Енергетична (на рівні поєднання тулуба з шиєю), сердечна (напроти серця) або транспортна


ГЛАВА IV. яке майбутне може чекати насСторінка4/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4
ГЛАВА IV. яке майбутне може чекати нас.

Частина 1. Чи можна передбачити майбутнє.

Бо істинно кажу Вам: доки не пройдуть

Небо і Земля ні одна нота, ні одна риса не

пройдуть в законі, поки все не здійсниться.

Євангеліє від Матфея.

Не просто починати розмову про те, чого ще не розуміємо, що не визначене, не має ніякого обгрунтування.... Що є Майбутнє? Що є Доля? Що визначає наше життя: жорстка програма чи гра випадковості? Може людина впливати на свою долю чи ні? А якщо може, то в якій мірі? Як завершаться цікавлячі нас справи і події? Що взагалі ми можемо узнати про наше майбутнє?

Багато подібних питань виникає у більшості людей і кожна відповідає на них по різному. Одні вірять в повну визначеність майбутнього, інші її категорично заперечують, треті - і таких більшість - то вірять, то не вірять. Ситуація, що склалась, віддзеркалює стан в якому знаходиться область передбачення майбутнього. Астрологія, хіромантія, інші системи передбачення поряд з успішними передбаченнями дають таку кількість невірних, що навіть ті, хто фанатично вірить в передбачуваність, втрачають всяку віру в можливість прогнозувати майбутнє. І все ж не буває диму без вогню, а тому ті, хто знайомі з основами теорії ймовірності і комбінаторики, знають, що передбачені за два століття до реалізації прізвища іспанського диктатора Франко та фашистського лідера Гітлера (Гіслера - з помилкою в одну букву) є подією неймовірною (Нострадамус). Відома велика кількість передбачень, пояснити які з позиції класичних наук неможливо. Єдиним логічним поясненням отриманої інформації про майбутнє є версія про те, що воно вже існує, що воно вже якимось чином задане. І питання заключається лише в тому 1) чи задане воно повністю, чи 2) задана лише програма майбутнього розвитку світу. В першому випадку система повного (безпомилкового) опису всіх елементів природи в усі моменти часу від початку і до кінця розвитку Всесвіту буде більш складною, ніж сам Всесвіт (теорема Ешбі -Гьоделя). В другому випадку існує лише програма розвитку Всесвіту, в якій задані основні оператори для кожного індивідуального розвитку всіх його об’єктів, програма, в якій позначені всі «необхідні» віхи розвитку кожного об’єкта в відповідності з законами еволюції. Якщо перший варіант є жорстко-детермінованим - прокрустовим ложем - для всякого об’єкта і повністю виключається, як не маючий сенсу (з точки зору Людини), то другий надає деяку свободу вибору шляхів розвитку поміж операторними точками. Другий варіант більш наближений до реального світосприйняття і в подальших роздумах будемо відштовхуватись від нього.

В якості вихідних положень подальших пошуків приймемо аксіому ієрархічності в організації (в архітектурі) Всесвіту і теорему Ешбі-Гьоделя про розумність Всесвіту. Для розумної системи, яка знаходиться ієрархічно вище людини, характерні наявність мети і механізмів досягнення цієї мети. Так же, як і Всесвіт, створений Богом (Абсолютом, Предвічним Духом, Космічним Розумом і т.д. - важлива не назва, а суть, яка заключається в тому, що Всесвіт створений лише системою по можливостях більш багатою, ніж сам Всесвіт) має свій зміст і своє призначення, так і Людство, і все в цьому світі для чогось та призначено. Все має початок і кінець. Один із головних богів індуїстської релігії Індра говорить: «мені знайомий страшний розпад Всесвіту. Я бачив, як все знищується всякий раз знову і знову в кінці всякого циклу. В цей страшний час кожний атом розпадається на первісні частинки вічності, з яких колись виникло все ... нажаль, хто порахує Всесвіти, що пішли безслідно(?) і виникнення нових, які знову і знову виникали з безформної безодні цих вод? Хто порахує епохи світів, що проходять, що безкінечно змінюють одна одну?(Брах -Мават -варта Пурана). З слів Індри витікає, що все народжується і все помирає; а з відомого принципу відносності - Людина, пізнавши себе, пізнає світ -можна зробити висновок, що життя Людини, Людства і Всесвіту в цілому подібні. Спроба відповісти на питання про сенс буття Людини буде спробою відповіді на питання сенсу буття всього Всесвіту, і на сутність людського життя в проміжках його тривалості. Кожна Людина відповідає за дві функції : самовдосконалення ( навчання, праця, взаємовідносини з оточуючим світом) і підготовку нового покоління (народження, навчання, виховання). Кожна Людина індивідуальна -не було, немає і не буде двох однакових людей -в цьому багатство і різноманіття форм, структур, почуттів, відчуття. Не було, не буде двох однакових Всесвітів. Кожен з них повинен закласти фундамент майбутнього, кожен повинен бути неповторним, кожен повинен виконати своє призначення. Сутність, або те, що у прадавніх називалося «Невираземе», створює Всесвіт для вирішення визначених задач. Зміст і мета цих задач нам недоступні, так само, як симфонії Бетховена вірусам. І тим не менше, якщо є задача, повинен бути і алгоритм(технологія, план) її вирішення, і засоби реалізації цього рішення. Стосовно окремих фрагментів плану Буття Всесвіту, Людства і Людини -це алгоритми розвитку Людства, операторами в якому є дванадцять сузір’їв, дванадцять «планет»,серед яких і найближчі до нас Сонце і Місяць. Трансляція програми на Землю відбувається безперервно і по слідах минулого можна судити про те, як будуть розвиватися процеси в майбутньому. Якщо сузір’я є операторами тисячолітніх ритмів (циклів) розвитку народів і держав, то планети визначають долі людей. При цьому пам’ятаючи, що «космічні події здійснюються в космічні відрізки часу», можемо стверджувати, що життя «метеликів» визначається ритмами Сонця, Місяця і самої Землі, та й то ритмами найменшої тривалості. Програми ж життя Людини залежать від планет, але з періодом обертання навколо Сонця не більшим, ніж час життя Людини. Уже період обертання Урана (Т=84 роки) по суті кардинально не впливає на долі людей, а якщо і впливає, то через взаємозв’язки з іншими планетами. Використовуючи аналогію з ЕОМ, можна говорити, що програма майбутнього Людства задана в структурах «дванадцяти сузір’їв і в структурі Сонячної системи. «Процесором» є Земля, а трансляція програми на об’єкт» відбувається за допомоги потоку енергії і інформації, і здійснюється через електромагнітне випромінення. Підтвердженням використання саме цього механізму є багаточисельні «збої» і «поломки» що виникають на Землі під час затемнень Сонця і Місяця, коли два потоки випромінення накладаючись один на одного, спотворюють інформацію, що транслюється на Землю.

Інформація, що транслюється, має дві компоненти: постійну і рухому. Постійна являє собою ту, яка «записується» в ту мить, коли формується, народжується, створюється об’єкт майбутнього, і рухома, що надходить безперервно, відновлює і гармонізує зв’язки в середині об’єкту і між об’єктами. Прикладами запису інформації долі є папілярні лінії на руках і ногах Людини, де записано не лише генетичний портрет, але й «відбиток» «інформації» майбутнього. Якщо уважно подивитись на який завгодно предмет, можна виявити «папілярні» лінії його «долі». Але виявити -ще не значить прочитати, тому, що навіть свої власні знаки долі ми читаємо погано. Не кращі справи і з розумінням рухомої інформації. Якщо для розуміння доленосної інформації використовують астрологію, хіромантію і подібні їм системи передбачення, то для прогнозу (розуміння) рухомої інформації використовують системи зразка Таро, Рун, гексограм і т.п. По своїй суті ці системи прогнозування є узагальненими моделями якого завгодно процесу. Для Людини це, перш за все, наявність мети або цільової функції, об’єкту призначення; комплектність (достатність, екіпіровка, вантаж) необхідна для рішення; панорама, або поле дії майбутніх подій, безпосередній опис процесу, його протікання, а також позначені зовнішні «впливи» і «особливі точки». Всім майбутнім подіям, об’єктам, що приймають участь в діях і самим подіям поставлені в відповідність деякі знакові елементи, розклад яких дозволяє прогнозувати канву майбутнього.

Найбільш важким питанням, що виникає в процесі гадання, є питання про те, яким чином випадково кинуті карти, руни, чи гексаграми «падають» на «канву» майбутніх подій? Можливо, що тут діє природній механізм, подібний до флотації, чи проходження «знаків» через «фільтри». При інтенсивному перемішуванні «карт» (бажано самим об’єктом гадання, який при цьому зосередився б на прогнозованих подіях), карти лягають на процес таким же чином, як різні за розмірами і конфігурацією кульки лягають в різні за розмірами і конфігурацією «лузи». При невідворотному існуванні в такому методі передбачення випадкового фону подій під ним проглядається детермінізм заданої програми розвитку. В цій програмі все підпорядковано операторам, циклам, ритмам, де все відбувається в відповідності з основними законами розвитку, або - що теж саме -законами природи. Це закон гармонії: все пов’язано з усім по гармоніках синхронності; це закон змін: все тече, все змінюється і найменша зміна в одній точці відгукується луною у всьому Всесвіті; це закон Карми: нічого не проходить безслідно, все проходить і повертається бумерангом назад; це закон подібності: подібне народжується і руйнується подібним, зло народжує зло, а добро відкликається добром; це закон Матфея: у кого є -тому і дано буде, а в кого немає - у того відніметься і останнє (закон концентрації); це закон компенсації: асиметрія компенсується асиметрією, зайве відштовхується, недостатнє притягується, меч вибивають мечем; це закон Кюрі: в природі взаємодіють потоки і сили однієї тензорної вимірності (однієї фізичної природи); це принципи Гейзенберга -Бела ( доповнюваності): де є -там немає, і де немає -там є; це закон Ешбі -Гьоделя пор непротирічність і надлишковість (закон ієрархії системи); це закони переходу кількості в якість, єдності і боротьби протилежностей, «Ін і Янь», заперечення - заперечення, ведучих елементів, героїв, метрономів системи, жертви; це принцип Ла -Шательє оптимального розвитку якого завгодно процесу...

Більшість з перерахованих законів сформульовано для нейтральної матерії, точніше не надихнутої. Для більш повного розуміння їх універсальності вони повинні бути доповнені інформаційним аспектом. Наприклад, теорема Кюрі повинна включати взаємодію інформаційних потоків одного рангу, а співвідношення Онзагера-Пригожина доповнені інформаційними потоками і інформаційними потенціалами (силами). Розуміння законів розвитку дає можливість вірного тлумачення подій, що відбуваються, і подій майбутнього.

Шлях прогнозування майбутнього, що розглядається, розгортається в плані людського буття і в сучасному рівні розуміння законів природи є нестійким і неоднозначним. Існує і інший шлях, шлях безпосереднього читання програми розвитку Людства, але цей шлях доступний лише Розуму більш високого, по відношенню до людського, рівня. Більш високий розум, що має більш великі можливості сприйняття і обробки інформаційних потоків, може поділитись частиною інформації з людьми, але більш високий розум ще не значить і більш гуманний, справедливий, добрий, бо всі ці поняття перш за все людські. Можливий також варіант і розширення фільтрів сприйняття потоків інформації, що транслюється на паралельні плани буття. Але, перш ніж в читача виникне бажання «почитати» книгу майбутнього, необхідно раз і назавжди запам’ятати, що втручання в Майбутнє невідворотно змінює його, викликаючи негативні наслідки для всього оточуючого і, як наслідок, на тих, хто втручається. Одна справа -розуміти, інша -втручатись. Можна створювати самому, але не можна втручатись в створене і створюване Генієм.

То що ж може день нинішній запропонувати в якості інструмента прогнозування, або розпізнавання Майбутнього? Будемо йти послідовно від прочитання програми процесів і подій, потоків і слідів, які вони залишають, до розуміння ключів прочитаної інформації, знаків і символів, до найбільш відомих передбачень Майбутнього. Якщо уважно подивитись на порівняно визнані системи прогнозування, можна виявити єдиний знаменник -гармоніки, а весь процес прогнозування -це гармонічний аналіз. Іншими словами все в цьому світі підкоряється закону гармонії і змін. В багатьох літературних джерелах це «вібрації», ритми, цикли, періоди, хвилі... Хвилі, що завмерли в просторі і рухомі; хвилі, що характеризуються амплітудою (значенням енергії), частотою (повторюваністю) і зміщенням амплітуди відносно початкової точки відрахунку. На протязі періоду потенційна енергія переходе в кінетичну і навпаки, плюс в мінус і т.д. Інакше кажучи дія переходить в свою протилежність і повертається в вихідне положення. Яке б явище не розглядалось, яка б структура не аналізувалась -скрізь знайдемо «гармоніки». Вся Природа нагадує безмежний, але єдиний «оркестр», що виконує єдину геніальну симфонію Всевишнього. Вплив різних об’єктів -«інструментів» максимальний при наявності резонансу. Активізація одного рівня структур приводить до активізації інших, гармонічно зв’язаних з ним; а сам процес взаємодії має каскадний характер. Фізичних механізмів гармонічної взаємодії стільки ж, скільки видів взаємодії в природі, і перш за все це відомі нам ядерна, електрична, магнітна і тяжіння (кожна на своєму рівні організації матерії) і комбінації цих взаємодій при переходах одного рівня організації до іншого; наприклад ядерно -магнітний резонанс (ЯМР), електронний парамагнітний резонанс (ЕПМР) та інші. При цьому вид резонансів може бути зв’язаний з направленою перекачкою енергії і інформації в межах одного рівня і від рівня до рівня, а також з «вирівнюванням», концентрацією і розсіюванням енергії і інформації в залежності від тих структур, через які протікає процес, або в яких виникла неврівноваженість між потенціалами і структурами.

В якості прикладу організації резонансу між планетами (мегарівнями) і об’єктами Землі (макрорівень) може слугувати ЯМР. Взаємодія зовнішнього магнітного поля Землі з резонансною частотою пропорційною 0,5 Гс дає - ритм (7,7-13,4) для людського організму. Взаємозв’язок між людським організмом і планетами йде на рівні елементів таблиці елементів Мендєлєєва. В природі Землі налічується близько 89 елементів. Близько двадцяти елементів з них є елементами життя і перш за все, це Н2, О2, С2, N2, Fe, Cl2, S, P, I, Na, Mg, Ca, K, Mn, F2, Zn, Mo, Co, Sn. До рідких мікроелементів відноситься близько 60 і до третьої групи відносяться рідкоземельні і радіоактивні елементи, необхідні для функціонування живої Землі. З останньої групи виділяється калій (К), що відіграє роль внутрішнього метроному живого. Елементи третьої групи дозволяють регулювати швидкість течії ядерних процесів. Лантаноїди, кадмій і бор керують ядерними реакціями і є «ферментами» регулятора життєдіяльності Землі.

Більшість хімічних елементів магнітоактивні. Частота їх ядерних резонансів залежать від магнітних полів, що мають характеристики визначені параметрами небесних тіл. Так Місяць діє на об’єкти Землі через S-H зв’язок, Меркурій через Са (в залежності від широти розташування об’єкта -це може бути Плутон) і т.д.

Вплив планет на Людину через визначені елементи (через метали і мінерали) була помічена давно. Вважається, що Сонце діє через золото, Місяць через срібло, Меркурій через ртуть, Сатурн через свинець, Венера через мідь, Марс через залізо, Юпітер через олово. Було так же помічено, що негативна дія одних елементів (планет - відповідно) може бути нейтралізована дією інших. Наприклад, якщо «захворювання» від Марсу, то засіб необхідно взяти від Венери, а якщо від Сатурна -то засіб від Сонця. Аналогічну дію мають самоцвіти. Так Марсу відповідають червоні самоцвіти і алмаз; Венері -червоно-оранжевий колір, а також бірюза і сапфір; Меркурію -оранжевий колір і агат, хризопроз, берил; Місяцеві -янтарний колір і селеніт, ізумруд, хризоберил і т.п.

Наскільки важливим для життя людини, для її розвитку є наявність необхідних мікроелементів, що слугують для гармонізації всіх елементів організму, можна судити по його стабілізації при їх наявності. Так загально відоме «мумійо» має в своєму складі більше 60 елементів, в тому числі практично всі рідкоземельні, а РН розчину «мумійо» змінюється з часом. За допомогою «мумійо» лікують перелами, паралічі, захворювання внутрішніх органів, ревматизм і т.п. Наявність калію в організмі (~ 272гр на 70кг) що дає (8-9)·103 розпадів в секунду, дозволяє узгодити не лише ритми клітин, але й ритми організму в цілому. Лікувальна цінність трав обумовлена перш за все наявністю тих чи інших атомів і молекул, а останнє залежить від часу збору ( з відповідною інформативністю і активністю). Час посадки рослин і запліднення, час народження і час цвітіння зв’язані зі зміною концентрації різних елементів в грунті, в їжі, в повітрі і т.п. І все це впливає на структури організму Людини, на зміну інтенсивності дії різних об'єктів на життя, на долю Людини. Іншими словами доля Людини визначається з самого початку закладеними в неї структурами (вони незмінні на протязі всього життя).

Це з одного боку. З іншого - через ці структури йде безперервно інформація, що транслюється на план Землі і на Людину, і ця інформація сприймається через резонуючі атоми, молекули, структури. Більше того, для кожного органу Людини характерні свої структури і свої резонуючі елементи, і тому здоров'я і хвороби залежать від каскаду резонансів, починаючи від сузір'їв, Сонця і планет.

Парадоксально, але відомий вираз: «буття визначає свідомість» отримує несподівано новий зміст: через сформовані резонансні структури йде потік інформації, що формує нашу свідомість. З викладеного витікає ще один важливий висновок. Вплив планет і інших позаземних елементів на життя Землі і життя на Землі здійснюється через структури Землі, її параметри ( розміри, наявність і напруга магнітного поля Землі і т.п.). Резонансний зв'язок між небесними тілами і структурними параметрами, що визначають процес (в тому числі і хімічні реакції), будуть для них іншими, відмінними від земних і тому шкідливих для живих організмів Землі на таких планетах.

На основі каскадних резонансних форм передачі енергії і інформації будуються астрологічні прогнози: натальний (особистості, об’єкту), юдіальний чи лунданний (на події в суспільстві, регіоні, в державі), медицинський, психологічний, хронобіологічний (по біоритмам), сільськогосподарський, хорарний (по місцю і даті народження чи створення), криміналістичний і інші. При складанні таких прогнозів необхідно пам’ятати, що неможливо врахувати всі фактори і обставини, що впливають на результат прогнозу, а також те, що для всякого прогнозу необхідно врахувати ще 25% стохастичності -можливості непрогнозованих результатів взагалі. В цілому, в найкращому випадку слід очікувати, що ймовірність реалізації прогнозу не перевищить 70-80%.

До цього моменту мова йшла про канали трансляції і механізми передачі енерго -інформаційних потоків, про структури, що впливають на Долю людини. Але сказати щось конкретне про Програму Долі людини, що транслюється в даний момент і на майбутнє дуже важко. Дійсно, багато з Майбутнього уже відображено в самій людині, в кожному досліджуваному елементі, але цього, на жаль, замало, бо не менш важлива частина необхідної інформації визначається іншими законами, найважливішим з яких є закон Карми. Це невідворотність кожної заданої в нашому житті визначеної точки. Якщо ви вийшли з пункту А, то в пункт В прибудете обов’язково. Питання лише в тому, з яким вантажем і як швидко в залежності від вибраного шляху і «транспорту» руху. І в цьому випадку для передбачення Майбутнього одним з не найкращих, але, як не дивно, таким, що дозволяє отримати близькі до реальних уявлення про розвиток майбутніх подій, є «гадання» на картах, гексаграмах, рунах і т.п. Для побудови загальної моделі подібних систем прогнозування розглянемо найбільш поширені елементи гадання, розбивши їх на декілька груп.

Головним елементом першої групи є Мета гадання, характер протікання і завершення очікуваного процесу, події, ситуації і т.п., це може бути і об’єкт, по відношенню до якого, чи навколо якого розгортатимуться прогнозовані події.

До другої групи віднесемо вантаж, який має в своєму розпорядженні об’єкт гадання, чи об’єкт, що приймає участь в течії часових подій при визначенні підсумку процесу.

До третьої групи слід віднести все те, що буде супроводжувати об’єкт гадання, визначати події, що впливатимуть на об’єкт, але залишаються незалежними від нього. Це елементи загального розвитку подій для всіх об’єктів в цьому напрямку.

До четвертої групи відносяться елементи панорами, поля розгортання подій, елементи «ландшафту».

До п’ятої віднесемо елементи зовнішньої дії, випадкові фактори, несподівані повороти процесу.

До шостої -особливі точки в прогнозованому процесі, доленосні точки.

Всі елементи всіх перерахованих груп поділяються на чотири групи, чотири потоки енергії -інформації, чотири канали, іншими словами -на елементи чотирьох стихій. Стрілу часу від минулого до майбутнього, порядок дії закону карми визначає порядок розкладу карт чи інших елементів.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка