Енергетична (на рівні поєднання тулуба з шиєю), сердечна (напроти серця) або транспортнаСторінка3/4
Дата конвертації05.05.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4
Духовні джерела.

ЄВАНГЕЛIЄ ВIД МАТФЕЯ: НАГОРНА ПРОПОВIДЬ ХРИСТА

Піднявшись на гору вчив Христос:

- блаженні убогі духом, бо їх є Царство небесне;

- блаженні сумуючi, бо вони будуть утiшенi;

- блаженнi сумирнi, бо вони успадкують землю;

- блаженнi жадiбнi i прагнучi правди, бо вони будуть насиченi;

- блаженнi милостивi, бо вони будуть помилуванi;

- блаженнi чистi серцем, бо вони побачать Бога;

- блаженнi миротворцi, бо вони будуть названi синами Божими;

- блаженнi гонимi за правду, бо їх є Царство Небесне;

- блаженнi ви, коли будуть ганьбити вас i гнати, i лихословити i брехати на вас iз-за Мене.

Радійте i веселіться, бо нагорода ваша велика на Небесах; так гнали пророкiв, що були ранiше вас.

Ви сiль землi. Якщо ж стане сiль прiсною, чим зробити її солоною? Нi на що вона бiльше непридатна, хiба що викинути її геть, щоб топтали її люди.

Ви свiтло свiту. Не може сховатись мiсто, розташоване на вершинi гори. I коли запалюють свiтильник, не ставлять його пiд посудину, а на пiдсвiчник, i свiтить всiм в домi. То ж хай засяє свiтло ваше перед людьми, щоб побачили вони вашi добрi справи i прославили Батька вашого, який на Небесах.

Не подумайте, що я прийшов скасувати Закон чи Пророкiв. Я прийшов не скасовувати, але виконати. Бо iстино кажу Вам: доки не пройдуть Небо i Земля, жодна нота, жодна риса не пройдуть в Законi, поки все не збудеться.

Тому, хто скасує одну з заповiдей цих найменших i навчить так людей, найменшим буде названий в Царствi Небесному, а хто виконає i навчить, той великим буде названий в Царствi Небесному. Бо кажу вам: якщо праведнiсть ваша не буде бiльшою праведностi книжникiв i фарисеїв, не ввiйдете ви в Царство Небесне.

Ви чули, що було сказано прадавнiм:

- не вбивай, хто ж вб'є, буде пiдлягати суду;

- не прелюбствуй;

- якщо хто вiдпустить дружину свою, хай дасть їй розвiдну;

- не принось неправдивої клятви, але виконуй перед Господом клятви твої;

- око за око i зуб за зуб - не вчиняйте так, не суперечте злому;

- не лицемiрте i не виставляйте добро на показ.

Молiться лише так:

Отче наш, Який на Небесах! Хай святиться iм'я Твоє; Хай прийде Царство Твоє; Хай буде воля Твоя i на землi, як на небi. Хлiб наш насущний дай нам сьогоднi. I прости нам борги нашi, як i ми простили боржникам нашим. I не введи нас в спокусу. Але врятуй нас вiд лукавого. Бо твоє - Царство, i сила, i слава навiки. Амiнь.

ЗАПОВIДI ХРИСТОВI

Не збирайте собi скарбiв на землi, де мiль i тля руйнують i де злодiї пiдкопують i крадуть; але збирайте собi скарби на небi, де нi мiль нi тля не руйнують i де злодiї не пiдкопують, i не крадуть. Бо де скарб твiй, там буде i серце твоє.

Свiтильник тiла є око. Око чисте - i тiло чистим буде, око погане - i тiло буде темне. Отже: якщо свiтло, яке в тобi, є пiтьма, то яка велика ця пiтьма?!

Не можна слугувати двом панам. Не можна служити Богу i служити багатству.

Тому кажу Вам: не турбуйтесь для душi вашої, що вам їсти чи що пити, нi для тiла вашого в що вам вдягнутися. Душа чи не бiльша їжi, а тiло - одягу?

Не судiть, щоб i ви не були пiдсуднi. Що ти дивишся на смiтнину в оковi брата твого, а колоду в твоєму оковi не помiчаєш?

Просiть i дано буде Вам, шукайте i знайдете; стукайте i вiдкриють Вам.

I так в усьому, як хочете, щоб люди вчиняли з вами, так з ними вчиняйте i ви; бо це Закон i Пророки.

Заходьте вузькими воротами, бо широкi ворота i просторий шлях, що веде до загибелi, i багато йде ним. Бо вузькi ворота i вузький шлях, що веде в життя i небагато знаходять його. Стережiться лжепророкiв, якi приходять до Вас в одежi овечiй, всерединi ж вовки хижi. По плодах їх впiзнаєте їх.

Нема нiчого прихованого, що не вiдкрилось би, i тайного, чого не взнали б.

Iстино кажу вам: не поставало серед народжених жiнками бiльшого нiж Iоанн Хреститель, але найменший в Царствi Небесному бiльший за нього.

Хто має вуха слухати, хай чує!

Знаючи помисли їх, Вiн сказав їм: всяке царство, роздiлене внутрiшньою ворожнечею, перетворюється в пустелю, i нi одне мiсто чи дiм, роздiлене внутрiшньою ворожнечею, не встоє.

Добра людина з доброго скарбу виносить добре, а зла - iз злого - зле.

Бо хто має, тому i дано буде; i буде в ньго достаток, а хто не має, в того буде забране i те, щo має.

Бо потрiбно, щоб прийшли спокуси; але горе тiй людинi, через яку спокуса приходить.

Бо де двоє чи троє зiбранi в iм'я Моє, там Я посеред них.

Чоловiк i жiнка - вони вже не двоє, а плоть єдина. Отже, що Бог поєднав, того людина хай не зруйнує.

I ще кажу вам: легше верблюду ввiйти у вушко голки, нiж багатому - в Царство Боже.

Як i Син Людський не для того прийшов, щоб Йому слугували, а щоб послугувати i дати душу Свою як викуп за багатьох.

I все, чого не попрохаєте в молитвi з вiрою, отримаєте.

Полюби Господа Бога твого всiм серцем твоїм i всiєю душою твоєю, i всiм розумiнням твоїм. Це найбiльша i перша заповiдь. Друга : полюби ближнього твого як самого себе. На цих двох заповiдях тримаються Закон i Пророки.

Нехай не називають вас раввi, бо один у вас Учитель, ви ж всi брати. I батьком своїм не називайте нiкого на Землi, бо один у вас Батько - небесний. I хай не називають вас наставниками, тому що наставник у вас один - Христос.

Небо i земля пройдуть, слова ж Мої не пройдуть. Про день же той i годину нiхто не знає, нi ангели небеснi, нi Син, а один лише Батько...

Готуйтесь, бо в час, в який не думаєте, прийде Син Людський.

Якою мiрою ви мiряєте, вiдмiрено буде й вам. Давайте, i вам буде дано.

Головнi заповiдi: не вбивай, не перелюбствуй, не крадь, не лжесвiдчи, шануй батька й матiр, полюби ближнього свого як самого себе.

Думаєте ви, що Я прийшов дати мир на землi? Нi, говорю вам, а меч i роз'єднання; бо вiднинi п'ятеро в одному домi будуть роз'єднанi: троє проти двох i двоє проти трьох... Вогонь прийшов я звести на землю; i як хочу я, щоб вiн уже розгорiвся! Хрещенням повинен я хреститись; як я томлюсь, доки це не звершиться!

Якщо хто не буде народжений вiд води i Духа, не зможе ввiйти в Царство Боже. Народжене вiд плотi є плоть, i народжене вiд Духа є дух. Не дивуйтесь, що Я сказав тобi: потрiбно, щоб ви народились згори. Вiтер вiє, де захоче, i голос його чуєш i не знаєш, звiдки приходе i куди йде. Так i народжений вiд Духа.

Майте вiру в Бога. Iстинно, iстинно кажу вам: хто скаже цiй горi: пiдiймись i кинься в море, i не засумнiвається в серцi своєму, а буде вiрити, що збудеться те, що вiн каже - буде йому.

Ось знамення, якi будуть супроводжувати увiрувавших: iменем моїм будуть виганяти бiсiв, будуть говорити на нових мовах, будуть брати змiїв, i, хоч би смертельне що випили, не зашкодить їм, на хворих будуть накладати руки, i вони будуть здоровi.

Або назовiть дерево добрим i плiд його добрим,

Або назовiть дерево поганим i плiд його поганим.

Бо по плоду пiзнається дерево.

Виродки змiїнi, як можете ви говорити добре будучи злими? Бо вiд надлишку серця говорять вуста.

I не бiйтесь вбиваючих тiло, душi ж не в змозi вбити, а бiйтесь хто в змозi i душу i тiло загубити в гiєнi. Чи не два горобцi продаються за асiрiй? I нi один з них не впаде на землю без волi Батька вашого. У вас же i волосся на головi все пораховане. Не бiйтесь же: ви кращi багатьох горобцiв.

Я - Хлiб життя. Хто приходе до Мене не буде плакать, i вiруючий в мене не матиме спраги нiколи... Батьки вашi їли в пустелi манну i вмерли.

Цей Хлiб з неба сходить, що людина вiд ньго вкусила i не вмерла. Хлiб, який я дам, є плоть Моя, яку Я даю за життя свiту... Поїдаючий мою плоть, i п'ючий мою кров в Менi перебуває i Я в ньому.

Я перебував в iншому свiтi "ранiше Авраама". В Менi Батько i Я в Батькові.

Отже не хвилюйтесь, i не кажіть: "що нам їсти?", або: "що нам пити?", або: "в що вдягнутись?", бо цього шукають язичники; знає Батько ваш небесний, що маєте потребу ви у всьому цьому.

Не здоровим потрібен лікар, хворим. Підіть i навчіться, що значить:

милосердя хочу, а не жертви. Я прийшов призвати не праведних, а грішних.

Коли молитесь, не будьте, як лицеміри, які люблять молитись в синагогах i стояти на перехрестях вулиць, щоб показати себе людям...Ти ж, коли молишся, ввійди у внутрішній покій твій i, закривши двері твої, помолись Батькові твоєму, який в тайні i Батько твій, що бачить в тайні, відплатить тобі.

Молячись не просторіч, як язичники, бо вони думають, що в багатослів'ї своєму будуть почуті. Отже не уподібнюйся їм; бо знає Батько ваш в чому маєте ви потребу.

Те, що зробили ви одному з братів Моїх менших, те зробили Мені.

Батько буде судити не по переконанню людей, а по їх справах. Той, хто слугує ближньому, слугує богу, нехай навіть він цього не розуміє.

Дві головні заповіді: Господь Бог наш є Бог єдиний i полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, i всією душею твоєю, i всім розумом твоїм, i всією крiпостю твоєю. I друга: полюби ближнього твого, як самого себе.

Немає інших заповідей, більших за ці. На них держиться Закон i Пророки.

ЄВАНГЕЛIЄ ВIД IОАННА. ПОЧАТОК
Спочатку було Слово,

I Слово було з Богом,

I Слово було Бог;

Воно було спочатку з Богом,

все через Нього виникло,

Що виникло,

В ньому було життя,

I життя було світло людям,

I світло в пітьмі світить,

I пітьма його не обняла,

I Слово стало плоттю,

I існувало серед нас,

I ми побачили Славу його,

Славу Сина єдинородного від Батька,

Повного благодаті i істини,

Бо Закон був даний через Мойсея,

Благодать же i істина через Iiсуса Христа.

Бога ніхто не бачив ніколи:

єдинородний Син, сущий в лоні Батька

Він відкрив.

ЗАПОВIДI ПРОРОКIВ.

Осiя: Любов мiж людьми дороша Боговi всiх пишних ритуалiв."Милосердя хочу, а не жертви"- говорить Господь через пророка.

Icайя: До чого Менi безлiч жертв ваших? - говорить Бог. Коли ви приходите перед лице моє, хто вимагає вiд вас цього? Досить топтати двори Мої. I не приносьте бiльше непотрiбних дарiв. Вiддалiть вiд очей Моїх злодiяння вашi, перестаньте творити зло, навчiться робити добро, шукайте правди, cтримуйте насильникiв, захищайте сирiт, вступiться за вдову.

Галлель: Cуть Закону в золотому правиловi: "Не роби iншим того, чого не бажаєш собi".

Вiд Iоанна: Настане час i настав уже, коли iстиннi поклонники будуть поклонятись Батьковi в дусi і iстинi, бо таких поклонникiв Батько шукає собi. Бог є Дух, i тi, хто поклоняється йому, повиннi поклонятись в дусi i iстинi...

Вiд Луки:

Вам, хто слухає, кажу: любiть ворогiв ваших, благотворiть ненавидячих вас, благословляйте проклинаючих вас i молiться за обiжаючих вас. Тому, хто вдарив тебе по щоцi, пiдстав i другу, i вiднiмаючому в тебе верхнiй одяг, не перешкоджай взяти й сорочку. Всякому, хто просе в тебе, давай i вiд того, хто взяв твоє, не вимагай назад. I як хочете, щоб з вами вчиняли люди, так i ви чинiть з ними. I якщо любите люблячих вас, яка вам за те подяка? Бо й грiшники люблячих їх люблять. I якщо робите добро тим, якi вам роблять добро, яка вам за те подяка? Бо й грiшники те ж роблять. I якщо в борг даєте тим, вiд яких надiєтесь отримати назад, яка вам за це подяка? бо й грiшники дають в борг грiшникам, щоб отримати назад бiльше. Але ви любiть ворогiв ваших i благотворiть i в борг давайте, не очiкуючи нiчого; i буде вам нагорода велика, i будете синами Всевишнього, бо вiн благ i до неблагодарних i злих. Отже, будьте милосерднi, як i Батько ваш милосердний.

Не судiть, i не будете пiсуднi, не осуджуйте, i не будете осудженi; давайте i дасться всiм мiрою доброю, втрясеною, нагнiченою i переповненою вiдсиплять Вам в лоно ваше; бо якою мiрою мiрите, такою ж вiдмiриться i вам.

...Чи може слiпий водити слiпого? чи не обидва впадуть в яму? Учень не буває вище свого вчителя; але й удосконалившись, буде всякий, як вчитель його. Що ти дивишся на сучок в оцi брата твого, а колоди в твоїм оцi не помічаєш? Або, як можеш сказати брату твоєму: брат! Дай я дiстану сучок з ока твого, коли сам не бачиш колоди в твоїм оцi? Лицемiр! Дiстань раніше колоду з твого ока, i тодi побачиш, як дiстати сучок з ока брата твого.

Немає доброго дерева, яке приносило б поганий плiд; i немає поганого дерева, яке б приносило плiд добрий; бо всяке дерево пiзнається по плоду своєму, тому що не збирають смока з терновника i не знiмають виноград з куща.

Добра людина з доброго скарбу серця свого винесе добре, а зла людина iз злого скарбу серця свого винесе зле, бо вiд надлишку серця говорять вуста його.

Що ви звете Мене: Господи! Господи! - i не робите того, що я говорю? Всякий, хто приходе до Мене i слухає слова Мої i виконує їх, скажу вам, кому подiбен. Вiн подiбен людинi, що будує дiм, яка копала, заглибилась i поклала основу на каменi; чому, коли сталась повiнь i вода натиснула на цей дiм, то не змогла порушити його, тому що вiн був заснований на каменi. А слухаючий i невиконуючий подiбен людинi, що побудувала дiм на землi без фундамента, який, коли натиснула на ньго вода, той час обрушився i руйнування дому цього було велике.

Кому мало прощається, той мало любе...

Вийшов сiятель сiяти зерно своє, i коли вiн сiяв, якесь впало при дорозi i було затоптано i птахи небеснi склювали його; а iнше впало на камiнь i зiйшовши засохло, тому що не мало вологи; а якесь впало мiж тереном i вирiс терен i заглушив його; а якесь впало на добру землю i, зiйшовши, принесло плiд сотенний. Сказавши це, промовив: хто має ушi слухати, хай чує!

Нiхто, запаливши свiчку, не накриває її сосудом, або не ставе пiд лiжко, а cтаве на пiдсвiчник, щоб тi, хто заходе, бачили свiтло. Бо немає нічого тайного, що не зробилось би явним, нi сокровенного, що не стало б відомим i не вiдкрилось би. Отже наглядайте, як ви слухаєте: бо хто має, тому дано буде, а хто не має, у того вiднiметься i те, що вiн думає мати.

Бо хто хоче душу свою зберегти, той загубить її, а хто загубить душу свою ради мене, той збереже її. Бо що користi людинi придбати весь свiт, а себе самого загубити чи нашкодити собi?

Хто не проти вас, той за вас.

Нiхто не робить латки до старої одежi, вiдiрвавши вiд нової одежi; бо

iнакше й нову розiрве i до старої не пiдiйде латка вiд нової. I нiхто не наливає молодого вина в старi мiхи, бо iнакше молоде вино порве міхури й само витече, i мiхи пропадуть; молоде вино необхiдно вливати в нові мiхи, тодi збережеться i те, i iнше. I нiхто, пивши старе вино, не захоче в той час молодого, бо каже: старе краще.

Прощаються її грiхи чисельнi за те, що вона полюбила багато, а кому мало прощається,той мало любе.

Всяке царство, що роздiлилось само в собi - опустiє, i дiм, що роздiлився сам в собi, впаде, якщо ж сатана роздiлився сам в собi, то як встоє царство його?

Не хлiбом одним буде жити людина, але й всяким словом Божим.

Iстинно кажу вам: нiякий пророк не сприймається на своїй Батькiвщинi.

Не здоровi мають потребу в лiкарi, а хворi. Я прийшов призвати не праведникiв, а грiшникiв до покаяння.

Горе вам, багатi! Бо ви вже одержали свою втiху. Горе вам, пересичені нинi! Бо жадтимете. Горе вам, хто смiється нинi! Бо заплачете i заридаєте. Горе вам, коли всi люди будуть говорити про вас похвально! Бо так поступали з лжепророками батьки їх.

Коли нечистий дух вийде з людини, то ходить по безводних мiсцях, шукаючи спокою, i, не знайшовши, каже: повернусь в дiм мiй, звiдки вийшов i, повернувшись, знаходить його пiдметеним, вбраним; тодi йде i бере з собою сiм інших духiв, злiших за себе i зайшовши живуть там, - i буває для людини тої останнє гiрше першого.

Горе вам законники, що ви взяли ключ розумiння; самi ж не зайшли i входячим перешкодили.

Вiддавайте кесареве кесарю, а Боже Богу.

I cказав Йому диявол: Тобi далм владу над всiма царствами i славу їх,

бо вона передана менi i я, кому хочу даю її.

Кому бiльше прощається, той бiльше любе.

Коли хтось сказав Йому: Господи! Я пiду за тобою, куди б ти не пiшов. I він відповів йому: лисицi мають нори, i птахи небеснi - гнiзда; а Син Людський не має де прихилити голову. А iншому сказав: iди за Мною. Той сказав:

Господи! Дозволь менi ранiше пiти i поховати батька мого. Але Iiсус вiдповiв йому: залиш мертвим захороняти своїх мерцiв, а ти йди, благовiствуй царство Боже.

Один законник встав i, спокушаючи його, сказав: Вчителю! Що менi робити, щоб спадкувати життя вiчне? Вiн же вiдповiв йому: в законi що написано? Як читаєш? Вiн сказав у вiдповiдь: Полюби Господа Бога твого всiм серцем твоїм i всiєю душею твоєю i всiєю крiпостю твоєю, i всiм розумiнням твоїм, i ближнього твого, як самого себе. Iicус вiдповiв йому: вiрно ти вiдповiдаєш, так роби, i будеш жити.

Просiть, i дано буде вам; шукайте i знайдете; стукайте i вiдкриють вам,

бо всякий, хто просе, отримає, i хто шукає знаходить, i тому, хто стукає, вiдкриють.

Отже, якщо ви, будучи злi, умiєте справи добрi робити дiтям вашим,тим бiльше Батько Небесний дасть Духу Святого просити у нього.

Всяке царство, що роздiлилось само в собi, опустiє; i дiм, що роздiлився сам в собi, впаде.

Нiхто, запаливши свiчку не ставе її в потайному мiсцi нi пiд сосудом, а на пiдсвiчнику, щоб тi, що заходять, бачили свiтло.

Свiтильник тiла є око; отже, якщо око твоє буде чисте, то i все тiло буде свiтлим; а якщо воно буде погане, то й тiло буде темне. Отже дивись: свiтло, яке в тобi, чи не є пiтьма?

Немає нiчого сокровенного, що не вiдкрилось би, i тайного, чого б не взнали.

Не бiйтесь вбиваючих тiло i потiм не в змозi бiльше нiчого зробити; але скажу вам кого боятись: Бiйтесь того, хто пiсля вбивства може ввергнути в гiєну.

Не пiклуйтесь для душi вашої, що вам їсти, нi для тiла, в що вдягнутись, душа бiльше їжi, а тiло - одежi... Не шукайте, що вам їсти i що пити, i не хвилюйтесь, тому що всього цього шукають люди цього свiту; ваш же Батько знає, в чiм ви маєте потребу; краще слухайте Царство Боже i це все прикладеться вам.

Вiд всякого, кому дано багато, багато i вимагатиметься, i кому багато довiрено, з того бiльше спитають. Вогонь прийшов я звести на землю i як бажав би, щоб вiн уже загорiвся. Хрещенням повинен я хреститись; i як я томлюсь, доки це збудеться! Чи думаєте ви, що я прийшов дати мир землi? Нi, кажу я вам, а роз'єднання; бо вiднинi п'ятеро в одному домi стануть роздiлятись, троє проти двох i двоє проти трьох.

Бо всякий, пiдiймаючий сам себе, принижений буде, а принижуючий себе возвиситься.

Вiрний в малому i в бiльшому вiрний, а невiрний в малому, невiрний i в бiльшому.

Вiд Iоанна: Цей є, про Которого я сказав: за мною йде Муж, який став попереду мене, тому що вiн був ранiше мене.

Всякий, хто п'є воду цю, прагнутиме знову, а хто буде пити воду, яку я дам йому, той не буде бажати навiк, але вода, яку я дам йому, зробиться в ньому джерелом води, що тече в життя вiчне.

Бо хлiб Божий є той, що сходе з небес i дає життя свiту.

Iз книги Екклесiаста.

Всьому свiй час, i час всякiй речi пiд небом: час народжуватись, i час вмирати; час саджати, i час виривати посаджене; час вбивати, i час лiкувати; час руйнувати, i час будувати; час плакати, i час смiятись; час нарiкати, i час танцювать; час розкидати камiння, i час збирати камiння; час обiймати, i час ухилятись вiд обiймiв; час шукать, i час губити; час зберiгать, i час кидати; час роздирати, i час зшивати; час мовчать, i час говорити; час любити, i час ненавидiти; час вiйнi i час миру.

Що користi працюючому вiд того, над чим вiн трудиться? Бачив я цю турботу, що дав Бог синам людським, щоб вони вправлялись в тiм. Все створив Вiн прекрасним в свiй час, i вклав мир в серця їх, хоча людина не в змозі осягнути справи, якi Бог робе вiд початку до кiнця. Пiзнав я, що немає для них нiчого кращого, як веселитись i робити добро в життi своєму. I якщо який чоловiк їсть i п'є, i бачить добро у всякому трудi своїм, то це - дар Божий. Пiзнав я, що все, що робить Бог, перебуває навiки: до того нiчого добавити i вiд того нiчого вiдняти, i Бог робе так, щоб благоговiли перед лицем його. Що було, те i тепер є, i що буде, вже було - i Бог покличе минуле.

Ще бачиив я пiд Сонцем мiсце суду, а там беззаконня; мiсце правди, а там неправда. I сказав я в серцi своїм: "праведного i нечестивого буде судити Бог; тому що час для всякої речi i суд над всякою справою там".

Cказав я в серцi своїм про синiв людських, щоб випробував їх Бог, i щоб вони бачили, що вони самi по собi тварини, тому що участь синiв людських i участь тварин - участь одна: як тi вмирають, так вмирають i цi, i одне дихання у всiх, i немає у людини переваги над твариною, тому що все - суєта! Все йде в одне мiсце: все виникло з праху i все повернеться в прах.

Хто знає: дух синiв людських сходить вгору, чи дух тварин сходить вниз, в землю?

Отже побачив я, що немає нiчого кращого, як насолоджуватись людинi справами cвоїми: тому що це - доля його; бо хто приведе його подивитись на те, що буде пiсля нього?

Iз "Повчання Володимира Мономаха синам".

Дiти мої! Хвалiть Бога! Любiть також людство. Не пiст, не усамiтнення, не монашество врятують вас, а благороднi справи. Не забувайте бiдних: годуйте їх i думайте, що всяке надбання є боже i доручене вам лише на час. Не ховайте багатство в надрах землi: це противно християнству. Будьте батьками сирiт,.. не давайте сильним губити слабих. Не вбивайте нi правого, нi винуватого: життя i душа християнина священнi. Не призивайте просто так iменi бога; давши клятву, не порушуйте її. Не оставляйте хворих; не бiйтесь мертвих, бо всi вмремо. Не майте гординi нi в умi, нi в серцi, а думайте: ми не вiчнi, нинi живi, а завтра в трунi. Бiйтесь всякої брехнi, п'янства та шкiдливих пристрастей, однаково пагубних для тiла i душi.

Шануйте старих людей як батькiв, любiть юних як братiв...Шануйте гостя i iменитого i простого... бо гостi розповсюджують в чужих землях i добру i погану про нас славу. Вiтайте всяку людину, коли йдете мимо. Любiть своїх дружин, але не давайте їм влади над собою. Все добре пiзнавши, ви повиннi пам'ятати, чого не знаєте, тому навчатись. Батько мiй (Ярослав Мудрий), сидячи дома, розмовляв п'ятю мовами, за що поважали нас iноземцi. Лiнь мати порокiв, стережiться її. Людина повинна навчатись завжди: в дорозi, на конi. Вночi вiдпочивайте, але хай не застане вас сонце в постелi.

...Двiчi розбивав я собi голову, пошкоджував руки i ноги, не боячись за життя в юностi i не шкодуючи голови своєї. Але Господь берiг мене. I ви, дiти мої, не бiйтесь смертi, нi битви, нi звiра, а будьте мужами у всякому випадку, надiсланому вiд Бога. Якщо проведiння визначило кому вмерти, то не врятують його нi батько, нi мати, нi брати. Варта божа надiйнiша людської.

Дєтка Порфирiя Iванова:

- живи з бажанням робити людям добро;

- все роби з задоволенням;

- не пий нi вина, нi горiлки; їж якомого менше м'яса;

- один день на тиждень голодай;

- ходи босонiж по снiгу i травi хоча б декiлька хвилин в день;

- зранку i ввечерi обливайся холодною водою;

- побiльше бувай на повiтрi з вiдкритим тiлом.

Карлос Кастанеда: заповiдi магiв майя.

В своєму життi людина має чотири вороги: страх, яснiсть розуму, силу i старiсть. Страх необхiдно подолати; ясностi - протистояти, бо то лише омана; потрiбно усвiдомити, що сила не твоя; а старостi, яка бажає спокою - протистояти.

Беттельгейм Бруно: "Освiчене серце".

(Закони фашистського концентрацiйного табору

ї Вони ж iмперськi, вони ж закони держав - тиранiй.)

Для того, щоб держати людей в покорi, необхiдно перетворити людськi умови життя в бездуховнi i бездумнi умови iснування свiйської тварини. А для цього в усi часи темнi iєрархiї користувались правилами:

- лишити людину iнформацiї з зовнiшнього свiту з тим, щоб вона (людина) не знала i не думала про краще життя; - розповсюджувати iнформацiю про те, що будь-якi змiни приведуть до того, що буде ще гiрше;

- дозволити користуватись iнформацiєю, яка нiчого неварта з точки зору змiн; при цьому повинна домiнувати думка про неможливiсть змiн;

- привити людинi психологiю i поведiнку дитини з акцентом на фізіологічні потреби;

- роздувати "муху до слона" : при всiх перевiряти чистi руки, ставити в куток, зняти штани i т.п.;

- вiдсутнiсть законiв i правил; зведення їх до асоцiацiї з особистiстю: я хазяїн - я закон; я керiвник - ти дурак, можу дозволити, а можу - i нi; хочу пiдтримаю, хочу покараю;

- використовувать в якостi зворотного зв'язку донос;

- впровадити колективну вiдповiдальнiсть, караючи всiх за винного одного;

- впровадити правило "не висовуйся". Хто висунувся - не зносити голови;

- навчити дивитись - i не бачити, слухати - i не чути, поки не дозволять;

- пересварити людей чергами, привiлеями, увагою, нагородами i т.п.;

- знищити вiру у власнi можливостi;

- створити серед рабiв елiту; гiрше чужих катiв бувають лише свої;

- перетворити людей в зомбi, довести виконання наказiв до автоматизму без усвiдомлення їх сутi (показовi в цьому вiдношеннi армiя, полiцiя та iншi державнi iнститути);

- привчити не бачити очевидне; говорити на бiле - чорне, на чорне - бiле;

- привити постiйне почуття страху: постiйне очiкування бiди, болi, кари, смертi i т.п.; погроза повинна бути страшнiша за її виконання;

- знищити ознаки особистостi з пiдгонкою рис людини до рис i ознак елiти суспiльства;

- програмувати свiдомiсть, безперервно прокручуючи одну i ту ж iнформацiю;

Для того, щоб залишитись людиною за будь-яких умов, необхiдно дотримуватись двох правил:

- cтворити для себе область автономної поведiнки, де лише я сам можу приймати рiшення;

- мати в свiдомостi етичну межу, опуститись нижче якої для людини гірше смерті.

Модифiкацiї перелiкованих законiв в радянському i пострадянському

просторi:

- при наявностi зовнiшньої дисциплiни знищити внутрiшню, особисту;

- створити атмосферу бездiяльностi i безвiдповiдальностi пiд дахом кругової колективної поруки;

- створити атмосферу терору: скорочення штатiв, пониження посади, залишити без заохочення i т.п.;

- створити атмосферу невартостi - будеш робити, що скажуть, а не те,що можеш;

- власна творчiсть i дiяльнiсть лише з дозволу;

- вчись, але не для справи вiдокремити знання від дiяльнiсті;

- ввести характеристики i подiбнi їм документи на вiдповiднiсть елiтi;

- заохочувати до спiльних дiй i до адаптацiї: навiщо працювати, коли можна вкрасти, або забрати - крадуть всi;

- створити атмосферу брехнi i подвiйної моралi- закон викривленої реальностi;

- платити не за роботу, а за вiдповiднiсть системi;

- створюй атмосферу секретностi: бери, але щоб нiхто не бачив; роби, але щоб нiхто не знав, що ти робиш;

- нiкому не довiряй, слiдкуй заа всiма, донось на всiх; навколо тебе всi зрадники, негiдники, шпигуни.

Честерфiльд. Пiсьма до сина.

Честолюбство дурня створюється i обмежується прагненням до гарних речей i їжi. Честолюбство розумного - в прагненнi до знань, в правдивостi i благородствi, до якостей, якi не продаються, а отримуються тими, в кого ясна голова i добре серце.

В юностi необхiдно вирiшити три задачi: привити почуття обов'язку, накопичити необхiднi для життя знання, одержати добре виховання.

Для того, щоб пiзнати Людину необхiднi увага, реальнiсть, проникливiсть.

У кожної людини багато пристрастей, але завжди є одна, пануюча, якiй пiдкоренi iншi. Знайди її i не довiряй всьому, що її зачiпає.

Лiнь, неуважнiсть i байдужiсть - недолiки, якi можна пробачити хiба що старим. В молодої людини повинно бути прагнення вирiзнитись i бути першою; вона повинна бути пильною, дiяльною i невтомною в пошуках засобiв, щоб цього досягти.

Презирство людям перенести важче всього i вони дуже неохоче його прощають їм набагато легше забути любу завдану їм шкоду, нiж просто кривду.

Якщо ти бажаєш подобатись людям, будь до них уважний, пам'ятай, що у кожної людини є своє маленьке самолюбство, i своєю увагою ти їм догоджаєш.

Недостатня увага зачiпає його гордiсть i неминуче викликає обурення або, по меншiй мiрi, недоброзичливiсть.

Насолода це риф, об який розбивається бiльшiсть молодих людей...В звичайному змiстi слова життєлюб - всього навсього гуляка, непробудний п'яниця, справжнiй розпусник i вiдчайдушний лихослов... При виборi насолодження користуйся принципом: поклади на одну чашу терезiв всю ту радiсть, яку несуть насолоди нинiшньої години, а на iншу наслiдки, i зроби свiй вибiр.

Роби завжди щось одне i нiколи не вiдкладай на завтра те, щоможеш зробити сьогоднi. Уважнiсть i пильнiсть - вiрнi ознаки людини незаурядної, тодi як поспішність, хвилювання i метушливiсть - характернi риси людини легкої поведiнки i слабкої волі.

Необхiдно всiляко уникати неприємних для оточуючих поз i незграбних жестiв.

Бажати, щоб кожний думав так, як i ти - все рiвно що бажати, щоб кожний був твого зросту i твого складу.

Немає нiчого бiльш злочинного, низького i смiхотворного, як брехня.

Брехня витікає з боягузства, мстивостi, неохайливостi. До останньої вiдноситься брехня розповiдачiв i iсторикiв.

Щирої дружби з першого погляду не буває, буває корислива - бiйся її. Є ще одна рiзновиднiсть "дружби" - змова, частiше у молодих людей на грунтi низьких цiлей: розгулу, п'янства i т.п., яку можна інтерпретувати як змову проти моральностi i людяностi.

Дуже приємний i послужливий спiвбутильник може виявитись дуже непiдходящим i дуже небезпечним другом.

Думка про тебе залежить вiд думки про твоїх друзiв. Скажи менi, хто

твої друзi, i я скажу тобi, хто ти. Вибiр друзiв визначає вибiр товариства.

Приклади всi зусилля до того, щоб спiлкуватися з тими, хто розумнiший i кращий за тебе, що спонукає тебе до самовдосконалення. Спiлкування з людьми бiльш низького рiвня змусить тебе опуститись. Яке товариство, в якому ти знаходишся - такий i ти сам.

Людина здiбна, достойна i гарно вихована скрiзь прокладе собi шлях.

Мiцнi знання введуть його в краще товариство, а манери зроблять його бажаним гостем. Ввiчливiсть i гарнi манери необхiднi для краси iнших якостей. Без них нiякi знання, нiяка досконалiсть не предстають в належному свiтлi. Без них вчений перетворюється в педанта, фiлософ - в цинiка, вiйськовий - в грубу скотину.

Вiрний засiб сподобатись iншим - це вiдноситись до них так, як бажав би ти, щоб вони вiдносились до тебе. Завжди дотримуйся тону пануючого в товариствi, в яке ти попав. Не говори про себе - це втомлює, навіває нудьгу. Не виставляй напоказ свої достоїнства - якщо вони дійсні- про них узнають i так. Пам'ятай, що в кожнiй компанiї є свої звички i нахили; i те, що якнаайкраще пiдходить до однiєї, може бути цiлком непристойним в iншiй. Те, що розважає одну компанiю, може виявитись безглуздим i образливим в iншiй.

В вiдношеннях з людьми, до яких вiдчуваєш прихильнiсть, постарайся розпiзнати їх найбiльше достоїнство i найбiльшу слабкiсть. Вiддай належне першому i похвали те, що є їх слабкiстю (особливо, якщо вони не впевненi в якійсь якостi). Предметом гонористостi є те, про що людина любе бiльше всього говорити. У жiнок це краса - нiякi лестощi тут не виглядатимуть грубо, а якщо жiнка красива - то розум, якщо вона негарна й дурна, то потрібно похвалити щось невловимо особливе... Чоловiк бажає, щоб його сприймали розумнiшим, нiж вiн є насправдi, а жiнка - щоб її вважали красивiшою.

Непогано запримiтити невеликi звички, пристрастi, антипатiї i смаки людей i постаратися потакати їм. Увага до таких дрiбниць викликає прихильність людей до тебе i iнодi має значення бiльше, нiж значнi речi.

Знання - це впевненiсть i притулок в похилому вiцi, але оволодівають ними в молодостi. Чим бiльше знає людина - тим вона вiльнiша.

Немає людини, яка б була чудова у всiх вiдношеннях, i навряд чи можна знайти таку, яка була б зовсiм нi на що не здатна.

Повне володiння собою, терпiння, тактовнiсть, гнучкiсть, проникливiсть, спокiй, умiння здаватись вiдвертим i при цьому не видати своїх думок - це якiсть полiтичного i громадського дiяча.

Кожному достоїнству i кожнiй добрiй якостi людини протистоїть який-небудь недолiк або який-небудь порок; розвинувшись черезмiрно щедрiсть стає марнотратством, бережливiсть - скупiстю, хоробрiсть - безрозсудством, обережнiсть - боязливістю i т.п. I якщо добрi чесноти прекраснi, то порок вiдворотний. Особливо важливе почуття мiри в мiркуваннях. Чим бiльше ти знаєш, тим скромнішим тобi необхiдно бути.

Приємна зовнiшнiсть, вишуканiсть руху, вмiння зi смаком одягатись, мелодiйний голос, вiдкритий, привiтний вираз обличчя - якостi, що прихиляють до себе, на вiдмiну вiд незграбностi, неохайностi, невмiння поводити себе в суспiльствi, поганої розмови i т.п. Особливо необхiдно звертати увагу на смiх, який часто буває проявом невихованостi i обмеженого розуму. За сміх приємнiша посмiшка. Мова (як і сміх) повинна бути (як i смiх) приємною для слуху.

Люди частiше слiдують голосу Серця, нiж розуму. Шлях до серця лежить через почуття; зумiй сподобатись вухам i очам, i половина справи зроблена.

Перше вiдчуття (зовнiшнiсть i мова) найбiльш важливе i рiдко переоцiнюється.

Вмiння говорити, благородна осанка i умiння впливати на iнших - тi якостi, якi просто необхiднi, особливо для оцiнки чоловiка жiнками, якi створюють бiльшу частину репутацiї.

Є двi рiзновидностi розуму: лiнивi i легковажнi. Першi не дають можливостi досягнення мети, другi роблять людину смiшною. Для людини ж настирливої i працелюбної всяку цiль можна досягнути, для неї немає нічого неможливого.

Жiнки - це дорослi дiти; нерiдко пiдкоряючись бiльше емоцiям, нiж розсудку i здоровому глузду. Якщо думка самої жiнки про її якостi применшується - це викликає гнiв, що заперечує всяку логiку, якщо ж вони завищенi через улесливiсть i комплiменти - це дуже прихиляє їх до вас.

Вони надзвичайно гордяться серйознiстю справи, але рiдко вмiють робити її добре, люблять встромити нiс не в свої справи, чим нерiдко приносять шкоду. Жiнки з подякою сприймають будь-яку помсту. Вони карбують репутацію в суспiльствi i пускають її в обiг.

В великому натовпi люди збуджують один одного. I якщо лiдери не знайдуть вихiд накопиченому збудженню, натовп знайде його сам.

Через лiнощi розуму до аналiзу i витвору власної думки люди нерiдко повторюють те, що чують вiд iнших, а потiм вперто стоять на цьому, бо сказали так самi.

Вчиняй з iншими так, як ти бажав би, щоб вчинили з тобою. Інші вчинки неправомiрнi, несправедливi i злочиннi.

Невимушенiсть, витонченiсть, приємне обходження i чудова зовнішність невiдпорно дiють на жiнок.

Iдеал людини - це невимушене вiдкрите обличчя i стислi, стриманi думки. Не перказуй i не слухай плiтки. Плiтки це свого роду злодiйство: того, хто покриває крадене мають за такого ж негiдника, як i злодiя.

Людину зустрiчай як хвору, якщо вона приїхала з району епiдемiї, хоча вона й здорова.

Лайка з вуст нерозумної i поганої людини звучить похвалою для розумних i благородних людей.

Стиль мови має таке ж значення, як i зовнiшнiсть. I якщо поетами народжуються, то оратором людина робить себе сама.

Нiколи не роби висновкiв про людину лише за словами iнших.

Для чоловiка бути правдивим те ж саме, що для жiнки бути невинною.

Найцiннiше, що є у Людини - це її добре iм'я.

Швидкiсть - це душа справи, а для того, щоб все вирiшувалось якомога

швидше, необхiдно вiдпрацювати систему для всього, чим доводиться займатись, i неухильно її дотримуватись. Навiть в читаннi книг необхiднi послідовність i цiлеспрямованнiсть.

Щоб зберегти i не прогавити найбiльш цiнне з прочитаного, заведи зошита i занотовуй все, що може тобi стати в нагодi в майбутньому.

Людина стає особистiстю тодi, коли на все має власнi мiркування, а не слiпо користується чужими.

Люди ненавидять тих, хто дає їм вiдчути власну неповноцiннiсть.

В здоровому тiлi - здоровий дух. Хвороби накладають свiй вiдбиток на психіку, рiшення i вчинки людини.

Розумна людина може поспiшати, але вона нiколи нiчого не робе поспiхом, вона знає, що все, що робиться поспiхом, неминуче робиться погано. Дрiбнi люди можуть поспiшати, коли справа, за яку вони взялись, виявилась їм не пiд силу.

Бережи i покращуй здоров'я; пам'ятай, що без нього всi радощi життя - нiщо.

Година в молодостi коштує доби в похилому вiцi, якщо вона прожита з користю.

Забобони - це нашi коханки. Розум - в кращому випадку - дружина: ми його часто чуємо, але рiдко замислюємось над тим, про що вiн говорить.

Нiщо так не улещує людей i не прихиляє їх до привiтностi i гостинностi, як сприйняття їх звичаїв i звичок.

Неуважнiсть до спiврозмовника - вiрна ознака людини дрiбної, легковажної, пустої i невихованої.

Читай краще менше, але краще те, що веде до визначеної мети, або має до неї пряме вiдношення.

Для джентльмена i талановитої людини є лише два варiанти дiї: або бути зi своїми ворогами пiдкреслено ввiчливим, або збити їх з нiг.

Молодi люди звичайно впевненi, що вони цiлком розумнi; як п'янi бувають впевненi, що вони достатньо тверезi.

Пристрасть без досвiду загрозлива; досвiд без пристрастi безпомiчний i в'ялий. Союз того i iншого є досконалiсть.

Досвiд i аналiз життя по книгах вiдрiзняються так само, як жива квiтка вiд свого зображення.

Мистецтво подобатись - це по сутi справи мистецтво пiднестись, вирiзнитись, створити собi iм'я i добитись успiху.

Державнi дiячi i красивi жiнки не вiдчувають як старiють, стаючи предметом насмiшок i презирства.

Гулящий образ життя - рiзновиднiсть самогубства. Духовна суть гине, тваринне продовжує жити. Справи не заважають втiхам, а їх гармонiя лише пiдсилює одне одного.

Як в дружбi, так i в ворожнечi, необхiдно окреслити межi довірливості i неприйняття, щоб перша не стала загрозливою, а друга - непримиренною.

Особиста вiдданiсть цiниться вище суспiльних заслуг i сильнiше винагороджується.

Хитрiсть i вiроломство нерiдко є єдиною зброєю обмежених жiнок.

Лiхтенберг.Афоризми.

Пригноблюють лише той народ, який дозволяє себе пригноблювати.

Кожний народ має владу, якої заслуговує.

Людство розподiляється на три класи:

- не молись i не трудись (каста влади);

- молись i не трудись (пiдлабузники, пройдисвiти, духовенство);

- молись i трудись (трудовий люд).

Я вiддав би багато, щоб узнати, для кого власне були здiйсненi подвиги, про якi офiцiйно кажуть, що вони здiйсненi "на благо батькiвщини"?

Майбутнє повинно бути закладене в сучасностi. Це зветься планом.

Вченiсть також може родити листя, не даючи плодiв.

Люди, що занадто вникають в тонкощi, рiдко бувають великими людьми, а їх дослiдження в бiльшостi настiльки ж безкориснi, наскiльки й тонкi.

Небезпечно бути правим в тому, в чому неправi великi свiту цього. (Вольтер)

Вчимось не для життя, а для школи.

Наш розум занапащають звички.

Хто не розумiє нiчого крiм свого роздiлу знань, той i його розумiє недостатньо.

Просто неймовiрно, як сильно можуть нашкодити правила, лише тiльки наведено в усьому занадто суворий порядок.

Невже це такий рiдкий випадок, коли фiлософiя не дає можливостi пофiлософствувати.

Щоб побачити нове, його необхiдно спочатку винайти. Для того, щоб блукати по лабiринту, його спочатку необхiдно побудувати.

Шукай в малому велике, а в великому - мале.

Те, що здається дивним, рiдко залишається без пояснення. Навпаки, нез'ясоване з часом вже не здається дивовижним i, можливо, нiколи таким i не було.

Якщо природа - вчитель, то ми - школярi, якi бiльше слухають розмови товаришiв, нiж вчителя.

I невiгластво буває iнодi корисним.

Виховання - це друге народження.

Найзначнiшi подiї в свiтi не робляться, а вiдбуваються.

Перший крок мудростi - нападати на все, останнiй - все зносити.

Дух протирiччя приносить бiльше користi, нiж дух єдностi.

Для невинностi монахинь важливiший не стiльки обiт, скiльки грати на вiкнах.

Католики колись спалювали євреїв, поклоняючись богоматерi.

Невгамовне честолюбство i недовiрливiсть завжди йдуть поряд.

У кожної людини є своя моральна "зворотна сторона", прикрита штанами благопристойностi.

Люди роблять все з особистої зацiкавленостi. I якщо говорять, що вiн живе для iнших, то лише тому, що особисте спiвпадає з суспiльним.

Характер людини проявляється в снах сильнiше, нiж в життi.

Всяка благопристойнiсть штучна. Сама безпартiйнiсть партiйна.

Безталаннi мрiйники - небезпечнi люди.

Велику людину може оцiнити лише велика. В результатi натовпом керують найчастiше тi, кого може оцiнити натовп.

Найгарнiшi i найздоровiшi люди - це тi, яких нiщо не дратує.

Чесна людина i шахрай просто плутають поняття "моє" i "твоє".

Один сприймає перше за останнє, а другий - друге за перше.

Шкiльний вчитель i професор вирощують не особистостi, а виключно види.

Про людей слiд судити не по їх поглядах, а по тому, що роблять з них самих їх погляди.

Люди, яким завжди нiколи, звичайно нiчого не роблять.

Старикам дають на допомогу молодих. В багатьох випадках було б краще навпаки.

Те, що звичайно називають глибокими знаннями, в бiльшостi не що iнше, як самоаналiз, зворотнє вiддзеркалення власних слабкостей.

Гарний тон знаходиться октавою нижче.

Навiть дотепи здатнi iржавiти.

Мiрилом прекрасного i вiрного є природа.

Добра книга впливає таким чином на людей: дурнi стають ще дурнiшими, розумнi - розумнiшими, а дев'яносто вiдсоткiв нi в чому не змiнюються.

Несподiвана дотепна думка своєю появою бiльш нiж на половину завдячує

дурню, в якого вона вцiлила.

Найстрокатiшi птахи спiвають гiрше за всiх.

Багато людей читають для того, щоб мати право не думати.

Хто мiг би наслiдувати як найкраще, наслiдувати не стане.

Людину краще умовити, нiж переконати, оскiльки для останнього вона повинна бути освiченою i самостiйною в мiркуваннях.
Рiзне

Успiх залежить не лише вiд того, що ми робимо, але й вiд того, чого

не робимо. /В.Плетт/.

Людина звикає i до неподобства, i до краси коханої жiнки. /Езоп/.

В життi кожний "вовк" є вiвцею для "вовка" iншого рiвня. /"Вовки i вiвцi" Островського/.

Всяка iстина проходить в людському розумi три стадiї: спочатку - яка нiсенiтниця! Потiм - в цьому щось є! Нарештi - хто ж цього не знає!

Головна задача в людських вiдношеннях - звернути увагу, слiдуюча - утримати її.

Свiт ламає кожного, й багато хто потiм мiцнiший на зломi. /Хемiнгуей/.

Хто йде слiдом - нiколи не буде першим. /Мiкеланджело/.

Краще бути першим на селi, нiж другим в мiстi. /Цезарь/.

Про людину, як i про суспiльство взагалi, слiд судити по її вiдношенню до дiтей.

Людина не переносить, коли їй говорять про три речi: про те, що в неї поганий смак, що вона погано вiдноситься до людей, що вона невмiє думати. /Р.Уейл/.

Людськi бажання в цiлому пов'язанi з професiєю.

Не краще було б людям, якби всi їх бажання звершувались. /Гераклiт/.

Хто нiкуди не пливе, для того не буває попутнього вiтру.

Ви мало, або нiчого не виграєте, якщо будете розумнiшим або більш освiченим, нiж суспiльство, в якому ви знаходитесь. /Ньютон/.

Якщо ти гарно закрив вiвчарню, це ще не значить, що там ти не зачинив i вовка.

Благо не в тiм, щоб мати грошi, а в тiм, щоб мати владу над тими, в кого вони є. /Курiй/.

Не думай, що ти закiнчив справу, якщо необхiдно ще що-небудь доробляти. /Цезар/.

Хай пiднiме людина себе сама,

Хай не принизить вона сама себе,

Бо лише вона одна собi друг,

I немає бiльшого ворога їй,

Нiж вона сама собi. /З Махабхарати/.

Морально-етичний кодекс Людини в III-му тисячолітті.

Заповіді Ісуса Христа і пророків Людства.

Все у Всесвіті має своє призначення, свій шлях і свою долю. Не існує території і простору, не зайнятих іншими; То ж не маємо права ні вмішуватись, ні приймати рішення за інших, ні судити їх, не знаючи їх.

Але не маємо права і сидіти осторонь. І спостерігати здалеку. Коли інші в нерозумінні своєму і в алчності низькій своїй руйнують наш загальний дім і душі людські. На загрозу меча - мечем відповідають.

Завжди і всюди маємо визначити закони Всесвіту і слідувати принципам його будови і розвитку; Не принижуючи себе і поважаючи всіх в ієрархії Земній і Небесній з любов’ю і надією. Але завжди і у всякій справі залишаючись Людьми - дітьми Божими.

Пам’ятаймо, що кожен крок Людства - це ще один крок в Задумі Божому.

Життя наше нам дароване Богом не для того, щоб ми його проспали, чи пробайдикували; і не для того, щоб після нас залишалась гора сміття і море помиїв, а щоб прожили кожний день і кожний час. Бо все в житті нашому для чогось та призначено. Кожного дня маємо звітувати перед Богом про бодай невеликі, але добрі справи свої. Про досягнення в пізнанні Всесвіту, в поглиблені розуму і в піднесенні душі. Людина має навчатись завжди і всюди, все життя. Маємо пам’ятати в усіх справах і поступках наших, що не душа повинна обслуговувати тіло, а тіло душу.

Людина - сіль Землі. Якщо ж сіль стане прісною, то на що вона придатна? Хіба щоб викинули її геть, щоб топтали люди. Не може бути людина ні холодною, ні гарячою, якщо вона не слугує добрим справам. То нехай не втішає себе, що не робить злого, бо слугує ворогам своїм. Хто не протистоїть злу, той допомагає йому.

Не має нічого важливого в житті Людини за продовження Роду свого, за відтворення живого Всесвіту. То ж самими святими і непорушними в житті нашому мають бути сім’я, родина, ненька! І не існує більш високого слова ніж Мати-Берегиня, Мама, яка за Божим благословенням дарує нам життя! Любов дана Людині для продовження Роду. Життя і в ім’я життя, а не для задоволення низьких інстинктів, бо то не любов, а проституція душі і тіла. То ж те, що Бог поєднав, ніхто нехай не роз’єднає. В сім’ї не існує я, а лише ми. І наше майбутнє - діти. Хто не розуміє цього не має права ні на людське кохання, ні на своє майбутнє.

Ми всі різні, але ми діти одного Батька - Бога. Не роботи - а сини Божі. І батько наш очікує від нас не беззастережної покори і не безумовного виконання призначеного, а синівської любові, поваги і співтворчості. Щоб діти його були достойними свого високого звання і призначення.

Доля наша - робити благородні справи, бо все що маємо і що дано нам - те дано на час і не для того, щоб його тримали під замком, чи розпорошували по вітру, а для добрих справ. Бо любимо людей за добро, яке їм робимо, і ненавидимо за зло, що їм спричиняємо. Пам’ятаймо, що людина - Світло Світу і що всі її набутки для служіння Людства і Богу. То ж не збирайте скарби на Землі, де міль поїдає і іржа точить, і де злодії підкопують і крадуть. Бо на небі потрібні не цінності тіла, а скарби розуму і духу.

З добрими помислами ідуть першими на зустріч з іншими, першими протягніть руку і першими привітайте зустрічного. Першими зробіть добру послугу, не чекаючи у відповідь більшої. І не відповідайте на зло з боку інших. Бо не відають, що роблять. Коли гавкає, чи кусає вас пес, то хіба гавкаєте ви у відповідь і кусаєте його? Пам’ятайте, що лихослів’я, жорстокість і злість - це прояви низької тваринної суті. Прийміть міри захисту. І, не зважаючи ні на що продовжуйте свій людський, Богом указаний шлях.

Не довіряйте слову, бо і Сини Божі і Сатана говорять одні й ті ж слова. Кличуть до одних і тих же добрих справ, але наслідки цих слів різні. То ж не на словах, а по справах їх пізнайте їх.

Просить і дано буде Вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відкриють Вам. Бо хто в серці має своєму, тому і дано буде. Але пам’ятайте, що серце наше там, де багатство наше. І якою душею, яким почуттям живемо - такі й ми самі. І не має нічого прихованого, що не відкрилось очі і тайного, чого б не взнали. І якою мірою ви міряєте, вимерено буде і Вам.

Пам’ятаймо, що не хлібом єдиним живе Людина. а й всяким Словом і Духом Божим. Бо чим інакше вирізнити Людину від тварини? То ж нехай в кожній справі вашій і в кожному вчинку вашому будуть Глибина Серця і Височінь Небесна. Бо маємо Бога в серці своїм. І жити маємо по заповітах Божих:

- не вбивай, не руйнуй, не осквернюй, не зашкодь, будь милостивий;

- не слідуй своєму его, не лицемір, не виставляй добро на показ, не лжесвідчи;

- не суди не знаючи і не розуміючи, щоб і сам не підсуден був;

- всяку роботу Божу, призначену тобі, виконуй з задоволенням, творчо, з любов’ю;

- не принижуй ні себе, ні інших; завжди пам’ятай, що ти людина;

- не принось неправдивої клятви, але виконуй перед Господом клятви твої;

- в усякій справі і в думках своїх завжди май почуття міри і межі;

- шануй батька і матір, виховуй дітьми Божими дітей своїх;

- відносися до інших так, як бажав би, щоб відносились до тебе;

- люби всією душею і всім серцем своїм Бога, що дарував тобі життя, і радість бути, жити, любити, творити, сподіватись.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка