«Економічний аналіз: поняття, предмет, мета, завдання, види»Скачати 104.66 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації06.03.2021
Розмір104.66 Kb.
ТипЛабораторна робота
  1   2   3   4   5   6   7   8

Міністерствоосвіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут сталого розвитку ім.В.Чорновола

Лабораторна робота №1

з дисципліни «Аналіз діяльності туристичних підприємств»

на тему:«Економічний аналіз: поняття, предмет, мета, завдання, види»

Виконав:

Ст. гр. ТУ-12

Саєвський Володимир

Перевірила:

Роїк О.Р.

Львів 2019


Завдання для лабораторної роботи


1. Розкрийте зміст економічного аналізу як науки. Вкажіть на зв'язок економічного аналізу з управлінням (менеджментом).

Економічний аналіз як наукова дисципліна — це система спеціальних знань, пов’язана з дослідженням існуючих економічних процесів і господарських комплексів, темпів, пропорцій, а також тенденцій розвитку, з виявленням глибинної їх суті і причин, що зумовлюють різні відхилення від запланованих показників, договірних зобов’язань, виробничих потужностей, та об’єктивною оцінкою їх виконання.

Менеджмент дозволяє визначити місце, роль завдання та організацію аналізу в його підсистемі управління, вимоги до вдосконалення функцій аналізу.

2. Схематично визначте основні етапи економічного аналізу.3. Вкажіть історичні етапи становлення економічного аналізу в Україні. Розкрийте вклад сучасних вчених-аналітиків у розвиток економічного аналізу в Україні у вигляді таблиці.1 Історичні етапи становлення економічного аналізу в Україні

Етапи

Характерні особливості етапу

І ЕТАП до 1917 р.

формування економічного аналізу, що зумовлено доцільністю і необхідністю здійснювати аналіз балансу підприємства і його прибутків

ІІ ЕТАП 1917 – 1930 рр.

перехід від політики військового комунізму до НЕПу – становлення і розвиток економічного аналізу в умовах одержавлення засобів виробництва (підвищення вимог до економічного аналізу пов’язане із відміною комерційної таємниці та введенням централізованого планування в масштабах народного господарства та контроль за виконанням планів кожним підприємством)

ІІІ ЕТАП 1931 – 1940 рр.

перехід до командно-адміністративної економіки – розвиток методики аналізу, яка включає всебічну оцінку господарської діяльності підприємства з точки зору визначення ступеня виконання плану

IV ЕТАП 1941 – 1991 рр.

становлення і розвиток галузевого аналізу та інших його напрямів, удосконалення напрацювань попередніх періодів: за воєнних часів – економічний аналіз сприяє зростанню випуску високоякісної продукції з найменшими витратами, в післявоєнний період – на перше місце висувалися питання аналізу виробництва

V ЕТАП з 1991 р. – до теперішнього часу.

спроби пристосування напрацювань попередніх періодів до сучасних умов перехідного періоду (ринкові засади господарювання, роздержавлення, демонополізація виробництва, конкуренція, ризик, поява нових аналітичних об’єктів)

2 Вклад сучасних вчених-аналітиків у розвиток економічного аналізу в Україні

Наталія Михайлівна Малюга

Наталія Михайлівна є членом Спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертацій НАСОА зі спеціальності 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); бере участь в експертних комісіях МОН України під час проведення ліцензійних та акредитаційних експертиз діяльності вищих навчальних закладів; є членом Редакційної колегії фахового видання «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: проблеми теорії, методології, організації» та членом Редакційної колегії збірника наукових тез Всеукраїнської наукової конференції: «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація».

Шкарабан Степан Іванович

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства, заслужений діяч науки і техніки України. Займається розробкою теоретичних проблем оперативного економічного аналізу діяльності промислових підприємств. Особисто автором розроблено методику оперативного економічного аналізу в швейній промисловості, яка впроваджена на підприємствах Укршвейпрому.

Лазаришина Інна Дмитрівна

Є співавтором трьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України (2001 та 2004 років), автором трьох одноосібних та однієї колективної монографії. У 2006 році у Тернопільському національному економічному університеті захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» на тему «Економічний аналіз: теорія, методологія, практика». Доктор економічних наук, професор.

Римар Микола Васильович

Основні публікації:

  • Економічний аналіз виробничої діяльності лісогосподарських і деревообробних підприємств. Львів «Українські технології». 1999, 14д.а.;

  • Фінансово-економічний аналіз. Підручник. К., ВД«Професіонал». 2004. 35,6д.а.;

Мних Євген Володимирович

У 1988-91 рр. навчався у докторантурі Київського інституту народного господарства і у 1991 році захистив докторську дисертацію на тему «Методика і організація комплексного економічного аналізу ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів». 1991‑1993 рр. — професор кафедри обліку, фінансів і статистики. 1993–2004 рр. — завідувач кафедри обліку і аудиту Львівського університету. З 2004 року працював завідувачем кафедри фінансового аналізу і контролю на факультеті обліку, аудиту та економічної кібернетики Київського національного торговельно-економічного університету. Засновник української наукової школи економічного аналізу. Підготував 3 докторів економічних наук і 35 кандидатів економічних наук. Був членом Методологічної ради з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України.


Питання для обговорення

1. Зміст економічного аналізу як науки. Зв'язок економічного аналізу з іншими наукамиПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка