Електронною поштоюДата конвертації04.11.2016
Розмір1.12 Mb.
ТипТипова навчальна програма
ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ

Ректорам вищих навчальних закладів МНС України

Начальнику Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту
Про запровадження Типової

навчальної програми проведення

табірного збору з курсантами першого

курсу вищих навчальних закладів МНС України


З урахуванням пропозицій робочої групи Управління освіти і науки (за результатами перевірки галузевих вищих навчальних закладів) та з метою удосконалення організації навчально-виховного процесу надсилаю для використання у подальшій роботі затверджену Типову навчальну програму проведення табірного збору з курсантами першого курсу вищих навчальних закладів МНС України.

З повагою

Начальник Управління

освіти і науки


полковник внутрішньої служби О.П. Євсюков

259/30


06 листопада 2006 року

Євсюков О.П.

247-30-70

ЗАТВЕРДЖУЮ


Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

А.П. Медвідь


06 листопада 2006 року


ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

проведення табірного збору з курсантами першого курсу

вищих навчальних закладів МНС України

Курс навчання при проведенні табірного збору передбачає вивчення основних положень законів України „Про правові засади цивільного захисту”, „Про аварійно-рятувальні служби”, „Про охорону праці”, „Про пожежну безпеку”, „Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, вимог чинних статутів, основ стройової, вогневої і тактичної підготовки, техніки безпеки, радіаційного, хімічного та біологічного захисту, основ медико-санітарних знань та особистої гігієни.Метою навчання є:

формування у курсантів навичок виконання прийомів, дій і нормативів зі спеціальної, військової, загальної фізичної підготовки, надання першої медичної допомоги під час нещасних випадків, отримання травм в умовах екстремальних фізичних та психологічних навантажень;

ознайомлення курсантів з майбутньою професією та нормативними документами, які регламентують діяльність підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Основними формами проведення занять є лекції, практичні заняття та самостійна робота курсантів.

При виконанні практичних занять використовуються технічні засоби навчання, тренажери та навчальні полігони.

Заняття зі стройової та фізичної підготовки проводяться викладачами та командирами підрозділів як за рахунок планових занять, так і за рахунок часу, відведеного на самостійну підготовку.

Орієнтовний навчальний план


з/п


Найменування навчальних дисциплін

та темКількість навчальних годин

2 тижня

аудиторних

самостійна

робота


1.

Спеціальна та загальновійськова підготовка

44

10

1.1.

Статут внутрішньої служби, Статут гарнізонної та вартової служби, стройовий Статут Збройних Сил України. Дисциплінарний Статут МВС України

10


2

1.2.
Стройова підготовка

12

2

1.3.

Психологічна підготовка

10

2

1.4.

Гуманітарна підготовка

8

2

1.5.

Радіаційний, хімічний та біологічний захист

6

2

2.

Загальна та спеціальна фізична підготовка

20

6

3.

Нормативно-правова база цивільного захисту

2

1

4.

Медична підготовка

4

1

Всього годин:

72

181. Спеціальна та загальновійськова підготовка
Тема 1.1. Статут внутрішньої служби, Статут гарнізонної та вартової служби, Стройовий Статут Збройних Сил України. Дисциплінарний Статут МВС України.

Навчальні та виховні завдання:


 • ознайомити з дисциплінарними вимогами, правами та обов’язками курсантів;

 • навчити правилам військової ввічливості, поведінки та дій при виконанні наказів;

 • виховувати почуття відповідальності за дотримання законів України, статутів Збройних Сил України та МВС України.

В результаті вивчення теми курсанти повинні:

Знати:

 • основні вимоги Статуту внутрішньої служби, Статуту гарнізонної та вартової служби, стройового Статуту Збройних Сил України і Дисциплінарного Статуту МВС України;

 • форми і методи роботи командира підрозділу щодо підтримки внутрішнього порядку та дисципліни.

Вміти:

 • застосовувати на службі і у повсякденному житті вимоги статутів;

 • точно виконувати та правильно застосовувати положення військових статутів при несенні служби;

 • неухильно дотримуватися вимог статутів, розвивати свідоме відношення до виконання своїх службових обов’язків;

 • підтримувати високу дисципліну, основану на свідомому розумінні її впливу на готовність до виконання підрозділами МНС України дій за призначенням.

Бути ознайомленими:

 • з організацією вартової та внутрішньої служби.


Тема 1.2. Стройова підготовка

Навчальні та виховні завдання:

 • надати знання та вміння правильно виконувати прийоми при шикуванні і в строю, індивідуальні стройові прийоми та вправи;

 • формувати особистісні якості: дисциплінованість, підтягнутість, охайність, уважність, почуття відповідальності.

В результаті вивчення теми курсанти повинні:

Знати:

 • форми і методи роботи командира підрозділу щодо стройової підготовки підрозділу.

Вміти:

 • виконувати прийоми одиночної стройової підготовки, діяти в складі відділення і взводу;

 • виконувати вимоги перед шикуванням і в строю;

 • дотримуватись правил носіння військової форми одягу.

Бути ознайомленими:

 • з положеннями стройового статуту щодо виконання обов’язків молодших командирів.


Тема 1.3. Психологічна підготовка

Навчальні та виховні завдання:

 • ознайомити з методами і формами роботи практичних психологів;

 • навчити особливостям впливу на людину надзвичайних ситуацій та поведінки людей в надзвичайних ситуаціях;

 • навчити курсантів адаптації до умов навчальної та службової діяльності.

В результаті вивчення теми курсанти повинні:

Знати:

Вміти:

 • адаптуватися в новому колективі;

 • стійко переносити психологічні навантаження в екстремальних умовах.

Бути ознайомленими:

 • з новітніми методами і формами роботи практичних психологів.


Тема 1.4. Гуманітарна підготовка

Навчальні та виховні завдання:

 • підвищення загального рівня гуманітарних знань курсантів;

 • ознайомлення особового складу з історією розвитку навчального закладу та традиціями колективу;

 • формування первинних знань щодо культури поведінки курсанта.

В результаті вивчення теми курсанти повинні:

Знати:

 • основні положення Концепції соціального і гуманітарного розвитку МНС України;

 • первинні вимоги до курсанта в сфері службового етикету та культури поведінки.

Вміти:

 • орієнтуватись у питання діяльності МНС України з соціального і гуманітарного розвитку;

 • здійснювати елементарний самоконтроль у сфері етично-нормативної поведінки.

Бути ознайомленими:

 • з основними поняттями щодо культури, естетики, етики та естетики;

 • із загальною спрямованістю гуманітарних дисциплін в межах навчального процесу.


Тема 1.5. Радіаційний, хімічний та біологічний захист

Навчальні та виховні завдання:

 • ознайомити з основними факторами зброї масового ураження;

 • надати основи знань про способи і засоби індивідуального захисту від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження;

 • навчити практичному застосуванню засобів індивідуального захисту.

В результаті вивчення теми курсанти повинні:

Знати:

 • загальні бойові якості, уражаючи чинники зброї масового ураження та засоби захисту від них;

 • основи організації роботи із захисту особового складу підрозділів від радіаційних та хімічно-небезпечних речовин.

Вміти:

 • користуватися табельними засобами індивідуального та колективного захисту;

 • діяти в умовах зараження радіоактивними, отруйними та небезпечними хімічними речовинами.

Бути ознайомленими:

 • з засобами індивідуального захисту та приладами радіаційної та хімічної розвідки.

Література
 1. Владимиров В.А. Сильнодействующие ядовитые вещества и защита от них. - М., 1989. - 176 с.

 2. Емельянов Б. П. Отравляюшие вещества. - М.: Воениздат, 1990. - 271 с.

 3. Гробовой І.Д. і ін. Запалювальна зброя і захист від неї. - М.: Воєніздат, 1983.

 4. Мясников В.В. Захист від зброї масового ураження - М.: Воєніздат, 1989

 5. Франчук В.С. Цивільна оборона. - Львів, 2001. - 332 с.

 6. Статут внутрішньої служби Збройних Сил України. - Київ.: Воєнне видавництво України, 2005.

 7. Статут гарнізонної і вартової служб Збройних Сил України. - Київ. Воєнне видавництво України, 2005.


2. Загальна та спеціальна фізична підготовка
Навчальна та виховні завдання:

 • розвивати у курсантів фізичну силу, загальну витривалість та стійкість до перевантажень;

 • виховувати сміливість, наполегливість, витримку, психологічну стійкість та інші морально-вольові якості, які необхідні співробітникам МНС під час виконання дій за призначенням.

В результаті вивчення дисципліни курсанти повинні:

Знати:

 • особливості організації фізичної підготовки і спортивно-масової роботи у підрозділах МНС України;

 • принципи здорового образу життя;

 • керівні документи МНС України, що регламентують вимоги до проведення спеціальної фізичної підготовки;

 • комплекси вільних гімнастичних вправ № 1, 2, 3;

 • варіанти ранкової фізичної зарядки.

Вміти:

 • впевнено і кваліфіковано використовувати одержані рухові навички у різних видах фізичної підготовки;

 • здійснювати самоконтроль за станом здоров’я;

 • підтримувати загальну і спеціальну працездатність під час навчання;

 • підвищувати свою фізичну підготовленість;

 • дотримуватись особистої гігієни, раціонального режиму навчання, відпочинку, харчування, брати активну участь у фізкультурно-масових, оздоровчих та спортивних заходах.

Мати уявлення:

 • про вправи № 1 - човниковий біг (10 х 10 метрів), № 2 - біг на 100 м, № 4 - біг на 1000 м, № 5 - біг на 3000 м та 5000 м, № 9 - підтягування на перекладені, № 10 - підйом переворотом, № 11 - згинання та розгинання рук в упорі лежачи, № 12 - комплексна силова вправа, № 13 - згинання та розгинання рук в упорі на брусах з розмахуванням, № 14 - кут в упорі на брусах, №26 - підйом по канату.

Література
 1. Апакідзе В.В. Стройова підготовка. - М.: Воєніздат, 1988.

 2. Стройовий статут Збройних Сил України. - Київ.: Воєнне видавництво України, 2005.3. Нормативно-правова база цивільного захисту
Навчальні та виховні завдання:

 • надати курсантам, з урахуванням професійного спрямування та освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки фахівців, початкові знання про особливості майбутньої професії;

 • сформувати уявлення про вміння, навички та дії, необхідні майбутнім фахівцям МНС при виконанні службових обов’язків.

В результаті вивчення дисципліни курсанти повинні:

Знати:

 • основні положення законів України „Про правові засади цивільного захисту”, „Про аварійно-рятувальні служби”, „Про охорону праці”, „Про пожежну безпеку”, „Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. №629 "Про затвердження Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту".

Вміти:

 • працювати з службовими документами, що регламентують діяльність оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Мати уявлення:

- про вміння, навички та дії, які необхідні майбутнім фахівцям МНС при виконанні службових обов’язків (залежно від напряму підготовки та майбутньої спеціальності).

Література


 1. Закон України „Про аварійно-рятувальні служби”.

 2. Закон України „Про загальний військовий обов’язок і військову службу”.

 3. Закон України „Про охорону праці”.

 4. Закон України „Про пожежну безпеку”.

 5. Закон України „Про правові засади цивільного захисту”.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. №629 "Про затвердження Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту".


4. Медична підготовка
Навчальні та виховні завдання:

 • надати основи медико-санітарних знань та правил особистої гігієни;

 • навчити надавати першу медичну допомогу особам, які отримали травми та інші ураження організму.

В результаті вивчення дисципліни курсанти повинні:

Знати:

 • основи організації і надання першої медичної допомоги;

 • основи надання першої медичної допомоги у різних кліматичних і природних умовах.

Вміти:

 • надавати першу медичну допомогу при отриманні різних травм;

 • надавати першу медичну допомогу при ураженнях організму.

Мати уявлення:

 • про ушкодження, що загрожують життю постраждалого (хворого) та необхідні дії при терміновій медичній допомозі.

Література
 1. Дубицький А.Ю., Семенов І.О., Чепкій Л.П. Медицина катастроф. - Київ.: "Здоров'я", 1993 р.

 2. Латюшников Л.П. Организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных ситуациях. - М.,1991.

 3. Мешков В.В. Организация экстренной медицинской помощи населению при катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях. - М.,1992.

 4. Рябочкин В.М., Камчаш Р.А. Служба экстренной медицинской помощи в условиях большого города - М., 1991.Начальник Науково-методичного центру

навчальних закладів МНС України Ю.В. Уваров

ПОГОДЖЕНО:Начальник Управління

освіти і науки


полковник внутрішньої служби О.П. Євсюков
Каталог: nmc
nmc -> З а к о н у к р а ї н и про професійно-технічну освіту
nmc -> Наказ №455 Про затвердження Тимчасової настанови з організації професійної підготовки працівників органів управління та підрозділів мнс україни
nmc -> Закон україни про охорону дитинства Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
nmc -> Положення про порядок організації та проведення підготовки, перепідготовки І підвищення кваліфікації фахівців апарату, керівників підпорядкованих державних підприємств
nmc -> Про завершення розробки галузевих стандартів вищої освіти
nmc -> Наказ №444 Про затвердження Настанови з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту
nmc -> Наказ №461 Про затвердження Положення про організацію та проведення практичної підготовки курсантів, студентів (слухачів) вищих навчальних закладів мнс україни
nmc -> Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра Кабінет Міністрів Українипостановля є
nmc -> Про затвердження Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів з метою приведення нормативної бази у відповідність до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 )


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка