«Етика» і «Основи християнської етики і моралі»


Тема: «Гендерна проблема в християнстві»



Сторінка3/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3   4
Тема: «Гендерна проблема в християнстві»

Актуальність теми: Відмінність між статями є особливий дар Творця створеним Ним людям. Будучи однаковою мірою носіями образу Божого й людського достоїнства, чоловік і жінка створені для цілісного єднання одне з одним у любові. Але в сучасному суспільстві спостерігається тенденція знецінення шлюбу, і як наслідок, у сучасному світі величезна кількість дітей зростають у неповних сім'ях, що призводить до зростання злочинів серед неповнолітніх, алкоголізму, наркоманії.
Навчальна мета:

Знати: християнський погляд на сутність та призначення шлюбу; християнські принципи сімейних взаємовідносин.

Вміти: порівняти трактування ролі чоловіка і жінки в Новому Заповіті та в Старому Заповіті.

Розуміти: негативні наслідки порушення Заповідей: «Не чужо лож» та «Не пожадай жінки ближнього твого».
САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА
Питання для обговорення:
1. Шлюб як Божа установа і св. Тайна:

 • шлюб як освячений Богом союз між чоловіком і жінкою;

 • мета подружнього життя;

 • християнські принципи єднання чоловіка і жінки в шлюбі.

2. Шоста та Дев’ята Заповіді Божі(Не чужолож. Не пожадай жінки ближнього твого):

 • подружня вірність як основа щасливого сімейного життя;

 • гріхи проти Шостої і Дев’ятої Божих заповідей;

 • сучасні перешкоди щодо збереження духовної та фізичної чистоти: преса, телебачення, відео, електронні ЗМІ, мода тощо.

 • розлучення як порушення біблійних приписів.

3. Чоловік і жінка в християнстві:



 • становище чоловіка та жінки в Старому Заповіті;

 • християнство як егалітарна концепція. Роль чоловіка та жінки в Новому Заповіті;

 • історичний погляд на роль чоловіка та жінки в християнському суспільстві;

 • християнський погляд на призначення жінки і чоловіка.


Завдання для самостійного опрацювання

Завдання 1. Прочитайте уривки з Нового Заповіту і прокоментуйте моральні настанови, які містяться в них:

«А я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той уже вчинив перелюб з нею у своїм серці» (Мт. 5, 28).

«Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос Церкву» (Еф 5:28-29).

«Тому-то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, – людина нехай не розлучує!» (Мт. 19:6).

«Хочу також, щоб ви знали, що всілякому чоловікові голова є Христос; дружині голова - чоловік, а Христові голова – Бог(1 Кор. 11, 3).

«Жінка нехай не розлучається від свого чоловіка; коли ж розлучиться, нехай зостанеться незаміжня, або нехай помириться з чоловіком, - а чоловік нехай не відпускає жінки!» (1 Кор. 7, 10-11).



«Чи ж не знаєте, що неправедні Царства Божого не успадкують? Не обманюйте себе! Ані розпусники, ані ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуздані, ані мужоложники... Царства Божого не доступлять» (1 Кор. 6, 9-10).

Завдання 2. Законспектуйте уривок з Нового Заповіту і з’ясуйте на яких принципах повинно бути побудоване подружнє життя чоловіка і жінки( Євангелія від Матвія. 5, 31-32; 9, 3-11, Євангелія від Марка 10, 2-12, Євангелія від Луки 6,18, 1 Послання до Тимофія 3, 2-5, 1 Послання Петра 3, 1-6, 1 Послання Івана 2, 15-17, Послання до Солунян 1, 5-7.

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

 1. Християнські принципи подружнього життя.

 2. Чоловік і жінка в Старому і Новому Заповіті.


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

 1. Обов’язки жінки та чоловіка в шлюбі.

 2. Криза сімейних цінностей в сучасному світі: християнський погляд.



запитання для контролю і самоконтролю

 1. Що є основою християнського шлюбу?

 2. Як змінювалися погляди на роль чоловіка і жінки в християнському суспільстві і з чим це пов’язано?

 3. Назвіть гріхи проти Шостої і Дев’ятої Божих заповідей.

 4. В християнстві дозволено розлучення?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Барщевський Т. Вступ до біблійних наук: Конспект лекцій. – Львів: Свічадо, 2006.

 2. Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська етика. – Львів, 1997

 3. Біблія

 4. Дан Г.П Етика для лікарів, медсестер і пацієнтів. – Львів: Свідчадо, 2008.

 5. Мовчан В.С. Етика. – Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.

 6. Сабара О. Вибір добра: Основи християнської етики: Метод. матеріали. – Львів: Світ, 2009.

 7. Серафим Слободський Закон Божий: Підручник для сім’ї та школи. – К.: Фентезі ЛТД, 1996

 8. Християнська етика і педагогіка: статті та уроки. – Острог: «Острозька академія», 2001.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)
Тема: «Мораль Ісуса Христа. Заповіді блаженства»

Актуальність теми: Нагірна Проповідь Ісуса Христа – це основа новозавітньої моральної концепції, вона виступає як резюме цілого вчення Ісуса Христа. У своїй проповіді про вічні блаженства Ісус Христос говорить, що не тільки Царство Небесне є нагородою за праведне життя, але винагородою також є Божі ласки, які людина отримує тут на землі. В Нагірній проповіді Ісус вказав на шлях до правдивого щастя, що є надзвичайно важливим для сучасної людини.
Навчальна мета:

Знати: суть понять «щастя», «блаженство»; моральний зміст Заповідей блаженства.

Вміти: пояснити вплив Нагірної Проповіді на поведінку, вчинки та світогляд людини.

Розуміти: мораль Нового Завіту як мораль любові; взаємозв’язок між щастям і сенсом життя.
САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА
Питання для обговорення:

1. Нагірна проповідь – основа моральної доктрини Ісуса Христа:



 • поняття блаженства;

 • структура Нагірної проповіді;

 • Нагірна проповідь і Старий Заповіт: порівняльна характеристика;

 • співвідношення щастя і блаженства в християнській етиці;

 • проблема щастя і сенсу життя в християнській етиці.

2. Заповіді блаженства:

 • відкритість як риса щастя (Блаженні вбогі духом).

 • лагідність (Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю);

 • співчуття (Блаженні плачучі);

 • правдивість (Блаженні голодні і спрагнені правди);

 • милосердя (Блаженні милосердні);

 • чистота серця (Блаженні чисті серцем, бо вони Бога споглядатимуть);

 • миролюбність (Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться);

 • спокій у випробуваннях (Блаженні переслідувані за правду, бо їх є царство Небесне);

 • «Блаженні Ви, коли Вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на Вас, обмовляючи мене ради».



Завдання для самостійного опрацювання

Завдання 1. Прочитайте уривок з Нового Заповіту і прокоментуйте моральні настанови, які містять в ньому.

Порівняйте дані моральні норми з настановами Старого Завіту, що в них є спільного і відмінного.

Матвія 5

1 І, побачивши натовп, Він вийшов на гору. А як сів, підійшли Його учні до Нього.

2 І, відкривши уста Свої, Він навчати їх став, промовляючи:

3 Блаженні вбогі духом, бо їхнє є Царство Небесне.

4 Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.

5 Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони.

6 Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть.

7 Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть.

8 Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога.

9 Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть.

10 Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне.

11 Блажен ні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради Мене.

12 Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах! Бо так гнали й пророків, що були перед вами.

13 Ви сіль землі. Коли сіль ізвітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже нінащо, хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми.

14 Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори.

15 І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі.

16 Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого, що на небі.

17 Не подумайте, ніби Я руйнувати Закон чи Пророків прийшов, Я не руйнувати прийшов, але виконати.


ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

 1. Духовний зміст заповідей блаженств.

 2. Підходи до трактування Нагірної проповіді в церковній та нецерковній літературі.


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

 1. Співвідношення матеріальних та духовних благ у житті людини.

 2. Любов до ворогів як вияв сили та мужності християнина.



запитання для контролю і самоконтролю

 1. Що означає поняття блаженні?

 2. Що є кінцевою митою життя людини?

 3. Як пов’язані між собою щастя і сенс життя?

 4. Що в Нагірній проповіді означає поняття «чистота серця»?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Барщевський Т. Вступ до біблійних наук: Конспект лекцій. – Львів: Свічадо, 2006.

 2. Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська етика. – Львів, 1997

 3. Біблія

 4. Дан Г.П Етика для лікарів, медсестер і пацієнтів. – Львів: Свідчадо, 2008.

 5. Мовчан В.С. Етика. – Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.

 6. Сабара О. Вибір добра: Основи християнської етики: Метод. матеріали. – Львів: Світ, 2009.

 7. Серафим Слободський Закон Божий: Підручник для сім’ї та школи. – К.: Фентезі ЛТД, 1996

 8. Християнська етика і педагогіка: статті та уроки. – Острог: «Острозька академія», 2001.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)
Тема: «Молитва»

Актуальність теми: Харчування і відпочинок необхідні людині для підтримки його фізичного життя. Знання, мистецтво і, взагалі, культура збагачують душевні якості людини. Молитва ж розкриває в людині духовну, вищу сторону її суті. Молитва - це наше звернення до Бога і спілкування з Ним. Для того щоб вона не була розмовою тільки з нашого боку, нам важливо знати принципи молитви.
Навчальна мета:

Знати: сутність та призначення молитви; види молитви за їх змістом;

форми вираження молитви;



Вміти: пояснити богословське тлумачення молитви «Вірою» та її походження.

Розуміти: корисність для душі плодів молитви; відмінність православного Символу Віри від католицького.
САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА
Питання для обговорення:
1. Молитва як розмова з Богом:

 • сутність молитви;

 • необхідність молитви;

 • плоди молитви;

 • форми вираження молитви;

 • види молитов.

2. Молитва Господня «Отче наш»:

 • молитва Господня як взірець християнської молитви;

 • молитва «Отче наш» як короткий зміст усього Євангелія;

 • богословське тлумачення молитви «Отче наш».

3. Символ Віри(Вірую) як основа віровчення християнської церкви:



 • історія християнських символів віри;

 • структура Нікео-Константинопольского Символу Віри;

 • призначення Символу Віри;

 • спільне та відмінне в католицькому та православному Символі Віри.



Завдання для самостійного опрацювання

Завдання 1. Прочитайте уривок з Нового Заповіту(Матвія 7, 5-13) і дайте відповідь на питання: Що лежить в основі християнської молитви?

5 А як молитеся, то не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу вам: вони мають уже нагороду свою! 6 А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері, і помолися Отцеві своєму, що в таїні; а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. 7 А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. 8 Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте, ще раніше за ваше прохання 9 Ви ж моліться отак: Отче наш, що єси на небесах Нехай святиться Ім'я Твоє, 10 нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. 11 Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. 12 І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. 13 І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь



Завдання 2. Ознайомтесь з молитвою Матері Терези і лайте відповіді на наступні питання: Який характер носить дана молитва? Яке призначення даної молитви?

Молитва Матері Терези

Я просила Бога позбавити мене гордості,

І Бог відповів мені: «Ні».

Він сказав, що гордості не позбавляють,

від неї відмовляються.
Я просила Бога дарувати мені терпіння,

І Бог сказав: «Ні».

Він сказав, що терпіння з’являється в результаті випробувань,

Його не дають, а заслуговують.


Я просила Бога подарувати мені щастя,

І Бог сказав: «Ні».

Він сказав, що дає благословення,

А чи буду я щаслива, залежить від мене.


Я просила Бога зберегти мене від болю,

І Бог сказав: «Ні».

Він сказав, що страждання відвертають людину

Від світських турбот і привертають до Нього.


Я просила Бога, щоб дух мій ріс,

І Бог сказав: «Ні».

Він сказав, що дух мусить зрости сам.
Я просила Бога навчити мене любити усіх людей

Так, як Він любить мене.

«Нарешті, - сказав Господь,

- ти зрозуміла чого треба просити».


Я просила сил, і Бог послав мені випробування,

Щоб загартувати мене.

Я просила мудрості, й Бог послав мені проблеми,

Над якими мені треба ламати голову.


Я просила мужності, й Бог послав мені небезпеку.

Я попросила любові, й Бог послав мені нещасних,

Які потребують моєї допомоги.
Я просила благ, і Бог дав мені можливості.

Я не одержала нічого з того, що хотіла.

Я одержала все, що мені було потрібне.

Бог почув мої молитви.


ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

 1. Молитва як спілкування людини з Богом.

 2. Християнські Символи Віри.


САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

 1. Молитва та медицина.

 2. Види молитов.



запитання для контролю і самоконтролю

 1. Що таке молитва?

 2. Що означає «молитись духом і істиною»?

 3. Яке призначення молитви?

 4. Коли і за яких обставин був сформований Символ Віри?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Барщевський Т. Вступ до біблійних наук: Конспект лекцій. – Львів: Свічадо, 2006.

 2. Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська етика. – Львів, 1997

 3. Біблія

 4. Дан Г.П Етика для лікарів, медсестер і пацієнтів. – Львів: Свідчадо, 2008.

 5. Мовчан В.С. Етика. – Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.

 6. Сабара О. Вибір добра: Основи християнської етики: Метод. матеріали. – Львів: Світ, 2009.

 7. Серафим Слободський Закон Божий: Підручник для сім’ї та школи. – К.: Фентезі ЛТД, 1996

 8. Християнська етика і педагогіка: статті та уроки. – Острог: «Острозька академія», 2001.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)
Тема: «Любов»

Актуальність теми: Основою християнської є дві заповіді любові: любити Бога та любити ближнього, якщо люди дотримувалися цих двох заповідей, то вони б не порушували всіх інших заповідей, адже всі вони – окремі частини заповіді про любов. Особливі труднощі виникають з любов’ю до ближнього. Слово ближній має на увазі сім’ю, людей, з якими ми працюємо, тих, кого ми бачимо по сусідству з нашим домом та в церкві, й навіть ворогів, хоча ми не погоджуємося з тим, що останні роблять. Якщо ми не любимо усіх цих людей, чи можемо ми щиро сказати, що любимо Бога?
Навчальна мета:

Знати: дві заповіді любові як основу християнського вчення; зміст понять «любов до Бога», «любов до ближнього».

Вміти: розрізняти види любові; виявляти відмінності християнського розуміння любові від світського;

Розуміти: сутність християнської любові; взаємозв’язок любові до Бога, ближнього й самого себе
САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА
Питання для обговорення:

1. Християнська любов як основа моральності:



 • сутність християнської любові;

 • види любові(storge, philia, eros, agape);

 • прояви християнської любові;

 • любов як вияв самовідданості;

 • Бог є любов. У чому проявилась любов Бога до людей?

2. Заповіді любові Ісуса Христа:

 • люби Господа свого усім серцем, усією душею, думками і справами;

 • шляхи вияву любові до Бога;

 • люби ближнього свого як самого себе;

 • хто є наш ближній?

 • взаємозв’язок і єдність любові до Бога, ближнього й самого себе.

3. Суспільний ідеал християнства – цивілізація любові:



 • соціальне вчення християнської церкви;

 • критика християнською Цервою індивідуалізму, консюмеризму (споживатництва), духу вседозволеності, культу успіху тощо;

 • ідеал всеохоплюючої любові як основа побудови гармонійних відносин у суспільстві;



Завдання для самостійного опрацювання

Завдання 1. Прочитайте уривки з Нового Заповіту і дайте відповідь на питання: Які заповіді лежать в основі християнської моралі?

Кого Ісус Христос вважає «ближнім» і чим його трактування відрізняється від розуміння книжників і фарисеїв?

«І спитався один із них [із фарисеїв], учитель Закону, Його [Ісуса] випробовуючи й кажучи: «Учителю, котра заповідь найбільша в Законі?» Він же промовив йому:«Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою». Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею: «Люби свого ближнього, як самого себе». На двох оцих заповідях увесь Закон і Пророки стоять...».

(Євангеліє від Матвія 22, 35-36)


«Ви чули, що сказано: Люби свого ближнього, і ненавидь свого ворога.

А Я вам кажу: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує,

щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю Своєму над злими й над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних.

Коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме й митники роблять?

І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погани не чинять отак?

Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний!»

(Євангеліє від Матвія 5, 43-48)
«Хто заповіді Мої має та їх зберігає, той любить Мене»

(Євангеліє від Іоана 14, 21)


Аж ось, один законник підвівся і, спокушуючи Його, сказав: Учителю! Що мені вчинити, аби успадкувати життя вічне?

А Він сказав йому: У законі, що написано? Як читаєш?

Він сказав у відповідь: Полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всім розумом твоїм, і ближнього твого, як самого себе.

Ісус сказав йому: Ти щиро відповів; Так учиняй і будеш жити.

Але він, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові: А хто мій ближній?

На це сказав Ісус: Один чоловік простував з Єрусалиму до Єрихону і попав до рук розбійникам, котрі зірвали з нього одяг, завдали йому ран і покинули його заледве живим.

Як на те, один священик поспішав тією дорогою і, побачивши його (чоловіка), пройшов мимо.

Так само й левит був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо.

А один самарянин проїздив дорогою і знайшов його, пожалів.

Він підійшов, перев‘язав йому рани, полив їх оливою і вином; і посадив його на свого віслюка, привіз його до заїзду, і доглянув його.

А другого дня, як від‘їздив, витягнув два динарії, дав їх господареві заїзду і сказав йому: Поклопочися за нього; і, якщо витратиш на нього більше, то я, коли повернуся, віддам тобі.

Як ти гадаєш собі, хто з оцих трьох був ближнім чоловікові, що постраждав од розбійників?

Він сказав: Той, що вчинив йому милість. Тоді Ісус сказав йому: Іди, і ти вчиняй так само.

(Євангеліє від Луки 10, 25-36)


Завдання 2. Напишіть твір-есе на тему: «Любов до себе як основа любові до ближнього».
ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ

 1. Заповідь: Люби ближнього свого як самого себе, її моральний зміст та застосування.

 2. Суспільний ідеал християнства.

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА

 1. Співвідношення християнської любові та романтичної любові.

 2. Любов до народу.

запитання для контролю і самоконтролю

 1. Що таке християнська любов?

 2. З якими рисами пов’язана любов?

 3. Назвіть і охарактеризуйте види любові.

 4. Які основні положення соціальної доктрини Церкви??

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бендик М., Гнатів І., Огірко О. Християнська етика. – Львів, 1997

 2. Біблія

 3. Дан Г.П Етика для лікарів, медсестер і пацієнтів. – Львів: Свідчадо, 2008.

 4. Мовчан В.С. Етика. – Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007.

 5. Сабара О. Вибір добра: Основи християнської етики: Метод. матеріали. – Львів: Світ, 2009.

 6. Серафим Слободський Закон Божий: Підручник для сім’ї та школи. – К.: Фентезі ЛТД, 1996

 7. Християнська етика і педагогіка: статті та уроки. – Острог: «Острозька академія», 2001.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ДО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

(для студентів)
Тема: «Чесноти християнства»

Актуальність теми: Християнська віра вчить нас тому, що життя людини повинна бути часом подвигів, постійного прагнення до добра і досконалості і за законом духовного життя зупинки на цьому шляху бути не може. І саме християнські чеснот є результатом і засобом духовного поступу, які ведуть нас до спасіння і щастя. З багатьох видів чесноти слово Боже і Церква розрізняє головні чесноти: віру, надію і любов, з яких розвиваються всі інші християнські чесноти, такі як: мудрість, стриманість, смиренність, лагідність, мужність та інші.
Навчальна мета:

Знати: сутність християнських чеснот та їх роль у житті людини та у професійній діяльності медичних працівників.

Вміти: відрізняти Божі чесноти від людських.

Розуміти: необхідність розвивати в собі християнські чесноти як основний засіб морального вдосконалення.
САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА
Питання для обговорення:

1. Проблема чеснот у християнській етиці:



 • поняття про чесноти;

 • проблема моральних чеснот в історії етичної думки;

 • сутність християнських чеснот;

 • християнські чесноти та професійна діяльність медичних спеціалістів.

2. Моральні чесноти особистої діяльності:

 • мудрість як Божий дар;

 • мудрість Божа і людська;

 • сутність справедливості;

 • розуміння Божої справедливості та її співвідношення з людською справедливістю;

 • принцип рівності та взаємності у контексті християнської справедливості;

 • мужність як моральна чеснота;

 • мужність і непохитність переконань;

 • поміркованість(стриманість) як християнська чеснот;

 • нестриманість та сучасні проблеми людства.

3. Божі(богословські) чесноти:



 • поняття Божих чеснот;

 • поняття віри; Віра і спасіння;

 • гріхи проти віри;

 • надія як Божа чеснота;

 • любов як основа християнської моралі;

 • милосердя як один з виявів любові.



Завдання для самостійного опрацювання

Завдання 1. Напишіть твір-есе на тему: «Християнські чесноти та сучасне суспільство».

Каталог: images -> Portal -> Kafedra Ukrainoznavstvo -> medychnyj fakultet -> Pediatriya
Pediatriya -> Робоча програма основи конституційного права України (назва навчальної дисципліни) 1 2 010 00
Portal -> Крок М. Сестринська справа 2000-2010 роки Невідкладні стани в терапії 1
Portal -> Крок М. Сестринська справа 2000-2010 рік Основи медсетринства 1
Portal -> Крок М. Сестринська справа 2000-2010 роки Медсестринство в інших дисциплінах терапевтичного профілю
Pediatriya -> Календарно-тематичний план та навчально-методична інформація з
Kafedra Ukrainoznavstvo -> Календарно-тематичний план та навчально-методична інформація з
Kafedra Ukrainoznavstvo -> Календарно-тематичний план
Kafedra Ukrainoznavstvo -> “Затверджую” Директор медичного коледжу іфнму


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка