«Дослідження ринку лікарських засобів для лікування кислотозалежних захворювань»Скачати 241.94 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації27.04.2020
Розмір241.94 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Тернопільський національний університет

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Кафедра управління та економіки фармації

з технології ліків

Курсова робота на тему:

«Дослідження ринку лікарських засобів для лікування кислотозалежних захворювань»

Виконала:


студентка 5 курсу 1 групи

Трофімова Тетяна Анатоліївна

Керівник:
к.ф.н, доц. Демчук Мар'яна Богданівна

Тернопіль 2020План

Вступ…………………………………………………………………………….…3

РОЗДІЛ Ⅰ. Загальна характеристика лікарських засобів, які використовуються для лікування кислотозалежних захворювань…………………………………..4

РОЗДІЛ Ⅱ. Аналіз ринку лікарськіх засобів, які використовуються для лікування кислотозалежних захворювань……………………………………….8

2.1 Дослідження асортименту лікарськіх засобів……………………………….8

2.2 Дослідження наявності лікарських засобів в аптеках..................................40Розділ Ⅲ. Цінова політика лікарських засобів, що застосовуються для лікування кислотозалежних захворювань……………………………...………48

Розділ Ⅳ. Збутова політика лікарських засобів……………………………….58

Висновки…………………………………………………………………………66

Список використаної літератури……………………………………………......67

Вступ

Маркетингові дослідження є однією з невід'ємних сторін маркетингу в цілому. Якщо маркетинг - одна з модифікацій планування, то маркетингове дослідження являє собою свого роду систему зворотнього зв'язку, обов'язково властиву будь-якому виду планової діяльності.

Спеціалісти, спираючись на досвід, стверджують, що це, по-перше, більш точне адресування товару та на основі цього - концентрація зусиль по плануванню його виробництва. По-друге, орієнтація збуту товару на цільову групу споживачів - тих, хто скоріше за все придбає товар. Задача маркетингових досліджень складається саме у цілеспрямованому пошуку такої цільової групи.

Сьогодні маркетинг та маркетингові дослідження нерозлучні. Зміна позиціювання, виведення на ринок нового продукту, освоєння нових ринків або спроба залучити додаткову аудиторію за рахунок супутніх послуг - все це неможливо втілити, якщо не знати ситуацію на ринку та переваг споживачів. Які б зміни не задумали підприємці, їм необхідно провести ряд маркетингових досліджень. Адже дослідження ринку в маркетингу - це основне джерело знань про те, як дивиться на них навколишній світ і чи потрібен ринку цей продукт .

Маркетингові дослідження - це наукові дослідження, направлені на систематичний збір, відображення та аналіз інформації відносно потреб, думок, мотивації, відносин, поведінки окремих осіб або організацій (суб'єктів економічної діяльності, державних підприємств та ін.) з метою прийняття обґрунтованих маркетингових рішень [1].
РОЗДІЛ Ⅰ. Загальна характеристика лікарських засобів, які використовуються для лікування кислотозалежних захворювань

На сьогодні, серед найпоширеніших патологій органів травлення як і в Україні, так і в усьому світі посідають – кислотозалежні захворювання (КЗЗ). Вони вражають велику кількість різних вікових категорій та можуть призводити до розвитку серйозних ускладнень, що призводить до збільшення звернень пацієнтів до медичних закладів.

Якщо у хворих молодого віку переважає функціональна диспепсія та пептична виразка цибулини дванадцятипалої кишки, то в більш старшому віці — гастроезофагальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ), гастропатії, спричинені прийомом нестероїдних протизапальних лікарських засобів (НПЗГ), та виразкова хвороба шлунку. Значного поширення серед дорослого населення набули ГЕРХ, яка за частотою вийшла на перше місце, та НПЗГ. На відміну від функціональної диспепсії та пептичної виразки вказані хвороби мають особливості, які пов'язані з віковими змінами слизової оболонки, судин, інших органів та систем.

Кислотозалежні хвороби у старших вікових групах часто виникають на фоні підвищеної маси тіла, супутніх уражень підшлункової залози, жовчного міхура, кишечника, порушень ліпідного, вуглеводного обміну речовин. Особливістю є також розвиток захворювань на фоні органічних змін слизової оболонки шлунка, часто на фоні нормоацидності або навіть гіпоацидності.

Супутні захворювання органів травлення :


 • Гепатит

 • Цироз печінки

 • Хронічний холецистит

 • Стеатогепатоз

 • Неалкогольний стеатогепатит

 • Хронічний панкреатит

 • Кишковий дисбактеріоз

Наявність супутньої патології в хворих вимагає відповідної дієтичної та медикаментозної корекції.

Основні цілі лікування пацієнтів із кислотозалежними захворювання, досягнення яких сприяє поліпшенню самопочуття та підвищенню якості життя.

1. Швидке полегшення симптомів захворювання (альгінати, антациди).

2. Контроль симптомів протягом тривалого часу (препарати вибору — ІПП).

3. Планове лікування та запобігання розвитку ускладнень (препарати вибору — ІПП).

Антацидні препарати широко використовуються в комплексній терапії цієї групи захворювань як для усунення диспепсичних явищ, так і для пришвидшення загоєння ерозивно-виразкових уражень слизової оболонки. Традиційно антацидні препарати поділяються на ті, що всмоктуються, і ті, що не всмоктуються.

Антациди, що всмоктуються (натрію гідрокарбонат, кальцію карбонат тощо), вступаючи в пряму реакцію нейтралізації з соляною кислотою, виявляють швидкий, але, як правило, нетривалий ефект. Вуглекислота, що утворюється при цьому, спричинює відрижку і здуття живота. Прийом антацидів цієї групи (зокрема тих, що містять кальцію карбонат) може зумовити феномен «рикошету» — вторинну гіперсекрецію соляної кислоти після підлужувального ефекту. Антациди, які містять натрій, можуть спричинити розвиток набряків у окремих хворих. Натрію карбонат і кальцію карбонат можуть привести до розвитку алкалозу.

Антациди, що не всмоктуються (магнію гідроксид, алюмінію гідроксид, алюмінію фосфат та ін.) позбавлені більшості цих недоліків і тому значно ширше застосовуються у клінічній практиці.

Блокатори Н2-гістамінових рецепторів — клас антисекреторних ЛЗ, механізм дії яких ґрунтується на конкурентному інгібуванні рецепторів гістаміну парієтальної клітини. Загальний принцип хімічної будови Н2-блокаторів однаковий, проте конкретні сполуки відрізняються одна від одної або від гістаміну, наприклад аліфатичними радикалами.

Дія блокаторів Н2-гістамінових рецепторів не вичерпується їх впливом на секрецію соляної кислоти парієтальними клітинами шлунка. Вони інгібують базальну і стимульовану продукцію пепсину, збільшують секрецію бікарбонатів, підсилюють продукцію шлункового слизу, підвищують синтез простагландинів у слизовій оболонці шлунка, поліпшують мікроциркуляцію в слизовій оболонці, відновлюють моторну функцію шлунка і дванадцятипалої кишки.

Інгібітори протонної помпи (ІПП) — клас антисекреторних лікарських препаратів, створюючих ковалентні зв'язки з молекулою (Н+ , К+ )-АТФази парієтальної клітини, що приводить до припинення перенесення іонів водню в просвіт залоз шлунка.

ІПП - найпотужніші на сьогоднішній день блокатори шлункової секреції. Вони пригнічують вироблення НСl на 100%. При цьому, з огляду на незворотність взаємодії з ферментами, ефект зберігається протягом декількох днів. Антисекреторна дія ІПП визначається кількістю інгібітора, який накопичився в канальцях парієтальної клітини, і періодом напівжиття протонного насоса. Для того, щоб клітина знову почала виробляти соляну кислоту, необхідно знову синтезувати протонні помпи, вільні від зв'язку з інгібітором. Тривалість ефекту блокування обумовлена швидкістю поновлення протонних помп. Зазвичай половина помп оновлюється у людини за 30-48 годин.Комбінації для ерадикації Helicobacter pylori

Пілобакт Нео є комбінованим набором який містить омепразол кларитроміцин і амоксицилін. Пілобакт Нео – потрійна схема першої лінії ерадикаційної терапії H. pylori розрахована на 7 днів лікування.

Омепразол є інгібітором протонної помпи. Омепразол знижує секрецію соляної кислоти в шлунку пригнічуючи активність Н++-АТФ-ази що спричиняє блокування заключної стадії секреції соляної кислоти. Це призводить до зниження рівня базальної і стимульованої секреції незалежно від природи подразника. Тривалість пригнічення секреції соляної кислоти в шлунку становить понад 24 годин. Омепразол підвищує рівень рН в шлунку тим самим забезпечує оптимальне середовище для антимікробної активності. Омепразол суттєво зменшує об’єм шлункового соку і таким чином підвищує концентрації кларитроміцину та амоксициліну в слизовій оболонці шлунка.

Кларитроміцин – це макролідний антибіотик який виявляє антибактеріальну активність щодо багатьох аеробних та  анаеробних  грампозитивних  і  грамнегативних  мікроорганізмів включаючи H. pylori. Кларитроміцин чинить антибактеріальну дію шляхом пригнічення синтезу білка зв’язуючись з субодиницею 50s рибосомчутливих бактерій. Мінімальна інгібуюча концентрація (МІК90) кларитроміцину та його активного метаболіту 14-гідроксикларитроміцину щодо H. pylori становить 0 03 мкг/мл і 0 06 мкг/мл відповідно.

Амоксицилін – антибіотик з групи напівсинтетичних пеніцилінів з широким спектром бактерицидної дії пов’язаної зі здатністю інгібувати синтез клітинної стінки бактерій. Активний щодо Н. pylori амоксицилін-резистентних штамів Н. pylori досі не виявлено.

Інші засоби для лікування кислотозалежних захворювань.

Основна фармакотерапевтична дія: антацидна, адсорбуюча, обволікаюча, гастропротективна, противиразкова дія; у кислому середовищі шлу нка (при рН нижче 4) розпадається на алюміній і сульфат сахарози; перший денат рує білки слизу , а останній з’єднується з ними, фіксується на некротичних масах виразкового ураження, у творює захисну плівку, що є бар’єром для дії пепсину, соляної кислоти та жовчі; приблизно на 30% знижує активність пепсину; адсорбує жовчні кислоти, продукти життєдіяльності мікрофлори ШКТ, зменшує місцевий запальний процес.


РОЗДІЛ Ⅱ. Аналіз ринку лікарськіх засобів, які використовуються для лікування кислотозалежних захворювань.

2.1 Дослідження асортименту лікарськіх засобів

Провівши аналіз Державного реєстру лікарських засобів та Компендіуму, був сформований перелік лікарських препаратів, які застосовуються для лікування кислотозалежних захворювань[5].

Було проаналізовано, по анатомо-терапевтичній-хімічній класифікації (АТХ-класифікації), такі групи лікарських засобів:

A ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02 ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

A02A АНТАЦИДИ

A02A B Сполуки алюмінію

 • A02A B03 Алюмінію фосфат

 • A02A B10 Комбінації

A02A D Комбіновані препарати та комплексні сполуки алюмінію, кальцію і магнію

 • A02A D01 Комбінації простих солей

 • A02A D02 Магальдрат

 • A02A D04 Гідроталцит

A02A F Антациди з вітрогінними (антифлатулентами)

 • A02A F02 Комбінації простих солей та вітрогінні (антифлатуленти)

 • A02A F10** Інші комбінації

A02A X Антациди у комбінаціях з іншими препаратами

A02B ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ

A02B A Антагоністи H2-рецепторів

 • A02B A02 Ранітидин

 • A02B A03 Фамотидин

 • A02B A53 Фамотидин, комбінації

A02B C Ингибиторы "протонного насоса"

 • A02B C01 Омепразол

 • A02B C02 Пантопразол

 • A02B C03 Лансопразол

 • A02B C04 Рабепразол

 • A02B C05 Езомепразол

 • A02B C06 Декслансопразол

 • A02B C51** Омепразол, комбінації

A02B D Комбінації для ерадикації Helicobacter pylori

 • A02B D05 Омепразол, амоксицилін та кларитроміцин

 • A02B D09 Лансопразол, кларитроміцин та тинідазол

A02B X Інші препарати для лікування пептичної виразки та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби

 • A02B X02 Сукральфат

 • A02B X03 Пірензепін

 • A02B X05 Вісмуту субцитрат

 • A02B X13 Альгінова кислота

 • A02B X14 Ребаміпід

 • A02B X20** Інші

 • A02B X62** Вісмуту субнітрат, комбінації

A02X ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТНО-ЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Провівши маркетинговий аналіз лікарських засобів, які застосовуються для лікування кислотозалежних захворювань, був сформований їх асортимент.Аналіз асортименту лікарських засобів для лікування кислотозалежних захворювань

1.1 Антациди

Назва/лікарська форма

Склад діючих речовин

Виробник

Заявник

ФОСФАЛЮГЕЛЬ
гель оральний (12,38 г 20 % гелю/пакет) по 20 г у пакетах № 20

1 пакет містить алюмінію фосфату 20 % гелю 12,38 г

Фарматис, Франція

Астеллас Фарма Юроп Б.

АЛМАГЕЛЬ® А
суспензія оральна по 170 мл у флаконі, по 1 флакону у картонній пачці разом з дозувальною ложкою; по 10 мл у пакетику, по 10 або 20 пакетиків у картонній пачці

5 мл суспензії (1 дозувальна ложка) містить: алюмінію гідроксиду гелю 2,18 г у перерахуванні на алюмінію оксид 218 мг; магнію гідроксиду пасти 350 мг у перерахуванні на магнію оксид 75 мг;
бензокаїну 109 мг; 10 мл (1 пакетик) суспензії містить: aлюмінію гідроксиду гелю 4,36 г у перерахуванні на алюмінію оксид 436 мг; магнію гідроксиду пасти 700 мг у перерахуванні на магнію оксид 150 мг;
бензокаїну 218 мг

Балканфарма-Троян АТ, Болгарія

Балканфарма-Троян АТ

Болгарія


ГАСТРО-ТЕВА
таблетки для смоктання по 6 таблеток у блістері; по 5 або по 10 блістерів у коробці

1 таблетка містить 450 мг алюмінію гідроксиду-магнію карбонату гелю висушеного, 300 мг магнію гідроксиду

ТОВ Тева Оперейшнз Поланд, Польща

Тева Фармацевтікал Індастріз Лтд., Ізраїль

МААЛОКС® МІНІ
суспензія оральна, № 20: по 4,3 мл (6 г) у саше, по 20 саше у картонній коробці

4,3 мл (6 г) суспензії (1 саше) містять: алюмінію оксиду - 230 мг, що відповідає алюмінію оксиду гідратованому - 460 мг; магнію гідроксиду - 400 мг

Санофі С.п.А., Італія
Ей. Наттерманн енд Сайі. ГмбХ, Німеччина

ТОВ "Санофі-Авентіс Україна", Україна

МААЛОКС®
таблетки жувальні № 20 (10х2): по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці

1 таблетка містить магнію гідроксиду 400 мг, алюмінію гідроксиду (відповідає алюмінію оксиду гідратованому) 400 мг, що еквівалентно алюмінію оксиду 200 мг

Санофі С.п.А, Італія
САНОФІ С.П.А., Італія

ТОВ "Санофі-Авентіс Україна", Україна

ГАСТРОГАРД
таблетки жувальні 680 мг/80 мг № 24 (8х3) у блістерах

1 таблетка містить кальцію карбонату 680 мг та магнію карбонату важкого 80 мг

Алкалоїд АД Скоп`є, Македонія, колишня Югославська Республіка

Абботт Лабораторіз ГмбХ, Німеччина

АЛМАГЕЛЬ®
суспензія оральна, по 170 мл у флаконі скляному або з поліетилентерефталату; по 1 флакону з мірною ложкою в картонній коробці; по 10 мл у пакетику; по 10 або 20 пакетиків у картонній коробці

5 мл суспензії (одна дозувальна ложка) містять: алюмінію гідроксиду гелю 2,18 г, у перерахуванні на алюмінію оксид 218 мг; магнію гідроксиду пасти 350 мг, у перерахуванні на магнію оксид 75 мг; 10 мл (1 пакетик) суспензії містить: алюмінію гідроксиду гелю 4,36 г, у перерахуванні на алюмінію оксид 436 мг; магнію гідроксиду пасти 700 мг, у перерахуванні на магнію оксиду 150 мг

Балканфарма-Троян АТ, Болгарія

Балканфарма-Троян АТ, Болгарія

СЕКРЕПАТ ФОРТЕ
таблетки жувальні зі смаком анісу, по 10 таблеток у блістері; по 1 або 5 блістерів у картонній пачці

1 таблетка містить: аміноацетат дигідроксіалюмінію – 400 мг; гідроксид алюмінію, сухий гель – 100 мг; карбонат кальцію – 150 мг; трисилікат магнію гідратований – 50 мг

ЛАБОРАТОРІОС АЛКАЛА ФАРМА, С.Л. , Іспанія

Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна", Україна

МААЛОКС®
суспензія оральна № 30: по 15 мл у пакеті; по 30 пакетів у картонній коробці

15 мл суспензії містять алюмінію гідроксиду 525 мг, магнію гідроксиду 600 мг

Фарматіс, Франція

ТОВ "Санофі-Авентіс Україна", Україна

МААЛОКС®
суспензія оральна № 1: по 250 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці

100 мл суспензії містять алюмінію гідроксиду 3,5 г, магнію гідроксиду 4 г

Ей. Наттерманн енд Сайі. ГмбХ, Німеччина
Санофі С.п.А, Італія

ТОВ "Санофі-Авентіс Україна", Україна

МААЛОКС®
таблетки № 40 (10х4): по 10 таблеток у блістері; по 4 блістери в картонній коробці

1 таблетка містить алюмінію гідроксиду 400 мг, магнію гідроксиду 400 мг

Санофі С.п.А., Італія
САНОФІ С.П.А., Італія

ТОВ "Санофі-Авентіс Україна", Україна

РІОПАН
таблетки жувальні, по 800 мг по 10 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери в картонній коробці

1 жувальна таблетка містить 800 мг магалдрату безводного

Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург, Німеччина

Такеда ГмбХ, Німеччина

РІОПАН
суспензія оральна, 800 мг/10 мл, по 10 мл в саше; по 10, або по 20, або по 50 саше картонній коробці

Ріопан по 800 мг у саше (10 мл) містить 800 мг магалдрату безводного*
* Використовується у вигляді 10 % суспензії магалдрату.
Склад 10 % суспензії магалдрату: Магалдрат безводний, вода, натрію гіпохлорит

Такеда ГмбХ, Німеччина

Такеда ГмбХ, Німеччина

РІОПАН
суспензія оральна, 1600 мг/10 мл, по 10 мл в саше; по 10, або по 20, або по 50 саше в картонній коробці

Ріопан по 1600 мг у саше (10 мл) містить 1600 мг магалдрату безводного*
* Використовується у вигляді 10 % суспензії магалдрату.
Склад 10 % суспензії магалдрату: Магалдрат безводний, вода, натрію гіпохлорит.

Такеда ГмбХ, Німеччина

Такеда ГмбХ, Німеччина

РУТАЦИД
таблетки жувальні по 500 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 або по 6 блістерів в картонній коробці

1 таблетка жувальна містить 500 мг гідротальциту

КРКА, д.д., Ново место (відповідальний за виробництво "in bulk", первинну упаковку, вторинну упаковку, контроль та випуск серії), Словенія

КРКА, д.д., Ново место, Словенія

ПЕПСАН
капсули м'які по 10 капсул у блістері, по 3 блістери у картонній коробці

1 капсула містить гвайазулену 4 мг та диметикону 300 мг

Лабораторії Роза-Фітофарма (відповідальний за випуск серії), Франція
Лабораторії Галенік Вернін (виробництво нерозфасованої продукції), Франція
Лабораторії Майолі Спіндлер (первинна та вторинна упаковка, контроль якості), Франція

Лабораторії Роза-Фітофарма, Франція

МАНТІ
таблетки жувальні по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери у картонній коробці; по 8 таблеток у блістері; по 1, або по 2, або по 3, або по 4 блістери у картонній коробці

1 таблетка жувальна містить алюмінію гідроксиду 200 мг, магнію гідроксиду 200 мг, симетикону 25 мг

ТОВ ЮС Фармація, Польща

Юнілаб, ЛП, США

АЛМАГЕЛЬ® НЕО
суспензія для перорального застосування по 170 мл або по 200 мл у скляному або поліетиленфталатному флаконі; по 1 флакону разом з мірною ложкою в картонній пачці; по 10 мл у пакетику, по 10 або 20 пакетиків у картонній пачці

5 мл (1 мірна ложка) суспензії містять: алюмінію гідроксиду гелю у перерахуванні на алюмінію гідроксид 340 мг, магнію гідроксиду пасти у перерахуванні на магнію гідроксид 395 мг, емульсії симетикону 30 % у перерахуванні на полідиметилсилоксан 36 мг;
10 мл (1 пакетик) суспензії містять: алюмінію гідроксиду гель у перерахуванні на алюмінію гідроксид 680 мг, магнію гідроксиду пасти у перерахуванні на магнію гідроксид 790 мг, емульсії симетикону 30 % у перерахуванні на полідиметилсилоксан 72 мг

Балканфарма-Троян АТ, Болгарія

ТОВ "Тева Україна", Україна

РЕММАКС-КВ
таблетки жувальні з м'ятним смаком; по 6 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

1 таблетка містить кальцію карбонату 680 мг, магнію карбонату важкого 80 мг

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна

РЕММАКС-КВ
таблетки жувальні з м'ятним смаком; по 6 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

1 таблетка містить кальцію карбонату 680 мг, магнію карбонату важкого 80 мг

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна

РЕММАКС-КВ
таблетки жувальні з апельсиновим смаком; по 6 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

1 таблетка містить кальцію карбонату 680 мг, магнію карбонату важкого 80 мг

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна

РЕММАКС-КВ
таблетки жувальні з апельсиновим смаком; по 6 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

1 таблетка містить кальцію карбонату 680 мг, магнію карбонату важкого 80 мг

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна

РЕММАКС-КВ
таблетки жувальні з малиновим смаком; по 6 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

1 таблетка містить кальцію карбонату 680 мг, магнію карбонату важкого 80 мг

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна

РЕММАКС-КВ
таблетки жувальні з малиновим смаком; по 6 таблеток у блістері; по 3 блістери у пачці

1 таблетка містить кальцію карбонату 680 мг, магнію карбонату важкого 80 мг

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна

АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД", Україна

КАРБАЦИД ПЕЧАЄВСЬКИЙ
таблетки жувальні, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці з картону, по 10 таблеток у контейнері, по 2 контейнери у пачці з картону

1 таблетка містить 680 мг кальцію карбонату та 80 мг магнію карбонату важкого

ПрАТ "Технолог", Україна

ПрАТ "Технолог", Україна

РЕННІ® БЕЗ ЦУКРУ
таблетки жувальні з м'ятним смаком; по 6 таблеток у блістері; по 2 або 4 блістери в картонній коробці; по 12 таблеток у блістері з перфорацією; по 1 або 2 блістери в картонній коробці

1 таблетка містить 680 мг кальцію карбонату (272 мг елементарного кальцію) та 80 мг магнію карбонату важкого

Дельфарм Гайард, Франція

Байєр Консьюмер Кер АГ, Швейцарія

РЕННІ® З МЕНТОЛОВИМ СМАКОМ
таблетки жувальні по 12 таблеток у блістері з перфорацією, по 1 або по 2 блістери в картонній коробці; по 6 таблеток у блістері, по 2 або по 4 блістери в картонній коробці

1 таблетка містить 680 мг кальцію карбонату (272 мг елементарного кальцію) та 80 мг магнію карбонату важкого

Дельфарм Гайард, Франція

Байєр Консьюмер Кер АГ, Швейцарія

РЕННІ® З АПЕЛЬСИНОВИМ СМАКОМ
таблетки жувальні по 12 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери в картонній коробці; по 6 таблеток у блістері; по 2 або по 4 блістери в картонній коробці

1 таблетка містить 680 мг кальцію карбонату (272 мг елементарного кальцію) та 80 мг магнію карбонату важкого

Дельфарм Гайард, Франція

Байєр Консьюмер Кер АГ, Швейцарія


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка