Досліджуючи гуманітарне правоСкачати 32.59 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір32.59 Kb.
З метою реалізації особистісно орієнтованого навчання, створення умов для роз­витку нахилів та здібностей школярів, наближення освіти до потреб дітей у навчаль­них закладах України вивчення базових і профільних предметів доповнюється курса­ми за вибором. Курси за вибором створюються за рахунок варіативного компонен­та змісту освіти.

Функцією курсів за вибором допрофільної підготовки є формування у школярів правильного вибору профілю навчання, визначення сфери майбутньої професійної діяльності, усвідомлення учнями своїх переваг з позиції майбутньої діяльності.

Вибір курсів за вибором здійснюється учнями добровільно. Ними мають бути охоплені всі школярі 8—9 класів. Допрофільні курси за вибором є короткочасними (9— 17 годин). Протягом 2 років учні вивчають не менше 2-3 курсів.

За змістовим наповненням курси за вибором для допрофільної підготовки ознайом­люють учнів зі світом сучасних професій; розширюють знання учнів зі шкільних пред­метів; вчать оцінювати свої можливості щодо способів діяльності.

У старшій профільній школі курси за вибором сприяють формуванню індивідуальної ос­вітньої траєкторії школярів, орієнтують на усвідомлений та відповідальний вибір майбут­ньої професії.

Кожен учень протягом 3 років навчання у старшій школі обирає для вивчення не менше 4-5 курсів за вибором.

Курси за вибором у старшій школі забезпечують поглиблене та розширене вив­чення профільних предметів. Водночас вони можуть сприяти вивченню непрофіль­них предметів і бути зорієнтовані на певний вид діяльності поза профілем навчання, який обрав учень.

Перелік програм курсів за вибором, рекомендованих Міністерством освіти і науки (лист від 12.03.10 № 1/11-1652)


ДОСЛІДЖУЮЧИ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО.

Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-12 кл. (17 гол)

ЕВОЛЮЦІЯ ВЛАДИ. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 11(12 кл.) (35 год)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-11 кл. (35 год)

ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 11(12 кл.) (35 год)

МИ - ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10 кл. (35 год)

ВЧИМОСЯ БУТИ ГРОМАДЯНАМИ. Навчальна програма курсу за вибором для учнів основної школи загальноосвітніх навчальних закладів. 7(8 кл.) (35 год)

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. (10-11 кл.) (35 год)

МИ РІЗНІ - МИ РІВНІ. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-11 кл. (35 год)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ XX ст. Навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів. 10-11 кл. (35 год)

ОСНОВИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ. Програма курсу за вибором для учнів 10— 11 профільних класів суспільно-гуманітарно­го напряму.

Автори програми: О.Пометун, Л.Пилипчатина, І.Сущенко, В. Дюков; загальна редакція завіду­вача лабораторії суспільствознавчої освіти Інс­титуту педагогіки НАПН України, доктора пе­дагогічних наук, професора О.Пометун. 35 го­дин (1 година на тиждень протягом навчального року) чи 52 години (1,5 години на тиждень про­тягом навчального року).

«ТРИПІЛЬСЬКА ПРОТОЦИВІЛІЗАЦІЯ». Програма курсу за вибором для учнів 10—11 профільних класів суспільно-гуманітарного на­пряму.

Автор програми — М.Відейко, кандидат іс­торичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України. (17 годин.)

ВИДАТНІ ПОСТАТІ УКРАЇНИ. 10-

11 клас.


Автор програми — І.Гирич, кандидат іс­торичних наук, завідувач відділу Інститу­ту української археографії і джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. (17 годин.)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ВІД СЕРВДНЬОВІЧЧЯДОПОЧАТКУНОВОЇДОБИ.

Програма курсу за вибором для учнів 10— 11 профільних класів суспільно-гуманітарно­го напряму.

Автор програми — В.Власов, кандидат педа­гогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії скспільствознавчої освіти Інститу­ту педагогіки НАПН України. 70 годин (по 35 в 10-му та 11-му класах).

ДОСЛІДЖУЄМО ІСТОРІЮ УКРАЇНИ. Програма курсу за вибором для учнів профіль­них класів суспільно-гуманітарного напряму. Новітня історія України. 10 клас.

Автор програми — Ю.Малієнко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробіт­ник лабораторії суспільствознавчої освіти Інсти­туту педагогіки НАПН України. (35 годин.)

УКРАЇНСЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ У XX ст. Навчальна програма курсу за вибором для про­фільної школи. 11(12) клас.

Автор програми — Т.Мацейків, кандидат пе­дагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України. (35 годин.)

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст. В ОСОБАХ. Програма курсу за вибором для учнів 10—11 профільних класів суспільно-гуманітарного напряму.

Автор програми — Т.Чубукова, кандидат пе­дагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України. (70 годин.)

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КІНЕМАТОГ­РАФА XX ст. Навчальна програма курсу за ви­бором для профільної школи. 11 (12) клас.

Автор програми — А.Приходько, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробіт­ник лабораторії суспільствознавчої освіти Інсти­туту педагогіки НАПН України. (35 годин.)

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ. Програма курсу за вибором для учнів 11(12) класу.

Автори програми: Ю.Василюк, учитель-методист Івано-Франківського обласного лщею-інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості, М.Семкіяш, учитель-методист, Надвірнянської за­гальноосвітньої школи І-ІП ступенів № 4 Надвір­нянської районної ради (Івано-Франківська обл.), В.Островський, завідувач відділу суспільних дис­циплін лабораторії суспільно-філологічних дис­циплін Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. (17 годин.)

СПЕЦІАЛЬНІ (ДОПОМІЖНІ) ІСТОРИЧ­НІ ДИСЦИПЛІНИ. Програма курсу за вибо­ром для учнів 10—11 класів.

Автори програми: Ю.Василюк, учитель-мето­дист Івано-Франківського обласного ліцею-ін-' тернату для обдарованих дітей із сільської місце­вості, В.Островський, завідувач відділу суспіль­них дисциплін лабораторії суспільно-філологіч­них дисциплін Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 70 годин (по 35 в 10-му та 11-му класах).

ВИДАТНІ ПОСТАТІ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII—ПОЧАТКУ XX ст. Програма допрофільного курсу для учнів 9 класу.

Автори програми: Н Лівун, учитель-методист Пнівської загальноосвітньої школи І—III ступе­нів Надвірнянської районної ради (Івано-Фран­ківська обл.), В.Космірак, старший учитель Пнівської загальноосвітньої школи І—III ступе­нів Надвірнянської районної ради (Івано-Фран­ківська обл.), В.Островський, завідувач відділу суспільних дисциплін лабораторії суспільно-фі­лологічних дисциплін Івано-Франківського об­ласного інституту післядипломної педагогічної освіти. (35 годин.)

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА СЕРЕДИНИ XVI—XIX ст. Програма допрофільного курсу для учнів 8—9 класів.

Автор програми — С.Загребельна, учитель-методист загальноосвітньої школи І—III ступе­нів № 4 Калуської міської ради (Івано-Фран­ківська обл.). (35 годин.)

ВИДАТНІ ПОСТАТІ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVI—XVIII ст. Програма допрофільного курсу для учнів 8 класу.

Автори програми: НЛівун, учитель-методист Пнівської загальноосвітньої школи І—III ступе­нів Надвірнянської районної ради (Івано-Фран­ківська обл.), В.Островський, завідувач відділу суспільних дисциплін лабораторії суспільно-фі­лологічних дисциплін Івано-Франківського об­ласного інституту післядипломної педагогічної освіти. (35 годин.)

МІФОЛОГІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІ­ТУ. Програма допрофільного курсу для учнів 6 класу.

Автор програми — І.Нікітіна, вчитель-методист спеціалізованої школи № 10 м. Сум. (35 годин.)У цьому і наступних номерах увазі чита­чів пропонуємо програми курсів за вибором для учнів профільних класів.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка