Експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки з додержанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпекиДата конвертації01.05.2021
Розмір78.5 Kb.

ПЕРЕЛІК

документів*, що надаються для проведення експертизи з метою визначення спроможності суб'єкта господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки з додержанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Увага!

*копії документів на експертизу повинні надаватися в папці-реєстраторі (накопичувачі);

*документи, які подаються на експертизу (їх копії) повинні бути завірені підписом керівника та печаткою підприємства.


№ п/п

Найменування документу

Примітка

наявністьЗаява.

Наказ керівника підприємства про створення комісії з надання необхідної інформації щодо обстеження підприємства на спроможність виконання робіт підвищеної небезпеки.

Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності;

Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

Дозвіл на виконання робіт та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки (при продовженні дозволу).

Статут підприємства.

Ліцензії згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Документи, які підтверджують право власності на приміщення, обладнання або договір оренди.

Пояснювальна записка щодо діяльності підприємства до заявлених видів робіт підвищеної небезпеки.

Відомості про структуру підприємства (перелік служб).

Перелік робіт підвищеної небезпеки, затверджений наказом керівника.

Список посадових осіб та працівників, які задіяні на роботах підвищеної небезпеки;

Протоколи та посвідчення, що підтверджують навченість керівників та посадових осіб з нормативно-правових актів з охорони праці.

- При створенні на підприємстві комісії з перевірки знань з охорони праці у своїх працівників члени комісії (не менше трьох осіб) повинні пройти навчання та перевірку знань з охорони праці у навчальному закладі, який має відповідну ліцензію, за участю представників Держгірпромнагляду терміном на три роки. Створення комісії затверджується наказом по підприємству. Наказом по підприємству призначається інженер з охорони праці або посадова особа, яка виконує функції служби охорони праці за сумісництвом (при кількості працюючих менше 50 осіб).

Протоколи та посвідчення, що підтверджують навченість посадових осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки з відповідних Правил.

- Посадові особи підприємства, в залежності від виду робіт підвищеної небезпеки, які виконує підприємство, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці терміном на три роки, зокрема це стосується осіб відповідальних за: виконання робіт на висоті; безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами; за технічний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, котлів, підіймальних споруд, газове господарство тощо.

- Особи, відповідальні за електрогосподарство, проходять навчання, перевірку знань та підтвердження групи з електробезпеки щорічно (працівники, які безпосередньо організовують та проводять роботи з оперативного обслуговування діючих електроустановок чи виконують у них налагоджувальні, електромонтажні, ремонтні, профілактичні випробування або експлуатують електроустановки у вибухонебезпечних, пожежонебезпечних зонах), та один раз на три роки (адміністративно-технічні працівники, які не належать до першої групи та працівники служби з охорони праці). Така перевірка проходить за участю представників Держенергонагляду та Держгірпромнагляду.

- Призначення вказаних вище відповідальних осіб затверджується відповідними наказами керівника підприємства.


Протоколи та посвідчення, що підтверджують професійне навчання з відповідних спеціальностей робітників, які виконують роботи підвищеної небезпеки

- Робітники, які виконують роботи підвищеної небезпеки повинні пройти професійне навчання та перевірку знань зі своїх спеціальностей та отримати відповідний розряд. Таке навчання підтверджується протоколом та посвідченням. Це стосується монтажників, які виконують роботи на висоті, стропальників, верхолазів тощо.

Крім того електрогазозварники один раз у два роки повинні пройти атестацію в атестаційній комісії, яка має дозвіл Держнаглядохоронпраці України і Українського атестаційного комітету зварників та отримати посвідчення зварника згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.16-96 "Правила атестації зварників" з поясненням щодо видів робіт по зварюванню та способу зварювання.Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, щорічно проходять спеціальне навчання з питань охорони праці та перевірку знань, результат якої оформлюється протоколом відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці".

Посадові інструкції, розроблені у відповідності до вимог (наказу Мінпраці від 29.12.2004 № 336.

- Розроблені на підставі Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, посадові інструкції на керівника підприємства та інженерно-технічних працівників. Коли підприємство створено у формі ТОВ, ЗАТ або ВАТ, посадова інструкція на керівника затверджується протоколом зборів учасників. Посадові інструкції складаються із семи розділів, повинні бути затверджені керівником підприємства та особою, яка її отримала.

Інструкції з охорони праці по професіям, складені відповідно до "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці № 9 від 29.11.1998

- Розроблені на основі “Положення про розробку інструкцій з охорони праці” (НПАОП 0.00-4.15-98), інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підприємстві, та відповідним наказом ввести їх в дію.

Журнали інструктажів.

Розроблені, затверджені, та введені в дію наказами по підприємству Положення:

 • "Про систему управління охороною праці";

 • "Про службу охорони праці";

 • "Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці";

 • "Про нарядну систему на підприємстві";

 • "Про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці" (затверджується та вводиться в дію протоколом загальних зборів працівників підприємства);

- Відповідно до вимог Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з і охорони праці, як додатки - тематичний план і програма проведення навчання з охорони праці та перелік питань вступного та первинного інструктажів для працівників підприємства з подальшим оформленням відповідних журналів.

Накази про створення:

 • Служби охорони праці;

 • Комісії з перевірки знань з питань охорони праці;

Накази про призначення осіб (з числа ІТП, які пройшли навчання та перевірку знань з відповідних Правил), відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки;

Довідка про наявність та технічний стан устаткування, підвищеної небезпеки, яке є на підприємстві. Електрообладнання та ручний електроінструмент повинен бути або на гарантії, що підтверджується відповідним гарантійним талоном або їх необхідно перевірити у спеціальних акредитованих електролабораторіях на предмет виміру опору ізоляції. Повинно бути перевірено заземлення стаціонарного та пересувного електрообладнання.

Газові пальники, різаки, гумотканеві рукави, редуктори та манометри, що необхідно випробувати та скласти відповідні протоколи.Перелік (згідно з додатком № 3) та копії паспортів устаткування підвищеної небезпеки, протоколи перевірки технічного стану устаткування підприємствами, що мають відповідні дозволи та атестати акредитації;

Перелік нормативно-правових документів, якими користуються на підприємстві під час виконання робіт підвищеної небезпеки;

Комплексні заходи з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій, узгодженні з інспекцією Держгірпромнагляду;

Відомості про ідентифікацію об'єктів підвищеної небезпеки;

Наявність планів ліквідації та локалізації аварійних ситуацій;

Відомості про виробничу базу:

 • Наявність робочого проекту та висновку експертизи, виданого екпертно-технічним центром Держгірпромнагляду;

 • Акт введення об'єкта в експлуатацію;

 • Довідка про технічний стан будівель та споруд;

 • Протоколи перевірки опору заземлювачів та електропроводки, видані акредитованою електролабораторією.

Перелік спецодягу, спецвзуття та засобів індивідуального захисту, якими забезпечуються працівники підприємства;

Відомості про забезпечення працівників побутовими приміщеннями;

Відомості про проходження працівниками медичного огляду;

Відомості про проходження робітниками психофізіологічної експертизи (згідно із ст.5 Закону України "Про охорону праці", ст. 38 Гірничого Закону України; Наказ від 21.05.2007 № 246 МОЗ України, Наказ від 23.09.94 № 263/121 МОЗ України та Держгірпромнагляду України);

Відомості про атестацію робочих місць за умовами праці;

Дипломи про вищу гірничу освіту;

Гірничі підприємства


План ліквідації аварій;

Гірничі підприємства


Земля (ліцензія, гірничий відвід, акт землекористування, договір оренди землі);

Гірничі підприємства


Колективний договір;

Договір ВГРЗ;

Гірничі підприємства


Ліцензія на видобування КК із родовищ, що мають загальнодержавне значення.....

Гірничі підприємства
Від ДП “Криворізький ЕТЦ”:

____________________ ___________________ __________________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

Від замовника:

____________________ ___________________ __________________(посада) (підпис) (П.І.Б.)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка