«Етика» і «Основи християнської етики і моралі»


ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬСторінка4/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4
ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

 1. Людські чесноти: християнський погляд.

 2. Божі чесноти: віра, надія, любов.


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

 1. Скромність як християнська чеснота.

 2. Співчуття як основа взаємовідносин між людьми.


запитання для контролю і самоконтролю

 1. В чому полягає суть християнських чеснот?

 2. Назвіть і охарактеризуйте основні християнські чесноти.

 3. Назвіть гріхи проти віри.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська етика. – Львів, 1997

 2. Біблія

 3. Дан Г.П Етика для лікарів, медсестер і пацієнтів. – Львів: Свідчадо, 2008.

 4. Мовчан В.С. Етика. – Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.

 5. Сабара О. Вибір добра: Основи християнської етики: Метод. матеріали. – Львів: Світ, 2009.

 6. Серафим Слободський Закон Божий: Підручник для сім’ї та школи. – К.: Фентезі ЛТД, 1996

 7. Християнська етика і педагогіка: статті та уроки. – Острог: «Острозька академія», 2001.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)
Тема: «Християнський храм та культура»

Актуальність теми: Християнські цінності та християнські традиції є основою нашої культури і моральності, одним з джерел всіх досягнень українського народу впродовж його тисячолітньої історії. Сакральне мистецтво, як складова духовної культури, – це мистецтво яке найтісніше пов’язане з вірою в Бога та релігійним життям людини. Воно завжди відображало духовні, моральні, естетичні вартості суспільства та його часу, надаючи тим вартостям особливого статусу святостей, поєднуючи в собі вічне та тлінне.
Навчальна мета:

Знати: сутність та призначення сакрального мистецтва; основні види та форми сакрального мистецтва; будову храму та його символіку.

Вміти: виявити спільне та відмінне в побудові католицьких, православних та протестантських храмів.

Розуміти: необхідність врахування історичних, культурних та соціальних факторів при аналізі зразків сакрального мистецтва.
САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА
Питання для обговорення:

1. Християнська культура та сакральне мистецтво: • сутність та призначення сакрального мистецтва;

 • сакральне мистецтво та мораль; Зв’язок краси і моральності у розвитку особистості;

 • культура та сакральне мистецтво;

 • сакральна література;

 • сакральна архітектура;

 • сакральний живопис;

 • сакральна музика;

 • християнська символіка.

2. Християнський храм і його будова:

 • будова храму та його сакральний зміст;

 • символіку храмових споруд;

 • особливості будови католицьких, православних та протестантських храмів;

 • особливості церковних архітектурних стилів України;

 • найвідоміші храми України;

 • ікони у храмі та вдома;

 • призначення іконостасу та сакральний зміст його частин.Завдання для самостійного опрацювання

Завдання 1. Прочитайте даний уривок і дайте відповіді на наступні питання:

 • Чи погоджуєтеся з думкою Є. Сверстюка, що одним з джерел української культури є християнство? Обґрунтуйте свою думку.

 • Яка специфіка, на думку Є. Сверстюка, творчості християнина?

Нам не потрібне зіставлення світу культури і світу християнства – то поняття несумісні. По суті нас цікавить християнство в українській культурі. Тут ми почуваємось певно: українська тисячолітня культура є християнською.

Наше письмо звідти – від християнських провідників Кирила і Мефодія. Наша література спершу прийшла звідти. Малярство наше теж в основному звідти. Бо звідти дух нашого народного життя. З піснею складніше, бо вона йде від часів дохристиянських. Але в цілому дух української пісні породжений з християнською традицією. Козацькі пісні і думи взагалі співав кобзар – Божий чоловік. Думаю, органічній українській культурі не загрожує культурно-цивілізаційна повінь – і не тільки їй.

Але їй загрожує тотальне засмічення товаром найдешевшого ґатунку. І тут вже боротьба йде на полі особистості. Опір культури, опір нерозмінного таланту, опір національного виховання. Звичайно, природне перемагає. Але багато спокушається і йде за вітром…

А загалом навернення молоді до християнства після падіння системи насильства – то факт, до якого треба ставитися з увагою розумного педагога. У церквах є багато відштовхуючих чинників, може більше, ніж було колись, до «вільного ринку».

…Специфіка творчості християнина мало відрізняється від творчості гідного митця, що відчуває відповідальність перед Богом і людьми. Ким є християнин? Людиною віри, а то значить і людиною честі. Служіння вимагає любові від усіх. От тільки маловіри акцентують релігійність, а, тим часом християнин йде вперед, як казав Гоголь. І він має віру в серці, а не в атрибутах фарисейських.

Євген СВЕРСТЮК\\«Християнин і світ» № 4, 2011


ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

 1. Християнський храм: його будова та історія.

 2. Сакральне мистецтво християнства: історія, види,форми.


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

 1. Християнські символи: історія та сучасність.

 2. Співчуття як основа взаємовідносин між людьми.


запитання для контролю і самоконтролю

 1. Назвіть основні форми та види сакрального мистецтва.

 2. Які основні елементи християнського храму?

 3. Яке призначення храмових споруд?

 4. Які основні вимоги до розміщення ікон в іконостасі?РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська етика. – Львів, 1997

 2. Біблія

 3. Дан Г.П Етика для лікарів, медсестер і пацієнтів. – Львів: Свідчадо, 2008.

 4. Мовчан В.С. Етика. – Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.

 5. Сабара О. Вибір добра: Основи християнської етики: Метод. матеріали. – Львів: Світ, 2009.

 6. Серафим Слободський Закон Божий: Підручник для сім’ї та школи. – К.: Фентезі ЛТД, 1996

 7. Християнська етика і педагогіка: статті та уроки. – Острог: «Острозька академія», 2001.

 8. Християнин і світ № 4, 2011

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)
Тема: «Свята Літургія. Таїнства»

Актуальність теми: Божественна Літургія відправляється на землі вже майже дві тисячі років, проте вона ніколи не втрачає свого центрального місця як у житті Церкви, так і в житті кожного християнина. Звичайно, до того, як Літургія отримала сучасний вигляд, вона пройшла довгий період розвитку і змін, зазнаючи різного роду впливів. Загалом можна сказати, що змінювалися лише другорядні її елементи, а основа залишалася завжди сталою, яка відображає собою суть християнського віровчення.
Навчальна мета:

Знати: сутність Божественної літургії; структуру Божественної Літургії; особливості Літургій візантійського та латинського обрядів.

Вміти: виявляти спільне та відмінне у розумінні та здійсненні Святих Таїнств у католицькій, православній та протестантських церквах.

Розуміти: значення Святих Таїнств для християнської церкви.
САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА
Питання для обговорення:

1. Божественна літургія – свідчення єдності Бога та людини: • що означає назва «Літургія»?

 • хто, як і коли установив Святу Літургію?

 • структура Божественної Літургії;

 • Літургія візантійського обряду;

 • Літургія латинського обряду;

2. Святі Таїнства християнської церкви:

 • сутність християнських Таїнств;

 • історія походження Святих Таїнств;

 • Таїнство хрещення й миропомазання. Хрещені батьки;

 • Таїнство покаяння. Сповідь;

 • Таїнство Євхаристії;

 • Таїнство шлюбу. Шлюб цивільний і церковний;

 • Таїнство єлеопомазання;

 • Таїнство священства. Апостольське наступництво.

 • відмінності у розумінні та здійсненні Святих Таїнств у католицькій, православній та протестантських церквах.


Завдання для самостійного опрацювання

Завдання 1. Заповніть таблицю. Опишіть спільне і відмінне у розумінні і виконанні Святих Таїнств у католицькій, православній та протестантських церквах:Таїнство

Православ’я

Католицизм

ПротестантизмСпільне

Відмінне

Спільне

Відмінне

Спільне

Відмінне

1.

Хрещення2.

Миропомазання3.

Покаяння4.

Євхаристії5.

Шлюбу6.

Єлеопомазання7.

Священства
ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

 1. Божественна літургія: походження, призначення, структура.

 2. Святі Таїнств.


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

 1. Сповідь та її терапевтичний ефект.

 2. Святі таїнства і медицина.


запитання для контролю і самоконтролю

 1. В чому суть Божественної Літургії?

 2. Яка структура Божественної Літургії?

 3. Що людина отримує під час здійснення Таїнств?

 4. Як здійснюється хрещення в католицькій та православній церквах?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська етика. – Львів, 1997

 2. Біблія

 3. Дан Г.П Етика для лікарів, медсестер і пацієнтів. – Львів: Свідчадо, 2008.

 4. Мовчан В.С. Етика. – Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.

 5. Сабара О. Вибір добра: Основи християнської етики: Метод. матеріали. – Львів: Світ, 2009.

 6. Серафим Слободський Закон Божий: Підручник для сім’ї та школи. – К.: Фентезі ЛТД, 1996

 7. Християнська етика і педагогіка: статті та уроки. – Острог: «Острозька академія», 2001.

 8. Християнин і світ № 4, 2011

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)
Тема: «Традиція і мораль»

Актуальність теми: Кожна нація, кожен народ має свої традиції, звичаї, що виробилися протягом багатьох століть. Український народ, який має тривалу історію виробив свої неповторні традиції, які увібрали в себе як самобутні, автентичні компоненти так і універсальні, загальнолюдські. До останніх ми відносимо християнську традицію яка стала основою української культури Але одночасно християнські традиції зазнавали впливу національної складової, набуваючи на українських землях неповторних форм.
Навчальна мета:

Знати: сутність християнської традиції; сутність християнського посту; основні християнські свята; зміст основних подій церковного року, що пов’язані з християнськими традиціями.

Вміти: пояснити різницю між святами нерелігійними й релігійними (різних релігій);

Розуміти: значення посту для духовно-морального виховання особистості християнина.
САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА
Питання для обговорення:

1. Християнські традиції та мораль: • сутність «традиції»;

 • християнські традиції як єдність універсальних та національних, регіональних компонентів?

 • співвідношення християнських традицій та християнської моралі;

 • християнські традиції українського народу.

2. Християнські свята:

 • поняття про свято;

 • Дванадесяті свята та дати їх святкування;

 • свята на честь Ісуса Христа;

 • свята на честь Божої Матері;

 • свята на честь святих. Храмове свято;

 • Пасха – головне свято християнства. Пасхальні традиції українського народу;

 • християнські свята та народні традиції і звичаї.

3. Християнські пости: • піст як загальнолюдське явище;

 • піст як духовно-моральний засіб виховання особистості християнина;

 • піст тілесний і духовний;

 • пости, встановлені Церквою;

 • народні традиції, пов’язані з постом;

 • Нагірна проповідь про піст;

 • пости, їх терапевтичний ефект та використання у медицині.Завдання для самостійного опрацювання

Завдання 1. Дайте детальний опис 12-ти християнським святам.

Завдання 2. Напишіть твір-есе на тему: «християнські пости та медицина».
ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

 1. Християнські традиції: єдність релігійного та народного компонентів.

 2. Піст: сутність, призначення, види.


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

 1. Співвідношення християнських та світських традицій .

 2. Храмову свято.


запитання для контролю і самоконтролю

 1. Які головні особливості й відмінності святкувань світських і християнських свят?

 2. Який духовний і моральний зміст Пасхи?

 3. В чому суть християнського посту?

 4. Який зміст понять «піст духовний» і «піст тілесний»?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська етика. – Львів, 1997

 2. Біблія

 3. Дан Г.П Етика для лікарів, медсестер і пацієнтів. – Львів: Свідчадо, 2008.

 4. Мовчан В.С. Етика. – Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.

 5. Сабара О. Вибір добра: Основи християнської етики: Метод. матеріали. – Львів: Світ, 2009.

 6. Серафим Слободський Закон Божий: Підручник для сім’ї та школи. – К.: Фентезі ЛТД, 1996

 7. Християнська етика і педагогіка: статті та уроки. – Острог: «Острозька академія», 2001.

 8. Християнин і світ № 4, 2011

Каталог: images -> Portal -> Kafedra Ukrainoznavstvo -> medychnyj fakultet -> Pediatriya
Pediatriya -> Робоча програма основи конституційного права України (назва навчальної дисципліни) 1 2 010 00
Portal -> Крок М. Сестринська справа 2000-2010 роки Невідкладні стани в терапії 1
Portal -> Крок М. Сестринська справа 2000-2010 рік Основи медсетринства 1
Portal -> Крок М. Сестринська справа 2000-2010 роки Медсестринство в інших дисциплінах терапевтичного профілю
Pediatriya -> Календарно-тематичний план та навчально-методична інформація з
Kafedra Ukrainoznavstvo -> Календарно-тематичний план та навчально-методична інформація з
Kafedra Ukrainoznavstvo -> Календарно-тематичний план
Kafedra Ukrainoznavstvo -> “Затверджую” Директор медичного коледжу іфнму


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка