Фармацевтична ботаніка 1Скачати 78.75 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації12.06.2020
Розмір78.75 Kb.
  1   2   3   4

Фармацевтична ботаніка


1 Клітини серцевини стебла з великими міжклітинниками, паренхімні, живі, з тонкою пористою оболонкою. Ця тканина -

A. *Основна

B. Провідна

C. Твірна

D. Механічна

E. Покривна
2 Досліджувана рослина має кореневище, великі перисторозсічені листки, на нижній стороні яких розташовані спорангії, що зібрані у соруси. Це дає підставу віднести рослину до відділу …

A. *Polypodiophyta

B. Pinophyta

C. Magnoliophyta

D. Equisetophyta

E. Lycopodiophyta
3 Окорковіння клітинних оболонок пов'язано з накопиченням в них …

A. *Суберину

B. Целюлози

C. Кутину

D. Лігніну

E. Мінеральних солей
4 З'ясовано, що бічні корені закладуються ендогенно і розвиваються в результаті активності …

A. * Перициклу

B. Апікальної меристеми

C. Фелогену

D. Камбію

E. Прокамбію
5 В деревині сосни ефірні олії накопичуються в ходах, які з середини вислані шаром секреторних клітин. Такі структури - …

A. * Схізогенні вмістища

B. Членисті молочники

C. Нечленисті молочники

D. Лізигенні вмістища

E. Залозки
6 Пагони хмелю обвиваються навколо опори і піднімаються вгору, тобто вони - …

A. * Виткі

B. Лежачі

C. Прямостоячі

D. Чіпкі

E. Повзучі
7 При вивченні рослинної клітини за допомогою електронного мікроскопа виявлено, що цитоплазму від клітинної оболонки відділяє ...

A. * Плазмалема

B. Тонопласт

C. Гіалоплазма

D. Ендоплазматична сітка

E. Ядерна оболонка
8 Мікроскопічними дослідженнями епідерми листків рослин родини Глухокропивові (Губоцвітні) встановлено, що обидві побічні клітини продихів розташовані перпендикулярно до продихової щілини. Такий продиховий апарат -

A. * Діацитний

B. Парацитний

C. Анізоцитний

D. Аномоцитний

E. Тетрацитний
9 При мікроскопії підземних органів рослини із сімейства Аsteraceae виявлені членисті молочні судини з анастомозами, заповнені білим латексом, що характерно для …

A. Taraxacum officinale

B. Helianthus annuus

C. Artemisia absinthium

D. Bidens tripartitа

E. Achillea millefolium
10 У рослин родини Глухокропивові (Губоцвіті) є видільні структури зовнішньої секреції округлої форми, які мають коротку ніжку і 8-12 радіально розташованих секреторних клітин, тобто це - …

A. * Ефіроолійні залозки

B. Ефіроолійні канальці

C. Схизогенні вмістища

D. Лізигенні вмістилища

E. Нектарники
11 В утворенні бічних коренів головна роль належить …

A. * Перициклу

B. Прокамбію

C. Камбію

D. Апікальній меристемі

E. Інтеркалярній меристемі
12 Для кореневищ папоротеподібних характерні провідні пучки, в центрі яких знаходиться ксилема, а флоема оточує її з усіх сторін. Такий пучок - …

A. * Концентричний центроксилемний

B. Концентричний центрофлоемний

C. Радіальний

D. Колатеральний

E. Біколатеральний
13 Кореневищам однодольних рослин (конвалії) притаманні провідні пучки, в яких в центрі пучка розташована флоема, а ксилема її оточує з усіх сторін. Як такий пучок називається: У короневищі конваліїї виявлені провідні пучки, в центрі яких розташована флоема, а ксилема оточує її з усіх сторін. Тобто такий пучок

A. *Концентричний центрофлоемний

B. Концентричний центроксилемний

C. Біколатеральний

D. Радіальний

E. Колатеральний
14 Рослини, які зростають в умовах середнього зволоження, віднесено до такої екологічної групи як

A. * Мезофіти

B. Гідрофіти

C. Гігрофіти

D. Ксерофіти

E. Сукуленти
15 При мікроскопічному дослідженні поперечного зрізу хвоїнки сосни виявлено, що мезофіл складається з клітин, які мають багато хлоропластів і звивисті клітинні оболонки . Отже він утворений паренхімою

A. * складчастою

B. губчастою

C. палісадною

D. запасною

E. водносною
16 Мікроскопічне дослідження хвоїнки голонасінних показало, що під епідермою розташований шар товстостінних клітин, який виконує захисну і механічну функцію, це так звана ...

A. *гіподерма

B. кристалоносна обкладка

C. ендодерма

D. коленхіма

E. склеренхіма
17 В складчастій паренхімі хвоїнки ялини виявлені порожнисті утворення, які заповнені живицею і вистелені з середини живими тонкостінними секреторними клітинами. Ці структури - …

A. *смоляні ходи

B. молочники

C. гідатоди

D. залозки

E. нектарники
18 У австралійських акацій асиміляційну функцію в посушливий період виконують плоскі розширені черешки складного листя:

A. *філодії

B. колючки

C. вусики

D. кладодії

E. ловчі апарати
19 При мікроскопічному дослідженні кореневища виявлені центроксилемні провідні пучки. Отже це кореневище

A. * Щитника чоловічого

B. Перстача прямостоячого

C. Конвалії звичайної

D. Пирію повзучого

E. Лепехи (аїру) звичайної

20 На зубцях листкової пластинки спостерігається виділення краплин води через постійно відкриту щілину між двома замикаючими клітинами епідерми. Ця структура є

A. *гідатодою

B. нектарником

C. осмофором

D. клейким волоском

E. головчастм волоском
21 Встановлено, що у рослин утворення вторинного запасного крохмалю відбувається в …

A. *амілопластах

B. хлоропластах

C. хромопластах

D. олеопластах

E. протеопластах
22 Потовщення стебла здійснюється за рахунок функціонування …

A. *латеральних меристем

B. апікальних меристем

C. раневих меристем

D. інтеркалярних меристем

E. ендодерми
23 При мікроскопічному аналізі фрагментів кореневища виявлені центроксилемні провідні пучки, наявність яких може свідчити про приналежність рослини до ...

A. *Папоротей

B. Однодольних

C. Дводольних

D. Голонасінних

E. Водоростей
24 Серед дерев сімейства Бобові визначений ранньоквітучий медонос з перисто-складними листям, прилистниками у вигляді колючок і повислими кистями білих ароматних квіток. Це …

A. * Robinia pseudoacacia

B. Armeniaca vulgaris

C. Aesculus hippocastanum

D. Aronia melanocarpa

E. Quercus robur
25 При первинній будові кореня запасні поживні речовини відкладаються в…

A. *мезодермі

B. екзодермі

C. перициклі

D. ендодермі

E. центральному осьовому циліндрі
26 Фелоген утворюється з перициклу або основної тканини, що набуває меристематичної активності. Назвіть до якого типу тканин відноситься фелоген.

A. *твірна

B. покривна

C. видільна

D. механічна

E. провідна
27 Для якої тканини характерні пропускні клітини, що знаходяться в корені первинної будови?

A. *ендодерма

B. перицикл

C. мезодерма

D. центральний осьовий циліндр

E. екзодерма
28 За морфологічними ознаками досліджувана трав’яниста рослина відповідає конвалії звичайній. Для додаткового підтвердження цього була проведена мікроскопія листка і здійснювали пошук кристалічних включень: ...

A. *рафідів

B. поодинокі кристалів

C. друзів

D. стилоїдів

E. кристалічного піску
29 Наявність білкових включень виявляють за допомогою кольорових реакцій. Зокрема, реакцією, при якій під дією концентрованої азотної кислоти білки при нагріванні забарвлюються в колір …

A. *яскраво-жовтий

B. червоний

C. оранжевий

D. фіолетовий

E. синій
30 Можливість швидко всмоктувати і утримувати велику кількість води в сфагнуму обумовлена:

A. *наявністю спеціальних гіалінових клітин

B. існуванням у водоймах

C. наявністю коренів

D. відсутністю транспірації

E. щільним шаром кутикули на поверхні листків

31 З розглянутих гербарних зразків рослин виявлений вид з родини барбарисові. Це...

A. *Podophyllum peltatum

B. Adonis vernalis

C. Сhelidonium majus

D. Saponaria officinalis

E. Hypericum perforatum
32 В якого виду лікарських рослин з родини Asteraceae в суцвітті кошик всі квіти жовті, язичкові, двостатеві.

A. *Taraxacum officinale

B. Bidens tripartita

C. Tussilago farfara

D. Tanacetum vulgare

E. Arnica montana
33 В барбарису звичайного утворюються колючки, які є видозмінами ...

A. *листків

B. прилистків

C. черешків

D. стебел

E. рахісів
34 При аналізі частин рослини виявлено шматки кореневищ, при їх мікроскопічному аналізі на зрізі виявлені центроксилемні провідні пучки, наявність яких може свідчити про приналежність зразків до

A. *Папоротей

B. Однодольних

C. Дводольних

D. Голонасінних

E. Водоростей
35 В шлунковому зборі присутні овальні коричневі здерев'янілі “шишечки” до 1, 5 см довжиною, які є

A. *Супліддями вільхи

B. Шишками модрини

C. Шишками кипариса

D. Шишкоягодами яловцю

E. Шишками туї східної
36 Для лікування злоякісних утворень застосовується гриб чага, який належить до класу

A. *Базидіоміцет

B. Зигоміцет

C. Сумчастих грибів

D. Дейтероміцет

E. Аскоміцет
37 Однією з важливих діагностичних ознак для визначення видів сосни є кількість хвоїнок на вкорочених пагонах. У сосни звичайної їх

A. *2

B. 5

C. 3

D. 8

E. багато
38 Промисловим джерелом рутину і кверцетину є квітки рослини з родини бобових

A. *Софора японська

B. Робінія псевдоакація

C. Карагана дерев”яниста

D. Астрагал густогалузистий

E. Акація срібляста
39 В грудному зборі виявлено шматочки кореня яскраво жовтого забарвлення солодкого на смак. При визначені встановлено, що це корені

A. *Солодки голої

B. Алтеї лікарської

C. Аїру

D. Валеріани лікарської

E. Родовика лікарського


40 В практиці заготівлі сировини представників айстрових під поняттям “квітки” мають на увазі як окремі квітки, так і суцвіття. Однак поняття "квітки" ботанічно правильне для...

A. *Centaurea cyanus

B. Gnaphalium uliginosum

C. Arnica montana

D. Echinops ritro

E. Bidens tripartita
41 У якої родини в одному суцвітті можуть знаходитись квітки з різними формами віночка – язичкові, несправжньоязичкові, трубчасті?

A. Asteraceae

B. Lamiaceae

C. Solanaceae

D. Fabaceae

E. Magnoliaceae
42 При мікроскопічному аналізі фрагменту сировини виявлено прозенхімні клітини, оболонки яких мали окаймовані (облямовані) пори. Для яких тканин властиві такі клітини?

A. *Провідних

B. Механічних

C. Запасаючих

D. Покривних

E. Твірних
43 Народна медицина застосовує квітки глухої кропиви білої (Lamium album) при захворюваннях селезінки, катарі дихальних шляхів та інше. До якої родини відноситься ця рослина:

A. * Губоцвіті

B. Ранникові

C. Пасльонові

D. Айстрові

E. Бобові
44 До складу пластид входять пігменти, які виконують функції антиоксидантів і являють собою провітаміни А. Ці пігменти називаються:

A. * Каротиноїди

B. Виключно хлорофіли

C. Каротиноїди і хлорофіли

D. Антохлори

E. Антоціани
45 До горіховидних плодів відносять однонасінний плід, який при дозріванні не розтріскується, при основі облямований чашовидною плюскою, що утворилась з розширеної осі на якій була розташована квітка. Це:

A. * Жолудь

B. Горіх

C. Горішок

D. Крилатка

E. Зернівка


46 Родина Asteraceae є найбільш багаточисельною серед усіх родин відділу Magnoliophyta. Окремі види цієї родини, які використовуються в якості лікарських, занесені до “Черноної книги України” і потребують охорони. Вкажіть цей вид

A. *Arnica montana

B. Centaurea cyanus

C. Taraxacum officinale

D. Helianthus annuus

E. Artemisia vulgaris
47 Підцарство Вищі рослини – це, в основному наземні організми, представлені різноманітними життєвими формами (трави, кущі, напівкущі, дерева та ін.). Який із відділів Вищих рослин включає тільки кущі і дерева?

A. *Pynophyta

B. Magnoliophyta

C. Bryophyta

D. Lycopodiophyta

E. Polypodiophyta
48 Вкажіть, до якої ботанічної родини належить описана лікарська рослина “Багаторічна трав’яниста рослина з висхідним чотиригранним стеблом і супротивно розміщеними цілісними листками. Квітки зигоморфні, двостратеві із двогубим віночком, зібрані у півкільця в пазухах листків; плід – цинобій (чотиригорішок)”

A. * Lamiaceae

B. Asteraceae

C. Poaceae

D. Brassicaceae

E. Rosaceae
49 Царство Рослини об’єднує різноманітні групи еукаріотичних організмів, спільною ознакою яких є здатність до фотосинтезу; у життєвому циклі спостерігається чергування спорофітного і гаметофітного поколінь. У рослин якого відділу в життєвому циклі гаметофіт домінує над спорофітом?

A. *Bryophyta

B. Magnoliophyta

C. Pynophyta

D. Lycopodiophyta

E. Polypodiophyta
50 Вищі спорові рослини мають в процесі безстатевого розмноження здатність утворювати спори, що є одним із пристосувань до життя на суходолі. Який набір хромосом мають спори?

A. *Гаплоїдний

B. Диплоїдний

C. Триплоїдний

D. Тетраплоїдний

E. Поліплоїдний

51 Виберіть тип плода, враховуючи наступні характеристики: ценокарпний плід, мерикарпії якого мають 5 поздовжніх головних реберець, між якими можуть міститися вторинні реберця. В оплодні міститься велика кількість ефірних олій в ефірних канальцях:

A. * вислоплідник

B. сім’янка

C. горіх

D. біб

E. стручок
52 Який тип плода характеризується соковитим оплоднем, багатонасінний, нерозкривний, утворюється з ценокарпного гінецею:

A. * гесперидій

B. стручок

C. суничина

D. цинародій

E. ценобій
53 Корзинки Helichrysum arenarium отличили от корзинок других лекарственных растений семейства астровых по характерному признаку: листочки обвертки сухие, ...

A. * ярко-желтые

B. ярко-красные

C. ярко-зеленые

D. темно-коричневые

E. светло-розовые
54 Квітки з хрестовидними чашечкою і віночком, чотирьохсильним андроцеєм, плоди стручки і стручочки, характерні для сімейства …

A. * Brassicaceae

B. Asteraceae

C. Rosaceae

D. Papaveraceae

E. Ranunculaceae
55 Із запропанованих видів рослин треба вибрати вид, який відноситься до родини капустяних

A. *Erysimum canescensi

B. Arctostaphylos uva-urs

C. Urtica dioica

D. Polygonum fviculare

E. Primula officinalis
56 При мікроскопії стебла квіткової рослини під флоемою виявлений комплекс таких гістологічних елементів: ситовидні трубки з клітинами супутницями, луб'яні волокна, луб'яна паренхіма, що характерно для...

A. *Покритонасінні

B. Голонасінні

C. Папоротеподібні

D. Плауноподібні

E. Хвощеподібні


57 При обробці рослинних клітин флороглюцин з конц. сірчаної кислотою їх оболонки придбали малиново-червоне забарвлення, що вказує на їх …

A. * здерев’яніння

B. опробковіння

C. ослизнення

D. кутинізацію

E. мінералізацію
58 Визначається тканина, для клітин якої характерно: ядро ​​відносно велике, цитоплазма густа без вакуолей, мітохондрії і рибосоми численні, ендоплазматична мережа слабо розвинена, пластиди в стадії пропластид, ергастичні речовини відсутні. Ця тканина - …

A. *меристема

B. епітема

C. ендосперм

D. перисперм

E. епідерма
59 При мікроскопії кореня виявлені кореневі волоски, які представляють собою вирости клітин …

A. *епіблеми

B. епідерми

C. ендодерми

D. екзодерми

E. мезодерми
60 На поперечному зрізі осьового органу виявлений провідний пучок, у якому флоема і ксилема розташовані окремими ділянками, що чергуються по радіусу. Визначте тип провідного пучка і орган …

A. *пучок - радіальний, орган - корінь первинної будови

B. пучок - центроксилемний, орган - кореневище папороті

C. пучок - центрофлоемний, орган - кореневище однодольних

D. пучок - колатеральний закритий, орган - стебло однодольних

E. пучок - колатеральний відкритий, орган - стебло дводольних
61 Для одержання ефірної олії взяли плід рослини з родини Рутові, що має залозистий помаранчевий екзокарпій, білий губчастий мезокарпій і розрослий соковитий ендокарпій. Такий плід називають:

A. *гесперидій

B. гарбузина

C. піренарій

D. коробочка

E. стручок
62 Розглянувши підземний орган Poligonatum odoratum виявлено, що він розміщений горизонтально, рівномірно потовщений з вузлами та міжвузлами і округлими вдавленнями, має верхівкову бруньку. Отже це …

A. *Кореневище.

B. Головний корінь.

C. Коренеплід.

D. Коренева бульба.

E. Підземний столон.
63 Відомо, що для представників відділу Chlorophyta в клітинах наявні хроматофори різної форми. У видів якого роду ми спостерігаємо стрічковидний хроматофор?

A. *Spyrogyrа.

B. Volvox.

C. Сlorellа.

D. Chlamidomonas.

E. Spirulinа.
64 У складі м’якоті плода груші звичайної Pyrus communis виявлено групу паренхімних клітин з товстими оболонками та щілиновидними порами. Це свідчить, що ці клітини відносяться до…

A. *Склереїд.

B. Кутової коленхіми.

C. Судин.

D. Волокон.

E. Трахеїд.
65 Щорічно восени у хвойного дерева відділу Голонасінні спостерігається листопад м`яких хвоїнок, які розташовані на вкорочених пагонах. Це характерно для роду:

A. * Larix.

B. Cedrus.

C. Abies.

D. Piceа.

E. Pinus.
66 До якої таксономічної групи відноситься спіруліна, яка використовується як харчовий домішок та джерело повноцінного білка і вітамінів?

A. * Відділ Ціанобактерії.

B. Відділ Зелені водорості.

C. Відділ Діатомові водорості.

D. Відділ Аскомікоти.

E. Відділ Зигомікоти.
67 Студенти на польовій практиці виявили рослину з різноманітністю листків, що відрізняються місцем розташування на пагоні, ступенем розвитку складових частин, розмірами, формою, розчленуванням листкової пластинки. Це явище називається:

A. * Гетерофілія.

B. Листкорозміщення.

C. Метаморфоз.

D. Листкова мозаїка.

E. Жилкування.
68 При вивченні рослини капусти кольрабі, студенти звернули увагу на надземний метаморфоз головного пагона з потовщеними здутими м’ясистими меживузлями. Це:

A. * Стеблоплід.

B. Коренеплід.

C. Цибулина.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка