Фармацевтичного факультетуСторінка1/10
Дата конвертації11.09.2020
Розмір1.12 Mb.
#10482
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
farm7ukr
МІНІСТЕРСТВО ОСВТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М. І. ПИРОГОВА

ПАТОФІЗІОЛОГІЯ

ЕНДОКРИННОЇ ТА НЕРВОВОЇ СИСТЕМ.

ЕКСТРЕМАЛЬНІ СТАНИ.


НАЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

З ПАТОФІЗІОЛОГІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІІ КУРСУ

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Укладачі: завідувач кафедри патофізіології, д.мед.н.,доц. Рикало Н.А.

асистент кафедри патофізіології Гумінська О.Ю.

Начально-методичний посібник рекомендований студентам 3 курсу фармацевтичного факультету для практичних занять з патофізіології.


Навчально-методичний посібник розроблений у відповідності з типовою навчальною програмою ( Київ, 2010 р.)
Тематичний план занять

«Патофізіологія ендокринної та нервової систем»

Для студентів фармацевтичного факультету

Спеціальність «клінічна фармація»


Патофізіологія ендокринної системи (гіпоталамус, гіпофіз, щитовидна, паращитовидні залози)

Патофізіологія ендокринної системи (наднирники, статеві залози)

Патофізіологія нервової системи (патофізіологія болю)

Патофізіологія нервової системи (порушення рухової функції)

Екстремальні стани (шок, колапс)

Екстремальні стани (кома)

Підсумковий модульний контроль №2

Тематичний план занять«Патофізіологія ендокринної та нервової систем»

Для студентів фармацевтичного факультету

Спеціальність «фармація»Патофізіологія ендокринної системи

Патофізіологія нервової системи

Екстремальні стани

Практичні навички за рік


Тема: «Патологія гіпоталамо- гіпофізарної системи».

Актуальність теми. Визначальною особливістю людського організму є диференціація клітин з утворенням тканин і органів, що виконують спеціалізовані фізіологічні функції. Регуляція цих життєвоважливих функцій організму здійснюється нервовою та ендокринною системами. Дія останньої реалізується за рахунок секреції і транспортування специфічних гуморальних факторів дистантної дії – гормонів. Порушення вироблення або транспортування гормонів призводить до різноманітних розладів гуморальної регуляції організму.

Зважаючи на сказане вище, майбутньому фахівцю надзвичайно важливо знати етіологічні чинники, що призводять до виникнення гіпо-, гіпер- та дисфункцій ендокринних залоз. Розуміння механізмів розвитку основних проявів ендокринної патології є необхідним для лікаря будь-якого фаху, враховуючи те, що порушення гіпоталамо-гіпофізарної регуляції призводить до виникнення патології з боку різноманітних органів та систем організму дорослої людини та дитини.

Окрім гіпоталамо-гіпофізарної системи, у нейроендокринній регуляції також бере участь шишкоподібна залоза – епіфіз. Патологія епіфізу ще недостатньо добре вивчена у людини. Проте добре відома роль залози у регуляції статевого розвитку, керуванні добовими ритмами людини. Тому знання етіології та патогенезу розвитку гіпер- та гіпофункції епіфізу є необхідним для фахівця сучасного рівня.
Загальна мета заняття. Вивчити причини та механізми розвитку порушень при патології гіпоталамо - гіпофізарної системи.
Для цього необхідно (конкретні цілі):


 • Характеризувати нейроендокринну патологію за причинами та механізмами розвитку.

 • Пояснювати патогенез та наслідки порушень секреції гормонів гіпофізу.

 • Аналізувати етіологію та патогенез гіпо- та гіперфункції кори надниркових залоз.

 • Аналізувати етіологію та патогенез гіпо- та гіперфункції щитоподібної залози

 • Характеризувати поняття «зоб» та аналізувати етіологію та патогенез його видів.

 • Аналізувати етіологію та патогенез гіпо- та гіперфункції прищитоподібних залоз.

Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання-уміння.

  1. Знати будову (анатомію) гіпоталамуса та гіпофіза (кафедра нормальної анатомії);

  2. Знати механізми дії гормонів (кафедра фізіології та біохімії);

  3. Знати гормональну регуляцію метаболізму та біологічних функцій клітини (кафедра біохімії).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь, можна знайти в наступних підручниках:

1. Губський Ю.І. Біологічна хімія. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. - С.330-385;

2. В. Ганонг - Фізіологія людини. – Львів, 2002. – С.215-231; 363-377.

3. Нормальна фізіологія за ред. B.I. Філімонова, К. "Здоров'я", 1994.

4. М.Р. Гжегоцький. Фізіологія людини. - Київ: Книга плюс, 2005. – 495с.

5. П.П. Шапаренко, Л.П. Смольський. Анатомія людини. – Київ: „Здоров’я”, 2003. – С.301-325.

Питання для перевірки початкового рівня знань:


 1. Перерахуйте гормони, що виробляються аденогіпофізом.

 2. Перерахуйте гормони, що виділяються нейрогіпофізом.

 3. Яким терміном позначається зниження функції аденогіпофізу?

 4. Яким терміном позначається підвищення функції аденогіпофізу?

 5. Що таке парціальний гіпопітуітаризм?

 6. З порушенням вироблення якого гормону пов’язана акромегалія?

 7. З порушенням вироблення якого гормону пов’язаний гіпофізарний гігантизм?

 8. З порушенням вироблення якого гормону пов’язаний гіпофізарний нанізм?

 9. З порушенням вироблення якого гормону пов’язана хвороба Іценко-Кушинга?

 10. З порушенням вироблення якого гормону пов’язаний синдром Пархона?

 11. З порушенням вироблення якого гормону пов’язаний нецукровий діабет?

 12. З порушенням вироблення якого гормону пов’язаний синдром персистуючої лактації?


Еталони відповідей:

 1. Соматотропний гормон (СТГ), адренокортикотропний гормон (АКТГ), тиреотропний гормон (ТТГ), гонадотропні гормони (фолікулостимулюючий, лютеїнізуючий), пролактин, меланоцитостимулюючий гормон;

 2. Вазопресин, окситоцин;

 3. Гіпопітуітаризм;

 4. Гіперпітуітаризм;

 5. Це зменшення або повне припинення вироблення одного із гормонів аденогіпофізу;

 6. Акромегалія пов’язана з гіперпродукцією соматотропного гормону у дорослих (після закриття епіфізарних зон);

 7. Гіпофізарний гігантизм пов’язана з гіперпродукцією соматотропного гормону у дітей;

 8. Гіпофізарний нанізм пов’язаний з зменшенням вироблення соматотропного гормону у дітей;

 9. Це пов’язано із гіперпродукцією адренокортикотропного гормону;

 10. Синдром Пархона пов’язаний із гіперпродукцією вазопресину (АДГ);

 11. Нецукровий діабет пов’язаний із зменшенням вироблення вазопресину (АДГ);

 12. Синдром персистуючої лактації пов’язаний із гіперпродукцією лактотропного гормону, що не пов’язано із вагітністю та фізіологічною лактацією.


Тести для перевірки початкового рівня знань

1. Що є регулятором вироблення гормонів передньої частки гiпофiзу?

 1. Передня доля гіпоталамусу

 2. Статини

 3. Рилiзинг-фактори

 4. Гормони периферичних ендокринних залоз за принципом негативного (зворотного) зв'язку

 5. Усі відповіді вiрнi


2. Як відомо, жителі екватора мають темніший колір шкіри, ніж жителі північних широт. Який гормон зумовлює такий колір шкіри?

A. глюкагон

B. меланотропін

C. холецистокінін-панкреозимін

D. інсулін

E. Кортикотропін3. Які функції кортикотропіну?

 1. Активує вироблення глюкокортикоїдів, сприяє розвитку коркової речовини наднирникових залоз, впливає на пігментний обмін

 2. Активує вироблення мiнералокортикоїдiв, пригнічує розвиток мозкової речовини наднирникових залоз, підсилює пігментацію шкіри

 3. Підтримує вироблення андрогенів наднирниковими залозами, забезпечує статеву ознаку плода

 4. Активує вироблення гормонів мозковою речовиною наднирникових залоз, не впливає на їх коркову речовину, зменшує пігментацію шкіри

 5. Активує вироблення адреналіну, норадреналіну, пригнічує коркову речовину наднирникових залоз, спричиняє стресогенний ефект


4. Чим обумовлене формування карликовості, яку називають гіпофізарний нанізм ”?

A. гіпертрофія гіпоталамуса

B. дефіцит соматотропіну

C. гіпертрофія щитоподібної залози

D. гіперсекреція гонад

E. гіпертрофія гіпофізу


5. Які із нижчевказаних гормонів забезпечують гіпофізарну регуляцію периферичних ендокринних залоз?

А. Кортикотропін, гонадотропіни, тиреотропін.

В. Трийодтиронін, тиреотропін, соматотропін.

С. Інсулін, кортикотропін, альдостерон.

D. Пролактин, соматотропін, глюкагон.

Е. Гонадотропіни, тиреотропін, окситоцин, прогестерон.
6. До сімейного лікаря відділення звернувся юнак, 17 років, пропорційної статури, зростом 115 см. З недостатністю секреції якого гормону пов'язаний такий стан?

A. Тестостерону

B. Пролактину

C. Соматотропіну

D. Адренокортикотропіну

E. Альдостерону


7. Секреція яких гормонів гіпофізу гальмується після прийому оральних контрацептивів, що містять статеві гормони?

A. гонадотропних

B. вазопресину

C. тиреотропного

D. соматотропного

E. Окситоцину


8. Для яких периферiйних ендокринних залоз є тропнi гормони гiпофiзу?

 1. Мозкова речовина наднирникових залоз, статевi залози

 2. Підшлункова залоза, щитовидна та прищитовиднi залози

 3. Тимус, мозкова речовина наднирникових залоз

 4. Коркова речовина наднирникових залоз, статевi залози

 5. Усi відповіді вiрнi


9. Жінка, 25 років, через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на зниження утворення молока. Дефіцит якого гормону призвів до такого стану?

A. Пролактину.

B. Соматостатину.

C. Адренокортикотропного гормону.

D. Інсуліну.

E. Глюкагону.


10. Секреція яких гормонів збільшується під час сну?

A. соматотропін, пролактин

B. Адреналін, вазопресин

C. Кортизол, вазопресин

D. Пролактин, кортизол

E. Соматостатин, пролактин
11. Зріст дитини 10 років сягає 178 см, маса - 64 кг. З порушенням діяльності якої ендокринної залози це пов'язано?

А. Наднирникових залоз

В. Щитоподібної залози

С. Статевих залоз

Д. Гіпофізу

Е. Паращитоподібних залоз


Вірні відповіді: 1-Е, 2-В, 3-А, 4-В, 5-А, 6-С, 7-А, 8-Д, 9-А, 10-А, 11-Д.
Теоретичні питання, що виносяться на ПМК №2.

 1. Загальні порушення діяльності ендокринної системи (гіпо-, гіпер- та дисфункція).

 2. Первинні та вторинні ендокринопатії.

 3. Етіологія та патогенез ендокринопатій.

 4. Центральні та периферійні розлади діяльності ендокринних залоз.

 5. Дисрегуляторні ендокринопатії: порушення нервової, нейроендокринної, ендокринної регуляції діяльності залоз внутрішньої секреції.

 6. Патологія гіпоталамо-гіпофізарної системи.

 7. Гіпоталамічні синдроми. Етіологія, патогенез та прояви надлишку та нестачі гіпофізарних гормонів.


Теми рефератів:

- Роль епіфіза в гормональній регуляції.

- Патологія систем внутрішньоклітинних посередників дії гормонів.

- Психогенні ендокринопатії.

- Синдром Пархона. Етіологія, патогенез, характеристика.

- Синдром Шихана. Етіологія, патогенез, основні прояви, наслідкиЛітература, необхідна для вивчення теоретичних питань.

Основна:

1. Патологічна фізіологія за ред. М.Н. Зайка та Ю.В. Биця. - Київ: Вища школа, 1995. – С.556-575;

2. О.В. Атаман. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Вінниця: Нова книга, 2007. – С.439-451;

3. Лекційний матеріал.

Додаткова: 1. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. – Санкт-Петербург: ЭЛБИ-СПб, 1999;

 2. Патофизиология в рисунках, таблицах и схемах / Под ред. В.А. Фролова и др. – М: Медицинское информационное агентство, 2003. – С.309-337;

 3. М.М. Балаболкин. Эндокринология. М., 1989г.

 4. Т.М. Зелинская, Г.И. Годоровский. «Половые железы и иммунитет». К.,1993г.

 5. М.С. Бирюкова. «Эндокринные заболевания и синдромы. Вирилизм». М.: Знание, Запорожье: Знание, 1999г.


Мета заняття: показати вплив задньої долі гіпофізу на сечовиділення.

ДОСЛІД 1. Трьох білих мишей розміщують на дротяні сітки, які закріплені всередині скляних лійок діаметром 10-15 см. Лійки накривають кришками для доступу повітря. Носик лійок опускають в пробірки для збирання сечі.

Двом мишам вводять в черевну порожнину по 2 мл дистильованої води.

Одній з них додатково вводять під шкіру 0,2 мл пітуітрину (антидіуретичний гормон, вазопресин).Третю мишу лишають контрольною.

Водне навантаження Водне навантаження+пітуітрин Контроль
Визначають діурез у всіх трьох мишей кожні 20 хв.

Через 1годину:контрольна миша
миша з водним навантаженням
миша з водним навантаженням та пітуітриномЧерез 2 год. у миші з водним навантаженням та пітуітрином сеча відсутня.

Висновок: _____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тести з відкритої бази даних „Крок-1” 2011року

1. Ріст дитини 10 років досягає 178 см, маса 64 кг. З порушенням якої ендокринної залози це пов’язано?A Гіпофіза

B Щитовидної залози

C Статевих залоз

D Наднирників

E Паращитовидних залоз
2.Хворий К., 35 років, скаржиться на сильну постійну спрагу, головний біль, дратівливість. Кількість випитої рідини за добу 9 л. Добовий діурез збільшений. Поставлено діагноз: нецукровий діабет.З порушенням утворення якого гормону пов’язана дана патологія

A Вазопрессин

B Альдостерона

C Глюкокортикоїдів

D Катехоламінів

E Реніну

Вірні відповіді: А


Тести з банку данних 2004-2010рр.

1. У хворого високий рівень глюкози в крові. Надлишок якого гормону міг призвести до такого ефекту? 1. Норадреналіну

 2. Адреналіну

 3. Тестостерону

 4. Інсуліну

 5. Окситоцину

2. Після вживання ліків аналіз сечі пацієнта показав збільшення Na+ та зменшення кількості K+. Зміна секреції якого гормону може викликати цей стан? 1. Порушення вироблення тироксину

 2. Порушення вироблення альдостерону

 3. Порушення вироблення інсуліну

 4. Порушення вироблення пролактину

 5. Порушення вироблення гідрокортизону

3. Один з гормонів аденогіпофіза забезпечує регуляцію біосинтезу білка в організмі. При порушенні його секреції змінюється зріст людини. Таким гормоном є: 1. Гонадотропін

 2. Пролактин

 3. Тиреотропін

 4. Соматотропний

 5. АКТГ

4. Гормони передньої долі гіпофіза належать до тропних гормонів. Який з перерахованих нижче гормонів стимулюватиме вироблення глюкокортикоїдів? 1. Лактотропний гормон

 2. Ліпотропний гормон

 3. Тиреотропний гормон

 4. Соматотропний гормон

 5. Адренокортикотропний гормон

5. У підлітка діагностовано гіпофізарний гігантизм, причиною якого є гуперпродукція: 1. Гонадотропних гормонів

 2. Соматотропного гормона

 3. Вазопресину

 4. Кортикотропіна

 5. Тиреотропного гормона

6. АКТГ – гормон передньої долі гіпофізу. Пероральне введення кортикотропіну (АКТГ) як лікарського препарату є неефективним через те, що він: 1. Інактивується у клітинах стінки кишечника

 2. Інактивується у печінці

 3. Розщеплюється ферментами ШКТ

 4. Не переноситься кров’ю

 5. Не абсорбується у ШКТ

7. До ендокринологічного відділення надійшов юнак 18 років пропорційної статури, зростом 110см з недорозвиненням статевих органів. Недостатність секреції якого гормону призвела до виникнення такого стану? 1. Гонадотропного гормону

 2. Соматотропного гормону

 3. Адренокортикотропного гормону

 4. Дезоксикортикостерону

 5. Тестостерону

8. У хворого туберкульозне ураження надниркових залоз. Типовою ознакою є гіперпігментація шкіри. Механізм розвитку даної ознаки найбільш вірогідно пов'язаний з підвищеною секрецією: 1. Окситоцину

 2. Соматотропну

 3. Тиреотропіну

 4. Вазопресину

 5. Кортикотропіну

9. Після введення гормону в організм людини в нирках збільшилась реабсорбція води, підвищився тонус судин та системний артеріальний тиск. Який гормон було введено? 1. Адреналін

 2. Норадреналін

 3. Тироксин

 4. Вазопресин

 5. Альдостерон

10. Встановлено, що аденогіпофіз секретує 7 тропних гормонів. Який з цих гормонів забезпечує нормальний ріст та фізичний розвиток організму? 1. Кортикотропін

 2. Ліпотропні

 3. Лактотропін

 4. Лютропін

 5. Соматотропін

11. Хвора, 50 років, скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали збільшуватися у розмірі. Гіперфункція якої залози провокує розвиток подібних симптомів? 1. Наднирників

 2. Епіфізу

 3. Гіпофізу -

 4. Щитоподібної

 5. Статевих

12 .Хворий К., 35 років пред'являє скарги на сильну постійну спрагу, знижений апетит, головний біль, дратівливість. Кількість випитої рідини за добу 9 л. Добовий діурез збільшений. Діагноз: нецукровий діабет. З порушенням вироблення якого гормону пов'язана дана патологія: 1. Вазопрессина

 2. Альдостерона

 3. Глюкокортикоидов

 4. Катехоламинов

 5. Ренина

13.У хворого з ушкодженням головного мозку виявлена значна поліурія, яка не супроводжується глюкозурією. Що при цьому пошкоджено? 1. Передня доля гіпофізу

 2. Мозкова речовина наднирників

 3. Средня доля гіпофізу

 4. Задня доля гіпофізу

 5. Коркова речовина наднирників

14. При недостатності якого гормону гіпофізу розвивається гіпофізарний нанізм (карликовість)? 1. Адренокортикотропного

 2. Соматотропного

 3. Вазопресину

 4. Окситоцину

 5. Меланоцитстимулюючого гормону

15. Вкажіть, недостатнє виділення якого гормону призводить до розвитку гіпофізарного нанізму? 1. Cоматотропного гормону

 2. Адренокортикотропного гормону

 3. Тироксину

 4. Тестостерону

 5. Інсуліну

16. Батьки хлопчика, 13 років, скаржаться на пришвидшення росту, що не відповідає віку. Зріст дитини – 190см. З анамнезу відомо, що хлопчик в 5 років переніс менінгіт з вираженою інтоксикацією. Яка ендокринна патологія розвинулася у хворого? 1. Акромегалія

 2. Мікседема

 3. Гіпофізарний нанізм

 4. Хвороба Хашимото

 5. Гіпофізарний гігантизм


Вірні відповіді 1-В, 2 –В, 3- D, 4 – E, 5 – B, 6- C, 7 – B, 8 – E, 9 – D, 10- E, 11 – C, 12 – A, 13 – D, 14 – B, 15 – A, 16 - E

Ситуаційні задачі

Задача 1

У підлітка відмічається сповільнення росту при нормальному розумовому розвитку.

1.З порушенням синтезу якого гормону це пов’язано? Можливі причини?Обгрунтуйте відповідь.

________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Назвіть місце вироблення даного гормону і його біологічні ефекти

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 2

При обстеженні чоловіка 60-ти років виявлено збільшення розмірів окремих частин тіла – нижньої щелепи, носа, язика, кистей, стоп, проміжків між зубами нижньої щелепи.

 1. З порушенням синтезу якого гормону це пов’язано? Можливі причини?

Обгрунтуйте відповідь. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Назвіть місце вироблення даного гормону і його біологічні ефекти

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Поясніть механізм розвитку ознак?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 3

Жінка, 25 років, через 2 місяця після важких пологів, що ускладнились значною кровотечею, звернулась до лікаря-ендокринолога зі скаргами на різке схуднення, зниження апетиту, відсутність лактації, апатію, сонливість, ослаблення пам’яті, випадіння волосся, ламкість нігтів, сухість шкіри. Об’єктивно: АТ – 90/60 мм.рт.ст., ЧСС - 55, ознаки передчасного старіння.

1. З порушенням синтезу якого гормону це пов’язано? Можливі причини?Обгрунтуйте відповідь

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Назвіть місце вироблення даного гормону і його біологічні ефектиВкажіть причини та механізми розвитку вказаних ознак.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 4

У породіллі на 5 день після пологів спостерігається агалактія (відсутність грудного молока).

 1. Назвіть місце вироблення даного гормону і його біологічні ефекти.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 5

У вагітної жінки після відходження навколоплідних вод спостерігається повна відсутність пологової діяльності.

1.З порушенням синтезу якого гормону це пов’язано? Можливі причини. Обгрунтуйте відповідь

________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
2.Назвіть місце вироблення даного гормону і його біологічні ефекти.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 6

У юнака після перенесеної важкої вірусної інфекції спостерігається полідипсія, поліурія (добовий діурез 25 літрів), питома вага сечі - 1002. Сеча без патологічних домішок.

 1. Яка патологія у хворого? Обгрунтуйте відповідь

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Вкажіть причини та механізми розвитку вказаних ознак.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 7

На консультацію до лікаря-ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на значне зниження працездатності, зниження ваги без об’єктивних причин, апатію, депресію, зниження температури, мерзлякуватість, погіршення пам’яті, ознаки прогерії та статевої дисфункції. Симптоми пов’язує з черепно-мозковою травмою 6 місяців тому.

 1. Патологію якої залози можна припустити? Обґрунтуйте відповідь.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Визначення рівня яких гормонів слід призначити хворому?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Опишіть біологічну роль цих гормонів?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 8

Дільничний педіатр при черговому профілактичному огляді виявив дві дитини із низьким ростом. В першому випадку - у хлопчика низький зріст, але розумовий розвиток відповідає віку. В другому випадку – у дівчинки спостерігається відставання як у фізичному, так і у розумовому розвитку.

 1. Яка патологія спостерігається у першому і другому випадку?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які причини та механізми її розвитку? Обгрунтуйте відповідь

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Принципи патогенетичної терапії?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 9

До лікаря-ендокринолога звернулися батьки 16-річного юнака, стурбовані затримкою статевого дозрівання. Тілобудова пропорційна, первинні статеві ознаки розвинуті слабо, розвиток вторинних ознак відстає від біологічного віку, розумовий розвиток відповідає віку.

 1. Яка патологія спостерігається у юнака? Обгрунтуйте відповідь

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які причини та механізми її розвитку?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Рівень яких гормонів слід визначити для верифікації діагнозу?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 10


Лікар дитячого садочку при плановому профогляді у молодшій групі виявив 3-річного хлопчика, який за зростом був вище усіх 6-річних дітей старшої групи.

 1. З порушенням синтезу якого гормону це пов’язано? Обгрунтуйте відповідь

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Як називається дана патологія? Причини та механізми її розвитку.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 11

До лікаря звернувся чоловік, 45 років, зі скаргами на збільшення розмірів носа, вух, язика, надбрівних дуг, нижньої щелепи та кистей. При об’єктивному огляді – збільшення внутрішніх органів, лабораторно – глюкоза натще - 7,4 ммоль/л, після цукрового навантаження – 15,2 ммоль/л.

 1. Яка патологія спостерігається у хворого? Обгрунтуйте відповідь

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Які причини та механізми її розвитку?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Поясніть патогенез порушення вуглеводного обміну?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 12

Після обстеження в ендокринологічному диспансері з приводу клінічних ознак гіперфункції щитовидної залози у пацієнтки виявлено: основний обмін +30%, підвищення рівня ТТГ, Т3, Т4.

 1. Про яку патологію свідчать отримані дані? Обгрунтуйте відповідь

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Який механізм регуляції функції ендокринних залоз порушено?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Задача 13

На прийом до ендокринолога звернулись батьки 4 річного хлопчика стурбовані відставанням дитини у зрості. При обстеженні виявлено відставання від однолітків у 3δ (за центильними таблицями), розумовий розвиток відповідає віку. При дослідженні гормонального профілю виявлено, що концентрація СТГ в межах вікової норми.

 1. Яке порушення можна припустити? Обгрунтуйте відповідь

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які причини і механізми її розвитку?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача 14

На консультацію звернулась жінка 25 років з діагнозом «вторинна аменорея», на прийомі у лікаря з’ясувалось, що жінка тривалий час приймала контрацептиви без попереднього гормонального скринінгу та консультації гінеколога.

 1. Рівень яких гормонів доцільно визначити? Назвіть місце вироблення та функції даних гормонів.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Ваші рекомендації пацієнтці?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"ПАТОЛОГІЯ ЩИТОВИДНОЇ ТА ПАРАЩИТОВИДНИХ ЗАЛОЗ".
Актуальність теми. Ріст патології щитовидної залози спостерігається в усіх економічно розвинутих країнах, в Україні вона займає одне з провідних місць. Основними причинами її виникнення є дія іонізуючого випромінювання, дефіцит йоду в організмі, генетична схильність, тощо.

Зважаючи на велику фізіологічну роль паратгормону, порушення його продукції паращитовидними залозами призводить до важкої патології - гіпо-та гіперпаратиреозу, розладу процесів формування кісткового скелету, порушення функції нирок (тубулопатії). Зважаючи на те, що паратгомон регулює обмін Са2+, а Са2+ відіграє важливу роль в процесах регенерування і проведення імпульсів збудження, порушення функцій паращитовидних залоз викликає серйозні розлади нервової системи, серця, м'язів. Гіпо- та гіперпаратиреоїдні кризи є станами небезпечними для життя.

Патологія ендокринної системи займає одне з провідних місць в структурі захворювань, з якими зустрічається лікар будь-якої спеціальності, в першу чергу, сімейний лікар та педіатр. Знання причин виникнення, механізмів розвитку, зовнішніх проявів, особливостей перебігу, наслідків має значення в підготовці майбутніх фахівців.
Загальна мета: вивчити основні причини та механізми розвитку порушень при патології щитоподібної та паращитовидних залоз.Для цього необхідно уміти (конкретні цілі):

 • Пояснювати причини, механізми розвитку та прояви гіпер- та гіпофункції щитоподібної залози.

 • Визначати поняття «зоб», аналізувати види зобу за етіологією, патогенезом і функціональним станом щитоподібної залози.

 • Аналізувати причини і типові порушення в організмі при гіпо- і гіперфункції паращитоподібних залоз.


Для реалізації цілей навчання необхідні базисні знання – уміння:

1.Знати будову щитовидної та паращитовидних залоз (кафедра нормальної анатомії, кафедра фізіології)

2. Знати механізми дії гормонів цих залоз (кафедра фізіології)

3. Знати методи оцінки функціонального стану щитоподібної та паращитовидних залоз (кафедра фізіології).


Інформацію, необхідну для поповнення базисних знань-умінь з цих питань, можна знайти в наступних підручниках:

1.Губський Ю.І. Біологічна хімія. Київ-Тернопіль:Укрмедкнига, 2000.- С.360-363.

2. В. Ганонг. Фізіологія людини. Львів, 2002.- С.292-305.

3. Гжегоцький М.Р. Фізіологія людини: Книга плюс, 2005.-С.201-219.

4. Філімонов В.І. Нормальна фізіологія. Київ “Здоров'я”.- 1994.- С.212-217.

5. Шапаренко П.П., Смольський Л.П. Анатомія людини. Київ «Здоров'я», 2003, Т.1.-С.359-361.


Питання для перевірки початкового рівня знань

 1. Перерахуйте гормони, що виробляються щитовидною залозою

 2. Фізіологічна дія гормонів щитовидної залози

 3. Який гормон виробляється паращитовидними залозами?

 4. В чому полягає фізіологічна дія цього гормону?

 5. Як здійснюється регуляція вироблення гормонів щитовидною залозою?

 6. Перерахуйте біологічні ефекти тиреоїдних гормонів?

 7. Причини тиреотоксикозу

 8. Що таке ендемічний зоб?

 9. Назвіть основні клінічні прояви тиреотоксикозу.

 10. Яке порушення розвивається при недостатності функцій щитовидної залози в ранньому дитинстві?
 11. Які причини гострого гіпопаратиреозу?
 12. Які причини хронічного гіпопаратиреозу?

 13. Основні прояви хронічної недостатності паращитовидних залоз?

 14. Що таке паратиреопривна тетанія?

 15. Які ускладнення хронічного гіпопаратиреозу?

 16. Які причини гіперпаратиреозу?

 17. Чим буде проявлятися гіперкальціємія?

 18. Що таке основний обмін?

19. Яка кількість кальцію в крові?

20. Яка кількість фосфору в крові?Еталони відповідей для перевірки первинного рівня знань.

 1. Трийодтиронін (Т3), тироксин (Т4), кальцитонін

 2. Стимулює ріст і диференціацію тканин, посилює обмін речовин, підвищує збудливість ЦНС

 3. Паратирин (паратгормон)

 4. Активація функції остеокластів, пригнічення реабсорбції фосфору, активація перетворення провітаміну D в його активну форму

 5. Тиреотропним гормоном за механізмом прямого та зворотнього зв'язку.

 6. Посилює синтез білка, посилює обмін речовин, роз’єднує окислення та фосфорилювання, збільшує реактивність імунної системи, стимулює синтез антитіл.

 7. В основі тиреотоксикозу лежить спадкова схильність, провокуючими факторами є: психічна травма, інфекції, переохолодження, тощо.

 8. Це збільшення щитоподібної залози, яке властиве мешканцям тих місцевостей, земна кора яких бідна на йод.

 9. Збільшення щитоподібної залози, екзофтальм, тахікардія, підвищення основного обміну, зниження маси тіла, тремор пальців рук, пітливість, непереносимість тепла, підвищення нервової збудливості, прискорення перистальтики кишечника.

 10. Фізичне недорозвинення (нанізм), розумова відсталість

 11. Повне видалення паращитовидних залоз, струмектомія з приводу раку.

 12. Неповне видалення прищитоподібних залоз, вроджена гіпоплазія, інтоксикації, аутоімунні пошкодження, крововиливи, пухлини, запальні процеси, вплив іонізуючого випромінювання, інтоксикації, рахіт, у вагітних, в період лактації.

 13. Схуднення, анорексія, підвищена нервово-м'язова збудливість, диспепсія, трофічні порушення шкіри та її придатків: сухість, потовщення шкіри, випадіння волосся, дефекти зубної емалі, карієс, переломи зубів.

 14. Виникає при повному видаленні паращитовидних залоз. Характеризується підвищеною нервово-м'язовою збудливістю внаслідок зменшення вмісту в крові іонізованого кальцію: м'язова ригідність, клонічні та тонічні судоми.

 15. Паратиреопривна кахексія

 16. Аденома або гіперплазія паращитовидної залози

 17. Кальцифікацією м'яких тканин, утворенням кальцієвих камінців в нирках, артеріальною гіпертензією, посиленням шлункової секреції.

 18. Кількість енергії, яка необхідна для підтримання нормальних функцій організму при мінімальних процесах обміну речовин (стан спокою, t0 навколишнього середовища 18-190С). Становить -1600-1700 ккал, у чоловіків - до 2000 ккал.

 19. 2,1-3.1 ммоль/л

 20. 0,9-1,2 ммоль/л

Тестові завдання для перевірки первинного рівня знань

 1. Хворій проведено дослідження основного обміну, його результат - +30%. Вкажіть, при якому із перерахованих захворювань можливе підвищення основного обміну?

  1. Тиреотоксикоз

  2. Ревматизм

  3. Нейроциркуляторна дистонія

  4. Туберкульоз

  5. Анемія
 1. Яка частота пульсу характерна для тиреотоксикозу?

  1. 100-120 уд/хв

  2. 60-80 уд/хв

  3. 80-100 уд/хв

  4. 120-140 уд/хв

  5. 140-160 уд/хв
 1. Яка клінічна ознака переважає при мікседемі?

 1. Витрішкуватість

 2. Еритема та свербіж

 3. Пурпурово-червоний колір гомілок

 4. Блідість шкіри гомілок

 5. Набряклість шкіри
 1. Жінці, 47 років, зроблена резекція щитоподібної залози з приводу вузлового зоба. Призначення якого лікування найбільш імовірно приведе до рецидиву вузлового зоба?


 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка