї

- Участь у мiжцентральних взаємодiях

- Регуляцiя рiвня збудливостi рiзних вiддiлiв мозку, у т.ч. кори великих пiвкуль (змiна сну i неспання, увага)

+ Усi перерахованi

?

697. У відповідь на сильне швидке скорочення м’яза спостерігається його рефлекторне розслаблення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реак-ція?+ Сухожилкові рецептори Гольджи

- М’язові веретена

- Суглобові рецептори

- Дотикові рецептори

- Больові рецептори

?

698. У хворого 70 років діагностовано крововилив у стовбур мозку. Обстеження ви-явило підвищення тонусу м’язів згиначів на тлі зниження тонусу м’язів розгиначів. Подразненням яких структур мозку можна пояснити зміни у тонусі м’язів?+ Червоних ядер

- Вестибулярних ядер

- Покришки

- Чорної речовини

- Ретикулярної формації

?

699. У лабораторному експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Була зруйнована одна з структур середнього мозку. Собака втратив орієнтувальний рефлекс на звукові сигнали. Яка структура зруй-нована?+ Нижні горбики покришки

- Верхні горбики покришки

- Чорна речовина

- Ядра ретикулярної формації

- Червоне ядро

?

700. У досліді на мезенцефальній тварині провели руйнування червоних ядер. Які з перелічених рефлексів втрачаються у цих умовах:+ Випрямлення та статокінетичні

- Статичні позні шийні

- Статичні позні вестибулярні

- Міотатичні тонічні

- Міотатичні фазичні

?

701. У відповідь на розтягнення м’яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція?+ М’язові веретена

- Сухожилкові рецептори Гольджи

- Суглобові рецептори

- Дотикові рецептори

- Больові рецептори

?

702. Після введення мікроелектродів у структури проміжного мозку тварина повністю втратила зір. Яка з підкоркових структур можливо при цьому була пошкоджена ?+ Латеральне колінчасте тіло

- Медіальне колінчасте тіло

- Асоціативні ядра таламуса

- Супраоптичне ядро гіпоталамуса

- Супрахіазматичне ядро гіпоталамуса

?

703. Після перерізання мозку у кішки виникає децеребраційна ригідність – різке під-вищення тонусу м'язів-розгиначів. На якому рівні мозку зробили переріз?+ Між середнім і заднім мозком

- Між проміжним і середнім мозком

- Між довгастим і спинним мозком

- Між проміжним і кінцевим

- Між довгастим мозком і мостом

?

704. При штовханні штанги спортсмен закидає голову назад для максимального підвищення тонусу м'язів-розгиначів верхніх кінцівок. Де розташовані центри ре-флексів, які при цьому виникають?+ В ядрах Дейтерса

- В руховій корі

- В базальних гангліях

- В червоних ядрах

- В спинному мозку

?

705. У кішки в експерименті проводять подразнення однієї з рухових структур голов-ного мозку, внаслідок чого спостерігається підвищення тонусу м'язів-розгиначів з боку стимуляції. У тварини проводили подразнення:+ Nucleus vestibularis lateralis

- Nucleus caudatus

- Nucleus ruber

- Nucleus reticularis medialis

- Nucleus intermedius lateralis

?

706. У кішки в експерименті спостерігається підвищений тонус м'язів-розгиначів кінцівок та спини (децеребраційна ригідність). На якому рівні зроблено переріз головного мозку?+ Нижче червоних ядер

- Між спинним та довгастим мозком

- Нижче вестибулярних ядер

- Вище червоних ядер

- Спинного мозку

?

707. Унаслідок руйнування певних структур стовбура мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні звукові подразники. Які структури було зруйновано?+ Задні горбики покришки

- Передні горбики покришки

- Червоні ядра

- Вестибулярні ядра

- Чорну речовину

?

708. Унаслідок руйнування певних структур стовбура мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було зруйновано?+ Горбики покрівлі

- Медіальні ядра ретикулярної формації

- Червоні ядра

- Вестибулярні ядра

- Чорну речовину

?

709. У хворого з порушенням мозкового кровотоку порушений акт ковтання. Вкажіть, який відділ мозку постраждав?+ Стовбур мозку

- Шийний відділ спинного мозку

- Передній мозок

- Проміжний мозок

- Середній мозок

?

710. У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь верхнi горбики по-кришки?- Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

- Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу

- Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiального тиску, сну

+ Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

- Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв

?

711. У регуляцiї яких процесiв перш за все приймають участь нижнi горбики по-кришки?- Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

- Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; тонких манiпуляцiйних рухiв, регуляцiї пластичного тонусу

- Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiальний тиск, сон

- Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

+ Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв

?

712. Iннервацiю яких структур забезпечують розташованi в cередньому мозку ядра черепних нервiв?- Утворюють синаптичнi з'язки з cпинальними iнтернейронами:

- Активують альфа- i гама-мотонейрони флексорiв i гальмують - екстензорiв

- Безпосередньо активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв флексорiв i гальмують такi для м'язiв екстензорiв

+ Іннервують верхнiй, нижнiй i внутрiшнiй прямi, нижнiй косий м'яз ока, цiлiарний м'яз, сфiнктер зiницi (III пара), верхнiй косий м'яз (IV)

- Безпосередньо активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв екстензорiв i гальмують такi для м'язiв флексорiв

- Моносинаптично або через вставнi нейрони активують альфа- i гама-мотонейрони м'язiв екстензорiв

?

713. Який з описаних станiв вiдповiдає загальнiй характеристицi мезенцефальної тварини?- Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; дихання збережене за рахунок скорочень дiафрагми; температура стала

- Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала

- Тонус м'язiв нормальний, рiвновага вiдсутня; статичнi познотонiчнi рефлекси; дихання не порушене; температура нестала

+ Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; властивi статичні та ста-токiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала в стані спокою

- Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; статичнi позно-тонiчнi рефлекси; дихання рiдке, глибоке; температура нестала

?

714. Який з описаних станiв вiдповiдає загальнiй характеристицi бульбарної тварини?- Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; дихання збережене за рахунок скорочень дiафрагми; температура стала

- Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала

- Тонус м'язiв нормальний, рiвновага вiдсутня; статичнi познотонiчнi рефлекси; дихання не порушене; температура нестала

- Тонус м'язiв нормальний, рiвновага збережена; властивi статокiнетичнi рефлекси; дихання не порушене; температура стала

+ Стан ригiдностi, рiвновага вiдсутня; статичнi позно-тонiчнi рефлекси; ди-хання рiдке, глибоке; температура нестала

?

715. Що називається мембранним потенціалом спокою?- Різниця потенціалів між негативно зарядженою зовнішньою і позитивно заря-дженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані спокою

+ Різниця потенціалів між позитивно зарядженою зовнішньою і негативно зарядженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані спокою

- Різниця потенціалів між збудженою і незбудженою ділянками клітинної мембрани

- Різниця потенціалів між негативно зарядженою зовнішньою і позитивно заря-дженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани у стані при збудженні клітини

- Різниця потенціалів між позитивно зарядженою зовнішньою і негативно зарядженою внутрішньою поверхнею клітинної мембрани при збудженні клітини

?

716. В експерименті збудливу клітину внесли в сольовий розчин, що не містить іонів натрію. Як це позначиться на розвитку процесу збудження?+ Потенціал дії не виникає

- Амплітуда потенціалу дії зменшується

- Амплітуда потенціалу дії збільшується

- Тривалість потенціалу дії збільшується

- Тривалість потенціалу дії зменшується

?

717. В яку фазу збудливостi може виникнути вiдповiдь на допорогове подразнення?+ Суперномальностi

- Вiдносної рефрактерностi

- Субнормальностi

- Абсолютної рефрактерностi

- Взагалi не виникне

?

718. На зовнішню поверхню мембрани збудливої тканини діють негативним полюсом (катодом) джерела електричного струму, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?+ Часткова деполяризація

- Гіперполяризація

- Потенціал дії

- Змін не буде

- Реполяризація

?

719. На зовнішню поверхню мембрани збудливої тканини діють позитивним полюсом (анодом) джерела електричного струму, амплітуда якого дорівнює 70% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе?- Часткова деполяризація

+ Гіперполяризація

- Потенціал дії

- Змін не буде

- Реполяризація

?

720. Пiд яким електродом при замиканнi постiйного струму пiдвищується збудливiсть тканини?- Пiд анодом

+ Пiд катодом

- Пiд обома електродами

- Нi пiд одним з полюсiв

- Усi вiдповiдi вiрнi

?

721. Що є мiрою збудливостi?- Хронаксiя

- Лабiльнiсть нерва

- Корисний час

+ Порiг подразнення

- Величина скорочення м'яза

?

722. У експерименті досліджували поріг сили подразнення клітин різних тканин. Де він виявився найменшим?+ У мотонейронах спинного мозку

- У залозистих клітинах

- У міоцитах скелетного м’яза

- У міоцитах гладкого м’яза

- У кардіоміоцитах

?

723. Вiдсутнiсть вiдповiдi на допорогове подразнення i максимальна вiдповiдь на по-рогове подразнення це:- Закон скорочення

- Закон електротону

- Полярний закон

+ Правило "все або нiчого"

- Закон середнiх навантажень

?

724. У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VІ грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання?+ Не зміниться (суттєво не зміниться)

- Припиниться

- Стане більш рідким

- Стане більш глибоким

- Стане більш частим

?

725. У пацієнта 36 років після дорожньої травми виникли параліч м'язів кінцівок спра-ва, втрата больової і температурної чутливості зліва, часткове зниження тактильної чутливості з обох сторін. Для ураження якого відділу мозку вказані зміни є найбільш характерними?+ Правої половини спинного мозку

- Рухової кори зліва

- Лівої половини спинного мозку

- Передніх стовбів спинного мозку

- Задніх стовбів спинного мозку

?

726. Тварині в експерименті перерізали передні корінці п’яти сегментів спинного мозку. Які зміни відбудуться в ділянці іннервації?+ Втрата рухів

- Втрата дотикової чутливості

- Втрата температурної чутливості

- Втрата пропріоцептивної чутливості

- Гіперчутливість

?

727. У тварини в експерименті перерізали спинний мозок вище 5-го шийного сегменту. Як зміниться характер дихання?+ Припиниться

- Стане поверхневим і рідким

- Стане глибоким і частим

- Стане поверхневим і частим

- Стане глибоким і рідким

?

728. У чоловіка 33-х років як наслідок спинномозкової травми, порушена больова та температурна чутливість, що обумовлено пошкодженням такого шляху:+ Спино-таламічного

- Медіального спинокортикального

- Заднього спино-мозочкового

- Латерального спинокортикального

- Переднього спино-мозочкового

?

729. Що таке гальмування в ЦНС?+ Активний процес пригнiчення або припинення збудження при подразненнi

- Вiдсутнiсть збудження

- Припинення збудження

- Припинення видiлення збуджувальних медiаторiв

- Зменшення працездатностi пiд час роботи

?

730. Чим запускається процес звiльнення медiатора в синапсах?- Деполяризацiєю постсинаптичної мембрани

- Збудженням хеморецепторiв

+ Потенцiалом дiї, що надходить до кiнцевої бляшки

- Активацiєю холiнестерази

- Слiдовою гiперполяризацiєю

?

731. Чим зумовлене постсинаптичне гальмування?+ Активацiєю калiєвих чи хлорних каналiв

- Активацiєю натрiєвих каналiв

- Інактивацiєю калiєвих i хлорних каналiв

- Проникненням гальмiвних медiаторiв через постсинаптичну мембрану

- Деполяризацiєю постсинаптичної мембрани

?

732. Чим зумовлене пресинаптичне гальмування?- Гiперполяризацiєю постсинаптичної мембрани

- Дiєю гальмiвного медiатора на дендрити мотонейронiв

- Інактивацiєю калiєвих i хлорних каналiв

- Блокуванням синтезу гальмiвних медiаторiв

+ Деполяризацiєю за типом катодичної депресiї на шляху до пресинаптичної мембрани за участю натрiєвих та кальцiєвих каналiв iз створенням блоку проведення збудження

?

733. Що вiдноситься до особливостей проведення збудження через синапси?- Синаптична затримка, сумацiя збудження, двобiчнiсть проведення збудження, трансформацiя збудження

- Однобiчнiсть проведення збудження, сальтаторне проведення збудження, стом-люванiсть

- Сумацiя збудження, трансформацiя ритму збудження, пiслядiя, вiдносна невтомнiсть

- Трансформацiя ритму збудження, пiслядiя, посттетанiчна потенцiацiя, двобiчне проведення збудження

+ Однобiчнiсть проведення збудження, синаптична затримка, сумацiя збудження, трансформацiя ритму, пiслядiя

?

734. Внаслідок введення жабі розчину хімічної речовини, у відповідь на всі подраз-нення вона відповідає генералізованими судомами. Що було введено жабі?+ Стрихнін

- Адреналін

- Ацетилхолін

- Серотонин

- Дофамін

?

735. Нервово-м'язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м'яза до скорочення у відповідь на пряму стимуліцію, але втрачається у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує отрута?+ Нервово-м'язовий синапс

- Натрієві канали

- Калієві канали

- Процеси енергоутворення

- Спряження збудження і скорочення у м'язі

?

736. В експерименті встановлено, що при збудженні мотонейронів м'язів-згиначів, гальмуються мотонейрони м'язів-розгиначів. Який вид гальмування лежить у основі цього явища?+ Реципрокне

- Гальмування слідом за збудженням

- Пессимальне

- Зворотнє

- Латеральне

?

737. Якi функцiї належать базальним ядрам?- Програмування рухiв, регуляцiя пози, видiлення гормонiв

- Іннервацiя iнтрафузальних м'язових волокон

+ Програмування рухiв, регуляцiя пози, пластичного тонусу м'язiв

- Опрацювання зорової iнформацiї перед надходженням її до кори

- Усi перераховані

?

738. Що синтезується в нейросекреторних клiтинах супраоптичного i паравентрику-лярного ядер гiпоталамусу?- Тропнi гормони (кортикотропiн, тиреотропiн та iн.)

- Рилiзiнг-фактори

- Окситоцин, статини

+ Антидiуретичний гормон, окситоцин

- Усе перераховане

?

739. У регуляцiї яких процесiв перш за все приймає участь чорна речовина?- Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

+ Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; регуляцiї тонких манiпуляцiйних рухiв, пластичного тонусу

- Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiальний тиск, сон

- Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

- Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв

?

740. У регуляцiї яких процесiв перш за все приймає участь синя пляма?- Пози i м'язового тонусу, регуляцiї рухiв, що виконуються

- Координацiї рухiв пiд час їжi, жування, ковтання; видiлення дофамiну; регуляцiї тонких манiпуляцiйних рухiв, пластичного тонусу

+ Адренергiчного впливу на спинний, довгастий мозок, мозочок, кору великих пiвкуль; впливу на дихання, артерiальний тиск, сон

- Орiєнтувальних рефлексiв у вiдповiдь на зорове подразнення, зiничного рефлексу, конвергенцiї очних яблук

- Орiєнтувальних рефлексiв на звуковi подразнення; "сторожових" рефлексiв

?

741. Якi з наведених груп функцiй притаманнi мозочку?- Регуляцiя тонусу м'язiв, пози i рiвноваги

- Координацiя рухiв; узгодження мiж рефлексами пози й цiлеспрямованими рухами; корегування рухiв завдяки узгодженню між антагоністами та синергістами за часом і силою

- Регуляцiя швидких автоматизованих рухiв, зокрема, створення програми та її iнiцiацiя

- Адаптацiйно-трофiчна функцiя - задоволення потреб працюючих м'язiв шляхом залучення вегетативних центрiв

+ Усi наведенi

?

742. Якi групи симптомiв найбiльш характернi для пошкоджень мозочка?- Атаксiя

- Астазiя

- Дистонiя

- Астенiя

+ Усi перерахованi

?

743. Якi структури функцiонально вiднесено до базальних ганглiїв?- Хвостате ядро

- Блiда куля, чорна речовина

- Субталамiчна дiлянка, огорожа

- Лушпина

+ Усi перерахованi

?

744. До яких фiзiологiчних процесiв причетнi базальнi ганглiї?- Регуляцiї пози, тонусу м'язiв за пластичним типом; здiйснення стереотипних по-вiльних "хробакоподiбних" рухiв

- Забезпечення загального рухового фону, мiмiки, iнтонацiї

- Органiзацiї узгоджених з основним додаткових рухiв (жестикуляцiя)

- Інiцiацiї та прикорочення рухiв, головним чином, повiльних; запам'ятовування моторних програм

+ До усiх перерахованих

?

745. Пошкодження яких структур головного мозку призводить до розвитку синдрому Паркiнсона (маскоподiбне обличчя, вiдсутнiсть жестикуляцiї, обережна хода мiлкими кроками, пластична ригiднiсть, тремтiння спокою)?- Мозочка

- Таламуса

+ Базальних ганглiїв

- Стовбура мозку

- Спинного мозку

?

746. Порушення перш за все якого медiаторного процесу призводить до розвитку синдрому Паркiнсона?- Порушення зв'язкiв вiд синьої плями i завдяки цьому дефiцит норадреналiну

+ Порушення зв'язкiв вiд чорної речовини i завдяки цьому дефiцит дофамiну

- Дефiцит холiнестерази i завдяки цьому надлишок ацетилхолiну

- Пошкодження нейросекреторних клiтин супраоптичного i паравентрикулярного ядер гiпоталамусу, котрi синтезують АДГ

- Пошкодження надниркових залоз i завдяки цьому дефiцит норадреналiну

?

747. У хворого виявлено порушення пальценосової проби. Порушення функції якої структури головного мозку може бути причиною цього?+ Мозочка

- Гіпокампу

- Ретикулярної формації

- Червоних ядер

- Вестибулярних ядер

?

748. У чоловіка 60 років крововилив у головний мозок спричинив тривалий сон. Пош-кодження якої структури найімовірніше призвело до цього стану?+ Ретикулярної формації

- Гіпокампу

- Чотиригорбикового тіла

- Кори великих півкуль

- Чорної субстанції

?

749. У хворого після черепно-мозкової травми дихання стало рідким і глибоким. Де знаходиться пошкодження?+ Задній мозок

- Гіпоталамус

- Довгастий мозок

- Кора великих півкуль

- Мозочок

?

750. У жінки 64 років порушені тонкі рухи пальців рук, розвинута м’язова ригідність, тремор. Невропатолог діагностував хворобу Паркінсона. Ураження яких структур головного мозку привело до цієї хвороби?+ Чорної субстанції

- Таламуса

- Червоних ядер

- Мозочка

- Ретикулярної формації

?

751. Після побутової травми у пацієнта 18 років з'явились постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свідчить про порушення функції:+ Мозочка

- Рухової кори

- Базальних гангліїв

- Чорної субстанції

- Вестибулярних ядер

?

752. У вертикальному положенні пацієнт, заплющуючи очі, втрачає рівновагу. Які структури мозку у нього, вірогідно, уражені:+ Мозочок

- Базальні ганглії

- Лімбічна система

- Таламус

- Прецентральна звивина кори великих півкуль

?

753. У чоловіка при ураженні одного з відділів ЦНС спостерігається астенія, м'язова дистонія, порушення рівноваги. Який з відділів ЦНС уражено?+ Мозочок

- Чорна субстанція

- Ретикулярна формація

- Червоні ядра

- Вестибулярні ядра

?

754. Пацієнт при роботі швидко стомлюється. В положенні стоячи з заплющеними очима, він похитується, втрачає рівновагу. Тонус скелетних м’язів знижений. Яка з наведених структур мозку найбільш ймовірно вражена у цієї людини?+ Мозочок

- Таламус

- Гіпоталамус

- Прецентральна звивина кори великих півкуль

- Базальні ганглії

?

755. Де розташований ефекторний нейрон еферентного вiддiлу рефлекторної дуги автономної нервової системи (АНС)?+ В одному з вузлiв АНС поза межами ЦНС

- У бокових рогах спинного мозку

- У довгастому мозку

- У довгастому мозку та бокових рогах спинного мозку

- У спинальних вузлах

?

756. Якi структурнi елементи мiстяться в метасимпатичнному вiддiлi автономної не-рвової системи?- Еферентнi та аферентнi нейрони

- Еферентнi та аферентнi волокна

- Аферентнi нейрони

- Вставнi нейрони

+ Аферентнi, вставнi та еферентнi нейрони

?

757. В яких закiнченнях автономної нервової системи звiльняється ацетилхолiн?+ В усiх преганглiонарних, бiльшостi постганглiонарних парасимпатичних, частинi постганглiонарних симпатичних

- У преганглiонарних i постганглiонарних парасимпатичних

- В усiх преганглiонарних

- У бiльшостi постганглiонарних парасимпатичних i частинi постганглiонарних симпатичних

- У постганглiонарних парасимпатичних

?

758. Якi функцiї органiзму можна вiднести до автономних?- Сприйняття зовнiшнiх подразнень i руховi реакцiї поперечносмугастих м'язiв

- Обмiн речовин, травлення

- Дихання, кровообiг

- Видiлення, розмноження

+ Обмiн речовин, травлення, дихання, кровообiг, видiлення, розмноження

?

759. Яка назва у комплекса центральних i периферичних нервових клiтинних структур, котрi регулюють функцiональний рiвень внутрiшнього середовища, необхiдний для адекватних реакцiй?- Автономна нервова система

- Автономна нервова система

- Ганглiонарна нервова система

- Вiсцеральна нервова система

+ Вченими запропонованi всi наведенi назви

?

760. Якi з наведених особливостей вiдрiзняють автономну нервову систему вiд сома-тичної?- Функцiї не контролюються свiдомiстю; еферентний вiддiл рефлекторної дуги має два нейрони - ефекторний i вставний

- Еферентнi волокна на шляху до органа перериваються в ганглiях

- Центральнi й периферичнi вiддiли розташовані нерiвномiрно; немає сегментарностi; має велику територiю iнервацiї

- Медiаторами є ацетилхолiн, адреналiн, норадреналiн

+ Усi перерахованi

?

761. Що є складовими симпатичної частини автономної нервової системи?+ Нейрони бокових рогiв спинного мозку вiд СVIII до LIII, паравертебральнi й превертебральнi вузли та волокна їх нейронів

- Автономні ядра III, VII, IX, X пар черепних нервiв

- Автономні вузли i волокна, що входять до складу III, VII, IX, X пар черепних i тазових нервiв

- Нейрони бокових рогiв II-IV крижових сегментiв спинного мозку

- Усi перерахованi структури

?

762. Що є складовими парасимпатичної частини автономної нервової системи?- Нейрони бокових рогiв спинного мозку вiд СVIII до LIII

+ Автономні ядра III, VII, IX, X пар черепних нервiв; нейрони бокових рогiв II-IV крижових сегментiв спинного мозку; автономні вузли i волокна, що входять до складу III, VII, IX, X пар черепних i тазових нервiв

- Паравертебральнi й превертебральнi вузли та волокна їх нейронів

- Нейрони бокових рогiв спинного мозку вiд СІ до СVIII

- Усi перерахованi структури

?

763. За якими ознаками метасимпатична нервова система вiдрiзняється вiд iнших ча-стин автономної нервової системи?- Іннервує тiльки внутрiшнi органи, яким властивий автоматизм

- Поряд з загальним вiсцеральним аферентним шляхом має власний сенсорний ланцюг

- Володiє значно бiльшою, нiж симпатична i парасимпатична нервова системи, незалежнiстю вiд ЦНС

- Не має прямих синаптичних контактiв з еферентною частиною соматичної ре-флекторної дуги

+ Усі відповіді вірні

?

764. Яку назву має вiддiл нервової системи, розташований в стiнках органiв, котрим притаманна автоматiя, i здiйснює регуляцiю дiяльностi цих органiв?+ Метасимпатична нервова система

- Автономна нервова система

- Парасимпатична частина автономної нервової системи

- Симпатична частина автономної нервової системи

- Можна вживати будь-яку з наведених назв

?

765. Де здiйснюється переключення аферентних сигналiв на асоцiативнi й еферентнi клiтини в дузi автономного рефлексу?- У превертебральних i паравертебральних ганглiях

- В iнтрамуральних ганглiях

- У спинному мозку

- У довгастому мозку

+ На усiх указаних рiвнях

?

766. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на поздовжнi й циркулярнi м'язи травної системи?+ Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

?

767. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на сфiнктери травної системи?- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

+ Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

?

768. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на детрузор сечо-вого мiхура?- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

+ Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

?

767. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на внутрiшнiй сфiнктер сечового мiхура?+ Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

?

768. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на бронхiальнi м'язи?+ Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

?

769. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на м'яз, котрий розширює зiницю?- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

+ Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

?

770. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на сфiнктер зiницi?- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

+ Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

?

771. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на вiйковий м'яз?- Симпатичнi - розслаблення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - розслаблення

- Симпатичнi - скорочення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичнi - не дiють, парасимпатичнi - скорочення

+ Симпатичнi - незначне розслаблення, парасимпатичнi - скорочення

?

772. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на артерiї шкiри, черевної порожнини, скелетних м'язiв у станi спокою?- Симпатичні - звуження, парасимпатичні - розширення

+ Симпатичні - звуження, парасимпатичні - не дiють

- Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження

- Симпатичні - не дiють, парасимпатичні - звуження

- Симпатичні - розширення, парасимпатичні - не дiють

?

773. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на коронарнi ар-терiї?- Симпатичні - звуження, парасимпатичні - розширення

+ Симпатичні - звуження й розширення, парасимпатичнi - звуження

- Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження

- Симпатичні - не дiють, парасимпатичні - звуження

- Симпатичні - розширення, парасимпатичнi - не дiють

?

774. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на судини мозку?- Симпатичні - звуження, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичні - звуження й розширення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження

+ Симпатичні - звуження, парасимпатичні - можливе розширення

- Симпатичні - розширення, парасимпатичнi - не дiють

?

775. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на артерiї статевих органiв?- Симпатичні - звуження, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичні - звуження й розширення, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичні - розширення, парасимпатичні - звуження

- Симпатичні - не дiють, парасимпатичні - звуження

+ Симпатичні - звуження, парасимпатичні - розширення

?

776. Яка дiя подразнення симпатичних i парасимпатичних волокон на слиннi залози?+ Симпатичні - секрецiя, парасимпатичні - секрецiя

- Симпатичні - зниження секрецiї, парасимпатичні - секрецiя

- Смпатичні - не дiють, парасимпатичні - секрецiя

- Сатичні - не дiють, парасимпатичнi - не дiють

- Симпатичні - секрецiя, парасимпатичнi - не дiють

?

777. У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?+ Дофамінергічних

- Гістамінергічних

- Серотонінергічних

- Холінергічних

- Опіоїдних

?

778. Для кращого огляду дна очного яблука лікар закапав в кон'юнктиву ока пацієнта розчин атропіну. Це призвело до розширення зіниці через блокаду таких мембранних циторецепторів:+ М-холінорецепторів

- Н-холінорецепторів

- Альфа-адренорецепторів

- Бетта-адренорецепторів

- Н2-рецепторів

?

779. У хворого виник спазм гладенької мускулатури бронхів. Фізіологічно обгрунто-ваним буде використання для зняття нападу активаторів:+ Бета-адренорецепторів

- Альфа-адренорецепторів

- Альфа- та бета-адренорецепторів

- Н-холінорецепторів

- М-холінорецепторів

?

780. Якi функцiї антидіуретичного гормону?- Сприяє зниженню осмотичного тиску в плазмi кровi, регулює дiяльнiсть нирок, дiє як вазоконстрiктор (у малих дозах);

- Забезпечує осморегулюючий рефлекс, спричиняє реабсорбцiю води в нисхiдному вiддiлi петлi Генле, дiє як вазодилятатор;

+ Зменшує дiурез, пiдвищує реабсорбцiю води в дистальному сегменті ка-нальців і збиральних трубках нирок, дiє як вазоконстрiктор (у великих до-зах);

- Причетний до гомеостазуючої функцiї нирок, знижує проникливiсть клiтинних мембран до води, дiє як вазоконстрiктор;

- Сприяє пiдвищенню осмотичного тиску кровi, пригнiчує реабсорбцiю води в нирках, пiдвищує проникливiсть клiтинних мембран до води.

?

781. Якi речовини є гуморальними регуляторами функцiй органiзму?- Електролiти й мiкроелементи

- Гормоноїди (система АПУД)

- Гормони

- Метаболiти

+ Усi вiдповiдi вiрнi

?

782. Які речовини стимулюють вивільнення гормонів аденогіпофізом?+ Ліберини

- Статини

- Енкефаліни

- Ендорфіни

- Усі відповіді вірні

?

783. Які речовини пригнічують вивільнення гормонів аденогіпофізом?- Ліберини

+ Статини

- Енкефаліни

- Ендорфіни

- Усі відповіді вірні

?

784. Яка з речовин виконує функції вторинного месенджера?- Аденілатциклаза

+ цАМФ


- Іони калію

- Іони хлору

- Креатин фосфат

?

785. При травмі людина втратила 500 мл крові, що призвело до зменшення діурезу. Вплив якого гормону на нирки забезпечив, перш за все, цю пристосувальну реакцію?+ Вазопресин

- Натрійуретичні фактории

- Альдостерон

- Кортизол

- Ренін

?

786. Яким з перерахованих гормонів найефективніше стимулювати скорочення матки під час пологів?- Вазопрессин

- Натрійуретичні фактории

- Альдостерон

- Кортизол

+ Окситоцин

?

787. При тривалому перебуванні в горах в альпіністів відбулося збільшення кількості еритроцитів (еритроцитоз). Вплив якої біологічно-активної речовини зумовив ці зміни?+ Еритропоетину

- Реніну


- Кортизолу

- Адреналіну

- Тестостерону

?

788. Хворий 20 років скаржиться на сильну спрагу і збільшене сечовиділення (до 10 л на добу). Рівень глюкози в крові нормальний, у сечі глюкоза відсутня. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни?+ Вазопрессину

- Окситоцину

- Інсулину

- Трийодтироніну

- Кортизолу

?

789. Яка з ендокринних залоз причетна до органiзацiї клiтинного iмунiтету?- Наднирковi залози

- Прищитовиднi залози

- Щитовидна залоза

+ Пiдгрудинна залоза (тимус)

- Статевi залози

?

790. Гормон якої з ендокринних залоз є регулятором дiяльностi зорового аналiзатора (зокрема, чутливостi до свiтла та кольоросприймання?)- Надниркових залоз (мозкової речовини);

- Надниркових залоз (коркової речовини)

+ Шишкоподiбної залози (епiфiза)

- Гiпофiза (передньої частки)

- Гiпофiза (задньої частки)

?

791. Якi з перерахованих гормонiв виробляються передньою часткою гiпофiза?+ Соматотропний гормон, тіреотропний гормон, кортикотропiн, гонадотропнi гормони

- Вазопресин (антидіуретичний гормон), окситоцин, мелатонін

- Соматотропний гормон, тіреотропний гормон, мелатонін, антидіуретичний гор-мон

- Тіреотропний гормон, кортикотропiн, вазопресин, антидиуретичний гормон

- Тіреотропний гормон, вазопресин, кортикотропiн, окситоцин

?

792. Які функцiї гормону передньої частки гiпофiзу соматотропiну?- Сприяє збiльшенню росту, активує остеобласти епiфiзiв трубчастих кiсток, не впливає на зкостенiння росткової зони хрящів

- Збiльшує масу тiла, активує остеокласти, прискорює енхондральне зкостенiння

+ Сприяє збiльшенню росту й маси тiла, активує остеобласти, затримує зко-стенiння росткової зони хрящiв

- Не впливає на масу тiла, збiльшує зрiст, затримує зкостенiння трубчастих кiсток

- Не впливає на зрiст, активує остеобласти, прискорює зкостенiння хрящiв трубчастих кiсток

?

793. Після пологів у породілі спостерігається недостатнє утворення молока. Гіпофунк-цію якої залози внутрішньої секреції можна запідозрити?+ Аденогіпофізу

- Нейрогіпофізу

- Щитоподібної залози

- Підшлункової залози

- Надниркових залоз

?

794. Якщо у жаби зруйнувати гіпофіз, то через деякий час у неї стане світлішим колір шкіри. Чому?+ Зменшення меланотропіну

- Зменшення тиреотропіну

- Збільшення вазопресину

- Збільшення тиреотропіну

- Збільшення окситоцину

?

795. При клiнiчному обстеженнi встановлено: пiдвищення основного обмiну на 40%, пiдсилене потовидiлення, тахiкардiю, худорлявiсть. Функцiї якої з ендокринних залоз порушено i в якому напрямку?- Задньої долi гiпофiзу, гiперфункцiя

+ Щитоподібної залози, гіперфункція

- Гiпофункцiя щитоподібної залози

- Прищитоподібних залоз, гіпофункція

- Пiдгрудинної залози (тимусу), гіперплазія

?

796. Зріст дорослої людини становить 120 см при пропорціональній будові тіла і нор-мальному розумовому розвитку. Для недостатнього вироблення якого гормону у дитячому віці характерні вказані ознаки?+ Соматотропіну

- Гонадотропного

- Адренокортикотропного

- Тиреотропного

- Тироксину

?

797. У дитини від народження знижена функція щитоподібної залози. Що є головним наслідком цього?+ Кретинізм

- Нанізм


- Гігантизм

- Гіпопітуітарізм

- Гіперпігментація шкіри

?

798. У дитини тиміко-лімфатичний статус. Що призвело до цього?+ Збільшення підгрудинної залози

- Зменшення підгрудинної залози

- Збільшення щитоподібної залози

- Зменшення щитоподібної залози

- Збільшення при щитоподібних залоз

?

799. У хворого похилого віку спостерігали збільшення та потовщення пальців на руках та ногах, носа, нижньої щелепи. Із збільшенням виділення якого гормону пов’язані дані порушення?+ Соматотропного

- Гонадотропного

- Адренокортикотропного

- Тиреотропного

- Тироксину

?

800. Який з гормонiв є гiпоглiкемiзуючим?- Соматостатин

- Глюкагон

- Адреналін

+ Інсулін

- Глюкокортикоїди

?

801. Після того, як вранці людина одягнеться, вона поступово перестає відчувати одяг, відбувається адаптація. Ці процеси на рівні рецепторів виявляються зміною проникності мембран до іонів:- Підвищується проникність до іонів калію

- Знижується проникність до іонів калію

+ Знижується проникність до іонів натрію

- Підвищується проникність до іонів натрію

- Знижується проникність іонів кальцію

?

802. Зниження фiзiологiчних властивостей м'яза пiд катодом при тривалiй дiї сильного постiйного струму це:- Кателектротон

- Анелектротон

+ Катодична депресiя

- Фiзичний електротон

- Хронаксiя

?

803. Що є основою акомодацiї тканини?- Пiдвищення амплiтуди потенцiалiв дiї

- Зникнення мембранного потенцiалу

- Пiдвищення проникливостi мембрани для Na+

- Припинення роботи Са++-каналiв

+ Інактивацiя Na+-каналiв i пiдвищення проникливостi мембрани для К+

?

804. Струми надвисокої частоти (НВЧ), що застосовуються у фізіотерапії не виклика-ють збудження, а викликають тільки тепловий ефект. Як можна пояснити це явище?- Стимул попадає в фазу субнормальної рефрактерності

- Інтенсивність стимулу менше порогової величини

- Стимул попадє в фазу абсолютної рефрактерності

+ Тривалість стимулу менше корисного часу

- Розвивається акомодація

?

805. Мiнiмальна сила, що викликає максимальне скорочення м'яза, це:- Хронаксiя

- Реобаза

- Корисний час

- Мiнiмальний порiг подразнення

+ Максимальний порiг подразнення

?

806. У пацієнта після повторного протезування зубів виникла сухість і металічний присмак у роті, спотворення смаку, запалення слизової язика і ясен. Найбільш вірогідною причиною є:+ Явища гальванізму

- Пошкодження чутливих нервових волокон

- Застосування неякісної пластмаси

- Занесення інфекції

- Пошкодження смакових рецепторів

?

807. Пацієнт звернувся до стоматолога зі скаргами на металевий присмак у роті й пе-чію язика після протезування. Які дослідження необхідно провести з метою визначення причини?+ Гальванометрію

- Мастикаціографію

- Оклюзіографію

- Електроміографію

- Рентгенографію

?

808. Яка частина нейрона має вищу концентрацію Na+-каналів на 1 мм2 клітинної мем-брани?- Дендрити

- Ділянки тіла клітини біля дендритів

+ Початковий сегмент аксона

- Мембрана аксона під мієліном

- Жодна з наведених вище частин

?

809. Яким з перелічених волокон властива найменша швидкість проведення збудження?- А_альфа-волокна

- А_бета-волокна

- А_гама-волокна

- В-волокна

+ С-волокна

?

810. Яким з перелічених волокон властива набільша швидкість проведення збудження?+ А_альфа-волокна

- А_бета-волокна

- А_гама-волокна

- В-волокна

- С-волокна

?

811. До якого типу належать автономні прегангліонарні нервові волокна?- А_альфа-волокна

- А_бета-волокна

- А_гама-волокна

+ В-волокна

- С-волокна

?

812. До якого типу належать автономні постгангліонарні нервові волокна?- А_альфа-волокна

- А_бета-волокна

- А_гама-волокна

- В-волокна

+ С-волокна

?

813. Жінці 52 років перед видаленням зуба зробили ін’єкцію місцевого анестетику. Знеболюючий механізм дії цього препарату полягає у порушенні в нервових волокнах:+ Фізіологічної цілісності

- Ізольованого проведення збудження

- Анатомічної цілісності

- Функціонування мікротрубочок

- Аксонного транспорту

?

814. В експерименті після обробки нервово-м’язового препарату жаби курареподібною речовиною скорочення м’яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва зникли. Яка функція клітинної мембрани м’яза порушується цими препаратами?- Створення бар’єру між середовищем клітини та навколишньою міжклітинною рідиною

- Підтримання внутрішньої структури клітини, її цитоскелета

- Зміна проникності для різних речовин

+ Рецепція медіаторів у нервово-м’язовому синапсі

- Створення електричних потенціалів по обидва боки мембрани

?

815. В експерименті на нервово-м’язовому препараті жаби вивчають одиночні скоро-рочення м’яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва. Як зміняться скорочення м’яза після обробки препарату курареподібною речовиною?+ Зникнуть

- Збільшиться сила

- Збільшиться тривалість

- Зменшиться тривалість

- Не зміняться

?

816. Після введення людині курареподібної речовини виникає розслаблення всіх ске-летних м’язів. Що є причиною цього?+ Блокада Н- холінорецепторів постсинаптичної мембрани

- Порушення виділення ацетилхоліну

- Блокада Са 2+ – каналів пресинаптичної мембрани

- Порушення синтезу холінестерази

- Порушення синтезу ацетилхоліну

?

817. У стоматологічній практиці застосовують місцеві анестетики, які блокують такі іонні канали:+ Натрієві

- Калієві

- Швидкі кальцієві

- Повільні кальцієві

- Хлорні

?

818. В експерименті на постсинаптичну мембрану нейрона подіяли речовиною, яка ви-кликала її гіперполяризацію. Проникність для яких іонів через постсинаптичну мембрану збільшилась у даній ситуації?+ Калію

- Натрію


- Кальцію

- Магнію

- Марганцю

?

819. Що таке електромеханiчне спряження м'яза?- Виникнення потенцiалу дiї i проведення його вздовж клiтинної мембрани й у глибину м'язового волокна по трубочках

- Вивiльнення Ca++ з бокових цистерн саркоплазматичного ретикулуму й дифузiя його до мiофiбрил

- Активацiя системи тропонiн-тропомiозину та зчеплення актину з мiозином

- Взаємодiя ("ковзання") актинових i мiозинових ниток, яка призводить до укорочення мiофiбрили

+ Усi вiдповiдi вiрнi

?

820. Роль Са++ в м'язовому скороченнi:- Гальмує роботу Nа+-К+-насоса

- Викликає розпад АТФ

+ Сприяє взаємодiї мiозину з актином завдяки активацiї тропонiн-тропомiозинової системи

- Викликає утворення тропомiозину

- Ущiльнює Z-мембрани

?

821. На ізольованому серці кроля частково заблокували кальцієві канали. Які зміни серцевої діяльності відбудуться внаслідок цього?- Зменшення сили скорочень

- Зменшення частоти скорочень

+ Зменшення частоти й сили скорочень

- Зупинка серця в діастолі

- Зупинка серця в систолі

?

822. Які зміни з боку ізольованого серця жаби можна очікувати після введення в пер-фузійний розчин надлишкової кількості хлористого кальцію?+ Збільшення частоти і сили скорочень

- Зменшення сили скорочення

- Збільшення частоти скорочень

- Збільшення сили скорочень

- Зупинка серця в діастолі

?

823. В эксперименті до м‘яза, взятого з сечовода тварини, підвішують вантаж. М‘яз розтягується і залишається в такому стані при від‘єднанні вантажа. Яку властивість демонструє даний експеримент?- Автоматію

+ Пластичність

- Эластичність

- Скоротливість

- Розтяжність

?

824. Яке електричне явище можна виявити у клітинах м’яза на першій стадії після де-нервації, поки бездіяльність не призведе до його атрофії?- Локальний потенціал

- Альтераційний потенціал

- Пасивну деполяризацію

+ Спонтанні потенціали дії (потенціали фібриляції)

- Гіперполяризацію

?

825. Яким буде скорочення м’язів верхньої кінцівки при утриманні (але не переміщен-ні) вантажу в певному положенні?+ Ізометричним

- Ізотонічним

- Ауксотонічним

- Концентричним

- Ексцентричним

?

826. Що таке рефлекс?- Шлях, по якому iде збудження при подразненнi

+ Реакцiя органiзму у вiдповiдь на чутливе подразнення за участю ЦНС

- Центр, де збудження перемикається з чутливого шляху на руховий

- Орган, де збудження перетворюється в специфiчний вид енергiї

- Чутливi закiнчення, що сприймають подразнення i генерують ПД

?

827. Що таке периферичне нервове волокно?- Осьовий цилiндр в мiелiновiй оболонцi

- Дендрити нервових клiтин

+ Аксони чи дендрити з оболонками, що входять до складу периферичних нервiв

- Осьовий цилiндр з нейрофiбрiлами

- Мiкротрубочки i нейрофiламенти

?

828. Яка послiдовнiсть залучення в реакцiю ланок рефлекторної дуги при здiйсненнi рефлексу?- Центр - еферентний шлях - ефектор - рецепторне поле - аферентний шлях

- Аферентний шлях - центр - еферентний шлях - ефектор

- Рецепторне поле - центр - еферентний шлях - ефектор

- Рецепторне поле - еферентний шлях - центр - аферентний шлях - ефектор

+ Рецепторне поле - аферентний шлях - центр - еферентний шлях - ефектор

?

829. Яку назву мають складнi рефлекторнi акти, в яких кiнець одного рефлексу зумо-влює виникнення наступного?- Антагонiстичнi рефлекси

- Генералiзацiя

+ Ланцюговi рефлекси

- Синергiчнi рефлекси

- Алiйованi рефлекси

?

830. Після тривалого тренування у спортсмена розвинулося втомлення з різким зни-женням працездатності. У якій ланці рефлекторної дуги втомлення виникло в першу чергу?+ У нервових центрах

- В аферентному провіднику

- У рецепторах

- В еферентному провіднику

- У м'язах

?

831. Доросла донька приїхала до матусі у гості. Вона не була голодною, але святково сервірований стіл, смачні пахощі пробудили апетит. Поясніть з позиції вчення П. К. Анохіна про структуру акту поведінки значення приказки “Апетит приходить під час їжі“ і назвіть компонент цієї структури, який у даному конкретному випадку викликав таку поведінку доньки.- Домінантна мотивація

+ Обстановочна аферентація

- Пусковий стимул

- Пам`ять

- Акцептор результату дії

?

832. У людини внаслідок довільної затримки дихання на 40 с зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?+ Безумовні симпатичні рефлекси

- Безумовні парасимпатичні рефлекси

- Умовні симпатичні рефлекси

- Умовні парасимпатичні рефлекси

- Безумовні периферичні

?

833. У чоловіка 33 років діагностовано прободіння шлунку й запалення очеревини, що призвело до напруження м’язів передньої черевної стінки “дошкоподібний живіт”. Який рефлекс забезпечує цей симптом?+ Вісцеро-соматичний

- Вісцеро-вісцеральний

- Вісцеро-кутанний

- Кутанно-вісцеральний

- Сомато-вісцеральний

?

834. Як назвати зменшення ефекту одночасної дiї двох сильних стимулiв, котрi разом збуджують групу мотонейронiв, порiвняно з арифметичним складанням ефектiв вiд порiзно збуджених цих мотонейронiв?- Полегшення

- Домiнанта

- Конвергенцiя

- Послiдовне гальмування

+ Оклюзiя

?

835. Як називається панiвний осередок збудження, котрий пiдсилюється пiд впливом iмпульсiв, що надходять з iнших центрiв, гальмуючи при цьому їх?+ Домiнанта

- Полегшення

- Оклюзiя

- Центральне гальмування

- Ірадiацiя

?

836. Якi провiдниковi шляхи спинного мозку є чутливими?- Спино-таламiчний, Монакова, Голя, Бурдаха

- Пiрамiдний, Монакова, вестибуло-спинальний, текто-спинальний

- Флексiга, Говерса, пiрамiдний, Монакова

- Бурдаха, текто-спинальний, Говерса

+ Голя, Бурдаха, Флексiга, Говерса

?

837. Де розташованi центри лiктьових згинальних та розгинальних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?+ C V - C VIII; м'язово-шкiрний, променевий

- C VII - C VIII; м'язово-шкiрний, променевий

- C VII - T I; м'язово-шкiрний, променевий

- C IV - C VI; променевий

- C V - C VIII; серединний, променевий

?

838. Яку назву має частина спинного мозку з парою переднiх i заднiх корiнцiв?- Метамер

+ Сегмент

- Вiддiл

- Центр


- Ядро

?

839. Скiльки сегментiв мiстить в собi спинний мозок?- 21

- 27


+ 31

- 35


- 37

?

840. Якi провiдниковi шляхи спинного мозку є руховими?- Пiрамiдний, Монакова, Голя i Бурдаха, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний

- Кортико-спинальний, рубро-спинальний, Флексiга i Говерса, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний

- Монакова, спино-церебелярний, кортико-спинальний, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний

- Пiрамiдний, Монакова, вестибуло-спинальний, Флексiга i Говерса, вестибуло-спинальний, текто-спинальний

+ Пiрамiдний, Монакова, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний

?

841. Яку назву мають явища, що виникають внаслiдок "половинного" пошкодження спинного мозку (порушення рухiв на боцi травми, больової i температурної чутливостi - на протилежному, пропрiоцептивної i тактильної чутливостi - частково з обох)?+ Синдром Броун-Секара

- Зони Захар'їна-Геда

- Закон Бела-Мажандi

- Домiнанта Ухтомського

- Гальмування Сєченова

?

842. Де розташованi центри колiнних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?+ L III - L IV, стегновий

- L I - L II, стегновий

- T VII - T XII, стегновий

- I - S III, м'язово-шкiрний

- С V - C VIII, серединний

?

843. Де розташованi центри рефлексу з ахiллового сухожилка i якi нерви причетнi до його здiйснення?- L III - L IV, стегновий

- L I - L III, стегновий

- T VII - T XII, стегновий

+ S I - S II, великогомiлковий

- С V - C VIII, серединний

?

844. Де розташованi центри черевних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?- L III - L IV, стегновий

- L I - L III, стегновий

+ T VII - T XII, мiжребернi

- S I - S II, великогомiлковий

- С V - C VIII, серединний

?

845. Де розташованi центри пiдошовних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?- L III - L IV, стегновий

+ L V - S I, сiдничний

- T VII - T XII, мiжребернi

- S I - S II, великогомiлковий

- С V - C VIII, серединний

?

846. При патологоанатомічному дослідженні спинного мозку чоловіка 70 років вияв-лені деструкція і зменшення кількості клітин ядер передніх рогів у шийному й грудному відділах. Які функції були порушені пр житті?+ Моторні функції верхніх кінцівок

- Моторні функції нижніх кінцівок

- Чутливість і моторні функції верхніх кінцівок

- Чутливість нижніх кінцівок

- Чутливість верхніх кінцівок

?

847. У результаті травми у чоловіка 40 років зруйновані задні корінці спинного мозку. Які розлади будуть спостерігатися в ділянці іннервації цих корінців?+ Втрата всіх видів чутливості

- Порушення функції посмугованих скелетних м’язів

- Порушення функції гладеньких м’язів

- Втрата температурної та вібраційної чутливості

- Втрата больової чутливості

?

848. У результаті травми відбулося пошкодження спинного мозку (з повним перери-вом) на рівні першого шийного хребця. Що відбудеться з диханням?+ Дихання припиняється

- Дихання не змінюється

- Зростає частота дихання

- Зростає глибина дихання

- Зменшиться частота дихання

?

849. У хворого виявляється повна демієлінізація волокон провідних висхідних шляхів. Формування яких відчуттів при цьому погіршиться найменше?+ Температурних

- Пропріоцептивних

- Зорових

- Дотикових

- Слухових

?

850. У чоловіка 60 років рівень цукру в крові становить 6,8-7,0 ммоль/л, вміст інсуліну у крові - нормальний, кількість інсулінових рецепторів зменшена. Який механізм гіперглікемії?+ Зменшення кількості інсулінових рецепторів і зниження толерантності до глюкози

- Порушення гіпоталамічного глюкостатичного механізму

- Глюконеогенез переважає над гліконеогенезом

- Порушена глюконеогеназна функція печінки

- Підвищена гліколітична функція печінки

?

851. Якi з перерахованих гормонiв мають протизапальну дiю?- Адреналiн

- Мiнералокортикоїди

+ Глюкокортикоїди

- Глюкагон

- Інсулiн

?

852. Якi гормони виробляються мозковою речовиною надниркових залоз?- Глюкокортикоїди, мiнералокортикоїди

+ Адреналiн, норадреналiн

- Адреналiн, андрогени

- Норадреналiн, глюкокортикоїди

- Кортикотропiн, естрогени

?

853. Якi з перерахованих гормонiв специфiчно впливають на обмiн натрiю в органiзмi за рахунок збiльшення реабсорбцiї його канальцями нирок?- Глюкокортикоїди

+ Мiнералокортикоїди

- Паратгормон

- Андрогени

- Антидіуретичний гормон

?

854. Вкажiть вiрну послiдовнiсть стадiй загального адаптацiйного синдрому за Г.Сельє. Стадiї:- Резистентностi, виснаження, тривоги

+ Тривоги, резистентностi, виснаження

- Виснаження, резистентностi, тривоги

- Тривоги, виснаження, резистентностi

- Резистентностi, тривоги, виснаження

?

855. Яке призначення альдостерону?- Залучений до ренiн-ангiотензивної системи

- Впливає на водно-сольовий обмiн

- Пiдвищує активний транспорт Nа+ через клiтинні мембрани

- Стимулює виведення К+ нирками в обмiн на Н+

+ Усi вiдповiдi вiрнi

?

856. У людини внаслідок фізичного навантаження збільшилась швидкість зсідання крові. Причиною цього є збільшена концентрація в крові+ Адреналіну

- Тироксину

- Соматотропіну

- Кортизолу

- Плазмінів

?

857. Чоловік середнього віку виїхав в іншу країну на обіцяну йому роботу, але пра-цевлаштуватися тривалий час не вдавалося. Які з ендокринних залоз, більш за все, виснажуються?+ Надниркові

- Прищитоподібні

- Сім’яники

- Підгрудинна

- Щитоподібна

?

858. У хворого бронзове забарвлення шкіри, особливо обличчя, шиї та рук; втрата апетиту, нудота, блювання; підвищена втомлюваність при фізичній та розумовій праці; підвищена чутливість до холоду та болю, висока сприйнятливість до інфекцій. Що призвело до цієї хвороби?+ Гіпофункція кори надниркових залоз

- Гіперфункція кори надниркових залоз

- Гіперфункція щитоподібної залози

- Гіпофункція щитоподібної залози

- Гіперфункція підгрудинної залози

?

859. Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормона найшвидше збільшиться в крові студента?+ Адреналіну

- Тіреоліберину

- Кортикотропіну

- Кортизолу

- Соматотропну

?

860. Після перенесеного стресу у людини похилого віку підвищився артеріальний тиск. Чому?+ Активувалась симпато-адреналова система

- Підвищився тонус парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи

- Активувалась функція статевих залоз

- Розвинулись процеси гальмування в ЦНС

- Збільшилась кількість депонованої крові

?

861. Якi гормони видiляються статевими залозами?- Лютропiн

- Люлiберин

- Пролактин

+ Естрогени

- Усi вiдповiдi вiрнi

?

862. Вкажiть гормон жiночих статевих залоз:- Фолiкулостимулюючий гормон

- Пролактин

+ Прогестерон

- Лактотропiн

- Тестостерон

?

863. Вкажiть чоловiчi статевi гормони- Естрогени

+ Андрогени

- Прогестерон

- Лютропiн

- Соматостатин

?

864. Яка послiдовнiсть стадiй менструального циклу в органiзмi жiнки є вiрною?- Передовуляцiйний перiод - пiсляовуляцiйний перiод - овуляцiя - перiод спокою

+ Передовуляцiйний перiод - овуляцiя - пiсляовуляцiйний перiод - перiод спо-кою

- Передовуляцiйний перiод - перiод спокою - постовуляцiйний перiод – овуляцiя

- Овуляцiя - перiод спокою - постовуляцiйний перiод - передовуляцiйний перiод

- Постовуляцiйний перiод - передовуляцiний перiод - овуляцiя - перiод спокою

?

865. Якi ефекти гормонiв статевих залоз вiднесено до вторинних статевих ознак?- Особливостi енергетичного обмiну

- Особливостi психомоторної сфери

- Особливостi скелету

- Особливостi розподiлу волосяного покрову i пiдшкiрної жирової основи

+ Усi вiдповiдi вiрнi

?

866. Яку дію статевих гормонів віднесено до забезпечення первинних статевих ознак?- Диференціювання статі в ембріональному періоді

- Розвиток зовнішніх статевих органів

- Місячні циклічні зміни в статевому апараті

- Вироблення статевих клітин

+ Усі відповіді вірні

?

867. При обстеженні дівчинки 16 років виявлено: відсутність оволосіння на лобку і під пахвами, нерозвиненість молочних залоз, відсутність менструацій. Результатом яких гормональних порушень це може бути?+ Недостатність гормональної функції яєчників

- Гіперфункція щитоподібної залози

- Гіпофункція щитоподібної залози

- Недостатність острівцевого апарату підшлункової залози

- Гіперфункція мозкової речовини наднирників

?

868. Жінка 25 років через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на зниження утворення молока. Дефіцит якого гормону призвів до такого стану?+ Пролактину

- Соматостатіну

- Адренокортикотропного гормону

- Інсуліну

- Глюкагону

?

869. У жінки протягом останніх 6 місяців є ознаки макулінізації: підсилення росту во-лосся на обличчі, по білій лінії живота, ногах. Нерегулярний менструальний цикл. Причиною цього може бути підвищення секреції:+ Андрогенів

- Естрогенів

- Соматотропного гормону

- Тироксину

- Мінералокортикоїдів

?

870. Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацеп-тивів, які містять статеві гормони?+ Гонадотропних

- Вазопресину

- Тіреотропного

- Соматотропного

- Окситоцину

?

871. До лікаря звернулися батьки хлопчика 10 років, у якого відмічалося збільшення волосяного покриву на тілі, ріст бороди та вусів, низький голос. Збільшення секреції якого гормону можна запідозрити?+ Тестостерону

- Вазопресину

- Тиреотропного

- Соматотропного

- Окситоцину

?

872. Результати дослідження стероїдних гормонів в плазмі крові здорової жінки із ре-гулярними 28-добовими менструальними циклами свідчить, що протягом останніх 12-ти годин відмічався пік концентрації естрадіолу. Вміст прогестерону був незначний. Розвиток якої ситуації можна очікувати протягом наступних 3 діб?+ Овуляції

- Початку менструації

- Закінчення менструації

- Зниження базальної температури- Регресії жовтого тіла

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка