ФармакоекономікаДата конвертації28.12.2020
Розмір1.42 Mb.
#11454
база 1
робочий зошит ФЕ (заочни) 12.02.2020 (1), тл тестування, все, 33 Протитуберкульозні та протиракові засоби a803dfeeaa07a3c28896e9d2a33a4cb9, тести ттоксика, токсика все, токсика все, Токсика прекрок, кф пр, Клінічна фармація тести, бот зарактеристика гранату

Фармакоекономіка

Текстові тестові завдання 1. Вкажіть необхідність проведення фармакоекономічного аналізу, якщо витрати на технологію становлять 240 грн., а показник ефективності 0,86. Для технології В витрати є меншими на 28 грн., а показник ефективності складає 0,91:

  1. Необхідно

  2. Не потрібно

  3. Не потрібно – перевага технології А

  4. * Не потрібно – перевага технології В

  5. Не потрібно, оскільки жодна з технологій не має переваги

 2. Вкажіть необхідність проведення фармакоекономічного аналізу, якщо витрати на технологію А складають 365,00 грн., на технологію В 520,00 грн., а показники ефективності становлять 0,87 та 0,85 відповідно:

  1. Необхідно

  2. Не потрібно

  3. * Не потрібно – перевага технології А

  4. Не потрібно – перевага технології В

  5. Не потрібно, оскільки жодна з технологій не має переваги

 3. Вказати предмет вивчення фармакоекономіки:

  1. * документація рандомізованих клінічних досліджень

  2. товарні запаси

  3. товари медичного призначення

  4. аптека

  5. аптечні склади

 4. Головною метою фармакоекономіки як науки є:

  1. * оцінка ефективного використання ресурсів охорони здоров’я на фармакотерапію

  2. обчислення витрат на лікування новими медичними технологіями

  3. реєстрація небажаних і побічних реакцій організму на лікарські препарати

  4. визначення найефективнішої терапії, медичної чи фармацевтичної послуги

  5. вибір найдешевшого лікарського засобу з однаковою діючою речовиною

 5. Для оптимізації медичної допомоги в сучасних умовах провізор не використовує інформацію про:

  1. економічну оцінку лікарської терапії

  2. * кількість працівників на даному підприємстві

  3. терапевтичну ефективність лікарських засобів

  4. безпеку основних схем лікування поширених захворювань

  5. наявність препарату на оптовій фармацевтичній фірмі

 6. Для якої з країн Європи характерні найвищі показники якості медичної допомоги?

  1. Норвегія

  2. * Швеція

  3. Австрія

  4. Бельгія

  5. Швейцарія

 7. Для якої країни характерні найвищі показники фінансування охорони здоров’я?

  1. Швейцарія

  2. Австрія

  3. * США

  4. Норвегія

  5. Україна

 8. З якої дисципліни фармакоекономіка використовує дані про безпеку лікарських засобів:

  1. фармакології

  2. * клінічної фармації

  3. фармакоепідеміології

  4. фармакотерапії

  5. економіки

 9. З якої дисципліни фармакоекономіка використовує дані про терапевтичну ефективність лікарських засобів:

  1. фармакології

  2. клінічної фармації

  3. * фармакоепідеміології

  4. фармацевтична опіка

  5. економіки

 10. За рекомендаціям ВООЗ оптимальний показник фінансування охорони здоров’я становить:

  1. 5-6% від валового національного доходу

  2. 10-12% від валового національного доходу

  3. 4-8% від валового національного доходу

  4. * 7-8% від валового національного доходу

  5. 7-9% від валового національного доходу

 11. Згідно визначень ВООЗ раціональне використання лікарських засобів – це метод ефективного застосування ліків, при якому використовуються наступні вимоги:

  1. Кожна людина має право вчасно одержати необхідний лікарський засіб протягом установленого періоду лікування в ефективній дозі

  2. * Людина повинна отримати оптимальний лікарський засіб, тобто з ліків із біоеквівалентною активністю буде обраний найменш вартісний препарат, що з фінансової точки зору хворий витратив на фармакотерапію найменше коштів.

  3. Інформація для хворого про призначення та прийом лікарського засобу повинна бути повною, хворий має довірять лікарському засобу, приймати його згідно призначення та бути повністю інформованим про можливий ризик лікування.

  4. Всі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 12. На Конгресі фармацевтів якої країни вперше введений термін «фармакоекономіка»:

  1. США

  2. * Канада

  3. Німеччина

  4. Австрія

  5. Великобританія

 13. На основі яких знань визначені формулярні списки препаратів для лікувально-профілактичних закладів:

  1. фармакології

  2. клінічної фармації

  3. фармакоепідеміології

  4. * маркетингу

  5. економіки

 14. Назва фармакоекономіка походить від поєднання слів:

  1. farmacoреа і economie

  2. farmaco і economiса

  3. «лікарня» і «економіка»

  4. * «лікарський засіб» і «економія»

  5. «ліки» і «економіка»

 15. Назвіть чинники, що сприяють зростанню витрат на охорону здоров’я:

  1. старіння населення

  2. зростання цін на лікарські препарати і засоби медичної допомоги

  3. низька платоспроможність частини населення

  4. недостатній рівень роботи системи охорони здоров’я

  5. * всі відповіді вірні

 16. Найбільш перспективними напрямами діяльності клінічного провізора в охороні здоров'я є:

  1. визначення потреби в лікарських засобах, її економічне обгрунтування

  2. оптимізація схеми фармакотерапії відповіднодо індивідуальних особливостей хворого

  3. усунення і попередження побічної дії лікарських засобів

  4. вибір клінічно ефективної та економічно вигідної схеми фармакотерапії

  5. * всі відповіді вірні

 17. Найбільш перспективними напрямами діяльності клінічного провізора в охороні здоров'я є:

  1. інформування про лікарські засоби

  2. консультації щодо самолікування

  3. довіра пацієнта до лікаря, згода хворого

  4. вибір клінічно ефективної та економічно вигідної схеми фармакотерапії

  5. * всі відповіді вірні

 18. Основними об’єктами досліджень у фармакоекономіці є:

  1. витрати в охороні здоров’я (оплата з ліків, служб, зарплата лікарів)

  2. біологічні результати лікування (кількість серцевих нападів, астматичних приступів; захворюваність, смертність)

  3. економічні показники (зменшення валового національного доходу)

  4. суспільна оцінка (суспільні асигнування, якість життя, вигода)

  5. * всі відповіді вірні

 19. Основними причинами зростання вимог і фінансових потреб охорони здоров’я є:

  1. Нові технології.

  2. Підвищення уваги до безпечності лікарських засобів.

  3. Старіння населення.

  4. Розвиток методів діагностики.

  5. * Всі відповіді вірні

 20. Основними споживачами фармакоекономічних даних є:

  1. керівники і фахівці державних і регіональних підрозділів охорони здоров’я

  2. спеціалісти фармацевтичних і дистриб’ютерських компаній

  3. виробники лікарських засобів

  4. страхові компанії та хворі

  5. * всі відповіді вірні

 21. Основною причиною виникнення фармакоекономіки було:

  1. поява широкого асортименту лікарських засобів

  2. реєстрація великої кількості фальсифікованих препаратів

  3. обмеження фінансових можливостей охорони здоров’я

  4. великі витрати на сучасну медичну діагностику, фармакотерапію

  5. * вирішення розходжень між витратами і ефективністю лікування

 22. Перші дослідження з фармакоекономіки стосувалися аналізу витрат і ефективності лікування:

  1. Раку легень

  2. Туберкульозу

  3. * СНІДу

  4. Меланоми

  5. Гіпертонічної хвороби

 23. Предмет дослідження фармакоекономіки становлять:

  1. вартісні витрати на профілактику, діагностику, фармакотерапію захворювань за альтернативними медичними технологіями

  2. безпечність та ефективність нових лікарських засобів, що впроваджені на ринок

  3. документація рандомізованих клінічних випробувань лікарських засобів

  4. фармакоепідеміологічна статистика, споживання та визначення потреби в лікарських засобах

  5. * всі відповіді вірні

 24. Предметом дослідження фармакоекономіки не є:

  1. результати фармакотерапії, можливості проведення порівняльного аналізу двох різних методів чи схем лікування

  2. безпечність та ефективність нових лікарських засобів

  3. економічні витрати на проведення фармакотерапії та діагностики

  4. документація рандомізованих клінічних випробувань лікарських засобів по групах хворих

  5. * товарні запаси аптеки чи лікувально-профілактичного закладу

 25. При проведенні фармакоекономічних досліджень проводять:

  1. визначення ефективності та безпеки фармакотерапії

  2. підрахунок вартості лікування

  3. визначення витрат охорони здоров’я

  4. підбір альтернативних медичних технологій

  5. * оцінку клінічних результатів і вартості терапії

 26. У якому році вперше введений термін «фармакоекономіка»:

  1. 1860

  2. 1873

  3. 1967

  4. 1976

  5. * 1986

 27. Уперше термін «фармакоекономіка» використав представник фармацевтичної компанії «Upjon» у своїй доповіді. Хто він:

  1. * Товнсенд

  2. Кохран

  3. Бонд

  4. Гіпократ

  5. Заліська

 28. Усі європейські країни мають системи для відшкодування медичного й фармацевтичного забезпечення населення, які називаються «компенсаційними системами». Ринкова (приватна) система характеризується:

  1. Відшкодуванням медичного і фармацевтичного забезпечення населення за рахунок коштів, одержаних шляхом стягнення податків.

  2. Самостійною оплатою послуг безпосередньо хворими.

  3. Страхуванням здоров’я працюючого населення при нещасних випадках, захворюваннях, непрацездатності, у старості.

  4. * Розгалуженою мережею державного, приватного медичного страхування, частина послуг оплачується безпосередньо хворими.

  5. Наявністю «страхових кас» та частковою оплатою послуг безпосередньо хворими.

 29. Усі європейські країни мають системи для відшкодування медичного й фармацевтичного забезпечення населення, які називаються «компенсаційними системами». Система Бісмарка характеризується:

  1. Відшкодуванням медичного і фармацевтичного забезпечення населення за рахунок коштів, одержаних шляхом стягнення податків.

  2. Самостійною оплатою послуг безпосередньо хворими.

  3. * Страхуванням здоров’я працюючого населення при нещасних випадках, захворюваннях, непрацездатності, у старості.

  4. Розгалуженою мережею державного, приватного медичного страхування, частина послуг оплачується безпосередньо хворими.

  5. Наявністю «страхових кас» та частковою оплатою послуг безпосередньо хворими

 30. Усі європейські країни мають системи для відшкодування медичного й фармацевтичного забезпечення населення, які називаються «компенсаційними системами». Державна система (система Бевериджа) характеризується:

  1. Страхуванням здоров’я працюючого населення при нещасних випадках, захворюваннях, непрацездатності, у старості.

  2. * Відшкодуванням медичного і фармацевтичного забезпечення населення за рахунок коштів, одержаних шляхом стягнення податків.

  3. Розгалуженою мережею державного, приватного медичного страхування, частина послуг оплачується безпосередньо хворими.

  4. Самостійною оплатою послуг безпосередньо хворими.

  5. Наявністю «страхових кас» та частковою оплатою послуг безпосередньо хворими

 31. Фармакоекономіка є міждисциплінарною наукою. Вкажіть знання якої дисципліни необхідне для її засвоєння

  1. хімія

  2. біологія

  3. * фармакологія

  4. анатомія

  5. гістологія

 32. Що є основним об'єктом вивчення фармакоекономіки

  1. * витрати

  2. товари медичного призначення

  3. рецептурні бланки

  4. аптечні склади

  5. завідувач аптекою

 33. Що є предметом дослідження фармакоекономіки?

  1. товарні запаси, які знаходяться на аптечній базі

  2. * безпечність та ефективність

  3. нестерильні розчини

  4. товарні запаси аптеки

  5. виготовлені лікарські форми

 34. Що є предметом дослідження фармакоекономіки?

  1. товарні запаси, які знаходяться на аптечній базі

  2. * безпечність та ефективність

  3. нестерильні розчини

  4. товарні запаси аптеки

  5. виготовлені лікарські форми

 35. Що передбачає концепція “unite dose”, запроваджена в США та Канаді в сімдесятих роках минулого століття?

  1. * Індивідуальне приготування фармацевтом дози лікарського засобу на кожний прийом

  2. Застосування однакових доз лікарського засобу для усіх пацієнтів

  3. Використання однакових доз лікарського засобу впродовж усього курсу лікування

  4. Застосування однакових доз лікарського засобу на різних стадіях захворювання

  5. Застосування однакових доз лікарського засобу для різних вікових категорій пацієнтів

 36. Що передбачає проведення фармакоекономічних досліджень:

  1. * визначення оптимальної фармакотерапії

  2. визначення найефективнішої схеми лікування

  3. оцінку ефективності та безпеки медичних технологій

  4. підбір індивідуальної фармакотерапії

  5. вибір найдешевшого препарату

 37. Яка наука займається встановленням достовірних даних про використання лікарських засобів із доведеною ефективністю, безпечністю, економічною вигодою, а також доказових результатах фармацевтичної опіки:

  1. фармакоекономіка

  2. * доказова фармація

  3. фармакотерапія

  4. фармацевтична опіка

  5. організація економіки фармації

 38. Якими причинами обумовлена оптимізація використання лікарських засобів:

  1. згода хворого

  2. співучасть пацієнта

  3. облік лікарських засобів у фармації

  4. раціональне використання лікарських засобів

  5. * всі відповіді вірні

 39. Які дані отримує фармакоекономіка з біофармації?

  1. Про ефекти лікарських засобів

  2. Про безпеку лікарських засобів

  3. Про терапевтичну ефективність

  4. * Про біоеквівалентність лікарських засобів

  5. Для формування формулярних списків

 40. Які дані отримує фармакоекономіка з клінічної фармації?

  1. Про ефекти лікарських засобів

  2. * Про безпеку лікарських засобів

  3. Про терапевтичну ефективність

  4. Для формування формулярних списків

  5. Про біоеквівалентність лікарських засобів

 41. Які дані отримує фармакоекономіка з маркетингу?

  1. Про ефекти лікарських засобів

  2. Про безпеку лікарських засобів

  3. Про терапевтичну ефективність

  4. * Для формування формулярних списків

  5. Про біоеквівалентність лікарських засобів

 42. Які дані отримує фармакоекономіка з фармакоепідеміології?

  1. Про ефекти лікарських засобів

  2. Про безпеку лікарських засобів

  3. * Про терапевтичну ефективність

  4. Для формування формулярних списків

  5. Про біоеквівалентність лікарських засобів

 43. Які дані отримує фармакоекономіка з фармакології?

  1. * Про ефекти лікарських засобів

  2. Про безпеку лікарських засобів

  3. Про терапевтичну ефективність

  4. Для формування формулярних списків

  5. Про біоеквівалентність лікарських засобів

 44. Які чинники сприяють зростанню витрат на охорону здоров’я:

  1. збільшення спектру і вартості медичних послуг і їх територіальна недоступність

  2. зміни в образі життя населення, пов’язані з розповсюдженням факторів ризику, соціально-обумовлених захворювань

  3. зростання загальноосвітнього і життєвого рівня населення

  4. недостатній рівень роботи системи охорони здоров’я

  5. * всі відповіді вірні

 45. Будь-яка небажана негативна реакція, яка виникає при застосуванні лікарських засобів у звичайних дозах, рекомендованих для профілактики, діагностики та лікування захворювань, або з метою модифікації фізіологічних функцій організму засіб – це:

  1. сумнівна побічна реакція

  2. непередбачена побічна реакція

  3. * побічна реакція лікарського засобу

  4. серйозна побічна реакція

  5. умовна побічна реакція

 46. Будь-який несприятливий медичний прояв при застосуванні лікарського засобу (незалежно від дозування), який призводить до смерті, представляє загрозу життю, вимагає госпіталізації або збільшення терміну госпіталізації, призводить до довготривалої або значної непрацездатності чи інвалідності, або є вродженою аномалією чи вадою розвитку засіб – це:

  1. сумнівна побічна реакція

  2. непередбачена побічна реакція

  3. передбачена побічна реакція

  4. * серйозна побічна реакція

  5. умовна побічна реакція

 47. В Україні встановлена система контролю за побічними діями лікарських засобів та основні вимоги до збору данних. Яким наказом була затверджена “Інструкція про здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів”.

  1. наказ № 441

  2. наказ № 281

  3. * наказ № 347

  4. наказ № 328

  5. наказ № 360

 48. Вид фармакоепідеміологічного дослідження при проведенні якого протягом певного періоду часу ведеться спостереження за двома підібраними великими групами хворих, одна з яких отримує досліджуваний препарат, а інша – його не отримує, з метою виявлення побічних реакцій – це:

  1. доклінічне дослідження

  2. клінічне випробування

  3. * когортне дослідження

  4. дослідження «випадок-контроль»

  5. фармакоепідеміологічне дослідження

 49. Вид фармакоепідеміологічного дослідження, яке проводиться на двох групах пацієнтів, в однієї з яких присутні конкретні захворювання чи побічні реакції, а в іншої - немає подібних захворювань чи побічних реакцій, з метою виявлення кумулятивних ефектів при тривалому застосуванні лікарських засобів та серйозних побічних реакцій – це:

  1. доклінічне дослідження

  2. клінічне випробування

  3. когортне дослідження

  4. * дослідження «випадок-контроль»

  5. фармакоепідеміологічне дослідження

 50. Види побічних дій, які розвиваються при вживанні лікарських засобів:

  1. спазмолітична

  2. гіпотензивна

  3. тахіфілаксія

  4. поліпрагмазія

  5. * тератогенна

 51. Вимогами ВООЗ до сучасного лікарського засобу є:

  1. Висока ефективність

  2. Безпечність

  3. Доступність для пацієнта

  4. Вірної відповіді немає

  5. * Усі відповіді вірні

 52. Витрати, що включають терміни непрацездатності (будь-які), непрацездатність – це:

  1. Прямі витрати

  2. Непрямі витрати

  3. * Опосередковані витрати

  4. Додаткові витрати

  5. Нематеріальні витрати

 53. Відносно обороту або медичного застосування деяких лікарських засобів в Україні прийняті відповідні регулюючі рішення ДФЦ МОЗ України (1996-2005). Обіг фенацетину на території України:

  1. * Заборонено медичне застосування

  2. Обмежено медичне застосування деяких лікарських форм

  3. Обмежено медичне застосування

  4. Заборонено медичне застосування

  5. Внесено зміни до показань до застосування

 54. Відносно обороту або медичного застосування деяких лікарських засобів в Україні прийняті відповідні регулюючі рішення ДФЦ МОЗ України (1996-2005). Обіг метамізолу натрію на території України:

  1. Заборонено медичне застосування

  2. * Обмежено медичне застосування деяких лікарських форм

  3. Обмежено медичне застосування

  4. Заборонено медичне застосування

  5. Внесено зміни до показань до застосування

 55. Відносно обороту або медичного застосування деяких лікарських засобів в Україні прийняті відповідні регулюючі рішення ДФЦ МОЗ України (1996-2005). Обіг фурациліну на території України:

  1. Заборонено медичне застосування

  2. Обмежено медичне застосування деяких лікарських форм

  3. * Обмежено медичне застосування

  4. Заборонено медичне застосування

  5. Внесено зміни до показань до застосування

 56. Відносно обороту або медичного застосування деяких лікарських засобів в Україні прийняті відповідні регулюючі рішення ДФЦ МОЗ України (1996-2005). Обіг циметидину на території України:

  1. * Заборонено медичне застосування

  2. Обмежено медичне застосування деяких лікарських форм

  3. Обмежено медичне застосування

  4. Заборонено медичне застосування

  5. Внесено зміни до показань до застосування

 57. Відносно обороту або медичного застосування деяких лікарських засобів в Україні прийняті відповідні регулюючі рішення ДФЦ МОЗ України (1996-2005). Обіг еуфіліну на території України:

  1. Заборонено медичне застосування

  2. * Заборонено медичне застосування лікарських форм, що містять стабілізатор етилендіамін

  3. Обмежено медичне застосування

  4. Заборонено медичне застосування

  5. Внесено зміни до показань до застосування

 58. Відносно обороту або медичного застосування деяких лікарських засобів в Україні прийняті відповідні регулюючі рішення ДФЦ МОЗ України (1996-2005). Обіг гентаміцину на території України:

  1. Заборонено медичне застосування

  2. Обмежено медичне застосування деяких лікарських форм

  3. * Обмежено медичне застосування

  4. Заборонено медичне застосування

  5. Внесено зміни до показань до застосування

 59. Відносно обороту або медичного застосування деяких лікарських засобів в Україні прийняті відповідні регулюючі рішення ДФЦ МОЗ України (1996-2005). Обіг бутадіону на території України:

  1. Заборонено медичне застосування

  2. Обмежено медичне застосування деяких лікарських форм

  3. * Обмежено медичне застосування

  4. Заборонено медичне застосування

  5. Внесено зміни до показань до застосування

 60. Відносно обороту або медичного застосування деяких лікарських засобів в Україні прийняті відповідні регулюючі рішення ДФЦ МОЗ України (1996-2005). Обіг препаратів, що містять кава-кава на території України:

  1. Заборонено медичне застосування

  2. Обмежено медичне застосування деяких лікарських форм

  3. Обмежено медичне застосування

  4. * Заборонено медичне застосування

  5. Внесено зміни до показань до застосування

 61. Відносно обороту або медичного застосування деяких лікарських засобів в Україні прийняті відповідні регулюючі рішення ДФЦ МОЗ України (1996-2005). Обіг клопідогрелю на території України:

  1. Заборонено медичне застосування

  2. Обмежено медичне застосування деяких лікарських форм

  3. Обмежено медичне застосування

  4. Заборонено медичне застосування

  5. * Внесено зміни до показань до застосування

 62. Вказати державну структуру в складі Державного фармакологічного центру, яка займається опрацюванням даних про побічну дію лікарських засобів

  1. МОЗ

  2. * відділ фармакологічного нагляду

  3. відділ статистики

  4. стаціонарне відділення

  5. лікувально-профілактичний заклад

 63. Вказати зміну показника здоров'я в групі, на яку спрямована дія препарату

  1. * подовження життя.

  2. усування симптомів захворювання.

  3. зниження рівня цукру.

  4. зниження АТ.

  5. зменшення болючості в суглобах.

 64. Вказати основні фактори, пов’язані з побічною дією ліків, за яких виникає побічна дія:

  1. * особливості клініко-фармакологічної характеристики лікарського засобу

  2. вік

  3. стать

  4. шкідливі звички

  5. умови праці

 65. Вказати побічні клінічні ефекти.

  1. усування симптомів захворювання.

  2. зниження рівня цукру.

  3. зменшення частоти приступів.

  4. * зниження АТ.

  5. зменшення болючості в суглобах.

 66. Державна система збору даних, яка, на основі отриманої інформації про побічні реакції лікарських засобів в умовах їх звичайного застосування, забезпечує прийняття відповідних регуляторних рішень щодо зареєстрованих в країні лікарських засобів – це:

  1. МОЗ

  2. * фармакологічний нагляд

  3. відділ статистики

  4. стаціонарне відділення

  5. лікувально-профілактичний заклад

 67. До непередбачуваних побічних реакцій лікарського засобу належать:

  1. Фармакологічні

  2. * Ідіосинкразія

  3. Токсичні

  4. Взаємодія з ЛЗ

  5. Характер захворювання

 68. До непередбачуваних побічних реакцій лікарського засобу належать:

  1. Фармакологічні

  2. Токсичні

  3. Взаємодія з ЛЗ

  4. Характер захворювання

  5. * Генетичні порушення

 69. До непередбачуваних побічних реакцій лікарського засобу належать:

  1. * Імунні

  2. Фармакологічні

  3. Токсичні

  4. Взаємодія з ЛЗ

  5. Характер захворювання

 70. До передбачуваних побічних реакцій лікарського засобу належать:

  1. * Фармакологічні

  2. Імунні

  3. Ідіосинкразія

  4. Генетичні порушення

  5. Тахіфілаксія

 71. До передбачуваних побічних реакцій лікарського засобу належать:

  1. Імунні

  2. * Токсичні

  3. Ідіосинкразія

  4. Генетичні порушення

  5. Тахіфілаксія

 72. До передбачуваних побічних реакцій лікарського засобу належать:

  1. Генетичні порушення

  2. Ідіосинкразія

  3. * Взаємодія з ЛЗ

  4. Імунні

  5. Тахіфілаксія

 73. До передбачуваних побічних реакцій лікарського засобу належать:

  1. * Характер захворювання

  2. Імунні

  3. Ідіосинкразія

  4. Генетичні порушення

  5. Тахіфілаксія

 74. До передбачуваних побічних реакцій лікарського засобу не належать:

  1. Фармакологічні

  2. Токсичні

  3. Взаємодія з ЛЗ

  4. Характер захворювання

  5. * Ідіосинкразія

 75. До передбачуваних побічних реакцій лікарського засобу не належать:

  1. Фармакологічні

  2. Токсичні

  3. Взаємодія з ЛЗ

  4. * Імунні

  5. Характер захворювання

 76. До передбачуваних побічних реакцій лікарського засобу не належать:

  1. Фармакологічні

  2. Токсичні

  3. Взаємодія з ЛЗ

  4. Характер захворювання

  5. * Генетичні порушення

 77. Дослідження «випадок-контроль»– це:

  1. * Вид фармакоепідеміологічного дослідження, яке проводиться на двох групах пацієнтів, в однієї з яких присутні конкретні захворювання чи побічні реакції, а в іншої - немає подібних захворювань чи побічних реакцій, з метою виявлення кумулятивних ефектів при тривалому застосуванні лікарських засобів та серйозних побічних реакцій

  2. Дослідження ефективності та/або безпеки медичного застосування лікарського засобу, яке спрямоване на виявлення або підтвердження його клінічних, токсикологічних, фармакодинамічних та/або фармакокінетичних властивостей, властивих йому побічних реакцій та взаємодії з іншими лікарськими засобами, яке може проводитись як неінтервенційне дослідження

  3. Сукупність показників, яка є результатом фармакоепідеміологічного дослідження або клінічного випробування і дозволяє зробити висновки щодо подальшого перебування лікарського засобу на фармацевтичному ринку

  4. Вид фармакоепідеміологічного дослідження при проведенні якого протягом певного періоду часу ведеться спостереження за двома підібраними великими групами хворих, одна з яких отримує досліджуваний препарат, а інша – його не отримує, з метою виявлення побічних реакцій

  5. Дослідження за участю людини як досліджуваного, призначене для виявлення або підтвердження клінічних, фармакологічних та/або інших фармакодинамічних ефектів одного або декількох досліджуваних лікарських засобів, та/або виявлення побічних реакцій на один або декілька досліджуваних лікарських засобів, та/або для вивчення усмоктування, розподілу, метаболізму та виведення одного або кількох лікарських засобів з метою підтвердження його (їх) безпечності та/або ефективності

 78. Дослідження ефективності та/або безпеки медичного застосування лікарського засобу, яке спрямоване на виявлення або підтвердження його клінічних, токсикологічних, фармакодинамічних та/або фармакокінетичних властивостей, властивих йому побічних реакцій та взаємодії з іншими лікарськими засобами, яке може проводитись як неінтервенційне дослідження – це:

  1. доклінічне дослідження

  2. клінічне випробування

  3. когортне дослідження

  4. дослідження «випадок-контроль»

  5. * фармакоепідеміологічне дослідження

 79. Дослідження за участю людини як досліджуваного, призначене для виявлення або підтвердження клінічних, фармакологічних та/або інших фармакодинамічних ефектів одного або декількох досліджуваних лікарських засобів, та/або виявлення побічних реакцій на один або декілька досліджуваних лікарських засобів, та/або для вивчення усмоктування, розподілу, метаболізму та виведення одного або кількох лікарських засобів з метою підтвердження його (їх) безпечності та/або ефективності – це:

  1. доклінічне дослідження

  2. когортне дослідження

  3. дослідження «випадок-контроль»

  4. * клінічне випробування

  5. фармакоепідеміологічне дослідження

 80. Згідно Наказу в Україні фармацевтичні виробник повинні повідомляти державний фармакологічний центр МОЗ про побічні дії на препарат в перші два роки після реєстрації:

  1. * 1 раз в 6 місяців

  2. 1 раз в рік

  3. 1 раз в 3 роки

  4. 1 раз в 5 років

  5. 1 раз в 3 місяці

 81. Згідно Наказу повідомлення до державного фармакологічного центру МОЗ про побічні дії на препарат після п’яти років знаходження лікарського засобу на фармацевтичному ринку в Україні надходять:

  1. 1 раз в 6 місяців

  2. 1 раз в рік

  3. 1 раз в 3 роки

  4. * 1 раз в 5 років

  5. 1 раз в 3 місяці

 82. Клінічне випробування – це:

  1. Вид фармакоепідеміологічного дослідження, яке проводиться на двох групах пацієнтів, в однієї з яких присутні конкретні захворювання чи побічні реакції, а в іншої - немає подібних захворювань чи побічних реакцій, з метою виявлення кумулятивних ефектів при тривалому застосуванні лікарських засобів та серйозних побічних реакцій

  2. Дослідження ефективності та/або безпеки медичного застосування лікарського засобу, яке спрямоване на виявлення або підтвердження його клінічних, токсикологічних, фармакодинамічних та/або фармакокінетичних властивостей, властивих йому побічних реакцій та взаємодії з іншими лікарськими засобами, яке може проводитись як неінтервенційне дослідження

  3. Сукупність показників, яка є результатом фармакоепідеміологічного дослідження або клінічного випробування і дозволяє зробити висновки щодо подальшого перебування лікарського засобу на фармацевтичному ринку

  4. Вид фармакоепідеміологічного дослідження при проведенні якого протягом певного періоду часу ведеться спостереження за двома підібраними великими групами хворих, одна з яких отримує досліджуваний препарат, а інша – його не отримує, з метою виявлення побічних реакцій

  5. * *Дослідження за участю людини як досліджуваного, призначене для виявлення або підтвердження клінічних, фармакологічних та/або інших фармакодинамічних ефектів одного або декількох досліджуваних лікарських засобів, та/або виявлення побічних реакцій на один або декілька досліджуваних лікарських засобів, та/або для вивчення усмоктування, розподілу, метаболізму та виведення одного або кількох лікарських засобів з метою підтвердження його (їх) безпечності та/або ефективності

 83. Когортне дослідження – це:

  1. Вид фармакоепідеміологічного дослідження, яке проводиться на двох групах пацієнтів, в однієї з яких присутні конкретні захворювання чи побічні реакції, а в іншої - немає подібних захворювань чи побічних реакцій, з метою виявлення кумулятивних ефектів при тривалому застосуванні лікарських засобів та серйозних побічних реакцій

  2. Дослідження ефективності та/або безпеки медичного застосування лікарського засобу, яке спрямоване на виявлення або підтвердження його клінічних, токсикологічних, фармакодинамічних та/або фармакокінетичних властивостей, властивих йому побічних реакцій та взаємодії з іншими лікарськими засобами, яке може проводитись як неінтервенційне дослідження

  3. Сукупність показників, яка є результатом фармакоепідеміологічного дослідження або клінічного випробування і дозволяє зробити висновки щодо подальшого перебування лікарського засобу на фармацевтичному ринку

  4. * Вид фармакоепідеміологічного дослідження при проведенні якого протягом певного періоду часу ведеться спостереження за двома підібраними великими групами хворих, одна з яких отримує досліджуваний препарат, а інша – його не отримує, з метою виявлення побічних реакцій

  5. Дослідження за участю людини як досліджуваного, призначене для виявлення або підтвердження клінічних, фармакологічних та/або інших фармакодинамічних ефектів одного або декількох досліджуваних лікарських засобів, та/або виявлення побічних реакцій на один або декілька досліджуваних лікарських засобів, та/або для вивчення усмоктування, розподілу, метаболізму та виведення одного або кількох лікарських засобів з метою підтвердження його (їх) безпечності та/або ефективності

 84. Коли розвиваються рідкісні побічні реакції лікарського засобу:

  1. понад 10%

  2. 1-10%

  3. 0,1-1%

  4. 0,01-0,1%

  5. * менше 0,01%

 85. Коли розвиваються часті побічні реакції лікарського засобу:

  1. понад 10%

  2. * 1-10%

  3. 0,1-1%

  4. 0,01-0,1%

  5. менше 0,01%

 86. Критерії оцінки дуже частих побічних реакцій лікарського засобу:

  1. * понад 10%

  2. 1-10%

  3. 0,1-1%

  4. 0,01-0,1%

  5. менше 0,01%

 87. Критерії оцінки нечастих побічних реакцій лікарського засобу:

  1. понад 10%

  2. 1-10%

  3. * 0,1-1%

  4. 0,01-0,1%

  5. менше 0,01%

 88. Методами отримання повідомлень про ПР/ПД ЛЗ в Україні є:

  1. Спонтанні повідомлення

  2. Активний моніторинг стаціонарів

  3. Рецептурний моніторинг

  4. Вивчення в групах

  5. * Усі відповіді вірні

 89. Методи отримання повідомлень про побічну дію лікарських засобів:

  1. клінічні обстеження

  2. біохімічні дослідження

  3. * активний моніторинг стаціонарів

  4. інструментальні дослідження

  5. опрацювання статистичних даних

 90. Методи отримання повідомлень про побічну дію лікарських засобів:

  1. клінічні обстеження

  2. біохімічні дослідження

  3. * Спонтанні повідомлення

  4. інструментальні дослідження

  5. опрацювання статистичних даних

 91. Методи отримання повідомлень про побічну дію лікарських засобів:

  1. клінічні обстеження

  2. біохімічні дослідження

  3. * Рецептурний моніторинг

  4. інструментальні дослідження

  5. опрацювання статистичних даних

 92. Методи отримання повідомлень про побічну дію лікарських засобів:

  1. клінічні обстеження

  2. біохімічні дослідження

  3. * Вивчення в групах

  4. інструментальні дослідження

  5. опрацювання статистичних даних

 93. Методи отримання повідомлень про побічну дію лікарських засобів:

  1. клінічні обстеження

  2. * Порівнялне вивчення

  3. біохімічні дослідження

  4. інструментальні дослідження

  5. опрацювання статистичних даних

 94. Найчастішими побічними реакціями на введення лікарських засобів зареєстрованими на території України є:

  1. * Алергічні реакції

  2. Порушення з боку ШКТ

  3. Серцево-судинні порушення

  4. Порушення з боку ЦНС

  5. Системні захворювання

 95. Наслідками неефективного призначення лікарського засобу є:

  1. Збільшення тривалості життя

  2. Покращення якості життя

  3. Зниження витрат на лікування

  4. Профілактичне лікування

  5. * Зменшення ефективності фармакотерапії

 96. Наслідками неефективного призначення лікарського засобу є:

  1. Збільшення тривалості життя

  2. Покращення якості життя

  3. * Погіршення протікання захворювання

  4. Зниження витрат на лікування

  5. Профілактичне лікування

 97. Наслідками неефективного призначення лікарського засобу є:

  1. * Збільшення частоти госпіталізації

  2. Збільшення тривалості життя

  3. Покращення якості життя

  4. Зниження витрат на лікування

  5. Профілактичне лікування

 98. Наслідками неефективного призначення лікарського засобу є:

  1. Збільшення тривалості життя

  2. * Збільшення затрат на лікування

  3. Покращення якості життя

  4. Зниження витрат на лікування

  5. Профілактичне лікування

 99. Наслідками неефективного призначення лікарського засобу є:

  1. Збільшення тривалості життя

  2. Покращення якості життя

  3. Зниження витрат на лікування

  4. Профілактичне лікування

  5. * Збільшення смертності

 100. Наслідками неефективного призначення лікарського засобу не є:

  1. Збільшення смертності

  2. Збільшення затрат на лікування

  3. Збільшення частоти госпіталізації

  4. Зменшення ефективності фармакотерапії

  5. * Збільшення тривалості життя

 101. Наслідками неефективного призначення лікарського засобу не є:

  1. Збільшення смертності

  2. Збільшення затрат на лікування

  3. * Покращення якості життя

  4. Збільшення частоти госпіталізації

  5. Зменшення ефективності фармакотерапії

 102. Наслідками неефективного призначення лікарського засобу не є:

  1. Збільшення смертності

  2. Збільшення затрат на лікування

  3. Збільшення частоти госпіталізації

  4. * Зменшення витрат на лікування

  5. Зменшення ефективності фармакотерапії

 103. Небажаний ефект лікарського засобу – це:

  1. * Неочікувана реакція хворого на лікарський засіб у звичайному дозуванні препарату

  2. Побічна реакція, характер або тяжкість якої не узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб

  3. Побічна реакція, характер або тяжкість якої узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб

  4. Несприятливий клінічний прояв, який включає також зміни лабораторних показників, що виникає при відсутності чіткого зв'язку в часі з прийомом лікарського засобу

  5. Несприятливий клінічний прояв, а також зміни лабораторних показників, які важко оцінити засобу

 104. Небажаний ефект лікарського засобу це:

  1. * неочікувальна реакція хворого на лікарський засіб у звичайному дозуванні препарату

  2. очікувальна реакція хворого на лікарський засіб у звичайному дозуванні препарату

  3. неочікувальна реакція хворого на лікарський засіб у токсичних дозах препарату

  4. неочікувальна реакція хворого при передозуванні

  5. очікувальна реакція хворого на лікарський засіб при передозуванні

 105. Неочікувана реакція хворого на лікарський засіб у звичайному дозуванні препарату – це:

  1. непередбачена побічна реакція

  2. побічний ефект лікарського засобу

  3. * небажаний ефект лікарського засобу

  4. побічна реакція організму

  5. побічна дія препарату

 106. Непередбачена побічна реакція – це:

  1. Неочікувана реакція хворого на лікарський засіб у звичайному дозуванні препарату

  2. * Побічна реакція, характер або тяжкість якої не узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб

  3. Побічна реакція, характер або тяжкість якої узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб

  4. Несприятливий клінічний прояв, який включає також зміни лабораторних показників, що виникає при відсутності чіткого зв'язку в часі з прийомом лікарського засобу

  5. Несприятливий клінічний прояв, а також зміни лабораторних показників, які важко оцінити засобу

 107. Несприятливий клінічний прояв, а також зміни лабораторних показників, які важко оцінити засобу – це:

  1. сумнівна побічна реакція

  2. непередбачена побічна реакція

  3. передбачена побічна реакція

  4. серйозна побічна реакція

  5. умовна побічна реакція

 108. Несприятливий клінічний прояв, який включає також зміни лабораторних показників, що виникає при відсутності чіткого зв'язку в часі з прийомом лікарського засобу – це:

  1. * сумнівна побічна реакція

  2. непередбачена побічна реакція

  3. передбачена побічна реакція

  4. серйозна побічна реакція

  5. умовна побічна реакція

 109. Передбачена побічна реакція – це:

  1. Неочікувана реакція хворого на лікарський засіб у звичайному дозуванні препарату

  2. Побічна реакція, характер або тяжкість якої не узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб

  3. * Побічна реакція, характер або тяжкість якої узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб

  4. Несприятливий клінічний прояв, який включає також зміни лабораторних показників, що виникає при відсутності чіткого зв'язку в часі з прийомом лікарського засобу

  5. Несприятливий клінічний прояв, а також зміни лабораторних показників, які важко оцінити засобу

 110. Періодичність подання регулярного звіту про виявлені побічні реакції лікарського засобу може бути змінена при:

  1. появі нових показань до призначення та нових шляхів введення

  2. розробці нових лікарських форм, які відрізняються від вже зареєстрованих для активної субстанції;

  3. видачі нової ліцензії на лікарський засіб, який має той самий якісний та кількісний склад діючих та допоміжних речовин

  4. появі нової лікарської форми та шляху введення препарату, що раніше зареєстрований

  5. * всі відповіді вірні

 111. По якій формі карт-повідомлень в Україні подаються дані про виявлені побічні реакції лікарського засобу

  1. № 441

  2. № 281

  3. * № 137/0

  4. № 328

  5. № 898

 112. Побічна реакція лікарського засобу – це:

  1. Неочікувана реакція хворого на лікарський засіб у звичайному дозуванні препарату

  2. Побічна реакція, характер або тяжкість якої не узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб

  3. Побічна реакція, характер або тяжкість якої узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб

  4. * Будь-яка небажана негативна реакція, яка виникає при застосуванні лікарських засобів у звичайних дозах, рекомендованих для профілактики, діагностики та лікування захворювань, або з метою модифікації фізіологічних функцій організму засіб

  5. Будь-який несприятливий медичний прояв при застосуванні лікарського засобу (незалежно від дозування), який призводить до смерті, представляє загрозу життю, вимагає госпіталізації або збільшення терміну госпіталізації, призводить до довготривалої або значної непрацездатності чи інвалідності, або є вродженою аномалією чи вадою розвитку засіб

 113. Побічна реакція, характер або тяжкість якої не узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб – це:

  1. сумнівна побічна реакція

  2. * непередбачена побічна реакція

  3. передбачена побічна реакція

  4. серйозна побічна реакція

  5. умовна побічна реакція

 114. Побічна реакція, характер або тяжкість якої узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб – це:

  1. сумнівна побічна реакція

  2. непередбачена побічна реакція

  3. * передбачена побічна реакція

  4. серйозна побічна реакція

  5. умовна побічна реакція

 115. Порядок надходження інформації про побічні дії лікарських засобів

  1. МОЗ - Лікувально-профілактичний заклад - Обласне управління, охорони здоров'я

  2. * Лікар - Лікувально-профілактичний заклад - Обласне управління охорони здоров'я -фармакологічний центр

  3. Лікар - Державний фармакологічний центр - Лікувально-профілактий заклад

  4. Лікувально-профілактичний заклад - МОЗ - Державний фармакологічний центр

  5. Лікувально-профілактичний заклад - Державний фармакологічній центр МОЗ

 116. Профіль безпеки препарату – це:

  1. Вид фармакоепідеміологічного дослідження, яке проводиться на двох групах пацієнтів, в однієї з яких присутні конкретні захворювання чи побічні реакції, а в іншої - немає подібних захворювань чи побічних реакцій, з метою виявлення кумулятивних ефектів при тривалому застосуванні лікарських засобів та серйозних побічних реакцій

  2. Дослідження ефективності та/або безпеки медичного застосування лікарського засобу, яке спрямоване на виявлення або підтвердження його клінічних, токсикологічних, фармакодинамічних та/або фармакокінетичних властивостей, властивих йому побічних реакцій та взаємодії з іншими лікарськими засобами, яке може проводитись як неінтервенційне дослідження

  3. * Сукупність показників, яка є результатом фармакоепідеміологічного дослідження або клінічного випробування і дозволяє зробити висновки щодо подальшого перебування лікарського засобу на фармацевтичному ринку

  4. Вид фармакоепідеміологічного дослідження при проведенні якого протягом певного періоду часу ведеться спостереження за двома підібраними великими групами хворих, одна з яких отримує досліджуваний препарат, а інша – його не отримує, з метою виявлення побічних реакцій

  5. Дослідження за участю людини як досліджуваного, призначене для виявлення або підтвердження клінічних, фармакологічних та/або інших фармакодинамічних ефектів одного або декількох досліджуваних лікарських засобів, та/або виявлення побічних реакцій на один або декілька досліджуваних лікарських засобів, та/або для вивчення усмоктування, розподілу, метаболізму та виведення одного або кількох лікарських засобів з метою підтвердження його (їх) безпечності та/або ефективності

 117. Реальна ціна ЛЗ та все, що пов’язане з їх впровадженням: діагностичні тести, моніторинг, лікування та профілактика ПР – це:

  1. * Прямі витрати

  2. Непрямі витрати

  3. Опосередковані витрати

  4. Додаткові витрати

  5. Нематеріальні витрати

 118. Серед алергічних реакцій на введення лікарських засобів найчастіше спостерігається:

  1. Анафілактичний шок

  2. Гіпертермія

  3. * Зміни шкіри та її похідних

  4. Ангіоневротичний набряк

  5. Синдром Лайєла

 119. Серйозна побічна реакція – це:

  1. Побічна реакція, характер або тяжкість якої узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб

  2. Будь-яка небажана негативна реакція, яка виникає при застосуванні лікарських засобів у звичайних дозах, рекомендованих для профілактики, діагностики та лікування захворювань, або з метою модифікації фізіологічних функцій організму засіб

  3. * Будь-який несприятливий медичний прояв при застосуванні лікарського засобу (незалежно від дозування), який призводить до смерті, представляє загрозу життю, вимагає госпіталізації або збільшення терміну госпіталізації, призводить до довготривалої або значної непрацездатності чи інвалідності, або є вродженою аномалією чи вадою розвитку засіб

  4. Несприятливий клінічний прояв, який включає також зміни лабораторних показників, що виникає при відсутності чіткого зв'язку в часі з прийомом лікарського засобу

  5. Несприятливий клінічний прояв, а також зміни лабораторних показників, які важко оцінити засобу

 120. Сукупність показників, яка є результатом фармакоепідеміологічного дослідження або клінічного випробування і дозволяє зробити висновки щодо подальшого перебування лікарського засобу на фармацевтичному ринку – це:

  1. фармакоекономічне дослідження

  2. * профіль безпеки препарату

  3. фармакологічний нагляд

  4. когортне дослідження

  5. дослідження «випадок-контроль»

 121. Сумнівна побічна реакція –це:

  1. Неочікувана реакція хворого на лікарський засіб у звичайному дозуванні препарату

  2. Побічна реакція, характер або тяжкість якої не узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб

  3. Побічна реакція, характер або тяжкість якої узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб

  4. * Несприятливий клінічний прояв, який включає також зміни лабораторних показників, що виникає при відсутності чіткого зв'язку в часі з прийомом лікарського засобу

  5. Несприятливий клінічний прояв, а також зміни лабораторних показників, які важко оцінити засобу

 122. Умовна побічна реакція –це:

  1. Неочікувана реакція хворого на лікарський засіб у звичайному дозуванні препарату

  2. Побічна реакція, характер або тяжкість якої не узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб

  3. Побічна реакція, характер або тяжкість якої узгоджується з наявною інформацією про лікарський засіб

  4. Несприятливий клінічний прояв, який включає також зміни лабораторних показників, що виникає при відсутності чіткого зв'язку в часі з прийомом лікарського засобу

  5. * Несприятливий клінічний прояв, а також зміни лабораторних показників, які важко оцінити засобу

 123. Фактори, що визначають побічні реакції лікарської речовини (залежать від речовини, що використовується) є:

  1. Ексціпієнти

  2. Біодоступність препарату

  3. Доза

  4. Спосіб введення

  5. * Усі відповіді вірні

 124. Фактори, що сприяють збільшенню кількості ПД ЛЗ:

  1. Зміна термінів експертної оцінки і процесу реєстрації нових ЛЗ

  2. Постійне зростання кількості генеричних ЛЗ

  3. * Самолікування і недобросовісна реклама ЛЗ

  4. Розповсюдження БАДів

  5. Усі відповіді вірні

 125. Фактори, які важко оцінити (наприклад, біль і страждання пацієнтів) –це:

  1. Прямі витрати

  2. Непрямі витрати

  3. Опосередковані витрати

  4. Додаткові витрати

  5. * Нематеріальні витрати

 126. Фармакоепідеміологічне дослідження – це:

  1. Вид фармакоепідеміологічного дослідження, яке проводиться на двох групах пацієнтів, в однієї з яких присутні конкретні захворювання чи побічні реакції, а в іншої - немає подібних захворювань чи побічних реакцій, з метою виявлення кумулятивних ефектів при тривалому застосуванні лікарських засобів та серйозних побічних реакцій

  2. * *Дослідження ефективності та/або безпеки медичного застосування лікарського засобу, яке спрямоване на виявлення або підтвердження його клінічних, токсикологічних, фармакодинамічних та/або фармакокінетичних властивостей, властивих йому побічних реакцій та взаємодії з іншими лікарськими засобами, яке може проводитись як неінтервенційне дослідження

  3. Сукупність показників, яка є результатом фармакоепідеміологічного дослідження або клінічного випробування і дозволяє зробити висновки щодо подальшого перебування лікарського засобу на фармацевтичному ринку

  4. Вид фармакоепідеміологічного дослідження при проведенні якого протягом певного періоду часу ведеться спостереження за двома підібраними великими групами хворих, одна з яких отримує досліджуваний препарат, а інша – його не отримує, з метою виявлення побічних реакцій

  5. Дослідження за участю людини як досліджуваного, призначене для виявлення або підтвердження клінічних, фармакологічних та/або інших фармакодинамічних ефектів одного або декількох досліджуваних лікарських засобів, та/або виявлення побічних реакцій на один або декілька досліджуваних лікарських засобів, та/або для вивчення усмоктування, розподілу, метаболізму та виведення одного або кількох лікарських засобів з метою підтвердження його (їх) безпечності та/або ефективності

 127. Що передбачають законодавчі принципові шляхи подальшого удосконалення системи фармаконагляду в Україні у світлі Дорожньої карти МОЗ України у фармацевтичному секторі (2008-2011):

  1. Створення національного формуляру ЛЗ затвердження обґрунтованих стандартів лікування

  2. Подальше удосконалення взаємодії системи контролю за якістю ЛЗ і фармаконагляду

  3. Створення умов і впровадження системи моніторингу ПД як ІІ і ІІІ рівнів фармаконагляду

  4. * Приведення правової бази та підзаконних актів до міжнародних вимог

  5. Обов’язкова активна участь виробників ЛЗ в постійному контролю за безпекою ЛЗ при їх медичному застосуванні

 128. Що передбачають законодавчі принципові шляхи подальшого удосконалення системи фармаконагляду в Україні у світлі Дорожньої карти МОЗ України у фармацевтичному секторі (2008-2011):

  1. Створення національного формуляру ЛЗ затвердження обґрунтованих стандартів лікування

  2. Подальше удосконалення взаємодії системи контролю за якістю ЛЗ і фармаконагляду

  3. * Наявність законодавчої бази для медичного страхування

  4. Створення умов і впровадження системи моніторингу ПД як ІІ і ІІІ рівнів фармаконагляду

  5. Обов’язкова активна участь виробників ЛЗ в постійному контролю за безпекою ЛЗ при їх медичному застосуванні

 129. Що передбачають законодавчі принципові шляхи подальшого удосконалення системи фармаконагляду в Україні у світлі Дорожньої карти МОЗ України у фармацевтичному секторі (2008-2011):

  1. * Приведення правової бази та підзаконних актів до міжнародних вимог

  2. Створення національного формуляру ЛЗ затвердження обґрунтованих стандартів лікування

  3. Подальше удосконалення взаємодії системи контролю за якістю ЛЗ і фармаконагляду

  4. Створення умов і впровадження системи моніторингу ПД як ІІ і ІІІ рівнів фармаконагляду

  5. Обов’язкова активна участь виробників ЛЗ в постійному контролю за безпекою ЛЗ при їх медичному застосуванні

 130. Що передбачають принципові шляхи подальшого удосконалення системи фармаконагляду в Україні у світлі Дорожньої карти МОЗ України у фармацевтичному секторі (2008-2011):

  1. * Обов’язкова активна участь виробників ЛЗ в постйному контролю за безпекою ЛЗ при їх медичному застосуванні в умовах реальної діяльності системи охорони здоров’я

  2. Підготовка високваліфікованих кадрів для системи контролю за безпекою ліків для виробників (клінічних фармацевтів, фармакологів), для служб охорони здоров’я і роботи в регуляторних органах

  3. Створення умов і впровадження системи моніторингу ПД як ІІ і ІІІ рівнів фармаконагляду (опанування методами та розвиток фармакоекономічних, фармакоепідеміологічних досліджень)

  4. Створення національного формуляру ЛЗ затвердження обґрунтованих стандартів лікування

  5. Приведення правової бази та підзаконних актів до міжнародних вимог

 131. Що передбачають принципові шляхи подальшого удосконалення системи фармаконагляду в Україні у світлі Дорожньої карти МОЗ України у фармацевтичному секторі (2008-2011):

  1. Підготовка високваліфікованих кадрів для системи контролю за безпекою ліків для виробників (клінічних фармацевтів, фармакологів), для служб охорони здоров’я і роботи в регуляторних органах

  2. * Подальше удосконалення взаємодії системи контролю за якістю ЛЗ і фармаконагляду

  3. Створення умов і впровадження системи моніторингу ПД як ІІ і ІІІ рівнів фармаконагляду (опанування методами та розвиток фармакоекономічних, фармакоепідеміологічних досліджень)

  4. Створення національного формуляру ЛЗ затвердження обґрунтованих стандартів лікування

  5. Приведення правової бази та підзаконних актів до міжнародних вимог

 132. Що передбачають принципові шляхи подальшого удосконалення системи фармаконагляду в Україні у світлі Дорожньої карти МОЗ України у фармацевтичному секторі (2008-2011):

  1. Підготовка високваліфікованих кадрів для системи контролю за безпекою ліків для виробників (клінічних фармацевтів, фармакологів), для служб охорони здоров’я і роботи в регуляторних органах

  2. Створення умов і впровадження системи моніторингу ПД як ІІ і ІІІ рівнів фармаконагляду (опанування методами та розвиток фармакоекономічних, фармакоепідеміологічних досліджень)

  3. Створення національного формуляру ЛЗ затвердження обґрунтованих стандартів лікування

  4. * Активне залучення до контролю за безпекою ліків при їх медичному застосуванні як джерела інформації мережі аптечних закладів (незалежно від форм власності)

  5. Приведення правової бази та підзаконних актів до міжнародних вимог

 133. Що свідчить про небажаний ефект лікарського засобу:

  1. зміна фізіологічних параметрів

  2. зміна біохімічних параметрів

  3. зв'язок між дозою ліків і тривалістю дії

  4. * залежність між експозицією і спостереженим явищем

  5. погіршення якості життя хворого

 134. Як часто виникають рідкі побічні реакції лікарського засобу:

  1. понад 10%

  2. 1-10%

  3. 0,1-1%

  4. * 0,01-0,1%

  5. Е. менше 0,01%

 135. Який Наказ в Україні затверджує Порядок здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування

  1. наказ № 441

  2. наказ № 281

  3. C.наказ № 347

  4. наказ № 328

  5. * наказ № 898

 136. Який наказ МОЗ України регламентує організацію подання інформації про побічну дію лікарських засобів:

  1. * № 51

  2. № 53

  3. № 347

  4. № 591

  5. № 56

 137. Які відомості подаються для створення бази даних про побічні реакції лікарських засобів

  1. небажані явища

  2. хворий

  3. останній лікарський засіб

  4. вид захворювання

  5. * всі відповіді вірні

 138. IV фаза клінічних випробувань передбачає:

  1. Визначення нешкідливості (переносимості) препрату на 20-30 здорових добровольцях

  2. * Порівняння ефективності лікарських засобів, тотожних за показаннями, уточнення безпеки (5000-10000 хворих і більше)

  3. Підтвердження ефективності препарату, встановленої у доклінічних дослідженнях на 100-300 хворих

  4. Зміна і/або розширення показань до застосування (5000-10000 хворих)

  5. Моніторинг ефективності і безпеки препарату

 139. V фаза клінічних випробувань передбачає:

  1. Визначення нешкідливості (переносимості) препрату на 20-30 здорових добровольцях

  2. Підтвердження ефективності препарату, встановленої у доклінічних дослідженнях на 100-300 хворих

  3. Зміна і/або розширення показань до застосування (5000-10000 хворих)

  4. Порівняння ефективності лікарських засобів, тотожних за показаннями, уточнення безпеки (5000-10000 хворих і більше)

  5. * Моніторинг ефективності і безпеки препарату

 140. Аналіз співвідношення між експозицією лікарських засобів та одержаними явищами (впливом, дією) проводиться при:

  1. * тестуванні

  2. анкетному опитуванні

  3. аналізі достовірності

  4. аналізі «витрати-користь»

  5. всі відповіді вірні

 141. Англійський статистик Остін Бредфорд Гілл запропонував набір ознак, на підставі яких можна вирішити питання про те, чи є зв'язок між спостережуваним явищем і певним чинником зовнішнього середовища причинно-наслідковим. Що означає критерій послідовності у часі?

  1. * Причина (приймання ліків) передує ефекту

  2. При посиленні дії вираженість спостережуваного явища підвищується

  3. При ослабленні дії вираженість спостережуваного явища знижується

  4. Ефект спостерігається різними дослідниками незалежно від місця, умов, часу

  5. Одна причина призводить до одного і того ж ефекту у всіх спостережуваних випадках

 142. Англійський статистик Остін Бредфорд Гілл запропонував набір ознак, на підставі яких можна вирішити питання про те, чи є зв'язок між спостережуваним явищем і певним чинником зовнішнього середовища причинно-наслідковим. Що означає критерій залежності ефекту від дози?

  1. Причина (приймання ліків) передує ефекту

  2. * При посиленні дії вираженість спостережуваного явища підвищується

  3. При ослабленні дії вираженість спостережуваного явища знижується

  4. Ефект спостерігається різними дослідниками незалежно від місця, умов, часу

  5. Одна причина призводить до одного і того ж ефекту у всіх спостережуваних випадках

 143. Англійський статистик Остін Бредфорд Гілл запропонував набір ознак, на підставі яких можна вирішити питання про те, чи є зв'язок між спостережуваним явищем і певним чинником зовнішнього середовища причинно-наслідковим. Що означає критерій оборотності?

  1. Причина (приймання ліків) передує ефекту

  2. При посиленні дії вираженість спостережуваного явища підвищується

  3. * При ослабленні дії вираженість спостережуваного явища знижується

  4. Ефект спостерігається різними дослідниками незалежно від місця, умов, часу

  5. Одна причина призводить до одного і того ж ефекту у всіх спостережуваних випадках

 144. Англійський статистик Остін Бредфорд Гілл запропонував набір ознак, на підставі яких можна вирішити питання про те, чи є зв'язок між спостережуваним явищем і певним чинником зовнішнього середовища причинно-наслідковим. Що означає критерій стійкості?

  1. Причина (приймання ліків) передує ефекту

  2. При посиленні дії вираженість спостережуваного явища підвищується

  3. При ослабленні дії вираженість спостережуваного явища знижується

  4. * Ефект спостерігається різними дослідниками незалежно від місця, умов, часу

  5. Одна причина призводить до одного і того ж ефекту у всіх спостережуваних випадках

 145. Англійський статистик Остін Бредфорд Гілл запропонував набір ознак, на підставі яких можна вирішити питання про те, чи є зв'язок між спостережуваним явищем і певним чинником зовнішнього середовища причинно-наслідковим. Що означає критерій послідовності у часі?

  1. Причина (приймання ліків) передує ефекту

  2. При посиленні дії вираженість спостережуваного явища підвищується

  3. При ослабленні дії вираженість спостережуваного явища знижується

  4. Ефект спостерігається різними дослідниками незалежно від місця, умов, часу

  5. * Одна причина призводить до одного і того ж ефекту у всіх спостережуваних випадках

 146. Англійський статистик Остін Бредфорд Гілл запропонував набір ознак, на підставі яких можна вирішити питання про те, чи є зв'язок між спостережуваним явищем і певним чинником зовнішнього середовища причинно-наслідковим. Що означає критерій послідовності у часі?

  1. Причина (приймання ліків) передує ефекту

  2. При посиленні дії вираженість спостережуваного явища підвищується

  3. При ослабленні дії вираженість спостережуваного явища знижується

  4. * Пичинно-наслідковий зв'язок уже встановлений для схожої дії

  5. Одна причина призводить до одного і того ж ефекту у всіх спостережуваних випадках

 147. В чому полягає ціль фармакоепідеміологічних досліджень

  1. виявлення ефективності при доклінічних дослідженнях

  2. * виявлення терапевтичної ефективності

  3. підтвердження терапевтичної ефективності ЛЗ і виявлення його побічної дії після впровадження на фарм ринок

  4. підтвердження терапевтичної ефективності ЛЗ і виявлення побічної дії на III фазі клінічних досліджень

  5. виявлення безпечності при доклінічних дослідженнях

 148. Видом експериментально-аналітичного методу фармакоепідеміології є:

  1. Оцінка споживання лікарських засобів

  2. Опис споживання лікарських засобів

  3. Спонтанне повідомлення про побічні реакції

  4. * Рандомізоване клінічне дослідження

  5. Вивчення казуїстики

 149. Видом експериментально-аналітичного методу фармакоепідеміології не є:

  1. * Дослідження випадковості

  2. Вивчення казуїстики

  3. Спонтанне повідомлення про побічні реакції

  4. Опис споживання лікарських засобів

  5. Усі відповіді вірні

 150. Видом спостережно сигнального методу фармакоепідеміології не є:

  1. Вивчення казуїстики

  2. Спонтанне повідомлення про побічні реакції

  3. Опис споживання лікарських засобів

  4. * Оцінка споживання лікарських засобів

  5. Усі відповіді вірні

 151. Видом спостережно сигнального методу фармакоепідеміології не є:

  1. Вивчення казуїстики

  2. * Профільне дослідження

  3. Спонтанне повідомлення про побічні реакції

  4. Опис споживання лікарських засобів

  5. Усі відповіді вірні

 152. Видом спостережно сигнального методу фармакоепідеміології не є:

  1. * Сукупне дослідження

  2. Вивчення казуїстики

  3. Спонтанне повідомлення про побічні реакції

  4. Опис споживання лікарських засобів

  5. Усі відповіді вірні

 153. Видом спостережно сигнального методу фармакоепідеміології не є:

  1. Спонтанне повідомлення про побічні реакції

  2. Опис споживання лікарських засобів

  3. Вивчення казуїстики

  4. * Дослідження випадковості

  5. Усі відповіді вірні

 154. Видом спостережно сигнального методу фармакоепідеміології не є:

  1. Вивчення казуїстики

  2. Спонтанне повідомлення про побічні реакції

  3. Опис споживання лікарських засобів

  4. * Рандомізоване клінічне дослідження

  5. Усі відповіді вірні

 155. Видом спостережно-аналітичного методу фармакоепідеміології є:

  1. * Дослідження випадковості

  2. Опис споживання лікарських засобів

  3. Рандомізоване клінічне дослідження

  4. Спонтанне повідомлення про побічні реакції

  5. Вивчення казуїстики

 156. Видом спостережно-аналітичного методу фармакоепідеміології є:

  1. Опис споживання лікарських засобів

  2. Рандомізоване клінічне дослідження

  3. Спонтанне повідомлення про побічні реакції

  4. * Сукупне дослідження

  5. Вивчення казуїстики

 157. Видом спостережно-аналітичного методу фармакоепідеміології є:

  1. * Профільне дослідження

  2. Опис споживання лікарських засобів

  3. Рандомізоване клінічне дослідження

  4. Спонтанне повідомлення про побічні реакції

  5. Вивчення казуїстики

 158. Видом спостережно-аналітичного методу фармакоепідеміології є:

  1. Опис споживання лікарських засобів

  2. * Оцінка споживання лікарських засобів

  3. Рандомізоване клінічне дослідження

  4. Спонтанне повідомлення про побічні реакції

  5. Вивчення казуїстики

 159. Видом спостережно-аналітичного методу фармакоепідеміології не є:

  1. Оцінка споживання лікарських засобів

  2. * Рандомізоване клінічне дослідження

  3. Профільне дослідження

  4. Сукупне дослідження

  5. Дослідження випадковості

 160. Видом спостережно-аналітичного методу фармакоепідеміології не є:

  1. * Вивчення казуїстики

  2. Оцінка споживання лікарських засобів

  3. Профільне дослідження

  4. Сукупне дослідження

  5. Дослідження випадковості

 161. Видом спостережно-аналітичного методу фармакоепідеміології не є:

  1. Оцінка споживання лікарських засобів

  2. * Спонтанне повідомлення про побічні реакції

  3. Профільне дослідження

  4. Сукупне дослідження

  5. Дослідження випадковості

 162. Видом спостережно-аналітичного методу фармакоепідеміології не є:

  1. * Опис споживання лікарських засобів

  2. Оцінка споживання лікарських засобів

  3. Профільне дослідження

  4. Сукупне дослідження

  5. Дослідження випадковості

 163. Видом спостережно-сигнального методу фармакоепідеміології є:

  1. Рандомізоване клінічне дослідження

  2. * Вивчення казуїстики

  3. Дослідження випадковості

  4. Сукупне дослідження

  5. Профільне дослідження

 164. Видом спостережно-сигнального методу фармакоепідеміології є:

  1. * Спонтанне повідомлення про побічні реакції

  2. Рандомізоване клінічне дослідження

  3. Дослідження випадковості

  4. Сукупне дослідження

  5. Профільне дослідження

 165. Видом спостережно-сигнального методу фармакоепідеміології є:

  1. Рандомізоване клінічне дослідження

  2. Дослідження випадковості

  3. * Опис споживання лікарських засобів

  4. Сукупне дослідження

  5. Профільне дослідження

 166. Видом фармакоепідеміологічного дослідження залежно від дизайну є:

  1. * Когортне

  2. Рандомізоване

  3. Сліпе

  4. Подвійне сліпе

  5. Плацебо контрольоване

 167. Видом фармакоепідеміологічного дослідження залежно від дизайну є:

  1. Рандомізоване

  2. Сліпе

  3. * Випадок-контроль

  4. Подвійне сліпе

  5. Плацебо контрольоване

 168. Видом фармакоепідеміологічного дослідження залежно від дизайну є:

  1. Рандомізоване

  2. Сліпе

  3. Подвійне сліпе

  4. * Описаний випадок-контроль

  5. Плацебо контрольоване

 169. Видом фармакоепідеміологічного дослідження залежно від дизайну є:

  1. Когорт не

  2. Випадок-контроль

  3. Описаний випадок-контроль

  4. Вірної відповіді немає

  5. * Усі відповіді вірні

 170. Визначення нешкідливості (переносимості) препрату на 20-30 здорових добровольцях проводиться:

  1. * І фаза клінічних випробувань

  2. ІІ фаза клінічних випробувань

  3. ІІІ фаза клінічних випробувань

  4. IV фаза клінічних випробувань

  5. V фаза клінічних випробувань

 171. Визначення частки кожного з препаратів, що вивчаються, у загальному об’ємі їх споживання – це:

  1. Спостереження

  2. Експеримент

  3. * Оцінка споживання ЛЗ

  4. Опис споживання ЛЗ

  5. Вірної відповіді немає

 172. Вказати фактори, які впливають на фармакоепідеміологічні дослідження

  1. * згода хворого

  2. оцінка прямих медичних витрат

  3. оцінка непрямих медичних витрат

  4. оцінка вартості лікування

  5. згода лікаря

 173. Для аналізу якого зв’язку встановлено критерій Бредфорда-Гілова:

  1. виняткового

  2. прямого

  3. посереднього

  4. * казуального

  5. когортного

 174. До завдань фармакоепідеміології належить:

  1. * Характеристика, контроль і прогноз ефектів фармакотерапії

  2. Вибирати серед численних джерел інформацію з конкретного «вузького» питання

  3. Оптимізація лікарської терапії

  4. Обґрунтування вибору оптимальних лікарських засобів для формування нормативних документів

  5. Збір достовірної і об’єктивної інформації щодо ефективності, безпеки лікарських засобів

 175. До завдань фармакоепідеміології належить:

  1. Вибирати серед численних джерел інформацію з конкретного «вузького» питання

  2. Оптимізація лікарської терапії

  3. Обґрунтування вибору оптимальних лікарських засобів для формування нормативних документів

  4. Збір достовірної і об’єктивної інформації щодо ефективності, безпеки лікарських засобів

  5. * Контроль якості

 176. До завдань фармакоепідеміології належить:

  1. Вибирати серед численних джерел інформацію з конкретного «вузького» питання

  2. Оптимізація лікарської терапії

  3. Обґрунтування вибору оптимальних лікарських засобів для формування нормативних документів

  4. * Виявлення нових раніше невідомих ефектів

  5. Збір достовірної і об’єктивної інформації щодо ефективності, безпеки лікарських засобів

 177. До завдань фармакоепідеміології належить:

  1. Вибирати серед численних джерел інформацію з конкретного «вузького» питання

  2. Оптимізація лікарської терапії

  3. * Визначення взаємозв'язку даних ефектів з прийомом лікарських засобів

  4. Обґрунтування вибору оптимальних лікарських засобів для формування нормативних документів

  5. Збір достовірної і об’єктивної інформації щодо ефективності, безпеки лікарських засобів

 178. До завдань фармакоепідеміології належить:

  1. * Оцінка ризик-частоти розвитку виявлених відомих і нових побічних ефектів в популяції

  2. Вибирати серед численних джерел інформацію з конкретного «вузького» питання

  3. Оптимізація лікарської терапії

  4. Обґрунтування вибору оптимальних лікарських засобів для формування нормативних документів

  5. Збір достовірної і об’єктивної інформації щодо ефективності, безпеки лікарських засобів

 179. До завдань фармакоепідеміології не належить:

  1. Характеристика, контроль і прогноз ефектів фармакотерапії

  2. Контроль якості

  3. Виявлення нових раніше невідомих ефектів

  4. Визначення взаємозв'язку даних ефектів з прийомом лікарських засобів

  5. * Вибирати серед численних джерел інформацію з конкретного «вузького» питання

 180. До завдань фармакоепідеміології не належить:

  1. Характеристика, контроль і прогноз ефектів фармакотерапії

  2. * Оптимізація лікарської терапії

  3. Контроль якості

  4. Виявлення нових раніше невідомих ефектів

  5. Визначення взаємозв'язку даних ефектів з прийомом лікарських засобів

 181. До завдань фармакоепідеміології не належить:

  1. Характеристика, контроль і прогноз ефектів фармакотерапії

  2. Контроль якості

  3. * Обґрунтування вибору оптимальних лікарських засобів для формування нормативних документів

  4. Виявлення нових раніше невідомих ефектів

  5. Визначення взаємозв'язку даних ефектів з прийомом лікарських засобів

 182. До завдань фармакоепідеміології не належить:

  1. * Збір достовірної і об’єктивної інформації щодо ефективності, безпеки лікарських засобів

  2. Характеристика, контроль і прогноз ефектів фармакотерапії

  3. Контроль якості

  4. Виявлення нових раніше невідомих ефектів

  5. Визначення взаємозв'язку даних ефектів з прийомом лікарських засобів

 183. До завдань фармакоепідеміології не належить:

  1. Характеристика, контроль і прогноз ефектів фармакотерапії

  2. * Оптимізація витрат держави, страхових компаній і окремих громадян на медичну допомогу

  3. Контроль якості

  4. Виявлення нових раніше невідомих ефектів

  5. Визначення взаємозв'язку даних ефектів з прийомом лікарських засобів

 184. До завдань фармакоепідеміології не належить:

  1. Характеристика, контроль і прогноз ефектів фармакотерапії

  2. Контроль якості

  3. * Проводити критичний аналіз інформації у відібраних джерелах з позицій доказової медицини Виявлення нових раніше невідомих ефектів

  4. Визначення взаємозв'язку даних ефектів з прийомом лікарських засобів

 185. До завдань фармакоепідеміології не належить:

  1. * Створювати спеціальні зручні для використання в щоденній практичній діяльності вторинні джерела систематизованої інформації

  2. Характеристика, контроль і прогноз ефектів фармакотерапії

  3. Контроль якості

  4. Виявлення нових раніше невідомих ефектів

  5. Визначення взаємозв'язку даних ефектів з прийомом лікарських засобів

 186. Дослідження, в якому група (групи) хворих спеціально формуються і надалі цілеспрямовано відстежуються – це:

  1. Ретроспективне дослідження

  2. * Проспективне дослідження

  3. Одномоментне дослідження

  4. Повторюване дослідження

  5. Когортне дослідження

 187. Дослідження, виконане лише за допомогою аналізу архівних документів – це:

  1. * Ретроспективне дослідження

  2. Проспективне дослідження

  3. Одномоментне дослідження

  4. Повторюване дослідження

  5. Когортне дослідження

 188. Дослідження, що проводиться у визначений момент часу з метою оцінки поширеності певного явища – це:

  1. Ретроспективне дослідження

  2. Проспективне дослідження

  3. * Одномоментне дослідження

  4. Повторюване дослідження

  5. Когортне дослідження

 189. Завдання фармакоепідеміології:

  1. характеристика, контроль і прогноз ефектів фармакотерапії

  2. виявлення нових раніше невідомих ефектів

  3. визначення взаємозв'язку даних ефектів з прийомом лікарських засобів

  4. оцінка ризик-частоти розвитку виявлених відомих і нових побічних ефектів в популяції

  5. * всі відповіді вірні

 190. Залежно від поставлених завдань фармакоепідеміологічні дослідження бувають якісні і кількісні. Результати якісних фармакоепідеміологічних досліджень дозволяють:

  1. * Повніше характеризувати фармакологічні властивості лікарського препарату

  2. Отримати кількісні дані про застосування лікарських засобів на різних рівнях

  3. Порівняти рівень споживання лікарських засобів у межах однієї терапевтичної групи

  4. Підвищувати якість використання лікарських засобів

  5. Оцінювати безпеку використання лікарських засобів

 191. Залежно від поставлених завдань фармакоепідеміологічні дослідження бувають якісні і кількісні. Результати якісних фармакоепідеміологічних досліджень дозволяють:

  1. * Контролювати якість лікарської терапії (ефективність і безпеку)

  2. Отримати кількісні дані про застосування лікарських засобів на різних рівнях

  3. Порівняти рівень споживання лікарських засобів у межах однієї терапевтичної групи

  4. Підвищувати якість використання лікарських засобів

  5. Оцінювати безпеку використання лікарських засобів

 192. Залежно від поставлених завдань фармакоепідеміологічні дослідження бувають якісні і кількісні. Результати якісних фармакоепідеміологічних досліджень дозволяють:

  1. * Прогнозувати використання нових можливостей лікарського препарату в клініці

  2. Отримати кількісні дані про застосування лікарських засобів на різних рівнях

  3. Порівняти рівень споживання лікарських засобів у межах однієї терапевтичної групи

  4. Підвищувати якість використання лікарських засобів

  5. Оцінювати безпеку використання лікарських засобів

 193. Залежно від поставлених завдань фармакоепідеміологічні дослідження бувають якісні і кількісні. Результати якісних фармакоепідеміологічних досліджень дозволяють:

  1. * Раціонально використовувати лікарські засоби

  2. Отримати кількісні дані про застосування лікарських засобів на різних рівнях

  3. Порівняти рівень споживання лікарських засобів у межах однієї терапевтичної групи

  4. Підвищувати якість використання лікарських засобів

  5. Оцінювати безпеку використання лікарських засобів

 194. Залежно від поставлених завдань фармакоепідеміологічні дослідження бувають якісні і кількісні. Результати кількісних фармакоепідеміологічних досліджень дозволяють:

  1. * Отримати кількісні дані про застосування лікарських засобів на різних рівнях

  2. Раціонально використовувати лікарські засоби

  3. Прогнозувати використання нових можливостей лікарського препарату в клініці

  4. Контролювати якість лікарської терапії (ефективність і безпеку)

  5. Повніше характеризувати фармакологічні властивості лікарського препарату

 195. Залежно від поставлених завдань фармакоепідеміологічні дослідження бувають якісні і кількісні. Результати кількісних фармакоепідеміологічних досліджень дозволяють:

  1. * Порівняти рівень споживання лікарських засобів у межах однієї терапевтичної групи

  2. Раціонально використовувати лікарські засоби

  3. Прогнозувати використання нових можливостей лікарського препарату в клініці

  4. Контролювати якість лікарської терапії (ефективність і безпеку)

  5. Повніше характеризувати фармакологічні властивості лікарського препарату

 196. Залежно від поставлених завдань фармакоепідеміологічні дослідження бувають якісні і кількісні. Результати кількісних фармакоепідеміологічних досліджень дозволяють:

  1. * Підвищувати якість використання лікарських засобів

  2. Раціонально використовувати лікарські засоби

  3. Прогнозувати використання нових можливостей лікарського препарату в клініці

  4. Контролювати якість лікарської терапії (ефективність і безпеку)

  5. Повніше характеризувати фармакологічні властивості лікарського препарату

 197. Залежно від поставлених завдань фармакоепідеміологічні дослідження бувають якісні і кількісні. Результати кількісних фармакоепідеміологічних досліджень дозволяють:

  1. * Оцінювати безпеку використання лікарських засобів

  2. Раціонально використовувати лікарські засоби

  3. Прогнозувати використання нових можливостей лікарського препарату в клініці

  4. Контролювати якість лікарської терапії (ефективність і безпеку)

  5. Повніше характеризувати фармакологічні властивості лікарського препарату

 198. Збір даних про терапевтичну оцінку лікарських засобів проводиться таким чином:

  1. інформація про експозицію у популяції конкретного препарату або групи лікарських засобів

  2. інформація про експозицію у популяції групи лікарських засобів

  3. інформація про реєстрацію неочікувальних побічних ефектів

  4. інформація про результат потенційно очікуваних явищ при прийомі препарату

  5. * всі відповіді вірні

 199. І фаза клінічних випробувань передбачає:

  1. Підтвердження ефективності препарату, встановленої у доклінічних дослідженнях на 100-300 хворих

  2. Порівняння ефективності лікарських засобів, тотожних за показаннями, уточнення безпеки (5000-10000 хворих і більше)

  3. * Визначення нешкідливості (переносимості) препрату на 20-30 здорових добровольцях

  4. Зміна і/або розширення показань до застосування (5000-10000 хворих)

  5. Моніторинг ефективності і безпеки препарату

 200. ІІ фаза клінічних випробувань передбачає:

  1. Визначення нешкідливості (переносимості) препрату на 20-30 здорових добровольцях

  2. * Підтвердження ефективності препарату, встановленої у доклінічних дослідженнях на 100-300 хворих

  3. Зміна і/або розширення показань до застосування (5000-10000 хворих)

  4. Порівняння ефективності лікарських засобів, тотожних за показаннями, уточнення безпеки (5000-10000 хворих і більше)

  5. Моніторинг ефективності і безпеки препарату

 201. ІІІ фаза клінічних випробувань передбачає:

  1. Визначення нешкідливості (переносимості) препрату на 20-30 здорових добровольцях

  2. Підтвердження ефективності препарату, встановленої у доклінічних дослідженнях на 100-300 хворих

  3. Порівняння ефективності лікарських засобів, тотожних за показаннями, уточнення безпеки (5000-10000 хворих і більше)

  4. * Зміна і/або розширення показань до застосування (5000-10000 хворих)

  5. Моніторинг ефективності і безпеки препарату

 202. Інформація про результат прийому препарату у контрольованих клінічних дослідженнях, коли визначають такі показники, як зниження захворюваності, смертності – це:

  1. Ефект лікарського засобу

  2. * Ефективність лікарського засобу

  3. Терапевтична ефективність лікарського засобу

  4. Фамакологічна ефективність лікарського засобу

  5. Непрямий ефект лікарського засобу

 203. Критеріями клінічної ефективності лікарських перапаратів у фармакоепідеміології є:

  1. Зниження захворюваності

  2. Зниження смертності

  3. Зниження кількості ускладнень

  4. Зменшення термінів лікування

  5. * Усі відповіді вірні

 204. Метод ретроспективного дослідження, оснований на аналізі і узагальненні попередньо отриманих результатів ефективності і безпеки лікарських засобів – це:

  1. * Спостереження

  2. Експеримент

  3. Оцінка споживання ЛЗ

  4. Опис споживання ЛЗ

  5. Вірної відповіді немає

 205. Метою вивчення казуїстики є:

  1. Ідентифікація споживання

  2. * Ідентифікація сигналу

  3. Вивчення сигналу

  4. Встановлення зв’язку

  5. Аналіз зв’язку

 206. Метою вивчення спонтанних повідомлень про побічні реакції є:

  1. * Ідентифікація сигналу

  2. Ідентифікація споживання

  3. Вивчення сигналу

  4. Встановлення зв’язку

  5. Аналіз зв’язку

 207. Метою дослідження випадковості є:

  1. Ідентифікація сигналу

  2. Ідентифікація споживання

  3. Вивчення сигналу

  4. Встановлення зв’язку

  5. * Аналіз зв’язку

 208. Метою опису споживання лікарських засобів є:

  1. Ідентифікація сигналу

  2. * Ідентифікація споживання

  3. Вивчення сигналу

  4. Встановлення зв’язку

  5. Аналіз зв’язку

 209. Метою оцінки споживання лікарських засобів є:

  1. Ідентифікація сигналу

  2. Ідентифікація споживання

  3. Вивчення сигналу

  4. Встановлення зв’язку

  5. * Аналіз зв’язку

 210. Метою профільного дослідження є:

  1. Ідентифікація сигналу

  2. Ідентифікація споживання

  3. Вивчення сигналу

  4. Встановлення зв’язку

  5. * Аналіз зв’язку

 211. Метою рандомізованого клінічного дслідження епідеміологічного характеру є:

  1. Ідентифікація сигналу

  2. Ідентифікація споживання

  3. Вивчення сигналу

  4. Встановлення зв’язку

  5. * Аналіз зв’язку

 212. Метою сукупного дослідження є:

  1. Ідентифікація сигналу

  2. Ідентифікація споживання

  3. Вивчення сигналу

  4. Встановлення зв’язку

  5. * Аналіз зв’язку

 213. На якій стадії досліджень здійснюється моніторинг ефективності і безпеки препарату?

  1. І фаза клінічних випробувань

  2. ІІ фаза клінічних випробувань

  3. ІІІ фаза клінічних випробувань

  4. IV фаза клінічних випробувань

  5. * V фаза клінічних випробувань

 214. На якій стадії досліджень препарату здійснюється зміна і/або розширення показань до застосування (5000-10000 хворих)?

  1. І фаза клінічних випробувань

  2. ІІ фаза клінічних випробувань

  3. * ІІІ фаза клінічних випробувань

  4. IV фаза клінічних випробувань

  5. V фаза клінічних випробувань

 215. На якій стадії досліджень препарату підтверджується ефективність препарату, встановлена у до клінічних дослідженнях на 100-300 хворих?

  1. І фаза клінічних випробувань

  2. * ІІ фаза клінічних випробувань

  3. ІІІ фаза клінічних випробувань

  4. IV фаза клінічних випробувань

  5. V фаза клінічних випробувань

 216. На якій стадії досліджень препарату порівнюється ефективність лікарських засобів, тотожних за показаннями, уточнення безпеки (5000-10000 хворих і більше)?

  1. І фаза клінічних випробувань

  2. ІІ фаза клінічних випробувань

  3. ІІІ фаза клінічних випробувань

  4. * IV фаза клінічних випробувань

  5. V фаза клінічних випробувань

 217. Наука, яка займається вивченням ефектів лікарських засобів в реальних умовах на рівні полуляції із метою підтвердити терапевтичну оцінку лікарського засобу для всієї популяції після його впровадження на ринок – це:

  1. фармакоекономіка

  2. фармакоінформатика

  3. * фармакоепідеміологія

  4. доказова фармація

  5. фармакологічний нагляд

 218. Передумовою для недостатнього дозування чи повного припинення прийому лікарського засобу лікарського засобу є:

  1. Погане самопочуття хворого провокує самостійно підвищити дозу препарату

  2. Уявлення хворого, що вища доза прискорить одужання чи покращить якість життя

  3. Помилки в дозуванні препарату

  4. * Незручна для хворого схема дозування препарату

  5. Вірної відповіді немає

 219. Передумовою для недостатнього дозування чи повного припинення прийому лікарського засобу лікарського засобу є:

  1. Погане самопочуття хворого провокує самостійно підвищити дозу препарату

  2. Уявлення хворого, що вища доза прискорить одужання чи покращить якість життя

  3. Помилки в дозуванні препарату

  4. * Необхідність поділу дози

  5. Вірної відповіді немає

 220. Передумовою для недостатнього дозування чи повного припинення прийому лікарського засобу лікарського засобу є:

  1. * Попередні явища небажаних ефектів лікарських засобів

  2. Погане самопочуття хворого провокує самостійно підвищити дозу препарату

  3. Уявлення хворого, що вища доза прискорить одужання чи покращить якість життя

  4. Помилки в дозуванні препарату

  5. Вірної відповіді немає

 221. Передумовою для недостатнього дозування чи повного припинення прийому лікарського засобу лікарського засобу є:

  1. Погане самопочуття хворого провокує самостійно підвищити дозу препарату

  2. Уявлення хворого, що вища доза прискорить одужання чи покращить якість життя

  3. * Попередні явища небажаних ефектів лікарських засобів

  4. Помилки в дозуванні препарату

  5. Вірної відповіді немає

 222. Передумовою для недостатнього дозування чи повного припинення прийому лікарського засобу лікарського засобу є:

  1. Погане самопочуття хворого провокує самостійно підвищити дозу препарату

  2. Уявлення хворого, що вища доза прискорить одужання чи покращить якість життя

  3. Помилки в дозуванні препарату

  4. * Зниження якості життя хворого

  5. Вірної відповіді немає

 223. Передумовою для передозування лікарського засобу є:

  1. * Уявлення хворого, що вища доза прискорить одужання чи покращить якість життя

  2. Незручна для хворого схема дозування препарату

  3. Необхідність поділу дози

  4. Попередні явища небажаних ефектів лікарських засобів

  5. Зниження якості життя хворого

 224. Передумовою для передозування лікарського засобу є:

  1. Незручна для хворого схема дозування препарату

  2. * Погане самопочуття хворого провокує самостійно підвищити дозу препарату

  3. Необхідність поділу дози

  4. Попередні явища небажаних ефектів лікарських засобів

  5. Зниження якості життя хворого

 225. Передумовою для передозування лікарського засобу є:

  1. Незручна для хворого схема дозування препарату

  2. Необхідність поділу дози

  3. * Помилки в дозуванні препарату

  4. Попередні явища небажаних ефектів лікарських засобів

  5. Зниження якості життя хворого

 226. Показник, який відображає співвідношення між експозицією лікарського засобу та його ефективністю – це:

  1. Ефект лікарського засобу

  2. Ефективність лікарського засобу

  3. * Терапевтична ефективність лікарського засобу

  4. Фамакологічна ефективність лікарського засобу

  5. Непрямий ефект лікарського засобу

 227. При терапевтичній оцінці лікарського засобу правдивий зв’язок називають:

  1. прямий

  2. непрямий

  3. посередній

  4. випадковий

  5. * каузальний

 228. При терапевтичній оцінці лікарського засобу результатом фармакотерапії може бути:

  1. відсутність зв’язку

  2. зв’язок випадковий

  3. зв’язок непрямий

  4. зв’язок каузальний

  5. * всі відповіді вірні

 229. Прийом конкретного препарату у певній лікарській формі у визначеній фазі захворювання (гостра чи хронічна, початок чи кінець запального процесу) за встановленою схемою дозування (однократна, добова, курсова доза) – це:

  1. явище

  2. терапевтична ефективність

  3. безпечність

  4. * експозиція лікарського засобу

  5. зв’язок

 230. Провідною метою фармакоепідеміології є:

  1. виявлення побічних реакцій при рандомізованих дослідженнях популяції

  2. * проведення терапевтичної оцінки для встановлення конкретної ефективної дози препарату

  3. встановення раціонального призначення схеми лікування при конкретній нозологічній патології

  4. підбір оптимальної фармакотерапії, враховуючи індивідуальні особливості органіхму хворого

  5. призначення схеми лікування найбільш економічно вигідної при однаковій терапевтичній ефективності

 231. Проспективне планове дослідження, яке виконується згідно з протоколом – це:

  1. Спостереження

  2. * Експеримент

  3. Оцінка споживання ЛЗ

  4. Опис споживання ЛЗ

  5. Вірної відповіді немає

 232. Фармакоепідеміологія використовує два методи досліджень – метод спостереження і метод експерименту. Які стадії включає метод спостереження:

  1. Вибір репрезентативної сукупності суб'єктів цілої популяції

  2. Відповідні вимірювання експозиції лікарського засобу

  3. Вимірювання явищ, які можуть бути спричинені експозицією лікарського засобу

  4. Вірної відповіді немає

  5. * Усі відповіді вірні

 233. Фармакологічні властивості препарату, що проявляються при його прийомі – це:

  1. * Ефект лікарського засобу

  2. Ефективність лікарського засобу

  3. Терапевтична ефективність лікарського засобу

  4. Фамакологічна ефективність лікарського засобу

  5. Непрямий ефект лікарського засобу

 234. Чим займається фармакоепідеміологія:

  1. дослідженням фармакологічних ефектів препаратів

  2. клінічним вивченням схем лікування

  3. виявленням побічних реакцій зареєстрованих лікарських засобів

  4. * вивченням терапевтичної оцінки лікарських засобів

  5. економічною оцінкою призначеної терапії

 235. Що означає казуїстика?

  1. збір інформації про продаж препарату

  2. опис клінічних досліджень

  3. опис доклінічних досліджень

  4. опис постмаркетингових досліджень

  5. * опис кожного випадку, який спостерігається

 236. Що означає статистична залежність між експозицією лікарського засобу та одержаним явищем

  1. терапевтичну ефективність лікарського засобу

  2. ефективність лікарського засобу

  3. ефект препарату

  4. експозицію препарату

  5. * зв’язок

 237. Яка ціль проведення аналізу зв'язку

  1. Вирахувати вартість лікування

  2. Доказати ефективність

  3. * Доказати або заперечити казуальність зв’язку

  4. Вирахувати прямі медичні витрати

  5. Вирахувати прямі немедичні витрати

 238. Яким методом проводиться оцінка одержаної інформації про терапевтичну ефективність лікарських засобів:

  1. * тестування

  2. анкетно-опитувальним

  3. аналіз достовірності

  4. аналіз «витрати-користь»

  5. всі відповіді вірні

 239. Які ви знаєте види взаємозв'язку?

  1. * Зв’язок сумнівний

  2. Зв'язок міцний

  3. Зв'язок очікувальний

  4. Зв'язок не очікувальний

  5. Зв'язок відмінний

 240. Які види зв’язку розрізняють у фармакоепідеміології:

  1. винятковий

  2. прямий

  3. * посередній

  4. когортний

  5. всі відповіді вірні

 241. Які фактори впливають на результати фармакоепідеміологічних досліджень?

  1. Сукупність хворих і тривалість спостереження

  2. Стан організму

  3. Ставлення медичних працівників до фармакотерапії

  4. Ставлення хворого до лікарського засобу

  5. * Усі відповіді вірні

 242. В Україні існують наступні джерела інформації про лікарські засоби:

  1. Державний реєстр лікарських засобів

  2. Довідники з лікарських препаратів

  3. Періодичні спеціалізовані видання

  4. Спеціалізовані інформаційні сайти в Інтернеті

  5. * Усі відповіді вірні

 243. Використання мета-аналізу дозволяє:

  1. порівнювати результати досліджень, одержаних в різних клініках

  2. * узагальнить результати різних досліджень таким чином, як ніби це було одне велике дослідження

  3. виключати протирічні дані

  4. вибирати найбільш ефективну терапію

  5. вибирати достовірні джерела інформації

 244. Вкажіть ціль фармакоінформатики:

  1. підвищення якості медичної допомоги

  2. складання систематичних оглядів

  3. складання інформаційних баз даних

  4. збір і накопичення інформації в сфері фармації та медицини

  5. * представлення користувачу систематизованої, науково обгрунтованої, достовірної інформації по конкретному запитанню, що має важливе практичне значення

 245. Дайте визначення поняттю «джерело інформації»:

  1. бібліотека, в якій зібрана інформація по конкретній проблемі

  2. аналітичне узагальнення результатів всіх клінічних досліджень лікарського препарату або методу лікування

  3. узагальнені таблиці з характеристикою кожного включеного дослідження і оцінка їх методологічних якостей

  4. реферативне видання, присвячене конкретному питанню клінічної медицини

  5. * певний об'єкт чи суб'єкт, який надає інформацію

 246. Дайте визначення поняттю «мета-аналіз»:

  1. * сукупність методичних підходів і систематичних процедур, що дозволяють узагальнити результати клінічних досліджень, проведених в різний час різними авторами

  2. аналітичне узагальнення результатів всіх клінічних досліджень лікарського препарату або методу лікування

  3. огляд, в якому чітко сформульоване запитання, використані детальні та систематичні методи пошуку, відбору і критичної оцінки досліджень, представлені узагальнені дані та висновки

  4. узагальнені таблиці з характеристикою кожного включеного дослідження і оцінка їх методологічних якостей

  5. реферативне видання, присвячене конкретному питанню клінічної медицини

 247. Дайте визначення поняттю «систематичний огляд»:

  1. сукупність методичних підходів і систематичних процедур, що дозволяють узагальнити результати клінічних досліджень, проведених в різний час різними авторами

  2. аналітичне узагальнення результатів всіх клінічних досліджень лікарського препарату або методу лікування

  3. * огляд, в якому чітко сформульоване запитання, використані детальні та систематичні методи пошуку, відбору і критичної оцінки досліджень, представлені узагальнені дані та висновки

  4. узагальнені таблиці з характеристикою кожного включеного дослідження і оцінка їх методологічних якостей

  5. реферативне видання, присвячене конкретному питанню клінічної медицини

 248. Джерело, яке містить систематизовану інформацію з певної тематики – це:

  1. Систематичний огляд

  2. Несистематичний огляд

  3. Джерело інформації

  4. * База даних

  5. Вірної відповіді немає

 249. Для звичайного якісного огляду характерні наступні риси:

  1. Розглядається досить широке коло питань

  2. Різні методи оцінки

  3. Узагальнення даних виключно якісне

  4. Висновки не завжди строго обґрунтовані описаними даними

  5. * Усі відповіді вірі

 250. До завдань метааналізу належить:

  1. Встановлення ефективності і/або безпеки того чи іншого медичного втручання

  2. З’ясування причинно-наслідкових зв’язків між захворюванням або небажаним явищем і фактором ризику

  3. Виявлення прогностично значущих факторів розвитку того чи іншого захворювання

  4. Усі відповіді вірні

  5. * Вірної відповіді немає

 251. До завдань фармакоінформатики належать:

  1. Вибирати серед численних джерел інформацію з конкретного питання

  2. Проводити критичний аналіз інформації у відібраних джерелах з позицій доказової медицини

  3. Систематизувати і узагальнювати достовірну з позицій доказової медицини інформацію

  4. Надавати достовірну з позицій доказової медицини інформацію про ефективність і безпеку медичних технологій

  5. * Усі відповіді вірні

 252. До завдань фармакоінформатики належить:

  1. * Вибирати серед численних джерел інформацію з конкретного питання

  2. Вивчати потенційну вартість використання лікарських препаратів з урахуванням можливих несприятливих реакцій

  3. Вивчати використання різних терапевтичних режимів лікарських препаратів

  4. Оцінювати ризик частоти розвитку відомих і нових побічних ефектів у популяції

  5. Визначати взаємозв’язок ефектів з прийманням лікарських засобів

 253. До завдань фармакоінформатики належить:

  1. Вивчати потенційну вартість використання лікарських препаратів з урахуванням можливих несприятливих реакцій

  2. Вивчати використання різних терапевтичних режимів лікарських препаратів

  3. * Проводити критичний аналіз інформації у відібраних джерелах з позицій доказової медицини

  4. Оцінювати ризик частоти розвитку відомих і нових побічних ефектів у популяції

  5. Визначати взаємозв’язок ефектів з прийманням лікарських засобів

 254. До завдань фармакоінформатики належить:

  1. Вивчати потенційну вартість використання лікарських препаратів з урахуванням можливих несприятливих реакцій

  2. * Систематизувати і узагальнювати достовірну з позицій доказової медицини інформацію

  3. Вивчати використання різних терапевтичних режимів лікарських препаратів

  4. Оцінювати ризик частоти розвитку відомих і нових побічних ефектів у популяції

  5. Визначати взаємозв’язок ефектів з прийманням лікарських засобів

 255. До завдань фармакоінформатики належить:

  1. Вивчати потенційну вартість використання лікарських препаратів з урахуванням можливих несприятливих реакцій

  2. Вивчати використання різних терапевтичних режимів лікарських препаратів

  3. Оцінювати ризик частоти розвитку відомих і нових побічних ефектів у популяції

  4. * Надавати достовірну з позицій доказової медицини інформацію про ефективність і безпеку медичних технологій

  5. Визначати взаємозв’язок ефектів з прийманням лікарських засобів

 256. До завдань фармакоінформатики належить:

  1. Вивчати потенційну вартість використання лікарських препаратів з урахуванням можливих несприятливих реакцій

  2. * Створювати спеціальні зручні для використання в щоденній практичній діяльності вторинні джерела систематизованої інформації

  3. Вивчати використання різних терапевтичних режимів лікарських препаратів

  4. Оцінювати ризик частоти розвитку відомих і нових побічних ефектів у популяції

  5. Визначати взаємозв’язок ефектів з прийманням лікарських засобів

 257. До завдань фармакоінформатики не належить:

  1. * Контроль якості лікарської терапії

  2. Вибирати серед численних джерел інформацію з конкретного питання

  3. Проводити критичний аналіз інформації у відібраних джерелах з позицій доказової медицини

  4. Систематизувати і узагальнювати достовірну з позицій доказової медицини інформацію

  5. Надавати достовірну з позицій доказової медицини інформацію про ефективність і безпеку медичних технологій

 258. До завдань фармакоінформатики не належить:

  1. Вибирати серед численних джерел інформацію з конкретного питання

  2. Проводити критичний аналіз інформації у відібраних джерелах з позицій доказової медицини

  3. Систематизувати і узагальнювати достовірну з позицій доказової медицини інформацію

  4. * Виявляти раніше невідомих ефектів лікарських засобів

  5. Надавати достовірну з позицій доказової медицини інформацію про ефективність і безпеку медичних технологій

 259. До завдань фармакоінформатики не належить:

  1. Вибирати серед численних джерел інформацію з конкретного питання

  2. * Визначати взаємозв’язок ефектів з прийманням лікарських засобів

  3. Проводити критичний аналіз інформації у відібраних джерелах з позицій доказової медицини

  4. Систематизувати і узагальнювати достовірну з позицій доказової медицини інформацію

  5. Надавати достовірну з позицій доказової медицини інформацію про ефективність і безпеку медичних технологій

 260. До завдань фармакоінформатики не належить:

  1. Вибирати серед численних джерел інформацію з конкретного питання

  2. Проводити критичний аналіз інформації у відібраних джерелах з позицій доказової медицини

  3. * Оцінювати ризик частоти розвитку відомих і нових побічних ефектів у популяції

  4. Систематизувати і узагальнювати достовірну з позицій доказової медицини інформацію

  5. Надавати достовірну з позицій доказової медицини інформацію про ефективність і безпеку медичних технологій

 261. До завдань фармакоінформатики не належить:

  1. Вибирати серед численних джерел інформацію з конкретного питання

  2. Проводити критичний аналіз інформації у відібраних джерелах з позицій доказової медицини

  3. Систематизувати і узагальнювати достовірну з позицій доказової медицини інформацію

  4. Надавати достовірну з позицій доказової медицини інформацію про ефективність і безпеку медичних технологій

  5. * Вивчати використання різних терапевтичних режимів лікарських препаратів

 262. До завдань фармакоінформатики не належить:

  1. Вибирати серед численних джерел інформацію з конкретного питання

  2. Проводити критичний аналіз інформації у відібраних джерелах з позицій доказової медицини

  3. Систематизувати і узагальнювати достовірну з позицій доказової медицини інформацію

  4. * Вивчати потенційну вартість використання лікарських препаратів з урахуванням можливих несприятливих реакцій

  5. Надавати достовірну з позицій доказової медицини інформацію про ефективність і безпеку медичних технологій

 263. З яких етапів складається процес створення інформаційних повідомлень у базах доказової медицини?

  1. Постановка питання; вибір доступних баз клінічних даних; визначення одиниць вимірювання клінічних результатів; ретельна «фільтрація» відібраних публікацій для подальшого аналізу; узагальнення інформації

  2. Постановка питання; визначення одиниць вимірювання клінічних результатів; ретельна «фільтрація» відібраних публікацій для подальшого аналізу; вибір доступних баз клінічних даних; узагальнення інформації

  3. * Постановка питання; визначення одиниць вимірювання клінічних результатів; вибір доступних баз клінічних даних; ретельна «фільтрація» відібраних публікацій для подальшого аналізу; узагальнення інформації

  4. Постановка питання; вибір доступних баз клінічних даних; ретельна «фільтрація» відібраних публікацій для подальшого аналізу; узагальнення інформації; визначення одиниць вимірювання клінічних результатів;

  5. Постановка питання; визначення одиниць вимірювання клінічних результатів; вибір доступних баз клінічних даних; узагальнення інформації; ретельна «фільтрація» відібраних публікацій для подальшого аналізу

 264. За визначенням вторинними джерелами інформації є:

  1. Результати конкретних оригінальних досліджень

  2. * Огляди літератури, присвяченій певній проблемі з цитуванням цих джерел

  3. Огляд відомостей з певної проблеми, що відображає особисту думку автора

  4. Книжкові видання, посібники, дисертаційні роботи, що мають номер ISBN

  5. Журнали, спеціалізовані монотематичні збірки статей, що мають номер ISSN

 265. За визначенням вторинними джерелами інформації є:

  1. * Огляди літератури, присвяченій певній проблемі з цитуванням цих джерел

  2. Результати конкретних оригінальних досліджень

  3. Огляд відомостей з певної проблеми, що відображає особисту думку автора

  4. Книжкові видання, посібники, дисертаційні роботи, що мають номер ISBN

  5. Журнали, спеціалізовані монотематичні збірки статей, що мають номер ISSN

 266. За визначенням джерелами інформації з невстановленою періодичністю є:

  1. Журнали, спеціалізовані монотематичні збірки статей, що мають номер ISSN

  2. Книжкові видання, посібники, дисертаційні роботи, що мають номер ISBN

  3. Огляди літератури, присвяченій певній проблемі з цитуванням цих джерел

  4. * Джерела, які видаються з невизначеним часовим інтервалом, що мають номер ISBN

  5. Результати конкретних оригінальних досліджень

 267. За визначенням неперіодичними джерелами інформації є:

  1. * Книжкові видання, посібники, дисертаційні роботи, що мають номер ISBN

  2. Огляд відомостей з певної проблеми, що відображає особисту думку автора

  3. Огляди літератури, присвяченій певній проблемі з цитуванням цих джерел

  4. Результати конкретних оригінальних досліджень

  5. Журнали, спеціалізовані монотематичні збірки статей, що мають номер ISSN

 268. За визначенням первинними джерелами інформації є:

  1. * Результати конкретних оригінальних досліджень

  2. Огляди літератури, присвяченій певній проблемі з цитуванням цих джерел

  3. Огляд відомостей з певної проблеми, що відображає особисту думку автора

  4. Книжкові видання, посібники, дисертаційні роботи, що мають номер ISBN

  5. Журнали, спеціалізовані монотематичні збірки статей, що мають номер ISSN

 269. За визначенням первинними джерелами інформації є:

  1. * Результати конкретних оригінальних досліджень

  2. Огляди літератури, присвяченій певній проблемі з цитуванням цих джерел

  3. Огляд відомостей з певної проблеми, що відображає особисту думку автора

  4. Книжкові видання, посібники, дисертаційні роботи, що мають номер ISBN

  5. Журнали, спеціалізовані монотематичні збірки статей, що мають номер ISSN

 270. За визначенням періодичними джерелами інформації є:

  1. Книжкові видання, посібники, дисертаційні роботи, що мають номер ISBN

  2. Огляд відомостей з певної проблеми, що відображає особисту думку автора

  3. * Журнали, спеціалізовані монотематичні збірки статей, що мають номер ISSN

  4. Огляди літератури, присвяченій певній проблемі з цитуванням цих джерел

  5. Результати конкретних оригінальних досліджень

 271. За визначенням третинними джерелами інформації є:

  1. Огляди літератури, присвяченій певній проблемі з цитуванням цих джерел

  2. Результати конкретних оригінальних досліджень

  3. Книжкові видання, посібники, дисертаційні роботи, що мають номер ISBN

  4. * Огляд відомостей з певної проблеми, що відображає особисту думку автора

  5. Журнали, спеціалізовані монотематичні збірки статей, що мають номер ISSN

 272. За визначенням третинними джерелами інформації є:

  1. * Огляд відомостей з певної проблеми, що відображає особисту думку автора

  2. Огляди літератури, присвяченій певній проблемі з цитуванням цих джерел

  3. Результати конкретних оригінальних досліджень

  4. Книжкові видання, посібники, дисертаційні роботи, що мають номер ISBN

  5. Журнали, спеціалізовані монотематичні збірки статей, що мають номер ISSN

 273. За доступністю джерела інформації поділяють на:

  1. * Опубліковані

  2. Періодичні

  3. Неперіодичні

  4. Первинні

  5. Вторинні

 274. За доступністю джерела інформації поділяють на:

  1. Періодичні

  2. * Неопубліковані

  3. Неперіодичні

  4. Первинні

  5. Вторинні

 275. За доступністю джерела інформації поділяють на:

  1. Періодичні

  2. Неперіодичні

  3. * Стародавня література

  4. Первинні

  5. Вторинні

 276. За доступністю джерела інформації поділяють на:

  1. * Видання фірми

  2. Періодичні

  3. Неперіодичні

  4. Первинні

  5. Вторинні

 277. За доступністю джерела інформації поділяють на:

  1. * Опубліковані

  2. Періодичні

  3. Неперіодичні

  4. Первинні

  5. Вторинні

 278. За доступністю джерела інформації поділяють на:

  1. Періодичні

  2. Неперіодичні

  3. * Неопубліковані

  4. Первинні

  5. Вторинні

 279. За доступністю джерела інформації поділяють на:

  1. Періодичні

  2. * Стародавня література

  3. Неперіодичні

  4. Первинні

  5. Вторинні

 280. За доступністю джерела інформації поділяють на:

  1. Періодичні

  2. Неперіодичні

  3. Первинні

  4. * Видання фірми

  5. Вторинні

 281. За послідовністю джерела інформації поділяються на:

  1. Періодичні

  2. Неперіодичні

  3. Первинні

  4. * Опубліковані

  5. Неопубліковані

 282. За послідовністю джерела інформації поділяються на:

  1. * Вторинні

  2. Періодичні

  3. Неперіодичні

  4. Опубліковані

  5. Неопубліковані

 283. За послідовністю джерела інформації поділяються на:

  1. Періодичні

  2. Неперіодичні

  3. * Третинні

  4. Опубліковані

  5. Неопубліковані

 284. За способом публікації джерела інформації поділяються на:

  1. * Періодичні

  2. Первинні

  3. Вторинні

  4. Опубліковані

  5. Неопубліковані

 285. За способом публікації джерела інформації поділяються на:

  1. Первинні

  2. Вторинні

  3. Опубліковані

  4. Неопубліковані

  5. * Неперіодичні

 286. За способом публікації джерела інформації поділяються на:

  1. Первинні

  2. Вторинні

  3. Опубліковані

  4. Неопубліковані

  5. * З невстановленою періодичністю

 287. Завданнями систематичного огляду є:

  1. Оцінити достовірність досліджень

  2. Виявити причини відмінностей в результатах різних досліджень, присвячених одному питанню

  3. Забезпечити споживачів інформації достовірною інформацією для прийняття рішень

  4. * Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 288. Згідно ШКАЛИ 1 для оцінки рівня доказів ефективності, що наводяться у клінічних дослідженнях докази І рівня характеризуються:

  1. * Узагальнені в систематичному огляді, в мета аналізі

  2. Отримані у проспективних рандомізованих дослідженнях

  3. Отримані у великих проспективних, але нерандомізованих дослідженнях

  4. Отримані у ретроспективних нерандомізованих дослідженнях на великій групі

  5. Отримані на обмеженому числі хворих

 289. Згідно ШКАЛИ 1 для оцінки рівня доказів ефективності, що наводяться у клінічних дослідженнях докази 2 рівня характеризуються:

  1. Узагальнені в систематичному огляді, в мета аналізі

  2. * Отримані у проспективних рандомізованих дослідженнях

  3. Отримані у великих проспективних, але нерандомізованих дослідженнях

  4. Отримані у ретроспективних нерандомізованих дослідженнях на великій групі

  5. Отримані на обмеженому числі хворих

 290. Згідно ШКАЛИ 1 для оцінки рівня доказів ефективності, що наводяться у клінічних дослідженнях докази 3 рівня характеризуються:

  1. Узагальнені в систематичному огляді, в мета аналізі

  2. Отримані у проспективних рандомізованих дослідженнях

  3. Отримані у ретроспективних нерандомізованих дослідженнях на великій групі

  4. * Отримані у великих проспективних, але нерандомізованих дослідженнях

  5. Отримані на обмеженому числі хворих

 291. Згідно ШКАЛИ 1 для оцінки рівня доказів ефективності, що наводяться у клінічних дослідженнях докази 4 рівня характеризуються:

  1. * Отримані у ретроспективних нерандомізованих дослідженнях на великій групі

  2. Узагальнені в систематичному огляді, в мета аналізі

  3. Отримані у проспективних рандомізованих дослідженнях

  4. Отримані у великих проспективних, але нерандомізованих дослідженнях

  5. Отримані на обмеженому числі хворих

 292. Згідно ШКАЛИ 1 для оцінки рівня доказів ефективності, що наводяться у клінічних дослідженнях докази 5 рівня характеризуються:

  1. Узагальнені в систематичному огляді, в мета аналізі

  2. Отримані у проспективних рандомізованих дослідженнях

  3. Отримані у великих проспективних, але нерандомізованих дослідженнях

  4. Отримані у ретроспективних нерандомізованих дослідженнях на великій групі

  5. * Отримані на обмеженому числі хворих

 293. Згідно ШКАЛИ 1 для оцінки рівня доказів ефективності, що наводяться у клінічних дослідженнях докази 6 рівня характеризуються:

  1. * Отримані на окремих хворих

  2. Узагальнені в систематичному огляді, в мета аналізі

  3. Отримані у проспективних рандомізованих дослідженнях

  4. Отримані у великих проспективних, але нерандомізованих дослідженнях

  5. Отримані у ретроспективних нерандомізованих дослідженнях на великій групі

 294. Згідно ШКАЛИ 2 для оцінки експертами переконливості доказів ефективності, що наводяться в клінічних дослідженнях при прийнятті рішень про вибір медичної технології рівень А характеризується:

  1. * Докази переконливі

  2. Відносна переконливість доказів

  3. Достатніх доказів немає

  4. Достатньо негативних доказів

  5. Вагомі негативні докази

 295. Згідно ШКАЛИ 2 для оцінки експертами переконливості доказів ефективності, що наводяться в клінічних дослідженнях при прийнятті рішень про вибір медичної технології рівень В характеризується:

  1. * Відносна переконливість доказів

  2. Докази переконливі

  3. Достатніх доказів немає

  4. Достатньо негативних доказів

  5. Вагомі негативні докази

 296. Згідно ШКАЛИ 2 для оцінки експертами переконливості доказів ефективності, що наводяться в клінічних дослідженнях при прийнятті рішень про вибір медичної технології рівень С характеризується:

  1. * Достатніх доказів немає

  2. Відносна переконливість доказів

  3. Докази переконливі

  4. Достатньо негативних доказів

  5. Вагомі негативні докази

 297. Згідно ШКАЛИ 2 для оцінки експертами переконливості доказів ефективності, що наводяться в клінічних дослідженнях при прийнятті рішень про вибір медичної технології рівень D характеризується:

  1. * Достатньо негативних доказів

  2. Достатніх доказів немає

  3. Відносна переконливість доказів

  4. Докази переконливі

  5. Вагомі негативні докази

 298. Згідно ШКАЛИ 2 для оцінки експертами переконливості доказів ефективності, що наводяться в клінічних дослідженнях при прийнятті рішень про вибір медичної технології рівень E характеризується:

  1. * Вагомі негативні докази

  2. Достатньо негативних доказів

  3. Достатніх доказів немає

  4. Відносна переконливість доказів

  5. Докази переконливі

 299. Критерієм відбору оглядів літератури є:

  1. Чітко сформульована мета огляду

  2. Докладний опис джерел літератури і методів пошуку літератури

  3. Чітко сформульовані критерії відбору статей для огляду

  4. * Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 300. Критерієм відбору оглядів літератури є:

  1. Рандомізоване включення пацієнтів в групи порівняння

  2. Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

  3. Чітка характеристика дослідної і контрольної груп

  4. Усі відповіді вірні

  5. * Вірної відповіді немає

 301. Критерієм відбору оглядів літератури є:

  1. Рандомізоване включення пацієнтів в групи порівняння

  2. * Чітко сформульована мета огляду

  3. Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

  4. Чітка характеристика дослідної і контрольної груп

  5. Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

 302. Критерієм відбору оглядів літератури є:

  1. * Докладний опис джерел літератури і методів пошуку літератури

  2. Рандомізоване включення пацієнтів в групи порівняння

  3. Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

  4. Чітка характеристика дослідної і контрольної груп

  5. Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

 303. Критерієм відбору оглядів літератури є:

  1. Рандомізоване включення пацієнтів в групи порівняння

  2. Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

  3. Чітка характеристика дослідної і контрольної груп

  4. * Чітко сформульовані критерії відбору статей для огляду

  5. Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

 304. Критерієм відбору оглядів літератури не є:

  1. Рандомізоване включення пацієнтів в групи порівняння

  2. Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

  3. Чітка характеристика дослідної і контрольної груп

  4. Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

  5. * Усі відповіді вірні

 305. Критерієм відбору оглядів літератури не є:

  1. * Рандомізоване включення пацієнтів в групи порівняння

  2. Чітко сформульована мета огляду

  3. Докладний опис джерел літератури і методів пошуку літератури

  4. Чітко сформульовані критерії відбору статей для огляду

  5. Усі відповіді вірні

 306. Критерієм відбору оглядів літератури не є:

  1. * Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

  2. Чітко сформульована мета огляду

  3. Докладний опис джерел літератури і методів пошуку літератури

  4. Чітко сформульовані критерії відбору статей для огляду

  5. Усі відповіді вірні

 307. Критерієм відбору оглядів літератури не є:

  1. Чітко сформульована мета огляду

  2. * Чітка характеристика дослідної і контрольної груп

  3. Докладний опис джерел літератури і методів пошуку літератури

  4. Чітко сформульовані критерії відбору статей для огляду

  5. Усі відповіді вірні

 308. Критерієм відбору оглядів літератури не є:

  1. Чітко сформульована мета огляду

  2. Докладний опис джерел літератури і методів пошуку літератури

  3. Чітко сформульовані критерії відбору статей для огляду

  4. Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

  5. * Усі відповіді вірні

 309. Критерієм відбору оглядів літератури не є:

  1. * Дослідження не менше 80% пацієнтів, спочатку включених в дослідження

  2. Чітко сформульована мета огляду

  3. Докладний опис джерел літератури і методів пошуку літератури

  4. Чітко сформульовані критерії відбору статей для огляду

  5. Усі відповіді вірні

 310. Критерієм відбору статей, присвячених вивченню чинників ризику, причинно-наслідкових зв’язків є:

  1. Чітка характеристика дослідної і контрольної групи

  2. Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

  3. * Усі відповіді вірні

  4. Вірної відповіді немає 311. Критерієм відбору статей, присвячених вивченню чинників ризику, причинно-наслідкових зв’язків є:

  1. * Чітка характеристика дослідної і контрольної групи

  2. Чітко сформульована мета огляду

  3. Чітко сформульовані критерії відбору статей для огляду

  4. Рандомізоване включення пацієнтів в групи порівняння

  5. Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

 312. Критерієм відбору статей, присвячених вивченню чинників ризику, причинно-наслідкових зв’язків є:

  1. Чітко сформульована мета огляду

  2. Чітко сформульовані критерії відбору статей для огляду

  3. Рандомізоване включення пацієнтів в групи порівняння

  4. * Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

  5. Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

 313. Критерієм відбору статей, присвячених вивченню чинників ризику, причинно-наслідкових зв’язків не є:

  1. Чітко сформульована мета огляду

  2. Чітко сформульовані критерії відбору статей для огляду

  3. Рандомізоване включення пацієнтів в групи порівняння

  4. Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

  5. * Усі відповіді вірні

 314. Критерієм відбору статей, присвячених вивченню чинників ризику, причинно-наслідкових зв’язків не є:

  1. * Рандомізоване включення пацієнтів в групи порівняння

  2. Чітка характеристика дослідної і контрольної групи

  3. Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 315. Критерієм відбору статей, присвячених вивченню чинників ризику, причинно-наслідкових зв’язків не є:

  1. * Дослідження не менше 80% пацієнтів, спочатку включених в дослідження

  2. Чітка характеристика дослідної і контрольної групи

  3. Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 316. Критерієм відбору статей, присвячених вивченню чинників ризику, причинно-наслідкових зв’язків не є:

  1. * Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

  2. Чітка характеристика дослідної і контрольної групи

  3. Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 317. Критерієм відбору статей, присвячених вивченню чинників ризику, причинно-наслідкових зв’язків не є:

  1. Чітка характеристика дослідної і контрольної групи

  2. * Чітко сформульована мета огляду

  3. Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 318. Критерієм відбору статей, присвячених вивченню чинників ризику, причинно-наслідкових зв’язків не є:

  1. Чітка характеристика дослідної і контрольної групи

  2. Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

  3. * Докладний опис джерела літератури і методів пошуку літератури

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 319. Критерієм відбору статей, присвячених вивченню чинників ризику, причинно-наслідкових зв’язків не є:

  1. * Чітко сформульовані критерії відбору статей для огляду

  2. Чітка характеристика дослідної і контрольної групи

  3. Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 320. Критерієм відбору статей, присвячених вивченню чинників ризику, причинно-наслідкових зв’язків не є:

  1. Чітко сформульована мета огляду

  2. Чітко сформульовані критерії відбору статей для огляду

  3. Рандомізоване включення пацієнтів в групи порівняння

  4. Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

  5. * Усі відповіді вірні

 321. Критерієм відбору статей, присвячених оцінці ефективності лікувального втручання є:

  1. Дослідження не менше 80% пацієнтів, спочатку включених у дослідження

  2. Рандомізоване включення пацієнтів в групи порівняння

  3. Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

  4. * Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 322. Критерієм відбору статей, присвячених оцінці ефективності лікувального втручання є:

  1. Чітка характеристика дослідної і контрольної групи

  2. Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

  3. Чітко сформульована мета огляду

  4. Усі відповіді вірні

  5. * Вірної відповіді немає

 323. Критерієм відбору статей, присвячених оцінці ефективності лікувального втручання є:

  1. * Рандомізовані включення пацієнтів в групи порівняння

  2. Чітка характеристика дослідної і контрольної групи

  3. Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

  4. Чітко сформульована мета огляду

  5. Чітко сформульовані критерії відбору статей для огляду

 324. Критерієм відбору статей, присвячених оцінці ефективності лікувального втручання є:

  1. Чітка характеристика дослідної і контрольної групи

  2. Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

  3. * Дослідження не менше 80% пацієнтів, спочатку включених у дослідження

  4. Чітко сформульована мета огляду

  5. Чітко сформульовані критерії відбору статей для огляду

 325. Критерієм відбору статей, присвячених оцінці ефективності лікувального втручання є:

  1. Чітка характеристика дослідної і контрольної групи

  2. Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

  3. Чітко сформульована мета огляду

  4. * Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

  5. Чітко сформульовані критерії відбору статей для огляду

 326. Критерієм відбору статей, присвячених оцінці ефективності лікувального втручання не є:

  1. * Чітка характеристика дослідної і контрольної групи

  2. Рандомізоване включення пацієнтів в групи порівняння

  3. Дослідження не менше 80% пацієнтів, спочатку включених у дослідження

  4. Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

  5. Усі відповіді вірні

 327. Критерієм відбору статей, присвячених оцінці ефективності лікувального втручання не є:

  1. Рандомізоване включення пацієнтів в групи порівняння

  2. Дослідження не менше 80% пацієнтів, спочатку включених у дослідження

  3. * Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

  4. Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

  5. Усі відповіді вірні

 328. Критерієм відбору статей, присвячених оцінці ефективності лікувального втручання не є:

  1. * Чітко сформульована мета огляду

  2. Рандомізоване включення пацієнтів в групи порівняння

  3. Дослідження не менше 80% пацієнтів, спочатку включених у дослідження

  4. Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

  5. Усі відповіді вірні

 329. Критерієм відбору статей, присвячених оцінці ефективності лікувального втручання не є:

  1. Рандомізоване включення пацієнтів в групи порівняння

  2. Дослідження не менше 80% пацієнтів, спочатку включених у дослідження

  3. * Докладний опис джерел літератури і методів пошуку літератури

  4. Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

  5. Усі відповіді вірні

 330. Критерієм відбору статей, присвячених оцінці ефективності лікувального втручання не є:

  1. Рандомізоване включення пацієнтів в групи порівняння

  2. * Чітко сформульовані критерії відбору статей для огляду

  3. Дослідження не менше 80% пацієнтів, спочатку включених у дослідження

  4. Використання як кінцевих точок дослідження клінічних результатів, що мають важливе значення

  5. Усі відповіді вірні

 331. Критерієм відбору статей, присвячених оцінці ефективності лікувального втручання не є:

  1. * Чітка характеристика дослідної і контрольної груп

  2. Оцінка для кожної з груп факторів ризику і клінічних результатів сліпим методом

  3. Чітко сформульована мета огляду

  4. Чітко сформульовані критерії відбору статей для огляду

  5. Усі відповіді вірні

 332. Критеріями відбору клінічних досліджень для включення в метааналіз є:

  1. Чіткі принципи включення/виключення пацієнтів у дослідження

  2. Чіткі дані про місце проведення дослідження

  3. Чіткі відомості про тривалість дослідження

  4. Достатня характеристика хворих, включених у дослідження

  5. * Усі відповіді вірні

 333. Критеріями відбору клінічних досліджень для включення в метааналіз є:

  1. Чіткі діагностичні критерії захворювання, дослідження, що є предметом мета аналізу

  2. Чітка схема проведеного медичного втручання

  3. Клінічні результати і критерії їх оцінки

  4. Наявність в матеріалах дослідження абсолютних величин, що характеризують число включених до нього хворих і клінічні результати

  5. * Усі відповіді вірні

 334. Критеріями систематичного огляду є:

  1. Розглядається конкретна, чітко сформульована клінічна проблема

  2. Описаний метод пошуку доказів

  3. Описані і використані чіткі критерії відбору досліджень для огляду

  4. Оцінені якість і методологічна надійність кожного з досліджень, включених в огляд

  5. * Усі відповіді вірні

 335. Найвідомішою базою клінічних даних є:

  1. * Cochrane Library

  2. Up ToDate

  3. Evidence-baced medicine

  4. Scientific American medicine

  5. ACP Journal Club

 336. Огляд, що містить узагальнені дані з певної проблеми або клінічного питання – це:

  1. * Систематичний огляд

  2. Несистематичний огляд

  3. База даних

  4. Джерело інформації

  5. Вірної відповіді немає

 337. Основне джерело інформації про доказану ефективність і безпечність лікарських препаратів

  1. якісний огляд літератури

  2. звичайний (несистематичний) огляд

  3. систематичний огляд

  4. * база даних Кокрейна

  5. Державні інформаційні центри

 338. Перерахуйте властивості, характерні для систематичного огляду

  1. розглядається конкретна, чітко сформульована клінічна проблема

  2. описаний метод пошуку доказів

  3. використані чіткі критерії відбору досліджень для огляду

  4. для огляду використані тільки тільки дані вітчизняних досліджень

  5. * оцінені кількості та методологічна надійність кожного із досліджень, включених у огляд

 339. Стаття, присвячена узагальненню даних з будь-якої проблеми, отриманих різними дослідниками – це:

  1. * Несистематичний огляд

  2. Систематичний огляд

  3. База даних

  4. Джерело інформації

  5. Вірної відповіді немає

 340. Що таке «база даних»:

  1. * бібліотека, в якій зібрана інформація по конкретній проблемі

  2. аналітичне узагальнення результатів всіх клінічних досліджень лікарського препарату або методу лікування

  3. огляд, в якому чітко сформульоване запитання, використані детальні та систематичні методи пошуку, відбору і критичної оцінки досліджень, представлені узагальнені дані та висновки

  4. узагальнені таблиці з характеристикою кожного включеного дослідження і оцінка їх методологічних якостей

  5. певний об'єкт чи суб'єкт, який надає інформацію

 341. Що таке «медична інформатика»:

  1. * вид діяльності в сфері медицини, направлений на представлення спеціалістам різних багаточисленних джерел інформації

  2. міждисциплінарна наука, яка вивчає і розробляє стандартні підходи до роботи з інформацією в області фармації та медицини

  3. cукупність методичних підходів і систематичних процедур, що дозволяють узагальнити результати клінічних досліджень, проведених в різний час різними авторами

  4. аналітичне узагальнення результатів всіх клінічних досліджень лікарського препарату або методу лікування

  5. огляд, в якому чітко сформульоване запитання, використані детальні та систематичні методи пошуку, відбору і критичної оцінки досліджень, представлені узагальнені дані та висновки

 342. Що таке «фармакоінформатика»:

  1. вид діяльності в сфері медицини, направлений на представлення спеціалістам різних багаточисленних джерел інформації

  2. * міждисциплінарна наука, яка вивчає і розробляє стандартні підходи до роботи з інформацією в області фармації та медицини

  3. сукупність методичних підходів і систематичних процедур, що дозволяють узагальнити результати клінічних досліджень, проведених в різний час різними авторами

  4. аналітичне узагальнення результатів всіх клінічних досліджень лікарського препарату або методу лікування

  5. огляд, в якому чітко сформульоване запитання, використані детальні та систематичні методи пошуку, відбору і критичної оцінки досліджень, представлені узагальнені дані та висновки

 343. В ході лікування хворого М. виникла необхідність зміни дози. Як утакому випадку називаються витрати на лікування?

  1. Стандартні

  2. Стабільні

  3. Маргінальні

  4. Можливі

  5. * Варіабельні

 344. Вартість базової дози кортикостероїдів при імуносупресивному лікуванні належить до:

  1. Варіабельні витрати

  2. Середні витрати

  3. Стабільні витрати

  4. * Стандартні витрати

  5. Маргінальні витрати

 345. Вартість ліжко дня при стаціонарному лікуванні відноситься до:

  1. * Прямих медичних витрат

  2. Прямих немедичних витрат

  3. Непрямих витрат

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 346. Вартість реабілітаційних маніпуляцій належить до:

  1. * Прямих медичних

  2. Прямих немедичних

  3. Непрямих

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 347. Вартість терапевтичного моніторингу належить до:

  1. Непрямих витрат

  2. * Прямих медичних витрат

  3. Прямих немедичних витрат

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 348. Витрати від інвалідності належать до:

  1. Стабільні витрати

  2. Стандартні витрати

  3. Середні витрати

  4. Маргінальні витрати

  5. * Непрямі витрати

 349. Витрати від передчасної смерті належать до:

  1. Стабільні витрати

  2. Стандартні витрати

  3. Середні витрати

  4. * Непрямі витрати

  5. Маргінальні витрати

 350. Витрати закладу, які будуть навіть якщо не застосовуватиметься конкретна технологія – це:

  1. Стандартні витрати

  2. Варіабельні витрати

  3. * Стабільні витрати

  4. Середні витрати

  5. Маргінальні витрати

 351. Витрати на виробництві у зв’язку з хворобою працівника належать до:

  1. Стабільні витрати

  2. Стандартні витрати

  3. Середні витрати

  4. Маргінальні витрати

  5. * Непрямі витрати

 352. Витрати на водопостачання лікарні належать до:

  1. Стандартні

  2. * Стабільні

  3. Варіабельні

  4. Маргінальні

  5. Не обчислювальні

 353. Витрати на опалення належать до:

  1. Варіабельні

  2. Маргінальні

  3. Необчислювальні

  4. * Стабільні

  5. Стандартні

 354. Витрати на періодичну літературу для лікарні належать до:

  1. * Стабільні

  2. Стандартні

  3. Варіабельні

  4. Маргінальні

  5. Можливі

 355. Витрати, викликані відсутністю пацієнта на робочому місці належать до:

  1. Стабільні витрати

  2. Стандартні витрати

  3. Середні витрати

  4. * Непрямі витрати

  5. Маргінальні витрати

 356. Витрати, що виникають у зв’язку з неможливістю громадянина при хворобі бути корисним суспільству, виробничому процесу – це:

  1. Варіабельні витрати

  2. * Непрямі витрати

  3. Прямі немедичні витрати

  4. Середні витрати

  5. Не обчислювальні витрати

 357. Витрати, що відображають зміну у витратах при використанні різних технологій лікування і характеризують наскільки зростає вартість фармакотерапії при застосуванні сучасного препарату – це:

  1. * Маргінальні витрати

  2. Середні витрати

  3. Варіабельні витрати

  4. Стандартні витрати

  5. Стабільні витрати

 358. Витрати, що підлягають оптимізації завдяки функціонуванню ринку – це:

  1. * Можливі витрати

  2. Середні витрати

  3. Варіабельні витрати

  4. Стандартні витрати

  5. Стабільні витрати

 359. Витрати, що характеризують максимальну вартість схеми лікування, враховуючи максимальну ціну препарату на ринку на момент дослідження – це:

  1. Середні витрати

  2. Необчислювальні витрати

  3. * Максимальні витрати

  4. Маргінальні витрати

  5. Варіабельні витрати

 360. Витрати, які є важливими для особи, з позиції якої проводиться аналіз чи задається мета дослідження – це:

  1. Нерелевантні

  2. * Релевантні

  3. Прямі медичні

  4. Непрямі

  5. Прямі немедичні

 361. Витрати, які зумовлені біологічною різнорідністю хворих у даній популяції, їх індивідуальною реакцією на прийнятий препарат – це:

  1. Стандартні витрати

  2. Стабільні витрати

  3. Середні витрати

  4. * Варіабельні витрати

  5. Маргінальні витрати

 362. Витрати, які неможливо проілюструвати у фінансових показниках – це:

  1. * Необчислювальні витрати

  2. Середні витрати

  3. Варіабельні витрати

  4. Стандартні витрати

  5. Стабільні витрати

 363. Вкажіть вартість непрямих медичних витрат, якщо вартість загального аналізу крові – 20 грн., біохімічного аналізу крові – 20 грн., аналізу сечі – 12 грн., вартість лікарських засобів призначених лікарем – 370 грн., у тому числі безрецептурних – 210 грн., допоміжних матеріалів – 40 грн., доплата медперсоналу – 30 грн., лікарняний – 272 грн.

  1. 252 грн.

  2. 422 грн.

  3. 462 грн.

  4. 212 грн.

  5. * Вірної відповіді немає

 364. Вкажіть вартість прямих медичних витрат, якщо вартість загального аналізу крові – 20 грн., біохімічного аналізу крові – 20 грн., аналізу сечі – 12 грн., вартість лікарських засобів призначених лікарем – 370 грн., у тому числі безрецептурних – 210 грн., допоміжних матеріалів – 40 грн., доплата медперсоналу – 30 грн., лікарняний – 272 грн.

  1. * 252 грн.

  2. 422 грн.

  3. 462 грн.

  4. 212 грн.

  5. Вірної відповіді немає

 365. Вкажіть вартість прямих немедичних витрат, якщо вартість загального аналізу крові – 20 грн., біохімічного аналізу крові – 20 грн., аналізу сечі – 12 грн., вартість лікарських засобів призначених лікарем – 370 грн., у тому числі безрецептурних – 210 грн., допоміжних матеріалів – 40 грн., доплата медперсоналу – 30 грн., лікарняний – 272 грн.

  1. * 512 грн.

  2. 302 грн.

  3. 240 грн.

  4. 262 грн.

  5. Вірної відповіді немає

 366. Вкажіть вартість прямих немедичних витрат: вартість фармакотерапії – 100 грн., витрати на діагностику – 78 грн., витрати на доставку до лікарні – 10 грн., ліки без рецепту – 50 грн., дієта – 100 грн.

  1. 178 грн.

  2. 260 грн.

  3. 138 грн.

  4. * 160 грн.

  5. 110 грн.

 367. Вкажіть правильну послідовність розрахунку витрат:

  1. * Ідентифікація і опис всіх ресурсів, які супроводжували лікування; кількісна оцінка встановлених ресурсів у фізичних одиницях; оцінка кожного з використаних ресурсів у грошовому виразі; внесення поправок на невизначеність і час; підрахунок суми витрат.

  2. Ідентифікація і опис всіх ресурсів, які супроводжували лікування; кількісна оцінка встановлених ресурсів у фізичних одиницях;; внесення поправок на невизначеність і час; оцінка кожного з використаних ресурсів у грошовому виразі підрахунок суми витрат.

  3. Ідентифікація і опис всіх ресурсів, які супроводжували лікування; кількісна оцінка встановлених ресурсів у фізичних одиницях; оцінка кожного з використаних ресурсів у грошовому виразі; підрахунок суми витрат; внесення поправок на невизначеність і час.

  4. Ідентифікація і опис всіх ресурсів, які супроводжували лікування; кількісна оцінка встановлених ресурсів у фізичних одиницях; оцінка кожного з використаних ресурсів у грошовому виразі; внесення поправок на невизначеність і час; підрахунок суми витрат.

  5. Вірної відповіді немає.

 368. Вкажіть фіксовані стандартні витрати

  1. На освітлення

  2. * Вартість якого-небудь лабораторного методу

  3. На опалення

  4. На ремонт обладнання

  5. Вартість лікарського засобу

 369. Вкажіть, які з перелічених витрат належать до непрямих медичних:

  1. * Вартість медичних допоміжних матеріалів

  2. Витрати від інвалідності або передчасної смерті

  3. Вартість професійних медичних послуг

  4. Витрати на усунення побічної дії лікарського препарату

  5. Вартість ліжко-дня в стаціонарі

 370. Вкажіть, які з перелічених витрат належать до непрямих медичних:

  1. Витрати від інвалідності або передчасної смерті

  2. Вартість професійних медичних послуг

  3. * Вартість доставки хворого до медичного закладу особистим або суспільним транспортом

  4. Витрати на усунення побічної дії лікарського препарату

  5. Вартість ліжко-дня в стаціонарі

 371. Вкажіть, які з перелічених витрат належать до непрямих медичних:

  1. Витрати від інвалідності або передчасної смерті

  2. Вартість професійних медичних послуг

  3. Витрати на усунення побічної дії лікарського препарату

  4. * Вартість безрецептурних лікарських засобів

  5. Вартість ліжко-дня в стаціонарі

 372. Вкажіть, які з перелічених витрат належать до непрямих медичних:

  1. Витрати від інвалідності або передчасної смерті

  2. Вартість професійних медичних послуг

  3. Витрати на усунення побічної дії лікарського препарату

  4. Вартість ліжко-дня в стаціонарі

  5. * Витрати на дієтичне харчування

 373. Вкажіть, які з перелічених витрат належать до непрямих медичних:

  1. Витрати від інвалідності або передчасної смерті

  2. Вартість професійних медичних послуг

  3. * Витрати на взуття, одяг для перебування в умовах лікарні

  4. Витрати на усунення побічної дії лікарського препарату

  5. Вартість ліжко-дня в стаціонарі

 374. Вкажіть, які з перелічених витрат належать до непрямих медичних:

  1. Витрати від інвалідності або передчасної смерті

  2. * Доплати за лікарські засоби, медичну допомогу

  3. Вартість професійних медичних послуг

  4. Витрати на усунення побічної дії лікарського препарату

  5. Вартість ліжко-дня в стаціонарі

 375. Вкажіть, які з перелічених витрат належать до непрямих:

  1. * Витрати від інвалідності або передчасної смерті

  2. Вартість професійних медичних послуг

  3. Витрати на взуття, одяг для перебування в умовах лікарні

  4. Витрати на усунення побічної дії лікарського препарату

  5. Вартість ліжко-дня в стаціонарі

 376. Вкажіть, які з перелічених витрат належать до непрямих:

  1. Вартість професійних медичних послуг

  2. Витрати на взуття, одяг для перебування в умовах лікарні

  3. * Витрати, викликані відсутністю на робочому місці родичів пацієнта

  4. Витрати на усунення побічної дії лікарського препарату

  5. Вартість ліжко-дня в стаціонарі

 377. Вкажіть, які з перелічених витрат належать до непрямих:

  1. Вартість професійних медичних послуг

  2. Витрати на взуття, одяг для перебування в умовах лікарні

  3. Витрати на усунення побічної дії лікарського препарату

  4. * Втрати на виробництві

  5. Вартість ліжко-дня в стаціонарі

 378. Вкажіть, які з перелічених витрат належать до непрямих:

  1. Вартість професійних медичних послуг

  2. * Втрати держави, викликані відсутністю на робочому місці пацієнта

  3. Витрати на взуття, одяг для перебування в умовах лікарні

  4. Витрати на усунення побічної дії лікарського препарату

  5. Вартість ліжко-дня в стаціонарі

 379. Вкажіть, які з перелічених витрат належать до прямих медичних:

  1. Вартість медичних допоміжних матеріалів

  2. Витрати від інвалідності або передчасної смерті

  3. Витрати на дієтичне харчування

  4. Вартість доставки хворого до медичного закладу особистим або суспільним транспортом

  5. * Витрати на діагностику захворювання

 380. Вкажіть, які з перелічених витрат належать до прямих медичних:

  1. Вартість медичних допоміжних матеріалів

  2. * Вартість медичних процедур

  3. Витрати від інвалідності або передчасної смерті

  4. Витрати на дієтичне харчування

  5. Вартість доставки хворого до медичного закладу особистим або суспільним транспортом

 381. Вкажіть, які з перелічених витрат належать до прямих медичних:

  1. Вартість медичних допоміжних матеріалів

  2. Витрати від інвалідності або передчасної смерті

  3. Витрати на дієтичне харчування

  4. * Вартість лікарських засобів на курс лікування

  5. Вартість доставки хворого до медичного закладу особистим або суспільним транспортом

 382. Вкажіть, які з перелічених витрат належать до прямих медичних:

  1. Вартість медичних допоміжних матеріалів

  2. * Вартість аналізів контролю ефективності і безпеки ЛЗ

  3. Витрати від інвалідності або передчасної смерті

  4. Витрати на дієтичне харчування

  5. Вартість доставки хворого до медичного закладу особистим або суспільним транспортом

 383. Вкажіть, які з перелічених витрат належать до прямих медичних:

  1. Вартість медичних допоміжних матеріалів

  2. Витрати від інвалідності або передчасної смерті

  3. * Витрати на усунення побічної дії лікарського препарату

  4. Витрати на дієтичне харчування

  5. Вартість доставки хворого до медичного закладу особистим або суспільним транспортом

 384. Вкажіть, які з перелічених витрат належать до прямих медичних:

  1. Вартість медичних допоміжних матеріалів

  2. Витрати від інвалідності або передчасної смерті

  3. Витрати на дієтичне харчування

  4. Вартість доставки хворого до медичного закладу особистим або суспільним транспортом

  5. * Вартість ліжко-дня в стаціонарі

 385. Вкажіть, які з перелічених витрат належать до прямих медичних:

  1. Вартість медичних допоміжних матеріалів

  2. Витрати від інвалідності або передчасної смерті

  3. Витрати на дієтичне харчування

  4. * Вартість професійних медичних послуг

  5. Вартість доставки хворого до медичного закладу особистим або суспільним транспортом

 386. Встановлені (стандартизовані) витрати на конкретну медичну технологію, яка мінімально залежить від індивідуальних реакцій хворого – це:

  1. Стабільні витрати

  2. * Стандартні витрати

  3. Середні витрати

  4. Варіабельні витрати

  5. Не обчислювальні витрати

 387. До витрат, що мають безпосереднє відношення до лікування і відшкодовуються з джерел, які виділяє держава:

  1. Непрямі

  2. Невизначені

  3. Фіксовані стандартні

  4. * Прямі медичні

  5. Прямі немедичні

 388. До якого виду витрат належать витрати на діагностику захворювання?

  1. * Прямі медичні

  2. Прямі немедичні

  3. Непрямі

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 389. До якого виду витрат належать витрати на дієту?

  1. Прямі медичні

  2. * Прямі немедичні

  3. Непрямі

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 390. До якого виду витрат належать витрати на додаткові медичні послуги?

  1. * Прямі немедичні

  2. Прямі медичні

  3. Непрямі

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 391. До якого виду витрат належать витрати на допомогу по непрацездатності?

  1. Прямі медичні

  2. * Прямі немедичні

  3. Непрямі

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 392. До якого виду витрат належать витрати на індивідуальну доставку хворого до медичного закладу особистим або суспільним транспортом?

  1. Прямі медичні

  2. * Прямі немедичні

  3. Непрямі

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 393. До якого виду витрат належать витрати на індивідуальну доставку хворого до медичного закладу особистим або суспільним транспортом?

  1. Фіксовані

  2. Варіабельні

  3. Можливі

  4. Середні

  5. * Вірної відповіді немає

 394. До якого виду витрат належать витрати на медичне взуття, одяг?

  1. Непрямі

  2. Прямі медичні

  3. * Прямі немедичні

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 395. До якого виду витрат належать витрати на усунення побічної дії?

  1. * Прямі медичні

  2. Прямі немедичні

  3. Непрямі

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 396. До якого виду витрат належить вартість безрецептурних ЛЗ?

  1. Прямі медичні

  2. * Прямі немедичні

  3. Непрямі

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 397. До якого виду витрат належить вартість лікарських засобів на курс лікування?

  1. Прямі немедичні витрати

  2. * Прямі медичні витрати

  3. Непрямі

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 398. До якого виду витрат належить вартість хірургічної операції:

  1. Непрямі

  2. Прямі немедичні

  3. * Прямі медичні

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 399. До якої статті витрат згідно класифікації прямих медичних витрат належить вартість ЛЗ?

  1. * Курс лікування

  2. Допоміжні матеріали

  3. Аналіз ефективності, безпечності ЛЗ

  4. Побічні ефекти

  5. Госпіталізація

 400. До якої статті витрат згідно класифікації прямих медичних витрат належить вартість системи для переливання крові?

  1. Курс лікування

  2. * Допоміжні матеріали

  3. Аналіз ефективності, безпечності ЛЗ

  4. Побічні ефекти

  5. Госпіталізація

 401. До якої статті витрат згідно класифікації прямих медичних витрат належить вартість шприців?

  1. Курс лікування

  2. * Допоміжні матеріали

  3. Аналіз ефективності, безпечності ЛЗ

  4. Побічні ефекти

  5. Госпіталізація

 402. До якої статті витрат згідно класифікації прямих медичних витрат належить вартість розчинників?

  1. Курс лікування

  2. * Допоміжні матеріали

  3. Аналіз ефективності, безпечності ЛЗ

  4. Побічні ефекти

  5. Госпіталізація

 403. До якої статті витрат згідно класифікації прямих медичних витрат належить вартість спирту і вати?

  1. Курс лікування

  2. * Допоміжні матеріали

  3. Аналіз ефективності, безпечності ЛЗ

  4. Побічні ефекти

  5. Госпіталізація

 404. До якої статті витрат згідно класифікації прямих медичних витрат належить вартість визначення рівня препарату в плазмі крові?

  1. Курс лікування

  2. Допоміжні матеріали

  3. * Аналіз ефективності, безпечності ЛЗ

  4. Побічні ефекти

  5. Госпіталізація

 405. До якої статті витрат згідно класифікації прямих медичних витрат належить вартість визначення активності амінотрансфераз?

  1. Курс лікування

  2. Допоміжні матеріали

  3. Аналіз ефективності, безпечності ЛЗ

  4. * Побічні ефекти

  5. Госпіталізація

 406. До якої статті витрат згідно класифікації прямих медичних витрат належить вартість визначення кількості нейтрофілів при цитостатичному лікуванні?

  1. Курс лікування

  2. Допоміжні матеріали

  3. Аналіз ефективності, безпечності ЛЗ

  4. * Побічні ефекти

  5. Госпіталізація

 407. До якої статті витрат згідно класифікації прямих медичних витрат належить вартість ліжко-дня?

  1. Курс лікування

  2. Допоміжні матеріали

  3. Аналіз ефективності, безпечності ЛЗ

  4. Побічні ефекти

  5. * Госпіталізація

 408. До якої статті витрат згідно класифікації прямих медичних витрат належить вартість визначення рівня креатиніну?

  1. Курс лікування

  2. * Діагностика

  3. Аналіз ефективності, безпечності ЛЗ

  4. Побічні ефекти

  5. Госпіталізація

 409. До якої статті витрат згідно класифікації прямих медичних витрат належить вартість ЕКГ?

  1. Курс лікування

  2. * Діагностика

  3. Аналіз ефективності, безпечності ЛЗ

  4. Побічні ефекти

  5. Госпіталізація

 410. До якої статті витрат згідно класифікації прямих медичних витрат належить вартість вимірювання артеріального тиску?

  1. Курс лікування

  2. * Діагностика

  3. Аналіз ефективності, безпечності ЛЗ

  4. Побічні ефекти

  5. Госпіталізація

 411. Заробітна плата медичних працівників належить до:

  1. * Прямих медичних витрат

  2. Прямих немедичних витрат

  3. Непрямих

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 412. Комплексна стаття витрат на лікування та діагностику при певній медичній технології чи для популяції хворих, яка виражена як середня вартість, коли домінуючими є варіабельні витрати – це:

  1. Можливі

  2. Необчислювальні

  3. Стандартні

  4. Стабільні

  5. * Середні

 413. Незмінні витрати, що не залежать від результатів лікування – це:

  1. Варіабельні витрати

  2. Середні витрати

  3. Маргінальні витрати

  4. Можливі витрати

  5. * Фіксовані витрати

 414. Платня за лікарські консультації належить до:

  1. * Прямі медичні витрати

  2. Прямі немедичні витрати

  3. Непрямі

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 415. Прямі медичні витрати включають

  1. * Вартість лікарських засобів на курс лікування

  2. Витрати на медичне взуття

  3. Вартість безрецептурних лікарських засобів

  4. Витрати на дієту

  5. Вартість доставки хворого в клініку особистим транспортом

 416. Прямі медичні витрати залежно від їх характеру поділяються на:

  1. Фіксовані

  2. Варіабельні

  3. Середні

  4. Максимальні

  5. * Усі відповіді вірні

 417. Прямі медичні витрати залежно від їх характеру поділяються на:

  1. Необчислювальні

  2. Можливі

  3. Маргінальні

  4. Максимальні

  5. * Усі відповіді вірні

 418. Прямі медичні витрати залежно від їх характеру поділяються на:

  1. Фіксовані

  2. Варіабельні

  3. Середні

  4. Максимальні

  5. * Усі відповіді вірні

 419. Прямі медичні витрати залежно від їх характеру поділяються на:

  1. Необчислювальні

  2. Можливі

  3. Маргінальні

  4. Максимальні

  5. * Усі відповіді вірні

 420. Розрахуйте сумарні витрати, якщо прямі медичні витрати на першу технологію становлять 100 грн., на другу – 210 грн., непрямі медичні витрати на першу технологію – 35 грн., на другу – 10 грн.

  1. * 29700 грн.

  2. 15200 грн.

  3. 34500 грн.

  4. 23456 грн.

  5. Вірної відповіді немає

 421. У формулі розрахунку витрат D1C1 – це:

  1. Непрямі медичні витрати на першу технологію

  2. Прямі немедичні витрати на першу технологію

  3. * Прямі медичні витрати на першу технологію

  4. Показник витрати-користь для першої технології

  5. Показник витрати-ефективність для першої технології

 422. У формулі розрахунку витрат D2C2 – це:

  1. * Прямі медичні витрати на другу технологію

  2. Непрямі медичні витрати на другу технологію

  3. Прямі немедичні витрати на другу технологію

  4. Показник витрати-користь для другої технології

  5. Показник витрати-ефективність для другої технології

 423. У формулі розрахунку витрат I1C1 – це:

  1. * Непрямі медичні витрати на першу технологію

  2. Прямі немедичні витрати на першу технологію

  3. Прямі медичні витрати на першу технологію

  4. Показник витрати-користь для першої технології

  5. Показник витрати-ефективність для першої технології

 424. У формулі розрахунку витрат I2C2 – це:

  1. Прямі медичні витрати на другу технологію

  2. * Непрямі медичні витрати на другу технологію

  3. Прямі немедичні витрати на другу технологію

  4. Показник витрати-користь для другої технології

  5. Показник витрати-ефективність для другої технології

 425. У хворого в ході лікування препаратом Х виникли побічні реакції. До якого виду витрат належить визначення рівня препарату в плазмі?

  1. * Прямі медичні

  2. Прямі немедичні

  3. Непрямі

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 426. У хворого К. при терапії препаратом Х виникли побічні реакції, на лікування яких витрачено додатково 260 грн. Як називаються такі витрати?

  1. Стандартні

  2. Стабільні

  3. * Варіабельні

  4. Середні

  5. Маргінальні

 427. Характерні витрати, що безпосередньо стосуються лікування захворювання і відшкодовуються з джерел, які виділяє держава чи страхові фонди – це:

  1. * Прямі медичні

  2. Прямі немедичні

  3. Непрямі

  4. Релевантні

  5. Не релевантні

 428. Хворий А. поступив до лікарні з приводу цирозу печінки. До якого виду витрат належить визначення рівні амінотрансфераз в крові?

  1. Прямі немедичні

  2. * Прямі медичні

  3. Непрямі

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 429. Хворому А. на гіпертонічну хворобу лікар призначив еналаприл. До яких витрат належить вартість препарату?

  1. Прямих немедичних

  2. * Прямих медичних

  3. Непрямих

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 430. Хворому М. призначено наступні діагностичні процедури: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові. Вкажіть до якого виду витрат вони належать?

  1. Непрямі

  2. Прямі немедичні

  3. * Прямі медичні

  4. Усі відповіді вірні

  5. Вірної відповіді немає

 431. Хворому П. на ревматоїдний артрит при стаціонарному лікуванні призначено базову терапію глюкокортикостероїдами, вартість якої складає 540 грн., аспірин – 2,40 грн., вітамінний комплекс «Неуробекс» - 15,10 грн. Вкажіть суму стандартних витрат:

  1. 17,50 грн.

  2. 542,40 грн.

  3. * 540 грн.

  4. 557,50 грн.

  5. 2,40 грн.

 432. Хворому Р., який лікується стаціонарно з приводу загострення виразкової хвороби призначено ранітидин. Вартість 10 таблеток становить 10,40 грн., тривалість лікування 20 днів, частота прийому – двічі на добу. Розрахуйте вартість лікування:

  1. Прямі немедичні – 16,80 грн.

  2. Прямі немедичні – 33,60 грн.

  3. Прямі медичні – 16,80 грн.

  4. * Прямі медичні – 33,60 грн.

  5. Непрямі – 16,80 грн.

 433. Яка формула для розрахунку витрат використовується у фармакоекономіці?

  1. С=(D1C1 - I1C1)(D2C2 - I2C2)

  2. С=(D1C1+I1C1)+(D2C2+I2C2)

  3. С=(D1C1+I1C1) - (D2C2+I2C2)

  4. * С=(D1C1+I1C1)(D2C2+I2C2)

  5. С=(D1C1 - I1C1) - (D2C2 - I2C2)

 434. Які з перелічених витрат належать до лікувальних?

  1. Періодична література

  2. Вартість опалення

  3. Вартість водопостачання

  4. * Вартість лікарського засобу

  5. Періодична література

 435. Які з перелічених витрат належать до лікувальних?

  1. Періодична література

  2. * Вартість шприців

  3. Вартість опалення

  4. Вартість водопостачання

  5. Періодична література

 436. Які з перелічених витрат належать до лікувальних?

  1. Періодична література

  2. Вартість опалення

  3. Вартість водопостачання

  4. * Визначення ЛЗ в плазмі

  5. Періодична література

 437. Які з перелічених витрат належать до лікувальних?

  1. Періодична література

  2. Вартість опалення

  3. Вартість водопостачання

  4. Періодична література

  5. * Визначення активності амінотрансфераз

 438. Які з перелічених витрат належать до лікувальних?

  1. Періодична література

  2. Вартість опалення

  3. Вартість водопостачання

  4. * Вартість лікарського засобу

  5. Періодична література

 439. Здійсніть фармакоекономічний аналіз мінімізації вартості згідно наведених даних. Зробіть висновок про вибір препарату.

  1. * Фамотидин, “Здоров’я”

  2. Квамател, “Gedeon Richter”

  3. Ульфамід, “KRKA”

  4. Жоден з зазначених препаратів

  5. Будь-який з зазначених препаратів

 440. Показник загальної вартості захворювання розраховують за наступною формулою:

  1. * COI=IC+DC

  2. COI=ID+CC

  3. COI=DC+IC

  4. COI=DC1-DC2

  5. CMA=IC1+IC2

 441. При розрахунку витрат методом мінімізації вартості використовується наступна формула:

  1. * СМА=(DC1+IC1 )-(DC2+DC2)

  2. СМА=(DC1+IC1 )+(DC2+DC2)

  3. СМА=(DC1-IC1 )+(DC2-DC2)

  4. СМА=(DC1+IC1 )*(DC2+DC2)

  5. СМА=(DC1-IC1 )-(DC2-DC2)

 442. Проведіть фармакоекономічний аналіз мінімізації вартості лікування хворого з гіпертонічною хворобою препаратами групи бета-адреноблокаторів. Зробіть висновок про вибір препарату.

  1. * Анаприлін (Здоров’я)

  2. Атенолол (Здоров’я)

  3. Вазокардин (Словакофарма)

  4. Конкор (Нікомед)

  5. Метопролол (Фармак)

 443. Розрахувати тариф на лікування хворого з ревматоїдним артритом, враховуючи, що вартість лікування наступних 5 пацієнтів складає 1100 грн., 1000 грн., 1500 грн., 800 грн., 600 грн.

  1. * 1000 грн.

  2. 950 грн.

  3. 5000 грн.

  4. 1800 грн.

  5. 2700 грн.

 444. Розрахуйте повну вартість захворювання хворого з інфарктом міокарда, враховуючи наступні дані

  1. * 860 грн.

  2. 585 грн.

  3. 1000 грн.

  4. 430 грн.

  5. 185 грн.

 445. Розрахуйте повну вартість захворювання хворого з переломом гомілки, враховуючи наступні дані

  1. * 780 грн.

  2. 1200 грн.

  3. 390 грн.

  4. 120 грн.

  5. 540 грн.

 446. Розрахуйте тариф на лікування хворого з пневмонією, якщо вартість лікування наступних шести хворих становить:

  1. * 100 грн.

  2. 600 грн.

  3. 530 грн.

  4. 200 грн.

  5. 180 грн.

 447. Розрахуйте тариф на лікування хворого з ревматизмом, враховуючи, що вартість лікування наступних 3-х хворих складає:

  1. * 200 грн.

  2. 320 грн.

  3. 600 грн.

  4. 240 грн.

  5. 100 грн.

 448. СМА=(DC_1+IC_1 )-(DC_2+DC_2)

  1. * Мінімізація вартості

  2. Витрати-ефективність

  3. Витрати-користь

  4. Витрати-вигода

  5. Загальної вартості захворювання

 449. СОІ=ІС+DC

  1. * Загальної вартості захворювання

  2. Мінімізації витрат

  3. Вартість-ефективність

  4. Вартість-користь

  5. Вартість-вигода

 450. Т=(СОІ 1+СОІ 2+СОІ 3+...+СОІ n)/n

  1. * Тарифу на лікування одного хворого

  2. Вартості перебування в стаціонарі

  3. Вартості консультації фахівців

  4. Тарифу на діагностичні процедури

  5. Вартості амбулаторного лікування

 451. Що у формулі розрахунку загальної вартості витрат на різних етапах лікування COI=(DC1+IC1)+ (DC2+IC2)+ (DC3+IC3) означає показник DC1?

  1. * Прямі витрати в амбулаторному періоді захворювання

  2. Прямі витрати в стаціонарному періоді захворювання

  3. Непрямі витрати в амбулаторному періоді захворювання

  4. Непрямі витрати в стаціонарному періоді захворювання

  5. Вірної відповіді немає

 452. Що у формулі розрахунку загальної вартості витрат на різних етапах лікування COI=(DC1+IC1)+ (DC2+IC2)+ (DC3+IC3) означає показник IC1?

  1. * Непрямі витрати в амбулаторному періоді захворювання

  2. Прямі витрати в амбулаторному періоді захворювання

  3. Прямі витрати в стаціонарному періоді захворювання

  4. Непрямі витрати в стаціонарному періоді захворювання

  5. Вірної відповіді немає

 453. Що у формулі розрахунку загальної вартості витрат на різних етапах лікування COI=(DC1+IC1)+ (DC2+IC2)+ (DC3+IC3) означає показник IC3?

  1. * Непрямі витрати в реабілітаційному періоді захворювання

  2. Прямі витрати в реабілітаційному періоді захворювання

  3. Непрямі витрати в амбулаторному періоді захворювання

  4. Прямі витрати в амбулаторному періоді захворювання

  5. Вірної відповіді немає

 454. Що у формулі розрахунку загальної вартості витрат на різних етапах лікування COI=(DC1+IC1)+ (DC2+IC2)+ (DC3+IC3) означає показник DC3?

  1. * Прямі витрати в реабілітаційному періоді захворювання

  2. Непрямі витрати в стаціонарному періоді захворювання

  3. Непрямі витрати в амбулаторному періоді захворювання

  4. Прямі витрати в амбулаторному періоді захворювання

  5. Вірної відповіді немає

 455. Що у формулі розрахунку загальної вартості витрат на різних етапах лікування COI=(DC1+IC1)+ (DC2+IC2)+ (DC3+IC3) означає показник IC2?

  1. * Непрямі витрати в стаціонарному періоді захворювання

  2. Прямі витрати в стаціонарному періоді захворювання

  3. Непрямі витрати в амбулаторному періоді захворювання

  4. Прямі витрати в амбулаторному періоді захворювання

  5. Вірної відповіді немає

 456. Що у формулі розрахунку загальної вартості витрат на різних етапах лікування COI=(DC1+IC1)+ (DC2+IC2)+ (DC3+IC3) означає показник DC2?

  1. * Прямі витрати в стаціонарному періоді захворювання

  2. Непрямі витрати в амбулаторному періоді захворювання

  3. Прямі витрати в амбулаторному періоді захворювання

  4. Непрямі витрати в стаціонарному періоді захворювання

  5. Вірної відповіді немає

 457. Який фармакоекономічний аналіз для лікування хворих на хронічний гастрит препаратами з групи антагоністів Н2-рецепторів з діючою речовиною фамотидином, якщо за результатами клінічних випробувань відомо, що препарати проявляють однакову ефективність та безпеку, слід використати?

  1. * Мінімізація вартості

  2. Витрати-ефективність

  3. Витрати-користь

  4. Витрати-вигода

  5. Загальної вартості захворювання

 458. Який фармакоекономічний метод використовується для виділення захворювань, які наносять найбільший економічний збиток країні?

  1. * Загальної вартості захворювання

  2. Мінімізації витрат

  3. Вартість-ефективність

  4. Вартість-користь

  5. Вартість-вигода

 459. Який фармакоекономічний метод використовують для визначення витрат при використанні інших методів фармакоекономічного аналізу?

  1. * Загальної вартості захворювання

  2. Мінімізації витрат

  3. Вартість-ефективність

  4. Вартість-користь

  5. Вартість-вигода

 460. Який фармакоекономічний метод використовують для дослідження генеричних препаратів?

  1. * Мінімізації витрат

  2. Загальної вартості захворювання

  3. Вартість-ефективність

  4. Вартість-користь

  5. Вартість-вигода

 461. Який фармакоекономічний метод використовують для обґрунтування прийняття управлінських рішень в системі охорони здоров’я?

  1. * Загальної вартості захворювання

  2. Мінімізації витрат

  3. Вартість-ефективність

  4. Вартість-користь

  5. Вартість-вигода

 462. Який фармакоекономічний метод використовують для оптимізації розрахунків тарифів на медичну допомогу?

  1. * Загальної вартості захворювання

  2. Мінімізації витрат

  3. Вартість-ефективність

  4. Вартість-користь

  5. Вартість-вигода

 463. Який фармакоекономічний метод використовують для порівняння витрат при застосуванні різних медичних технологій, якщо доведена їх однакова терапевтична ефективність?

  1. * Мінімізації витрат

  2. Загальної вартості захворювання

  3. Вартість-ефективність

  4. Вартість-користь

  5. Вартість-вигода

 464. Яку з наведених формул використовують для розрахунку загальної вартості захворювання на різних етапах лікування:

  1. * COI=(DC1+IC1)+ (DC2+IC2)+ (DC3+IC3)

  2. COI=(DC1+IC1)+ (DC2+IC2)

  3. COI=(DC1+IC1)-(DC2+IC2)- (DC3+IC3)

  4. COI=(DC1-IC1)+ (DC2-IC2)+ (DC3-IC3)

  5. COI=(DC1+IC1)*(DC2+IC2)* (DC3+IC3)

 465. Аналіз ефективності витрат при використанні різних антигіпертензивних препаратів показав, що найбільш фармакоекономічно вигідним є застосування:

  1. * метопрололу

  2. еналаприлу

  3. козаару

  4. доксазозину

  5. амлодипіну

 466. Виберіть лікарський засіб на основі індапаміду, що дозволяє забезпечити найменші витрати:

  1. Індапамід-КМП

  2. Індапамід-Вега

  3. Індапамід-БХФЗ

  4. * Індапамід-Нортон

  5. Індапамід «Hemofarm»

 467. Виберіть лікарський препарат, що найбільш економічно вигідний:

  1. Предуктал

  2. Тридуктан

  3. Триметазидин-Ратіофарм

  4. * Кардитал

  5. Метазидин

 468. Виберіть лікарський препарат, що найбільш економічно вигідний:

  1. Конкор

  2. Корбіс

  3. Бісопролол-Ратіофарм

  4. Бісопролол Сандоз

  5. * Бісапролол-Лугал

 469. Виберіть лікарський препарат, що найбільш економічно вигідний:

  1. Корвітол

  2. Вазокардин

  3. Егілок

  4. * Метопролол-КМП

  5. Беталок

 470. Виберіть лікарський препарат, що найбільш економічно вигідний:

  1. * Полаприл

  2. Раміприл

  3. Рамігексал

  4. Амприл

  5. Рамітрен

 471. Виберіть лікарський препарат, що найбільш економічно вигідний:

  1. * Лізиноприл-Ратіофарм

  2. Соліприл

  3. Лізигексал

  4. Лізиноприл-АПО

  5. Вітоприл

 472. Виберіть лікарський препарат, що найбільш економічно вигідний:

  1. Лізиноприл-Астрафарм

  2. Лізорил

  3. * Ліприл-БХФЗ

  4. Лоприл Н

  5. Диротон

 473. Виберіть лікарський препарат, що найбільш економічно вигідний:

  1. Енап

  2. * Еналаприл-Здоров’я

  3. Еналозид моно

  4. Енам

  5. Берліприл

 474. Виберіть лікарський препарат, що найбільш економічно вигідний:

  1. Каптоприл-Дарниця

  2. Каптоприл-Нортон

  3. * Каптоприл-ЛХФЗ

  4. Капотен

  5. Каптоприл алкалоїд

 475. Виберіть недоліки методу «витрати-користь»:

  1. співвідношення показників якості очікуваних років життя і якості життя в ці роки

  2. складність визначення показників користі

  3. відсутність необхідності оцінити результати лікування у грошовому виразі

  4. можливість враховувати переваги для пацієнта при виборі мадичних втручань

  5. * складність і суб’єктивність вимірювання користі результатів медичних втручань

 476. Визначення найбільш дешевого методу лікування або препарату при однакової терапевтичної ефективності альтернативних технологій можливе за допомогою аналізу?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. * «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 477. Визначити з економічної точки зору схем лікування, яка характеризується мінімальними витратами на одиницю ефективності, можливо при застосуванні аналізу?

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 478. Відмітити механізм гіпотензивної дії антагоністів іонів Са2+

  1. * Блокують кальцієві канали

  2. Блокують постсинаптичні ?-адреноблокатори

  3. Блокують симпатичні ганглії

  4. Знижують тонус вазомоторних ценрів

  5. Стимулюють утворення простагландинів

 479. Відмітити сечогінний засіб, який використовується для лікування гіпертонічної хвороби

  1. Анальгін

  2. Маніт

  3. * Дихлортіазид

  4. Окситоцин

  5. Ергометрину малеат

 480. Відмітити сечогінний засіб, який використовується для лікування гіпертонічної хвороби

  1. Амлодипін

  2. Маніт

  3. * Індапамід

  4. Рибоксин

  5. Ергометрину малеат

 481. Відтворюваність – це:

  1. здатність відображати всі параметри фізичного і психологічного здоров’я

  2. * здатність давати при повторних вимірюваннях один і той же результат (при незмінності всіх інших параметрів)

  3. здатність точно відображати величину саме ту характеристику, яка вимірюється

  4. здатність відображати клінічно значимі вимірювання стану здоров’я кожного пацієнта

  5. здатність фіксувати індивідуальні розходження стану здоров’я різних пацієнтів

 482. Вітчизняними дослідженнями (Остроумова О.Д., Мамаєв В.І. з співавторами, 2002) показано, що тривала антигіпертензивна терапія покращує якість життя похилих хворих з артеріальною гіпертензією І-ІІ ступені. Які це препарати:

  1. каптоприл і гідрохлоротіазид

  2. еналаприл і атенолол

  3. метопролол і еналаприл

  4. * фозиноприл і амлодипін

  5. атенолол і гідрохлоротіазид

 483. Вказати антигіпертензивний засіб для лікування гіпертонічної хвороби, яка супроводжується тахікардією, екстрасистолією

  1. Метилдофа

  2. * Анаприлін

  3. Резерпін

  4. Клофелін

  5. Дибазол

 484. Вказати гіпотензивний засіб – блокатор кальцієвих каналів

  1. Дибазол

  2. Анаприлін

  3. Резерпін

  4. Каптоприл

  5. * Амло

 485. Вказати гіпотензивний засіб-блокатор кальцієвих каналів

  1. Каптоприл

  2. * Верапаміл

  3. Резерпін

  4. Анаприлін

  5. Дибазол

 486. Вказати засіб для керованої гіпотонії

  1. Раміприл

  2. Анаприлін

  3. Метопролол

  4. * Тонгінал

  5. Клофелін

 487. Вказати недоліки аналізу загальної вартості захворювання:

  1. використовують для визначення повної вартості лікування

  2. застосовують для визначення витрат при використанні повноцінних методів фармакоекономічного аналізу

  3. застосовують для визначення вартості в окремих медичних закладах

  4. використовують для визначення захворювання, яке приносить найбільш економічні витрати

  5. * не застосовується для оцінки альтернативних медичних технологій

 488. Вказати побічний ефект клофеліну

  1. Підвищення секреції залоз

  2. Підвищення внутрішньоочного тиску

  3. * Сухість в роті

  4. Тахікардія

  5. Підвищення моторики кишківника

 489. Вказати препарат - блокатор ангіотензинперетворюючого ферменту

  1. Резерпін

  2. Метилдофа

  3. Дибазол

  4. Анаприлін

  5. * Каптоприл

 490. Вказати при якому фармакоекономічному аналізі вираховують показник QALY?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. * «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 491. Вказати сечогінний засіб, який використовується для зняття гіпертензивного кризу:

  1. Окситоцин

  2. Дихлотіазид

  3. Тріамтерен

  4. Спіронолактон

  5. * Фуросемід

 492. Вказати, з чим пов’язана гіпотензивна дія каптоприлу

  1. * Інгібує ангіотензинперетворюючий фермент

  2. Блокує симпатичні ганглії

  3. Блокує ? – адренорецептори

  4. Знижує тонус вазомоторних центрів

  5. Блокує ? – адренорецептори

 493. Вказати, який з перерахованих сечогінних засобів використовують в комплексній терапії гіпертензивного кризу?

  1. Спіронолактон

  2. * Фуросемід

  3. Маніт

  4. Дихлротіазид

  5. Тріамтерен

 494. Головною метою плану дій "Серце Європи" є:

  1. * знизити смертність внаслідок серцево-судинних захворювань

  2. B. розробити стандарти лікування захворювань системи кровообігу

  3. C. застосувати методи фармакоекономічного аналізу при призначенні фармакотерапії

  4. D. інформувати лікарів про поправки до рекомендованих стандартів

  5. E. проблемою збереження і покращання здоров’я населення України

 495. Для оптимізації розрахунків тарифів на медичну допомогу в межах окремої лікувальної установи використовується аналіз:

  1. * «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 496. До якої групи антигіпертензивних препаратів відноситься кардура:

  1. антагоністи кальцію

  2. інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

  3. бета-адреноблокатори

  4. * альфа-адреноблокатори

  5. антагоністи рецепторів ангіотензину II

 497. До якої групи антигіпертензивних препаратів відноситься козаар:

  1. антагоністи кальцію

  2. інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

  3. бета-адреноблокатори

  4. альфа-адреноблокатори

  5. * антагоністи рецепторів ангіотензину II

 498. До якої групи антигіпертензивних препаратів відноситься пропранолол:

  1. антагоністи кальцію

  2. інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

  3. * бета-адреноблокатори

  4. альфа-адреноблокатори

  5. антагоністи рецепторів ангіотензину II

 499. Доказані переваги антигіпертензивної терапії у найбільшій мірі:

  1. ішемічна хвороба серця

  2. серцево-судинні ускладнення

  3. * прогресування артеріаальної гіпертензії

  4. цереброваскулярна смертність

  5. серцево-судинна смертність

 500. За даними багатоцентрового фармакоепідеміологічного дослідження препарати групи інгібіторів АПФ статистично зменшують смертність і частоту госпіталізації. У якого лікарського засобу найвища ефективністю дії:

  1. * еналаприл

  2. каптоприл

  3. лізиноприл

  4. фозиноприл

  5. раміприл

 501. За допомогою якого методу фармакоекономічного аналізу можна розрахувати вартість одиниці корисності, наприклад одного року якісного життя?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. * «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 502. За мінімальними підрахунками вартість лікування хворого з ішемічною хворобою серця протягом 1 дня на I рівні надання медичної допомоги (дільнична лікарня) становить:

  1. 0,65 грн.

  2. 0,81 грн.

  3. * 3,68 грн.

  4. 77,82 грн.

  5. 125,86 грн.

 503. За останні п'ять років відбувається щорічне зростання показників серцево-судинної захворюваності серед дорослих та підлітків на:

  1. * 49%

  2. 54%

  3. 79,8%

  4. 64,3%

  5. 62,5%

 504. Завдяки застосуванню медичної технології знижуються майбутні витрати. Цю вигоду обчислюють як знижку (дисконт) витрат, які виникають при використанні певного лікування за формулою:

  1. ІКЕВ = (витрати 1 – витрати 2) / індекс QАLУ

  2. ІКЕВ = (витрати 1 – витрати 2) / (ефективність 1 – ефективність 2)

  3. * NВ = (В1 – С1) / (1 + r) + ...+ (Вn – Сn) / (1 + r)n+1

  4. NВ = (В1 – С1) / (1 + r) + (В2 – С2) / (1 + r)2

  5. Р = Вигода у грн. / Витрати у грн.

 505. Зазначте одиниці і критерії, що використовуються при оцінці результатів фармакоекономічних досліджень

  1. встановлена добова доза

  2. вища добова доза

  3. * курсова доза

  4. вища разова доза

  5. терапевтична доза

 506. Запропонуйте найдешевший лікарський засіб на основі індапаміду:

  1. Індопрес

  2. * Індапен

  3. Індап

  4. Арифон ретард

  5. Равел SR

 507. Застосування якого генерику еналаприлу виявлялося в умовах реальної клінічної практики найдорожчим з позицій фармакоекономічного аналізу:

  1. ренітек

  2. еднит

  3. енап

  4. * енам

  5. інворил

 508. Значні економічні витрати держави пов'язані з:

  1. медикаментозним забезпеченням хворих

  2. утриманням стаціонарів

  3. * лікуванням та реабілітацією хворих

  4. проведенням діагностичних процедур

  5. неефективністю лікарських препаратів

 509. Індекс QАLУ одержують шляхом математичних обчислень величин:

  1. ефективності і вартості

  2. вигоди і вартості

  3. користі і вартості

  4. ефективності і користі

  5. * користі і вигоди

 510. Інкрементальний коефіцієнт ефективності витрат обчислюється за формулою:

  1. індекс QАLУ / (витрати 1 – витрати 2)

  2. (ефективність 1 – ефективність 2) / (витрати 1 – витрати 2)

  3. * (витрати 1 – витрати 2) / (ефективність 1 – ефективність 2)

  4. (витрати 1 – витрати 2) / (користь 1 – користь 2)

  5. (витрати 1 – витрати 2) / (вигода 1 – вигода 2)

 511. Критерії оцінки якості життя згідно з ВООЗ:

  1. Якості життя, пов’язана з матеріальним чинником

  2. Оптимальний вибір лікарських засобів

  3. * Навколишнє середовище

  4. Оцінка вартості лікування

  5. Оцінка прямих медичних витрат

 512. Лідером серед генериків еналаприлу по клінічній ефективності є:

  1. * ренітек

  2. еднит

  3. енап

  4. енам

  5. інворил

 513. Лікування артеріальної гіпертензії направлене на:

  1. збільшення тривалості життя

  2. попередження ускладнень

  3. зменшення кількості госпіталізацій

  4. вплив на якість життя

  5. * всі відповіді вірні

 514. Метод «витрати-вигода» застосовується у випадках, коли:

  1. * порівнюються втручання при різних захворюваннях

  2. порівнюються втручання, одне з яких оцінено в одиницях користі

  3. якість життя є важливим показником результату захворювання

  4. порівнюються втручання, які мають суттєву різницю в ефективності

  5. порівнюються втручання, які мають однакові результати при різній вартості

 515. Метод фармакоекономічного аналізу мінімізації витрат проводять для:

  1. * Фармакоекономічних досліджень генеричних препаратів

  2. Визначення повної вартості захворювання

  3. Визначення тарифу

  4. Проведення аналізу чутливості

  5. Встановлення ефективності терапії

 516. Метод фармакоекономічного аналізу, при якому збільшення вартості терапії пропорційно позитивно впливає на результат лікування:

  1. аналіз мінімізації витрат

  2. * вартість–ефективності

  3. вартість–корисність

  4. вартість–вигода

  5. загальна вартість захворювання

 517. Метод фармакоекономічного аналізу, що визначається економічною ефективністю:

  1. аналіз мінімізації витрат

  2. вартість–ефективності

  3. вартість–корисність

  4. * вартість–вигода

  5. загальна вартість захворювання

 518. Метод фармакоекономічного дослідження, який дозволяє оцінити вплив змін вихідних параметрів, взятих у фармакоекономічні розрахунки на результати цих розрахунків і визначити стійкість виявлених закономірностей називається:

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-вигода»

  5. * аналіз чутливості

 519. Методика оцінки якості життя

  1. * Анкетно-опитувальні дані

  2. Аналіз споживання ЛЗ

  3. Зміна біохімічних параметрів

  4. Зміна фізіологічних параметрів

  5. Оцінка вартості лікування

 520. На основі розрахованих коефіцієнтів «витрати-ефективність» та інкрементального показника препаратів ІАПФ для лікування хворих гіпертонічною хворобою запропонуйте найбільш економічно вигідний:

  1. * еналаприл

  2. каптоприл

  3. лізиноприл

  4. фозиноприл

  5. раміприл

 521. На чому базується науковий аналіз впровадження лікувально-діагностичних програм медичної допомоги?

  1. результаті лікування

  2. продовженні життя хворих

  3. оптимальній вартості

  4. ефективності фармакотерапії

  5. * співвідношенні ефективності та оптимальної вартості

 522. Назвіть переваги методу «витрати-утилітарність»:

  1. співвідношення показників якості очікуваних років життя і якості життя в ці роки

  2. складність визначення показників користі

  3. відсутність необхідності оцінити результати лікування у грошовому виразі

  4. * можливість враховувати переваги для пацієнта при виборі мадичних втручань

  5. складність і суб’єктивність вимірювання користі результатів медичних втручань

 523. Найвища вартість 1 року врятованого життя при лікуванні різними антигіпертензивними препаратами при призначенні:

  1. Пропранолол

  2. Гідрохлоротіазид

  3. Ніфедипін

  4. * Каптоприл

  5. Празозин

 524. Найнижча вартість 1 року врятованого життя при лікуванні різними антигіпертензивними препаратами при призначенні:

  1. Гідрохлоротіазид

  2. * Пропранолол

  3. Ніфедипін

  4. Празозин

  5. Каптоприл

 525. Найнижче значення коефіцієнту «витрати-ефективність» серед препаратів лізиноприлу:

  1. Лізиноприл-Ратіофарм

  2. * Диротон

  3. Лізорил

  4. Лізигексал

  5. Лоприл Н

 526. Недоліком фармакоекономічного методу «витрати-вигода» є:

  1. можливість враховувати переваги пацієнта при виборі методу лікування

  2. складність врахування усіх витрат на медичні втручання у грошових одиницях

  3. можливість порівняти медичні технології з різними результатами і при різних захворюваннях

  4. неможливість створення умов для управління якістю медичної допомоги

  5. * складність оцінки результатів медичних технологій у грошовому виразі

 527. Оптимальним по фармакоекономічних параметрах є застосування препарату з групи антагоністів кальцію:

  1. Норваск

  2. * Нормодипин

  3. Адалат

  4. Амлодипін

  5. Верапаміл

 528. Перерахуйте переваги фармакоекономічного методу «витрати-вигода»:

  1. можливість оцінити доцільність медичного втручання з позиції вартості і ефективності

  2. можливість враховувати переваги пацієнта при виборі методу лікування

  3. складність врахування усіх витрат на медичні втручання у грошових одиницях

  4. * можливість порівняти медичні технології з різними результатами і при різних захворюваннях

  5. простота оцінки результатів медичних втручань і проведення розрахунків

 529. Показник QALY – це:

  1. кількість очікуваних років життя

  2. кількість якісних років життя

  3. кількість прожитих років життя

  4. якість життя

  5. * кількість років життя, збережених в результаті проведеного лікування

 530. Показники смертності від серцево-судинних захворювань для осіб 35-54 років в Україні у порівнянні з Європою є:

  1. * вищими

  2. нижчими

  3. приблизно однаковими

  4. рівними

  5. набагато нижчими

 531. При виборі лікарського засобу для лікування гіпертонічної хвороби новою групою препаратів є:

  1. алкалоїди раувольфії

  2. антагоністи рецепторів ангіотензину ІІ

  3. * селективні агоністи імідазолінових рецепторів

  4. селективні блокатори ?1 – адрено-рецепторів

  5. центральні агоністи ?2 – адрено-рецепторів

 532. При виборі лікарського засобу для лікування гіпертонічної хвороби препаратом І вибору є:

  1. неселективні ? – адреноблокатори

  2. * селективні блокатори ?1 – адрено-рецепторів

  3. центральні агоністи ?2 – адрено-рецепторів

  4. алкалоїди раувольфії

  5. вазодилататори прямої дії

 533. При виборі лікарського засобу для лікування гіпертонічної хвороби препаратом ІІ вибору є:

  1. діуретики

  2. * вазодилататори прямої дії

  3. антагоністи кальцію

  4. інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

  5. ?- адреноблокактори

 534. При вивченні фармакотерапії артеріальної гіпертензії доказано, що монотерапія препаратом основних груп забезпечує найшвидше досягнення цілевого рівня АТ

  1. еналаприл

  2. капторил

  3. * амлодипін

  4. ацебутолол

  5. хлорталідон

 535. При застосуванні якого фармакоекономічного методу не враховуються результати лікування

  1. * «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 536. При лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензіэю з дисфункцією лівого шлуночку з позиції фармакоекономіки повинні використовуватися як препарати 1-ої лінії:

  1. діуретики

  2. антагоністи кальцію

  3. бета-блокатори

  4. * інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

  5. антагоністи рецепторів ангіотензину II

 537. При проведенні фармакоекономічних досліджень методом «витрати-вигода» для розрахунку непрямих вигод використовують способи:

  1. орієнтація на заклад охорони здоров’я

  2. «людського капіталу»

  3. * «азартної гри»

  4. «чистої вигоди»

  5. «готовності платити»

 538. При проведенні фармакоекономічних досліджень методом «витрати-вигода» розрізняють види економічних вигод:

  1. соціальні

  2. прямі медичні

  3. прямі немедичні

  4. * невизначені

  5. фінансові

 539. При якому методі фармакоекономічного аналізу враховується перш за все переваги, які отримає пацієнт по відношенню до тих чи інших результатів медичного втручання?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. * «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 540. Провести фармакоекономічний аналіз лікування препаратами ніфедипіну хворих гіпертонічною хворобою за допомогою аналізу мінімізації витрат:

  1. Ніфедипін

  2. Коринфар

  3. * Фенігідин

  4. Кордипін

  5. Адалат

 541. Розрахунок в грошових одиницях як витрат, так і результатів лікування проводиться при проведенні фармакоекономічного аналізу

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 542. Серед сечогінних препаратів виберіть лікарський засіб з найвищою ефективністю:

  1. * індапамід

  2. гідрохлортіазид

  3. хлорталідон

  4. клонамід

  5. кенпамід

 543. Сумування всіх прямих медичних витрат показало, що найбільш затратним є застосування:

  1. інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту

  2. * антагоністів кальцію

  3. діуретиків

  4. бета-адреноблокаторів

  5. антагоністів рецепторів ангіотензину II

 544. У Зразковий Перелік ВООЗ "Oсновні лікарські засоби" у 2005 році включено:

  1. еналаприл

  2. каптоприл

  3. лізиноприл

  4. * амлодипін

  5. метопролол

 545. Фактори, які мають вплив медичного втручання на якість життя пацієнтів:

  1. * швидкість настання очікуваного пацієнтом ефекту

  2. тривалість збереження очікуваного пацієнтом ефекту

  3. ймовірність позитивного ефекту

  4. простота досягнення ефекту

  5. вартість досягнення ефекту

 546. Фактори, які приводять до збільшення загальних витрат на лікування артеріальної гіпертензії та мають негативний вплив на прогноз захворювання:

  1. гіпосолева дієта, збільшення рухливого режиму

  2. покращення самопочуття

  3. * зміни у фармакотерапии (заміна одного препарату другим)

  4. оплата работи провізора та візити в аптеку

  5. корекція побічних ефектів, кількість візитів до лікаря, необхідність підвищенния дози препарату або зміна схеми лікування

 547. Фактори, які приводять до зниження загальних витрат на лікування артеріальної гіпертензії та мають позитивний вплив на прогноз захворювання:

  1. постановка невірного діагнозу

  2. поганий контроль у зв'язку з призначенням неадекватно низьких доз препаратів

  3. зміни у фармакотерапии (заміна одного препарату другим)

  4. * гіпосолева дієта, збільшення рухливого режиму

  5. погана комплаєнтність до лікування, що може бути обумовлене як психологічними особливостями самого хворого, так і побічними ефектами лікування і розчаруванням в нім

 548. Формула розрахунку коефіцієнта «витрати-утилітарність»:

  1. * витрати / користь

  2. витрати / вигода

  3. витрати / ефективність

  4. користь / витрати

  5. вигода / витрати

 549. Характеристика фізичного, психологічного, емоційного і соціального функціонування людини, що базується на її суб'єктивному сприйнятті, відчуття свого положення в житті в залежності від культурних особливостей і системи цінностей та у взаємозв'язку з її цілями, бажаннями, стандартами і турботами – це:

  1. користь

  2. вигода

  3. якість життя

  4. * якість життя (за визначенням ВООЗ)

  5. утилітарність

 550. Ціль фармакоекономічного аналізу „мінімізація витрат” полягає:

  1. Визначити мінімальну вартість, яка необхідна для конкретної схеми лікування

  2. Визначити серед схем лікування найефективнішу

  3. * Визначити серед препаратів з однаковою ефективністю найбільш економічно вигідний

  4. Визначити найефективніший препарат

  5. Визначити повну вартість курсу лікування

 551. Яка група препаратів досягає найвищої комплаєнтності у пацієнтів при першому призначенні антигіпертензивної терапії:

  1. діуретики

  2. антагоністи кальцію

  3. * інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

  4. бета-блокатори

  5. комбінована терапія

 552. Яка кількість осіб реєструється щороку в Україні з інфарктом міокарду?

  1. 140 тис.

  2. 35 тис.

  3. * 50 тис.

  4. 2 млн.

  5. 362

 553. Яке визначення відповідає поняттю чутливість опитаних?

  1. здатність відображати всі параметри фізичного і психологічного здоров’я

  2. здатність давати при повторних вимірюваннях один і той же результат (при незмінності всіх інших параметрів)

  3. * здатність точно відображати величину саме ту характеристику, яка вимірюється

  4. здатність відображати клінічно значимі вимірювання стану здоров’я кожного пацієнта

  5. здатність фіксувати індивідуальні розходження стану здоров’я різних пацієнтів

 554. Яке з нижче перерахованих визначень найповніше відповідає поняттю універсальність?

  1. * здатність відображати всі параметри фізичного і психологічного здоров’я

  2. здатність давати при повторних вимірюваннях один і той же результат (при незмінності всіх інших параметрів)

  3. здатність точно відображати величину саме ту характеристику, яка вимірюється

  4. здатність відображати клінічно значимі вимірювання стану здоров’я кожного пацієнта

  5. здатність фіксувати індивідуальні розходження стану здоров’я різних пацієнтів

 555. Який з вказаних засобів використовується для лікування гіпертонічної хвороби, а не для зняття кризу?

  1. Клофелін

  2. Резерпін

  3. * Анаприлін

  4. Дибазол

  5. Магнію сульфат

 556. Який з методів фармакоекономічного аналізу дозволяє не враховувати ефективність медичних технологій при проведенні розрахунків

  1. загальної вартості

  2. мінімізації витрат

  3. витрати-користь

  4. * загальної вартості і мінімізації

  5. витрати-ефективність

 557. Який з методів фармакоекономічного аналізу найчастіше використовують для призначення лікувально-діагностичних програм медичної допомоги?

  1. * аналіз мінімізації витрат

  2. вартість–ефективності

  3. вартість–корисність

  4. вартість–вигода

  5. загальна вартість захворювання

 558. Який з методів фармакоекономічного аналізу не може використовуватись для визначення якості медичної допомоги

  1. Загальної вартості

  2. Мінімізації витрат

  3. Витрати-ефективність

  4. Витрати-користь

  5. * Загальної вартості + Мінімізації витрат

 559. Який з методів фармакоекономічного аналізу потребує доказів ефективності альтернативних медичних технологій

  1. Загальної вартості

  2. Мінімізації витрат

  3. * Витрати-ефективність

  4. Витрати-користь

  5. Витрати-вигода

 560. Який з методів фармакокономічного аналізу не можна застосовувати для порівняльної оцінки альтернативних медичних технологій

  1. Мінімізації витрат

  2. Витрати-ефективність

  3. * Загальної вартості

  4. Витрати-користь

  5. Загальної вартості + Мінімізації витрат

 561. Який із засобів використовують для зняття гіпертонічного кризу?

  1. Спіронолактон

  2. Резерпін

  3. Октадин

  4. Дихлотіазид

  5. * Клофелін

 562. Який метод фармакоекономічного аналізу враховує вплив на продовження життя хворих?

  1. аналіз мінімізації витрат

  2. вартість–ефективності

  3. * вартість–корисність

  4. вартість–вигода

  5. загальна вартість захворювання

 563. Який метод фармакоекономічного аналізу полягає у визначенні найменших витрати при еквівалентній ефективності?

  1. * аналіз мінімізації витрат

  2. вартість–ефективності

  3. вартість–корисність

  4. вартість–вигода

  5. загальна вартість захворювання

 564. Який препарат доцільно призначати хворим артеріальною гіпертензією, враховуючи результати методу аналізу «витрати-вигода»:

  1. Полаприл

  2. * Раміприл

  3. Лозартан

  4. Амприл

  5. Рамітрен

 565. Який препарат доцільно рекомендувати хворому при першому призначенні антигіпертензивної терапії, враховуючи результати аналізу «витрати-ефективність»:

  1. амлодипін

  2. атенолол

  3. верапаміл

  4. дилтіазем

  5. * бендрофлюазид

 566. Який препарат доцільно рекомендувати хворому при першому призначенні антигіпертензивної терапії, враховуючи результати аналізу «витрати-ефективність»:

  1. каптоприл

  2. лізиноприл

  3. * гідрохлортіазид

  4. метопролол

  5. ніфедипін

 567. Які хвороби займають перше місце в структурі смертності громадян України?

  1. органів травлення

  2. * системи кровообігу

  3. органів дихання

  4. злоякісних новоутворень

  5. печінки та жовчовивідних шляхів

 568. Яку групу препаратів доцільно застосовувати у пацієнтів при першому призначенні антигіпертензивної терапії:

  1. * діуретики

  2. антагоністи кальцію

  3. інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

  4. бета-блокатори

  5. антагоністи рецепторів ангіотензину II

 569. Яку групу препаратів доцільно застосовувати у пацієнтів при першому призначенні антигіпертензивної терапії:

  1. інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту

  2. антагоністи кальцію

  3. альфа-адреноблокатори

  4. * бета-адреноблокатори

  5. антагоністи рецепторів ангіотензину II

 570. Яку суму економічних збитків несе держава внаслідок тимчасової непрацездатності та передчасної смерті від кардіоваскулярної патології?

  1. 0,8 тис. грн.

  2. 372 тис. грн.

  3. 0,6 грн.

  4. * 2 млрд. грн.

  5. 3,68 грн.

 571. Яку частку займають серцево-судинні захворювання в структурі смертності громадян України?

  1. 49%

  2. 54%

  3. 79,8%

  4. 64,3%

  5. * 62,5%

 572. Антибактеріальну терапію в першу чергу найчастіше починають з:

  1. * Напівсинтетичних пеніцилінів

  2. Цефалоспоринів

  3. Фторхінолонів

  4. Препаратів налідиксової кислоти

  5. Нітрофуранів

 573. В комплексному лікуванні гіпертонічної хвороби хворому був призначений сечогінний препарат. Через кілька днів АТ знизився але виникли ознаки гіпокаліємії. Який препарат міг викликати такі ускладнення?

  1. Спіронолактон

  2. Клофелін

  3. * Фуросемід

  4. Триамтерен

  5. Еналапріл

 574. В офтальмологічне відділення надійшов хворий з гострим приступом глаукоми. Яким діуретичним засобом можна підсилити дію пілокарпіну?

  1. Спіронолактон

  2. * Діакарб

  3. Фуросемід

  4. Еуфілін

  5. Манніт

 575. В результаті черепно-мозкової травми у постраждалого розвинувся набряк мозку. Який лікарський засіб з дегідратаційною дією слід включити до комплексної терапії?

  1. * Манніт

  2. Еуфілін

  3. Дихлотіазид

  4. Триамтерен

  5. Спіронолактон

 576. Виберіть ?-лактамний антибіотик з групи цефалоспоринів І покоління:

  1. цефетамет

  2. цефотаксим

  3. * цефалексин

  4. цефаклор

  5. цефуроксим

 577. Виберіть ?-лактамний антибіотик з групи цефалоспоринів ІІ покоління:

  1. цефетамет

  2. цефотаксим

  3. цефалексин

  4. * цефуроксим

  5. цефіксим

 578. Виберіть В-лактамний антибіотик з групи цефалоспоринів ІІІ покоління для орального застосування:

  1. * цефетамет

  2. цефотаксим

  3. цефалексин

  4. цефуроксим

  5. цефтріаксон

 579. Виберіть В-лактамний антибіотик з групи цефалоспоринів ІІІ покоління для перорального застосування:

  1. цефетамет

  2. * цефотаксим

  3. цефалексин

  4. цефуроксим

  5. цефіксим

 580. Виберіть комбінований препарат з групи напівсинтетичних пеніцилінів, до складу якого входить клавуланова кислота у вигляді калієвої солі:

  1. Уназин

  2. Амоксиклав

  3. Флемоклав

  4. * Бетаклав

  5. Зинацеф

 581. Виберіть комбінований препарат з групи напівсинтетичних пеніцилінів, до складу якого входить сульбактам:

  1. * Уназин

  2. Аксеф

  3. Кламокс

  4. Бетаклав

  5. Зинацеф

 582. Виберіть найдешевший лікарський засіб, до складу якого входить амоксицилін:

  1. Хіконцил

  2. Флемоксин

  3. Амоксил

  4. * Амоксицилін

  5. Грамокс

 583. Виберіть недоліки методу «витрати-користь»:

  1. співвідношення показників якості очікуваних років життя і якості життя в ці роки

  2. складність визначення показників користі

  3. відсутність необхідності оцінити результати лікування у грошовому виразі

  4. можливість враховувати переваги для пацієнта при виборі мадичних втручань

  5. * складність і суб’єктивність вимірювання користі результатів медичних втручань

 584. Виберіть сечогінний препарат, котрий доцільно призначити при хронічній серцевій недостатності з метою попередження розвитку гіпокаліємії.

  1. * Триамтерен

  2. Клопамід

  3. Фурасемід

  4. Дихлотіазид

  5. Манніт

 585. Вибір антибіотика при гострому пієлонефриті залежить від:

  1. Здатності хворого заплатити за лікування

  2. * Активності препарату щодо збудників захворювання

  3. Стадії захворювання

  4. Досвіду лікаря

  5. Вартості схеми лікування

 586. Визначення найбільш дешевого методу лікування або препарату при однакової терапевтичної ефективності альтернативних технологій можливе за допомогою аналізу?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. * «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 587. Визначення найбільш дешевого методу лікування або препарату при однакової терапевтичної ефективності альтернативних технологій можливе за допомогою аналізу?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. * «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 588. Визначити з економічної точки зору схем лікування, яка характеризується мінімальними витратами на одиницю ефективності, можливо при застосуванні аналізу?

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 589. Визначити з економічної точки зору схем лікування, яка характеризується мінімальними витратами на одиницю ефективності, можливо при застосуванні аналізу?

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 590. Відмітити сечогінний препарат для форсованого діурезу:

  1. Дихлотіазид

  2. Спіронолактон

  3. * Фуросемід

  4. Клопамід

  5. Оксолідин

 591. Відтворюваність – це:

  1. здатність відображати всі параметри фізичного і психологічного здоров’я

  2. * здатність давати при повторних вимірюваннях один і той же результат (при незмінності всіх інших параметрів)

  3. здатність точно відображати величину саме ту характеристику, яка вимірюється

  4. здатність відображати клінічно значимі вимірювання стану здоров’я кожного пацієнта

  5. здатність фіксувати індивідуальні розходження стану здоров’я різних пацієнтів

 592. Вказати недоліки аналізу загальної вартості захворювання:

  1. для визначення захворювання, яке приносить найбільш економічні витрати

  2. для визначення повної вартості

  3. для визначення витрат при використанні повноцінних методів фармакоекономічного аналізу

  4. для визначення вартості в окремих медичних закладах

  5. * не застосовується для оцінки альтернативних медичних технологій

 593. Вказати недоліки аналізу загальної вартості захворювання:

  1. використовують для визначення повної вартості лікування

  2. застосовують для визначення витрат при використанні повноцінних методів фармакоекономічного аналізу

  3. застосовують для визначення вартості в окремих медичних закладах

  4. використовують для визначення захворювання, яке приносить найбільш економічні витрати

  5. * не застосовується для оцінки альтернативних медичних технологій

 594. Вказати при якому фармакоекономічному аналізі вираховують показник QALY?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. * «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 595. Для лікування пієлонефриту призначають дезінтоксикаційну терапію:

  1. цефтріаксон

  2. * фізіологічний розчин

  3. відвар ведмежих вушок

  4. бактеріологічний посів сечі

  5. чутливість збудника до антибіотика

 596. Для лікування пієлонефриту призначають також фітотерапію. Які рослини не використовують для лікування пієлонефриту:

  1. * кропиву дводомну

  2. хвощ польовий

  3. ортосифон

  4. пол-палу

  5. мучницю

 597. Для оптимізації розрахунків тарифів на медичну допомогу в межах окремої лікувальної установи використовується аналіз:

  1. * «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 598. Для оптимізації розрахунків тарифів на медичну допомогу в межах окремої лікувальної установи використовується аналіз:

  1. * «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 599. До лікаря звернулась хвора на гіпертонічну хворобу, яка довгий час лікувалась гідрохлортіазидом, зі скаргою на появу набряку та болю в уражених суглобах. Що спричинило це?

  1. Гіпохлоремічний алкалоз

  2. * Пригнічення реабсорбції сечової кислоти

  3. Гіпонатріємія

  4. Гіпокаліємія

  5. Зменшення об’єму циркулюючої крові

 600. ?До урологічного відділення надійшов чоловік 48 років з симптомами ниркової кольки. Який препарат найбільш доцільно використати при цьому стані?

  1. * Атропін

  2. Морфін

  3. Анальгін

  4. Промедол

  5. Фентаніл

 601. За даними бактеріоскопії мазку з уретри у хворого виявлено гонорею. Враховуючи, що препаратами вибору для лікування гонореї є фторхінолони, хворому необхідно призначити:

  1. Фуразолідон

  2. Фторурацил

  3. Уросульфан

  4. Цефазолін

  5. * Ципрофлоксицин

 602. За допомогою якого методу фармакоекономічного аналізу можна розрахувати вартість одиниці корисності, наприклад одного року якісного життя?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. * «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 603. Завдяки застосуванню медичної технології знижуються майбутні витрати. Цю вигоду обчислюють як знижку (дисконт) витрат, які виникають при використанні певного лікування за формулою:

  1. ІКЕВ = (витрати 1 – витрати 2) / індекс QАLУ

  2. ІКЕВ = (витрати 1 – витрати 2) / (ефективність 1 – ефективність 2)

  3. * NВ = (В1 – С1) / (1 + r) + ...+ (Вn – Сn) / (1 + r)n+1

  4. NВ = (В1 – С1) / (1 + r) + (В2 – С2) / (1 + r)2

  5. Р = Вигода у грн. / Витрати у грн.

 604. Зазначте одиниці і критерії, що використовуються при оцінці результатів фармакоекономічних досліджень

  1. встановлена добова доза

  2. вища добова доза

  3. * курсова доза

  4. вища разова доза

  5. терапевтична доза

 605. Індекс QАLУ одержують шляхом математичних обчислень величин:

  1. ефективності і вартості

  2. вигоди і вартості

  3. користі і вартості

  4. ефективності і користі

  5. * користі і вигоди

 606. Інкрементальний коефіцієнт ефективності витрат обчислюється за формулою:

  1. індекс QАLУ / (витрати 1 – витрати 2)

  2. (ефективність 1 – ефективність 2) / (витрати 1 – витрати 2)

  3. * (витрати 1 – витрати 2) / (ефективність 1 – ефективність 2)

  4. (витрати 1 – витрати 2) / (користь 1 – користь 2)

  5. (витрати 1 – витрати 2) / (вигода 1 – вигода 2)

 607. Критерії оцінки якості життя згідно з ВООЗ:

  1. Якості життя, пов’язана з матеріальним чинником

  2. Оптимальний вибір лікарських засобів

  3. * Навколишнє середовище

  4. Оцінка вартості лікування

  5. Оцінка прямих медичних витрат

 608. Метод «витрати-вигода» застосовується у випадках, коли:

  1. * порівнюються втручання при різних захворюваннях

  2. порівнюються втручання, одне з яких оцінено в одиницях користі

  3. якість життя є важливим показником результату захворювання

  4. порівнюються втручання, які мають суттєву різницю в ефективності

  5. порівнюються втручання, які мають однакові результати при різній вартості

 609. Метод фармакоекономічного аналізу мінімізації витрат проводять для:

  1. * Фармакоекономічних досліджень генеричних препаратів

  2. Визначення повної вартості захворювання

  3. Визначення тарифу

  4. Проведення аналізу чутливості

  5. Встановлення ефективності терапії

 610. Метод фармакоекономічного аналізу мінімізації витрат проводять для:

  1. * Фармакоекономічних досліджень генеричних препаратів

  2. Визначення повної вартості захворювання

  3. Визначення тарифу

  4. Проведення аналізу чутливості

  5. Встановлення ефективності терапії

 611. Метод фармакоекономічного аналізу, при якому збільшення вартості терапії пропорційно позитивно впливає на результат лікування:

  1. аналіз мінімізації витрат

  2. * вартість–ефективності

  3. вартість–корисність

  4. вартість–вигода

  5. загальна вартість захворювання

 612. Метод фармакоекономічного аналізу, що визначається економічною ефективністю:

  1. аналіз мінімізації витрат

  2. вартість–ефективності

  3. вартість–корисність

  4. * вартість–вигода

  5. загальна вартість захворювання

 613. Метод фармакоекономічного дослідження, який дозволяє оцінити вплив змін вихідних параметрів, взятих у фармакоекономічні розрахунки на результати цих розрахунків і визначити стійкість виявлених закономірностей називається:

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-вигода»

  5. * аналіз чутливості

 614. Методика оцінки якості життя

  1. * Анкетно-опитувальні дані

  2. Аналіз споживання ЛЗ

  3. Зміна біохімічних параметрів

  4. Зміна фізіологічних параметрів

  5. Оцінка вартості лікування

 615. Механізм дії якої групи препаратів зумовлений пригніченням ферменту ДНК-гірази?

  1. Напівсинтетичні пеніциліни

  2. Цефалоспорини

  3. * Фторхінолони

  4. Аміноглікозиди

  5. Поліміксини

 616. На чому базується науковий аналіз впровадження лікувально-діагностичних програм медичної допомоги?

  1. результаті лікування

  2. продовженні життя хворих

  3. оптимальній вартості

  4. ефективності фармакотерапії

  5. * співвідношенні ефективності та оптимальної вартості

 617. Назвіть переваги методу «витрати-утилітарність»:

  1. співвідношення показників якості очікуваних років життя і якості життя в ці роки

  2. складність визначення показників користі

  3. відсутність необхідності оцінити результати лікування у грошовому виразі

  4. * можливість враховувати переваги для пацієнта при виборі мадичних втручань

  5. складність і суб’єктивність вимірювання користі результатів медичних втручань

 618. Недоліком фармакоекономічного методу «витрати-вигода» є:

  1. можливість враховувати переваги пацієнта при виборі методу лікування

  2. складність врахування усіх витрат на медичні втручання у грошових одиницях

  3. можливість порівняти медичні технології з різними результатами і при різних захворюваннях

  4. неможливість створення умов для управління якістю медичної допомоги

  5. * складність оцінки результатів медичних технологій у грошовому виразі

 619. Одним із найбільш поширених урологічних захворювань є:

  1. Гломерулонефрит

  2. Пієлонефрит

  3. * Цистит

  4. Сечо-кам’яна хвороба

  5. Простатит

 620. Перерахуйте переваги фармакоекономічного методу «витрати-вигода»:

  1. можливість оцінити доцільність медичного втручання з позиції вартості і ефективності

  2. можливість враховувати переваги пацієнта при виборі методу лікування

  3. складність врахування усіх витрат на медичні втручання у грошових одиницях

  4. * можливість порівняти медичні технології з різними результатами і при різних захворюваннях

  5. простота оцінки результатів медичних втручань і проведення розрахунків

 621. Показник QALY – це:

  1. кількість очікуваних років життя

  2. кількість якісних років життя

  3. кількість прожитих років життя

  4. якість життя

  5. * кількість років життя, збережених в результаті проведеного лікування

 622. При застосуванні якого фармакоекономічноге методу не враховується результати лікування

  1. * «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 623. При застосуванні якого фармакоекономічного методу не враховуються результати лікування

  1. * «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 624. При проведенні фармакоекономічних досліджень методом «витрати-вигода» для розрахунку непрямих вигод використовують способи:

  1. орієнтація на заклад охорони здоров’я

  2. «людського капіталу»

  3. * «азартної гри»

  4. «чистої вигоди»

  5. «готовності платити»

 625. При проведенні фармакоекономічних досліджень методом «витрати-вигода» розрізняють види економічних вигод:

  1. соціальні

  2. прямі медичні

  3. прямі немедичні

  4. * невизначені

  5. фінансові

 626. При якому методі фармакоекономічного аналізу враховується перш за все переваги, які отримає пацієнт і-о відношенню до тих чи інших результатів медичного втручання?

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 627. При якому методі фармакоекономічного аналізу враховується перш за все переваги, які отримає пацієнт по відношенню до тих чи інших результатів медичного втручання?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. * «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 628. Розрахунок в грошових одиницях як витрат, так і результатів лікування проводиться при проведенні фармакоекономічного аналізу

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 629. Розрахунок в грошових одиницях як витрат, так і результатів лікування проводиться при проведенні фармакоекономічного аналізу

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 630. У жінки 65 років хронічна ниркова недостатність на фоні хронічного гломерулонефриту. Стан хворої погіршився: загальне нездужання, блювання, шкіряний свербіж, біль у грудях, артеріальний тиск (АТ) 180/105 мм рт. ст. Звук тертя перикарду, двосторонній набряк щиколоток. Концентрація кретиніну в сироватці крові 26 мг/л. Який діуретичний засіб слід призначити?

  1. * Фуросемід

  2. Гідрохлортіазид

  3. Хлорталідон

  4. Циклометіазид

  5. Діакарб

 631. У комплексному лікуванні набряку легень необхідно підібрати сечогінний засіб, що не впливає на кислотно-лужний стан і виділення іонів калію:

  1. * Манніт

  2. Етакринова кислота

  3. Гідрохлортіазид

  4. Фуросемід

  5. Діакарб

 632. У нейрохірургічне відділення лікарні по швидкій допомозі надійшов хворий з черепно-мозковою травмою. Діагностовано набряк мозку. У комплексі мір невідкладної допомоги показана дегідратація. Який діуретичний засіб у даній ситуації повинен призначити лікар?

  1. Діакарб

  2. Дихлотіазид

  3. Клопамід

  4. * Манніт

  5. Спіронолактон

 633. У препарат «Аугментин» крім клаувонової кислоти входить:

  1. * Амоксицилін

  2. Ампіцилін

  3. Ампіциліну тригідрат

  4. Оксацилін

  5. Ампіокс

 634. У приймальне відділення надійшов хворий з алкогольним отруєнням. Лікар призначив провести пацієнту форсований діурез. Який сечогінний засіб необхідно використовувати?

  1. * Фуросемід

  2. Спіронолактон

  3. Діакарб

  4. Еуфілін

  5. Амілорид

 635. У процесі лікування хронічного набрячного синдрому фуросемідом у хворого виникло порушення катіонного складу плазми крові. Який засіб варто використовувати для його корекції?

  1. Кальцію хлорид

  2. * Калію хлорид

  3. Натрію хлорид

  4. Натрію гідрокарбонат

  5. Літію карбонат

 636. У хворого із значними периферійними набряками почергове використання дихлотиазиду, етакринової кислоти і фуросеміду не призвело до значного діуретичного ефекту. Аналіз крові вказав значне підвищення кількості альдостерону. Вкажіть препарат вибору.

  1. Манніт

  2. Клопамід

  3. Сечовина

  4. * Спіронолактон

  5. Амілорид

 637. У хворого із сечокам’яною хворобою виникли нестерпні спастичні болі. Для попередження больового шоку йому ввели разом з атропіном наркотичний анальгетик, що не має спазмогенного ефекту. Який це був препарат?

  1. Трамадол

  2. Пірітрамід

  3. Етилморфіну гідрохлорид

  4. Морфіну гідрохлорид

  5. * Промедол

 638. У хворої 65 років на фоні хронічної серцевої недостатності розвинувся вторинний гіперальдостеронізм. Який препарат для збільшення діурезу слід призначити:

  1. Фуросемід

  2. Дихлотіазид

  3. * Спіронолактон

  4. Трава ортосифона

  5. Клопамід

 639. У чому полягає фармакоекономічний аналіз?

  1. В зборі інформації про застосування лікарських препаратів у стаціонарі, включаючи їх небажані та побічні реакції

  2. * В дослідженні, ідентифікації і порівнянні клінічних результатів і фінансових витрат альтернативних медичних технологій

  3. У виборі набільш ефективного лікарського засобу, методу лікування чи медичної технології

  4. У вивченні купівельної спроможності населення

  5. В підрахунку найдешевшої схеми лікування даного захворювання

 640. Фактори, які мають вплив медичного втручання на якість життя пацієнтів:

  1. * швидкість настання очікуваного пацієнтом ефекту

  2. тривалість збереження очікуваного пацієнтом ефекту

  3. ймовірність позитивного ефекту

  4. простота досягнення ефекту

  5. вартість досягнення ефекту

 641. Фармакоекономічний аналіз дає можливість:

  1. Мінімізувати витрати на використання лікарських засобів

  2. Визначити коефіцієнт «витрати-ефективність» або «витрати-користь»

  3. Оцінити альтернативні схеми лікування

  4. Розрахувати загальну вартість лікування

  5. * Раціонально застосовувати медичні технології

 642. Формула розрахунку коефіцієнта «витрати-утилітарність»:

  1. * витрати / користь

  2. витрати / вигода

  3. витрати / ефективність

  4. користь / витрати

  5. вигода / витрати

 643. Характеристика фізичного, психологічного, емоційного і соціального функціонування людини, що базується на її суб'єктивному сприйнятті, відчуття свого положення в житті в залежності від культурних особливостей і системи цінностей та у взаємозв'язку з її цілями, бажаннями, стандартами і турботами – це:

  1. користь

  2. вигода

  3. якість життя

  4. * якість життя (за визначенням ВООЗ)

  5. утилітарність

 644. Хворий поступив до офтальмологічного відділення з діагнозом: відкритокутова глаукома правого ока. Після додаткового обстеження лікар призначив діакарб. Вкажіть механізм зниження внутрішньоочного тиску під впливом діакарбу:

  1. Зменшення продукції спиномозкової рідини

  2. Збільшення осмотичного тиску плазми крові

  3. Блокування реабсорбції натрія в канальцях нефрону

  4. * Інгібування карбоангідрази циліарного тіла

  5. Гальмування синтезу альдостерону в наднирниках

 645. Хворий що страждає на нирковокам’яну хворобу поступив в лікарню у зв’язку з нападом ниркової кольки. Вибрати засіб швидкої допомоги в цьому випадку.

  1. Анальгін

  2. Парацетамол

  3. * Промедол

  4. Фуросемід

  5. Контрикал

 646. Хворій на пієлонефрит лікар призначив препарат, похідний від 8-оксихіноліну у вигляді таблеток, які хвора приймає по 2 таблетки 4 рази на добу, у хворої нормалізувалася температура, зникла піурія. Хвора не відмічала ніяких побічних ефектів, окрім появи шафранового забарвлення сечі. Який з перелічених препаратів було призначено хворій?

  1. Фуразолідон

  2. Фурагін

  3. * Нітроксолін

  4. Уросульфан

  5. Бактрим

 647. Хворому з болями в поперековій області поставлений діагноз ниркова колька. Яка речовина з перерахованих придатна для її купірування?

  1. Піридостигмін

  2. * Промедол

  3. Прозерин

  4. Пілокарпін

  5. Празозин

 648. Хворому з опіковим шоком введено сечогінний препарат, який збільшує осмотичний тиск як у просвіті судин, та діє на протязі всього нефрону. Вкажіть який сечогінний засіб був введений хворому?

  1. Фуросемід

  2. Дихлотіазид

  3. * Манніт

  4. Діакарб

  5. Спіронолактон

 649. Хворому з явищами загальних набряків, ацидозу і гіперкаліємії необхідно призначити сечогінний засіб. Який із перерахованих препаратів бажано порекомендувати?

  1. Спіронолактон

  2. Дигоксин

  3. * Фуросемід

  4. Триамтерен

  5. Манніт

 650. Хворому із черепно-мозковою травмою з метою попередження набряку мозку лікар призначив сечогінний засіб. Який з перерахованих засобів є препаратом вибору у даній ситуації?

  1. Дихлотіазид

  2. Спіронолактон

  3. Триамтерен

  4. Діакарб

  5. * Сечовина

 651. Ціль фармакоекономічного аналізу „мінімізації витрат” (вибрати найбільш точну відповідь)

  1. Визначити мінімальну вартість, яка необхідна для конкретної схеми лікування

  2. Визначити серед схем лікування найефективнішу

  3. * Визначити серед препаратів з однаковою ефективністю найбільш економічно вигідний

  4. Визначити найефективніший препарат

  5. Визначити повну вартість курсу лікування

 652. Ціль фармакоекономічного аналізу „мінімізація витрат” полягає:

  1. Визначити мінімальну вартість, яка необхідна для конкретної схеми лікування

  2. Визначити серед схем лікування найефективнішу

  3. * Визначити серед препаратів з однаковою ефективністю найбільш економічно вигідний

  4. Визначити найефективніший препарат

  5. Визначити повну вартість курсу лікування

 653. Яке визначення відповідає поняттю чутливість опитаних?

  1. здатність відображати всі параметри фізичного і психологічного здоров’я

  2. здатність давати при повторних вимірюваннях один і той же результат (при незмінності всіх інших параметрів)

  3. * здатність точно відображати величину саме ту характеристику, яка вимірюється

  4. здатність відображати клінічно значимі вимірювання стану здоров’я кожного пацієнта

  5. здатність фіксувати індивідуальні розходження стану здоров’я різних пацієнтів

 654. Яке з нижче перерахованих визначень найповніше відповідає поняттю універсальність?

  1. * здатність відображати всі параметри фізичного і психологічного здоров’я

  2. здатність давати при повторних вимірюваннях один і той же результат (при незмінності всіх інших параметрів)

  3. здатність точно відображати величину саме ту характеристику, яка вимірюється

  4. здатність відображати клінічно значимі вимірювання стану здоров’я кожного пацієнта

  5. здатність фіксувати індивідуальні розходження стану здоров’я різних пацієнтів

 655. Який з методів фармакоекономічного аналізу дозволяє не враховувати ефективність медичних технологій при проведенні розрахунків

  1. * Загальної вартості

  2. Мінімізації витрат

  3. Витрати-користь

  4. Загальної вартості і мінімізації

  5. Витрати-ефективність

 656. Який з методів фармакоекономічного аналізу дозволяє не враховувати ефективність медичних технологій при проведенні розрахунків

  1. загальної вартості

  2. мінімізації витрат

  3. витрати-користь

  4. * загальної вартості і мінімізації

  5. витрати-ефективність

 657. Який з методів фармакоекономічного аналізу найчастіше використовують для призначення лікувально-діагностичних програм медичної допомоги?

  1. * аналіз мінімізації витрат

  2. вартість–ефективності

  3. вартість–корисність

  4. вартість–вигода

  5. загальна вартість захворювання

 658. Який з методів фармакоекономічного аналізу не може використовуватись для визначення якості медичної допомоги

  1. Загальної вартості

  2. Мінімізації витрат

  3. Витрати ефективність

  4. Витрати-користь

  5. * Загальної вартості + Мінімізації витрат

 659. Який з методів фармакоекономічного аналізу не може використовуватись для визначення якості медичної допомоги

  1. Загальної вартості

  2. Мінімізації витрат

  3. Витрати-ефективність

  4. Витрати-користь

  5. * Загальної вартості + Мінімізації витрат

 660. Який з методів фармакоекономічного аналізу потребує доказів ефективності порівнянь медичних технологій

  1. Загальної вартості

  2. Мінімізації витрат

  3. * Витрати-ефективність

  4. Витрати-користь

  5. Витрати-вигода

 661. Який з методів фармакоекономічного аналізу потребує доказів ефективності альтернативних медичних технологій

  1. Загальної вартості

  2. Мінімізації витрат

  3. * Витрати-ефективність

  4. Витрати-користь

  5. Витрати-вигода

 662. Який з методів фармакокономічного аналізу не може застосовувати для порівняльної оцінки альтернативних медичних технологій

  1. Мінімізації витрат

  2. Витрати-ефективність

  3. * Загальної вартості

  4. Витрати-користь

  5. Загальної вартості + Мінімізації витрат

 663. Який з нижче наведених сечогінних засобів слід призначити хворому з первинним гіперальдостеронізмом?

  1. Фуросемід

  2. * Спіронолактон

  3. Гідрохлортіазид

  4. Триамтерен

  5. Манніт

 664. Який з перерахованих сечогінних засобів не буде проявляти діуретичного ефекту у пацієнта з хворобою Адісона?

  1. Фуросемід

  2. Гідрохлортіазид

  3. Триамтерен

  4. * Спіронолактон

  5. Етакринова кислота

 665. Який метод фармакоекономічного аналізу враховує вплив на продовження життя хворих?

  1. аналіз мінімізації витрат

  2. вартість–ефективності

  3. * вартість–корисність

  4. вартість–вигода

  5. загальна вартість захворювання

 666. Який метод фармакоекономічного аналізу полягає у визначенні найменших витрати при еквівалентній ефективності?

  1. * аналіз мінімізації витрат

  2. вартість–ефективності

  3. вартість–корисність

  4. вартість–вигода

  5. загальна вартість захворювання

 667. Який препарат відноситься до групи антибіотиків налідиксової кислоти:

  1. флемоксин

  2. * невіграмон

  3. ципротін

  4. цефтріаксон

  5. унізін

 668. Який препарат відноситься до групи антибіотиків фторхінолонового ряду:

  1. флемоксин

  2. * ципротін

  3. цефтріаксон

  4. унізін

  5. невіграмон

 669. Який препарат найчастіше застосовують при атиповій формі пієлонефриту:

  1. абактал

  2. офлоксацин

  3. * тієнам

  4. цефтріаксон

  5. унізін

 670. Який препарат призначають при пієлонефриті, викликаному бактеріями, чутливими до нітроксоліну:

  1. абактал

  2. ципротін

  3. невіграмон

  4. офлоксацин

  5. * 5-НОК

 671. Яким препаратам необхідно віддавати перевагу при призначенні антибіотиків для лікування гострого пієлонефриту?

  1. * З мінімальним рівнем резистентності

  2. З низькою токсичністю

  3. З широким спектром дії

  4. Які діють на грам позитивні мікроорганізми

  5. Які впливають на грам негативну флору

 672. Якими складовими обумовлена важливість фармакоекономічних методів?

  1. Складністю підрахунку ефективності альтернативних медичних технологій

  2. Низькою соціальною підтримкою з боку держави

  3. Впровадженням страхової медицини

  4. * Швидкими темпами росту вартості лікування захворювань

  5. Випуском генеричних препаратів

 673. Які препарати відносяться до групи напівсинтетичних пеніцилінів?

  1. Офлоксацин

  2. Цефалексин

  3. Нітроксолін

  4. * Флемоксин

  5. Макропен

 674. 40-річний хворий страждає на бронхіальну астму протягом тривалого часу, а також тахікардією. Вкажіть найдоцільніший в даній ситуації препарат для усунення бронхоспазму:

  1. * Сальбутамол

  2. Ефедрину гідрохлорид

  3. Атропіну сульфат

  4. Адреналіну гідрохлорид

  5. Ізадрин

 675. Антибактеріальна терапія важкої позалікарняної пневмонії повинна включати:

  1. комбінацію парентерального цефалоспорину 3-го покоління з парентеральними макролідами

  2. інгібіторозахисного амінопеніциліну з фторхинолонами (офлоксацин, ципрофлоксацин)

  3. цефалоснорини 3-го покоління з антисинегнійною активністю (цефтазидим, цефепим)

  4. карбапенеми (іміпенем, мероггенем) в комбінації з ципрофлоксацином або аміноглікозидами

  5. * один з варіантів

 676. В терапевтичне відділення госпіталізований хворий з тривалою бронхопневмонією. Антибіотикотерапія не дала належного ефекту. Який препарат для підвищення імунного статусу слід додати до комплексної терапії хворого?

  1. Анальгін

  2. Сульфокамфокаїн

  3. * Тималін

  4. Димедрол

  5. Парацетамол

 677. В тубдиспансері у хворого інфільтративною формою туберкульозу легень, який лікувався ізоніазидом, проявилися симптоми В 6-гіповітаминозу. Чому ізоніазид призводить до цього побічного ефекту?

  1. Сповільнюється всмоктування вітаміна

  2. Прискорюється елімінація

  3. Утворюється міцний зв’язок з білками плазми крові

  4. Прискорюється біотрансформація

  5. * Ізоніазид є антагоністом вітаміна В6

 678. Вагітна жінка (20 тижнів вагітності) захворіла на пневмонію. Який препарат можна їй призначити без загрози для розвитку плода?

  1. Гентаміцин

  2. Сульфален

  3. Левоміцетин

  4. Офлоксацин

  5. * Бензилпеніцилін

 679. Вартість антибактеріальної терапії буде нижча, якщо використовуються умови:

  1. монотерапія генеричними препаратами, що тривало знаходяться на ринку

  2. пероральні лікарські форми в більшій дозі (у перерахунку на курс лікування)

  3. ступінчаста терапія

  4. препарати з тривалою дією (періодом напіввиведення) і меншою кратністю призначення

  5. * всі відповіді вірні

 680. Вартість клінічної ефективності та безпечності, вартість роботи медичного персоналу, a також допоміжного обладнання і матеріалів, що використовуються при призначенні даного препарату, і вартість антибіотика називається:

  1. вартість антибіотика

  2. * вартість антибактеріальної тераії

  3. вартість ліжко-дня

  4. вартість стаціонару

  5. вартість лікування позалікарняної пневмонії

 681. Вартість парентеральної антибактеріальної терапії не включає:

  1. вартість курсової дози антибіотика

  2. витрати, пов'язані з його приготуванням і введенням (розчинники, шприци, інфузійні системи)

  3. вартістю робочого часу медичного персоналу

  4. * вартість ліжко-дня

  5. собівартість препарату

 682. Вибрати з перерахованих препаратів протикашлевий засіб центральної дії з групи наркотичних анальгетиків:

  1. Лібексин

  2. Глаувент

  3. * Кодеїн

  4. Мукалтин

  5. Пертусин

 683. Відмітити засіб, який здатен провокувати бронхоспазм і тому протипоказаний при бронхіальній астмі

  1. Сальбутамол

  2. Анаприлін

  3. Ефедрин

  4. Еуфілін

  5. * Ізадрин

 684. Вказати відхаркуючий засіб рефлекторної дії, який можна використовувати для приготування мікстури для дітей

  1. Калію хлорид

  2. Трипсин

  3. Дезоксирибонуклеаза

  4. Натрію гідробромід

  5. * Настій трави термопсису

 685. Вказати стимулятор дихання при отруєнні барбітуратами легкого ступеня.

  1. Кофеїн

  2. Цитітон

  3. Сиднокарб

  4. Камфора

  5. * Бемегрид

 686. Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?

  1. * Етимізол

  2. Лобеліну гідрохлорид

  3. Празозин

  4. Атропіну сульфат

  5. Прозерин

 687. Дитині, що народилася в стані асфіксії, лікар ввів у пупкову вену препарат для стимуляції дихання. Який препарат міг ввести лікар?

  1. Коразол

  2. Кордіамін

  3. Сульфокамфокаїн

  4. * Етимізол

  5. Кофеїн

 688. Для лікування гнійного синуситу хворому було призначено пероральне застосування тетрацикліну. Який протигрибковий засіб необхідно профілактично приймати хворому для запобігання розвитку кандидозу?

  1. Гризеофульвін

  2. * Ністатин

  3. Левамізол

  4. Фуразолідон

  5. Ципрофлоксацин

 689. Для лікування кропивниці з метою усунення сверблячої висипки на шкірі хворому призначений димедрол. Який механізм забезпечує його ефективність у цьому випадку?

  1. Інгібіція синтезу гістаміну

  2. Пригнічення вивільнення гістаміну

  3. Прискорення руйнування гістаміну

  4. Незалежний антагонізм з гістаміном

  5. * Конкурентна блокада Н 1-рецепторів

 690. Для лікування пацієнтів третьої групи позалікарняної пневмонії фармакоекономічними дослідженнями підтверджена недоцільність використання:

  1. парентеральної терапії бета-лактамними антибиотиками

  2. * пероральних бета-лактамних антибіотиків (амоксицилін/клавуланат)

  3. захищених пеніцилінів в комбінації з цефалоспоринами 2-3-го поколінь

  4. парентеральної терапії макролідів

  5. монотерапия респіраторними фторхінолонами

 691. Для лікування позалікарняної пневмонії в амбулаторних умовах як стартовий антибіотик найбільш доцільно призначати:

  1. гентаміцин

  2. ко-тримоксазол

  3. * азитроміцин

  4. амоксицилін

  5. офлоксацин

 692. Для лікування позалікарняної пневмонії клінічно доведена ефективність застосування груп препаратів:

  1. * антибіотики

  2. протигрибкові препарати

  3. антигістамінні препарати

  4. нестероїдні протизапальні засоби

  5. імуномодулятори

 693. Для попередження нападу бронхіальної астми, лікар призначив хворому кромолін натрію. Який з приведених механізмів характерний для його засобу?

  1. Зв’язування вільного гістаміну

  2. Блокада гістамінових рецепторів

  3. Зниження концентрації імуноглобулінів

  4. * Стабілізація мембран тучних клітин

  5. Інактивація гістаміну

 694. До жінки 28 років була викликана швидка допомога у зв’язку з нападом бронхіальної астми. Після внутрішньом’язової ін’єкції розчину ефедрину її стан поліпшився. Однак, через 49 хвилин напад повторився. Ефедрин подіяв слабше. Третя атака бронхоспазму, яка почалася через півгодини, ефедрином не знялася. Яке явище лежить в основі цього феномену?

  1. Наркоманія

  2. Біотрансформація

  3. * Тахіфілаксія

  4. Елімінація

  5. Адсорбція

 695. До жінки 52 років була викликана бригада швидкої допомоги у зв’язку з задухою, що розвинулась на фоні бронхоспазму. Після внутрішньом’язового введення ефедрину гідрохлориду спостерігалось тимчасове полегшення дихання. Повторне введення препарату через півгодини мало слабкий ефект, а наступне третє введення не дало результату. Яке явище знаходиться в основі зниження бронхорозширюючої дії

  1. Прямий антагонізм

  2. Алергія

  3. Непрямий антагонізм

  4. Однобічний антагонізм

  5. * Тахіфілаксія

 696. До лікаря звернувся пацієнт з проханням замінити відсутній на даний момент в аптеці бронхолітик ізадрин на найбільш близький за дією препарат. Який з наведених нижче засобів можна рекомендувати хворому?

  1. Еуфілін

  2. Адреналіну гідрохлорид

  3. Атропіну сульфат

  4. * Сальбутамол

  5. Ефедрину гідрохлорид

 697. До лікаря звернулась жінка 48 років, що тривало та безконтрольно приймала натрію бромід, зі скаргами на загальмованість, порушення пам’яті, нежить, кашель. Яка дія розвинулася?

  1. Звикання

  2. Лікарська залежність

  3. * Кумуляція

  4. Ідіосинкразія

  5. Тахіфілаксія

 698. До чоловіка 22 років була викликана бригада швидкої допомоги з приводу приступу бронхіальної астми. Який шлях введення салбутамолу найбільш доцільний у даному випадку?

  1. Внутрішньовенний

  2. Внутрішньом’язовий

  3. Підшкірний

  4. * Інгаляційний

  5. Сублінгвальний

 699. До чоловіка 22 років була викликана бригада швидкої допомоги з приводу приступу бронхіальної астми. Який шлях введення салбутамолу найбільш доцільний у даному випадку?

  1. * Інгаляційний

  2. Внутрішньовенний

  3. Внутрішньом’язовий

  4. Підшкірний

  5. Сублінгвальний

 700. До якої групи відносяться пацієнти з тяжким протіканням позалікарняної пневмонії, що потребують госпіталізації у відділення інтенсивної терапії:

  1. 1-ої групи

  2. 2-ої групи

  3. * 3-ої групи

  4. 4-ої групи

  5. 5-ої групи

 701. Жінка 45 років страждає сезонним алергічним ринітом, пов’язаним з цвітінням амброзії. Який лікарський засіб з групи стабілізаторів тучних клітин, можна застосувати для профілактики даного захворювання?

  1. Діазолін

  2. * Кетотифен

  3. Фенкарол

  4. Тавегіл

  5. Димедрол

 702. Жінці 36 років, що страждає на ішемічну хворобу серця, лікар спочатку призначив анаприлін. Але з’ясувавши наявність супутнього захворювання він вирішив замінити цей засіб атенололом. Яке захворювання призвело до відмови від анаприліну?

  1. Артеріальна гіпертензія

  2. Виразкова хвороба 12-палої кишки

  3. Міастенія

  4. Холецистит

  5. * Бронхіальна астма

 703. Жінці з сезонним вазомоторним ринітом, що працює диспетчером на залізній дорозі, яка знаходиться на амбулаторному лікуванні, показано призначення антигістамінного препарату, який не пригнічує ЦНС. Укажіть цей препарат

  1. Димедрол

  2. * Діазолін

  3. Дипразин

  4. Супрастин

  5. Тавегіл

 704. З приводу алергічної реакції хворий приймав дипразин. На дні народження у товариша, знехтував рекомендацією лікаря, прийняв звичну для себе дозу алкоголю. Замість очікуваного середнього ступеню сп’яніння розвинулась алкогольна кома, у зв’язку з чим хворий був госпіталізований в реанімаційне відділення. Назвіть характер описаної взаємодії лікарської речовини і алкоголю.

  1. * Потенціювання

  2. Ідіосинкразія

  3. Тахіфілаксія

  4. Сумація

  5. Функціональний агонізм

 705. За даними фармакоекономічного дослідження загальна вартість терапії позалікарняної пневмонії найменша при використанні препарату:

  1. амоксицилін

  2. * азитромицин

  3. аксетин

  4. цефуроксим

  5. офлоксацин

 706. Закапування в ніс при риніті лікарського препарату з групи непрямих адреноміметиків на протязі декількох днів призвело до поступового зниження судино звужуючого ефекту. Як зветься це явище?

  1. Ідіосінкразія

  2. Тератогенність

  3. Алергія

  4. Кумуляція

  5. * Тахіфілаксія

 707. Клінічна ефективність антибіотика не залежить від:

  1. спектру антибактеріальної активності препарату

  2. рівня резистентності основних збудників позалікарняної пневмонії

  3. фармакокінетичних властивостей, які визначають концентрацію препарату в крові і тканинах

  4. зручності застосування

  5. * вартості препарату

 708. Лікар швидкої допомоги був викликаний до жінки 40 років з приводу приступу бронхіальної астми з явищами стенокардії, лікар ввів хворій належний препарат. Який із препаратів найбільш ефективний для невідкладної допомоги?

  1. * Сальбутамол

  2. Ефедрин

  3. Адреналін

  4. Атропін

  5. Платифілін

 709. Лікування туберкульозу здійснюється за допомогою комбінованої хіміотерапії, що сполучає речовини різного механізму дії. Який з протитуберкульозних засобів пригнічує транскрипцію ДНК у РНК мікобактерій?

  1. Ізоніазид

  2. * Рифампіцин

  3. Стрептоміцин

  4. Етіонамід

  5. ПАСК

 710. На прийомі у стоматолога в пацієнта почався приступ бронхіальної астми. Лікар – стоматолог надав допомогу і приступ закінчився. Пацієнту дихати стало легше, але з’явилися тахікардія, головний біль, пітливість. Який препарат може бути використаний?

  1. * Ізадрин

  2. Мезатон

  3. Нафтизин

  4. Прозерин

  5. Пілокарпін

 711. Найбільш високу клінічну ефективність при стартовій терапії позалікарняної пневмонії препаратами азитромицина отримано у схемі з:

  1. азивок

  2. зитролід

  3. сумазид

  4. сумамед

  5. * хемоміцин

 712. Найкращі фармакоекономічні показники при лікуванні пацієнтів з позалікарняною пневмонією по базовому показнику витрати/ефективність має:

  1. * амоксицилін

  2. гентаміцин

  3. ко-тримоксазол

  4. офлоксацин

  5. ципрофлоксацин

 713. Основною групою для лікування позалікарняної пневмонії є:

  1. антигістамінні препарати

  2. * антибіотики

  3. протикашльові засоби

  4. відхаркувальні засоби

  5. стимулятори дихання

 714. Пацієнтам другої групи позалікарняної пневмонії не слід призначати:

  1. пероральні бета-лактамні антибіотики (амоксицилін/клавуланат)

  2. цефалоспорини 2-3-го поколінь

  3. макроліди

  4. респіраторні фторхінолони (левофлоксацин, моксифлоксацин)

  5. * аміноглікозиди

 715. Пацієнти, що потребують госпіталізації у відділенні загального профілю лікування позалікарняної пневмонії відносяться до:

  1. 1-ої групи

  2. 2-ої групи

  3. * 3-ої групи

  4. 4-ої групи

  5. 5-ої групи

 716. Під час барбітурового наркозу у хворого 65 років почалось пригнічення дихання. Анестезіолог зробив внутрішньовенну ін’єкцію 10 мл 0,5% розчину бемегриду. Стан хворого покращав, об’єм легеневої вентиляції збільшився. Яке явище полягає в основі взаємодії цих препаратів?

  1. Антагонізм непрямий

  2. * Антагонізм прямий

  3. Антагонізм однобічний

  4. Синергізм прямий

  5. Синергізм непрямий

 717. Під час оперативного втручання із застосуванням міорелаксантів виникли розлади дихання. Введення прозерину викликало покращення стану. Яким терміном визначається ця взаємодія ліків?

  1. * A. Антагонізмом

  2. B. Синергізмом

  3. C. Несумісністю

  4. D. Тахіфілаксією

  5. E. Кумуляцією

 718. Під час операції у пацієнта, який знаходиться у глибокому наркозі, виникла загроза зупинки дихання. Укажіть, який стимулятор дихання слід застосувати в даній ситуації?

  1. Кордіамін

  2. Цитітон

  3. Лобеліну гідрохлорид

  4. * Етимізол

  5. Кофеїн

 719. Під час операції у пацієнта, який знаходиться у глибокому наркозі, виникла загроза зупинки дихання. Укажіть, який стимулятор дихання слід застосувати в даній ситуації?

  1. Кордіамін

  2. Цитітон

  3. * Етимізол

  4. Лобеліну гідрохлорид

  5. Кофеїн

 720. Після лікування високоефективним протитуберкульозним засобом у жінки 40 років виникли явища невриту зорового нерва, порушення пам’яті, судоми. Який препарат приймала жінка?

  1. Рифампіцин

  2. ПАСК

  3. * Ізоніазид

  4. Тіоацетазон

  5. Канаміцин

 721. Препаратами вибору в амбулаторних хворих без модифікуючих чинників є:

  1. сульфаніламідні препарати

  2. * пероральні макроліди (азитроміцин, кларитроміцин)

  3. фторхінолони

  4. аміноглікозиди

  5. бета-лактамні антибіотики (пеніциліни)

 722. При зборі анамнезу в хворого бронхіальною астмою лікар з’ясував, що приступи ядухи виникають звичайно вночі, їм передує помірковано виражена брадикардія. Яка група холінергічних засобів найбільш показана в даній ситуації?

  1. * М-холіноблокатори

  2. М-холіноміметики

  3. Антихолінестеразні засоби

  4. Реактиватори холінестерази

  5. Н-холіноміметики

 723. При лікуванні пацієнтів третьої групи позалікарняної пневмонії найбільн економічно вигідним є застосування препарату:

  1. амоксицилін

  2. амоксиклав

  3. азитроміцин

  4. * левофлоксацин

  5. цефтріаксон

 724. При тривалому вживанні хворим бронхіальною астмою фенотеролу в якості бронхорозширюючого засобу його терапевтична активність поступово зменшилась. Яка ймовірна причина розвитку звикання?

  1. Погіршення всмоктування

  2. Посилення зв’язування з альбумінами плазми

  3. Посилення елімінації

  4. * Зменшення кількості бета-адренорецепторів

  5. Зменшення кількості Gs білків

 725. При черговому нападі бронхіальної астми хворий за допомогою інгалятора вдихнув препарат, який у вигляді інгаляцій використовується як бронхолітик, а в ін’єкціях - в акушерській практиці для попередження викиднів. Який препарат був використаний хворим?

  1. Сальбутамол

  2. Адреналін

  3. * Фенотерол

  4. Ефедрин

  5. Еуфілін

 726. Прозерин при системному введенні підвищує тонус скелетних м’язів. Фторотан викликає релаксацію скелетних м’язів і послаблює ефекти прозерину. Визначте характер взаємодії прозерину і фторотану?

  1. A. Прямий функціональний антагонізм

  2. * B. Непрямий функціональний антагонізм

  3. C. Конкурентний антагонізм

  4. D. Незалежний антагонізм

  5. E. Неконкурентний антагонізм

 727. Результати проведеного фармакоекономічного аналізу препаратів азитроміцину показали, що найменші прямі медичні витрати на 1 випадок успішного лікування позалікарняної пневмонії зареєстровано при використанні препарату:

  1. азивок

  2. зитролід

  3. сумазид

  4. сумамед

  5. * хемоміцин

 728. Студент 3-го курсу при проходженні медичної практики повинен був поставити гірчичники на спину хворого. Для цього він змочив гірчичники водою з температурою більше 60?С і поставивши їх на спину хворому. Через півгодини студент виявив, що шкіра хворого на місці прикладення гірчичників не почервоніла. З чим пов’язана відсутність ефекту гірчичників?

  1. З інактивацією холінестерази

  2. * З інактивацією мірозину

  3. З активацією мірозину

  4. З інактивацією моноамінооксидази

  5. З активацією метилтрансферази

 729. Ступінчаста антибактеріальна терапія передбачає:

  1. початок лікування сульфанілемідними препаратами, при відвутності клінічного ефекту (на 3 добу) призначають пероральні антибіотики

  2. початок лікування сульфанілемідними препаратами, при відвутності клінічного ефекту (на 3 добу) призначають антибіотики пеніцилінового ряду

  3. пероральне введення антибіотика, а досягши клінічного ефекту (зазвичай через 2-4 доби) переходять на парентеральний прийом

  4. * парентеральне введення антибіотика, а досягши клінічного ефекту (зазвичай через 2-4 доби) переходять на пероральний прийом

  5. парентеральне введення антибіотика замінюють препаратом з іншої групи для профілактики резистентності мікроорганізмів

 730. Ступінчаста антибіотикотерапія найбільш раціональна у пацієнтів:

  1. * що потребують госпіталізації

  2. що лікуються амбулаторно

  3. на стадії одужання

  4. при ускладненні захворювання

  5. з супутніми захворюваннями

 731. У вагітної виник гострий трахеобронхіт. Для лікування цієї інфекції був призначений антибіотик з групи пеніцилінів. Визначте, який з наведених антибактеріальних засобів буде ефективним.

  1. * Амоксицилін

  2. Гентаміцин

  3. Стрептоміцин

  4. Тетрациклін

  5. Фурацилін

 732. У дитини 5 років гостра правостороння нижньодолева пневмонія. При сіянні харкотиння виявлено, що збудник захворювання стійкий до пеніциліну, але чутливий до макролідів. Який препарат найбільш доцільно використати у даному випадку?

  1. Тетрациклін

  2. * Еритроміцин

  3. Гентаміцин

  4. Стрептоміцин

  5. Ампіцилін

 733. У дитини 6 років діагностовано гострий бронхіт. Приступи сухого кашлю викликали безсоння, втрату апетиту. В легенях відмічаються сухі хрипи, температура знижена – 36,1оС, пульс 87 в хв., ЧД – 36 в хв. Який лікарський засіб слід призначити хворому?

  1. Ефедрин

  2. * Кодеїн

  3. Етимізол

  4. Еритроміцин

  5. Еуфілін

 734. У жінки, яка тривалий час з приводу інфільтративно-вогнищевого туберкульозу приймає протитуберкульозні засоби, різко знизився слух. Який з препаратів проявляє таку дію?

  1. Ізоніазид

  2. * Стрептоміцин

  3. Етамбутол

  4. Рифампіцин

  5. Етіонамід

 735. У останніх 20-25 років ВООЗ рекомендує країнам з обмеженими ресурсами (до яких відноситься і Україна) орієнтувать своє лікарське постачання переважне на закупки препаратів:

  1. * генериків

  2. брендових

  3. біоеквівалентних

  4. найдешевших

  5. ефективних і безпечних

 736. У приймальне відділення поступив хворий з пригніченням дихання. Препарати якої фармакологічної групи стимулюють дихання при його пригніченні?

  1. Транквілізатори

  2. Нейролептики

  3. * Аналептики

  4. Антидепресанти

  5. Анальгетики

 737. У скількох жителів планети зустрічаються симптоми бронхіальної астми:

  1. 48 млн.

  2. * 150 млн.

  3. 368 млн.

  4. 256 млн.

  5. 790 тис.

 738. У тривало хворіючого туберкульозом виявлено внутришньоклітічне розташування мікобактерій. Який із перахованих препаратів обов’язково повинен бути включений в комплексну терапію туберкульозу?

  1. * Ізоніазид

  2. Рифампіцин

  3. Етіонамід

  4. Натріяю парааміносаліцилат

  5. Етамбутол

 739. У хворого виявили туберкульоз легень. Який антибіотик слід йому призначити поряд з іншими протитуберкульозними засобами?

  1. Азитроміцин

  2. Тетрациклін

  3. * Ріфампіцин

  4. Левоміцетин

  5. Кефзол

 740. У хворого діагностували легеневу форму туберкульозу. Який лікарський засіб використовують для лікування туберкульозу?

  1. Пеніцилін

  2. Норсульфазол

  3. Тетрациклін

  4. Фуразолідон

  5. * Ізоніазид

 741. У хворого з високою температурою, кашлем, задишкою після проведених обстежень встановлено діагноз стрептококова пневмонія. Який препарат залишається засобом вибору при цьому захворюванні?

  1. * Бензилпеніцилін

  2. Гентаміцин

  3. Ампіцилін

  4. Еритроміцин

  5. Тетрациклін

 742. У хворого з запаленням легенів непериносимість до антибіотиків. Який з комбінованих сульфаніламідних препаратів слід призначити хворому?

  1. Етазол

  2. Сульфацил-натрію

  3. * Бісептол

  4. Стрептоцид

  5. Сульфадиметоксин

 743. У хворого з пневмонією відмічається надмірний кашель, що спричинює різкі болі у грудній порожнині. Що необхідно включити у комплексну терапію пневмонії для заспокоєння кашлю?

  1. Настій трави термопсису

  2. Салбутамол

  3. Камфору

  4. * Кодеїну фосфат

  5. Метацин

 744. У хворого з приступом бронхіальної астми супровідним захворюванням є стенокардія. Який бронхолітичний засіб потрібно призначати у такому випадку?

  1. * Салбутамол

  2. Адреналіну гідрохлорид

  3. Ізадрин

  4. Еуфілін

  5. Атропіну сульфат

 745. У хворого з приступом бронхіальної астми супровідним захворюванням є стенокардія. Який бронхолітичний засіб потрібно призначати у такому випадку?

  1. Адреналіну гідрохлорид

  2. Ізадрин

  3. Еуфілін

  4. Атропіну сульфат

  5. * Сальбутамол

 746. У хворого на туберкульоз після тривалого лікування з’явились шум та дзвін у вухах, зниження слуху, порушилась координація рухів, висипи на шкірі, набряк слизових оболонок. Після відміни препарату стан хворого значно покращився. Який препарат приймав хворий?

  1. Етамбутол

  2. Рифампіцин

  3. Ізоніазид

  4. Бепаск

  5. * Стрептоміцину сульфат

 747. У хворого на туберкульоз після тривалого лікування з’явились шум та дзвін у вухах, зниження слуху, порушилась координація рухів, висипи на шкірі, набряк слизових оболонок. Після відміни препарату стан хворого значно покращився. Який препарат приймав хворий?

  1. Етамбутол

  2. Рифампіцин

  3. * Стрептоміцину сульфат

  4. Ізоніазид

  5. Бепаск

 748. У хворого на туберкульоз, що знаходиться на лікуванні, погіршився слух. Який препарат викликав таке ускладнення?

  1. Ізоніазид

  2. Канаміцину сульфат

  3. Етіонамід

  4. * Стрептоміцин

  5. Ріфампіцин

 749. У хворого напади бронхіальної астми виникають звичайно вночі, супроводжуються брадикардією, спастичними болями в кишечнику, поносом. Препарати якої групи можуть усунути ці симптоми?

  1. Н-холіноблокаторі

  2. * М-холіноблокатори

  3. Н2-гістаміноблокатори

  4. Альфа-адреноблокатори

  5. Бета-адреноблокатори

 750. У хворого напади бронхіальної астми виникають звичайно вночі, супроводжуються брадикардією, спастичними болями в кишечникові, поносом. Препарати якої групи можуть усунути ці симптоми?

  1. Н-холіноблокатори

  2. * М-холіноблокатори

  3. Салуретики

  4. Бета-адреноблокатори

  5. Симпатолітики

 751. У хворого після довготривалого застосування призначеного з приводу гострого респіраторного захворювання препарату виникли слідуючи симптоми: головний біль, запаморочення, шум у вухах, нудота, біль в епігастральній області. Який препарат міг викликати подібну клінічну картину?

  1. Вітамін С

  2. Нафтизин

  3. Бромгексин

  4. Мідантан

  5. * Ацетилсаліцилова кислота

 752. У хворого після короткочасного оперативного втручання проведеного з застосування дитиліну понад 30 хвилин відмічалось пригнічення дихання не відновився попередній тонус м’язів. Яку допомогу необхідно надати хворому?

  1. Гемодіаліз

  2. Гемосорбція

  3. Форсований діурез

  4. * Переливання крові

  5. Перитонеальний діаліз

 753. У хворого, що проходить у стаціонарі курс лікування з приводу бронхіальної астми супутнім захворюванням є глаукома. Препарати якої групи в зв’язку з цим не рекомендується включати в терапію бронхіальної астми?

  1. * М-холіноблокатори

  2. Адреноміметики

  3. Міотропні спазмолітики

  4. Глюкокортикоїди

  5. Адреноблокатори

 754. У хворої, страждаючої гіпертонічною хворобою, розвинувся приступ бронхіальної астми. Призначити засіб для зняття приступу:

  1. Ізадрин

  2. * Салбутамол

  3. Адреналін

  4. Еуфілін

  5. Ефедрин

 755. У чоловіка 60 років, який давно хворіє на туберкульоз і систематично одержує специфічне лікування, знижена гострота слуху. Який засіб слід виключити в зв’язку з цим з терапії, що йому призначається?

  1. * Стрептоміцин

  2. Етамбутол

  3. Ізоніазід

  4. Фтивазид

  5. Рифампіцин

 756. Фактори, які не впливають на вартість антибактеріальної терапії:

  1. безпечність антибіотика

  2. * вік і стать хворого

  3. кратність прийому препарату

  4. шлях введення антибіотика

  5. тривалість лікування

 757. Хвора на бронхіальну астму для лікування захворювання щодня 3 рази в день приймала таблетки під язик. Через деякий час вона стала скаржитися на тахікардію, болі в області серця, запаморочення, зниження АТ, швидку стомлюваність. Який препарат приймала хвора?

  1. Салбутамол

  2. Ефедрин

  3. Адреналін

  4. Анаприлін

  5. * Ізадрин

 758. Хвора на бронхіальну астму приймала протягом 2-х місяців преднізолон у таблетках (по 1 табл. 3 рази на день). Внаслідок значного покращання стану раптово припинила його прийом. Розвиток якого ускладнення високо ймовірний у цьому випадку?

  1. * Синдрому відміни

  2. Синдрому Іценко-Кушинга

  3. Шлункової кровотечі

  4. Ожиріння верхньої половини тулуба

  5. Гіпотонії

 759. Хвора на бронхіальну астму приймала таблетки всередину, які викликали безсоння, головний біль і підвищення артеріального тиску. Який препарат міг стати причиною таких ускладнень?

  1. Адреналін

  2. Кромолін натрію

  3. * Ефедрин

  4. Еуфілін

  5. Ізадрин

 760. Хворий 40 років, що страждає на бронхіальну астму, приймав курс лікування еуфіліном, що покращив стан його здоров’я. Який біохімічний механізм дії цього засобу?

  1. Активація аденілатциклази

  2. Блокада гіалуронідази

  3. * Блокада фосфодіестерази

  4. Стимуляція Na+-К+-АТФ-ази

  5. Блокада моноаміноксидази

 761. Хворий 42-х років страждає бронхіальною астмою. При приступі бронхоспазму лікар призначив салбутамол. Яка дія препарату обумовлює лікувальний ефект?

  1. Блокує бета 2-адренорецептори

  2. Стимулює альфа 2-адренорецептори

  3. * Стимулює бета 2-адренорецептори

  4. Стимулює альфа 1-адренорецептори

  5. Стимулює бета 1-адренорецептори

 762. Хворий А., відчувши передвісники приступів бронхіальної астми, прийняв без контролю лікаря кілька таблеток всередину через короткі проміжки часу. Проте нетривале покращання стану відмітив тільки після вживання перших двох таблеток. Наступні прийоми препарату не покращили його стану. Яким явищем обумовлене зниження ефекту препарату?

  1. Кумуляція

  2. Звикання

  3. * Тахіфілаксія

  4. Залежність

  5. Ідіосинкразія

 763. Хворий госпіталізований до лікарні після бджолиних укусів з вираженим набряком Квінке. Який протигістамінний препарат, що не виявляє одночасно седативний ефект, необхідно призначити хворому?

  1. Супрастин

  2. Фенкарол

  3. * Діазолін

  4. Тавегіл

  5. Димедрол

 764. Хворий з алергічним ринітом прийняв антигістамінний препарат у таблетках всередину. Через деякий час хворий відчув сухість у роті, загальмованість, у нього виник легкий сон. Який препарат прийняв хворий?

  1. Фенобарбітал

  2. Діазолін

  3. Діазепам

  4. * Димедрол

  5. Парацетамол

 765. Хворий з гострим ринітом закапує ніс розчином нафтизину. Відчувши полегшення, він прискорив закапування через кожні 15-20 хвилин, але від цього покращення не наступило: дихання залишалося утрудненим. З яким із перелічених процесів пов’язане це явище?

  1. Кумуляція

  2. Потенціювання

  3. Сенсибілізація

  4. * Тахіфілаксія

  5. Лікарська залежність

 766. Хворий з гострим ринітом часто застосовував інтраназально 5% розчин ефедрину гідрохлориду. Ефективність препарату різко зменшилась, на 3-й день зникла повністю. Чим зумовлене швидке зниження ефективності (тахіфілаксія)?

  1. Порушенням синтезу норадреналіну закінченнях симпатичних нервів

  2. * Прогресивним зменшенням запасів норадреналіну в закінченнях симпатичних нервів

  3. Порушенням процесу звільнення медіатора із депо

  4. Збільшенням зворотного захоплення медіатора

  5. Блокада адренорецепторів

 767. Хворий з діагнозом вогнищевий туберкульоз верхньої долі правої легені в складі комбінованої терапії одержує ізоніазид. Через деякий час пацієнт почав пред’являти скарги на м’язову слабкість, зниження шкірної чутливості, порушення зору, координації рухів. Який вітамінний препарат доцільно використати для усунення даних явищ?

  1. Вітамін А

  2. Вітамін D

  3. * Вітамін В6

  4. Вітамін В12

  5. Вітамін C

 768. Хворий з простудним захворюванням страждає від нестерпного кашлю з погано відділяємим харкотинням. Який з перелічених препаратів може полегшити його стан?

  1. Етилморфіну гідрохлорид

  2. * Настій трави термопсису

  3. Кодеіну фосфат

  4. Глауцину гідрохлорид

  5. Фалімінт

 769. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на забарвлення сечі та слізної рідини в червоний колір. З анамнезу відомо, що він лікується з приводу легеневого туберкульозу. З застосуванням якого протитуберкульозного засобу пов’язаний цей ефект?

  1. * Рифампіцин

  2. Ізоніазид

  3. Етіонамід

  4. Стрептоміцину сульфат

  5. Етамбутол

 770. Хворий із хронічним бронхітом тривалий час застосовує ефедрин. З чим пов’язаний механізм дії цього препарату?

  1. Блокування вивільнення норадреналіну в синаптичну щілину

  2. * Стимуляція вивільнення норадреналіну в синаптичну щілину

  3. Стимуляція альфа – адренорецепторів

  4. Блокуваннябета-адренорецепторів бронхів

  5. Безпосередній вплив на м’язи бронхів

 771. Хворий на бронхіальну астму не повідомив лікаря, що в нього бувають напади стенокардії. Лікар призначив препарат, після прийому якого напади бронхіальної астми стали рідшими, однак почастішали напади стенокардії. Вкажіть, який препарат був призначений.

  1. Сальбутамол

  2. * Ізадрин

  3. Еуфілін

  4. Кромолін-натрій

  5. Фенотерол

 772. ?Хворий на пневмонію отримує бензилпеніциліну натрієву сіль в дозі 500 000 ОД 6 разів на день. Після чергового введення лікарського засобу виникла пропасниця, втрата свідомості, судоми. Що розвинулось у хворого?

  1. A. Кумуляція

  2. B. Ідіосинкразія

  3. C. Тахіфілаксія

  4. * D. Анафілактичний шок

  5. E. Толерантність

 773. Хворий прийшов на прийом до лікаря з метою обстеження свого здоров’ я. У черзі під час чекання у нього виник приступ бронхiальноi астми. Препарати якої групи доцільно застосувати для надання йому першої допомоги?

  1. Н-холiномiметики

  2. М- холiномiметики

  3. * Бета-адреномiметики

  4. Симпатолiтики

  5. Бета-адреноблокатори

 774. Хворий хронічним бронхітом тривалий час приймав відхаркуючу мікстуру, яка покращувала від ходження мокротиння. З часом у нього появилися нежить, сльозотеча, шкірний зуд та висипка на шкірі. Який із компонентів мікстури міг викликати вказані побічні дії.

  1. Ацетилцистеїн

  2. * Калію йодид

  3. Настій трави термопсису

  4. Натрію гідрокарбонат

  5. Терпингідрат

 775. Хворому 35 років для лікування хронічного бронхіту у фазі загострення лікар призначив бактрим. Який основний механізм дії препарату?

  1. Діє на синтез клітинної стінки мікробу

  2. * Гальмує 2 послідовних етапи метаболізму фолієвої кислоти

  3. Гальмує синтез білка мікробної клітини

  4. Пригнічує утворення цитолеми

  5. Діє тільки на синтез фолієвої кислоти

 776. Хворому 42 років для лікування бактеріальної пневмонії призначено ампіцилін. Вкажіть, який механізм бактерицидної дії препарату?

  1. Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка

  2. Порушення проникливості мембрани

  3. Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів

  4. Антагонізм із параамінобензойною кислотою

  5. * Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів

 777. Хворому атеросклерозом призначено ловастатин всередину по 0,04 г на ніч. Чим обумовлено призначення препарату 1 раз на добу, а саме на ніч?

  1. * Синтез холестерину відбувається переважно вночі

  2. Розвитком сонливості при призначенні препарату

  3. У вечірній час препарат краще всмоктується

  4. Катаболізм холестерину відбувається переважно вночі

  5. Холестерин виводиться із організму переважно вночі

 778. Хворому бронхіальною астмою призначили інгаляції 0,5% розчину ізадрину. Бронхоспазм був усунутий, але пацієнт почав скаржитись на болі в серці та серцебиття. З чим це пов’язано?

  1. Активацією М-холінорецепторів

  2. Пригніченням синтезу ацетилхоліну

  3. * Стимуляцією бета 1-адренорецепторів

  4. Стимуляцією бета 2-адренорецепторів

  5. Активацією альфа 1-адренорецепторів

 779. Хворому встановлено діагноз – активний вогнищевий туберкульоз легень. Вкажіть, який із препаратів найбільш доцільно призначити в першу чергу?

  1. Сульфален

  2. Циклосерин

  3. Етіонамід

  4. * Ізоніазид

  5. Етоксид

 780. Хворому для ввідного наркозу внутрішньовенно ввели тіопентал натрію, після чого настав ларингоспазм, підсилилась салівація. Введення якого препарату можливо було б запобігти небажані ефекти?

  1. * Атропіну сульфат

  2. Адреналіну гідрохлорид

  3. Прозерин

  4. Аллоксин

  5. Пірроксан

 781. Хворому для попередження нападу бронхіальної астми лікар призначив кромолiн натрію. Який із зазначених механізмів може бути найбільш характерним для препарату?

  1. Блокада гiстамiнових рецепторів

  2. Зменшення вмісту iмуноглобулiнiв

  3. Зменшення вмісту iмуногенiв

  4. Зв’язування вільного гiстамiну

  5. * Стабілізація мембран тучних клітин

 782. Хворому з загостренням хронічного бронхіту та непереносимістю антибіотиків призначено сульфаніламідний препарат тривалої дії. Який засіб був призначений хворому?

  1. Сульфадимезин

  2. Етазол

  3. * Сульфадиметоксин

  4. Фталазол

  5. Норсульфазол

 783. Хворому з метою відновлення дихання при отруєнні чадним газом був введений аналептичний засіб рефлекторного типу дії з групи Н-холіноміметичних засобів. Який засіб було призначено?

  1. Атропіну сульфат

  2. Адреналіну гідрохлорид

  3. * Лобеліну гідрохлорид

  4. Мезатон

  5. Пентамін

 784. Хворому з набряком легень на фоні гострої серцевої недостатності ввели інгаляційно 30% спирт етиловий. З якою метою це зробили?

  1. Для знеболювання

  2. Для стимуляції енергетичного обміну

  3. Як заспокійливий засіб

  4. * Для зниження поверхневого натягу пухирчиків піни і переводу її в рідину

  5. Для посилення секреції слинних і шлункових залоз

 785. Хворому з ринітом закапали в ніс ефедрину гідрохлорид. Закладеність в носу зникла. При частому повторному введенні ступінь цієї реакції зменшився аж до повного зникнення. Чим це обумовлено?

  1. Сенсибілізацією до препарату

  2. * Феноменом тахіфілаксії

  3. Побічним ефектом препарату

  4. Індивідуальною нечутливістю до препарату

  5. Введенням препарату неправильним способом

 786. Хворому з хронічним бронхітом призначено лібексин. Який механізм протикашльової дії препарату?

  1. Стимулює адренорецептори

  2. Пригнічує центр кашлю

  3. * Анестезує слизову дихальних шляхів

  4. Стимулює центр дихання

  5. Збільшує секрецію залоз бронхів

 787. Хворому із гострою пневмонією було призначено препарат з протикашлевою дією, яка пов’язана із виразним пригніченням кашлевого центру. Який препарат призначив лікар?

  1. * Кодеїн

  2. Лібексин

  3. Бромгексин

  4. Терпінгірат

  5. Калію йодид

 788. Хворому на гострий туберкульоз легень призначили стрептоміцин. Який механізм дії цього препарату?

  1. Пригнічує синтез муреїну

  2. Порушує проникливість цитоплазматичної мембрани

  3. Зв’язується з двохвалентними катіонами

  4. * Пригнічує рибосомальний синтез білка в клітинах чутливих мікроорганізмів

  5. Сприяє втрачанню амінокислот та нуклеотидів

 789. Хворому на туберкульоз в комплексній терапії призначено препарат – похідне гідразиду ізонікотинової кислоти. Визначити цей препарат?

  1. * Ізоніазид

  2. Стрептоміцину сульфат

  3. Цефалоридін

  4. Рифампіцин

  5. Канаміцин

 790. Хворому, що страждає бронхіальною астмою з супутньою стенокардією напруження був призначений препарат в інгаляціях. Під час чергової інгаляції хворий відчув погіршення стану: виникло прискорене серцебиття, а потім давлючі болі в ділянці серця з іррадіацією в ліву лопатку і плече. Який із перерахованих препаратів міг викликати ці побічні ефекти під час інгаляції?

  1. * Ізадрин

  2. Кромолін-натрій

  3. Еуфілін

  4. Фенотерол

  5. Нафтизин

 791. Через 3 місяці після початку прийому протитуберкульозних препаратів хворий почав відмічати зниження гостроти зору. Який лікарський засіб застосовував хворий?

  1. Ізоніазид

  2. * Рифампіцин

  3. Стрептоміцину сульфат

  4. ПАСК

  5. Етамбутол

 792. Через декілька днів після постійного застосування препарату для профілактики нападів бронхіальної астми в пацієнта порушився сон. Який з препаратів є вірогідною причиною цього?

  1. Еуфілін

  2. * Ефедрин

  3. Платифілін

  4. Адреналін

  5. Салбутамол

 793. Чим пояснити той факт, що для лікування туберкульозу доза ізоніазиду підбирається індивідуально, з обов`язковим контролем після перших прийомів препарату його вмісту в сечі?

  1. Гіперглікемією, що виникає на фоні прийому препарату

  2. * Генетично обумовленою швидкістю ацетилювання препарату у різних людей

  3. Розвитком ниркової недостатності

  4. Подразнюючою дією препарату

  5. Розвитком гемолітичної анемії

 794. Чоловік 45 років хворіє на бронхіальну астму. Йому було прописано препарат у таблетках, що сприяв поліпшенню стану хворого. Однак, через деякий час у нього погіршився сон, підвищився АТ. Який засіб було призначено пацієнту?

  1. Салбутамол

  2. * Ефедрин

  3. Метацин

  4. Ізадрин

  5. Папаверин

 795. Чоловік 56 років поступив у пульмонологічне відділення з діагнозом пневмонія. Із анамнезу відомо, що у нього алергічна реакція на всі бета-лактамні антибіотики. Який із нижче перерахованих препаратів можна призначити цьому хворому?

  1. Ампіцилін

  2. Цефазолін

  3. Бензилпеніцилін

  4. * Гентаміцин

  5. Оксацилін

 796. Чоловіку 70 років, який страждає на хронічний бронхіт, призначений протикашльовий препарат – кодеїн. Який механізм забезпечує гальмування кашльового центру?

  1. Рефлекторний

  2. * Центральний

  3. Конкурентний

  4. Місцева дія

  5. Периферична дія

 797. Який препарат проявляє найвищу фармакоекономічну ефективність при інфекціях нижніх дихальних шляхів (позалікарняна пневмонія):

  1. ампіцилін

  2. ко-тримоксазол

  3. * сумамед

  4. цефтріаксон

  5. макропен

 798. Який шлях введення антибіотика більш привабливий при позалікарняній пневмонії вважають за даними багатоцентрового фармакоепідеміологічного дослідження:

  1. інгаляційний

  2. пероральний

  3. * внутрім’язевий

  4. внутрівенний

  5. ректальний

 799. Helicobacter pylori сприяє формуванню хронічного патологічного процесу, який супроводжується:

  1. * Порушенням клітинного оновлення слизової оболонки шлунку

  2. Розвитком атрофії слизової оболонки шлунку

  3. Появою метаплазії і дисплазії

  4. Запуском алергічних механізмів

  5. Розвитком проліферації та малігнізації

 800. В клітинах сполучної тканини утворюються ферменти та інші активні речовини, які регулюють її щільність і проникність. Який ферментний препарат використовується з метою роз рихлення і підвищення проникності сполучнотканинних утворень?

  1. Амілаза

  2. Ліпаза

  3. Кокарбоксилаза

  4. Холінестераза

  5. * Лідаза

 801. В стаціонар поступив хворий із діагнозом „Виразкова хвороба 12-палої кишки в фазі загострення, виразки цибулини 12-палої кишки”. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислото утворюючої функції шлунку. Виберіть препарат, який понижує секреторну функцію залоз шлунку за рахунок блокування Н 2-рецепторів.

  1. * Ранітидин

  2. Атропін

  3. Метацин

  4. Платифілін

  5. Екстракт беладони сухий

 802. Визначте засіб, що приймав пасажир, в якого виникла блювата у зв’язку з повітряною хворобою:

  1. аллохол

  2. магнію сульфат

  3. * аерон

  4. циметидин

  5. прозерин

 803. Відмітьте препарат, який призначений хворому з гострим панкреатитом?

  1. панкреатин

  2. * контрикал

  3. панзинорм

  4. ранітидин

  5. олія рецинова

 804. Дитина 7 років з діагнозом ентероколіт приймає фталазол. Який механізм протимікробної дії цього лікарського засобу?

  1. Блокада ДНК-полімерази

  2. Блокада РНК-полімерази

  3. Блокада ДНК-транскриптази

  4. * Блокада фолатсинтетази

  5. Блокада пептидилтрансферази

 805. Дитині 4 років треба призначити протимікробний засіб широкого спектру дії при кишковій інфекції. Який з наведених препаратів не призначається дітям у зв’язку із шкідливим впливом на розвиток кісткової тканини?

  1. * Доксициклін

  2. Амоксицилін

  3. Ампіцилін

  4. Левоміцетін

  5. Ко-тримоксазол (бісептол)

 806. Для замісної терапії при хронічному гастриті типу А призначають:

  1. Вісмуту нітрат

  2. Листя подорожника великого

  3. Обліпіхова та шипшинова олія

  4. * Панзінорм

  5. Вентер

 807. Для корекції секреторної функції шлунка і зменшення клінічних проявів синдрому ацидизму хворим на ХГ В показані:

  1. Ферменти

  2. * Антацидні препарати

  3. Антибіотики

  4. М-холінолітики

  5. Полівітамінні комплекси

 808. Для ліквідації запального процесу в тілі шлунку хворим на гастрит А необхідно призначати

  1. * Сукральфат

  2. Метронідазол

  3. Вісмуту нітрат

  4. Омепразол

  5. Тетрациклін

 809. Для стимуляції репаративних і регенеративних процесів в слизовій оболонці шлунку в хворих на гастрит А показані:

  1. Альтан

  2. Полівітамінні комплекси

  3. Вісмуту нітрат

  4. Омепразол

  5. * Рибоксин

 810. До вас у гості прийшли друзі. Один з них відчув печію і прийняв антацидний засіб, що нейтралізує хлоридну кислоту шлунку з утворенням вуглекислого газу. Назвіть його:

  1. алюмінію гідроксид

  2. магнію гідроксид

  3. магнію оксид

  4. альмагель

  5. * натрію гідрокарбонат

 811. До гастроентерологічного відділення госпіталізовано чоловіка 25 років зі скаргами на голодні болі, відчуття важкості за грудиною, печію. Лікар призначив гастроцепін. Яка фармакодинамічна властивість гастроцепіну примусила лікаря зробити цей вибір?

  1. Розслаблення гладкої мускулатури шлунка

  2. Розслаблення мускулатури жовчних протоків

  3. Пригнічення Helycobacter pylori

  4. Зниження секреції трипсину підшлунковою залозою

  5. * Зниження секреції соляної кислоти і гастрину

 812. До інфекційного відділення надійшла дитина 9 років із скаргами на біль в животі, понос, анорексію. В випорожненнях знайдено еритроцити. Бак. аналіз показав наявність дизентерійної флори. Який препарат найкраще призначити хворому?

  1. Бісептол

  2. Норсульфазол

  3. Етазол

  4. * Фталазол

  5. Фенілсаліцилат

 813. ?До лікаря звернувся хворий, запропонуйте йому засіб, що стимулює утворення жовчі?

  1. * холосас

  2. магнію сульфат

  3. папаверину гідрохлорид

  4. но-шпа

  5. атропіну сульфат

 814. До основних груп противиразкових препаратів не входять:

  1. антациди

  2. * антибіотики

  3. інгібітори «протонної помпи»

  4. селективні М-холіноблокатори

  5. антихелікобактерні препарати

 815. До прийомного відділення обласної лікарні надійшла жінка 40 років з діагнозом гострого панкреатиту. Що треба в першу чергу ввести хворій?

  1. Платифілін

  2. * Контрикал

  3. Атропін

  4. Метацин

  5. Пірензепін

 816. Допоможіть лікарю-інтерну при призначенні раціональної фармакотерапії виділити, що є протипоказом для призначення жовчогінних засобів?

  1. дискінезія жовчних шляхів

  2. хронічний гепатит

  3. холангіт

  4. хронічний холецистит

  5. * жовчно-кам’яна хвороба

 817. Жінка 40 років звернулась до лікаря з приводу кишкового порушення, що проявилось у частому стулі, бурчанні у черевній порожнині, метеоризм. Бак. аналіз не виявив патогенної флори. Який препарат найбільш доцільно призначити в цьому випадку?

  1. * Імодіум

  2. Фталазол

  3. Бісептол

  4. Фурацилін

  5. Тетрациклін

 818. Жінка 50 років звернулась до поліклініки із скаргами на головний біль, нудоту. Обстеження виявило початкову стадію гіпертонічної хвороби. Інтерн намагався виписати їй резерпін, але лікар-консультант заперечив це, вказавши на наявність супутнього захворювання. Який патологічний процес є протипоказанням до призначення резерпіну?

  1. Холецистит

  2. Нефрит

  3. Міокардит

  4. Панкреатит

  5. * Виразкова хвороба шлунку

 819. Жінка в післяродовому періоді скаржиться на збільшення маси тіла. Чи є засіб, що знижує апетит?

  1. інсулін

  2. настойка полину

  3. * фепранон

  4. панкреатин

  5. пепсин

 820. Жінка скаржиться на кашель протягом 1 місяця. Для лікування вона використовувала відхаркуючі препарати, але вчора у неї раптово виникла блювота. Який з препаратів, що приймала хвора, викликає блювоту при передозуванні?

  1. мукалтин

  2. * трава термопсису

  3. трипсин

  4. дезоксирибонуклеаза

  5. натрію гідрокарбонат

 821. З метою активації секреторної функції фундальних залоз, що залишились показані:

  1. Солізим

  2. Рибоксин

  3. Альтан

  4. Омепразол

  5. * Трентал

 822. З метою корекції секреторної і кислотоутворюючої функції шлунка хворим на гастрит В призначають:

  1. Сандостатин

  2. * Солізим

  3. Панзинорм

  4. Фестал

  5. Мезим форте

 823. З якою метою хворим на гастрит А призначають альтан по 0,02 г 2 рази на день:

  1. Для ліквідації запального процесу в тілі шлунку

  2. Для активації секреторної функції фундальних залоз

  3. Для стимуляції репаративних і регенеративних процесів в слизовій оболонці шлунку

  4. З метою корекції клінічних проявів кишкової диспепсії

  5. * Як в’яжучий та обволікаючий препарат

 824. З якою метою хворим на гастрит А призначають відвар або настій листя подорожника великого:

  1. * Для ліквідації запального процесу в тілі шлунку

  2. Для активації секреторної функції фундальних залоз

  3. Для стимуляції репаративних і регенеративних процесів в слизовій оболонці шлунку

  4. З метою корекції клінічних проявів кишкової диспепсії

  5. Як замісна терапія

 825. З якою метою хворим на гастрит А призначають полівітамінні комплекси:

  1. Для ліквідації запального процесу в тілі шлунку

  2. Для активації секреторної функції фундальних залоз

  3. Для стимуляції репаративних і регенеративних процесів в слизовій оболонці шлунка

  4. * Для підсилення обмінних процесів в слизовій оболонці шлунку

  5. З метою корекції клінічних проявів кишкової диспепсії

 826. Кокарбоксилазу призначають при хронічному гастриті типу А:

  1. Для ліквідації запального процесу в тілі шлунку

  2. * Для активації секреторної функції фундальних залоз

  3. Для стимуляції репаративних і регенеративних процесів в слизовій оболонці шлунка

  4. Для підсилення обмінних процесів в слизовій оболонці шлунку

  5. З метою корекції клінічних проявів кишкової диспепсії

 827. Ліквідатора Чорнобильської аварії, який отримав опромінення, стала турбувати блювота, яка виникає несподівано. Який препарат слід призначити хворому?

  1. Атропін

  2. Фосфалюгель

  3. Де-нол

  4. Резерпін

  5. * Метоклопрамід (церукал)

 828. Лікування гельмінтозів полягає у застосуванні антигельмінтного препарату в комбінації з проносним засобом. Котрий з проносних засобів не можна застосовувати з екстрактом чоловічої папороті?

  1. Магнію сульфат

  2. Натрію сульфат

  3. Фенолфталеїн

  4. Сенадексин

  5. * Олія рицинова

 829. Мати звернулася в аптеку зі скаргами на поганий апетит у дитини. Який засіб стимулює апетит?

  1. * настоянка полину

  2. фепранон

  3. кофеїн

  4. анальгін

  5. магнію оксид

 830. На третій день після резекції шлунка виникла атонія кишечнику. Який препарат необхідно застосувати?

  1. Атропiну сульфат

  2. Бензогексонiй

  3. Но-шпу

  4. * Прозерин

  5. Пiрилен

 831. Належить до засобів, що викликають підвищення моторики кишечнику, діє в основному на товсту кишку, може кумулюватись і подразнювати нирки, забарвлює сечу у червоний колір.

  1. Корінь ревеню

  2. Магнію сульфат

  3. Натрію сульфат

  4. Бісакодил

  5. * Фенолфталеїн

 832. Небезпека виникнення раку шлунка при інфікованості Helicobacter pylori складає:

  1. 80 %

  2. 8 %

  3. * 2 %

  4. 20 %

  5. 10 %

 833. Основною причиною хронічного гастриту типу В вважають:

  1. Нераціональне харчування

  2. Куріння

  3. Зловживання алкоголем

  4. * Інфікування Helicobacter pylori

  5. Розвиток запального процесу слизової оболонки шлунку

 834. Пацієнтка 57 років, за спеціальністю бухгалтер, у зв’язку з хронічними закрепами приймала за призначенням лікаря екстракт крушини сухий, який протягом 2-х тижнів виявляв позитивну лікувальну дію, але далі його ефективність суттєво зменшилась. Визначте, яка реакція розвинулася в хворої у відповідь на повторне введення ліків?

  1. Кумуляція

  2. Тахіфілаксія

  3. Медикаментозна залежність

  4. Гіперреактивність

  5. * Толерантність

 835. Після вживання ацетилсаліцилової кислоти у пацієнта з’явився біль в ділянці шлунка як наслідок загострення виразкової хвороби. Що лежить в основі ульцерогенності вказаного препарату?

  1. * Антипростагаландинова дія

  2. Спазм судин

  3. Імунодепресивний ефект

  4. Жовчогінна дія

  5. Стимулює дію пепсину

 836. Після тривалої терапії препаратом з кори крушини, його проносний ефект зменшився. Яке явища обумовило цей процес?

  1. Тахіфілаксія

  2. Лікарська залежність

  3. Алергія

  4. * Звикання

  5. Синдром відміни

 837. Порекомендуйте хворому, що звернувся в аптеку антацидний засіб з резорбтивною дією

  1. магнію оксид

  2. натрію гідрокарбонат

  3. алюмінію гідроксид

  4. магнію гідроксид

  5. * альмагель

 838. Поясніть хворому, який звернувся в аптеку, чому при гострому панкреатиті призначають контрикал?

  1. пригнічення активності гіалуронідази

  2. розслаблює сфінктер Одді, збільшує виділення секрету

  3. пригнічує активність трипсину

  4. * зменшує секрецію трипсиногену

  5. пригнічує секрецію жовчі

 839. При відпуску з аптеки настоянки полину хворий запитав: «Як слід вживати гіркоти для стимуляції апетиту»?

  1. * за 15-20 хвилин до їди

  2. після їди

  3. під час їди

  4. за 1 годину до їди

  5. 30 хвилин після їди

 840. Розповсюдженість хронічного гастриту в Україні складає:

  1. 72,2 %

  2. 90-95 %

  3. * 45-65 %

  4. 90 %

  5. 56,6 %

 841. Старший чоловік звернувся у лікарню. У нього діагностовано гострий панкреатит. Вкажіть засіб, що використовується при цьому захворюванні:

  1. панкреатин

  2. * контрикал

  3. панзинорм

  4. фестал

  5. холензим

 842. Сусідка попросила у вас ложку соди для зменшення печії в епігастральній ділянці. Що обмежує застосування натрію гідрокарбонату як антацидного засобу?

  1. проносна дія

  2. недостатня ефективність

  3. великий латентний період

  4. виникнення ацидозу

  5. * вторинна хвиля гіперсекреції HCl

 843. Схеми лікування хронічного гастриту типу В включають групи препаратів:

  1. * Антибіотики+Н2-гістаміноблокатори+інгібітори «протонної помпи»

  2. Антацидні засоби+Н2-гістаміноблокатори+інгібітори «протонної помпи»

  3. Антихолінестеразні+антибіотики+антациди

  4. Сукральфат+в’яжучі та обволікаючі+ферменти

  5. Сукральфат+в’яжучі та обволікаючі+ферменти+препарати заліза

 844. У дитини у важкому стані раптово виникла блювота. Назвіть нейролептичний засіб, який має виражену протиблювотну дію:

  1. * етаперазин

  2. скополамін

  3. аерон

  4. метоклопрамід

  5. дипразин

 845. У жінки 42 років при ультразвуковому дослідженні виявлено конкремент розміром 0,3 см у жочному міхурі та велику кількість дрібних утворень. Назвіть засіб, що сприяє виведенню жовчі:

  1. но-шпа

  2. * холосас

  3. силібор

  4. холензим

  5. нікотин

 846. У жінки 68 років з гіпертонічною хворобою чосто виникають проноси. Визначити групу речовин, які знижують тонус кишківника і жовчних шляхів, знижують секрецію залоз шлунку, блокують М-холінорецептори, але не змінюють АТ:

  1. антихолінестеразні

  2. гангліоблокатори

  3. спазмолітики міотропної дії

  4. * М-холінолітики

  5. М-холіноміметики

 847. У старшої жінки діагностовано атонію кишечника. Допоможіть лікарю вибрати лікарський препарат:

  1. атропіну сульфат

  2. папаверину гідрохлорид

  3. прозерин

  4. но-шпа

  5. * фосфакол

 848. У стаціонар поступив хворий з діагнозом “Виразкова хвороба 12-палої кишки в фазі загострення.” Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної і кислото утворюючої функції шлунку. Виберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунку за рахунок блокади Н 2-рецепторів.

  1. Екстракт красавки сухий

  2. Атропін

  3. * Ранітидин

  4. Метацин

  5. Платифілін

 849. У стаціонар поступив хворий з діагнозом «виразкова хвороба 12-палої кишки в фазі загострення». Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної і кислотоутворюючої функції шлунку. Виберіть препарат, який знизить секреторну функцію залоз шлунку за рахунок блокади Н2-рецепторів:

  1. * ранітидин

  2. екстракт красавки сухий

  3. атропін

  4. метацин

  5. платифілін

 850. У студента 3 курсу після їжі відмічається важкість в епігастральній діляянці. Назвіть групу речовин, яка знижує секрецію залоз шлунку:

  1. Н-холіноміметики

  2. М-холіноміметики

  3. * антихолінестеразні

  4. адреноміметики

  5. М-холіноблокатори

 851. У хворого 40 років виразка шлунку на стадії загострення із значним больовим та диспептичним синдромом. Допоможіть лікару підібрати адекватне лікування

  1. атропіну сульфат

  2. * пірілен

  3. папаверину гідрохлорид

  4. но-шпа

  5. фамотидин

 852. У хворого 40 років, виразка шлунку у стадії загострення із значним підвищенням кислотності шлункового соку, больовим та диспептичним синдромом. Виберіть відповідний засіб:

  1. Аллохол

  2. Папаверіну гідрохлорид

  3. Но-шпа

  4. Платифіліну гідротартрат

  5. * Фамотидін

 853. У хворого атонія жовчного міхура, ускладнена жовчнокам’яною хворобою. Яка із запропонованих груп може бути запропонована для посилення евакуації жовчі в кишечник в цих умовах?

  1. Магнію сульфат ін’екційно

  2. * Магнію сульфат всередину

  3. Кислоту дегідрохолеву

  4. Легалон

  5. Но-шпу

 854. У хворого з виразковою хворобою шлунка виявлено Helicobacter pylors. Який з нижче перерахованих препаратів доцільно використати у цьому випадку?

  1. Бісептол

  2. Ентеросептол

  3. * Метронідазол

  4. Левоміцетин

  5. Сульфадиметоксин

 855. У хворого з високою кислотністю шлункового соку поставлений діагноз виразки шлунка. Яка речовина з перерахованих найбільше сильно пригнічує секрецію соляної кислоти?

  1. Атропін

  2. Ранітидин

  3. Пірензепін

  4. * Омепразол

  5. Альмагель

 856. У хворого з проносними явищами з’явилися спастичні болі навколо пупка в області тонконо кишечника. Який препарат треба застосувати для терапевтичної допомого хворому?

  1. карбохолін

  2. кислота дигідрохолева

  3. * прозерин

  4. натрію сульфат

  5. но-шпа

 857. У хворого на виразкову хворобу шлунка з гіперацидним синдромом відзначається схильність до закрепів. Який антацидний препарат раціонально йому призначити?

  1. Натрію гідрокарбонат

  2. Алюмінію гідроокис

  3. * Магнію окис

  4. Сукральфат

  5. Ранітидин

 858. У хворого після операції резекції шлунку на 2-3 день не відновилась перистальтика кишечника. Що потрібно призначити хворому для стимуляції функції шлунково-кишкового тракту?

  1. прозерин

  2. платифілін

  3. циклодол

  4. атропін

  5. * ацетилхолін

 859. У хворого після резекції шлунка розвинулась мегалобластична анемія. Який препарат необхідно призначити хворому?

  1. Заліза лактат

  2. Ферковен

  3. Вітамін В6

  4. * Вітамін В12

  5. Аскорбінова кислота

 860. У хворого, що звернувся в лікарню із скаргами на пронос діагностували амебну дизентерію. В комплексне лікування був включений тетрациклін. Назвати вид дії призначеного препарату?

  1. * Етіотропна дія

  2. Пряма дія

  3. Рефлекторна дія

  4. Основна дія

  5. Незворотна дія

 861. У хворого, що звернувся в лікарню із скаргами на пронос діагностували амебну дизентерію, в комплексне лікування був включений тетрациклін. Назвати вид дії призначеного препарату?

  1. Пряма дія

  2. Рефлекторна дія

  3. Основна дія

  4. * Етіотропна дія

  5. Незворотна дія.

 862. У хворого, що проходить у стаціонарі курс лікування з приводу виразкової хвороби шлунку, супутнім захворванням є глаукома. Препарати якої групи не рекомендуються включати у фармакотерапію такого хворого?

  1. холінолітики

  2. антациди

  3. блокатори гістамінових рецепторів

  4. * спазмолітики міотропної дії

  5. анальгетики

 863. У хворого, який звернувся до лікаря діагностували анацидний гастрит. Для покращення роботи шлунку хворому призначили таблетки ацедин-пепсину. Який вид лікування був призначений хворому?

  1. Симптоматична терапія

  2. Профілактичне застосування

  3. * Замісна терапія

  4. Етіотропна терапія

  5. Каузальна терапія

 864. У хірургічне відділення лікарні поступила хвора з явищами гострого панкреатиту: блюванням, проносом, сильним оперізуючим болем у животі, слабкістю, гіпотензією, збезводненням організму. Який препарат з антиферментною

  1. Анальгін

  2. * Контрикал

  3. Адреналін

  4. Атропіну сульфат

  5. Натрію гідрокарбонат

 865. У чоловіка 83 років з малорухливим способом життя через болючість колінних суглобів часто розвиваються запори. Вказати сольовий послаблюючий засіб:

  1. екстракт крушини

  2. рецинова олія

  3. * магнію сульфат

  4. таблетки ревеню

  5. фенолфталеїн

 866. Хвора у віці 69 років страждає хронічним запором, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечнику. Який з перерахованих препаратів доцільно призначити?

  1. Натрію сульфат

  2. Касторова олія

  3. Прозерин

  4. Магнію сульфат

  5. * Сенадексин

 867. Хворий 30 років звернувся до лікаря зі скаргами на пронос і болі в животі протягом 5 днів, підвищення температури тіла до 37,5оС з ознобами. На передодні хворий був у лісі, де випив води з відкритого водоймища. Встановлено бактеріологічно підтверджений діагноз: амебна дизентерія. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання.

  1. Левамізол

  2. * Метронідазол

  3. Левоміцетин

  4. Фталазол

  5. Сенадексин

 868. Хворий 40 років був доставлений у лікарню у стані гострого приступу печінкової кольки з скаргами на нестерпні болі у правому боці. Він знаходився у вимушеному положенні. Який препарат треба ввести в першу чергу для усунення больового синдрому?

  1. Промедол

  2. * Атропін

  3. Анальгін

  4. Пентазоцин

  5. Морфін

 869. Хворий 40 років був доставлений у лікарню у стані гострого приступу печінкової кольки з скаргами на нестерпні болі у правому боці. Він знаходився у вимушеному положенні. Який препарат треба ввести в першу чергу для усунення больового синдрому?

  1. Промедол

  2. * Атропін

  3. Анальгін

  4. Пентазоцин

  5. Морфін

 870. Хворий довгий час вживав антибіотики широкого спектру, що викликали зниження апетиту, нудоту, проносну дію, випорожнення з гнилісним запахом, схуднення. Про яку побічну дію йде мова?

  1. Пряма подразнююча дія

  2. Алергічна реакція

  3. Нефротоксична дія

  4. Гепатотоксична дія

  5. * Дисбактеріоз

 871. Хворий з виразковою хворобою шлунку приймав антацидний препарат альмагель. Для лікування гострого бронхіту йому призначили антибіотик метициклін. Проте протягом 5 днів температура не знизилась, кашель і характер харкотиння не змінились. Лікар прийшов до висновку про несумісність ліків при їх взаємодії. Про який саме вид несумісності ліків йде мова?

  1. Фармацевтична

  2. Фармакодинамічна

  3. * Фармакокінетична на етапі всмоктування

  4. Фармакокінетична на етапі біотрансформації

  5. Прямий антагонізм

 872. Хворий з гіперацидним гастритом звернувся до лікаря. Допоможіть йому вибрати засіб з групи Н2-гістаміноблокаторів для зменшення кислотності шлункового соку:

  1. магнію оксид

  2. * ранітидин

  3. омепразол

  4. гастроцепін

  5. алюмінію гідроксид

 873. Хворий з хронічним гіперацидним гастритом для усунення печії приймає антацидний засіб, після прийому якого відмічає покращення, однак разом з тим виникає відчуття розпирання в шлунку. Який із перерахованих препаратів міг викликати вказаний побічний ефект.

  1. * Натрію гідрокарбонат

  2. Магнію окис

  3. Магнію трисилікат

  4. Алюмінію гідроокис

  5. Пепсин

 874. Хворий звернувся до лікаря із скаргами на дисфункцію кишечнику. Лікар констатував симптоми дуоденіту, ентериту. При лабораторному дослідженні поставлено діагноз: лямбліоз. Який препарат слід призначити?

  1. Еритроміцин

  2. Мономіцин

  3. * Метронідазол

  4. Хінгамін

  5. Тетрациклін

 875. Хворий із хронічним закрепом приймав щодня одну таблетку “Сенадексин”. Через деякий час для отримання ефекту він змушений був приймати по 2 таблетки. Укажіть, як називається такий тип зміни дії лікарських речовин:

  1. Лікарська залежність

  2. * Звикання

  3. Ідіосинкразія

  4. Сенсибілізація

  5. Кумуляція

 876. Хворий надійшов у хірургічне відділення з діагнозом: гострий панкреатит, розпочато консервативне лікування. Призначення якого препарату є патогенетично обґрунтовано?

  1. Трипсин

  2. Хімотрипсин

  3. * Контрикал

  4. Панкреатин

  5. Фібринолізин

 877. Хворий після їжі приймав фестал для покращення травлення. Через деякий час у нього виникли небажані явища. Які протипокази до призначення фесталу?

  1. метеоризм

  2. * гострий панкреатит

  3. гастрит

  4. захворювання нирок

  5. анемії

 878. Хворий поступив у хірургічне відділення з діагнозом гострий панкреатит, розпочато консервативне лікування. Призначення якого препарату є патогенетично обгрунтовану?

  1. * контрикал

  2. трипсин

  3. хімотрипсин

  4. панкреатин

  5. фібринолізин

 879. Хворий похилого віку страждає хронічним закрепом, в основі якого лежить гіпотонія товстого кишечнику. Який препарат слід призначити хворому?

  1. Натрію сульфат

  2. * Бісакодил

  3. Касторову олію

  4. Ацеклідин

  5. Прозерін

 880. Хворий скаржиться на болі у шлунку, печію. При обстеженні шлункового соку виявлено підвищення кислотності шлункового соку. Що необхідно призначити хворому для нейтралізації кислотності шлункового соку?

  1. Атропіну сульфат

  2. Папаверину гідрохлорид

  3. Прозерин

  4. * Альмагель

  5. Бензогексоній

 881. Хворий тривалий час лікувався віх хронічного запору сенадексином. Однак, через декілька тижнів, послаблюючий ефект препарату знизився. З чим це може бути пов’язано?

  1. * Звикання

  2. Лікарська залежність

  3. Матеріальна кумуляція

  4. Функціональна кумуляція

  5. Сенсибілізація.

 882. Хворим на гастрит А показані в’яжучі та обволікаючі препарати:

  1. * Вісмуту нітрат

  2. Листя подорожника великого

  3. Обліпіхова та шипшинова олія

  4. Панзінорм

  5. Вентер

 883. Хворому виразковою хворобою шлунку на фоні підвищеної кислотності шлункового соку в стадії загострення (в анамнезі якого є глаукома) необхідно призначити М-холіноблокуючий засіб. Якому з наведених засобів надати перевагу, враховуючи супутні захворювання?

  1. * Метацин

  2. Спазмолітин

  3. Атропін

  4. Скополамін

  5. Гоматропін

 884. Хворому для купірування кишкової кольки призначено атропіну сульфат. Яке із названих захворювань може служити протипоказанням в цьому випадку?

  1. A. Бронхіальная астма

  2. B. Синусова брадикардія

  3. * C. Глаукома

  4. D. Гіпотонія

  5. E. Головокружіння

 885. Хворому з виразковою хворобою шлунку призначили фамотидин. Кислотність шлункового соку значно знизилась. Який механізм лежить в основі дії даного препарату?

  1. пригнічення активності Н+К+АТФ-ази

  2. блокада Н1-гістамінових рецепторів

  3. блокада М1-холінорецепторів

  4. * блокада Н2-гістамінових рецепторів

  5. блокада Н-холінорецепторів симпатичних гангліїв

 886. Хворому з виразкою 12-палої кишки на фоні підвищеної секреторної функції був призначений засіб для зниження секреції. У процесі лікування диспептичні явища значно зменшилися, але хворого почали турбувати сухість в ротовій порожнині та порушення зору. Який препарат застосовував хворий?

  1. маалокс

  2. * гастроцепін

  3. ранітидин

  4. омепразол

  5. вікалін

 887. Хворому з дискінезією жовчовивідних шляхів та закрепами лікар призначив жовчогінний засіб, який має ще значну послаблюючу дію. Який засіб призначив лікар?

  1. Алохол

  2. Холосас

  3. Холензим

  4. * Магнію сульфат

  5. Нікодин

 888. Хворому з неоперабельним раком шлунку призначили промедол для зняття вираженого больового синдрому. З часом хворий відмітив зменшення знеболюючого ефекту та тривалості дії препарату, різке посилення болів у всьому тілі. Лікар пояснив це тим, що:

  1. * Розвинулось звикання

  2. Виникла тахіфілаксія

  3. Розвинулась психічна залежність

  4. Промедол здатний до кумуляції

  5. Зменшилась реабсорбція промедолу в канальцях нирок

 889. Хворому з хронічним гастроентероколітом та гепатохолециститом необхідно призначити препарат для покращення поцесів травлення. Який з названих засобів найбільш ефективний?

  1. сік шлунковий натуральний

  2. пепсин

  3. панкреатин

  4. фестал

  5. * кислота хлоридна

 890. Хворому призначено препарат з вираженими лiпофiльними властивостями. Який головний механізм дії?

  1. Активний транспорт

  2. Фiльтрацiя

  3. * Пасивна дифузія

  4. Пiноцитоз

  5. Зв’язування з транспортними білками

 891. Чоловік 37 років госпіталізований до хірургічного відділення з явищами гострого панкреатиту (блювота, пронос, брадикардія, гіпотензія, слабість, явища зневоднювання організму). Який препарат найбільш доцільно використати в першу чергу?

  1. Но-шпа

  2. Платифілін

  3. * Контрикал

  4. Етаперазин

  5. Ефедрин

 892. Чоловік 47 років поступив до хірургічного відділення з явищами гострого панкреатиту: блювання, пронос, брадикардія, гіпотензія, слабкість, явища зневоднення організму. Який препарат найбільш доцільно використати в першу чергу?

  1. но-шпу

  2. платифілін

  3. ефедрин

  4. етаперазин

  5. * контрикал

 893. Чоловіку 42 років, що страждає на виразкову хворобу 12-палої кишки призначені такі препарати: де-нол, ампіцилін, метронідазол. Терапія виявилась доцільною. Яка основна причина високої ефективності цього комплексу препаратів?

  1. Зменшення впливу патогенної флори кишечника

  2. Підсилення резистентності слизової оболонки 12-палої кишки

  3. Підсилення синтезу простагландинів

  4. * Пригнічення Helycobacter pylori

  5. Покращення мікро циркуляції

 894. Юнак 23 років з діагнозом виразкова хвороба шлунку надійшов до гастроентерологічного відділення в зв’язку з частими рецидивами і незадовільною дією попереднього лікування. Хворий одержував в’яжучі, холіно-, гістаміно- та H+К+-АТФ-аза-блокатори. Яку групу препаратів найбільш доцільно використати?

  1. Транквілізатори

  2. Сульфаніламіди

  3. * Антибіотики

  4. Гормони

  5. Вітаміни

 895. Юнак захворів на гостру диспепсію. Є потреба застосувати сульфаніламідний препарат, що не всмоктується у кишечнику. Який саме?

  1. Норсульфазол

  2. * Фталазол

  3. Етазол

  4. Сульфадиметоксин

  5. Сульфален

 896. Яка група лікарських засобів спроможна сприяти реабілітації пошкодженої СОШ, позитивно впливаючи на морфологічні зміни, регрес перебудовних змін, стан перекисного окиснення ліпідів, проліферативну активність епітеліоцитів та глибину залягання Helicobacter pylori:

  1. Полівітамінні комплекси

  2. * Антиоксиданти

  3. Антибіотики

  4. В’яжучі та обволікаючі

  5. Мембраностабілізатори

 897. Яка група препаратів не входить у схеми лікування ХГ В:

  1. Антихолінестеразні

  2. * Н1-блокатори

  3. Антибіотики

  4. М-холінолітики

  5. Антацидні

 898. Який засіб доцільно призначати хворому з гіперацидним синдромом і схильністю до закрепів?

  1. натрію сульфат

  2. натрію гідрокарбонат

  3. алюмінію гідроксид

  4. магнію сульфат

  5. * магнію оксид

 899. Який препарат доцільно призначити хворому на хронічний гастрит з підвищеною секреторною функцією?

  1. * Гастроцепін

  2. Панкреатин

  3. Пепсин

  4. Контрикал

  5. Дезопімон

 900. Який препарат не входить у модель з оптимальними затратно-ефективними показниками:

  1. Омепразол

  2. * Де-нол

  3. Тетрациклін

  4. Метронідазол

  5. Кларитроміцин і амоксицилін

 901. Виберіть недоліки методу «витрати-користь»:

  1. співвідношення показників якості очікуваних років життя і якості життя в ці роки

  2. складність визначення показників користі

  3. відсутність необхідності оцінити результати лікування у грошовому виразі

  4. можливість враховувати переваги для пацієнта при виборі мадичних втручань

  5. * складність і суб’єктивність вимірювання користі результатів медичних втручань

 902. Виберіть недоліки методу «витрати-користь»:

  1. співвідношення показників якості очікуваних років життя і якості життя в ці роки

  2. складність визначення показників користі

  3. відсутність необхідності оцінити результати лікування у грошовому виразі

  4. можливість враховувати переваги для пацієнта при виборі мадичних втручань

  5. * складність і суб’єктивність вимірювання користі результатів медичних втручань

 903. Хворий 60 років протягом 9 років хворіє цукровим діабетом, отримує для корекції гіперглікемії інсулін-семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби. Через годину після прийому гіпотензивного препарату хворий відчув слабість, запаморочення, знизився артеріальний тиск і через кілька хвилин хворий знепритомнів. Виберіть необхідний засіб для терапії даного патологічного стану

  1. * глюкоза

  2. інсулін

  3. норадреналін

  4. натрію гідрокарбонат

  5. бемегрид

 904. Визначення найбільш дешевого методу лікування або препарату при однакової терапевтичної ефективності альтернативних технологій можливе за допомогою аналізу?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. * «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 905. Визначити з економічної точки зору схем лікування, яка характеризується мінімальними витратами на одиницю ефективності, можливо при застосуванні аналізу?

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 906. Хворий 60 років протягом 9 років хворіє цукровим діабетом, отримує для корекції гіперглікемії інсулін-семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби. Через годину після прийому гіпотензивного препарату хворий відчув слабість, запаморочення, знизився артеріальний тиск і через кілька хвилин хворий знепритомнів. Визначте патологічний стан, який розвинувся

  1. гострий розлад мозкового кровообігу

  2. гіперглікемічна кома

  3. кардіогенний шок

  4. * гіпоглікемічна кома

  5. гіпертонічний криз

 907. Відтворення – це:

  1. здатність відображати всі параметри фізичного і психологічного здоров’я

  2. * здатність давати при повторних вимірюваннях один і той же результат (при незмінності всіх інших параметрів)

  3. здатність точно відображати величину саме ту характеристику, яка вимірюється

  4. здатність відображати клінічно значимі вимірювання стану здоров’я кожного пацієнта

  5. здатність фіксувати індивідуальні розходження стану здоров різних пацієнтів

 908. Вказати недоліки аналізу загальної вартості захворювання:

  1. для визначення захворювання, яке приносить найбільш економічні витрати

  2. для визначення повної вартості

  3. для визначення витрат при використанні повноцінних методів фармакоекономічного аналізу

  4. для визначення вартості в окремих медичних закладах

  5. * не застосовується для оцінки альтернативних медичних технологій

 909. ?Вказати при якому фармакоекономічному аналізі вираховують показник QALY?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. * «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 910. ?Вказати при якому фармакоекономічному аналізі вираховують показник QALY?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. * «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 911. Для оптимізації розрахунків тарифів на медичну допомогу в межах окремої лікувальної установи використовується аналіз:

  1. * «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 912. До ендокринолога звернулась хвора 45 років із скаргами на підвищення апетиту, сухість слизових оболонок ротової порожнини, зростання діурезу. При обстеженні вперше виявлено інсулін незалежний діабет. Який з названих препаратів доцільно призначити хворій?

  1. Інсулін

  2. Адіурекрин

  3. * Глібенкламід

  4. Вазопресин

  5. Окситоцин

 913. За допомогою якого методу фармакоекономічного аналізу можна розрахувати вартість одиниці корисності, наприклад одного року якісного життя?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. * «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 914. За допомогою якого методу фармакоекономічного аналізу можна розрахувати вартість одиниці корисності, наприклад одного року якісного життя?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. * «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 915. Завдяки застосуванню медичної технології знижуються майбутні витрати. Цю вигоду обчислюють як знижку (дисконт) витрат, які виникають при використанні певного лікування за формулою:

  1. ІКЕВ = (витрати 1 – витрати 2) / індекс QАLУ

  2. ІКЕВ = (витрати 1 – витрати 2) / (ефективність 1 – ефективність 2)

  3. * NВ = (В1 – С1) / (1 + r) + ...+ (Вn – Сn) / (1 + r)n+1

  4. NВ = (В1 – С1) / (1 + r) + (В2 – С2) / (1 + r)2

  5. Р = Вигода у грн. / Витрати у грн.

 916. Завдяки застосуванню медичної технології знижуються майбутні витрати. Цю вигоду обчислюють як знижку (дисконт) витрат, які виникають при використанні певного лікування за формулою:

  1. ІКЕВ = (витрати 1 – витрати 2) / індекс QАLУ

  2. ІКЕВ = (витрати 1 – витрати 2) / (ефективність 1 – ефективність 2)

  3. * NВ = (В1 – С1) / (1 + r) + ...+ (Вn – Сn) / (1 + r)n+1

  4. NВ = (В1 – С1) / (1 + r) + (В2 – С2) / (1 + r)2

  5. Р = Вигода у грн. / Витрати у грн.

 917. Зазначте одиниці і критерії, що використовуються при оцінці результатів фармакоекономічних досліджень.

  1. встановлена добова доза

  2. вища добова доза

  3. * курсова доза

  4. вища разова доза

  5. терапевтична доза

 918. Зазначте одиниці і критерії, що використовуються при оцінці результатів фармакоекономічних досліджень.

  1. встановлена добова доза

  2. вища добова доза

  3. * курсова доза

  4. вища разова доза

  5. терапевтична доза

 919. Згідно європейських рекомендацій найбільш дослідженим щодо ефективності препаратом початкового лікування цукрового діабету ІІ типу є:

  1. гліклазид

  2. * глібенкламід

  3. толбутамід

  4. гліпірид

  5. метформін

 920. Індекс QАLУ одержують шляхом математичних обчислень величин:

  1. ефективності і вартості

  2. вигоди і вартості

  3. користі і вартості

  4. * ефективності і користі

  5. користі і вигоди

 921. Індекс QАLУ одержують шляхом математичних обчислень величин:

  1. ефективності і вартості

  2. вигоди і вартості

  3. користі і вартості

  4. * ефективності і користі

  5. користі і вигоди

 922. Інкрементальний коефіцієнт ефективності витрат обчислюється за формулою:

  1. індекс QАLУ / (витрати 1 – витрати 2)

  2. (ефективність 1 – ефективність 2) / (витрати 1 – витрати 2)

  3. * (витрати 1 – витрати 2) / (ефективність 1 – ефективність 2)

  4. (витрати 1 – витрати 2) / (користь 1 – користь 2)

  5. (витрати 1 – витрати 2) / (вигода 1 – вигода 2)

 923. Інкрементальний коефіцієнт ефективності витрат обчислюється за формулою:

  1. індекс QАLУ / (витрати 1 – витрати 2)

  2. (ефективність 1 – ефективність 2) / (витрати 1 – витрати 2)

  3. * (витрати 1 – витрати 2) / (ефективність 1 – ефективність 2)

  4. (витрати 1 – витрати 2) / (користь 1 – користь 2)

  5. (витрати 1 – витрати 2) / (вигода 1 – вигода 2)

 924. Критерії оцінки якості життя згідно з ВООЗ.

  1. Якості життя, пов’язана з матеріальним чинником.

  2. Оптимальних вибір ЛЗ

  3. * Навколишнє середовище

  4. Оцінка вартості лікування

  5. Оцінка прямих медичних витрат

 925. Критерії оцінки якості життя згідно з ВООЗ.

  1. Якості життя, пов’язана з матеріальним чинником.

  2. Оптимальних вибір ЛЗ

  3. * Навколишнє середовище

  4. Оцінка вартості лікування

  5. Оцінка прямих медичних витрат

 926. Метод «витрати-вигода» застосовується у випадках, коли:

  1. * порівнюються втручання при різних захворюваннях

  2. порівнюються втручання, одне з яких оцінено в одиницях користі

  3. якість життя є важливим показником результату захворювання

  4. порівнюються втручання, які мають суттєву різницю в ефективності

  5. порівнюються втручання, які мають однакові результати при різній вартості

 927. Метод «витрати-вигода» застосовується у випадках, коли:

  1. * порівнюються втручання при різних захворюваннях

  2. порівнюються втручання, одне з яких оцінено в одиницях користі

  3. якість життя є важливим показником результату захворювання

  4. порівнюються втручання, які мають суттєву різницю в ефективності

  5. порівнюються втручання, які мають однакові результати при різній вартості

 928. Метод фармакоекономічного аналізу мінімізації витрат проводять для:

  1. * Фармакоекономічних досліджень генеричних препаратів

  2. Визначення повної вартості захворювання

  3. Визначення тарифу

  4. Проведення аналізу чутливості

  5. Встановлення ефективності терапії

 929. Метод фармакоекономічного дослідження, який дозволяє оцінити вплив змін вихідних параметрів, взятих у фармакоекономічні розрахунки на результати цих розрахунків і визначити стійкість виявлених закономірностей називається:

  1. «вартості захворювання»

  2. «витр ати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-вигода»

  5. * аналіз чутливості

 930. Метод фармакоекономічного дослідження, який дозволяє оцінити вплив змін вихідних параметрів, взятих у фармакоекономічні розрахунки на результати цих розрахунків і визначити стійкість виявлених закономірностей називається:

  1. «вартості захворювання»

  2. «витр ати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-вигода»

  5. * аналіз чутливості

 931. Методика оцінки якості життя.

  1. * Анкетно-опитувальні дані.

  2. Аналіз споживання ЛЗ.

  3. Зміна фізіологічних параметрів.

  4. Зміна біохімічних параметрів.

  5. Оцінка вартості лікування.

 932. Методика оцінки якості життя.

  1. * Анкетно-опитувальні дані.

  2. Аналіз споживання ЛЗ.

  3. Зміна фізіологічних параметрів.

  4. Зміна біохімічних параметрів.

  5. Оцінка вартості лікування.

 933. Назвіть переваги методу «витрати-утилітарність»:

  1. співвідношення показників якості очікуваних років життя і якості життя в ці роки

  2. складність визначення показників користі

  3. відсутність необхідності оцінити результати лікування у грошовому виразі

  4. * можливість враховувати переваги для пацієнта при виборі мадичних втручань

  5. складність і суб’єктивність вимірювання користі результатів медичних втручань

 934. Назвіть переваги методу «витрати-утилітарність»:

  1. співвідношення показників якості очікуваних років життя і якості життя в ці роки

  2. складність визначення показників користі

  3. відсутність необхідності оцінити результати лікування у грошовому виразі

  4. * можливість враховувати переваги для пацієнта при виборі мадичних втручань

  5. складність і суб’єктивність вимірювання користі результатів медичних втручань

 935. Недоліком фармакоекономічного методу «витрати-вигода» є:

  1. можливість враховувати переваги пацієнта при виборі методу лікування

  2. складність врахування усіх витрат на медичні втручання у грошових одиницях

  3. можливість порівняти медичні технології з різними результатами і при різних захворюваннях

  4. неможливість створення умов для управління якістю медичної допомоги

  5. * складність оцінки результатів медичних технологій у грошовому виразі

 936. Недоліком фармакоекономічного методу «витрати-вигода» є:

  1. можливість враховувати переваги пацієнта при виборі методу лікування

  2. складність врахування усіх витрат на медичні втручання у грошових одиницях

  3. можливість порівняти медичні технології з різними результатами і при різних захворюваннях

  4. неможливість створення умов для управління якістю медичної допомоги

  5. * складність оцінки результатів медичних технологій у грошовому виразі

 937. Пацієнту, що хворіє на цукровий діабет та алергічний дерматит лікар призначив фторований гормональний препарат в мазі. На питання хворого, про переваги призначеного препарату над маззю гідрокортизону лікар пояснив, що:

  1. Посилює синтез інсуліну

  2. * Призначений препарат практично немає резорбтивної дії

  3. Діє короткочасно

  4. Діє слабше

  5. Коштує дешевше

 938. Перерахуйте переваги фармакоекономічного методу «витрати-вигода»:

  1. можливість оцінити доцільність медичного втручання з позиції вартості і ефективності

  2. можливість враховувати переваги пацієнта при виборі методу лікування

  3. складність врахування усіх витрат на медичні втручання у грошових одиницях

  4. * можливість порівняти медичні технології з різними результатами і при різних захворюваннях

  5. простота оцінки результатів медичних втручань і проведення розрахунків

 939. Перерахуйте переваги фармакоекономічного методу «витрати-вигода»:

  1. можливість оцінити доцільність медичного втручання з позиції вартості і ефективності

  2. можливість враховувати переваги пацієнта при виборі методу лікування

  3. складність врахування усіх витрат на медичні втручання у грошових одиницях

  4. * можливість порівняти медичні технології з різними результатами і при різних захворюваннях

  5. простота оцінки результатів медичних втручань і проведення розрахунків

 940. Після операції з приводу вузлового зобу у хворого наступного ранку почалися конвульсії які пов’язані з гіпокальціемією. Який з гормональних препаратів треба ввести хворому в першу чергу?

  1. * Паратиреоїдин

  2. Трийодтиронін

  3. Тиреоїдин

  4. Преднізолону гемісукцинат

  5. Дезокикортикостерону ацетат

 941. Після тіреоектомії у хворого розвинувся судомний стан (тетанія). За допомогою якого препарату можна його усунути?

  1. Трийодтироніну

  2. Меліктину

  3. Кальцитрину

  4. Ергокальціферолу

  5. * Кальцію хлориду

 942. Показник QALY – це:

  1. * кількість очікуваних років життя

  2. кількість якісних років життя

  3. кількість прожитих років життя

  4. якість життя

  5. кількість років життя, збережених в результаті проведеного лікування

 943. Показник QALY – це:

  1. * кількість очікуваних років життя

  2. кількість якісних років життя

  3. кількість прожитих років життя

  4. якість життя

  5. кількість років життя, збережених в результаті проведеного лікування

 944. При застосуванні якого фармакоекономічноге методу не враховується результати лікування

  1. * «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 945. При обстеженні у хворої жінки виявлено підвищена активність тиреоїдних гормонів. Який з препаратів необхідно призначити?

  1. L-тироксин

  2. Трийодтиронін

  3. Розчин Люголя

  4. * Мерказоліл

  5. Тиреоідин

 946. При проведенні фармакоекономічних досліджень методом «витрати-вигода» розрізняють види економічних вигод:

  1. соціальні

  2. прямі медичні

  3. прямі немедичні

  4. * невизначені

  5. фінансові

 947. При проведенні фармакоекономічних досліджень методом «витрати-вигода» для розрахунку непрямих вигод використовують способи:

  1. орієнтація на заклад охорони здоров’я

  2. «людського капіталу»

  3. * «азартної гри»

  4. «чистої вигоди»

  5. «готовності платити»

 948. При проведенні фармакоекономічних досліджень методом «витрати-вигода» розрізняють види економічних вигод:

  1. соціальні

  2. прямі медичні

  3. прямі немедичні

  4. * невизначені

  5. фінансові

 949. При проведенні фармакоекономічних досліджень методом «витрати-вигода» для розрахунку непрямих вигод використовують способи:

  1. орієнтація на заклад охорони здоров’я

  2. «людського капіталу»

  3. * «азартної гри»

  4. «чистої вигоди»

  5. «готовності платити»

 950. При тривалому використанні препарату у хворого виникли остеопороз, ерозії слизової шлунка, гіпокаліємія, затримка натрію і води, зменшення вмісту кортикотропіну у крові. Якій препарат було застосовано?

  1. Гідрохлортіазид

  2. Дигоксин

  3. * Преднізолон

  4. Індометацин

  5. Резерпін

 951. При якому методі фармакоекономічного аналізу враховуються переваги, які отримує пацієнт по відношенню до результатів медичного втручання?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. * «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 952. При якому методі фармакоекономічного аналізу враховується перш за все переваги, які отримає пацієнт і-о відношенню до тих чи інших результатів медичного втручання?

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 953. При якому методі фармакоекономічного аналізу враховуються переваги, які отримує пацієнт по відношенню до результатів медичного втручання?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. * «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 954. Розрахунок в грошових одиницях як витрат, так і результатів лікування проводиться при проведенні фармакоекономічного аналізу

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 955. Тестостерон і його аналоги збільшують масу скелетних м’язів, що дозволяє використовувати їх для лікування дистрофії. Взаємодією з яким клітинним субстратом обумовлена ця дія?

  1. Мембранними рецепторами

  2. Рибосомами

  3. Хроматином

  4. Білками-активаторами транскрипції

  5. * Ядерними рецепторами

 956. У хворого 58 років діагностовано цукровий діабет, а також ІІ ступінь ниркової недостатності. Який з препаратів за експертною оцінкою є найбільш ефективним і економічно вигідним?

  1. * гліквідон

  2. гліпізид

  3. глібенкламід

  4. метформін

  5. гліклазид

 957. У хворого діагностовано діабетичну кому. Концентрація цукру в крові становить 18,44 ммоль/л. Який з цукровознижуючих препаратів необхідно призначити даному хворому?

  1. * Інсулін короткої дії

  2. Інсулін середньої тривалості дії

  3. Інсулін тривалої дії

  4. Препарат із групи бігуанідів

  5. Препарат із групи похідних сульфонілсечовини

 958. У хворого діагностовано діабетичну кому. Який цукрознижуючий препарат необхідно призначити цьому хворому?

  1. * інсулін короткої дії

  2. інсулін середньої дії

  3. інсулін тривалої дії

  4. препарат з групи бігуанідів

  5. препарат із групи похідних сульфонілсечовини

 959. У хворого після видалення щитовидної залози виникли напади судом. Який препарат треба призначити в даному випадку?

  1. * Паратиреоїдин

  2. Тироксин

  3. Iнсулін

  4. Соматотропін

  5. Преднізолон

 960. У хворого цукровим діабетом після ін’єкції інсуліну виникло зниження артеріального тиску, холодний піт, втрата свідомості. Указати препарат, показаний для зняття цього явища?

  1. * Глюкоза

  2. Преднізолон

  3. Кордіамін

  4. Мезатон

  5. Бутамід

 961. У хворого цукровим діабетом, ускладненим гіперглікемічною комою необхідно усунути кето ацидоз. Розчин якого препарату, що є внутрішньоклітинним буфером, варто застосувати?

  1. Розчин натрію гідрокарбонату

  2. * Трисамін

  3. Розчин натрію лактату

  4. Hеогемодез

  5. Розчин Рингера

 962. У хворого, що тривало отримував глюкокортикоїди, в результаті відміни препарату виникло загострення наявного захворювання, зниження артеріального тиску, слабкість. Ці явища можна пов’язати з:

  1. Звикання до препарату

  2. Сенсибілізацією

  3. Гіперпродукцією АКТГ

  4. Кумуляцією

  5. * Виникнення недостатності наднирників

 963. У хворої 52 років невдовзі після операції видалення щитовидної залози з’явились оніміння кінцівок, парестезії, лабораторно діагностовано гіпокальціємію. Який гормональний препарат слід призначити?

  1. Тиреоідин

  2. АКТГ

  3. Тироксин

  4. Трийодтиронін

  5. * Паратиреоідин

 964. Фактори, які мають вплив медичного втручання на якість життя пацієнтів:

  1. * швидкість настання очікуваного пацієнтом ефекту

  2. тривалість збереження очікуваного пацієнтом ефекту

  3. ймовірність позитивного ефекту

  4. простота досягнення ефекту

  5. вартість досягнення ефекту

 965. Фактори, які мають вплив медичного втручання на якість життя пацієнтів:

  1. * швидкість настання очікуваного пацієнтом ефекту

  2. тривалість збереження очікуваного пацієнтом ефекту

  3. ймовірність позитивного ефекту

  4. простота досягнення ефекту

  5. вартість досягнення ефекту

 966. Формула розрахунку коефіцієнта «витрати-утилітарність»:

  1. витрати / користь

  2. витрати / вигода

  3. витрати / ефективність

  4. * користь / витрати

  5. вигода / витрати

 967. Формула розрахунку коефіцієнта «витрати-утилітарність»:

  1. витрати / користь

  2. витрати / вигода

  3. витрати / ефективність

  4. * користь / витрати

  5. вигода / витрати

 968. Характеристика фізичного, психологічного, емоційного і соціального функціонування людини, що базується на її суб'єктивному сприйнятті, відчуття свого положення в житті в залежності від культурних особливостей і системи цінностей та у взаємозв'язку з її цілями, бажаннями, стандартами і турботами – це:

  1. користь

  2. вигода

  3. якість життя

  4. * якість життя (за визначенням ВООЗ)

  5. утилітарність

 969. Характеристика фізичного, психологічного, емоційного і соціального функціонування людини, що базується на її суб'єктивному сприйнятті, відчуття свого положення в житті в залежності від культурних особливостей і системи цінностей та у взаємозв'язку з її цілями, бажаннями, стандартами і турботами – це:

  1. користь

  2. вигода

  3. якість життя

  4. * якість життя (за визначенням ВООЗ)

  5. утилітарність

 970. Хвора Е., 63 роки, діагноз: цукровий діабет. Ендокринолог почав лікування з призначення бутаміду. Укажіть механізм дії цього засобу

  1. * активує ?-клітини острівків Лангерганса

  2. підсилює руйнування глюкози

  3. забезпечує транспорт глюкози безпосередньо в клітини

  4. підсилює руйнування білків

  5. стимулює гіпоталамічні центри

 971. Хвора Е., 63 роки., діагноз: інсулін незалежний цукровий діабет. Ендокринолог почав лікування з призначення бутаміду. Укажіть механізм дії цього засобу.

  1. Зменшує всмоктування глюкози в кишечнику

  2. Гальмує транспорт глюкози в клітини

  3. Підсилює руйнуванню білків

  4. * Активує бета-клітини островків Лангерганса

  5. Стимулює гіпоталамічні центри

 972. Хворий 45 років скаржиться на постійну спрагу, виражену поліурію. Рівень глюкози в плазмі крові 5 ммоль/л, у сечі вона відсутній. Діагноз – нецукровий діабет. Який з пропонованих засобів варто вибрати для його лікування?

  1. Інсулін

  2. Дезоксикортикостерон

  3. * Адіурекрин

  4. Гідрокортизон

  5. Преднізолон

 973. Хворий 60 років протягом 9 років хворіє на цукровий діабет, отримує для корекції гіперглікемії інсулін – семіленте. 10 днів тому почав лікування гіпертонічної хвороби анаприліном. Через годину після прийому гіпотензивного препарату розвинулась гіпоглікемічна кома. Який механізм виникнення гіпоглікемії за умови призначення анаприліна?

  1. * Пригнічення глікогенолізу

  2. Зменшення виділення періоду напіввиведення глюкагону

  3. Збільшення періоду напіввиведення інсуліну-семіленте

  4. Збільшення біодоступності інсуліну-семіленте

  5. Зменшення всмоктування глюкози

 974. Хворий був доставлений до лікарні в коматозному стані. В анамнезі цукровий діабет. При огляді: дихання Кусмауля, зниження АТ, у видихуваному повітрі запах ацетону. Після проведеної невідкладної терапії стан покращився. Який препарат був введений хворому?

  1. Адреналін

  2. Ізодрин

  3. Букаркам

  4. Глібенкламід

  5. * Інсулін

 975. Хворий з діагнозом цукровий діабет пред’явив скарги на в’ялість, апатію, утруднене дихання. Об’єктивно: свідомість спутана, шкірні покриви та слизові бліді, сухі, риси обличчя загострені, очі запавші. АТ 100/60 мм рт. ст., пульс слабкий, частий запах ацетону з рота, прояви гіперглікемічної коми. Який препарат необхідно ввести для купіювання даного стану?

  1. Манініл

  2. Протамін-цинк-інсулін

  3. Бутамід

  4. Глібенкламід

  5. * Інсулін

 976. Хворий з нейродермітом на протязі тривалого часу використовував дексаметазон. При обстеженні в нього виявили підвищення рівня цукру в крові. Вплив глюкокортикостероїдів на яку ланку обміну вуглеводів призводить до виникнення цього процесу?

  1. Активація глікогеносинтезу

  2. Посилення всмоктування глюкози в кишечнику

  3. * Активація глюконеогенезу

  4. Пригнічення синтезу глікогену

  5. Активація розщеплення інсуліну

 977. Хворий колагенозом протягом тривалого часу одержував преднізолон у дозі 30 мг у добу. Останнім часом з’явилися хворобливі спазми скелетних м’язів кінцівок. Що можна використовувати для їхнього ослаблення?

  1. Ергокальциферол

  2. Тирокальцитонін

  3. Діазепам

  4. Аміназин

  5. * Панангін

 978. Хворий на інсулінозалежний цукровий діабет приймає інсулін тривалої дії (20-30 годин). Назвіть засіб, який має таку тривалу дію?

  1. Хумулін

  2. Хоморап

  3. Б-інсулін

  4. Суспензія інсулін-семіленте

  5. * Суспензія-інсулін-ультраленте

 979. Хворий надійшов у клініку зі скаргами на млявість, апатію, затруджене дихання. В анамнезі в хворого цукровий діабет. Об’єктивно: свідомість сплутана, шкірні покриви і слизисті бліді, сухі, запах ацетону з роту. Поставлено діагноз: гіперглікемічна кома. Який препарат необхідно ввести в даній ситуації?

  1. * Інсулін

  2. Інсулін-семіленте

  3. Інсулін-ультраленте

  4. Глібенкламід

  5. Букарбан

 980. Хворий тривало приймав глюкокортикоїди. Після різкої відміни препарату скаржиться на міальгію, підвищену стомлюваність, емоційну нестабільність, головний біль, безсоння, втрату апетиту, нудоту. Розвинувся синдром відміни глюкокортикоїдів. Призначення яких препаратів показане для корекції даного стану?

  1. Глюкокортикоїди

  2. * АКТГ

  3. Мінералокортикоїди

  4. Адреналін

  5. Кортикостероїди

 981. Хворий, з діагнозом цукровий діабет, вранці натще отримав призначену дозу інсуліну пролонгованої дії. Пропустив черговий прийом їжі і відчув слабкість, біль голови, головокружіння, пітливість, тремтіння тіла, судоми, відчуття голоду, явище гіпоглікемії. Використання глюкози стан хворого не полегшило. Який препарат необхідно ввести для купірування даного стану?

  1. Триамцинолон

  2. * Адреналін

  3. Норадреналін

  4. Преднізолон

  5. Гідрокортизон

 982. ?Хворій 65-ти років, що страждає на інсулін незалежний цукровий діабет призначили всередину глібенкламід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату.

  1. Пригнічує глюконеогенез у печінці

  2. Посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами

  3. Пригнічує всмоктування глюкози у кишечнику

  4. * Стимулює виділення ендогенного інсуліну бета-клітинами

  5. Пригнічує альфа-глюкозидазу і розпад полісахаридів

 983. хворого непритомний стан, відчутний запах ацетону з рота. Діагноз: діабетична кома. Який засіб здатний зняти коматозний стан?

  1. * Інсулін

  2. Бутамід

  3. Акарбоза

  4. Манініл

  5. Глібутид

 984. Хворому 56 років із скаргами на спрагу та часте сечовиділення було встановлено діагноз цукровий діабет та призначено бутамід. Який механізм дії цього препарату?

  1. сприяє засвоєнню глюкози клітинами тканин організму

  2. полегшує транспорт глюкози через клітинні мембрани

  3. пригнічує всмоктування глюкози в кишківнику

  4. * стимулює ?-клітини острівців Лангенгарса

  5. пригнічує ?-клітини острівців Лангенгарса

 985. Хворому 56 років із скаргами на спрагу, часте сечовиділення, після обстеження у ендокринолога було встановлено діагноз цукровий діабет та призначено бутамід. Вкажіть механізм дії цього препарату?

  1. Сприяє засвоєнню глюкози клітинами тканин організму

  2. * Стимулює бета-клітини острівців Лангерганса

  3. Полегшує транспорт глюкози через клітинні мембрани

  4. Пригнічує альфа-клітини острівців Лангерганса

  5. Пригнічує всмоктування глюкози в кишечнику

 986. Хворому 65 років, що страждає на інсулін-незалежний цукровий діабет, призначили всередину глібенкламід. Вкажіть механізм гіпоглікемічної дії цього препарату

  1. пригнічує ?-глюкозидазу і розпал полісахаридів

  2. пригнічує глюконеогенез в печінці

  3. посилює утилізацію глюкози периферичними тканинами

  4. пригнічує всмоктування глюкози у кишківнику

  5. * стимулює виділення ендогенного інсуліну ?-клітинами

 987. Хворому з гострою недостатністю надниркових залоз був призначений лікарський препарат після якого у хворого з’явилися скарги на біль в кістках (двічі були переломи), часті простудні хвороби, набряки, повільне загоювання ран. Який препарат міг спричинити такі явища?

  1. Ретаболіл

  2. Спіронолактон

  3. * Преднізолон

  4. Естріол

  5. Тестостерон

 988. Хворому з діагнозом Базедова хвороба лікар призначив препарат, механізм дії якого пов’язаний з пригніченням синтезу тиреоїдних гормонів в щитовидній залозі. Який із перелічених препаратів призначив лікар?

  1. * Мерказоліл

  2. Кальцитонін

  3. Тиреоїдин

  4. Тироксин

  5. Трийодтиронин

 989. Хворому з діагнозом цукровий діабет II типу ендокринолог призначив глібенкламід. Вкажіть основний механізм дії.

  1. Пригнічує глюконеогенез

  2. * Стимулює секрецію інсуліну бета-клітинами острівців Лангерганса

  3. Підсилює метаболізм глюкози

  4. Підсилює захоплення глюкози периферичними тканинами

  5. Активує транспорт глюкози в клітину

 990. Хворому на тиреотоксикоз для його лікування був призначений мерказоліл. Що лежить в основі антитиреоїдної активності препарату?

  1. Зниження поглинання йоду щитовидною залозою

  2. * Зниження продукції тиреоїдних гормонів

  3. Деструкція клітин щитовидної залози

  4. Пригнічення процесу обміну речовин

  5. Всі відповіді вірні

 991. Хворому на тиреотоксикоз, було призначено препарат, який пригнічує ферментні системи, що приймають участь в синтезі гормонів щитовидної залози. Вкажіть цей препарат

  1. Дийодтирозин

  2. Калію йодид

  3. Тиреоідин

  4. * Мерказоліл

  5. Радіоактивний йод

 992. Хворому на цукровий діабет, що приймав бутамід за станом здоров’я був призначений бутадіон, в результаті чого виникла гіпоглікемія. У зв’язку з чим виник такий стан?

  1. * витіснення бутаміду зі зв’язку з транспортним білком

  2. конкуренція препаратів за зв’язок з рецептором

  3. фармацевтична несумісність препаратів

  4. прискорення процесів біотрансформації

  5. підсилення виведення бутаміду

 993. Хворому показане застосування глюкокортикоїдів усередину. Як доцільно їх призначити з урахуванням фізіологічних коливань вмісту гормонів кори наднирників у крові?

  1. * Bранці, інше на протязі доби

  2. Всю дозу вранці

  3. Всю дозу ввечері

  4. Рівномірно протягом дня

  5. Bвечері, інше вранці

 994. Хворому цукровим діабетом у стані гіпоглікемічної коми, викликаною передозуванням препарату інсуліну тривалої дії, був уведений препарат, що є гормоном підшлункової залози й антагоністом інсуліну. Укажіть цей препарат.

  1. Адреналін

  2. Гідрокортизон

  3. * Глюкагон

  4. Дезоксикортикостерон

  5. Норадреналін

 995. Ціль фармакоекономічного аналізу „мінімізації витрат” (вибрати найбільш точну відповідь)

  1. Визначити мінімальну вартість, яка необхідна для конкретної схеми лікування

  2. Визначити серед схем лікування найефективнішу

  3. * Визначити серед препаратів з однаковою ефективністю найбільш економічно вигідний

  4. Визначити найефективніший препарат

  5. Визначити повну вартість курсу лікування

 996. Юнак 16 років, що страждає на цукровий діабет з 10 років, почув про можливість замінити ін’єкції інсуліну таблетками глібенкламіду. Проте лікар, до якого він звернувся, категорично йому відмовив. Чому глібенкламід не можна призначити хворому?

  1. Швидко деградує в печінці

  2. Стимулює альфа-клітини

  3. Викликає гіперпродукцію гідрокортизону

  4. * Не стимулює бета-клітини

  5. Посилює виділення адреналіну

 997. Яке визначення відповідає поняттю чутливість опитаних?

  1. здатність відображати всі параметри фізичного і психологічного здоров’я

  2. здатність давати при повторних вимірюваннях один і той же результат (при незмінності всіх інших параметрів)

  3. * *здатність точно відображати величину саме ту характеристику, яка вимірюється

  4. здатність відображати клінічно значимі вимірювання стану здоров’я кожного пацієнта

  5. здатність фіксувати індивідуальні розходження стану здоров різних пацієнтів

 998. Яке визначення відповідає поняттю чутливість опитаних?

  1. здатність відображати всі параметри фізичного і психологічного здоров’я

  2. здатність давати при повторних вимірюваннях один і той же результат (при незмінності всіх інших параметрів)

  3. * *здатність точно відображати величину саме ту характеристику, яка вимірюється

  4. здатність відображати клінічно значимі вимірювання стану здоров’я кожного пацієнта

  5. здатність фіксувати індивідуальні розходження стану здоров різних пацієнтів

 999. Яке з нижче перерахованих визначень найповніше відповідає поняттю універсальність?

  1. здатність відображати всі параметри фізичного і психологічного здоров’я

  2. здатність давати при повторних вимірюваннях один і той же результат (при незмінності всіх інших параметрів)

  3. здатність точно відображати величину саме ту характеристику, яка вимірюється

  4. здатність відображати клінічно значимі вимірювання стану здоров’я кожного пацієнта

  5. * здатність фіксувати індивідуальні розходження стану здоров різних пацієнтів

 1000. Яке з нижче перерахованих визначень найповніше відповідає поняттю універсальність?

  1. здатність відображати всі параметри фізичного і психологічного здоров’я

  2. здатність давати при повторних вимірюваннях один і той же результат (при незмінності всіх інших параметрів)

  3. здатність точно відображати величину саме ту характеристику, яка вимірюється

  4. здатність відображати клінічно значимі вимірювання стану здоров’я кожного пацієнта

  5. * здатність фіксувати індивідуальні розходження стану здоров різних пацієнтів

 1001. Який з методів фармакоекономічного аналізу дозволяє не враховувати ефективність медичних технологій при проведенні розрахунків

  1. * Загальної вартості

  2. Мінімізації витрат

  3. Витрати-користь

  4. Загальної вартості і мінімізації

  5. Витрати-ефективність

 1002. Який з методів фармакоекономічного аналізу не може використовуватись для визначення якості медичної допомоги

  1. Загальної вартості

  2. Мінімізації витрат

  3. Витрати ефективність

  4. Витрати-користь

  5. * Загальної вартості + Мінімізації витрат

 1003. Який з методів фармакоекономічного аналізу потребує доказів ефективності порівнянь медичних технологій

  1. Загальної вартості

  2. Мінімізації витрат

  3. * Витрати-ефективність

  4. Витрати-користь

  5. Витрати-вигода

 1004. Який з методів фармакокономічного аналізу не може застосовувати для порівняльної оцінки альтернативних медичних технологій

  1. Мінімізації витрат

  2. Витрати-ефективність

  3. * Загальної вартості

  4. Витрати-користь

  5. Загальної вартості + Мінімізації витрат

 1005. Який найкращий спосіб введення інсуліну при гіперглікемічній комі?

  1. сублінгвально

  2. * внутрішньовенно

  3. внутрішньом’язово

  4. підшкірно

  5. перорально

 1006. Який препарат є засобом вибору при гіпоглікемічній комі?

  1. * розчин глюкози

  2. анальгін

  3. глюкагон

  4. ефедрину гідрохлорид

  5. гідрокортизон

 1007. Який препарат застосовують при гіперглікемічній комі?

  1. інсулін-семілент

  2. інсулін-ультраленте

  3. глібутид

  4. глібенкламід

  5. * інсулін для ін’єкцій

 1008. Багато видів патології (запалення, набряк легень, шок різного походження) супроводжуються підвищенням проникливості судин. Яка із названих речовин може бути використана для протидії цьому при любій із названих патологій?

  1. Ацетилсаліцилова кислота

  2. Індометацин

  3. Димедрол

  4. Беклометазон

  5. * Преднізолон

 1009. В поліклініку за допомогою звернувся хворий 60 років зі скаргами на інтенсивні, періодичні головні болі. При огляді хворого порушень апарату кровообігу не виявлено, на комп’ютерній томографії органічних вражень ЦНС не знайдено. Однак, гастроентеролог виявив виразковий дефект в цибулині 12-палої кишки. Який препарат слід приписати хворому для лікування?

  1. Ацетилсаліцилову кислоту

  2. Індометацин

  3. Диклофенак

  4. * Анальгін

  5. Промедол

 1010. Виберіть недоліки методу «витрати-користь»:

  1. співвідношення показників якості очікуваних років життя і якості життя в ці роки

  2. складність визначення показників користі

  3. відсутність необхідності оцінити результати лікування у грошовому виразі

  4. можливість враховувати переваги для пацієнта при виборі мадичних втручань

  5. * складність і суб’єктивність вимірювання користі результатів медичних втручань

 1011. Визначення найбільш дешевого методу лікування або препарату при однакової терапевтичної ефективності альтернативних технологій можливе за допомогою аналізу?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. * «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1012. Визначення найбільш дешевого методу лікування або препарату при однакової терапевтичної ефективності альтернативних технологій можливе за допомогою аналізу?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. * «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1013. Визначити з економічної точки зору схем лікування, яка характеризується мінімальними витратами на одиницю ефективності, можливо при застосуванні аналізу?

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1014. Визначити з економічної точки зору схем лікування, яка характеризується мінімальними витратами на одиницю ефективності, можливо при застосуванні аналізу?

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1015. Відмітити властивість, характерну для стероїдних протизапальних засобів:

  1. * імунодепресивна дія

  2. жарознижуюча дія

  3. анальгезуюча дія

  4. антигістамінна дія

  5. гіпотензивна дія

 1016. Відмітити побічний ефект нестероїдних протизапальних засобів:

  1. імунодепресивна дія

  2. снодійна дія

  3. седативний ефект

  4. гіпотензивна дія

  5. * ульцерогенна дія

 1017. Відмітити препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів:

  1. тріамцинолон

  2. гідрокортизон

  3. дексаметазон

  4. преднізолон

  5. * вольтарен

 1018. Відмітити препарат з групи стероїдних протизапальних засобів:

  1. ортофен

  2. індометацин

  3. * тріамцинолон

  4. ібупрофен

  5. аспірин

 1019. Відомо, що нестероїдні протизапальні препарати широко вживаються для лікування ревматизму. На яку фазу запального процесу вони впливають?

  1. альтерації

  2. проліферації

  3. * ексудативну

  4. аутоімунну

  5. всі фази

 1020. Відтворення – це:

  1. здатність відображати всі параметри фізичного і психологічного здоров’я

  2. * здатність давати при повторних вимірюваннях один і той же результат (при незмінності всіх інших параметрів)

  3. здатність точно відображати величину саме ту характеристику, яка вимірюється

  4. здатність відображати клінічно значимі вимірювання стану здоров’я кожного пацієнта

  5. здатність фіксувати індивідуальні розходження стану здоров різних пацієнтів

 1021. Вказати недоліки аналізу загальної вартості захворювання:

  1. для визначення захворювання, яке приносить найбільш економічні витрати

  2. для визначення повної вартості

  3. для визначення витрат при використанні повноцінних методів фармакоекономічного аналізу

  4. для визначення вартості в окремих медичних закладах

  5. * не застосовується для оцінки альтернативних медичних технологій

 1022. Вказати недоліки аналізу загальної вартості захворювання:

  1. для визначення захворювання, яке приносить найбільш економічні витрати

  2. для визначення повної вартості

  3. для визначення витрат при використанні повноцінних методів фармакоекономічного аналізу

  4. для визначення вартості в окремих медичних закладах

  5. * не застосовується для оцінки альтернативних медичних технологій

 1023. Вказати препарат знеболюючого типу дії при міозиті для хворого з виразковою хворобою шлунка та лейкопенії

  1. Кислота ацетилсаліцилова

  2. Індометацин

  3. Морфіну гідрохлорид

  4. Бутадіон

  5. * Парацетамол

 1024. ?Вказати при якому фармакоекономічному аналізі вираховують показник QALY?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. * «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1025. Всі нестероїдні протизапальні засоби можуть пошкодити слизову оболонку шлунка. Для пошуку речовин, що не викликають цього ускладнення, необхідно знати, з чим пов ’язане це ускладнення. Вплив на який молекулярний субстрат слід зменшити, щоб послабити вираженість цього ускладнення?

  1. * Циклооксигеназу 1

  2. Циклооксигеназу 2

  3. Калікреїн

  4. Лізосомальні ферменти

  5. Аденілатциклазу

 1026. Для оптимізації розрахунків тарифів на медичну допомогу в межах окремої лікувальної установи використовується аналіз:

  1. * «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1027. Для оптимізації розрахунків тарифів на медичну допомогу в межах окремої лікувальної установи використовується аналіз:

  1. * «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1028. До стоматолога звернувся пацієнт з артритом щелепно-лицевого суглоба. Лікар стоматолог призначив бутадіонову мазь. Який механізм дії цього лікарського засобу?

  1. Пригнічення фосфоліпази

  2. Активація опіатних рецепторів

  3. Блокада опіатних рецепторів

  4. * Пригнічення циклоксигенази

  5. Активація циклоксигенази

 1029. Жінка 60 років, що страждає артритом тазово-стегнового суглоба, приймала тривало бутадіон. Після аналізу гемограм лікар відмінив цей препарат. Яке ускладнення найбільш ймовірно викликав бутадіон у картині крові?

  1. * агранулоцитоз

  2. анемія

  3. лейкемія

  4. тромбоемболічний синдром

  5. порушення гемокоагуляції

 1030. Жінку 59 років непокоять болі в правому колінному суглобі. Об’єктивно: шкіра в області коліна гіперимійована. Температура підвищена, тканини напружені, в ділянці колінного суглоба рентгенологічно виявлено ексудат. Який препарат найбільш ефективний для лікування цієї хворої?

  1. Анальгін

  2. Промедол

  3. * Iндометацин

  4. Парацетамол

  5. Новокаїн

 1031. З якими препаратами комбінують НПЗЗ для попередження ульцерогенної дії?

  1. * інгібітори протонної помпи

  2. анальгетики

  3. протисудомні

  4. антигістамінні

  5. адреноміметики

 1032. За допомогою якого методу фармакоекономічного аналізу можна розрахувати вартість одиниці корисності, наприклад одного року якісного життя?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. * «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1033. Завдяки застосуванню медичної технології знижуються майбутні витрати. Цю вигоду обчислюють як знижку (дисконт) витрат, які виникають при використанні певного лікування за формулою:

  1. ІКЕВ = (витрати 1 – витрати 2) / індекс QАLУ

  2. ІКЕВ = (витрати 1 – витрати 2) / (ефективність 1 – ефективність 2)

  3. * NВ = (В1 – С1) / (1 + r) + ...+ (Вn – Сn) / (1 + r)n+1

  4. NВ = (В1 – С1) / (1 + r) + (В2 – С2) / (1 + r)2

  5. Р = Вигода у грн. / Витрати у грн.

 1034. Зазначте одиниці і критерії, що використовуються при оцінці результатів фармакоекономічних досліджень.

  1. встановлена добова доза

  2. вища добова доза

  3. * курсова доза

  4. вища разова доза

  5. терапевтична доза

 1035. Імунодепресивна дія преднізолону пов’язана із:

  1. * зменшенням вмісту Т-лімфоцитів у крові, обмеженням цитотоксичного впливу Т-лімфоцитів (кіллерів) на В-лімфоцити

  2. гальмування продукції колагену

  3. активацією синтезу інгібіторів протеаз

  4. гальмування синтезу мукополісахаридів

  5. зменшення активності плазміну

 1036. Індекс QАLУ одержують шляхом математичних обчислень величин:

  1. ефективності і вартості

  2. вигоди і вартості

  3. користі і вартості

  4. * ефективності і користі

  5. користі і вигоди

 1037. Інкрементальний коефіцієнт ефективності витрат обчислюється за формулою:

  1. індекс QАLУ / (витрати 1 – витрати 2)

  2. (ефективність 1 – ефективність 2) / (витрати 1 – витрати 2)

  3. * (витрати 1 – витрати 2) / (ефективність 1 – ефективність 2)

  4. (витрати 1 – витрати 2) / (користь 1 – користь 2)

  5. (витрати 1 – витрати 2) / (вигода 1 – вигода 2)

 1038. Критерії оцінки якості життя згідно з ВООЗ.

  1. Якості життя, пов’язана з матеріальним чинником.

  2. Оптимальних вибір ЛЗ

  3. * Навколишнє середовище

  4. Оцінка вартості лікування

  5. Оцінка прямих медичних витрат

 1039. Метод «витрати-вигода» застосовується у випадках, коли:

  1. * порівнюються втручання при різних захворюваннях

  2. порівнюються втручання, одне з яких оцінено в одиницях користі

  3. якість життя є важливим показником результату захворювання

  4. порівнюються втручання, які мають суттєву різницю в ефективності

  5. порівнюються втручання, які мають однакові результати при різній вартості

 1040. Метод фармакоекономічного аналізу мінімізації витрат проводять для:

  1. * Фармакоекономічних досліджень генеричних препаратів

  2. Визначення повної вартості захворювання

  3. Визначення тарифу

  4. Проведення аналізу чутливості

  5. Встановлення ефективності терапії

 1041. Метод фармакоекономічного аналізу мінімізації витрат проводять для:

  1. * Фармакоекономічних досліджень генеричних препаратів

  2. Визначення повної вартості захворювання

  3. Визначення тарифу

  4. Проведення аналізу чутливості

  5. Встановлення ефективності терапії

 1042. Метод фармакоекономічного дослідження, який дозволяє оцінити вплив змін вихідних параметрів, взятих у фармакоекономічні розрахунки на результати цих розрахунків і визначити стійкість виявлених закономірностей називається:

  1. «вартості захворювання»

  2. «витр ати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-вигода»

  5. * аналіз чутливості

 1043. Методика оцінки якості життя.

  1. * Анкетно-опитувальні дані.

  2. Аналіз споживання ЛЗ.

  3. Зміна фізіологічних параметрів.

  4. Зміна біохімічних параметрів.

  5. Оцінка вартості лікування.

 1044. Назвати нестероїдний протизапальний препарат, який має антиагрегантні властивості

  1. андометацин

  2. * кислота ацетилсаліцилова

  3. бутадіон

  4. ібупрофен

  5. ортофен

 1045. Назвіть переваги методу «витрати-утилітарність»:

  1. співвідношення показників якості очікуваних років життя і якості життя в ці роки

  2. складність визначення показників користі

  3. відсутність необхідності оцінити результати лікування у грошовому виразі

  4. * можливість враховувати переваги для пацієнта при виборі мадичних втручань

  5. складність і суб’єктивність вимірювання користі результатів медичних втручань

 1046. Недоліком фармакоекономічного методу «витрати-вигода» є:

  1. можливість враховувати переваги пацієнта при виборі методу лікування

  2. складність врахування усіх витрат на медичні втручання у грошових одиницях

  3. можливість порівняти медичні технології з різними результатами і при різних захворюваннях

  4. неможливість створення умов для управління якістю медичної допомоги

  5. * складність оцінки результатів медичних технологій у грошовому виразі

 1047. Нестероїдні протизапальні препарати є ефективними при лікуванні ревматизму завдяки своїй здатності пригнічувати:

  1. фосфоліпазу А2

  2. * циклооксигеназу 2

  3. циклооксигеназу 1

  4. аденілатциклазу

  5. пероксидазу

 1048. Перерахуйте переваги фармакоекономічного методу «витрати-вигода»:

  1. можливість оцінити доцільність медичного втручання з позиції вартості і ефективності

  2. можливість враховувати переваги пацієнта при виборі методу лікування

  3. складність врахування усіх витрат на медичні втручання у грошових одиницях

  4. * можливість порівняти медичні технології з різними результатами і при різних захворюваннях

  5. простота оцінки результатів медичних втручань і проведення розрахунків

 1049. Показник QALY – це:

  1. * кількість очікуваних років життя

  2. кількість якісних років життя

  3. кількість прожитих років життя

  4. якість життя

  5. кількість років життя, збережених в результаті проведеного лікування

 1050. При алергічному дерматиті лікар призначив хворому у складі комплексної терапії Н1-гістаміноблокатор. Визначте цей препарат.

  1. Кромолін натрій

  2. Преднізолон

  3. Адреналін

  4. * Дипразин

  5. Гідрокортизон

 1051. При артриті суглобу щелепи стоматолог призначив препарат, що належить як до групи ненаркотичних анальгетиків, так і до нестероїдних протизапальних засобів, переважно впливає на циклооксигеназу 2 і має помірний подразнюючий вплив на слизову оболонку травного каналу. Назвіть цей препарат

  1. * Мелоксикам

  2. Індометацин

  3. Диклофенак-натрію

  4. Кислота ацетилсаліцилова

  5. Ібупрофен

 1052. При загостренні ревматоїдного артриту хворому, в анамнезі якого супутній хронічний гастрит, призначено мелоксикам. Чим обумовлено зменшення побічної дії препарату на травний тракт?

  1. Переважним пригніченням циклооксигенази-1

  2. Пригніченням фосфоліпази А 2

  3. * Переважним пригніченням циклооксигенази-2

  4. Переважною стимуляцією аденілатциклази

  5. Пригніченням фосфдіестерази

 1053. При застосуванні якого фармакоекономічноге методу не враховується результати лікування

  1. * «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1054. При застосуванні якого фармакоекономічноге методу не враховується результати лікування

  1. * «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1055. При проведенні фармакоекономічних досліджень методом «витрати-вигода» розрізняють види економічних вигод:

  1. соціальні

  2. прямі медичні

  3. прямі немедичні

  4. * невизначені

  5. фінансові

 1056. При проведенні фармакоекономічних досліджень методом «витрати-вигода» для розрахунку непрямих вигод використовують способи:

  1. орієнтація на заклад охорони здоров’я

  2. «людського капіталу»

  3. * «азартної гри»

  4. «чистої вигоди»

  5. «готовності платити»

 1057. При якому методі фармакоекономічного аналізу враховується перш за все переваги, які отримає пацієнт і-о відношенню до тих чи інших результатів медичного втручання?

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1058. При якому методі фармакоекономічного аналізу враховуються переваги, які отримує пацієнт по відношенню до результатів медичного втручання?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. * «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1059. При якому методі фармакоекономічного аналізу враховується перш за все переваги, які отримає пацієнт і-о відношенню до тих чи інших результатів медичного втручання?

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1060. Розрахунок в грошових одиницях як витрат, так і результатів лікування проводиться при проведенні фармакоекономічного аналізу

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1061. Розрахунок в грошових одиницях як витрат, так і результатів лікування проводиться при проведенні фармакоекономічного аналізу

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1062. Сорокалітня жінка звернулась до лікаря зі скаргою на болі в колінних суглобах. При огляді виявлено: припухлість, почервоніння, гіпертермію в ділянці цих суглобів. Лабораторне дослідження показало позитивні ревмопроби. Які препарати мають бути використані для лікування хворої?

  1. * Протизапальні засоби нестероїдної будови

  2. Наркотичні анальгетики

  3. Антидепресанти

  4. Антибіотики

  5. Сульфаніламіди

 1063. Сорокалітня жінка звернулась до лікаря зі скаргою на болі в колінних суглобах. При огляді виявлено: припухлість, почервоніння, гіпертермію в ділянці цих суглобів. Лабораторне дослідження показало позитивні ревмопроби. Які препарати мають бути використані для лікування хворої?

  1. сульфаніламіди

  2. антибіотики

  3. * протизапальні засоби нестероїдної будови

  4. наркотичні анальгетики

  5. антидепресанти

 1064. Сорокалітня жінка звернулась до лікаря зі скаргою на болі в колінних суглобах. Місяць приймала НПЗЗ. При огляді виявлено: припухлість, почервоніння, гіпертермію в ділянці цих суглобів. Лабораторне дослідження показало позитивні ревмопроби. Які препарати мають бути використані для лікування хворої?

  1. глюкокортикоїди

  2. антибіотики

  3. * протизапальні засоби нестероїдної будови

  4. наркотичні анальгетики

  5. антидепресанти

 1065. У дівчинки, яка лікувалася антибіотиками з групи пеніцилінів з приводу гострого бронхіту, на 3-й день розвинувся алергічний дерматоз. Який препарат хворій треба призначити?

  1. Кромолін-натрій

  2. * Супрастин

  3. Беклометазон

  4. Ефедрину гідрохлорид

  5. Левамізол

 1066. У хворого 55 років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча в результаті виразки слизової оболонки шлунку. З чим пов’язана ульцерогенна дія препрату?

  1. зменшення утворення простагландину Е2

  2. * зменшення утворення простагландину Е1

  3. зменшення утворення лейкотрієнів

  4. зменшення утворення циклічних ендоперекисів

  5. зменшення утворення тромбоксану

 1067. У хворого 55 років на 4-й день лікування індометацином виникла шлункова кровотеча в результаті виразки слизової оболонки шлунка. З чим пов’язана ульцерогенна дія препарату?

  1. Зменшення утворення простацикліну

  2. * Зменшення утворення простагландину Е1

  3. Зменшення утворення лейкотриєнів

  4. Зменшення утворення циклічних ендоперекисів

  5. Зменшення утворення тромбоксану

 1068. У хворого відзначається комплекс симптомів: діарея, запалення відкритих поверхонь шкіри і прогресуюче слабоумство. Лікар зв’язав наявність цієї симптоматики з відсутністю в їжі одного з вітамінів і призначив його препарат. Який препарат призначив лікар?

  1. Кислоту фолієву

  2. Кислоту пантотенову

  3. * Кислоту нікотинову

  4. Кислоту пангамову

  5. Ціанокобаламін

 1069. У хворого деменція, діарея, дерматит. Діагностовано пелагру. Який вітамінний препарат Ви застосуєте для лікування?

  1. Тіаміну бромід

  2. * Кислота нікотинова

  3. Токоферолу ацетат

  4. Кокарбоксилаза

  5. Рибофлавін

 1070. У хворого на ревматоїдний артрит, який лікувався індометацином, виникли ознаки гастропатії. З якою дією препарату можна пов’язати виникнення цього ускладнення?

  1. антикінонова

  2. антигістамінна

  3. антисеротонінова

  4. антицитооксигеназна

  5. * місцевоподразнююча

 1071. У хворого подагричний артрит. Який препарат необхідно призначити для пригнічення синтезу сечової кислоти з організму?

  1. * Аллопурінол

  2. Етамід

  3. Еуфілін

  4. Спіронолактон

  5. Дихлортіазид

 1072. У хворого чергове загострення радикуліти. Який з наведених засобів найбільш раціональний?

  1. * реопірин

  2. анальгін

  3. кислота ацетилсаліцилова

  4. моваліс

  5. парацетамол

 1073. У хворого, що лікується з приводу ревматоїдного поліартриту, в анамнезі є виразкова хвороба шлунку. Який із зазначених препаратів найбільш небажано застосовувати?

  1. Дімедрол

  2. Вольтарен

  3. * Аспірин

  4. Уродан

  5. Циклосерин

 1074. У яких препаратів з ненаркотичних анальгетиків найменш випажена подразнююча дія?

  1. вольтарен

  2. * мелоксикам

  3. індометацин

  4. бутадіон

  5. напроксен

 1075. Фактори, які мають вплив медичного втручання на якість життя пацієнтів:

  1. * швидкість настання очікуваного пацієнтом ефекту

  2. тривалість збереження очікуваного пацієнтом ефекту

  3. ймовірність позитивного ефекту

  4. простота досягнення ефекту

  5. вартість досягнення ефекту

 1076. Формула розрахунку коефіцієнта «витрати-утилітарність»:

  1. витрати / користь

  2. витрати / вигода

  3. витрати / ефективність

  4. * користь / витрати

  5. вигода / витрати

 1077. Характеристика фізичного, психологічного, емоційного і соціального функціонування людини, що базується на її суб'єктивному сприйнятті, відчуття свого положення в житті в залежності від культурних особливостей і системи цінностей та у взаємозв'язку з її цілями, бажаннями, стандартами і турботами – це:

  1. користь

  2. вигода

  3. якість життя

  4. * якість життя (за визначенням ВООЗ)

  5. утилітарність

 1078. Хвора 63 років з артритом на фоні лікування ацетилсаліциловою кислотою (аспірин) поскаржилась на нудоту, тяжкість в епігастрії. Лікар відмінив аспірин і призначив протизапальний засіб із групи селективних інгібіторів ЦОГ-2. Назвіть потрібний для хворої препарат.

  1. Бутадіон

  2. Диклофенак натрію

  3. Індометацін

  4. * Моваліс

  5. Піроксикам

 1079. Хворий 40 років страждає хронічним кон’юнктивітом алергійного ґенезу. За професією водію. Який антигістамінний препарат необхідно призначити хворому з урахуванням специфіки його роботи

  1. Димедрол

  2. * Діазолін

  3. Супрастин

  4. Дипразин

  5. Кетотіфен

 1080. Хворий 60 років з діагнозом ревматоїдний поліартрит тривалий час застосовує нестероїдний протизапальний засіб індометацин. Який механізм дії цього препарату?

  1. Блокада ферменту ацетилхолінестерази

  2. Блокада ферменту фосфоліпази

  3. Блокада ферменту ліпооксигенази

  4. * Блокада ферменту циклооксигенази

  5. Блокада ферменту фосфодіестерази

 1081. Хворий 60 років з діагнозом ревматоїдний поліартрит тривалий час застосовує нестероїдний протизапальний засіб індометацин. Який механізм дії цього препарату?

  1. блокада ферменту фосфодіестерази

  2. блокада ферменту ліпооксигенази

  3. блокада ферменту фосфоліпази

  4. блокада ферменту ацетилхолінестерази

  5. * блокада ферменту циклооксигенази

 1082. Хворий з гострим перебігом ревматизму лікувався саліцилатами. Через деякий час у нього з’явилось безсоння. Після призначення фенобарбіталу протизапальна дія саліцилатів ослабла. Як пояснити ослаблення дії саліцилатів у присутності фенобарбіталу?

  1. * індукція ферментів печінки

  2. інгібування ферментів печінки

  3. хімічний антагонізм

  4. фізіологічний антагонізм

  5. прискорення виділення саліцилатів з організму

 1083. Хворий з подагричним артритом, приймає бутадіон. Після чергового аналізу крові лікар відмінив цей препарат. Яке ускладнення з боку крові викликав бутадіон?

  1. * Лейкопенію

  2. Лейкемію

  3. Посилення гемо коагуляції

  4. Зниження гемо коагуляції

  5. Еозинофілію

 1084. ?Хворий з ревматоїдним артритом на протязі декількох тижнів приймав препарати глюкокортикостероїдів, потім раптово припинив їх прийом. Яке ускладнення може виникнути в цьому випадку?

  1. Підвищення артеріального тиску

  2. Гіперглікемія

  3. Синдром відміни

  4. Загострення хронічних інфекційних процесів

  5. Виразки слизової оболонки шлунка і 12-ти палої кишки

 1085. Хворій 38 років після стаціонарного лікування гострого ревматоїдного артриту для профілактики рецидивів захворювання призначено Біцилін-5. Яка тривалість дії препарату?

  1. A. 3 доби

  2. B. 7 діб

  3. C. 14 діб

  4. D. 12 год

  5. * E. 30 діб

 1086. Хворій на ревматоїдний поліартрит призначили нестероїдний протизапальний засіб індометанцин. Через деякий час його застосування в хворої виникло загострення супутнього захворювання, що змусило відмінити препарат. Яке супутнє захворювання могло призвести до відміни препарату?

  1. Ішемічна хвороба серця

  2. * Виразкова хвороба

  3. Цукровий діабет

  4. Гіпертонічна хвороба

  5. Бронхіальна астма

 1087. Хворому з артритом тазостегнового суглоба лікар призначив протизапальний препарат – селективний інгібітор ферменту циклооксигенази-2. Що це за препарат?

  1. Індомєтацин

  2. Вольтарен

  3. * Мелоксикам

  4. Ібупрофен

  5. Кислота мефенамова

 1088. Хворому з ревматоїдним артритом призначено препарат біцилін-5 1 раз в 4 тижні. Чим обумовлена тривалість дії препарату?

  1. Тривалим зв’язком з білками плазми крові

  2. Посиленою реабсорбцією в канальцях нирок

  3. Швидкою інактивацією

  4. * Повільним всмоктуванням з місця введення

  5. Всі фактори мають місце

 1089. Хворому на ревматизм призначили нестероїдний протизапальний засіб диклофенак натрію. Через загострення супутнього захворювання відмінили. Яке захворювання є протипоказано до призначення індометацину?

  1. Стенокардія

  2. Бронхіт

  3. Цукровий діабет

  4. * Виразкова хвороба шлунка

  5. Гіпертонічна хвороба

 1090. Хворому на ревматоїдний артрит призначено преднізолон. Який механізм його протизапальної дії?

  1. Блокада фосфодіестерази й накопичення цАМФ

  2. Звуження судин у вогнищі запалення

  3. Покращення нервової трофіки у вогнищі запалення

  4. Пригнічення синтезу простагландинів за рахунок зниження активності ЦОГ

  5. * Зниження активності фосфоліпази А 2 та синтезу арахідонової кислоти

 1091. Хворому, що страждає склеродермією (колагеноз), був призначений імунодепресант, який відноситься до групи протималярійних засобів, похідних хіноліну. Препарат хворий приймав тривало. З часом у нього знизилась маса тіла, посидіння волосся, зменшилась гострота зору, появилось миготіння в очах. Було призначено обстеження у офтальмолога, який терміново відмінив препарат. Визначте, яким препаратом лікували хворого

  1. Циклофосфаном

  2. Хіноцидом

  3. * Хінгаміном

  4. Кризанолом

  5. Метотрексатом

 1092. Ціль фармакоекономічного аналізу „мінімізації витрат” (вибрати найбільш точну відповідь)

  1. Визначити мінімальну вартість, яка необхідна для конкретної схеми лікування

  2. Визначити серед схем лікування найефективнішу

  3. * Визначити серед препаратів з однаковою ефективністю найбільш економічно вигідний

  4. Визначити найефективніший препарат

  5. Визначити повну вартість курсу лікування

 1093. Ціль фармакоекономічного аналізу „мінімізації витрат” (вибрати найбільш точну відповідь)

  1. Визначити мінімальну вартість, яка необхідна для конкретної схеми лікування

  2. Визначити серед схем лікування найефективнішу

  3. * Визначити серед препаратів з однаковою ефективністю найбільш економічно вигідний

  4. Визначити найефективніший препарат

  5. Визначити повну вартість курсу лікування

 1094. Чоловік 52 років, що страждає на екзему, звернувся до дерматолога за консультацією з приводу застосування нового гормонального засобу із групи глюкокортикоїдів. Лікар звернув увагу на наявність фтору в молекулі цього препарату і вказав хворому приблизну різницю між новим засобом і преднізолоном. Чим відрізняється новий препарат?

  1. * Діє сильніше

  2. Діє слабше

  3. Порушує обмін калію

  4. Не викликає зниження рівня кортикотропіну

  5. Не збільшує концентрацію глюкози в крові

 1095. Чоловік 62 років довгий час хворіє на коксит. Лікар призначив йому новий нестероїдний протизапальний засіб моваліс, що призвів до поліпшення стану хворого. В чому перевага цього препарату?

  1. Пригнічує ФДЕ (фосфодіестеразу)

  2. Активує АДЦ (аденілатциклазу)

  3. Пригнічує холінестеразу

  4. Активація синтезу ФДЕ (фосфодіестерази)

  5. * Селективна блокада ЦОГ-2

 1096. Яке визначення відповідає поняттю чутливість опитаних?

  1. здатність відображати всі параметри фізичного і психологічного здоров’я

  2. здатність давати при повторних вимірюваннях один і той же результат (при незмінності всіх інших параметрів)

  3. * *здатність точно відображати величину саме ту характеристику, яка вимірюється

  4. здатність відображати клінічно значимі вимірювання стану здоров’я кожного пацієнта

  5. здатність фіксувати індивідуальні розходження стану здоров різних пацієнтів

 1097. Яке з нижче перерахованих визначень найповніше відповідає поняттю універсальність?

  1. здатність відображати всі параметри фізичного і психологічного здоров’я

  2. здатність давати при повторних вимірюваннях один і той же результат (при незмінності всіх інших параметрів)

  3. здатність точно відображати величину саме ту характеристику, яка вимірюється

  4. здатність відображати клінічно значимі вимірювання стану здоров’я кожного пацієнта

  5. * здатність фіксувати індивідуальні розходження стану здоров різних пацієнтів

 1098. Який з методів фармакоекономічного аналізу дозволяє не враховувати ефективність медичних технологій при проведенні розрахунків

  1. * Загальної вартості

  2. Мінімізації витрат

  3. Витрати-користь

  4. Загальної вартості і мінімізації

  5. Витрати-ефективність

 1099. Який з методів фармакоекономічного аналізу дозволяє не враховувати ефективність медичних технологій при проведенні розрахунків

  1. * Загальної вартості

  2. Мінімізації витрат

  3. Витрати-користь

  4. Загальної вартості і мінімізації

  5. Витрати-ефективність

 1100. Який з методів фармакоекономічного аналізу не може використовуватись для визначення якості медичної допомоги

  1. Загальної вартості

  2. Мінімізації витрат

  3. Витрати ефективність

  4. Витрати-користь

  5. * Загальної вартості + Мінімізації витрат

 1101. Який з методів фармакоекономічного аналізу не може використовуватись для визначення якості медичної допомоги

  1. Загальної вартості

  2. Мінімізації витрат

  3. Витрати ефективність

  4. Витрати-користь

  5. * Загальної вартості + Мінімізації витрат

 1102. Який з методів фармакоекономічного аналізу потребує доказів ефективності порівнянь медичних технологій

  1. Загальної вартості

  2. Мінімізації витрат

  3. * Витрати-ефективність

  4. Витрати-користь

  5. Витрати-вигода

 1103. Який з методів фармакоекономічного аналізу потребує доказів ефективності порівнянь медичних технологій

  1. Загальної вартості

  2. Мінімізації витрат

  3. * Витрати-ефективність

  4. Витрати-користь

  5. Витрати-вигода

 1104. Який з методів фармакокономічного аналізу не може застосовувати для порівняльної оцінки альтернативних медичних технологій

  1. Мінімізації витрат

  2. Витрати-ефективність

  3. * Загальної вартості

  4. Витрати-користь

  5. Загальної вартості + Мінімізації витрат

 1105. Який з методів фармакокономічного аналізу не може застосовувати для порівняльної оцінки альтернативних медичних технологій

  1. Мінімізації витрат

  2. Витрати-ефективність

  3. * Загальної вартості

  4. Витрати-користь

  5. Загальної вартості + Мінімізації витрат

 1106. Який НПЗЗ має найбільш виражену ульцерогенну дію?

  1. * аспірин

  2. напроксен

  3. месулід

  4. моваліс

  5. диклофенак

 1107. Які препарати доцільно призначати при системних колагенозах?

  1. * нестероїдні протизапальні

  2. антигістамінні засоби

  3. іменомодулятори

  4. анальгетики

  5. антибіотики

 1108. 5-місячній дитині була призначена антибактеріальна терапія з приводу бронхопневмонії. Який засіб негативно впливає на розвиток зубів?

  1. * Тетрациклін

  2. Левоміцетин

  3. Нітроксолін

  4. Пеніцилін

  5. Бісептол

 1109. Антибактеріальну терапію в першу чергу найчастіше починають з:

  1. * Напівсинтетичних пеніцилінів

  2. Цефалоспоринів

  3. Фторхінолонів

  4. Препаратів налідиксової кислоти

  5. Нітрофуранів

 1110. В дермато-венерологічний диспансер надійшла жінка 30 років з діагнозом первинний сифіліс. Який засіб найбільш доцільно їй призначити?

  1. Феноксиметилпеніцилін

  2. Тетрациклін

  3. Левомицитин

  4. Цефамізин

  5. * Бензилпеніцилін

 1111. В результаті тривалого застосування антибіотиків широкого спектру дії розвинувся кандидомікоз кишечнику. Що призначити для його лікування?

  1. Ріфампіцин

  2. Граміцидін

  3. Інтерферон

  4. * Ністатін

  5. Ремантадин

 1112. В тубдиспансері у хворого інфільтративною формою туберкульозу легень, який лікувався ізоніазидом, проявилися симптоми В 6-гіповітаминозу. Чому ізоніазид призводить до цього побічного ефекту?

  1. Сповільнюється всмоктування вітаміна

  2. Прискорюється елімінація

  3. * Ізоніазид є антагоністом вітаміна В6

  4. Утворюється міцний зв’язок з білками плазми крові

  5. Прискорюється біотрансформація

 1113. В хірургічне відділення поступив хворий з приводу гострого апендициту. Проведено апендектомію. В післяопераційному періоді протягом 10 днів хворий отримував антибіотик. Через деякий час став відмічати зниження слуху. Укажіть, яка група антибіотиків володіє характерним побічним ефектом (зниження слуху).

  1. Тетрацикліни

  2. Поліміксини

  3. Цефалоспорини

  4. Пеніциліни

  5. * Аміноглікозиди

 1114. Вагітна жінка (20 тижнів вагітності) захворіла на пневмонію. Який препарат можна їй призначити без загрози для розвитку плода?

  1. * Гентаміцин

  2. Сульфален

  3. Левоміцетин

  4. Офлоксацин

  5. Бензілпеніцилін

 1115. Вагітна жінка (20 тижнів вагітності) захворіла на пневмонію. Який препарат можна їй призначити без загрози для розвитку плода?

  1. гентаміцин

  2. * бензилпеніцилін

  3. сульфален

  4. левоміцетин

  5. офлоксацин

 1116. Виберіть комбінований препарат з групи напівсинтетичних пеніцилінів, до складу якого входить клавуланова кислота:

  1. Кламокс

  2. Клавіцин

  3. * Флемоклав

  4. Бетаклав

  5. Аксеф

 1117. Виберіть комбінований препарат з групи напівсинтетичних пеніцилінів, до складу якого входить клавуланова кислота у вигляді калієвої солі:

  1. Уназин

  2. Амоксиклав

  3. Флемоклав

  4. * Бетаклав

  5. Зинацеф

 1118. Виберіть комбінований препарат з групи напівсинтетичних пеніцилінів, до складу якого входить сульбактам:

  1. * Уназин

  2. Аксеф

  3. Кламокс

  4. Бетаклав

  5. Зинацеф

 1119. Виберіть найдешевший лікарський засіб, до складу якого входить амоксицилін:

  1. Хіконцил

  2. Флемоксин

  3. Амоксил

  4. * Амоксицилін

  5. Грамокс

 1120. Вибір антибіотика при гострому пієлонефриті залежить від:

  1. Здатності хворого заплатити за лікування

  2. * Активності препарату щодо збудників захворювання

  3. Стадії захворювання

  4. Досвіду лікаря

  5. Вартості схеми лікування

 1121. Від хворого з гострою одонтогенною ікфекцією виділено культуру кишкової палички, яка чутлива лише до антибіотиків групи аміноглікозидів. Який з перелічених антибіотиків доцільно призначити хворому з лікувальною метою?

  1. кефзол

  2. метицилін

  3. еритроміцин

  4. ністатин

  5. * гентаміцин

 1122. Відзначити концентрацію етилового спирту, що володіє найбільш активною протимікробною дією при наявності білка в середовищі:

  1. 15%

  2. 40%

  3. 60%

  4. * 70%

  5. 96%

 1123. Відомо, що збудник захворювання, виділений у хворого, чутливий до антибіотиків-цефалоспоринів ІІІ покоління. Призначте препарат зі списку:

  1. * цефтріаксон

  2. цефазолін

  3. цефалексин

  4. цефалотин

  5. цефалорідин

 1124. Вказати комбінований препарат із групи сульфаніламідів з високим бактерицидним ефектом.

  1. Фталазол

  2. * Бактрим

  3. Сульфадимезин

  4. Салазопіридазин

  5. Етамбутол

 1125. Влітку в процесі лікування пневмонії хворий щодня 1-2 години зназодився на відкритому балконі. Через 3 дні на оголених частинах рук з’явилися ознаки опіків тіла. Який з вказаних препаратів, що вживав хворий викликав фотосенсибілізацію?

  1. камфора

  2. бромгексин

  3. аскорбінова кислота

  4. еритроміцин

  5. * тетрациклін

 1126. Дитина 10 років страждає на стафілококовий дерматит. Лікування бензилпеніциліном не дало результатів. Призначення комбінованого препарату пеніциліну з клавулановою кислотою дало швидке одужання. Яка причина позитивної дії цього препарату?

  1. Блокада транслокази

  2. Гальмування аденозиндезамінази

  3. Гальмування транспептидази

  4. Активація фосфодіестерази

  5. * Інактивація бета–лактамази

 1127. Дитина 10 років страждає на стафілококовий дерматит. Лікування бензилпеніциліном не дало результатів, але після додаткової терапії клавулановою кислотою швидко настало одужання. Яка причина позитивної дії цього препарату?

  1. * інактивація бета-лактамази

  2. блокада транслокази

  3. гальмування аденозиндезамінази

  4. гальмування транспептидази

  5. активація фосфодіестерази

 1128. Дитина 5 років з глибоким пораненням м’яких тканин голови не переносить правцевий анатоксин (в анамнезі – анафілактичний шок). Лікар виконав первинну хірургічну обробку рани і рясно обробив її розчином перекису водню. На яку дію препарату розраховував лікар для профілактики правцевої інфекції?

  1. Утворення атомарного кисню

  2. Очищення рани від сторонніх тіл

  3. * Утворення молекулярного кисню

  4. Прискорення гемокоагуляції

  5. Прискорення процесів регенерації

 1129. Дитина 7 років з діагнозом ентероколіт приймає фталазол. Який механізм протимікробної дії цього лікарського засобу?

  1. Блокада ДНК-полімерази

  2. Блокада РНК-полімерази

  3. Блокада ДНК-транскриптази

  4. * Блокада фолатсинтетази

  5. Блокада пептидилтрансферази

 1130. Дитині 10-ти років з тяжким перебігом стафілококової інфекції призначили антибіотик, стійкий до руйнівної дії бета-лактамази. Вкажіть цей препарат

  1. феноксиметилпеніцилін

  2. бензилпеніциліну натрієва сіль

  3. ампіцилін

  4. * оксацилін

  5. біцилін-1

 1131. Дитині 4 років треба призначити протимікробний засіб широкого спектру дії при кишковій інфекції. Який з наведених препаратів не призначається дітям у зв’язку із шкідливим впливом на розвиток кісткової тканини?

  1. Амоксицилін

  2. Ампіцилін

  3. Левоміцетин

  4. * Доксициклін

  5. Ко-тримоксазол (бісептол)

 1132. Дитині 4 років треба призначити протимікробний засіб широкого спектру дії при кишковій інфекції. Який з наведених препаратів не призначається дітям у зв’язку зі шкідливим впливом на розвиток кісткової тканини?

  1. * доксициклін

  2. амоксицилін

  3. ампіцилін

  4. левоміцетин

  5. ко-тримоксазол

 1133. Для запобігання віддалених результатів чотиридобової малярії пацієнту 42-х років призначили примахін. Вже на 3-ю добу від початку лікування терапевтичними дозами препарату в пацієнта з’явились болі в животі та в ділянці серця, диспепсичні розлади, загальний ціаноз, гемоглобінурія. Що послужило причиною розвитку побічної дії препарата?

  1. Кумуляція лікарського засобу

  2. Зниження активності мікросомальних ферментів печінки

  3. Сповільнення екскреції з сечею

  4. Потенціювання дії іншими препаратами

  5. * Генетична недостатність глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази

 1134. Для лікування генералізованого сальмонельозу в чоловіка похилого віку був використаний ефективний препарат. Однак по закінченні лікування хворий став скаржитись на зниження гостроти зору. Вкажіть цей препарат

  1. бісептол

  2. фуразолідон

  3. фталазол

  4. етазол

  5. * левоміцетин

 1135. Для лікування гнійного синуситу хворому було призначено пероральне застосування тетрацикліну. Який протигрибковий засіб необхідно профілактично приймати хворому для запобігання розвитку кандидозу?

  1. Гризеофульвін

  2. Левамізол

  3. * Ністатин

  4. Фуразолідон

  5. Ципрофлоксацин

 1136. Для лікування інфекцій кістково-рухового апарату застосовують ряд антибіотиків. Виберіть з названих нижче препарат, що має здатність накопичуватись у кістковій тканині.

  1. * Лінкоміцину гідрохлорид

  2. Олеандоміцину фосфат

  3. Левоміцетину стеарат

  4. Неоміцину сульфат

  5. Гентаміцину сульфат

 1137. До інфекційного відділення надійшла дитина 9 років із скаргами на біль в животі, понос, анорексію. В випорожненнях знайдено еритроцити. Бак. аналіз показав наявність дизентерійної флори. Який препарат найкраще призначити хворому?

  1. * Фталазол

  2. Бісептол

  3. Норсульфазол

  4. Етазол

  5. Фенілсаліцилат

 1138. До лікарні доставлено тяжкого інфекційного хворого, у якого виявлено також порушення функції печінки і нирок. Який із запропонованих препаратів буде найбільш небажаним для призначення?

  1. левоміцетин

  2. ампіцилін

  3. пеніцилін

  4. * неоміцин

  5. цефалексин

 1139. До стоматолога звернулась мати дитини 2-х років із скаргами на руйнування дитини зубів. При огляді молочні зуби деформовані, уражені карієсом, у шийки коричнева кайма. Із анамнезу встановлено, що мати під час вагітності приймала антибіотики без контролю лікаря. Укажіть, яку групу антибіотиків, володіючих найбільш вираженою тератогенною дією, могла приймати мати?

  1. * Тетрацикліни

  2. Пеніциліни

  3. Цефалоспорини

  4. Аміноглікозиди

  5. Макроліди

 1140. До стоматолога звернулася мати дитини 2-х років, що під час вагітності, у зв’язку з інфекційним захворюванням безсистемно приймала антибіотики. При огляді в дитини відзначається руйнування різців, емаль зубів жовтого кольору, у шийки зубів коричнева облямівка. Який із препаратів володіє вираженим тератогенним ефектом?

  1. Фуросемід

  2. Ампіокс

  3. Ксантинолу нікотинат

  4. Октадин

  5. * Тетрациклін

 1141. До якої групи антибіотиків належить бензилпеніциліну натрієва сіль?

  1. * біосинтетичні пеніциліни

  2. тетрацикліни

  3. макроліди

  4. аміноглікозиди

  5. напівсинтетичні пеніциліни

 1142. До якої групи антибіотиків належить гентаміцин?

  1. біосинтетичні пеніциліни

  2. тетрацикліни

  3. напівсинтетичні пеніциліни

  4. макроліди

  5. * аміноглікозиди

 1143. До якої групи антибіотиків належить ?

  1. тетрацикліни

  2. * макроліди

  3. азитроміцини

  4. біосинтетичні пеніциліни

  5. напівсинтетичні пеніциліни

 1144. Допоможіть медичній сестрі визначити, який з названих протимікробних препаратів не належить до антибіотиків групи цефалоспоринів:

  1. Цефалорідин

  2. Цефпіром

  3. * Ципрофлоксацин

  4. Цефалексин

  5. Цефокситин

 1145. Допоможіть медичній сестрі визначити, який з призначених препаратів не належить до антибіотиківгрупи цефалоспоринів:

  1. цефокситин

  2. цефалорідин

  3. цефпіром

  4. цефалексин

  5. * ципрофлоксацин

 1146. Жінка 37 років звернулася до гінеколога з приводу запального процесу піхви, який супроводжується свербінням та пінистими виділеннями. Бак. аналіз встановив наявність трихомонадної інфекції. Який засіб найбільш ефективний у даному випадку?

  1. Ністатин

  2. * Метронідазол

  3. Нітроксолін

  4. Ампіцилін

  5. Еритроміцин

 1147. Жінка 48 років страждає на парадонтоз. Який протимікробний засіб буде найбільш ефективним при введенні у тканини ясен?

  1. гентаміцин

  2. бензилпеніцилін

  3. * лінкоміцин

  4. оксацилін

  5. димексид

 1148. Жінка 48 років страждає на пародонтоз. Який протимікробний засіб буде більш ефективним при введенні у тканини ясен?

  1. Бензилпеніцилін

  2. * Лінкоміцин

  3. Гентаміцин

  4. Оксацилін

  5. Дімексид

 1149. Жінка 50 років одержала з позитивним результатом курс терапії оксациліном з приводу гнійного запалення кисті правої руки. Але на початку лікування їй вводили бензилпеніцилін, який виявився неефективним. Як пояснити терапевтичну дію в порівнянні з бензилпеніциліном?

  1. Тривалою дією

  2. * Стійкістю до бета-лактамази

  3. Більш високою концентрацією у крові

  4. Більш широким спектром антибактеріальної дії

  5. Доброю проникливістю у запаленні тканини

 1150. Жінка 60 років тривалий час приймає дексаметазон для лікування артриту лівого колінного суглобу. Який біохімічний механізм протизапальної дії цього препарату?

  1. * блокада фосфоліпази А2

  2. блокада циклооксигенази 1

  3. блокада циклооксигенази 2

  4. блокада фолатсинтетази

  5. блокада фолатредуктази

 1151. Жінка в період вагітності тривалий час без контролю лікаря приймала антибіотик. Через деякий час у неї погіршився апетит, з’явились нудота, пронос, зміни слизових оболонок ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту. З часом виникла жовтяниця. У новонародженого відмічено порушення росту кісток. Який препарат приймала жінка?

  1. * Тетрациклін

  2. Левоміцетин

  3. Ампіцилін

  4. Еритроміцин

  5. Бісептол

 1152. За даними бактеріоскопії мазку з уретри у хворого виявлено гонорею. Враховуючи, що препаратами вибору для лікування гонореї є фторхінолони, хворому необхідно призначити:

  1. Фуразолідон

  2. Фторурацил

  3. Уросульфан

  4. Цефазолін

  5. * Ципрофлоксицин

 1153. Інфекційний хворий сенсибілізований до бензилпеніциліну. Застосування якого з перерахованих антибіотиків буде найбільш безпечним у цьому випадку?

  1. Біциліну

  2. Ампіциліну

  3. * Еритроміцину

  4. Амоксициліну

  5. Оксациліну

 1154. Лікування туберкульозу здійснюється за допомогою комбінованої хіміотерапії, що сполучає речовини різного механізму дії. Який з протитуберкульозних засобів пригнічує транскрипцію ДНК у РНК мікобактерій?

  1. * Рифампіцин

  2. Ізоніазид

  3. Стрептоміцин

  4. Етіонамід

  5. ПАСК

 1155. Літній чоловік, що страждає на запалення легень, одержував комбіноване лікування бензилпеніциліном та стрептоміцином. В чому перевага цієї комбінації?

  1. пеніцилін послаблює побічну діб стрептоміцину на слух

  2. пеніцилін гальмує наступну фазу синтезу білка

  3. пеніцилін зменшує токсичний вплив стрептоміцину на нирки

  4. * пеніцилін збільшує проникність мікробних оболонок для стрептоміцину

  5. комбінація препаратів взагалі небажана

 1156. Має широкий спектр протимікробної дії, найбільш чутливі до нього стафілококи та мікобактерії туберкульозу. Дія пов’ язана з пригніченням синтезу РНК бактерій. Добре всмоктуються ШКТ. Має гепатотоксичну дію, викликає алергічні реакції, забарвлює сечу, харкотиння і слізну рідину в червоний колір.

  1. Стрептоміцин

  2. Етамбутол

  3. ПАСК

  4. Ізоніазид

  5. * Рифампіцин

 1157. Механізм дії якої групи препаратів зумовлений пригніченням ферменту ДНК-гірази?

  1. Напівсинтетичні пеніциліни

  2. Цефалоспорини

  3. * Фторхінолони

  4. Аміноглікозиди

  5. Поліміксини

 1158. Містить триметроприм і сульфаметоксазол. Має високу протимікробну активність. Механізм дії зв’язаний з подвійним блокуючим ефектом препарату та метаболізм бактерій. Побічні ефекти: диспепсичні явища, алергічні реакції, пригнічення кровотворення

  1. Фталазол

  2. Сульфапіридазин

  3. Сульфадиметоксин

  4. * Бісептол

  5. Сульфален

 1159. Пацієнту поставлено діагноз первинний сифіліс. Водночас цей пацієнт має алергію до бензилпеніциліну. Оберіть з наведеного списку антибіотик, який необхідно призначити пацієнту:

  1. * еритроміцин

  2. амоксицилін

  3. амоксиклав

  4. карбеніцилін

  5. лінкоміцин

 1160. Переваги сходинкової антибіотикотерапії:

  1. коротший курс лікування

  2. * менша вартість

  3. ефективніша терапія

  4. відсутність побічних реакцій

  5. можна застосовувати незалежно від супутнього захворювання

 1161. Перед відрядженням за кордон лікарю з метою особистої профілактики малярії призначено засіб з гістошизонтоцидною дією. Який препарат одержав спеціаліст?

  1. Бісептол

  2. * Хлоридин

  3. Доксициклін

  4. Мефлохін

  5. Хінін

 1162. Перед операцією на товстому кишківнику хірург призначив хворому всередину препарат з групи аміноглікозидів у таблетках для санації кишківника. Який саме?

  1. * неоміцину сульфат

  2. гентаміцину сульфат

  3. стрептоміцину сульфат

  4. тобраміцин

  5. амікацин

 1163. Під час довготривалого лікування хронічного захворювання сульфаніламідом та аміноглікозидами у хворого зменшилась кількість лейкоцитів. Який з перелічених засобів стимулює утворення лейкоцитів?

  1. Ферроцерон

  2. Коамід

  3. Вікалін

  4. * Метилурацил

  5. Еритроміцин

 1164. Під час лікування тетрацикліном хворий почав скаржитись на пронос, неприємні відчуття в роті, нудоту. Лабораторними аналізами встановлено наявність кандидозу. Що треба призначити хворому?

  1. Сульфаніламіди

  2. * Ністатін

  3. Ампіцилін

  4. Відвар кори дуба

  5. Левоміцетин

 1165. Після 10-денного лікування препаратом із групи антибіотиків у пацієнта спостерігається явища дисбактеріозу: диспепсичні явища, кандидомікоз; жовтяниця, фото сенсибілізація. Антибіотик якої групи приймав хворий?

  1. Групи пеніцилінів

  2. Групи цефалоспоринів

  3. Групи рифампіцину

  4. * Групи тетрациклінів

  5. Групи аміноглікозидів

 1166. Після десятиденного лікування препаратом із групи антибіотиків у хворого спостерігаються явища дизбактеріозу, диспептичні явища, фотосенсибілізація, прояви гепатиту. Антибіотики якої групи приймав хворий?

  1. * тетрацикліни

  2. пеніциліни

  3. цефалоспорини

  4. групи рифампіцину

  5. аміноглікозиди

 1167. Після курсу антибіотикотерапії з приводу гострої пневмонії у хворої виникли явища кандидомікозу кишечнику. Який із перелічених препаратів доцільно призначити з лікувальною

  1. Левоміцетин

  2. Діазолін

  3. Ізоніазид

  4. Грізеофульвін

  5. * Ністатин

 1168. Після лікування високоефективним протитуберкульозним засобом у жінки 40 років виникли явища невриту зорового нерва, порушення пам’яті, судоми. Який препарат приймала жінка?

  1. Рифампіцин

  2. ПАСК

  3. Тіоацетазон

  4. Канаміцин

  5. * Ізоніазид

 1169. Після оперативного втручання хворому призначили напівсинтетичний антибіотик з групи пеніцилінів з переважною дією на стафілококи. Визначити препарат.

  1. Бензилпеніциліну натрієва сіль

  2. * Оксациліну натрієва сіль

  3. Біцилін – 5

  4. Ампіцилін

  5. Еритроміцин

 1170. Після проведених обстежень у хворого встановлено діагноз: холера. Який антибіотик є засобом вибору при цьому захворюванні?

  1. * тетрациклін

  2. левоміцетин

  3. оксацилін

  4. цефалексин

  5. гентаміцин

 1171. Після проведення обстеження у хворого на пневмонію знайдено St. pneumoniae , чутливий до антибактеріальних препаратів бета-лактамного ряду. Який лікарський препарат є засобом вибору при захворюванні?

  1. еритроміцин

  2. гентаміцин

  3. цефтріаксон

  4. * бензилпеніциліну натрієва сіль

  5. тетрациклін

 1172. Препарат має широкий спектр протимікробної дії. Є антибіотиком вибору для лікування черевного тифу, дизентерії та деяких сальмонельозів. Побічні ефекти: пригнічення кровотворення, диспепсичні розлади, дисбактеріоз. Назвати препарат.

  1. Фталазол

  2. * Левоміцетин

  3. Бензилпеніциліну натрієва сіль

  4. Неоміцину сульфат

  5. Тетрациклін

 1173. Препарат чинить згубний вплив на еритроцитарні форми малярійних плазмодіїв, дизентерійну амебу. Застосовується для лікування і профілактики малярії, лікування амебіазу і колагенозів. Визначте цей препарат.

  1. Еметину гідрохлорид

  2. Тетрациклін

  3. * Хінгамін

  4. Еритроміцин

  5. Хінін

 1174. При профілактичному огляді в стоматологічному кабінеті у дитини віком 10 років встановлено пошкодження зубів: емаль і дентин зубів покреслені жовтувато-коричневими смугами, значна частина з них уражена карієсом. З анамнезу відомо, ща у віці 3-х років дитина перехворіла на пневмонію, для лікування якої призначався комбінований антибактеріальний препарат. Визначте, який з нижче наведених препаратів призначався дитині:

  1. ампіокс (амоксицилін + оксацилін)

  2. амоксиклав (амоксицилін + клавуланова кислота)

  3. * тетраолеан (тетрациклін + олеандоміцин)

  4. бісептол (сульфаметоксазол + триметоприм)

  5. фансидар (сульфадоксин + піриметамін)

 1175. При тривалому безконтрольному вживанні препарату виникла глухота. Який з перелічених засобів має таку побічну дію?

  1. Бензилпеніцилину натрієва сіль

  2. * Стрептоміцину сульфат

  3. Прогестерон

  4. Но-шпа

  5. Анальгін

 1176. При якому захворюванні левоміцетин є засобом вибору?

  1. холера

  2. * черевний тиф

  3. ангіна стафілококова

  4. сифіліс

  5. крупозна пневмонія

 1177. Призначаючи антибіотики групи тетрацикліну перорально, хворого слід попередити про те, що не можна приймати препарат з молочними продуктами тому, що порушується всмоктування:

  1. Посилюють токсичні ефекти тетрациклінів

  2. Руйнують конденсовану чотирициклічну систему, яка лежить в основі молекули тетрациклінів

  3. * Утворюють важкорозчинні комплекси з іонами кальцію

  4. Викликають розлади травлення

  5. Сприяють кумуляції тетрациклінів в організмі

 1178. У вагітної виник гострий трахеобронхіт. Для лікування цієї інфекції був призначений антибіотик з групи пеніцилінів. Визначте, який з наведених антибактеріальних засобів буде ефективним.

  1. * Амоксицилін

  2. Гентаміцин

  3. Стрептоміцин

  4. Тетрациклін

  5. Фурацилін

 1179. У вагітної виник гострий трахеобронхіт. Для лікування цієї інфекції був призначений антибіотик з групи пеніцилінів. Визначте, який з наведених антибактеріальних засобів призначено вагітній хворій?

  1. тетрациклін

  2. гентаміцин

  3. стрептоміцин

  4. * амоксицилін

  5. фурацилін

 1180. У відділення гнійної хірургії поступив пацієнт з пошкодженою ступнею, на якій знаходиться марлева пов’язка, просочена гнійними виділеннями. Спроба зняти її для огляду рани викликає гостру біль, так як вона прилипла до раненої поверхні. Виберіть антисептик з зазначенням концентрації в розчині для полегшення видалення пов’язки, гною та знезараження рани.

  1. * 3% розчин перекису водню

  2. 5% спиртовий розчин йоду

  3. 30% розчин сульфацилу натрію

  4. 30% розчин перекису водню

  5. 1% розчин йоду

 1181. У дитини 5 років гостра правостороння нижньодолева пневмонія. При сіянні харкотиння виявлено, що збудник захворювання стійкий до пеніциліну, але чутливий до макролідів. Який препарат найбільш доцільно використати у даному випадку?

  1. Тетрациклін

  2. Гентаміцин

  3. * Еритроміцин

  4. Стрептоміцин

  5. Ампіцилін

 1182. У жінки, яка отримувала лікування антибіотиками широкого спектру дії з приводу кишкової інфекції, розвинулось ускладнення з боку слизової оболонки порожнини рота, у вигляді запального процесу та білого нальоту, в якому при бактеріологічному дослідженні виявлені дріжджеподібні гриби. Який із перерахованих препаратів показаний для лікування цієї патології?

  1. Бісептол

  2. Тетрациклін

  3. Фуразолідон

  4. Поліміксин

  5. * Ністатин

 1183. У жінки, яка тривалий час з приводу інфільтративно-вогнищевого туберкульозу приймає протитуберкульозні засоби, різко знизився слух. Який з препаратів проявляє таку дію?

  1. * Стрептоміцин

  2. Ізоніазид

  3. Етамбутол

  4. Рифампіцин

  5. Етіонамід

 1184. У людини похилого віку, яка дотримувалася молочно-рослинної дієти, призначений для етіологічного лікування хламідіозу антибіотик не дав ефекту одужання. Який це був препарат?

  1. оксацилін

  2. * тетрациклін

  3. метицилін

  4. стрептоміцин

  5. цефуроксим

 1185. У новонародженої недоношеної дитини виникла пневмонія, для лікування якої їй ввели антибіотик. Через деякий час розвинулась тяжка інтоксикація із вздуттям живота, проносом, гіпотермією, сірим забарвленням шкіри, серцево-судинним колапсом, розвинувся синдром «сірого колапсу» («сірий синдром плода»). Смерть дитини настала через дві доби. Який антибіотик призвів до летального наслідку?

  1. * хлорамфенікол (левоміцетин)

  2. сумамед (азитроміцин)

  3. едецин (ванкоміцин)

  4. гераміцин (гентаміцин)

  5. вібраміцин (доксициклін)

 1186. У препарат «Аугментин» крім клаувонової кислоти входить:

  1. * Амоксицилін

  2. Ампіцилін

  3. Ампіциліну тригідрат

  4. Оксацилін

  5. Ампіокс

 1187. У тривало хворіючого туберкульозом виявлено внутришньоклітічне розташування мікобактерій. Який із перахованих препаратів обов’язково повинен бути включений в комплексну терапію туберкульозу?

  1. Рифампіцин

  2. * Ізоніазид

  3. Етіонамід

  4. Натріяю парааміносаліцилат

  5. Етамбутол

 1188. У хворого важка післяопераційна псевдомонадная інфекція. Який з перерахованих антибіотиків показано застосувати?

  1. Бензилпеніцилін

  2. * Гентаміцин

  3. Цефазолін

  4. Еритроміцин

  5. Доксициклін

 1189. У хворого важка стафілококова інфекція, що загрожує життю. Який з перерахованих антимікробних препаратів бажаний в даному випадку?

  1. * цефазолін

  2. ампіцилін

  3. еритроміцин

  4. тетрациклін

  5. бензилпеніциліну натрієва сіль

 1190. У хворого виявили туберкульоз легень. Який антибіотик слід йому призначити поряд з іншими протитуберкульозними засобами?

  1. Азитроміцин

  2. Тетрациклін

  3. * Ріфампіцин

  4. Левоміцетин

  5. Кефзол

 1191. У хворого діагностували легеневу форму туберкульозу. Який лікарський засіб використовують для лікування туберкульозу?

  1. Пеніцилін

  2. Норсульфазол

  3. * Ізоніазид

  4. Тетрациклін

  5. Фуразолідон

 1192. У хворого з виразковою хворобою шлунка виявлено Helicobacter pylors. Який з нижче перерахованих препаратів доцільно використати у цьому випадку?

  1. Бісептол

  2. Ентеросептол

  3. Левоміцетин

  4. * Метронідазол

  5. Сульфадиметоксин

 1193. У хворого з високою температурою, кашлем, задишкою після проведених обстежень встановлено діагноз стрептококова пневмонія. Який препарат залишається засобом вибору при цьому захворюванні?

  1. Гентаміцин

  2. Ампіцилін

  3. Еритроміцин

  4. * Бензилпеніцилін

  5. Тетрациклін

 1194. У хворого з гострим гастроентероколітом після проведених бактеріологічних досліджень встановлено діагноз: холера. Який антибіотик є засобом вибору при цьому захворюванні?

  1. Пеніцилін

  2. Оксацилін

  3. * Тетрациклін

  4. Цефалексин

  5. Ампіцилін

 1195. У хворого з запаленням легенів непериносимість до антибіотиків. Який з комбінованих сульфаніламідних препаратів слід призначити хворому?

  1. * Бісептол

  2. Етазол

  3. Сульфацил-натрію

  4. Стрептоцид

  5. Сульфадиметоксин

 1196. У хворого з порушенням функцій печінки (псевдомонадна інфекція). Яку з пропонованих речовин варто обрати?

  1. Гентаміцин

  2. * Карбеніцилін

  3. Поліміксин

  4. Тобраміцин

  5. Еритроміцин

 1197. У хворого зі зниженим слухом важка бацилярна інфекція. Яка з груп антибіотиків протипоказана в цьому випадку?

  1. * Аміноглікозиди

  2. Пеніциліни

  3. Цефалоспорини

  4. Тетрацикліни

  5. Рифаміцини

 1198. У хворого мікоз ступень обох ніг. Місцеве застосування нітрофунгіну і міконазолу не дало ефекту. Який препарат для прийому всередину слід додатково призначити?

  1. * Грізеофульвін

  2. Амфотеріцин В

  3. Канаміцин

  4. Ністатин

  5. Ампіцилін

 1199. У хворого на пієлонефрит при бактеріологічному аналізі сечі висіяна синьогнійна паличка, яка була нечутливою до дії карбеніциліну. Який антибіотик може виявитись ефективним для цього хворого?

  1. ампіцилін

  2. * гентаміцин

  3. бензилпеніциліну натрієва сіль

  4. олеандроміцин

  5. цефазолін

 1200. У хворого на туберкульоз після тривалого лікування з’явились шум та дзвін у вухах, зниження слуху, порушилась координація рухів, висипи на шкірі, набряк слизових оболонок. Після відміни препарату стан хворого значно покращився. Який препарат приймав хворий?

  1. Етамбутол

  2. Рифампіцин

  3. Ізоніазид

  4. * Стрептоміцину сульфат

  5. Бепаск

 1201. У хворого на туберкульоз після тривалого лікування з’явились шум та дзвін у вухах, зниження слуху, порушилась координація рухів, висипи на шкірі, набряк слизових оболонок. Після відміни препарату стан хворого значно покращився. Який препарат приймав хворий?

  1. * Стрептоміцину сульфат

  2. Етамбутол

  3. Рифампіцин

  4. Ізоніазид

  5. Бепаск

 1202. У хворого на туберкульоз, що знаходиться на лікуванні, погіршився слух. Який препарат викликав таке ускладнення?

  1. Ізоніазид

  2. * Стрептоміцин

  3. Канаміцину сульфат

  4. Етіонамід

  5. Ріфампіцин

 1203. У хворого, що звернувся в лікарню із скаргами на пронос діагностували амебну дизентерію. В комплексне лікування був включений тетрациклін. Назвати вид дії призначеного препарату?

  1. Пряма дія

  2. Рефлекторна дія

  3. Основна дія

  4. * Етіотропна дія

  5. Незворотна дія

 1204. У хворого, який тривалий час приймав тетрациклін, виник кандидоз слизових оболонок. Який лікарський препарат слід призначити для його лікування?

  1. * Ністатин

  2. Гризеофульвін

  3. Нітрофунгін

  4. Амфотерицин

  5. Фурадонін

 1205. У хворої з післяпологовим сепсисом в бактеріологічному аналізі посіву крові виявлено золотистий стафілокок, який проявляє стійкість до дії метициліну та інших бета-лактамних антибіотиків. Який з наведених препаратів необхідно призначити хворій для комбінованої антибактеріальної хіміотерапії?

  1. тетраолеан

  2. оксацилін

  3. олететрин

  4. * ванкоміцин

  5. цефазолін

 1206. У чоловіка 52 років діагностовано системний амебіаз з ураженням кишечнику, печінки, легень. Який препарат слід призначити?

  1. Хініофон

  2. Тетрациклін

  3. Хінгамін

  4. Ентеросептол

  5. * Метронідазол

 1207. У чоловіка 60 років, який давно хворіє на туберкульоз і систематично одержує специфічне лікування, знижена гострота слуху. Який засіб слід виключити в зв’язку з цим з терапії, що йому призначається?

  1. * Стрептоміцин

  2. Етамбутол

  3. Ізоніазід

  4. Фтивазид

  5. Рифампіцин

 1208. Хвора звернулася до травмпункту з приводу нагноєння різаної рани. Лікар для очищення рани від гнійних виділень промив її 3 % розчином перекису водню. При цьому піна не утворилася. З чим пов’язана відсутність дії препарату?

  1. * Спадкова недостатність каталази

  2. Низька концентрація H2O2

  3. Спадкова недостатність фосфатдегідрогенази еритроцитів

  4. Неглибока рана

  5. Наявність у рані гнійного вмісту

 1209. Хвора на туляремію тривалий час приймала тетрациклін, що призвело до кандидозного генералізованого ураження вісцеральних органів. Який препарат треба їй призначити з метою найбільш ефективного лікування?

  1. * Амфотерицин

  2. Ністатин

  3. Леворин

  4. Гризеофульвін

  5. Ципренол

 1210. Хвора тривало страждає варикозним розширенням вен нижніх кінцівок, яке ускладнилось розвитком трофічної виразки гомілки. Виразкова поверхня покрита гнійним нальотом з гіперемією і відчуттям свербіння навколо неї. Посів гнійного виділення виявив наявність стафілококу. Для лікування виразки хворій призначили антисептик із групи поверхнево активних речовин (детергентів) у вигляді мазі, застосування якого зняло відчуття свербіння, нагноєння і прискорило епітелізацію поверхні. Укажіть назву антисептика

  1. Фурацилін

  2. Калію перманганат

  3. Етакридину лактат

  4. * Етоній

  5. Бриліантовий зелений

 1211. Хвора, 19 років, на первинний сифіліс отримує комплексну терапію, до складу якої входить натрієва сіль бензилпеніціліну. Механізми дії цього препарату?

  1. Блокада синтезу білків цитоплазми

  2. Блокада тіолових груп ензимів

  3. Блокада синтезу РНК

  4. Блокада синтезу ДНК

  5. * Блокада синтезу пептидогліканів мікробної оболонки

 1212. Хворий 30 років звернувся до лікаря зі скаргами на пронос і болі в животі протягом 5 днів, підвищення температури тіла до 37,50С з ознобами. На передодні хворий був у лісі, де випив води з відкритого водоймища. Встановлено бактеріологічно підтверджений діагноз: амебна дизентерія. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання.

  1. * Метронідазол

  2. Фуразолідон

  3. Левоміцетин

  4. Фталазол

  5. Еметину гідрохлорид

 1213. Хворий 30 років звернувся до лікаря зі скаргами на пронос і болі в животі протягом 5 днів, підвищення температури тіла до 37,5оС з ознобами. На передодні хворий був у лісі, де випив води з відкритого водоймища. Встановлено бактеріологічно підтверджений діагноз: амебна дизентерія. Вкажіть препарат вибору для лікування цього захворювання.

  1. Левамізол

  2. * Метронідазол

  3. Левоміцетин

  4. Фталазол

  5. Сенадексин

 1214. Хворий 37 років госпіталізований в венерологічне відділення з діагнозом сифіліс. Який із перелічених препаратів буде використовуватися для лікування хворого?

  1. * Бензилпеніцилін

  2. Бісептол

  3. Нітроксолін

  4. Левоміцетин

  5. Тетрациклін

 1215. Хворий 60 років, госпіталізований в хірургічне відділення, в зв’язку з інфекцією викликаною синьо гнійною паличкою, чутливою до антибіотика пеніцилінового ряду. Вкажіть який з перерахованих пеніцилінів, володіє вираженою активністю по відношенню до Psedomonas aeruginosa?

  1. Бензилпенціцилін

  2. Феноксиметилпеніцилін

  3. Оксацилін

  4. * Карбеніцилін

  5. Метицилін

 1216. Хворий довгий час вживав антибіотики широкого спектру, що викликали зниження апетиту, нудоту, проносну дію, випорожнення з гнилісним запахом, схуднення. Про яку побічну дію йде мова?

  1. Пряма подразнююча дія

  2. Алергічна реакція

  3. Нефротоксична дія

  4. Гепатотоксична дія

  5. * Дисбактеріоз

 1217. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на забарвлення сечі та слізної рідини в червоний колір. З анамнезу відомо, що він лікується з приводу легеневого туберкульозу. З застосуванням якого протитуберкульозного засобу пов’язаний цей ефект?

  1. Ізоніазид

  2. * Рифампіцин

  3. Етіонамід

  4. Стрептоміцину сульфат

  5. Етамбутол

 1218. Хворий звернувся до лікаря із скаргами на дисфункцію кишечнику. Лікар констатував симптоми дуоденіту, ентериту. При лабораторному дослідженні поставлено діагноз: лямбліоз. Який препарат слід призначити?

  1. * Метронідазол

  2. Еритроміцин

  3. Мономіцин

  4. Хінгамін

  5. Тетрациклін

 1219. Хворий на пневмонію отримує бензилпеніцилін в дозі 500 000 ОД 6 разів на день. Через дві години після введення лікарського засобу виникла пропасниця, втрата свідомості, судоми. Що розвинулось у хворого?

  1. сенсибілізація

  2. ідіосинкразія

  3. тахіфілаксія

  4. кумуляція

  5. * анафілактичний шок

 1220. ?Хворий на пневмонію отримує бензилпеніциліну натрієву сіль в дозі 500 000 ОД 6 разів на день. Після чергового введення лікарського засобу виникла пропасниця, втрата свідомості, судоми. Що розвинулось у хворого?

  1. Кумуляція

  2. Ідіосинкразія

  3. Тахіфілаксія

  4. * Анафілактичний шок

  5. Толерантність

 1221. Хворий при проходженні курсу лікування метронідазолом вжив невелику кількість алкоголю, внаслідок чого розвинулось тяжке отруєння. Поясніть причину отруєння:

  1. Алергічна реакція

  2. * Накопичення ацетальдегіду

  3. Невралгічні розлади

  4. Серцево-судинна недостатність

  5. Порушення функції нирок

 1222. Хворий страждає ревмокардитом з частими загостреннями. Який антибіотик слід використовувати для профілактики або лікування загострень?

  1. * біцилін-5

  2. еритроміцин

  3. левоміцетин

  4. цефазолін

  5. тетрациклін

 1223. Хворий тривалий час безконтрольно приймав левоміцетин. Після проведеного обстеження виявлено лейкопенія. Який препарат призначити для корекції лейкопоезу?

  1. Метотрексат

  2. * Пентоксил

  3. Меркаптопурин

  4. Ціанокобаламін

  5. Преднізолон

 1224. Хворий тривалий час приймав антибіотик для лікування бронхіту. На фоні прийому виникли нудота, блювання, стоматит, дерматит на шкірі обличчя і рук (фото сенсибілізація), болі в області печінки. Який препарат приймав хворий?

  1. Ампіцилін

  2. Еритроміцин

  3. Поліміксин

  4. * Тетрациклін

  5. Левоміцетин

 1225. Хворій 38 років після стаціонарного лікування гострого ревматоїдного артриту для профілактики рецидивів захворювання призначено Біцилін-5. Яка тривалість дії препарату?

  1. 3 доби

  2. 7 діб

  3. 14 діб

  4. 12 год

  5. * 30 діб

 1226. Хворій на пієлонефрит лікар призначив препарат, похідний від 8-оксихіноліну у вигляді таблеток, які хвора приймає по 2 таблетки 4 рази на добу, у хворої нормалізувалася температура, зникла піурія. Хвора не відмічала ніяких побічних ефектів, окрім появи шафранового забарвлення сечі. Який з перелічених препаратів було призначено хворій?

  1. * Нітроксолін

  2. Фуразолідон

  3. Фурагін

  4. Уросульфан

  5. Бактрим

 1227. Хворому 30 років з діагнозом гострий остеомієліт призначили антибіотик який добре проникає в кісткову тканину. На протязі трьох тижнів застосування даного засобу стан хворого покращився. Який препарат був застосований?

  1. Біцилін-3

  2. Бензилпеніцилін

  3. * Лінкоміцин

  4. Поліміксин-М

  5. Ампіцилін

 1228. Хворому 35 років для лікування хронічного бронхіту у фазі загострення лікар призначив бактрим. Який основний механізм дії препарату?

  1. Діє на синтез клітинної стінки мікробу

  2. Гальмує синтез білка мікробної клітини

  3. Пригнічує утворення цитолеми

  4. * Гальмує 2 послідовних етапи метаболізму фолієвої кислоти

  5. Діє тільки на синтез фолієвої кислоти

 1229. Хворому 42 років для лікування бактеріальної пневмонії призначено ампіцилін. Вкажіть, який механізм бактерицидної дії препарату?

  1. Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка

  2. Порушення проникливості мембрани

  3. * Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів

  4. Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів

  5. Антагонізм із параамінобензойною кислотою

 1230. Хворому 45 років на гостру пневмонію був призначений антибіотик з групи пеніцилінів. При проведенні проби на індивідуальну переносимість до антибіотику стан хворого різко погіршився: хворий покрився холодним потом, з’явилась задуха, втратив свідомість. Пульс 130 за хв., АТ - 80/40 мм рт. ст. Яким із перелічених препаратів краще лікувати хворого?

  1. Бензилпеніцилін

  2. * Ципрофлоксацин

  3. Феноксиметилпеніцилін

  4. Біцилін – 5

  5. Еритроміцин

 1231. Хворому 50 років з метою лікування черевного тифу призначений лінкоміцин, але на наступний день стан хворого погіршився, температура підвищилась до 39,6. Чим пояснити погіршення стану?

  1. * нечутливістю збудника до левоміцетину

  2. алергічною реакцією

  3. реінфекцією

  4. дією ендотоксинів збудника

  5. приєднанням вторинної інфекції

 1232. Хворому встановлено діагноз – активний вогнищевий туберкульоз легень. Вкажіть, який із препаратів найбільш доцільно призначити в першу чергу?

  1. Сульфален

  2. Циклосерин

  3. Етіонамід

  4. * Ізоніазид

  5. Етоксид

 1233. Хворому з бактеріальною інфекцією лікар призначив сульфадимезин в таблетках, порекомендувавши запивати його 1,5-2 л лужної мінеральної води щодобово. Чим обумовлена необхідність даної рекомендації?

  1. Для нейтралізації кислоти шлункового соку

  2. Для зсуву рН крові в лужний бік

  3. Для зменшення подразнюючого впливу на шлунок

  4. Для пролонгування дії

  5. * Для профілактики кристалізації ацетильних похідних препарату в ниркових канальцях

 1234. Хворому з генералізованою формою сальмонелозу була призначена антибактеріальна терапія. Через деякий час при проведенні загального аналізу крові була виявлена ретикул- і гранулоцитопенія, відмічалось деяке зниженні кількості еритроцитів. При призначенні якого антибіотику найбільш можлива подібна зміна картини крові?

  1. гентаміцину сульфат

  2. * левоміцетин

  3. тетрациклін

  4. поліміксин-В сульфат

  5. амоксицилін

 1235. Хворому з генералізованою формою сальмонельозу була призначена антибактеріальна терапія. Через деякий час при проведенні загального аналізу крові була виявлена ретикуло- і гранулоцитопенія, відмічалось деяке зниження кількості еритроцитів. При якому антибіотику найбільш можлива подібна зміна картини крові?

  1. Гентаміцину сульфат

  2. Тетрациклін

  3. * Левоміцетин

  4. Поліміксин-В сульфат

  5. Амоксицилін

 1236. Хворому з загостренням хронічного бронхіту та непереносимістю антибіотиків призначено сульфаніламідний препарат тривалої дії. Який засіб був призначений хворому?

  1. * Сульфадиметоксин

  2. Сульфадимезин

  3. Етазол

  4. Фталазол

  5. Норсульфазол

 1237. Хворому з запаленням легень лікар призначив сульфаніламідний препарат. Який механізм дії сульфанiламiдiв передбачає лікар?

  1. Діють на оболонку мiкроорганiзмiв

  2. Підвищують проникність мембран мікроорганізмів

  3. * Конкурентні антагоністи параамiнобензойної кислоти

  4. Регулюють судинний тонус

  5. Блокують сульфгiдрильнi групи ферментів

 1238. Хворому з ревматоїдним артритом призначено препарат біцилін-5 1 раз в 4 тижні. Чим обумовлена тривалість дії препарату?

  1. Тривалим зв’язком з білками плазми крові

  2. Посиленою реабсорбцією в канальцях нирок

  3. * Повільним всмоктуванням з місця введення

  4. Швидкою інактивацією

  5. Всі фактори мають місце

 1239. Хворому із стрептококовою інфекцією було призначено препарат, що містить у своїй структурі бета-лактамне кільце. Який препарат відноситься до цієї групи?

  1. * Бензилпеніцилін

  2. Рифампіцин

  3. Еритроміцин

  4. Стрептоміцину сульфат

  5. Левоміцетин

 1240. Хворому лікар призначив Юнідокс-Солютаб по 1 таблетці 2 рази на день. В аптеці йому було недостатньо коштів для придбання цього антибіотика. Запропонуйте хворому дешевший препарт, який володіє тими є властивостями

  1. Докси-М-Ратіофарм (Ратіофарм)

  2. Доксициклін (Polfa)

  3. * Доксициклін (Борщагівський ХФЗ)

  4. Вібраміцин (Pfizer PGM)

  5. Доксибене (Ратіофарм)

 1241. Хворому на гострий туберкульоз легень призначили стрептоміцин. Який механізм дії цього препарату?

  1. Пригнічує синтез муреїну

  2. Порушує проникливість цитоплазматичної мембрани

  3. Зв’язується з двохвалентними катіонами

  4. * Пригнічує рибосомальний синтез білка в клітинах чутливих мікроорганізмів

  5. Сприяє втрачанню амінокислот та нуклеотидів

 1242. Хворому на сепсис призначте антимікробний препарат з групи фторхінолонів

  1. * Ципрофлоксацин

  2. Метронідазол

  3. Цефпіром

  4. Ампіцилін

  5. Цефалексин

 1243. Хворому на туберкульоз в комплексній терапії призначено препарат – похідне гідразиду ізонікотинової кислоти. Визначити цей препарат?

  1. Стрептоміцину сульфат

  2. Цефалоридін

  3. * Ізоніазид

  4. Рифампіцин

  5. Канаміцин

 1244. Хворому на туберкульоз в складі комплексної терапії був призначений антибіотик, ін’єкції якого виявились болючими, з’явились шкірні висипи, в крові еозинофілія. Застосування кальцію пантотенату зменшило побічну дію препарату. Який антибіотик був застосований?

  1. * стрептоміцин

  2. біцилін-3

  3. цефалексин

  4. ампіцилін

  5. флориміцин

 1245. Хворому необхідно призначити антибіотик із групи пеніцилінів, стійких до пеніцилінази. Який препарат із перерахованих може бути рекомендований?

  1. Амоксицилін

  2. * Оксацилін

  3. Карбеніцилін

  4. Азлоцилін

  5. Ампіцилін

 1246. Хворому необхідно призначити сульфаніламідний препарат, який має бути найбільш стійким до ацетилювання в органiзмi.

  1. Сульфадимезин

  2. Норсульфазол

  3. Сульфапiридазин

  4. Сулфадиметоксин

  5. * Уросульфан

 1247. Хворому необхідно призначити хіміотерапевтичний засіб із широким спектром дії з групи фторхінолонів. Вказати препарат.

  1. Амоксицилін

  2. Карбеніцилін

  3. Азлоцилін

  4. Хіноксидин

  5. * Офлоксацин

 1248. Хворому поставлений діагноз бацилярна дизентерія. Який засіб з перерахованих варто призначити йому?

  1. Бензилпеніцилін

  2. Оксацилін

  3. Еритроміцин

  4. * Ампіцилін

  5. Біцилін

 1249. Хворому проведено апендектомію. Для хіміопрофілактики анаеробних ускладнень в післяопераційний період першочергово доцільно призначити:

  1. Цефатоксим

  2. * Метронідазол

  3. Тетрациклін

  4. Ампіокс

  5. Бісептол

 1250. Хворому, який лікувався антибіотиками з групи тетрацикліну лікар порадив не вживати молочних продуктів. Чому зроблено таку рекомендацію?

  1. порушення процесу перетравлення їжі

  2. не засвоюються молочні продукти

  3. збільшується ризик дизбактеріозу

  4. зростає токсичність антибіотиків

  5. * сповільнюється всмоктування антибіотиків

 1251. Хворому, який лікувався тетрацикліном, лікар порадив не вживати молочних продуктів. Чому лікар дав таку рекомендацію?

  1. * Сповільнюється всмоктування антибіотика

  2. Не засвоюються молочні продукти

  3. Збільшується ризик дисбактеріозу

  4. Зростає токсичність антибіотика

  5. Порушується процес перетравлення їжі

 1252. Чим пояснити той факт, що для лікування туберкульозу доза ізоніазиду підбирається індивідуально, з обов`язковим контролем після перших прийомів препарату його вмісту в сечі?

  1. Гіперглікемією, що виникає на фоні прийому препарату

  2. Розвитком ниркової недостатності

  3. * Генетично обумовленою швидкістю ацетилювання препарату у різних людей

  4. Подразнюючою дією препарату

  5. Розвитком гемолітичної анемії

 1253. Чоловік 35 років, хворий на туберкульоз, лікувався у стаціонарі з допомогою комплексної терапії. Після виходу з лікарні він застудився, почав кашляти і самостійно застосовував ін’єкції гентаміцину, але в нього погіршився слух. Який засіб підвищи несприятливу дію гентаміцину?

  1. * стрептоміцин

  2. рифампіцин

  3. ПАСК

  4. ізоніазид

  5. етамбутол

 1254. Чоловіка 43 років непокоїть біль в лівому оці. Об’єктивно склери та кон’юнктиви різко гіперимовані, набряклі, спостерігається сльозотеча. Окуліст діагностував катаральний кон’юнктивіт інфекційного походження. Які очні краплі слід призначити?

  1. * Етилморфіну гідрохлорид

  2. Танін

  3. Фосфакол

  4. Атропіну сульфат

  5. Сульфацил натрію

 1255. Чоловіку 18 років з приводу флегмони плеча була зроблена внутрішньом’язова ін’єкція пеніциліну. Після цього у нього з’явилися тахікардія, ниткоподібний пульс, АТ знизився до 80/60 мм рт. ст. Який вид фармакологічної реакції розвинувся?

  1. Центральна дія

  2. Рефлекторна дія

  3. Потенціювання

  4. Периферична дія

  5. * Анафілаксія

 1256. Чому солі бензилпеніциліну призначають лише для парентерального введення?

  1. * руйнуються хлористоводневою кислотою шлунку

  2. мають здатність до пресистемної елімінації

  3. погано всмоктуються в кишківнику

  4. подразнюють слизову шлунку

  5. викликають дизбактеріоз

 1257. Що таке сходинкова терапія?

  1. внутрішньовенне введення антибіотика

  2. внутрішньом’язове введення антибіотика

  3. пероральне введення антибіотика

  4. комбіноване застосування одночасно декількох антибіотиків з різних груп і різним механізмом дії на збудника

  5. * введення ін’єкційного розчину антибіотика з наступним переходом до перорального застосування

 1258. Юнак захворів на гостру диспепсію. Є потреба застосувати сульфаніламідний препарат, що не всмоктується у кишечнику. Який саме?

  1. * Фталазол

  2. Норсульфазол

  3. Етазол

  4. Сульфадиметоксин

  5. Сульфален

 1259. Яка група антибіотиків є найбільш ефективною при перфинному сифілісі?

  1. аміноглікозиди

  2. тетрацикліни

  3. макроліди

  4. * пеніциліни

  5. цефалоспорини

 1260. Яка побічна дія найбільш характерна для гентаміцину?

  1. * ураження нирок

  2. ураження печінки

  3. дизбактеріоз

  4. алергічні прояви

  5. лейкопенія

 1261. Який з антибіотиків належить до протимікобактеріальних засобів?

  1. цефалексин

  2. гентаміцин

  3. метациклін

  4. оксациклін

  5. * гризеофульвін

 1262. Який з антибіотиків належить до цефалоспоринів?

  1. оксацилін

  2. ампіцилін

  3. * цефалексин

  4. амфотерицин

  5. рифампіцин

 1263. Який з антибіотиків належить до цефалоспоринів?

  1. * цефалексин

  2. ампіцилін

  3. оксацилін

  4. амфотерицин

  5. рифампіцин

 1264. Який з перелічених антибіотиків застосовують для лікування туберкульозу?

  1. * рифампіцин

  2. тетрациклін

  3. біцилін-5

  4. еритроміцин

  5. гентаміцин

 1265. Який з перелічених антибіотиків не руйнується кислотою шлункового соку?

  1. біцилін-3

  2. * оксацилін

  3. біцилін-5

  4. бензилпеніциліну натрієва сіль

  5. бензилпеніциліну калієва сіль

 1266. Який з препаратів пеніциліновогоряду не руйнується пеніциліназою?

  1. * оксацилін

  2. ампіцилін

  3. біцилін-1

  4. бензилпеніциліну натрієва сіль

  5. біцилін-5

 1267. Який препарат використовують при кандидомікозі шлунково-кишкового тракту?

  1. * ністатин

  2. гризеофульвін

  3. амфотерицин В

  4. ампіцилін

  5. метациклін

 1268. Який препарат пеніцилінового ряду можна ввести сублюмбально?

  1. * бензилпеніциліну натрієва сіль

  2. бензилпеніциліну новокаїнова сіль

  3. біцилін-5

  4. бензилпеніциліну калієва сіль

  5. біцилін-1

 1269. Яким препаратам необхідно віддавати перевагу при призначенні антибіотиків для лікування гострого пієлонефриту?

  1. * З мінімальним рівнем резистентності

  2. З низькою токсичністю

  3. З широким спектром дії

  4. Які діють на грам позитивні мікроорганізми

  5. Які впливають на грам негативну флору

 1270. Які препарати відносяться до групи напівсинтетичних пеніцилінів?

  1. Офлоксацин

  2. Цефалексин

  3. Нітроксолін

  4. * Флемоксин

  5. Макропен

 1271. В клініку швидкої допомоги доставлено хворого з легким отруєнням снодійними. Який препарат потрібно негайно ввести хворому?

  1. * Бемегрид

  2. Прозерин

  3. Ацеклідин

  4. Дипіроксим

  5. Кордіамін

 1272. В лікарню доставлено важко хворого, який по дорозі втратив свідомість. Щоб привести його до тями лікар дав йому понюхати розчин аміаку. Який вид дії лежить в основі фармакологічного ефекту препарату?

  1. Резорбтивна дія

  2. Місцева дія

  3. Вибіркова дія

  4. * Рефлекторна дія

  5. Етіотропна дія

 1273. В лікарню потрапила дитина 6 років з різко вираженими симптомами рухового і мовного збудження, сухістю в роті, утрудненим ковтанням, хриплим голосом. Шкіра суха, гаряча. Зіниці різко розширені, фотофобія, тахікардія. З анамнезу встановлено, що дитина з’їла якісь ягоди темно-фіолетового кольору. Вплив якої з токсичних речовин є причиною.

  1. * Атропін

  2. Пірензепін

  3. Пілокарпін

  4. Платифілін

  5. Метацин

 1274. В лікарню привезли хворого з отруєнням. Необхідно терміново викликати блювоту. Який з перерахованих нижче засобів слід застосувати?

  1. Етаперазин

  2. * Апоморфiну гiдрохлорид

  3. Церукал

  4. Димедрол

  5. Панкреатин

 1275. В приймальне відділення доставлено хворого у непритомному стані. Шкіра холодна, зіниці звужені, дихання з утрудненням, відзначається періодичність по типу Чейна-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Отруєння якою речовиною найбільш вірогідне?

  1. Транквілізаторами

  2. М-холіноблокаторами

  3. Ненаркотичними анальгетиками

  4. * Наркотичними анальгетиками

  5. Барбітуратами

 1276. В приймальне відділення лікарні доставлено хворого з ознаками отруєння фосфорорганічними інсектицидами. Який препарат потрібно вжити як засіб першої допомоги?

  1. Аміназин

  2. Панангін

  3. * Дипіроксим

  4. Унітіол

  5. Глюкоза

 1277. В приймальне відділення лікарні доставлено хворого з ознаками отруєння фосфорорганічними інсектицидами. Який препарат потрібно вжити як засіб першої допомоги?

  1. * Дипіроксим

  2. Аміназин

  3. Панангін

  4. Унітіол

  5. Глюкоза

 1278. В реанімаційне відділення поступив хворий з ознаками гострого отруєння морфіном. Який засіб необхідно використати у даному випадку для промивання шлунку?

  1. * Калію перманганат

  2. Натрію гідрокарбонат

  3. Фурацилін

  4. Танін

  5. Кислоту борну

 1279. В реанімаційному відділенні знаходиться пацієнт з отруєнням препаратом синільної кислоти. Який лікарський засіб необхідно терміново ввести в вену постраждалого для надання допомоги?

  1. 1 мл 0,1% розчину атропіну

  2. * 50 мл розчину метиленового синього

  3. 10 мл 0,5% розчину бемегріду

  4. 5 мл 5% розчину унітіолу

  5. 2 мл 1% розчину фуросеміду

 1280. В реанімаційному відділенні знаходиться хворий з отруєнням препаратом похідним барбітурової кислоти. Введений антидот. У якого з антидотів в механізмі дії закладений принцип прямого антагонізму із снотворними в дії на дихальний центр?

  1. ЕДТА (Трилон Б)

  2. Активований вугіль

  3. Унітіол

  4. Тетацин – кальцій

  5. * Бемегрид

 1281. В реанімаційному відділенні знаходиться хворий з отруєнням препаратом похідним барбітурової кислоти. Введений антидот. У якого з антидотів в механізмі дії закладений принцип прямого антагонізму із снотворними в дії на дихальний центр?

  1. ЕДТА (Трилон Б)

  2. Антивований вуголь

  3. * Бемегрид

  4. Унітіол

  5. Тетацин – кальцій

 1282. В стаціонар поступив хворий з отруєнням грибів, серед яких випадково виявився мухомор. Крім промивання шлунка, активованого вугілля и сольових послаблюючих всередину, а також інфузійної дезінтоксикаційної терапії, хворому призначили ін’єкції атропіну сульфат, в результаті чого симптоми отруєння значно послабились. Укажіть тип взаємодії мускарину (алкалоїду мухомора) і атропіну.

  1. Не прямий функціональний антагонізм

  2. Фізико-хімічний антагонізм (антидотизм)

  3. Хімічний антагонізм

  4. Фізичний антагонізм

  5. * Прямий функціональний односторонній антагонізм

 1283. В токсикологічне відділення надійшла дитина – хлопчик 4 років, що отруївся ягодами беладони, які містять М-холіноблокатор атропін. Який препарат слід призначити хворому в цьому стані?

  1. Ацеклідин

  2. Лобелін

  3. Цитітон

  4. * Галантамін

  5. Платифілін

 1284. В токсикологічне відділення надійшла дитина – хлопчик 4 років, що отруївся ягодами беладони, які містять М-холіноблокатор атропін. Який препарат слід призначити хворому в цьому стані?

  1. Ацеклідин

  2. Лобелін

  3. Цитітон

  4. Платифілін

  5. * Галантамін

 1285. В токсикологічне відділення надійшов чоловік 40 років, який отруївся інсектицидом – хлорофосом. Який реактиватор холінестерази слід застосувати?

  1. Платифілін

  2. * Дипіроксим

  3. Скополамін

  4. Амізил

  5. Атропін

 1286. В токсикологічне відділення привезли дитину яка отруїлася грибами, а саме – мухоморами. Який препарат слід використати для надання невідкладної допомоги в першу чергу?

  1. Папаверин

  2. Унітіол

  3. * Атропін

  4. Тіосульфат натрію

  5. Дипіроксим

 1287. В токсикологічне відділення привезли дитину яка отруїлася грибами, а саме – мухоморами. Який препарат слід використати для надання невідкладної допомоги в першу чергу?

  1. * Атропін

  2. Папаверин

  3. Унітіол

  4. Тіосульфат натрію

  5. Дипіроксим

 1288. В травматологічний пункт каретою швидкої допомоги доставлено постраждалого від ДТП чоловіка з діагнозом: закритий перелом середньої третини стегна зі зміщенням. З метою репозиції кісткових уламків хворому введено 10 мл 2% розчину дитиліну в/в, внаслідок чого розвинулось тривале апное та міорелаксація. Дефіцитом якого ферменту зумовлена вказана фармакогенетична ферментопатія?

  1. Уридіндифосфоглюкуронової трансферази

  2. * Псевдохолінестерази

  3. Глюкозо-6-фосфатдегідногенази

  4. Метгемоглобінредуктази

  5. N-ацетилтрансферази

 1289. В хірургічне відділення поступив хворий з абсцесом плеча. При додатковому дослідженні виявлено шлуночкові екстрасистолії. Яке знеболення і яким препаратом найбільш доцільне в даному випадку?

  1. * Місцева анестезія лідокаїном

  2. Спинномозкова анестезія совкаїном

  3. Гексеналовий наркоз

  4. Ефірний наркоз

  5. Кетаміновий наркоз

 1290. В хірургічне відділення поступив хворий з приводу гострого апендициту. Йому було запропоновано апендектомію під місцевою анестезією. Але з анамнезу вияснилось, що хворий часто страждає алергічними реакціями на ліки. Виберіть із указаних препаратів найбільш підходящий для інфільтраційної анестезії препарат

  1. Hовокаїн

  2. Дикаїн

  3. Анестезин

  4. * Ксикаїн (лідокаїн)

  5. Кокаїн

 1291. Внаслідок Чорнобильської аварії відбулось забруднення навколишнього середовища радіонуклідами, накопичення їх в організмі людей. З наведених нижче виберіть препарати, які сприяють виведенню їх з організму.

  1. Анальгетики

  2. * Ентеросорбенти

  3. Антикоагулянти

  4. Антидепресанти

  5. Стимулятори лейкопоезу

 1292. Внаслідок Чорнобильської аварії відбулось забруднення навколишнього середовища радіонуклеїдами, накопичення їх в організмі людей. З наведених нижче виберіть препарати, які сприяють виведенню їх з організму

  1. * Ентеросорбенти

  2. Анальгетики

  3. Антикоагулянти

  4. Антидепресанти

  5. Стимулятори лейкопоезу

 1293. Дитина 2-х років випила очні краплі з домашньої аптечки. Стан важкий, значне пото- і слиновиділення, астматичне дихання, кашель, зіниці різко звужені, тони серця глухі, брадикардія Перистальтика кишечнику посилена, пронос, артеріальний тиск знижений. Яким препаратом викликане отруєння?

  1. Анаприлін

  2. * Пілокарпіну гідрохлорид

  3. Атропін

  4. Платифіліну гідротартрат

  5. Сульфацил-натрій

 1294. Дитина 4-х років госпіталізована в ортопедичне відділення з переломом гомілки з зміщенням. Перед репозицією відламків необхідна аналгезія. Який препарат слід вибрати?

  1. Анальгін

  2. Морфіну гідрохлорид

  3. * Промедол

  4. Панадол

  5. Папазол

 1295. Дитина 5 років після невдалого падіння з дивану скаржиться на різкий біль у шиї, що виникає при найменших порухах. Огляд виявив припухлість, порушення цілості в області правої ключиці, крепітацію. Що слід ввести в перш чергу для швидкого усунення болі і заспокоєння дитини?

  1. Анальгін

  2. * Промедол

  3. Діазепам

  4. Парацетамол

  5. Кодеїн

 1296. Дівчина 25 років прийшла до токсикологічного відділення з явищами гострого отруєння морфіном. Який антидот слід вести хворій?

  1. Унітіол

  2. Атропін

  3. * Налоксон

  4. Лобелін

  5. Етимізол

 1297. ?Для більш швидкого введення в наркоз хворому застосовано наступну комбінацію: ефір для наркозу + азоту закис + фторотан. Який це тип взаємодії лікарських засобів?

  1. * Сумований синергізм

  2. Синергоантагонізм

  3. Потенційований синергізм

  4. Фізичний антагонізм

  5. Опосередкований синергізм

 1298. Для зменшення втрати крові при проведенні операції на печінці необхідно викликати штучну гіпотонію. Вибрати препарат:

  1. Ацеклідін

  2. * Гігроній

  3. Пірилен

  4. Метацин

  5. Гоматропін

 1299. Для знеболювання біопсії хворому внутрішньовенно ввели препарат, який через хвилину викликав наркоз тривалістю близько 5 хвилин. Під час наркозу відзначалися спонтанні рухи, незначне зниження АТ, короткочасна зупинка дихання, яка швидко відновилася. Який препарат використали?

  1. Натрію оксибутират

  2. * Пропанідид

  3. Предіон

  4. Кетамін

  5. Фторотан

 1300. Для знеболювання маніпуляції, при обробці обпеченої поверхні ввели внутрішньовенно препарат для короткочасного наркозу. Наркоз настав через хвилину, під час нього спостерігалися підвищення АТ, тахікардія, підвищення тонусу скелетних м`язів; рефлекси збережені. Після виходу із наркозу в хворого відзначалися дезорієнтація, зорові галюцинації. Який препарат увели хворому?

  1. Сомбревін

  2. Ефір для наркозу

  3. Тіопентал натрію

  4. Закис азоту

  5. * Кетамін

 1301. Для полегшення вправлення вивиху в плечовому суглобі з метою розслаблення скелетних м’язів хворому ввели міорелаксант. При цьому настало „апное”. Хворому ввели прозерин, але дихання не відновилось. Що необхідно ввести хворому?

  1. Галантаміну гідробромід

  2. Дипіроксим

  3. * Свіжу цитратну кров

  4. Ізонітрозин

  5. Атропін

 1302. Для премедикації анестезіолог ввів хворому препарат із групи М-холіноблокаторів, який погано проникає через гемато-енцефалічний бар’єр. Який із вказаних препаратів доцільно ввести?

  1. Атропін

  2. * Метацин

  3. Платифілін

  4. Скополамін

  5. Гоматропін

 1303. Для проведення загальної анестезії лікар-анестезіолог призначив хворому засіб для наркозу пропанідид. Яка тривалість дії цього препарату?

  1. 30-40 сек

  2. * 3 - 5 хв

  3. 20 - 30 хв

  4. 40 - 60 хв

  5. 1,5 - 2 год

 1304. Для проведення оперативного втручання з приводу гострого флегмонозного апендициту, лікар ввів хворому препарат з групи загальних анестетиків, якому властива тривала стадія збудження. Який препарат був введений пацієнту?

  1. Фторотан

  2. Закис азоту

  3. Пропанідид

  4. Натрію оксибутират

  5. * Ефір для наркозу

 1305. До жінки 28 років була викликана швидка допомога у зв’язку з нападом бронхіальної астми. Після внутрішньом’язової ін’єкції розчину ефедрину її стан поліпшився. Однак, через 49 хвилин напад повторився. Ефедрин подіяв слабше. Третя атака бронхоспазму, яка почалася через півгодини, ефедрином не знялася. Яке явище лежить в основі цього феномену?

  1. Наркоманія

  2. * Тахіфілаксія

  3. Біотрансформація

  4. Елімінація

  5. Адсорбція

 1306. До жінки 52 років була викликана бригада швидкої допомоги у зв’язку з задухою, що розвинулась на фоні бронхоспазму. Після внутрішньом’язового введення ефедрину гідрохлориду спостерігалось тимчасове полегшення дихання. Повторне введення препарату через півгодини мало слабкий ефект, а наступне третє введення не дало результату. Яке явище знаходиться в основі зниження бронхорозширюючої дії

  1. Прямий антагонізм

  2. Алергія

  3. Непрямий антагонізм

  4. Однобічний антагонізм

  5. * Тахіфілаксія.

 1307. До лікарні доставили хворого з отруєнням морфіном. Відомо, що при гострому отруєнні морфіном використовується специфічний антагоніст налоксон. Який фактор являється основним у розвитку антагоністичної дії?

  1. Пряме збудження дихального центру

  2. Рефлекторне збудження дихального центру

  3. Різке прискорення метаболізму морфіну

  4. * Конкуренція за зв’ язування з “опіатними” рецепторами

  5. Зменшення чутливості організму до морфіну

 1308. До лікарні доставили хворого з отруєнням морфіном. Відомо, що при гострому отруєнні морфіном використовується специфічний антагоніст налоксон. Який фактор являється основним у розвитку антагоністичної дії?

  1. Пряме збудження дихального центру

  2. Рефлекторне збудження дихального центру

  3. * Конкуренція за зв’ язування з “опіатними” рецепторами

  4. Різке прискорення метаболізму морфіну

  5. Зменшення чутливості організму до морфіну

 1309. До лікарні поступив пацієнт з вивихом в плечовому суглобі. З метою розслаблення скелетних м’язів йому ввели міорелаксант дитилін, який діє в нормі 5 – 7 хв. Але у даного пацієнта дія тривала до 8 год. Яка можлива причина значного посилення тривалості дії дитиліну?

  1. Зниження активності мікросомальних ферментів печінки

  2. Зменшення екскреції лікарської речовини

  3. Матеріальна кумуляція лікарської речовини

  4. * Генетична недостатність холінестерази крові

  5. Потенціювання іншою лікарською речовиною

 1310. До лікарні поступив хворий з приводу травми ока в результаті попадання металічної стружки. У хворого набряк ока, різка гіперемія, сльозотеча, біль при миганні. Видалення інородного тіла можливо тільки під місцевою анестезією. Виберіть препарат для місцевої анестезії

  1. Новокаїн

  2. Анестезин

  3. * Дикаїн

  4. Лідокаїн

  5. Тримекаїн

 1311. До лікарні швидкої допомоги доставили чоловіка 63 років з явищами колапсу. Для боротьби з гіпотензією лікар вибрав норадреналін. Який механізм дії цього препарату?

  1. Активація серотонінових рецепторів

  2. Активація бета-адренорецепторів

  3. Активація дофамінових рецепторів

  4. Блокада М-холінорецепторів

  5. * Активація альфа 1-адренорецепторів

 1312. До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на запаморочення, відчуття спраги, затруджене ковтання, погане бачення близьких предметів. Об’єктивно у нього часте дихання, розширені зіниці, загальне збудження, говірливість, однак мова малозрозуміла. АТ 110/70 мм рт. ст., Пульс 110 в 1 хв. На передозування якого препарату можуть вказувати наведені симптоми?

  1. * Атропіну

  2. Морфіну

  3. Ефедрину

  4. Аміназіну

  5. Кофеїну

 1313. До нейрохірургічного відділення поступив хворий із травмою черепу. Прогресуюче зростання неврологічної симптоматики дозволяє встановити діагноз струсу мозку. Це є причиною зростаючого набряку мозку, що призводить до удавлення та гіпоксії мозкової тканини. Призначте хворому лікувальний наркоз, який можна використати і як засіб боротьби з гіпоксією.

  1. Фторотан

  2. * Натрію оксибутират

  3. Пропанідид

  4. Кетамін

  5. Ефір для наркозу

 1314. До приймального відділення був доставлений хворий зі скаргами на запаморочення, зниження гостроти зору, нудоту, слинотечею та спастичні болі в животі. Був встановлений діагноз: отруєння фосфорорганічними з’єднаннями. Що доцільно включити в склад комплексної терапії?

  1. Тіосульфат натрію та бемегрид

  2. Тетацин-кальцій та унітіол

  3. Налорфіну гідрохлорид та бемегрид

  4. Глюкоза та бемегрид

  5. * Атропіну сульфат та дипіроксим

 1315. До приймального відділення був доставлений хворий у непритомному стані з різким пригніченням дихання та серцевої діяльності, зниженням сухожильних рефлексів. За словами супроводжуючої його дружини він в останній час страждав на безсоння та приймав на ніч снодійні засоби. Який лікарський препарат необхідно ввести хворому для невідкладної допомоги?

  1. Унітиол

  2. Дипіроксим

  3. Атропіну сульфат

  4. * Бемегрид

  5. Протаміну сульфат

 1316. До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, світлобоязнь та порушення зору. Шкіра гіперимована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який з лікарських засобів доцільно призначити?

  1. Ацеклідин

  2. Пілокарпін

  3. * Прозерин

  4. Армін

  5. Дипіроксим

 1317. До приймального відділення доставлений хворий зі скаргами на сухість в роті, світлобоязнь та порушення зору. Шкіра гіперимована, суха, зіниці розширені, тахікардія. При подальшому обстеженні був встановлений діагноз: отруєння алкалоїдами красавки. Який з лікарських засобів доцільно призначити?

  1. Діазепам

  2. Пілокарпін

  3. Армін

  4. * Прозерин

  5. Дипіроксим

 1318. До приймального відділення доставлений чоловік у непритомному стані. Об’єктивно: на зовнішні подразники хворий не реагує, дихання періодичне по типу Чейн-Стокса, зіниці звужені, зіничний рефлекс відсутній. Було встановлено, що дані симптоми обумовлені використанням морфіну. Назначити лікування.

  1. Унітіол

  2. Апоморфіну гідрохлорид

  3. Кальцію хлорид

  4. Протаміну сульфат

  5. * Налоксон

 1319. До приймального відділення лікарні надійшла дитина 5 років у якої лікарем встановлені такі симптоми: сильне рухове збудження, марення, хриплий голос, розширені зіниці, які не реагують на світло, суху, гарячу, гіперимовану шкіру, тахікардію, тахіпное. Вказані симптоми виникли після споживання дитиною ягід красавки. Препарат якої фармакологічної групи потрібно призначити для лікування цього стану?

  1. N-холінолітики

  2. N-холіноміметики

  3. М-холіноміметики

  4. * Антихолінестеразні засоби

  5. Реактиватори холінестерази

 1320. До приймального відділення надійшов хворий у непритомному стані. Шкіра холодна, зіниці звужені, дихання з утрудненням, відзначається періодичність по типу Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Поставлений діагноз: отруєння морфіном. Який препарат необхідно застосувати в якості антагоністу?

  1. Бемегрид

  2. Цититон

  3. * Налоксон

  4. Унітіол

  5. Тіосульфат натрію

 1321. До приймального покою лікарні доставлено хворого з тяжким отруєнням невідомою речовиною в стані гострої судинної недостатності. Який із зазначених препаратів необхідно використати для термінової допомоги?

  1. Iзадрин

  2. Анаприлін

  3. * Мезатон

  4. Нафтизин

  5. Нітрогліцерин

 1322. До прийомного відділення був доставлений хворий 30 років після автомобільної аварії з переломом кістки стегна. У хворого різко знижений АТ 70/40мм рт. ст., слабкий пульс, посилена больова реакція на найменший дотик в області пошкодження. Що необхідно ввести хворому для профілактики травматичного шоку?

  1. Парацетамол

  2. Пентазоцин

  3. Анальгін

  4. * Морфін

  5. Паповерин

 1323. До прийомного відділення доставлений хворий 25 років у непритомному стані: дихання періодичне, серцевий ритм сповільнений, рефлекси, крім колінного, пригнічені, зіниці вузькі. Поряд з хворим знайдено 15 ампул з під розчину морфіну. Які маніпуляції слід застосувати в першу чергу?

  1. Ввести протиарітмічний засіб

  2. Зробити клізму

  3. Викликати блювотний рефлекс

  4. * Промивання шлунку розчином перманганату калію

  5. Ввести діуретик

 1324. Жінка 28 років звернулась до стоматолога з приводу протезування зубів. Оскільки у неї алергія до місцевих анестетиків, обробку зубів необхідно було провести під загальною анестезією. Який препарат доцільно використати для цього, зважаючи на короткочасність маніпуляції?

  1. Гексенал

  2. * Пропанідид

  3. Кетамін

  4. Натрію оксибутират

  5. Тіопентал

 1325. З метою розслаблення скелетних м’язів і зіставлення відламків при переломі стегнової кістки, хворому був введений міорелаксант. При цьому наступила зупинка дихання. Після введення свіжої цитратної крові дихання відновилося. Яких міореалаксант застосували хворому?

  1. * Дитілін

  2. Диплацин

  3. Тубокурарину хлорид

  4. Піпекуронію бромід

  5. Панкуронію бромід

 1326. З хімічного виробництва в токсикологічне відділення доставлений хворий з отруєнням ртуттю. Який препарат слід використати в даній ситуації?

  1. Ізонітрозин

  2. Налоксон

  3. * Унітіол

  4. Активоване вугілля

  5. Ентеросорбент СКН

 1327. З хімічного виробництва в токсикологічне відділення доставлено хворого з отруєнням ртуттю. Який препарат слід використати в даній ситуації?

  1. Налоксон

  2. Ентеросорбент СКН

  3. Активоване вугілля

  4. * Унітіол

  5. Ізонітрозин

 1328. Машиною швидкої допомоги доставлено до приймального вiддiлення лiкарнi людину з гострим отруєнням морфiном. Який з найбільш специфічних антагонiстiв необхідно застосувати в цьому випадку?

  1. * Налоксон

  2. Пентазоцин

  3. Метацин

  4. Омнопон

  5. Дипiроксим

 1329. Машиною швидкої допомоги доставлено до приймального відділення лікарні людину з гострим отруєнням морфіном. Який з найбільш специфічних антагонiстiв необхідно застосувати в цьому випадку?

  1. * Налоксон

  2. Пентазоцин

  3. Метацин

  4. Омнопон

  5. Дипiроксим

 1330. Молода дівчина 17 років з метою суїциду прийняла велику дозу фенобарбіталу. Після прибуття на місце події лікар швидкої допомоги швидко промив шлунок, ввів бемегрид і розчин натрію гідрокарбонату внутрішньовенно. З якою метою лікар ввів натрію гідрокарбонат?

  1. Для стимуляції дихання

  2. Для нормалізації АТ

  3. Для інактивації фенобарбіталу

  4. * Для підвищення ниркової екскреції фенобарбіталу

  5. Для пробуджуючого ефекту

 1331. Назвати препарат калію, який показаний при отруєнні серцевими глікозидами

  1. Калію бромід

  2. Калію перманганат

  3. Калію йодид

  4. Калію ацетат

  5. * Калію хлорид

 1332. Перед проведенням інфільтраційної анестезії хворому проведено пробу на чутливість до новокаїну, яка виявилась позитивною. Який з перерахованих препаратів можна використати для проведення знеболення в даному випадку?

  1. * Лідокаїн

  2. Новокаїнамід

  3. Тримекаїн

  4. Анестезин

  5. Дикаїн

 1333. Під час барбітурового наркозу у хворого 65 років почалось пригнічення дихання. Анестезіолог зробив внутрішньовенну ін’єкцію 10 мл 0,5% розчину бемегриду. Стан хворого покращав, об’єм легеневої вентиляції збільшився. Яке явище полягає в основі взаємодії цих препаратів?

  1. Антагонізм непрямий

  2. Антагонізм однобічний

  3. * Антагонізм прямий

  4. Синергізм прямий

  5. Синергізм непрямий

 1334. Під час видалення зуба у хворого відкрилась кровотеча. Лікар-стоматолог наклав тампон з лікарським засобом і кровотеча зменшилась. Який препарат використав лікар?

  1. Ізадрин

  2. Сальбутамол

  3. Октадин

  4. * Перекис водню

  5. Празозин

 1335. Під час гепаринотерапії виникла кровотеча. Який з вказаних лікарських засобів слід ввести для обмеження дії гепарину?

  1. Тромбін

  2. Кальцію хлорид

  3. Адреналіну гідрохлорид

  4. * Протаміну сульфат

  5. Атропіну сульфат

 1336. Після введення анальгіну у хворого почалася гостра алергічна реакція, задуха, біль за грудиною. Пульс зник, припинилися серцеві скорочення. Які засоби фармакологічної допомоги слід застосувати в першу чергу?

  1. * Внутрішньосерцево ввести адреналін

  2. Внутрішньовенно ввести адреналін

  3. Внутрішньовенно ввести преднізолон

  4. Внутрішньовенно ввести димедрол

  5. Внутрішньовенно ввести строфантин

 1337. Після введення атропіну у хворого прискорився ритм серцевої діяльності, відмічається сухість слизових оболонок, мідріаз. Що необхідно призначити хворому для нормалізації функцій організму?

  1. Метацин

  2. Салбутамол

  3. Ефедрину гідрохлорид

  4. * Прозерин

  5. Строфантин

 1338. Після закапування в око крапель у хворого на глаукому розвинувся міоз і короткозорість. Внутрішньоочний тиск знизився. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект?

  1. * М-холіноміметичні засоби

  2. М-холіноблокуючі засоби

  3. Альфа-адреноміметичні засоби

  4. Н-холіноміметичні засоби

  5. Гангліоблокатори

 1339. Після закапування в око крапель у хворого розвинувся мідріаз і параліч акомодації. Яка група препаратів здатна викликати такий ефект?

  1. М-холіноміметики

  2. Антихолінестеразні

  3. Бета-адреноміметики

  4. Альфа-адреноміметики

  5. * М-холінолітики

 1340. Після повторного оперативного втручання з використанням того ж самого загального анестетика у хворого виникло гостре ураження печінки (гепатит). Який загальний анестетик найбільш вірогідно може викликати дану патологію?

  1. * Фторотан

  2. Азоту закис

  3. Тіопентал натрію

  4. Пропанідид

  5. Ефір

 1341. Після проведеної внутрішньо шкірної проби на чутливість до пеніциліну в хворого через кілька хвилин розвилася реакція гіперчутливості, що лікар визначив як анафілактичний шок: хворий знепритомнів, наступила ядуха і брадикардія. Лікар призначив засіб для усунення цих симптомів. Який препарат призначив лікар?

  1. Мезатон

  2. Норадреналін

  3. Атропін

  4. Салбутамол

  5. * Адреналін

 1342. Потерпілий обробляв рослини розчином речовини з інсектицидною дією без індивідуальних засобів захисту. Через деякий час у нього почалося сильне виділення слини, поту, сльози, болі у животі, понос. При огляді виявлено міоз. Речовина, що викликала отруєння, належить до групи:

  1. Н-холіноміметики

  2. Солі міді

  3. Нітрати

  4. Органічни сполуки хлору

  5. * Антихолінестеразні засоби

 1343. Потерпілий обробляв рослини розчином речовини з інсектицидною дією без індивідуальних засобів захисту. Через деякий час у нього почалося сильне виділення слини, поту, сліз, болі у животі, понос. При огляді виявлено міоз. Речовина, що викликала отруєння, належить до групи:

  1. Н-холіноміметики

  2. Солі міді

  3. Нітрати

  4. Органічни сполуки хлору

  5. * Антихолінестеразні засоби

 1344. При гострому тромбозі показана антикоагулянтна терапія. Відзначте антикоагулянт прямої дії, застосовуваний при загрозі тромбозу.

  1. Фенілін

  2. * Гепарин

  3. Натрію цитрат

  4. Дипіридамол

  5. Пентоксифілін

 1345. При комбінованому наркозі у хворого, якому проведено резекцію шлунку, як міорелаксант застосовано тубокурарину хлорид. Який засіб – антагоніст слід ввести хворому для відновлення його самостійного дихання?

  1. * Прозерин

  2. Дитилін

  3. Цитітон

  4. Етимізол

  5. Бензогексоній

 1346. При оперативному втручанні для загальної анестезії використано комбінацію інгаляційного анестетика і похідного барбітурової кислоти. Яку з перелічених комбінацій препаратів доцільно використати?

  1. Промедол + фторотан

  2. Азоту закис + кеталар

  3. Фторотан + фентаніл

  4. * Тіопентал натрію + фторотан

  5. Дроперидол + ефір

 1347. При отруєнні грибами-мухоморами в якості антидота використовують атропін. Який із перелічених механізмів властивий атропіну, що призводить до знешкодження грибної отрути – мускарину?

  1. Фізико-хімічний

  2. Антиферментний

  3. * Рецепторний

  4. Метаболічний

  5. Ферментний

 1348. При передопераційному обстеженні хворого виявлений дефіцит протромбіну в крові. Яку речовина необхідно призначити попередньо для зменшення крововтрати при операції?

  1. * Вікасол

  2. Тромбін

  3. Кислоту амінокапронову

  4. Фенілін

  5. Контрикал

 1349. Студент 3-го курсу при проходженні медичної практики повинен був поставити гірчичники на спину хворого. Для цього він змочив гірчичники водою з температурою більше 60?С і поставивши їх на спину хворому. Через півгодини студент виявив, що шкіра хворого на місці прикладення гірчичників не почервоніла. З чим пов’язана відсутність ефекту гірчичників?

  1. * З інактивацією мірозину

  2. З інактивацією холінестерази

  3. З активацією мірозину

  4. З інактивацією моноамінооксидази

  5. З активацією метилтрансферази

 1350. У відділення гнійної хірургії поступив пацієнт з пошкодженою ступнею, на якій знаходиться марлева пов’язка, просочена гнійними виділеннями. Спроба зняти її для огляду рани викликає гостру біль, так як вона прилипла до раненої поверхні. Виберіть антисептик з зазначенням концентрації в розчині для полегшення видалення пов’язки, гною та знезараження рани.

  1. 5% спиртовий розчин йоду

  2. 30% розчин сульфацилу натрію

  3. * 3% розчин перекису водню

  4. 30% розчин перекису водню

  5. 1% розчин йоду

 1351. У відділення швидкої допомоги доставили пацієнта, який помилково випив розчин ртуті дихлориду (сулема). Стан важкий, відмічається збудження, зниження артеріального тиску. Лікар зробив промивання шлунка з розчином яєчного білка, ввів всередину за допомогою зонда 30 г активованого вугілля та 30 г магнію сульфату. Укажіть, який препарат необхідно призначити для знешкодження отрути?

  1. 4% розчин натрію гідрокарбонату внутрішньовенно

  2. 15% розчин дипіроксиму внутрішньом’язово

  3. 2% розчин фуросеміду з ізотонічним розчином натрію хлориду внутрішньовенно

  4. Метиленовий синій в 5% розчині глюкози внутрішньовенно

  5. * 5% розчин унітіолу внутрішньом’язово

 1352. У дитини першого року життя під час отруєння невідомою речовиною, з’явились судоми. Призначте засіб, що не пригнічує дихання.

  1. * Сибазон

  2. Магнію сульфат

  3. Дифенін

  4. Фенобарбітал

  5. Хлоралгідрат

 1353. У пацієнта під час відвідування стоматолога виникла різка гіпотензія. Який із препаратів, що стимулює адренергічну іннервацію, ви запропонуєте використати для нормалізації артеріального тиску?

  1. Ксилометазолін

  2. Санорин

  3. * Мезатон

  4. Доксазозин

  5. Ерготамін

 1354. У пацієнтки 46 років на фоні миготливої аритмії почався набряк легень. Який сечогінний препарат необхідно ввести в першу чергу для виведення хворої з важкого стану?

  1. Триамтерен

  2. Верошпірон

  3. * Фуросемід

  4. Амілорид

  5. Еуфілін

 1355. У приймальне відділення було доставлено хворого з наступною симптоматикою: міоз, гіперсалівація, пітливість, спазм бронхів, блювота і діарея. Було встановлено діагноз: отруєння фосфорорганічними сполуками. Які препарати доцільно включити в комплексну терапію?

  1. Тіосульфат натрію і бемегрид

  2. Налорфіну гідрохлорид і бемегрид

  3. * Атропіну сульфат і дипіроксим

  4. Глюкоза і бемегрид

  5. Панангін і унітіол

 1356. У приймальне відділення було доставлено хворого з наступною симптоматикою: міоз, гіперсалівація, пітливість, спазм бронхів, блювота і діарея. Було встановлено діагноз: отруєння фосфорорганічними сполуками. Які препарати доцільно включити в комплексну терапію?

  1. * Атропіну сульфат і дипіроксим

  2. Тіосульфат натрію і бемегрид

  3. Налорфіну гідрохлорид і бемегрид

  4. Глюкоза і бемегрид

  5. Панангін і унітіол

 1357. У приймальне відділення поступив у важкому стані чоловік 38 років, який отруївся сулемою. Який антидот треба негайно ввести хворому?

  1. Дипіроксим

  2. Атропін

  3. Налорфін

  4. * Унітіол

  5. Ізонітрозин

 1358. У приймальне відділення поступив у важкому стані чоловік 38 років, який отруївся сулемою. Який антидот треба негайно ввести хворому?

  1. * Унітіол

  2. Дипіроксим

  3. Атропін

  4. Налорфін

  5. Ізонітрозин

 1359. У прийомне відділення лікарні доставлений хворий з важким отруєнням невідомою речовиною в стані гострої судинної недостатності. Який із зазначених препаратів необхідно використовувати для невідкладної допомоги?

  1. * Мезатон

  2. Нафтизин

  3. Ізадрин

  4. Сальбутамол

  5. Анаприлін

 1360. У реанімаційне відділення надійшов хворий із симптомами гострого отруєння морфіном – втрата свідомості, гіпотермія, дихання Чейн-Стокса, гіпотензія, брадикардія, різкий міоз. Який з перерахованих препаратів буде найефективнішим у даній ситуації?

  1. Кордіамін

  2. Камфора

  3. Етимізол

  4. Кофеїн

  5. * Налоксон

 1361. У реанімаційне відділення поступив хворий з ознаками гострого отруєння морфіном. Який засіб необхідно використати у даному випадку для промивання шлунка?

  1. Натрію гідрокарбонат

  2. * Калію перманганат

  3. Фурацилін

  4. Розчин натрію хлориду

  5. Борну кислоту

 1362. У хворого анафілактичний шок. Від якого з названих адреноміметиків можна отримати найбільшого терапевтичного ефекту в цьому випадку?

  1. Мезатону

  2. Ефедрину

  3. * Адреналіну

  4. Фенотеролу

  5. Норадреналіну

 1363. У хворого анафілактичний шок. Від якого з названих адреноміметиків можна отримати найбільшого терапевтичного ефекту в цьому випадку?

  1. Мезатону

  2. Ефедрину

  3. Фенотеролу

  4. Норадреналіну

  5. * Адреналіну

 1364. У хворого анафілактичний шок. Від якого з перерахованих адреноміметиків можна чекати найбільший терапевтичний ефект?

  1. Мезатон

  2. Ефедрин

  3. Норадреналін

  4. Алупент

  5. * Адреналін

 1365. У хворого гнійна рана з некротичний вмістом. Який препарат для очищення рани слід призначити?

  1. * Перекис водню

  2. Метиленовий синій

  3. Сульфацилу натрію

  4. Розчин йоду спиртовий

  5. Хлоргексидин

 1366. У хворого з переломом стегнової кістки, для послаблення напруги поперечно полосатих м’язів при репозиції відломків кістки, треба призначити курареподібний засіб короткочасної дії. Який препарат доцільно призначити хворому?

  1. Ардуан

  2. Тубокурарин

  3. * Дитилін

  4. Декаметоній

  5. Меліктин

 1367. У хворого колаптоїдний стан через зниження тонусу периферичних судин. Який препарат найефективніший у цій ситуації?

  1. Прозерин

  2. Ізадрин

  3. * Мезатон

  4. Клофелін

  5. Празозин

 1368. У хворого кропивниця, що лікували димедролом. З дією на який з перерахованих елементів патогенезу алергії зв’язаний терапевтичний ефект димедролу?

  1. Вивільнення гистамина

  2. * Взаємодія гістаміну з рецепторами в органах

  3. Утворення комплексу антиген-антитіло

  4. Синтез імуноглобулінів

  5. Активацію В-лімфоцитів

 1369. У хворого має місце отруєння етамінал натрієм, яке супроводжується пригніченням дихання, зниженням тиску крові. Який лікарський засіб доцільно ввести з метою усунення вказаних токсичних ефектів?

  1. * Кордіамін

  2. Мезатон

  3. Строфантин

  4. Анаприлін

  5. Діазепам

 1370. У хворого має місце отруєння етамінал-натрієм, яке супроводжується незначним пригніченням дихання, зниженням тиску крові. Який лікарський засіб доцільно ввести з метою усунення вказаних токсичних ефектів?

  1. * Бемегрид

  2. Мезатон

  3. Строфантин

  4. Анаприлін

  5. Діазепам

 1371. У хворого міастенією після призначення прозерину з’ явилась нудота, діарея, посмикування м’язів язика і скелетних м’ язів. Чим можна купірувати інтоксикацію?

  1. Фізостигміном

  2. Піридостігміну бромідом

  3. Ізадрином

  4. Мезатоном

  5. * Метацином

 1372. У хворого на бронхіальну астму виник гіпертонічний криз. Який антигіпертензивний препарат раціонально застосувати в комплексні терапії цього патологічного стану?

  1. Анаприлін

  2. * Магнію сульфат

  3. Ніфедипін

  4. Резерпін

  5. Празозин

 1373. У хворого на сифіліс при лікуванні препаратами вісмуту з`явились сірі плями на слизовій оболонці ротової порожнини та симптоми нефропатії. Який засіб використовують як антидот при отруєнні препаратами вісмуту?

  1. * Унітіол

  2. Налорфін

  3. Бемегрид

  4. Налоксон

  5. Метиленовий синій

 1374. У хворого на сифіліс при лікуванні препаратами вісмуту з’явилися сірі плями на слизовій оболонці ротової порожнини та симптоми нефропатії. Який засіб використовують як антидот при отруєнні препаратами вісмуту?

  1. * Унітіол

  2. Метиленовий синій

  3. Налоксон

  4. Бемегрид

  5. Налорфін

 1375. У хворого на сифіліс при лікуванні препаратами вісмуту з`явились сірі плями на слизовій оболонці ротової порожнини та симптоми нефропатії. Який засіб використовують як антидот при отруєнні препаратами вісмуту?

  1. * Унітіол

  2. Налорфін

  3. Бемегрид

  4. Налоксон

  5. Метиленовий синій

 1376. У хворого на фоні прийому дигітоксину з’явилась бігемінія, різка м’язова слабкість, діарея, блювання, порушення зору. Які препарати можуть ослабити явища отруєння?

  1. Препарати кальцію

  2. * Препарати калію

  3. Препарати магнію

  4. Препарати заліза

  5. Препарати натрію

 1377. У хворого під час оперативного втручання з’ явились симптоми передозування дитиліну. Що зменшить явища передозування?

  1. * Переливання крові

  2. Антихолінестеразні засоби

  3. Гангліоблокатори

  4. М-холіноблокатори

  5. Н-холіноблокатори

 1378. У хворого під час оперативного втручання з’явилися симптоми передозування диплацину. Препарат якої групи найдоцільніше використати для послаблення ефекту передозування?

  1. Гангліоблокатори

  2. * Антихолінестеразні

  3. Адреноміметики

  4. М-холіноблокатори

  5. Н-холіноблокатори

 1379. У хворого після короткочасного оперативного втручання проведеного з застосування дитиліну понад 30 хвилин відмічалось пригнічення дихання не відновився попередній тонус м’язів. Яку допомогу необхідно надати хворому?

  1. Гемодіаліз

  2. * Переливання крові

  3. Гемосорбція

  4. Форсований діурез

  5. Перитонеальний діаліз

 1380. У хворої, яка приймає неодикумарин у зв`язку із тромбофлебітом, виникла кровоточивість. Який препарат слід ввести?

  1. Протаміну сульфат

  2. Ацетилсаліцилова кислота

  3. * Вікасол

  4. Дипіридамол

  5. Пентоксифілін

 1381. У чоловіка 36 років з черепно-мозковою травмою дихання послаблене, пульс ниткоподібний, рефлекси відсутні. Який шлях введення пірацетаму найбільше доцільний у даному випадку?

  1. Підшкірний

  2. * Внутрішньовенний

  3. Пероральний

  4. Ректальний

  5. Інгаляційний

 1382. У чоловіка з медикаментозним отруєнням відсутня свідомість, спостерігається міоз і посилення спинальних моносинаптичних рефлексів. Яка речовина могла бути причиною отруєння?

  1. Етамінал натрію

  2. Димедрол

  3. Діазепам

  4. Аміназин

  5. * Морфін

 1383. У чоловіка з медикаментозним отруєнням відсутня свідомість, спостерігається міоз і посилення спинальних моносинаптичних рефлексів. Яка речовина могла бути причиною отруєння?

  1. * Морфін

  2. Етамінал натрію

  3. Димедрол

  4. Діазепам

  5. Аміназин

 1384. Унітіол є антидотом і застосовується, зокрема, при отруєннях солями важких металів. Як називається такий тип взаємодії лікарських речовин?

  1. Фізичний антагонізм

  2. Фізіологічний антагонізм

  3. * Хімічний антагонізм

  4. Синергоантагонізм

  5. Неконкурентний антагонізм

 1385. Хворий 40 років був доставлений у лікарню у стані гострого приступу печінкової кольки з скаргами на нестерпні болі у правому боці. Він знаходився у вимушеному положенні. Який препарат треба ввести в першу чергу для усунення больового синдрому?

  1. * Атропін

  2. Промедол

  3. Анальгін

  4. Пентазоцин

  5. Морфін

 1386. Хворий 70-и років протягом декількох років знаходиться на диспансерному обліку з приводу цирозу печінки . У результаті незначної травми руки виникла кровотеча. Протромбіновий індекс у межах норми, у зв’язку з чим поставлений діагноз фібринолітична кровотеча. Який з гемостатиків необхідно призначити даному хворому?

  1. Тромбін

  2. Губку гемостатичну

  3. Вікасол

  4. Кальцію хлорид

  5. * Кислоту амінокапронову

 1387. Хворий 70-и років, який протягом декількох років стояв на диспенсерному обліку з приводу цирозу печінки. В результаті незначної травми руки виникла кровотеча. Аналіз крові показав підвищення фібринолітичної активності. Укажіть, який препарат найбільш показаний в даній ситуації?

  1. Рутин

  2. * Кислота амінокапронова

  3. Губка гемостатична

  4. Кальцію хлорид

  5. Вікасол

 1388. Хворий А., відчувши передвісники приступів бронхіальної астми, прийняв без контролю лікаря кілька таблеток всередину через короткі проміжки часу. Проте нетривале покращання стану відмітив тільки після вживання перших двох таблеток. Наступні прийоми препарату не покращили його стану. Яким явищем обумовлене зниження ефекту препарату?

  1. * Тахіфілаксія

  2. Кумуляція

  3. Звикання

  4. Залежність

  5. Ідіосинкразія

 1389. Хворий на гострий інфаркт міокарду в складі комплексної терапії отримував гепарин. Через деякий час з’явилася гематурія. Який засіб (антидот) можна використовувати?

  1. * Протаміну сульфат

  2. Беметрид

  3. Унітіол

  4. Налоксон

  5. Вікасол

 1390. Хворий на ішемічну хворобу серця приймав протягом дня багатократно препарат, який викликав отруєння. При обстеженні хворого виявлено ціаноз шкіри та слизових оболонок, різке зниження артеріального тиску, тахікардію, пригнічення дихання. У крові підвищений вміст метгемоглобіну. Препарат якої групи приймав хворий?

  1. Альфа-адреноблокатори

  2. Блокатори кальцієвих каналів

  3. Препарати аденозинового ряду

  4. * Органічні нітрати

  5. Міотропні спазмолітики

 1391. Хворий поступив в коматозному стані з помірним пригніченням дихання і серцевої діяльності після прийому препаратів барбітурової кислоти. Призначити антидотную терапію.

  1. Апоморфіну гідрохлорид

  2. Протаміну сульфат

  3. Кальцію хлорид

  4. * Бемегрид

  5. Атропіну сульфат

 1392. Хворий поступив до травматологічного відділення з переломом гомілки, пошкодженням м ’яких тканин та значною кровотечею. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, виражена болючість при пальпації в ділянці травми, набряклість тканин, кровоточивість по всій раненій поверхні. Укажіть препарат для місцевого застосування з метою зупинки кровотечі.

  1. Вікасол

  2. Кислота амінокапронова

  3. * Тромбін

  4. Кальцію хлорид

  5. Контрикал

 1393. Хворий при проходженні курсу лікування метронідазолом вжив невелику кількість алкоголю, внаслідок чого розвинулось тяжке отруєння. Поясніть причину отруєння:

  1. Алергічна реакція

  2. Невралгічні розлади

  3. * Накопичення ацетальдегіду

  4. Серцево-судинна недостатність

  5. Порушення функції нирок

 1394. Хворій з явищами гострої інтоксикації морфіном був введений налоксон, який швидко покращив її стан. Який переважний механізм дії цього препарату?

  1. Блокада ГАМК-рецепторів

  2. Блокада серотонінових рецепторів

  3. Блокада бензодіазепінових рецепторів

  4. Блокада сигма-опіатних рецепторів

  5. * Конкурентна блокада мю-опіатних рецепторів

 1395. Хворому 68 років для екстракції зуба була проведена провідникова місцева анестезія новокаїном. Через 5-7 хвилин появились ознаки зниження АТ. Що потрібно негайно ввести для нормалізації тиску?

  1. Корвалол

  2. * Адреналін

  3. Валокормід

  4. Строфантин

  5. Сульфокамфокаїн

 1396. Хворому була проведена операція з приводу поранення в живіт із застосуванням тубокурарину. У кінці операції, коли дихання відновилось, хворому ввели гентаміцин. Несподівано настала зупинка дихання і довгочасне розслаблення скелетних м`язів. Який ефект лежить в основі цього явища?

  1. Кумуляція

  2. Антагонізм

  3. Звикання

  4. Сенсибілізація

  5. * Потенціювання

 1397. Хворому для ввідного наркозу внутрішньовенно ввели тіопентал натрію, після чого настав ларингоспазм, підсилилась салівація. Введення якого препарату можливо було б запобігти небажані ефекти?

  1. Адреналіну гідрохлорид

  2. Прозерин

  3. * Атропіну сульфат

  4. Аллоксин

  5. Пірроксан

 1398. Хворому з діагнозом отруєння ціанідами лікар призначив натрію нітрит. Який механізм антитоксичної дії натрію нітриту?

  1. Адсорбція токсинів

  2. Реактивація цитохромоксидази

  3. Утворення нейтральних солей

  4. * Утворення метгемоглобіну

  5. Утворення хелатних комплексів

 1399. Хворому з метою відновлення дихання при отруєнні чадним газом був введений аналептичний засіб рефлекторного типу дії з групи Н-холіноміметичних засобів. Який засіб було призначено?

  1. * Лобеліну гідрохлорид

  2. Атропіну сульфат

  3. Адреналіну гідрохлорид

  4. Мезатон

  5. Пентамін

 1400. Хворому з метою знеболювання при травматичному шоці ввели під шкіру розчин морфіну гідрохлориду. Який механізм анальгезуючої дії цього препарату?

  1. Блокада периферичних чутливих рецепторів

  2. * Взаємодія з опіоїдними рецепторами

  3. Зміна емоційного забарвлення болю

  4. Порушення проведення імпульсів по аферентних нервах

  5. Гальмування утворення медіаторів болю у периферичних тканинах

 1401. Хворому перед екстракцією зуба була проведена провідникова анестезія лідокаїном, після введення якого появились набряк та гіперемія навколо місця уколу, свербіння шкіри, загальна слабкість, гіпотензія, рухове збудження. Визначте, як називається таке ускладнення?

  1. * Алергічна реакція

  2. Тахіфілаксія

  3. Токсична дія

  4. Лікарська залежність

  5. Толерантність

 1402. Хворому перед операцією був ведений дитилін (лістенон) і проведена інтубація. Після закінчення операції і припинення наркозу самостійне дихання не відновилось. Недолік якого ферменту в організмі хворого подовжує дію м’язового релаксанту?

  1. Сукцинатдегідрогенази

  2. * Псевдохолінестерази

  3. Карбоангідрази

  4. N-ацетилтрансферази

  5. K-Na-АТФ-ази

 1403. Хворому під час проведення оперативного втручання в якості наркозного засобу анестезіолог використав азоту закис, який має виражені ліпофільні властивості. Який механізм проникнення препарату через біологічні мембрани?

  1. Активний транспорт

  2. Полегшена дифузія

  3. Фільтрація

  4. * Пасивна дифузія

  5. Піноцитоз

 1404. Хворому поставлений діагноз: черепно-мозкова травма, набряк мозку. Який із сечогінних засобів слід призначити з метою дегідратаційної терапії?

  1. Циклометіазид

  2. Оксодолін

  3. Триамтерен

  4. Спіронолактон

  5. * Манніт

 1405. Хворому, який отруївся срібла нітратом призначили для промивання шлунка гіпертонічний розчин натрію хлориду. Який механізм лежить в основі антидотної дії натрію хлориду?

  1. Рецепторний

  2. * Фізико-хімічний

  3. Взаємодія з клітинними метаболітами

  4. Ферментний

  5. Антиферментний

 1406. Хлопець 15 років, з ознаками гострого отруєння наркотичними анальгетиками потребує призначення специфічного антагоніста морфіноподібних засобів. Назвіть його.

  1. Трилон

  2. * Налоксон Б

  3. Пентазоцин

  4. Унітіол

  5. Бемегрид

 1407. Через 2-3 години після парентерального введення препарату у пацієнта розвинувся коматозний стан, спостерігається дихання типу Чейн-Стокса, зіниці різко звужені, колінний рефлекс збережений. Який препарат міг спричинити отруєння?

  1. Аміназин

  2. Сибазон

  3. Спирт етиловий

  4. * Морфін

  5. Фенобарбітал

 1408. Чоловік 50 років був прооперований з приводу раку шлунку. В комплексній анестезіологічній допомозі був застосований дитилін. Після закінчення операції дія дитиліну продовжувалась. Чому прозерин протипоказаний при передозуванні дитиліну?

  1. Викликає кишкову кольку

  2. Може викликати бронхоспазм

  3. Зменшує вплив ацетилхоліну

  4. * Посилює деполяризацію синаптичних мембран

  5. Реактивує ацетилхолінестеразу

 1409. чоловіка 36 років з черепно-мозковою травмою дихання слабке, пульс нитковидний, рефлекси відсутні. Який шлях введення пірацетаму найбільш доцільний у даному випадку?

  1. Ректальний

  2. Підшкірний

  3. * Внутрішньовенний

  4. Пероральний

  5. Інгаляційний

 1410. Чоловіку 18 років з приводу флегмони плеча була зроблена внутрішньом’язова ін’єкція пеніциліну. Після цього у нього з’явилися тахікардія, ниткоподібний пульс, АТ знизився до 80/60 мм рт. ст. Який вид фармакологічної реакції розвинувся?

  1. Центральна дія

  2. Рефлекторна дія

  3. * Анафілаксія

  4. Потенціювання

  5. Периферична дія

 1411. Чоловіку 40 років під час операції на органах черевної порожнини проводили інгаляційний наркоз за допомогою леткої рідини. Наркоз настав через 5 хвилин від початку інгаляції, без стадії збудження. Під час наркозу відзначалося зниження АТ, брадикардія. Пробудження після наркозу відбулося швидко, без післяопераційної депресії. Який засіб для наркозу був використаний?

  1. Ефір для наркозу

  2. * Закис азоту

  3. Сомбревін

  4. Фторотан

  5. Гексенал

 1412. Швидка допомога доставила в приймальне відділення хворого, в якого спостерігаються сонливість, ціаноз, рідке переривчасте дихання, різке звуження зіниць. Колінні рефлекси збережені. На руках виявлені сліди ін’єкцій. На отруєння якими препаратами вказують наведені симптоми?

  1. Атропін

  2. Прозерин

  3. Фенобарбітал

  4. Аміназін

  5. * Морфін

 1413. Швидка допомога доставила в приймальне відділення хворого, в якого спостерігаються сонливість, ціаноз, рідке переривчасте дихання, різке звуження зіниць. Колінні рефлекси збережені. На руках виявлені сліди ін’єкцій. На отруєння якими препаратами вказують наведені симптоми?

  1. Атропін

  2. * Морфін

  3. Прозерин

  4. Фенобарбітал

  5. Аміназин

 1414. Який з перерахованих препаратів є препаратом вибору при анафілактичному шоку?

  1. * Адреналіну гідрохлорид

  2. Димедрол

  3. Анальгін

  4. Кромолін-натрій

  5. Індометацин

 1415. Який засіб використовують для промивання шлунка при отруєнні морфіном?

  1. Натрію хлорид

  2. Натрію гідрокарбонат

  3. * Калію перманганат

  4. Натрію карбонат

  5. Калію хлорид

 1416. В лікарню потрапила дитина 6 років з різко вираженими симптомами рухового і мовного збудження, сухістю в роті, утрудненим ковтанням, хриплим голосом. Шкіра суха, гаряча. Зіниці різко розширені, фотофобія, тахікардія. З анамнезу встановлено, що дитина з’їла якісь ягоди темно-фіолетового кольору. Вплив якої з токсичних речовин є причиною.

  1. * Атропін

  2. Пірензепін

  3. Пілокарпін

  4. Платифілін

  5. Метацин

 1417. В наркологічному відділенні психоневрологічної лікарні хворому призначено тетурам. Яке з перерахованих захворювань може бути показанням до його застосування?

  1. Гостре отруєння спиртом етиловим

  2. Наркоманія

  3. Гостре отруєння морфіном

  4. * Алкоголізм

  5. Алкогольний психоз

 1418. В неврологічне відділення поступив хворий із скаргами на зниження пам’яті та зменшення розумової працездатності, порушення сну, головокружіння. Перераховані симптоми хворий зв’язує із струсом мозку, який був 2 роки тому в результаті автомобільної аварії. Виберіть препарат, який покращує метаболізм головного мозку, найбільш показаний в даній ситуації.

  1. Сиднокарб

  2. Натрію оксибутират

  3. * Пірацетам

  4. Кордіамін

  5. Кофеїн

 1419. В неврологічній клініці знаходиться хворий, страждаючий великими судомними припадками (grand mal) з втратою свідомості, самовільним сечовиділенням і послідуючою амнезією. Який лікарський засіб є основним (або препаратом вибору) для лікування grand mal?

  1. Гексамідин

  2. Hатрію вальпроат

  3. Клоназепам

  4. Етосуксимід

  5. * Фенобарбітал

 1420. ?В нейрохірургічне відділення поступив хворий з травмою черепа. Прогресивно наростаюча неврологічна симптоматика дозволяє поставити діагноз забій мозку, який є причиною наростаючого набряку, що веде до здавлювання мозку і гіпоксії його структур. Призначити хворому лікувальний наркоз, який можна використати і як засіб антигіпоксичний.

  1. Кетамін

  2. Пропанідид

  3. Фторотан

  4. Ефір

  5. * Натрію оксибутират

 1421. ?В нейрохірургічне відділення поступив хворий з травмою черепа. Прогресивно наростаюча неврологічна симптоматика дозволяє поставити діагноз забій мозку, який є причиною наростаючого набряку, що веде до здавлювання мозку і гіпоксії його структур. Призначити хворому лікувальний наркоз, який можна використати і як засіб антигіпоксичний.

  1. * Натрію оксибутират

  2. Кетамін

  3. Пропанідид

  4. Фторотан

  5. Ефір

 1422. В основі протипухлинної дії алкілювальних засобів лежить їх вплив на клітинні ДНК і РНК, які у зв’язку з цим втрачають здібність до редуплікації. Які найбільш ранні ускладнення від застосування цих препаратів можуть виникнути у зв’язку з вказаним механізмом їх протипухлинної дії?

  1. * Гематотоксичні

  2. Виразковий стоматит

  3. Кардіотоксичні

  4. Нефротоксичні

  5. Нейротоксичні

 1423. В поліклініку звернувся хворий 35 років зі скаргами на тривалу застуду. У хворого спостерігається апатія, нежить, кашель, сльозотеча. Температура нормальна. На шкірі вугруватий висип. Із анамнезу з’ясовано, що хворий страждає неврозом, він тривалий час приймав препарати для лікування неврозу. Який препарат став причиною ускладнення?

  1. Діазепам

  2. Настока валеріани

  3. * Натрію бромід

  4. Амізил

  5. Настойка пустирнику

 1424. В поліклініку звернулася за допомогою жінка із скаргами на поганий настрій, безсоння, болі в серці. Який засіб для лікування неврозу слід призначити хворій?

  1. Аміназин

  2. Дроперидол

  3. * Діазепам

  4. Трифтазін

  5. Фенобарбітал

 1425. В процесі хіміотерапії злоякісної пухлини у хворого погіршилися показники імунних реакцій. Який з вказаних засобів слід призначити при такому стані?

  1. * Тималін

  2. Ціанокобаламін

  3. Препарати заліза

  4. Преднізолон

  5. Кислоту ацетилсаліцилову

 1426. В психіатричну клініку доставлений хворий 40 років у стані збудження, агресії, марення. Який препарат слід ввести хворому?

  1. Амітриптилін

  2. * Аміназин

  3. Настойку валеріани

  4. Резерпін

  5. Натрію бромід

 1427. Дитина 5 років з глибоким пораненням м’яких тканин голови не переносить правцевий анатоксин (в анамнезі – анафілактичний шок). Лікар виконав первинну хірургічну обробку рани і рясно обробив її розчином перекису водню. На яку дію препарату розраховував лікар для профілактики правцевої інфекції?

  1. Очищення рани від сторонніх тіл

  2. Утворення атомарного кисню

  3. * Утворення молекулярного кисню

  4. Прискорення гемокоагуляції

  5. Прискорення процесів регенерації

 1428. Для запобігання віддалених результатів чотиридобової малярії пацієнту 42-х років призначили примахін. Вже на 3-ю добу від початку лікування терапевтичними дозами препарату в пацієнта з’явились болі в животі та в ділянці серця, диспепсичні розлади, загальний ціаноз, гемоглобінурія. Що послужило причиною розвитку побічної дії препарата?

  1. * Генетична недостатність глюкозо-6-фосфат-дегідрогенази

  2. Кумуляція лікарського засобу

  3. Зниження активності мікросомальних ферментів печінки

  4. Сповільнення екскреції з сечею

  5. Потенціювання дії іншими препаратами

 1429. Для зняття марення і галюцинацій у хворої на шизофренію лікар використав аміназин. Який механізм антипсихотичної дії препарату?

  1. Стимуляція адренергічних і дофамінергічних процесів в ЦНС

  2. Стимуляція холінергічних процесів в ЦНС

  3. Блокада холінергічних процесів в ЦНС

  4. * Блокада адренергічних і дофамінергічних процесів в ЦНС

  5. Інгібування зворотного нейронального захоплення МАО

 1430. Для лікування лейкозів використовується антиметаболіт метотрексат . Антагоністом якого вітаміну він є?

  1. Ціанокобаламіну

  2. Філохінону

  3. Піридоксину

  4. * Фолієвої кислоти

  5. Рутину

 1431. Для лікування системної склеродермії призначено імунодепресант, відомий ще як протималярійний засіб . Який препарат призначено хворому?

  1. * Хінгамін

  2. Преднізолон

  3. Дексаметазон

  4. Азатіоприн

  5. Циклосерин

 1432. Для лікування хвороби Паркінсона лікар призначив циклодол. Який механізм протипаркінсонічної дії препарату?

  1. М- холиноміметична дія

  2. * М-холіноблокуюча дія

  3. Дофамінблокуюча дія

  4. Альфа-адреноблокуюча дія

  5. Попередник дофамину

 1433. Для проведення термінового оперативного втручання хворому в хірургічне відділення викликали анестезіолога, який вирішив провести нейролептаналгезію. Яка комбінація препаратів використовується для цього?

  1. Промедол + сібазон

  2. Аналгін + діазепам

  3. Галоперидол + фентаніл

  4. * Дроперідол + фентаніл

  5. Дроперідол + сібазон

 1434. До жінки, що намагалась покінчити з життям, був викликаний психіатр, який виявив стан ендогенної депресії. Який препарат найбільш доцільно призначити хворій для проведення курсу лікування?

  1. Сиднокарб

  2. * Амітриптилін

  3. Етимізол

  4. Ноотропіл

  5. Кофеїн

 1435. До невропатолога звернуся чоловік 25 років із скаргами на слабкість у ногах та порушення ходи. Лікар діагностував міастенію і призначив хворому ін’єкції прозерину. Який механізм дії цього засобу?

  1. Холіноміметик прямої дії

  2. * Антихолінестеразна дія

  3. Стимулятор метаболічних процесів

  4. Інгібітор тормозних процесів

  5. Активатор синтезу ацетилхоліну

 1436. До приймального відділення надійшов хворий у непритомному стані. Шкіра холодна, зіниці звужені, дихання з утрудненням, відзначається періодичність по типу Чейн-Стокса, артеріальний тиск знижений, сечовий міхур переповнений. Чим відбулося отруєння?

  1. Транквілізаторами

  2. Ненаркотичними анальгетиками

  3. * Наркотичними анальгетиками

  4. М-холіноблокаторами

  5. Антидепресантами

 1437. Жінка 38 років звернулась до онкологічного центру в зв’язку із злоякісною пухлиною грудної залози. Після оперативного втручання їй провели хіміотерапевтичне лікування. Який із зазначених засобів є більш доцільним при такому виді лікування?

  1. Прогестерон

  2. * Тестостерон

  3. Фосфестрол

  4. Міелосан

  5. Сарколізин

 1438. Жінка 63 років одержувала ін’єкції галантаміну для відновлення функцій ЦНС після ішемічного інсульту мозку. Стан хворої значно покращився. Який механізм дії цього засобу?

  1. Блокада холінорецепторів

  2. Блокада катехол-орто-метилтрансферази

  3. Блокада дофаміну бета гідроксилази

  4. Блокада моноаміноксидази

  5. * Блокада ацетилхолінестерази

 1439. Жінка 63 років приймала пірацетам для відновлення функції ЦНС після ішемічного інсульту. Стан хворого значно покращився. Який механізм дії даного препарату?

  1. Блокада дофамін-гідроксилази

  2. * Покращення метаболізму в ЦНС

  3. Блокада холінацетилази

  4. Блокада катехол-о-метилтрансферази

  5. Блокада моноамінооксидази

 1440. Збільшення часу рефлекторної реакції

 1441. ?Здорова людина перебуває в небезпечному по захворюванню на малярію районі. Який із зазначених препаратів необхідно призначити з метою особистої хіміопрофілактики малярії?

  1. Сульфален

  2. Тетрацеклін

  3. Метронідазол

  4. Бісептол

  5. * Хлоридин

 1442. Каретою швидкої допомоги в лікарню доставили хворого, який в стані важкої депресії намагався покінчити життя самогубством. Діагноз: депресивний психоз. Які фармакологічні засоби необхідно призначити хворому?

  1. Седативні

  2. Нейролептики

  3. Транквілізатори

  4. * Антидеприсанти

  5. Солі літію

 1443. ?Лікування гельмінтозів полягає у застосуванні антигельмінтного препарату в комбінації з проносним засобом. Котрий з проносних засобів не можна застосовувати з екстрактом чоловічої папороті?

  1. Магнію сульфат

  2. Натрію сульфат

  3. Фенолфталеїн

  4. Сенадексин

  5. * Олія рицинова

 1444. На прийомі у лікаря хворий скаржиться на швидку втому, слабкість, сонливість. Об’єктивне обстеження показало: АТ 90/55 мм рт ст. Решта показників в межах норми. Що доцільно призначити?

  1. Настоянку валеріани

  2. * Настоянку женьшеню

  3. Стрихніну нітрат

  4. Циклодол

  5. Анальгін

 1445. Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що йому необхідно виїхати на тривалий час в тропічну країну. Який препарат повинен призначити лікар для особистої профілактики малярії?

  1. Клотримазол

  2. Мебендазол

  3. * Примахін

  4. Фуразолідон

  5. Фенасал

 1446. Перед відрядженням за кордон лікарю з метою особистої профілактики малярії призначено засіб з гістошизонтоцидною дією. Який препарат одержав спеціаліст?

  1. Бісептол

  2. Доксициклін

  3. Мефлохін

  4. * Хлоридин

  5. Хінін

 1447. Під час призначення лікарських препаратів лікар має пам’ятати про можливі побічні ефекти, інтенсивність яких, за звичай, є дозо залежною. Виразність яких побічних ефектів не залежить від дози?

  1. Ушкоджуючих (токсичних)

  2. Фармакодинамічних (прямої дії)

  3. Лікарської резистентності

  4. * Алергічних

  5. Ефекту післядії

 1448. Після перенесеної черепно-мозкової травми у хворого виникли розлади уваги, пам’яті, мови. Який лікарський засіб бажано призначити у даному випадку?

  1. * Аміналон

  2. Галоперидол

  3. Седуксен

  4. Кордіамін

  5. Ніаламід

 1449. Після тривалого вживання одного з лікарських препаратів у хворого розвинулась підвищена чутливість до простудних захворювань. Який з вказаних нижче лікарських засобів міг сприяти зниженню імунітету?

  1. Резерпін

  2. Сустак-форте

  3. Настойка женьшеню

  4. Клофелін

  5. * Преднізолон

 1450. ?Після тривалого застосування аміназину в зв’язку з розвитком побічних ефектів лікар призначив пацієнту інший препарат з групи нейролептиків. Який з перерахованих препаратів належить до групи нейролептиків?

  1. Фентаніл

  2. Дифенін

  3. * Трифтазин

  4. Сибазон

  5. Натрію бромід

 1451. Препарат чинить згубний вплив на еритроцитарні форми малярійних плазмодіїв, дизентерійну амебу. Застосовується для лікування і профілактики малярії, лікування амебіазу і колагенозів. Визначте цей препарат.

  1. Еметину гідрохлорид

  2. Тетрациклін

  3. Еритроміцин

  4. * Хінгамін

  5. Хінін

 1452. При інфаркті міокарду була проведена нейролептанальгезія. Який препарат з групи нейролептиків найчастіше застосовується спільно з фентанілом?

  1. Етаперазин

  2. Левомепромазин

  3. Клозапін

  4. * Дроперидол

  5. Cульпірид

 1453. При лабораторному аналізі калу хворого на яйця гельмінтів встановлено, що яйця належать ціп’яку бичачому. Призначте найбільш ефективний засіб для лікування теніозу.

  1. * Празиквантель

  2. Нафтамон

  3. Хлоридин

  4. Метронідазол

  5. Піперазин

 1454. При огляді хворого відмічено різке звуження зіниць ока, сонливість, рідке дихання, по типу Чейна-Стокса, затримка сечі, сповільнення серцевого ритму, підвищення спино-мозкових рефлексів. Яка речовина викликала отруєння?

  1. Атропін

  2. * Морфін

  3. Фосфакол

  4. Кофеїн

  5. Барбітал

 1455. При органічних пошкодженнях головного мозку пам’ять може покращити:

  1. Нітразепам

  2. Мезапам

  3. * Пірацетам

  4. Діазепам

  5. Кофеїн

 1456. При щелепно-лицевій операції в стаціонарі, лікар-стоматолог для премедикації, з метою зменшення почуття жаху та для потенціювання дії анестетиків, хворому призначив транквілізатор – похідне бензодіазеліну. Який з перерахованих засобів призначив лікар?

  1. Дроперідол

  2. Атропін

  3. Сульпірид

  4. Аміназин

  5. * Діазепам

 1457. Протипухлинний препарат, що відноситься до групи антиметаболітів, використовується для лікування гострого лейкозу у дітей, а також у дорослих для лікування солідних пухлин. Визначте цей препарат.

  1. Сарколізин

  2. Колхамін

  3. * Метотрексат

  4. Рубоміцин

  5. Преднізолон

 1458. У відділення очних хвороб надійшов хворий з герпетичним пошкодженням очей. Лікар призначив ідоксурідин в очних краплях. Який механізм дії цього препарату?

  1. Знижує адсорбцію вірусу на клітці

  2. Гальмує вивільнення вірусного генома

  3. Подавляє “збирання” віріонів

  4. Підсилює синтез інтерферону

  5. * Подавляє реплікацію ДНК-вмістних вірусів

 1459. ?У дитини 5 років відзначається змішана інвазія аскаридами та гостриками. Який протиглисний препарат слід призначити для однократного прийому?

  1. * Мебендазол

  2. Насіння гарбуза

  3. Аміноакрихін

  4. Фенасал

  5. Піперазину адипінат

 1460. У дитини 5 років періодично з’ являються судомні напади з втратою свідомості. Лікар діагностував епілепсію (великі судомні припадки). Який препарат доцільно призначити?

  1. Циклодол

  2. Етосуксимід

  3. Леводопа

  4. * Фенобарбітал

  5. Амізил

 1461. У дитини 9 років виявлено порушення навчання, зниження інтелектуального розвитку. Призначення якої групи психотропних засобів є виправданим в даному випадку?

  1. Антидепресантів

  2. Транквілізаторів

  3. Нейролептиків

  4. * Ноотропів

  5. Адаптогенів

 1462. У жінки 46 років діагностовано рак молочної залози. Який гормональний препарат слід призначити хворій?

  1. Синестрол

  2. * Тестостерону пропіонат

  3. Феноболін

  4. Прогестерон

  5. Інсулін

 1463. У жінки, яка отримувала лікування антибіотиками широкого спектру дії з приводу кишкової інфекції, розвинулось ускладнення з боку слизової оболонки порожнини рота, у вигляді запального процесу та білого нальоту, в якому при бактеріологічному дослідженні виявлені дріжджеподібні гриби. Який із перерахованих препаратів показаний для лікування цієї патології ?

  1. Бісептол

  2. Тетрациклін

  3. Фуразолідон

  4. * Ністатин

  5. Поліміксин

 1464. У клініку надійшла дитина, на слизовій оболонці щік, піднебіння і язика якої виявлено точковий наліт білого та жовтуватого кольору, зумовлений Candida albicans. Який із перелічених лікарських препаратів використовується для лікування?

  1. * Кетоконазол

  2. Гентаміцин

  3. Тетрациклін

  4. Цефран

  5. Пеніцилін

 1465. У місті епідемія грипу. Який із перерахованих нижче препаратів найбільш доцільно призначити дитині з метою профілактики цього захворювання у вигляді крапель в ніс?

  1. Ремантадин

  2. Ампіцилін

  3. Ацикловір

  4. Парацетамол

  5. * Інтерферон

 1466. У неврологічне відділення надійшов хворий зі скаргами на погіршення пам’яті та розумової працездатності після перенесеної травми голови. Запропонуйте препарат для покращення метаболізму головного мозку

  1. Меридил

  2. Сиднокарб

  3. Кофеїн

  4. Аналгін

  5. * Пірацетам (ноотропіл)

 1467. У пацієнта після переохолодження у ділянці крил носа та верхньої губи з’явились герпетичні висипання. Для лікування була застосована мазь. Який противірусний засіб містить застосована мазь?

  1. * Ацикловір

  2. Азидотимідин

  3. Дексаметазон

  4. Індометацин

  5. Інтерферон

 1468. У хворого був діагностований іноперабельний бронхогенний рак легенів з метастазами в позвоночний стовбур. Для полегшення стану хворого необхідно ввести знеболюючий засіб. Який знеболюючий засіб необхідно ввести хворому?

  1. Папаверин

  2. Парацетамол

  3. Кодеїн

  4. * Морфін

  5. Анальгін

 1469. У хворого виявлена змішана глисна інвазія: аскаридоз кишечнику та трематодоз печінки. Який з протигельмінтних препаратів доцільно призначити?

  1. Левамізол

  2. * Мебендазол

  3. Пірантел

  4. Хлоксил

  5. Піперазину адипінат

 1470. У хворого для усунення депресивного синдрому призначений інгібітор монооксигенази – іпразид. При обстеженні хворого з’ясувалось, що АТ у хворого підвищений – 180/90 мм рт ст. Які харчові продукти слід виключити з раціону?

  1. Пшоно, гречку

  2. Молочні каші

  3. Кабачки, огірки, томати

  4. * Тверді сорти сиру, банани, арахіс

  5. Мед, фрукти

 1471. У хворого є прояви психозу у вигляді психомоторного збудження, слухових та зорових галюцинацій. Відмітити препарат, показаний при описаному стані.

  1. * Галоперидол

  2. Бромід натрію

  3. Діазепам

  4. Настойка валеріани

  5. Хлордіазепоксид

 1472. У хворого з гострим гастроентероколітом після проведених бактеріологічних досліджень встановлено діагноз: холера. Який антибіотик є засобом вибору при цьому захворюванні?

  1. Пеніцилін

  2. Оксацилін

  3. * Тетрациклін

  4. Цефалексин

  5. Ампіцилін

 1473. У хворого на маніакально-депресивний психоз спостерігаються пригнічення психічної і рухової активності, тривожно-депресивний стан. Який препарат необхідно йому призначити для зняття патологічної депресії?

  1. Сиднокарб

  2. Кофеїн-бензоат натрію

  3. * Амітриптилін

  4. Пірацетам

  5. Трифтазин

 1474. У хворого після автомобільної катастрофи гіпоксичний набряк мозку. Який із перелічених препаратів доцільно призначити?

  1. Ефір для наркозу

  2. Гексенал

  3. * Натрію оксибутират

  4. Кетамін

  5. Фентаніл

 1475. У хворого по лабораторним даним визначили аскаридоз та зниження імунітету. Який засіб треба призначити?

  1. Фенасал

  2. Піперазін

  3. * Декаріс (левамізол)

  4. Фуразолідон

  5. Гентаміцин

 1476. У хворого при дослідженні калу виявлено яйця аскарид. Який засіб слід призначити?

  1. Ністатин

  2. * Піперазину адіпінат

  3. Левоміцетин

  4. Тетрациклін

  5. Фуразолідон

 1477. У хворого травма мозку. В післяопераційному періоді розвинулась загроза набряку мозку. Призначте препарат для усунення цього ускладнення.

  1. * Фуросемід

  2. Папаверину гідрохлорид

  3. Спіронолактон

  4. Діхлотіазид

  5. Дигоксин

 1478. У хворого хронічним алкоголізмом відзначаються симптоми поліневриту і серцевої недостатності. Який вітамінний препарат слід призначити хворому?

  1. Ергокальциферол

  2. Ретинол

  3. Рутин

  4. * Тіамін

  5. Філохінон

 1479. У хворого, що звернувся в лікарню із скаргами на пронос діагностували амебну дизентерію. В комплексне лікування був включений тетрациклін. Назвати вид дії призначеного препарату?

  1. Пряма дія

  2. Незворотна дія

  3. Рефлекторна дія

  4. Основна дія

  5. * Етіотропна дія

 1480. У хворого, який був підвержений впливу іонізуючого опромінювання в імунограмі відмічене різке зниження Т-ланки клітинного імунітету. Який препарат йому потрібно призначити з метою лікування цього стану?

  1. Екстракт елеутерококу

  2. Настоянку женьшеню

  3. Азатіопрін

  4. Метилурацил

  5. * Тималін

 1481. У чоловіка 39 років спостерігається підвищений риск розвитку інфекційних процесів, гіперкератоз, порушення присмеркового зору. Який вітамінний препарат необхідно призначити?

  1. * Ретинолу ацетат

  2. Піридоксину гідрохлорид

  3. Рибофлавін

  4. Ергокальциферол

  5. Токоферолу ацетат

 1482. У чоловіка 68 років з тремтінням рук, порушенням координації рухів діагностовано хвороба Паркінсона. Який засіб доцільно призначити хворому?

  1. Фенобарбітал

  2. Дифенін

  3. Фінлепсин

  4. Етосуксимід

  5. * Циклодол

 1483. Хвора 45 років звернулась до лікаря з скаргами на порушення сну, що проявлялося погіршенням засинання і пробудженнями серед ночі. Лікар призначив хворій снодійний засіб. Який вид фармакотерапії використав лікар?

  1. Етіотропну

  2. Патогенетичну

  3. * Симптоматичну

  4. Вибіркову

  5. Рефлекторну

 1484. Хвора 50 років страждає на безсоння. Протягом 3-х місяців вона приймала різні снодійні засоби: етамінал натрію, фенобарбітал, барбаміл. Після відміни препаратів хвора стала дратівливою, відновилось безсоння, з’явились агресивність, втрата апетиту, тремор кінцівок. Як називають ускладнення, що виникли в цьому випадку?

  1. Тахіфілаксія

  2. * Фізична і психічна залежність

  3. Сенсибілізація

  4. Звикання до препаратів

  5. Функціональна кумуляція

 1485. Хвора 60 років перенесла мастектомію. Після курсу променевої терапії лікар призначив синтетичний препарат нестероїдної структури, що усуває стимулюючий вплив естрогенів на пухлинний ріст. Який препарат був призначений?

  1. Диетилстильбестрол

  2. * Тамоксифен

  3. Фосфестрол

  4. Рубоміцин

  5. Цисплатіни

 1486. Хвора протягом двох тижнів приймала призначену невропатологом мікстуру з приводу неврастенії. Самопочуття хворої декілька покращилось, однак незабаром з’явились скарги на нежить, кон’юнктивіт, шкірні висипи, в’ялість та послаблення пам’яті. Був встановлений діагноз “бромізм”. Що доцільно призначити для послаблення симптомів?

  1. Розчин глюкози 5%

  2. * Натрію хлорид

  3. Аспаркам

  4. Поліглюкін

  5. Послаблюючі засоби

 1487. Хвора протягом двох тижнів приймала призначену невропатологом мікстуру з приводу неврастенії. Самопочуття хворої декілька покращилось, однак незабаром з’явились скарги на нежить, кон’юнктивіт, шкірні висипи, в’ялість та послаблення пам’яті. Препарат якої групи міг визвати подібну побічну дію?

  1. Препарати валеріани

  2. Препарати пустинника

  3. Адаптогени

  4. Препарати хмелю

  5. * Солі брому

 1488. Хворий 18-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на безсоння, що проявляється у важкому засипанні. В результаті цього він не висипається і наступного дня почуває втому, важко засвоює учбовий матеріал. Лікар встановив, що безсоння пов’язане з неврозоподібним станом. Зробіть раціональний вибір снодійного засобу.

  1. Бромізовал

  2. Хлоралгідрат

  3. Фенобарбітал

  4. Етамінал-натрій

  5. * Нітразепам

 1489. Хворий 38 років, що страждає на шизофренію, тривалий час знаходився на лікуванні психотропними засобами. Він звернувся до лікаря із скаргами на порушення координації рухів, тремор у руках, сонливість. Яка група препаратів можуть викликати такий симптомокомплекс?

  1. Аналгетики

  2. Антидепресанти

  3. Психомоторні стимулятори

  4. Адаптогени

  5. * Нейролептики

 1490. ?Хворий з інфекційним мононуклеозом на протязі 2-х тижнів приймав глюкокортикостероїдні препарати. Наступила ремісія, проте в нього виникло загострення хронічного тонзиліту. Результатом якої дії глюкокортикостероїдів є дане ускладнення?

  1. Протизапальної

  2. Протишокової

  3. * Імунодепресивної

  4. Антиалергічної

  5. Антитоксичної

 1491. Хворий звернувся до лікаря із скаргами на ригідність м ’язів, скованість рухів, постійний тремор рук. На основі обстеження лікар поставив діагноз – хвороба Паркінсона. Зробіть раціональний вибір препарату.

  1. Дифенін

  2. * Леводопа

  3. Фенобарбітал

  4. Сибазоп

  5. Етосуксимід

 1492. Хворий на протязі двох тижнів отримував лікарську терапію з приводу психозу. Стан хворого поліпшився, однак невдовзі з’явилась ригідність, тремор, гіпокінезія. Який з перелічених препаратів викликає вказані ускладнення?

  1. * Аміназин

  2. Дифенін

  3. Сиднокарб

  4. Імізін

  5. Хлордіазепоксид

 1493. Хворий похилого віку скаржиться на головний біль, запаморочення, швидку втому, погіршення пам’яті. В анамнезі черепно-мозкова травма. Яку групу препаратів необхідно призначити?

  1. Снодійні

  2. * Ноотропні засоби

  3. Нейролептики

  4. Анальгетики

  5. Транквілізатори

 1494. Хворий страждає на пост травматичну епілепсію, яка проявляється великими нападами. Який препарат слід призначити хворому для їх профілактики?

  1. Циклодол

  2. Леводопа

  3. * Фенобарбітал

  4. Тетурам

  5. Мідантан

 1495. Хворий, що лікувався з приводу неврозу сибазоном, відчув зубний біль. Лікар призначив йому знеболювальний засіб у дозі, меншій від середньої терапевтичної. Яке явище взяв до уваги лікар, зменшуючи дозу препарату?

  1. * Потенціювання

  2. Сумація

  3. Кумуляція

  4. Лікарська залежність

  5. Толерантність

 1496. Хворій, що перенесла мастектомію у зв’язку з раком молочної залози, був призначений курс променевої терапії. Який з перерахованих вітамінних препаратів володіє явною радіопротекторною дією, зумовленою антиоксидантною активністю?

  1. Ергокальциферол

  2. Римбофлавін

  3. * Токоферолу ацетат

  4. Ціанокоболамін

  5. Фолієва кислота

 1497. Хворій, що перенесла мастектомію у зв’язку з раком молочної залози, був призначений курс променевої терапії. Який з перерахованих вітамінних препаратів володіє вираженою радіопротекторною дією, зумовленою антиоксидантною активністю?

  1. * Токоферолу ацетат

  2. Ергокальциферол

  3. Тіаміну хлорид

  4. Рибофлавін

  5. Фолієва кислота

 1498. ?Хворому було призначено препарат А. Через декілька діб дія препарату значно знизилась і для отримання початкового ефекту потрібно збільшити дозу речовини. Укажіть назву цього типу зміни дії лікарської речовини.

  1. Тахіфілаксія

  2. Лікарська залежність

  3. Кумуляція

  4. * Звикання

  5. Ідіосинкразія

 1499. Хворому в депресивному стані призначили ніаламід. Лікар застеріг хворого про необхідність виключити з харчування в період лікування:

  1. Яблук

  2. Картоплі

  3. Капусти

  4. Груш

  5. * Сиру

 1500. Хворому в депресивному стані призначили препарат з групи інгібіторів МАО. Який харчовий продукт необхідно виключити з раціону в період лікування?

  1. Яблука

  2. Картоплю

  3. * Сир

  4. Капусту

  5. Груші

 1501. Хворому в післяопераційному періоді тривалий час уводили промедол. Внаслідок відміни препарату у пацієнта виникли важкі психічні та соматичні порушення Як називається це явище?

  1. Ідіосинкразія

  2. * Абстинентний синдром

  3. Тахіфілаксія

  4. Синдром обкрадання

  5. Синдром віддачі

 1502. Хворому для короткочасного хірургічного втручання зробили нейролептанальгезію шляхом введення фентанілу і дроперидолу. Що з перелічених явищ обґрунтовує досягнення знеболювання, достатнього для проведення операції?

  1. Кумуляція

  2. Сумація

  3. * Потенціювання

  4. Сенсибілізація

  5. Прямий синергізм

 1503. Хворому для лікування психотичного стану було призначено трифтазин. Який механізм його антипсихотичної дії?

  1. Стимуляція бензодіазепінових рецепторів

  2. Стимуляція ГАМК-ергічних рецепторів

  3. * Пригнічення дофамінових Д2-рецепторів

  4. Стимуляція опіатних рецепторів

  5. Пригнічення опіатних рецепторів

 1504. Хворому з аскаридозом було призначено одноразовий прийом протигельмінтного засобу, який відомий також і як імуномодулюючий засіб. Вкажіть цей препарат.

  1. Мебендазол

  2. Пірантел

  3. Нафтамон

  4. * Левамізол

  5. Піперазин

 1505. Хворому з аскаридозом було призначено одноразовий прийом протигельмінтного засобу, який відомий також і як імуномоделюючий засіб. Вкажіть цей препарат.

  1. Мебендазол

  2. Пірантел

  3. * Левамізол

  4. Нафтамон

  5. Піперазин

 1506. Хворому з генералізованою формою сальмонельозу була призначена антибактеріальна терапія. Через деякий час при проведенні загального аналізу крові була виявлена ретикуло- і гранулоцитопенія, відмічалось деяке зниження кількості еритроцитів. При якому антибіотику найбільш можлива подібна зміна картини крові?

  1. Гентаміцину сульфат

  2. * Левоміцетин

  3. Тетрациклін

  4. Поліміксин-В сульфат

  5. Амоксицилін

 1507. Хворому з депресивним синдромом лікар призначив препарат, наголосивши на необхідності виключити з раціону харчові продукти, що містять тирамін (сир, пиво, копченості тощо). Проте через деякий час хворий став порушувати дієту і в нього виникла гіпертензія. Який препарат було призначено хворому?

  1. * Піразидол

  2. Амітриптилін

  3. Флуоксетин

  4. Сиднокарб

  5. Імізин

 1508. Хворому з маніакально-депресивним синдромом в стадії депресії, який скаржився на відчуття тривоги, страху, був призначений антидепресант із супутнім психоседативним ефектом. Який це був препарат?

  1. Імізин (іміпрамін)

  2. * Амітриптилін

  3. Ніаламід

  4. Сіднофен

  5. Інказан

 1509. Хворому з неоперабельним раком легень, який супроводжується важко переносимими болями, лікар призначив болетамуючий засіб. На цьому фоні у хворого виникли явища непрохідності кишечнику. Який із болетамувальних препаратів міг викликати описане ускладнення?

  1. Промедол

  2. Омнопон

  3. * Морфін

  4. Фентаніл

  5. Анальгін

 1510. Хворому з приводу безсоння був призначений фенобарбітал по 1 таблетці перед сном. На 10-й день хворий знову звернувся до лікаря із скаргами на те, що в перші дні після початку лікування препаратом сон наступав, останні 2 дні, не дивлячись на прийом снодійного, хворого мучить безсоння. Укажіть, як називається послаблення ефекту фармакологічної речовини після повторних введень?

  1. * Толерантність

  2. Сенсибілізація

  3. Тахіфілаксія

  4. Ідіосинкразія

  5. Гіперчутливість

 1511. Хворому з хронічним інфекційним захворюванням показано препарат для активації імунних реакцій. Відзначити препарат.

  1. Меркаптопурин

  2. Азатіоприн

  3. * Тималін

  4. Актиноміцин

  5. Циклофосфан

 1512. Хворому на аскаридоз призначили лікарський засіб, який має також вплив на імунну систему і використовується як імуномодулятор. Вкажіть цей препарат.

  1. * Левамізол

  2. Пірантел

  3. Піперазину адипінат

  4. Фенасал

  5. Нафтамон

 1513. ?Хворому на шизофренію було призначено аміназин. Який з перерахованих фармакодинамічних ефектів є підставою для його призначення даному хворому?

  1. Протиблювотний

  2. * Антипсихотичний

  3. Гіпотермічний

  4. Міорелаксуючий

  5. Гіпотензивний

 1514. Хворому необхідно призначити хіміотерапевтичний засіб із широким спектром дії з групи фторхінолонів. Вказати препарат.

  1. Амоксицилін

  2. * Офлоксацин

  3. Карбеніцилін

  4. Азлоцилін

  5. Хіноксидин

 1515. Хворому при безсонні, викликаному емоційними розладами, лікар призначив засіб, що викликає сон за рахунок транквілізуючої дії. Який снодійний препарат був призначений?

  1. * Нітразепам

  2. Фенобарбітал

  3. Хлоралгідрат

  4. Етамінал-натрій

  5. Бромізовал

 1516. Хворому призначена променева терапія. Який вітамінний препарат з антиоксидантними властивостями треба додати, щоб підвищити стійкість судин у цьому випадку?

  1. Тіаміну хлорид

  2. Піридоксин

  3. Ціанокобаламін

  4. * Аскорутин

  5. Кислота фолієва

 1517. Хворому, що страждає на гострий лейкоз призначено протипухлинний засіб антиметаболітної дії – антагоніст фолієвої кислоти. Який препарат призначено?

  1. Фторурацил

  2. Міелосан

  3. Меркаптопурин

  4. * Метотрексат

  5. Синестрол

 1518. Хлопчик 5 років непокоїть анальний свербіж. Виявлені черв’яки класу нематод (гострики). Оберіть лікарський засіб для дегельмінтизації дитини.

  1. Фенасал

  2. Аміноакрихін

  3. * Мебендазол

  4. Насіння гарбуза

  5. Празиквантель

 1519. Чоловік 58 років звернувся до лікаря з приводу хвороби Паркінсона. Хворий страждає також на глаукому. Що треба йому призначити?

  1. Циклодол

  2. Атропін

  3. * Леводопу

  4. Скополамін

  5. Метацин

 1520. ?Чоловік 65 років надійшов до неврологічного відділення з діагнозом постінсультний синдром. Який препарат найбільш доцільно призначити хворому для прискорення одужання?

  1. Іпратропію бромід

  2. Дипіроксим

  3. * Галантаміну гідрохлорид

  4. Ізонітрозин

  5. Ацеклідин

 1521. Чоловік під час епідемії грипу звернувся до лікаря з приводу профілактики та раннього лікування грипу . Який препарат необхідно призначити в цьому випадку?

  1. Метисазон

  2. Адамантан

  3. Ацикловір

  4. * Інтерферон

  5. Бонафтон

 1522. Чоловіку 56 років, що страждає на безсоння, був призначений фенобарбітал. Ритм сну нормалізувався. Але поступово протягом двох місяців дія препарату почала знижуватись і безсоння відновилось. Яке явище призвело до зменшення ефективності снодійного засобу?

  1. Погана розчинність

  2. Погана абсорбція в шлунку

  3. Фіксація в ліпоїдах

  4. Тахіфілаксія

  5. * Толерантність

 1523. Чоловіку 70 років, страждаючому хворобою Паркінсона, був призначений препарат леводопа. Через тиждень стан хворого значно покращився. Який механізм дії лікарського засобу?

  1. * Активація дофамінової системи

  2. Активація енкефалінової системи

  3. Гальмування холінергічної системи

  4. Гальмування гістамінергічної системи

  5. Гальмування серотонінергічної системи

 1524. Юнак 15 років звернувся до невропатолога з приводу болів, пов`язаних з невритом. Він попрохав дати знеболюючий засіб трамадол. Однак лікар відмовився призначити трамадол, мотивує це можливістю ускладнення. Які недоліки цього препарату перешкоджають його призначенню при невриті?

  1. Пригнічення дихання

  2. * Можливість пристрасті

  3. Здатність до кумуляції

  4. Зниження артеріального тиску

  5. Явище обстипації

 1525. Який препарат треба призначити хворому, у якого безсоння з’явилося внаслідок появи висипань алергічного характеру з почервонінням, набряком, сильним свербінням:

  1. Фенобарбітал

  2. * Димедрол

  3. Нітразепам

  4. Хлоралгідрат

  5. Натрію оксибутират

 1526. Жінка 25 років з метою схуднення протягом 1,5 місяці знаходилась на дієті, яка складалась з 2-х чашок кави без цукру, 3-х сухарів з білого хліба, 2-х сосисок або 2-х яєць на добу. Маса тіла знизилась на 5 кг, з’явились сильні головні болі, постійні носові кровотечі, кровоточивість ясен, розхитування зубів, лущення шкіри і посилене випадіння волосся. Призначення якого вітамінного препарату є доречним у даному випадку?

  1. Ціанокобаламіну.

  2. Фолієвої кислоти.

  3. Ретинолу ацетату.

  4. Вікасолу.

  5. * Аскорбінової кислоти.

 1527. Жінка 33 років, яка тривалий час лікується з приводу хронічного поліартриту, скаржиться на підвищення артеріального тиску, зміни розподілу жирової тканини, порушення менструального циклу. Який препарат приймає хвора?

  1. * Преднізолон.

  2. Індометацин.

  3. Бутадіон.

  4. Синафлан.

  5. Беклометазон.

 1528. 5-місячній дитині була призначена антибактеріальна терапія з приводу бронхопневмонії. Який засіб негативно впливає на розвиток зубів?

  1. Левоміцетин

  2. Нітроксолін

  3. * Тетрациклін

  4. Пеніцилін

  5. Бісептол

 1529. В дитини спостерігаються залишкові явища перенесеного поліомієліту. Який лікарський засіб йому можна призначити?

  1. Пентамін.

  2. Димеколін.

  3. Атропіну сульфат.

  4. Пірроксан.

  5. * Галантаміну гідробромід. 

 1530. В пологове відділення поступила вагітна жінка зі слабкою пологовою діяльністю. Призначте засіб гормональної природи для посилення пологової діяльності?

  1. Прогестерон.

  2. * Окситоцин.

  3. Метандростенолон.

  4. Гідрокортизон.

  5. АКТГ.

 1531. В результаті безконтрольного прийому вітамінного препарату у дитини виникла анорексія, нудота, блювота, пронос, гіпертермія, появились крововиливи на шкірі та слизових, а також явища менінгізму. Який препарат приймала дитина?

  1. Токоферол.

  2. Ергокальциферол.

  3. Тіаміну бромід.

  4. * Глюкоза.

  5. Адіурекрин.

 1532. Вагітна жінка (20 тижнів вагітності) захворіла на пневмонію. Який препарат можна їй призначити без загрози для розвитку плода?

  1. Гентаміцин

  2. Сульфален

  3. * Бензілпеніцилін

  4. Левоміцетин

  5. Офлоксацин

 1533. Вагітній за показаннями необхідно переривання вагітності. Який з перелічених препаратів може визвати скорочення матки на будь-якому етапі вагітності?

  1. Окситоцин.

  2. * Динопрост.

  3. Пітуітрин.

  4. Ерготамін.

  5. Метилергометрин.

 1534. Виберіть недоліки методу «витрати-користь»:

  1. співвідношення показників якості очікуваних років життя і якості життя в ці роки

  2. складність визначення показників користі

  3. відсутність необхідності оцінити результати лікування у грошовому виразі

  4. можливість враховувати переваги для пацієнта при виборі мадичних втручань

  5. * складність і суб’єктивність вимірювання користі результатів медичних втручань

 1535. Визначення найбільш дешевого методу лікування або препарату при однакової терапевтичної ефективності альтернативних технологій можливе за допомогою аналізу?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. * «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1536. Визначення найбільш дешевого методу лікування або препарату при однакової терапевтичної ефективності альтернативних технологій можливе за допомогою аналізу?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. * «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1537. Визначити з економічної точки зору схем лікування, яка характеризується мінімальними витратами на одиницю ефективності, можливо при застосуванні аналізу?

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1538. Визначити з економічної точки зору схем лікування, яка характеризується мінімальними витратами на одиницю ефективності, можливо при застосуванні аналізу?

  1. «вартості захворювання»

  2. * «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1539. Відтворення – це:

  1. здатність відображати всі параметри фізичного і психологічного здоров’я

  2. * здатність давати при повторних вимірюваннях один і той же результат (при незмінності всіх інших параметрів)

  3. здатність точно відображати величину саме ту характеристику, яка вимірюється

  4. здатність відображати клінічно значимі вимірювання стану здоров’я кожного пацієнта

  5. здатність фіксувати індивідуальні розходження стану здоров різних пацієнтів

 1540. Вказати недоліки аналізу загальної вартості захворювання:

  1. для визначення захворювання, яке приносить найбільш економічні витрати

  2. для визначення повної вартості

  3. для визначення витрат при використанні повноцінних методів фармакоекономічного аналізу

  4. для визначення вартості в окремих медичних закладах

  5. * не застосовується для оцінки альтернативних медичних технологій

 1541. Вказати недоліки аналізу загальної вартості захворювання:

  1. для визначення захворювання, яке приносить найбільш економічні витрати

  2. для визначення повної вартості

  3. для визначення витрат при використанні повноцінних методів фармакоекономічного аналізу

  4. для визначення вартості в окремих медичних закладах

  5. * не застосовується для оцінки альтернативних медичних технологій

 1542. ?Вказати при якому фармакоекономічному аналізі вираховують показник QALY?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. * «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1543. Дитина 10 років страждає на стафілококовий дерматит. Лікування бензилпеніциліном не дало результатів. Призначення комбінованого препарату пеніциліну з клавулановою кислотою дало швидке одужання. Яка причина позитивної дії цього препарату ?

  1. Блокада транслокази

  2. Гальмування аденозиндезамінази

  3. Гальмування транспептидази

  4. Активація фосфодіестерази.

  5. * Інактивація бета – лактамази

 1544. Дитина 5 років з глибоким пораненням м’яких тканин голови не переносить правцевий анатоксин (в анамнезі – анафілактичний шок). Лікар виконав первинну хірургічну обробку рани і рясно обробив її розчином перекису водню. На яку дію препарату розраховував лікар для профілактики правцевої інфекції?

  1. Утворення атомарного кисню.

  2. * Утворення молекулярного кисню.

  3. Очищення рани від сторонніх тіл.

  4. Прискорення гемокоагуляції.

  5. Прискорення процесів регенерації.

 1545. Дитина 7 років з діагнозом ентероколіт приймає фталазол. Який механізм протимікробної дії цього лікарського засобу?

  1. Блокада ДНК-полімерази

  2. Блокада РНК-полімерази

  3. Блокада ДНК-транскриптази

  4. Блокада пептидилтрансферази.

  5. * Блокада фолатсинтетази

 1546. Дитина народилася в стані асфіксії. Який препарат необхідно ввести новонародженому для стимуляції дихання?

  1. Лобеліну гідрохлорид.

  2. Празозин.

  3. Атропіну сульфат.

  4. * Етимізол.

  5. Прозерин.

 1547. Дитина страждає ідіосинкразією на лікарську речовину, що обумовлена:

  1. Виснаженням субстрату, з яким взаємодіє лікарська речовина.

  2. Накопиченням лікарської речовини в організмі.

  3. Інгібуванням мікросомальних ферментів печінки.

  4. * Спадковою ензимопатією

  5. Супутнім захворюванням органа-мішені.

 1548. Дитині 4 років треба призначити протимікробний засіб широкого спектру дії при кишковій інфекції. Який з наведених препаратів не призначається дітям у зв’язку із шкідливим впливом на розвиток кісткової тканини?

  1. Амоксицилін

  2. * Доксициклін

  3. Ампіцилін

  4. Левоміцетін

  5. Ко-тримоксазол (бісептол).

 1549. Дитині, що народилася в стані асфіксії, лікар ввів у пупкову вену препарат для стимуляції дихання. Який препарат міг ввести лікар?

  1. * Етимізол.

  2. Коразол.

  3. Кордіамін.

  4. Сульфокамфокаїн.

  5. Кофеїн

 1550. Дитину з анемією лікують препаратами заліза. Чим потрібно посилити всмоктування препаратів заліза?

  1. Трипсином.

  2. Фесталом.

  3. * Аскорбіновою кислотою.

  4. Гастроцепіном.

  5. Альмагелем.

 1551. Для знеболення пологів лікар призначив анальгезуючий засіб. Який анальгетик найбільш доцільно використати у даній ситуації?

  1. Анальгін.

  2. Морфін.

  3. * Промедол.

  4. Фентаніл.

  5. Парацетамол.

 1552. Для зупинки атонічної маткової кровотечі використовують алкалоїди маткових ріжок . Що забезпечує їх гемостатичну дію в цьому випадку?

  1. Спазм судин.

  2. Підвищення зсідання крові.

  3. Пригнічення фібринолізу.

  4. Посилення агрегації тромбоцитів.

  5. * Спастичне скорочення матки.

 1553. Для обезболювання родів вагітній був призначений синтетичний болетамуючий препарат, який підвищує скоротливу активність міометрію і розслаблює шийку матки. Визначіть препарат.

  1. Омнопон.

  2. Морфін.

  3. Фентаніл.

  4. * Промедол.

  5. Анальгін

 1554. Для оптимізації розрахунків тарифів на медичну допомогу в межах окремої лікувальної установи використовується аналіз:

  1. * «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1555. Для оптимізації розрахунків тарифів на медичну допомогу в межах окремої лікувальної установи використовується аналіз:

  1. * «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1556. Для попередження пологів вагітній жінці ввели розчин препарату, який ще відомий як проти судомний, гіпотензивний, жовчогінний та проносний засіб. Скорочення матки та болі припинились, проявився заспокійливий ефект. Який із вказаних препаратів застосував лікар?

  1. Окситоцин.

  2. Партусистен.

  3. Ерготаміну гідротартрат.

  4. * Магнію сульфат.

  5. Сальбутамол.

 1557. До інфекційного відділення надійшла дитина 9 років із скаргами на біль в животі, понос, анорексію. В випорожненнях знайдено еритроцити. Бак. аналіз показав наявність дизентерійної флори. Який препарат найкраще призначити хворому?

  1. Бісептол

  2. Норсульфазол.

  3. Етазол.

  4. * Фталазол.

  5. Фенілсаліцилат

 1558. До педіатра звернулася жінка з приводу поганого самопочуття дитини 8 місяців: пітливість, збільшений розмір тім’ячка, відставання в прорізуванні зубів (всього 2 зуби), неспокій. Який з препаратів треба призначити в першу чергу ?

  1. * Ергокальциферол.

  2. Тіамін.

  3. Ціанокобаламін.

  4. Фолієва кислота.

  5. Кальцію пангамат.

 1559. До приймального відділення лікарні надійшла дитина 5 років у якої лікарем встановлені такі симптоми: сильне рухове збудження, марення, хриплий голос, розширені зіниці, які не реагують на світло, суху, гарячу, гіперимовану шкіру, тахікардію, тахіпное. Вказані симптоми виникли після споживання дитиною ягід красавки. Препарат якої фармакологічної групи потрібно призначити для лікування цього стану?

  1. * Антихолінестеразні засоби.

  2. N-холінолітики.

  3. N-холіноміметики.

  4. М-холіноміметики.

  5. Реактиватори холінестерази.

 1560. До стоматолога звернулася мати дитини 2-х років, що під час вагітності, у зв’язку з інфекційним захворюванням безсистемно приймала антибіотики. При огляді в дитини відзначається руйнування різців, емаль зубів жовтого кольору, у шийки зубів коричнева облямівка. Який із препаратів володіє вираженим тератогенним ефектом?

  1. Фуросемід

  2. Ампіокс

  3. Ксантинолу нікотинат

  4. Октадин.

  5. * Тетрациклін

 1561. Жінка 37 років звернулася до гінеколога з приводу запального процесу піхви, який супроводжується свербінням та пінистими виділеннями. Бак. аналіз встановив наявність трихомонадної інфекції. Який засіб найбільш ефективний у даному випадку?

  1. * Метронідазол.

  2. Ністатин.

  3. Нітроксолін.

  4. Ампіцилін.

  5. Еритроміцин.

 1562. Жінка 48 років звернулася до гінеколога із скаргами на зуд в області зовнішніх статевих органів та рясні виділення. При мікроскопії мазку з піхви виявлено дріжджеподібні грибки. Який препарат у вигляді вагінальних свічок треба призначити?

  1. * Клотримазол.

  2. Гризеофульвін.

  3. Хінофунгін.

  4. Амфотерицин.

  5. Лівоміцетин

 1563. Жінка в період вагітності тривалий час без контролю лікаря приймала антибіотик. Через деякий час у неї погіршився апетит, з’явились нудота, пронос, зміни слизових оболонок ротової порожнини та шлунково-кишкового тракту. З часом виникла жовтяниця. У новонародженого відмічено порушення росту кісток. Який препарат приймала жінка?

  1. Левоміцетин

  2. Ампіцилін

  3. Еритроміцин

  4. * Тетрациклін

  5. Бісептол

 1564. Жінка, яка тривалий час лікувалася рифампіцином, почала застерігатися від вагітності гормональним контрацептивним препаратом бісекурином, проте вагітність наступила. Який характер взаємодії цих ліків спричинив неефективність гормонального контрацептива?

  1. Інгібіція біотрансформації бісекурину в печінці.

  2. Збільшення виведення бісекурину з жовчю.

  3. * Стимуляція біотрансформації бісекурину в печінці.

  4. Витіснення бісекурину із зв’язку з білками плазми.

  5. Прямий антагонізм між препаратами.

 1565. З якою метою препарати заліза в порошках для прийому всередину призначаються в капсулах?

  1. Для усунення гіркого смаку препарату.

  2. Для усунення неприємного запаху препарату.

  3. Для попередження блювання.

  4. Для попередження закрепів.

  5. * Для попередження взаємодії в порожнині рота з сірководнем.

 1566. За допомогою якого методу фармакоекономічного аналізу можна розрахувати вартість одиниці корисності, наприклад одного року якісного життя?

  1. «вартості захворювання»

  2. «витрати-ефективність»

  3. «мінімізація витрат»

  4. * «витрати-утилітарність»

  5. «витрати-вигода»

 1567. Завдяки застосуванню медичної технології знижуються майбутні витрати. Цю вигоду обчислюють як знижку (дисконт) витрат, які виникають при використанні певного лікування за формулою:

  1. ІКЕВ = (витрати 1 – витрати 2) / індекс QАLУ

  2. ІКЕВ = (витрати 1 – витрати 2) / (ефективність 1 – ефективність 2)

  3. * NВ = (В1 – С1) / (1 + r) + ...+ (Вn – Сn) / (1 + r)n+1

  4. NВ = (В1 – С1) / (1 + r) + (В2 – С2) / (1 + r)2

  5. Р = Вигода у грн. / Витрати у грн.

 1568. Зазначте одиниці і критерії, що використовуються при оцінці результатів фармакоекономічних досліджень.

  1. встановлена добова доза

  2. вища добова доза

  3. * курсова доза

  4. вища разова доза

  5. терапевтична доза

 1569. Залізодефіцитна анемія досить поширена серед вагітних, ускладнює перебіг вагітності, пологів, несприятливо позначається на стані плода і новонародженого. Запропонуйте для лікування препарат.

  1. * Заліза закисного лактат.

  2. Коамід.

  3. Ферроплекс.

  4. Ферковен.

  5. Феррум-лек.

 1570. Індекс QАLУ одержують шляхом математичних обчислень величин:

  1. ефективності і вартості

  2. вигоди і вартості

  3. користі і вартості

  4. * ефективності і користі

  5. користі і вигоди

 1571. Інкрементальний коефіцієнт ефективності витрат обчислюється за формулою:

  1. індекс QАLУ / (витрати 1 – витрати 2)

  2. (ефективність 1 – ефективність 2) / (витрати 1 – витрати 2)

  3. * (витрати 1 – витрати 2) / (ефективність 1 – ефективність 2)

  4. (витрати 1 – витрати 2) / (користь 1 – користь 2)

  5. (витрати 1 – витрати 2) / (вигода 1 – вигода 2)

 1572. Критерії оцінки якості життя згідно з ВООЗ.

  1. Якості життя, пов’язана з матеріальним чинником.

  2. Оптимальних вибір ЛЗ

  3. * Навколишнє середовище

  4. Оцінка вартості лікування

  5. Оцінка прямих медичних витрат

 1573. Метаболізм лікарських засобів в ембріональному періоді відбувається значно повільніше, ніж в дорослому віці. Вказана особливість фармакокінетики плода обумовлена, перш за все:

  1. * Функціональною недосконалістю більшості ферментів, або їх відсутністю.

  2. Великою проникністю гістогематичних бар’єрів.

  3. Значним об’ємом екстра целюлярної рідини.

  4. Здатністю шкіри абсорбувати та екскретувати водорозчинні ліки.

  5. Дозріванням” рецепторів